ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ"

Transkript

1 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

2

3 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Prof. Dr. Deniz Taşcı, Doç. Dr. Mehmet Başer, Doç. Dr. Müjgan Yazıcı (Bozkaya) ve Doç. Dr. Figen Ünal-Çolak tarafından hazırlanmış metinden yola çıkılarak Prof. Dr. C. Hakan Aydın, Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan dan oluşan öğretim tasarımı ekibi ile Mu. Alb. Ömer Evran ve Ulş. Bnb. Mehmet Akif Sözüeroğlu tarafından tasarlanmış ve düzenlenmiştir.

4

5 Önsöz ve Giriş Ev Kazaları ve Yaralanmaları İşyeri Kazaları ve İşyeri Güvenliği Doğal Afetlerle Başa Çıkma Spor Yaralanmaları ve Korunma Güvenli Dijital Yaşam Özet... 69

6 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÖNSÖZ VE GİRİŞ Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) projesi kapsamında hazırlanan Öğrenme ve Kişisel Gelişim Eğitimi modülüyle, Mehmetçiklerin yolsuzluk ve israfla mücadele, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, liderlik ve işbirliği, etkili iletişim ile bilgi ve medya okuryazarlığı konularında bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinin bir parçası olan öğrenme ve kişisel gelişim konularında düzenlenecek eğitimin kapsamı, aşağıdaki konu başlıklarından oluşacaktır: Yolsuzluk ve İsrafla Mücadele Yolsuzluk İsraf Yolsuzluk ve İsrafla Mücadele Araç ve Yöntemleri Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Değer Yaratımı ve Girişimcilik Girişimcilik Türleri İnovasyon ve Yönetimi Girişim Fikrini Hayata Geçirmek Liderlik ve İşbirliği Liderliğin Temelleri Liderlik Yaklaşımları İşbirliğinin Doğası İşbirliğini Güçleştiren Faktörler ve Başarılı İşbirliklerinin Temel Adımları 4

7 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Etkili İletişim Sözlü İletişimde Etkili Konuşma ve Dinleme Sözsüz İletişim Yazılı İletişim İletişimde Etkililiği Artıran Estetik Öğeler Bilgi ve Medya Okuryazarlığı 21. Yüzyıl Becerileri Eleştirel Düşünme Karar Verme Bilgi Okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı Öğrenme ve kişisel gelişim konusundaki eğitimin sonunda; 1. Toplumsal sorumluluk bilinci göstererek vatandaşlık ve hizmet yönetiminde yolsuzluk ve israfla mücadele konusunda doğru tutum ve davranışları sergileyebilecek, 2. Toplumda var olan sorunların çözümüne yönelik olarak girişimci ve inovatif davranışlar sergileyebilecek, 3. Ortak amaçlara ulaşmada ve toplumsal sorunların çözümünde etkili liderlik ve işbirliği davranışlarını sergileyebilecek, 4. Farklı iletişim ortamlarında sözlü, sözsüz ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilecek, 5. Günlük yaşamda karşılaştığınız bilgileri eleştirel bir gözle sorgulayabilecek ve bu bilgileri kullanarak doğru kararlar verebileceksiniz. MEHMETÇİK EL KİTABI 5

8 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 1. YOLSUZLUK VE İSRAFLA MÜCADELE Önem Yolsuzluk, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gündelik yaşamda bireylerin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yaygın olarak karşılaştıkları bir olgudur. Bazı yolsuzluk olguları doğrudan kişisel ya da kurumsal çıkar elde etmeye yöneliktir. Diğer durumlarda, yolsuzluğa yol açan tutum ve davranışlar, rekabeti sağlamak ya da rakiplere karşılık vermek üzere işin gereği olarak ve bir suç oluşturmadığı düşüncesiyle ortaya çıkmaktadır. Yaygın bir tanıma göre, yolsuzluk kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Daha kapsamlı yolsuzluk tanımı ise kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını içermektedir. Yolsuzluk, eşitlik, adalet, saydamlık ve onur gibi bürokratik değerleri yozlaştırır; kamu politikalarının ve toplumsal refahın etkili biçimde uygulanmasını erozyona uğratır. Kısaca, yolsuzluğun sonucunda hem bireysel, hem kurumsal hem de toplumsal yaşamda olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Asya ülkelerinde bir yandan hızlı büyüme öte yandan sistemik yolsuzluğun birlikte yaşaması yolsuzluğun her zaman ekonomiye olumsuz etki yaptığı düşüncesini zayıflatmıştır. Türkiye de de dışa açık büyüme ve kültürel değişmenin yolsuzluğu artırdığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda, yolsuzluğun kısa dönemli durağan olumlu etkilerini vurgulayan modeller, yolsuzluğun ekonomik verimlilik, siyasi meşruiyet ve toplumsal adalet konularında yaratacağı uzun dönemli etkiyi göz ardı etmektedir. Yolsuzluğun sonucu olarak, yatırımlar toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu ya da toplumsal olarak en yararlı alanlar yerine, yolsuzluğa bulaşmış kişi ya da kurumların menfaatine yönelik olarak yapılır. Kamu ihaleleri nitelikli şirketler yerine daha yüksek rüşvet verenlere tahsis edilir. Bürokrasi- 6

9 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ nin verimsizliği, kamu ve özel sektördeki adam kayırmacılığın sonucunda ehliyetsiz kişilerin göreve getirilmesi performansı ve yönetişimi zayıflatır. Yolsuzluk, uzun vadede kamu yatırım, hizmet ve düzenlemelerinin kalitesini azaltır. Kısaca, yolsuzluk, uzun dönemde, kamu kaynaklarının israf edilmesine ve verimsiz bir biçimde kullanılmasına neden olur. Yolsuzluk gibi israf da hem bireysel hem de sosyo-ekonomik yönleriyle önemli bir olgudur. İsraf, gereksiz, amaçsız ve yararsız yere mal, emek, zaman ve kaynak harcamasıdır. İsraf yazı yazmak amacıyla bir yaprak kağıdın kullanılmasından, doğal kaynakların tüketilmesine ve teknolojiye kadar birçok süreci kapsamaktadır. Gerek bireysel gerekse kurumsal süreçlerde araçların yanlış kullanımı, düşük verimliliğe, kazalara, elde edeceğimiz ürünün kalitesinin kötü olmasına, malzeme ve zaman israfına yol açabilir. Özellikle, üretim süreçlerinde malzeme ve enerjinin değişik yollarla israf edilmesi sonucunda, bireyler, israfı iş yapmanın normal yolu olarak kabul etmeye başlarlar. İsraf, bireysel ve kurumsal nedenlerle tüketim sürecinde de ortaya çıkmaktadır. Yapılan bir değerlendirmeye göre, yakıt ve zaman israfı bakımından kara yolu trafiğinin Türkiye ye yıllık maliyeti 3 milyar dolardır. Yakıt ve zaman israfı bakımından karayolu karayolu trafiğinin Türkiye ye yıllık maliyeti 3 milyar dolardır. İsraf, sistem içerisindeki sorunların bir işaretidir. İsraf zamanı uzatır, maliyetleri artırır, verimli çalışmayı engeller ve ürüne değer katmaz. İsraf, ihmal, bilinçsizlik, umursamazlık, kasıt, dikkatsizlik, eğitimsizlik ve yanlış alışkanlıklardan doğar. Bir başka deyişle, israf kaynakların verimsiz kullanılması sonucu ortaya çıkan bir maliyet olarak tanımlanabilir. Bu yönden bakıldığında, israfa karşı mücadele kıt kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 7

10 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Sorunlar Hem gelişmekte olan yoksul ülkelerde hem de gelişmiş zengin ülkelerde yolsuzluk; yatırım, rekabet ve kalkınma süreçleri ve güvenlik konularıyla (terör) ilgili sorunlar yaratmaktadır. Tüketim toplumu kültürüne göre bireyler, sürekli tüketmek, piyasada sunulan her şeyi almak isteyen, toplumsal kaynakları israf etmekten çekinmeyen, toplumsal ve manevi değerlerini de tüketim maddesi olarak gören, duyarsız ve bencil varlıklardır. Yöneten yönetilen ilişkilerinin eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri üzerine kurulmadığı toplumlarda, anlaşılmayan kurallar ve süreçler bireyleri aracılar bulmaya yöneltmektedir. Yönetimi bir süreç olarak algılamayan bireyler hizmeti kolay, hızlı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan almaya çalışmaktadır. Asil-vekil ilişkisi, birincil ve yüz yüze ilişkilerin yoğunluğu ile takdir yetkisi bu yaklaşımları destekler. Hemşeri, akrabalık ve yakınlık ilişkilerinin yoğunluğu resmi ve kurumsal süreçlerde de sürdürülmeye çalışılmaktadır. İşin resmi süreçler yerine aracılar kullanılarak yaptırılmasının daha az maliyetli olduğu düşünülmektedir. Hemşeri, yanaşmacı ve kayırmacı ilişkilerinin yaygın olduğu kültürlerde en basit bir işlem için bile eş-dost kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, bir yandan yozlaşmaya ve yolsuzluk şebekelerinin oluşmasına, öte yandan kaynak israfına neden olmaktadır. Oluşan şebekeler, sadece yakınların işini görme nin yanında diğer hizmet alanlara da resmi süreçler dışında hizmet vermeye başlarlar. Kısaca, kültürel normların iyi niyetle ya da bilinçsizce yönlendirdiği bireyler istemeyerek kural dışı davranışları olağan hale getirirler. Bireylerin bencil ve sorumsuz tutum ve davranışlar geliştirmesi, kural dışı davranışları, haksız kazanç elde etme güdüsünü, kamu malını özel amaçlarla kullanmayı ve bilinçsiz kaynak kullanımını artırmaktadır. Kamu yararı, adil muamele ve hesap verebilirlik, seçilmiş ve 8

11 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ atanmış kamu görevlileri için uyulması gereken temel ilkelerdir. Menfaat sağlamak, görev dışı istihdam ve dostlardan rüşvet almak; karar alma sürecinde özel çıkar sağlamak için lobicilik yapmak; özel veya siyasi amaçlarla adalet mekanizması üzerinde etki yapmaya çalışmak gibi kamu kurumunda özel menfaat sağlama durumları kamu yararını ortadan kaldırır. Sonuç olarak, çıkar çatışması güveni azaltır. Böylece, halk yönetimsel karar alma sürecine olan inancını kaybeder. Katılımcı kültürün bulunmadığı toplumlarda projelerin uygulanması gecikir, mali kayıplar ve riskler artar, güvene dayalı toplumsal uyum azalır. Katılımcı kültürün gelişmediği toplumlarda ortak sorunlara ilgi, duyarlılık ve çözüm üretme kapasitesi zayıftır. Toplumsallaşmanın ve yurttaşlık bilincinin yetersizliği bireylerin ahlaki ve etik değerlerini yozlaştırır. Ülkemizde milli ve manevi değerlerine bağlı, demokratik, hesap verebilen, şeffaf, katılımcı bir toplumsal yapı, ancak yurttaşlık bilinci yüksek nesiller tarafından inşa edilebilir. Bu bağlamda, toplumsal yaşamın her alanına genç nüfusun katılımı olmazsa olmaz niteliğindedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 9

12 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Dedikodularla ve ispiyonlarla firmayı yönetmek de kültürün bir parçası haline gelebilir. Örneğin, adam sendecilik kültürü oluşabilir. Yeni gelene hiç bir şey önermemesi gerektiği söylenip, benzeri birçok öneri yapılıp şirkette bir şeyin değişmediği anlatılarak çaresizlik daha oryantasyon sırasında öğretilmeye başlanabilir. Muhasebe ve satış pozisyonlarında etik değerler ve kuralcılık kültürü maliyeti ne olursa olsun her şeyi tümüyle kurallara sadık kalarak çözmeyi beraberinde getirir. Diğer taraftan bazı şirketlerin kültüründe sistem açıklarını kullanarak bazı ufak hilelerle şirkete vergisel açıdan para tasarrufu sağlamak öne çıkabilir. Bir şirketin etik değerlere bağlı bir kültürü olmalı ve farklı koşullar altında değişmemelidir. Bu durum yolsuzluğun sadece kamu sektöründen kaynaklanmadığını göstermektedir. Dünya ölçeğinde, her yıl 1 trilyon Amerikan doları rüşvet olarak ödenmekte ve küresel düzeyde yaratılan Gayri Safi Milli Hâsılanın % 5 inden daha fazla bir miktar (2,6 trilyon Amerikan doları) yolsuzluk aracılığıyla kamu kaynaklarından çalınmaktadır. Öte yandan, dünya düzeyinde kalkınmaya ayrılan resmi yardımların 10 katı kadar bir miktarın yolsuzluk nedeniyle israf edildiği ileri sürülmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde sağlık bütçesinin % 5 ila % 10 u yolsuzluğa harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründe sahtecilik ve görevi kötüye kullanmanın her devlete yıllık maliyeti 12 ila 23 milyar doları bulmaktadır. Bir başka deyişle, ilaç piyasasında yapılan ihalelerin %25 i sahtecilik, rüşvet ve diğer yolsuzluk türlerine konu olmaktadır. Eğitim sektörü de yolsuzluğa en açık alanlardan biridir. Örneğin, Pakistan da okul inşaatı ihalelerine yaklaşık 8,000 hayalet okulun yapılması dahil edilirken; Güney Kore de rüşvet karşılığında öğrencilerin okula yazılması ve diploma verilmesi, öğretmen tayinlerinde adam kayırmacılık yapılması, göreve gitmeyen hayalet öğretmen ataması ve okul fonlarının özel amaçla kullanılması gibi yolsuzlukların boyutu 17 milyar doları (eğitim bütçesinin %80 i) bulmaktadır. 10

13 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Vergi cenneti olarak bilinen ülkelere kaçırılan kişisel kazançların tüm ülkelerde yıllık 255 milyar dolar vergi geliri kaybına yol açtığı hesaplanmıştır. Son küresel krizin başladığı 2008 yılından sonra, dünyada 64 milyon kişinin belirsiz hukuki düzenlemeler, mali saydamlığın olmayışı ve çıkar çatışması nedeniyle yoksulluğa itildiği ifade edilmiştir. Türkiye de 1999 da meydana gelen depremde yitirdiğimiz yaklaşık 11 bin insanın yarısı, yolsuzluk sonucu izin verilen imara aykırı yapıların yıkılması sonucu yaşamını kaybetmiştir. İzmit Körfezi nde 1999 da meydana gelen depremde yitirdiğimiz 11 bin insanın yarısı, yolsuzluk sonucu izin verilen imara aykırı yapıların yıkılması sonucu yaşamını kaybetmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan 2013 Küresel Yolsuzluk Barometresi nin sonuçlarına göre, dünyada araştırmaya katılan her 4 kişiden birinin son bir yıl içerisinde kamusal bir hizmeti alırken rüşvet verdiği anlaşılmaktadır. Kolluk güçleri (%31) ve yargı (%24) en fazla rüşvet verilen hizmet alanlarıdır. Ayrıca, rüşvetin yanı sıra kamu sektöründe işlerini kişisel ilişkilerle yerine getirenlerin sayısı oldukça yüksektir. Araştırmaya katılanların %54 ü yürütme erkinin, kısmen ya da tamamen toplumsal yarardan çok kendi çıkarlarını düşünen gruplar tarafından kontrol edildiğini belirtmişlerdir. Başta siyasi partiler, parlamento ve medya olmak üzere demokratik kurumların yolsuzluğa en fazla bulaşan kurumlar olduğu algısı yaygındır. Aynı raporun sonuçlarına göre, Türkiye de son bir yıl içerisinde herhangi bir kamu hizmeti alırken rüşvet verdiğini söyleyen katılımcıların oranı %21 dir. Avrupa ortalamasının çok üstündeki bu oranla, 95 ülke arasında 49. sırada yer alan Türkiye;Romanya, Bulgaristan ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde, Yunanistan ın ise 1 puan ilerisindedir. En düşük rüşvet verilme oranı Danimarka, Finlandiya, Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde MEHMETÇİK EL KİTABI 11

14 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ görülürken, rüşvetin en yayın olduğu ülkeler ise %75 ile Sierra Leone ve Liberya gibi Afrika ülkeleridir. Ankete katılanların %50 si Türkiye de kamu sektöründe rüşvetin ciddi bir sorun teşkil ettiğini, %11 i ise önemli olmadığını düşünmektedir. Öte yandan, Türkiye 2013 Yolsuzluk Algı Endeksi nde bir önceki yıla göre bir basamak ilerleyerek 177 ülke arasında 53. sırada yer almıştır. Yolsuzluğun neden olduğu tahribatlar her zaman somut bir biçimde hesaplanamaz, ancak yozlaşma ve yoksulluk gibi süreçlerle etkileşim içinde bulunurlar. Bu nedenle, yolsuzluk, hem kendisinden doğrudan etkilenen bireylere hem de bir bütün olarak topluma zarar verir. Örneğin, yolsuzluğa bağlı olarak ekonomik kalkınmanın yavaşlaması sonucunda, yolsuzluktan doğrudan etkilenen toplum kesimleri ekonomik büyüme ve gelişmenin yaratacağı mali olanaklardan mahrum kalırlar. Bu durum, bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerini ve yaşam standartlarını olumsuz etkiler. Yolsuzluk ve yoksulluk sarmalı, hızla artan dünya nüfusunun gereksinimlerinin karşılanması sorunuyla yakından ilişkilidir yılında 9 milyara ulaşacak olan dünya nüfusunun büyük oranda kentlerde yaşayacağı ve orta sınıfın beslenme alışkanlığına sahip olacağı belirtilmektedir. Bu nüfusun beslenebilmesi için aynı dönemde gıda üretiminin %70 oranında artması gerekmektedir. Öte yandan, küresel ısınma, kullanılabilir su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin azalması ile ekilebilir arazi kaybı gibi gelişmeler uzun dönemde sürdürülebilir gıda güvenliği sorununu gündeme getirmektedir. Buna karşılık, günümüzde gıda kaybı ve israfı sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Dünyada her yıl insanların tüketimi için üretilen gıda ürünlerinin yaklaşık üçte biri (1,3 milyar ton) üretim-tüketim zincirinde kaybedilmekte ya da israf edilmektedir. Özellikle, orta ve üst gelir gurubundaki ülkelerde gıdaların çöpe atılması gelişmekte olan ülkelerde sürdürülen açlıkla mücadele çabalarıyla karşıtlık oluşturmaktadır. Ayrıca, sade- 12

15 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ce Amerika Birleşik Devletleri nde gıda üretimindeki %30 luk kaybın yıllık maliyeti 48 milyar doları bulurken, gıda üretiminde kullanılan suyun da yarısının israf edildiği hesaplanmaktadır. Görüleceği gibi gıda üretimindeki kayıp ve israf, su ve enerji kaynakları ile emek israfına da neden olmaktadır. Türkiye de israfla mücadele konusunda yapılan girişimlere karşın temel sektörlerde ekonomik kayıplar, kalite ve verimlilik sorunları yaşanmaktadır. Hızla artan nüfusun beslenmesi henüz büyük bir sorun oluşturmamakla birlikte, yılda 75 milyar lira değerinde 28 milyon ton sebze ve 18 milyon ton meyve üretilirken; bunun % 5 i ihraç edilmekte, geri kalanı iç piyasaya arz edilmektedir. İç piyasaya verilen sebze ve meyvenin %25 i ise paketleme, ambalajlama ve depolama gibi işlemlerde israf edilmektedir. Türkiye de enerji gereksinimi, büyük oranda ithal edilen enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Enerji aktarım alt yapısındaki yetersizlikler nedeniyle üretilen enerjinin %10 u kullanılmadan kaybedilmektedir. Sadece 2007 yılında elektrik dağıtımındaki kaçak, kayıp ve yalıtım başlıkları altında toplanan israfın parasal maliyeti 2 milyar doları bulmaktadır. Kısaca, yasa dışı elektrik kullanımı, israfı artırmakta, bunun maliyetini vatandaş bütçe ile toplumsal olarak, tüketim bedeliyle de bireysel olarak ödemektedir. Çözüm İsraf kavramı, gereksiz yere para, zaman, emek ve benzeri kaynakları harcama, savurganlık olarak tanımlanır (Türk Dil Kurumu, 2011). Bir başka ifadeyle yerinde ve yararlı kullanılmayan her şey israf olarak değerlendirilebilir. İsraf, ekonomik olarak karşılanması olanaksız kıt kaynakların kötü kullanılmasıdır. Örneğin, zamanı planlı kullanmayıp boşa harcamak, savurganlık yapmaktır. İnsan vücudunun gereksinim duyduğundan fazla yemek yemesi de ölçüyü kaçırmak ve israftır. Japonların kullandığı muda kavramı israf- hiçbir değer yaratmadan kaynakların harcanmasına yol açan insan faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Kısaca, israf, katma değer yaratmadan tüketmektir. MEHMETÇİK EL KİTABI 13

16 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ İsrafın bireysel, toplumsal kültüre ilişkin ve kurumsal nedenleri bulunur. Bireysel olarak; ihmal, bilinçsizlik, umursamazlık, kasıt, dikkatsizlik, eğitimsizlik ve yanlış alışkanlıklar israfa neden olmaktadır. Günümüzde insan kaynaklı talebin neden olduğu aşırı tüketim yanında israfı artıran dış unsurlar da bulunmaktadır. Tüketim isteği insanı dünya nimetlerine sahip olma duygusu olan hırsa yönlendirir. Bencillik temel bir gereksinim haline dönüşür. Sadece kendi nefsinin gereksinimlerini tatmin etmeyi arzular ve bunun yolunu arar. Bu aşırı talep, arzı da yönlendirmektedir. Tüketicinin bilinçsiz hareket ettiği, fiyat ve kalite farklılıklarını değerlendiremediği piyasalarda arz da dejenere olmakta, üreticiler verimlilik ve etkinlik kaygılarından uzak bir şekilde hareket edebilmektedirler. İsraflar İlgili Özlü Sözler İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır. Hz. Ali Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi, masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir. Sokrates Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın. Benjamin Franklin Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Kur an, İsra Suresi, 26 Bir yanda kapitalist üretim biçimi öte yanda küreselleşme, aile ve iş yaşamını etkilemektedir. Tüketim toplumu diye tanımlanan kültüre göre, bireyler, sürekli tüketmek, piyasada sunulan her şeyi almak isteyen ve toplumsal kaynakları israf etmekten çekinmeyen, toplumsal ve manevi değerlerini de tüketim maddesi olarak gören, duyarsız ve bencil varlıklardır. Tüketim kültürü, toplumun doğayla ilişkisinden değil, sanayi toplumu ve kültür endüstrilerinin etkileşimiyle ortaya çık- 14

17 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ mıştır. Bu yapı sürekli olarak kendini üretmektedir. Büyük kentlerdeki çok katlı konut ve işyerleri, alışveriş merkezleri örneklerinden görüleceği gibi günlük yaşamın mekânsal tasarımı da tüketime yöneliktir. Günlük yaşam, ahlaki temellerin sağladığı manevi haz yerine dar kalıplar içerisinde tatmin yaratmayan mekanik süreçlere dönüşmüştür. Bir yandan kentleşme ve göç öte yandan insani faaliyet ve ilişkilerden uzaklaşma bireyleri aşırı tüketime yöneltmektedir. Tüketim çılgınlığı, birey ve toplumun doğayla uyumlu yaşaması yerine, kaynakların kötü kullanımına ve israfa yol açmaktadır. Çıkarcı amaçlara yönelik ve değişmeden kendini yineleyen bir yaşam, bireyleri tatminsizliğe ve daha fazla tüketmeye yönlendirir. Böylece, toplumsal saygı, dayanışma ve yardımlaşma duyguları da azalır. Bu durum, sorumluluk duygusu bulunmayan bireylerin doğal çevreye olduğu kadar toplumsal çevreye de zarar vermelerine neden olur. Toplumsal refahın ölçütü sadece statü sağlayan madde ve markaların kullanılması olarak görülmekte, toplumsal alt sınıfların bu tür yaşam alışkanlıklarıyla sınıf atlama özlemine yanıt verilmektedir. Bunun sonucunda tüketim toplumu bir tüketim kültürü oluşturmaktadır. Bu yaşam tarzı, fast-food gibi hızlı öğrenen ancak çabuk unutan bir dünya görüşüyle, satın al, kullan ve çöpe at yaklaşımını özendirmektedir. Türkiye m 3 lük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla su zengini bir ülke değildir. Tüketim kültürü, her türlü ahlaki değerin yozlaşmasını da birlikte getirmektedir. Tüketiyorum o halde varım ilkesi bütün değerlerin önüne geçmekte, ayağını yorganına göre uzatmak yerine, gününü kurtarmak, kısa yoldan köşe dönmek ve gösterişli tüketim yaparak toplumda statü elde etmek öncelikli hedefler haline gelmektedir. Bunların sonucunda, doğanın dengesi bozulmakta, sel, kuraklık ve salgın hastalık gibi tüm insanlığı tehdit eden gelişmeler ve risk artmaktadır. Zengin toplumlarda obezite, yoksul toplumlarda ise açlık yaygınlaşmaktadır. Fast-food alışkanlığının, cep telefonu başta olmak üzere elektronik araçları yoğun bir biçimde kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi açıktır. Göç ve kentleşme trafik ve suç gibi insanlığı tehdit eden riskleri de artırmaktadır. MEHMETÇİK EL KİTABI 15

18 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Dünyanın toplam su rezervi 1,4 milyar tondur. Bu suyun % 97 si okyanuslar ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5 u da derelerde, göllerde, yeraltında ve kutuplarda (buzul olarak) tatlı su olarak bulunmaktadır. Tatlı suyun % 70 i kutuplarda ve yüksek bölgelerde sürekli buz ve kar olarak, %30 u ise, toprak nemi ve yeraltı suyu olarak bulunur. Bir ülkenin su zengini sayılması için, kişi başına yıllık m3 su düşmesi gerekir. Türkiye m3 lük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla su zengini bir ülke değildir. DSİ verilerine göre, 2030 yılında 80 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye, kişi başına m3 kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelecektir. Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye yi çok ciddi bir su krizi beklemektedir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir. Dünyada milyonlarca kişi, Türkiye de ise bir milyona yakın kişi açlık sınırında yaşarken, Türkiye de ciddi miktarda ekmek ve gıda israf edilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü nün yaptırdığı Haziran 2008 tarihli araştırmaya göre; Türkiye de, günde 123 milyon ekmek üretilmektedir. Kişi başına günlük ortalama 333 gram ekmek tüketilmektedir. Buna göre, bir birey yılda 121 kilogram ekmek tüketmektedir. Üretilen toplam ekmeğin %5 i israf edilmektedir. Günlük üretilen 2,5 milyon ekmeğin daha satılmadan üretim mekânında israf edildiği bilinmektedir. Bu hesaplamaya göre, toplam olarak her gün 6 milyondan fazla ekmek israf edilmektedir. Bunun ulusal ekonomiye yıllık maliyeti 700 milyon dolardır yılında ise 37 milyar adet ekmek üretildiği ve bunun 2,1 milyar adedinin israf edildiği belirtilmiştir. Güneş, rüzgâr, su ve katı yakıtlardan elde edilen enerji kaynakları ya hiç ya da etkili bir biçimde kullanılmamaktadır. Enerji tüketimindeki %25 oranındaki tasarruf potansiyeli, ton eşdeğer petrole karşılık gelmektedir. Türkiye nin enerji tasarruf potansiyeli %25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise, bu tasarruf potansiyelinin konutlarda %35 e varmasıdır. Bir 16

19 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35 i israf edilmektedir. Elektrikli cihazların kullanım koşullarına uygun olarak kullanılmaması ya da bakımlarının düzenli yapılmaması, kullanım ömrünü dolduran cihazların kullanılmaya devam edilmesi yanında binalarda ısı yalıtımı yapılmaması, aydınlatma başta olmak üzere enerji verimliliğine uygun teknolojik donanım kullanılmaması başlıca sorunlardır. Türkiye nin enerji gereksiniminin %76 sı ithalatla karşılanmaktadır ve yapılan ithalatın %82 si petrol ve doğal gazdan oluşmaktadır. Bu veriler, enerji israfının azaltılmasının önemini göstermektedir. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35 i israf edilmektedir. Yolsuzluk kamu ya da özel bir kişiye ait değerin yasalara aykırı bir biçimde kişilerce, bir grup tarafından ya da üçüncü kişilerce kullanılmasıdır. İsraf ise, kişinin kendisine ya da kamu veya özel kişiye ait bir değeri verimsiz bir biçimde kullanmasıdır. Her iki süreçte de özünde ve nihayetinde tüm insanlığa ait bir kaynağın kötüye kullanılması söz konusudur. Her şeyden önce sorumlu vatandaş yolsuzlukla mücadelenin birincil unsurudur. Kendisi de yolsuzluğa bulaşmış bir vatandaşın yönetimde bulunanların yolsuzluğa bulaşmasına karşı çıkması beklenemez. Bu nedenle, her vatandaşın kamusal görevini sadakatle ve en başarılı bir biçimde yerine getirmesi ve yolsuzluğun kökünün kazınması için var gücüyle çalışması beklenir. Aile, toplumsal yapının en önemli yapı taşıdır. Bireyler, toplumsal ve dini değer, tutum ve davranışlarını öncelikle ailede öğrenirler. Neyin doğru neyin yanlış olduğu, haram, mubah ve mekruh anlayışı bu süreçte öğrenilirse yolsuzlukla mücadelenin ahlaki boyutu sağlamlaşır. Anne ve babaların çocuklarına yolsuzluğun ve israfın kabul edilemez bir şey olduğunu öğretmeleri gerekir. Anne ve babalar çocuklarına yolsuzluğun kabul edilemez bir eylem olduğunu öğretirlerse, gelecek kuşakların yolsuzlukla mücadele kapasiteleri artar. MEHMETÇİK EL KİTABI 17

20 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Birey, israfla mücadeleye önce kendi bedenine özen göstererek başlar. Vücudun insana verilen bir emanet olduğu düşüncesinden yola çıkarak, bedeni korumalı, beslenmeye dikkat etmelidir. Üstesinden gelinemeyecek işlere girişmek zihinsel ve fiziki olarak bedeni yorar. Bu nedenle, günlük yaşamda bedensel faaliyetler konusunda tembel değil verimli davranmalıdır. Ayağını yorganına göre uzat! atasözünde olduğu gibi geleceği düşünerek,tüketim alışkanlıklarını gerçek gereksinim ve kişisel bütçeye göre geliştirmek uygundur. İsrafı engellemenin birinci yolu, onu fark etmektir. Günümüzde, tüketim ekonomisi bireyleri israfı fark edemez hâle getirmiştir. Böylece tüketim ve sınırsız israf kültürü gelişir. Gereksinim olmadan harcanan her şeyin (örneğin, çöpe atılan yiyecekler, başkalarından görülerek yapılan savurganlıklar, boşa harcanan su, enerji, zaman, araç ve gereç) farkına varmak önemlidir. Bu bağlamda en önemli araç eğitimdir. Evde anne babaların öğütleriyle başlayan israfla mücadele, okulda devam eder. Bu nedenle, yurttaş eğitimi en önemli israfla mücadele aracıdır. Sonuç Kıt kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılmaması sürdürülebilir bir gelecek için tehdit oluşturmaktadır. Kıt kaynaklar hem bugün hem de gelecek nesiller için yaşamsal önemdedir. Azalan yaşamsal öneme sahip kaynaklar toplumda çelişki, çekişme ve çatışmaların artmasına, toplumsal huzursuzluğa yol açar. Tüketim kültürü sürdürülebilir geleceğe yönelik tehditler oluşturur. Bireysel çıkar düşüncesi kıt kaynakların sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasını engeller. Ortak kaynakların kullanılması ve ortak bir gelecek düşüncesine sahip olmayan bireyler israfa daha fazla eğilimlidirler. Kıt kaynakları kullanırken kamu yararı ilkesine öncelik vermek sorumluluk, ortak yarar ve dayanışma değerlerini geliştirir. Kamu yararı, adil muamele ve hesap verebilirlik, seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri için uyulması gereken temel ilkelerdir. 18

21 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Yurttaşlık bilincinin gelişmemesi kamu yararı, toplumsal dayanışma, işbirliği ve sorumluluk anlayışını olumsuz etkiler. Sorumluluk, hukuksal olarak yaptırımlarla, ahlaksal olarak vicdani kanaatle değerlendirilir. Ahlak kurallarının önemsenmediği durumlarda, toplumsal değerlere saygıyı sağlamada hukuk kuralları gerekli olur; hukuk kurallarının etkisiz kaldığı yerde de ahlak kurallarına gereksinim duyulur. Vatandaşlık eğitimi, yaşam boyu devam eden ve okulla sınırlandırılmayan bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte, aile, okul, kitle iletişim araçları ve akran grupları gibi farklı ortam ve topluluklar bireylerin vatandaşlık bilincinin gelişiminde önemli rol oynar. Bilinçli vatandaşlar olarak bizler de yolsuzluk ve israfla mücadele etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. MEHMETÇİK EL KİTABI 19

22 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 2. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doğal kaynakların etkili ve verimli kullanılması sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Kaynak kullanımı, standartlar ve kalite ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından israfla mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler de yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkı sağlar. Önem Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesinde bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram yaratıcılık, inovasyon ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de kapsar. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır. Bunlar; inovatif ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Girişimcilik yeni fikirleri, sermaye, organizasyon ve uygulama becerileri ile risk alarak ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürme çabasıdır. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik bir değer yaratım sürecidir. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni inovatif ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi nin 18 Aralık 2006 tarihli hayat boyu öğrenme becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik yer almaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik kültürünün oluşturulmasına yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Ulusal 20

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı