ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ"

Transkript

1 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

2

3 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, Prof. Dr. Deniz Taşcı, Doç. Dr. Mehmet Başer, Doç. Dr. Müjgan Yazıcı (Bozkaya) ve Doç. Dr. Figen Ünal-Çolak tarafından hazırlanmış metinden yola çıkılarak Prof. Dr. C. Hakan Aydın, Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan dan oluşan öğretim tasarımı ekibi ile Mu. Alb. Ömer Evran ve Ulş. Bnb. Mehmet Akif Sözüeroğlu tarafından tasarlanmış ve düzenlenmiştir.

4

5 Önsöz ve Giriş Ev Kazaları ve Yaralanmaları İşyeri Kazaları ve İşyeri Güvenliği Doğal Afetlerle Başa Çıkma Spor Yaralanmaları ve Korunma Güvenli Dijital Yaşam Özet... 69

6 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÖNSÖZ VE GİRİŞ Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) projesi kapsamında hazırlanan Öğrenme ve Kişisel Gelişim Eğitimi modülüyle, Mehmetçiklerin yolsuzluk ve israfla mücadele, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, liderlik ve işbirliği, etkili iletişim ile bilgi ve medya okuryazarlığı konularında bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinin bir parçası olan öğrenme ve kişisel gelişim konularında düzenlenecek eğitimin kapsamı, aşağıdaki konu başlıklarından oluşacaktır: Yolsuzluk ve İsrafla Mücadele Yolsuzluk İsraf Yolsuzluk ve İsrafla Mücadele Araç ve Yöntemleri Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Değer Yaratımı ve Girişimcilik Girişimcilik Türleri İnovasyon ve Yönetimi Girişim Fikrini Hayata Geçirmek Liderlik ve İşbirliği Liderliğin Temelleri Liderlik Yaklaşımları İşbirliğinin Doğası İşbirliğini Güçleştiren Faktörler ve Başarılı İşbirliklerinin Temel Adımları 4

7 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Etkili İletişim Sözlü İletişimde Etkili Konuşma ve Dinleme Sözsüz İletişim Yazılı İletişim İletişimde Etkililiği Artıran Estetik Öğeler Bilgi ve Medya Okuryazarlığı 21. Yüzyıl Becerileri Eleştirel Düşünme Karar Verme Bilgi Okuryazarlığı Medya Okuryazarlığı Öğrenme ve kişisel gelişim konusundaki eğitimin sonunda; 1. Toplumsal sorumluluk bilinci göstererek vatandaşlık ve hizmet yönetiminde yolsuzluk ve israfla mücadele konusunda doğru tutum ve davranışları sergileyebilecek, 2. Toplumda var olan sorunların çözümüne yönelik olarak girişimci ve inovatif davranışlar sergileyebilecek, 3. Ortak amaçlara ulaşmada ve toplumsal sorunların çözümünde etkili liderlik ve işbirliği davranışlarını sergileyebilecek, 4. Farklı iletişim ortamlarında sözlü, sözsüz ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilecek, 5. Günlük yaşamda karşılaştığınız bilgileri eleştirel bir gözle sorgulayabilecek ve bu bilgileri kullanarak doğru kararlar verebileceksiniz. MEHMETÇİK EL KİTABI 5

8 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 1. YOLSUZLUK VE İSRAFLA MÜCADELE Önem Yolsuzluk, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gündelik yaşamda bireylerin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yaygın olarak karşılaştıkları bir olgudur. Bazı yolsuzluk olguları doğrudan kişisel ya da kurumsal çıkar elde etmeye yöneliktir. Diğer durumlarda, yolsuzluğa yol açan tutum ve davranışlar, rekabeti sağlamak ya da rakiplere karşılık vermek üzere işin gereği olarak ve bir suç oluşturmadığı düşüncesiyle ortaya çıkmaktadır. Yaygın bir tanıma göre, yolsuzluk kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Daha kapsamlı yolsuzluk tanımı ise kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını içermektedir. Yolsuzluk, eşitlik, adalet, saydamlık ve onur gibi bürokratik değerleri yozlaştırır; kamu politikalarının ve toplumsal refahın etkili biçimde uygulanmasını erozyona uğratır. Kısaca, yolsuzluğun sonucunda hem bireysel, hem kurumsal hem de toplumsal yaşamda olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Asya ülkelerinde bir yandan hızlı büyüme öte yandan sistemik yolsuzluğun birlikte yaşaması yolsuzluğun her zaman ekonomiye olumsuz etki yaptığı düşüncesini zayıflatmıştır. Türkiye de de dışa açık büyüme ve kültürel değişmenin yolsuzluğu artırdığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda, yolsuzluğun kısa dönemli durağan olumlu etkilerini vurgulayan modeller, yolsuzluğun ekonomik verimlilik, siyasi meşruiyet ve toplumsal adalet konularında yaratacağı uzun dönemli etkiyi göz ardı etmektedir. Yolsuzluğun sonucu olarak, yatırımlar toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu ya da toplumsal olarak en yararlı alanlar yerine, yolsuzluğa bulaşmış kişi ya da kurumların menfaatine yönelik olarak yapılır. Kamu ihaleleri nitelikli şirketler yerine daha yüksek rüşvet verenlere tahsis edilir. Bürokrasi- 6

9 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ nin verimsizliği, kamu ve özel sektördeki adam kayırmacılığın sonucunda ehliyetsiz kişilerin göreve getirilmesi performansı ve yönetişimi zayıflatır. Yolsuzluk, uzun vadede kamu yatırım, hizmet ve düzenlemelerinin kalitesini azaltır. Kısaca, yolsuzluk, uzun dönemde, kamu kaynaklarının israf edilmesine ve verimsiz bir biçimde kullanılmasına neden olur. Yolsuzluk gibi israf da hem bireysel hem de sosyo-ekonomik yönleriyle önemli bir olgudur. İsraf, gereksiz, amaçsız ve yararsız yere mal, emek, zaman ve kaynak harcamasıdır. İsraf yazı yazmak amacıyla bir yaprak kağıdın kullanılmasından, doğal kaynakların tüketilmesine ve teknolojiye kadar birçok süreci kapsamaktadır. Gerek bireysel gerekse kurumsal süreçlerde araçların yanlış kullanımı, düşük verimliliğe, kazalara, elde edeceğimiz ürünün kalitesinin kötü olmasına, malzeme ve zaman israfına yol açabilir. Özellikle, üretim süreçlerinde malzeme ve enerjinin değişik yollarla israf edilmesi sonucunda, bireyler, israfı iş yapmanın normal yolu olarak kabul etmeye başlarlar. İsraf, bireysel ve kurumsal nedenlerle tüketim sürecinde de ortaya çıkmaktadır. Yapılan bir değerlendirmeye göre, yakıt ve zaman israfı bakımından kara yolu trafiğinin Türkiye ye yıllık maliyeti 3 milyar dolardır. Yakıt ve zaman israfı bakımından karayolu karayolu trafiğinin Türkiye ye yıllık maliyeti 3 milyar dolardır. İsraf, sistem içerisindeki sorunların bir işaretidir. İsraf zamanı uzatır, maliyetleri artırır, verimli çalışmayı engeller ve ürüne değer katmaz. İsraf, ihmal, bilinçsizlik, umursamazlık, kasıt, dikkatsizlik, eğitimsizlik ve yanlış alışkanlıklardan doğar. Bir başka deyişle, israf kaynakların verimsiz kullanılması sonucu ortaya çıkan bir maliyet olarak tanımlanabilir. Bu yönden bakıldığında, israfa karşı mücadele kıt kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 7

10 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Sorunlar Hem gelişmekte olan yoksul ülkelerde hem de gelişmiş zengin ülkelerde yolsuzluk; yatırım, rekabet ve kalkınma süreçleri ve güvenlik konularıyla (terör) ilgili sorunlar yaratmaktadır. Tüketim toplumu kültürüne göre bireyler, sürekli tüketmek, piyasada sunulan her şeyi almak isteyen, toplumsal kaynakları israf etmekten çekinmeyen, toplumsal ve manevi değerlerini de tüketim maddesi olarak gören, duyarsız ve bencil varlıklardır. Yöneten yönetilen ilişkilerinin eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri üzerine kurulmadığı toplumlarda, anlaşılmayan kurallar ve süreçler bireyleri aracılar bulmaya yöneltmektedir. Yönetimi bir süreç olarak algılamayan bireyler hizmeti kolay, hızlı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan almaya çalışmaktadır. Asil-vekil ilişkisi, birincil ve yüz yüze ilişkilerin yoğunluğu ile takdir yetkisi bu yaklaşımları destekler. Hemşeri, akrabalık ve yakınlık ilişkilerinin yoğunluğu resmi ve kurumsal süreçlerde de sürdürülmeye çalışılmaktadır. İşin resmi süreçler yerine aracılar kullanılarak yaptırılmasının daha az maliyetli olduğu düşünülmektedir. Hemşeri, yanaşmacı ve kayırmacı ilişkilerinin yaygın olduğu kültürlerde en basit bir işlem için bile eş-dost kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, bir yandan yozlaşmaya ve yolsuzluk şebekelerinin oluşmasına, öte yandan kaynak israfına neden olmaktadır. Oluşan şebekeler, sadece yakınların işini görme nin yanında diğer hizmet alanlara da resmi süreçler dışında hizmet vermeye başlarlar. Kısaca, kültürel normların iyi niyetle ya da bilinçsizce yönlendirdiği bireyler istemeyerek kural dışı davranışları olağan hale getirirler. Bireylerin bencil ve sorumsuz tutum ve davranışlar geliştirmesi, kural dışı davranışları, haksız kazanç elde etme güdüsünü, kamu malını özel amaçlarla kullanmayı ve bilinçsiz kaynak kullanımını artırmaktadır. Kamu yararı, adil muamele ve hesap verebilirlik, seçilmiş ve 8

11 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ atanmış kamu görevlileri için uyulması gereken temel ilkelerdir. Menfaat sağlamak, görev dışı istihdam ve dostlardan rüşvet almak; karar alma sürecinde özel çıkar sağlamak için lobicilik yapmak; özel veya siyasi amaçlarla adalet mekanizması üzerinde etki yapmaya çalışmak gibi kamu kurumunda özel menfaat sağlama durumları kamu yararını ortadan kaldırır. Sonuç olarak, çıkar çatışması güveni azaltır. Böylece, halk yönetimsel karar alma sürecine olan inancını kaybeder. Katılımcı kültürün bulunmadığı toplumlarda projelerin uygulanması gecikir, mali kayıplar ve riskler artar, güvene dayalı toplumsal uyum azalır. Katılımcı kültürün gelişmediği toplumlarda ortak sorunlara ilgi, duyarlılık ve çözüm üretme kapasitesi zayıftır. Toplumsallaşmanın ve yurttaşlık bilincinin yetersizliği bireylerin ahlaki ve etik değerlerini yozlaştırır. Ülkemizde milli ve manevi değerlerine bağlı, demokratik, hesap verebilen, şeffaf, katılımcı bir toplumsal yapı, ancak yurttaşlık bilinci yüksek nesiller tarafından inşa edilebilir. Bu bağlamda, toplumsal yaşamın her alanına genç nüfusun katılımı olmazsa olmaz niteliğindedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 9

12 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Dedikodularla ve ispiyonlarla firmayı yönetmek de kültürün bir parçası haline gelebilir. Örneğin, adam sendecilik kültürü oluşabilir. Yeni gelene hiç bir şey önermemesi gerektiği söylenip, benzeri birçok öneri yapılıp şirkette bir şeyin değişmediği anlatılarak çaresizlik daha oryantasyon sırasında öğretilmeye başlanabilir. Muhasebe ve satış pozisyonlarında etik değerler ve kuralcılık kültürü maliyeti ne olursa olsun her şeyi tümüyle kurallara sadık kalarak çözmeyi beraberinde getirir. Diğer taraftan bazı şirketlerin kültüründe sistem açıklarını kullanarak bazı ufak hilelerle şirkete vergisel açıdan para tasarrufu sağlamak öne çıkabilir. Bir şirketin etik değerlere bağlı bir kültürü olmalı ve farklı koşullar altında değişmemelidir. Bu durum yolsuzluğun sadece kamu sektöründen kaynaklanmadığını göstermektedir. Dünya ölçeğinde, her yıl 1 trilyon Amerikan doları rüşvet olarak ödenmekte ve küresel düzeyde yaratılan Gayri Safi Milli Hâsılanın % 5 inden daha fazla bir miktar (2,6 trilyon Amerikan doları) yolsuzluk aracılığıyla kamu kaynaklarından çalınmaktadır. Öte yandan, dünya düzeyinde kalkınmaya ayrılan resmi yardımların 10 katı kadar bir miktarın yolsuzluk nedeniyle israf edildiği ileri sürülmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde sağlık bütçesinin % 5 ila % 10 u yolsuzluğa harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründe sahtecilik ve görevi kötüye kullanmanın her devlete yıllık maliyeti 12 ila 23 milyar doları bulmaktadır. Bir başka deyişle, ilaç piyasasında yapılan ihalelerin %25 i sahtecilik, rüşvet ve diğer yolsuzluk türlerine konu olmaktadır. Eğitim sektörü de yolsuzluğa en açık alanlardan biridir. Örneğin, Pakistan da okul inşaatı ihalelerine yaklaşık 8,000 hayalet okulun yapılması dahil edilirken; Güney Kore de rüşvet karşılığında öğrencilerin okula yazılması ve diploma verilmesi, öğretmen tayinlerinde adam kayırmacılık yapılması, göreve gitmeyen hayalet öğretmen ataması ve okul fonlarının özel amaçla kullanılması gibi yolsuzlukların boyutu 17 milyar doları (eğitim bütçesinin %80 i) bulmaktadır. 10

13 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Vergi cenneti olarak bilinen ülkelere kaçırılan kişisel kazançların tüm ülkelerde yıllık 255 milyar dolar vergi geliri kaybına yol açtığı hesaplanmıştır. Son küresel krizin başladığı 2008 yılından sonra, dünyada 64 milyon kişinin belirsiz hukuki düzenlemeler, mali saydamlığın olmayışı ve çıkar çatışması nedeniyle yoksulluğa itildiği ifade edilmiştir. Türkiye de 1999 da meydana gelen depremde yitirdiğimiz yaklaşık 11 bin insanın yarısı, yolsuzluk sonucu izin verilen imara aykırı yapıların yıkılması sonucu yaşamını kaybetmiştir. İzmit Körfezi nde 1999 da meydana gelen depremde yitirdiğimiz 11 bin insanın yarısı, yolsuzluk sonucu izin verilen imara aykırı yapıların yıkılması sonucu yaşamını kaybetmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan 2013 Küresel Yolsuzluk Barometresi nin sonuçlarına göre, dünyada araştırmaya katılan her 4 kişiden birinin son bir yıl içerisinde kamusal bir hizmeti alırken rüşvet verdiği anlaşılmaktadır. Kolluk güçleri (%31) ve yargı (%24) en fazla rüşvet verilen hizmet alanlarıdır. Ayrıca, rüşvetin yanı sıra kamu sektöründe işlerini kişisel ilişkilerle yerine getirenlerin sayısı oldukça yüksektir. Araştırmaya katılanların %54 ü yürütme erkinin, kısmen ya da tamamen toplumsal yarardan çok kendi çıkarlarını düşünen gruplar tarafından kontrol edildiğini belirtmişlerdir. Başta siyasi partiler, parlamento ve medya olmak üzere demokratik kurumların yolsuzluğa en fazla bulaşan kurumlar olduğu algısı yaygındır. Aynı raporun sonuçlarına göre, Türkiye de son bir yıl içerisinde herhangi bir kamu hizmeti alırken rüşvet verdiğini söyleyen katılımcıların oranı %21 dir. Avrupa ortalamasının çok üstündeki bu oranla, 95 ülke arasında 49. sırada yer alan Türkiye;Romanya, Bulgaristan ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde, Yunanistan ın ise 1 puan ilerisindedir. En düşük rüşvet verilme oranı Danimarka, Finlandiya, Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde MEHMETÇİK EL KİTABI 11

14 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ görülürken, rüşvetin en yayın olduğu ülkeler ise %75 ile Sierra Leone ve Liberya gibi Afrika ülkeleridir. Ankete katılanların %50 si Türkiye de kamu sektöründe rüşvetin ciddi bir sorun teşkil ettiğini, %11 i ise önemli olmadığını düşünmektedir. Öte yandan, Türkiye 2013 Yolsuzluk Algı Endeksi nde bir önceki yıla göre bir basamak ilerleyerek 177 ülke arasında 53. sırada yer almıştır. Yolsuzluğun neden olduğu tahribatlar her zaman somut bir biçimde hesaplanamaz, ancak yozlaşma ve yoksulluk gibi süreçlerle etkileşim içinde bulunurlar. Bu nedenle, yolsuzluk, hem kendisinden doğrudan etkilenen bireylere hem de bir bütün olarak topluma zarar verir. Örneğin, yolsuzluğa bağlı olarak ekonomik kalkınmanın yavaşlaması sonucunda, yolsuzluktan doğrudan etkilenen toplum kesimleri ekonomik büyüme ve gelişmenin yaratacağı mali olanaklardan mahrum kalırlar. Bu durum, bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerini ve yaşam standartlarını olumsuz etkiler. Yolsuzluk ve yoksulluk sarmalı, hızla artan dünya nüfusunun gereksinimlerinin karşılanması sorunuyla yakından ilişkilidir yılında 9 milyara ulaşacak olan dünya nüfusunun büyük oranda kentlerde yaşayacağı ve orta sınıfın beslenme alışkanlığına sahip olacağı belirtilmektedir. Bu nüfusun beslenebilmesi için aynı dönemde gıda üretiminin %70 oranında artması gerekmektedir. Öte yandan, küresel ısınma, kullanılabilir su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin azalması ile ekilebilir arazi kaybı gibi gelişmeler uzun dönemde sürdürülebilir gıda güvenliği sorununu gündeme getirmektedir. Buna karşılık, günümüzde gıda kaybı ve israfı sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Dünyada her yıl insanların tüketimi için üretilen gıda ürünlerinin yaklaşık üçte biri (1,3 milyar ton) üretim-tüketim zincirinde kaybedilmekte ya da israf edilmektedir. Özellikle, orta ve üst gelir gurubundaki ülkelerde gıdaların çöpe atılması gelişmekte olan ülkelerde sürdürülen açlıkla mücadele çabalarıyla karşıtlık oluşturmaktadır. Ayrıca, sade- 12

15 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ce Amerika Birleşik Devletleri nde gıda üretimindeki %30 luk kaybın yıllık maliyeti 48 milyar doları bulurken, gıda üretiminde kullanılan suyun da yarısının israf edildiği hesaplanmaktadır. Görüleceği gibi gıda üretimindeki kayıp ve israf, su ve enerji kaynakları ile emek israfına da neden olmaktadır. Türkiye de israfla mücadele konusunda yapılan girişimlere karşın temel sektörlerde ekonomik kayıplar, kalite ve verimlilik sorunları yaşanmaktadır. Hızla artan nüfusun beslenmesi henüz büyük bir sorun oluşturmamakla birlikte, yılda 75 milyar lira değerinde 28 milyon ton sebze ve 18 milyon ton meyve üretilirken; bunun % 5 i ihraç edilmekte, geri kalanı iç piyasaya arz edilmektedir. İç piyasaya verilen sebze ve meyvenin %25 i ise paketleme, ambalajlama ve depolama gibi işlemlerde israf edilmektedir. Türkiye de enerji gereksinimi, büyük oranda ithal edilen enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Enerji aktarım alt yapısındaki yetersizlikler nedeniyle üretilen enerjinin %10 u kullanılmadan kaybedilmektedir. Sadece 2007 yılında elektrik dağıtımındaki kaçak, kayıp ve yalıtım başlıkları altında toplanan israfın parasal maliyeti 2 milyar doları bulmaktadır. Kısaca, yasa dışı elektrik kullanımı, israfı artırmakta, bunun maliyetini vatandaş bütçe ile toplumsal olarak, tüketim bedeliyle de bireysel olarak ödemektedir. Çözüm İsraf kavramı, gereksiz yere para, zaman, emek ve benzeri kaynakları harcama, savurganlık olarak tanımlanır (Türk Dil Kurumu, 2011). Bir başka ifadeyle yerinde ve yararlı kullanılmayan her şey israf olarak değerlendirilebilir. İsraf, ekonomik olarak karşılanması olanaksız kıt kaynakların kötü kullanılmasıdır. Örneğin, zamanı planlı kullanmayıp boşa harcamak, savurganlık yapmaktır. İnsan vücudunun gereksinim duyduğundan fazla yemek yemesi de ölçüyü kaçırmak ve israftır. Japonların kullandığı muda kavramı israf- hiçbir değer yaratmadan kaynakların harcanmasına yol açan insan faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Kısaca, israf, katma değer yaratmadan tüketmektir. MEHMETÇİK EL KİTABI 13

16 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ İsrafın bireysel, toplumsal kültüre ilişkin ve kurumsal nedenleri bulunur. Bireysel olarak; ihmal, bilinçsizlik, umursamazlık, kasıt, dikkatsizlik, eğitimsizlik ve yanlış alışkanlıklar israfa neden olmaktadır. Günümüzde insan kaynaklı talebin neden olduğu aşırı tüketim yanında israfı artıran dış unsurlar da bulunmaktadır. Tüketim isteği insanı dünya nimetlerine sahip olma duygusu olan hırsa yönlendirir. Bencillik temel bir gereksinim haline dönüşür. Sadece kendi nefsinin gereksinimlerini tatmin etmeyi arzular ve bunun yolunu arar. Bu aşırı talep, arzı da yönlendirmektedir. Tüketicinin bilinçsiz hareket ettiği, fiyat ve kalite farklılıklarını değerlendiremediği piyasalarda arz da dejenere olmakta, üreticiler verimlilik ve etkinlik kaygılarından uzak bir şekilde hareket edebilmektedirler. İsraflar İlgili Özlü Sözler İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır. Hz. Ali Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi, masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir. Sokrates Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın. Benjamin Franklin Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Kur an, İsra Suresi, 26 Bir yanda kapitalist üretim biçimi öte yanda küreselleşme, aile ve iş yaşamını etkilemektedir. Tüketim toplumu diye tanımlanan kültüre göre, bireyler, sürekli tüketmek, piyasada sunulan her şeyi almak isteyen ve toplumsal kaynakları israf etmekten çekinmeyen, toplumsal ve manevi değerlerini de tüketim maddesi olarak gören, duyarsız ve bencil varlıklardır. Tüketim kültürü, toplumun doğayla ilişkisinden değil, sanayi toplumu ve kültür endüstrilerinin etkileşimiyle ortaya çık- 14

17 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ mıştır. Bu yapı sürekli olarak kendini üretmektedir. Büyük kentlerdeki çok katlı konut ve işyerleri, alışveriş merkezleri örneklerinden görüleceği gibi günlük yaşamın mekânsal tasarımı da tüketime yöneliktir. Günlük yaşam, ahlaki temellerin sağladığı manevi haz yerine dar kalıplar içerisinde tatmin yaratmayan mekanik süreçlere dönüşmüştür. Bir yandan kentleşme ve göç öte yandan insani faaliyet ve ilişkilerden uzaklaşma bireyleri aşırı tüketime yöneltmektedir. Tüketim çılgınlığı, birey ve toplumun doğayla uyumlu yaşaması yerine, kaynakların kötü kullanımına ve israfa yol açmaktadır. Çıkarcı amaçlara yönelik ve değişmeden kendini yineleyen bir yaşam, bireyleri tatminsizliğe ve daha fazla tüketmeye yönlendirir. Böylece, toplumsal saygı, dayanışma ve yardımlaşma duyguları da azalır. Bu durum, sorumluluk duygusu bulunmayan bireylerin doğal çevreye olduğu kadar toplumsal çevreye de zarar vermelerine neden olur. Toplumsal refahın ölçütü sadece statü sağlayan madde ve markaların kullanılması olarak görülmekte, toplumsal alt sınıfların bu tür yaşam alışkanlıklarıyla sınıf atlama özlemine yanıt verilmektedir. Bunun sonucunda tüketim toplumu bir tüketim kültürü oluşturmaktadır. Bu yaşam tarzı, fast-food gibi hızlı öğrenen ancak çabuk unutan bir dünya görüşüyle, satın al, kullan ve çöpe at yaklaşımını özendirmektedir. Türkiye m 3 lük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla su zengini bir ülke değildir. Tüketim kültürü, her türlü ahlaki değerin yozlaşmasını da birlikte getirmektedir. Tüketiyorum o halde varım ilkesi bütün değerlerin önüne geçmekte, ayağını yorganına göre uzatmak yerine, gününü kurtarmak, kısa yoldan köşe dönmek ve gösterişli tüketim yaparak toplumda statü elde etmek öncelikli hedefler haline gelmektedir. Bunların sonucunda, doğanın dengesi bozulmakta, sel, kuraklık ve salgın hastalık gibi tüm insanlığı tehdit eden gelişmeler ve risk artmaktadır. Zengin toplumlarda obezite, yoksul toplumlarda ise açlık yaygınlaşmaktadır. Fast-food alışkanlığının, cep telefonu başta olmak üzere elektronik araçları yoğun bir biçimde kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi açıktır. Göç ve kentleşme trafik ve suç gibi insanlığı tehdit eden riskleri de artırmaktadır. MEHMETÇİK EL KİTABI 15

18 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Dünyanın toplam su rezervi 1,4 milyar tondur. Bu suyun % 97 si okyanuslar ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5 u da derelerde, göllerde, yeraltında ve kutuplarda (buzul olarak) tatlı su olarak bulunmaktadır. Tatlı suyun % 70 i kutuplarda ve yüksek bölgelerde sürekli buz ve kar olarak, %30 u ise, toprak nemi ve yeraltı suyu olarak bulunur. Bir ülkenin su zengini sayılması için, kişi başına yıllık m3 su düşmesi gerekir. Türkiye m3 lük kişi başına kullanılabilir su miktarıyla su zengini bir ülke değildir. DSİ verilerine göre, 2030 yılında 80 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye, kişi başına m3 kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelecektir. Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye yi çok ciddi bir su krizi beklemektedir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir. Dünyada milyonlarca kişi, Türkiye de ise bir milyona yakın kişi açlık sınırında yaşarken, Türkiye de ciddi miktarda ekmek ve gıda israf edilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü nün yaptırdığı Haziran 2008 tarihli araştırmaya göre; Türkiye de, günde 123 milyon ekmek üretilmektedir. Kişi başına günlük ortalama 333 gram ekmek tüketilmektedir. Buna göre, bir birey yılda 121 kilogram ekmek tüketmektedir. Üretilen toplam ekmeğin %5 i israf edilmektedir. Günlük üretilen 2,5 milyon ekmeğin daha satılmadan üretim mekânında israf edildiği bilinmektedir. Bu hesaplamaya göre, toplam olarak her gün 6 milyondan fazla ekmek israf edilmektedir. Bunun ulusal ekonomiye yıllık maliyeti 700 milyon dolardır yılında ise 37 milyar adet ekmek üretildiği ve bunun 2,1 milyar adedinin israf edildiği belirtilmiştir. Güneş, rüzgâr, su ve katı yakıtlardan elde edilen enerji kaynakları ya hiç ya da etkili bir biçimde kullanılmamaktadır. Enerji tüketimindeki %25 oranındaki tasarruf potansiyeli, ton eşdeğer petrole karşılık gelmektedir. Türkiye nin enerji tasarruf potansiyeli %25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise, bu tasarruf potansiyelinin konutlarda %35 e varmasıdır. Bir 16

19 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35 i israf edilmektedir. Elektrikli cihazların kullanım koşullarına uygun olarak kullanılmaması ya da bakımlarının düzenli yapılmaması, kullanım ömrünü dolduran cihazların kullanılmaya devam edilmesi yanında binalarda ısı yalıtımı yapılmaması, aydınlatma başta olmak üzere enerji verimliliğine uygun teknolojik donanım kullanılmaması başlıca sorunlardır. Türkiye nin enerji gereksiniminin %76 sı ithalatla karşılanmaktadır ve yapılan ithalatın %82 si petrol ve doğal gazdan oluşmaktadır. Bu veriler, enerji israfının azaltılmasının önemini göstermektedir. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35 i israf edilmektedir. Yolsuzluk kamu ya da özel bir kişiye ait değerin yasalara aykırı bir biçimde kişilerce, bir grup tarafından ya da üçüncü kişilerce kullanılmasıdır. İsraf ise, kişinin kendisine ya da kamu veya özel kişiye ait bir değeri verimsiz bir biçimde kullanmasıdır. Her iki süreçte de özünde ve nihayetinde tüm insanlığa ait bir kaynağın kötüye kullanılması söz konusudur. Her şeyden önce sorumlu vatandaş yolsuzlukla mücadelenin birincil unsurudur. Kendisi de yolsuzluğa bulaşmış bir vatandaşın yönetimde bulunanların yolsuzluğa bulaşmasına karşı çıkması beklenemez. Bu nedenle, her vatandaşın kamusal görevini sadakatle ve en başarılı bir biçimde yerine getirmesi ve yolsuzluğun kökünün kazınması için var gücüyle çalışması beklenir. Aile, toplumsal yapının en önemli yapı taşıdır. Bireyler, toplumsal ve dini değer, tutum ve davranışlarını öncelikle ailede öğrenirler. Neyin doğru neyin yanlış olduğu, haram, mubah ve mekruh anlayışı bu süreçte öğrenilirse yolsuzlukla mücadelenin ahlaki boyutu sağlamlaşır. Anne ve babaların çocuklarına yolsuzluğun ve israfın kabul edilemez bir şey olduğunu öğretmeleri gerekir. Anne ve babalar çocuklarına yolsuzluğun kabul edilemez bir eylem olduğunu öğretirlerse, gelecek kuşakların yolsuzlukla mücadele kapasiteleri artar. MEHMETÇİK EL KİTABI 17

20 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Birey, israfla mücadeleye önce kendi bedenine özen göstererek başlar. Vücudun insana verilen bir emanet olduğu düşüncesinden yola çıkarak, bedeni korumalı, beslenmeye dikkat etmelidir. Üstesinden gelinemeyecek işlere girişmek zihinsel ve fiziki olarak bedeni yorar. Bu nedenle, günlük yaşamda bedensel faaliyetler konusunda tembel değil verimli davranmalıdır. Ayağını yorganına göre uzat! atasözünde olduğu gibi geleceği düşünerek,tüketim alışkanlıklarını gerçek gereksinim ve kişisel bütçeye göre geliştirmek uygundur. İsrafı engellemenin birinci yolu, onu fark etmektir. Günümüzde, tüketim ekonomisi bireyleri israfı fark edemez hâle getirmiştir. Böylece tüketim ve sınırsız israf kültürü gelişir. Gereksinim olmadan harcanan her şeyin (örneğin, çöpe atılan yiyecekler, başkalarından görülerek yapılan savurganlıklar, boşa harcanan su, enerji, zaman, araç ve gereç) farkına varmak önemlidir. Bu bağlamda en önemli araç eğitimdir. Evde anne babaların öğütleriyle başlayan israfla mücadele, okulda devam eder. Bu nedenle, yurttaş eğitimi en önemli israfla mücadele aracıdır. Sonuç Kıt kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılmaması sürdürülebilir bir gelecek için tehdit oluşturmaktadır. Kıt kaynaklar hem bugün hem de gelecek nesiller için yaşamsal önemdedir. Azalan yaşamsal öneme sahip kaynaklar toplumda çelişki, çekişme ve çatışmaların artmasına, toplumsal huzursuzluğa yol açar. Tüketim kültürü sürdürülebilir geleceğe yönelik tehditler oluşturur. Bireysel çıkar düşüncesi kıt kaynakların sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasını engeller. Ortak kaynakların kullanılması ve ortak bir gelecek düşüncesine sahip olmayan bireyler israfa daha fazla eğilimlidirler. Kıt kaynakları kullanırken kamu yararı ilkesine öncelik vermek sorumluluk, ortak yarar ve dayanışma değerlerini geliştirir. Kamu yararı, adil muamele ve hesap verebilirlik, seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri için uyulması gereken temel ilkelerdir. 18

21 ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Yurttaşlık bilincinin gelişmemesi kamu yararı, toplumsal dayanışma, işbirliği ve sorumluluk anlayışını olumsuz etkiler. Sorumluluk, hukuksal olarak yaptırımlarla, ahlaksal olarak vicdani kanaatle değerlendirilir. Ahlak kurallarının önemsenmediği durumlarda, toplumsal değerlere saygıyı sağlamada hukuk kuralları gerekli olur; hukuk kurallarının etkisiz kaldığı yerde de ahlak kurallarına gereksinim duyulur. Vatandaşlık eğitimi, yaşam boyu devam eden ve okulla sınırlandırılmayan bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte, aile, okul, kitle iletişim araçları ve akran grupları gibi farklı ortam ve topluluklar bireylerin vatandaşlık bilincinin gelişiminde önemli rol oynar. Bilinçli vatandaşlar olarak bizler de yolsuzluk ve israfla mücadele etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. MEHMETÇİK EL KİTABI 19

22 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 2. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doğal kaynakların etkili ve verimli kullanılması sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Kaynak kullanımı, standartlar ve kalite ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından israfla mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler de yurttaşlık bilincinin gelişmesine katkı sağlar. Önem Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesinde bireyin yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram yaratıcılık, inovasyon ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de kapsar. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır. Bunlar; inovatif ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Girişimcilik yeni fikirleri, sermaye, organizasyon ve uygulama becerileri ile risk alarak ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürme çabasıdır. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik bir değer yaratım sürecidir. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni inovatif ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi nin 18 Aralık 2006 tarihli hayat boyu öğrenme becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik yer almaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik kültürünün oluşturulmasına yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Ulusal 20

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

(İŞL108U) KISA ÖZET KOLAYAOF

(İŞL108U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. GİRİŞİMC MCİLİK (İŞL108U) KISA ÖZET

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı Geleneksel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği; işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 87 i Bu sayıda; 2013 Şubat İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları; 2013 Şubat Reel Kesim Güven Endeksi Verileri, Hazine İhalelerindeki gelişmeler

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve BİTKİ KORUMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ve Hasan Kıroğlu SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Bu günden yarına herkes için daha iyi bir yaşam olanağı sağlama düşüncesi. - Beslenme, Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve GÖNENÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Çalışmanın Amacı Türk iş dünyasının İklim Değişikliği konusunda farkındalık, etkilenme, mücadele ve uyum seviyelerinin

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı