Serkan Andiç 01 AFFET. Bilmem bu kaçýncý. Çekip, gidiþin. Sayamadým kaçýncý. Ölüp, diriliþim. Uðrunda harcadýðým kaçýncý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serkan Andiç 01 AFFET. Bilmem bu kaçýncý. Çekip, gidiþin. Sayamadým kaçýncý. Ölüp, diriliþim. Uðrunda harcadýðým kaçýncý."

Transkript

1 Serkan Andiç 01 Onaylayan Administrator Perþembe, 10 Nisan 2008 Son Güncelleme Salý, 24 Haziran 2008 Besteciler.org AFFET Bilmem bu kaçýncý Çekip, gidiþin Sayamadým kaçýncý Ölüp, diriliþim Uðrunda harcadýðým kaçýncý Bu mevsim Yalnýzlýðýn koynuna kaçýncý Sürükleniþim Yalnýzlýðýnýn hasretini Seninle paylaþtýðým için Affet beni Seni düþünüp sana yaþadýðým için Affet beni Sensizliðinin telafisini Baþka göünllerde aramadýðým için Affet beni AÐLAT Aþkýn gururu olmaz Savaþmayý öðrenmelisin Kaderin oyunu olmaz Bir vurdumu hayatýn esirisin

2 Rüzgarýn yetmez ateþimi söndürmeye Ýhanetlerin yetmez baþýmý döndürmeye Ellere inat sana hala aþýðým delice Ne kadar düþürürsen aþkýmý yerlere O kadar aðlarým ardýndan sana deðil uðruna harcadýðým senelere Aðlat kalbimi durma aðlat Aðlat aþkýmý hadi aðlat Aðlat sensizliðimi aðlat Hiç durma dayanmasýný bilir bu gönül Aðlat sensiz seneleri aðlat Aðlat aþk ateþimi aðlat Aðlat çaresizliðimi aðlat Umurunda olmasýn sensizde geçer bir ömür VAZGEÇME Vazgeçmek bu kadar Kolay mý söyle Yokluðun bu kadar çabuk Silebilir mi seni söyle Aþkýn buram buram Yakarken yüreðimi Vazgeçmek bu kadar Kolay mý söyle Hasretinin yalnýzlýðýný Çekerken kendimce Vazgeçmek bu kadar Kolay mý söyle

3 Aþkýnýn rüzgarýna Kapýlmýþken delice Vazgeçmek bu kadar Kolay mý söyle Vazgeçme inan sen Hayatýmýzýn anlamýna Vazgeçme inan ben Hep köleyim kapýna Vazgeçme inan sen Aþkýmýzýn kutsallýðýna Vazgeçme inan ben Yapamam yalnýzlýðýnla GÜLÜM Gülüm, kapanýr kapýlar Sensizlikten usanmadýkça Gülüm, yok olur umutlar Ölüm kapýmý çalmadýkça Gülüm, hasretin yakar Yüreðim kalbimi daðlar Bak bu sensizliðin Ýnan beni diri diri yakar Gülüm, bakýþlarýn bana Uzak olmadýðý kadar Gülüm, aþkým sana Feda olsun, hiç olmadýðý kadar Gülüm, ayýp deðil ki

4 Yalanlarýn, dokunuþlarýn Gerçek deðil mi? Öpüþlerin, bakýþlarýn Gülüm, sen ayný eski sen deðilsin Gülüm, bak gözlerime Aþkýn ateþi alevlensin Gülüm, sen benimsin Yalnýz bana ait Gözlerin, herþeyin Benim, bu caným da sana ait Güzellikler hep seni bulsun Ayrýlýklar aþkýmýza uðramaz olsun Dilerim seninle geçer bir ömrüm Sensizliðimin tek çiçeðisin gülüm Baþroldeyim Hayat ne kadar acýmasýz Bir o kadar da kararsýz Ya aþk Uçurumlarla dolu uçsuz bucaksýz Sonunu bilemediðim Bir aþkýn pençesindeyim Yarýnýmý düþünemediðim Bir oyunun içindeyim (baþrolündeyim) Yokluðunun sensizliði Senden ayrýlmak ölümün ta kendisidir bana

5 Sevemezsem ya ayrýlýðý geri dönebilecek misin bana Sevebilecek misin dokunabilecek misin gözyaþlarýmý silebilecek misin Sana aðladýðým günlerimi unutturabilecek misin? yokluðunun sensizliðini dindirebilecek misin? Aþkýmýn tek bir damla gözyaþýna, deðer misin? Hasretimin bir anýna bir dakikasýna, sýðabilir misin? Hayatýmýn anlamý olup kendini unutabilir misin? Uðrumda kahrolup Kendinden vazgeçebilir misin? Ben herþeye raðmen senden vazgeçmedim, vazgeçmem Ayrýlýðýmýzýn hançerine raðmen Kalbimden silemedim, silemem Sensizliði düþünemem ki Ýçinde sen olmayan bu dünyayý sen olmadan sýrtlayamam ki Aþkýmý, hayatýmý

6 yalnýzlýðýmý sessizliðimi, neþemi yaþama sevincimi Sen aldýn gidiþinle tüm duygularýmý sana olan aþkýmý, hayranlýðýmý Solmayan Çiçeðim Sensizliðin sonbaharýnda solmayan tek çiçeðim Kaybolan hasretin kollarýnda düþlerin hayallerimde ki tek gerçeðim Tek bir sözcük yeter mi? aþkýmýzý, hasretimizi anlatmaya Tek bir gül yeter mi? Bunca hasretin güllerini yakmaya Sevemedim iþte, sevemedim anla artýk sensiz baþ edemedim akýp giden yol alan zamanla binlerce kez yýktý beni, ama senden vazgeçemedim Hala seviyorum seni deliler gibi hislerimin bitmeyen acý gerçeði hüzün var her aþkýn sonunda bilemezler ki ayrýlýk sensizliðin koynunda göremezsin ki

7 sevgilim senin tenin benim aþk ateþim... Sevmekten Vazgeçmem Saçlarýnýn kokusu iþledi benliðime, tenime dudaklarýndan süzülen muhtacým bir kelimeye ellerim ellerindeyken düþünemem yarýnýmý gözlerinde boðulurken sevmekten vazgeçmem, diðer yarýmý sensizlik vururken yüreðimi çaresizlik ölüme sürükler oldu hasretin yakarken benliðimi aþkým beni benden eder oldu hayallerimde yaþattýðým seni sen yapan bendim sana deðer veren seni senden alan gene benim ÝSTANBUL sevmek ne kadar acý ne kadar imkansýzlýk varsa bir o kadarda hüzün ayrýlýk, sonunda ölüm varlýðýn imkansýzlýklarýn esiri

8 bende gardiyan güzelliðin gönlümün fatihi kendimi Ýstanbul sandým bir an aþkýn gücü senin gülüþün sensizliðin düþü benim dünüm ayrýlýðýn yamacýnda olsak bile býrakmam seni deliler gibi aþýðým sana hayatým sen yaþama sevincim bakýþlarýmýn sahibi herþeyim sen MESKEN severken seni nasýl çekip giderim düþlerimdeyken hayalin sensizliði nasýl silerim sensizliðin her sabahýnda uyanýrým bitmeyen zamana yalnýzlýk mesken tutmuþ peþimden savrulmakta seni düþünürken hayat duruyor sanki o an sana bakarken ellerim kavuþmak istiyor bir an

9 Kavuþmak nasip olur mu? bize gelir mi sevda? Ayrýlýk uðrar mý aþkýmýza? bizden gider mi veda? aþkýn gözü kördür derler kör olan sen mi aþk mý anlayamadým kader aþkýmýzý ne kadar etkiler eðer aþk varsa ölüme bile sürükler Kalbimin Dilinden... Aþkýn kalbime yaylým ateþte Bulamadým kendimi senin kalbinde Bilemiyorum neredeyim hangi ellerde Kalbimde ki hasar tamir edilemez sen sevmedikçe Yaramý sar ki kalbim yeniden sevsin delice En Çok istediðim þey kaybolmak,o güzel gözlerinde Dokunmasýnlar bana seyredeyim seni öylece Kalbimizde ki aþký bitiremezsin öle her isteyince Alnýmýzdaki yazýmýzý silemez kimse Bu kalpte teksin yerini dolduramaz kimse bu bedende Deðerini bilemedin kanattýn kalbimi günden güne Býrakmam seni al götür beni gittiðin yere Yalnýz olsanda aþkým her zaman senin kalbinde Seni bekleyeceðim kavuþmak için ahirette Benden çýkýp gittin silemedim izlerini kalbimden Sevemez oldum kimseyi gittiðinden günden beri Her damla gözyaþýmda bir parça kopar içimdeki sevgimden Gecelerim gündüzünü göremez oldu aþkýn esaretinden

10 Kalbimi sana adadým nedendir bilmediðim sevginden Unutamadým seni sevmeyi vazgeçemedim sensizlikten Aþkýn için herþeyi göze alýrým neyim eksik KEREM den Ne olursa olsun severim düþsem bile gözden Her zaman senindim halada seninim bunu gizleyemem senden Ben söylemesemde anlarsýn kalbimin gözlerinden Hiç gitmiyor gözlerin gözlerimden Senle yatar senle kalkar oldum her aným ibaret senden Seni sevdiðim için dökülür bu sözler kalemimden Ellerimden uçup giden sen iyi oku bu sözlerimi Çünkü bu sözler kýrýp gittiðin kalbimden Aþk -i Ender kaleminden dökülmüþ bir þiir gibiyim ellerini tutan tek varlýk benim zehir oluyor gecem gündüzüm sensizlikten ilkbaharla gel aþkým benim ol yeniden bulupta ayýramadým senin gibi nadir bir gülü dikeninden adýný silemedim yeryüzünden ve kaderimden nadir bulduðum tek varlýðým sensin onuda aldýlar ellerimden neredesin sevdiðim sensiz ben bu hayatý neyleyim aþkýmýn son damlasý da gidiþinle sel oldu derdindeyim kahrolasý kaderim kavuþturmadý seni bana hasretin vurdu beni dertler bende ben senin derdindeyim AþK-I SeRKaN nadir bir çiçek kadar deðerli idin gözümde aldýlar elimden bakamadým helalime

11 gizemli bakýþlarýn her daim üstümde iz býrakýr kalbime gözlerinle beni süzünce hayatýmý sana adadým bu inat niye anlamý yok sözlerin bu kalpten sen gidince neþem oldun býrakýp gittin haram oldun bu bedene sensiz geçen her gün vurur beni kalbimden özlemin alýr beni götürür bedenimden cennetten çýkýp gelen bi melek misali kendimi sana kaptýrdým kimseyi göremez oldum sevginden al bu canýmý dert yanmam ki ben uðruna feda olsun bir ömür yeter ki sev beni içten sevemezsen bile þikayetçi deðilim kalbinden bir gün sevecek olursan eðer ben beklerim o zamaný aþkla dünya kopsa yerinden hercai senin olacaðým taki ruhum çýkana kadar bu bedenden Kalbinde ký BEN ben kalbimi sende buldum ne olur gitme istedin de ne yapmadým terk etme raydan çýkmýþ kalbimi raya sokan sendin cansa can bu caný verdim ölümüne aþkýn çözülememiþ cevapsýz bir bilmece ne yaptýysam yaranamadým sana istenmiyorsun bu bedende sende kaldý bir yarým derinlerde köþede giremedim bir türlü aþk kokan kalbine dert verdin bana sen bu cana o gözlerle beni benden ettin bu alemde býrak artýk beni býrak kendi halime aþkýn senin olsun ben bakarým baþýmýn çaresine þunu bil ki birgün ama birgün adýmý kazacaðým kalbine bensizlik seni mutsuz etmesin...

12 bu gönlüm nelere katlandý yinede yenilmedi bir bilsen uðruna ömrümü adadým ah bir görebilsen rencide ediþlerin kýrmadý kalbimi bakýþlarýn yetti canýmdan canýmý almaya çok meraklýsýn sen uðrunda herþeyi feda ettim yinede yaranamadým þimdi çýk bakalým aþkýn çözülemeyen kör düðümünden ben senin sende benim kalbimdesin bu caný sensiz bu beden neylesin aslýnda tek gerçekliðin kalbindeki sevgin bir benim olmadýn ya silinmez kaderimsin arayýpta bulamadýðým tek yarim bulupta kavuþamadýðým tek sevdiceðimsin sevmeye kýyamadýðým aþkým sen ol gel bu ömrümün baharýnda yaz yaðmurlarýyla kimseye yar etmem seni bir benim ol hayatýmýn anlamý bu bedenin tek sahibi dilerim Allahtan hayatýn boyunca bensizde mutlu ol Býrakma BenÝ YalnýzlýÐýma... kendimi býraktým aþkýn vazgeçilmez kollarýna beni ben yapan sensin bu dünyada senden ayrýlmayý düþünemem asla bundan sora bir tek sen varsýn hayatýmda seninle coþar kalbim her atýþýnda kalbimi kazandýn o bakýþlarýnla yerim senin yanýn artýk duramam buralarda nereye gitsen peþindeyim býrakmam kendi baþýna bu devirde senin gibi aþký bulamam asla kýymetimi bil sevilebilirmisin böyle bir daha þansýný zorlasanda vazgeçilmezsin

13 ne yaparsan yap ayrýlamam senden baðlandým sana kör düðümle hiç ayrýlmamacýsýna kandýrma kendini bensiz olamazsýn yalnýzlýðýnda yalnýzlýk sevgilim çekilemez yanýnda yar olmayýnca bilmem farkýndamýsýn beni yalnýz býraktýn yalnýzlýðýmla sevemez olur insan yalnýz býrakýlýnca buz tutar kalbi yarin narin elleri dokunmayýnca beni býrakma ne olur yalnýzlýðýma doldur kalbimi aþkýnla yalnýz senin oldum her zaman her mekanda dokunamadý ellerim bi baþkasýnýn ellerine vazgeçmiyeceðim senden koy bunu aklýna ne yaparsan yap istersen öldür gene de senindir caným allah ým yaratmýþ seni bana benden baþkasýna yar olamasýn asla benden baþkasýna varýrsan iþte o zaman bu hayatý zindan ederim sana bir tek benimsin benim kalacaksýn bunu bil öyle yaþa AÞkýmýn Son Kalýntýlarý... avuttum kalbimi sensizliðe sen yanýmda olmadýðýnda bir kere bile arayýp sormadýn beni yýllarca bumudur yani aþk dediðin bana verdiðin sevgin napayým ben sevgini içinde güven duygusu olmayýnca kaybettim kendimi ben sensizlikten defalarca al bu canýmý sensiz ne yapayým bu dünyada sevemesende beni ben beklerim aþkýmý yollarýn baþýnda gözyaþlarýmda senle beraber sel oldu aktý sonsuzluða akan göz yaþlarým deil sana beslediðim aþkýn kalýntýlarýydý seni kalbime gömüyorum gidiyorum baþka diyarlara böyle konuþtuma bakma aslýnda kalbim hep yanýnda gittiðin heryer bastýðýn her toprak hatýrlatsýn beni sana her halukarda yinede seni seveceðim kuþkun olmasýn her zaman senindim öle kalacaðým olsamda uçurumlarda

14 bir kere bakýþýn bile yetti bana daha hiçbir arzum kalmadý bu dünyada kandýrmýþsýn beni yýllarca yalanlarýnla aþk dediðin duygu senin olamaz sen bir adým bile atmadýkça bensizliðe alýþ artýk kalbimi okadar kýrdýn onca acýlarla yarimsin yinede sana küsemem içimde kin olsada dön geri yüreðime... biliyorum niyetin beni yýkýp derdinden öldürmek en kötüsü de görmediðim ýzdýrabý sensizliðinden çekmek sensiz aldýðým her nefes bin defa ölmek gibi yapýlacak tek þey bu aþký bu kalbe gömmek harabe olmuþ bu yerðimin tek ilacý sen kalbimde ki bitmeyen baharýmýn kaynaðý senin yüreðinden ne olurdu aþkýný kalbime feda etsen bugünleride gördüm ya artýk seni atmam bu gönülden aþkým için caným feda... kendimi ateþlere attým bir hiç için aþkýn uðrunda yanar kalbim için için bu kalpte vazgeçilemeyen tek sevdiceðimdin bu karþýlýksýz sevginindeðerini bilemedin olsun sana bu can feda benim olmasanda kendimi bir anda buldum aþkýn kollarýnda bir seni sevdim bir de kalbini bu dünyada ne olur sev beni býrakma bu diyarlarda hayatýmý harcadým uðrunda ama ne fayda bulamadým kendimi gözlerinin ýþýltýsýnda bir an bile ayrýlmadým bekledim yollarýnda

15 ama nafile göremedin beni aþkýn kör karanlýðýnda sebepsiz gitemeler... mazide kalmýþ aþkýmýz çalýnýr kulaðýma yok bu devirde senin kalbin kadar seveceni bulamadým senin gibisini aþkýnla yok oldum adeta sensiz geçen ömrümün doðmadý güneþi daha ne kadar beklerim ki seni sabrým sonsuzdur aþkýna bu dünyada öleceksem öleyim senin kollarýnda sensizliðin sonucunda düþtüm bu derde kendimi bilmiyordum sen olmadýðýn günlerde yanýyorum senin için harcadýðým senelere bumuydu alacaðým ödül bunca emeklere sevgi beklerdim senden karþýlýk göremedim aþký buldum oda senin zalim kalbinde yeter artýk son ver bu sebepsizce gitmelere gitmelerin vurur kalbimin derinlerine aþkýnýn dalgasý vurur kalbimin sahiline daha neler var anlatamdýðým duygusal hallerimde kalbimdesin her vakit her evrende sen benimsin bende senin bunu duyuracaðýz cümle aleme esrarlý bakýþlarýn vurdu beni can evimden sensizliðe gömülmüþ bir kalp var bu bedende razý olursan kalbime kavuþalým artýk son verelim sessizliðe aþkým benden sana alabileceðin en güzel hediye gülbence... güzelliðin beni benden aldý itiraf etmeye deðer ümitlerim ve umutlarýmda kalbinin gittiði yerdeler

16 lütfen duy sesimi bu þiir sana yazýlmaya deðer beslediðim duygular sana karþý inan bu dünyayý yakmaya yeter eðer ki seni sevmekse bu acý ayrýlýk ne olursa olsun senin uðruna çektiðim bu acý sana deðer gönlümde güller açýlýr sen gülünce neþen hayat verir umut verir bu bedene varlýðýn bana yeter severim seni delisine hayatta ne olursa olsun kalbinle gülbence ilahi aþk... kalbim gitmek istiyor bu diyarlardan sonsuzluða esaretinden yýprandý kalbim durmaz artýk buralarda ne kadar çok kýrdýn kalbimi kanmaz artýk aþkýna seveceðim tek kiþi bile olsan genede bakmam suratýna þu dünyada günlerim bitmiyor sensiz bir ömür gibi geçiyor nedenini bilemediðim bir his kalbimi acýtýyor gönlümde bir coþku bayram yaþanýyor bunlarýn sebebi sensin ama sevdim anlamýyor kalbimin çektiði acýlar yetmezmi seni anlamaya bu sevginin bedelini ödedim yýllarca anladým boþa harcamýþým kendimi kalbim paramparça bir tek seni sevdim deðerini bilemedin hayatta anladým tüm yollar çýkýyor ilahi aþka beddua...! sevgilim oldun dünyalar benim oldu adeta canýmda can oldun aþký tattýrdýn bana doyasýya bu zamana kadar nasýl yaþamýþým bu dünyada

17 senle inandým aþkýn vazgeçilmez tutkusuna biraz sevgi biraz neþe tuz biber oldu aþkýmýza belki aþk bize bir oyundu bu ahir zamanda belkide yaþama karþý bir duygu yüklü bir dayanýþma þu bi gerçek hayatta yaratýlmýþ en kutsal olay bunun içindir ki binlerce kez teþekkür ederim allaha sevgilim bitmez böyle bu sevda yenilemeyiz zamana ben kendimi sende buldum gerek yok ayrýlýða etme eyleme bu kalbimi atma uçuruma aþkým benim olmadýðýn anlar benim için edilmiþ beddua çiçekler açtý çiçekler açtý bak bahar geçti bi sen gelemedin þu gönlüme istanbul kadar güzel yarim bir gülüþün hayat verir bu bedene gidiþin ise yýkar hayatýmý zindan eder kalbim acýtýr canýmý ölesiye delinim peþinde nereye gitsen her daim peþinde esirinim gülüþünün o gülüþü bozacak için çýkarýrým ölüme davetiye mesut olmam sana baðlý gel desen gelirim inan dünden sürüne sürüne aþktan yana þansým yok bu memlekette bumudur yanlýzlýðýn sefil vurgun hain gönlüme ne çareler aradým ama bulamadým bu dünya ahirette sevgilinin kendisi yarama merhem olamamýþ doktor sen yazsan ne olur yazmasan ne olur reçete aþýk olsam dünya duyardý zaten o anda benim aþýk olacaðým kiþi daha çýkmadý karþýma bu devirde bu kadar yalan aþk karmaþasýnda bulsamda tüm dünya duyar gerek yok itirafa

18 bu dünyadan ayrýlýþým senle olsun aþkým biz ikimiz bir fidanýz aþkýmýz ise asrýn hatasý senle yürüdüm yürürüm hayatýn sonuna dek son duraðým aþkýmýz görülmemiþ görülemeyecek kadar özel bir sevgi edasý aþk aþk nelere kadir nelere gebe bilemedim gitti ömrümün baharý gözümün önünden göçüp gitti sevdim birisini delisine ama o sevemedi yarim kalbimi anladým aþktan tek kaybým kalbim olsa iyiydi hesaba katmadýðým gibi zaman beni terk etti dünyalarý serdiler önüme sevgilim dedim nelere gögüs gerdim koþtum peþinden geldim bir tek senindim sende benim aþkýmý senin kabinle beraber yolcu ettim hayatta herþey mümkün aþkýn emrinde bir oyuncaktýr ama insan aþkýn göz hapsinde bir hýrsýz kadar tutsaktýr kalbim artýk hiç sevmeyecek... bir anlýk bir sevgiydi aniden bitiverdi gönlüm öyle üzgün ki bununla nasýl yetinebilirdi sevmedi olmadý iþte deli gönlüm olmadý artýk kabullen gerçeði unutma sevilen her kiþi bir gün gelir görür gerçeði sende kabullen bunu bil öle yaþa birgün seversin birini ama izi kalýr kalbinde ölenedek acýtýr kalbini bende mi hata yoksa yaþanan gerçeklerdemi saklý bilemediðim gerçek þudur ki kalbim aðýr hasarlý nasýl düzelir bilmem artçý sarsýntýlar vurur bu benliðimi yýkarcasýna acýtýr kalbimi aðýr darbelerinin eziyeti kalbim anlatamayacaðým duygularýn içinde savrulmakta

19 duygularým ise beni alýkoyuyor artýk duramýyorum bu diyarda aþk benim için kapanan bir defter artýk bulunamýcak raflarda artýk hiçbir beklentim bekliyecek hissedecek bir duygum kalmadý hayatta öyle kötüyüm ki dile getiremicek kadar yalvarýyorum canýmý al diye allaha yalan aþk... bensiz geçen her günün acýsý kardýr yanýna umutsuzluk býrakmasýn peþini bir gölge gibi yanýnda rezil olsun benliðin baþka bir aþka koþama cezalarýn en büyüðü gelsin benden sana uykusuz gecelerde bir irkilme ile inþallah gelirim aklýna bu sözlerim korkutmasýn seni benimki sadece muamma aþk kadar temiz vede derin duygu yok bu dünyada yalan aþk öle çok ki bazen insan kapýlýyor dalgalarýna aldatmak... ne gönlünde bir sürü yar taþýyana benzerim ne de hergün baþka gönülde olanlara benim farklý olduðumu bilemedin ya sevdiðim bu haykýrýþlarým adýmýzý çapkýn olarak çýkaranlara anlamadýðým bir þey, bir kalbe onca aþk nasýl sýðar yoksa aldatmak mý denir buna sizin kabul edemediðiniz gerçek kadar... kalbim bakýþlarýnda... sensiz gecelerim kavuþamadý sabaha yeter artýk bunca çile son ver bu ayrýlýða

20 gelmesende seviyorum öpüþlerin dudaklarýmda dilerim benden öte bir aþk bulamazsýn bu dünyada günahlarýn en büyüðü bu aþk sana aþkým beni öldürseler de kalbim bakýþlarýnda seni öyle çok sevdim ki söz geçiremez oldu aklým kalbime sensiz öyle deliyim ki sensizliðin yamacýnda eriyorum günden güne ne aþklar geldi geçti dünyadan ne izler býraktýlar ardýndan ama ne önemi var her yol bir gün geçer ilahi aþktan mezar taþi gözyaþlarým akýp giderken kanayan yüreðimden hiçbir zaman ne olursa olsun silemezler seni kalbimden bakýþlarýn bana öle uzak ki sevdiðim her bakýþýnda aþkýmýn kanan gözyaþlarý dökülür güzelliðinin hiç bitmeyen hýrçýn denizinden aðla ey kalbim sende aðla neyim kaldý ki bu dünyada bi sen vardýn sende býrak beni bu körpe yalnýzlýðýma ne yaparým ben þimdi anlamý kalmayan bu nankör dünyada zamansýz bir boþluðun içinde kayboluyorum aramayýn artýk beni yokum kendimi býraktým aþkýn kollarýna ben anladým ki bu dünyada aþk acýdan yana saf tutmakta bundan sebeptir ki dünyada gerçek aþklar yok olup mezar taþý olmakta yalnizliða mahkum kaderim bu benim hep sevmek ama sevilmemek neden hep beni bulur acýmasýz kahpe felek sevginin kutsallýðýna inanmýyorum artýk

21 kalbimde ne aþk kaldý nede sevgiden eser çok güzelsin yar ama unutmaki þeytanda bir melek aþk mý uzak tutun benden kapadým kalbimi ben aþkýn gücüne inanmýyorum artýk býktým sevilmemekten bedenim çürür mezarýmda ama kalbim her zaman sever seni caný gönülden ey aþk uzak dur benden mümkünse geçme kalbimin köþesinden aþk bitti artýk mühürledim kalbimi hiç açýlmamacasýna zaten seven insan her zaman mahkümdur yanlýzlýða aþk mucizesi aþýk oldu kalbim duramýyor yerinde ne yapsam ne etsem dinmiyor aþkýn darbeleri kalbime aþk öle büyü ki beni bile etkiledi delisine kendimden geçer oldum içim içime sýðmýyor bana lutfedilen bu aþk en büyük mucize sevmenin bu kadar güzel olduðunu bilseydim yarim nerde olursan ol yine seni bulur severdim ben ki bu en güzel aþka talip olan biriyim boþver dünya yanarsa yansýn senden baþkasýný görmez gözlerim yine fýsýldýyor kalbime aþk sana geliyorum diye içim içimi yiyor öle heyecanlý ki bu sevgiye yüreðim ise yarimin dokunuþu ile eriyip gitmekte kalmadý kalbimin acýsý, sardý yarayý yarimin öpüþüyle aþk denen olgu öyle derin öyle delisine bir duygu ki insaný atar ateþe bir tutuldunmu býrakamaz bin defa ölürsün bu uðurda sen bilmezsin bile ölümüm olur...

22 terketmek bu kadar kolay mý yada severek ayrýlmak ben aðlarken herþeyi olmamýþ bir hiçmiþ gibi saymak kaderimizi yazamaz belirleyemezsin anlaman lazým olan oldu artýk gerçekler ortada kabullenmek lazým bana düþen sevgimide aþkýmýda senin deðer bilmeyen o bencil kalbinden söküp almak, sensiz bir hayata yol almak aramýzda olanlar bir buruk aný sadece ne gerçekliði kaldý nede hissettirdiði bu gönlüme bitirdim seni bu kalbimde karþýma çýkma artýk istemiyorum seni o gözlerin sürükler beni ölüme son piþmalýk fayda etmez yarim, yolun açýk olsun beni arama bir daha þansýn yok benden yana baþka gönüllerde baþka ihanetlerinde þansýn bol olsun sana tek bedduam bu sözler, bu sözlerde benim ölümüm olsun vuruldum.. vuruldum kaþýna gözüne yarim, bir bilsen içimde ne fýrtýnalar kopuyor sen kalbime doðan güneþ bense kapýnda kölenim, kalbim küt küt atýyor sensiz nasýl yaþamýþým ben, varlýðýn bile beni çýldýrtýyor bir sen varsýn birde kalbin, inan sevginden çok hasretin vuruyor bilemezdim sevginin, aþkýn beni bu kadar zamansýz yakalayacaðýný savunmasýz yakalandý kalbim teslim oldu aþkýn tuzaklarýna birden fethettin gönlümün o ýssýz bucaksýz gönül baðlarýný çok dilim yandý bu aþk uðruna,umarým aþkýmýz olgunlaþýr akýp giden zamanla sevmek sevilmek dünyada ender bulunan vede kimsenin bulamayacaðý sevgi düðümüdür ama insan o kadar kýymet bilmez ki elinde olan sevginin deðerini bilemeyecek kadar özürlüdür aþk acisi

23 ne yapsam ne etsem kurtulamýyorum bu kederden kader bu kurtuluþ yok, kaçamýyorum esaretinden gönlüm dayan dese de o nankör sevginin darbelerinden savaþacak bi gücüm kalmadý, eridim bittim aþkýn ateþinden sevginin esareti altýnda geçsede ömrüm kimse ayýramaz beni aþkýn vazgeçilmez büyüsünden seni ölenedek karþlýksýz sevsemde gülüm birgün gelir göçüp giderim bu dünya ömründen yinede beni bekleyebilirmisin sevgili çürümüþ bedenimlen ama þunu bil ki hep bekleyeceðim seni ruhum ayrýlsada bedenimden hep sevdim hep bekledim seni sonunu düþünmeden bumuydu yar bana lutfettiðin sevginden yollarýmda sen her baktýðým yerde sen daha ne yapmaya çalýþýyorsun anlayamadým ki ben ama þunu bil ki sevdiðim seni bu kalbime kazýmýþým her ne olursa olsun silemezler seni bu deli gönlümden aþk mý gerçek yoksa biten aþkýn ardýndan çekilen acýmý bilemedim ama þunu çok iyi biliyorum ki hayatta aþk yalan bir zaman avcýsý ve de herþeyin sonu olduðu gibi sonun ardýndan çekilen bitmeyen acýnýn sancýsý bildiðim bu gerçekler aþkýn yalan kuytusunda boðulurmuþ bilemedim aþk, hayatýmýn çýkmazý sevdim, çok sevdim sendin kaderimdeki tek yarim ölenedek senindir taþýdýðým kalbim sevmekten vazgeçmem çürüsede bedenim aþk, hayatýmýn çýkmazý olan bedenimi saran düþüncelerimde kaybolan hayallerimde var olan düþlerimde canlanan

24 kalbimin köþesinde bana acýlar çektiren sen sana sesleniyorum sendin hayatýmda tek yalan sensizim, yine sensiz býraktýn beni gittin nedensiz ne yaparým bilmeden bekliyorum çaresiz þafaðým kararýrken gündüzümün ardýndan aþkým aðlýyor senin için sessiz sessiz gönlümün mabedi dýþarda yaðmur damlalarý dökülürken penceremden sokaklara sen benim dökülen her damla gibi yaðdýn gönlümün baðlarýna ne desem ne yapsam da dindirebilsem bu sensizliðin hasretini gönlüm susmaz oldu her lafýndan birinde senin adýn gizli sevecek kadar yürekliysem sevilecek kadar da deliyimdir beni seveni kendimden çok seviyorsam benim için deðerlidir gönlüm seni seviyorum dediyse eðer aldatmasýn seni sevdiði için deðil seni seven kalbinin güzelliðindendir sen alnýmýn yazýsý, sen günlümün baharý þiirlerimin ilham perisi, sevgilim yarim kalemimin bitmeyen mürekkebinde tükenmeyen sen her satýrýmda her harfimde seni yaþar sana ölür kelimelerim seni anlatan bu dizeler benim tek ölüm sebebim andýðým her satýr her kelime benim mabedim bu þiirde senin için yaptýðým gizli ibadetim itiraf edemediðim aþkýma sevdim birini anlatamadým aþkýmý aðlarým için için nasýl anlatsam aþkýmý görmen için canýmý istesen verirdim yeterki bi evet için

25 aðladým gecelerde senin bir damla gözyaþýn için aþkýmý silerim seni silemem þu kalbimden kendimi ateþe atarým vazgeçmem senin güzelliðinden ömür bitsede seni yaþatýrým içimde, alamazlar ellerimden senden gelen herþeye kabul yeter ki olsun ellerinden seviyorum seni iþte seviyorum ne olur anla beni itiraf edemiyorum sana ne olur duy sesimi ah bir söyleyebilsem seni nasýl sevdiðimi kim bilebilir ki belki birgün anlar seversin beni aþkým beni bilmesende ben seni biliyorum, gerek yok itirafa seversin belki bir gün, beklerim seni öldükten sorada mezarda gözlerinde bir ben olsun sevemem baþkasýný, kalbim baþkasýný sevmez olsun yüreðim aðlar, senden baþkasýna aðlamaz olsun severse gönül baþkasýný, ellerin elinde hüsran olsun ömrümün baharýnda adýný koyamadýðým sevgim olsun ayrýlmam senden, ayrýlýk sevgimize uðramaz olsun kaderim senle yazýlmýþ, sensiz bu hayat sonum olsun severse gönül baþkasýný, ellerin elinde hüsran olsun ömrümün baharýnda adýný koyamadýðým sevgim olsun gözlerin göremezse eðer, gözlerim senin için ýþýk olsun feda ederim gözlerimi, yeter ki gözlerinde bir ben olsun severse gönül baþkasýný, ellerin elinde hüsran olsun ömrümün baharýnda adýný koyamadýðým sevgim olsun dokunuþun Bile Senden Yalan Artik

26 bilme, merak ettiðin sorularýn cevaplarýný bilme artýk görme, aþkýndan eriyip gittiðimi göremedin görme artýk sensizlik, yaþadýðým her an için bir iþkence artýk sevme, uðruna ölecek kadar severken bile sevme artýk gülemem, bu kadar severken seni hayat boyu gülemem artýk kaderim, seninle yazýlmýþsa alýn yazým, ölüm kaderim artýk sensizlik, yaþadýðým her an için bir iþkence artýk sevme, uðruna ölecek kadar severken bile sevme artýk günah, bu aþk çýkmazý dönüþü olmayan bir günah artýk yanarým, günah olduðunu bilsemde uðruna yanarým artýk sensizlik, yaþadýðým her an için bir iþkence artýk sevme, uðruna ölecek kadar severken bile sevme artýk unuttum, sende ki aþký gözlerini, dokunuþlarýný unuttum artýk yalan, bedenime deðen her tenin kokusu senden bile yalan artýk sensizlik, yaþadýðým her an için bir iþkence artýk sevme, uðruna ölecek kadar severken bile sevme artýk Sensizliðin demeti seni düþlerken hayallerimin düþüncelerinde bir fýrtýna kopar yüreðimin hýrçýn denizinde öyle ki savrulur oldum gözlerinin bittiði yere kapýlmýþým aþkýn dalgalarýna dayan yüreðim sende düþündüðüm güzellikler seni bulursa eðer birgün hiç düþünmeden sarýl onlar bensizliðin savrulan çiçeði sevipte söyleyemiyorsan düðümlenirse yüreðin birgün söylemeden anlar zaten aþk gözler gönül gerçeði ellerimde sensizliðin bir buket demeti gözlerimde hasretin bitmeyen perdesi

27 gönül severse eðer bu deli aþk çiçeðini neylesin bu gönül bir asýr sensizliði hapis Gözlerin beni hapsetmiþ, kalbini çalmakla suçluyor Kalbin bende mi sevdiðim, yoksa bir baþka canda mý atýyor Özlem mi hasret mi peþimden gelen? Böyle gitmek kolay mý severken? Ayrýlýk mý hüzün mü hediye bana senden? Söyle gitmek kolay mý aþk akarken gözlerinden? Kalmaz ikimizede bu dünya, umurunda mý sanki Artýk üzülmem, ödün vermem, ahirette görüþürüz belki aþkýn kývýlcýmlarý Sen öyle sev ki beni yer gök aydýnlansýn Bu sevda ateþinin kývýlcýmlarý ile Sen öyle sev ki beni dünya feleðini þaþýrsýn Aþkýmýzýn duyulmamýþ yankýlarý ile Sevmek kadar güzel birþey mi var þu dünyada Ya sevipte kavuþamamak yokmu yeryüzünde Aþkýma karþýlýk verecek biri yokmu dünyamda Benim gibi aþýklar kavuþmayý býrakmýþ ahirete Seversem benim olabilecekmisin ey sevgilim Gidersem yinede beni bekleyebilecekmisin Sevebilecekmisin her ne olursa olsun aþkýma baki kalacaksan, senindir bedenim Birgün olurda sevmekten vazgeçersen eðer O gün benim için yazýlmýþ kötü kader

28 Sevmekten vazgeçmemek istersen eðer Kalbini yüreðini bana aç yeter... Aþk aþk dedim sonunda tutuldum bir güzele Felek kapýmý çalmýþ, aklým fikrim hep sende Söyle yar nedir senin bu güzelliðin böyle Beni benden aldýn, yetmez bu sana sence Aþkýna ne þiirler ne sözler yazdým Genede anlatamadým sendeki o güzelliði Uðruna neler göze aldýmda sana baðlandým YÝnede doyamadým sendeki o aþkýn ateþine Yanlýzlýk yaþadýðým heranda saklý Uyandým aþkýn kör uykusundan aþkým hiç benim olmamýþ Çýkardým aþký gömülmüþ kuyusundan meðer çýkardýðým acýlarmýþ Seven insan her acýya katlanýr derler benim halimi düþündünmü Gece bile ardýný gündüze býrakýr gider bana býraktýðýn aþkýn kördüðümü Yanlýzlýk yaþadýðým heranda saklý çýkmaz sokak aþkýn her satýrý Gözlerimden akýp giden acýnýn aký heranýn benim benim olmalý yarým dize Aþkýmýz yarým kalmýþ bir dize gibi yar Ne sonu var nede sonunu getirecek biri var

29 Saçmalayýp duruyorum, kendimden bile korkuyorum En büyük hatam sensin biliyorum, hatalar arasý gidip geliyorum Dikkat et, bensiz geçirdiðin her an yalnýzlýk sabret, bir gün gelir biter bu acý ayrýlýk Yüzün gülsün hep mutlu ol, hayat bitiyor Seni unutmam bundan emin ol, anýlar yaþýyor Kalplerimiz bir olsun yar, artýk ölsemde bu mutluluk bana yeter Senin bir gülüþüne hastayým yar, uðruna çektiðim bu çile sana deðer Ýlk ve son aþkým Güzelliðin baþýma bela, bakýþlarýn ise gömer beni mezara Uðruna ölecek kadar seviyorum hala, tut beni hiç býrakmamacasýna Sana dair herþey ne varsa, hepsi mesken tutmuþ aklýmda Býrakma beni bu sensiz hayata, seviyorum seni caným anlasana Senindir bu caným, bütün ömrü hayatým Ýlk ve son aþkým, delinim aþýðýným Aþkým benim olsan, Yalnýz benim göz hapsinde olsan Dünyada bir tek benim olsan, sade ve sadece bana baksan Sevginle tutsan, kalbimi çalýp öylece kalsan Gözlerinle beni sarsan, aþkýn büyüsünden hiç uyanmasan Hüsran kalbimin kapýlarýný açtým aþkýn darbelerine Aþýk olmak istiyorum ne kadar zor bir olgu olsada Kapýlmak istiyorum hiç bitmeyen aþkýn seline Alýp gider mi bilmem bu aþk beni buralardan akýp giden zamana Bildiðim tek bir þey var oda aþk artýk talibim kaderimin cilvesine Aþksýz bir dünya düþünemeyiz asla, bu devirdeki aþklar dolu yalanlarla

30 Aþk anlatamadýðýmýz güzel bir muamma, aþký tatmak güzel sonu hüsran olsada zaman Yeni yeni deðer verdin, ama ayrýlýrken kaldý mý önemi? Zaman eski zaman deðil, Bana da yazýk deðil mi? Hiçbirþey eskisi gibi ayný deðil, gel de gör beni Bundan sonra kalbimde aþk gönlümde aþk, içim dýþým aþka baki Dünyayý da kaderi de durdur hadi Bir gönülde iki aþk nasýl yaþatýlabilir ki Senden gelen her acý benim kaderim mi? Seviyorsa gönül benim için katlanmaya deðmez mi? yalnýzlýk, gün yüzü görmeyen bir odadan ibaret Aþksýzlýk, uçsuz bucaksýz sonu bilinmeyen yoldan Fedakarlýk, sorgusuz sualsiz yok olmaktan Delikanlýlýk ise, ruhumu saran beni ben yapan benden ibaret imkansýz aþk Öyle bir yar sevdim ki Ýmkansýz aþk bizimkisi Öyle bir sevdaya tutuldum ki Yok bu sevginin tarifi Sevipte kavuþamamak Kaderin bir cilvesi mi? Ýki adým ötede olupta koþamamak Ýmkansýz aþkýn gerçeði mi? Yanýbaþýmda olupta dokunamamak Senden uzak kalmak, ölümden öte bana

31 Gözlerine bakýp, kaybolamamak Gönlünden ýrak kalmak, sevginden yasak bana Kalbime gömerim Bir anlýk bir duygumudur aþk? Severken ölmek midir? Gelip geçici bir heves mi? Yada severek ayrýlmak mýdýr? Ben böyle delice severken seni Hiçbir þey olmamýþ gibi davranýyorsun ya hani Hani bir gülümsemeyi benden esirgediðin Zaman zaman gururumu çiðnediðin Ýþte o an seni düþünür, kalbime gömerim seni Hüzün Sev çünkü sevmek sevecek birini bulduðunda güzel öl çünkü ölmek uðrunda ölecek birini bulduðunda özel Ölüm varsa her aþkýn sonunda Ömür dediðin nedir ki, kollarýnda Hüzün varsa bir aþkýn her safasýnda Acýsýz aþk varmýdýr ki, ömrü hayatta facebook Arkadaþlýklar, aþklar, bulunmayan tek gerçek Arayýpta bulamadýðým tek þey ateþten gömlek Olmasý gerekenden daha fazla iletiþim

32 Herkesin yolu bir gün burdan geçecek Sevenler, sevilmeyenler, unutulanlarýn uðraðý Zamansýz geçen zamanýn telafisinin olmadýðý Unutulan arkadaþlýklarýn tekrar alevlenmesi Ýþte bu ortamýn hayatta ki en güzel cilvesi Benim hayatýmýn anlamýndan aldýðým bir mesajdan Ýþte o hayattaki tek isteðim geldi facebooktan O bilmesede her zaman sevdiðim seveceðim Ömrümün solmayan tek gülü olan gülbenim PINAR & GENCO Piyano aþkýydý bizi birbirimize baðlayan Issýz bucaksýz gönlümün sahilinde Nasýl buldun beni, kaderimiz bir anlaþýlan Ansýzýn çýkageldin, kapýldým aþkýn seline yar Rabbim ayýrmasa da imkansýz aþkýn esiriyiz pýnar Gerçek bir aþkla buluþtu þu kalbim En ufak bir acaba geçmeden sevdim onu Ne kadar aþk okadar acý çekmekmiþ kaderim Cephelerde savaþtým yinede vazgeçmedim Olan oldu savaþmama raðmen imkansýz aþkýn esiri olduk genco bedel Sadece seni sevdim Sen sevemedin Yalnýzca senden ibarettim Göremedin Ayrýlýk çok zormuþ bilemedim Sensizliðim senden ibaretmiþ

33 nasýl göremedim Alýþmak zor olsada kabullendim Seni sevmek hep acý, hüzün keder Ayrý kalmak ölümden beter Severek ayrýlmak ise Ýþte bu acý bir ömrün bin duygusuna bedel... Çaresizlik Aþkýmý daðlara yazdým sen gör diye Herkes gördü sen göremedin Adýný þu kalbime kazýdým sev diye sevmedin, sevemedin Sensiz hayat imkansýz dedim görmezden geldin Uðrunda ölecek kadar delinim dedim Gelir geçer dedin dalga geçtin Anlayamadýn sana nasýl hayraným Sensin benim kadýným Gözlerindeki ýþýðý gördüm de Anladým sende muradým Seviyorum seni Özledim sensizliði Ýçinde sen olan Bu çaresizliði ESÝRÝNÝM

34 Sevdim, içimdeki bu aþkýn bitti Býktým bitmeyen yalanlarýndan Bakýþlarýn ölümüme sebepti Býrak aþkýmý çýk git hayatýmdan Sana özlem duysam da kalbim seni istese de gözlerim yolunu gözlese de ellerim seni arasa da kalbimin sahibi sende olsan bakýþlarýmýn sahibi gönlümün fatihi aþkýmdan dökülen tek damlada olsan Yinede seninim Her þeyimle senden ibaretim hayatým senden bende senin aþkýnýn esiriyim Yalnýz seni sevdim Öyle sevgi ki bu içimde Kendimden sakýndým sevdim Özlemek buysa iki adým ötende ben her daim kapýnda köleyim Kalbimde bir tek sen dudaklarýmda öpüþlerinin sýcaklýðý öyle bir duygu basýyor ki yüreðimi Nereye baksam hayalin kime sarýlsam sen Özledim seni ya sen? Senin içinde bir damla hasret bir damla özlem yok mu sevdiðim

35 beni hiç mi sevmedin sen? Rüya Deðil Gerçek... aþkýn kalbimi esir aldý kurtulamadým sensizlikten ruhundaki bir iz gibi peþindeyim nereye gitsen kalbin elbisesiz insan gibi ben yokken yeter artýk al yanýna sevdiðim dayanamam alýrým bu caný bu bedenden aþýðým hayraným her bir yerine kalbimi getir her mevsim yaz yaðmurlarýyla baharým sensin her bir evrende gelemesemde yanýna bil ki kalbim hep seninle kalbimin bulunmaz tek eþisin gözlerin kalbini yansýtan tek ayna bakýlmaya doymayan sevdiceðimsin kendimi sende bulduðum tek yarimsin Bu þiirlerin her türlü telif hakký þairin kendisine veya temsilcilerine aittir

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Cemil Kara. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Cemil Kara. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.4.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Polat Gürgen. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Polat Gürgen. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 26.04.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü

Ali Çolak. Bir Bahçe Düþü Ali Çolak Bir Bahçe Düþü Deneme ALÝ ÇOLAK; 1965 yýlýnda Nazilli de doðdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi nde baþladýðý yüksek öðrenimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Türk

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.10.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Çiğdem Başar. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Çiğdem Başar. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 21.2.2008 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Sevda Üzerine Mektup

Sevda Üzerine Mektup 1 Ferda Çetin 21401765 Sevda Üzerine Mektup Sevgilim, Sana mektup yazmamı istiyorsun. Yazayım, tamam, ama hayal kırıklığına uğramazsın umarım. Ben senin gibi değilim. Şiirler yazamam, süslü sözler bilmem.

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Hayat Öpücüğü. Semih Dündar

Hayat Öpücüğü. Semih Dündar Hayat Öpücüğü Aşık olmak çok kolay birşeydir fakat unutmak oldukça zordur. Sevdiğiniz insanı unutmanın en kolay yolu hayat öpücüğü gibi sizi hayata döndüren bir insanın olmasıdır.bu kitapta belki eski

Detaylı

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır Berk Yaman Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR Evveel zaman içinde yaşayan iki âşık varmış. Kara sevdaları

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Ailem de Ýlk Ve Son ANADOL Gönderen : papatya54-31/03/2008 11:15 http://img241.imageshack.us/img241/6535/aaaaaaaqgz2.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1395/sddddddddcq9.jpg Arabalarla olan iliþkilerimiz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

SEYFETTİN YAZAR. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

SEYFETTİN YAZAR. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 15.4.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Uğur Akkaş. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Uğur Akkaş. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.8.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

Çiçekler var çeþit çeþit Büyük küçük; bu bir gerçek. Boyca belki deðil eþit, Ama hepsi açan çiçek.

Çiçekler var çeþit çeþit Büyük küçük; bu bir gerçek. Boyca belki deðil eþit, Ama hepsi açan çiçek. Özel sayý Edebiyat Kasým 2013 Hazýrlayan: Saffet Eren Þahin Mustafa Altan, Ardino nun Ahryansko köyünde doðdu. Kýrcali Türk Pedagoji Okulunu bitirdi, uzun yýllar öðretmenlik yaptý. 1973 te Türkiye ye göç

Detaylı

Hakan Gökbaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Hakan Gökbaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Osman Gülışık1. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Osman Gülışık1. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 24.06.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Firuze Keleş. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Firuze Keleş. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 14.9.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Muzaffer Asiltürk. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Muzaffer Asiltürk. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 05.05.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ

Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ Motivated SİZE İLHAM VERECEK BİR DERGİ YENÝ YILDA BÝR SEVGÝ MESAJI En Güzel Eller Yeni bir Hediye: Kendiniz Daima mutlulukla anýmsanacak diðer hediyeler Üç Bilge Adam Kararlý Olmak Yeni yýl için aldýðýnýz

Detaylı

YALÇIN ÖZDOĞAN. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YALÇIN ÖZDOĞAN. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.1.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : FATMA ŞAHAP BRANŞ

Detaylı

Kayıp Hattat 3. Umut Uludağ

Kayıp Hattat 3. Umut Uludağ Kayıp Hattat 3 1 Kayıp Hattat 3 Mart 2015 Copyright 2015 Tüm hakları saklıdır. www.umutuludag.com Kapak resmi: Fakirlik Sıkıntısı, Thomas Benjamin Kennington, 1891. 2 Gidemeyenlere 3 4 Kutup Ne kadar uzak

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

Fatma Atasever.

Fatma Atasever. Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Karar almak ne güç bir iştir. Çok zorlar insanı. Yorar. Takatsiz bırakır. Belki de yaşam içindeki en karmaşık zaman dilimidir karar alma süreci. Büyüklere danışırız,

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

yaşam boyu bağlanırsanız.

yaşam boyu bağlanırsanız. Size nasıl tarif etsem ki... İlk görüşte âşık olmak gibi bir duygu. " İşte bu benim aradığım kadın," dersiniz ya, işte öyle bir şey. Önce teknenize âşık olacaksınız sonra satın alacaksınız. Eğer sevmeden,

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Hayata dair küçük notlar

Hayata dair küçük notlar Hayata dair küçük notlar İlk önce sen merhaba- de. Olanaklarının altında yaşa. Sık sık -teşekkür ederim- de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap, herhangi bir konuda öğrenci

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki...

Birbirimize anlatacağımız ne çok şey var; düşündünüz mü? İşte bu yazma nedenlerimden biri. İlki... Bir şairin seyir defteri Prof. Dr. Göksel Altınışık Gelinciğin Yalnızlığı Bir ömrü damıtsak ne kalır geriye? Benimkinden, en azından şu ana dek yaşanan kadarından, sözcükler kalıyor. Bir mucize bu benim

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Gürsel Dönmez SAF SİYAH ŞİİRLER 1984-2014

Gürsel Dönmez SAF SİYAH ŞİİRLER 1984-2014 Gürsel Dönmez SAF SİYAH ŞİİRLER 1984-2014 Dr. Gürsel DÖNMEZ; 1964 yılında Kırcaali de doğdu. İlkokula Bursa da başladı. Sakarya-Arifiye Öğretmen Lisesi nden mezun oldu (1982). Ankara Üniversitesi Siyasal

Detaylı

ilk yar'larımızın sevgili dostları

ilk yar'larımızın sevgili dostları ilk yar'larımızın sevgili dostları Bu akşam da Mersin üniversitesinden sevgili İbrahim'in izlenimini paylaşıyoruz... Daha önce Mersin ekibinin her projemize gelişi ile verdiği eşsiz katkıya değinmiştik...

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip

Kavruk Kýna. Gündüzleri, aþaðýda herkes benim için ayný; hepsi de anadan doðma elimin altýndan geçip Þ e h l a P e r v i n R u h Kavruk Kýna Farsçadan Çeviren: Haþim Hüsrevþahi Dün geceden beri tekrar baþladým týrnaklarýmý yemeye. Tam Büyük Kapý'nýn aslan kafalý kapý tokmaðý yeri göðü birbirine kattýðýndan

Detaylı

Numan İstanbul. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Numan İstanbul. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 26.11.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0

SAKA (SAtır KApama) Ağustos Umut & Yeşim Uludağ SAKA V. 1.0 SAKA (SAtır KApama) Kişi Sayısı: Yaş grubu: Oyun Türü: 2 (ve üstü) 8 yaş ve üstü Kelime şifreleme SAKA oyunundaki her bir oyuncu (bu açıklamada 2 adet oyuncu olduğu varsayılacaktır), Kayıp Hattat 1 12

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı