AD - MERKBLATTER ESASLARINA GÖRE BASINÇLI KAP DİZAYNI. Prof. Dr. Nihat TEKİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi inşaat Fakültesi Dekanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AD - MERKBLATTER ESASLARINA GÖRE BASINÇLI KAP DİZAYNI. Prof. Dr. Nihat TEKİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi inşaat Fakültesi Dekanı"

Transkript

1 AD - MERKBLATTER ESASLARINA GÖRE BASINÇLI KAP DİZAYNI Prof. Dr. Nihat TEKİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi inşaat Fakültesi Dekanı 11 Şubat 1993

2

3 AD-MERKBLAETTER ESASLARINA GÖRE BASINÇLI KABLARIN DİZAYNI Prof.Dr.Nihat TEKİN Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi inşaatı Mühendisliği Bölümü AD-MEİKBLAETTER esaslarına göre basınçlı kabların dizaynı konusuna girmeden evvel kısa bazı açıklamalarda bulunmak faydalı olacaktır. önce AD-MERKBLAETTER nedir sorusunu cevaplayalım. Basınçlı kab imalatçılarının çoğunun bildiği veçhile,basınçlı kablar belirli kurallar ve nizamlar çerçevesinde imal edilirler. AD-MERKBLAETTER'de bunlardan birisidir. AD kısmı almanca "ARBEITSGEMEINSCHAT DRUCKBEHAELTER" kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla oluşturulmuş olup,türkçe "Basınçlı kablar çalışma grubu" manasmdadır. MERKBLAETTER ise; Dikkat edilecek veya uyulacak kurallara ait föyler manasında kullanılmıştır. Basınçlı kablar çalışma grubuna dahil olan kurum ve kuruluşlar ises a) Buhar Kazanları,kablar ve boru devreleri imalatçıları birliği, b) Kimya Endüstrileri birliği, c) Alman demir-çelik üreticileri birliği, d) Alssan makina imalatçıları birliği, e) Büyük kuvvet santralı işleticileri birliği ve f) Teknik denetim birlikleri birliğidir. AD-MERKBLAETTER yayınlarını ve güncelleştirmelerini de yukarıda belirtilen Teknik denetim birlikleri birliğidir. Konu hakkında kısa açıklamalardan sonra birazda BASINÇLI KAB lara değinmek yerinde olur. "öngörülen işletme durumunda beklenen mekanik,kimyasal ve termik zorlamaları karşılayacak ve sızdırmazlığmı kaybetmeyecek tarzda yapılan kablara BASINÇLI KAB denir." YAPI VE TEÇHİZAT yönünden basınçlı kablar özellikle; i ) Müsaade edilen işletme basınç ve sıcaklığını emniyetle karşılayacak tarzda, ii ) Dolgunun reaksiyonu sırasında meydana gelebilecek zorlamaları üstlenecek,bu tür reaksiyonları önleyecek veya bunun sonucunda doğacak tehlikeleri önleyecek tarzda, iü) Dolgudan etkilenmeyecek,dolguyla reaksiyona girmeyecek, 217

4 mamul halde gerekli mekanik özellikleri taşıyacak malzemelerden yapılmalı, iv ) Uygun şekilde imal edilmeli ve işletmeye alınmadan önce işletmeye hazır tarzda yerleştirilmeli, v ) Kullanma aaacma uygun teçhizat parçalarıyla donatılmalıdır. YERLEŞTİRME VE İŞLETME yönünden; Basınçlı kablarxn yerleştirme ve işletmeleri çalışan veya üçüncü şahısların zarar görmelerini önleyecek tarzda yapılmalıdır. Gerekli koruma bölgeleri oluşturulmalı ve korunma tedbirleri alınmalıdır. BASINÇLI KÄB lar çok çeşitli amaçlar için ve çeşitli tarzda imal edilirler. Bunların başında,tek cidardan meydana gelen ve depolama amacıyla kullanılan depolama kabları gelir. Bunların dışında,içlerinde reaksiyon gerçekleşen veya bir prosesin gerçekleştirildiği kablar geniş yer tutar. Tek akışkanın dışında çoklu akışkanlar için kullanılan kablarda proseste geniş kullanım alanına sahiptir. Her ne tarz ve kullanım amacıyla olursa olsun,kabtan bir beklentimiz olacaktır. Bu beklentiler genellikle kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Basınçlı kabın dizaynında en önemli iki istek basınç ve sıcaklıktır. İşletme basınç ve sıcaklığında emniyetli bir çalışmanın sağlanması da kabın belli kriterlere uygun olarak yapılmasından geçer. Amacın veya prosesin belirleyeceği basınç ve sıcaklığa bağlı olarak dizaynın yapılması değişik kodlarla yapılabileceği gibi,seminer konusunu oluşturan ÄD-MERKBLAETTER esaslarına göre de yapılabilir. AD-MERKBLAETTER esasları başlıca 8 bölümden oluşmaktadır. Bunlar: a) AUSRÜSTUNG (TEÇHİZAT) Al - A6 b) BERECHNUNG (HESAPLAMA) BO - B10,B13 c) GRUNDSAETZE {TEMEL ESASLAR) Gl - G3 d) HERSTELLUNG (İMALAT) H3 e) HERSTELLUNG UND PRÜFUNG (İMALAT VE DENEY) HPO -HP30 f) NICHT METALLISCHE WERKSTOFFE (METAL OLMAYAN MALZEMELER) Nl - N4 g) SONDERFAELLE (ÖZEL DURUMLAR) Sİ - S3 h) WERKSTOFFE (MALZEMELER) WO - W13 dir. Dizaynda İMALAT VE DENEY bölümleri belli oranlarda olmak üzere diğer bölümler tümüyle kapsanmaktadır. AD-MERKBLAETTER esasları veya kaideleri aşağıda belirtilen tarzda yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma Temel esaslar 218

5 kısmında daha etraflı olarak belirtilmekte ve esasların oluşturulmasında kullanılan kaynaklar da belirtilmektedir. Metalik malzemelerden yapılmış basınçlı kabların dizaynı genelde B.H ve W bölümlerini kapsamakta, A ve S bölümleri ile de ilgili bulunmaktadır. BO bölümü "Basınçlı kabların hesaplanması" nı kapsamaktadır. Bu kısımda en önemli 7 husus bulunmaktadır. Bunlar; 1) Hesaplama basıncı, 2) Hesaplama sıcaklığı, 3) Malzeme Mukavemet Değeri, 4) Emniyet Katsayısı, 5) Kaynak faktörü, 6) İlaveler ve 7) Enküçük cidar kalınlığı dır. Sindi bunları sırasıyla ve kısaca açıklamaya çalışalım. HESAPLAMA BASINCI; Hesaplama genellikle müsaade edilen işletme üst basıncında yapılır. Gerek işletme ve gerekse deney esnasında meydana gelecek statik basınçların cidar kalınlığına etkisi %5'in altında ise dikkate alınmayabilir. Basınç taşıyan bir cidar,iki yüzünden değişik basınçlara maruz kalıyorsa;bunların farkı alınmayıp iki yüzeydeki basınçların teker teker tesir ettiği kabulüyle iki basınç için ayrı ayrı hesaplama yapılır, üst basınç ve alt basıncın ayni zamanda basınç taşıyan cidara tesiri söz konusu ise basınç farkı alınabilir. Deney basıncı»hesaplama basıncının 1.3 katını aşıyorsa o sıcaklığa uygun malzeme mukavemet değerinin yeterli olup olmayacağı araştırılmalı ve deney basıncına uyan emniyet katsayısının altına inilmemelidir. 219

6 Statik ilave kuvvetler resmin üzerinde gösterilmeli ve bunların tesiri cidar kalınlığının %5 değerini aştığı takdirde dikkate alınmalıdır. HESAPLAMA SICAKLIĞI; Malzemenin seçimi, malzemenin mukavemet değerinin belirlenmesi için söz konusu işletme basıncında beklenecek cidar sıcaklığı hesaplama sıcaklığı olarak alınır, Isıtma tarzının değişik olması halinde ilave bir değer artırımı söz konusu olabilir. Tablo-1: Hesaplama sıcaklıkları. Beheizungsan durch Gase. Dampfe oder Flüssigkeiten Feuer-. Abgas- oder elektrische Beheizung») Berechnungstemperatur die höchste Temperatur des Heizmitteis bei abgedeckter Wand die höchste Temperatur des Beschickungsgutes 2u2ugdch 20 C bei unmittelbar berührter Wand die höchste Temperatur des Beschickungsgutes zuzüglich 60 ' C Beklenen en yüksek cidar sıcaklıği 20 derece santigrad'ın altında ise hesaplama sıcaklığı + 20 derece santigrad olarak alınır. Şayet dolgu sıcaklığı -10 derecenin altında bulunuyorsa bu takdirde W10 kısmına başvurulmalıdır. MALZEME MUKAVEMET DEĞERİ; [K] Malzeme mukavemet değeri işletme sıcaklığında W bölümünden seçilmelidir. Kaynak bölgesindeki mukavemet değeri ana malzeme mukavemet değerinin altında ise bu takdirde kaynak bölgesindeki mukavemet değeri malzeme mukavemet değeri olarak alınmalıdır. EMNİYET KATSAYISI; [S] Emniyet katsayıları Tablo-2 ve Tablo-3 ten alınmaktadır. Deney basıncı dikkate alındığı durumda [S'] emniyet katsayısı değeri yine ayni tablolardan alınmalıdır. KAYNAK FAKTÖRÜ; [v] Kaynak dikişindeki müsaade edilen hesaplama basıncının ne kadarının kullanılacağı bir faktörle dikkate alınır ve "Kaynak Faktörü" olarak isimlendirilir. İLAVELER; [Cl ve C2J Basıncı taşıyan cidarların elde edilmesinde cidarlarda bir incelme sözkonusu ise hesaplamada bu değer dikkate alınmalıdır. C2 ise korozyon ve aşınma payını ifade etmektedir. 220

7 Tablo-2: Uzana ve sürekli mukavemet değerine göre Emniyet Katsayısı. wefkston und Ausführung Sicherheit «beiweri S tur flen Werkstoff bei Berechnungstemperatur Sıcherhettsbeıwert S' be*rn Prüf druck 1 Waö- und Schmiede stähle 2 Stahlguß 3 GuBetsen mit " : Kugeioraphil nach DIN GGG-70 6GG GGG GGG GGG-40.3 GGG Aluminium und Alumintumlegierungen - Knetwerkstotfe ' Tablo-3: Kopma mukavemetine göre Emniyet Katsayısı, Werkstoff und Ausführung 1 Grauguß nach DIN ungeglüht 1.2 geglüht oder liert 2 Kupfer und -lepierungen einschließlich Walz- und Gußbronze 2 1 bei nahtlosen und geschvrtüçien Behaltern bei geloteten Behaltern Sicherheitsbetwert S tur den Werkstoff bei Berechnungstemperatur Steherhertsbet-»wert S' beim Prüf druck

8 Bundan sonraki bölümler yine alt bölümleri ihtiva etmek kaydıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bl - iç basınç altında silindirik ve küresel cidarların hesabı. B2 - ±ç ve dıştan basınç altında konik cidarların hesabı. B3 - iç ve dıştan basınç altında bombe formlu kafaların hesabı. B4 - Çanak formlu kafaların hesabı. B5 - Takviye edilmiş düz plaka ve kafaların hesabı. B6 - Dıştan basınç altında silindrik cidarların hesabı. B7 - Civata ve vidaların hesabı. B8 - Flanşların hesabı. B9 - İÇten basınç altında küre,konik ve silindrik cidarlarda delikler nedeniyle zayıflamaların hesabı. BIO- içten basınç altında silindrik kalın cidarların hesabı. B13- Tek cidarlı körük tipli kompensatörlerin hesabı. Yukarıda açıklanan alt bölümler yardımıyla basınçlı kabı meydana getiren elemanlar teker teker hesap edilebilir. H ve HP kısımlarında ise imalat ve deneyler bulunmaktadır. Bu kısımla ilgili olarak başka konuşmacılar tarafından bilgi verileceği için burada tarafımdan bahsedilmeyecektir. Dizaynın bir elemanı da malzeme olduğundan,malzeme ile ilgili özet bilgileri de ermek istiyorum. Malzemeler ile ilgili alt kısımlar ise: WO Wl W2 - Malzemeler için temel esaslar. - Saçlar için alaşımsız ve alaşımlı çelikler. - Ostenitik Çelikler. W3/1 - Alaşımsız ve düşük alaşımlı kır döküm malzemeler. W3/2 - Alaşımsız ve düşük alaşımlı sfero döküm malzemeler. W3/3 - Lamel grafitli ostenitik dökme demir malzemeler. W4 - Basınçlı kabların imalinde kullanılan alaşımlı ve alaşımsız çeliklerden yapılmış borular

9 W5 - Çelik döküm malzemeler. W6/1 - Alüminyum ve alüminyum alaşımları. W7 W8 W9 W10 W12 W13 - Ferritik çeliklerden vida ve somunlar. - Kaplamalı çelik malzemeler. - Çelikten mamul flanşlar. - Düşük sıcaklık için çelik malzemeler. - Basınçlı kab gövdeleri için alaşımlı ve alaşımsız çelikten mamul dikişsiz içiboş cisimler. - Hadde ve dövme parçalar için alaşımsız ve alaşımlı çelik malzemeler. Bunların dışında özel durumlar kısmı ile ilgili alt bölümler mevcut olup bu konuyu da çok özet olarak vermek gerekir. Sözkonusu bölümlerde,genelde statik olarak zorlanan kabların yanında,değişken zorlamalı kabların hesaplanması»titreşim zorlamaları hesapları»basınçlı kab cidarlarında ilave zorlamaların dikkate alınması gibi hususlar bulunmaktadır. -2 O.?,-

10

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Karar Sayısı : 94/5555

Karar Sayısı : 94/5555 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Kaynak Teknolojileri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Kaynak Teknolojileri 1 KAYNAK NEDİR? Kaynak, malzemelerin kaynak bölgesinde ısı ve/veya basınç yardımıyla ilave malzeme kullanarak veya kullanmadan birleştirilmesidir.

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI Kaynak birleştirme yerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında son derece önemlidir. «İyi bir hazırlık, kaynağı yarı yarıya başarıya ulaştırmak demektir» sözünü her kaynakçının

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı