ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ"

Transkript

1 HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi Değerleme, ilgili varlıkları fiyatlarıı tespit edilmesi olarak taımlaabilir. Mekul kıymetler değerlemeside kullaılacak temel değerleme modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir: = ( ) Bu ifadede; P = mekul kıymeti değerii T= döemleri N= mekul kıymeti vade soua kadar döem sayısıı C t = t döemideki mekul kıymette elde edilecek akit girişii k = döemsel ıskoto oraıı k= Risksiz faiz oraı(r f )+ Sistematik risk primi + Sistematik olmaya risk primii ifade etmektedir. Hazie Boosu, Tahvil, Hisse seedi vb. mekul kıymetleri bugükü değerii tespiti yapılırke geel olarak bu mekul kıymetlerde vadesie kadar elde edilecek akitler (faiz, aapara ödemeleri, kar payları vs.) tespit edilir. Iskoto oraı olarak bu araçlarda yatırımcıları bugü istemiş oldukları getiri oraı kullaılır. Belli bir sürei her oktasıda, ayı riskli bütü mekul kıymetler ayı beklee getiri oraı sağlayacak şekilde fiyatlaır. 4 Tahvil Değerlemesi Tahvil Değerlemesi Tahvile yatırım yapalar folarıı ödüç verdikleri süre boyuca döemsel faiz geliri elde etmeyi ve vade souda tahvili omial değerii almayı amaçlarlar. Tahvil satı alıdığıda aoim şirkete doğru akit akışı, döemsel faiz ödemeleri ve vade souda aaparaı geri ödemesi durumuda yatırımcıya doğru akit akışı olmaktadır. Tahvili değerii yatırımcıı gelecekte elde edeceği akit akımlarıı bugükü değeri olarak ifade etmek mümküdür. Aahtar Kavramlar, İtibari değer, Nomial değer, Vade değeri: Firmaı ödüç aldığı ve gelecekte belli bir tarihte, vadeside, geri ödemeyi taahhüt ettiği para miktarı. Kupo Ödemesi: Tahvil sahiplerie her döem, geellikle her 6 ayda bir, yapıla faiz ödemeleri. Kupo Oraı: Vade değerii bir yüzdesi olarak yıllık faiz ödemesi. 5 6

2 .4.26 Kupolu Tahvil Değerlemesi Kupolu tahvili değeri, bu tahvillerde gelecekte elde edilecek faiz ve aapara geri ödemelerii cari faiz oraı ile bugüde iskoto edilmesi ile buluur. Ct FV PV = + t= +i +i (+i) - + FV PV = C (+i) x i PV Tahvili Fiyatı C = Yıllık Kupo Ödemesi FV = Tahvili Nomial Değeri = Vadeye Kadar Yıl Sayısı (+i) i= Faiz Oraı (Vadeye kadar getiri oraı) Tahvil Değerlemesi Tahvili değeri her devre elde edile faiz tutarı ile vade soudaki aaparaı belli bir iskoto oraıda bugüe idirgemiş değerlerii toplamıdır. İskoto oraı ile omial faiz oraı arasıdaki farklılık, tahvili piyasa değerii omial değeride farklılaştırır. Döemsel faiz getirileri ve vade souda ödeecek aapara tutarı belli olduğua göre, tahvili piyasa fiyatıı belirleyecek oladeğişke iskoto oraıdır. Uzakta Eğitim Uygulama ve 7 8 Tahvil Değerlemesi Biricil Piyasada Tahvil Değerlemesi Tahvillerde beklee akit akışları söz kousu tahvilleri özelliklerie göredeğişmektedir. Kupo faiz ödemeli bir tahvili akit akışı, vadesi boyuca ödeecek sabit faizleri ve vade souda aapara ödemesii bugüeidirgemiş değerleri toplamıdır. Değişke faizli tahvilleri faiz ödemeleri, faiz oralarıdaki değişikliklere bağlı olarak değişeceğide tahvili değeri de bu değişikliğe bağlıolarakdeğişecektir. Sıfır kupolu tahvillerde faiz ödemesi olmadığı içi, getiri, vade souda geri ödemesi gereke aaparaı bugükü değeriyle hesaplamaktadır. Örek: Vadesie yıl kalmış. TL omial değerli yılda bir kupo faiz ödemeli %2 faiz oralı bir tahvili; Piyasa faiz oraı %5 olması halide, Piyasa faiz oraı % 2 olması halide, Piyasa faiz oraı % 25 olması halide, Değerii hesaplayıız. **Piyasa faiz oralarıdaki değişmei tahvili değerii asıl etkilediğie dikkat ediiz.** 9 Piyasa Faiz Oraı %5 Olması Halide Piyasa Faiz Oraı %2 Olması Halide.Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = %5, = yıl (+,5) - PV = 2 +. (+,5) x,5 (+,5) PV = 2 2,28 +.,658 PV =.4 TL (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = %2, = yıl (+,2) - PV = 2 +. (+,2) x,2 (+,2) PV = 2 2,6 +.,579 PV =. TL 2 2

3 .4.26 Piyasa Faiz Oraı %25 Olması Halide.Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = % 25, = yıl (+,25) - PV = 2 +. (+,25) x,25 (+,25) PV = 2,952 +.,52 PV = 92 TL Tahvili Değerie Etki Ede Faktörler Tahvili değeri zama içide değişir. Tahvil içi öerile faiz oraları piyasa faiz oralarıdabüyükise tahvilideğeri vadeye kalasüre azaldıkça azalır. Tahvili değeri piyasa faiz oraları arasıda ters yölü bir ilişki vardır. Piyasa faiz oraları arttıkça tahvili değeri düşer. Piyasa faizoraları düştükçetahvili değeri artar. Tahvili vadesiekaladöemsayısıartıkça, tahvilifiyatıpiyasa faizoralarıda meydaa gele değişmelere dahaduyarlıolur. Piyasa faiz oralarıı tahvili değeri üzerideki etkisi tahvili vadesie kaladöem sayısıartıkça azalarakartar. Tahvili öerile faiz oraı ile tahvili değeri arasıda doğrusal birilişki vardır. Öerile faizoraıartıkça tahvili değeri artar. 4 Tahvil Değerlerii Değişmesi Eğer tahvili beklee getiri oraı, k d, kupo oraıa eşitse, tahvili değeri vade değerie eşittir. Faiz oraları düştükçe tahvil fiyatları yükselir (Primli Tahvil): Eğer tahviller çıkarıldıkta sora ekoomideki faiz oraları düşerse, k d kupo oraıda daha düşük demektir. Faiz ödemeleri ve vadede ödeecek meblağ ayı kalır acak PVIF ad PVIFA değerleri değişerek tahvil değerii artmasıa sebep olur. Faiz oraları yükseldikçe tahvil fiyatları düşer (İdirimli tahvil). Faiz oraları %, 5%, ve 2% olduğu zama 5% kupo oralı, $ vade değeri ola tahvili piyasa değerii zamala değişmesi. Firmaı iflas etmeyeceğii varsayarsak, bir tahvili piyasa değeri vadesi yaklaştıkça daima vade (itibari) değerie yaklaşacaktır. Yıl kd = % kd = 5% kd = 2% $.8, $., $766,2 $.68, $., $769,47 2 $.55,7 $., $77,7 $.4,68 $., $778,4 4 $.24,75 $., $78,65 5 $.7,2 $., $79,8 6 $.287,95 $., $798,45 7 $.266,75 $., $88,4 8 $.24,42 $., $89,77 9 $.27,76 $., $8,72 $.89,54 $., $85,47 $.58,49 $., $87,56 2 $.24,4 $., $894,68 $.86,78 $., $92,6 4 $.45,45 $., $958, 5 $., $., $., Tahvil Değerlerii Değişmesi Faiz Oraı Riski Faiz oraları %, 5%, ve 2% olduğu zama %5 kupo oralı, $ vade değerli bir tahvili piyasa değerii zamala değişmesi Tahvil Değeri $,5 K d < Kupo Oraı $,25 K d = Kupo Oraı $, $75 K d > Kupo Oraı $5 $25 $ Yıl Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Tahviller ilk olarak ihraç edildikleri zama, kupo faiz oraı piyasadaki gücel faiz oralarıa göre belirleir. Zama geçtikçe, piyasa faiz oraları değişebilir, fakat kupo faiz oraı sabit kalır. Souç olarak, tahvili gerçek fiyatı değişir.

4 .4.26 Faiz Oraı Riski Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Ekoomideki faiz oraları değiştiğide, tahvillerde elde edilmesi gerekli getirirler de değişecek ve souç olarak yatırımcıı tahvili değerleme değeri ve piyasa fiyatı değişecektir. Faiz Oraı Riski Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Ekoomideki faiz oraları değiştiğide, tahvillerde elde edilmesi gerekli getirirler de değişecek ve souç olarak yatırımcıı tahvili değerleme değeri ve piyasa fiyatı değişecektir. Faiz Oraları V b Faiz Oraları V b Faiz Oraları V b Kuposuz (İskotolu) Tahvil Değerlemesi Bileşik faiz oraı verildiğide kuposuz tahvili bugükü değeri yadaki şekilde hesaplaır. PV: Kuposuz Tahvili Bugükü Değeri FV: Kuposuz Tahvili Nomial Değeri i: Yıllık Cari Bileşik Faiz Oraı : Vadeye Kala Yıl Sayısı PV= FV +i Kuposuz (İskotolu) Tahvil Değerlemesi %2 Faiz oraı ile ihraç edile. TL omial değerli 2 yıl vadeli kuposuz tahvili ihraç değeri kaç TL dir.. PV= PV=694,44 TL Uzakta Eğitim Uygulama ve 2 Uzakta Eğitim Uygulama ve 22 Devlet Borçlama Seetleri Devleti borçlama araçlarıa geel olarak Devlet İç Borçlama Seetleri adı verilir. Bu araçlar değişik açılarda şu şekilde tasif edilebilir. Vadeye göre Devlet Tahvilleri: yıl ve daha uzu vadeli Hazie Booları: yılda kısa vadeli Para cisie göre TL üzeride ihraç edile araçlar Döviz üzeride ihraç edile araçlar Dövize edeksli ihraç edile araçlar Kamu Mekul Kıymetlerii Çeşitleri İskotolu ve kupolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.. Kupolu mekul kıymetlere, her altı ayda bir faiz ve vade souda aa para ödemesi yapılmaktadır. 2. Iskotolu mekul kıymetler, vade souda, öcede belirlemiş sabit bir miktarı ödemeyi garati ede mekul kıymetlerdir. Hazie Boosu; Bir yıl veya bir yılda daha kısa vadeli ıskotolu olarakihraçedile mekulkıymetlerdir. Devlet tahvili; Hazie'i iki yıl veya daha uzu vadeli olarak çıkardığı kupolu mekul kıymetlerdir

5 .4.26 Hazie Boosu Değerlemesi Hazie Boosu Değerleme Hazie booları, yerel estrümalar olarak hükümetler tarafıda kısa vadeli fiasal ihtiyaçları karşılamak amacıyla çıkarıla mekul kıymetlerdir. Hazie booları, ihale yoluyla hamilie yazılı olarak ihraç edilmekte ve ıskotolu olarak satılmaktadırlar. Yai omial değeri altıda bir fiyatta satılır, vade souda omial değer ödeir. Hazie booları geellikle, 26 veya 52 haftalık olarak vadelerle ihraç edilmektedirler. Nomial değer ile ıskotolu değer arasıdaki fark kadar yatırımcıı faiz getirisi söz kousudur. Hazie boolarıı bugükü değeri tespit edilirke geellikle yatırımcıları bu araçta istemiş oldukları getiri basit faiz şeklide ifade edilir. Basit faiz oraı verildiğide bir Hazie Boosuu bugükü değeri şöyle buluur. PV: Hazie Boosuu Bugükü Değeri FV: Hazie Boosuu Nomial Değeri i: Yıllık Basit Faiz Oraı : Hazie Boosuu Vadesie (itfasıa) Kala Gü Sayısı FV PV= i Uzakta Eğitim Uygulama ve 26 Örek: Örek 9 gü vadeli %8 getirili olarak ihraç edile hazie boosuu omial değeri TL dir. Yatırımcıı ihraç güü ödemek isteyeceği tutar e kadarolacaktır? % 2 faiz oraı ile ihraç edile. TL omial değeri 82 gü vadeli hazie boosuu ihraç değeri kaç TL dir.. PV=.2 82 gü + 65 PV=99,2 TL Uzakta Eğitim Uygulama ve 27 Uzakta Eğitim Uygulama ve 28 Repo / Ters Repo Repo, mekul kıymetleri geri alım taahhüdü ile satışıdır. Repo kısa vadeli birfo toplama tekiğidir. Ters repo ise mekul kıymetleri geri satış taahhüdü ile alımı alamıa gelmektedir. Tersrepo kısa vadeli fo satış tekiğidir. Bu işlemler, yetki sahibi aracı kuruluşlar tarafıda, kedi aralarıda veya gerçek ve tüzel kişilerle belirli bir vade ve belirli bir fiyatta gerçekleştirilir. Repo ve ters repo işlemleride vade: gecelik, gülük ve haftalık vadelerdir. Hazie boosu, devlet tahvili, ve gelir ortaklığı seedi gibi likidite derecesi çok yüksek mekul kıymetler karşılık olarak kullaılmaktadır. 29 Repo / Ters Repo Uygulamada repoya kou ola değerler, fiziki olarak müşterilere teslim edilmeyip, bilgisayar ortamıda, bu kıymetleri satıcıda emaette olduğu göstere emaet makbuzlar ile izlemektedir. Repo sözleşmesii vadesi dolduğuda müşteri makbuzu bakaya ibraz eder. Makbuz ibrazıda tutar kedisie akde ödeir. P P= Hazie boosuu bugükü değerii R=Geri satı alma ıskoto oraıı = Vadeyi G=Geri satı alma fiyatıı i= Faiz oraı 5

6 .4.26 Örek: 82 gü vadeli, TL omial değerli hazie boosu, %6 faiz oraı ile satılmaktadır. Söz kousu hazie boosu içi 8 gü sora %6 faiz işletilerek geri satı alma alaşması yapılmıştır. Bu verilere göre aşağıdaki soruları cevaplayıız Hazieboosuu satışfiyatıekadardır? Hazieboosuu gerialışfiyatıekadardır? Çözüm: 2 Hisse seedie yatırım yapmak isteye bir yatırımcı, satı almayı düşüdüğü hisse seedii piyasa fiyatıı takdir etmek zorudadır. Hisse seedii değerlemeside piyasa değeri ve gerçek değer kavramları öplaaçıkmaktadır. Piyasadeğeri, hisse seedii arzvetalebegöre oluşafiyatıdır. İşletmei varlıkları, karlılık durumu, dağıtıla kar payı, sermaye yapısı gibifaktörlere göre belirlee hisseseedii değeridir. Nomial Değeri; hisse seedii üzeride yazılı ola muhasebe kayıtlarıa geçirile değerdir. Nomial değer e az kuruştur ve bu acak er kuruş olarak artırılabilir. Eğer bir şirketi dolaımda milyo adet hisse seedi varsa ve hisse seetlerii omial değeri TL ise bu şirketi esas sermayesi Milyo TLolarakhesaplaır. Şirketi Esas Sermayesi HS. Nomial Değeri = Şirketi Hisse Seedi Sayısı.. TL HS. Nomial Değeri = = TL.. adet 4 Defter Değeri; İşletmei varlıklarıda borçlarıı çıkarılması suretiyle özkayaklar elde edilir. Defter değeri, özkayakları hisse seedi sayısıa bölümesiyle hesaplaır. Defter değeri, hisse seedi sahibii şirketi iktisadi varlıklarıı kayıtlı değeri üzerideki mülkiyet hakkıı gösterir. (V arlıklar -Borçlar) Özkayaklar H S. D efter D eğeri = Şirketi Hisse Seedi S ayısı Piyasa Değeri; daha öcede şirket tarafıda biricil piyasaya sürülmüş hisse seetlerii yatırımcılar arasıda arz ve talebe göreoluşafiyatıa piyasa fiyatıveya piyasa değeri deir. Eğer hisse seetleri belirli bir piyasada işlem görüyorsa, yatırımcılar arasıdaki arz ve talebe göre borsada oluşa fiyata borsafiyatı veya borsadeğeri deir. Örek: Yukarıdaki şirketi öz kayakları 5 Milyo TL olması durumuda defter değeri,5tlolarakhesaplaır. 5.. H S. D efter Değeri = =,5 TL

7 .4.26 Tasfiye Değeri; şirketi varlıklarıı belirli bir süre içide zorulu olarak satılması soucu elde edile meblağda borçlar düşüldükte sora geri kala tutarı hisse seedi sayısıa bölümesiyle hesaplaa değere tasfiyedeğeri deir. Tasfiye değeri hisse seedii piyasa fiyatı içi alt sıırı oluşturur. Çükü eğer piyasa fiyatı tasfiye değerii altıa düşerse, şirketi tasfiye edip, tasfiyedepayalmakortaklar açısıda dahamatıklı birdavraışolur. Şirketi Aktiflerii Satış Bedeli - Borçlar Tasfiye Değeri = Şirketi Hisse Seedi Sayısı Örek : Toplam aktifleri 25 Milyo TL, kısa ve uzu vadeli borçlarıı toplamı Milyo TL ola bir şirketi TL omial değerli Milyo adet hisse seedi bulumaktadır. Tasfiye ortamıda iktisadi varlıkları satışıda 5 Milyo TL tahsil edileceği tahmi edilmektedir. Bu durumda tasfiye değerii hesaplayıız T asfiye Değeri = =,5 T L Hisse Seedi ve Türleri Hisse Seedi ve Türleri İşleye Teşebbüs Değeri; şirketi çalışır vaziyette bir bütü olarak satılması veya devredilmesi durumuda elde edile satış geliride borçları düşülmesi soucu kala meblağı hisse seedi sayısıa bölümesi suretiyle hesaplaa değere işleye teşebbüsdeğeri deir. İşleyeteşebbüs değeriietkileye faktörler, Ekstra kazaçgücü, Maddiolmayaduravarlıklar, Gelecekteki yatırımlarıdeğeri İşleyeteşebbüs değeripiyasafiyatı içiüstsıırı oluşturur. İşleyeTeşebbüs değeriiformülü aşağıdakigibi gösterilebilir: Şirketi Bir Bütü Satışıda Elde Edile Tutarı - Borçlar İTD = Şirketi Hisse Seedi Sayısı Normal şartlarda piyasa fiyatı işleye teşebbüs değeri ile tasfiye değeri arasıda biryerlerde oluşmaktadır. 9 4 Hisse Seedi ve Türleri Hisse Seedi ve Türleri Örek : Toplam aktifleri 25 Milyo TL, kısa ve uzu vadeli borçlarıı toplamı Milyo TL ola bir şirketi TL omial değerli Milyoadet hisseseedibulumaktadır. Bu şirketi5 Milyo TL ye başka bir şirket tarafıda satı alıması durumuda işleye teşebbüsdeğerii hesaplayıız: İTD = = 2,5 TL.. Gerçek Değeri; yatırımcıları firma içi ödemeye razı oldukları değerdir. Gerçek değer işletmei bugükü varlıklarııı kazaç gücüevegelecekteki yatırımlarıı karlılığıa dayaır. Hisse seetlerii piyasa değeri ile gerçek değeri karşılaştırıldığıda üçdurumsözkousu olabilir: Karşılaştırma Souç Eylem PiyasaDeğeri>GerçekDeğeriseilgilihisseseediialımadüşmesiibekleveyaelde mevcutsabuhisseseetleri sat. PiyasaDeğeri=GerçekDeğer isedegepozisyou Koru PiyasaDeğeri<GerçekDeğerise ilgilihisseseediisatıalveyaeldemevcutsasatma yükselmesii bekle

8 .4.26 Piyasadeğeri gerçek değerde farklıolabilir. Eğer hisseseedii piyasa fiyatı gerçekdeğeriialtıda ise, hisseseedii düşükdeğerlediği; Eğer hisse seedii piyasa fiyatı gerçek değerii üzeride ise, hisse seedii aşırıdeğerlediği ifadeedilir. Kuramsal olarak, piyasa değeri ile gerçek değeri birbirie eşit olmasıveya birbirie yakıolması gerekir. Hisse Seedi Değerleme Yötemleri Hisse seedi değerleme işlemi, hisse seedii gelecekte sağlayacağı tahmi edile döemsel kazaçlarıı belirli bir iskoto oraıile iskoto edilerek toplamaları işlemidir. Acak tahvili gelecekte sağlayacağı faiz tutarları ve ödeme zamaları belliyke; hisse seedi kazaçlarıı tutarıı ve buları ödemezamaıı öcede bilmek zordur. Şirketi kar elde etmesi ve dağıtması bir çok faktöre bağlı olduğuda, hisse seedie yatırım yapalar, tahvile yatırım yapalarda dahayüksekgetiri talepederler. Başkabirifadeyle hisseseedi yatırımları riskli yatırımlardır Kar Payı İskoto Modeli Kar Payı İskoto Modeli Hisse seedii değeri; hisse seedide gelecekte elde edilecek kar payı ı bugüe iskoto edilmesiyle elde edilir. Dıv Dıv2 Dıv Dıv PV = ke +ke +ke +ke PV = Bugükü Değer Dıv = Temettü Ödemesi k e = İskoto oraı, ayı risk düzeyie sahip hisse seetlerii getiri oraı Serdemir işletmesi hisse seedie yatırım yapa bir yatırımcı, bu yatırımda üç yıl boyuca hisse başıa,75 TL, 2,25 TL, ve, TL kar payı elde etmeyi beklemektedir. Yatırımcıı beklediği kazaç oraı ve kullaılacak iskoto oraı % 7 ise, bu hisse seedii piyasafiyatı kaçtl dir. Dıv Dıv2 Dıv Dıv PV = ke +ke +ke +ke PV =? Dıv =,75 TL, Dıv = 2,25 TL, Dıv =,TL, k = %7 2,75 2,25, PV= + 2 (+.7) (+.7) (+.7) 5 TL e Uzakta Eğitim Uygulama ve 45 Uzakta Eğitim Uygulama ve 46 Gordo Büyüme Modeli(Sabit Büyüme Modeli) Dağıtılacak temettü her yıl sabit olarak büyümekte ise hisse seedii piyasa fiyatı g<k olduğu sürece bugükü değeri söyle hesaplaır; PV = k - g e Dıv Dıv :Cari Döemde(şimdi) Ödee Temettü g : Ödeecek temettülerdeki büyüme oraı k : Hisse seedide beklee getiri oraı(iskoto oraı) Örek: Öümüzdeki yıl hisse başıa 2, TL kar payı dağıtılacağıı açıklaya Serdemir işletmesii kar payıı her yıl %8 büyüyeceği tahmi edilmektedir. Beklee getiri oraı ise % 2 ise, Serdemir i hisse seetlerii gerçek değeri kaç TL dir. 2 2 PV= = =6,66 TL (.2 -.8).2 Uzakta Eğitim Uygulama ve 47 Uzakta Eğitim Uygulama ve 48 8

9 .4.26 Beklee Getiri Beklee Getiri Her hisse seedide sermaye ve temettü kazacı olmak üzere iki türlü kazaç bekleir. Yatırımcıı bir döem içi hisse seetlerii elde tutmayı düşüdü varsayıldığıda hisse seedide elde etmeyi plaladığı getiri oraı aşağıdaki formülle hesaplaabilir: Dıv ( P P ) E(r) = P E(r) = Beklee Getiri, Dıv = Döem sou temettü tutarı, P = Döem Sou Fiyatı, P = Döem Başı Fiyatı, Serdemir işletmesi hisse seedie yatırım yapa bir yatırımcı, hisse seetlerii,75 TL de almış, döem souda ise 2,25 TL, olacağıı tahmi ettiğii ve yıl souda hisse başıa TL kar payı beklediğii varsayarsak; beklee getiriyi aşağıdaki gibi hesaplarız. D ıv ( P P ) E (r) = P E (r) =? D ıv = T L, P = 2,25 T L P =,75 T L, + (2,25-,75) E (R )= % 85,75 Uzakta Eğitim Uygulama ve 49 Uzakta Eğitim Uygulama ve 5 Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Bu yaklaşım hisse başıa et kar ile hisse seedi fiyatı arasıda uygubirkatsayıı bulumasıdır. Söz kousu katsayı, yatırımcıları işletmei vergi öcesi hisse başıakarıa karşılık, kaçlira ödemek istediklerii gösterir. Özellikle büyüme potasiyeli yüksek, geleceği iyi gözüke işletmeleri hisse başıa düşe karıa, yatırımcılar daha fazla ödeme yaparlar. Bu ora yatırımcııbirbirimkarbekletisiiçi hisseseedie e kadaryatırım yapmasıgerektiğii ifadeetmektedir. Hisse seedi satı alırke, ortalama fiyat kazaç oraıda faydalaarakhisse seedii fiyatı belirleebilir: PV = Hisse Başıa Net Kar x Ortalama Fiyat/Kazaç Oraı Fiyat Fiyat PV= = Kazaç Oraı Pay Başıa Kazaç 5 52 Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Serdemir işletmesii gelecek yıl içi hisse seedi başıa et karıı 9 TL olacağı tahmi edilmektedir. İşletmei geçmiş beş yıla ait verileri aşağıdaki tablodaki gibidir. Bua göre işletmei hisse seetlerii değerii buluuz. Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başıa Kar F/K Oraı 27 6,,4 kr ,2,7 kr, ,8,4 kr 7 2 5,2, kr 7, 2 6,6, 7 kr 9.4 Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başıa Kar F/K Oraı 27 6,,4 kr ,2,7 kr, ,8,4 kr 7 2 5,2, kr 7, 2 6,6, 7 kr ,28+7+7,+9,4 Ortalama Fiyat/Kazaç Oraı = =,8 5 P = 9 x,8 = 24,27 TL

10 .4.26 Sabit Kar Payı (İmtiyazlı Hisse Seedi) İmtiyazlı hisse seetleride her yıl sabit tutarda temettü dağıtılmaktadır. Sabit tutarda temettü dağıtılmakta ise hisse seedii bugükü değeri; D PV= k e Örek: Serdemir AŞ İmtiyazlı hisse seedie her yıl 5 TL temettü ödemektedir. Ortakları yatırımlarıda bekledikleri getiri oraı %8 ise hisse seedii fiyatı; 5 PV= = 27 TL %8 Uzakta Eğitim Uygulama ve 55 Uzakta Eğitim Uygulama ve 56 Çeşitli Mekul Kıymetleri Risk ve Getiri İlişkisi Faiz ile İlgili Diğer Kavramlar Piyasada gözlemlee faiz oraı omial faiz oraıdır. Oysa mekul kıymetleri fiyatlarıda meydaa gele değişmeler, ülkede yaşaa eflasyo oraıda meydaa gelecek değişmeler ve ödeecek vergi miktarıdaki değişmeler göz öüe alıdığıda farklı faiz kavramları ile karşılaşmak mümküdür Faiz İle İlgili Diğer Kavramlar Kayakça Getiri oraı bir mekul kıymeti sahibie sağlayacağı ödemeler ve değer değişiklikleride elde edile kazacı, bu mekulkıymetialış fiyatıa oraıdır. Reel faiz oraı, omial faiz oraıda eflasyou etkilerii giderilmesi soucueldeedile faiz oraıdır. Vergi sorası faiz oraı, omial faiz oraıı ödemesi gereke vergi oraıa göre düzeltilmesi sorasıda elde edilefaiz oraıdır. Bazı fiasal araçlarda elde edile faiz geliri mekul kıymet sermaye iradı adı altıda gelir vergisie tabidir. Öreği mevduatlarda ve repo işlemleride elde edile faiz geliri gibi. i(-t) Ahmet Aksoy, Ciha Tarıöve, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Aalizi, Gazi Kitabevi, Akara, 27. AliCeyla, Tura Korkmaz, Fiasal Tekikler, Eki Kitabevi, Bursa,2. GüveSayılga, SoruveYaıtlarıyla İşletmeFiasmaı, Turha Kitabevi, Akara,2. Kürşat Yalçıer, vd., Fiasal Tekikler vetürevaraçları, DetayYayıcılık, Akara,2. MehmetBahaKara, Yatırım Aalizi veportföy Yöetimi, GaziKitabevi, Akara,2. MuharremAfşar,AslıAfşar, Fiasal Ekoomi Detay Yayıcılık,Akara, 2. Turha Korkmaz, Ali Ceyla, Sermaye Piyasası ve MekulDeğer Aalizi,Eki Kitapevi, Bursa, 26. SadiUzuoğlu, ParaveDövizPiyasaları, Literatür Yayıevi, İstabul, 2. TSPAKB TemelLisaslama Sıavları Eğitim Notları İstabul. 59 6

11 .4.26 Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeiz temeisiyle, iyi çalışmalar dilerim 6

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 2..28 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18/07/2011 30.06.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ. Finansal Araçlar. Para Piyasası ve Araçları. Hazine Bonosu. Para Piyasası Araçları 11.3.

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ. Finansal Araçlar. Para Piyasası ve Araçları. Hazine Bonosu. Para Piyasası Araçları 11.3. 3. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ FİNANSAL ARAÇLAR Para Piyasası Araçları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Finansal Araçlar Fonların, arz edenlerden talep

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics DERS 4-YATIRIM ARAÇLARI Tahvil Tahvil Tahvil, alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mart 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi Tahvil Değerlemesi Risk Yönetimi Not 2 SBMYO 2017 Bahar Dönemi I Tahvile yatırım yapanlar, yatırım kararı verirken, fonlarını belirli bir süre ödünç vermeyi, ödünç verdiği süre boyunca dönemsel faiz geliri

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

Nakit Yönetim Ürünleri

Nakit Yönetim Ürünleri Nakit Yönetim Ürünleri Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Nakit Ürünleri Risk Derecesi 1» Anapara kaybı yaşamazsınız.» Sabit getirili ve düşük risklidir.» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNDEKSLER Basit İdeksler Bileşik İdeksler Tartısız İdeksler Tartılı İdeksler Mekâ İdeksleri İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erka OKTAY İktisadi göstergeleri daha iyi yorumlayıp karşılaştırılabilecek

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Muhasebe ve Finansman 2009 Copyright S.K.Mirze 1 MUHASEBE İŞLETME FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PARASAL BİLGİLERİ TESPİT ETME, KAYDETME, ÖZETLEME, DEĞERLEME VE RAPORLAMA SÜRECİ. FİNANSAL MUHASEBE

Detaylı

çözüm: C=19500 TL n=4 ay t=0,25 I i 1.yol: Senedin iskonto tutarı x TL olsun. Bu durumda senedin peşin değeri: P C I (19500 x) TL olarak alınabilir.

çözüm: C=19500 TL n=4 ay t=0,25 I i 1.yol: Senedin iskonto tutarı x TL olsun. Bu durumda senedin peşin değeri: P C I (19500 x) TL olarak alınabilir. 1 6)Kred değer 19500 TL ola br seet vadese 4 ay kala, yıllık %25 skoto oraı üzerde br bakaya skoto ettrlyor. Hesaplamada ç skoto metodu kullaıldığıa göre, seed skoto tutarı kaç TL dr? C=19500 TL =4 ay

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Örnek Firma Uygulaması Yukarıda teorisini vermeye çalıştığımız oranları, gerçekçi olması açısından BİST de işlem görmekte olan 2 firma üzerinden inceleyerek konunun uygulama kısmına da değinmekte fayda

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK AKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY ÖYÜ DENEY I VİDALARDA OTOBLOKAJ DENEY II SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ DERSİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013)

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 Aralık 2013 BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) 2013 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, 76 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri,

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri, POLİNOMLAR Taım : a0, a, a,..., a, a reel sayılar ve doğal sayı olmak üzere P x = a x + a x +... + a x + a x + a biçimideki ifadelere x e bağlı reel katsayılı poliom (çok terimli) deir. 0 a 0 ax + a x

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

Hazine tahvilleri 3 Hükümet tarafından ihraç edilen tahvillerdir, devlet tahvili olarak da bilinir. Hazine tahvilleri ödenmeme riski taşımazlar çünkü

Hazine tahvilleri 3 Hükümet tarafından ihraç edilen tahvillerdir, devlet tahvili olarak da bilinir. Hazine tahvilleri ödenmeme riski taşımazlar çünkü Bölüm 4.1 Tahviller ve Değerlemesi Mühendislik Ekonomisi Giriş Tahvil, borç alan tarafın tahvil sahibine (tahvili satın alan tarafa) belli tarihlerde faiz ve anapara ödemeyi taahhüt ettiği uzun vadeli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır.

YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 15.433 YATIRIM Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 1. Rezerv fazlası bulunan bankalar tarafından zorunlu karşılıklarını

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları 1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bahar, 2016-2017 1 1.Aylık $800 tutarında kredi ödemelerini önümüzdeki 30 yıl boyunca yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nominal faiz oranı % 24 dür. Eğer toplam birikiminiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 2016)

BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 2016) BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 216) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18 Şubat 216 BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 216) 216 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi, 74 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup,

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mayıs 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 2 Haziran 2008 31

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 13: Sabit Getiri Piyasası Bölüm 1: Giriş Bahar 2003 Hisse Senetleri ve Tahviller Şekil 1: Temmuz 1985, Ekim 2001 tarihleri arasında S&P 500 endeksi, Nasdaq endeksi ve 10 yıllık hazine

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım

Normal Dağılımlı Bir Yığın a İlişkin İstatistiksel Çıkarım Normal Dağılımlı Bir Yığı a İlişi İstatistisel Çıarım Bir üretici edi ürüleride, piyasadai 3,5 cm li vidalarda yalıca boyları 3,4 cm ile 3,7 cm aralığıda olaları ullaabilmetedir. Üretici, piyasadai bu

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Temmuz 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı