TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY RESEARCH AT TUBITAK-MRC EARTH AND MARINE SCIENCES RESEARCH INSTITUTE Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner, Süleyman Canan, Aslı S. Dönertaş, Hilal Yüce, Reşat Kafarov, Bora Erkan TUBITAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Gebze ÖZET Çevrenin ve yeryüzü kaynaklarının yönetiminde güncel haritaların önemi çok büyüktür. Ülkemizde mevcut haritalar gelişmekte olan şehirlerimizdeki değişiklikleri, özellikle turistik alanlar ve yoğun gelişme gösteren bölgelerdeki gerçek durumu yansıtmaktan uzak kalmaktadır. Bunun iki nedeni olup birisi harita güncelleştirme amaçlı yapılacak uzman haritacılık çalışmalarının pahalı olması bir diğeri ise bu amaçla kullanılacak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin yüksek maliyetidir. Ayrıca, uydu görüntüleri havanın bulutluluk durumundan etkilenmekte, uydunun belirli bir bölgeden geçme sıklığı istenilen zamanda uydu görüntüsü bulabilmeyi sınırlandırmakta ve öncelikli durumlarda verilerin ticari satışı engellenmektedir. TUBITAK-MAM YDBAE uçaktan algılayarak hızlı güncel veri üretmenin önemine varmış, bu konuyu enstitünün misyon ve vizyonuna dahil etmiştir. Enstitünün uzaktan algılama ve CBS laboratuarı grubu, bu konuda 1997 yılından beri çalışma sürdüren Hollanda daki Paul Geerders Danışmanlık firmasından beş gün süreli bir kurs almış, bu kurs sonucunda istekte bulunacak kamu veya özel kuruluşları için istedikleri bölgenin uçaktan hava fotoğrafını çekme, sayısal fotoğrafları işleyerek bütünleştirme, toplanan GPS koordinatlarından yararlanarak harita koordinatlarına oturtma ve bu konularda eğitim isteyen her kuruluşa hava fotoğrafçılığı eğitimi verme bilgi ve becerisine sahip olmuşlardır. Nisan 2004 te gerçekleştirilen eğitim sürecindeki uçuş esnasında ilk deneyimini kazanan grup, İstanbul ve Yalova İllerinin bazı bölgelerini ve MAM yerleşkesini görüntülemiş, MAM yerleşkesinden stereo hava fotoğrafı alarak üç boyutlu görüntüsünü elde etmiştir. Anahtar Sözcükler: Uçaktan Algılama, Dijital Hava Fotoğrafı ve GPS Teknolojisi ABSTRACT Contemporary maps play a significant role in management of the environment and the earth resources. Like many other countries, the existing maps in our country are far from exhibiting the real situation in the rapidly developing regions in the cities, particularly in tourism areas. The high cost of map updating field surveys or high-resolution satellite images account for this. On the other hand, cloud cover affects satellite images and their availability is limited by the satellite s pass frequency over a particular region and priority sales in certain areas. TUBITAK-MRC EMSRI recognized the importance of rapid contemporary data productions through airplane by building the capacity of the remote sensing and GIS team to take aerial photographs from a desired region, to mosaic these images, to produce a map using the related GPS coordinates and to give aerial photography training to any interested parties. During the training flight of April 2004, the team acquired images from several regions in the Istanbul and Yalova Provinces. Keywords: Remote Sensing by Airplane, Digital Aerial Photography and GPS Technology 1. Giriş Ülkemizde özellikle hızlı bir şekilde genişleyen şehirlerimizde planlama amaçlı kullanılan haritalar çok kısa zamanda güncelliğini yitirmektedir. Güncelliğini yitiren bu haritaların kısa zamanda yeniden üretilmesi zaman alıcı ve oldukça pahalıdır. Güncelleme amaçlı kullanılan en önemli veri kaynaklarından birisi uydu görüntüleridir. Fakat uydu görüntüleri havanın bulutluluk durumundan etkilenmekte, uydunun belirli bir bölgeden geçme sıklığı istenilen zamanda uydu görüntüsü bulabilmeyi sınırlandırmakta ve öncelikli durumlarda verilerin ticari satışı engellenmektedir. Dijital kamera ve sensörlerin istenildiğinde düşük maliyetli tek motorlu bir uçağa monte edilerek, görünür ve kızılötesi bölgede görüntüler alabilmesi, bu sistemleri özellikle ölçek ve zaman yönünden uydulara göre avantajlı bir konuma taşımıştır. Tercihen yukarı kanatlı Cessna veya benzeri küçük bir uçağın altına yerleştirilmiş bilgisayar

2 kontrollü bir dijital fotoğraf makinesi ve paralel olarak işlem gerçekleştiren GPS cihazı ile uygun nitelikte fotoğraflar çekilebilir. Elde edilen bu fotoğraflar özellikle izleme ve kontrol amaçlı uygulamalarda, afet sonrası hızlı veri toplamada, kentleşmenin ve kaçak yapılaşmanın takibinde, arazi kullanım değişimi tespitinde ve özellikle su havzalarına yönelik çalışmalarda ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir. Bu bildiride önce dijital fotoğraf sistemlerinin günümüzde sürekli gelişmesine değinecek, bu sistemde kullanılan renkli dijital fotoğraf makinesi teknolojisinden kısaca bahsedecek, dijital görüntülerdeki çözünürlüğüne değinecek, dijital hava fotoğrafı çekimi teknolojisini alışagelmiş diğer veri toplama yöntemleri ile karşılaştırarak üstün yönlerine değinecek, dijital fotoğraflarda kalite iyileştirmek amacı ile uygulanabilecek görüntü işleme ve restorasyon çalışmalarından bahsedecek, son olarak ta TUBITAK-MAM da yapılan örnek çalışmayı tanıtarak, elde ettiğimiz sonuçları vereceğiz. 2. Dijital Fotoğraf Makinelerinin ve Dijital Fotoğraf Sistemlerinin Sürekli Gelişmesi Elektronik fotoğrafçılık TV ekranlarından daha çok PC lere görüntü almaya odaklanıldığında bilinmeye başlandı. Masaüstü bilgisayarlar görüntü ile tanıştıktan sonra, dijital fotoğraf makinelerinin hem profesyonellere hem de tüketicilere satışı hızlandı. Geçmişte, piksel sayısının artırımında duruluyordu. Şimdi $1,000 fiyatının altında olan makinelerin 2 milyon piksel sağlaması ile kullanıcılar yüksek piksel sayısının kaliteli fotoğraf görüntüsü için bu koşulun gerekli fakat yeterli olmadığını anladılar. Bunun sonucunda optik tasarıma, sayısal işlemeye odaklanıldı ve daha yüksek ISO hızlı, daha düşük gürültülü, daha geniş dinamik erimli, geliştirilmiş ton ve renk röprodüksiyonuna sahip daha az hatalı cihazlar geliştirildi. Sayısal görüntü işleme görüntü kalitesini zenginleştirerek ve yeni özelikler sunarak ürün farklılığı sağlayabilmektedir. Piksel sayısı arttıkça görüntü sıkıştırma önem kazanmaktadır. Günümüzdeki birçok dijital fotoğrafçılık sistemi DCT ye dayanan JPEG sıkıştırma tekniğini ve yeni olarak dalgacık temelli JPEG-2000 sıkıştırma standardı gelecek sistemler için çok değerli özellikler sunmaktadır[1]. 3. Renkli Dijital Fotoğraf Makinesi Teknolojisi Dijital fotoğraf makinesi teknolojisinde, normal fotoğraf makinelerine göre değiştirilmiş bir gövde ve lens yapısı söz konusu olup film yerine CCD (Charge Coupled Device) adı verilen elektronik bir plaka kullanılmaktadır. CCD cihazları 1mm 2 den küçük ışığa son derece hassas binlerce detektörden oluşup görüntünün piksel adı verilen en küçük resim elemanlarından oluşmasını sağlamaktadır[2]. Detektöre çarpan fotonlar cismin parlaklığı ile orantılı olarak elektronik sinyal üretmektedir. Bu sinyalin boyutu ise kaydedilecek sayısal değeri belirlemektedir. CCD içerisinde yer alan her bir detektör belli dalga boyundaki ışığa cevap verecek nitelikte yapılandırılmış olup çok bantlı görüntülerin oluşturulması için filtreler kullanılarak sadece belli dalga boyundaki ışığın detektöre ulaşması sağlanmaktadır. Dijital fotoğraf makinelerinde, kırmızı yeşil ve mavi dalga boyundaki ışığa duyarlı olan ayrı ayrı detektörler kullanılmaktadır. 4. Dijital Görüntülerin Çözünürlüğü Klasik hava fotoğraflarında yersel çözünürlük fotoğrafın ölçeğine göre değişir. Yani fotoğrafı çekilen alanın büyüklüğü ile görüntülenen fotoğraf büyüklüğünün karşılaştırılması sonucunda yersel çözünürlük belirlenir. Dijital görüntülerde yersel çözünürlük, en küçük resim elemanı olan pikselin gerçek arazide kaplamış olduğu alanın boyutu ile ifade edilir. Bu ise cisimlerin yakınlık durumuna, uçak yüksekliğine ve odak uzaklığına göre değişim gösterir. Piksel boyutu biliniyorsa, görüntünün ne büyüklükte bir alanı kapladığını hesaplamak mümkündür. Aşağıda örnek olarak 28 mm odak uzaklığına sahip bir kamera için farklı yüksekliklerde oluşan çözünürlükler verilmektedir. Tablo mm odak uzaklıklı kamera için yükseklik ile çözünürlüğün karşılaştırılması

3 Çözünürlük Yükseklik Piksel Sayısı Arazideki alan 1 m 3050 m 3060x2036 3km x 2km 0.5 m 1525 m 3060x m x 1000m 0.1 m 300 m 3060x m x 200m m 3060x m x 100m Yukarıdaki tablodan da anlaşılmaktadır ki çok geniş alanlarda çalışmak için elde edilen tüm görüntülerin ortofoto ya dönüştürülmesi ve mozaiklerinin yapılması gerekir. Tüm bu işlemler çok iyi bir uçuş planının yapılmasını gerektirmektedir. Yapılan uçuş planının uygulanmasında kullanılacak olan GPS teknolojisi uçağın kendi sensörlerine nazaran daha doğru bilgiler sunacaktır. 5. Dijital Hava Fotoğrafları ve Diğer Veri Toplama Yöntemleri Yönetici pozisyonunda bulunan kişiler sorumluluğu altındaki bölgeye ilişkin olarak vereceği kararların doğruluğundan emin olmak ve aynı zamanda hızlı karar vermesi için bölgeye ait topoğrafya, arazi örtüsü, bitki örtüsü türü gibi verilere ihtiyaç duyar. Bu tür verilerin toplanması için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılmaktadır. Bunları sıralayacak olursak; Yer üzerinde yapılan arazi ölçümleri ile veri toplama: Jeodezi yöntemleri ve aletlerden faydalanarak yapılan doğrultu ve uzunluk ölçmeleri ile konum belirleme esasına dayanır. Bu yöntemle, son derece hassas veriler toplanmasına rağmen çok fazla zaman ve emek gerektirir. Ayrıca çok geniş ve ulaşılması zor olan bölgelere ait verilerin toplanmasında yaşanan güçlükler, yöntemin uygulanmasında dezavantaj yaratmaktadır. Uydular ile Uzaktan Algılama: Özellikle düzenli zaman aralıklarında çok geniş alanlara ait verilerin toplanmasında son derece önemli bir veri toplama aracıdır. Özellikle görünür ve kızılötesi bölgede çok bantlı görüntüler alabilmesi nedeni ile yeryüzündeki farklı özellikleri kolaylıkla ayırt etme imkanı sağlar. Ancak bu görüntülerin, sadece uydunun bölge üzerinden geçerken alınabiliyor olması önemli bir dezavantajdır. Uydunun bölge üzerinden geçtiği anda uygun atmosfer koşullarının (bulutsuz ve temiz) gerekli olması ise diğer bir dezavantajdır. Ayrıca çerçeve bazında elde edilen uydu görüntüleri kullanıcının ilgi alanını kapsamayabilir. Bazen bir çerçeveden daha küçük bir alanı örtmek için birden fazla çerçevenin satın alınması gerekebilir ki bu da yüksek maliyet anlamına gelmektedir. Buna ek olarak görüntülere ait yersel çözünürlük yapılacak çalışma için yeterli olmayıp yeryüzündeki farklı özellikler ayırt edilememektedir. Klasik Hava Fotoğrafları: Klasik hava fotoğrafları ile istenilen zamanda istenilen bölgenin istenilen çözünürlükte verisi sağlanabilmektedir. Bu tür veriler, kullanıcı isterleri doğrultusunda hazırlanan uçuş planları ve tahsis edilen özel uçaklar yardımı ile fotoğraf filmleri kullanılarak elde edilir. Verilerin bilgisayar ortamında yapılacak görüntü analizleri için laboratuar ortamında kimyasal bir süreçten geçerek yeniden sayısallaştırılması ise zaman, emek ve doğruluk yönünden dezavantaj yaratır. Çok bantlı görüntülerin oluşturulmasında her bir bant için ayrı ayrı filmler kullanmak yukarıdan sözü edilen işlemleri tekrarlama anlamına geldiği için yöntemin cazibesi azalmaktadır. Dijital Hava Fotoğrafları: Dijital ve renkli kızılötesi hava fotoğrafları uçaklarla uzaktan algılama teknolojisine önemli avantajlar sağlamıştır. Bunlar; Kolaylık: Bu sistemler çok hafif olup bir bütün halinde kolay taşınabilir, uçak ve balonlara rahatlıkla monte edilebilir. Anlık Görüntüleme: Havada iken bilgisayar ekranı üzerinden görüntülere anlık olarak ulaşılabilir. Dijital Format: Çekilen fotoğraflar sayısal olduğu için ayrıca banyo ve sayısallaştırma işlemlerine ihtiyaç duyulmaz. Çok Bantlılık: Hiçbir ayrı işleme gerek duymadan analiz amaçlı çok bantlı renkli görüntüler oluşturulabilir. Geniş Depolama Ünitesi: Doğrudan bilgisayarla olan bağlantısı sayesinde, klasik film bazlı fotoğraflara göre fazla sayıda görüntüyü kaydetme olanağına sahiptir.

4 Elektronik Sensörler: Sahip olduğu elektronik sensörler sayesinde, klasik film bazlı fotoğraflara göre düşük yüksekliklerde daha kaliteli poz ve daha net görüntü elde edilebilir. Ek Veri Depolayabilme: Görüntülerle birlikte poz süresi ve oranı, bağlı olduğu GPS den elde edilen enlem, boylam ve yükseklik bilgileri, yatay ve düşey eksenlere göre dönüklük bilgileri gibi ek veriler kaydedilebilir. Hız: Verinin elde edilmesi ile Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması işlemi çok hızlıdır. Düşük Maliyet: Elde edilen görüntülerin özel filmler yerine tekrar kullanılabilir disklere sayısal olarak yazılması ve hızlı proses edilebilir olması maliyetin düşmesine neden olur. 6. Dijital Fotoğraflarda Görüntü İşleme Olanakları Dijital fotoğrafı temel alan teknolojiler geleneksel analog tekniklere kıyasla üstün performansa sahiptir. Verinin sayısal olması büyük kolaylık getirir. Bunun yanı sıra bilgisayar ve uydu teknolojisinin gelişmesi ile birlikte son otuz yıldır büyük gelişme gösteren görüntü işleme teknikleri sayısal verilere uygulanarak gürültü azaltma, görüntü keskinleştirme gibi işlemler yapılabilir. Sonuç görüntüde arzu edilen görsel özellikler görüntü işleme teknikleri yardımı ile vurgulanabilir.yüksek kaliteli fotoğraf görüntülerinde algılanan izlenimle ilgili temel uzamsal frekans karakteristikleri nerede ve nasıl görüntü işleme tekniği uygulanacağına dair önemli ip uçları verir [3]. 7. Dijital Fotoğraflarda Görüntü Restorasyonu Geçen yıllarda dijital fotoğrafçılık en hızlı gelişen tüketici elektronik pazarlarından biridir. Filmlerde kaydedilen fotoğraflara kıyasla dijital resimlerdeki kaliteyi iyileştirmek için çok çaba sarf edilmiştir. Bu metotların birçoğunun kökleri son yirmi yıldır gelişen ayrık sinyal ve görüntü işleme tekniklerinde bulunmaktadır. Fakat PC lerin sürekli artan hesaplama güçleri, yeni tasarımları ve ileri teknikleri gerçekleştirmiştir. Kullanılan algoritmalar, piksellerin programlanabilirliğini ve dijital fotoğraf makinelerinde genellikle bulunan sıkıştırma kodlayıcı/kod çözücü bulunurluğundan faydalanmakta ve JPEG veya JPEG-2000 görüntü sıkıştırma standardına göre çalışmaktadır [4]. 8. Örnek Çalışma Nisan 2004 te gerçekleştirilen eğitim sürecinden sonra ilk deneyim kazanıldıktan sonra İstanbul ve Yalova İllerinin bazı bölgeleri ve MAM kampüsüne ait alanlar dijital kamera ile görüntülenmiştir. Çalışma kapsamında stereo hava fotoğrafları da kullanılarak MAM kampüsüne ait üç boyutlu görüntü elde edilmiştir. Farklı bölgeler için çekilen örnek görüntüler Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3 te verilmiştir.

5 Şekil-1. TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Şekil-2. Yalova Kıyı Yerleşimi ve Liman

6 Şekil-3. Zeytinburnu Sahil Yolu (Hipodrom) 9. Sonuçlar Uçakla dijital fotoğraf çekimi teknolojisi diğer uzaktan veri toplama teknolojilerine farklı olarak basit ve etkili bir teknoloji olup hızlı, bağımsız ve uygun maliyetli haritalandırma veya harita güncelleme sağlar. Gerekli olan malzeme ise dijital fotoğraf makinesi, GPS ünitesi ve sayısal görüntülerin kaydedilmesi ve işlenmesi için özel yazılımdan oluşan entegre veri üretme ve kaydetme sistemidir. Fotoğraflar Cessna veya benzeri tercihen yukarı kanatlı küçük bir uçağın altına yerleştirilmiş bilgisayar kontrollü bir dijital fotoğraf makinesi ve paralel olarak işlem gerçekleştiren GPS cihazı ile elde edilebilir. Fotoğraf çekimi esnasında GPS ünitesi ile fotoğrafların koordinatlandırılması böylece harita olarak kullanılması sağlanır. Keşif uçuşu sona erdiğinde temelde sayısal görüntüler, belirli alanların mozaik görüntüsü yanı sıra coğrafik koordinatlandırılmış ve düzeltilmiş harita ürünleri elde edilir. Bu veriler özellikle izleme ve kontrol amaçlı uygulamarda, afet sonrası hızlı veri toplamada, kentleşmenin ve kaçak yapılaşmanın takibinde, arazi kullanım değişimi tespiti vb. uygulamalarda kullanılabilir. TUBITAK-MAM da uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmaları, merkezde yürütülen ve yürütülecek olan CBS projelerine büyük güç kazandıracak ve sağlanan güncel ve yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları kamu ve özel sektör kuruluşların çevre ağırlıklı projelerine veya afet sonrası keşif çalışmaları vb. çeşitli sorunlara çözüm getirecektir. Ayrıca bu amaçlı kurulacak CBS sistemlerine altlık olarak büyük yarar sağlayacaktır. 10. Kaynaklar [1] K. Parulski, M. Rabbani, The continuing evolution of digital cameras ans digital photography systems, The 2000 International Symposium on Circuits and Systems, 2000, Proceedings, May 2000, Vol. 5, pp , ISCAS 2000 Geneva [2] A. Todd Jackson, Bell, C.A., Megapixel resolution portable CCD electronic still camera Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, v 1448, 1991,pp2-12 [3] S.Rodney, Image Processing Opportunities in Digital Photography, Society for Imaging Science and Technology: Image Processing, Image Quality, Image Capture, Sys. Conf., 2001, pp [4] Lam E.Y., Image Restoration in digital photography, IEEE Trans. on Consumer Electronics, Vol. 49 Issue 2, May 2003, pp

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 117-125 Research/Araştırma Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi Hakan ÇELİK 1,, Nuray BA޲, H.Gonca COŞKUN 1 ¹İTÜ, İnşaat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Taşkın Kavzoğlu 1, İsmail Çölkesen 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze - Kocaeli 1 kavzoglu@gyte.edu.tr,

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI 481BB0018 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER K.Gümüş 1, H. Erkaya 2 1 YTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, kgumus@yildiz.edu.tr 2 YTÜ,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI Okan OKUTKAN 1, Derya MAKTAV 2 1 Müh., Digiturk Krea İçerik Hizmetleri ve ProdüksiyonA.Ş, 34353, Beşiktaş,

Detaylı

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI

ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI Akın Kısa 1, Sinan Çolak 1, Sedat Bakıcı 1, Levent Özmüş 1 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II

MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II UZAKTAN ALGILAMA Hazırlayan: Maden Y. Müh. Ahu ÜNSAL Danışman: Doç. Dr. Hakan TUNÇDEMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş...3 2. Fiziksel Koşullar...6 2.1 Elektromanyetik Spektrum. 7 2.2

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM

GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM MOBİL SİSTEMLERLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: MOBİL HALİÇ BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ R. M. ALKAN 1, Y. KALKAN 1, M. Z. COŞKUN 1, C. ERDOĞAN 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ

İÇİNDEKİLER. Avrupa'nın Global Navigasyon Uydu Sistemi: GALILEO... 3 Ertan GÖKALP, Yüksel BOZ Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayın Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY Editör Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (Yrd.) Yayın Kurulu Prof. Dr. Haluk KONAK Doç. Dr.

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ ÖZET Tuncer ÖZERBİL 1, Ergün GÖKTEN 2, Mustafa ÖNDER 3, Osman SELÇUK 4, Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 Infrastructure Information Systems And Assessment Of Applications In The Country Mustafa AĞUŞ Akın Oğuz DİNÇ Uzaktan Algılama

Detaylı