ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ. akademia. www.erciyes-akademia.com"

Transkript

1 ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ 17

2 Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler ISSN: Erciyes İletişim Dergisi 2014 Cilt (Volume): 3, Sayı (Number): 4, (18-24) Ayşegül Akaydın (Arş. Gör.) İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi DEĞİŞEN TELEVİZYON PLATFORMLARININ İZLEYİCİYE SUNDUĞU SEÇENEKLER Özet Teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda enformasyon toplumu dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojilerinin ön planda olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıkar. Bu yapı içerisinde enformasyonun kolay ve hızlı paylaşımıyla iletişim teknolojileri de gelişmeye başlar. Manuel Castells in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya ağ toplumuna dönüşür. Bu toplumsal dönüşüm ve gelişen teknolojiler sayesinde televizyon alanında yeni bir yayıncılık anlayışı oluşur. Sayısal yayıncılıkla özellikle izleyiciye çok fazla imkan sunulmaktadır. IPTV, web TV, pay TV olarak adlandırılan televizyon sistemleri hayatımıza girdi. IPTV, şifreli veya şifresiz radyo, televizyon, veri kanallarının, depolanan video, ses ve veri içeriklerinin IP (internet protokol) paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri (Xdsl,fiber..) üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşçı ve diğerleri, 2011). Ayrıca bu yeni televizyon yayıncılığı, izleyiciyi ön plana çıkaran etkileşimli bir anlayıştır. Bu çalışmada, sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye sunduğu imkanlar ve seçenekler incelendi. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup değişen izleyici kavramına da değinildi. Anahtar Kelimeler:Sayısal Yayıncılık, İzleyici, IPTV The Options That With Changing Television Platforms Offer to the Television Audience Abstract As a result of technology development, information society is occured.communication technology is developed by to share information easily and fast.according to Manuel Castells, society has been transformed more fluid and dynamic network society. Through this social transformation and new technologies in the field of television broadcasting, new broadcasting concept is occured. Especially tv audience has many opportunities with digital broadcasting. Television systems called IPTV, web TV, pay TV has come into our lives. IPTV, encrypted or unencrypted radio, television, data channels, the stored video, audio and data content of the IP (Internet protocol) packets converted to broadband access technologies (xdsl, fiber..) and with this broadband technologies tv broadcasting regains audience (Taşçı and others, 2011). This new TV systems is interactive. In this study, digital broadcasting options and opportunities was examined. Theoretical basis was occured and changing audience with digital broadcasting was addressed. Key words: Digital Broadcasting, Audience, IPTV 18

3 ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ GİRİŞ İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, enformasyonun önem kazanmasıyla ağ toplumu diye tanımladığımız yeni bir yapı ortaya çıktı. Ağ toplumunu ilk ortaya atan düşünürlerden biri Manuel Castells dir. Castells (2013), ağ toplumunu ağa dayalı bir toplumsal yapı, dengesini bozmaksızın yeniliklere gidebilecek son derece dinamik açık bir sistem olarak tanımlar. Çalışmanın kuramsal çerçevesini Castells in ağ toplumu düşünceleri ve kullanımlar doyumlar yaklaşımı oluşturur. Bu toplumdaki gelişen televizyon yayıncılığı ve bu yayıncılığın izleyiciye sunduğu seçenekler anlatılır. Ağ toplumuna televizyon yayıncılığı açısından bakarsak, görsel-işitsel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yayıncılık anlamında yeni oluşumların gerçekleştiği görülür. Bir frekanstan sadece bir televizyon kanalının yayın yaptığı analog yayıncılık sistemi yerini sayısal yayıncılığa bırakır. Sayısal televizyon yayıncılığındaki gelişmeler; televizyon yayıncılığını da çeşitlendirir. Günümüzde farklı yapısal özelliklere sahip karasal sayısal televizyon yayıncılığı, sayısal kablo yayıncılığı, sayısal uydu yayıncılığı, web tv, IPTV gibi uygulamalar dikkat çeker (Kandemir,2013,2). Çalışmanın birinci bölümünde, sayısal televizyon yayıncılığı anlatıldı. Bu yayıncılığın televizyon alanında getirdiği yenilikler açıklandı. İkinci bölümde, IP TV ve web TV arasındaki farklar belirtilerek bu sistemlerle birlikte izleyiciye sunulan yenilikler detaylandırıldı. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Doğrultusunda İzleyicinin İhtiyaçları Sayısal televizyon yayıncılığının getirdiği yeniliklerle birlikte geleneksel televizyon izleyicisi de değişir. Geleneksel televizyon izleyicisi, televizyon tarafından iletilen mesajları alan pasif bir izleyicidir. Televizyon yayınlarında meydana gelen değişimlerle izleyicinin aktif olduğu, çift yönlü bir iletişim meydana gelir. Yani alıcı aldığı mesajlara geri bildirim yapabilir. Kaynak ve alıcı arasında bir etkileşim oluşur. Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı işlevselci perspektiften bakarak izleyicinin televizyonu neden izlediği sorusuna cevap arar. Bu soruya verilen cevapta, izleyicilerin televizyonu bazı ihtiyaçlarını tatmin etmek yani bir fayda sağlamak amacıyla kullandıkları ifade edilir.bu yaklaşımın önde gelen isimlerinden Dennis McQuail ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda televizyonun faal izleyicilerinin araç sayesinde karşıladıkları ihtiyaçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (Aydın,2007,121): Oyalanma, kaçış, günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşma, eğlenme Kişisel ilişkiler yani televizyon dolayımıyla başkalarıyla iletişim kurmak, yalnızlık duygusunun hafiflemesi Kişisel kimlik, program içeriğiyle izleyicinin kendi yaşamı arasında bağ kurması, olası sorunlarla ilgili bilgi edinme ve varolan değerlerin pekiştirilmesi Gözetim altına alma, dünya olaylarından haberdar olma, bilgilenme 19 İzleyiciler belirli türden kitle iletişim araçlarını tüketmek ya da kullanmak suretiyle bu ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünür. Bu onu belli televizyon programlarını seyretmeye, belirli dergi makalelerini okumaya iter (McQuail,Windahl,1993, 112). Yeni iletişim teknolojileri, izleyicinin yukarıda saydığımız ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verir. Sayısal iletişim teknolojileri sayesinde izleyicinin ihtiyaçları tek bir araçla karşılanabilir hale gelmiştir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı izleyicilerin kendi gereksinimlerine göre iletişim araçlarını ve içeriklerini seçtiklerini ve kendi etkilerini kendileri aradığı görüşünü, kısaca aktif

4 Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler izleyici savını getirir. Buna göre insanlar basit bir şekilde davranma yerine çevrelerine etki yapan aktif ajanlar olarak kabul edilir. Bu ajanlar etkinlikleri seçme yolları arasından amaçlarına uygun tercihler yapma gücüne sahiptir (Alemdar, Erdoğan,2003, 188). Günümüzde bu aktif izleyiciler, enformasyona internet ve bilgisayar teknolojileri sayesinde kolayca ulaşır. İhtiyaçlarını gelişen iletişim teknolojileri doğrultusunda hızlıca gideren aktif izleyicilerden oluşan bu topluma Castells in tanımıyla ağ toplumu denir. Bu toplumda zamansal süreçte teknolojiyi kullananlar ile üretenler arasındaki fark ortadan kalkar (Çımrın, 2011: 68). Sayısal Televizyon Yayıncılığı Analog ve sayısal olmak üzere iki tür yayıncılık sistemi vardır. Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmelerle birlikte ülkemizde sayısal yayıncılığı yaygınlaştırmak için alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Analog tv yayını, ses ve hareketli resim karelerinin analog işaretler vasıtasıyla iletilmesine denir.yayın sinyalinin genişliği ve frekansındaki değişimler, gönderilen sinyalin taşıdığı bilgiyi gösterir. Sayısal tv yayıncılığında ise birden fazla verici aynı kanaldan yayın yapabileceğinden, frekans spektrumunu kullanımında büyük tasarruf sağlanır. Yayın neredeyse hiç bozulmadan iletilebilir ve kopyalanabilir. Sayısal tv yayıncılığı, daha kaliteli ses ve görüntü sunar. Spektrumun çok daha fazla program kanalını taşıyabilecek durumda olması ile artan kapasite, geniş bant internet hizmetlerine ya da cep telefonları için mobil TV hizmetlerine ayrılabilir. Elektronik Program Rehberi (EPG), Etkileşimli TV gibi hizmetlerin sunumuna imkan tanır (Karaoğlu,2011, ). Analog iletişim teknolojisiyle karşılaştırarak, sayısal iletişim teknolojisinin yayıncı ve izleyiciye getirdiklerini şöyle sıralayabiliriz (Durmaz,2012 akt. com.tr/2012/01/dijital-televizyon-yaynclg.html); Daha kaliteli ses ve görüntü getirmiştir. Uydu üzerinden ve kabloda yapılan yayınların, taşıdığı kanal kapasitesini artırmıştır. Uydu aktarıcısından (transponder), sadece 1 analog TV yayını yapılırken, dijital teknoloji aynı aktarıcıdan daha kaliteli olarak, 4 ayrı TV kanalı yayını yapılmasını sağlamış ve bu da 4 kat daha fazla izleyici ve 4 kat daha düşük maliyet getirmiştir. Analog yayında atmosferik şartlardan (belirli zamandaki güneş patlamaları, şimşek vb...) ve iletim ağı hatlarından dolayı oluşan parazitlerin, gürültülerin giderilmesi mümkün olmamasına karşın, dijital yayın teknolojisinde her türlü parazit ve gürültü giderilerek çok daha temiz ve hatasız iletişimi sağlamak mümkündür. Dijital yayıncılık teknolojisinin kendi yapısının doğal bir gereği olarak etkileşimi (interactivity) ve karşılıklı veri iletimini getirmektedir. Dijital yayıncılıkta kullanıcılara, izleyiciye yönelik (izleyicinin tercihine bağlı olarak) trafik, hava durumu, borsa, spor bilgileri, teletext ya da altyazı şeklinde gönderilirken, istenilirse birden fazla altyazılı olarak da bir film izlettirilebilmektedir. Farklı programlar farklı kullanıcılara, izleyicinin kendi isteği doğrultusunda verilebilmektedir. Böylece izleyiciler belli bir ücret karşılığında belli bir programı satın alabilmektedir. İzleyici herhangi bir futbol karşılaşmasını, saha içindeki herhangi bir kameradan isteği doğrultusunda izleyebilmektedir. Bir filmi başka planlardan izleyebilmesi de mümkündür. Bu şekilde izleyiciye farklı açılardan da ortam gösterilebilmektedir. Sayısal yayıncılık konusunda ülkemiz Avrupa nın kabul ettiği DVB (Digital Video Broadcasting) sistemini tercih etmiştir. 20

5 ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ DVB-S: TRT nin Türkiye, Avrupa, Amerika, Avustralya ya yönelik uydu yayınları DVB-S formatında 1999 yılından bu yana gerçekleşmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika da 1990 lı yılların ortalarından itibaren bu yayın formatında uydudan yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki diğer tüm özel kanallar da uydudan bu formatta yayın yapmaktadır. DVB-C: Avrupa da ve ülkemizde TV yayınları kablo-tv şebekesi üzerinden sayısal olarak bu formatta yayınlanır. DVB-T: Ülkemizde de, Avrupa da olduğu gibi, karasal vericilerden sayısal yayın sistemi olarak DVB-T tercih edilmiş ve denemelere bu sistem ile başlanır (Pehlivanlı, 2010,35). Türkiye de sayısal yayıncılıkla birlikte uydu platformunda, internet üzerinden televizyon yayınları yapılmaya başlandı. IPTV (internet protokolü televizyonu), Web TV, Pay TV, Video on Demand (VoD) sayısal yayıncılık ile hayatımıza giren kavramlardır. Bu yayıncılıkla televizyon haricinde farklı mecralarda tv programları izlemek mümkün hale geldi. IPTV ve İnternet (Web) TV Tanımı ve Özellikleri 1990 ların sonunda, düzenli TV sinyallerinin internet üzerinden yayını teknolojik olarak mümkünse de, standart video kalitesini tutturmak için gerekli olan yüksek aktarım kapasitesinden ötürü uzun vadede gerçekleşebilecek bir olasılık olarak görünüyor idiyse de, başka bazı teknolojik bütünleşme biçimleri ortaya çıkıyordu. Bir televizyonun, hem bir bilgisayara hem de bir telefon hattına bağlı olduğu Web TV, aynı ekranın hem TV sinyallerini hem de internet hizmetlerini almasına imkan tanır; bu aslında birbirinden bağımsız iki ayrı teknolojinin kullanıcı dostu bir ortamda birleştirilmesidir (Castells, 2013,488). İnternet ağının ve özellikle kullanıcıya ulaşan son uzantı hattının (last mile) bant genişliğinin artması, internete erişim olanaklarının artması, TCP/IP,HTTP ve HTML gibi standart protokolların kullanımlarının yaygınlaşması, internetin ticarileşmesi ve veri sıkıştırma yöntemlerindeki gelişmeler sonucunda, internet üzerinden TV yayıncılığı yaygınlaşmaya başlar. Böylece sadece internet üzerinden izlenebilen TV yayınları ortaya çıkar (Dolanbay,İnal der. RTÜK,2008,109). IPTV, internet temelli televizyon yayıncılığının yeni bir türüdür, internet protokolü ile yapılan televizyon yayınıdır. IPTV yayıncılığının en temel teknolojisi, IP protokolü üzerinden yayın yapan bir televizyon yayını platformu olması, televizyon programları ve içeriklerinin sayısal aktarım ile yine sayısal olan bir veri ağı üzerinden izleyicilere, abonelerine aktarılmasıdır. (Kandemir, 2013,19-20) Kısaca IPTV internet veya veri ağlarından televizyon sinyallerinin taşınmasını sağlayan ürün olarak tanımlanabilir. IPTV kısaltmasının başındaki IP, internet protokolü anlamına gelsede insanların bir web sitesine bağlanıp TV seyredecekleri anlamına gelmemektedir. IPTV, güvenli kaliteli ve sıkı bir şekilde yönetilen kapalı bir ağ üzerinden gelişmiş TV servisi sunmak anlamına gelir (Taşçı ve diğerleri t.y., 3). IPTV ve web tv internet üzerinden yayın yaptıkları için sıkça karıştırılan kavramlardır. Web tv yani internet televizyonu, açık bir çerçevede birçok küçük ya da orta ölçekli pek çok sayıda video yapımcısı tarafından sunulan bir ortamdır. IP TV sistemleri dijital televizyon yayını ve seçimli video hizmetinin sağlanması içindir. IPTV de yayın almak için STB (set top box) adı verilen cihazın bulunması şarttır. Web TV den yayın almak için internet bağlantısının olması gerekir. İnternette açık bir server üzerinden görüntü aktarılır. Kalite, internet bağlantısının bağlantı kalitesiyle birebir ilişkilidir.web TV de hizmet kalitesi pek önemli değildir. Olan en iyi görüntü beklentisi vardır. IP TV de ise kontrollü ve kapalı bir IP ağı söz konusudur (İnternet TV ile IPTV arasındaki farklar, IPTV ve web TV hizmetleri ile geleneksel televizyon izleyicisi değişerek daha aktif bir hale gelir. IPTV ile birlikte yayınları kaydetmeye başlayan izleyici için yayın saati kavramı 21

6 Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler önemini kaybeder. İzleyici istediği tv programını istediği zaman izleyebilir. Başka bir deyişle televizyon yayıncılığında bireysellik ön plana çıkar. Sayısal televizyon yayıncılığının diğer hizmetleri şöyledir; Pay TV, Pay TV sadece belli bir yayın platformu içerisinde yer alan abonelere özel programlar (maçlar, sinema kanalları, tematik kanallar) sunmak için oluşturulmuş ücretli bir yayın sistemidir. Pay TV nin en temel özelliği yayınların abonelere gönderilirken şifrelenmesidir. Bu şifreler günümüzde, genellikle uydu üzerinden hizmet yapan sayısal platformların abonelerinin dekoderlerinin (decoder) içinde bulunan akıllı kartlar aracılığıyla çözülebilir (Kırık,2010,110). Türkiye de ilk Pay TV uygulaması, CINE 5 televizyonudur (Büyükbaykal, t.y, 25). Günümüzde Digitürk ve D-Smart kanallarını, Pay TV kuruluşları olarak niteleyebiliriz. Elektronik Program Rehberi (EPG), Kısaca EPG olarak gösterilen Elektronik Program Rehberi, kullanıcılara yayın akışını ve yayın içeriğini bir menü şeklinde sunacaktır. EPG menüsünden satın almak istedikleri programlar ve uygulamalar hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilecek ve seçimlerini buna göre yapacaklardır (Kırık, 2010,131). VoD (Video on Demand-İsteğe Bağlı Video Hizmeti), Video on demand yani isteğe bağlı video hizmeti olarak bilinen VoD sisteminde spor müsabakalarından, haber yayınlarına, filmlere, oyunlara kadar pek çok hizmet kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. VoD servisleriyle sunulan hizmetlerde içerik tümüyle olmasa da kısmen seyircinin (kullanıcının) kontrolüne tabidir (Karakuş,Kırık,2013,67). Video on Demand servisinin ana bileşenleri, videoları depolayan ve erişimi sağlayan video sunucular, müşteri ile bağlantıyı sağlayan network ve son kullanıcıya ait olan set top box tır. Bir video on demand müşterisi seyrettiği videoyu sanki kendi video cihazından seyrediyormuş gibi ileri geri dondurma gibi fonksiyonları yapabilmelidir (Dolanbay, İnal der. RTÜK,2008,49). OTT(Over The Top TV), video içeriklerinin internet üzerinden son kullanıcıların çevrimiçi cihazlarına taşınmasına denir. IPTV den farkı açık interneti kullanır. Bu nedenle görüntü kalitesi garanti altında değildir. Web TV den farkı ise bilgisayar değil TV ekranından izlenir (Televizyonun Geleceği,OTT hakkında bilmek istediğiniz herşey, 2012, btnet.com.tr/42533-televizyonun-gelecegi-ott-hakkinda-bilmek-istediginiz-hersey-konukyazar.html). Ek servisler, interaktif televizyon, internette dolaşma, kişisel video/program kaydı (Cep telefonu veya bilgisayardan da başlatılabilir), televizyon üzerinden diğer mecralarla mesajlaşma (diğer televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar), program uyarıları ve alarmlar, televizyondan sesli veya görüntülü görüşme yapma imkanı, sesli veya görüntülü medya kaydı, içerik yükleme gönderme (Belirli bir izleyici kitlesi ile içerik paylaşma), dijital alışveriş, bankacılık,e-devlet, dijital geziler (Dolanbay, İnal der. RTÜK,2008,135). IP tabanlı yayın yapan televizyon sistemi IPTV ya da pay TV lerde önemli bir diğer imkan, abonelik bilgilerinin reklamverenlere ulaştırılmasıdır. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Atıf Ünaldı, Medya+ dergisine verdiği röportajında Eğer bir IPTV servis sağlayıcınız varsa abonelerinizin hangilerinin televizyonunun açık olduğunu, hangi kanalı seyrettiğini görebilme imkanına sahipsiniz. Bu reytingin online, eş zamanlı alınabilmesi anlamına gelir. der. SONUÇ Sayısal televizyon yayıncılığının gelişmesiyle beraber bu alanda yeni yayıncılık anlayışları karşımıza çıktı. İnternet ya da internet protokolü üzerinden yayın yapmak mümkün hale geldi. Kendi ilgi alanlarına göre yayın paketleri satın alabilen izleyici, aktif bir kullanıcı olur. Aynı zamanda bu aktif kullanıcı televizyon içeriklerini mobil cihazlardan izlemeye başlar. Böylelikle farklı iletişim cihazlarının tek bir cihazda birleşmesi, yöndeşme olarak adlandırılan sürece geçildi. İletişim, internet ve bilgisayar teknolojilerinin tek bir cihazda toplanmasına yöndeşme olarak adlandırılır. Teknolojik yöndeşme iletişim alanında üç boyutta gerçekleşir. 22

7 ERCİYES İLETİŞİM 2014 TEMMUZ Bunlar altyapı, içerik/hizmet, donanım alanlarıdır. Sayısallaşma ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte her türlü verinin aynı altyapı üzerinden aktarılması olanaklı hale gelmiş ve altyapılar arasında bir yakınlaşma gerçekleşmeye başlar. İçerik/hizmet bazındaki yöndeşme sürecinin de temelini sayısallaşma oluşturur. Sayısallaşma sayesinde aynı içeriğin farklı altyapılar aracılığıyla aktarılabilmesi ve aynı içerik üzerine temellenmiş farklı hizmetlerin verilebilmesi mümkün olur (Başaran, Geray,2005,262). Yöndeşme sayesinde yeni iletişim çağında izleyiciler cep telefonlarından, tablet bilgisayarlardan televizyon izlemek, internete girmek gibi pek çok olanağa sahiptir. Sayısal TV yayıncılığının, televizyon izleme alışkanlıklarının yanında izleyiciye ve reklamverene sağladığı pek çok yarar vardır. Abonelik sistemi sayesinde izleyicinin ilgi alanlarının belirlenmesi ve reklamverenlerin hedef kitleye ulaşması daha kolay sağlanır. Böylelikle pazarlama alanında ürünlerin doğrudan alıcıya ulaşması mümkün olur. Sayısal yayıncılık ile izleyicinin istediği programı kaydedebilmesiyle izleyicinin eskisi gibi program saatinde televizyon başında olmasına gerek kalmaz. Zaman ve mekan bakımından esnek bir izleyici kitlesi oluşur. Kısacası, yeni yayıncılık yeni bir izleyiciyi de karşımıza çıkarır. Aktif, etkileşimin üst seviyede olduğu, zaman kavramının ortadan kalktığı, internet ve mobil araçlar yardımıyla izleyicinin üretici olduğu bir süreç yaşanmaktadır. 23

8 Değişen Televizyon Platformlarının İzleyiciye Sunduğu Seçenekler Kaynakça Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (2003). Öteki Kuram. İstanbul: Erk yayınları Aydın, O. (2007). Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11, Başaran, F. ve Geray, H. (2005).İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara: Siyasal. Büyükbaykal, C. (t.y.). Günümüzde Türkiye deki Televizyon Yayıncılığının Genel Görünümü. Erişim Tarihi: , buyukbaykal.pdf Castells, M.(2013).Ağ toplumunun yükselişi.istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları. Coşar, Ö. (n.d). Etkileşimli Televizyon Uygulamaları. Erişim Tarihi: , org.tr/ekler/e4b798b c_ek.pdf Çımrın, F. (2011). Manuel Castells i yeniden okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Erişim Tarihi: , Dolanbay, C. ve Ünal, V. (2008).Birey eksenli interaktif yayıncılık.istanbul:rtük. Durmaz, A. (2012). Erişim tarihi: Dijital Televizyon Yayıncılığı. aktaran tvteknolojileri.blogspot.com.tr/2012/01/dijital-televizyon-yaynclg.html. İnternet TV ile IPTV arasındaki farklar. Erişim Tarihi: internet/derinev-campus/iptv/internet-tv-ile-iptv-arasindaki-farklar_52.html Kandemir, C. (2013). IPTV Yayıncılığının Sorunları ve Geleceği.İstanbul: Derin yayınları Karaoğlu, M. (2011). Dünya da ve Türkiye de Sayısal ve Karasal TV Yayıncılığı. (Uzmanlık Tezi).Ankara: RTÜK Kırık, M.A. (2010). Etkileşimli Televizyon. İstanbul: Yeni Medya Kırık, M.A. ve Karakuş, K. M. (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi ile Yöndeşen Televizyon Yayıncılığı: Sosyal TV. Erişim Tarihi: , edu/ /sosyal_medya_ve_internet_teknolojisi_ile_yondesen_televizyon_ Yayinciligi_Sosyal_TV Mc Quail, D. & Windahl S. (1993). İletişim Modelleri. Ankara: İmaj Medya+.Medya Artı Pazarlama ve İletişim Dergisi. Türkiye de IPTV. Sayı 3. İstanbul. Taşçı, O. ve Tekcan, T. A. ve Sunar. K. (t.y.). İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerde IPTV nin rolü Televizyon Endüstrisi ve Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri. Erişim Tarihi: , Televizyonun Geleceği,OTT hakkında bilmek istediğiniz herşey. (2012). tr/42533-televizyonun-gelecegi-ott-hakkinda-bilmek-istediginiz-hersey-konuk-yazar. html. Erişim Tarihi:

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend (SMATV) Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik

Detaylı

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1

Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend (SMATV) Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik

Detaylı

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv HOTEL IPTV SYSTEMS ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY 1. GIRIŞ IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISION) Eskiden IP trafik yoğunluğu, yüksek hızda veri nakli eksikliği

Detaylı

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013

DIGITURK TOMORROW. PAY TV de. SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT. Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 1 PAY TV de DIGITURK TOMORROW SONRAKi ADIM METE AŞÇIOĞLU 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Mete Aşçıoğlu 26-10-2013 TUYAD-TURKSAT-CEBIT Digiturk Yolculuğu SD+EPG+ITV, NVOD HD içerik İçerik Kayıt + Durdurma

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

SAYISAL YAYINCILIĞIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR; ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON VE IPTV UYGULAMALARI

SAYISAL YAYINCILIĞIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR; ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON VE IPTV UYGULAMALARI MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 MANAS Journal of Social Studies 2017 Vol.: 6 No: 3 SAYISAL YAYINCILIĞIN SAĞLADIĞI OLANAKLAR; ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON VE IPTV UYGULAMALARI Öğr. Gör.

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1

VOIP. Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP Voice Over Internet Protocol (Internet Protokolü Üzerinden Ses) 16541905 SEBAHAT111TİN GÜÇLÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 VOIP NEDİR Açılımı; "Voice Over Internet Protocol" yani "Internet

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

View of the Turkish market from the commercial broadcaster

View of the Turkish market from the commercial broadcaster View of the Turkish market from the commercial broadcaster Muzaffer Şafak Ratem yönetim kurulu üyesi Kanal 7 Medya grubu Planlama ve Teknik Daire Başkanı Türkiye deki TV Yayıncılığı ve İletim Teknikleri

Detaylı

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ NEDİR? Tablet bilgisayar üzerinde çalışan dokunmatik ve etkileşimli bir menüdür. Müşterilerinize sunduğunuz klasik karton menülerin yerini

Detaylı

Digiturk Modül Üyeliği

Digiturk Modül Üyeliği Digiturk Modül Üyeliği Digiturk firması uydu alıcısını içinde barındıran DVB-S destekli LED-LCD-3D ve Plazma TV'lerde decoder olmadan Cam / CI Modül (Kart / Smart Kart) ile Digiturk e üye olma imkanını

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen İSTKA/ 2015/YGI

Detaylı

25.03.2014. www.trodio.com

25.03.2014. www.trodio.com Dijital Merkezi Tv Sistemi - : Dijital sistem; bol ve çeitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi saladıı faydalar ile teknolojik bir sıçrama olarak görülmektedir. Ancak teknolojinin

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir Her yerden akıllı bağlantı Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir IsatHub: her yerden akıllı bağlantı Nereye giderseniz gidin en değer verdiğiniz araçlarınızdan biri olan akıllı cihazınızla

Detaylı

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir

Her yerden akıllı bağlantı. Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir Her yerden akıllı bağlantı Inmarsat ın küresel 3G uydu ağı tarafından desteklenmektedir IsatHub: her yerden akıllı bağlantı Nereye giderseniz gidin en değer verdiğiniz araçlarınızdan biri olan akıllı cihazınızla

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv HOTEL IPTV SYSTEMS ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY 1. ETUS HOTEL IPTV NEDIR? ETUS Hotel IPTV interaktif bir otel televizyonudur. Bir server ile, 1000 kullanıcı

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV de Sistem Seçimi Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi TV Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı.

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SAYISAL YAYINCILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ ININ MEVCUT DURUMU KARASAL SAYISAL YAYINCILIK (DVB-T) CEP TELEVİZYONU VEYA MOBİL TV (DVB H) İNTERNET ORTAMINDAN TV YAYINCILIĞI

Detaylı

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi

Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi Çoğul Ortam Akıtma Platformlarında, Uçbirimlerdeki Fonksiyonel İşlemlerin Bulut Bilişim (Cloud Computing) Hizmetine Çekilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı taradından finanse edilen ISTKA/ 2015/YGI

Detaylı

Sanbot. Qihan Technology

Sanbot. Qihan Technology Sanbot Qihan Technology Q-Link Hakkında Sanbot Sistemi Q-Link Q-Link'in Temel Özellikleri Bildirimler Akıllı yaşam - Hatırlatmalar, Trumpet, Güvenli Ev, 3. Taraf Uygulamalar, v b. Etkileşim - Akıllı ses,

Detaylı

Değişim İçin 6 Harika Neden

Değişim İçin 6 Harika Neden Değişim İçin 6 Harika Neden Fark Yaratan Özellikler Dijital TV Merkez Sistemleri arasında önemli kategorik farklılıklar vardır. Analog sistemlerde bir kanaldan sadece bir yayın verilebilmektedir. Ancak

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim HotelTV HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 2014 Ekim D0257 - HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 1. Düzeltme Geçmişi Date Owner Version Reason & Change 14 Şubat 2014 Uğur Daltaban A0.1 İlk Oluşturma 8 Ekim

Detaylı

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz:

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: 1992 den Bugüne; Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: SMATV Sistemleri: Tüm yaşam ve çalışma alanlarında, yıllarca konforu sürülecek görüntü

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Çok çeşitli güvenlik kameraları vardır, bazıları dışarıda açık alanlarda bulunurken, bazıları kapalı alanlarda ve oldukça

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 05 inanilmaz BiR K AT ALO G TELEVİZYONLARIMIZIN İnanılmaz Regal özellikleri regal-tr.com Regal Müşteri Hizmetleri Üstün görüntü kalitesini tecrübe etmenin yanı sıra, Regal TV ile

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk

Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk Merhaba, Digiturk e Hoş Geldiniz! Digiturk ün eğlenceli ve zengin dünyasında size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı konuları paylaşmak istiyoruz. Digiturk

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi Dijital TV Sistemi QAM Headend (SMATV) Dijital sistem; bol ve çeşitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi sağladığı faydalar ile teknolojik bir

Detaylı

tvkur yeni nesil web tabanlı yayın masasıdır. Televizyon kanalı mantığı ile çalışır ve herhangi bir donanım ihtiyacı gerektirmez.

tvkur yeni nesil web tabanlı yayın masasıdır. Televizyon kanalı mantığı ile çalışır ve herhangi bir donanım ihtiyacı gerektirmez. Nedir? tvkur yeni nesil web tabanlı yayın masasıdır. Televizyon kanalı mantığı ile çalışır ve herhangi bir donanım ihtiyacı gerektirmez. Yapmanız gereken tek şey, videolarınızı hazırlamak, tvkur panelinden

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

TRT Hybrid TV Yayıncılığı

TRT Hybrid TV Yayıncılığı TRT Hybrid TV Yayıncılığı Ruhi TAŞ İçerik HbbTV Nedir - Özellikleri Standartlar Destekleyici Kuruluşlar Avrupa da Hybrid TV Biz Ne Yaptık? Hedeflerimiz. Neden Hibrid Teknolojiler? Tek taraflı olarak izleyiciye

Detaylı

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com

Yeni Yayın Teknolojileri. Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com Yeni Yayın Teknolojileri Özgür COŞAR Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi ozgur.cosar@emo.org.tr sadeceozgur.blogspot.com EMO, Ankara 16 Nisan 2008 program: DVB S/S2/T/T2/C/H/SH DRM - DAB HDTV (Full HD

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat.

MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat. MARİNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Gaziakdemir Mh. Çiğdem Sk. No:30 16190 Osmangazi / BURSA Tel: (224) 249 19 17 www.poseidonsat.com info@poseidonsat.com Otuzdan fazla uyduya sahip, Dünyadaki

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür.

DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. DVB-T, yayınların izleyicilere iletilmesinde yerel vericiler kullanılarak yapılan digital yayın türüdür. Karasal Sayısal(Dijital) Televizyon Yayıncılığı "DVB-T" Nedir, Ne Değildir? Öncelikle başlıkta adı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM

11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM 11. KABLOLU VE KABLOSUZ İLETİŞİM Diyelim ki bir gezideyiz fakat diz üstü bilgisayarımızı evde bıraktık ve elektronik postamıza ulaşmak istiyoruz. Hiç problem değil; sadece mesaj alabilen ve internete bağlanabilen

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Yazan: Kate Stanford Yayınlanma tarihi: Eylül 2016 Konular Reklamcılık Yayın içi video Reklam Öğesi Tüketiciler, tüm cihazlarının

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA III. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyayı Mümkün Kılan Teknolojik Özellikler Değişim Aracı

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Dijital Dünyada Yaşamak Bilgisayar nedir? Bilgisayar, kullanıcı tarafından girilen bilgileri(veri) işleyen, depolayan istendiğinde girilen bilgileri ve sonuçlarını

Detaylı

PLED-W600. Genel Bakış. WXGA Yüksek Çözünürlüklü LED Projeksiyon Cihazı

PLED-W600. Genel Bakış. WXGA Yüksek Çözünürlüklü LED Projeksiyon Cihazı Genel Bakış ViewSonic PLED-W600, ultra hafif taşınabilir tasarımı ile 600Ansi lümen parlaklık, WXGA(1280x800) çözünürlük ve 120.000 kontrast oranına sahiptir. Hafif kompakt tasarımı ve 30.000 saat lamba

Detaylı

İletişimin Yeni Yolu

İletişimin Yeni Yolu Referanslar İletişimin Yeni Yolu Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT - Gelişen dünyada sabit hatlar iletişim azalmaktadır. GSM altyapısı ile iletişim azalmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan iletişim

Detaylı

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi

Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır. starlight teknolojisi Odak noktamız karanlığı tamamen görünür kılmaktır starlight teknolojisi 2 starlight teknolojisi Benzersiz 7/24 kameraları Aydınlatma koşullarından bağımsız olarak net ve işe yarar görüntülere güvenebilseniz

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

D-Smart Dijital Platform nedir?

D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart, başta Türksat olmak üzere Türkiye den takip edilebilen uydularda yayınlanan şifresiz kanalların yanı sıra sadece D-Smart a özel olarak hazırlanmış kanalları da

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri

Tümleşik TV Servisleri. Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri Tümleşik TV Servisleri Dr. Serkan Emek TTG, Teknoloji GMY Dijital Medya Sistemleri AJANDA TV Servisleri IPTV Servisi OTT Servisleri Web Servisi Engelsiz İstemci Cep Servisi Smart TV Servisi Uydu Servisi

Detaylı