Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP"

Transkript

1 Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12, Ümraniye/ İSTANBUL İnternet Adresi: e-posta: Telefon: Faks: Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri : Bireysel Emeklilik Aracısı Ad/Soyad: BES Aracılık sicil no : Teklif Tarihi: Teklif Referans No: Katılımcı Bilgileri : ÇalıĢan Diğer ĠĢyeri Sicil No : Adı : Soyadı : Baba Adı : Anne Adı: Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : İlçe : İl : Ülke : Uyruğu : TC : Diğer : Cinsiyet : Medeni Hali : Kadın Erkek Bekar Evli Dul TC Kimlik Numarası* : Vergi Dairesi: Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport: Ev Adresi : İş Adresi : Kimlik Seri No : Yazışma adresini lütfen belirtiniz Ev : İş : Telefon Ev: İş: Cep*: Faks: E-Posta Eğitim Durumu : Mesleği : Aylık Ort. Gelir Aralığı : TL TL TL TL 7000 TL üstü BELİRTİLMEDİ * Yabancı uyruklu kişiler için TC Kimlik No bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalı ve Vergi dairesi alanı doldurulmalıdır. **İnternet şifreniz; yukarıda kullanmakta olduğunuzu beyan ettiğiniz cep telefonu numaranıza SMS ile gönderilecektir. Size kısa sürede ve daha kaliteli hizmet verebilmek için kişisel iletişim bilgileriniz ile cep telefon numaranızda değişiklik olduğu takdirde bize derhal bildirmenizi rica ederiz. 1

2 Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen KiĢi Bilgileri : Adı/Ünvanı : Soyadı/Sektörü : Baba Adı : Anne Adı: Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : İlçe : İl : Ülke : Uyruğu : TC : Diğer : Cinsiyet : Kadın Erkek TC Kimlik Numarası*/VergiKimlik No/VergiDairesi : Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı Ehliyet Pasaport: Ev Adresi : İş Adresi : Kimlik No : Yazışma adresini lütfen belirtiniz Ev : İş : Telefon Ev: İş: Cep: Faks: E-Posta * Yabancı uyruklu kişiler için TC Kimlik No bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalıdır. Katılımcı Ad ve hesabına katkı payı ödeyen Tüzel Kişi ise Vergi Kimlik no ve Vvergi Dairesi bilgileri alınmalıdır. Lehtar / Lehtarlar : Lehtar : Kanuni Varisler : *Tercihin Lehdar olması durumunda katılımcı tarafından doldurulup imzalanan Lehdar/Menfaatdar Formu nun aslını bu form ile birlikte gönderiniz. Lehdar tercihi yapılmamışsa otomatik olarak kanuni mirasçılar olarak belirlenir. Grup Kurucusu Bilgileri : Tüzel KiĢi Ünvanı : Serbest Mali MüĢavirler Odası Vergi no : Vergi dairesi : E-posta : Posta adresi : Kurtuluş Cad. No: Kurtuluş-Şişli/İstanbul Telefon Faks : Yetkili kılınan kişi adı soyadı* : Yahya Arıkan Yetkili kılınan kişi ünvanı : Oda Başkanı Yetkili kılınan kişi telefon : Yetkili kılınan kişi tc kimlik no: Yetkili kılınan kişi e-posta * : *Yetkili kılınan kişi, grup emeklilik sözleşmesi ile ilgili işlemleri yürütmekle yetkilidir. 2

3 Aktarım Durumu (Bir baģka emeklilik Ģirketinden aktarım gelecek ise doldurulacaktır.) Aktarım Gelecek Tutar: Aktarım Gelecek Emeklilik Şirketi: Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi : Tercih Edilen Emeklilik Planı Bilgileri : Plan İçi Emeklilik Fonları Dağılım Oranları TL TL + Döviz Plan Kapsamında Sunulan Fonlar: Katılımcının Tercihi Plan No : 012 Planın Adı : 012 Serbest Mali Müşavriler Odası Grup Planı Fon İşletim Önerilen Tercihi * Kesinti Dağılım Edilen Oranları Yüzdesi Dağılım (%) (Yıllık %) Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu %0 2,19 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu % Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu %35 3,19 Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu %5 3,19 Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu %0 1 Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu %0 1 (*) Önerilen Fon dağılımı yukarıdaki tablodadır. Önerilen fon dağılımı yüzdesinin ortalama yıllık fon işletim gideri kesintisi %2.81 dir. Bu dağılımı veya kendi dağılım tercihinizi bu bölümde belirtiniz.bu bölümün boş bırakıldığı veya dağılımda hata olduğu takdirde, tercihiniz orta riskli yatırımcı grubuna göre yukarıda önerilen TL fon dağılımı olarak varsayılacaktır. Not: 1. Katkı payının ödendiği fakat tanımlanamadığı hallerde katkı payının yönlendirileceği fon, geçici olarak Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu dur. 2. Fon dağılım terciğinizi yaparken, dağılım oranları %5 ve katları şeklinde olmalıdır. 3. Önerilen dağılım herhangi bir getiri garantisi anlamına gelmemektedir. Katılımcının seçtiği gerek önerilen gerekse diğer plan ve dağılımlar kendi nihai kararıdır ve bunun sonucunda oluşacak her türlü getiri katılımcının sorumluluğundadır. Plan Kapsamında Kesintiler: Yönetim Gider Kesintisi Giriş Aidatı* %0 Yoktur *Giriş aidatının ödeme şekli ve sıklığı, katkı payının ödeme şekli ve sıklığı ile aynı olacaktır 3

4 Ödeme Bilgileri : Aylık Katkı Payı Tutarı : Katkı Payı Ödeme Günü: İlgili ayın... günü Ödeme Dönemi : Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık Endeks: TÜFE ÜFE USD EURO Ödeme ġekli : Maaştan Kesinti Banka Hesabından Ödeme Kredi Kartı* Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerde: Ödeme Şekli Kredi Kartı ise, Kartın Cinsi : Visacard Mastercard Banka Adı :... Kredi Kartı No su* :.../.../.../... Son Kullanma Tarihi : CVV No:.../ Katkı payı, şirket hesaplarına intikal etmesi için geçecek blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilir. Blokaj süresi Şirket tarafından değiştirilebilir. Kredi kartı ile ödemelerde blokaj süresi 31 gündür. *AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) den satın almış olduğum tüm poliçeler ve sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece, primler, katkı payları, ek katkı payları ve varsa giriş aidatlarının, dönemsel artışları da dahil olmak üzere, Şirket tarafından yukarıda bilgileri mevcut kredi kartı hesabımdan, uygun görülen tahsilat yöntemi ile alınması konusunda Şirket e tam yetki verdiğimi ve son kullanma tarihinin veya kredi kartı bilgilerimin değişmesi durumunda, bu kartlar yerine verilen yeni kart bilgilerim için de şirketin otomatik olarak güncelleme yapma yetkisinin geçerli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim. Diğer Banka Hesabından Otomatik Ödeme Talimatı : ***DĠĞER BANKALARA AĠT BANKA HESABINDAN OTOMATĠK ÖDEME ĠġLEMĠ ĠÇĠN, HESABINIZIN BULUNDUĞU ĠLGĠLĠ BANKANIN BANKA HESABINDAN OTOMATĠK ÖDEME FORMUNU DOLDURUNUZ. Özel ġartlar : 1. Katılımcılar 012 GRUP PLANI na dahil edilecektir. 2. Plan değişikliği halinde, değişiklik tarihinden itibaren katılımcı, dahil olduğu yeni plandaki esaslara tabi olacaktır. Giriş aidatı plan değişikliği durumundan etkilenmez. 3. Grup Kurucusu,Çalışan/Çalışan Ad ve Hesabına Hareket Eden Kişi ve Şirket le arasındaki sözleşme gereği elde edilen bilgileri, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında işin ifası için gereken Şirket in uygun göreceği kişi ve/veya kuruluşlara aktarmasına şimdiden ve gayrikabili rücu olarak muvafakat eder. 4. Fon dağılım değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşme metninde belirtildiği şekilde uygulanır. 5. Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiçbir ödeme yapılmamış olması halinde, emeklilik sözleşmesi feshedilebilir. 6. Asgari katkı payı, aylık brüt asgari ücretin %5 inden az olmamak kaydıyla her yıl Aralık ayında açıklanan yıllık TÜFE oranında, takip eden Ocak ayında artırılır. Artırım sonunda asgari katkı payı tutarının altında kalan katkı payı tutarları yeni asgari katkı payı tutarına eşitlenir. Yıllık artışlar sonrasında oluşacak yeni asgari katkı payındaki 1 TL nin altındaki tutarlar matematiksel olarak üstte yer alan 1 TL ye yuvarlanacaktır. Asgari katkı payı altında yapılan ödemeler katkı payı ödemelerinin tabi olduğu esaslara göre işleme tabi tutulur. 4

5 Genel Bilgiler : 1. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formunun okunaklı, açık, doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir. 2. Gruba bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki tutarlar, herhangi bir kesinti yapılmadan AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, yönetim gideri kesintisi yapılır ve kalan tutar en geç ikinci iş gününde tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlülük tarihinden sonra tahsil edilen tutarlar, şirket hesabına intikal ettikten sonra, en geç ikinci iş gününde tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. 3. Ödeme tarihinin tatil gününe rastlaması halinde tahsilat izleyen ilk işgününde gerçekleştirilir. 4. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payının vadesinde ödenmemesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde ödemeye ara verilmiş olur. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine ve saklayıcı kuruluşa Şirket tarafından ödenen sabit giderler bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir. Ödemeye ara verme durumunda, sabit giderlerin birikimlerden indirilebilmesi için ödemeye ara verme durumunun ardışık on iki aydan fazla devam etmesi gerekir. İndirim, sözleşmede tanımlı olan fonlardan yapılacaktır. 5. Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez, bireysel emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilir. Katılımcı, sözleşme yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimlerini başka bir şirkete aktarabilir. Katılımcı emeklilik sözleşmesine aynı şirkette ve farklı bir şirkette bulunan emeklilik sözleşmesi ile birleştirebilir. Emeklilik nedeniyle yapılan hesap birleştirmelerinde bir yıllık bekleme süresi şartı aranmaz. Hesap birleştirme ile fon dağılım değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda, birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır. Şirket, hesap birleştime ve başka şirkete aktarım talebini, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 işgünü içinde gerçekleştirir. Teklif Formu ekinde Bireysel Emeklilik Sistemi Tanıtım Kılavuzu, Yatırım Fonları Tanıtım Kılavuzu ve Giriş Bilgi Formunu aldığımı kabul ve beyan ederim. Bu form risk getiri profili formu, teklif formu, hizmet sözleşmesi ve giriş bilgi formu dahil 9 sayfa ve 2 nüsha olarak düzenlenmiştir. Formun bir örneği katılımcıda kalacaktır. Katılımcı Adı Soyadı*: Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Adı Soyadı*: Bireysel Emeklilik Aracısı Adı Soyadı: *Katılımcı ve Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi'nin "Adı Soyadı" bilgisinin ilgili kişiler tarafından yazılması zorunludur. 5

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME

GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM KESİNTİLER DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının % ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO:

GİRİŞ BİLGİ FORMU KESİNTİLER AVANTAJLARIM DİĞER BİLGİLER SÖZLEŞME TEKLİF NO: GİRİŞ BİLGİ FORMU AVANTAJLARIM DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %5 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde Devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini Bir takvim yılı içinde

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI

ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ELİT BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Bugünden yaptığınız yatırımlarla ayrıcalıklı bir emekliliğe hazırlanın. İÇİNDEKİLER Bireysel Emeklilik Hesapları Hakkında 3 Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu 7 Bireysel

Detaylı

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu

bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu bireysel emeklilik sözleşmesi teklif formu BİREYSEL EMEKLİLİK PLANLARI GİRİŞ AİDATI Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

Değerli Katılımcımız,

Değerli Katılımcımız, Değerli Katılımcımız, Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar, hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş)

GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) GİRİŞ BİLGİ FORMU (Sponsor Kuruluş) MÜŞTERİ NÜSHASI AVANTAJLARIM KES NT LER VERGİSEL TEŞVİKLER Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul edilen giderler arasında sayılmaktadır. Her bir çalışan

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz.

Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya www.aegon.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz. Sayýn BARIÞ ARSLAN Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayýcýsý olarak bireylerin emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini saðlayan bireysel emeklilik sistemi, devlet tarafýndan vergi teþvikleri ile

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Küçük birikimler yarını belirler Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

Geleceğe Yatırım Planının asgari katkı payı, plan başlangıç yaşına göre farklılaşmaktadır.

Geleceğe Yatırım Planının asgari katkı payı, plan başlangıç yaşına göre farklılaşmaktadır. GELECEĞE YATIRIM PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari katkı payı: Geleceğe Yatırım Planının asgari katkı payı, plan başlangıç yaşına göre farklılaşmaktadır. Plan başlangıç yaşı Aylık asgari katkı payı tutarı

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı