HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU"

Transkript

1 HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU Nisan 2016 Versiyon:1.0 Sayfa 1 / 26 ANKARA

2 e-bilet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Nisan 2016 Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon:1.0 Sayfa 2 / 26 (I)

3 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama Kılavuzun ilk yayım tarihi Versiyon:1.0 Sayfa 3 / 26

4 1 Giriş Elektronik Bilet Veri Formatı XSD Gösterimi Elektronik Bilet Raporu Elemanları Elektronik Bilet Raporu Elemanları-Detay gonderen baslangictarihi bitistarihi versiyon uuid Signature biletno belgetip ozetdeger duzenlemetarihi odemesekli tutar kdv gidergosteren hizmetinnevi referanslar Elektronik Bilet Raporunun Hazırlanması Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa Yüklenmesi Versiyon:1.0 Sayfa 4 / 26

5 1 Giriş Bu kılavuz, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 10 uncu bölümünde belirtilen elektronik bilet raporlarının, belirlenen veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanması ve ilgili raporun Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi süreçlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzlarda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için XML (extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) ve ilgili diğer kavramlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kılavuzlarda verilen örnekler, şema yapısında yer alan elemanların kullanımını ifade etmek amacıyla hazırlanmış örnek niteliğinde olup raporlamada elemanların kullanımı bakımından bağlayıcı değildir. Elektronik biletlere ilişkin raporların ilgili kurallara göre hazırlanıp Başkanlık sistemine iletilmiş olması, elektronik biletlerin muhafazası ve ibrazı ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Versiyon:1.0 Sayfa 5 / 26

6 2 Elektronik Bilet Veri Formatı Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında üretilen elektronik biletlere ait belli bilgilerin günlük rapor şeklinde oluşturulması, rapor formatında bulunan elemanların kullanım şeklinin açıklanması, XSD (XML Schema Definition- XML Şema Gösterimi), elemanlarının tanımlaması, kardinaliteleri hakkında bilgi verilmesi ve örnek kullanım şekillerinin gösterilmesi bu bölümde açıklanmıştır. Bu bölümde e-bilet paketinde yer alan e-bilet raporuna ilişkin her bir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır. [Eleman: Adı] Kardinalite Açıklama Kullanım [Eleman: Tanımı] Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır. Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir. Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır. Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır. Şekil 1 Tablo Yapısı 2.1 XSD Gösterimi Elektronik bilet raporunun ana elemanlarını raporun başlık bilgilerinin gösterildiği baslik elemanı, düzenlenen biletlere ait bilgilerin gösterildiği bilet elemanı ve düzenlendikten sonra iptal edilen biletlere ait bilgilerin gösterildiği biletiptal elemanı oluşturmaktadır. e-bilet paketinde yer alan e-bilet raporuna ait XSD şemasının elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir. Versiyon:1.0 Sayfa 6 / 26

7 Şekil 2 Elektronik Bilet Raporu XML Şema Gösterimi Versiyon:1.0 Sayfa 7 / 26

8 2.2 Elektronik Bilet Raporu Elemanları Elektronik bilet raporuna ait XSD şemasında yer alan elemanların içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. No Eleman Adı İçerik baslik 1 gonderen Raporu Gönderen Mükellef 2 baslangictarihi Raporun Başlangıç Tarihi 3 bitistarihi Raporun Bitiş Tarihi 4 version Raporun Versiyon Numarası 5 uuid Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (GUID Formatı) 6 Signature Mali Mühür veya Güvenli Elektronik İmza bilet 7 biletno Bilet Numarası 8 belgetip Belge Tipi 9 ozetdeger Biletin Hash Değeri 10 duzenlemetarihi Raporun Düzenlenme Tarihi 11 odemesekli Biletin Ödeme Şekli 12 tutar Bilet Tutarı 13 kdv Katma Değer Vergisi 14 gidergosteren Bilet Tutarını Gider/İndirim Gösterecek Mükellef 15 hizmetinnevi Yapılan işin konusunu oluşturan hizmet. 16 referanslar Referanslar Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, açıklaması, kullanım şekli ve örneklere yer verilmiştir. 2.3 Elektronik Bilet Raporu Elemanları-Detay gonderen gonderen Raporu Gönderen Mükellef Kardinalite Açıklama Zorunlu(1) Raporu gönderen mükellefe ait vergi kimlik numarası(vkn) veya T.C. Versiyon:1.0 Sayfa 8 / 26

9 kimlik numarası(tckn) bu elemana ait alt elemanlara yazılacaktır. Kullanım vkn: Vergi kimlik numarası tckn: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası <ebilet:vkn> </ebilet:vkn> baslangictarihi baslangictarihi Raporun Başlangıç Tarihi Kardinalite Zorunlu(1) Açıklama Bu elemana raporlama döneminin başlangıç tarihi yazılacaktır. Kullanım Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) <ebilet:baslangictarihi> </ebilet:baslangictarihi> bitistarihi bitistarihi Raporun Bitiş Tarihi Kardinalite Zorunlu (1) Açıklama Bu elemana raporlama döneminin bitiş tarihi yazılacaktır. Kullanım Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) <ebilet:bitistarihi> </ebilet:bitistarihi> versiyon versiyon Kardinalite Zorunlu(1) Versiyon Numarası Açıklama Rapor belgesinin versiyon numarası yazılacaktır.bu değer 1.0 dır. Kullanım 1.0 <ebilet:versiyon>1.0</ebilet:versiyon> Versiyon:1.0 Sayfa 9 / 26

10 2.3.5 uuid UUID Evrensel Tekil Tanımlama Numarası Kardinalite Zorunlu (1) Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen Açıklama raporun evrensel eşsizliğini sağlayan numaradır. Bu numara rapor düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilip kullanılacaktır. Kullanım GUID formatı <ebilet:uuid>8fb13ebf-c958-4c8e-8e0f ad7610</ebilet:uuid> Signature Imza Mali Mühür / e-imza Diyag ram Kardin alite Açıkla ma Kullan ım Zorunlu (1) Bu elemanda Mali Mühür veya e-imza bilgileri bulunacaktır. XAdES-A yöntemi enveloped tekniği XML imza kullanılacaktır. <ds:signature xmlns:ds=" Id="Signature-Id-41680bba-b1a0-41f5-87af-de2250ebadc0"> <ds:signedinfo> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" <ds:signaturemethod Algorithm=" <ds:reference Id="Reference-Id-cb2c1da0-0de5-49a f391e873293e" Type=" URI="#Signed- Versiyon:1.0 Sayfa 10 / 26

11 Properties-Id-96b4cbe4-149c-4c28-90f7-dc43a84991b5"> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>c4wulafomdj4khusbg44ikpr8ukr8orv94vorf9j05ymo=</ ds:digestvalue> </ds:reference> <ds:reference Id="Reference-Id-81918a67-c8fb-447d-b0a2-3f8f61851d9f" URI=""> <ds:transforms> <ds:transform Algorithm=" </ds:transforms> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>scgslp5vryewcjge44m6v0hlcmrd6a9aqg8kpdr88clfy= </ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue Id="Signature-Value-Id-b951fc24-0cfa-4bb a7672f68fd2">hqifxObNgr8Lw2MNiPYOwegMrLtoaa9tPlZ8+GQzNS0QSmIr /m15neuy9fj8h5w6gupp8sso+dsl IoGbzHqPRd6FOYVAbE5txd+fa16Ude88PA==</ds:SignatureValue> <ds:keyinfo> <ds:x509data> <ds:x509certificate>midfwjug=</ds:x509certificate> <ds:x509subjectname>cn=aaa Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,SERIALNUMBER= </ds:X509SubjectName> </ds:x509data> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>ak+j38g+k2h7extoribco6udh1k6lju0lz3wupep2kidllebww hugvfjqr11vyyt9tbk2i47ikxt 6vnLdMkdyVLw5XHhw66gRKICxXGUjvZt1wTY2wj7zAfasuUtRivddUgqLxDV8 BgRb9WI7Ll2ABhi rkpuj3nn4cn/nstdh3jrlwiriridunzkiyfn+qwbc/asn8s3tomhwck7lo7f9s QlLqFn+Dm MGyxokzDQ0NNC9XryQjf4AEk1eG9EPR1WUMNOmo3jzY5PCkSG4LPQbXXG 8ArXsAMVRPh6/+W0yub KkSaZB9VJGTAa0d6tQlS2AZ3EOASUIncr3F3cZs=</ds:Modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> <ds:keyvalue> <ds:rsakeyvalue> <ds:modulus>ak+j38g+k2h7extoribco6udh1k6lju0lz3wupep2kidllebww hugvfjqr11vyyt9tbk2i47ikxt Versiyon:1.0 Sayfa 11 / 26

12 6vnLdMkdyVLw5XHhw66gRKICxXGUjvZt1wTY2wj7zAfasuUtRivddUgqLxDV8 BgRb9WI7Ll2ABhi rkpuj3nn4cn/nstdh3jrlwirir/l5caidunzkiyfn+qwwbc/asn8s3tomhwck7 LO7F9SQlLqFn+Dm MGyxokzDQ0NNC9XryQjf4AEk1eG9EPR1WUMNOmo3jzY5PCkSG4LPQbXXG 8ArXsAMVRPh6/+W0yub KkSaZB9VJGTAa0d6tQlS2AZ3EOASUIncr3F3cZs=</ds:Modulus> <ds:exponent>aqab</ds:exponent> </ds:rsakeyvalue> </ds:keyvalue> </ds:keyinfo> <ds:object Id="Object-Id-a ee dc015e"> <xades:qualifyingproperties Target="#Signature-Id-41680bba-b1a0-41f5-87af-de2250ebadc0"> <xades:signedproperties Id="Signed-Properties-Id-96b4cbe4-149c-4c28-90f7-dc43a84991b5"> <xades:signedsignatureproperties> <xades:signingtime> t15:34: :00</xades:signingtime> <xades:signingcertificate> <xades:cert> <xades:certdigest> <ds:digestmethod Algorithm=" <ds:digestvalue>q+bm9auewrrifljiwr8uzh2ylqd/ulei1lwua58lzcw=</ds: DigestValue> </xades:certdigest> <xades:issuerserial> <ds:x509issuername>cn=mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1,C=TR</ds:X509IssuerName> <ds:x509serialnumber> </ds:x509serialnumber> </xades:issuerserial> </xades:cert> </xades:signingcertificate> <xades:signerrole> <xades:claimedroles> <xades:claimedrole>supplier</xades:claimedrole> </xades:claimedroles> </xades:signerrole> </xades:signedsignatureproperties> <xades:signeddataobjectproperties> <xades:dataobjectformat ObjectReference="#Reference-Id-81918a67-c8fb- 447d-b0a2-3f8f61851d9f"> <xades:mimetype>text/xml</xades:mimetype> </xades:dataobjectformat> </xades:signeddataobjectproperties> </xades:signedproperties> Versiyon:1.0 Sayfa 12 / 26

13 <xades:unsignedproperties> <xades:unsignedsignatureproperties> <xades:signaturetimestamp Id="SignatureTimeStamp-Id-08dc2c86-7e a2-35fda3eedb9c"> <ds:canonicalizationmethod Algorithm=" <xades:encapsulatedtimestamp>miiktayjkbwwsbehk6esxj4ir+w7mrfghki 8YIlbauhVVtvHFWSKX34R43BNCIWk87 PwVpeuZVGmVSDYplEb4GBQiH</xades:EncapsulatedTimeStamp> </xades:signaturetimestamp> </xades:unsignedsignatureproperties> </xades:unsignedproperties> </xades:qualifyingproperties> </ds:object> </ds:signature> biletno biletno Kardinalite Açıklama Kullanım Zorunlu(1) Bilet Numarası Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükellefler ise elektronik ortamda düzenleyecekleri biletlerde, seri-sıra numarası yerine üç haneli birim kod ve on haneli sıra numarası olmak üzere toplam on üç haneden oluşan belge numarasını kullanacaklardır. Birim kodu, belgeyi düzenleyecek birim için belirlenecek alfa nümerik bir koddur. Alfanumerik <ebilet:biletno>aaa /ebilet:biletno> belgetip belgetip Kardinalite Seçimlik (0..1) Belge Tipi Versiyon:1.0 Sayfa 13 / 26

14 Açıklama Kullanım Zorunludur.. SATIS, IADE <ebilet:belgetip>satis</ebilet:belgetip> ozetdeger ozetdeger Biletin Özet Değeri Kardinalite Zorunlu (1) Düzenlenen mali mühür veya elektronik imza ile imzalanmış e-biletin Açıklama özet değeri (hash değeri) bu elemana yazılacaktır. Özet değer SHA256 algoritmasına göre oluşturulmalıdır. Kullanım Base64 <ebilet:ozetdeger>22b995cb7c58a3c4d0629c185efb7bb2f37b074a66cd21c66fac b1de</ebilet:ozetDeger> duzenlemetarihi duzenlemetarihi Biletin Düzenleme Tarihi Kardinalite Zorunlu (1) Açıklama Bu elemana elektronik biletin düzenleme tarihi yazılacaktır. Kullanım Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) <ebilet:duzenlenmetarihi> </ebilet:duzenlenmetarihi> odemesekli odemesekli Ödeme Şekli Kardinalite Zorunlu (1) Bu elemana biletin ödeme türüne uygun değer yazılacaktır. Açıklama Bu değerler banka kartı, bedelsiz, kredi kartı, puan, mahsup, mahsup puan, nakit, pass, promosyon, ulaşım kartı ve diğerdir. Kullanım "BANKAKARTI","BEDELSIZ","KREDIKARTI","PUAN", "MAHSUP", Versiyon:1.0 Sayfa 14 / 26

15 "MAHSUPPUAN", NAKIT","PASS","PROMOSYON","MİL", COKLU, "ULASIMKARTI,"DIGER" <ebilet:odemesekli>nakit</ebilet:odemesekli> tutar Tutar Bilet Tutarı Kardinalite Seçimli(0..1) Bu elemana KDV hariç bilet bedeli yazılacaktır. TL kullanılmadığı takdirde opsiyonel olan parabirim ve kur niteliği kullanılmalıdır. Bu niteliklerle bilet tutarının TL karşılığı bulunacaktır. Nitelikler ile ilgili açıklamalar aşağıdadır. Açıklama parabirim: Tutar kısmı TL'den farklı bir değer ise girilmelidir. ISO 4217 Para Birimi Kod Listesinden değerler girilmelidir. Değer girilmediği takdirde tutar TL olarak kabul edilecektir. ISO 4217 Para Birimi Kod Listesinden değerler girilmelidir. 1 kur: Tutar kısmı TL'den farklı bir değer ise biletin düzenlendiği andaki hesaplana kur bilgisi yazılmalıdır. Yabancı para birimi ile kesilen biletler için bu niteliğin girilmesi zorunludur. Kullanım Numerik 1: <ebilet:tutar>30</ebilet:tutar> 2: <ebilet:tutar parabirim= USD kur="2.89">30</ebilet:tutar> bilet tutarı TL olarak 30*2.89=86,7 TL olarak bulunacaktır. 1 Versiyon:1.0 Sayfa 15 / 26

16 kdv Kdv Katma Değer Vergisi Kardinalite Zorunlu (1) Açıklama Bu elemana Katma Değer Vergisi tutarı yazılacaktır. Kullanım Numerik <ebilet:kdv>5.40</ebilet:kdv> gidergosteren gidergosteren Gider/İndirim Gösterecek Mükellef Kardinalite Seçimlik (0..1) Bu elemanda bilet bedelini gider gösterecek veya indirime Açıklama konu edecek mükellefe ait vkn, tckn bilgileri yazılacaktır. Kullanım vkn: vergi kimlik numarası tckn: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası <ebilet:gidergosteren> <ebilet:vkn> </ebilet:vkn> </ebilet:gidergosteren> hizmetinnevi hizmetinnevi Yapılan işin konusunu oluşturan hizmet. Kardinalite Seçimlik (0..1) Açıklama Bu alana yapılan işin konusunu oluşturan hizmetin türü ve açıklaması yazılacaktır. Kullanım tur: hizmetin türüne uygun olan değerlerden biri (SEYAHAT, BAGAJ, Versiyon:1.0 Sayfa 16 / 26

17 CEZA, IPTALDEGISIKLIKTAZMINATI, CEZA, YEMEK, KOLTUKSECIMI, DIGER) aciklama: hizmetin açıklaması Tür olarak DIGER alanı yazılmışsa açıklama alanı boş olamaz. <ebilet:hizmetinnevi> <ebilet:tur>seyahat</ebilet:tur> <ebilet:aciklama>seyahat hizmeti alınmıştır</ebilet:aciklama> </ebilet:hizmetinnevi > referanslar Referanslar Referanslar Kardinalite Seçimlik (0..1) Bilet ile ilişkili bilet/belge referansları girilecektir Referanslar Açıklama alanı havayolu taşımacılığında bilet tipi iade ise girilmesi gereklidir. Kullanım No: referans olan önceki bilet/belge numarası yazılacaktır. Aciklama: Belgenin açıklaması yazılacaktır. <ebilet:referans> <ebilet:no> </ebilet:no> <ebilet:aciklama>açıklama</ebilet:aciklama> </ebilet:referans> Versiyon:1.0 Sayfa 17 / 26

18 3 Elektronik Bilet Raporunun Hazırlanması Elektronik Bilet Raporu XML dosyası, Elektronik Bilet Raporu Veri Formatı bölümünde anlatılan kurallara uygun olarak oluşturulmalıdır. Elektronik Bilet Raporu XML dosyası, UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ile başlamalıdır. Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının ebilet:baslik elamanı içerisindeki ds:signature elemanı Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının imza veya mali mühür bilgilerini içermelidir. Versiyon:1.0 Sayfa 18 / 26

19 Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-A yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler. XAdES imzalama enveloped yöntemi ile olmalıdır. İmzalama işlemi zaman damgalı olarak yapılmalıdır. Elektronik Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığa gönderilecek dosyalara Paket denilmektedir. Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının ZIP formatı ile sıkıştırılması sonucunda Paket elde edilecektir. ZIP dosyası içinde aynı isimde XML formatında elektronik bilet raporu bulunmalıdır. ZIPlenmiş dosyanın boyutu en fazla 5 MB olmalıdır. Paketlerin isimlendirilmesinde Gelir İdaresi Başkanlığının ön gördüğü standart kullanılmalıdır. Bu standart VKN/TCKN-YYYYAA-EB zip şeklindedir. VKN vergi kimlik numarasını, TCKN Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, YYYY yıl bilgisini, AA ay bilgisini, EB elektronik bilet kısaltmasını temsil etmektedir. Dosya isimlendirmede kullanılan VKN/TCKN elektronik bileti kanunen düzenlemekte olan kuruma ait olmalıdır. Bu isimlendirme standartlarına uygun olarak oluşturulmamış elektronik bilet paketleri kabul edilmeyecektir. Şekil 3 te öngörülen standarda uygun olarak oluşturulmuş bir paket örneği verilmiştir: Şekil 3 Paket Adlandırması Versiyon:1.0 Sayfa 19 / 26

20 Elektronik bilet raporu Gelir İdaresi Başkanlığının ön gördüğü hususlar dikkate alınarak bölünebilmekte, parçalı yüklenebilmektedir. Parçalı yükleme tercih edilmeyecekse dosya ismi VKN/TCKN-YYYYAA-EB zip şekilde olmalıdır. Parçalı yükleme tercih edilecekse dosya isimlendirmeleri aşağıdaki şekilde olmalıdır. VKN/TCKN-YYYYAA-EB zip VKN/TCKN-YYYYAA-EB zip.... Örneğin: EB zip EB Zip Bu isimlendirme standartlarının dışındaki elektronik bilet raporu paketleri kabul edilmeyecektir. Aynı ayda hem ile biten paket hem de ile biten paket gönderilmesine izin verilmez. Parçalı yüklemelerde bir önceki parça gönderilmeden bir sonraki parçanın gönderilmesine izin verilmez. Örneğin: EB zip dosyası GIB e gönderilmeden EB zip dosyasının gönderilmesine izin verilmez. Yeni tebliğe göre elektronik bilet paketleri aylık yüklenmektedir. Yüklenen paketler isteğe göre parçalara bölünüp zorunlu yükleme tarihinden önce yüklenebilir. Örneğin bilet paketleri gün bazında yüklenmek istenirse aylık bilet verileri 30 pakete bölünebilir. Ayın 1 ine ait bilet verileri sonraki gün paketlenip gönderilebilir. Diğer ayın 15 ine kadar gönderilmesi gereken paketler aynı yöntemle yüklenebilir. Sistem günlük yükleme noktasında herhangi bir kısıt getirmemektedir. Sisteme yüklenmiş (başarı ile işlenmiş veya işlenmekte olan veya kuyrukta bekleyen) bir paket ile aynı paket numarasına sahip başka bir paket sisteme yüklenemez. Bu isimlendirme Versiyon:1.0 Sayfa 20 / 26

21 standardı ile başarı ile yüklenen bir paketin bir daha yüklenmesine izin verilmez. Paket adındaki VKN/TCKN özel entegratör yöntemi kullanmayanlar için SOAP mesajını imzalayan VKN/TCKN ile aynı olmalıdır. Özel entegratör aracılığıyla uygulamadan faydalananlar için SOAP mesajını imzalayan VKN/TCKN özel entegratörün olabilir. Sonraki döneme (YYYYAA) ait bir paket önceki dönem yüklenmeden gönderilemez. Paketin adında geçen belge türü ile XML içindeki başlığın uyumlu olması gerekir. Başlıkta BILET türü varsa paket adında EB olmalıdır. Mevcut parçanın dönem bitiş tarihi dönem başlangıç tarihinden küçük olmamalıdır. Mevcut parçanın dönem başlangıç tarihi bugünden ileri bir tarih olamaz. Mevcut parçanın dönem bitiş tarihi bugünden ileri bir tarih olamaz. Mevcut parçanın parça numarası ise veya ise bu parçanın başlangıç tarihi paket adında geçen dönemin ilk günü olmalıdır. Mevcut parçanın parça numarası ise bu parçanın bitiş tarihi paket üzerinde geçen dönemin son günü olmalıdır. Belge adında geçen dönem bilgisi ile parçanın başlangıç ve bitiş tarihleri uyumlu olmalıdır bu iki tarih de paket adında geçen döneme ait olmalıdır. Başlığın içindeki VKN/TCKN ile paket adındaki VKN/TCKN aynı olmalıdır. Paketi hangi VKN/TCKN göndermişse içindeki XML içindeki imzanın da sahibi o VKN/TCKN olmalıdır. Versiyon:1.0 Sayfa 21 / 26

22 4 Elektronik Bilet Raporu Paketinin Başkanlığa Yüklenmesi adresinden Elektronik Bilet Uygulaması giriş sayfasına gidilir. Şekil 4 Elektronik Bilet Uygulaması Giriş Sayfası Başla düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek Tamam düğmesine basılır. Versiyon:1.0 Sayfa 22 / 26

23 Şekil 5 Akıllı Kart Türünün Seçilmesi ve Şifrenin Girilmesi Kullanılacak sertifika seçilir ve Tamam düğmesine basılır. Şekil 6 Sertifika Seçim İşlemi Sisteme giriş için İmzala düğmesine basılır. Versiyon:1.0 Sayfa 23 / 26

24 Şekil 7 Sisteme Giriş İçin İmzalama İşlemi Giriş yaptıktan sonra Elektronik Bilet Uygulaması Ana Sayfası ekrana gelecektir. Şekil 8 Elektronik Bilet Uygulaması Ana Sayfası Elektronik Bilet Uygulaması ana sayfasından Paket Yükle menüsü seçilerek hazırlanan Elektronik Bilet Raporu Paketi yükleme işlemi gerçekleştirilir. Versiyon:1.0 Sayfa 24 / 26

25 Şekil 9 Elektronik Bilet Raporu Paketi Yükleme İşlemi Paket yükleme işleminin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem numarası verilir. Şekil 10 Paket Yükleme İşleminin Başarılı Olması Paketin durumu Paket Listesi menüsünden de takip edilebilir. Versiyon:1.0 Sayfa 25 / 26

26 Şekil 11 Paket Listeleme Ekranı Elektronik bilet raporları web servis yöntemi ile de Gelir İdaresi Başkanlığı na yüklenebilmektedir. Web servis yöntemi ile yükleme işleminin teknik detayları kılavuzunda yer almaktadır. Versiyon:1.0 Sayfa 26 / 26

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu)

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) Ekim 2017 - ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Mart 2014 ANKARA Versiyon : 1.0 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29 Versiyon

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.04.2014 Sayı: 2014/072 Ref: 4/072 Konu: E-ARŞĐV UYGULAMASINA AĐT TEKNĐK KILAVUZ, PAKET VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Nisan 2017 ANKARA Versiyon : 1.6 1/27 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.6 2/27 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm

Detaylı

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23 UBL-TR (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Kasım 2016 ANKARA Versiyon : 0.1 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 0.1 2/23 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU

ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU ELEKTRONİK ARŞİV KILAVUZU Ekim 2018 ANKARA Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.9 1/43 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 31.12.2013 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Detaylı

e-fatura Uygulaması (Sistem Yanıtı) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 2/20

e-fatura Uygulaması (Sistem Yanıtı) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 2/20 e-fatura UYGULAMASI (Sistem Yanıtı Şema Yapısı) Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.3 1/20 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.3 2/20 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Versiyon : 1.4 2/10

e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Versiyon : 1.4 2/10 e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Aralık 2014 ANKARA Versiyon : 1.4 1/10 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.4 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/24

UBL-TR. (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA. UBL-TR İrsaliye Yanıtı Aralık 2017 Versiyon : 1.0 1/24 UBL-TR (İrsaliye Yanıtı Receipt Advice) Aralık 2017 ANKARA Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 1.0 2/24 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

E-BİLET UYGULAMALARI. SMMM Selçuk GÜLTEN

E-BİLET UYGULAMALARI. SMMM Selçuk GÜLTEN E-BİLET UYGULAMALARI SMMM Selçuk GÜLTEN İçerik Kavramlar ve Tanımlar Belge Numarası: Elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerinde seri ve sıra numarası yerine kullanılacak üç haneli birim kod, dört

Detaylı

No: 2015/72 Tarih: 25.12.2015. Konu: 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

No: 2015/72 Tarih: 25.12.2015. Konu: 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu 18.10.2015 UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. İçindekiler Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-fatura konusunda muhtelif

Detaylı

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Amaç ve Fayda Ürün Grubu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR v1.2, UBL 2.1 standardında yer alan

Detaylı

UBL-TR. (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR Sevk İrsaliyesi Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23

UBL-TR. (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA. UBL-TR Sevk İrsaliyesi Kasım 2016 Versiyon : 0.1 1/23 UBL-TR (Sevk İrsaliyesi Despatch Advice) Kasım 2016 ANKARA Versiyon : 0.1 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı Versiyon : 0.1 2/23 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. Contents 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. e-arşiv FATURASI NEDİR?... 3 1.2. e-arşiv RAPORU NEDİR?...

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Mart 2011 Versiyon : 1.2 1/10

e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA e-fatura Uygulaması (Zarf Yapısı) Mart 2011 Versiyon : 1.2 1/10 e-fatura UYGULAMASI (Zarf Şema Yapısı) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/10 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Versiyon 1.6 Nisan 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Nisan 2015 Versiyon : 1.6 1/12 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

UBL-TR Kod Listeleri Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/9

UBL-TR Kod Listeleri Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/9 UBL-TR (Kod Listeleri) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/9 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/9 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/124 Ref: 4/124

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/124 Ref: 4/124 SİRKÜLER İstanbul, 31.07.2017 Sayı: 2017/124 Ref: 4/124 Konu: 2017/MAYIS VE SONRASI DÖNEMLERE AİT E-DEFTER BERATLARININ BİLGİ İÇERİĞİNİN E-DEFTER PAKETİNDEKİ GÜNCELLEMEYE UYGUN ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Gümrük İşlemleri Kılavuzu) Aralık 2015 ANKARA e-fatura Uygulaması (Yolcu Beraber Eşya Kılavuzu) Ağustos 2015 Versiyon : 1.0 1/24 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire

Detaylı

Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu

Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu Genel Muhasebe Fiş Bilgileri Kontrolü e-defter modülünün kullanımına başlamadan önce ilk yapılması gerekli olan genel muhasebe modülündeki fiş listesini kontrol etmektir.

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 25 / 12 / 2015 SİRKÜLER SAYISI : 2015 / 061 SİRKÜLER KONUSU : 462 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hak.

SİRKÜLER TARİHİ : 25 / 12 / 2015 SİRKÜLER SAYISI : 2015 / 061 SİRKÜLER KONUSU : 462 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hak. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 25 / 12 / 2015 SİRKÜLER SAYISI : 2015

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/193 Ref: 4/193

SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/193 Ref: 4/193 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2015 Sayı: 2015/193 Ref: 4/193 Konu: HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN E- BİLET UYGULAMALARINA DAİR USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya istinaden 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren

Detaylı

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/33 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU

TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU 2018 TEK PENCERE SİSTEMİ E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU Tek Pencere Sistemi kapsamında ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde kullanılan faturaların elektronik ortama

Detaylı

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU 01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Organizasyon Tanımı... 5 3. Açılış... 17 4. Defter Sihirbazı... 17 5. İmzalama... 22 6. Berat Oluşturma... 22 7. Berat İmzalama...

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/078 Ref: 4/078

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/078 Ref: 4/078 SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/078 Ref: 4/078 Konu: E-BİLET DÜZENLEMELERİNE YER VERİLEN 415 SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-047 Tarih : 02.07.2012 Konu : 415 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Seyahat Firmalarının Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenleyebilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU HAVA YOLU İLE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLET DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015

e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015 e-fatura UYGULAMASI (Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzu - v 1.0) Temmuz 2015 Versiyon : 1.0 1/15 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER

Detaylı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak 2012 Gündem e-yazışma Projesinin Amacı ve Kapsamı Projenin Çıktıları Projeye Katkı Sağlayanlar e-yazışma Paketi Önümüzdeki Dönemde

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Şubat 2012 ANKARA Versiyon : 1.1 / 23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Uygulama Onayı ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2012 Versiyon :

Detaylı

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-Fatura ve E-Defter kullanımı için öncelikle ileri düzey bir bilgisayar

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 30.12.2015 Sayı: 2015/033 Konu: HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN E-BİLET UYGULAMALARINA DAİR USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN TEBLİĞ

Detaylı

UBL-TR Temel Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/13

UBL-TR Temel Fatura Senaryosu Mart 2011 Versiyon : 1.2 2/13 UBL-TR (Temel Fatura Senaryosu) Mart 2011 ANKARA Versiyon : 1.2 1/13 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.2 2/13 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GELEN KUTUSU

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GELEN KUTUSU UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GELEN KUTUSU İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI... 2 1 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI Gelen kutusunda gönderici firmalarınızın, tarafınıza başarılı gönderilen faturalarınızı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051 Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre,

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU (Sürüm 1) 25 ARALIK 2015 İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1 GİB BS Dış Entegrasyon Dosya

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver Berat Şematronu

Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver Berat Şematronu Netle Yazılım San. Tic. Ve A.Ş. e-defter Şematron Raporu Ver 2.0.1.8.3 Berat Şematronu The following table lists the namespaces and typical prefixes. prefix Namespace IRI gl-plt http://www.xbrl.org/int/gl/plt/2010-04-16

Detaylı

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu 2013 İçerik Mobil İmza Nedir?... 3 NES(Nitelikli Elektronik Sertifika)... 3 Mobil İmza Kullanımı... 3 1 e-içişleri Sitesi Üzerinden Mobil İmza İle Evrak

Detaylı

Sirküler No: 102 İstanbul, 29 Aralık 2015

Sirküler No: 102 İstanbul, 29 Aralık 2015 Sirküler No: 102 İstanbul, 29 Aralık 2015 Konu: Hava yolu şirketlerinin e-bilet uygulamasından yararlanma usul ve esasları belirlendi. Özet: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 462 sıra numaralı

Detaylı

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA E.BİLET UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA E.BİLET UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/96 HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA E.BİLET UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 462 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı

e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı e-defter Müşteri Web Servisi Dokümanı Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın İçeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

No: 2012/78 Tarih: 26.06.2012. Konu: 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.

No: 2012/78 Tarih: 26.06.2012. Konu: 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. No: 2012/78 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA HATA KILAVUZU İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-... 2 FATURADA HATA LOGLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?... 3 FATURA LOG KAYITLARINI OKUMA... 3 FATURADA HATA ZARF DURUM

Detaylı

Sirküler no: 081 İstanbul, 28 Haziran 2012

Sirküler no: 081 İstanbul, 28 Haziran 2012 Sirküler no: 081 İstanbul, 28 Haziran 2012 Konu: Seyahat firmalarının elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenleyebilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Özet: 26 Haziran 2012 tarihli Resmi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslak- YAYINLANMA TARİHİ

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kayıt Saklama Gereksinimleri Kayıt Saklama Gereksinimleri Ocak 2014 Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA kayitsaklama@gelirler.gov.tr http://www.gib.gov.tr İçindekiler I. Kayıt Saklama Gereksinimleri... 2 Giriş...

Detaylı

efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu

efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu İçindekiler Mali Mühür Başvuru Süreci... 2 e-fatura Başvuru Süreci... 4 efinans Sözleşme Aşaması... 11 1 Mali Mühür Başvuru Süreci 1. Mali Mühür Sertifikası için mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV 02 Temmuz 2018 İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler: Muhasebe IV MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ İndirimli Oranlara ait Satış Listesi raporu 405 (İndirimli

Detaylı

XML ile Mesaj İşlemleri

XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 2.5.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ Sistem üzerinden çok yüksek sayılarda (Bir kerede 20000 gibi) farklı içerikli

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.)

SAYIN MÜŞTERİMİZ. C:\ebyn\Beyannameler\Bilset\12345678.90\K082006.XML (buradaki 12345678.90 => Firmanın Vergi Numarasıdır.) SAYIN MÜŞTERİMİZ Sayfa 1 / 6 Gerek Muhasebe gerekse de İşletme Programlarında Elektronik ortamda verilmek üzere e-beyanname uygulamaları tamamlanmış olup, aşağıda bu konuyla ilgili uygulama adımları yer

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1

Telefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1 e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut

Detaylı

E-DEFTER. Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması.

E-DEFTER. Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması. E-DEFTER Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standart [X] Netsis Entegre Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu 7.0.2 Onaylı Sürüm Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması. Uygulama

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/96 28.Aralık.2015 İçindekiler: * Havayolu ile yolcu taşımacılığında e.bilet uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA E.BİLET UYGULAMASI HAKKINDA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde

Detaylı

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama E-İmza Oluşturma ve Doğrulama TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik İmza Verisi Formatı E-imza Oluşturma E-imza Zamanının Belirlenmesi İlk

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

Sayı:37 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:37 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:37 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri,

Detaylı

Değerli Üyemiz, 07/03/2011

Değerli Üyemiz, 07/03/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEŞMESİ YAPILAN MÜŞTERİLERİN LİSTESİNİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (VUK 405 GT) (SON GÜNCELLENME TARİHİ: 07/03/2011 ) Değerli Üyemiz,

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ ŞİRKETLERİN VEYA MTHS LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ

İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ ŞİRKETLERİN VEYA MTHS LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ VEYA MTHS LERİN ALACAKLARI TEKNİK RAPORDA YER ALMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER REHBERİ Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi REHB-001-003 01 08.10.2013 2013 TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

26 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28335 TEBLİĞ

26 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28335 TEBLİĞ 26 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28335 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415) 1. Yetki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 5766 sayılı Kanunun[2] 17 nci maddesi

Detaylı

E-YOLLUK SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUĞU BĠLDĠRĠM FORMUNUN ELEKTRONĠK ORTAMDA

E-YOLLUK SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUĞU BĠLDĠRĠM FORMUNUN ELEKTRONĠK ORTAMDA E-YOLLUK SĠSTEMĠ ÜZERĠNDEN YURTĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUĞU BĠLDĠRĠM FORMUNUN ELEKTRONĠK ORTAMDA OLUġTURULMASINDA ĠZLENECEK YOL Doktora tez izleme sınavlarında, doktora/tezli yüksek lisans tez savunma jürilerinde

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir.

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir. TEMEL KAVRAMLAR Kaynağın Doğruluğu - Authenticity Elektronik belgenin kim tarafından oluşturulduğunun belirlenerek doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE ERA e-defter KULLANIM KILAVUZU ERA Danışmanlık Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE www.eracs-tr.com İÇİNDEKİLER MİKRONOM MASTER BİLGİSAYAR İncilipınar

Detaylı

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ 2017 VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI V.01 10.11.2017 04.01.2017 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

e-arşiv İPTAL Süreçleri

e-arşiv İPTAL Süreçleri e-arşiv İPTAL Süreçleri Sürüm 20160125 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın güncel sürümüne ve konuyla

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a.

WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a. WEB SERVİSİ ile ACENTE VE KULLANICI İŞLEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 a. Tanımlar... 2 b. Sınıflar... 2 2. ACENTE TANIM / GÜNCELLEME FONKSİYONLARI... 4 a. Acente Tanımı Fonksiyonu... 4 b. Acente Güncelleme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/015 Ref: 4/015. Konu: E-FATURA UYGULAMASINA DAİR DUYURULAR YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/015 Ref: 4/015. Konu: E-FATURA UYGULAMASINA DAİR DUYURULAR YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/015 Ref: 4/015 Konu: E-FATURA UYGULAMASINA DAİR DUYURULAR YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde aşağıdaki hususlarda

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Sayfa 1 SİRKÜLER. Tarih : 05.02.2016 No : 2016/26

Sayfa 1 SİRKÜLER. Tarih : 05.02.2016 No : 2016/26 SİRKÜLER Tarih : 05.02.2016 No : 2016/26 Bu Sirkülerimiz; İndirimli Orana Tabi Satiş Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Alinmasina İlişkin 3.2.2016 Tarihli Duyuru Hakkında Olacaktır. İnternet

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul DATASOFT E-DEFTER Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul İçindekiler Tanımlar... 2 Datasoft e-defter Yazılımın Amacı:... 3 Yazılımın Kurulması:... 3 Yazılımın Çalıştırılması:...

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E- DEFTER... 2 A-UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTAL GİRİŞ:... 2 1. :... 2 1.1. E-Defter Verileri :... 4 1.2 E-Defter Listesi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı