T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2

3 GİRESUN İL GIDA TARIM VE HAYVANCLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

4 İL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KURULU Dr. Muhammet ANGIN İl Müdürü Adnan TEMUR İl Müdür Yardımcısı İsmail GÖKBULUT İdari ve Mali İş. Şb. Müd. Ali Galip ÇAKIR Gıda ve Yem Şb. Müd. Adnan ÇAKIR Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd. Cengiz TAŞ Hay. Sağ. Yet. ve Su Ür. Şb. Müd.. Serkan OCAK Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd. Haydar ÜNLÜ Kır. Kal ve Örg. Şb. Müd. Arif KAHYA Bit. Ür. ve Bit. Sağ. Şb. Müd. HAZIRLAYANLAR Zekeriya ATASEVER Veteriner Hekim İlker BANKAOĞLU Ziraat Mühendisi Aşkın TOKA Tekniker ENFORMASYON BİRİMİ OCAK

5 Millî ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat, bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddî etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. 2

6 3

7 Bitkisel ve Hayvansal Üretim sektörü; sosyal ve ekonomik açıdan tüm Dünya da olduğu gibi Ülkemiz ve İlimiz için de hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek öneme haizdir. Bu nedenle Dünya nın en büyük sanayi ülkeleri aynı zamanda büyük gıda ve tarım ülkeleridir. Dünyada halen 850 milyon insanın açlık ve sefalet içinde yaşadığını hatırlarsak sektörün ne denli önemli olduğunu teyit etmiş oluruz. Tarımsal ürünlerin hayatımızdaki yeri ve önemi konusundaki farkındalık, gün geçtikçe artmaktadır. Önceden ne üretilirse o tüketilmekteyken, bugün, artan ve değişen tüketici alışkanlıkları, üretimin şeklini ve miktarını belirlemektedir. Üretmekle de kalmayıp her açıdan güvenilir, ulaşılabilir, tarımsal ve ekolojik kaynakları koruyarak sürdürülebilir, katma değeri artıran, insan odaklı, kırsal kalkınmayı sağlayan, katılımcı, rasyonel yaklaşım sergilemelidir. İlimizde tarımsal ekonomiyi üst seviyelere çıkarmak, genç nüfusa istihdam yaratmak ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılarak üretimin arttırılması için projeler üretilmektedir. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve kaliteli bir tarımsal üretim ile sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek tek amacımızdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün çıkarttığı bu kitapçık ile mevcut durumu, 2014 yılı içerisinde yapılan çalışmaları ve Giresun Tarım Strateji Belgesinde, 2014 yılına ait performans kriterlerini görmekteyiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalara katkı sağlanmasını temenni ederim. Hasan KARAHAN Vali 5

8 5

9 İlimiz tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümü küçük ve orta ölçekli ve ürün çeşitliliği sınırlı, işletmelerin mevcudiyeti, arazilerin eğimli, küçük parsellerden oluşması, arsa değerinin yüksekliği tarımsal sanayinin gelişmesinde engelleyici rol oynamaktadır. Bu durum tarımsal üretimde modern teknoloji kullanım düzeyini düşürmekte ve üretimin doğal koşullara açık olarak sürdürülmesine neden olmaktadır. İlimiz Giresun Kalite fındığı ile Ülke fındık üretiminin %20 ine, fındık alanının ise %17 sine sahiptir. Doğal olarak tarıma dayalı sanayi de fındık ve fındık mamulleri üzerine ağırlık kazanmıştır. Müdürlüğümüz Bakanlığımızın belirlediği politikalar çerçevesinde sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmenin yanı sıra, bitki ve hayvan sağlığını koruma çalışmalarında duyarlı, insan sağlığına en az etki yapacak mücadele yöntemlerini seçip, doğru bir şekilde uygulamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğümüzün 2014 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı bu kitapta yer alan çalışmaları gerçekleştiren mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar başarılarının devamını dilerim. Dr. Muhammet ANGIN İl Müdürü 6

10 İÇİNDEKİLER VALİ SUNUŞ İL MÜDÜRÜ SUNUŞ İÇİNDEKİLER 9 MİSYON VE VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ GİRESUN TARIMINA GENEL BAKIŞ KURUMSAL YAPI 7

11 ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ BÜTÇE GÖSTERGELERİ 49 BASINDA BİZ YILI PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ 55 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 77 EKLER 83 8

12 MİSYONUMUZ Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak. VİZYONUMUZ Gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, Türkiye yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek. 9

13 Müdürlük faaliyet ve süreçleri, etkin yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır. Müdürlük, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, bu yönde kararlar alır ve uygular. Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve bunu destekleyici faaliyetler teşvik edilir. Müdürlük yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. Müdürlük, politika ve uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini dikkate alır. Sürekli İyileştirme Anlayışı Müdürlük geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini bugünden belirler. Müdürlük, kurumsal yapısı ve imajı ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri doğrultusunda daima dengeli hareket eder. Müdürlük elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o doğrultuda hareket eder. Müdürlük toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklıdır. Müdürlük kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar. Müdürlük bütün taraflara eşit yakınlıktadır. Çalışanlar, Müdürlüğün hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için fedakarlıkta bulunurlar 10

14 11

15 12

16 Giresun; yüzölçümü, nüfusu ve mevcut ekonomik kapasitesi ile küçük ölçekli bir Doğu Karadeniz Bölgesi İlidir. Giresun İlinde ekonomik yaşam büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde olduğu gibi Giresun ilinde de topografik yapı, yer yer m.'yi aşan dağlık alanlar ile yüksek tarım potansiyeline sahip sınırlı ölçüdeki düzlük arazilerle şekillenmiştir. Coğrafi koşullardan ve doğal yapıdan kaynaklanan kısıtlamalar, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sanayi, turizm ve hatta tarım sektörlerinin gelişmesine engel olmaktadır. Topografik olarak engebeli ve dağlık bir arazi yapısına sahip olan İl'de kıyı bölgesinin hemen gerisinde yükselen dik ve yüksek dağ sıraları ile vadilerin geniş yer tutması nedeniyle, tarıma elverişli alanların sınırlı bir düzeyde olduğu görülmektedir. İlimizin ana geçim kaynağı tarımdır. İlimizde monokültür tarım yapılmakta olup, hakim ve alternatifsiz ürünümüz fındıktır. Toplam tarım alanının %79 unda fındık tarımı yapılmaktadır. İlimizdeki fındık alanı Ülkemiz fındık alanının %17 sine, üretimimiz ise ülke üretiminin %20 sine sahiptir. İldeki Toplam Çiftçi Aile Sayısı ÇKS ye Kayıtlı Çiftçi Aile Sayısı Fındık Üretimi Yapan Çiftçi Aile Sayısı Balıkçılık Yapan Aile Sayısı (Deniz + İç Su) Hayvancılık Yapan Çiftçi Aile Sayısı Arıcılık Yapan Çiftçi Aile Sayısı Çay Üretimi Yapan Çiftçi Aile Sayısı Karadeniz iklimine sahip sahil kuşağında yaklaşık çiftçi ailesi fındık tarımı ile iştigal etmekte olup, toplam tarımsal üretim gelirlerinin %82 sini bitkisel üretim gelirleri oluşturmakta, bitkisel üretim gelirlerinin de %88-90 ını fındık geliri oluşturmaktadır. Fındık tarımının yanında; seracılık, kivi, yaban mersini, mısır, çay, tarla sebzeciliği yapılmaktadır. İlimizin karasal iklimine sahip Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde ise başta hayvancılık olmak üzere, hububat, kuru fasulye, taze fasulye, nohut, patates, ceviz ve yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. İlin sert topografyasının ve engebeli arazi yapısının bir sonucu olarak, dar ve oldukça küçük alanlara yerleşmiş bulunan aile işletmeleri genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak az sayıda, 3 4 baş hayvan besleyebilecek imkânlara sahip bulunmaktadır. Arıcılık, İl ekonomisi içinde giderek önemi artan bir ekonomik faaliyet alanıdır. Giresun ilinin balıkçılık potansiyeli, Türkiye ve Karadeniz balıkçılığı içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Giresun'un bir sahil kenti olması ve Merkez ilçe ile birlikte 8 ilçesinin deniz kenarında bulunması nedeni ile balıkçılık Giresun ili ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 13

17 , , Cinsi İL ARAZİ DAĞILIMI (HA) Miktarı (Ha) Genel Alana (%) Tarım Alanı Orman Alanı Çayır-Mera Alanı Tarım Dışı Arazi TOPLAM İLİN ARAZİ DAĞILIMI (HA) Tarım Alanı Orman Alanı Çayır-Mera Alanı Tarım Dışı Arazi Alanı TARIM ARAZİSİ DAĞILIMI (HA) Miktar(Ha) Oran (%) Tarla Alanı Fındık Alanı Diğer Meyveler Sebze Alanı Çay Alanı HAYVAN SAYISI (ADET) Büyükbaş BİTKİSEL ÜRETİM Ürün Adı Alan (Ha) Üretim (Ton) Küçükbaş Fındık Tek Tırnaklı Kanatlı Arılı Kovan Kivi Ceviz Armut Elma Kiraz HAYVANSAL ÜRETİM MİKTARI (TON) (2013 TÜİK VERİLERİ) Et Üretimi Süt Üretimi Bal Üretimi Deniz Ürünleri Üretimi Yumurta Üretimi adet Dut Yaş Çay Buğday Arpa Mısır Yonca Korunga Patates YILLARI ARASI TÜRKİYE FINDIK REKOLTESİ (TON KABUKLU) 2009 SEZONU 2010 SEZONU 2011 SEZONU 2012 SEZONU 2013 SEZONU 2014 SEZONU GİRESUN TÜRKİYE , % DEĞERİ 15,5 9,7 11,7 15,5 14,

18 15

19 İL MÜDÜRÜ İÇ KONTROL - ENFORMASYON BİRİMİ HUKUK BİRİMİ İL MÜDÜR YARDIMCISI DÖNER SERMAYE BİRİMİ SİVİL SAVUNMA BİRİMİ GIDA VE YEM ŞB. MD. HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞB. MD. İDARİ VE MALİ İŞLER ŞB. MD. BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞB. MD. TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞB. MD. KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞB. MD. KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞB. MD. ALUCRA İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANKENT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAP İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BULANCAK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ESPİYE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ PİRAZİZ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMOLUK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EYNESİL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKÇI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖRELE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ DERELİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜCE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YAĞLIDERE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 16

20 TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak, ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, d) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek, o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet-makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, 17

21 p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, r) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, p) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak, z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek, aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, bb) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak, çç) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım, tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, 18

22 dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek. ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak, ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, ll) İlde bulunan toprak-bitki sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, pp) İlde Kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak, ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak, tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 19

23 KANUNLAR 2014 YILINDA YAYIMLANAN MEVZUATLAR 1) 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. (4342 Sayılı Mera Kanununun Geçici 3. Maddesinin Üçüncü Fıkrası değiştirilmiştir.) 2) 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TBMM KARARLARI 1) Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BAKANLAR KURULU KARARI 1) 2013/5748 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2) 2014/ Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Bağlılık Durumları Gösterilen Köyaltı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen Adlarla Bağımsız Köy Olmaları Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3) 2014/5791 Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi İle Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanından Çıkarılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4) 2014/5790 Uygulama Alanı İlan Edilen Batman İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5) 2014/5876 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6) 2014/6051 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7) 2014/ Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8) 2014/6017 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9) 2014/ Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10) 2014/6087 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İli Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geotif Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11) 2014/5887 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12) 2014/5906 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Karar tarihli ve sayılı ResmiGazete de yayımlanmıştır. 13) 2014/6337 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis Kabul Etme Hak Ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 14) 2014/6252 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20

24 15) 2014/6359 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 16) 2014/6412 Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi İle Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17) 2014/6646 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18) 2014/6716 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İl Müdürlüklerine Bağlı Olarak 43 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19) 2014/ Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20) 2014/6849 Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YÖNETMELİK 1) Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2) Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması Ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3) Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4) Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6) Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8) Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 13) Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 14) Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21

25 15) Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 16) Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17) Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasa Arzına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19) Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22) Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 23) Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı İle Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 24) Sığır Cinsi Hayvanların lanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 25) Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 26) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 27) Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı resmi Gazete de yayımlanmıştır. 28) Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 29) Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 30) Sözleşmeli Üretimle İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 31) Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 32) Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 33) Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 34) Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 35) Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 36) Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 37) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22

26 38) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 39) Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 40) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. GENELGE 1) Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TEBLİĞLER 1) Güneydoğu ve Doğu Anadolu projesi kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2013/7) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/66) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2) Tıbbi Sülük (Hirudo Verbona) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No:2014/65) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59 ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/1) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 4) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadminyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan, 1,2- Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No:2014/2) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5) Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (No:2014/3) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 6) Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet ve Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No:2014/4) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7) Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/5) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 8) Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No:2014/9) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 9) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No:2014/8) tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 11) Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No:2014/11) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 12) Küspe Normları (Tebliğ No: 2004/17) nin Yürürlükte Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:2014/12) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 13) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/10) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 23

27 14) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/13) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 15) Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No:2014/16) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 16) Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/18) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 17) Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/19) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 18) Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/20) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 19) Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No:2014/21) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 20) Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No:2014/23) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 21) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/24) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 22) Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliğ (No:2014/26) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 23) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No:2014/27) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 24) Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliğ (No:2014/6) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 25) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ (No:2014/25) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 26) Yem Katkıları Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satış ve Kullanımı Hakkında Tebliğin (No:2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:2014/29) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 27) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (No:2005/11) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/17) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 28) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No:2014/15) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 29) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No:2014/28) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 30) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No:2014/28) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 31) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/36) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 32) Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No:2014/34) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 33) Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/35) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 24

28 34) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2014 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/37) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 35) Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (No:2014/33) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 36) Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/20) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/37) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 37) Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Uygulama Tebliği (No:2014/9) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/42) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 38) Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No:2014/41) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 39) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2013 yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ (No:2013/15) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/40) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 40) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 41) Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No:2004/24) nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:2014/44) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 42) Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No:2014/47) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 43) Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İşlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/48) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 44) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2014/43) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 45) Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (No:2004/39) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/50) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 46) Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No:2014/53) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 47) Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No:2014/9) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/49) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 48) Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (No:2014/52) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 49) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (No:2013/59) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/58) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 50) Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No:2014/56) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 51) Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (No:2014/55) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 52) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (No:2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2014/57) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 53) Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No:2014/60) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 25

29 İl Müdürlüğümüz diğer Müdürlüklere eşit mesafede durur. İl Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde politik davranmaz. Personel kendisine verilen işi zamanında ve hakkıyla yerine getirir. Yöneticiler ve çalışanlar adil, dürüst ve tarafsız davranır. Yöneticiler ve çalışanlar bir birlerine güvenir. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır. Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır ve ilişkilerde iyi niyet esastır. Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulur. Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılır. Çalışanlar kurumdaki imkanları israf etmeden tarafsızca kullanır. Araç, gereç ve kaynak kullanımında kurumun menfaatleri ön planda tutulur. Hizmet sunumunda insan haklarına saygı ön planda tutulur. Görev yerine getirilirken tarafsızlık ve kamu yararı gözetilir. Ayrımcılık (dil, din, mezhep vb.) yapılmaz. Görev yapılırken hizmet standartlarına uyulur. Görev ve yetkiler şahsi menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaz Ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü eşya ve menfaat kabul edilmez. Kamu malları ve kaynakları amaç dışı kullanılmaz Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler yoktur. Meslekler arası çatışmalara ve meslek taassubuna fırsat verilmez. Görev yerine getirilirken halka kaliteli hizmet verilir, hizmetler ihtiyaç ve sonuç odaklıdır. Yöneticiler personele adil davranır. Çalışanların düşünceleri dikkate alınır. İş adil dağıtılır. Emeğe saygı duyulur. Hemşericilik olmaz. Adam kayırmacılık yapılmaz. Yasalar çerçevesinde etkili olunur. Yapılan faaliyetler açık ve anlaşılırdır. İşlerin sürekliliği esastır. 26

30 27

31 28

32 İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FİZİKSEL YAPI 7 6 RESMİ HİZMET ARACI DURUMU KİRALIK ARAÇ DURUMU Döner Sermaye 12 Genel Bütçe 9 TOPLAM ARAÇ VARLIĞIMIZ MÜDRÜRLÜKLERİN YERLEŞİM PLANI Kendi Binasında 6 Merkez, Alucra, Bulancak, Espiye, Keşap, Yağlıdere Hükümet Konağında 5 Dereli, Eynesil, Görele, Şebinkarahisar, Tirebolu Özel İdare Binasında 2 Çamoluk, Güce Belediye Binasında 2 Piraziz, Çanakçı S.Y.D.V. Binasında 1 Doğankent BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR KİRALIK ARAÇ 21 RESMİ HİZMET ARACI 22 GENEL TOPLAM 43 İl Müdürlüğümüze ait iki kampüs bulunmaktadır. Ana hizmet birimlerinin bulunduğu kampüste yönetim ve altı şube müdürlüğü yer alırken 10 dairelik lojman bulunmaktadır. Diğer kampüsümüzde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ile birlikte poliklinik, lokal, yemekhane, depolarımız ve 3 dairelik lojman bulunmaktadır. İL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK DONANIMIMIZ MALZEMENİN ADI ADET MALZEMENİN ADI ADET All In One Bilgisayar 2 Kablolu Telefon 145 Masaüstü Bilgisayar 106 IP Telefon 20 Dizüstü Bilgisayar 24 Modem 2 Tablet Bilgisayar 24 Fotoğraf Makinesi 12 Lazer Yazıcı 30 Video Kamera 1 Multifonksiyonel Yazıcı 12 Sistem Odası 2 IP Kamera 14 Analog Kamera 30 İl Müdürlüğümüz internet altyapısı ve ağı yenilenerek metro internet erişimi sağlanmaktadır. Tüm personele kurumsal e-posta tanımlanmıştır. İnternet erişimi hizmetleri Bakanlığımız tarafından içerik filtreleme yapılarak güvenli iletişim sağlanmıştır. Telekonferans sistemi oluşturularak yönetimin görüntülü görüşme ve telekonferans altyapısı kurulmuştur. 29

33 İdari Kadro Veteriner Hekim Ziraat Mühendisi Gıda Mühendisi Su Ürünleri Mühendisi Harita Mühendisi Veteriner Hekim (Targel) Ziraat Mühendisi (Targel) Avukat Biyolog Sosyolog Ekonomist Şef Tekniker Teknisyen Sayman Anbar Memuru Araştırmacı Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ Uzman Memur Şoför Hizmetli Daimi İşçi Geçici İşçi Kor. ve Güv. Görevlisi TOPLAM İNSAN KAYNAKLARIMIZ KURUMDAN AYRILAN PERSONELİN DAĞILIMI KURUMA KATILAN PERSONELİN DAĞILIMI 2 23 Tayin İle Ayrılan Emekli Olan 6 10 Tayin İle Gelen Göreve Yeni Başlayan 8 Özelleştirme İle Gelen T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğü Alucra İlçe Müdürlüğü Bulancak İlçe Müdürlüğü Çamoluk İlçe Müdürlüğü Çanakçı İlçe Müdürlüğü Dereli İlçe Müdürlüğü Doğankent İlçe Müdürlüğü Espiye İlçe Müdürlüğü Eynesil İlçe Müdürlüğü Görele İlçe Müdürlüğü Güce İlçe Müdürlüğü Keşap İlçe Müdürlüğü Piraziz İlçe Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Müdürlüğü Tirebolu İlçe Müdürlüğü Yağlıdere İlçe Müdürlüğü TOPLAM

34 BAKIM ONARIM VE TADİLAT İŞLEMLERİ İl Müdürlüğümüz ana hizmet binasının modernizasyon çalışması tamamlandı. Mevcut yapıya 11 oda ilave yapıldı. Dış cepheye modern kompozit kaplama ve ısı yalıtım uygulaması yapıldı. Binanın elektrik ve internet altyapısı yeniden yapıldı. Gerekli yerlere sıhhi tesisat hatları döşendi. Tuvaletler tadilata alınarak yenilendi. Tüm birimlerde gerekli tadilat işleri yapıldıktan sonra boyandı. Santral odası ve sistem odası başka bir yere nakledilerek daha işlevsel bir hale getirildi. Yeni alınan jeneratör ile olası kesintiler sonucu oluşabilecek olumsuzların önüne geçildi. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, İl Müdürü makamı, İl Müdür Yardımcısı odası yenilendi. İki kişilik olan odalar ofis sistemi şeklinde birimleştirilerek daha ferah ve modern çalışma ortamı sağlanmıştır. İl Müdürlüğü otoparkı modernize edilerek araç park yeri arttırıldı. Giriş kapısı daha işlevsel olması için genişletildi. Personellerin kullandığı masa, koltuk ve kitaplıklar yenilenerek ofisler daha modern ve işlevsel bir görünüme sahip oldu. Camlar ve pencereler ısı yalıtımlı, içeriyi göstermeyen ayna camlarla kaplandı. Binanın tüm katlarında Şube Müdürlüklerinin giriş çıkış kapıları otomatik hale getirilerek vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Çiftçi Kayıt Sistemi güncellemeleri sırasında vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde işlemlerini yapabilmesi için numaratör sistemi kurularak elektronik sıra alınması sağlanmıştır. Toplantı odası (10 kişilik) İl Müdürlüğü makamı yanında yeniden yapılandırılarak kablosuz sunum sistemi ve telekonferans sistemi ile donatılmıştır. İl Müdürlüğü ana girişine danışma bankosu konularak, vatandaşlarımızın sürekli hizmetine sunulmuştur. İl Müdürlüğü ışıklı tabelaları, isimlikler ve bayrak direkleri yenilenerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Ana kampüs ve ek kampüste bulunan lojman binalarının dış cephe ısı yalıtım ve modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. İl Müdürlüğümüz çevre düzeni ve yağmur suyu altyapısı yenilendi. 31

35 TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILINDA TOPRAK KORUMA KURULU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TARIM DIŞI KULLANIM İZİN BAŞVURULARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Olumlu Karar Olumsuz Karar Bakanlığa Gönderilen Tarım Dışına Çıkarılan Toplam Alan ,425 ha Yabancıların arazi edinimi ile ilgili 1 adet (1,0979 ha) başvuru olmuştur ve nihai kararı verilmek üzere Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ne gönderilmiştir. Müdürlüğümüze müracaat eden 391 kişiye ait hisseli satış işlemi ile ilgili işlemler sonuçlandırılmış, ayrıca 16 kişiye ait cins değişikliği müracaatı ile ilgili olarak arazi çalışması sonucu raporlar tanzim edilmiştir. Tarımsal Amaçlı Elektrik Kullanımı ile ilgili 2 adet başvuru İl Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmiştir. AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Fonu ndan desteklenen Nitrat Direktifinin Uygulaması Projesinin Teknik Yardım Bileşeni kapsamında Tarımsal Kaynaklı Kirliliğe karşı çiftçi ve kamuoyu farkındalığı oluşturma amacıyla yapılan çalışmalar ve İl Müdürlüğümüzün Su Kirliliği Çalışmaları kapsamında ayrıca Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde ilimiz sınırları içerisinde 15 adet numune alma istasyonu mevcut olup, 2014 yılı içerisinde bu istasyonlardan 11 ay alınan su numunelerinin toplamı 165 adet olup, bu istasyonlardan alınan su numunelerine ait tahlil sonuçları Bakanlığımızca oluşturulan veri tabanına işlenmektedir. Yapılan bu tahliller sonucu nitrat kirliliğine rastlanılmamıştır. Şube Müdürlüğümüz tarafından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu istinaden 20 kişi veya şirkete ,17 TL İdari Para Cezası kesilmiştir. 32

36 Bal Denetim Programı Kuru Meyve ve Kuru Meyve Ürünleri Denetim Programı Fındıkta Afla Toksin Aranması Fındık Ezmesinde Aflatoksin Aranması Antepfıstığında Aflatoksin Aranması Kompozit Ürünler Denetim Programı Bisküvi, Çikolata, Fındık Ezmesi ve/veya Fıstık Ezmesinde GDO Aranması GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM SAYILARI Denetim Sebebi Denetim Sayısı Olumsuz Alo 174 Denetimi Bakanlık Gıda Kontrol Planı (*2 si sonuçlanmadı) 37 0 İl Gıda Yıllık Kontrol Planı Bimer 3 0 Diğer Gıda İşletmelerinde Riske Dayalı Denetim (Rutin) İhbar ve Şikâyet 4 0 Onay/Şartlı Onay-Kayıt Denetimi 16 0 İzlenebilirlik Denetimi 23 0 Takip Denetimi 51 0 Yem Denetimi % TOPLAM BAKANLIK GIDA KONTROL PLANI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 100% 100% 100% 100% 100% 100% Veteriner Hekimi (17) KONTROL GÖREVLİSİ DAĞILIMI Gıda Mühendisi Su Ürünleri Ziraat Mühendisi Mühendisi (4) (20) KAYDA VE ONAYA TABİ İŞLETMELERİN DENETİM BİLGİLERİ İşletme Türü İşletme Sayısı Denetim Sayısı Denetim Kayda Tabi Satış İşletmeleri % Kayda Tabi Toplu Tüketim Yeri % (6) Kayda Tabi Gıda Üretim Yeri % Onaya Tabi Gıda İşletmeleri % TOPLAM % OKUL SÜTÜ PROGRAMI ALO 174 GIDA HATTINA YAPILAN BAŞVURULAR Dağıtım Yapılan Ay Dağıtılan Süt Miktarı (200ml/adet) Öğrenci Sayısı Başvuru Türü Başvuru Sayısı Satış Yeri Toplu Tüketim Yeri Üretim Yeri Diğer Toplam Şubat Adet TOPLAM Adet

37 İhraç Edilen Ürün Çeşidi 13% Düzenlenen Sağlık Sertifikası Sayısı İHRACAT MİKTARI 87% Alınan Numune Sayısı FINDIK İHRACAT BİLGİLERİ AB Ülkelerine AB Dışına İhraç Edilen Ürün Miktarı Fındık ,31 Ton Alkolsüz İçecekler ,80 Lt GİRESUN İL VE İLÇELERİNDE PERAKENDE TAPDK BELGE SAYILARI Perakende Tütün Satıcısı Perakende Alkol Satıcısı Açık İçki Satıcısı Merkez Alucra Bulancak Çamoluk Çanakçı Dereli Doğankent Espiye Eynesil Görele Güce Keşap Piraziz Şebinkarahisar Tirebolu Yağlıdere TOPLAM YEDDİ EMİN VE İMHALAR Ürün Türü Ürün Adedi Ürün Miktarı Yeddi Emin Miktarı İmha Miktarı Gıda 1295 Adet Kg Kg Kg Yem EĞİTİM FAALİYETLERİ Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı 2014 YILI GİRESUN İLİ İDARİ PARA CEZASI SAYILARI VE MİKTARLARI Cezalar Ceza Sayısı Ceza Miktarı İl İçi Para Cezası ,00 TL İl Dışına Gönderilen Para Cezası ,00 TL TOPLAM ,00 TL Öğrenciler İçin Bilinçli Gıda Tüketimi Güvenilir Gıda ve Bilinçli Gıda Tüketimi Lider Çocuk Tarım Kampında Bilinçli Gıda Tüketimi 34

38 BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mera Islah Çalışmaları Yağlıdere / Yeşilpınar ,61 da Su deposu (8 adet) ve sıvat (100 adet) yapıldı metre su hattı döşendi. Gübreleme çalışması yapıldı adet yalama taşı dağıtıldı. Bulancak / Döngeri 9.875,26 da Gübreleme çalışması yapıldı da Herbisit uygulaması yapıldı. KÖY/MAH 6831 SAYILI KANUNUN 2/B MADDESİ GEREĞİ ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ VE HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR Toplam Parsel Sayısı Satışı Uygun Parsel Sayısı Satışa Uygun Alan (da) Mera Kalan Parsel sayısı Mera Kalan Alan (da) Kümbet Köyü ve Uzundere Köyü Yavuzkemal Beldesi Şıhlar ve Kulakkaya Yeşilkaya Köyü Yıldız Köyü DAĞITIMI YAPILAN TOHUM MİKTARLARI İLÇELER Buğday (kg) Tritikale (kg) Arpa (kg) Şebinkarahisar Alucra Çamoluk Mera Komisyonu tarafından 24 adet toplantı gerçekleştirildi. Mera, yaylak ve kışlaklara yapılan kaçak yapı ve işgalleri önlemek amacıyla Müdürlüğümüze gelen şikâyetler kapsamda 52 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. GRUP ADI ORGANİK TARIM FAALİYETLERİ Üretici Sayısı Toplam Alan (Dekar) Toplam Üretim (Ton) Fındık (Keşap - Merkez - Bulancak) ,74 147,8 Maviyemiş (Bulancak) 1 9,32 2,0 Organik Dut 13 50,00 - TOPLAM ,06 149,8 GRUP ADI İYİ TARIM FAALİYETLERİ Üretici Sayısı Toplam Alan (Dekar) Topla m Üretim (Ton) Keşap Fındık Üreticileri Birliği ,89 Fiskobirlik ,00 Karadere Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti ,00 TOPLAM ,89 Şebinkarahisar İlçesi Organik Dut Yetiştiriciliği Projesi için ,80 TL destekte bulunulmuştur. 13 üreticimizde 50 dekar alanda sertifika alınmıştır. İl Özel İdaresi desteğiyle ihtiyaç sahiplerine 30 adet 108m 2 lik sera naylonu dağıtımı yapılmıştır. 35

39 İkaz ÜRÜNLER DİĞER MÜCADELE UYGULAMALARI KİMYASAL İLAÇLANAN SAHA (da) MEKANİK İLAÇLANAN SAHA (da) FINDIK MEYVE SEBZE HUBUBAT TOPLAM TOHUMLUK BAYİ DAĞILIMI 4 49 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ Tohumluk Bayi Fide Üreticisi Fidan Üreticisi Süs Bitkileri Üreticisi CİNSİ Ekilen Miktar (Adet) Ekili Alan (da) Doğal Çiçek Soğanı KONTROL EDİLEN FİDE-FİDAN MİKTARI (ADET) Kontrol Edilen Fide Sayısı Kontrol Edilen Fidan Sayısı TOPLAM FINDIKTA ENTEGRE MÜCADELE UYGULAMALARI Mücadele Yapılan Hastalık ve Zararlı Mücadele Metodu Uygulama Alanı (da) Fındık Kurdu Kimyasal 193 Fındık Filiz Güvesi Kimyasal 184 Fındık Kozalak Akarı Mekanik 134 Dalkıran Mekanik 383 Fındık Bahçelerinde Yabancı Ot Mekanik BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE ALET-MAKİNE BAYİLİĞİ FAALİYETLERİ FAALİYET İlde Mevcut Sayı Özel Bitki Koruma Ürünleri ve Alet-Makine Bayii 43 Özel Zirai Mücadele Alet-Makine Bayii 1 Tarım Kredi Kooperatifleri 8 Ziraat Odaları 2 Fındık Tarım Satış Kooperatifi (Fiskobirlik) 2 Yapılan Kontrol sayısı 148 Ceza İşlemi TOPLAM Düzenlenen Bayi Toplantısı 1 Katılımcı Sayısı Tohumluk Bayi Denetimi TOHUMCULUK FAALİYETLERİ DENETİMİ 25 Pazar Yeri Denetimi Doğal Çiçek Soğanı Kontrolü Fidan Üreticisi Denetimi 21 Fide Üreticisi Denetimi 36

40 Alınan Numune Sayısı Sonucu Gelen (Olumlu) Sonucu Gelmeyen Uygulanan Cezai İşlem Keşif Sınırlandırma Değerlendirme Kontrol Edilen Tarla Bahçe Sayısı BİTKİ PASAPORTU FAALİYETLERİ Kayıtlı Aktif Operatör Sayısı Denetim Ekibi Sayısı Yıllık Denetim Sayısı Bitki Pasaportu Basma Yetkisi Verilen Operatör Sayısı Basılan BP Sayısı Uygulanan İdari Para Cezası GÜBRE DENETİM HİZMETLERİ İÇ KARANTİNA (SÜRVEY ÇALIŞMALARI) Ceza uygulaması Faaliyet İlde Mevcut Sayı Yapılan Kontrol Sayısı SÜRVEY KONUSU Özel Gübre Bayii Tarım Kredi Kooperatifleri 24 TOPLAM FUMİGASYON UYGULAMALARI Fümige Edilen Ürün İşlem Adedi Miktarı (Ton) İç Fındık 1 15 Patates Siğili Patates Kist Nematodu Patates Halka Çürüklüğü Kolombia Kök Ur Nematodu Patates Kahverengi Çürüklüğü Şeftali-Şarka Virüsü Patates-Epitrix Similaris Mısır-Diabrotica Virgifera Kivi-Kivide Bakteriyel Kanser Domates Güvesi GENEL ZARARLILAR (TARLA FARESİ) İhraç Edilen Ürün DIŞ KARANTİNA (İHRACAT) Miktarı (kg) Program 2014 Yılı Programı (da) Mücadele Yapılan Alan (da) Kullanılan Çinko Fosfür Miktarı (kg) Kullanılan Zehirli Buğday Miktarı (kg) İç Fındık Fındık Püresi Kabuklu Fındık Tarla Faresi TOPLAM

41 Yaban Domuzu Zararlısı; İlimizde yaban domuzu ile mücadele, kendi bahçe ve tarlaları zarar gören üreticilerimize ve avlanma ruhsatı bulunan vatandaşlarımıza, avlanma belgelerini ve tüfek ruhsatlarını ibraz etmeleri sonucunda 1 adet yaban domuzu kuyruğu karşılığında 5 adet fişek verilerek teşvik edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında İl Özel İdare desteğiyle 400 adet kuyruk karşılığında adet fişek dağıtımı gerçekleşmiştir. Program DEVLET YARDIM MÜCADELESİ 2013 Yılı Programı (da) Mücadele Yapılan Alan (da) Kullanılan İlaç Miktarı (lt) 2014 Yılı Program Teklifi (da) Yerli Çekirge Ürün Adı BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI Dağıtılan Üretici Kayıt Defteri (Adet) Onaylanan Üretici Kayıt Defteri (Adet) Fındık BASILI MATERYALİN KONUSU Cinsi Miktarı (Adet) Fındık Kurdu Liflet Fındık Filiz Güvesi Liflet Fındıkta Mayıs Böceği Liflet 500 Ricania Simulans Liflet 200 Fındık Bahçelerinde Yabancı Ot Liflet 500 Fındık Kozalak Akarı Liflet 500 Dalkıran Liflet 500 EĞİTİM - YAYIM FAALİYETLERİ (Çiftçi Eğitimi) Toplantı Sayısı Katılan Çiftçi Dağıtılan Materyal 3968 TOPLAM Fındıkta Entegre Mücadele Fındık Hastalık ve Zararlıları Sebze Hastalık ve Zararlıları Kivi Hastalık ve Zararlıları Meyve Hastalık ve Zararlıları Bitki Koruma Ürünleri Uygulaması 38

42 KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN DAĞILIMI Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Su Ürünleri Kooperatifi Sulama Kooperatifi Köy-Koop Kooperatif Birliği Adet Ortak Sayısı ÜRETİCİ BİRLİKLERİ YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ ÜYE SAYISI Bulancak Bal Üreticileri Birliği 25 Şebinkarahisar Bal Üreticileri Birliği 94 Alucra Bal Üreticileri Birliği 18 Espiye Kivi Üreticileri Birliği 16 Keşap Kivi Üreticileri Birliği 22 Yağlıdere Kivi Üreticileri Birliği 90 Keşap Fındık Üreticileri Birliği 102 Giresun Süt Üreticileri Birliği 1539 Şebinkarahisar Süt Üreticileri Birliği 99 Giresun Kırmızı Et Üreticileri Birliği 77 TOPLAM ÜYE SAYISI 2014 yılında üretici örgütleri ve Yetiştirici birliklerinin 102 adet Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 2 yeni Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği 621 Damızlık Manda Yetiştirici Birliği 206 Arı Yetiştiricileri Birliği TOPLAM BAKANLIĞIMIZ YATIRIM PROGRAMINDAN ORTAKLAR MÜLKİYETİNDE UYGULANAN PROJELERİN GERİ ÖDEME TABLOSU İlçe Kooperatifin Adı Proje Konusu Proje Ortak Sayısı Borcunu Kapatan Ortak Sayısı Borçlu Ortak Sayısı Normal Vadede Ödeyen Ortak Sayısı 6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandıran Ortak Sayısı 6456 Sayılı Kanuna Göre Yapılandıran Ortak Sayısı Merkez Sultaniye Köyü T.K.K. 100x2 Süt Sığırcılığı Piraziz Yunusemre Köyü T.K.K. 50x4 Süt Sığırcılığı Dereli Tamdere Köyü T.K.K. 100x2 Süt Sığırcılığı Görele İlçe Mekezi T.K.K. 50x15 Kovan Alucura Karabörk Köyü T.K.K. 50x50 Damızlık Koyun Alucura İlçe Merkerzi T.K.K. 100x2 Süt Sığırcılığı Doğankent Harşıt Vadisi T.K.K. 49x25 Damızlık Koyun TOPLAM İcralık Olan Ortak Sayısı 39

43 KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM PROJELERİ YATIRIM TESİSLERİ YILLARI ARASINDA DESTEK VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI Yeni Tesis Teknoloji Yenileme Tamamlama PROJE KONUSU ADET TOPLAM ÖDENEN HİBE TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (KDV DAHİL) YATIRIMCININ ADI/UNVANI 2014 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR PROJENİN ADI ÖDENEN HİBE TUTARI (TL) TOPLAM YATIRIM TUTARI (KDV DAHİL) Altun Gıda Fındık İşleme Tesisi , ,60 Atilla Tiryakioğlu Pestil Köme İşleme Tesisi , ,00 Yılka Gıda Çay İşleme Tesisi , ,00 TOPLAM , ,60 1 Fındık İşleme Tesisi , ,54 2 Çay İşleme Tesisi , ,75 3 Soğuk Hava Deposu , ,03 4 Pekmez-Pestil ve Köme , ,80 5 Süt İşleme Tesisi , ,00 6 Et İşleme Tesisi , ,00 7 Su Ürünleri İşleme Tesisi , ,00 TOPLAM , ,12 İLÇELER BAZINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR ( ) 2 1 GİRESUN MERKEZ 4 13 BULANCAK EYNESİL ŞEBİNKARAHİSAR DERELİ PİRAZİZ TİREBOLU 6 6 GÖRELE YAĞLIDERE 40

44 KKYDP MAKİNE VE EKİPMAN DESTEKLEMELERİ 2014 YILINDA VERİLEN MAKİNE EKİPMAN DAĞILIMI Motorlu Tırpan El Traktörü Süt Sağım ve Soğ.Tankı Tarım Römorkları Çayır Biçme Makinesi Arıcılık Makineleri Güneş Kollektörü Fındık Toplama Mak. Bahçe Traktörü Atomizör/Pülverizatör Biçer Bağlar Toprak Frezesi 145 Balıkçı G.Soğuk Depo Dal Parçalama Mak. Yem Hazırlama Araçları 2014 YILI 10. ETAP MAKİNA VE EKİPMAN DESTEKLEMELERİ 637 TOPLAM BAŞVURU SAYISI MAKİNE EKİPMAN ALAN YATIRIMCI SAYISI TOPLAM ÖDENEN HİBE TUTARI (TL) TOPLAM PROJE BEDELİ (TL) KDV DAHİL , ,34 YILI ETAP NO TOPLAM BAŞVURU SAYISI ETAPLARA GÖRE VERİLEN MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ UYGUN BULUNAN BAŞVURU SAYISI HİBE DESTEĞİ VERİLEN MAKİNE SAYISI TOPLAM ÖDENEN HİBE TUTARI (KDV HARİÇ) TOPLAM YATIRIM TUTARI (KDV DAHİL) ETAP ,00 TL ,00 TL ETAP ,38 TL ,01 TL ETAP ,75 TL ,45 TL ETAP ,00 TL ,52 TL ETAP ,50 TL ,58 TL ETAP ,00 TL ,56 TL ETAP ,19 TL ,72 TL ETAP ,63 TL ,34 TL TOPLAM ,34 TL ,01 TL 41

45 DOKAP-TARIM PROJESİ FAALİYETLERİ VE BÜTÇE KULLANIMI Sera Kurulumu 28 adet Merkez- Muhtelif Köyler Sera Kurulumu 14 adet Bulancak-Muhtelif Köyler Elma Bahçesi Gölgelik Tesisi 4 da Şebinkarahisar Ceviz Bahçesi Damla sulama 60 da Şebinkarahisar DOKAP- TARIM PROJESİ ÖDENEK HARCAMA RAPORU ( ) YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK HARCAMA MİKTARLARI ÇANAKÇI BULANCAK EYNESİL ŞEBİNKARAHİSAR KEŞAP MERKEZ KULLANILAN TOPLAM ÖDENEK TENKİS EDİLEN ÖDENEK 2008 TENKİS , , ,70 10, ÖDENEĞİ , , ,08 534, TENKİS ,00 0, , ,00 153, ÖDENEĞİ , , , , , TENKİS , , , , , , , ÖDENEĞİ , , , , ,00 0, TENKİS ,00 0, , , , ,00 0, ÖDENEĞİ ,00 0, , ,00 0, , , TENKİS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ÖDENEĞİ , , , , , TENKİS , , , , , ÖDENEĞİ , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , , ,10 DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN YENİLENMESİ VE DAMIZLIK ERKEK MATERYAL ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI 2014 YILI AHIR-AĞIL YAPIMI VE DAMIZLIK HAYVAN ALIMI DESTEK MİKTARI VE ORANLARI DESTEKLEME KONUSU HAYVAN BAŞINA HİBE ÜST LİMİTİ (TL) SIĞIR KOYUN KEÇİ HİBE ORANI % Yeni İnşaat veya Tadilat Damızlık boğa, koç ve teke alımı YILI AHIR-AĞIL YAPIMI VE DAMIZLIK HAYVAN ALIMI BAŞVURULARI Aylar Başvuru Sayısı Uygun Bulunan Başvuru Sayısı Yatırım Tutarı (TL) Talep Edilen Hibe Tutarı (TL) Kasım Aralık Toplam

46 HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUYUCU AŞILAMA (BAĞIŞIKLAMA) ÇALIŞMALARI HASTALIĞIN ADI 2014 YILI AŞILAMALARI Büyükbaş Küçükbaş Kedi-Köpek *Şap **Sığır Brusellozu **Koyun-Keçi Brusellozu Kuduz ***Koyun-Keçi Vebası (PPR) Nodüler Ekzantem (LSD) Anthrax Koyun-Keçi Çiçeği 500 Yanıkara Enterotoksemi Diğer Aşılamalar TOPLAM Büyükbaş SAĞLIK TARAMASI ÇALIŞMALARI Küçükbaş Arı Kovanı Kanatlı Kedi- Köpek Tek Tırnaklı Sağlık Taraması YILI ÇIKAN VE SÖNEN HASTALIKLAR HASTALIĞIN ADI ÇIKAN SÖNEN AKTİF Sığır Tüberkülozu Kuduz Sığır Brusellozu Koyun-Keçi Brusellozu Sığırların Nodüler Ekzantemi(LSD) TOPLAM CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN NAKİLLERİ YILI Büyükbaş Küçükbaş Arı Kovanı TOPLAM Hayvan sevki (Adet) TOPLAM Hayvansal Ürün (Ton) ,5 İl / İlçe Müdürlüklerimize gelen Kuduz şüpheli temas (ısırık - tırmalama) vakası bildirimleri sonucu 518 hayvanın müşahede ve sonuç işlemleri tamamlanmıştır. HAYVAN HAREKETLERİNİN KONTROLÜ VE İDARİ PARA CEZALARI İlçeler İdari Para Cezaları Kişi/Şirket sayısı İdari Para Cezası Miktarı (TL) Alucra 1 664,00 Bulancak 1 664,00 Dereli ,00 Piraziz ,00 Şebinkarahisar ,00 TOPLAM ,00 43

47 İlimiz genelinde büyükbaş hayvana kulak küpesi takılarak TÜRKVET (Hayvan Kayıt Sistemi) veri tabanına kayıtları girilmiştir. 265 SUNİ TOHUMLAMA SAYILARI İlimiz genelinde küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak, KKKS (Koyun-Keçi Kayıt Sistemi) veri tabanına kayıtları girilmiştir. İlimizde periyodik olarak yürütülen kene mücadelesi çalışmalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ücretsiz olarak ilaçlanmıştır Serbest Veteriner Klinikleri ve Birlikler Kamu Veteriner Hekimi Denetim Sayısı Veteriner İlaçları Satış Yerleri Serbest Veteriner Hekim Klinikleri DENETİM VE RUHSATLANDIRMA Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Denetimi Sorumlu Yönetici Belgesi Klnik Çalışma İzin Belgesi Mezbaha Hayvan Pazarı Denetimi Karayolu Denetimi Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri Ruhsat Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu eylem planı gereğince; 480 baş sığır cinsi hayvandan Bağışıklık düzeyi tespitine yönelik surveylans, 405 baş sığır cinsi ve 80 baş koyun cinsi hayvandan da hastalık prevalansının tespitine yönelik surveylans çalışması yapılmak üzere kan serumları alınarak Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kist Hidatik Hastalığı ile Mücadele Projesi kapsamda Giresun Merkez ve ilçelerinde kuduz aşısı yapılan her köpeğe ekinokok parazitine karşı tablet formunda ilaçlama yapılmıştır YILINDA YETERLİLİK BELGESİ VERİLEN CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN NAKİL ARAÇLARI Giresun Nakliyeci Yetki Belgesi Alan Nakliyeci Sayısı İLÇELER TİP1 TİP2 Sürücü Yeterlilik Belgesi Alan Kişi Sayısı Nakliyeye Eşlik Eden Bakıcı Yeterlilik Belgesi Alan Kişi Sayısı Onay Belgesi Alan Hayvan Nakil Aracı Sayısı Çalışma İzni İçin Müracaat Eden Satıcı Sayısı Çalışma İzni Verilen Satıcı Sayısı Merkez Diğer İlçeler TOPLAM

48 HASTALIĞIN ADI 2014 YILINDA GİRESUN İLİNDE UYGULANAN HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNAT MİKTARLARI İşletme Sayısı Hayvanın Cinsi Büyükbaş Küçükbaş Tazminat Miktarı (TL) Koyun Keçi Brusellozu ,00 Sığır Brusellozu ,00 Anafilaktik Şok ,00 Sığır Tüberkülozu ,00 Kuduz ,00 Nodüler Ekzantem (LSD) ,00 TOPLAM ,00 Sütlerde Sağım Hijyeni ve Kalitenin İyileştirilmesi Projesi kapsamında, Bulancak ilçemizde Hisarkaya, Şeyhmusa, Yeşilhisar köylerinde ve Giresun Merkeze bağlı Güveç köylerinde hedef kitle olan kadın çiftçilere; ahır ve sağım hijyeni, sütün soğutulması, muhafazası ve değerlendirilmesi, süt ineklerinde mastitis hastalığı taraması (CMT) ve mücadelesi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Meme başı antiseptik daldırma (teatdipping) ve kuru dönem antibiyotik uygulamaları da ücretsiz yapılmıştır. Arı Kovanlarının Yabani Hayvanlardan Korunması Projesi (Elektro Şoklu Çit Sistemi) kapsamında Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olan 15 arıcımıza % 50 destekli güneş enerjisi ile çalışan elektro şoklu çit dağıtılmıştır. KALINTI İZLEME ÇALIŞMALARI GİRESUN İLİNDE BULUNAN ONAYLI MEZBAHANELER Numune Cinsi Bal Süt İstenen Analizler Alınan Numune Sayıları Temmuz Ağustos Eylül Dönemi Ekim Kasım Aralık Dönemi Sonuç B1 Sülfonamid 1 - B3a 1 B3b 1 Sonuç gelmedi Sonuç gelmedi B3c 1 - B3f-Naftalin 1 - A6-nitroforan, B2a-avermektin 1 - B1-tetrasiklin 1 - B3d 1 - B2e 1 - A6-Kloramfenikol 1 - B1-makrolid 1 - B2a-benzimidazol B2e 1 - BULUNDUĞU YER İŞLETME TÜRÜ DURUMU Giresun/Merkez Mezbaha Onaylı Bulancak Şebinkarahisar Tirebolu Espiye Mezbaha Hayvan pazarı Mezbaha Hayvan pazarı Mezbaha Mezbaha Hayvan Pazarı Onaylı Yeni hayvan pazarı yapımı devam ediyor. Onaylı Ruhsatlı Onay almak için modernizasyon işlemleri e kadar uzatıldı. Onaylı Ruhsatlı EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI TÜRÜ ADEDİ KATILAN KİŞİ SAYISI Toplantı Bilgilendirme Liflet / Broşür

49 SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ İLİMİZDE BULUNAN BALIKÇI BARINAKLARI VE ÇEKEK YERLERİ DENETİM YAPILAN YER DENETİM SAYISI İLÇELER Merkez Piraziz Bulancak Keşap Espiye Tirebolu Görele Eynesil Toptan ve Perakende Satış Yerleri 288 Balıkçı Barınağı ve Gemi 42 Kontrol Teknesi İle Denizde 9 Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri 49 Proje Aşamasındaki Yetiştiricilik Tesisleri 5 Karayolu 25 TOPLAM 418 SU ÜRÜNLERİ İDARİ PARA CEZALARI VE EL KONULAN ÜRÜNLER Miktar İdari Para Cezası 8 El Konulan Ürün El Konulan Avlanma Araçları 1 adet kalkan 2 kasa istavrit 2 kasa mezgit 2 kasa çinekop 2 kasa barbun Ceza Miktarı (TL) 5,261TL 10 Adet Misina Ağı - SU ÜRÜNLERİ BELGELERİ Barınak Yeri Çekek Yeri TOPLAM BALIKÇI GEMİLERİ BOY 12 m den küçük m arası 22 m den büyük GEMİ SAYISI Tür Adı TOPLAM 618 Deniz Salyangozu (Avcılık) 2014 YILI GİRESUN İLİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL MİKTARLARI 1.Dönem (Ocak-Mart) (kg) 2.Dönem (Nisan- Haziran) (kg) 3.Dönem (Temmuz- Eylül) (kg) ONAYLI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSLERİ 4.Dönem (Ekim- Aralık) (kg) TOPLAM (Kg) Alabalık YERİ İŞLETME ADI DURUMU Ruhsat Tezkereleri Amatör Balıkçı Belgesi Merkez Bizim Fırın Unlu Gıda Mamulleri (Su ürünleri Depolama) Onay almıştır Eynesil Güdükoğlu Balıkçılık (Su Ürünleri İşleme Tesisleri) Onay almıştır Bulancak Fatoğlu Balıkçılık Onay almıştır Bakanlığımızın balıkçılık filosunu azaltmak kapsamında yapmış olduğu destekleme kapsamında ilimizden 5 tekne desteklemeden yararlanmak için hak kazanmıştır. SU ÜRÜNLERİ EĞİTİMLERİ Türü Adedi Katılan Kişi Sayısı Toplantı Bilgilendirme 5 35 GEMİ ADI GEMİ BOYU (M) DESTEKLEME ÜCRETİ (TL) 1. DİVDO 11, DENİZ ASLANI 10, ESEN-28 10, AHMET REİS 10 12, MİTHAT KAPTAN

50 KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Tarım Danışmanı Sayısı Çiftçi Sayısı Ödenen Ücret 2014 YILI ÇMVAHİZMETLERİ 2013 YILI 2. DİLİM ÖDEME 2014 YILI 1. DİLİM ÖDEME ,00 TL ,00 TL Çiftçi Sayısı Ödenen Ücret ,00 TL İl Müdürlüğümüz tarafından "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 30 Eylül - 02 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen programa 4 ayrı ilçede 4 ayrı okuldan 67 öğrenci katılmıştır. 5.Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve jüri tarafından sergilenmesi uygun görülen fotoğraflar belirli bir sıra dahilinde İllerde yapılacak organizasyonlarla sergilenmektedir. Bu eserlerden ilimizde 70 adedi sergilenmiştir. İl Müdürlüğümüz başkanlığında, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Fiskobirlik, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Ziraat Odasının temsilcilerinin katılımıyla Fındıkta çotanak sayımına göre rekolte tespiti için saha çalışması yapılmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2014/6355 sayılı Kararnamesinin ek kararı gereğince tarihinde meydana gelen don zararından % 30 ve üzerinde zarar gördüğü tespit edilen adet çiftçinin düşük faizli tarımsal kredilerine ilişkin borçlarının ertelenmesi amacıyla 2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri güncellenerek kerdi kuruluşlarına bildirildi. 47

51 2014 YILINDA ÜRETİCİLERE ÖDENEN BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ ÖDEMELERİ DESTEKLEME TÜRÜ BİRİM ÖDENEN TEŞVİK MİKTARI (TL) Anaç Sığır Desteklemesi işletme / baş ,00 Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 116 işletme / 318 baş ,00 Buzağı Desteklemesi 489 işletme / baş ,00 Anaç Manda Desteklemesi 63 işletme / 99 baş ,00 Anaç Koyun Keçi Desteklemesi 439 işletme / baş ,00 Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi (Manda Islah Projesi) 606 işletme / baş ,00 Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi (Karayaka Koyunu Alt Projesi) 50 işletme / baş ,00 Alabalık Desteklemesi 13 işletme / kg ,00 Hayvan Hastalıkları Tazminatı 42 işletme / 448 baş ,00 Arılı Kovan Desteklemesi 696 işletme / adet ,00 Süt Desteklemesi 12 işletme / lt ,00 Filodan Çıkarılan Balıkçı Gemisi 7 gemi ,00 Fark Ödemeleri Desteklemesi (Hububat) 2 kişi / 377,87 da 2.518,60 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 61 kişi ,00 Yem Bitkisi Desteklemesi 155 kişi / 2.601,78 da ,26 Organik Tarım Uygulamaları 18 kişi / 1.013,81 da ,70 İyi Tarım Desteklemesi 480 kişi /14.965,24 da ,21 Mazot Gübre Desteklemesi kişi / ,85 da ,21 Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği kişi / ,10 da ,16 Ekonomik Yatırım Desteği 7 kişi ,00 Makina Ekipman Desteği 1356 kişi ,19 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kişi ,00 Toprak Analiz Desteği 765 kişi / ,51 da ,38 TARSİM (Bitkisel ve Hayvansal Sigorta) poliçe ,88 GENEL TOPLAM ,59 48

52 BÜTÇE GÖSTERGELERİ 49

53 BÜTÇE VE PLANLAMA 50

54 2014 YILI DÖNER SERMAYE HARCAMALARIMIZ 2014 YILI GELİRİMİZ TL 2014 YILI HARCAMALARIMIZ Yükümlülükler Yatırım Giderleri GSMH (%15) ,68 TL Makine Teçhizat Alımı ,00 Merkez Hisse (%5) ,90 TL Kara Taşıtı (Pick-up) ,94 SHÇEK Payı (%1) ,38 TL İlan Giderleri Çeşitli Kalemlerden Ödemeler YILI GENEL BÜTÇE HARCAMALARI FAALİYET ADI HARCANAN TUTAR (TL) FAALİYET ADI HARCANAN TUTAR (TL) Araç Kiralama ,80 Mahkeme Harcı 1.457,20 Akaryakıt ,21 Giyecek Yardımı ,84 Elektrik ,41 Memur Yemek Devlet Katkısı ,08 Su 4.631,17 Hane Halkına Yapılan Transfer 7.658,68 Telefon ,85 Geçici Görev Yolluğu ,33 İnternet ,10 İyi Tarım Analiz Ücreti ,00 Kırtasiye ,54 İyi Tarım Sertifikasyon Ücretleri ,00 Temizlik Malzemesi ,94 Organik Tarım Sertifikasyon Ücretleri 3.374,80 Pul Alımı ,80 Sera Malzemeleri Alımı ,97 Büro Mak. Büro Malz. ve Mak. Teç. Alımı ,07 Gübre Alımı ,26 Mak. Teç On. ve Araç Bak ,98 Mera Orman Gülü Temizliği ,01 İnşaat Giderleri ,70 Diğer ,79 İhale İlanı ,78 GENEL TOPLAM ,43 51

55 GENEL BÜTÇE İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER PROJE ADI TL TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1- Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Hayvancılık Kooperatifinin Geliştirilmesi Projesi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4- Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi İyi Tarım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7- Hayvancılığı Geliştirme Projesi GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8- Gıda Denetim Hizmetleri Bitki Sağlığı Uyg. Kontr. Projesi Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11- Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12- İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi TOPLAM

56 53

57 54

58 2014 YILI PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ 55

59 56

60 PERFORMANS HEDEFİ-1 STATEJİK AMAÇ 1. STRATEJİK HEDEF 1. PERFORMANS HEDEFİ 1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. si (%) si (%) 1 Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında koruma altına alınan Anadolu Mandası sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında koruma altına alınan Karayaka Koyunu sayısı (Adet) Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında gen kaynaklarımız koruma altına alınmaktadır. Bakanlık onayı ile birlikte Halk Elinde Islah Projesi Kapsamında koruma altına alınan Anadolu Mandası Sayısında artırımına gidilmiştir. Malaklarında desteklemeye dahil edilmiştir Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet) İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen tarım havzalarında çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan en uygun ürünlerin üretimi hedeflenmektedir. si (%) Mera tahsis alanı (Hektar) Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında gen kaynaklarımız koruma altına alınmaktadır. si (%) Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerin yapılması hedeflenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen mera miktarını ifade eder. Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%) Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Türkiye çapında kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam işletme sayısına oranını ifade eder. si (%) Su ürünleri üretiminde denetim yapılan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. İşletme sahiplerini belgelerini yenilerken yüksek miktarda para harcamaları sonucunda bazı işletmeler kapatma kararı almıştır. Mevcut işletme sayısındaki azalma ile yapılan denetim sayısı azalmıştır. si (%) 6 nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler İl mera komisyonuna bağlı olarak çalışan teknik ekipler çalışmaların programa uygun olarak yürütülmesi ve planlanan süre içerisinde tamamlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak çalışma sonuçlarının da doğru olması, hataların asgari seviyeye indirilmesi, kanun ve yönetmeliklerde istenilen şekillerde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle teknik ekipte görev alan üyelerin iş yoğunluklarının çok fazla olması ve büro çalışmaları ile arazi çalışmalarından elde edilen bilgilerin tutarlılık göstermesi, bu bilgilerin en doğru şekilde tahsise esas belgelere aktarılması bakımından, 2014 yılı tahsis programının 2015 yılı tahsis programı ile birleştirilerek gerçekleştirilmesi planlanmıştır. si (%) Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı (%) Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Yüzey ve yeraltı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonların kontrol edilme oranını ifade eder. Nitrat kirliliğinin izlenmesi ile ilgili Mayıs ayı verileri kayıt altına alınamamıştır. Bunun nedeni ise nitrat kirliliği test kimyasallarının ve diğer sarf maddelerin haziran ayı içerisinde müdürlüğümüze ulaşmasıdır. 7 Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üretimin arttırılması ve hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların ıslah edilmesi hedeflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık miktarı ifade eder. 57

61 8 Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar) si (%) Meraların verimliliğinin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanıcılara ıslah etmeleri şartıyla kiralanmasını ifade eder. Yıllık olarak ıslah amaçlı kiraya verilen mera alanıdır. 12 Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı (Hektar) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler si (%) , Tarım arazilerinde belirlenen kullanım değişiklikleri, sera gazı emisyon çalışmalarında ve diğer tarımsal planlama çalışmalarında kullanılır. Bu kapsamda tarım alanlarındaki değişiklikler arazi kullanım sınıflarına uygun olarak belirlenir. Yapılan hizmetin kurumumuz tarafından belirlenen ve öngörülen bir çalışma olmaması, tamamen üreticilerin ve tüzel kişilerin müracaatı sonrasında yapılan bir hizmet olması nedeniyle hedeften sapma olmuştur. Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi) si (%) Kayıt altına alınan örtü altı bitkisel üretim işletme sayısı (Adet) si (%) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, il genelinde organik tarım yapan üretici sayısını ifade eder. Devletin organik tarıma vermiş olduğu destek miktarının artması ve sertifikalandırma ücretlerinin azalması. Ayrıca organik ürünlere olan pazar taleplerinin artması. 13 nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtü altı üretim önem kazanmıştır. Örtü altı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. Yönetmelik gereği bitkisel üretim işletmelerinin kayıt altına alınabilmesi için toplamda en az 500 m2 üretim alanı olması gerekmektedir.2014 yılı içerisinde bu kapasitede üretim alanına sahip üretici bulunmamaktadır. si (%) İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir hale getirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, il genelinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapan üretici sayısını ifade eder yılında meydana gelen don zarar fındık üretimini azaltmıştır. Don zararından dolayı hiç ürün alamayan üreticilerimiz mevcuttur. İyi tarım uygulamaları sertifikası ürüne verildiği için ürün alamayan üreticiler Bakanlık mevzuatı gereği sistem dışına çıkarılmıştır. Bu nedenle iyi tarım uygulamalarında hedef kişi sayısına ulaşılamamıştır. Bakanlığımız iyi tarım uygulamaları mevzuatında düzenleme yaparak herhangi bir nedenle ürün alamayan üreticilerin sistemde kalmasını sağlamalıdır. si (%) 11 Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (Adet) Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir. 58

62 PERFORMANS HEDEFİ-2 STATEJİK AMAÇ 1. STRATEJİK HEDEF 2. PERFORMANS HEDEFİ 2. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak. si (%) si (%) 1 Suni tohumlama sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Üstün verimli kültür ırkı hayvanlardan elde edilen sperma ile suni tohumlama yapılarak hayvan ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık yapılan suni tohumlama sayısını ifade eder yılında uygulanmaya başlanan Besilik Materyal Üretim Desteklemesinden dolayı vatandaşların suni tohumlamaya olan ilgileri artmıştır. Eğitim yayım çalışmalarının artmıştır. Damızlık birliklerinin faaliyetleri artmıştır. si (%) 5 Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi nde kayıtlı araziye oranı (%) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler 1, Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarının oranını ifade eder. Müdürlüğümüz tarafından yapılan çiftçi eğitim faaliyetleri, çiftçi kayıt sistemine kaydolan üreticilere devlet desteği verilmesi ve gübre girdi fiyatlarındaki anormal artışlar sonucunda analiz yaptıran üreticilerimizin sayısı hedefimizi aşmıştır. E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş) Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt altına alınarak izlenmesini ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin oluşturulması hedeflenmektedir. si (%) Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler İlimiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve bahçeleri tesis etmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı ya da standart fidan/çilek fidesi ile tesis edilen alanı ifade eder. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yayım faaliyetleri, sertifikalı fidana verilen devlet desteği, sertifikalı fide/fidan satışı için gerekli kontrollerin yapılarak üreticilerin sertifikalı fide/fidana yönlendirilmesi, çiftçilerin görsel basın yoluyla sertifikalı fide/fidan tesislerinin farkına varmaları. si (%) Kültür ırkı hayvan oranı (%) Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve performans değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 59

63 PERFORMANS HEDEFİ-3 STATEJİK AMAÇ 1. STRATEJİK HEDEF 3. PERFORMANS HEDEFİ 3. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak. si (%) si (%) Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar) Küçükbaş hayvan sayısı (Adet) Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. Ortalama işletme büyüklüğü, toplulaştırma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik tedbirlerin etkinliğini göstermektedir. 6 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının artırılması hedeflenmektedir. 2 si (%) Kırmızı et üretim miktarı (Ton) Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılarak arz güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yıllık üretilen kırmızı et miktarını ifade eder. 7 Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet) si (%) Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su kaynaklarına bırakılan yavru balık sayısını ifade eder. si (%) si (%) Ulusal Süt Kayıt Sistemi nde kayıtlı olan süt miktarı (Ton) Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet) Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek için tarım sigortası uygulamalarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan tarım sigortası poliçe sayısını ifade eder. 8 Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve süt arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. si (%) 4 Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Adet) si (%) Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli bitkisel üretim yapan üretici sayısını ifade eder. si (%) 9 Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı (%) Yem bitkileri üretim miktarı (Ton) Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve tarım dışı gelirleri ile karşılayamayan üreticilerin hasarlarının tespit edilerek karşılanması hedeflenmektedir. si (%) Bal üretim miktarı (Ton) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Üreticilerin desteklenmesi, TKDK nın üreticelere % 50 destekli kovan vermesi bal üretimini cazip hale getirmiştir. 10 nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler İlimizde yetiştirilen yem bitkilerinin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir yılıiçerisinde meydana gelen kuraklık ve don olaylarından dolayı verimde düşüş meydana gelmiştir. Doğal afetler nedeniyle 2014 yılı hedeflerine ulaşılamamıştır. 60

64 PERFORMANS HEDEFİ-4 STATEJİK AMAÇ 2. STRATEJİK HEDEF 4. PERFORMANS HEDEFİ 4. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. si (%) si (%) 1 Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programları, şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde görevli Kontrol Görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%) Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 174 Alo Gıda Hattı kurulmuştur. Bu yolla gelen başvurular değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller gerçekleştirilmektedir. 2 Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) si (%) Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi yemini üreten çiftlikler ile yem depolama ve satış yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik ve hijyen şartları ve mevzuatta belirtilen diğer hususlar bakımından kontrol edilir. 6 Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi sayısına oranı (%) si (%) Gıda kontrol ve denetiminde görev alan personelin yıl içerisinde aldığı eğitim sayısı, yaptığı kontrol görevinin mevzuatı ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade ettiğinden standardize olmuş bir kontrol faaliyeti sağlayacaktır. 3 Planlanan yem numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) si (%) Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen numune sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. 7 Donanımlı Gıda Denetim Aracı sayısı (Adet) si (%) Gıda kontrol ve denetiminde kullanılmak üzere İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan Donanımlı Gıda Denetim Aracını ifade eder. si (%) 4 Planlanan gıda numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) Gıda denetim ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce yapılan yıllık numune alım planları ile üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin alınması planlanmaktadır. Planlanan numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp yürütülmediğini göstermektedir. 61

65 PERFORMANS HEDEFİ-5 STATEJİK AMAÇ 2. STRATEJİK HEDEF 5. PERFORMANS HEDEFİ 5. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak. Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak. Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak. si (%) 1 STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet) Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda güvenilirliği konusunda farkındalığı artıracaktır. si 2 Sertifika/Katılım Belgesi verilen esnaf sayısı (Kişi) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu faaliyet konularına göre düzenlenecek olan eğitimlerde başarılı olan esnaflara sertifika verilecektir. Bu sertifika programları ile işletmelerin güvenilir ürün üretebilmeleri, rekabet gücünü artırmaları, kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak için işletmelerin teknik altyapılarını güçlendirilerek ulusal ve uluslararası standartlara uyumları sağlanacaktır. Eğitimlere beklenenin üzerinde talep olmuştur. Planlama daha detaylı yapılacaktır. 62

66 PERFORMANS HEDEFİ-6 STATEJİK AMAÇ 2. STRATEJİK HEDEF 6. PERFORMANS HEDEFİ 6. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. si (%) 1 Yayımlanan afiş, broşür, liflet sayısı (Adet) Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüketici ve üreticilerin bilinçlendirilmesini sağlayan basılı yayınlardır. Üretim, toplu tüketim ve perakende faaliyeti gösteren işletmelere rehber niteliğinde olup ve uygulanması gönüllülük esasına dayanan dokümanlar basımı gerçekleştirildikten sonra işletmelere dağıtılacaktır. Sektör bazında hazırlanan kılavuzlar işletmelerde gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanmasında yol gösterici olacaktır. si (%) Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Alo Gıda Hattı na yapılan başvuru sayısı tüketicinin duyarlılığının göstergesidir. Alo Gıda Hattına gelen başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritası çıkarılmış ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve izleme programlarının daha etkin olarak yapılması sağlanmıştır. Alo Gıda hattı halkımız tarafından yeterince bilinmemektedir. Performans değerinin arttırması amacıyla yayım çalışması yapılacaktır. 63

67 PERFORMANS HEDEFİ-7 STATEJİK AMAÇ 3. STRATEJİK HEDEF 7. PERFORMANS HEDEFİ 7. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak. Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. si (%) si (%) 1 Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (%) 0,2 0, Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 2 Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet) Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak ülkemiz sertifikalı fidan/fide ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertifikalı ve standart olarak belgelendirilen fidan/fide miktarını ifade eder. nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Müdürlüğümüz tarafından yapılan çiftçi eğitim faaliyetleri, tohumculuk ve bitki pasaportuna yönelik denetimlerin artırılması, üretici alıcıların bilinçlenmesi, sertifikalı fide/fidana olan talebin artması. PERFORMANS HEDEFİ-8 STATEJİK AMAÇ 3. STRATEJİK HEDEF 8. PERFORMANS HEDEFİ 8. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek. si (%) si (%) 1 Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısı (Adet) Aralık 2011 sonu itibariyle piyasada bulunan civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün ruhsatına esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespiti ve bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve denetimleri yapılacaktır. 3 Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (%) Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. si (%) 2 Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (%) Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi ve toptancı) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 64

68 PERFORMANS HEDEFİ-9 STATEJİK AMAÇ 3. STRATEJİK HEDEF 9. PERFORMANS HEDEFİ 9. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. si (%) 1 Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Bitkilerin yetiştirme döneminde bitki sağlığı açısından riskli karantinaya tabii 27 ayrı organizmayla ilgili teknik talimatlar hazırlanmış olup kullanımına sunulacaktır. Bu talimatlar doğrultusunda yürütülecek olan sürvey çalışmaları ile karantinaya tabi ve ülkemizde varlığı bilinmeyen beş organizma ile ilgili 30 İl de sürvey çalışmaları yapılacak, tespit edilen alanların sınırları çizilerek sürvey haritalarına işlenecek ve bu alanlarda zamanında gerekli tedbirler alınarak başka bölgelere bulaşması engellenecektir. İlimizde uygulanan özel sürvey çalışmalarına yönelik organizma sayısı Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve İllerin çalışma programlarını gösteren Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereği tespit edilmektedir yılı programımızda 12 adet organizma sayısı beklentimiz olmasına rağmen 10 adet organizma programa alındığından stratejik hedefe ulaşılamamıştır. Önümüzdeki Bakanlığımızın belirlemiş olduğu zararlı organizma sürveyi miktarı kadar hedef çalışma yapılmalıdır. si (%) 2 İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına oranı (%) Bitki ve bitkisel ürün ihracatında karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan işlem sayısına oranıdır. İhraç edilen ancak zararlı organizmalar nedeniyle alınan bildirim sayısının ihraç işlem sayısına oranı yapılan kontrollerin etkinliğini ifade etmektedir. 65

69 PERFORMANS HEDEFİ-10 STATEJİK AMAÇ 4. STRATEJİK HEDEF 10. PERFORMANS HEDEFİ 10. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek. Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet) si (%) si (%) 1 Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası hastalıklarından ari işletmeleri kapsamaktadır yılında ilk kez Trakya' da beş il genelinde başlatılan uygulama 2011 yılında ülkemiz geneline çıkartılmıştır. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellası hastalıkları kontrol edilerek güvenilir süt ve süt ürünleri üretilmekte ve tüm halkımızı etkileyen güvenilir gıda arzı gerçekleştirilmektedir. 6 Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%) Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacaktır. 2 Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%) si (%) Hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için her türlü hastalığın erken teşhisi hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi için önemlidir. Her yıl tüm hayvan varlığını kapsayacak şekilde erken teşhis amacıyla sağlık tarama programı oluşturulmaktadır. si (%) 7 Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (%) si (%) Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir., aşılama programına alınan kedi-köpeklerin % 85 inin hastalığa karşı aşılanarak halk sağlığı için önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol altına alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. 3 Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (%) Koyun ve keçi varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir. nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler İl ve İlçelerde sahipsiz hayvanlar için yapılan barınaklar artmıştır. Vatandaşların bölgede görülen kuduz hastalıkları nedeni ile aşılamaya olan ilgilerinin artması. Eğitim yayım çalışmalarının artması. si (%) si (%) 4 Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (%) Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (%) Büyükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir. si (%) Programlı küçükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%) yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya geçilmiştir. Küçükbaş hayvanlarda 6 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1 in altına çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan brusella hastalığının yok edilmesi için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. 5, aşılama programına alınan büyükbaş hayvanların % 85 inin hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Brusella Rev-1 konj. aşılarının bazı serileri Bakanlığımızca geri çekilmiş olduğundan ötürü program tamamlanamamıştır. 66

70 si (%) 9 Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya geçilmiştir. Büyükbaş hayvanlarda 10 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1 in altına çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan brusella hastalığının yok edilmesi için büyükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. Yıl içinde ve sonbaharda sadece suni tohumlamadan doğan buzağılar için kısıtlı miktarda Brusella S-19 konj. aşı gelmiş olup, halen aşılamaya devam edilmektedir. si 10 Programlı büyükbaş kene ilaçlaması oranı (%) Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan kenelerle mücadele etmek amacıyla Bakanlığımızca hastalığın görüldüğü illerde bulunan çiftlik hayvanları ilaçlanarak halk sağlığı korunmuş olacaktır. 67

71 PERFORMANS HEDEFİ-11 STATEJİK AMAÇ 4. STRATEJİK HEDEF 11. PERFORMANS HEDEFİ 11. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak. Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak. si (%) 1 Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (%) Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmektedir. si (%) 2 Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet) Hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacaktır. Nakil araçları için İl Müdürlükleri tarafından onay belgesi verilecektir tarihinden itibaren ilgili belgelere sahip olmayan, onay belgesi bulunmayan nakil araçlarının hayvan nakli yapmasına müsaade edilmemektedir. 68

72 PERFORMANS HEDEFİ-12 STATEJİK AMAÇ 5. STRATEJİK HEDEF 12. PERFORMANS HEDEFİ 12. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. si (%) si (%) Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (Hektar) lanan parsel oranı (%) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanması ile arazi parçalılığı giderilerek, sulama randımanı artırılacak ve işletme masrafları düşürülecektir. Yıllık olarak toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alanı ifade eder. 4 Arazi Parsel lama Sistemi (LPIS), Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projeleri çalışmaları sonunda kayıt altına alınmış ve tanımlanmış parsel oranını ifade etmektedir. TARBİL projesi kapsamında Bakanlığımız tarafından tanımlanan parsel sayısı adet parseldir. si (%) Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar) Kamu tarafından geçmiş yıllarda yapılan sulama tesisleri modern basınçlı sulamaya (yağmurlama, damla sulama) dönüştürülerek suyun verimli kullanılması sağlanacak, yarım kalmış tesisler tamamlanacak, eskimiş tesisler rehabilite edilecektir. Ayrıca bireysel olarak yapılacak modern sulama sistemleri desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. si Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar) , Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve potansiyel yararlanma imkânlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda Tarım Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen toplulaştırma, dağıtım, kamulaştırma, arazi kullanım planlaması, Arazi Islahı ve Toprak Koruma Projeleri başta olmak üzere; tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin değerlendirilmesi ile Tarım Reformu Projelerinin temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar raporlarıyla birlikte üretilecektir. nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Yapılan hizmetin kurumumuz tarafından belirlenen ve öngörülen bir çalışma olmaması, tamamen üreticilerin ve tüzel kişilerin müracaatı sonrasında yapılan bir hizmet olması nedeniyle hedeften sapma olmuştur. 69

73 PERFORMANS HEDEFİ-13 STATEJİK AMAÇ 5. STRATEJİK HEDEF 13. PERFORMANS HEDEFİ 13. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak. si (%) 1 Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet) Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması hedeflenerek kooperatif projeleri hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere düşük faizli kredi verilerek rehabilite edilen ve yeni kurulan işletme sayısıdır. si (%) 2 Faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölge sayısı (Adet) Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini artıran ve tarım sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini sağlayan tüzel kişilik kazanmış bölgeleri ifade eder. si (%) 3 Tanıtımı yapılan kooperatif sayısı (Adet) Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması hedeflenerek, kooperatiflerce üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı katalog aracılığı ile yapılacaktır. 70

74 PERFORMANS HEDEFİ-14 STATEJİK AMAÇ 5. STRATEJİK HEDEF 14. PERFORMANS HEDEFİ 14. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. si (%) si (%) Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (Adet) Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce düşük faizli kredi kullanılarak kurulan hayvancılık işletmelerini ifade eder. si (%) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık büyükbaş hayvan teminini ifade eder. 5 nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği verilen ve tarımsal ürünlerin işlenmesi-paketlenmesidepolanması ünitelerini içeren; yeni tesislerin kurulması, yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut olan tesislerin teknolojisinin yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını ifade eder. Başvuru sürecinde 4 yatırımcı proje başvurusu yapmış olup, uygun olan 4 yatırım proje başvurusu Bakanlığın nihai değerlendirmesi sonucu hibe almaya hak kazanmıştır. Yatırımcılardan biri kendi sorunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı projenin gerçekleştirilebilmesi için İl Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamamıştır. Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yatırımlarla ilgili koşullar detaylı olarak yatırımcılara anlatılacaktır. si (%) Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet) si (%) Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı (Dekar) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık küçükbaş hayvan teminini ifade eder. si (%) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları seracılık projelerindeki alanları ifade eder. İlimizde şimdiye kadar kooperatifler tarafından uygulanan sera projesi olmamıştır. 6 7 nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyetlerinden faydalanan işletme sayısı (Adet) Kırsalda üretim kalitesinin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması için uygun makine ekipman kullanımı önemlidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen makine ekipman sayısını ifade etmektedir. Öngörülenden daha fazla başvuru gerçekleşmiştir. Muhtemel başvuru sayısının değerlendirilmesi noktasında İlçe Müdürlüklerimizle daha sıkı çalışmalar yapılacaktır. si (%) Dış kaynaklı projeler ile inşa edilen tarımsal ve sosyal alt yapı tesislerinden yararlanan çiftçi aileleri sayısını ifade etmektedir. 71

75 si (%) 8 Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi) Eğitim, yayım, kurs ve sınavlar yoluyla; çiftçilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal yenilikleri öğrenmeleri, uygulamaları, geleneksel el sanatlarının öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. si 9 Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet) Çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında karşılanması amacıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bilgi ve teknolojinin hızla değiştiği günümüzde çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında karşılanması kaliteli üretimi ve verim artışını da beraberinde getirecektir. Danışmanlık hizmeti alan işletmelere Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Tebliği kapsamında her yıl destek verilmektedir. si (%) 10 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı (Adet) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sisteminin yaygınlaştırılması, mevcut işletmeler içerisinde veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme girilmesi, sistemden elde edilecek sonuçların tarımişletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması açısından önem taşımaktadır. si (%) 11 IPARD Programının tanıtım etkinliklerine katılan kişi sayısı (Kişi) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD Programı'nda uygulanması öngörülen tedbirlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır. IPARD Programı kapsamında belirlenen 42 ilde programın tanıtımı yapılmakta olup tanıtım yapılan illerdeki personele ve proje hazırlayacak danışman firmalara program hakkında eğitimler verilecektir. 72

76 PERFORMANS HEDEFİ-15 STATEJİK AMAÇ 6. STRATEJİK HEDEF 15. PERFORMANS HEDEFİ 15. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. si (%) si (%) Çalışan başına düşen ortalama eğitim süresi (Gün) 1,6 0, Düzenlenen yönetici geliştirme programı sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için hizmetiçi eğitim programları düzenleyerek, personel başına düşen ortalama eğitim süresinin artırılması hedeflenmektedir. Yıl içerisinde yapılan toplam hizmetiçi eğitimlerde, eğitime katılan personelin almış olduğu toplam eğitim gün sayısının İl Müdürlüğünün toplam personel sayısına oranı ile elde edilmiştir. Bakanlığımızın yeni bir sistemi olan Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS) tam olarak çalışmaması, bazı eğitimlerim iptal olması ve personelin yeni kurulan bu sistem üzerinden eğitim başvurusu yapmaması üzerine 2014 yılı hedeflerine ulaşılamamıştır. 4 Yönetici geliştirme programları düzenlenerek yöneticilerin ve yönetici adaylarının bu programlara katılımları sağlanacaktır. Kurumsal ve katılımcı yönetim anlayışı için, yöneticilerin katılacağı kişisel gelişim, liderlik, kurumsal iletişim ve iletişim becerileri vb. konularda geliştirme programları düzenlenerek yönetici veya yönetici adayının katılması planlanmaktadır. si (%) 2 İç Kontrol sisteminin tamamlanma oranı (%) si (%) Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve uygulanması sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacaktır. Bakanlık, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, bir pilot birim seçilerek Kamu İç Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmıştır. Pilot birimde oluşturulan sistemin tüm Bakanlık bünyesine yayılmasında, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından danışmanlık ve teknik destek görevi yürütülmekte olup, birimlerin altı ayda Eylem Planlarında yazılı 79 genel şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılarak kurulumu tamamlama yüzdeleri tespit edilmektedir. 5 Norm kadroya tabi personelin tüm personele oranı (%) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet) Norm kadro sayesinde hangi iş için hangi unvanda hangi birimde kaç personele ihtiyaç olduğu yönünde çalışmalar bitirilmiştir. Bu itibarla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin arttırılması düşünülerek personel hareketlerinin birimler arasında dengeli dağılımının sağlanması planlanmaktadır yılı 9. ayında gelen yeni norm kadro listelerine göre İl Müdürlüğümüz normları düşürülmüştür. BU nedenle personelin norma oranı da artmıştır. si (%) Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi) si (%) Mevsimlere göre düzenlenecek farklı etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası, bahar koşusu, satranç turnuvası, çeşitli sergiler, tiyatro, konser vb. sportif ve sosyal faaliyetler organize edilecektir. 3 Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve verilen hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak amacıyla, Hizmet içi Eğitim Merkezleri tarafından yapılan eğitimler sonucunda sertifika veya katılım belgesi alan personel sayısını ifade eder. Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı (Kişi) si (%) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Bakanlığımızın yeni bir sistemi olan Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS) tam olarak çalışmaması, bazı eğitimlerim iptal olması ve personelin yeni kurulan bu sistem üzerinden eğitim başvurusu yapmaması üzerine 2014 yılı hedeflerine ulaşılamamıştır. 7 Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır. 73

77 si (%) 8 Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%) Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları ölçülecektir. si (%) 9 İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı (%) Anket çalışmaları yapılarak, sunulan hizmetlerden personelin memnuniyeti ölçülecek ve memnuniyetin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. si (%) 10 Kurum desteği ile yurt dışında eğitim alan personel sayısı (Kişi) Personelin çalıştıkları konularda yurtdışı eğitimlere katılarak, mesleki yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir. 74

78 PERFORMANS HEDEFİ-16 STATEJİK AMAÇ 6. STRATEJİK HEDEF 16. PERFORMANS HEDEFİ 16. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek. si (%) si EDYS kullanan birim sayısı (Adet) Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet) Merkez birimlerinden başlamak üzere dosya paylaşımı ve evrak akışı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) ile yapılacaktır. Yıllar itibariyle EDYS kullanan birim sayısını ifade eder. 5 İhtiyaç doğrultusunda hizmet binası bulunmayan ya da kullanıma uygun olmayan il ve ilçe müdürlüklerine yeni hizmet binaları yapılacaktır. si (%) 2 Yapılan video konferans sayısı (Adet) Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim, eğitim, konferans gibi etkinlikler video konferans üzerinden yapılabilecektir. Yıllık yapılan video konferans sayısını ifade eder. si (%) Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı (Adet) Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili toplumun bilgilendirilmesinde doğru bilginin elektronik ortamda kolay ulaşılabilir olması amaçlanmıştır. Elektronik ortama aktarılan ve hizmete sunulan; bülten, dergi ve kitap sayısını ifade eder. nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Yıl içerisinde meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere göre ilgili şube müdürlüklerimiz tarafından el broşürleri ve duyuru pankartları hazırlanmaktadır yılı içerisinde de beklenmeyen çeşitli salgın hastalıklar ve yeni Bakanlık programlarının duyurusu için bilgilendirme broşürleri hazırlanmıştır. si (%) 4 Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yükseltilerek çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize edilmesi hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüz ana binası ve 2 adet lojman binası dış cephe kaplamaları yapılarak daha modern bir görünüme kavuşmuştur. Programda sadece lojman binaların tadilat işlemleri varken ısı yalıtımı amaçlı ana binada da dış cephe çalışması yapılmıştır. 75

79 PERFORMANS HEDEFİ-17 STATEJİK AMAÇ 6. STRATEJİK HEDEF 17. PERFORMANS HEDEFİ 17. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak. si (%) si (%) 1 Düzenlenen konferans /panel/ sempozyum vb. etkinlik sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları olan tarımsal üretimle ilgili toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarları ifade eder. 5.Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve jüri tarafından sergilenmesi uygun görülen fotoğraflar belirli bir sıra dahilinde İllerde yapılacak organizasyonlarla sergilenmektedir. Bu eserlerden ilimizde 70 adedi sergilenmiştir. 5 Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet) Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim Seti, dergi, kitap, liflet ve broşürler, projeler kapsamında veya sponsorlar aracılığı ile basılarak dağıtılmaktadır. Bu basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadır. si (%) 2 Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı (Adet) Bir yıl içinde Müdürlüğümüzün hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Müdürlüğümüzün hizmetleri medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır. si (%) 3 Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler Müdürlüğümüz Web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır. teki sapmanın nedeni 2014 Mart ayında Bakanlık Web altyapısına geçmemizdir. Yeni web sayfasında ziyaretçi sayacı bulunmadığı için gerçekleşen performans haberlerin tıklanma sayısı ve mart ayına kadar ki sürede eski web sayfasının ziyaretçi sayısının toplamıdır. Bakanlıkta bulunan ilgili birimlerle iletişime geçerek İl Müdürlükleri web sayfasına ziyaretçi sayacı konulması için girişimlerde bulunulacaktır. si (%) 4 Web Tarım TV de İl Müdürlüğümüzün haberlerinin yayınlanma sayısı (Adet) nın Nedeni ve ya Karşı Alınacak Önlemler İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV de İl Müdürlüğümüze ait yayınlanan haber sayısını ifade eder. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde yapılan faaliyetler ile ilgili TARSİM ve DOKA destekli proje tanıtımı videosu yayınlanmıştır. 76

80 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 77

81 Giresun İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Faaliyet Raporu, bir yıl içerisinde kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin Giresun Tarım Strateji Belgesi nde öngörülen hedefler doğrultusunda uygulanmasının takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Bu çerçevede yapılan faaliyetler sonucunda öngörülen performans göstergelerinin ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler izlenir. Performans değerlendirme süreci, performans hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırmalı analizidir. Giresun Tarım Strateji Belgesi uyarınca yürütülen faaliyetler, performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde raporlanmaktadır. ler gerçekleşme oranlarına göre değerlendirilir. Negatif ve pozitif yönde %10 luk sapmalar kabul edilebilir düzeydedir ve hedef tutturulmuş olarak değerlendirilir. Pozitif yönde sapmalarda hedef aşılmış, negatif yönde sapmalarda hedefe ulaşılamamış olarak değerlendirilmektedir. İzleme ve değerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler yılsonunda değerlendirilerek faaliyet raporu hazırlanmaktadır. 78

82 HEDEF GÖSTERGE SORUMLU BİRİM 2014 HEDEFİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) SAPMA ORANI (%) PERFORMANS DURUMU HEDEF-1 Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak 1. Halk Elinde Hayvan Islah Projesi kapsamında koruma altına alınan Anadolu Mandası sayısı (Adet) 1. Halk Elinde Hayvan Islah Projesi kapsamında koruma altına alınan Karayaka Koyunu sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Aşıldı Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 2. Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 3. Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd e Ulaşılamadı 4. Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı (%) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd e Ulaşılamadı 5. Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 6. Mera tahsis alanı (Hektar) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd e Ulaşılamadı 7. Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 8. Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd. - - Yok 9. Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Aşıldı 10. İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd e Ulaşılamadı 11. Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 12. Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı (Hektar) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd Aşıldı 13. Kayıt altına alınan örtüaltı bitkisel üretim işletme sayısı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd e Ulaşılamadı HEDEF-2 Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak 1. Suni tohumlama sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Aşıldı 2. E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 3. Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Aşıldı 4. Kültür ırkı hayvan oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 5. Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi nde kayıtlı araziye oranı (%) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Aşıldı HEDEF-3 Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak 1. Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 2. Kırmızı et üretim miktarı (Ton) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 3. Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 4. Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 5. Bal üretim miktarı (Ton) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Aşıldı 6. Küçükbaş hayvan sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 7. Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd. - - Yok 8. Ulusal Süt Kayıt Sistemi nde kayıtlı olan süt miktarı (Ton) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 9. Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı (%) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 10. Yem bitkileri üretim miktarı (Ton) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd e Ulaşılamadı 79

83 HEDEF GÖSTERGE SORUMLU BİRİM 2014 HEDEFİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) SAPMA ORANI (%) PERFORMANS DURUMU HEDEF-4 Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak 1. Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 2. Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 3. Planlanan yem numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 4. Planlanan gıda numune alımlarının gerçekleşme oranı (%) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 6. Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi sayısına oranı (%) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 7. Donanımlı Gıda Denetim Aracı Sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu HEDEF-5 Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak 1. STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu 2. Sertifika/Katılım Belgesi verilen esnaf sayısı (Kişi) Gıda ve Yem Şb. Müd Aşıldı HEDEF-6 Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak 1. Yayımlanan afiş, broşür, liflet sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd Tutturuldu Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet) Gıda ve Yem Şb. Müd e Ulaşılamadı HEDEF-7 Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak 1. Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (%) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 2. Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Aşıldı HEDEF-8 Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek 1. Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 2. Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (%) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu 3. Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (%) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd Tutturuldu HEDEF-9 Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek 1. Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd e Ulaşılamadı 2. İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına oranı (%) Bitk. Ür. ve Bitk. Sağ Şb. Müd. - - Yok HEDEF-10 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek 1. Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd. - - Yok 2. Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 3. Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 4. Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 5. Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 6. Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 7. Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Aşıldı 8. Programlı küçükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd e Ulaşılamadı 9. Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd e Ulaşılamadı 10. Programlı büyükbaş kene ilaçlaması oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 80

84 HEDEF GÖSTERGE SORUMLU BİRİM 2014 HEDEFİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) SAPMA ORANI (%) PERFORMANS DURUMU HEDEF-11 Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak 1. Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (%) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu 2. Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet) Hay. Sağ., Yet. ve Su Ür. Şb. Müd Tutturuldu HEDEF-12 Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek 1. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (Hektar) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd. - - Yok 2. Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd. - - Yok 3. Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd Aşıldı 4. lanan parsel oranı (%) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd Tutturuldu HEDEF-13 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak 1. Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok 2. Faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölge sayısı (Adet) Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd. - - Yok 3. Tanıtımı yapılan kooperatif sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok HEDEF-14 Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 1. Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok 2. Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok 3. Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok 4. Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı (Dekar) 5. Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. - - Yok Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd e Ulaşılamadı 6. Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd Aşıldı 7. Ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyetlerinden faydalanan işletme sayısı (Adet) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd Tutturuldu 8. Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 9. Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 10. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 11. IPARD Programının tanıtım etkinliklerine katılan kişi sayısı (Kişi) Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd Tutturuldu HEDEF-15 Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek 1. Çalışan başına düşen ortalama eğitim süresi (Gün) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd e Ulaşılamadı 2. İç Kontrol sisteminin tamamlanma oranı (%) İdari ve Mali İşler Şb. Müd Tutturuldu 3. Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd e Ulaşılamadı 4. Düzenlenen yönetici geliştirme programı sayısı (Adet) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok 5. Norm kadroya tabi personelin tüm personele oranı (%) İdari ve Mali İşler Şb. Müd Aşıldı 6. Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok 7. Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı (Kişi) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok 8. Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%) İdari ve Mali İşler Şb. Müd Tutturuldu 9. İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı (%)) İdari ve Mali İşler Şb. Müd Tutturuldu 10. Kurum desteği ile yurt dışında eğitim alan personel sayısı (Kişi) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok 81

85 HEDEF GÖSTERGE SORUMLU BİRİM 2014 HEDEFİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) SAPMA ORANI (%) PERFORMANS DURUMU HEDEF-16 Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek 1. EDYS kullanan birim sayısı (Adet) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok 2. Yapılan video konferans sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 3. Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Aşıldı 4. Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet) İdari ve Mali İşler Şb. Müd Aşıldı 5. Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet) İdari ve Mali İşler Şb. Müd. - - Yok HEDEF-17 Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak 1. Düzenlenen konferans /panel /sempozyum vb. etkinlik sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Aşıldı 2. Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu 3. Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd e Ulaşılamadı 4. Web Tarım TV de İl Müdürlüğümüzün haberlerinin yayınlanma sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Aşıldı 5. Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet) Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müd Tutturuldu PERFORMANS GERÇEKLEŞMELERİ PERFORMANS HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI Tutturuldu Aşıldı e Ulaşılamadı 19 Yok 14% 20% 18% 48% Tutturuldu Aşıldı e Ulaşılamadı Yok ŞUBELER BAZINDA HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ 30 HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİ Yok e Ulaşılamadı Aşıldı Tutturuldu 5 0 Bit. Ür. ve Bit. Sağ. Şb. Müd. Hay. Sağ. Yet. ve Su Ür. Şb. Müd. Gıda ve Yem Şb. Müd. Tar. Alt. ve Arz. Değ. Şb. Müd. Kır. Kal. ve Örg. Şb. Müd. Koor. ve Tar. Ver. İdari ve Mali İşler Şb. Müd. Şb. Müd. 82

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İŞİN KISA TANIMI: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar Operatörlüğü) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEKERİYA YAZICI GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRÜ GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI KAPSAMINDA İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2 Gıda Güvenilirliği Gıda

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI

İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI İLKADIM GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA PROGRAMI TOPLU TÜKETİM YERİ GIDA VE YEM BİRİMİ TOPLU SATIŞ YERİ 2014 YILI BAKANLIK VE VALİLİK STRATEJİ PLANLARINA GÖRE

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ, EN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 2 3 4 5 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İLK

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) Resmi Gazete Tarihi: 05.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29675 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla işletme

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri, İdari-Mali İşler İl Müdür Yardımcılığı İŞ UNVANI Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 22-25 Kasım 2016 ANTALYA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu,

Detaylı

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 İZMİT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği Müracaatı 2-2 Adet Vesikalık Resim

Detaylı

Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme. Tuba İNAL ÇEKİÇ

Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme. Tuba İNAL ÇEKİÇ Kırsal ve Tarımsal Örgütlenme Tuba İNAL ÇEKİÇ 21.03.2014 Köy Örgütü 18. Mart.1924 tarih ve 442 sayılı köy kanunu Köy muhtarı Köy ihtiyar meclisi Köy katibi Köy imamı Köy korucuları Köy İşleri Mecburi olan

Detaylı