TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:"

Transkript

1 TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin, satış sonuçları Borsamıza ulaştırılıp Borsa Günlük Bülteni nde ilanını izleyen ikinci iş gününden itibaren, hisse senetlerinin halka arz fiyatı olan 1.500,-TL baz alınarak, kodu ile Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihleri arasında halka arz edilen milyon TL nominal değerdeki 1. Tertip B grubu hisse senetleri, halka arz fiyatı olan 1.500,-TL dan, tarihinden itibaren kodu ile Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlayacaktır. Satış sonuçlarına ilişkin olarak Ak Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısında, halka arzedilen milyon TL tutarlı hisse senetlerinin tamamının adet yurtiçi bireysel yatırımcı tarafından satın alındığı ve sözkonusu hisse senetlerinin %5 inden fazlasını satın alan gerçek ya da tüzel kişi bulunmadığı bildirilmiştir. TARIH:19/08/1999 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih, 858 sayılı Genel Mektup. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi Şirketimizde herhangi bir hasar meydana getirmemiş olup, faaliyetlerimiz normal olarak devam etmektedir. TARIH:18/02/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Çarşamba günü saat 15:00'de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH: 22/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin milyar TL (%250) bedelli, milyar TL (%250) olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 1 trilyon TL'den 6 trilyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2 TARIH: 22/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında Şirketin bağımsız dış denetimi için yönetim kurulunca seçilen Başaran Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Of Pricewaterhouse Coopers) oybirliğiyle onaylanmıştır. TARIH: 23/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH: 10/05/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyar TL (%250) bedelli, milyar TL (%250) bedelsiz artırılarak 1 trilyon TL den 6 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal değerli bir hisse için TL den pay bedelleri Akbank T.A.Ş. nin Ayazpaşa şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 1 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılması işlemlerinin tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde gerçekleştirileceği, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtımına bu tarihinden sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 1 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Başvuru Yerleri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Akbank T.A.Ş. nin Adana, Ankara ve Izmir şubeleri TARIH: 12/05/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %250 bedelli, %250 bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 1 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı TL dır. TAKASBANK A.Ş. HABERI: AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 15/05/20000 Tarihinde başlayan % 250 oranında bedelli ve % 250 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/05/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 31/05/2000 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir.

3 TARIH: 08/06/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: BIRINCIL PIYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Esas Sermaye ( ) Sermaye (X) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 7 Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere IMKB nda oluşacak fiyattır. Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi IMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar açılış tarihininden bir gün önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARIH:09/06/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: tarihli Borsa Günlük Bülten de yayınlanmış olan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Birincil Piyasa ve Halka Arz Esasları Duyurusu nda satılacak hisse senetlerinin tertibi sehven 7 olarak yeralmıştır. Doğrusu 2.nci tertip olacaktır. TARIH:15/06/2000 AKBNK Akbank T.A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştirak portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (% 2,5) nominal tutarındaki kısmının İMKB nda oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermeyeye eklenmesi konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve gerekli izin için SPK na müracaat edilmiştir.

4 TARIH:01/08/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 13 sayılı toplantıda; Şirket yönetim kurulu üyesi Yusuf Engin Akalın ın istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Şirket genel müdürü Hasan Halim Çun un atanmasına, Hasan Halim Çun un istifasıyla boşalan Şirket genel müdürlüğü görevini şirket müdürü Yaşar Akkoyunlu nun vekaleten yürütmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:02/08/2000 GOLDS UNYEC tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait bağımsız sınırlı denetim raporları Ek te yayınlanan şirketler: 1) Ak Yat. Ort. 2) Goldaş Kuyumculuk 3) Ünye Çimento TARIH:02/10/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 18 sayılı toplantısında; Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin portföyünün yönetilmesi hususunda Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nden portföy yönetim hizmeti alınmasına ve adıgeçen şirketle yapılacak portföy yönetim sözleşmesinin onay için Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:25/10/2000 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştirakler portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (%5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenmesi konusunda Yönetim Kurulumuzca karar alınmıştır. TARIH:01/12/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 22 sayılı toplantıda; 1) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Özen Göksel in istifasının kabulüne, 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bilen in Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, 3) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak İlk Genel Kurul a kadar Zafer Kurtul un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 TARIH:16/02/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Perşembe günü saat 15:00'de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH:09/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır sayılı yasa uyarınca; geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan tablo tarihli özel durum açıklama formu ekinde başkanlığınıza gönderilmiştir. (aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıştır) Ancak; portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklanan bir hata nedeniyle kar TL olarak açıklanmış olup, doğrusu TL olacaktır. Sözkonusu gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. TARIH:22/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2000 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk Bilen, Mehmet Hakan Karahan, Zafer Kurtul, Mevlüt Aydemir ve Hasan Halim Çun un seçildiği bildirilmiştir. TARIH:23/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2001/6 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1) Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mehmet Hakan Karahan seçilmiştir. 2) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket adına birinci derece imza yetkilerinin devamına karar verilmiştir. TARIH:29/06/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 40 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

6 TARIH:12/07/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 40 trilyon TL ye yükseltilmesi için tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. TARIH:03/08/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmış olup, sözkonusu mali tablolar tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. Borsa bülteninde yayınlanmak üzere gönderilen 2001/6 dönemine ait bilanço ve gelir tablomuzun başlık kısmında sehven Genel Kurul a Sunulacak ibaresi yer almıştır. TARIH:17/08/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL'den 40 trilyon TL'ye yükseltilmesinin tarih ve 37/1043 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla uygun görüldüğü bildirilmiştir. TARIH:10/10/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL den 40 trilyon TL ye yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Perşembe günü saat 11:00 de İnönü Cad. No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARIH:25/10/2001 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: sayılı özel durum açıklama formu. İştirakler portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (% 5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye ekleneceği hususu, ilgide kayıtlı özel durum açıklama formu ile duyurulmuştur. Geçen süre içerisinde sözkonusu hisselerden ,-TL nominal tutarındaki kısmı satılabilmiş ve bu satıştan elde edilen ,-TL satış karı tarihinde tescil edilen 800 Trilyon Liralık sermayeye ilave edilmiştir.

7 TARIH:15/11/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL den 40 trilyon TL ye yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve Genel Kurulca kabul edilen yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARIH:20/02/2002 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 15:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. TARIH:26/03/2002 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH:27/01/2003 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: sayılı özel durum açıklama formu. İştirakler portföyünde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinin TL (%5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek satış karının sermayeye ekleneceği hususu ilgide kayıtlı özel durum açıklama formu ile duyurulmuştur. Ancak, geçen süre içerisinde bahse konu hisse senetleri satılamamıştır. TARIH:27/02/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 11:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

8 TARIH:25/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak bırakılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk Bilen, Mehmet Hakan Karahan, Mevlüt Aydemir, Hasan Halim Çun, İhsan Bahadır Çakmaklı ve Turgay Özbek in seçildiği bildirilmiştir. TARIH:25/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 11:00 de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında; Şirketin bağımsız denetimi için daha önce Başaran Nas Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılmış olan anlaşmanın iki yıl süre ile uzatılmasına, karar verilmiştir. TARIH:28/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/5 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mehmet Hakan Karahan ın seçilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:01/04/2003 TARIH:05/05/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Hakan Karahan tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/8 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Mehmet Hakan Karahan ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere İsmail Ragıp Yergin in seçilmesine ve İsmail Ragıp Yergin in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:09/05/2003

9 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği nin 28/A maddesinin; Hisse senetleri Borsa da işlem gören ortaklıklar; yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar hükmü gereğince; Şirketimizde oluşturulması gereken denetim komitesi üyeliklerine, yönetim kurulu üyelerimizden Mevlüt Aydemir ve Turgay Özbek in seçilmesine; oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:22/01/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. SPK Seri XI No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği uyarınca tarihi itibariyle şirketimiz adına düzenlenecek mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:10/02/2004 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunca, Bankamız iştirak portföyünde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisselerinden ,-TL (% 5) nominal tutarındaki kısmının İMKB nda oluşacak fiyatlardan 1 yıl içerisinde satışına ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. TARIH:20/02/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz tarihli mali tablolarından başlamak üzere mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine göre düzenleyecek olup, konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TARIH:10/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 15:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

10 TARIH:30/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 15:00 de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2003 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan TL cari yıl net karının oluştuğu (bunun TL lik bölümünün portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklandığı) tarihi itibariyle önceki yıllar birikmiş zararının TL olduğu, sermaye piyasası kurulunun tarih 66/1630 sayılı kararı uyarınca önceki yıllar birikmiş zararının mahsubundan sonra tarihi itibariyle net karın TL olduğu, kanuni yedekler düşüldükten sonra dağıtılabilir karın TL olduğu, ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi Halka Açık Anonim Ortaklıklarının Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği nin 5. nci maddesinde yer alan Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü gereğince şirketimizin dağıtılabilir kazancının oluşmadığı ve sözkonusu TL lık tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılması önerisi kabul edildi. 2. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Hakan Karahan ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas sözleşmesinin 16 ıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulunun tarih 2003/8 sayılı kararıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen İsmail Ragıp Yergin in üyeliği Genel Kurul un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. TARIH:31/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Günlük Bülten de yayınlanan haberinde Sermaye Piyasası Kurulunun tarih 66/1630 sayılı kararı sehven tarih 66/1630 sayılı kararı olarak yayınlanmıştır. TARIH:07/04/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Çıkarılmış sermayenin %100 bedelli, %100 enflasyon düzeltilmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL dan 18 trilyon TL ya yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi. TARIH:13/07/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 6 trilyon TL (%100) bedelli, 6 trilyon TL (%100) bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL den 18 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal değerli bir hisse için TL den pay bedelleri Akbak T.A.Ş. nin Ayazpaşa şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 3 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılması işlemlerinin tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde gerçekleştirileceği, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtımına bu tarihinden sonra sadece şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 3 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler ekte yayınlanmaktadır. Başvuru Yerleri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gümüşsuyu, İstanbul Akbank T.A.Ş. nin Adana, Ankara ve İzmir şubeleri

11 TARIH: 20/07/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli, %100 bedelsiz artırılarak 18 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 313 TL dır. TARIH: 23/07/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERI: AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 21/07/2004 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli, % 100 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üyelerdeki müşteri alt hesaplarına 23/07/2004 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 02/08/2004 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. TARIH: 26/07/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERI: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 26/07/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri Satışa Konu Hisse Senedi Kodu Sıra No Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grub u Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar Öngörüle n satış süresi 1 AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AK YAT. ORT. A.Ş YIL TARİH: 05/08/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: BIRINCIL PIYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X ) Esas Sermaye ( ) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 3 Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere IMKB nda oluşacak fiyattır. Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi IMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar açılış tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır.

12 TARİH: 12/08/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 12/08/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satışa Konu Hisse Senedi Kodu Sıra No Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı Nominal Tutar Öngörül en satış süresi 1 AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E FARUK BILEN YIL TARIH:14/09/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 6 trilyon TL dan 18 trilyon TL ya yükseltilmesinin tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiştir. TARIH:12/10/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi a) 01 Ekim 2004 tarih, 1734 sayılı Genel Mektubunuz. b) 05 Ekim 2004 tarih 4/GİD-1065/HY/12336 sayılı yazınız. Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ekte verilmiştir. TARIH:30/12/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, KYD sayılı yazısı kapsamında; Şirket yatırım stratejisinde kullanılacak bant aralığının İMKB 100 (%45-%75), On Repo Net (%25-%55) olarak belirlenmesine, Karşılaştırma ölçünün İMKB 100 (%60), On Repo Net (%40) olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

13 TARIH:08/02/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Ragıp Yergin tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. TARIH:15/02/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat 14:00 da İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

14 TARİH: 09/03/2005 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (.E) hisse senedinin sırası, İMKB ye ulaşmış olan şirkete ait mali tablonun Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanarak duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, söz konusu mali tablonun tarihli Günlük Bülten de yayınlanmasının ardından tarihinden itibaren yeniden işleme açılacaktır. TARİH:09/03/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 2004 yılı mali tabloları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bülteninde yayınlanmak üzere 8 Mart 2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na teslim edilmiş olup, mali tablolarımız sehven İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Günlük Bülteninde yayınlanmamıştır. Söz konusu mali tabloların günlük bültende yayınlanarak kamuya duyurulmasını temin amacıyla şirketimiz işlem sırası 10 Mart 2005 tarihine kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır. TARİH:23/03/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Yönetim Kurulu üyekliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Faruk Bilen, Mevlüt Aydemir, Hasan Halim Çun, Turgay Özbek, İhsan Bahadır Çakmaklı ve Sedef Korkmaz ın seçilmesine, 2. Denetçiliklere iki yıl süre ile görev yapmak üzere Serhat Serter ve Haluk Türkölmez in seçilmesine, 3. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2004 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL cari yıl net karın oluştuğu (bunun YTL.lık bölümünün portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklandığı) tarihi itibariyle önceki yıllar birikmiş zararın YTL olduğu, -Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 66/1630 sayılı kararı uyarınca- önceki yıllar birikmiş zararının mahsubundan sonra tarihi itibariyle net karın YTL olduğu, kanuni yedekler düşüldükten sonra dağıtılabilir karın YTL olduğu, ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri.IV. No.27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi Halka Açık Anonim Ortaklıklarının Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği nin 5. nci maddesinde yer alan Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü gereğince şirketin dağıtılabilir kazancının oluşmadığı ve söz konusu YTL lık tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:08/04/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2005/7 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1) Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mevlüt Aydemir seçilmiştir. 2) Tekrar yönetim kurulu üyesi seçilen üyelerin birinci derece imza yetkilerinin devamına, 3) Yönetim Kuruluna seçilen Sedef Fatoş Korkmaz a birinci derece imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15 TARİH:15/06/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2005/13 sayılı yönetim kurulu toplantısında; İnönü Cad. No:80 Kat.6 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket merkezimizin 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Sabancı Center 4 Levent/İstanbul adresine taşınmasına oybilirliği ile karar verilmiştir. TARİH:04/07/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle Sabancı Center 4 Levent/İstanbul adresine taşınmış olup, yeni şirket telefon numaraları ve faks numarası aşağıda belirtilmiştir. Şirket Telefonları : Şirket Faks No :

16 AK YATIRIM ORTAKLI?I A.O. TARİH:26/10/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin ara dönem mali tablolarının kamuya en son duyurulma tarihinin (dahil) tarihine kadar uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınmıştır. TARİH:06/01/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2006/1 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 5274 sayılı kanun ile TTK. nda yapılan değişiklikler çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin Yeni Türk Lirası na (YTL) uyumlu hale getirilmesi hususunda ilgili mercilere başvurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil metnini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:15/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: SPK nun tarih B.02.1.SPK.0.15/ sayılı yazısı. Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapan 5274 sayılı Kanun un 1 nci maddesi çerçevesinde hisse senetlerinin itibari değerinin 1 Yeni Kuruş olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliği nin Kayıtların Devri Başlıklı Geçici 4. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca hisse senetlerinin nevi ayrımına son verilmesi yükümlülüğü çerçevesinde Şirketimiz hisse senetlerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin onaylanması hususundaki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulunun ilgi yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 10 Şubat 2006 tarih B.14.O.İTG DEĞ/ sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Kurul un ilgi yazısı ile onaylanmış tadil metni ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 17/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra; Yönetim Kurulunun geçmiş yıllar zararı kalemlerinin özsermaye kalemleri ile mahsubuna ilişkin teklifinin görüşülmesi, Şirket ana sözleşmesinin Yeni Türk Lirasına uyumu ile ilgili 11. maddesinin tadili, konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Çarşamba günü saat de, Sabancı Center, Kule II, Kat:8, 4.Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH:28/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Hasan Halim Çun tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. TARİH:22/03/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

17 AK YATIRIM ORTAKLI?I A.O tarih saat 11:00 de Sabancı Center Kule II Kat. 8 4.Levent, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2005 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL cari yıl net karının oluştuğu, yine aynı mali tablolarımızda YTL geçmiş yıllar zararının bulunduğu, bu nedenle; cari yıl karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine dolayısıyla ortaklarımıza temettü ödemesi yapılmamasına, 2. Olağanüstü yedekler hesabında izlenen YTL nin 2005 yılında gerçekleşmesi nedeniyle geçmiş yıllar karına alınması, yine özel yedekler hesabında izlenen ve gerçekleşen YTL nin geçmiş yıllar karı hesabına alınması ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği hükümlerine istinaden almış olduğu tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye grubu içinde geçmiş yıllar zararı nda izlenen tutarın varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hükmü gereğince; 2005 yılı mali tablolarında yer alan YTL lik geçmiş yıllar zararının YTL lik dönem karı, YTL lik önceki yıllar karı kalan YTL lik bölümünün ise olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilerek geçmiş yıllar zararının yok edilmesine, 3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih B.02.1.SPK.0.15/ sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve B.14.0.İTG DEĞ/ sayı ile onaylanan şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. Maddesinin aşağıda belirtilen yeni şekilde değiştirilmesine, 4. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih 2006/04 sayılı kararı ile belirlenen Ortaklar Olağan Toplantı gündeminin; 9. Maddesini oluşturan Şirketin bağımsız dış denetimi hususunda Başaran Nas Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. daha önce yapılmış anlaşmanın süresinin iki yıl daha uzatılması ile ilgili tarihinde yapılan anlaşmanın kabulune, oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin yeni şeklini de içeren Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/03/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Hasan Halim Çun un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Yalçınkaya seçilmiştir.

18 TARİH:17/08/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'nın tarih 2278 sayılı Genel Mektubu'na istinaden hazırlanan 2006 yılı 6 aylık mali tablolara ilişkin Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ve ekleri tarihi itibariyle İMKB'ye teslim edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde bilgilerin yer aldığı CD içerisindeki Mali Tabloların Gelir Tablosu kısmında; Satışların Maliyeti 1 Ocak-30 Haziran 2005 döneminde ( ) olması gerekirken sehven ( ) olarak yer almış buna bağlı olarak kar rakamı da olması gerekirken olarak yer almıştır. Söz konusu hata teslim edilen orjinal nüshalarda bulunmayıp sadece teslim edilen CD'de yapılmıştır. Yapılan düzeltme sadece CD'de yer alan ilgili rakamların düzeltilmesinden ibarettir. Düzeltilmiş yeni CD ekte sunulmuştur." Söz mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmiştir. TARİH:13/09/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih 16 ve 17 sayılı yönetim kurulu toplantılarında alınan ve özel durum açıklamaları kapsamında duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi Üyesi Mevlüt Aydemir Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 3) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Fikret Önder seçilmiştir. 4) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Turgay Özbek seçilmiştir. 5) Boşalan Denetim Komitesi Üyeliği için İhsan Bahadır Çakmaklı görevlendirilmiştir.

19 TARİH:13/09/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 16 ve 17 sayılı yönetim kurulu toplantılarında alınan ve özel durum açıklamaları kapsamında duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi Üyesi Mevlüt Aydemir Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 3) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Fikret Önder seçilmiştir. 4) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Turgay Özbek seçilmiştir. 5) Boşalan Denetim Komitesi Üyeliği için İhsan Bahadır Çakmaklı görevlendirilmiştir. TARİH:15/11/2006 AKBNK Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 21 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan ve özel durum açıklaması kapsamında duyurulması gereken karar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem yapmasına ve Akbank T.A.Ş. ile konuya ilişkin sözleşme yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, Şirketin portföyüne dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel olarak; - Riskten korunma ilkesi çerçevesinde; sadece vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi olunabileceği, - Yalnızca daha önce alınmış bir kısa pozisyonun kapatılması amacıyla uzun pozisyon sahibi olunabileceği, - Vadeli İşlem sözleşmelerinden, riskten korunma amacıyla şirket portföyünü oluşturan ve yatırım stratejisi ile karşılaştırma ölçütüne uygun İMKB100 endeks sözleşmelerine taraf olunabileceği, - Açık pozisyon miktarının, şirket portföyünün toplam değerini aşamayacağı, - Hükümlerinin kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:23/11/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 22 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan ve özel durum açıklaması kapsamında duyurulması gereken karar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz denetçisi Mustafa Serhat Serter bu görevinden ayrılmış olup, yerine ilk Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Yaşar Bozyürük seçilmiştir. TARİH:12/02/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Cuma günü saat de, Sabancı Center, Kule II, Kat:8, 4.Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/02/2007

20 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih KYD sayılı yazısı kapsamında; -Yatırım stratejisi bant aralığının, % Hisse Senedi SGMK 5-35 Repo Karşılaştırma ölçütünün ( tarihi itibariyle) İMKB KYD O/N Repo 20 Şekilinde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:16/03/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri;V, No:60 sayılı "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin performans sunumuna performansa dayalı ücretlendirme ve sıralama faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih KYD sayılı yazısı kapsamında; Yatırım stratejisi bant aralığının, % Hisse Senedi SGMK Repo Karşılaştırma ölçütünün,( tarihi itibariyle) İMKB KYD O/N Repo 30 Şeklinde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:23/03/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 11:00 de Sabancı Center Kule II Kat Levent, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda 2006 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL faaliyet karının oluştuğu, bu kardan portföydeki kıymetlerin değerlemesinden kaynaklanan YTL lık bölümünün özel yedeklere aktarılması, YTL nın I.Tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, YTL sı olağanüstü yedek akçelerden YTL sı 2006 yılı karından olmak üzere toplam YTL nın ortaklarımıza hisseleri oranında temettü olarak dağıtılması, dağıtıma yönetim kurulu önergesinde belirtilen 5 nisan 2007 tarihinde başlanılması oy birliği ile kabul edildi. 2. Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere Sn. Mustafa Fikret Önder ve Sayın İhsan Bahadır Çakmaklı, Sn. Turgay Özbek, Sn.Sedef Fatoş Korkmaz ve Sn.Cem Yalçınkaya seçilmiştir. 3. Denetçiliklere iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.12.1999 tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 1-3.12.1999 tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

02/01/2004 13/01/2004

02/01/2004 13/01/2004 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin 02.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: IV, No: 27) (13 Kasım 2001 tarihli ve 24582 sayılı

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARIH:07/01/2005 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 07.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı