TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:"

Transkript

1 TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin, satış sonuçları Borsamıza ulaştırılıp Borsa Günlük Bülteni nde ilanını izleyen ikinci iş gününden itibaren, hisse senetlerinin halka arz fiyatı olan 1.500,-TL baz alınarak, kodu ile Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihleri arasında halka arz edilen milyon TL nominal değerdeki 1. Tertip B grubu hisse senetleri, halka arz fiyatı olan 1.500,-TL dan, tarihinden itibaren kodu ile Borsamız Ulusal Pazarı nda işlem görmeye başlayacaktır. Satış sonuçlarına ilişkin olarak Ak Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısında, halka arzedilen milyon TL tutarlı hisse senetlerinin tamamının adet yurtiçi bireysel yatırımcı tarafından satın alındığı ve sözkonusu hisse senetlerinin %5 inden fazlasını satın alan gerçek ya da tüzel kişi bulunmadığı bildirilmiştir. TARIH:19/08/1999 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih, 858 sayılı Genel Mektup. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi Şirketimizde herhangi bir hasar meydana getirmemiş olup, faaliyetlerimiz normal olarak devam etmektedir. TARIH:18/02/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Çarşamba günü saat 15:00'de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH: 22/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin milyar TL (%250) bedelli, milyar TL (%250) olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 1 trilyon TL'den 6 trilyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2 TARIH: 22/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında Şirketin bağımsız dış denetimi için yönetim kurulunca seçilen Başaran Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Of Pricewaterhouse Coopers) oybirliğiyle onaylanmıştır. TARIH: 23/03/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH: 10/05/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin milyar TL (%250) bedelli, milyar TL (%250) bedelsiz artırılarak 1 trilyon TL den 6 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal değerli bir hisse için TL den pay bedelleri Akbank T.A.Ş. nin Ayazpaşa şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 1 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılması işlemlerinin tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde gerçekleştirileceği, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtımına bu tarihinden sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 1 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Başvuru Yerleri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Akbank T.A.Ş. nin Adana, Ankara ve Izmir şubeleri TARIH: 12/05/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %250 bedelli, %250 bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 1 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı TL dır. TAKASBANK A.Ş. HABERI: AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 15/05/20000 Tarihinde başlayan % 250 oranında bedelli ve % 250 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/05/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir.rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 31/05/2000 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir.

3 TARIH: 08/06/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: BIRINCIL PIYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Esas Sermaye ( ) Sermaye (X) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 7 Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere IMKB nda oluşacak fiyattır. Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi IMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar açılış tarihininden bir gün önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARIH:09/06/2000 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: tarihli Borsa Günlük Bülten de yayınlanmış olan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Birincil Piyasa ve Halka Arz Esasları Duyurusu nda satılacak hisse senetlerinin tertibi sehven 7 olarak yeralmıştır. Doğrusu 2.nci tertip olacaktır. TARIH:15/06/2000 AKBNK Akbank T.A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İştirak portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (% 2,5) nominal tutarındaki kısmının İMKB nda oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermeyeye eklenmesi konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve gerekli izin için SPK na müracaat edilmiştir.

4 TARIH:01/08/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 13 sayılı toplantıda; Şirket yönetim kurulu üyesi Yusuf Engin Akalın ın istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Şirket genel müdürü Hasan Halim Çun un atanmasına, Hasan Halim Çun un istifasıyla boşalan Şirket genel müdürlüğü görevini şirket müdürü Yaşar Akkoyunlu nun vekaleten yürütmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:02/08/2000 GOLDS UNYEC tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait bağımsız sınırlı denetim raporları Ek te yayınlanan şirketler: 1) Ak Yat. Ort. 2) Goldaş Kuyumculuk 3) Ünye Çimento TARIH:02/10/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 18 sayılı toplantısında; Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin portföyünün yönetilmesi hususunda Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nden portföy yönetim hizmeti alınmasına ve adıgeçen şirketle yapılacak portföy yönetim sözleşmesinin onay için Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:25/10/2000 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştirakler portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (%5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenmesi konusunda Yönetim Kurulumuzca karar alınmıştır. TARIH:01/12/2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirket yönetim kurulumuzun tarihinde yaptığı 22 sayılı toplantıda; 1) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Özen Göksel in istifasının kabulüne, 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bilen in Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, 3) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak İlk Genel Kurul a kadar Zafer Kurtul un seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 TARIH:16/02/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Perşembe günü saat 15:00'de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH:09/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır sayılı yasa uyarınca; geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan tablo tarihli özel durum açıklama formu ekinde başkanlığınıza gönderilmiştir. (aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıştır) Ancak; portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklanan bir hata nedeniyle kar TL olarak açıklanmış olup, doğrusu TL olacaktır. Sözkonusu gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. TARIH:22/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2000 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk Bilen, Mehmet Hakan Karahan, Zafer Kurtul, Mevlüt Aydemir ve Hasan Halim Çun un seçildiği bildirilmiştir. TARIH:23/03/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2001/6 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1) Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mehmet Hakan Karahan seçilmiştir. 2) Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket adına birinci derece imza yetkilerinin devamına karar verilmiştir. TARIH:29/06/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 40 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

6 TARIH:12/07/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 40 trilyon TL ye yükseltilmesi için tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. TARIH:03/08/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmış olup, sözkonusu mali tablolar tarihli Günlük Bülten ekinde yayınlanmıştır. Borsa bülteninde yayınlanmak üzere gönderilen 2001/6 dönemine ait bilanço ve gelir tablomuzun başlık kısmında sehven Genel Kurul a Sunulacak ibaresi yer almıştır. TARIH:17/08/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL'den 40 trilyon TL'ye yükseltilmesinin tarih ve 37/1043 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla uygun görüldüğü bildirilmiştir. TARIH:10/10/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL den 40 trilyon TL ye yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Perşembe günü saat 11:00 de İnönü Cad. No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARIH:25/10/2001 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: sayılı özel durum açıklama formu. İştirakler portföyümüzde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinden ,-TL (% 5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye ekleneceği hususu, ilgide kayıtlı özel durum açıklama formu ile duyurulmuştur. Geçen süre içerisinde sözkonusu hisselerden ,-TL nominal tutarındaki kısmı satılabilmiş ve bu satıştan elde edilen ,-TL satış karı tarihinde tescil edilen 800 Trilyon Liralık sermayeye ilave edilmiştir.

7 TARIH:15/11/2001 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 6 trilyon TL den 40 trilyon TL ye yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 11. maddesinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve Genel Kurulca kabul edilen yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARIH:20/02/2002 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 15:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. TARIH:26/03/2002 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2001 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği bildirilmiştir. TARIH:27/01/2003 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: sayılı özel durum açıklama formu. İştirakler portföyünde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisse senetlerinin TL (%5) nominal tutarındaki kısmının İMKB de oluşacak fiyatlardan bir yıl içerisinde satışı ve bu satıştan elde edilecek satış karının sermayeye ekleneceği hususu ilgide kayıtlı özel durum açıklama formu ile duyurulmuştur. Ancak, geçen süre içerisinde bahse konu hisse senetleri satılamamıştır. TARIH:27/02/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 11:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

8 TARIH:25/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak bırakılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk Bilen, Mehmet Hakan Karahan, Mevlüt Aydemir, Hasan Halim Çun, İhsan Bahadır Çakmaklı ve Turgay Özbek in seçildiği bildirilmiştir. TARIH:25/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 11:00 de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında; Şirketin bağımsız denetimi için daha önce Başaran Nas Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılmış olan anlaşmanın iki yıl süre ile uzatılmasına, karar verilmiştir. TARIH:28/03/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/5 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mehmet Hakan Karahan ın seçilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:01/04/2003 TARIH:05/05/2003 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Hakan Karahan tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/8 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Mehmet Hakan Karahan ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere İsmail Ragıp Yergin in seçilmesine ve İsmail Ragıp Yergin in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:09/05/2003

9 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2003/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği nin 28/A maddesinin; Hisse senetleri Borsa da işlem gören ortaklıklar; yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar hükmü gereğince; Şirketimizde oluşturulması gereken denetim komitesi üyeliklerine, yönetim kurulu üyelerimizden Mevlüt Aydemir ve Turgay Özbek in seçilmesine; oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:22/01/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. SPK Seri XI No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği uyarınca tarihi itibariyle şirketimiz adına düzenlenecek mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TARIH:10/02/2004 AKBNK Akbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunca, Bankamız iştirak portföyünde bulunan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisselerinden ,-TL (% 5) nominal tutarındaki kısmının İMKB nda oluşacak fiyatlardan 1 yıl içerisinde satışına ve bu satıştan elde edilecek karın sermayeye eklenmesine karar verilmiştir. TARIH:20/02/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz tarihli mali tablolarından başlamak üzere mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine göre düzenleyecek olup, konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TARIH:10/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 15:00 de İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

10 TARIH:30/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 15:00 de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2003 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan TL cari yıl net karının oluştuğu (bunun TL lik bölümünün portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklandığı) tarihi itibariyle önceki yıllar birikmiş zararının TL olduğu, sermaye piyasası kurulunun tarih 66/1630 sayılı kararı uyarınca önceki yıllar birikmiş zararının mahsubundan sonra tarihi itibariyle net karın TL olduğu, kanuni yedekler düşüldükten sonra dağıtılabilir karın TL olduğu, ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi Halka Açık Anonim Ortaklıklarının Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği nin 5. nci maddesinde yer alan Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü gereğince şirketimizin dağıtılabilir kazancının oluşmadığı ve sözkonusu TL lık tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılması önerisi kabul edildi. 2. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Hakan Karahan ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas sözleşmesinin 16 ıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulunun tarih 2003/8 sayılı kararıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen İsmail Ragıp Yergin in üyeliği Genel Kurul un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. TARIH:31/03/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli Günlük Bülten de yayınlanan haberinde Sermaye Piyasası Kurulunun tarih 66/1630 sayılı kararı sehven tarih 66/1630 sayılı kararı olarak yayınlanmıştır. TARIH:07/04/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Çıkarılmış sermayenin %100 bedelli, %100 enflasyon düzeltilmesi farklarından karşılanmak üzere bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL dan 18 trilyon TL ya yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi. TARIH:13/07/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 6 trilyon TL (%100) bedelli, 6 trilyon TL (%100) bedelsiz artırılarak 6 trilyon TL den 18 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının TL nominal değerli bir hisse için TL den pay bedelleri Akbak T.A.Ş. nin Ayazpaşa şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle 3 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında kullandırılması, bedelsiz hisse senetlerinin 4 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılması işlemlerinin tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde gerçekleştirileceği, bedelsiz hisse senetlerinin dağıtımına bu tarihinden sonra sadece şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 3 nolu yeni pay alma kuponları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler ekte yayınlanmaktadır. Başvuru Yerleri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gümüşsuyu, İstanbul Akbank T.A.Ş. nin Adana, Ankara ve İzmir şubeleri

11 TARIH: 20/07/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli, %100 bedelsiz artırılarak 18 trilyon TL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarını temsil eden 3 nolu yeni pay alma kuponlarının tarihinde Birinci Seans ta referans olarak alınabilecek fiyatı 313 TL dır. TARIH: 23/07/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERI: AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 21/07/2004 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli, % 100 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üyelerdeki müşteri alt hesaplarına 23/07/2004 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 02/08/2004 tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. TARIH: 26/07/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERI: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 26/07/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri Satışa Konu Hisse Senedi Kodu Sıra No Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grub u Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar Öngörüle n satış süresi 1 AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E AK YAT. ORT. A.Ş YIL TARİH: 05/08/2004 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: BIRINCIL PIYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye (X ) Esas Sermaye ( ) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi TL Bedelli Artırım Miktarı TL Bedelsiz Artırım Miktarı TL Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi TL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı TL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Tertibi 3 Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere IMKB nda oluşacak fiyattır. Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi IMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan payların Takasbank A.Ş.'ne pazar açılış tarihinden bir gün önce depo edilmesi durumunda şirketin işlem sırası açılır.

12 TARİH: 12/08/2004 TAKASBANK A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 12/08/2004 tarihinde Takasbank a depo edilen hisse senetlerinin bilgileri. Satışa Konu Hisse Senedi Kodu Sıra No Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı Nominal Tutar Öngörül en satış süresi 1 AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E FARUK BILEN YIL TARIH:14/09/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 6 trilyon TL dan 18 trilyon TL ya yükseltilmesinin tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiştir. TARIH:12/10/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi a) 01 Ekim 2004 tarih, 1734 sayılı Genel Mektubunuz. b) 05 Ekim 2004 tarih 4/GİD-1065/HY/12336 sayılı yazınız. Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık durum formu ekte verilmiştir. TARIH:30/12/2004 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V, No: 60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, KYD sayılı yazısı kapsamında; Şirket yatırım stratejisinde kullanılacak bant aralığının İMKB 100 (%45-%75), On Repo Net (%25-%55) olarak belirlenmesine, Karşılaştırma ölçünün İMKB 100 (%60), On Repo Net (%40) olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

13 TARIH:08/02/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu başkan yardımcısı İsmail Ragıp Yergin tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. TARIH:15/02/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat 14:00 da İnönü Caddesi, No:80, Gümüşsuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.

14 TARİH: 09/03/2005 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (.E) hisse senedinin sırası, İMKB ye ulaşmış olan şirkete ait mali tablonun Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanarak duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senedinin sırası, söz konusu mali tablonun tarihli Günlük Bülten de yayınlanmasının ardından tarihinden itibaren yeniden işleme açılacaktır. TARİH:09/03/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 2004 yılı mali tabloları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bülteninde yayınlanmak üzere 8 Mart 2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na teslim edilmiş olup, mali tablolarımız sehven İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Günlük Bülteninde yayınlanmamıştır. Söz konusu mali tabloların günlük bültende yayınlanarak kamuya duyurulmasını temin amacıyla şirketimiz işlem sırası 10 Mart 2005 tarihine kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır. TARİH:23/03/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat de İnönü Cad. No:80 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Yönetim Kurulu üyekliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Faruk Bilen, Mevlüt Aydemir, Hasan Halim Çun, Turgay Özbek, İhsan Bahadır Çakmaklı ve Sedef Korkmaz ın seçilmesine, 2. Denetçiliklere iki yıl süre ile görev yapmak üzere Serhat Serter ve Haluk Türkölmez in seçilmesine, 3. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2004 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL cari yıl net karın oluştuğu (bunun YTL.lık bölümünün portföydeki hisse senetlerinin değerlemesinden kaynaklandığı) tarihi itibariyle önceki yıllar birikmiş zararın YTL olduğu, -Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 66/1630 sayılı kararı uyarınca- önceki yıllar birikmiş zararının mahsubundan sonra tarihi itibariyle net karın YTL olduğu, kanuni yedekler düşüldükten sonra dağıtılabilir karın YTL olduğu, ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri.IV. No.27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi Halka Açık Anonim Ortaklıklarının Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği nin 5. nci maddesinde yer alan Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz hükmü gereğince şirketin dağıtılabilir kazancının oluşmadığı ve söz konusu YTL lık tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:08/04/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2005/7 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1) Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı na Faruk Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı na Mevlüt Aydemir seçilmiştir. 2) Tekrar yönetim kurulu üyesi seçilen üyelerin birinci derece imza yetkilerinin devamına, 3) Yönetim Kuruluna seçilen Sedef Fatoş Korkmaz a birinci derece imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15 TARİH:15/06/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2005/13 sayılı yönetim kurulu toplantısında; İnönü Cad. No:80 Kat.6 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket merkezimizin 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren Sabancı Center 4 Levent/İstanbul adresine taşınmasına oybilirliği ile karar verilmiştir. TARİH:04/07/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle Sabancı Center 4 Levent/İstanbul adresine taşınmış olup, yeni şirket telefon numaraları ve faks numarası aşağıda belirtilmiştir. Şirket Telefonları : Şirket Faks No :

16 AK YATIRIM ORTAKLI?I A.O. TARİH:26/10/2005 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin ara dönem mali tablolarının kamuya en son duyurulma tarihinin (dahil) tarihine kadar uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınmıştır. TARİH:06/01/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan 2006/1 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 5274 sayılı kanun ile TTK. nda yapılan değişiklikler çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. maddesinin Yeni Türk Lirası na (YTL) uyumlu hale getirilmesi hususunda ilgili mercilere başvurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşme tadil metnini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:15/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: SPK nun tarih B.02.1.SPK.0.15/ sayılı yazısı. Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapan 5274 sayılı Kanun un 1 nci maddesi çerçevesinde hisse senetlerinin itibari değerinin 1 Yeni Kuruş olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliği nin Kayıtların Devri Başlıklı Geçici 4. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca hisse senetlerinin nevi ayrımına son verilmesi yükümlülüğü çerçevesinde Şirketimiz hisse senetlerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin onaylanması hususundaki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulunun ilgi yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 10 Şubat 2006 tarih B.14.O.İTG DEĞ/ sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Kurul un ilgi yazısı ile onaylanmış tadil metni ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 17/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra; Yönetim Kurulunun geçmiş yıllar zararı kalemlerinin özsermaye kalemleri ile mahsubuna ilişkin teklifinin görüşülmesi, Şirket ana sözleşmesinin Yeni Türk Lirasına uyumu ile ilgili 11. maddesinin tadili, konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Çarşamba günü saat de, Sabancı Center, Kule II, Kat:8, 4.Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH:28/02/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Hasan Halim Çun tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. TARİH:22/03/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

17 AK YATIRIM ORTAKLI?I A.O tarih saat 11:00 de Sabancı Center Kule II Kat. 8 4.Levent, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre 2005 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL cari yıl net karının oluştuğu, yine aynı mali tablolarımızda YTL geçmiş yıllar zararının bulunduğu, bu nedenle; cari yıl karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine dolayısıyla ortaklarımıza temettü ödemesi yapılmamasına, 2. Olağanüstü yedekler hesabında izlenen YTL nin 2005 yılında gerçekleşmesi nedeniyle geçmiş yıllar karına alınması, yine özel yedekler hesabında izlenen ve gerçekleşen YTL nin geçmiş yıllar karı hesabına alınması ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği hükümlerine istinaden almış olduğu tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye grubu içinde geçmiş yıllar zararı nda izlenen tutarın varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hükmü gereğince; 2005 yılı mali tablolarında yer alan YTL lik geçmiş yıllar zararının YTL lik dönem karı, YTL lik önceki yıllar karı kalan YTL lik bölümünün ise olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilerek geçmiş yıllar zararının yok edilmesine, 3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih B.02.1.SPK.0.15/ sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tarih ve B.14.0.İTG DEĞ/ sayı ile onaylanan şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 11. Maddesinin aşağıda belirtilen yeni şekilde değiştirilmesine, 4. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih 2006/04 sayılı kararı ile belirlenen Ortaklar Olağan Toplantı gündeminin; 9. Maddesini oluşturan Şirketin bağımsız dış denetimi hususunda Başaran Nas Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. daha önce yapılmış anlaşmanın süresinin iki yıl daha uzatılması ile ilgili tarihinde yapılan anlaşmanın kabulune, oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddesinin yeni şeklini de içeren Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/03/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Hasan Halim Çun un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Yalçınkaya seçilmiştir.

18 TARİH:17/08/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'nın tarih 2278 sayılı Genel Mektubu'na istinaden hazırlanan 2006 yılı 6 aylık mali tablolara ilişkin Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ve ekleri tarihi itibariyle İMKB'ye teslim edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde bilgilerin yer aldığı CD içerisindeki Mali Tabloların Gelir Tablosu kısmında; Satışların Maliyeti 1 Ocak-30 Haziran 2005 döneminde ( ) olması gerekirken sehven ( ) olarak yer almış buna bağlı olarak kar rakamı da olması gerekirken olarak yer almıştır. Söz konusu hata teslim edilen orjinal nüshalarda bulunmayıp sadece teslim edilen CD'de yapılmıştır. Yapılan düzeltme sadece CD'de yer alan ilgili rakamların düzeltilmesinden ibarettir. Düzeltilmiş yeni CD ekte sunulmuştur." Söz mali tablolar Borsamız internet sitesinde güncellenmiştir. TARİH:13/09/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih 16 ve 17 sayılı yönetim kurulu toplantılarında alınan ve özel durum açıklamaları kapsamında duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi Üyesi Mevlüt Aydemir Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 3) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Fikret Önder seçilmiştir. 4) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Turgay Özbek seçilmiştir. 5) Boşalan Denetim Komitesi Üyeliği için İhsan Bahadır Çakmaklı görevlendirilmiştir.

19 TARİH:13/09/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 16 ve 17 sayılı yönetim kurulu toplantılarında alınan ve özel durum açıklamaları kapsamında duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetim Komitesi Üyesi Mevlüt Aydemir Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 3) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Fikret Önder seçilmiştir. 4) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Turgay Özbek seçilmiştir. 5) Boşalan Denetim Komitesi Üyeliği için İhsan Bahadır Çakmaklı görevlendirilmiştir. TARİH:15/11/2006 AKBNK Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 21 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan ve özel durum açıklaması kapsamında duyurulması gereken karar aşağıda belirtilmiştir. 1) Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem yapmasına ve Akbank T.A.Ş. ile konuya ilişkin sözleşme yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, Şirketin portföyüne dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel olarak; - Riskten korunma ilkesi çerçevesinde; sadece vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi olunabileceği, - Yalnızca daha önce alınmış bir kısa pozisyonun kapatılması amacıyla uzun pozisyon sahibi olunabileceği, - Vadeli İşlem sözleşmelerinden, riskten korunma amacıyla şirket portföyünü oluşturan ve yatırım stratejisi ile karşılaştırma ölçütüne uygun İMKB100 endeks sözleşmelerine taraf olunabileceği, - Açık pozisyon miktarının, şirket portföyünün toplam değerini aşamayacağı, - Hükümlerinin kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:23/11/2006 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih 22 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan ve özel durum açıklaması kapsamında duyurulması gereken karar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz denetçisi Mustafa Serhat Serter bu görevinden ayrılmış olup, yerine ilk Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Yaşar Bozyürük seçilmiştir. TARİH:12/02/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Cuma günü saat de, Sabancı Center, Kule II, Kat:8, 4.Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARİH:23/02/2007

20 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih KYD sayılı yazısı kapsamında; -Yatırım stratejisi bant aralığının, % Hisse Senedi SGMK 5-35 Repo Karşılaştırma ölçütünün ( tarihi itibariyle) İMKB KYD O/N Repo 20 Şekilinde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:16/03/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri;V, No:60 sayılı "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin performans sunumuna performansa dayalı ücretlendirme ve sıralama faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih KYD sayılı yazısı kapsamında; Yatırım stratejisi bant aralığının, % Hisse Senedi SGMK Repo Karşılaştırma ölçütünün,( tarihi itibariyle) İMKB KYD O/N Repo 30 Şeklinde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:23/03/2007 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih saat 11:00 de Sabancı Center Kule II Kat Levent, İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan ve özel durum açıklamasıyla duyurulması gereken kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi okundu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda 2006 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan YTL faaliyet karının oluştuğu, bu kardan portföydeki kıymetlerin değerlemesinden kaynaklanan YTL lık bölümünün özel yedeklere aktarılması, YTL nın I.Tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, YTL sı olağanüstü yedek akçelerden YTL sı 2006 yılı karından olmak üzere toplam YTL nın ortaklarımıza hisseleri oranında temettü olarak dağıtılması, dağıtıma yönetim kurulu önergesinde belirtilen 5 nisan 2007 tarihinde başlanılması oy birliği ile kabul edildi. 2. Yönetim Kurulu üyeliklerine iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere Sn. Mustafa Fikret Önder ve Sayın İhsan Bahadır Çakmaklı, Sn. Turgay Özbek, Sn.Sedef Fatoş Korkmaz ve Sn.Cem Yalçınkaya seçilmiştir. 3. Denetçiliklere iki yıl süre ile görev yapmak ve görev süresince hiçbir ücret ödenmemek üzere

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU GİRİŞ Raporumuza ait dönem içinde şirketimizin yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad soyad ve ünvanları

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, avans ödemesinin son tarihinin, 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır. 28.03.2016 1 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15/10/2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin 31/12/2010 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 24/12/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1656/12924 yazısına istinaden, 10/12/2010 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 01 Şubat 2016 tarih 1054 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 21.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı