Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu"

Transkript

1 Türkiye'de Saptanan HIV-1 CRF06_cpx (Komplex Rekombinant) Subtipinin Moleküler Karakterizasyonu Murat Sayan* 1, Bahar Örmen 2, Nesrin Türker 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli. 2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğt. ve Araşt. Hast., Enf. Hast. ve Klin. Mikr. Kliniği, İzmir. * İletişim. e-posta: Tel:

2 HIV genotip ve subtipleri Genotip Grup Grup M subtip* Grup M subsubtip HIV-1 M,N,O,P A-D, F-H, J-K A1 - A4 F1, F2 HIV-2 Grup M CRF** 50 adet *Önceleri HIV-1 subtipi olarak tanımlanan E ve I, günümüzde CRF içinde yer almaktadır. **CRF: circulating recombinant form. Her CRF, bir referans numarası ve rekombinasyonu oluşturan subtiplerle tanımlanmaktadır. Rekombinasyon üç ya da daha fazla subtip/crf içeriyorsa "complex" anlamında "cpx" tanımlaması yapılmakta ancak subtip kompozisyonu ifade edilmemektedir Semwanga D et al. AIDS Research and Human Retroviruses. 2011, 27: DOI: /aid

3 Dünya da 33.3 milyon insan HIV-1 ile enfektedir. Yetişkin: 30.8 milyon Kadın: 15.9 milyon 15 yaş altı çocuk: 2.5 milyon Global HIV-1 subtip ve CRF dağılımı UNAIDS,2011.

4 Tablo 1. Ülkemizde HIV ile enfekte bireylerde filogenetik analize göre HIV-1 subtip dağılımı (1). HIV-1 subtip Hasta, n % B CRF 02_AG F CRF 01_AE CRF 12_BF CRF 03_AB G C D A Toplam Ülkemizde ilk HIV-1 CRF olgusu, HBV genotip D/D1 koenfeksiyonu bulunan CRF02_AG olgusu olarak bildirilmiştir (2). İlk CRF08_BC subtipi Trabzon da uzakdoğu seferi yapan bir gemi çalışanında saptandı (3). 1.Sayan M., et al. Japanese Journal Infectious Diseases 2013; (baskıda). 2.Akhan S, Sayan M. HIV and acute HBV infection: First case report from Kocaeli, Turkey. 22nd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL). February 16-19, 2012.Taipei, Taiwan. 3.Sayan M, et al. First Time Detected HIV-1 Recombinant Strain in Turkey: CRF08_BC. Mikrobiyoloji Bulteni 2013; (baskıda).

5 Sub-subtip A1 CRF01_AE CRF03_AB CRF02_AG Sub-subtip F1 CRF12_BF Subtip B

6 HIV-1 CRF subtiplerin 12'si cpx dir. Dolaşımdaki HIV-1 subtipleri giderek karmaşık bir hal almaktadır. HIV-1 CRF cpx subtiplerinin coğrafik dağılım, tipi ve kompozisyonuna bakıldığında; Yunanistan ve Kıbrıs'da CRF04_cpx (A, G, H, K, U) Orta/Batı Afrika ve Estonya'da CRF06_cpx (A, G, J, K) Orta/Batı Afrika'da CRF09_cpx (A, G, U) Orta Afrika'da CRF11_cpx (A, G, J, CRF01_AE) ve CRF13_cpx (A, G, J, U, CRF01_AE, CRF11_cpx) Küba ve Orta Afrika'da CRF18_cpx (A1, F, G, H, K, U) ve CRF19_cpx (A1, D, G) Suudi Arabistan ve Orta Afrika'da CRF25_cpx (A, G, U) Kongo'da CRF27_cpx (A, E, G, H, J, K, U) Kamerun'da CRF36_cpx (A, G, CRF01_AE, CRF02_AG) Kamerun ve Mozambik'de CRF37_cpx (A, G, CRF01_AE, CRF02_AG, U) Gambia'da CRF49_cpx (A, C, J, K, U) Hemelaar J. The origin and diversity of the HIV-1 pandemic. Trends Mol Med 2011; 25(5):

7 Olgu, yılları arasında Suudi Arabistan da çalışma amaçlı bulunmuş ve o dönemde aralarında Afrika kökenlilerin de bulunduğu farklı partnerlerle korunmasız, heteroseksüel ilişki tanımlamaktadır. Erkek hasta 39 yaş Oral kandidoz ve zona nedeni ile hastaneye başvurmuş. CD4 : 21 hücre/mm3 HIV-1 RNA: k/ml Koenfeksiyon yok Çiftçilikle uğraşan hastada damar içi ilaç kullanımı, kan/kan ürünü transfüzyonu ve organ/doku nakli öyküsü bulunmuyor. CDC klinik evre; B3 Kadın hasta 37 yaş CD4: 122 hücre/mm3 HIV-1 RNA: 68 k/ml Koenfeksiyon yok Servikal LAP (sağda) CDC klinik evre; A3 European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines, v6, October

8 HIV-1 pol geni sekanslanma HIV-1 pol geni sekanslamada, The French ANRS (National Agency for AIDS Research) AC11 Direnç Grubu'nun PCR ve sekanslama algoritmasından yararlanıldı (www.hivfrenchresistance.org). Ters transkriptaz domaini (kodon ): son ürün;573 bp. Proteaz domaini (kodon 1-99): son ürün; 507 bp PCR ürünleri ABI PRISM 310 platformunda DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing Kit (Amersham Pharmacia Biotech Inc., ABD) kullanılarak sekanslandı. Elektroferogramlar Vector NTI v5.1 (InforMax, Invitrogen, ABD) programı aracılığıyla elde edildi.

9 HIV-1 subtip CRF06_cpx suşlarının filogenetik (UPGMA yöntemi ile) analizi. Filogenetik ağaç HIV-1 pol geni proteaz domaini kullanılarak CLC Sequence Viewer (CLC bio A/S, Aarhus, Danimarka) programında oluşturuldu ve bootstrap değeri 1000 olarak alındı. Ağaç oluşturulurken kullanılan referans diziler GenBank'tan (www.ncbi.nlm.nih.gov) sağlandı. Referans HIV izolatlarının GenBank erişim numaraları; JQ282154, AY372169, HQ585339, DQ009512, GQ926668, JF929176, HQ541915, JN673694, AY359520, HQ542802, JQ585511, DQ166435, FN995656, JN215195, HQ ve HQ HIV-1 subtipleme

10 REGA programı farklı olarak referans setlerinde HIV-1 grup M subtipleri dışında rekombinant referans sekanslar(crf01_ae, CRF02_AG, CRF03_AB, CRF04_cpx, CRF05_DF, CRF06_cpx, CRF07_BC, CRF08_BC, CRF10_CD, CRF11_cpx, CRF12_BF, CRF13_cpx ve CRF14_BG) kullanmakta ve filogenetik metodlar aracılığı ile rekombinasyon analizi yapılabilmektedir (hizalama; Clustalw programı ile, sekans formatlama; Readseq programı ile, analizin 1. ve 2. basamaklarında filogenetik anlamlandırma; PAUP programı ile ve analizin 4. basamağında olasılıkların haritalandırılması TreePuzzle programı ile). HIV-1 rekombinasyon analizi

11 HIV-1 Subtype Recombination Analysis Sequence name: Erkek hasta Bootscan cluster support: 0.524

12 Tablo 1. HIV-1 subtip CRF06_cpx saptanan hastalarda antiretroviral direnç ve mutasyonları. Hasta Erkek Kadın Antiretroviral direnç ve mutasyonlar a HIV-1 RT domaini HIV-1 proteaz domaini NRTI NNRTI PI Mutasyon Direnç durumu Mutasyon Direnç durumu Mutasyon Direnç durumu K219N Saptanmadı lamivudin; duyarlı abakavir; zayıf dirençli zidovudin; zayıf dirençli stavudin; zayıf dirençli didanozin; zayıf dirençli emtristabin; duyarlı tenofovir; zayıf dirençli lamivudin; duyarlı abakavir; duyarlı zidovudin; duyarlı stavudin; duyarlı didanozin; duyarlı emtristabin; duyarlı tenofovir; duyarlı Saptanmadı Saptanmadı efavirenz; duyarlı etravirin; duyarlı nevirapin; duyarlı rilpivirin; duyarlı efavirenz; duyarlı etravirin; duyarlı nevirapin; duyarlı rilpivirin; duyarlı L10I + L33F L10I + L33F atazanavir; duyarlı fosamprenavir/r; zayıf dirençli darunavir; duyarlı indinavir; duyarlı lopinavir; duyarlı nelfinavir; zayıf dirençli sakinavir; duyarlı tipranavir; duyarlı atazanavir; duyarlı fosamprenavir/r; zayıf dirençli darunavir; duyarlı indinavir; duyarlı lopinavir; duyarlı nelfinavir; zayıf dirençli sakinavir; duyarlı tipranavir; duyarlı a RT; ters transkriptaz, NRTI: nükleozid ters transkriptaz inhibitörleri, NNRTI; non-nükleozid ters transkriptaz inhibitörleri, PI; proteaz inhibitörleri. Antiretroviral ilaç duyarlılıkları HIVdb-Stanford Üniversitesi genotipik direnç değerlendirme algoritmasına göre yapıldı. HIV-1 ilaç direnci analizi

13 İlk kez 2002 yılında tanımlanan HIV-1 CRF06_cpx subtipi global ölçekte dolaşımda bulunmaktadır. CRF06_cpx subtipi sıklıkla Batı/Orta Afrika (Mali, Senegal, Burkina Faso, Nijer, Gana, Fildişi Sahili ve Nijerya) ve Estonya'dan bildirilmekle birlikte son yıllarda Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Avustralya'dan olgular bildirildi. Montavon C, et al. CRF06-cpx: a new circulating recombinant form of HIV-1 in West Africa involving subtypes A, G, K, and J. J Acquir Immune Defic Syndr. 2002;29(5):

14 HIV-1 SUBTIP ÇALıŞMANıN ÖNEMI? Global ölçekte artış gösteren HIV-1 CRF'lerin izlenmesi aşı geliştirme çabaları için önemli olabilir. HIV-1'in ülkemize giriş ve yayılma yollarını anlamak ve enfeksiyonlarını kontrol edebilmek için HIV-1 subtipleme çalışmalarına gereksinim bulunmaktadır.

15 Soru Cevap

türkiye Nisan 2014 sayı:1

türkiye Nisan 2014 sayı:1 türkiye Nisan 2014 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 14. Avrupa AIDS Klinik Derneği Konferansı 04 16-19 Ekim 2013 Brüksel, Belçika Fırsatçı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar + + Orta yaştaki kişilerde

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler Analizi*

2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler Analizi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 259-270 2012-2013 Kızamık Salgını Sürecinde Ankara da Saptanan 44 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi ve İki Olgudan Elde Edilen Virusların Moleküler

Detaylı

TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR. Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi TAKİP VE TEDAVİDE SORUNLAR Dr. Fatma Sargın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi AntiRetroviral Tedaviden (ART) Önce AIDS Fırsatçı enf.lar HIV Ölüm AntiRetroviral Tedaviden

Detaylı

Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı

Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 10: 21-24 / Ocak-Mayıs-Eylül 2009 Afyon Kocatepe Üniversitesi Hepatit C Virusu (HCV) RNA Pozitif Olgularda Genotip Dağılımı The Distribution Of Genotype

Detaylı

KILAVUZ. Sürüm 7.1 Kasım 2014. Türkçe

KILAVUZ. Sürüm 7.1 Kasım 2014. Türkçe KILAVUZ Sürüm 7.1 Kasım 2014 Türkçe İçindekiler Yönetim Kurulu Üyeleri 2 Panel Üyeleri 2 Kısaltmala 3 I. Bölüm Başlangıçta ve sonraki ziyaretlerde HIV ile enfekte hastaların değerlendirilmesi II. Bölüm

Detaylı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı

Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Özgün Araşt rma / Original Article 95 Kan Donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevalansı Seroprevalence of Hepatitis B Virus, Hepatitis

Detaylı

Kombinasyon Tedavisine Giriş

Kombinasyon Tedavisine Giriş Kombinasyon Tedavisine Giriş Temmuz 2010 Türkçe Çeviri : Pozitif Yaşam Derneği Dizgi Tasarım : EGE CTP LTD. ŞTİ. 374 Sokak No:9/1 Bornova - İZMİR 0.232.462 33 24-462 33 29 Basım Tarihi : Ağustos 2010 Bu

Detaylı

Bilindiği gibi Enfeksiyöz

Bilindiği gibi Enfeksiyöz Türkiye genelinde broyler ve damızlıklarda IB salgınlarında IS/1494/06 IBV suşu belirlenmiştir. Enfeksiyöz Bronşitisli Broylerlerde IB Virus Genotipleri: Ülkemizdeki Durum Ülkemizde uzun yıllardan beri

Detaylı

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 9-28, 2011 İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR ANALYSIS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE

Detaylı

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012

KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 KRONİK HEPATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR & YAN ETKİ VE DİRENÇ YÖNETİMİ Doç. Dr. Selma Tosun VHSD Samsun Kasım 2012 HBV-DNA düzeyi ne kadar yüksekse siroz riski de o kadar fazla 50 (N = 3582) 40 36.2

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ MERS-CoV HASTALIĞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ (Bilim Kurulu Çalışması) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 1 İÇİNDEKİLER 2 1. GİRİŞ 3 2. GENEL BİLGİLER 4 3. EPİDEMİYOLOJİ 5 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 6 5. MERS-COV ENFEKSİYONUNDA

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ

İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ 90 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE NİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE BİT İN KALKINMAYA KATKI SAĞLAMA POTANSİYELİ IX. Kalkınma Planı ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde, Ülkemizin vizyonu; istikrar içinde büyüyen,

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMALAR / Researches Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutum ve İnançlarının Değerlendirilmesi Assessment of Nursing Students' Attitudes and Beliefs for Breast Self-Examination

Detaylı

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Cervical Cancer Prevention, Early Diagnosis-Screening Methods and Midwives / Nurses Role (Derleme) Ar. Gör. Ayla KANBUR*,

Detaylı

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim

Nadir Faktör Eksiklikleri:18 Yıllık Birikim Nadir Faktör Eksiklikleri:8 Yıllık Birikim Zafer ŞALCIOĞLU *, Hülya SAYILAN ŞEN **, Gönül AYDOĞAN *, Ferhan AKICI *, Arzu AKÇAY *, Deniz TUĞCU *, Zafer BAŞLAR *** Nadir Faktör Eksiklikleri: 8 Yıllık Birikim

Detaylı