ORYANTASYONU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORYANTASYONU REHBERİ"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH /23 ORYANTASYON REHBERİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU

2 YÖNETSEL YAPI VE YÖNETİCİLER Uz. Dr. Asiye DEMİREL Hastane Yöneticisi Başhekim Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Oğuz ARSiL İdari Mali Hizmetler Müdürü Sunay ATAŞ Sağlık Hizmetleri Müdürü VİZYONUMUZ Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde din, dil, ırk ve sosyal sınıf farkı gözetmeden hizmet alanların ve çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutan, sağlık hizmetlerini en yeni teknoloji kullanarak kaliteli ve zamanında sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır. MİSYONUMUZ Bölgemizde kaliteli sağlık hizmeti vermesi nedeniyle öncelikle tercih edilen, sağlık hizmetlerinde sürekli gelişen ve uluslar arası hastane kalite standartlarına uygun hizmet alan ve veren bir sağlık kurumu olmak. KALİTE POLİTİKAMIZ Hastanemizde hastalarımızın taleplerini doğru şekilde belirlemek ve yüksek kalite bilinciyle teşhis, tanı ve tedavilerini gerçekleştirilecek güçlü koordinasyonu sağlamak tüm faaliyetlerimizi sürekli gelişim felsefesiyle değerlendirmek ve geliştirmek. Hasta memnuniyetini arttırarak sağlık sektöründe farklı bir yer edinmek.

3 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Orhaneli Devlet Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri; hasta hakları ve etik ilkeler doğrultusunda hastanın günlük yaşam gereksinimlerinin karşılanması, takip ve tedavisinin yapılması, yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanması için gerekli hemşirelik uygulamalarını belirli bir sistem dahilinde kesintisiz, aynı nitelikte yapılmasını çalışmalarında esas alır. Orhaneli Devlet Hastanesi genel uyum rehberi hastanemizde yeni göreve başlayan hemşirelere, hemşirelik hizmetlerinin yönetim yapısı ve işleyişi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan hemşire uyum rehberinin kurumumuzuza yeni katılan hemşirelerin uyum sürecini kolaylaştımasının yanında hastanmizde görev yapan hemşirelerimizede rehberlik edeceği düşünülmektedir. ORHANELİ DEVLET HASTANESİ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 GENEL ORYANTASYON PROGRAMI ORYANTASYON EĞİTİMİNİ VERECEK KİŞİLER - Kurum Hekimliği - Oryantasyon Sorumlusu - Hasta Hakları Sorumlusu - Kalite Yönetim Direktörü - Enfeksiyon Kontrol Komitesi - Sivil Savunma Amiri - Hasta Hakları Birimi - Personel Sicil Şefi - Bilgi İşlem Sorumlusu - Kalite Yönetim Birimi Üyesi - Eğitim Hemşiresi - HASTANEMİZİN ÇALIŞMA KOŞULLARI MESAİ SAATLERİ: / NÖBETLER: Hafta içi: ve Hafta sonu:24 saattir.(resmi tatiller dahil) HASTANEMİZİN PERSONEL DURUMU GENEL CERRAHİ UZMANI :1 İÇ HASTALIKLARI UZMANI:1 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI: - AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI:1 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI:1 DİŞ HEKİMİ:2 PRATİSYEN HEKİM:5 ECZACI:1 İDARİ PERSONEL:21 YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ:73 İZİN İŞLEMLERİ YILLIK İZİN 10 Yıla kadar 20 gün 10 yıl sonrası 30 gün senelik izin hakkı verilir. Senelik izinler yılda en fazla 2 ye bölünür. Her senenin son ayında izin zamanlarının belli olduğu dilekçeler doldurulur ve idareye verilir. İzin almak isteyen personel (acil durumlar hariç) bir hafta önceden idareye bildirir. Personelin kısa süreli işi varsa, ilgili amirinden saatlik izin dilekçesiyle izin yazdırır. Bir ay içinde toplam saatlik izin süresi 8 saati geçerse, amiri isteği üzerine bir günlük yıllık izni kesilebilir. 657 li personeller yılda 40 gün hastalık izni kullanabilirler. DOĞUM İZİNİ Personeller, doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 haftalık izine sahiptir. Çoğul gebelik halinde 2 hafta süre doğum öncesi iznine eklenir. Doğumun erken olması halinde kullanılamayan süre doğum sonrasına süresine eklenir. Kadın memurun ölümü halinde öngörülen süreyi memur olan baba kullanabilir. SÜT İZİNİ Doğum yapan anneye ilk 6 ay günde 3 saat, son 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Saat seçme hakkı anneye aittir. Doğum sonu kadın personelin isteği halinde 2 yıl ücretsiz izin hakkı vardır.

5 HASTANEMİZDEKİ İDARİ BİRİMLER 1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ: Hizmet Kalite Standartlarının hastanemizde uygulanmasını sağlar ve denetimini yapar. Tüm hastane bölümleri arasındaki organizasyonu sağlar. 2.BİLGİ İŞLEM BİRİMİ: Otomasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi, verilerin depolanmasını ve güvenli-ğini sağlar. 3.HASTA HAKLARI BİRİMİ: Hasta ve yakınlarının doğrudan başvurabildiği sorunlarını, önerilerini yazılı olarak dile getirebildiği birimdir. Sorunlar öncelikle yerinde çözülmeye çalışılır. Yazılı dilekçe veren hastalara dosya açılır. Hasta hakları kurulunda görüşülerek sonuca bağlanır. Acil durumlarda idare bilgilendirilir. Sonuç şikâyetçi olan tara-fa ve çalışana yazılı olarak bildirilir. İhlal varsa başhekim tarafından tekrar soruşturma yapılır. Sonuç hasta ve yakını-na yazılı olarak bildirilir. Çalışana Başhekimlik tarafından bildirilir. 4.MUTEMETLİK BİRİMİ: Tüm personelin sosyal güvenlik kurumuna emekli keseneklerini, maaş ve döner ser-maye ödemelerini düzenler. Kuruma başlayan yeni personel anlaşmalı bankadan aldığı hesap numarasını mutlaka mutemetlik birimine bildirir. Maaşla ilgili tüm bilgi ve müracaatlar ilgili saymanlığa bildirilir. 5.SATIN ALMA BİRİMİ: Hizmet sunumu için gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması, taşınmazların kiralanması ile ilgili işleri yapar. 6.BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ: Bilginin, üretim ve hizmet sürekliliği sağlamak, parasal kayıpları en aza indirmek üzere tehlike ve tehdit alanlarından korunması işlemini yapar. 7.HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ BİRİMİ: Dosyaların ve gerekli evrakların bütünlüğü korunarak düzenli bir şekilde depolanmasını sağlar. 8.AYNİYAT BİRİMİ: Kullanılan tüm demirbaş eşyalar kullanan kişi adına zimmetlenir. 9.ÖZLÜK BİRİMİ: Özlük haklarımızın dosyalarımıza işlendiği birimdir. Kurum içi ve dışı yazışmalar yapılır. Ra-porlar buraya bildirilir. Yıllık, ölüm, nikah, mazeret, babalık, kongre, doğum izni bilgileri kayıt edilir. 10.İSTATİSLİK BİRİMİ: Hastane verilerini; günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık olmak üzere sağlık müdürlüğü-ne ve bakanlığa göndermek. 11.DEPO BİRİMİ:İlaç, ecza, sarf malzeme ve demirbaş eşya depoları şeklinde hizmet vermektedir. Klinik ve birim-lerde kullanılan ilaç ve sarf malzemeler otomasyon sistemi üzerinden talep edilir. HASTANEMİZDEKİ MEDİKAL BİRİMLER 1.AMELİYATHANE: Hastanemizin ikinci katkında yer alıyor. Ameliyathane içinde bir ameliyathane odası, perso-nel dinlenme odası, malzeme odası, cerrahi el yıkama ünitesi, personel giyinme odası mevcuttur. 2.DOĞUMHANE: Hastanemizin ikini katında yer alıyor. İki müşahede yatağı ve iki adet doğum masası mevcuttur. 3.ACİL SERVİS: Hastanemizin giriş katında yer almaktadır, bay ve bayan müşahede odası, muayene ve resüsitas-yon odası, pansuman ve enjeksiyon odası, nöbetçi personel dinlenme odası, acil doktor dinlenme odası, güvenlik ve şoför odası acil servis içinde yer alır. 4.ENDOSKOPİ ÜNİTESİ: Hastanemizin ikinci katında Ameliyathane birimi içerisinde yer almaktadır, ünitemizde endoskopi cihazımız ve anestezi cihazımız mevcuttur.

6 5.KLİNİKLER: Birinci ve ikinci kat olmak üzere iki adet servis bulunuyor. birinci katta 5 hasta odası toplam 8 ya-tak ve transfüzyon odası mevcuttur, ikinci katta ise 10 hasta odası toplam 18 yatak mevcut. 6.RÖNTGEN BİRİMİ: Hastanemizin giriş katında yer alıyor. Röntgen çekim odasında bir adet konvansiyonel rönt-gen cihazı, bir adet diş röntgen cihazı ve otomatik röntgen banyo makinesi mevcuttur. 7.BİYOKİMYA LABARATUVAR BİRİMİ: Hastanemizin giriş katında yer almaktadır. Ünitemiz içerisinde biyo-kimya, hemogram, tit cihazımız mevcuttur. 8.POLİKLİNİKLER: 8.1.AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLK: Hastanemizin giriş katında yer almaktadır. Polikliniğin içerisinde iki adet diş ünitesi mevcuttur. 8.2.DÂHİLİYE POLİKLİNİĞİ: Hastanemizin giriş katında hizmet vermektedir. 8.3.AİLE HEKİMLİ POLİKLİNİĞİ: Hastanemizin giriş katında hizmet vermektedir. 8.4.GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ: Hastanemizin giriş katında hizmet vermektedir. 8.5.KADIN HAST. VE DOĞUM POLKLİNİĞİ: Hastanemizin giriş katında hizmet vermektedir. 9.STERİLİZASYON BİRİMİ: Ameliyat odalarından gelen ameliyat setleri, spanç, tromel, çamaşırhanede yıkan-mış, kurutulmuş, katlanmış, yeşil kumaş malzemeleri ve kliniklerden gelen tüm steril edilebilecek malzemelerin pa-ketlenmesi, tarihlendirilmesi, kayıt altında tutulması, gelen giden malzemelerin teslimat kayıtlarının tutulması, biyo-lojik test, hava sızıntı testi ve bowie-dick testler ile kontrol altında tutulan, otoklav ve etilen oksit odalarının nem ve ısı kontrolleri yapılıp, kayıt edilmesi işlemlerinin yapıldığı birimdir. 10.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ: Hastanemize gelemeyecek durumda olan hastalara Evde Sağlık Hiz-metleri Birimi tarafından sağlık hizmeti sunulmaktadır HASTANEMİZDEKİ KOMİTELER 1.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ: Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amacıyla sürveyansı ta-kipleri yapar. Hasta ve çalışan güvenliği açısından sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar. Ça-lışan sağlık kartları bu birim tarafından tutulup saklanır. Hastanemizde meydana gelen enfeksiyon ile ilgili olayların takibini yapar. 2.EĞİTİM KOMİTESİ: Hastanemiz tarafından verilecek olan bütün eğitimlerin planı yapılır. Verilen eğitimlerin takibini yapar. 3.TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, hastane altyapı gü-venliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, atık yönetimi çalışmaları, tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, tehlikeli maddelerin yönetimini sağlar. 4.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sağlar 5.ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ: Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalı-şan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesini sağlar. 6.HASTANE TEMİZLİK KOMİSYONU: Her ay yapılacak Hastane Temizlik Standartlarını Belirlenmesi faaliyet-leri ve denetlenmelerini gerçekleştirir. Ayrıca temizlik firmasının faaliyetlerinin denetlenmesini de gerçekleştirir. 7.KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ: Hastanemizin transfüzyon politikalarını belirler ve transfüzyon sonrası istenmeyen durum vakalarını komitede inceler.

7 ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Delici ve kesici alet yaralanmalarına ilk olarak temas bölgesi sabunlu su ile iyice yıkanır. Pansuman yapıldıktan sonra delici ve kesici alet yaralanmaları bildirim formu doldurulup Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine teslim edilir. Kan ve vücut sıvılarıyla temas halinde Kan ve Vücut Sıvılarıyla Yaralanma Bildirim Formu doldurulup Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine teslim edilir. Lütfen eldiven ile klinik dışında dolaşmayınız. (kapı kolu, telefon, kalem temas etmeyin). Koruyucu Önlükler ile klinik dışına çıkmayınız. Hepatit B aşılanma durumunuzu veya aşılama çizelgenizi kan sonuçlarınızla enfeksiyon hemşirenize bildiriniz. Birimlerde kullanılan cerrahi malzemeleri, aletlerin dekontaminasyonu ve mekanik temizliği talimatı-na uygun şekilde sterilizasyon ünitesine teslim ediniz. ECZANE FAALİYETLERİ VEÇALIŞMA İŞLEYİŞİ AMAÇ: Eczane çalışmalarında hizmet kalite standartlarını eksiksiz karşılayarak hızlı, etkin, güvenilir hizmet vererek, eczaneden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyede tutmak. KAPSAM: Tüm eczane çalışanlarını ve eczaneden hizmet alan birimleri kapsar. UYGULAMA: Eczane 7/24 ulaşılabilir şekilde çalışma hizmeti sunmaktadır. İLAÇ VE SARF MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE TARAFINDAN ALINMASI Servislerden ilaç ve sarf malzemenin talebi eczaneye yapılır. Talepler kontrol edilerek, ihale ile alı-nacak ilaç ve sarf malzemeler için yıllık ihtiyaç tespiti yapılır, alımlar üçer aylık partiler şeklinde ya-pılır. İnternetten yayınlanan Sağlık Bakanlığı sitesindeki fiyat listeleri incelenir, ilacın cinsi, miktarı ve fiyatı (ilaç için muadiller arasında en düşük fiyatlı olanın ) listesine yazılır ve imzaya sunulur. Eczane-de bulunan ilaçların satış fiyatları güncelleştirilir. Eczacı, başhekim tarafından imzalanan talep listesi satın alma birimine teslim edilir. Eczacı satın alma komisyonunda yer alır. Satın alma komisyonu ilaçların yaklaşık maliyetlerini hesaplar. İhale ile satın alınması yapılmış ancak ihale şartnamesine uygun olarak kısmi teslimatı yapılan mal-zemelerin, acil ihtiyaç duyulması durumunda bir sonraki partide teslim alınacak malzemelerin talep listesi hazırlanır. Acil ihtiyaç listesi onaylatılarak firmalarla irtibata geçilir ve malzeme temin edilir. ECZANEDE HASTA BAZINDA İLAÇLARIN HAZIRLANMASI; Uzman doktor tarafından hasta tabelasına günlük order verilir.

8 İlaçlar ve sarf malzeme hastanın günlük ilaç ve sarf malzeme istem kâğıdına ve bilgisayara kaydedi-lir. Eczanede ilaçlar için hasta adına bar kod çıkartılır, poşete yapıştırılır ve poşete konularak hazırlanır. Bar kod da kimlik tanımlayıcı olarak en az; hastanın adı, soyadı, protokolü, doğum tarihi (gün/ay, yıl) bulundurulur. Servis hemşiresi tarafından eczanede ilaçlar kontrol edilir, ilaçları teslim aldığına dair eczane ilaç çıktısına imzasını atarak ilaçları teslim alır, personel eşliğinde servise götürülen ilaçlar hasta bazında hazırlanan ilaç dolabına yerleştirilir. Soğuk zincire tabi ilaçlar uygun saklama kabına konularak bölüme transferi sağlanır. Özellik arz eden ilaçlar uygun ortama alınır. ECZANEDE MEVCUT OLMAYAN VE ACİL İHTİYAÇ DUYULAN İLACIN ALIMI Eczanede mevcut olmayan ve acil ihtiyaç duyulan ilacın alımı için diğer hastanelerin eczaneleri ile temasa geçilir, TİF karşılığı temin edilir. Diğer hastanelerin eczanelerinde ilacın bulunmadığı durumlarda, acil ihtiyaç talep formu (ilacın adı ve miktarı) doldurulur ve imzaya sunulur. Başhekimin, sorumlu başhekim yardımcısının ve eczacının imzası olan talep formu satın alma birimine teslim edilir. Aynı gün içinde ilaç temin edilerek ilgili servise iletilir. HASTANIN ORDERİNE YAZILAN İLAÇ HASTANE ECZANESİNDE MEVCUT DEĞİL İSE; Hastanın ilacı uzman doktor tarafından reçeteye yazılır Reçete Başhekime onaylattırılır. Eczanede Eczanede Yoktur kaşesi basılır ve eczacı tarafından imzalanır. İlaç hastane tarafından anlaşmalı eczaneden alınır ise hastane eczanesine giriş yapılır ve servisten hasta adına talebi yapılır. İlaç hastane tarafından anlaşması olmayan eczaneden alınmış ise (hasta yakını tarafından alı-nan) ;ilaç servis hemşiresi tarafından teslim alınır ve hemşire gözetiminde uygulanır. ECZANEYE İLAÇ VE SARF MALZEMENİN TESLİM ALINMASI, YERLEŞTİRİLMESİ VE SAKLANMASI Alınan ilaç ve sarf malzeme tedarikçi firma tarafından hastanemize getirilir. Gelen ilaçların ve sarf malzemelerin muayene komisyonu tarafından kontrolü yapılır, uygun bulunursa kabul edilir ve onaylanır. Şartnameye uygun olmayanlarla ilgili tutanak tutulur, 1 tanesi firmaya faks çekilir, 1 tanesi eczanede dosyalanır. Gelen ilaç ve sarf malzemeler ile faturada kayıtlı olanların adı ve miktarı karşılaştırılır. Gelen ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir. Teslim alınan ilaçların ve sarf malzemelerin firmalardan gönderilen faturaya göre TİF leri yazılır. İhale ile alınan ilaç ve sarf malzeme firmalardan depo teslimi olarak eczanenin depolarına yerleştiri-lir. Adı, ambalajı, okunuşu ve farklı dozları olan ilaçlar ayrı raflara yerleştirilir. Oda ısısında bekletilmesi gereken ilaçlar (+4) (+25) derece arasında muhafaza edilir. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar (+2)-(+8) derecede muhafaza edilir. Gerektiğinde buzdola-bına konulan ilacın özelliğine göre ısı ayarlaması yapılır ve buna göre takibi yapılır. Tıbbi sarf malzemeler( +4) (+25) derece arasında muhafaza edilir. Nem oranları % 65 in altında olmalıdır. Yüksek riskli ilaçların depoya konulduğu rafa belirtici etiket yapıştırılır. Yüksek riskli ilaçlar servis eczanesine çıkartıldığı zaman etiket yapıştırılır. Servislere bu şekilde teslim edilir. Servislerde de aynışekilde muhaza edilir. Belirlenen sıcaklık ve nem oranlarının aşılması durumunda sorumlu eczacıya müdür yardımcılarına ve teknik servis sorumlularına bildirilir. İLAÇLARIN SON KULLANMA TARİHLERİNİN TAKİBİ Eczaneye kabul edilen ilaçların son kullanma tarihleri dosyalanmış ilaç listesine kayıt edilir. İlaçlar, son kullanma tarihlerine göre yakın miatlılar öne uzun miatlılar arkaya gelecek şekilde ilaç deposundaki yerlerine sıralanır. Depodan ilaç verilirken ilaç kartlarına hangi tarihte, kaç adet ve nereye verildiği yazılır. Ayda bir ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilerek miadı yaklaşmış olan ilaçların isim ve miktarları idareye, doktor odalarına ve servislere liste halinde bildirilir.

9 Son kullanma tarihinin bitimine üç aydan az kalan ilaçlar için hastaneler arası görüşme yapılır, firmalara fax çekilerek uzun miatlı olanla değiştirilmesi talep edilir. MKYS üzerinden diğer hastanele-re bildirimi sağlanır. İhtiyaç fazlası ilaçlar için hastaneler arası görüşme yapılır ayrıca liste halinde her ayın ilk haftası içinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. ECZANEDEKİ İLAÇ VE SARF MALZEMELERİN STOK SEVİYELERİ VE MİAT TAKİBİ İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin miktarlarının kritik stok seviyesinde olanları tespit edilir. Kritik stok seviyesinde olan ilaçların muadillerinin miktarları kontrol edilir ve muadiller satışa sunulur. Muadilleri yok ise miktarları kritik stok seviyesine düşen ilaçlar satın alınması için talep edilir. SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇEN İLAÇLARIN İMHASI Miadı geçen ilaçlar ilacın adı, ilacın formu, miktarı ve son kullanma tarihi belirtilmiş imha tutanağı hazırlanır. İmha tutanağı kontrol edilir ve imzaya sunulur, eczacı, sorumlu hemşire, sorumlu doktor, hastane müdürü, başhekim tarafından imzalanan bu tutanak özel tutanaklar dosyasında muhafaza edilir. İlacın türüne göre imha gerçekleşir ve tıbbi atıklar konteynerinde toplanır. Eczanede oluşabilecek diğer atıklar(cam, karton, kâğıt vb) için ilgili atık kutuları hazırlanmış olup, atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanır. İmha edilen ilaç bilgisayar programına kayıt edilir. Taşıma, rafa dizme ve servislere verme esnasında kırılan ilaçlar için tutanak tutulur. Program üzerinden zayi gösterilerek düşüşü yapılır ve ilaç tıbbi atığa atılır. TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN YAZILMASI (TİF) Fatura edilen ilacın ve sarf malzemenin birim fiyatına KDV eklenerek, miktarına göre hesaplanır. KDV li birim fiyatı ve fiyat yekûnu, gönderilen faturanın seri numarası ve tarihi, ayniyatın seri numarası ve tarihi, gönderen firmanın adı ve gelen ilacın miktarı bilgisayar programına kaydedilir. TİF üç nüsha olarak yazılır. 2 nüshası döner muhasebe birimine teslim edilir. 3. nüsha eczanede dosyalanır. KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİNİN VE İLAÇLARININ TAKİBİ Her ay için kan ürünü reçete formu doldurulur.( Reçete seri ve numarası, hasta adı, kurumu ve sicil numarası, reçete tarihi ve protokol numarası, ilacı yazan doktorun adı, soyadı ve diploma numarası, verilen ilacın miktarı, seri numarası ve fiyatı ) Kan ürünü reçete formunun ve her yazılan reçetenin bir nüshası Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Kan ürünü reçete formunun fotokopisi ve reçetenin bir nüshası eczanede dosyalanır Uyuşturucu ve Psikotrop Reçetesinin ve İlaçların Takibi Kırmızı ve yeşil reçetelerin serisi ve sıra numarası yazılır, Talep Senedi Tutanağı ile imza karşılığı sorumlu servis hemşiresine teslim edilir. Bu reçetelerin 3. nüshaları imzaları tam olarak eczaneye teslim edilir ve dosyalanır. Uyuşturucu ve Psikotrop ilaç reçetesi talep eden servisin adı, hastanın adı ve ilacın miktarı Sağlık Müdürlüğü nden onaylı deftere kayıt edilir Eczanedeki uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar kilit altında tutulur, hafta içi mesai dışında nöbetçiye devredilen ilaçlar için teslim tutanağı doldurulur. Eczanedeki uyuşturucu ve psikotrop defteri her ayın sonunda eczacı tarafından Başhekimliğe imza-lattırılır. Servislerde kırmızı ve yeşil reçeteye tâbi ilaçlar kilit altına alınır, kilitlenen yerin anahtarı servis sorumlu hemşiresinin (sorumlu hemşiresi yoksa servis hemşiresi) cebinde saklanır.servis dışına çıkar-ken ve nöbet tesliminde diğer hemşireye teslim eder. Kırmızı ve yeşil reçeteye tâbi ilacın hangi hastaya, kaç adet kullanıldığı, tarihi, saati hangi doktor tarafından uygulatıldığı ve kimin tarafından uygulandığı kırmızı ve yeşil reçeteye ait ilaç defterine kaydedilir. Kalan ilaçlar sayım yapılarak devir teslim kâğıdı imzalanarak teslim edilir. Eczanede hazırlanan narkotik türü ilaçlar servis sorumlu hemşiresine veya servis hemşiresine sayım yapılarak imza karşılığı teslim edilir. İlacın kırılması ve kaybolması durumunda tutanak

10 (Form No: Ser.47) 2 nüsha olarak doldurulur. Bir nüsha baş eczacıya teslim edilir. Bir nüsha serviste saklanır. Kullanımdan Arta Kalan İlaçların Eczaneye İadesi ve Değerlenmesi Hastanın viziti yapılıp, ilaçları bilgisayar üzerinden girilip, eczaneden alındıktan sonra aynı gün içe-risinde hastanın tedavisinin değişmesi, taburcu ve ex olması durumunda kullanılmayan ilaçlar Eczane İade Formu ile eczaneye iadesi yapılır. Kullanılmayan ilaçların onayı eczane görevlisi tarafından kaldırılır, kullanılan miktarın onayı yapılır. Aynı saatte, aynı ilaçlarla doz hesaplanarak yapılan tedavilerden kalan ilaçlar miktarı ve son kullan-ma tarihinin yazıldığı Ecz Form No:01 doldurularak eczaneye geri iadesi yapılır. Geri iade edilen ilaçların eczaneye girişi yapılır. Son kullanma tarihi yakın olan ilaçların öncelikli kullanılması sağlanır. Acil ilaç arabalarında bulunan ilaçlardan kullanılmayıp son kullanma tarihine 3 ay kalan ilaçlar tutanak karşılığında eczaneye teslim edilir ve miadı uzun olanla değiştirilir. BAŞ ECZACININ VE ECZACILARIN GÖREV VE YETKİLERİ Eczacı sayısı birden fazla olan kurumlarda hastane eczacılığı konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahi-bi olan eczacılardan birine kurumun teklifi üzerine Bakanlık tarafından baş eczacılık görevi verilir. a) Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların her zaman taze ve kodekse uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. b) Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaçların, alet ve malzemenin iyi bir şekilde muhafaza-sından ve usulü dairesinde sarf edilmesinden, depoya giren çıkan ilaçların depo memuru tarafından gelir gider defterleri ile depo defterine düzenli olarak işlenmesinden sorumludur. Depo memuru bu-lunmayan kurumlarda bu hizmeti mevcut eczacılardan birisine; oda yoksa eczacı teknisyeni veya bu işi yapabilecek diğer bir görevliye yaptırır. c) Eczaneden servis ve laboratuvarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırarak, gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesinden sorumludur. d) Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesinden, her ila-cın üzerine kodeksteki ismiyle pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasından, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla ışıktan muhafazası gereken maddelerin Türk Kodeksine göre tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasından sorumludur. e) Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerini Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin baştabibe onaylatılmasını sağlamakla yü-kümlüdür. f) Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malze-menin, yetkili laboratuvarlarca muayeneleri sonunda verecekleri rapor ve Ayniyat Yönetmeliği hü-kümlerine göre yok etme ve kayıttan düşme işlemlerini yapar. g) Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarır. h) Eczanede imal edilen bütün ilaçların Türk Kodeksine ve eczacılık sanat ve fennine uygun olmasın-dan, imalat için kullanılan maddelerin cins ve miktarlarının günü gününe imalat defterine yazılma-sından, imal edilen ilacın da günlük gelir, gider defterinin gelir hanesine kaydedilip ilacı yapan ecza-cıya imza ettirilmesinden sorumludur.

11 i) ilaçlar yapılırken eczane laboratuvarında hazır bulunarak eczanede çalışanlar tarafından kendisi-ne sorulabilecek mesleki ve fenni soruları cevaplandırır ve sanatla ilgili konularda gerektiğinde onla-rı uyarır. j) işlerinin ağırlığına göre eczanedeki ilaçların bir kısmını emrindeki eczacılara teslim edebilir. Bu halde ilaçların sorumluluğu baş eczacının kontrolü altında teslim alanlara aittir. k) Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye, sağlanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermeğe zorunludur. Düzenlediği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını da saptar ve alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin ve gereğinde her çeşit analizlerini yaptırmak zorun-dadır. Kurumlarda Türk Kodeksine aykırı ilaçlar bulunmasından başeczacı sorumludur. l) Her mali yıl sonunda, o yıl içinde eczane deposuna ve eczaneye giriş ve çıkış kayıtlarına göre ertesi yıla devreden ilaçları ve miktarlarını gösterir cetvellerin düzenlenmesini sağlar. Kayden devreden miktarlarla, fiilen mevcut olanların uygunluğunu araştırır ve bunlarla ilgili işlemleri yapar. Sonucu-nu bir sonraki yıla ait ilaç ve malzeme ihtiyaç listesiyle birlikte baştabibe verir. m) Eczacıların, ecza depo memuru ile eczane memur ve hizmetlilerinin hizmetle ilgili hususlarda amiri olup, bunlar arasında görev bölümü yapar. Bunların düzenli, tertipli ve verimli çalışmaları için gereken tedbirleri alarak çalışmalarını izler ve kontrol eder. n) Eczane ve ecza deposunda bulunan tıbbi cihaz, alet, ilaç, sıhhi malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın bakım, muhafaza ve sarfından sorumludur. o) Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait reçeteleri yapan anlaşmalı ec-zanelerin getirdiği reçete ve faturaların kontrolünü yapar veya bu iş için bir eczacıyı görevlendirir. ECZACiLARiN GÖREV VE YETKiLERi Eczacılar, baştabip tarafından kurumun eczane, laboratuvar ve kliniklerinde çalışmak üzere görev-lendirilirler. Bu görevlendirme münavebe ile de olabilir. a) Eczane ve laboratuvarlarda görevli eczacılar, başeczacı veya laboratuvar şefi tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. b) Kliniklerde çalışan eczacılar klinik şef veya uzmanı ile vizit ve kontrvizitlere çıkar, yazılan ilaçları eczaneden teslim alır ve bunların usulüne uygun olarak hastalara ulaşımını sağlar. Servis acil ilaç dolaplarının eksikliklerini zamanında tamamlar. ilaçların sarflarını yapar ve ayrıca baştabibin vere-ceği meslekleri ile ilgili görevleri yerine getirir. c) Başeczacı bulunmayan kurumlarda eczacı, başeczacıya ait bütün görevleri yapar. Eczacı bulunmayan kurumlarda ise eczane hizmetleri baştabibin sıhhi ve fenni sorumluluğu altında görevlendiri-lecek bir eczacı teknisyeni veya hemşire tarafından yürütülür. Mali sorumluluk da bu görevliye ait-tir. d) imalat için lüzumlu toksit maddelerin tartıları bizzat eczacılar tarafından yapılır. Eczacılar, tabela veya reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar. e) Eczanede veya depoda azalma başlayan kimyevi ve galenik maddelerle müaystahzarları bir liste halinde yazarak sağlanmaları için başeczacıya verir.

12 BEYAZ KOD TALİMATI 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi ndeki sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri, şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak, ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak; yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanları ve hastaları bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikalarına uygun çalışmak 2.0 KAPSAM: Bu talimat, tüm hastane çalışanlarını, hastaları, hasta yakınları ve ziyaretçileri kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Başhekim ( Mesai dışında acil servis hekimi), Hastane Müdürü ( Mesai Dışı Vezne Amiri), Sağlık Hizmetleri Müdürü ( Mesai Dışında Acil servis hemşiresi), Hastane Güvenlik Amiri ( Mesai Dışında Güvenlik Vardiya Amiri ) sorumludur. 4.0 TANIMLAR: BEYAZ KOD NEDİR? Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 5.0 FAALİYET AKIŞI: 5.1 Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde sağlık çalışanına karşı oluşabilecek olası bir fiziksel ve psikolojik sözlü veya fiili hareketler de olay yerindeki telefondan 1111 aranır ve beyaz kod ekibindeki personelin pagerlarının üzerinde olayın gerçekleştiği yer gözükür ve beyaz kod ekibi derhal olay yerine gider. Eğer olay hastane dışında gerçekleşmişse olaya ilk şahit olan kişi en yakındaki telefondan 1111 i arar ve beyaz kod ekibi geldiğinde ekibi olay yerine yönlendirir. 5.2 Güvenlik personeli telsiz ile geçilen anons ile olayın şiddetine göre yeterli sayıda güvenlik personeli en hızlı şekilde olay yerine yönlendirir. 5.3 Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. Olaya karışan kişilerin kimlik tespitleri yapılır, olay tespit tutanağı tutulur. 5.4 Adli vakalarda polise haber verilir. Polis gerekli işlemleri yapar. 5.5 Bu tür durumlarda güvenlik görevlileri birimlere gider, kurum amirlerini acilen bilgilendirir, olay yerini ve delilleri muhafaza eder, genel kolluk kuvvetlerine bilgi verir (155 polis imdat) ve destek ister. 5.6 Güvenlik personeli bölgedeki suç aletlerinin dokunulmadan muhafaza eder, bölgeyi gerekli ise güvenlik şeridi ile çembere alır ve oradaki güvenliği artırarak en iyi şekilde koruma sağlar. 5.7 Güvenlik personeli genel kolluk kuvvetleri bölgeye intikal ettikten sonra kolluk kuvvetlerine yardımcı olur, olayları ilgili kişilere gördüğü kadarıyla aktarır, gerekirse savcılıkta ifade verir ve şahitlik yapar. 5.8 Yaşanan olumsuzluğun durumuna göre Pembe kod veya Mavi kod çağrısı da yapılabilir. Bu durumlarda hangi kod uygulanacaksa o kodun talimatı uygulanır. 5.9 Hastaneye ait tüm çıkışlar güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilir ve beklenmedik durumlarda yetkililerin talimatı ile çıkışlar kapatılır Şüpheli şahısların üst aramasını yapar, karşı gelenleri kolluk kuvvetlerine bildirir Beklenmedik bir durumla karşılaşan, beyaz koda maruz kalan personel için BEYAZ KOD ekip sorumlusu BEYAZ KOD VAKA BİLDİRİM FORMU tanzim eder, öncelikle 113 ü arayarak BEYAZ KOD

13 VAKA BİLDİRİMİ NDE bulunur. Müteakiben tanzim edilen Beyaz Kod Vaka Kayıt Formunu bakanlıktaki üst birimlere bildirilmesini sağlar Bildirim üzerine beyaz kod birimi olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemişse olayı derhal adli makamlara bildirecektir Beyaz Kod Birimi ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit edecektir Şiddet olayları için bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediklerini soracak ve talep etmeleri halinde bakanlık avukatlarınca ilgili personele hukuki yardım yapacaktır. Kamu görevlilerine karşı işlene şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettireceklerdir 5.15 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu tarafından Beyaz Kod Bildirimi ve Hukuki Yardım Talep Formu ve olay hakkında Tutanak doldurulur. Alo 113 aranarak yaşanılan olay hakkında bilgi verilir ve adresinden Beyaz Kod Bildirimi ve Hukuki Yardım Talep Formu 1 ve 2 doldurularak sistem üzerinden gönderilir. Kayıt altına alınan form ve tutanak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu tarafından 2 nüsha hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü ne ve Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle gönderilir. Beyaz kod ekibi ve Üst yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar Üst yönetim alınan kararlar doğrultusunda çalışan personele gerekli desteğin verilmesini sağlar Tüm güvenlik görevlileri en kısa süre içerisinde olay yerine gelmek zorundadır Beyaz Kod uygulamasına yönelik her dönem tatbikat yapılır. Tatbikat esnasında ne kadar sürede olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılır 5.19 Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilir Beyaz Kod uygulamalarında Sağlık Bakanlığının: * tarih ve 6665 sayılı genelgesi * Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) * Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelge 2012/23 * Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik( tarih ve sayılı Resmi Gazete) dikkate alınır. UYGULAMA: Beyaz kod sistemi nasıl aktive edilir? Beyaz Kod sistemi hastanemizdeki dahili telefonlardan 1111 aranarak yapılandırılmıştır. Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında en yakın dahili telefondan 1111 nolu telefon aranır, ilgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Beyaz Kod durumu için gü-venlik amiri / görevlilerine uyarıda bulunur. Beyaz Kod durumu olduğunda,yapılacak çağrı ile ilgili örnek aşağıdadır. ÖRNEK; Beyaz Kod durumunu bildiren kişi: Acil Servis Bay Müşahade Beyaz Kod Durumu Beyaz Kod ekibi aranılan yere varınca dahili numaralardan 1112 ve 1 i tuşlayarak görevi sonlandırır. Beyaz kod çağrısı kimler tarafından yapılmalıdır? Beyaz kod çağrısını, mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarına maruz kalan ya da tanıklık eden kişi yapar. Beyaz kod çağrısı ne zaman yapılmalıdır? Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında beyaz kod çağrısı yapılır. Beyaz kod ekibi kimlerden oluşur?

14 Beyaz Kod Ekibi Başhekim İdari vemali Hizmetler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sağlık Personeli Güvenlik Amiri/Görevlileri Beyaz kod müdahale ekibi: Beyaz Kod çağrısı yapıldığında; En yakın güvenlik görevlisi olay yerine en kısa sürede intikal eder. Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. Adli olaylarda polise haber verilir.(gerek görülürse Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle teslim edilir.) Hastane güvenlik görevlisi gerekli işlemleri yapar. Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve Başhekim tarafından imza altına alınır ve Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri ya-par, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar. Gerek görülürse olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır. 113 İhbar Hattı: Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarını izlemek üzere kurulmuştur. Böyle bir olay gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal 113 numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi gereklidir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından 113 numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir.beyaz kod olay gerçekleştiğinde internet adresinden bildirim formları kısmına girilerek, bildirim formu1 ve bildirim formu2 doldurulacaktır. Beyaz Kod Ekibinin Eğitimi: Kalite yönetim direktörü tarafından her dönem(yılda en az 2 kez), beyaz kod ekibine ve bütün personele beyaz kod eğitimi verilir. Beyaz kod uygulamasına yönelik her dönem en az 1 kez tatbikat yapılarak, tatbi-katta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur. İlgili Dökümanlar YÖN.FR.05 Beyaz Kod Olay Bildirim Formu MAVİ KOD (CPR) TALİMATI 1.0 AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli bir şekilde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 3.0 SORUMLULAR: Başhekim

15 Sağlık Hizmetleri Müdürü İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hastanın servis doktoru veya acil doktoru, hemşiresi, CPR ekibi 4.0 TANIMLAR: Kardiyopulmoner Resüstasyon (CPR) :Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan tedavi yaklaşımıdır. Temel Yaşam Desteği(TYD): Basit hava yolu araçları dışında araçgereç kullanmaksızın hava yolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir. İleri Yaşam Desteği(İYD): Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakial entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç tedavilerini kapsar. Defibrilasyon: Ventriküler fibrilasyon ya da nabızsız ventriküler taşikardide kalbe elektrik akımı verilerek çalışmasının sağlanmasıdır. CPR Ekibi: Anestezi doktoru, dahiliye veya kardiyoloji doktoru ve CPR eğitimi almış acil doktoru ve hemşirelerinden oluşur. Hastanemiz koşulları içerisinde, mesai saatleri içerisinde ve mesai saatleri ışında olmak üzere 2 CPR / Mavi Kod Ekibi vardır. 5.0 TEMEL İLKELER: CPR ve İYD, de en önemli hedef yaşamsal organların korunması ve fonksiyonların idamesidir. Acil kardiyak bakımda zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının uyumlu bir şekilde sürdürülmesi için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder. Arrest oluştuğu anda hasta yakınındaki sorumlu sağlık personeli, CPR ekibi gelmeden önce temel yaşam desteği işlemini başlatmakla yükümlüdür. Resüstasyona başlayan sorumlu doktor gerekli hallerde CPR ekibini telefonla 2222 yi arayarak davet eder. İleri yaşam desteği bu konuda eğitim almış olan ekip tarafından yapılır. CPR ekibi gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resüstasyonu sürdürür. Temel ve İleri Yaşam Desteğine yönelik yapılan organizasyonun devamlılığı 7 gün/24 saat sağlanır. Acil arabaları ve resüstasyonda kullanılan tüm ekipmanın, tüm servislerde standart olarak düzenlenmesi sağlanır. 6.0 GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 6.1 Servislerdeki CPR Uygulaması Servis Doktorunun Görevi Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur. CPR başlatır. Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır. Ekibe eşlik ederek yardımcı olur. CPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar. CPR başarılı ise hastanın, genel yoğun bakım ünitesi veya kardiyoloji yoğun bakım ünitesine sahip bir üst statüdeki hastaneye sevk edilmesi için gerekli sevk işlemleri ve irtibat bağlantılarını yapar Servis Hemşiresinin Görevleri Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister Mesai saatleri içinde Öncelikle sabit telefondan 2222 yi arayarak MAVİ KOD ekibinde görevli olan kişileri olay yerine çağırır, sonra da Servis Doktoruna haber verir. Mesai saat leri dışında da sabit telefondan MAVİ KOD ekibi aranır ve olay yerine gelmesi sağlanır. MAVİ KOD EKİBİ mavi kod çantasını da beraberinde getirir. Hastayı monitörize eder ve damar yolu açık değilse hemen damar yolunu açar. Mavi Kod Ekibi ve o günkünöbetçi Mavi Kod Ekibi gelince onlara yardım eder ve istenen ilaçları uygular. Bütün olayları ve arrest sonrası gelişmeleri mavi kod formuna kaydeder. Formun bir nüshasını hasta dosyasına bir nüshasını da kalite birimine verilmek üzere birim kalite dosyasında saklar CPR başarısızlıkla sonuçlanmışsa uygun vücut bakımını yapar Mavi Kod Müdahale Ekibinin Görevleri

16 Mavi kod durumunda kendisine gelen çağrıya hemen yanıt vererek olay yerine gider ve olay yerine gittiğinde mavi kod hangi telefondan verildiyse mavi kod çağrısını sonlandırır. Olay yerine ulaştığında liderliği diğer ekipten devralır Mavi Kod ekibindeki doktor mavi kod ekibinin lideridir Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır. Defibrilatörü, monitor izasyonu ve damar yolunu kontrol eder. İlaç orderları nı verir Solunum yolunu açar, hastayı entübe eder Hastanın ritmini kontrol eder Kalp masajı yapar Defibrilasyona karar verir ve hastayı defibrile eder. CPR başarılı ise hastanın, genelyoğun bakım ünitesi veya kardiyoloji yoğun bakım ünitesine sahip bir üst statüdeki hastaneye sevk edilmesi için gerekli sevk işlemleri ve irtibat bağlantılarını sağlamada servis ekibine yardım eder 7.0 MAVİ KOD EKİBİ ÜYELERİ: 7.1 Mesai içi Mavi Kod Ekibi Uz.Dr. Asiye DEMİREL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Sinem Babrak..Anestezi sorumlu teknisyeni Oğuz Arsil..İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sorumlu Hemşireler 7.2 Mesai Dışı Mavi Kod Ekibi Nöbetçi Acil Doktoru Nöbetçi Acil Servis Hemşiresi Vezne memuru 8.0 RESÜSİTASYONDA GEREKLİ İLAÇ VE MALZEMELER 8.1 Resüsitasyonda Gerekli Malzemeler Steteskop Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske Yedek oksijen tüpü Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda) Oro-faringeal airway (Farklı boylarda) Merkezi aspiratör ve devreleri Aspiratör kateterleri Laringoskop (Uygun Blade leri ile) Trakeal tüpler Stile İV Kanüller Enjektör ( ve 20ml)(Uçları ile) 8.2 Resüsitasyonda Gerekli İlaçlar İV Sıvı lar Volüm Genişleticiler Atropin Adrenalin Sodyum Bikarbonat Lidokain Aminocardol Magnezyum sülfat Beta Blokerler (Beloc) Kalsiyum Kanal Blokerleri (Diltizem, İsoptin)

17 Kalsiyum Dopamin Dobutamin Nitrogliserin Diüretikler (Lasix, Mannitol) Kortikosteroidler (Prednol, Prednisolon, Dekort) 8.3 Monitorizasyon Cihazları: EKG Monitörü Pulse Oksimetre Defibrilatör Mavi kod nedir? Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR) un yapılabilmesi için deneyimli ekibe hızla ha-ber verilmesini sağlayan ve ekibin olay yerine en hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı erken uyarı sistemidir. Mavi kod çağrısını yapan kimse hastaya ileri müdahale yapılıncaya kadar geçen sürede bulunduğu yerde acil temel yaşam desteği vermekle sorumludur. Mavi kod sistemi nasıl aktive edilir? Hastanemizde Mavi Kod sistemi 2222 nolu telefon üzerinden yapılandırılmıştır. Mavi kod gereksinimi ol-duğunda en yakın dahili telefondan 2222 nolu telefon aranır, ilgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Mavi Kod durumu için çağrısını yapar. Mavi Kod durumu olduğunda, Mavi Kod durumu için aşağıda örnek verilmiştir; ÖRNEK; Mavi Kod durumunu bildiren kişi : Dahiliye Servisi 10 nolu oda Mavi Kod. Mavi kod çağrısı kimler tarafından yapılmalıdır? Mavi kod çağrısı ilgili bölümdeki doktor ya da diğer sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Doktor ya da diğer sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda hastanenin diğer çalışanları tarafından yapılabilir. Mavi kod çağrısı ne zaman yapılmalıdır? Hastanın ilk önce bilinç durumu değerlendirilir. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra hastanın A-Hava yolu B-Solunum C-dolaşım kontrolü yapılır. Hastanın boynunun ve omurgasının hareket ettirilmemesine çalışılır. Bilinç kontrolü sonrası hava yolu değerlendirilir. Havayolu açık hastanın solunumu değerlendirilmelidir. Solunum desteği gerekliliği değerlendirildikten sonra nabız kontrolü yapılmalıdır. Yukarıdakilerin herhangi birisinde (bilinç, hava yolu, solunum, nabız) sorun olan hasta için mavi kod çağrısı yapılır. Mavi kod durumunu tespit eden personel: Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister. Mavi kod ekibi gelinceye kadar temel yaşam desteği sağlar. Servisteki bir hastaysa kendi doktoruna haber verilmesini sağlar. Mavi kod ekibi ulaştığında onlara bilgi verir yardım eder. Mavi kod ekibi kimlerden oluşur Mavi Kod Müdahale Ekibi Mesai Saatleri İçerisinde Mesai Saatleri Haricinde Anestezi Uzmanı (Ekip Sorumlu Hekimi) Nöbetçi Acil Servis Hekimi (Ekip Sorumlu Heki-mi) Anestezi Teknisyeni Nöbetçi Acil Servis Hemşiresi Acil Sorumlu Hemşiresi Nöbetçi Acil Servis Hemşiresi Not: İlgili bölüm mavi kod durumu ile en kısa sürede arrest olan bölüme ulaşırlar. Hastanın servis doktoru, hemşiresi ve personeli de ekibe katılır. Mavi kod müdahale ekibi:

18 Mavi Kod müdahale ekibi çağrıdan sonra hemen ilgili yere mavi Kod müdahale çantasıyla beraber intikal etmeye çalışır. Olay yerine varıldığında telsiz telefondan aranarak çağrı sonlandırılır. Mavi kod durumunda en kısa zamanda (max. 3 dk.) olay yerine ulaşır. Hastaya ulaştığında mavi kod ekibi sorumlu hekimi doktoru liderliği devralır. Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır. Hasta için gerekli girişimde bulunur. Ekip lideri tarafından Mavi Kod Bildirim Formu doldurulur Kalite Yönetim Birimine teslim edilir. Mavi Kod gereksinimi olmayan durumlarda ya da gereksiz yere çağrı sistemini devreye sokan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanır. Mavi Kod Ekibinin Eğitimi: Anestezi Uzmanı tarafından her dönem (yılda en az 2 kez), yeni başlayan personele uyum eğitimlerinde Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon eğitimi verilir. Tüm Hastane Personeline yılda en az 2 kez mavi kod ile ilgili eğitim verilir. Mavi kod uygulamasına yönelik her dönem en az 1 kez tatbikat yapılarak, tatbikatta ne ka-dar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur. KALP MASAJININ UYGULANIŞI Bu bölüm bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.kalp masajı eğitim almış uzman personel tarafından uygulanır 1- Dış kalp masajına başlamadan önce hazırlık Şah damarından nabız kontrol edilme-li (üç parmak şekilde görüldüğü gibi şahdamarı üzerine yerleştirilip 5 saniye süre ile nabız alınmaya çalışılmalı) 1. Nabız alınamıyorsa kazazede sert zemine sırtüstü yatırılmalı 2. Tercihen kazazedenin sağ tarafına diz çökülmeli 3. Sternum kemiğinin (iman tahtası) alt ucundan 2-3 parmak yukarı kısım belirlenmeli 4. veya kemiğin orta noktası belirlenerek alt yarısının orta-alt kısmı belirlenmeli 5. Bir elin ayası buraya yerleştirilmeli 6. Diğer el üzerine yerleştirilmeli 2- Dış kalp masajı Altın Kural: Parmaklarınızı göğüs kafesi ile temas ettirmemelisiniz ki (sadece el ayası temas etmeli) güç tek bir noktadan verilsin

19 Dirseklerinizi bükmemelisiniz ki ; göğüs kemiği üzerine dik olarak baskı uygu-lanılabilsin Her baskıda göğüs kafesinin 4 cm aşağıya inmesi sağlanmalı Bu işlem dakikada kez (iki saniyede üç kez) uygulanmalı Sıkıştırma ve gevşetme süreleri eşit olmalı İşlem sırasında ellerin göğüs üzerindeki yeri değişmemeli 3- Dış kalp masajına son verme Aralıklarla (en seyrek üç dakikada bir) kendiliğinden çalışmaya başlayıp başlamadığını anlamak için nabız kontrol edilmeli Kalp kendiliğinden çalışmaya başladığı anda işleme son verilmeli Kalp kendiliğinden çalışmaya başlamadıysa, tıbbi yardım gelinceye kadar uygulamaya devam edilmeli PEMBE KOD TALİMATI 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak ve uygulamaya yönelik uygun stratejileri belirlemek. 2.0 KAPSAM: Bursa Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Tüm Birimleri 3.0 TANIMLAR: Pembe Kod: Bebek ve çocuk kaçırılması/kaybolması gibi olayların önlenmesi için kullanılan acil durum uygulama kodudur. 4.0SORUMLULAR İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci İdari ve Mali Hizmetler Müdürü/ Vekili ( Mesai saatleri dışında nöbetçi idari personel) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü/ Vekili (Mesai saatleri dışında acil servis hemşiresi) Pediatri servis hemşiresi (Mesai saatleri dışında nöbetçi pediatri servis hemşiresi) Güvenlik Amiri (mesai saatleri dışında nöbetçi güvenlik görevlisi) Teknik Servi s Sorumlusu (mesai saatleri dışında nöbetçi teknisyen)

20 Temizlik Hizmetlerinden sorumlu tedarikçi firma çalışanı(mesai saatleri dışında acil nöbetçi temizlik firması çalışanı) 5.0 FAALİYET AKIŞI: 5.1 Alınan Güvenlik Önlemleri Yatış işlemi yapılan her hastaya kişisel bilgilerini içeren bileklik takılır. Anne veya refakatçiye hastaya ait kişisel bilgileri içeren Refakat Kartı verilir. Bebek görevli hemşire tarafından annesine emzirmek için teslim edilir. Teslim öncesi hemşire anneye ve bebeğe ait bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. Ebeveynleri ayrı olan bebekler/ çocuklar servise kabul edilirken, bu bilgiler diğer ekip üyelerine de aktarılır. Hasta ve refakatçi hemşire bankosuna yakın bir yere yatırılır. Yenidoğan/çocuk bilgileri anne baba dışında gizli tutulur ve ailenin izni olmadan kimseye verilmez. Bebek dostu hastane kavramı çerçevesinde bebeğin/ çocuğun mümkün olduğunca anne yanında(refakatli) kalması sağlanır. Hastanın yanında kalacak kişiye verilen Hasta Refakat Kartı nı görevli sorduğunda refakatçi bu kartı göstermek zorundadır. Yakını olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için mutlaka bir personel görevlendirilir. Hastanın hastane içindeki transferi ve başka kuruma sevkleri talimatlara uygun olarak yapılır.(yatan Hasta Prosedürü Yenidoğan Transfer Talimatı) Taburculuk esnasında, bebek/ çocuğun yatış esnasında hasta yatış dosyasında veli olarak kimin imzası varsa, ona, görevli hemşire tarafından hasta taburcu dosyası imzalatılarak hasta teslim edilir. Taburcu işlemini yapılan hastaya ait servis hemşiresi tarafından hasta taburcu belgesi düzenlenir. Yataklı servis dış koridorları/ yangın merdiveni giriş/çıkış kapılarını görecek şekilde uzun süreli kayıt özelliğine sahip kamera kayıt sistemi vardır. Düzenli olarak kayıtların kontrolü yapılır. Hasta güvenliği konusunda çalışan personele, hasta ve yakınlarına eğitim verilir. Güvenlik görevlilerinin bebek güvenliği(kaçınılması/kaybolması) konusunda eğitim alması sağlanır. Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınlarının çantaları güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilir. Tüm alınan önlemlere rağmen yenidoğan/çocuk kaçırma vakası meydana geldiğinde veya böyle bir tehlike hissedildiğinde en yakın telefondan 3333 tuşlanarak PEMBE KOD çağrısı yapılır. Pembe kod anonsu yapıldığında eşkâle uygun bebek ve çocuklu şahısların toplama alanları mesai saatleri içinde poliklinik zemin kat hasta bekleme salonu, mesai saatleri dışında acil servis hasta muayene bekleme salonudur. 5.2 Ekiplerde Görev Dağılımı İdari ve Mali Hizmetler Müdürü/ Vekili ( Mesai saatleri dışında nöbetçi idari personel) Ekibinin lideridir; ekibin yönetim ve koordinasyonundan sorumludur. Toplanma noktasında bekletilen bebekli ve çocuklu kişilere açıklama yaparak noktanın düzenini sağlar. Hastane üst yönetimini olayla ilgili bilgilendirir ve gelişmeler hakkında bilgi verir. Olay sona erdiğinde çağrı yapılan telefondan pembe kod sonlandırıldı çağrısı veya bilgilendirilmesinin yapılmasını sağlar Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü / Vekili (Mesai saatleri dışında nöbetçi acil nöbetçi hemşiresi) Pembe Kod Olay Bildirim Formunu doldurur. Hemşirelerin tuttuğu kayıtların eksik olup olmadığını kontrol eder. Kaçırılan veya kaybolan çocuğun ailesi ile birlikte kalır, onları olay yerinden uzak bir odada ağırlar, bilgi verir destek olur. Olayla ilgili gelişmeler hakkında ekip liderini bilgilendirir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME GÜVENLİK

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi TEMİZLİK HİZMETLERİ T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi YEMEKHANE HİZMETLERİ 2014 DÖK. KODU:YÖN.RH.06

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONYA HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 201 HASTANEMİZE HOŞ GELDİNİZ. HASTANEMİZDE İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELE YARDIMCI OLMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı