Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný ve kayýt kodlarýný içermektedir. Yerleþtirildiði yükseköðretim programýnýn kodunu öðrenen bir aday, yerleþtiði programýn adýný ve en küçük puanýný bu tablodan öðrenebilecek, kaydolacaðý yükseköðretim programýnýn kayýt tarihini ve kayýt adresini bu tablodaki kayýt kodunu kullanmak suretiyle Tablo-3 ten bulabilecektir. Bu tablodaki en küçük puan, o yükseköðretim programýna yerleþtirilen en son adayýn ilgili puan türündeki Y-ÖSS puanýdýr. Yükseköðretim programlarýnýn koþullarýna uyan bir adayýn bu programla ilgili geçerli bir tercihi varsa ve bu TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Okul Öncesi Öðretmenliði EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim)SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði SÖZ Biyoloji (Ýngilizce) SAY Biyoloji (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) SAY Fizik (Ýngilizce) SAY Fizik (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya (Ýngilizce) SAY Matematik (Ýngilizce) SAY Matematik (Ýngilizce) (Ýkinci Öðretim)SAY Psikoloji EA Tarih SÖZ Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kamu Yönetimi EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) EA Týp Fakültesi SAY Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu SAY Akçakoca Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu EA Düzce Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði SAY Orman Mühendisliði SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Düzce Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY Düzce Teknik Bilgisayar Öðretmenliði SAY Elektrik Öðretmenliði SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðr. SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. SAY Yapý Öðretmenliði SAY Düzce Týp Fakültesi SAY ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Arkeoloji SÖZ Biyoloji SAY Kimya SAY Matematik SAY Sosyoloji EA Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Týp Fakültesi SAY Veteriner Fakültesi SAY Ziraat Mühendisliði SAY Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Konaklama Ýþletmeciliði EA Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Ýkinci Öðretim) EA Nazilli Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Okul Öncesi Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Biyoloji SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Coðrafya SÖZ Fizik SAY Kimya SAY Matematik SAY Matematik (Ýkinci Öðretim) SAY Sosyoloji EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) EA Tarih SÖZ Tarih (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði SAY Maden Mühendisliði SAY Seramik Mühendisliði SAY Seramik Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Teknik Elektrik Öðretmenliði SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði SAY Metal Öðretmenliði SAY Metal Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Otomotiv Öðretmenliði SAY Yapý Öðretmenliði SAY Yapý Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Týp Fakültesi SAY Veteriner Fakültesi SAY Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY Uþak Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Uþak Coðrafya SÖZ Matematik SAY Matematik (Ýkinci Öðretim) SAY Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim)SÖZ Uþak Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kamu Yönetimi EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Uþak Makine Mühendisliði SAY Tekstil Mühendisliði SAY Tekstil Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Uþak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Okul Öncesi Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði EA Arkeoloji SÖZ Biyoloji SAY Eski Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Fizik SAY Kimya SAY Matematik SAY Sosyoloji EA Tarih SÖZ Sinema ve Televizyon SÖZ Hukuk Fakültesi EA Ýktisat EA Ýþletme EA Kamu Yönetimi EA Maliye EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Çevre Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði SAY Su Ürünleri Fakültesi SAY Týp Fakültesi SAY Gýda Mühendisliði SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Ziraat Mühendisliði SAY Antalya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Konaklama Ýþletmeciliði EA Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Antalya Akseki Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY Burdur Veteriner Fakültesi SAY ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi SAY Arkeoloji SÖZ Sanat Tarihi SÖZ Sosyoloji EA Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Almanca Öðretmenliði DÝL Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Fransýzca Öðretmenliði DÝL Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) DÝL Ýþitme Engelliler Öðretmenliði SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði SÖZ Biyoloji SAY Fizik SAY Ýstatistik SAY Kimya SAY Matematik SAY Hukuk Fakültesi EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýktisat (Ýngilizce) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme (Ýngilizce) EA Maliye EA Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn SÖZ Ýletiþim SÖZ Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler SÖZ Sinema ve Televizyon SÖZ Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) SAY Çevre Mühendisliði SAY Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Malzeme Bilimi ve Müh. (Ýngilizce) SAY (1) programa yerleþememiþse, ya daha üst tercihindeki bir programa yerleþmiþtir veya ilgili Y-ÖSS puaný bu programýn en küçük puanýndan daha küçüktür. Dikkat: Kontenjaný doldurulamayan yükseköðretim programlarýnýn En Küçük Puan (En Kü. Puan) bilgi alanýnda " " bulunmaktadýr Mimarlýk SAY Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým SAY Moda Tasarýmý EA Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði SAY Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA Uçak Gövde-Motor Bakým SAY Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. EA Açýköðretim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim) DÝL Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) EA Ýktisat (Açýköðretim) EA Kamu Yönetimi (Açýköðretim) EA Maliye (Açýköðretim) EA Ýþletme (Açýköðretim) EA ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Antropoloji EA Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Arkeoloji SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi EA Bulgar Dili ve Edebiyatý DÝL Coðrafya SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý SÖZ Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Bilimi DÝL Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Felsefe EA Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Halkbilim SÖZ Hindoloji DÝL Hititoloji SÖZ Hungaroloji DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Japon Dili ve Edebiyatý DÝL Kore Dili ve Edebiyatý DÝL Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Leh Dili ve Edebiyatý DÝL Psikoloji EA Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Sanat Tarihi SÖZ Sinoloji DÝL Sosyoloji EA Sümeroloji SÖZ Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Urdu Dili ve Edebiyatý DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi SAY Eczacýlýk Fakültesi SAY Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði SÖZ Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Biyoloji SAY Fizik SAY Ýstatistik SAY Kimya SAY Matematik SAY Hukuk Fakültesi EA Ýlahiyat SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði SÖZ Gazetecilik SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon SÖZ Bilgisayar Mühendisliði SAY Elektronik Mühendisliði SAY Fizik Mühendisliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Ýktisat EA Ýþletme EA Kamu Yönetimi EA Maliye EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Týp Fakültesi SAY Veteriner Fakültesi SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Ziraat Mühendisliði SAY Ankara Cebeci Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Ev Ekonomisi Yüksekokulu EA Çankýrý Orman Fakültesi Orman Mühendisliði SAY Çankýrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi SAY Eczacýlýk Fakültesi SAY Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Arkeoloji SÖZ Arkeoloji (Ýkinci Öðretim) SÖZ Biyoloji SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Coðrafya SÖZ Coðrafya (Ýkinci Öðretim) SÖZ Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Felsefe EA Felsefe (Ýkinci Öðretim) EA Fizik SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) DÝL Kimya SAY Matematik SAY Matematik (Ýkinci Öðretim) SAY Sanat Tarihi SÖZ Sanat Tarihi (Ýkinci Öðretim) SÖZ Sosyoloji EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) EA Tarih SÖZ Tarih (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Hemþirelik Yüksekokulu SAY Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Ýlahiyat SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði SÖZ Gazetecilik SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon SÖZ Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði DÝL Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Biyoloji Öðretmenliði SAY Coðrafya Öðretmenliði SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Fizik Öðretmenliði SAY Fransýzca Öðretmenliði DÝL Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Kimya Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Okul Öncesi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (Ýkinci Öðretim) EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Tarih Öðretmenliði SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çevre Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Makine Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Týp Fakültesi SAY Veteriner Fakültesi SAY Gýda Mühendisliði SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Ziraat Mühendisliði SAY Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Aðrý Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Bayburt Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Erzincan Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Erzincan Hukuk Fakültesi EA Aðrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY Erzincan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik SAY ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) DÝL Matematik SAY Matematik (Burslu) SAY Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) DÝL Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) DÝL Psikoloji EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (Burslu) SÖZ Ýktisat EA Ýktisat (Burslu) EA Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Ýþletme (Türkçe) EA Ýþletme (Türkçe) (Burslu) EA Turizm Ýþletmeciliði EA Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði (Burslu) SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði (Burslu) SAY Malzeme Mühendisliði SAY Mekatronik Mühendisliði SAY Mekatronik Mühendisliði (Burslu) SAY

2 Üretim Mühendisliði SAY Üretim Mühendisliði (Burslu) SAY Hukuk Fakultesi EA Hukuk Fakültesi (Burslu) EA BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Burslu) SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) SAY Matematik-Bilgisayar SAY Matematik-Bilgisayar (Burslu) SAY Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) SAY Hukuk Fakültesi EA Hukuk Fakültesi (Burslu) EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Halkla Ýliþkiler (Burslu) SÖZ Reklamcýlýk EA Reklamcýlýk (Burslu) EA Sinema ve Televizyon SÖZ Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) SÖZ Avrupa Birliði Ýliþkileri EA Avrupa Birliði Ýliþkileri (Burslu) EA Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) EA Ekonomi EA Ekonomi (Burslu) EA Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Mimarlýk SAY Mimarlýk (Burslu) SAY Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði (Burslu) SAY BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Coðrafya SÖZ Fizik SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY Matematik SAY Tarih SÖZ Tarih (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Endüstri Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Mimarlýk SAY Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Biyoloji Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Fizik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Kimya Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Saðlýk Memurluðu SAY Konaklama Ýþletmeciliði EA Konaklama Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Seyahat Ýþletmeciliði (Ýkinci Öðretim) EA Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik SAY Bandýrma Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kamu Yönetimi EA Maliye EA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Burslu) SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Burslu) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) DÝL Okul Öncesi Öðretmenliði EA Okul Öncesi Öðretmenliði (Burslu) EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Burslu) EA Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Burslu) SÖZ Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) DÝL Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) SÖZ Hukuk Fakültesi EA Hukuk Fakültesi (Burslu) EA Ýktisat EA Ýktisat (Burslu) EA Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Turizm Ýþletmeciliði EA Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) EA Bilgi ve Belge Yönetimi EA Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu) EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Burslu) SÖZ Ýletiþim Tasarýmý SÖZ Ýletiþim Tasarýmý (Burslu) SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) SAY Biyomedikal Mühendisliði SAY Biyomedikal Mühendisliði (Burslu) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði (Burslu) SAY Makine Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði (Burslu) SAY Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik SAY Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri SAY Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Burslu) SAY Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Burslu) EA Sosyal Hizmetler EA Sosyal Hizmetler (Burslu) EA Týp Fakültesi SAY Týp Fakültesi (Burslu) SAY Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk EA Bankacýlýk (Burslu) EA Muhasebe ve Finansal Yönetim EA Muhasebe ve Finansal Yönetim (Burslu) EA Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi EA Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Burslu) EA Turizm ve Otelcilik EA Turizm ve Otelcilik (Burslu) EA (2) Kimya Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði SAY Turizm ve Rehberlik DÝL Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Rehberlik (Burslu) DÝL Turizm Ýþletmeciliði EA Uluslararasý Ticaret EA Uluslararasý Ticaret EA Uluslararasý Ticaret (Burslu) EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Yabancý Diller Yüksekokulu Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) EA Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) DÝL BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) DÝL Matematik-Bilgisayar SAY Matematik-Bilgisayar (Burslu) SAY Sinema ve Televizyon SÖZ Sinema ve Televizyon (Burslu) SÖZ Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Uluslararasý Ticaret EA Uluslararasý Ticaret (Burslu) EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) EA Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) SAY Mimarlýk SAY Mimarlýk (Burslu) SAY Yabancý Diller Yüksekokulu Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk EA Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Burslu) EA BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ücretsiz) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (Ücretsiz) DÝL Fizik SAY Fizik (Ücretsiz) SAY Kimya SAY Kimya (Ücretsiz) SAY Matematik SAY Matematik (Ücretsiz) SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretsiz) SAY Güzel Sanatlar Tasarým ve Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý EA Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Ücretsiz) EA Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým EA Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým (Ücretsiz) EA Hukuk Fakültesi EA Hukuk Fakültesi (Ücretsiz) EA Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat EA Ýktisat (Ücretsiz) EA Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) EA Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) EA Siyaset Bilimi EA Siyaset Bilimi (Ücretsiz) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Ücretsiz) EA Ýnsani Bilimler ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Ücretsiz) DÝL Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Ücretsiz) SÖZ Felsefe EA Felsefe (Ücretsiz) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ücretsiz) EA Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Ücretsiz) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ücretsiz) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði (Ücretsiz) SAY Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Ücretsiz) SAY Ýþletme Bilgi Yönetimi EA Ýþletme Bilgi Yönetimi (Ücretsiz) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ücretsiz) EA Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans EA Bankacýlýk ve Finans (Ücretsiz) EA Muhasebe Bilgi Sistemleri EA Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretsiz) EA Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) DÝL Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Ücretsiz) DÝL BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fizik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Kimya Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk EA Felsefe EA Fizik SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Kimya SAY Matematik SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Psikoloji EA Sosyoloji EA Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Ýktisat EA Ýþletme EA Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler EA Bilgisayar Mühendisliði SAY Biliþim Sistemleri Mühendisliði (UOLP-SUNY Binghamton) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Biyoloji SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Fizik SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Kimya SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY Matematik SAY Matematik (Ýkinci Öðretim) SAY Tarih SÖZ Tarih (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Jeofizik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Gýda Mühendisliði SAY Gýda Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Makine Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Týp Fakültesi SAY Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Saðlýk Memurluðu SAY Akhisar Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans EA Uluslararasý Ticaret EA Tütün Eksperliði Yüksekokulu SAY CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Matematik Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Okul Öncesi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Antropoloji EA Biyoloji SAY Felsefe EA Fizik SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Kimya SAY Kimya (Ýkinci Öðretim) SAY Matematik SAY Sosyoloji EA Sosyoloji (Ýkinci Öðretim) EA Tarih SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) EA Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kamu Yönetimi EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA SÖZ Çevre Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Kimya Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Maden Mühendisliði SAY Maden Mühendisliði (Ýkinci Öðretim) SAY Makine Mühendisliði SAY Makine Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði SAY Týp Fakültesi SAY Hemþirelik Yüksekokulu SAY Sivas Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) DÝL Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Ýþletme (%50 Burslu) EA Uluslararasý Finans EA Uluslararasý Finans (Burslu) EA Uluslararasý Finans (%50 Burslu) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) EA Hukuk Fakültesi EA Hukuk Fakültesi (Burslu) EA ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Almanca Öðretmenliði DÝL Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Coðrafya Öðretmenliði SÖZ Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) DÝL Japonca Öðretmenliði DÝL Okul Öncesi Öðretmenliði EA Okul Öncesi Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sýnýf Öðretmenliði EA Sýnýf Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Tarih Öðretmenliði SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Türkçe Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SÖZ Fen ve Arkeoloji SÖZ Biyoloji SAY Biyoloji (Ýkinci Öðretim) SAY Coðrafya SÖZ Fizik SAY Fizik (Ýkinci Öðretim) SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Kimya SAY Matematik SAY Matematik (Ýkinci Öðretim) SAY Sanat Tarihi SÖZ Tarih SÖZ Tarih (Ýkinci Öðretim) SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Ýkinci Öðretim) SÖZ Sinema ve Televizyon SÖZ SÖZ Bilgisayar Mühendisliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Su Ürünleri Fakültesi SAY Týp Fakültesi SAY Ziraat Mühendisliði SAY Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Ebelik SAY Hemþirelik SAY Konaklama Ýþletmeciliði EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Ýkinci Öðretim) EA Ýktisat EA Ýktisat (Ýkinci Öðretim) EA Ýþletme EA Ýþletme (Ýkinci Öðretim) EA Kamu Yönetimi EA Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) EA Maliye EA Maliye (Ýkinci Öðretim) EA Uluslararasý Ýliþkiler EA Uluslararasý Ýliþkiler (Ýkinci Öðretim) EA ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) DÝL Matematik-Bilgisayar SAY Matematik-Bilgisayar (Burslu) SAY Hukuk Fakültesi EA Hukuk Fakültesi (Burslu) EA Ýktisat EA Ýktisat (Burslu) EA Ýþletme EA Ýþletme (Burslu) EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) EA Uluslararasý Ticaret EA Uluslararasý Ticaret (Burslu) EA Bilgisayar Mühendisliði SAY Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) SAY Elektronik ve Haberleþme Müh. SAY Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) SAY Endüstri Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði (Burslu) SAY ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi SAY Almanca Öðretmenliði DÝL Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði SAY Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ýkinci Öðretim) SAY Felsefe Grubu Öðretmenliði EA

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

YGS LYS S İ STEM İ 2

YGS LYS S İ STEM İ 2 1 YGS LYS SİSTEMİ 2 YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile üniversiteye geçiş sistemi iki aşamalı hale getirildi. YGS Nisan ayında LYS Haziran ayında yapılacak. YGS ve

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü

Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Program Kodu Üniversite Türü Üniversite Adı Bölüm/Program Burs Durumu Öğretim Türü Eğitim Dili Uyruk Durum Puan Türü 2015 Kont. 2015 Yerlş. 2015 Boş Kalan Kont. 2015 Doluluk Oranı En Küçük Puan En Büyük

Detaylı

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tanıtım Sunusu İki Aşamalı Sınav Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş sınavı (YGS) İkinci Aşama : Lisans

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1

Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 Yeni ÖSS Sınav Sistemi Genel Bilgiler 1 1. Puan türlerinde derslerin katılımları farklı mı olacaktır? *Bu puanlar hesaplanırken derslerin ağırlığı farklı olacaktır. Örneğin MF 1 ve MF 2 de fizik dersinin

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

Kod Ad 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı