5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden"

Transkript

1 Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin oluşturdukları anyon ve katyonların yükseltgenme basamakları verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Lityum elementinin kükürt elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?(3li, 16S) A) LiS B) LiS2 C) Li2S D) LiS3 E) Li2S3 5. Zn elementinin S elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?(zn bileşiklerinde +2 değerlik alır, S 6A grubu elementidir.) A) ZnS B) ZnS2 C) Zn2S D) ZnS3 E) Zn2S3 2. Mg elementinin S elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?(12mg, 16S) A) MgS B) MgS2 C) Mg2S D) MgS3 E) Mg2S3 3. Al elementinin S elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?(13al, 16S) A) AlS B) AlS2 C) Al2S D) AlS3 E) Al2S3 4. Sr elementinin Cl elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (Sr 2A grubu, Cl 7A grubu elementidir.) A) SrCl B) SrCl2 C) Sr2Cl D) SrCl3 E) Sr2Cl3 6. Al elementinin N elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?(13al, 7N) A) AlN B) AlN2 C) Al2N D) AlN3 E) Al2N3 7. Rb elementinin Cl elementi ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (Rb 1A grubu, Cl 7A grubu elementidir.) A) RbCl B) RbCl2 C) Rb2Cl D) AlS3 E) Al2S3 8. Co +2 iyonu ile S -2 iyonunun oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) CoS B) Co2S3 C) CoS2 D) Co2S E) CoS3 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

2 9. Co +2 iyonu ile N -3 iyonunun oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) CoN B) Co2N3 C) Co3N2 D) Co2N E) CoN3 14. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır? (Cu, Cr, Sn ve Pb değişken değerlikli olabilirken Ba 2A grubu elementidir.) A) Cu2Cl2 Bakır(I) klorür B) Ba3N2 Baryum nitrür C) Cr2O3 Krom(III) oksit 10. Cu +2 iyonu ile N -3 iyonunun oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? D) SnO Kalay(IV) oksit E) PbBr2 Kurşun(II) bromür A) CuN B) Cu2N3 C) Cu3N2 D) Cu2N E) CuN3 15. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır?(k 1A, Mg, Sr ve Ba 2A, Al 3A, O ve S 6A, Cl ve I ise 7A grubu elementleridir.) A) K2S Potasyum sülfür 11. CuCl2 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?(cu değişken değerlik alabilen bir elementtir.) A) Bakır klorür B) Bakır(I) klorür B) SrO Stronsiyum oksit C) AlI3 Aluminyum iyodür D) MgS Magnezyum(II) sülfür E) BaCl2 Baryum klorür C) Bakır(II) klorür D) Bakır diklorür E) Dibakır klorür 16. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisinin yazımında yanlış yapılmıştır?(mn +2 ve +3 değerlikli olabilmektedir, 8O, 16S, 17Cl) A) MnO B) Mn2O3 C) MnCl2 12. Hg2Cl2 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?(hg değişken değerlik alabilir, Cl 7A grubu elementidir.) A) Dicıva diklorür B) Cıva(I) klorür C) Cıva(II) klorür D) Cıva(I) diklorür E) Cıva(II) diklorür 13. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır?(cu, Cr, Sn ve Pb değişken değerlikli olabilirken Ba 2A grubu elementidir.) A) Cu2O Bakır oksit B) BaCl2 Baryum klorür C) CrBr3 Krom(III) bromür D) SnCl4 Kalay(IV) klorür E) PbS2 Kurşun(IV) sülfür D) Mn2S E) MnCl3 17. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adı doğru yazılmıştır?(li ve Cs 1A, F, Cl ve I 7A, Ba 2A, N 5A, O 6A grubu, Zn bileşiklerinde +2, Ag bileşiklerinde +1 değerliklidir.) A) CsF Sezyum(I) florür B) Li3N Lityum(III) nitrür C) BaO Baryum oksit D) ZnCl2 Çinko(I) klorür E) AgI Gümüş diiyodür 18. Civa(II) oksit bileşiğinin formülündeki atom sayısı kaçtır?(8o) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Kalsiyum nitrür bileşiğinin formülündeki azot atomları sayısı kaçtır?(7n, 20Ca) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 2

3 20. Aşağıda adları verilmiş olan bileşiklerin hangisinin formülündeki atom sayısı en çoktur?(1h, 7N, 8O, 16S, 17Cl, 11Na, 19K) A) Sodyum klorür B) Cıva(II) oksit C) Krom(II) sülfür D) Cıva(II) hidroksit E) Potasyum nitrür 24. I. Na2SO4 bileşiğinin adı sodyum sülfattır. II. ZnBr2 bileşiğinde Zn 2+ değerliklidir. III. Cr(NO3)2 bileşiğinin adı krom nitrattır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?(na +1, Zn +2 değerlikli olabilirken, Cr +2 ve +3 gibi değerlikler alabilmektedir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 21. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?(fe ve Cr bileşik oluştururken +2 ve +3 değerlikli, Cu +1 ve +2 değerlikli olabilir, 8O, 16S, 17Cl) A) FeCl2 Demir(II) klorür B) FeCl3 Demir(III) klorür C) CrS Krom(II) sülfür D) Cr2S3 Krom(III) sülfür E) Cu2O Bakır(II) oksit 25. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisi hangisi yanlış adlandırılmıştır?(mg ve Ca 2A, K 1A, O ve S 6A, N 5A ve Cl 7A grubu elementleridir.) A) NH4NO3 Amonyum nitrat B) NH4Cl Amonyum klorür C) Ca(NO3)2 Kalsiyum(II) nitrat D) MgSO4 Magnezyum sülfat E) KNO3 Potasyum nitrat 22. I. Zn(OH)2 II. ZnSO4 III. Zn(NO3)2 Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin formülü doğru yazılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 26. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doğru adlandırılmıştır?19k, 8O, 1H, 12Mg, 20Ca, 15P, 13Al, Fe ve Mn B grubu elementleridir.) A) Mg(ClO4)2 Magnezyum perklorat B) Fe(OH)3 Demir trihidroksit C) KMnO4 Potasyum manganat D) Ca3(PO4)2 Kalsiyum(III) fosfat E) Al(NO3)3 Aluminyum(III) nitrat 23. I. Sr(NO3)2 II. Li(PO4)3 III. Li2SO4 Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin formülü doğru yazılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 27. Aşağıdaki kurşun bileşiklerinden hangisinin formülü yanlıştır?(pb bileşiklerinde +2 ve +4 değerlikli olabilmektedir, 8O, 16S, 7N, 1H, 6C) A) PbSO4 B) PbS3 C) Pb(NO3)2 D) PbCO3 E) Pb(OH)2 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 3

4 28. I. NaHCO3 Sodyum bikarbonat II. Ca(CN)2 Kalsiyum siyanur 32. I. NH4ClO4 Amonyum klorat III. PbC2O4 Kurşun okzalat II. (NH4)2CO3 Amonyum karbonat Yukarıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır?(1h, 6C, 7N, 8O, 11Na, 20Ca, Pb bileşiklerinde +2 ve +4 değerlikli olabilmektedir.) A) Yalnız III B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III III. NH4OH Amonyum oksit Yukarıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır? A) Yalnız III B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 29. Fe 3+ iyonunun, fosfat( ), karbonat( ) ve siyanür( ) iyonları ile oluşturduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) FePO4 Fe2(CO3)3 Fe(CN)3 B) FePO4 FeCO3 Fe(CN)3 C) FePO4 FeCO3 Fe(CN)2 D) Fe3(PO4)2 Fe2(CO3)3 Fe(CN)3 E) FePO4 Fe2(CO3)3 Fe(CN)2 30. I. (NH4)2SO4 Amonyum sülfat II. (NH4)2NO3 III. (NH4)3(PO4)2 Amonyum nitrat Amonyum fosfat Yukarıda adları verilen bileşiklerden hangilerinin formülü yanlış yazılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 33. I. Cu 2+ iyonunun, fosfat( ) ile, II. Na + iyonunun karbonat( ) ile III. Pb 2+ iyonunun siyanür( ) iyonu ile oluşturduğu bileşiklerin adları aşağıdakilerden hangisi gibidir? I II III A) Bakır(III) fosfat Sodyum karbonat Kurşun(II) siyanür B) Bakır(II) fosfat Sodyum karbonat Kurşun(II) siyanür C) Bakır(II) fosfat Sodyum(II) karbonat Kurşun(II) siyanür D) Bakır fosfat Sodyum karbonat Kurşun(II) siyanür E) Bakır(II) fosfat Sodyum karbonat Kurşun siyanür D) II ve III E) I, II ve III 31. Ca 2+ iyonunun, fosfat( ), karbonat( ) ve siyanür( ) iyonları ile oluşturduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) CaPO4 Ca2(CO3)3 Ca(CN)3 34. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı magnezyum asetat'tır? A) MgCO3 B) MgC2O4 C) Mg(NO3)2 D) Mg(CH3COO)2 E) MgSO4 B) Ca3(PO4)2 CaCO3 Ca(CN)2 C) CaPO4 CaCO3 Ca(CN)2 D) Ca3(PO4)2 Ca2(CO3)3 Ca(CN)3 E) CaPO4 Ca2(CO3)3 Ca(CN)2 35. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisi yanlıştır? A) Bi(NO3)3 B) Na2Cr2O7 C) Na2CrO4 D) Co(NO3)3 E) SnPO4 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 4

5 36. Nikel (II) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) NiO B) Ni O 2 C) NiO 2 D) Ni O 3 2 E) Ni O Fe 3 ve S 2 iyonlarının oluşturduğu bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Demir (III) sülfür B) Demir (II) sülfür C) Demir (I) sülfür 41. Potasyum hidrür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) KH B) KH 2 C) KOH D) K( OH) 2 E) K 2 H 42. Demir(III) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) FeO 3 B) Fe O 2 3 C) Fe O 3 D) Fe O 3 2 E) FeO D) Demir (III) sülfat E) Demir (II) sülfat 43. Aluminyum nitrür bileşiğinin formülünde toplam kaç tane atom vardır? 38. Li iyonu ile O 2 iyonunun oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) LiO B) LiO 2 C) Li O 2 D) Li O 2 3 E) LiO Formülü Adı 39. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 3 cins element içerir? I. Na S 2 Sodyum (II) sülfür A) CaCl 2 B) ( NH ) SO C) K Cr O II. AlF 3 Aluminyum florür D) MgBr 2 E) N O 2 5 III. Cu 2 O Bakır Oksit 40. I. Hg Cl 2 2 II. NiI 2 Cıva (I) klorür Nikel (II) iyodür Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerinin adı doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II III. CuCl 2 Bakır klorür Yukarıda verilen maddelerden hangileri doğru adlandırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 45. I. KSO 4 II. Mg( NO3 ) 2 III. Al( OH) 3 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 5

6 Yukarıdaki bileşik formüllerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 49. Cu( NO2) 2 bileşiğinde N'un yükseltgenme basamağı kaçtır? A) +4 B) +3 C) +2 D) +1 E) Aşağıdaki bileşik formülleri ve adlarının hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Madde Adı A) Li 2 CO 3 Lityum karbonat B) P 4 O 6 Tetrafosfor hekzaoksit C) Fe 2O3 Demir (III) oksit D) H 2 O 2 Dihidrojen monoksit E) Al (OH) 3 Aluminyum hidroksit 50. I. Baryum oksit II. Kalsiyum florür III. Demir(III) sülfür bileşiklerinin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) BaO CaF 2 FeS B) BaO 2 CaF 2 FeS C) BaO 2 CaF 2 Fe S 2 3 D) BaO CaF 2 Fe S Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır? E) BaO 2 CaF Fe S 2 3 A) ClF 3 B) BrF 5 C) CS 2 Formül Adı Klor triflorür Brom pentaflorür Karbon (II) sülfür 51. Aşağıdaki formüllerden hangisindeki toplam atom sayısı diğerlerinden farklıdır? D) SiCl 4 Silisyum tetraflorür A) K HPO 2 4 B) CH COOH 3 C) NH NO 4 2 E) N 4 S 4 Tetraazot tetrasülfür D) Al( OH) 3 E) Na2S2O4 48. Mangan(IV) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) MnO B) Mn O 2 3 C) MnO 4 D) MnO 2 E) MnO Aşağıda formülleri verilmiş bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır? Formül Adı A) CuCl 2 Bakır (II) klorür Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 6

7 B) ClO 2 Klor dioksit C) SF 6 Kükürt hekzaflorür D) FeSO 4 Demir (III) sülfat E) Ca(NO3)2 Kalsiyum nitrat 53. I. Lityum oksit II. Magnezyum nitrür III. Vanadyum (III) oksit Yukarıdaki bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) LiO MgN 2 VO 3 B) Li O 2 Mg N 3 2 VO 3 C) Li O 2 Mg N 3 2 V O 2 3 D) LiO 2 MgN 2 V O 2 3 E) Li O 2 MgN VO PbO bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurşun dioksit B) Kurşun (II) oksit C) Kurşun (IV) oksit D) Kurşun monoksit E) Kurşun trioksit 57. I. Tetrakükürt dinitrür II. Fosfor diklor triflorür III. Trikarbon disülfür Yukarıda adları verilen bileşiklerin formülleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II III A) S N 4 3 PCl F 2 3 C S 2 3 B) S N 4 2 P ClF 2 3 C S 2 3 C) S N 4 2 PCl F 2 3 C S 3 2 D) S N 2 PClF 3 C S 3 4 E) S N 4 2 P Cl F C S Aşağıda formülleri verilmiş bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır? Formül Adı A) Cr O 2 3 Krom (IV) oksit B) ZnO Çinko oksit C) LiCN Lityum siyanür D) Cu( OH) 2 Bakır (II) hidroksit 58. Aşağıdaki formüllerden hangisinde iki tane poliatomik iyonun birleşmesiyle bir bileşik oluşmuştur? A) ( NH4 ) 2 S B) NH NO 4 3 D) CaCO 3 E) AlPO 4 C) K SO 2 4 E) BaS Baryum sülfür 55. Ca( ClO2 ) 2 deki Cl nin yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) +3 B) +4 C) +5 D) +6 E) Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri 5 atomludur? A) Diazot pentaoksit Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 7

8 B) Diazot monooksit C) Tetrafosfor hekzaoksit D) Karbon tetraklorür E) Fosfor triklorür 60. Kalsiyum elementinin karbonat, fosfat ve sülfat iyonlarıyla oluşturduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisidir? A) CaCO 3, CaPO 4, CaSO 4 B) CaCO 3, Ca3( PO4 ) 2, Ca( SO ) 4 2 C) Ca( CO3) 2, Ca3( PO4 ) 2, CaSO 4 D) CaCO 3, Ca PO 3 4, CaSO 4 B) Toplam 9 atom içerir. C) Oksijen atomu 6 tanedir. D) Bileşiğin basit formülüdür. E) 2 tür atom içerir. 64. Aşağıda adları verilen bileşiklerin hangisinin formülündeki atom sayısı, Alüminyum fosfat bileşiğinin formülündeki atom sayısına eşittir? A) Bakır (II) nitrat B) Demir (III) klorür C) Demir (II) sülfür D) Nikel (IV) klorür E) Kurşun (II) sülfat E) CaCO 3, Ca3( PO4 ) 2, CaSO Aluminyum sülfat bileşiğinin formülü için, I. Üç tür atom içerir. 65. Aşağıda adları verilmiş olan bileşiklerden hangisi iyonik değildir? II. 3 tane S atomu içerir. A) Krom(II) klorür III. Toplam 17 atomdan oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III B) Gümüş siyanür C) Tetrafosfor hekzaoksit D) Kalsiyum sülfit E) Kobalt(II) asetat 62. Aşağıda adları verilen maddelerden hangisinde oksijen atomları sayısı azot atomları sayısının iki katıdır? A) Diazot trioksit B) Azot dioksit C) Azot monoksit D) Diazot pentaoksit 66. Aşağıda formülleri verilmiş olan bileşiklerden hangisi iyonik bir bileşiktir? A) I4O9 B) P2O5 C) S2Cl2 D) Au2S3 E) SO3 E) Diazot monoksit 63. Demir(II) nitrat bileşiğinin formülü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Demirin değerliği +2 dir. 67. Aşağıdaki adları verilmiş bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır? A) Krom(III) asetat Cr(CH3COO)2 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 8

9 B) Magnezyum hidroksit Mg(OH)2 C) Diiyot pentaoksit I2O5 D) Al4C3 Aluminyum karbür E) MnO2 Mangan(IV) oksit D) Molibden(IV) sülfür MoS2 E) Tetrafosfor heptasülfür P4S7 68. Aşağıdaki adları verilmiş bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır? A) Amonyum fosfür (NH4)3PO4 B) Hidrojen bromür HBr C) Kükürt tetraflorür SF4 D) Azot monoksit NO E) Difosfor trioksit P2O3 72. I. Ba(ClO3)2 Baryum klorat II. Pb(NO3)2 Kurşun nitrat III. Al2S3 Aluminyum sülfat Yukarıda formülleri verilmiş bileşiklerden hangilerinin adı doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III 69. I. NH4NO3 Amonyum nitrat II. N2O Diazot monoksit III. SO3 Kükürt trioksit Yukarıda formülleri verilmiş bileşiklerden hangilerinin adı doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III 73. Aşağıdakilerden hangisinin formülündeki atom sayısı magnezyum fosfür bileşiğinin formülündeki atom sayısına eşit değildir? A) Kalsiyum nitrür B) Bakır(II) karbonat C) Aluminyum sülfat D) Kalay(II) siyanür E) Çinko hidroksit 70. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) S2Cl2 Dikükürt diflorür B) Na2Cr2O7 Sodyum(I) dikromat C) CaC2O4 Kalsiyum okzalat D) Mg(CN)2 Magnezyum siyanür E) LiHCO3 Lityum bikarbonat 74. Aşağıdakilerden hangisinin formülündeki atom sayısı kurşun(ii) nitrat bileşiğinin formülündeki atom sayısına eşit değildir? A) Çinko asetat B) Baryum iyodat C) Kalsiyum bromat D) Baryum nitrat E) Cıva(II) nitrat 71. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) Zn(OH)2 Çinko hidroksit B) FeBr3 Demir(III) bromür C) Cs2SO4 Sezyum(I) sülfat 75. Fe 3+ ve iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülü ve adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fe(NO3)3 Demir nitrat B) Fe(NO3)3 Demir(III) nitrat Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 9

10 C) Fe(NO3)2 Demir(II) nitrat D) Fe(NO3)3 Tridemir nitrat E) FeNO3 Demir(III) nitrat 76. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) Co(OH)3 Kobalt hidroksit B) KCN Potasyum siyanür C) Cr2(SO4)3 Krom(III) sülfat D) CsCl Sezyum klorür E) Cu(OH)2 Bakır(II) hidroksit 77. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) Co(NO3)3 Kobalt(III) nitrat B) K2SO4 Potasyum(II) sülfat C) Cr2S3 Krom(III) sülfür D) AlCl3 Aluminyum klorür E) Cu(NO3)2 Bakır(II) nitrat B) II bileşiği Magnezyum hidroksit'tir. C) III bileşiği Potasyum fosfat'tır. D) IV bileşiği Demir karbonattır. E) I ve II bileşiklerinin formüllerindeki atom sayıları farklıdır. 79. Oksijen ile yalnızca XO bileşiğini oluşturabilen X elementi aşağıdaki bileşiklerden hangisini de oluşturabilir? A) X2CO3 B) X2(SO4)3 C) XNO3 D) X3(PO4)2 E) XCl3 80. K + iyonunun permanganat( ), dikromat( ) ve fosfat( ) iyonları ile oluşturduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? A) K K2 K B) KMnO4 K2 K3 C) K2MnO4 K2Cr2O7 K3PO4 D) KMnO4 KCr2O7 KPO4 E) KMnO4 K3Cr2O7 K3PO4 78. İyon K + Mg 2+ Fe Cl - OH - III I II IV İyon Na + Ca 2+ Fe 2+ Al 3+ O 2- II I IV III V Yukarıdaki tabloda verilen iyon çiftlerinden oluşan I,II,III ve IV bileşikleri için Yukarıdaki tabloda verilen iyon çiftlerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? oluşan I, II, III, IV ve V bileşiklerinden hangisinin A) I bileşiği Amonyum klorür'dür. adı yanlış verilmiştir? A) I Sodyum nitrat Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 10

11 B) II Aluminyum(III) oksit C) III Kalsiyum fosfat D) IV Demir(II) sülfat E) V Aluminyum fosfat B) KNO3 Potasyum nitrat C) Cr(NO3)3 Krom(III) nitrat D) Al2(SO4)3 Aluminyum sülfat E) Mg(NO3)2 Magnezyum(II) nitrat İyon Na + Ca 2+ Fe 2+ Al 3+ İyon Na + Ca 2+ Fe 2+ Al 3+ O 2- I O 2- I IV II II V IV III V III Yukarıdaki tabloda verilen iyon çiftlerinden oluşan I, II, III, IV ve V bileşiklerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir? A) I Kalsiyum oksit B) II Kalsiyum sülfat C) III Sodyum fosfat D) IV Demir(II) nitrat E) V Aluminyum(III) sülfat 86. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre, aşağıda verilen ve I, II, III, IV ve V numaralı yerlere gelmesi gereken bileşiklerden hangisinin formülü yanlış yazılmıştır? A) Na2SO4 B) Ca(PO4)2 C) Al(NO3)3 D) FeO E) AlPO4 İyon Na + Ca 2+ Fe 2+ Al 3+ O 2- CaO Fe(NO3)2 Al2(SO4)3 83. Aşağıda adları verilmiş bileşiklerden hangisi iyoniktir? A) Fosfor pentaklorür B) Kükürt diklorür C) Kobalt(II) karbonat D) Diazot tetraoksit E) Difosfor pentaoksit NaPO4 Fe3(PO4)2 Yukarıdaki tabloda iyonlar arasında oluşan bazı bileşiklerin formülü yazılırken bir bileşiğin formülünde yanlışlık yapılmıştır. Formülü yanlış olan bileşiğin doğru formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ca2O B) Fe(NO3)3 C) Na3PO4 D) FePO4 E) Al2SO4 84. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) CoCO3 Kobalt(II) karbonat 87. ve iyonlarından oluşan bileşikle ilgili, I. İyonik bir bileşiktir. II. Adı cıva(ii) karbonat'tır. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 11

12 III. Formülü Hg2CO3 şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 88. ve iyonlarından oluşan bileşikle ilgili, I. Formülü 14 atomludur. II. Adı amonyum(ii) karbonat'tır. III. Formülü NH4CO3 şeklindedir. Yukarıda verilen bileşik gruplarından hangilerinde tüm bileşikler kovalent yapılıdır? D) I ve II E) I, II ve III 92. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde bulunan metal katyonunun yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? A) CaO B) Fe(NO3)2 C) CoCO3 D) Ba(ClO4)2 E) Cr2(CO3)3 yargılarından hangileri doğrudur? 89. Al 3+ ve CH3COO - D) I ve II E) I, II ve III 93. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde bulunan metal katyonunun yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? A) Al(ClO3)3 B) Fe(NO3)3 C) Co2( CO3)3 D) Ba(ClO4)2 E) Cr2(CO3)3 iyonlarından oluşan bileşikle ilgili, I. Formülündeki toplam atom sayısı 7'dir. II. Adı aluminyum asetat'tır. III. Formülü Al (CH3COO)3 şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I, II ve III 90. I. B2H6, LiNO3, LaP 94. I. Ca(C2H3O2)2 II. (NH4)2SO4 III. Ag2Cr2O7 Yukarıda verilen bileşiklerin formüllerindeki atom sayılarının doğru karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? A) I > II > III B) I = II > III C) I > III > II D) II > III > I E) I = II = III II. CH3OH, Sc2O3, NF3 III. CsBr, Ca(NO3)2, FeCl3 Yukarıda verilen bileşik gruplarından hangilerinde tüm bileşikler iyonik yapılıdır? D) I ve II E) I, II ve III 95. Cr(OH)3 bileşiği için, I. Cr 3+ ve OH - iyonlarının biraraya gelmesiyle oluşmuştur. II. Adı krom(iii) hidroksittir. III. Kovalent bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? 91. I. B2H6, PF5, Na2CO3 II. CH3OH, N2O3, NF3 D) I ve II E) I, II ve III III. CsBr, Ca(NO3)2, FeCl3 Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 12

13 C) Krom(III) oksit 96. Demir(III) karbonat bileşiğinin formülündeki toplam atom sayısı kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) Aşağıda adı verilen köklerden hangisinin adı yanlıştır? A) Perklorat iyonu B) Klorat iyonu C) Klorit iyonu D) ClO - Hipoklorit iyonu E) Nitrat iyonu 98. Aşağıda adı verilen köklerden hangisinin adı yanlıştır? A) Karbonat iyonu B) Fosfat iyonu C) Sülfat iyonu D) Dikromat iyonu D) Nikel(II) perklorat E) Sodyum bromür 101. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yalnızca kovalent bağlar içerir? A) Magnezyum sülfat B) Kobalt(III) nitrat C) Kalsiyum hidrojen karbonat D) Kurşun(II) nitrat E) Karbon dioksit 102. Aşağıdaki elementlerden hangisinin bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamağı bulunmaz? A) Kurşun(Pb) B) Demir(Fe) C) Aluminyum(Al) D) Kobalt(Co) E) Kalay(Sn) E) Permanganat iyonu 99. I. NH4Br Amonyum bromür II. Cr2O3 Krom(II) oksit III. Co(NO3)2 Kobalt nitrat Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı doğru verilmiştir? D) I ve II E) I, II ve III 103. MgCO3 bileşiğinde C elementinin yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?(mg = 2A, O = 6A grubu elementidir.) A) +2 B) +3 C) +4 D) +6 E) Aşağıda verilen bileşiklerdeki altı çizili elementlerden hangisinin yükseltgenme basamağı diğerlerininkinden farklıdır?(li = 1A, Ca ve Mg = 2A, O = 6A grubu elementidir.) A) Al(NO3)3 B) Ca(NO3)2 C) (NH4)2CO3 D) Mg3(PO4)2 E) LiNO Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü iki atomludur? A) Potasyum sülfür B) Gümüş sülfür 105. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) K2CrO4 Potasyum kromat B) (NH4)2SO4 Amonyum(II) sülfat Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 13

14 C) Ag2Cr2O7 Gümüş dikromat E) Li3PO4 Lityum fosfat D) Fe(OH)2 Demir(II) hidroksit 1-C 2-A 3-E 4-B 5-A 6-A 7-A 8-A 9-C 10-C 11-C 12-B 13-A 14-D 15-D 16-D 17-C 18-A 19-A 20-D 21-E 22-E 23-D 24-C 25-C 26-C 27-B 28-A 29-A 30-D 31-B 32-D 33-B 34-D 35-E 36-A 37-A 38-C 39-C 40-C 41-A 42-B 43-A 44-E 45-E 46-D 47-C 48-D 49-B 50-D 51-D 52-D 53-C 54-A 55-A 56-B 57-C 58-B 59-D 60-E 61-E 62-B 63-E 64-E 65-C 66-D 67-A 68-A 69-E 70-B 71-C 72-A 73-C 74-A 75-B 76-A 77-B 78-D 79-D 80-B 81-B 82-E 83-C 84-E 85-B 86-C 87-D 88-A 89-D 90-C 91-B 92-E 93-D 94-B 95-D 96-B 97-E 98-D 99-A 100-E 101-E 102-C 103-C 104-C 105-B Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 14

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

BİLEŞİKLER. Atomların elektron kullanma eğilimlerini anlamak için elektron dağılımlarına bakılır:

BİLEŞİKLER. Atomların elektron kullanma eğilimlerini anlamak için elektron dağılımlarına bakılır: BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR? BİLEŞİKLER BİLEŞİK NEDİR? İki ya da daha fazla elementin belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları farklı özellikteki yeni maddeye bileşik denir. Bileşikler kendisini oluşturan

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Çalışma Soruları 3: Bölüm 3

Çalışma Soruları 3: Bölüm 3 Çalışma Soruları 3: Bölüm 3 3.1) Basit formül, molekül formülü ve yapısal formül bir bileşik hakkında hangi bilgileri verir? 3.2) Aynı basit formüle sahip iki bileşikten biri gaz diğeri ise yoğun bir sıvıdır.

Detaylı

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması

GENEL KİMYA. 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması GENEL KİMYA 5. Konu: Kimyasal Bileşiklerin Formülleri, Yazılması ve Adlandırılması Kimyasal Bileşik Çeşitleri En az iki farklı elementin kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranlarında birleşmesiyle

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Yazar Yrd. Doç. Dr. Nevin KANIŞKAN ÜNİTE 12 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; çözünürlük çarpımı kavramını öğrenecek, molar çözünürlük ve çözünürlük kavramlarını

Detaylı

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri

TEPKİME TÜRLERİ. Yanma Tepkimeleri TEPKİME TÜRLERİ Yanma Tepkimeleri Yanma, bir maddenin ısı ve ışık çıkararak çok hızlı olarak oksijenle tepkimeye girmesidir. Kağıdın, kömürün, odunun, mumun, doğal gazın yanması gibi Her yanma bir oksitlenmedir;

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KİMYA BİLİMİ. İnsanların İlk Zamanlarda Madde İle Etkileşimleri

KİMYA BİLİMİ. İnsanların İlk Zamanlarda Madde İle Etkileşimleri KİMYA BİLİMİ İnsanların İlk Zamanlarda Madde İle Etkileşimleri İnsanlar madde hakkındaki ilk bilgileri ihtiyaçlarından yola çıkarak deneme-yanılma yoluyla öğrenmişlerdir. İlk bulgularına örnekler: Sert

Detaylı

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ . KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ BÖLÜM Günümüzde kullandığımız element terimine ait bilgiler eski çağlara kadar uzanmaktadır. Empedokles e göre canlılar toprak, su, hava ve ateşten oluşuyordu. sözcüğü ilk olarak

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

Bölüm 5 Çalışma Soruları

Bölüm 5 Çalışma Soruları Bölüm 5 Çalışma Soruları 5.1) Metanol, CH 3 OH, ve hidrojen siyanür, HCN, bileşiklerinin her ikisi de moleküler bileşik olmasına rağmen metanol elektrik akımını iletmezken, hidrojen siyanür iletir. Neden?

Detaylı

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI

M-DEMİR K213 Soru bankası ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI ANALİTİK KİMYA I DERSİ SORULARI 1. Örnek 1 : ph =4 tampon ortamında CaC2O4 çözünürlüğü nedir? Kcc= 1,7x10-9, Ka1= 5,6x10-2, Ka2= 5,42x10-5 2. Örnek 03: BaCO3 ın sudaki çözünürlüğü nedir?, Kçç=5.0x10-9,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır. Malzeme Analizleri 20652001 Demir bazlı malzeme analizleri(i) 708 Karbon çeliği Karbon(C), Kükürt(S),

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması. Hatırlatma Kutusu. Bilgi Kutusu

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyonik ve Kovalent Bileşiklerin Adlandırılması. Hatırlatma Kutusu. Bilgi Kutusu Hatırlatma Kutusu Metallerle ametaller arasında elektron alışverişiyle oluşan iyonik bileşiklerde; metaller elektron verirken ametaller elektron alır. Bilgi Kutusu Oksijenin O 2 anyonuyla oluşturduğu bileşikler

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

GRAVİMETRİK ANALİZ-III

GRAVİMETRİK ANALİZ-III GRAVİMETRİK ANALİZ-III Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 1 GRAVİMETRİK HESAPLAMALAR M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 2 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 3 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03 4 M.DEMİR 19- GRAVİMETRİ-03

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi

DENEY RAPORU. Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Anorganik Kimya II Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat Sentezi DENEY TAR H 27 MART 2003 Per embe AMAÇ Amonyum Sülfat

Detaylı

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları

Fe 3+ için tanıma reaksiyonları 3. GRUP KATYONLARI Bu grup katyonları NH 4 OH NH 4 Cl ile tamponlanmış bazik ortamda H 2 S (hidrojen sülfür) veya (NH 4 ) 2 S (amonyum sülfür) ile sülfürleri ve hidroksitleri halinde çökerler. Bu özellikleri

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I

ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI FÖYÜ I KATYON-ANYON ANALİZLERİ Her bir damla sıvının 0.05 ml ye denk geldiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla pipet kullanılarak çekilecek 1 ml sıvı yaklaşık 20 damlaya denk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

12-A. Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) TEST. 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12-A. Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) TEST. 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -A K 1 Kimyanın Gelişimi - I ( Simya ve Madde Bilgisi ) 1. Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir? A)

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ĐYONLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ĐYONLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ĐYONLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 2. Atomlar, Moleküller ve Đyonlar 2.1. Atom Kuramı 2.2. Atomun Yapısı 2.2.1. Elektron 2.2.2. Radyoaktiflik 2.2.3. Proton ve Çekirdek 2.2.4.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 3 ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. IA grubu: Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr *Fr dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Atomlar, Moleküller ve İyonlar

Atomlar, Moleküller ve İyonlar Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Atomlar, Moleküller ve İyonlar Atomik Madde Teorisi Maddenin temel yapı blokları olan atom teorisi,

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

ANORGANĐK KĐMYA. Yrd.Doç.Dr. Đbrahim Đsmet ÖZTÜRK

ANORGANĐK KĐMYA. Yrd.Doç.Dr. Đbrahim Đsmet ÖZTÜRK ANORGANĐK KĐMYA Yrd.Doç.Dr. Đbrahim Đsmet ÖZTÜRK Anorganik Kimya Ders Kitapları Namık K. TUNALI Saim ÖZKAR 7.Baskı Gazi Kitabevi Đnorganik Kimya Gary L. MIESSLER Donald A. TARR 3.Baskıdan Çeviri Çeviren:

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ???

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KONU SEÇĐMĐ Kimyasal Reaksiyonlar KĐMYAYLA ĐLĐŞKĐSĐ Çevremizde farkında bile olmadığımız pek çok kimyasal değişimler olur. Çevremizde her an gerçekleşen

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER

NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Katalog No Ad NORMAL MOLAR YÜZDE ÇÖZELTİLER Kullanım Amacı Ambalaj Cinsi/Hacmi 3931 0,05 M EDTA K3 Çözeltisi 3656 Acetic Acid, % 30 h/h Altın 1 mg/ml Standart Çözeltisi, 2 Molar Standart çözelti. AAS.

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi Kimyasal Formülden Mol Kütlesi Hesaplama Halotan

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üiversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI. Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN Kimyasal Çökeltme Sıvı fazdan katı taneciklerin çökelmesi için çoğu reaksiyonlar A + B AB tipi çökelme reaksiyonlarıdır. Kuvvetli atomlararası

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir?

Soru 3) Ağırlıkça % 10.5 şeker içeren bir çözeltinin 1.5 kg'ı buharlaştırıldığında kaç gram şeker elde edilir? Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel değişimdir. a) Suyun donarak buz haline gelmesi b) Kağıdın yanması c) Tuz ve su karışımı d) Hidroklorik asit ile çinkonun reaksiyonu Soru 2) Kükürt dioksit

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. Doküman No: LS.03 SERDA TOPRAK TARIM SU İNŞAAT PROJE MİM.MÜH.MÜŞ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. İlk Yayın Tarihi: 20.10.2014 Revizyon Tarih/No: 12.01.2016/01 Sayfa No 1/4 Güncellenme Tarihi: 12.01.2016 ANALİZ HİZMET

Detaylı