Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi-Kendi Evini Kendin Yap Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi-Kendi Evini Kendin Yap Kılavuzu"

Transkript

1 Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi-Kendi Evini Kendin Yap Kılavuzu Metin Yeğin ve Merve T. Tanok, Notabene Yayınları, Ankara, 2014, 189 Sayfa. Hilal KARA* İnsanlar kenti terk etmelidir demiş otomobil sanayiinin ünlü patronu Henry Ford (s.25). Günümüz kentinin içinden çıkılmaz sorun yumağı içinde kalmış halini düşündüğümüzde, terk etmek ne ölçüde bir çözüm? Bir yerden bir yere ulaşamama sorununun gün geçtikçe belirginleştiği kentler için ne yapılabilir? Farklı kent perspektifleri sunulabilir mi? Mekan ve kent mekanı sorunu belki de hiç olmadığı kadar tartışılıyor günümüzde. Çünkü kentsel dönüşüm projeleri, kentlere yönelik kalkınma stratejileri, suç, güvenlik, göç gibi pek çok kavram, bir mekân olan kentte cereyan ediyor. Haliyle bu kadar ön planda olan bu tartışmaya dair bir kitap incelemesinin, bu derin nitelikli tartışmaya küçük de olsa bir katkı sunabileceği şiarıyla yola çıkan bir çalışma sunacağız. İnceleyeceğimiz kitap, Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi-Kendi Evini Kendin Yap Kılavuzu. Kitabın iki yazarı var: Metin Yeğin ve Merve Tuba Tanok. Pek çok toplumsal harekette aktif olarak yer almış, kendini yazar, belgeselci, gazeteci, sinemacı, işçi, avukat ve öğretim üyesi şeklinde tanımlayan Metin Yeğin ile kent plancısı Merve Tuba Tanok un bu keyifli ve eleştirel çalışmasını bir kılavuz şeklinde tanımlamak doğru olacaktır. Kitap iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım, Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi iken, ikinci kısmı Kendi Evini Kendin Yap kılavuzu teşkil ediyor. İlk kısımda ortaya koydukları kent reformu ve yeni gecekondu hareketi kavramlarını anlatan yazarlar, ikinci kısımda bu kavram setlerini çizimlerle anlatıyorlar. Yazarlar üretim formas- * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü. yahoo.com. 159

2 yonunun cereyan ettiği, her parçasının kentle iç içe olduğu kabulünden yola çıkarak, Başka bir kent mümkün mü? sorusunu yanıtlanmaya çalışıyor. Daha geniş kapsamlı ifade edecek olursak, Yaşadığımız ya da yaşamaya çalıştığımız günümüz kentlerine alternatif başka bir kent mümkün müdür? sorusuna yanıt arıyor. Bu çalışma tipik bir kentleşme kuramları kitabı değil ve kendini farklı bir kentleşme kuramı oluşturma üzerine inşa etmiyor. Tam tersine kitap, herkesin yapabileceği, üretebileceği, içinde olabileceği bir kent perspektifi ortaya koyuyor. Bu kent içinde ne bir kentsel dönüşüm mağduru, ne de bir yerden bir yere gitmek için yollarda uzun vakitler harcayan ve bunun stresiyle yaşayan yol mağdurları yok. Bu kent perspektifi, kişileri nesne konumundan özne konumuna getiriyor. Kente yapılan her müdahalede etkilenen nesne durumunda olan kent sakinleri, bu perspektif içinde adeta etkiyen, yani özne durumuna, kentin eyleyeni haline geliyor. Farklı bir kent anlayışı öne süren yazarlar bununla da kalmıyor, öne sürdükleri kent anlayışını inşa ediyor. Bu çalışma kentin tesadüfi olarak yan yana gelmiş binalar-yapılar bütünü olduğu algısını yıkarak, kentin inşasının iktidar biçimlerinin ve sistemin bir yansıması olduğunu kabul ediyor. Çalışma üç ana başlık ve sonunda yer alan bir kılavuzdan oluşuyor. İlk başlık; Kapitalist Kent Anlayışına Karşı Eko-Kent Alternatifi - Eko Topluluk Üzerine Notlar. Bu başlık altında köyden kente göçten kent meydanları ve iktidar ilişkisine, dünyadaki toplumsal kent hareketleri ve nihayetinde Gezi hareketinden mekân analizlerine kadar pek çok alt başlık irdeleniyor. İkinci başlık kitaba ismini veren ilk kavram olan Kent Reformu. Bu başlık altında kent reformu kavramı açıklanıyor. Üçüncü başlık olan Yeni Gecekondu Hareketi nde ise, kendi evini kendin yap kılavuzu ile teorik anlatı pratiğe dönüşüyor. Kitap, günümüz kentini tasvir ederek başlıyor. Yazarlara göre, günümüz kentlerini inşa etmek oldukça maliyetlidir; çünkü yüksek katlı binaların hem altyapıyla ilgili sorunlarını çözmek hem de bu yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak, belki de çok daha büyük bir semtin tüm sosyal hizmetleri için gereken maliyetten çok daha fazladır. Şimdiki inşa teknikleriyle oluşturulan sözde ekolojik kentler elbette ki inşa edilebilir; fakat yazarların burada bahsettikleri ekolojik kentte önemli olan sadece organik inşa maddeleriyle üretilen yapılar bütünü değil; özgür, birlikte ve eşit irade ile inşaat tekellerine gerek duyulmadan inşa edilebilme vurgusudur (s. 14). Abu Dabi çölünde ekolojik kent olarak inşa edilen Masdar City nin - sadece güneş enerjisinin kullanılacağı, rüzgar kulelerinin, su buharlarının sokakları serinleteceği ekolojik kent tanımına haiz- inşa edilmesi için harcanan enerji, yazarlara 160

3 göre oldukça büyük boyuttadır. Sadece bu inşa sürecinde harcanan enerji, bu kentte yaşayacak ayrıcalıklı insanların toplamının en az 10 katı fazla insanın yaşayacağı bedevi yerleşim yerleri inşasında kullanılsa, bu enerji onları 300 yıl kadar hiçbir şey yapmalarına ihtiyaç olmadan yaşatacak durumdadır (s. 15). Yazarların tasvir ettiği kent, mutlaka daha az enerji tüketen ve kendi enerjisini üretebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Yazarlar çok önemli iki kabule dair farklı düşüncelerini dile getirirler. Öncelikle yapıların günümüz malzemeleriyle ve tekniğiyle çok daha hızlı inşa edilebileceği şeklindeki kanıya karşı çıkarlar. Lima-Peru daki bir kazı çalışması sırasında İnkalar ın binlerce yıl önce kerpiçten inşa ettikleri yapılar günümüze kadar gelmiştir. Onlara göre kerpiç-alker malzemesiyle inşa edilen yapılar tuğla ile yapılanlardan çok daha sağlıklı ve sağlamdır. Haliyle onların tam olarak karşı çıktıkları, yapının ta kendisidir. İkinci kabul ise, hızlı artan nüfusla oluşan toprak yetersizliği ve akabinde göğe kadar yükselen yüksek katlı yapıların zaruriliği üzerinedir. Öncelikle artan nüfus ile yüksek binaların inşası arasında sahici bir korelasyon yoktur. Öyle ki yazarlar nüfusun kaçta kaçının bu yüksek katlı yapılarda oturabildiğini sorgular. Bu yüksek katlı yapıların devamlılığı için bir o kadar enerji tüketimi gereklidir. Bu nedenle yazarların ekolojik kentinde böyle yapılara yer olmamalıdır. Yazarların tasvir ettiği ekolojik kentte ulaşım sorunu yoktur, çünkü bir merkez yoktur. Kentin planlı olması, yolların genişliği, köprüler, viyadükler kentteki ulaşım problemini etkilemez. Merkez her zaman trafik sorunu yaşar. Kent ve sakinleri kent çevrelerine kaçmaya başladığında, bu merkez büyür ve ne kadar kaçsanız da trafik sorunu da peşinizden gelir (s. 24). Günümüz kenti yaratıcı yıkım ile kent mekanını her gün yeniden inşa eder ve toplumun bir kesimi bu sorun ile cebelleşirken, bir kesimi bu yıkılan yerlerde yaratılan yapıların yeni sakinleri olurken, ekolojik kentte böyle bir yıkım-yaratım vuku bulmaz. Bu bağlamda herhangi bir barınma sorunu da olmaz. Ekolojik kentte, yazarların deyimiyle yollar, viyadükler yerine ev vardır; ev sayısının çokluğu yerine, ev sahiplerinin sayısının artması önem taşır. Burada anlatılmaya çalışılan, barınma için ev sahibi olma halidir. Satmak için ev almak-bu durumda yine sadece toplumun belirli kesimleri mülk edinip, aralarında mülk dolaşımı yaparlar- ekolojik kentte mevzu bahis değildir. Bu nedenle ekolojik kentte, yazarların tabiriyle, toprak demokratikleşmiştir (s.33). Yazarların kentlere yönelik en temel eleştirilerinden biri de, kentin kırı içine alıp hapsederken, ondan ödünç alıp geri vermeye yanaşmadıklarını da ürün haline getirip piyasaya sürmesidir. Örneğin, o yöreye özgü, çeşitli seslerle yoğrulmuş ezgilerin, kültür merkezlerinde notalaştırılarak dondurulma- 161

4 sından, sanki daha önce bu ezgiler yokmuş gibi ezgilerin anonim ruhuna dokunulmasından bahsedilir. Başka bir örnek, yeme-içme pratiklerinde kendini gösterebilir. Örneğin, gündelik hayat içinde yapılan tandır ekmeğinin, tarladan alınıp hemen yenilebilen domatesin, organik kimliğiyle süpermarketlerde sergilenmesi gibi Kenti insanların artık beraber yaşamadığı, birbirinin üstüne binerek yaşadığı bir yer olarak betimleyen yazarlar; mekânın değişiminin, düşünüşün ve yaşayışının değişimini de beraberinde getireceğini savunurlar. Buna örnek olarak şundan bahsederler: Kentte bunalan insanlar kent dışına, sayfiye yerlerine, mesire yerlerine kaçma tasasıyla hareket ederler. Tabi ki bunun için otomobil gerekir. Kırda adeta gündelik ile iç içe olan doğa, kentli için son derece lüks bir mefhumdur. Seyahat kavramı bile değişir. Yazarlara göre Ahmet Hamdi Tanpınar ın Seyahat, yola düşmektir, tanımadığın handa tanımadığın insanlarla kalmaktır tanımı yerine, dört tarafı metallerle çevrilmiş olarak, otomobilinizde hızla bir posta kolisi gibi savrulmaktan başka bir anlam taşımamaya başlıyordu (s.59). Kent-doğa kopuşuna dair meseleye günümüzdeki hız kavramını da iliştiren yazarlar, hızın hızlı bir şekilde tükettiği hayatlarımıza da değinirler. Hızlı bir şekilde bir yerlere yetişme telaşında olan kent sakinleri, yine hızlı bir biçimde yetiştirmeye çalıştıkları işleri sebebiyle tatile ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç zamanla tatile çıkma zorunluluğu hâline dönüşür. Bu zorunluluğun bir ayrıcalık halini alması da bir başka tartışmanın konusu. Hız meselesine dair yazarlardan bir alıntı yaparsak: Brezilya da yerliler ile beyazlar birlikte giderlerken, yerliler birden dururlar. Ne oldu? diye sorar beyazlar; Yoruldunuz mu?. Yok derler yerliler, Çok hızlı gittik. Ruhumuz geride kaldı (s. 60). Kentin, iktidar örüntülerinin bir yansıması olduğunu söyleyen yazarlar; mekân-iktidar ilişkisine de değinirler. Bu ilişkiyi anlamlandırmak için mahkeme salonlarının yapısal haline ve duruşma salonlarının konumlarına dikkat çekerler. Örneğin, Türkiye deki mahkeme salonlarında iddia makamı ile savcı ve karar makamı ile hâkim aynı yükseklikteki kürsülerde ve birbirinin devamı şeklinde konumlanmışlardır. Yazarlar bu mekânsal duruşun bile, Türk yargı sisteminin sıkıntılı pozisyonunu yansıttığını vurgularlar. Duruşma salonlarının kent dışında, ulaşılması zor bir biçimde inşa edilmesinin de yargıya dair sıkıntılı bir durum oluşturabileceğini ifade ederler. Bu yansımayı anlamlandırmak adına, Gezi olaylarına yönelik bir analiz de ortaya koyarlar. Yazarlarımıza göre Gezi; mekânsal, kimlik temelli, ekolojik taleplerin bir bileşkesidir. Taksim gibi sembolik ve kolektif bir yaşam alanına yönelik müdahaleye, tepkisel bir talebin cismani halidir. Yazarlar, Gezi, bir orta sınıf tepkiselliğidir 162

5 düşünüşüne yanıt olarak, bu hareketin kimlik boyutunun da olduğunun altını çizerler. Bu boyuta örneklem olarak özellikle taraftar grupların bu tepkiselliğe katılımını gösterirler. Yazarların kent reformundan kasıtları, yeni kent inşasına, konumlanış, temerküz bir yapıya karşı demokratik bir yapının savunulmasıdır. Henry Ford un kentin terk edilmesini salık vermesi gibi, mekan-kimlik-ekoloji temelinde eski kent yaşayışının terk edilmesidir. Kent reformu ile toprak demokratikleşip temerküz yapısından kurtulacak, herkesin olacak ve halka ev inşasının nasıl yapılacağına dair bilgi, kaynak, kolektif çalışmayı kolaylaştırıcı destek sunma önceliğini taşıyacak. Bu, yasadışı/kaçak gecekondulaşma ve sağlıksız yapılar yerine, kolektif çalışma ürünü olan, sosyal bağların, toplumsal ilişkilerin zayıflamayıp tam tersine güçlendiği, bilginin paylaşıldığı ev inşalarını içeren bir reform. Yazarlar bu hareketi, Yeni Gecekondu Hareketi şeklinde tanımlıyorlar (s.141-2). Bu çalışmanın eleştirel bir konumlanışı var. Yazarlar bu konumlanmalarının yanı sıra, eleştirdikleri sistemin yerine bir alternatif önermeyi de ihmal etmezler. Hatta bu önerinin kılavuzunu da sunarlar size. Kitabın sonundaki Kendi Evini Kendin Yap Kılavuzu çalışmanın oldukça ilginç bir parçası. Bu kılavuz, metnin başında ifade ettiğimiz alker adlı malzemenin nasıl yapılacağını, nasıl biçime sokulacağını, çok kısa bir sürede organik, ekolojik bir yapının nasıl inşa edilebileceğini çizimlerle ifade ediyor. Bundan sonra da size kendi evinizi inşa etmek kalıyor. 163

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği

Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 25, ss. 201-232, 2015 Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği A. Vahap ULUÇ* & Mithat Arman KARASU** Özet

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler

Toplumsal yapılarda meydana gelen değișimler Korumanın Toplumsal ve Kültürel Boyutu Neden Önemli? Biz Nasıl Bakıyoruz? Ayșegül ALTINÖRS ÇIRAK Siz șehirde kendinizsiniz, nerede yerleșmeyi seçerseniz seçin.. Bir kenti yapan adamdır, o olmadan duvarlar

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler

Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler 92 Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler Jean-François Pérouse* - A. Didem Danış** Yepyeni Bir İstanbul Düşü Müstakil, eskinin en güzel deneyimlerinden biri... Mahremiyeti,

Detaylı

Başka Bir Yapılaşma Hayali

Başka Bir Yapılaşma Hayali YİRMİBİR MİMARLIK TASARIM MEKAN SAYI 125 ARALIK2013/OCAK 2014 11(KIBRIS 12) Başka Bir Yapılaşma Hayali Bugünkü kentsel yapılaşma modelinin ötesinde başka Bugünkü kentsel yapılaşma modelinin ötesinde başka

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Dönüşüme Gelene Kadar Konut Politikası Neye Dönüştü? Ne Yapmalı?

Dönüşüme Gelene Kadar Konut Politikası Neye Dönüştü? Ne Yapmalı? Planlama 2013;23(1):12-18 doi: 10.5505/planlama.2013.00710 DERLEME / REVIEW Dönüşüme Gelene Kadar Konut Politikası Neye Dönüştü? Ne Yapmalı? How Housing Policy of Turkey Has Been Converted Until Urban

Detaylı

Şehir dediğin insandan gayrı ne ola ki?

Şehir dediğin insandan gayrı ne ola ki? GİRİŞ: Şehir dediğin insandan gayrı ne ola ki? Bir şehrin geleceği üzerine düşünmeye nereden başlamalı? Hele ki İstanbul gibi tarihsel ve uçsuz bucaksız bir kent için tahayyüllerin merkezinde ne olmalı?

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

KONDA Barometresi TEMALAR. Ekim 2012. Gündelik Hayatta Üzüntü

KONDA Barometresi TEMALAR. Ekim 2012. Gündelik Hayatta Üzüntü KONDA Barometresi TEMALAR Gündelik Hayatta Üzüntü Ekim 2012 (Bu rapor abone sözleşmelerimizin gizlilik süreleri dolduktan sonra sözleşmelerdeki ilgili maddelerin KONDA ya verdiği haklar uyarınca yayınlanmıştır.)

Detaylı

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA ETKİSİNİN ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 259 282(2008) TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE BU DEĞİŞİMLERİN ALIŞVERİŞ MEKÂNLARINA

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!..

BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl?.. AYTEN ALKAN BELEDİYE KADINLARA DA HİZMET EDER!.. Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl?.. Ayten ALKAN Yarın

Detaylı

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR KÜRESEL EYLEM GRUBU www.kureseleylem.org İçeriğe Katkıda Bulunanlar: Ömer Madra, Gökşen Şahin, Nuran Yüce, Ümit Şahin, Şenol Karakaş kureseleylemgrubu@gmail.com www.kureseleylem.org

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı