KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ"

Transkript

1 KOBİ LERDE İŞLETME ANALİZİ UYGULAMASI EĞİTİMİ TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

2 EĞİTİM İÇERİĞİ I. İŞLETME ANALİZİ NEDİR? II. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ PUAN SKALASI III. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN IV. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN PUANLANDIRILMASI 2

3 İŞLETME ANALİZİ NEDİR? İşletmenin temel ve destek fonksiyonlar bazında geldiği noktayı tespit etmeye yönelik bir uygulamadır. İşletmenin fonksiyonlarını temel değerlendirme düzeyinde ele alır. İşletme fonksiyonlarının altındaki ana iş grupları çeşitli sorularla analiz edilir. 3

4 İŞLETME ANALİZİ NEDİR? Sistem ya da süreç analizi gibi aktiviteler düzeyine inilmeden fonksiyon ve fonksiyonu oluşturan ana gruplardaki problemler tespit edilir. İşletmeye ait verilerin derlenmesinden çok, bu verilerin yorumlanması çalışmasıdır. Amaç, işletmenin gelişim sürecinde hangi aşamaya geldiğini bulmaktır 4

5 İŞLETME ANALİZİ ANKETİ PUAN SKALASI

6 İŞLETME ANALİZİ ANKETİ PUAN SKALASI 1. İşletmenizin piyasada başarılı olmasının sağlayan en önemli rekabet avantajı nedir? 1 İşletmenizin içinde bulunduğu piyasayı bu değerlendirmeyi yapacak şekilde tanımıyorsunuz. 2 İşletmenizin bu tür bir avantajı yok İşletmeniz genel rekabet avantajlarına sahip, rakiplerinizden sizi ayıran bir özelliğiniz yok. İşletmenizin rakiplerinizden daha iyi olduğu faktörler var. Ancak somut değil ya da bu faktörlerden yaralanmıyorsunuz. İşletmenizin rakiplerinizden ileride olduğu somut faktörler var ve rekabette bu faktörlerden yararlanıyorsunuz. 6

7 İşletme Stratejisi ve Hedefleri Strateji ve hedefler işletmelerin büyüme ve gelişme çabalarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. İşletmelerde strateji ve hedef belirlenirken işletmenin sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar bilinmelidir. Mevcut piyasa şartları içinde işletmenin başarısını etkileyen iç ve dış faktörler göz önünde tutulmalıdır. 7

8 İşletme Stratejisi ve Hedefleri Vizyon Misyon Kısa Vadeli Hedefler Orta Vadeli Hedefler Uzun Vadeli Hedeflerden oluşur 8

9 İşletme Stratejisi ve Hedefleri KISA VADELİ HEDEFLER İşletmelerin yıl içinde gerçekleştirmeyi amaçladıkları ve işletmede operasyonlar düzeyinde tanımlanan (üretim operasyonları, satış operasyonları) hedeflerdir. Her iş süreci için ayrı ayrı kısa vadeli hedefler belirlenebilir. 9

10 İşletme Stratejisi ve Hedefleri ORTA VADELİ HEDEFLER İşletmelerde 1-3 yıl aralığında gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerdir. Kapsamları taktik karar ve planlarla ilgilidir. Orta vadeli hedefler bölüm yöneticileri düzeyinde izlenir ve gerçekleştirilmeye çalışılır. 10

11 İşletme Stratejisi ve Hedefleri UZUN VADELİ HEDEFLER İşletmelerde 3 yıl ve daha fazla dönemde gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerdir. Uzun vadeli hedefler stratejik kararları gerektirir. (üretim sistemini, ürün geliştirme, pazarlama sistemini değiştirme gibi) 11

12 Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi İşletmede yönetim sistemi, gerekli işletme fonksiyonlarına (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları) göre yeterli düzeyde yapılanmış mıdır? İşletmede yönetime katılan kişilerin nitelikleri görev ve sorumluluklarına uygun mudur? İşletmede yöneticilerin birbirleri ile ilişkileri tanımlanmış mıdır? Bu yapıyı gösteren geçerli bir organizasyon şeması var mıdır? 12

13 Örgütlenme ve Yönetim Yapısı Analizi İşletme yapısında yer alan üst kademe, orta kademe yöneticileri ve çalışanları; işletmenin hedeflerini gerçekleştirecek niteliklerde, vizyonu olan, işletmenin gelişimine ve büyümesine kendi bilgi ve nitelikleriyle katkı sağlayabilecek olmalı, uygun sayıda olmalı ve bu kişiler hedefleri gerçekleştirecek yetki ve sorumluluklarla donatılmalıdır. 13

14 Üretim Sistemi Analizi Üretim, işletmelerin temel işletme süreçleri arasındadır. Üretim süreci işletmelerde hammadde ve malzemelerin ürün ve hizmete dönüştüğü ana süreçtir ve kendi içinde işletmenin tüm diğer süreçleri ile ilişkilidir. 14

15 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ALT SİSTEMLER Üretim sistemi ve temel süreçler iş akışı Üretim teknolojisi ve makine/ekipman kullanımı Hammadde ve işletme giderleri kullanımı Üretim işgücü kullanımı Yerleşim ve işyeri özellikleri 15

16 TEMEL ÜRETİM ÖZELLİKLERİ Ülkemizde KOBİ ler çoğunlukla siparişe ve özel üretime yönelik çalışmaktadırlar. Büyüme ve gelişme sürecinde olan işletmelerin ülkemizde en önemli çabası, üretim sistemlerini olabildiğince seri üretime kaydırmaktır. İşletmelerin standart ürünleri için; ürün özellikleri, üretim ölçüleri, malzemeler, operasyon adımları ve operasyon tarifleri, kalite kontrol işlemleri için tarifler bulunmalıdır. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN Üretim Sistemi Analizi Özel ürün üretimi işletme hedefleri içinde ise, bu üretim için işletmenin Ar-Ge ve tasarım süreçlerini geliştirmesi gerekmektedir. 16

17 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ AKIŞI VE ÜRETİM PLANLAMASI Üretim süreci analiz edildikten sonra elde edilecek iş akış şemaları, işletmelerde üretim yönetimini geliştirme çalışmalarının temel aracı olmaktadır. İş akış şemalarına göre düzeltilen üretim metotlarının standart operasyon adımları ve zamanları haline getirilmesi iş etüdünün son aşamasıdır. Üretim planlaması ile işletme, kendi sektör ve üretim özelliklerine en uygun planlama ve çizelgeleme yöntemlerini kullanarak iş istasyonları, bölümler ve işletme düzeylerinde verim artırmayı hedefler. Ülkemizde bu konuda, çok farklı gelişme düzeyleri vardır. 17

18 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Büyüme ve gelişme dönemindeki işletmelerde üretim teknolojisi ve üretimde kullanılacak makine ekipmanların seçimi ve temini, orta ve uzun vadeli sonuçları olan stratejik kararlar ve faaliyetler arasındadır. Bu nedenle özellikle sektörün gelişimi, müşterilerin talep özellikleri ve rekabetin gelişimi, teknoloji ve makine ekipman kararlarında etkilidir. 18

19 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Makine ekipman temini işletmelerin yıllık plan hazırlamaları gereken çalışmalar arasındadır. Plan hazırlanması için ise, ihtiyacın niteliklerinin belirlenmesi, alternatiflerin taranması ve kararın verilerek temin tarihinin tespit edilmesi gereklidir. 19

20 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MAKİNE EKİPMANLAR Ülkemizde büyüme ve gelişme çabası veren işletmeler genellikle, makine verimlerini çeşitli yöntemler geliştirerek izlemeye ve artırmaya çalışırlar. İşletmelerde makine ekipman kapasitesinin uygun olup olmadığı, makine ekipmanın kullanım düzeylerinin izlenmesi ile anlaşılacaktır. Makine kullanım sürelerinin artırılması ise izleme sonuçlarının sık sık yorumlanması ile mümkündür. Makine ekipman sistemleri, bakım, onarım ve yedek parça temini iş süreçlerinden de direkt olarak etkilenmektedir. 20

21 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Üretim sürecinin analizi aşamasında işletmenin, detaylı olarak incelemesi gereken temel konulardan biri işletmede kullanılan üretim girdileridir. Hammaddelerin genel kayıp oranları işletmelerde başarıyı etkileyen faktörlerden bir olduğundan, işletme yönetimi tarafından bilinmeli ve izlenmelidir. 21

22 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Genel olarak, hammadde, yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri olarak üç gruba ayırabildiğimiz girdilerin türleri, ürünlere göre miktarları ve özellikleri belirlenmelidir. Bu amaçla işletmelerde, malzeme kodlama ve takip sistemlerinin kurulup etkili çalıştırılması gereklidir. 22

23 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEMELER Girdi maliyetleri işletme karlılığının temel belirleyicisi olduğundan, piyasadan en uygun şartlarda ve en etkin şekilde satın alınması işletmeler için temel başarı kriterleri arasındadır. Rekabet gücü açısından işletmeler, girdi piyasalarını detaylı olarak araştırmalı ve en azından rakiplerinin sahip oldukları avantajları yakalamaya çalışmalıdırlar. 23

24 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ GÜCÜ İşletmelerde analiz yapılırken, üretim süreçleri için gerekli işgücünün analizi de yapılmalıdır. İş gücü ihtiyacının belirlenmesinde ilk adım, iş akış şeması ile gösterilen üretim süreçlerinin hangi ana iş gruplarına ayrıldığının ve bu gruplarda yerine getirilmesi gereken görevlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Daha sonra bu iş grupları için gerekli nitelikli ve niteliksiz işçi sayıları belirlenir. 24

25 Üretim Sistemi Analizi ÜRETİM İŞ GÜCÜ İşgücü kapasitesinin pazarlama planı hedeflerine göre zaman içinde geliştirilmesi gerektiği için, kısa ve orta vadeli hedeflere göre uygun bir iş gücü temin planı hazırlanmalıdır. İşletmelerde kullanılmakta olan makine ekipmanların teknolojileri sürekli yenilendiği için bunları kullanan iş gücünün de nitelikli olması gerekmektedir. 25

26 Üretim Sistemi Analizi YERLEŞİM YERİ VE İŞYERİ ÖZELLİKLERİ İşletmenin yerleşim yeri ve konumu, rekabet analizinde değerlendirilmesi ve pazarlama stratejileri geliştirilirken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. İşletmelerin kuruluş yerine, hammaddenin en ekonomik şekilde temini, ürünlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaşımı, ihtiyaç duyulan arazi, makine ekipman gibi yatırım kalemleri ile hammadde ve işgücü ve diğer işletme girdilerinin en ekonomik şekilde temini göz önüne alınarak karar verilmelidir. İş yeri incelenmesinde, işletmenin sahip olduğu özellikler de dikkate alınması gereken unsurlar arasındadır. 26

27 Üretim Sistemi Analizi Temel Üretim Özellikleri Üretim İş Akışı ve Üretim Planlaması Üretim Teknolojisi ve Makine Ekipmanlar Üretimde Kullanılan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler Üretim İşgücü Yerleşim Yeri ve İşyeri Özellikleri 27

28 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi SEKTÖR VE PAZARLA İLGİLİ BİLGİLER İşletmelerin içinde bulundukları sektör / alt sektörlerin özellikleri, işletmeleri etkileyen genel özellik ve eğilimleri yansıtır. Sektör / alt sektörlerin; - Belirgin özellikleri - Geçmişten bugüne gelişme şekilleri, - Büyüklüğü, - Gelişme eğilimleri öncelikle incelenmelidir. 28

29 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi SEKTÖR VE PAZARLA İLGİLİ BİLGİLER Gelişim senaryoları; işletmenin içinde bulunduğu sektörün ve ürettiği ürünün yaşam döngüsü konusunda da bilgi verir. İşletmeler büyüme ve gelişme dönemlerinde, doğru kararlar almak için ilgili sektör ve pazarlardaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. 29

30 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi REKABET Sunum bölgesinde yer alan müşterilerin bugün benzer ürün ya da hizmetlere olan taleplerinin ne şekilde karşılandığının izlenmesi gerekmektedir. Rakiplerin izlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi, işletmeler için zorunlu bir aktivitedir. Rakiplerin temel nitelikler belirlendikten sonra işletme, rakiplerine karşı bir strateji geliştirmelidir. 30

31 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi FİYATLANDIRMA Fiyatlandırma sürecinde işletme üç alt faktöre dayanarak karar geliştirir. Bunlar; İşletme giderleri Kar marjı Rakip fiyatları 31

32 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi FİYATLANDIRMA Ülkemizde imalat sektöründe yer alan birçok işletme, ana sanayisinin ya da rakiplerin fiyatlarına uymak zorundadır. Ancak özellikle, yeni ürün ve yeni müşteri grupları yönünde pazarlama ve ürün geliştirme çabası olan firmalar kar marjlarını daha iyi düzeylere çıkartmaktadırlar. 32

33 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ İşletmelerin temel görevi, ürünlerini çeşitli talep kesimlerinin özelliklerine uygun olarak üretmek, tanıtmak ve ürünleri müşterilere ulaştırmaktır. Hedef Pazar Hedef Müşteri - Yerleşim yeri, - Hammadde tedarik ilişkileri, Potansiyel - Üretim kapasitesi, müşteriler - Satış-pazarlama özellikleri, - Karlılık beklentisi. 33

34 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Müşteri özellikleri incelenirken ve talebin değişimi analiz edilirken, müşteri grubunun sosyo-ekonomik özelliklerine başvurulmalıdır. Piyasa talep araştırmaları ile müşterilerin talep özelliklerinin yanı sıra, üründen elde ettikleri faydalar da analiz edilmelidir. 34

35 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi DIŞ TİCARET İşletmede, dış ticaretin gerekliliği mantığının yerleşmiş ve paylaşılıyor olması temeldir. Dış pazarla iletişim kurma yeteneği ise, kurumsal dış ticaret altyapısının oluşturulmuş olmasına ve dış ticaret personelinin becerisine bağlıdır. Dış ticareti hedefleyen işletmelerin kurum içi yapılanmasında dış ticaret yer almak zorundadır. 35

36 DIŞ TİCARET İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi Yurtdışından mal talebi gelmesi, ürünün satılabilirliği konusunda önemli bir göstergedir. İşletmenin bu talepleri karşılama durumu incelenmelidir. Pazar araştırması yapıldıktan sonra, uluslararası tanıtım ve reklam konusuna ağırlık verilmelidir. Bunun için; İngilizce katalog, İngilizce web sayfası, İngilizce işletme tanıtım dosyası hazırlanmalı, Dış ticarette kullanılabilecek referans ve iş bitirme belgelerinin durumu araştırılmalıdır. 36

37 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi DIŞ TİCARET İşletmedeki dış ticaret grubunun bilgi ve deneyim durumu sorgulanarak, konuya olan ilgileri saptanmaya çalışılmalı, yetersiz bulunan alanlar geliştirilmelidir. 37

38 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi PAZARLAMA PLANLAMASI Pazarlama planı; - Piyasa ve talep yapısı araştırıldıktan sonra, hedef kitlesinin kararlaştırılması, - Hedef kitleye ulaşım yolları, - Fiyatlandırma, - Reklam ve tanıtım araçlarının seçimi, - Dönemsel satış tutarlarının belirlenmesi sonucu oluşturulur. 38

39 Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi 1. Sektör / Pazarla İlgili Bilgiler 2. Rekabet 3. Fiyatlandırma 4. Müşteri İlişkileri 5. Dağıtım ve Promosyon 6. Dış Ticaret 7. Pazarlama Planlaması 39

40 İşletmenin Finansal Yapı Analizi FİNANSAL ÖZELLİKLER İşletmenlerin hedeflerinin, kararlarının ve gerçekleştirmeyi planladıkları uygulamaların yerine getirilmesinde önemli faktörlerden birisi, işletmenin geçmiş dönemlerdeki finansal özellikleridir. 40

41 İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETMENİN FİNANSAL ÇERÇEVESİ 1. İşletme Faaliyetleri - Faaliyet Gelirleri - Faaliyet Giderleri 2. Nakit Yönetimi 3. Yatırım Analizi 4. Karlılık Analizi 5. Maliyet Analizi 6. Finansal Yapı 7. Muhasebe Uygulamaları 41

42 İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETME FAALİYETLERİ Faaliyet Gelirleri SATIŞLAR: Satış planının önceden yapılması ve bu planların gerçekleşen satışlara göre revize edilmesi gerekir. BAŞA-BAŞ NOKTASI: Başa-baş noktası, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği satış noktasıdır. ALACAKLAR: Alacak miktar ve vadelerinin önceden planlanması, işletmenin ileride nakit sıkıntısı çekmesini önleyecektir. 42

43 İŞLETME FAALİYETLERİ Faaliyet Giderleri ÖDEME PLANI İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN İşletmenin Finansal Yapı Analizi Faaliyetleri yürütmek için kullanılan kaynaklara yaptığı harcamalar, işletmenin giderlerini oluşturmaktadır. Ödeme planı yapılması ve bunun güncellenmesi, nakit akımında sıkıntı yaşanmasını önler. 43

44 İşletmenin Finansal Yapı Analizi İŞLETME FAALİYETLERİ SATILAN MALIN MALİYETİ Satılan malın maliyeti sürekli takip edilmeli, satışlardaki artış ya da azalışlarla karşılaştırılmalıdır. Satışlarını, maliyetlerinden daha hızlı artırabilen işletmeler, satış karlılığını yükseltebilirler. 44

45 NAKİT YÖNETİMİ NAKİT PLANLAMASI Nakit akımlarının yönetimi, borçların zamanında ödenebilmesi, gerekli satın almaların zamanında yapabilmesi için finans bölümünün en önemli konularından birisidir. Nakit akımlarla ilgili sıkıntı yaşanmaması için cari dönemden önce satış tahminleri ve gider tahminlerini kapsayan nakit planlamasının yapılması gerekir. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN İşletmenin Finansal Yapı Analizi 45

46 İşletmenin Finansal Yapı Analizi NAKİT YÖNETİMİ BÜTÇELEME: Bütçe yapmak yönetime, değişiklikleri tahmin ve onlara uyum sağlama yeteneğini verir. BORÇLANMA POLİTİKASI: Borçlanma kararı alınırken, borcun maliyeti göz önünde bulundurularak bu kaynakların, en verimli alanlarda kullanılması gerekir. 46

47 NAKİT YÖNETİMİ YATIRIM POLİTİKASI Yatırım, nakdi değerlerin tesis mallarına dönüşümüdür. İşletme, büyüyüp gelişebilmek, sektöründe belli bir pazar payına sahip olabilmek için yatırım yapmalıdır. Yatırımın bir plan çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli bütçenin önceden tespit edilmesi gereklidir. Yatırım önceden planlanmalı ve belirlenmiş bir stratejinin ürünü olmalıdır. İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN İşletmenin Finansal Yapı Analizi 47

48 İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ YATIRIM PLANLAMASI Planlamadan yoksun, bir stratejinin ürünü olmayan yatırımların, işletmeye sağlayacağı katma değer düşük olacak, hatta kısıtlı kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olacaktır. 48

49 İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ YATIRIMIN KARLILIK ANALİZİ Yatırımlar, işletmenin karlılığını ve nakit dengesini uzun süre etkileyen, gelecekteki gelişme imkanlarının sınırlarını belirleyen bir sermaye tahsisi olduğundan, işletmeye getireceği karın önceden analiz edilmesi gerekmektedir. 49

50 İşletmenin Finansal Yapı Analizi YATIRIM ANALİZİ ALTERNATİF YATIRIMLAR Kullanılacak kaynak miktarının, yatırımdan beklenen getirinin bugünkü değerinin, yatırımın geri dönüş süresinin önceden bilinmesi, alternatif yatırımlar arasında doğru seçimin yapılabilmesi için gerekli olmaktadır. 50

51 KARLILIK ANALİZİ KAR MARJI İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN İşletmenin Finansal Yapı Analizi İşletmenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi kar yaratma potansiyeline bağlıdır. Sektörde içinde karlılığı yüksek olan işletmenin varlığını sürdürmesi mümkün olacaktır. 51

52 MALİ YAPI CARİ ORAN İŞLETME ANALİZİ ANKETİ NİN İşletmenin Finansal Yapı Analizi Cari oran, bilançodaki dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile bulunmaktadır. Oldukça kaba bir ölçü olmasına rağmen, işletmenin likidite durumu konusunda bir bilgi vermektedir. 52

53 İşletmenin Finansal Yapı Analizi KARLILIK ANALİZİ KARLILIK VE ENFLASYON Enflasyon kısaca, fiyat artış hızı olarak tanımlayabileceğimiz, varlıkların değerleri üzerindeki ıskontoyu ifade eden bir orandır. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde karın mutlaka, enflasyonla karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekir. 53

54 İşletmenin Finansal Yapı Analizi KARLILIK ANALİZİ SEKTÖREL DEĞERLENDİRME İşletmeler, içinde bulundukları sektörün özelliklerinden fazlasıyla etkilenirler. Gelişebilmek ve rekabet gücünü artırabilmek, sektör ortalamalarının bilinmesi ve bunların üzerine geçilmesiyle mümkün olmaktadır. 54

55 İşletmenin Finansal Yapı Analizi MALİYET ANALİZİ ÜRÜN BAZINDA MALİYET: Girdilerin maliyetlerinin, ürün fiyatının ve üründen elde edilen net gelirin doğru tespit edilmesi için bilinmesi gerekir. STOK YÖNETİMİ: Stoklar, imalat sanayisindeki işletmelerde önemli bir tutar oluşturur. İŞLETME SERMAYESİ: İşletme sermayesi, ürün/hizmetlerin karşılığı alınıncaya kadar girdiler için bulundurulması gereken finansmandır. 55

56 İşletmenin Finansal Yapı Analizi MUHASEBE UYGULAMALARI ÖDEMELERDE YETKİ DEVRİ Eldeki nakdin denetimi KOBİ lerde sorun yaratmaktadır. Ödemeler konusunda yetki devri yapmayan işletme sahipleri, zamanlarını daha verimli kullanma şansını da yitirmiş olurlar. 56

57 İşletmenin Finansal Yapı Analizi MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE SİSTEMİ İşletmenin mali durumu en açık şekilde, muhasebeleşmelerden sonra gözükmektedir. Bu nedenle, kayıtların düzgün, doğru ve muhasebe kurallarına uygun olarak takip edilmesi, işletme faaliyetlerinin başarısı açısından önemlidir. 57

58 PUANLANDIRILMASI ÇALIŞMA ADIMLARI Her bölüm anlatımından sonra İşletme Analizi Anket soruları cevaplandırılacaktır. Vereceğiniz cevaplar işletmenizin sizin gözünüzdeki bu günkü durumunun yansıması olmalıdır. Vereceğiniz cevapların gerçekçiliği, firmanızın ihtiyaçlarının belirlenmesinde de yönlendirici olacaktır. 58

59 PUANLANDIRILMASI Bir sonraki adım; İşletme Analizi Hedef Tablosu nun tarafınızdan doldurulmasıdır. Tabloya 1 ve 2 verdiğiniz sonuçların yazılması ve o soruda hangi sonucu hedeflediğiniz ve ne zaman gerçekleştirmeyi düşündüğünüz istenmektedir. Yeterli görmemeniz halinde 3 puan verilmiş olan sorular içinde hedefinizi ve gerçekleştirme hedef döneminizi belirtebilirsiniz. Bu nedenle cevaplama sırasında tabloya aktaracağınız soruları ayrıca işaretlemeniz işinizi kolaylaştıracaktır 59

60 HEPİNİZE KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BÜYÜME VE GELİŞME ÇABALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

İş Planının Çerçevesi:

İş Planının Çerçevesi: 1 İş Planının Çerçevesi: 1. İş Planı Özeti Girişimcinin Kısa Tanıtımı İş Fikrinin Kısa Tarifi Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı 2. Girişimci Girişimcinin Kişisel Özellikleri Girişimcinin İş Fikrini Seçme

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri İÇİNDEKİLER I. Özet II. Mevcut Durum Analizi III. Yatırım Teklifi Analizi IV. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri V. Proje İçin Pazarlama Stratejisi VI. Ekonomik Varsayımlar ve Riskler 1 I.

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

İş Fikri. Ön Değerlendirme

İş Fikri. Ön Değerlendirme GİRİŞİMCİLİK Bölüm 3. İş Fikri scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html İş Fikri İş fikri, piyasadaki fırsatlar, iş deneyimleri, ustalıkları ve becerilerini göz önünde

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Günümüzde iş dünyasında faaliyet gösteren tüm kurumların amacı, doğru insan kaynağını bularak mevcut işletmeye yarar sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Bu

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama

Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama TEB KOBİ AKADEMİ GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ İHRACAT STRATEJİSİ NASIL BELİRLENİR? Firmanın bütün aktiviteleri içinde ihracat için daha büyük öneme

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL Stratejik planın bir parçası olan bütçelerin hazırlanması ve etkin bir kontrol aracı olarak kullanılması konularında bilgi vermek, ilgi uyandırmak. Bütçeler, faydaları Bütçelerin

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş.

AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI. Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. AKTEK İŞ ORTAKLIĞI DÖKÜMANI Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. Ve Tic.A.Ş. İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. İş Planı... 3 2. Şirket Bilgileri... 4 3. Şirket Ortakları ve Yönetimi...

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu staj yönergesi Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin Üretim ve Yönetim stajları sırasında yapmaları gereken çalışmaları içermektedir. Staj, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ]

İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ] İ.T.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ GRUP STAJ [E1A] İ.T.Ü. Makina Fakültesi Atölyesinde uygulanan çalışma programına göre yapılır. İKİNCİ GRUP STAJ SORULARI (İMALAT) [E2İ] E2İ.1.

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama

Girişimcilik. İş Planı. İş Planının İçeriği Bölüm 4. İş Planlama Girişimcilik Bölüm 4. İş Planlama scebi@ktu.edu.tr http//:scebi.ktu.edu.tr İş Planı İş planı işin amacını, faaliyet gösterilecek sektörü, gerekli üretim faktörlerinin nicelik ve nitelikleri İçeren bir

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin gelişmesiyle birlikte muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

1512 BiGG. AGY112 Hazırlama

1512 BiGG. AGY112 Hazırlama 1512 BiGG AGY112 Hazırlama Proje Nedir? Proje eşsiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir. Eşsiz: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını, Ürün, hizmet

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

İŞ PLANI HAZIRLAMA 1

İŞ PLANI HAZIRLAMA 1 1 İŞ PLANI HAZIRLAMA Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK İŞİ GELİŞTİRMEK 2 1. Motivasyona

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da*

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 6 ÜNİTE 6 TEDARİK VE SATIN ALMA Satın alma sadece ham madde alımı için geçerli değildir Elektrik, su, yakıt, iletişim, makine, araç gereç, danışmanlık, dış kaynak kullanımı,

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... viii Tablolar Listesi... ix Kısaltmalar Listesi... x Giriş... 1 Birinci Bölüm İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 1.1. Çalışma Sermayesi Yönetimi Anlayışının

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı