REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş."

Transkript

1 REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2 Sayfa 2 / 47 HESAP AÇILIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER Lütfen sözleşmede yer alan Ad-Soyad, İmza ve diğer bilgi kısımlarını doldurunuz. Sözleşmeye ek olarak, aşağıda yer alan belgeleri lütfen tamamlayınız; A-BİREYSEL HESAPLAR İÇİN: 1. Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportun fotokopisi (yeni pasaportlarda ana-baba adı), 2. TC kimlik numarası, 3. Aşağıda örnekleri sayılan Adres Teyit Belgelerinden bir tanesi, Son 1 ay içerisinde alınmış olan ikametgah belgesi/yerleşim yeri belgesi, Son 3 ay içerisinde ve şahsınız adına düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin sabit fatura, Herhangi bir kamu kurumu tarafından son 3 ay içinde düzenlenmiş ve adres bilgilerinizi içeren belge. B-KURUMSAL HESAPLAR İÇİN: 1. Vergi levhası, 2. Kuruluş ticaret sicil gazetesi, (en son ana sözleşmenin yer aldığı TSG) 3. Son altı ay içerisinde alınmış Faaliyet belgesi, 4. Noter tasdikli imza sirküleri, 5. Sözleşme imzalamaya ve hesapta işlem yapmaya yetkili kişilerin yetki durumlarını gösteren belge ve bu kişilerin kimlik belgeleri, adres, iletişim bilgileri ve imza beyanı bilgileri, *Tüzel kişiliğin yüzde 25 ini aşan hisseye sahip BİREYSEL VE KURUMSAL ortaklar için yukarıda belirtilen kimlik belgelerinin de tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

3 Sayfa 3 / 47 İMZA KARTONU MÜŞTERİ NİN ADI-SOYADI/ÜNVANI:... PLATFORM HESAP NUMARANIZ:. Aşağıdaki tatbiki imzaların tarafıma ait olduğunu ve REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile imzalayacağım hesap açılış çerçeve sözleşmelerinde ve bu sözleşme kapsamında REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ye sunacağım her türlü beyan, taahhüt, talimat, form ve dokümanda ve REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yapacağım her türlü yazışmalarımda bu imzayı kullanacağımı, kullanacağım imza formunda herhangi bir değişiklik olması halinde REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ye yeni imza beyannamemi sunacağımı, aksi halde bu imza beyanının tarafımı her daim bağlayacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. TATBİKİ İMZA ÖRNEKLERİ UYARI: Tatbiki imzalarınızla sözleşme sayfalarındaki imzalarınızın aynı olması hususuna özen göstermeniz gerekmektedir.

4 Sayfa 4 / 47 EK 1 (BİREYSEL HESAPLAR İÇİN) HESAP AÇILIŞ VE MÜŞTERİ BİLGİ FORMU 1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ Ad - Soyad: Uyruk: Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı: T.C. Diğer (Belirtiniz): Cinsiyet: Bayan Erkek Doğum Yeri ve Tarihi: Medeni Durum: Bekar Evli Eşinizin Adı Soyadı: En Son Mezun Olduğunuz Okul: T.C Kimlik No: Yabancı Kimlik No: 2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ Ev Adresi: Ev Telefonu ve Faks No: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Tebligat Adresi: REFERANS a sunduğum Adres Teyit Belgesi ndeki adresim, Diğer:. 3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ İş Adresi: İş Telefonu: E-Posta Adresi: İş Faks No:

5 Sayfa 5 / İŞ / MESLEK BİLGİLERİNİZ Çalışma Statüsü: İşsiz* Öğrenci Emekli Serbest Meslek Çalışan Şirket Sahibi/Ortağı *İşsizlik Durumunda Gelir Kaynağı: Meslek: İşyerinizin Adı/Faaliyet Konusu: İşyerinizin Yasal Statüsü: Kamu Özel Vakıf/Kar Amacı Gütmeyen Kurum Şahıs Şirketi / Ortaklığı Diğer:... İşyerindeki Unvan/ Görev: 5. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Net Gelir Aralığı: (TL) Aylık Net Gelir Türü: Oturduğunuz Ev Size mi Ait? Toplam Net Maddi Varlık Tutarı: (TL) Ücret Emekli Aylığı Serbest Meslek Geliri Diğer (Kira, faiz, temettü vb.) Evet Hayır Aileme ait TL TL TL TL ve üstü Tasarruflar Ücret / Emekli Aylığı Miras Malvarlığınızın Kaynağı: Serbest Meslek Geliri Menkul / Gayrimenkul İradı Diğer... SPK tebliğleri uyarınca REFERANS ın bana verdiği "Hesap Açılışı ve Müşteri Bilgi Formu nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi, Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satım işlemlerinin, kaldıraç etkisi ile yüksek getiri sağlayabileceği gibi, REFERANS a yatırdığım işlem teminatımın tamamını kaybetme riski de taşıdığını bildiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

6 Sayfa 6 / 47 EK 1 (KURUMSAL HESAPLAR İÇİN) HESAP AÇILIŞ VE MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (Tüzel kişiliğin %25 ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların da kimlik tespiti yapılacaktır.) 1. ŞİRKET BİLGİLERİNİZ Şirket Adı- Unvanı: Faaliyet Konusu: Ticaret Sicil No- Sicil Müdürlüğü: Yönetim Kurulu: Başkanı: Başkan Yardımcısı: Tebligat Adresi: Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişiler ve T.C. Kimlik Numaraları: Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Telefon, Faks No ve E-posta adresi: ŞİRKETİN MALİ DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER Ödenmiş Sermaye: Son Dönem Karı: Aktif Toplamı: Yıllık Ciro: Özsermaye: SPK tebliğleri uyarınca REFERANS ın bize verdiği "Hesap Açılışı ve Müşteri Bilgi Formu nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumuzu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda tarafınıza yazılı olarak bildireceğimizi, Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satım işlemlerinin, kaldıraç etkisi ile yüksek getiri sağlayabileceği gibi, REFERANS a yatırdığım işlem teminatımın tamamını kaybetme riski de taşıdığını bildiğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

7 Sayfa 7 / 47 HESAP AÇMAK İSTEDİĞİNİZ PARA BİRİMİ USD TRY EUR Hesap Sahibinin Adı- Soyadı: Banka: Şube Adı/Kodu: TL IBAN: EUR IBAN/SWIFT KODU: USD IBAN/SWIFT KODU: BANKA HESAPLARINIZA İLİŞKİN BİLGİLER REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. İLE İŞ İLİŞKİSİ KURMA AMACINIZ İş İlişkinizin Amacı: (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) Birikimlerimi/Şirket fonlarını Sermaye Piyasalarında değerlendirmek, Portföyümü çeşitlendirmek, Koruma amaçlı işlemler yapmak, Piyasalarda sabit getirili ürünlerden daha yüksek getiri sağlayabilmek, Küçük teminatlar ile kaldıraçlı işlem yapabilmek, Diğer.... Çalıştığınız Diğer Aracı Kurumlar:.... YOK

8 Sayfa 8 / 47 MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI SPK nın tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde yatırım kuruluşları için MÜŞTERİ tanımı yapılmış ve yatırım kuruluşlarına tüm MÜŞTERİ lerini Profesyonel ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sınıflandırmanın amacı, yatırım kuruluşlarının MÜŞTERİ ye pazarladıkları ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ nin ihtiyaçlarına ve bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne alarak faaliyet göstermelerinin sağlanmasıdır. PROFESYONEL MÜŞTERİ: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip MÜŞTERİ olarak kabul edilir. Bir MÜŞTERİ nin Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan niteliklere haiz olması gerekir, a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar. b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar. c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar. d) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar. e) Aktif toplamının Türk Lirası, yıllık net hâsılatının Türk Lirası, özsermayesinin Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar. f) Genel Müşteriler in talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak kabul edilebilmesi için; MÜŞTERİ, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri REFERANS a iletmek zorundadır. MÜŞTERİ, Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemediği talebini yazılı olarak REFERANS a ilettiği durumda, REFERANS MÜŞTERİ yi Genel Müşteri olarak değerlendirir. Profesyonel Müşteriler, herhangi bir faaliyet veya hizmet sunumundan önce yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında REFERANS tarafından yazılı olarak bilgilendirilir. GENEL MÜŞTERİ: Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen MÜŞTERİ ler Genel Müşteri olarak kabul edilirler. Bunun yanı sıra; Genel Müşteriler aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilebilirler. TALEBE DAYALI PROFESYONEL MÜŞTERİ: Genel Müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, REFERANS ın sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel Müşteri sıfatıyla yararlanabilir. a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının Türk Lirası tutarını aşması, c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması, Genel Müşteriler, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin yukarıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde buna ilişkin tevsik edici belgeleri REFERANS a iletmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen Müşteri Sınıflandırmasına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde; aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyin) Genel Müşteri* Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Profesyonel Müşteri sınıfına girdiğimi, tabi olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu REFERANS a bildirmekle yükümlü olduğumu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım olduğunu ve belirtilen esaslar çerçevesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu olduğumu, bildiğimi beyan ve kabul ederim. *Genel Müşteri sınıfına giren MÜŞTERİ lerin, EK:2 KALDIRAÇLI Varlık Alım Satım İşlemleri ve EK:3 Yurt dışı Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formlarını okuyup anlamaları ve bu formları imzalamaları gerekmektedir. *Kaldıraçlı Varlık ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satıma Aracılık Faaliyetleri Kapsamında Genel Müşterilere uygunluk testi yapılır.

9 Sayfa 9 / 47 UYGUNLUK TESTİ Aşağıdaki formun amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI: Yaşınız: Eğitim Durumunuz: yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans Lise Ortaöğretim İlköğretim Mesleğiniz/Ticari Faaliyetiniz: Mesleki Tecrübeniz : (yıl) Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz? Risk ve Getiri Tercihiniz: Çok Kısa Vadeli (Günlük Al-Sat) Kısa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yıl) Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun) a. Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun) b. Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) c. Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim) d. Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim) e. Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)

10 Sayfa 10 / 47 Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır? a. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.) b. Düşük Riskli (HB/DT Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, vb.) c. Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.) d. Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurt dışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.) e. Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, vb.) Ürün Bilgisi İşlem Sıklığı Hacim Bilgisi (TL) Ürün Ürün Ürün Nadiren Ara sıra Sıklıkla hakkında hakkında hakkında (yılda (ayda (haftada bilgim bilgim yeterince birkaç birkaç birkaç yok kısıtlı bilgim var kez) defa) defa) ve üzeri Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. Tarih: : /.. /.

11 Sayfa 11 / 47 EK 2 KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, SPK tebliğlerinde öngörüldüğü üzere Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI: Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları veya internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. RİSK BİLDİRİMİ: İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. REFERANS nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda REFERANS a yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. 3. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynak ile işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 4. REFERANS ın piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, REFERANS dan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. REFERANS a ilişkin bu detaylar, Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) Ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Genel Hüküm Ve Şartlar, MADDE 12 Komisyon, Masraflar ve Vergilerin Ödenmesi ile EK: 5 Ücret, Komisyon ve Masraf Tarifesi bölümlerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 8. Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve spread ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir.

12 Sayfa 12 / Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemlerine ilişkin olarak REFERANS ın MÜŞTERİ ye karşı taraf olarak pozisyon alabileceğini ve böyle bir durumda sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği MÜŞTERİ nin zarar etmesinin REFERANS ın kar elde etmesiyle sonuçlanacağı hususunun bilinmesi gerekir. 10. Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin ikincil piyasasının olmadığının bilinmesi gerekir. 11. Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profiline ilişkin detaylar: Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. 12. Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin piyasa yapıcısı ve ihraççısı yoktur. 13. Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine ilişkin risk takibi: Başlangıç teminatı, gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili, her bir ürün için kurumumuz MÜŞTERİ leri işleme başlamadan önce hesabında var olmasını talep edilecek minimum tutardır. MÜŞTERİ lere yapılacak Teminat Tamamlama bildirimleri, MÜŞTERİ ler tarafından şirketimize bildirilmiş telefon numaralarına SMS olarak veya E-posta adreslerine otomatik olarak yapılacaktır. MÜŞTERİ bazında risk/teminat durumu takibi, günlük olarak REFERANS tarafından, kullanmakta olduğumuz platform üzerinden MÜŞTERİ lerin taşıdıkları/aldıkları pozisyonlara göre yapılır. Ortaya çıkabilecek riskler konusunda, hesap durumu, kar zarar durumu, nakit durumu ve anlık teminat durumu gibi bilgileri, müşterilerin de anlık olarak bu platform üzerinden izlemeleri sağlanır. Sözleşmede belirlenen pozisyon kapama seviyesi (stop out) altına düşen MÜŞTERİ lerin pozisyonları platform aracılığıyla ters işlem yapılarak kapatılır. İşlemler için yatırılan MÜŞTERİ teminatları Takasbank nezdinde MÜŞTERİ adına açılacak hesaplarda kurumumuz malvarlıklarından ayrı olarak izlenir. MÜŞTERİ günlük işlem ve taşıdıkları pozisyonlardan kaynaklanan kar veya zararlar Takasbank ta kendi adlarına açılmış olan hesaplarına yatırılır veya o hesaplardan tahsil edilir. 14. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür. İşbu Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı varlıkların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu nu okuduğumu, anladığımı, imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Varlıkların(FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve eklerini imzalayarak, Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu nun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

13 Sayfa 13 / 47 EK 3 YURT DIŞI TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Yurt dışında gerçekleştireceğiniz tezgahüstü türev araçlar alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Tezgahüstü türev araç ürünleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, söz konusu tezgahüstü türev araç ürünlerin fiyatlandırmalarında başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda yurt dışında gerçekleştireceğiniz tezgahüstü türev araç işlemlerinin kendi özel ihtiyaçlarınıza uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları ve hukuki yaptırımlarının uygulanabilirliği konularında profesyonel yardım almanız tavsiye olunur. Bu nedenlerle, yurt dışında tezgahüstü türev işlemleri yapmaya karar vermeden önce, bu işlemlere ilişkin olarak karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, SPK tebliğlerinde öngörüldüğü üzere işbu Yurt dışı Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun Yurt dışında Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Tanımlar: Yatırım Kuruluşu: Borsa üyesi olan ve SPK tarafından Yurt dışında Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almış olan ve bu risk bildirim formunu imzalayan MÜŞTERİ ile birlikte Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalayacağı kuruluşu, Piyasa: Yurt dışı Tezgahüstü Türev Araçları işlem gördüğü piyasaları, Tezgahüstü türev araç işlemleri: Organize bir piyasada işlem gören ekonomik ve finansal göstergelerin, sermaye piyasası araçlarının, malın, kıymetli madenlerin ve dövizin, işlem gördüğü piyasada oluşan fiyatlarına dayalı olarak belirli bir kaldıraç oranı üzerinden tezgahüstü piyasada gerçekleştirilen alım satım işlemini, Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken belirlenen şekil ve şartlarda yatırılması zorunlu olan tutarı, Teminat tamamlama çağrısı (Margin Call)= Marjin, bir pozisyon açmak için hesabınızda olması gereken minimum teminat tutarıdır. Hesabınızın net varlığı kullanılan teminatınızın altına düştüğü anda yapılacak olan teminat tamamlama çağrısını ifade eder. Pozisyon Kapama Seviyesi(Stop Out): Toplam teminatın, toplam pozisyon büyüklüğüne oranının belirlenen rakama ulaştığı anda, REFERANS ın MÜŞTERİ nin mevcut pozisyonunu tek taraflı olarak ters işlem ile kapayacağı pozisyon seviyesini, ifade eder. RİSK BİLDİRİMİ REFERANS yurt dışı tezgahüstü piyasalarda kendi adına ve bu Risk Bildirim Formunu imzalayan MÜŞTERİ hesabına hareket etmekte olup REFERANS ile yurt dışında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. REFERANS nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

14 Sayfa 14 / Tezgahüstü türev araç işlemleri çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda REFERANS a yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz. 3. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynak ile işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 4. REFERANS ın yurt dışında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev işlemlere ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgilerin ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden tezgahüstü türev ürünlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alımsatım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, REFERANS dan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. REFERANS a ait bu detaylar, Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Genel Hüküm ve Şartlar, MADDE 12 Komisyon, Masraflar ve Vergilerin Ödenmesi ile EK: 5 Ücret, Komisyon ve Masraf Tarifesi bölümlerinde detaylı olarak belirtilmiştir. 8. Yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri için pozisyon almak üzere REFERANS nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan alım-satım işleminde bulunacağınız her bir tezgahüstü türev araç için en az REFERANS ın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 9. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür. 10. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin ikincil piyasasının olmadığının bilinmesi gerekir. 11. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profiline ilişkin detaylar: Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Yetkili kuruluşlar tarafından yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınızda teminat yetersizliği oluşabilir. Bu durumda REFERANS pasif emir girişi kabul etmeyebilir veya pozisyonunuzu tasfiye edebilir.

15 Sayfa 15 / 47 Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işlem, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir (stop loss order) ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir. 12. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin piyasa yapıcısı ve ihraççısı yoktur. 13. Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin risk takibi: Başlangıç teminatı, gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili, her bir ürün için kurumumuz MÜŞTERİ leri işleme başlamadan önce hesabında var olmasını talep edilecek minimum tutardır. REFERANS, teminat oranı, pozisyon kapama (stop out) seviyesine gelen MÜŞTERİ lerin pozisyonlarını ters işlem yaparak kapatır. MÜŞTERİ lere yapılacak Teminat Tamamlama Bildirimleri, MÜŞTERİ ler tarafından şirketimize bildirilmiş telefon numaralarına SMS olarak veya E-posta adreslerine otomatik olarak yapılacaktır. MÜŞTERİ bazında risk/teminat durumu takibi, günlük olarak Yatırım Kuruluş u tarafından, kullanmakta olduğumuz platform üzerinden MÜŞTERİ lerin taşıdıkları/aldıkları pozisyonlara göre yapılır. Ortaya çıkabilecek riskler konusunda, hesap durumu, kar zarar durumu, nakit durumu ve anlık teminat durumu gibi bilgileri, MÜŞTERİ lerin de anlık olarak bu platform üzerinden izlemeleri sağlanır. İşlemler için yatırılan MÜŞTERİ teminatları Takasbank nezdinde MÜŞTERİ adına açılacak hesaplarda kurumumuz mal varlıklarından ayrı olarak izlenir. MÜŞTERİ günlük işlem ve taşıdıkları pozisyonlardan kaynaklanan kar veya zararlar Takasbank ta kendi adlarına açılmış olan hesaplarına yatırılır veya o hesaplardan tahsil edilir. 14. Yurt dışında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Olarak MÜŞTERİ Hakları; Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda kurumumuz, anlaşmalı yurt dışı kurumda GLOBAL(omnibüs) hesap açar ve bir işlem limiti (line) tesis ederek MÜŞTERİ işlemlerinin bu hesap üzerinden gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede hiçbir MÜŞTERİ nin teminatı yurt dışına gönderilmek zorunda kalmaz ve MÜŞTERİ ler adına karşı ülke ve kurum riski alınmaz. Anlaşmalı yurt dışı kuruma yatırılan işlem teminatları kurumumuz kaynaklarından karşılanır. MÜŞTERİ lerimiz yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerini gerçekleştirilmek için FXNET platformu kullanacaklardır. Bu işlemler için konulması gereken MÜŞTERİ teminatları Takasbank nezdinde MÜŞTERİ adına açılacak hesaplarda kurumumuz malvarlıklarından ayrı olarak izlenir. MÜŞTERİ nin günlük işlem ve taşıdıkları pozisyonlarından oluşan kar veya zararları Takasbank ta kendi adlarına açılmış olan hesaplarına yatırılır veya o hesaplardan tahsil edilir. 15. Tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen işlemlerde karşı taraf yurt dışı hizmet alımı gerçekleştirdiğimiz FIH (Formula Investment House) olarak belirlenmiştir. İşbu YURT DIŞI TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı tezgahüstü türev araç alım-satım işlemlerinden ve uygulamasından kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız. Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Yurt dışı Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nu okuduğumu, anladığımı, imzaladığımı ve bundan sonra Kaldıraçlı Varlıkların(FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve eklerini imzalayarak, Yurt dışı Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu nun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

16 Sayfa 16 / 47 EK 4 AYLIK VE GÜNLÜK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN TERCİH FORMU Referans Menkul Değerler A.Ş. nezdinde gerçekleştirdiğim KALDIRAÇLI VARLIK (FOREX) VE FARK SÖZLEŞMELERİ (CFD) İŞLEMLERİ ile ilgili olarak aylık ve günlük bildirimlerin aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda yapılmasını talep ederim. AYLIK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ TERCİHİ İşlemlerime ilişkin aylık elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. İşlemlerime ilişkin aylık bildirimlerin gönderilmesini istemiyorum. İşlemlerime ilişkin aylık bildirimlerin gönderi bedelinin nezdinizdeki hesabımdan tahsil edilmek suretiyle sözleşmede belirtilen tebligat adresime iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. GÜNLÜK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ TERCİHİ İşlemlerime ilişkin günlük elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. İşlemlerime ilişkin günlük bildirimlerin gönderilmesini istemiyorum. KALDIRAÇLI VARLIK (FOREX) VE FARK SÖZLEŞMELERİ (CFD) İŞLEMLERİ me ilişkin aylık ve günlük bildirimler ile ilgili tercih ettiğim seçenekleri işaretlemek suretiyle REFERANS a bildirdiğimi, REFERANS ın söz konusu tercihlerim uyarınca bildirim yapacağını, bu tercihlerimin sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu ve iş bu formun REFERANS ile imzaladığım Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin(CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederim.

17 Sayfa 17 / 47 EK 5 ÜCRET, KOMİSYON ve MASRAF TARİFESİ 1. Takasbank tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan ücret, komisyon ve masraflar, 2. MKK tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan ücret, komisyon ve masraflar, 3. Bankaların, yapacağım işlem üzerinden yansıtacağı ücret, komisyon ve masraflar, 4. Aylık bildirimlerin tebligat adresime iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesine ilişkin masraflar, 5. Talebim üzerine REFERANS tarafından tarafıma gönderilen belgelere ilişkin masraflar, 6. Kaldıraçlı Varlık (FOREX) işlemlerinde uygulanacak FAİZ FARKLARI (FORWARD PİPS), (Buna ilişkin hesaplama yöntemleri Ek: A Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler Madde:4 de detaylı olarak belirtilmiştir.) 7. İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra mevzuat değişiklikleri sonucu yürürlüğe girebilecek olan ücret, komisyon ve masraflar, Yukarıda bahsi geçen ücret, komisyon ve masrafların REFERANS nezdindeki hesabımdan alınmasına muvafakat ediyorum. REFERANS herhangi bir ek ücret ilave etmeksizin yukarıdaki ücret, komisyon ve masrafları aynen MÜŞTERİ hesaplarına yansıtır. REFERANS yukarıdaki ücret, komisyon ve masrafları MÜŞTERİ hesaplarına yansıtıp yansıtmama hakkını saklı tutar. İşbu Tarife yi okuyup anladığımı ve özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

18 Sayfa 18 / 47 EK 6 GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdinde açtığım/açtığımız ve açacağım/açacağımız her türlü hesaplarım/hesaplarımız nedeniyle KENDİ ADIMA VE KENDİ HESABIMA/ KURULUŞUMUZ ADINA VE KURULUŞUMUZ HESABINA hareket ettiğimi/ettiğimizi, başkası hesabına hareket etmediğimi/etmediğimizi, Ve KENDİ ADIMA / KURULUŞUMUZ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET ETMEM / ETMEMİZ halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun un 15.maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/yaptığımızı ve bu gerçek/ tüzel kişinin kimlik tespiti ile ilgili bilgilerini REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi, Aksi halde REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin tarafıma önceden bir ihbar göndermeksizin emirlerimi kabul etmeme ve aramızda imzalanan sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu, 5549 sayılı Kanun uyarınca, Kendi Adına Ve Fakat Başkası Hesabına Hareket Eden Kimselerin, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılacağı konusunda bilgi sahibi olduğumu/olduğumuzu, Kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. * En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)

19 Sayfa 19 / 47 EK 7 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Bu plan, REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin tüm bölümlerinin iç ve/veya dış gelişmelerden kaynaklanan Acil ve Beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerinin aksaması veya hizmetlerine devam edememesi durumunda karşılaşılan sorunları önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu plan; Acil durumlarda, MÜŞTERİ lerimize, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini belirtir ve bu plan vasıtası ile üçüncü taraflarla iletişimin kurulması, kesilen hizmetlerin devamının sağlanması ve ilgili birimlerin görevlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Acil Ve Beklenmedik Durumlar; Doğal Felaketler (Deprem, Sel, Fırtına), Yangın, Soygun (Gasp), Bilgisayar Arızaları, Bilgisayar Virüsleri, İnternet Saldırıları, Elektronik Kayıtların Kaybı, Kritik Personelin Kaybı, Enerji/ Elektrik /Telekomünikasyon Kesintileri, Salgın, Bulaşıcı Hastalık, Biyolojik ve Kimyasal Saldırılar, Terörist Saldırılar / Halk Hareketleri, İş Yavaşlatma /Durdurma, Bomba İhbarı, Patlama, Dahili Su Basması, Aracı Kurum Merkez Bünyesindeki Bir Binada MÜŞTERİ nin/ Personelin Vefat Etmesi, Yaralanması, Rahatsızlanması, EFT sisteminde yaşanacak problemler vb. olayları kapsar. Bu plana göre; A) Her Türlü Kayıt Ve Kıymetli Evrakın Basılı Olarak Ve/Veya Elektronik Ortamda Saklanması; Mali Tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/ veya elektronik ortamda saklanması konusunda, iş akış prosedürlerimizde yer alan dosyalama ve bilgisayar kayıt kopyalarının saklanması hususları esas alınır. MÜŞTERİ sözleşmeleri şirketimiz bünyesindeki çelik ve kilitli dolaplarda, kıymetli evrakların mevcut yıla ait olanları yine şirketimiz bünyesindeki çelik ve kilitli dolaplarda, daha önceki yıllara ait olanları ise şirketimiz Acil Durum Merkezinde mevcut arşivde saklanır. Kasada günlük ihtiyaç kadar ve sigorta kapsamını geçmeyecek kadar nakit bulundurulur, menkul kıymet ise bulundurulmaz. B) Bilgi İşlem Sistemlerinin Devamlılığı ve Acil Durum Merkezi, Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; faaliyetlerin normal bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak şekilde, MÜŞTERİ emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, MÜŞTERİ hesaplarının saklanması, takibi ve MÜŞTERİ kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemleri ifade etmektedir. REFERANS Menkul Değerler in yukarıda belirtilen acil durumlar sebebiyle Merkez binasının kullanılamaması veya iş sürekliliğinin kesintisi durumlarında TUZLA DERİ ORGANİZE SANAYİ 10. YOL I-2 PARSEL adresinde bulunan Acil Durum Merkezi kullanılır. MÜŞTERİ emirleri burada bulunan numaralı telefon ve numaralı faks aracılığı ile alınır. Acil durumlarda BIST ve VIOP piyasalarına emir iletimi ve Takasbank ve MKK ya ulaşım için Acil Durum Merkezindeki yedek hatlar kullanılır. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank A.Ş. sistemlerine erişim, ilgili kuruluşların Yardım Masaları kullanılmak sureti ile takas / operasyonel (nakit ve menkul kıymet virmanları vs.) işlemleri, ilgili kurumlara gidecek olan yeterli sayıdaki Takas Sorumlusu personelimiz vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. İlgili personel, kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla yanında şarjlı ve çalışır durumda cep telefonlarını bulundurur. Kurumun Acil ve Beklenmedik Durum Planı kapsamında, şirket merkezindeki serverlar üzerinde bulunan kritik uygulamalar ve bunlara ait dataların yedekleri günlük olarak Telekom Gayrettepe Data Center da bulunan serverlara aktarılmakta olup, tüm veriler her iki tarafta mevcut sunucular üzerinden ulaşılabilir durumdadır. Şirket merkezindeki verilere ulaşılamaması durumunda Telekom Gayrettepe Data Center da bulunan sunuculara erişim sağlanır ve işlemler buradan sürdürülür.

20 Sayfa 20 / 47 REFERANS Menkul Değerler A.Ş. ye ait elektronik ortamda tutulan tüm kayıtların yedeklemeleri, fiber optik hatlar ile kurulan özel ve güvenli iletişim yolları vasıtası ile ikinci bir lokasyonda tutulur. Tüm elektronik kayıt yedekleri 5 yıl süre ile muhafaza edilir. Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşterilerin pozisyonları (pay senedi, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler, yurt dışı türev araçlar), hesaplarının cari değerleri hakkında bilgilendirilmeleri ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi yukarıda belirtilen Acil Durum Merkezi mizden Gayrettepe Telekom da bulunan yedek sunuculara ulaşılarak tesis edilen IDB iletişimi ile mümkün hale gelir. Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde görevli acil durum personeli Acil durum merkezine geçer ve burada bulunan internet hattı vasıtası ile Gayrettepe Telekom da konuşlandırılmış yedek sunucuları devreye alır. Bu sunucular üzerinden IDB ve FXNET sunucuları ile bağlantı sağlanır ve pay senedi, türev işlemler, kaldıraçlı işlemler, yurt dışı türev işlemleri ve diğer operasyonel işlemlerin devamlılığı sağlanır. C) MÜŞTERİ lerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliği; Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde Müşteri Temsilcileri ve Acil Durum Personeli Acil Durum Merkezimize yönlendirilir ve o merkezde mevcut sistemleri çalışır hale getirirler. MÜŞTERİ ler B fıkrasında belirtilen alternatif iletişim kanalları telefon, faks ve internet sitemiz aracılığı ile bu personelle iletişime geçer. D) Referans Menkul Değerler A.Ş. ve şirket personeli ile alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması; Referans Menkul Değerler A.Ş. ve şirket personeli ile alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için iş sürekliliği planlaması doğrultusunda bir iletişim kanalı oluşturulmuştur. Aşağıdaki iletişim bilgileri verilen sorumlular herhangi bir acil ve beklenmedik durumda şirket içi organizasyonunu yaparak, ihtiyaç duyulacak personeli acil durum merkezine yönlendirirler ve buradaki sistemi çalışır hale getirirler ve kendilerine ulaşan MÜŞTERİ lere gerekli bilgilendirmeyi yaparlar. REFERANS da Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasından asil olarak Mali İşler Operasyon ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve alternatif sorumlu kişi olarak da Bilgi İşlem Birim Yöneticisi, Yönetim Kurulu Kararı ile atanmıştır. Bu plan, her yıl katılan/ayrılan şube/ irtibat bürosu/ personel durumundaki değişiklikler göz önünde bulundurularak gözden geçirilir. Yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ye bilgi verilir ve hesap açılış sözleşmeleri ve internet sitesindeki yayınlanmış plan güncellenir. E) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme, Acil ve beklenmedik durumlar, MÜŞTERİ lerimizle olduğu gibi alacak/ borç ilişkisi içinde olduğumuz diğer kurum ve kuruluşlar açısından da risk oluşturmaktadır. Bu durumlarda karşılaşabilecek riskler karşı kurumların ve MÜŞTERİ lerimizin kurumumuza ulaşamaması ve işlemlerinin gerçekleştirilememesi durumlarıdır. Acil durum planımız dahilinde yukarıda belirtilen önlemler aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilememe riski çözülür. MÜŞTERİ lerimiz; gerek hesap açılış formlarımızda belirtilen, gerekse internet sitemizde yayınlanan Acil Durum Planımız vasıtasıyla bize ulaşabilecekleri iletişim numaraları konusunda bilgilendirilir ayrıca böyle bir durumla karşılaşıldığında Müşteri Temsilcilerimiz vasıtasıyla da kendileriyle irtibat kurulur. Alacak/ borç ilişkisi içinde bulunduğumuz kurumlarla, internet sitelerinde yayınlanması zorunlu olan Acil Durum Planlarındaki iletişim numaraları aracılığı ile iletişim kurulur, internet sitemizdeki kurum bilgilerimiz güncel tutularak karşı kurumların da bizimle irtibat kurması sağlanır. F) Kurul'un Bilgilendirilmesi, Rutin Zorunlu Bildirimler; MÜŞTERİ lerimize acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgi verme yükümlülüğümüz çerçevesinde, söz konusu bildirim hesap açılışı sırasında ve ayrıca internet sayfamız aracılığıyla yapılır. Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri Yönetim Kurulumuzca onaylanır ve acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler Yönetim Kurulumuzca atanır. Bu kişilere ait

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır.

Detaylı

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI TEKSTİL YATIRIM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI HÜKÜMLER 1 1. AMAÇ VE KAPSAM MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE Tekstil Yatırım, tüm müşterilerini ilgili tebliğ hükümleri

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 28 Mayıs 2014

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Kaldıraçlı işlem, Müşteri nin yatırdığı teminat tutarının belirli bir katına kadar (kaldıraç) işlem yapmasına imkân sağlayan işlemlerdir.

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI KASIM 2014 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: )

Tebliğ. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulundan: Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: ) Madde 1 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı

Detaylı

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 25 Haziran

Detaylı

RİSK BİLDİRİM FORMLARI

RİSK BİLDİRİM FORMLARI RİSK BİLDİRİM FORMLARI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş. nin aşağıda

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MAYIS 2015 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler)

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce ING BANK A.Ş nin yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi

Detaylı

YİP.07-F02/3 Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR :... 3 4. MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI... 5 4.1. Müşteri Emirlerinin Kabulü ve Gerçekleştirilmesine

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Kurumsal Başvuru Formu

Kurumsal Başvuru Formu 1. Alım Satım Platformu MetaTrader 4 Vertex 2. Hesap Kaldıracı 100:1 200:1 400:1 Diğer* * ACM Plc'nin yazılı onayına tâbidir. 3. Alım Satım Hesap Türü Standart Hesap [Yatırılacak minimum tutar 10.000 Amerikan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için, internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz.

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için,  internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz. a-hizmetlerimiz: Kaldıraçlı Alım Satım Piyasaları Hakkında Kaldıraçlı alım satım piyasası (Forex), ülkelerin para birimlerinin birbirlerine göreceli değerlerinin alınıp satıldığı kaldıraçlı bir piyasadır.

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS ADBDP Sayfa No : 1 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS - ADBDP ATLAS ADBDP Sayfa No : 2 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.,

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR, TÜREV ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ, TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü Piyasalar nezdinde yapacağınız türev araç alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama :

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama : YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama : Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle,

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MART 2015 Planın Amacı Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara ve üçüncü

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No:

Address: Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı. Bizi Nereden Öğrendiniz?: Sosyal Güvenlik No veya Vergi No: HESAP BİLGİLERİ Hesapta Görülecek İsim: Email Address: Başlangıç Teminatı: $ Teminat Metodu? (Birini Seçin): Banka Transferi Banka Kartı/Kredi Kartı Bizi Nereden Öğrendiniz?: Güvenlik Sorusu (Yalnız birini

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ

YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMETLERİ Sahip Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım

Detaylı

Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları. Emir İletimine Aracılık Politikası. Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları. Emir İletimine Aracılık Politikası. Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ YURT DIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ SANKO UYGUNLUK TESTİ Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı. Konu Tüm sayfalar YTF Eski Sayfa/Madde Solda kalan sayfaların sağ kısmı cilde kaydığından güçlükle okunuyordu Evet/Hayır vb. sorularda kutucuk olmaması kararsızlığa yol açabiliyordu Uygunluk Testi Sayfa

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI A-Yasal Dayanak Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Meksa Yatırım) Yönetim Kurulu tarafından işbu politikanın hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI A. AMAÇ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu planın amacı, nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları Sahip Olunan Yetki Belgesinin Veriliş Tarihi Sayısı 15.01.2016 BNK-026 (105) İzin Verilen

Detaylı

Bireysel Başvuru Formu UAE

Bireysel Başvuru Formu UAE 1. Alım Satım Platformu MetaTrader 4 Vertex 2. Alım Satım Platformu 100:1 200:1 400:1 Diğer* * ACM Plc'nin yazılı onayına tâbidir. 3. Alım Satım Hesap Türü Standart Hesap Premium Hesap 4 Elit Hesap [Yatırılacak

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı