Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I"

Transkript

1 İNGİLTERE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Özet *Binali TUNÇ Bu çalışmada İngiltere eğitim sistemi, zorunlu öğretimden yükseköğretime kadar olan düzeylerde genel olarak tanıtılmış, sistemin işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. Bunu izleyen bölümde, çalışmanın asıl konusu olan lisansüstü öğretim sisteminin yapısı, işleyişi, öğrenci durumu, akademik derecelendirme sistemi, danışmanlık hizmetleri, akademik personelin durumu ve yükseköğretimin finansman kaynaklarına yer verilmiştir. Anahtar kelimeler:ingiltere de eğitim, lisansüstü öğretim Abstract In this article, The British Education system is described from compulsory education to higher education, and there is some information about how to process working. Then, in the following section, postgraduate education, which the main aim of this study, was explained in point of structure, process, students, academical title system, academical staff, supervision, and funding Key words: British Education System, postgraduate education. Giriş İngiltere eğitim sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunda ülkenin sanayileşmiş ve modernleşmiş sosyo-politik yapısı kadar, yüzlerce yıllık birikimi de etkili olmaktadır. İngiltere eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise gibi kavramlar yoktur. Zorunlu öğretim 6 yaşında başlar, 16 yaşında sona erer. İngiltere de kamu ve özel olmak üzere iki farklı eğitim sistemi vardır. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ NDE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Bu bölümde, çalışmanın asıl konusu olan lisansüstü öğretime geçmeden önce İngiltere deki öğretim düzeyleri genel yönleriyle betimlenmiştir. İngiltere de 5-16 yaşları arasında her çocuk örgün eğitime devam etmek zorundadır (Şekil 1). Bu yaşlar dışında kalan dönemlerde, birey öğrenimine devam etme konusunda özgürdür. Onaltı yaşına kadar öğrenimine devam eden birey yükseköğretim veya ileri eğitim türlerinden birine devam edebilir. İleri eğitim, yükseköğretime gitmeyen bireylere temel bir mesleki beceri kazandırmayı amaçlar. Yükseköğretime başlama yaşı 18 dir. Birey yaşları arasında, yükseköğretime girişte zorunlu olan yeterlik düzeylerine hazırlanır. Bunların içinde en yagın olanı A-derecesi dir (A-level).

2 İngiltere de kamu ve özel öğretimin, eğitim düzeylerine göre hangi yaş gruplarını kapsadığı Şekil 1 de yer almaktadır. Kaynak: hefce.ac.uk Şekil 1. İngiltere Eğitim Sistemi Yaş Kamu Kesimi Okulöncesi Eğitim Okul Eğitimi Zorunlu Eğitim İleri Eğitim Yükseköğretim Özel Kesim Okulöncesi Eğitim Okul Eğitimi Yükseköğretim İleri Eğitim İngiltere de ulusal program uygulanır. Devlet okullarında, çocukların eğitimlerindeki her aşamada öğrenmeleri gereken en az düzeyi bildiren ulusal programın uygulanması zorunludur. Özel okullar bu programı uygulamak zorunda değildir, ancak uygulamada çoğu özel okul ulusal programa uyar (hefce.ac.uk). Buckingham Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin devlet üniversitesi olmasına karşın öğrenciler öğrenim harcı ödemek zorundadırlar. Anne-babası İngiltere vatandaşı olmayan çocuklar ilk ve orta dereceli devlet okullarına (primary ve secondary schools) kabul edilmediğinden 18 yaşın altındaki yabancı öğrencilerin çoğu özel okullara devam etmektedir (hefce.ac.uk). Okulöncesi Eğitim Okulöncesi eğitim iki ile beş yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır. Son gerçekleştirilen ulusal eğitim planında, okulöncesi eğitimin niteliğini yükselterek, tüm 4 yaşındaki çocukları, haftanın beş günü sabah veya öğleden sonra yarı zamanlı (part-time) okullara veya merkezlere yerleştirme hedefi yer almaktadır (hefce.ac.uk). Zorunlu Öğretim İngiltere de zorunlu öğretim beş yaşında başlar ve 16 yaşına kadar devam eder. Yerel eğitim birimleri, tüm çocukları beşinci yaş günlerinden sonraki dönemde okula almakla yükümlüdürler (hefce.ac.uk). İlköğretim Yapı: İlkokullar, anaokulu ve küçük okullar (junior schools) olmak üzere iki dereceye ayrılmaktadır. Anaokulları 5-7 yaş grubu, küçük okullar ise 7-11 yaş grubu çocuklarının devam ettiği okullardır. İlköğretim, anaokulu ve küçük okulları birlikte kapsamaktadır (hefce.ac.uk). Küçük okullar, programların içeriği ve kapsadığı yaş grubu bakımından Türkiye eğitim sistemindeki ilkokul düzeyine benzemektedir. Sınıf Büyüklükleri: Ulusal eğitim planında 5-7 yaş grubundaki çocuklar için sınıf mevcudu 30 ve altı olarak hedeflenmektedir (hefce.ac.uk). Test Hedefleri (Test targets): İngiltere eğitim sisteminde, belli dönemlerde çocukların program hedeflerine ne derecede ulaştıklarını belirlemek amacıyla çeşitli testler uygulanmaktadır. Son yapılan ulusal eğitim planında, 11 yaş çağ nüfusunun % 80 nin bu yaş için hedeflenen düzeye gelmesi beklenmektedir (hefce.ac.uk). Ortaöğretim

3 İngiltere deki resmi ortaöğretim kurumlarında programların çeşitliliği giderek artmaktadır. Çok Amaçlı Okullar (comprhensive schools), Yol Gösterici-Yönlendirici Okullar (beacon schools), Özel Programlı Okullar (specialist schools) ve eğitimin yetersiz olduğu bölgelerde Uygulama Alanları (action zones) bulunmaktadır (hefce.ac.uk). Çok Amaçlı Okullar Türkiye deki Çok Amaçlı Okullara denktir. Yol Gösterici-Yönlendirici Okullar ise birçok uygulamanın olduğu, programların çeşitli olduğu, yeni programların denendiği ve eğitim standartlarının yükseltilmeye çalışıldığı okullardır. Türkiye deki Pilot Bölge Okulları bu türden okullardır. Uygulama Alanları ise örgün eğitimin yetersiz olduğu bölgelerde örgün eğitime devam edemeyen bireylere mesleki becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı, Türkiye deki Halk Eğitimi Merkezleri tarzı eğitim kurumlarıdır. Şubat 2001 de toplam 3500 okulda öğrenci bulunmaktadır. Bunların % 87 si çok amaçlı (comprehensive) okullara devam etmektedir. Çok amaçlı okullar dil, teknoloji, spor ve sanat alanlarında ileri düzeyde eğitim vermektedirler yılı ile birlikte, işletme (business), girişimcilik (enterprise), fen bilimleri-teknolojik bilimler (science) ve mühendislik (engineering) alanlarına öncelik verilmesi öngörülmüştür yılına kadar tüm ortaöğretim kurumlarının yarısının çok amaçlı okula dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle, performans düşüklüğü olan ortaöğretim kurumlarına fazladan kaynak aktarılarak geliştirilmesi benimsenmiştir (hefce.ac.uk). Onaltı yaşında bütün öğrenciler bir sonraki aşamada izleyecekleri öğretim ya da mesleki eğitim yolunu belirleyecek GCSE sınavlarına girerler. Bu karar noktasında akademik, mesleki ve orta" olmak üzere üç farklı seçenek bulunmaktadır (hurriyet.com.tr). 1-Akademik Seçenek: Bu yolu seçen öğrenciler üniversiteye veya yüksekokula diploma derecesi almak için giderler. Temel (Foundation) Kursları: Temel ya da hazırlık kursları olarak ifade edebilecek foundation kursları, gerekli yeterliğe sahip olmayan öğrencilerin üniversite öğretimine devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kursların bazıları işletme, hukuk, mühendislik ya da elektronik gibi özel programlara, bazıları da genel toplumsal bilimler gibi bir programa giriş içindir. Giriş (Access) Kursu: A level derecesinin dengi bir program olan Access in temel özelliği; öğrencinin eğitimine başlarken seçeceği bir üniversitedeki bölüme, bir yıllık eğitim sonucunda başarılı olması halinde doğrudan girebilmesidir. 2- Mesleki Seçenek: Bu yolu seçenler, belli bir iş alanında bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen ve bu alanda yeterlik sahibi olarak kursu bitirdiklerinde bir işe girmeyi düşünen öğrencilerdir. Burada devreye giren İleri Eğitim, zorunlu eğitimin bittiği 16 yaşından sonra verilen mesleki eğitimdir. 16 yaşını bitirip zorunlu eğitimin sonuna gelen öğrenciler, okuldan ayrılabilecekleri gibi ileri eğitim kurumlarına (Further Education Institution FE) devam ederek mesleki eğitim de alabilirler. İleri eğitim kurumlarındaki kurslar iş yaşamına girişte gerekli olan mesleki becerileri edinmek isteyen öğrencilere göre düzenlenmiştir. İsteyenler bu düzey eğitimden sonra yükseköğretime geçebilirler. 3- Orta Yol: Burada izlenecek program genellikle iki yıl sürer ve öğrencinin diploma derecesi almak için bir üniversiteye ya da yüksekokula veya bir işe girmesini sağlar. A-Level (Advanced Level): Bu kurslar İngiliz üniversitelerine ya da yüksekokullarına girişte en çok kullanılan giriş standardıdır. Öğrenciler bu kurs sınavlarına genellikle yükseköğrenim görmek istedikleri konuyla ilgili iki üç konuda birden girerler. Normalde iki yıl süren A-Level kursları bazı yerlerde verilen yoğun kurslarda bir yılda da tamamlanabilir. Yükseköğretim Yükseköğretim sistemi, ön lisans (undergraduate), lisans (graduate) ve yüksek lisans-doktora (master-postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır. Lisans öğretimi normal olarak üç yıl devam etmektedir. Yüksek lisans programları ise çoğunlukla 12 aylıktır. Doktora ise en az üç yıl sürmektedir. Yükseköğretim tür ve düzeyleri sonunda elde edilen çeşitli mezuniyet dereceleri Çizelge 1 de yer almaktadır. Çizelge 1-Yükseköğretimdeki Mezuniyet Dereceleri Kaynak: hefce.ac.uk

4 Lisans Dereceleri Mesleki dereceler HND-Yüksek ulusal diploma HNC-Yüksek ulusal sertifika Temel derece (Foundation degrees) Birinci dereceler BA-Sanat lisans mezunu BSc-Bilim lisans mezunu BEd-Eğitim lisans mezunu Beng-Mühendislik lisans mezunu LLB-Hukuk lisans mezunu MB-Eczacılık lisans mezunu Lisansüstü Dereceleri Diploma ve sertifikalar PGDip-Lisansüstü diploması PGCert-Lisansüstü sertifikası PGCE-Eğitimde lisansüstü sertifika DipSW-Sosyal çalışma diploması Yüksek lisans dereceleri MA-Sanat MSc-Fen bilimleri yüksek lisansı MBA-İşletme yüksek lisansı LLM-Hukuk yüksek lisansı MPhil-Felsefe yüksek lisansı Doktora PhD-Felsefe doktoru Lisansüstü öğretim dereceleri geleneksel olarak araştırma (research-pgr) (Türkiye deki karşılığı tezli programlar) ve öğretim (taught-pgt) (Türkiye deki karşılığı tezsiz programlar) olarak sınıflandırılmaktadır. Son zamanlarda araştırma içerikli lisansüstü öğretime (pgr) daha fazla ağırlık verilmesine karşın, öğretim içerikli lisansüstü öğretim (pgt) öğrenci sayısı çoğunluğu oluşturmaktadır (hefce.ac.uk). Geçmişte lisansüstü öğretim dereceleri, yüksek derece (higher degreee) ve yüksek diploma (higher diploma) olarak adlandırılırken, son yıllardaki düzenleme daha ayrıntılı ve mezuniyet dereceleri çeşitlidir. Tezli programlarda doktora ve araştırma yüksek lisansı öncelikli, önemli derecelerdir. Tezsiz programlar, tezli programlara göre daha çeşitli ve hızlı değişmektedir (hefce.ac.uk). Lisans Öğretimi Yükseköğretim yapmak isteyenler, olağanüstü çeşitlilikteki eğitim kurumlarında öğrenim görebilirler. Bunlar; yerleşik tarihi üniversiteler; 1992'de üniversiteye dönüştürülen, mesleki kurslarda uzmanlaşmış büyük kurumlar olan eski politeknikler; genellikle küçük ve belli konularda uzmanlaşmış yüksekokullar ya da yükseköğretim enstitüleridir. Çeşitli derece ve diploma kursları veren 96 üniversite ve 50 üniversiteye bağlı yüksekokul bulunmaktadır. On yıl önce sekizdebir olan yirmibir yaşın altındaki İngiliz nüfusunun üniversiteye devam oranı bugün üçtebire kadar yükselmiştir. İngiliz üniversitelerine girişte kullanılan ölçütler; A-Level, AS-Levels, Uluslararası Bakalorya ve GNVQ'dan uygun ve yeterli puanı almış olmaktır (hurriyet.com.tr). Eğitim Yöntemleri: Eğitim konuları dersler, seminerler ve (ya) teke tek görüşmeler biçiminde öğrencilere sunulmaktadır (npg.gov.uk). Dersler: Öğretim görevlileri tarafından genişçe bir lisans öğrencisi kümesine verilir. Seminerler: Seminerler küçük bir öğrenci kümesinin, dersi veren öğretim görevlisi ile toplanıp konunun ayrıntılarını görüştüğü toplantılardır. Bu toplantılar öğrencilere öğretim görevlilerini yakından tanıma, öğretim görevlilerine de öğrencilerle tek tek ilgilenme olanağı sağlar. Teke tek görüşmeler: Bu görüşmelerde bir ya da iki öğrenci öğretim görevlisi ile görüşerek çalışmalarını genişletme ve gözden geçirme olanağına kavuşurlar. Değerlendirme Yöntemleri: Değerlendirme yöntemleri farklı öğretim ve öğrenim tarzlarını yansıtır. Yazılı sınavlar: Her yılın sonunda ya da yalnızca son yılda yapılan sınavlardır. Tez: Özgün araştırmaya dayalı yazılı tez. Sözlü değerlendirme: Seminerlerde ve teke tek görüşmelerde yapılan sözlü katılım.

5 LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM İngiltere de her bireyin beklenti ve gereksinmelerine uyacak binlerce çeşit akademik program bulunmaktadır. Böylelikle, öğrenci kendisine en uygun programı seçebilmektedir. Her öğretim düzeyinde yeni bir işleyiş, yeni fırsatlar, yeni testler-sınavlar bulunmaktadır. Bireyler, bu kadar çeşitlilik içinde doğru seçim yapabilmek için eğitim programını seçmeden önce geniş ve kapsamlı bir ön araştırma yapmalıdırlar. Lisansüstü Öğretimin Amaçları İngiltere de lisansüstü öğretimin genel amaçları aşağıdaki gibidir (npg.gov.uk): Lisansüstü öğretim, kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılamayı hedefler. Birey düzeyinde, lisansüstü öğretim, bireyin düşünce ve anlayışını geliştirir, yeni beceriler ve bilgiler kazanmasını sağlar, entelektüel ve kültürel yaklaşımlarını geliştirir. Tüm bunların anlamı, yaşamı zenginleştirerek bireysel doyumu arttırmaktır. Toplum açısından, lisansüstü öğretim, gönencin (refahın) arttırılmasında doğrudan etkilidir. Lisansüstü öğretim, kendi alanlarında öncü ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde ayrıca ülkenin ilerlemesini sağlayan araştırmaların yapılmasını sağlar. Lisansüstü öğretim yüksek nitelikli bireyler aracılığıyla, sanayinin ve ekonominin gereksinim duyduğu entelektüel sermayenin oluşturulmasını sağlar. Ayrıca nitelikli işgücünün yaptığı araştırmalar teknolojik gelişimi hızlandırır. Lisansüstü öğretim bireysel gelişmeyi sağlayarak, toplumdaki entelektüel sermayenin gelişmesine katkıda bulunur. Tüm yüksek nitelikli bireyler toplumun sadece ekonomik gelişimine katkıda bulunmaz, aynı zamanda estetik yönünü geliştirerek sanatsal ve insani değerlerin gelişimine katkıda bulunur. Lisansüstü öğretim başka bir yönden de hayat kalitesinin gelişimine katkıda bulunur. Düşünsel boyutu gelişmiş, sofistike bir toplum, tüketimde yüksek nitelik ve parasının karşılığını arayarak kamu ve özel hizmetlerin gelişimine katkıda bulunur. Lisansüstü öğretim, kamu ve özel sektörde çalışanları eğiterek bu alanların gelişimine katkıda bulunur. Bu düzey eğitimde, bireylere ileri düzeyde beceri ve anlayış kazandırılır. Lisansüstü öğretimle, öğretim elemanı kadrosu yetiştirilir. Lisansüstü öğretim bireylere yeterlikler kazandırarak işe girmelerine ve iş ortamlarını geliştirerek daha fazla doyum almalarını sağlar. Lisansüstü Öğretim Öğrenci Durumu Lisansüstü öğretimdeki öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden oluşmaktadır. Bu sayıya araştırmalı ve tezsiz programlarda tam zamanlı (full-time) veya yarı zamanlı (part-time) öğrenciler dahildir. Lisansüstü öğretim devam açısından genelde yarı zamanlı (part-time) ve tam zamanlı (fulltime) olmak üzere iki türlüdür. Yarı zamanlı öğretim, tezsiz programların % 83 ünü oluşturmaktadır. Tezsiz programlardaki öğrencilerin seçtiği konular daha çok kendi iş alanlarıyla ilgilidir ve bu programlardaki öğrencilerin büyük kısmı çalışmaktadır. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin öğretim durumlarına ve geldikleri bölgelere göre dağılımları çizelge 2 de yer almaktadır. Çizelge 2- Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Öğretim Durumları ve Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı ( ) Öğretim düzeyi Öğrenci Sayısı İngiltere Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt)

6 Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Avrupa ülkeleri vatandaşı Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt) Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Diğer ülke vatandaşları Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt) Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Toplam Kaynak:hefce.ac.uk öğretim yılında İngiltere deki toplam yükseköğretim öğrenci sayısı dir. Bunların ı İngiltere yurttaşı, diğerleri yabancı uyruklu öğrencilerdir. İngiltere yurttaşı olan yükseköğretim öğrencilerinin i lisans, i ise lisansüstü öğretim programlarında bulunmaktadır. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin ise i öğretim (tezsiz) programlara, ü ise araştırmalı (tezli) programlara devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin toplamı tır. Bunların i Avrupa ülkelerinin, i Avrupa dışındaki ülkelerin yurttaşlarıdır. Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerin i lisansüstü öğretim, i ise lisans öğretimi yapmaktadır. Avrupa ülkeleri dışından gelen öğrencilerin yarısından fazlası lisansüstü öğretim yapmaktadır. Yine bunların yaklaşık üçtebiri araştırmalı programlarda, üçteikisi ise öğretim programlarında bulunmaktadır (Çizelge 2). Lisansüstü öğretim öğrencileri tarafından seçilen programlar genellikle kendi çalışma alanlarıyla ilgilidir. Yarı zamanlı öğrenci kümesinin % 31 i İşletme (business) ve Yönetim (management) programlarında bulunmaktadır. Tezli programlarda ise daha çok fen bilimleri ağırlıktadır. Bunların sayısı dir ve toplam tezli lisansüstü öğretim öğrencilerinin % 29 unu oluşturmaktadır. Bunu % 20 ile Mühendislik (10.300), % 15 ile Beşeri Bilimler (8.000) ve % 10 Sosyal Bilimler (6.000) izlemektedir. Lisansüstü Öğretim Mezuniyet Dereceleme Sistemi Lisansüstü öğretim dereceleme sistemi çok çeşitlidir. Bunlar, sertifika, diploma, yüksek lisans derecesi, araştırma derecesi, lisansüstü öğretim diplomasıdır. Tezsiz Lisansüstü Öğretim (Lisans sonrası kurslar): Lisansüstü öğretim kursları, yüksek lisans, diploma ve sertifika dereceleri vermektedir. Yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin bitirme tezlerini konferans, seminer veya sınıfta sunu biçiminde hazırlayıp sunmaları gerekir. Bu kurslarda öğrenci çalışmaları, sınavlar veya uygulamalar (projeler) veya her ikisi birlikte değerlendirilir. Bazı diploma veya sertifika programları yalnızca derslerden oluşmaktadır. Bunlarda bitirme tezi bulunmamaktadır. Ayrıca kimi kurslar yüksek lisans programını tanıyabilmektedir. Bu program, Türkiye deki tezsiz yüksek lisans programında öğrenim görenlerin tezli yüksek lisans programına geçişine benzemektedir.

7 Araştırma Derecesi (Research degrees): Araştırma derecesi, bir araştırma sürecini tamamlayan ve sonunda bir tez sunan öğrencilere verilmektedir. Türkiye deki tezli lisansüstü öğretim programlarıyla aynıdır. En yaygın mezuniyet dereceleri; Felsefe Yüksek Lisansı (Master of Philosophy-MPhil) ve Felsefe Doktoru dur (Doctor of Philosophy -PhD or DPhil). Yüksek lisans felsefe derecesi alan bireyin kendi alanında kuramsal temele hakim olması beklenmekte, felsefe doktoru derecesi almış bireyin ise daha üst düzeye ulaşarak alanı ile ilgili eleştirel bakış yeterliği kazanmış olması ve bir paradigma benimsemiş olması beklenmektedir. Aynı zamanda bir çok enstitüde, öğrenciye öğretiminin bir bölümünde kendi ülkesinde, bir bölümünde İngiltere de kalma olanağı tanınmaktadır. Bütünleştirilmiş lisansüstü öğretim programları, araştırma öğrencilerinin kendi ülkesi ile ilgili bir araştırma yapabilmesine ve harcamalarını azaltmasına olanak tanımaktadır. Lisansüstü Öğretim Diploması: Diploma programının amacı öğrenciye profesyonel bir yeterlik derecesi kazandırmaktır. Lisansüstü diploma programları bir yıl sürelidir ve ders alma esasına dayanır. Yüksek Lisans Derecesi: Toplumsal bilimler yüksek lisans derecesi veya fen bilimleri yüksek lisans derecesi (MA, MSc) olarak bilinen ve bir yıl süren bu çalışma, ders alma yöntemi ve araştırma ya da ikisi birden kullanılarak yürütülür. Çoğunlukla ders almaya dayalı bir yüksek lisans derecesini, doktora düzeyinde özgün bir araştırma izler. Akademik Yıl Akademik yıl genellikle Eylül ya da Ekim aylarında başlamasına karşın öğrencilerin kabul edilebileceği farklı tarihler bulunmaktadır. Eylül-Aralık : 3-4 hafta yeni yıl tatili Ocak-Nisan : 3-4 haftalık tatil Mayıs-Haziran: Lisansüstü öğretimi bitirme sınavları Temmuz-Eylül: Bitirme tezi Akademik Dereceler Sistemi İngiltere de doktora öğretimi iki düzeydedir. İlk doktora derecesi PhD veya DPhil (Doctor of Philosophy) olarak adlandırılır. Kimi programlarda ders dönemi olmadığından, öğrenci ders için zaman kaybetmeden öğrenimini daha kısa zamanda bitirebilmektedir. Bu modelde, ders almadan bir araştırma projesi gerçekleştirerek PhD derecesi almak, en az üç yıl sürmektedir. Bu tür programlarda gereksinim duyulduğunda araştırma eğitimi verilmektedir. Bunun anlamı öğrenci bu programlara başvurmadan önce araştırma konusuna iyice odaklanmalıdır. Araştırma alanı belirlendikten sonra, araştırma önerisiyle birlikte başvuru yapılmaktadır. Başvuru formuyla birlikte araştırmacının, araştırma konusuyla ilgili ne tür çalışmalar ve taramalar yaptığına dair bir rapor (bibliyografya) sunması gerekmektedir. Bu nokta PhD derecesinin alınması açısından önemlidir. Çünkü PhD araştırmasının, ilgili alana özgün katkıda bulunması beklenmektedir. PhD programının diğer ülkelerden kısa olması, yabancı öğrencilerin ilgisini bu programlara çekmektedir (niss.ac.uk). PhD ye başvurmak isteyip henüz PhD araştırma konusuna yeterince odaklanmamış bireylere araştırma yüksek lisansı (MPhil) önerilmektedir. MPhil programı iki yıl sürmektedir. İlk dokuz ay, bir yıllık tezsiz programlara benzemektedir. Bununla birlikte araştırma önerisi geliştirmek için danışmanla daha fazla görüşme yapılmaktadır. Dokuz ayın sonunda öğrenci PhD programına geçebilir veya MPhil e devam eder. MPhil derecesi için 15 aylık araştırma çalışmasının başarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer bir PhD alternatifi DBA (Doctor of Business Administration) ve Ed.D dir (Doctor of Education). Bu programlar giderek yaygınlaşmaktadır. Üç yıl süren bu programlarda yeterli ders hazırlık aşamasını uzun bir araştırma projesi izlemektedir (niss.ac.uk). Yüksek Doktora Derecesi (Second doctor's degree): İngiltere de en yüksek akademik derece olan yüksek doktora derecesi, üniversitelerce, bilim ve öğrenmeye özgün katkı sağlayan, yüksek standartta yayınlanmış bir bilimsel çalışma ortaya koyan, seçkin bir akademik geçmişi olan kişilere, daha önce yayınlanmış akademik çalışmaları esas alınarak verilmektedir. Yüksek doktora verilen kişiler kendi alanlarında belirli bir üstünlük ve saygınlık kazanmış olurlar (npg.gov.uk).

8 Doktora Öğretimiyle İlgili Düzenlemeler İngiltere de doktora öğretimini kapsayan herhangi bir ulusal kural veya düzenleme yoktur. PhD program veya süreleri merkezi bir düzenlemeye bağlı değildir (niss.ac.uk). İngiltere deki üniversiteler, akademik programlara kabul ve bu programların içerik ve koşulları konusunda kendi düzenlemelerini yapma yetkisine sahiptirler. The Privy Council (kraliyet denetleme ve düzenleme örgütü, bireysel ve kurumsal unvanlar ve statüleri düzenler), üniversitelere doktora dahil tüm akademik dereceleri verme yetkisi vermektedir. Kabul için gerekli koşullar: İngiltere de bir doktora programına kabul edilmek için bir lisans veya yüksek lisans veya dengi diploması gerekmektedir. Yüksek lisans (master) derecesi ya da lisansüstü bir diploma sahibi adaylar PhD programına doğrudan kayıt edilirler. Fakat, bir lisansüstü araştırma deneyimi olmayan adaylar öncelikle MPhil veya benzeri bir araştırma derecesi için kayıt edilirler (hefce.ac.uk). Öğrencilik statüsü ve süresi: Doktora çalışmaları full-time ya da part-time olarak yürütülebilir. Normal olarak, full-time öğrenciler 3-4 yılda, part-time öğrenciler ise 5-6 yılda PhD çalışmalarını tamamlayabilir. Sınavlar: Her dersin sınavı ayrı ayrı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya her ikisi birlikte olabilir. Doktora tezi: PhD derecesi için gereken en temel koşul, özgün çalışmaya dayanan bir tez hazırlanmasıdır. Özgün bir tez, yeni gerçekleri ortaya koyarak ve bağımsız eleştiri gücünü kullanarak ilgili bilim dalına katkı sağlayan çalışmadır (npg.gov.uk). Lisansüstü Öğretim Çalışmalarına Parasal Destek PhD öğrencileri için en büyük mali kaynaklar Britanya Akademisi ve Araştırma Kurulları nca verilen çeşitli araştırma burslardır (research studentships). Bunlar (hefce.ac.uk): Bilim ve Mühendislik Araştırma Kurulu (Science and Engineering Research Council-SERC): En büyük araştırma fon kaynağıdır. Bu kurul burslarını, fizik, astronomi, biyoteknoloji ve mühendislik gibi fen bilimleri konularındaki araştırmalar için kullanır. Doğal Çevre Araştırma Kurulu (The Natural Environment Research Council-NERC): Deniz biyolojisi, jeoloji ve atmosfer kimyası gibi çevre bilimleri çalışmalarına kaynak sağlar. Tarım ve Gıda Araştırma Kurulu (The Agricultural and Food Research Council-AFRC): Tarım, gıda ve ilgili biyolojik bilimler araştırmalarını destekler. Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurulu (Economic and Social Reseach Council-ESRC): Ekonomi, siyasal bilimler, psikoloji gibi sosyal bilimlerde lisansüstü çalışmalara destek sağlamaktadır. Britanya Akademisi (The British Academy): Beşeri Bilimler (Humanities Sciences-Edebiyat, Felsefe vb.) ve güzel sanatlar konularındaki araştırmaları desteklemektedir. PhD öğrencilerine açık olan diğer kaynaklar, üniversite bursları ve çeşitli ödüller (university scholarships and awards); özel sektör kaynaklı burslar; üniversitede yarı zamanlı asistan (teaching assistant) olarak çalışma; gönüllü kurumların sağladığı kaynaklar ve bireysel özel kaynaklardır. Yabancı ülkelerden İngiltere ye doktora yapmak için gelen öğrencilere yönelik mali destek programları şunlardır: British Council Fellowship Programme; the Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP); The Overseas Research Student Awards Scheme (ORSAS). Danışmanlık Hizmetleri İngiltere üniversitelerindeki doktora çalışmalarının yönetimi ve gerçekleştirilmesi genellikle öğrencinin çalışmak istediği bölümde devam eder. Her bir doktora öğrencisi için bir danışman öğretim üyesi (supervisor) atanır. Danışmanlar çoğunlukla kıdemli üniversite akademik personeli arasından seçilmektedirler. Bir danışmanın aynı anda alabileceği en fazla PhD öğrenci sayısı her üniversitenin kendi kural ve uygulamalarına bağlıdır. Üniversite bölümleri, çalışma konularının sınırlarını kendileri

9 belirler. Danışmanlar, danışmanlık hizmetleri için üniversitelerinden ek bir ücret almazlar (npg.gov.uk). Danışmanlık Hizmeti İle İlgili İlkeler Bir öğrencinin özgün bir araştırmaya başlaması en önemli öğrenme deneyimlerinden biridir. Başka hiçbir şey daha önemli olamaz. Danışman için ise çalıştığı alanı anlaması ve kendini geliştirmesi açısından bir fırsattır. Danışmanın görevi bir angarya olarak görülmemelidir, yeni bir araştırmacı yetiştirmenin ve iyi nitelikte bir araştırma ortaya çıkartmanın bir yolu olarak görülmelidir. Danışman önerileri öğrencinin, bir araştırmacı olma yolunda ortaya çıkabilecek engelleri aşmasında gerekli bir kılavuzdur. Danışman bu süreçte, öğrenciyi desteklemeli yılgınlık ve umutsuzluğa düşmesine engel olmalıdır. Uyumlu bir ilişkinin oluşturulması her iki taraf için de yapılması gereken en olumlu şeydir. Böyle bir uyum, her iki tarafın, birbirlerinin ilgilerini anlayarak, karşılıklı nezaket ve saygıyı koruyarak ve nezaketin hangi temeller üzerine oluşturulması konusunda uzlaşmaları ile sağlanmalıdır. Öğrenci için, bir araştırmayı tamamlamak, araştırmacı olma düzeyine ulaşmada gerekli öğretici tekniklerin yer aldığı entelektüel bir keşfetme ve geliştirme deneyimidir. Bu teknikler yeni materyaller, düşünceler veya yeni araştırma yöntemleri geliştirmek için düzenlenir. Çalışma konuları, daha önce kimsenin araştırmadığı veya başaramadığı özgün bir alandan seçilmelidir. Unutulmaması gereken, bir danışmanın, öğrenciyi kabul ettiğinde, formaliteler ne olursa olsun, her iki taraf, danışmanlık, öğrencilik veya araştırma devam ettiği sürece geçerli olacak manevi bir anlaşmaya girerler. Kurum, danışman ve öğrenci arasındaki ilişkiyi sürekli gözetmelidir. Bu ilişki bozulduğunda ya tekrar onarıcı veya bu olanaklı değilse başka bir seçenek yaratılmalıdır. Kurum, öğrencilerin birbirleri arasında ilişki kurmalarını cesaretlendirmelidir. Öğrenciler eşit bir hizmetin ve uygulamanın gerçekleştirildiğinden emin olmalıdırlar (npg.gov.uk). Akademik Personel İngiltere deki akademik personel, ders verenler (lecturer) ve profesyoneller olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Ders verenler kadrosu Türkiye deki öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrosunu kapsayan bir sınıflamaya benzemektedir. Profesyonel kadro ise öğretim üyesi kadrosuna denk gelen profesör ve doçentlerden oluşmaktadır yılları arasında görev yapan akademik personelin % 14 ü kısa dönemli (sözleşmeli) personeldir. Bu dönemde öğretim üyesi oranı % 12 den % 17 ye yükselmiştir öğretim yılında, 1995 yılından o güne kadar olan gelişmeler (veriler) doğrultusunda öğretim yılı için İngiltere deki öğretim elemanı gereksinimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kestirimin yapılması için öncelikle gelecekteki yükseköğretim ile ilgili nicel hedefler belirlenmiştir. Daha sonra bunların öğretimi için gerekli öğretim elemanı gereksinimi belirlenmiştir. Bu noktada belirlenmesi gereken, emekli olacak veya ayrılacak akademik personel oranıdır. Bu belirleme her düzey için ayrı olarak yapılmıştır. Bu yaklaşımda öncelikle geçmiş yıllardaki gelişmeler ele alınmıştır. Bundan yola çıkılarak gelecek on yılda gereksinim duyulacak sayı kestirilmeye çalışılmıştır. Gelecekteki öğretim elemanı gereksinimi kestirimi, yaş, cinsiyet, derece, çalışma alanı ve araştırma düzeylerine göre belirlenmektedir. Akademik personelin alanlara göre dağılımında, yılları arasında en büyük artış oranı % 52,2 ile tıp alanında olmuştur. Bunu % 29,7 ile bilgisayar ve iletişim bilimleri, % 22,4 le yaratıcı sanat ve dizayn izlemiştir. Aynı dönemde fen bilimlerinde (fizik, kimya ve matematik) ise bir azalma gözlenmektedir. Bu da ilginin daha çok bilgisayar, teknoloji ve tıp bilimine kaydığını göstermektedir. Yine aynı dönemde toplam devamlı akademik personel sayısı % 6.5 oranında artmıştır (Çizelge 3). Devamlı akademik personelin çalışma alanına göre dağılımı Çizelge 3 te yer almaktadır.

10 Çizelge 3-Devamlı Akademik Personelin Çalışma Alanına Göre Dağılımı ( ) Konu Değişim % Tıp bilimleri Biyoloji Veterinerlik,ziraat vb. Kimya Fizik Diğer Fiziksel Bilimler Matematik Bilimleri Bilgisayar ve iletişim bilimleri Mühendislik, teknoloji, inşaat ve mimarlık Sosyal, politik ve ekonomik bilimler Hukuk İşletme ve yönetim Dil İnsani bilimler Yaratıcı sanat ve dizayn Eğitim Diğer ve bileşik alanlar Toplam 3,730 5, ,058 2,225 1,603 2,768 2,355 7,215 8,383 1,866 3,756 4,815 3,841 3,005 3,368 6,187 62,896 5,678 5, ,960 2,167 1,846 2,637 3,054 6,524 9,298 2,092 4,246 4,921 4,183 3,678 3,816 4,373 66, Kaynak: hefse.og.uk Elde edilen veriler akademik personelin statüsüne göre ilerlemenin yüksek derecelere doğru kaydığını göstermektedir. Akademik personel içindeki profesör oranı % 12 den % 17 ye çıkmıştır. Deneyimli ders vericilerin oranı % 27 den % 29 a yükselmiştir. Normal ders vericilerin oranında ise düşme gözlenmektedir. Yükseköğretimin Finansmanı İngiltere yükseköğretim kurumlarının kaynakları devlet ve özel kesimce sağlanmaktadır. Özel kesim gelirleri; öğrencilerden sağlanan harçlar, hayır kurumlarının bağışları, üniversitenin yaptığı araştırmalar ve diğer kurumlar için hazırlanan proje gelirlerinden vb. oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının kaynaklarının yarısından çoğu (% 52) devletçe sağlanmaktadır. Özel kesim gelirleri ise yaklaşık % 48 oranındadır. Yıllık Bütçe Döngüsü Nisan-Kasım: Yükseköğretimin finansal gereksiniminin görüşülmesi Kasım: Yükseköğretim finansmanının açıklanması Aralık: Üniversitelerin öğrenci sayısı ve araştırmaları hakkındaki bilgileri vermeleri Ocak: Öğretim, araştırma ve özel harcama kalemlerinin kararlaştırılması Şubat: Her üniversite ve kolej için ödeneğin belirlenmesi Mart: Ödeneğin açıklanması (hefce.ac.uk). Çizelge 4 te yılları arasında yükseköğretime ayrılan parasal kaynakların harcama alanlarına göre dağılımı yer almaktadır.

11 Çizelge 4 -Yıllara Göre Yükseköğretime Ayrılan Kaynaklar (milyon ) Yıllar Öğretim Personel Geliştirme ve Ödüllendirme Sermaye Özel Harcamalar Araştırma Topl am Kaynak: hefce.ac.uk Lisansüstü öğretime ayrılan kaynaklar yıldan yıla düzenli olarak artmaktadır. Bu, sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi için önemli bir güven kaynağıdır. Şöyle ki, kaynakların diğer kamusal alanlar arasında paylaşımında bir belirsizlik ve yıllar arasında aşırı bir düzensizlik görülmemektedir. Kaynakların bir önceki yıla göre artması, eğitim sisteminin de bir önceki yıldan daha da gelişeceği biçiminde yorumlanabilir (Çizelge 4). SONUÇ İngiltere eğitim sistemi okul öncesinden lisansüstü öğretime kadar olan düzeylerde oldukça iyi örgütlenmiştir. Özellikle lisans ve lisansüstü öğretim kurumları yılda iki yüzbinden fazla yabancı öğrenciyi bu ülkeye çekmektedir. Bunun en önemli nedeni öğretim programlarının çeşitliliğidir. Dünyada hemen tüm insanların gereksinimlerine cevap verecek çeşitlilikte programlar bulunmaktadır. Üniversitelerin program açma ve dereceleme sistemini belirlemedeki geniş özerklikleri programların çeşitli olmasını ve sistemin dinamik bir yapı kazanmasını sağlamıştır. KAYNAKLAR İndirilme Tarihi: Şubat (Department for Education and Employment)/ İndirilme Tarihi: Şubat (The Guardian)/ İndirilme Tarihi: Ocak (Higher Education Funding Council for England)/ İndirilme Tarihi: Şubat (Higher Education Statistical Agency)/ İndirilme Tarihi: Şubat (Yurtdışında Eğitim Rehberi)/ İndirilme Tarihi: Mart (Research Ratings)/ İndirilme Tarihi: Şubat (The National Postgraduate Committe)/ İndirilme Tarihi: Şubat (teacher training agency)/ İndirilme Tarihi: Mart 2003

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2014/15 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN JAPONYA NUFÜSÜ 17,368,088 (01 Haziran Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 377.773 km YÖNETİMİ Anayasal bir monarşi ile parlamenter hükümet BAŞKENTİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 05-09 Haziran 2017 Giriş Sınavı Tarihi : 19-21 Haziran 2017 Adaylar ön kayıt için istenilen belgeleri Enstitümüze (09:00-12:00

Detaylı

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere, dil okulları, yüksek eğitim programlarının kalitesi, eğitim sistemi, sunduğu birçok programlar ve sürekli denetlenen üst kalitedeki okulları ile yoğun talep gören

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 30 Mayıs - 10 Haziran 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOÇ. DR. MURAT BARUT Müdür V. BAŞLIKLAR MİSYON VİZYON İDARİ YAPI TARİHÇE ANABİLİM DALLARI PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 09 Ocak - 13 Ocak 2017 Adaylar ön kayıt için istenilen belgeleri Enstitümüze (09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında)

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yüksek Lisans ve Doktora Programları dogus.edu.tr Yüksek Lisans Programları SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) İletişim Bilimleri

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

Bölüm Öğretim Üyesi Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler. Mühendisliği. 1 Öğretim Üyesi (Doç.Dr.) ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: Kararın Çeşidi : Genel Kurul Kararı Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Numarası : 5061/1 Kararın Tarihi : 29.05.2003 KONU Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Ders Yükü Tespitinde

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL LİSANS-YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI 11.01.2016 A. ÇİFT ANADAL, YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI Çift Anadal Lisans Programları

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Başvurular, https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden ONLINE olarak yapılacaktır. Başvuru Adresi Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 18 Fax: 0242 227 78 56 GENEL AÇIKLAMALAR 1 İlan kadrosuzdur. 2 Lisansüstü

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KLÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve tasarlanmasıdır.

1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KLÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve tasarlanmasıdır. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KLÜ eğitim öğretim hizmetlerinin belirlenmesi ve tasarlanmasıdır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kırklareli Üniversitesinde yapılan tüm eğitim öğretim hizmetlerini kapsamaktadır. 3.

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÜSTÜ KONTENJANLARI VE Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına

Detaylı

Doktora Programları DİPLOMA NOTU (%25) (76,66 / 100) 3,00 / 4,00 (76,66 / 100) 3,00 / 4,00 (76,66 / 100) 3,00/ 4,00 3,00 / 4,00

Doktora Programları DİPLOMA NOTU (%25) (76,66 / 100) 3,00 / 4,00 (76,66 / 100) 3,00 / 4,00 (76,66 / 100) 3,00/ 4,00 3,00 / 4,00 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Özel Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Lisansüstü Başvuru Tarihi LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARLA İLGİLİ BİLGİLER VE İSTENEN BELGELER TABLONUN DEVAMINDA YER ALMAKTADIR. BAŞVURU TAKVİMİ Giriş Sınavı Tarihi 1415 Ağustos 2017 Giriş Sınavı Sonuçlarının

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Tezli/Tezsiz Yüksek

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI 1 ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI VE TÜBİTAK BURSLARI Murat EMİR Araştırma Görevlisi Tarım Ekonomisi Bölümü iletisim@muratemir.com 0362 312 1919/1480 ALES 2 Akademik Personel ve Lisansüstü

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları belirtilen Anabilim Dallarına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. (GÜZ) yarıyılında yüksek lisans

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde nasıl öğrenci olabilirim? CEVAP: AYAY Bölümüne Lise diploması ile başvurmak isteyenler,

Detaylı

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI

KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda adları

Detaylı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı

Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Dereceli Doktora Lisans Dereceli Doktora Tez yazım kuralları Sistem Tanıtımı Tezli Yüksek Lisans Programı En az 7 adet ders, 21

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Tezs.Y.Lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2013-2014 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 20172018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı