Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I"

Transkript

1 İNGİLTERE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Özet *Binali TUNÇ Bu çalışmada İngiltere eğitim sistemi, zorunlu öğretimden yükseköğretime kadar olan düzeylerde genel olarak tanıtılmış, sistemin işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. Bunu izleyen bölümde, çalışmanın asıl konusu olan lisansüstü öğretim sisteminin yapısı, işleyişi, öğrenci durumu, akademik derecelendirme sistemi, danışmanlık hizmetleri, akademik personelin durumu ve yükseköğretimin finansman kaynaklarına yer verilmiştir. Anahtar kelimeler:ingiltere de eğitim, lisansüstü öğretim Abstract In this article, The British Education system is described from compulsory education to higher education, and there is some information about how to process working. Then, in the following section, postgraduate education, which the main aim of this study, was explained in point of structure, process, students, academical title system, academical staff, supervision, and funding Key words: British Education System, postgraduate education. Giriş İngiltere eğitim sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunda ülkenin sanayileşmiş ve modernleşmiş sosyo-politik yapısı kadar, yüzlerce yıllık birikimi de etkili olmaktadır. İngiltere eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul ve lise gibi kavramlar yoktur. Zorunlu öğretim 6 yaşında başlar, 16 yaşında sona erer. İngiltere de kamu ve özel olmak üzere iki farklı eğitim sistemi vardır. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ NDE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Bu bölümde, çalışmanın asıl konusu olan lisansüstü öğretime geçmeden önce İngiltere deki öğretim düzeyleri genel yönleriyle betimlenmiştir. İngiltere de 5-16 yaşları arasında her çocuk örgün eğitime devam etmek zorundadır (Şekil 1). Bu yaşlar dışında kalan dönemlerde, birey öğrenimine devam etme konusunda özgürdür. Onaltı yaşına kadar öğrenimine devam eden birey yükseköğretim veya ileri eğitim türlerinden birine devam edebilir. İleri eğitim, yükseköğretime gitmeyen bireylere temel bir mesleki beceri kazandırmayı amaçlar. Yükseköğretime başlama yaşı 18 dir. Birey yaşları arasında, yükseköğretime girişte zorunlu olan yeterlik düzeylerine hazırlanır. Bunların içinde en yagın olanı A-derecesi dir (A-level).

2 İngiltere de kamu ve özel öğretimin, eğitim düzeylerine göre hangi yaş gruplarını kapsadığı Şekil 1 de yer almaktadır. Kaynak: hefce.ac.uk Şekil 1. İngiltere Eğitim Sistemi Yaş Kamu Kesimi Okulöncesi Eğitim Okul Eğitimi Zorunlu Eğitim İleri Eğitim Yükseköğretim Özel Kesim Okulöncesi Eğitim Okul Eğitimi Yükseköğretim İleri Eğitim İngiltere de ulusal program uygulanır. Devlet okullarında, çocukların eğitimlerindeki her aşamada öğrenmeleri gereken en az düzeyi bildiren ulusal programın uygulanması zorunludur. Özel okullar bu programı uygulamak zorunda değildir, ancak uygulamada çoğu özel okul ulusal programa uyar (hefce.ac.uk). Buckingham Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin devlet üniversitesi olmasına karşın öğrenciler öğrenim harcı ödemek zorundadırlar. Anne-babası İngiltere vatandaşı olmayan çocuklar ilk ve orta dereceli devlet okullarına (primary ve secondary schools) kabul edilmediğinden 18 yaşın altındaki yabancı öğrencilerin çoğu özel okullara devam etmektedir (hefce.ac.uk). Okulöncesi Eğitim Okulöncesi eğitim iki ile beş yaş arasındaki çocukları kapsamaktadır. Son gerçekleştirilen ulusal eğitim planında, okulöncesi eğitimin niteliğini yükselterek, tüm 4 yaşındaki çocukları, haftanın beş günü sabah veya öğleden sonra yarı zamanlı (part-time) okullara veya merkezlere yerleştirme hedefi yer almaktadır (hefce.ac.uk). Zorunlu Öğretim İngiltere de zorunlu öğretim beş yaşında başlar ve 16 yaşına kadar devam eder. Yerel eğitim birimleri, tüm çocukları beşinci yaş günlerinden sonraki dönemde okula almakla yükümlüdürler (hefce.ac.uk). İlköğretim Yapı: İlkokullar, anaokulu ve küçük okullar (junior schools) olmak üzere iki dereceye ayrılmaktadır. Anaokulları 5-7 yaş grubu, küçük okullar ise 7-11 yaş grubu çocuklarının devam ettiği okullardır. İlköğretim, anaokulu ve küçük okulları birlikte kapsamaktadır (hefce.ac.uk). Küçük okullar, programların içeriği ve kapsadığı yaş grubu bakımından Türkiye eğitim sistemindeki ilkokul düzeyine benzemektedir. Sınıf Büyüklükleri: Ulusal eğitim planında 5-7 yaş grubundaki çocuklar için sınıf mevcudu 30 ve altı olarak hedeflenmektedir (hefce.ac.uk). Test Hedefleri (Test targets): İngiltere eğitim sisteminde, belli dönemlerde çocukların program hedeflerine ne derecede ulaştıklarını belirlemek amacıyla çeşitli testler uygulanmaktadır. Son yapılan ulusal eğitim planında, 11 yaş çağ nüfusunun % 80 nin bu yaş için hedeflenen düzeye gelmesi beklenmektedir (hefce.ac.uk). Ortaöğretim

3 İngiltere deki resmi ortaöğretim kurumlarında programların çeşitliliği giderek artmaktadır. Çok Amaçlı Okullar (comprhensive schools), Yol Gösterici-Yönlendirici Okullar (beacon schools), Özel Programlı Okullar (specialist schools) ve eğitimin yetersiz olduğu bölgelerde Uygulama Alanları (action zones) bulunmaktadır (hefce.ac.uk). Çok Amaçlı Okullar Türkiye deki Çok Amaçlı Okullara denktir. Yol Gösterici-Yönlendirici Okullar ise birçok uygulamanın olduğu, programların çeşitli olduğu, yeni programların denendiği ve eğitim standartlarının yükseltilmeye çalışıldığı okullardır. Türkiye deki Pilot Bölge Okulları bu türden okullardır. Uygulama Alanları ise örgün eğitimin yetersiz olduğu bölgelerde örgün eğitime devam edemeyen bireylere mesleki becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı, Türkiye deki Halk Eğitimi Merkezleri tarzı eğitim kurumlarıdır. Şubat 2001 de toplam 3500 okulda öğrenci bulunmaktadır. Bunların % 87 si çok amaçlı (comprehensive) okullara devam etmektedir. Çok amaçlı okullar dil, teknoloji, spor ve sanat alanlarında ileri düzeyde eğitim vermektedirler yılı ile birlikte, işletme (business), girişimcilik (enterprise), fen bilimleri-teknolojik bilimler (science) ve mühendislik (engineering) alanlarına öncelik verilmesi öngörülmüştür yılına kadar tüm ortaöğretim kurumlarının yarısının çok amaçlı okula dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Özellikle, performans düşüklüğü olan ortaöğretim kurumlarına fazladan kaynak aktarılarak geliştirilmesi benimsenmiştir (hefce.ac.uk). Onaltı yaşında bütün öğrenciler bir sonraki aşamada izleyecekleri öğretim ya da mesleki eğitim yolunu belirleyecek GCSE sınavlarına girerler. Bu karar noktasında akademik, mesleki ve orta" olmak üzere üç farklı seçenek bulunmaktadır (hurriyet.com.tr). 1-Akademik Seçenek: Bu yolu seçen öğrenciler üniversiteye veya yüksekokula diploma derecesi almak için giderler. Temel (Foundation) Kursları: Temel ya da hazırlık kursları olarak ifade edebilecek foundation kursları, gerekli yeterliğe sahip olmayan öğrencilerin üniversite öğretimine devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kursların bazıları işletme, hukuk, mühendislik ya da elektronik gibi özel programlara, bazıları da genel toplumsal bilimler gibi bir programa giriş içindir. Giriş (Access) Kursu: A level derecesinin dengi bir program olan Access in temel özelliği; öğrencinin eğitimine başlarken seçeceği bir üniversitedeki bölüme, bir yıllık eğitim sonucunda başarılı olması halinde doğrudan girebilmesidir. 2- Mesleki Seçenek: Bu yolu seçenler, belli bir iş alanında bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen ve bu alanda yeterlik sahibi olarak kursu bitirdiklerinde bir işe girmeyi düşünen öğrencilerdir. Burada devreye giren İleri Eğitim, zorunlu eğitimin bittiği 16 yaşından sonra verilen mesleki eğitimdir. 16 yaşını bitirip zorunlu eğitimin sonuna gelen öğrenciler, okuldan ayrılabilecekleri gibi ileri eğitim kurumlarına (Further Education Institution FE) devam ederek mesleki eğitim de alabilirler. İleri eğitim kurumlarındaki kurslar iş yaşamına girişte gerekli olan mesleki becerileri edinmek isteyen öğrencilere göre düzenlenmiştir. İsteyenler bu düzey eğitimden sonra yükseköğretime geçebilirler. 3- Orta Yol: Burada izlenecek program genellikle iki yıl sürer ve öğrencinin diploma derecesi almak için bir üniversiteye ya da yüksekokula veya bir işe girmesini sağlar. A-Level (Advanced Level): Bu kurslar İngiliz üniversitelerine ya da yüksekokullarına girişte en çok kullanılan giriş standardıdır. Öğrenciler bu kurs sınavlarına genellikle yükseköğrenim görmek istedikleri konuyla ilgili iki üç konuda birden girerler. Normalde iki yıl süren A-Level kursları bazı yerlerde verilen yoğun kurslarda bir yılda da tamamlanabilir. Yükseköğretim Yükseköğretim sistemi, ön lisans (undergraduate), lisans (graduate) ve yüksek lisans-doktora (master-postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır. Lisans öğretimi normal olarak üç yıl devam etmektedir. Yüksek lisans programları ise çoğunlukla 12 aylıktır. Doktora ise en az üç yıl sürmektedir. Yükseköğretim tür ve düzeyleri sonunda elde edilen çeşitli mezuniyet dereceleri Çizelge 1 de yer almaktadır. Çizelge 1-Yükseköğretimdeki Mezuniyet Dereceleri Kaynak: hefce.ac.uk

4 Lisans Dereceleri Mesleki dereceler HND-Yüksek ulusal diploma HNC-Yüksek ulusal sertifika Temel derece (Foundation degrees) Birinci dereceler BA-Sanat lisans mezunu BSc-Bilim lisans mezunu BEd-Eğitim lisans mezunu Beng-Mühendislik lisans mezunu LLB-Hukuk lisans mezunu MB-Eczacılık lisans mezunu Lisansüstü Dereceleri Diploma ve sertifikalar PGDip-Lisansüstü diploması PGCert-Lisansüstü sertifikası PGCE-Eğitimde lisansüstü sertifika DipSW-Sosyal çalışma diploması Yüksek lisans dereceleri MA-Sanat MSc-Fen bilimleri yüksek lisansı MBA-İşletme yüksek lisansı LLM-Hukuk yüksek lisansı MPhil-Felsefe yüksek lisansı Doktora PhD-Felsefe doktoru Lisansüstü öğretim dereceleri geleneksel olarak araştırma (research-pgr) (Türkiye deki karşılığı tezli programlar) ve öğretim (taught-pgt) (Türkiye deki karşılığı tezsiz programlar) olarak sınıflandırılmaktadır. Son zamanlarda araştırma içerikli lisansüstü öğretime (pgr) daha fazla ağırlık verilmesine karşın, öğretim içerikli lisansüstü öğretim (pgt) öğrenci sayısı çoğunluğu oluşturmaktadır (hefce.ac.uk). Geçmişte lisansüstü öğretim dereceleri, yüksek derece (higher degreee) ve yüksek diploma (higher diploma) olarak adlandırılırken, son yıllardaki düzenleme daha ayrıntılı ve mezuniyet dereceleri çeşitlidir. Tezli programlarda doktora ve araştırma yüksek lisansı öncelikli, önemli derecelerdir. Tezsiz programlar, tezli programlara göre daha çeşitli ve hızlı değişmektedir (hefce.ac.uk). Lisans Öğretimi Yükseköğretim yapmak isteyenler, olağanüstü çeşitlilikteki eğitim kurumlarında öğrenim görebilirler. Bunlar; yerleşik tarihi üniversiteler; 1992'de üniversiteye dönüştürülen, mesleki kurslarda uzmanlaşmış büyük kurumlar olan eski politeknikler; genellikle küçük ve belli konularda uzmanlaşmış yüksekokullar ya da yükseköğretim enstitüleridir. Çeşitli derece ve diploma kursları veren 96 üniversite ve 50 üniversiteye bağlı yüksekokul bulunmaktadır. On yıl önce sekizdebir olan yirmibir yaşın altındaki İngiliz nüfusunun üniversiteye devam oranı bugün üçtebire kadar yükselmiştir. İngiliz üniversitelerine girişte kullanılan ölçütler; A-Level, AS-Levels, Uluslararası Bakalorya ve GNVQ'dan uygun ve yeterli puanı almış olmaktır (hurriyet.com.tr). Eğitim Yöntemleri: Eğitim konuları dersler, seminerler ve (ya) teke tek görüşmeler biçiminde öğrencilere sunulmaktadır (npg.gov.uk). Dersler: Öğretim görevlileri tarafından genişçe bir lisans öğrencisi kümesine verilir. Seminerler: Seminerler küçük bir öğrenci kümesinin, dersi veren öğretim görevlisi ile toplanıp konunun ayrıntılarını görüştüğü toplantılardır. Bu toplantılar öğrencilere öğretim görevlilerini yakından tanıma, öğretim görevlilerine de öğrencilerle tek tek ilgilenme olanağı sağlar. Teke tek görüşmeler: Bu görüşmelerde bir ya da iki öğrenci öğretim görevlisi ile görüşerek çalışmalarını genişletme ve gözden geçirme olanağına kavuşurlar. Değerlendirme Yöntemleri: Değerlendirme yöntemleri farklı öğretim ve öğrenim tarzlarını yansıtır. Yazılı sınavlar: Her yılın sonunda ya da yalnızca son yılda yapılan sınavlardır. Tez: Özgün araştırmaya dayalı yazılı tez. Sözlü değerlendirme: Seminerlerde ve teke tek görüşmelerde yapılan sözlü katılım.

5 LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM İngiltere de her bireyin beklenti ve gereksinmelerine uyacak binlerce çeşit akademik program bulunmaktadır. Böylelikle, öğrenci kendisine en uygun programı seçebilmektedir. Her öğretim düzeyinde yeni bir işleyiş, yeni fırsatlar, yeni testler-sınavlar bulunmaktadır. Bireyler, bu kadar çeşitlilik içinde doğru seçim yapabilmek için eğitim programını seçmeden önce geniş ve kapsamlı bir ön araştırma yapmalıdırlar. Lisansüstü Öğretimin Amaçları İngiltere de lisansüstü öğretimin genel amaçları aşağıdaki gibidir (npg.gov.uk): Lisansüstü öğretim, kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılamayı hedefler. Birey düzeyinde, lisansüstü öğretim, bireyin düşünce ve anlayışını geliştirir, yeni beceriler ve bilgiler kazanmasını sağlar, entelektüel ve kültürel yaklaşımlarını geliştirir. Tüm bunların anlamı, yaşamı zenginleştirerek bireysel doyumu arttırmaktır. Toplum açısından, lisansüstü öğretim, gönencin (refahın) arttırılmasında doğrudan etkilidir. Lisansüstü öğretim, kendi alanlarında öncü ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde ayrıca ülkenin ilerlemesini sağlayan araştırmaların yapılmasını sağlar. Lisansüstü öğretim yüksek nitelikli bireyler aracılığıyla, sanayinin ve ekonominin gereksinim duyduğu entelektüel sermayenin oluşturulmasını sağlar. Ayrıca nitelikli işgücünün yaptığı araştırmalar teknolojik gelişimi hızlandırır. Lisansüstü öğretim bireysel gelişmeyi sağlayarak, toplumdaki entelektüel sermayenin gelişmesine katkıda bulunur. Tüm yüksek nitelikli bireyler toplumun sadece ekonomik gelişimine katkıda bulunmaz, aynı zamanda estetik yönünü geliştirerek sanatsal ve insani değerlerin gelişimine katkıda bulunur. Lisansüstü öğretim başka bir yönden de hayat kalitesinin gelişimine katkıda bulunur. Düşünsel boyutu gelişmiş, sofistike bir toplum, tüketimde yüksek nitelik ve parasının karşılığını arayarak kamu ve özel hizmetlerin gelişimine katkıda bulunur. Lisansüstü öğretim, kamu ve özel sektörde çalışanları eğiterek bu alanların gelişimine katkıda bulunur. Bu düzey eğitimde, bireylere ileri düzeyde beceri ve anlayış kazandırılır. Lisansüstü öğretimle, öğretim elemanı kadrosu yetiştirilir. Lisansüstü öğretim bireylere yeterlikler kazandırarak işe girmelerine ve iş ortamlarını geliştirerek daha fazla doyum almalarını sağlar. Lisansüstü Öğretim Öğrenci Durumu Lisansüstü öğretimdeki öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerden oluşmaktadır. Bu sayıya araştırmalı ve tezsiz programlarda tam zamanlı (full-time) veya yarı zamanlı (part-time) öğrenciler dahildir. Lisansüstü öğretim devam açısından genelde yarı zamanlı (part-time) ve tam zamanlı (fulltime) olmak üzere iki türlüdür. Yarı zamanlı öğretim, tezsiz programların % 83 ünü oluşturmaktadır. Tezsiz programlardaki öğrencilerin seçtiği konular daha çok kendi iş alanlarıyla ilgilidir ve bu programlardaki öğrencilerin büyük kısmı çalışmaktadır. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin öğretim durumlarına ve geldikleri bölgelere göre dağılımları çizelge 2 de yer almaktadır. Çizelge 2- Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Öğretim Durumları ve Geldikleri Ülkelere Göre Dağılımı ( ) Öğretim düzeyi Öğrenci Sayısı İngiltere Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt)

6 Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Avrupa ülkeleri vatandaşı Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt) Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Diğer ülke vatandaşları Lisansüstü araştırmalı (Pgr) Lisansüstü araştırmasız (Pgt) Birinci derece (First degree-grad.) Diğer önlisans (Other und.) Toplam Kaynak:hefce.ac.uk öğretim yılında İngiltere deki toplam yükseköğretim öğrenci sayısı dir. Bunların ı İngiltere yurttaşı, diğerleri yabancı uyruklu öğrencilerdir. İngiltere yurttaşı olan yükseköğretim öğrencilerinin i lisans, i ise lisansüstü öğretim programlarında bulunmaktadır. Lisansüstü öğretim öğrencilerinin ise i öğretim (tezsiz) programlara, ü ise araştırmalı (tezli) programlara devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin toplamı tır. Bunların i Avrupa ülkelerinin, i Avrupa dışındaki ülkelerin yurttaşlarıdır. Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerin i lisansüstü öğretim, i ise lisans öğretimi yapmaktadır. Avrupa ülkeleri dışından gelen öğrencilerin yarısından fazlası lisansüstü öğretim yapmaktadır. Yine bunların yaklaşık üçtebiri araştırmalı programlarda, üçteikisi ise öğretim programlarında bulunmaktadır (Çizelge 2). Lisansüstü öğretim öğrencileri tarafından seçilen programlar genellikle kendi çalışma alanlarıyla ilgilidir. Yarı zamanlı öğrenci kümesinin % 31 i İşletme (business) ve Yönetim (management) programlarında bulunmaktadır. Tezli programlarda ise daha çok fen bilimleri ağırlıktadır. Bunların sayısı dir ve toplam tezli lisansüstü öğretim öğrencilerinin % 29 unu oluşturmaktadır. Bunu % 20 ile Mühendislik (10.300), % 15 ile Beşeri Bilimler (8.000) ve % 10 Sosyal Bilimler (6.000) izlemektedir. Lisansüstü Öğretim Mezuniyet Dereceleme Sistemi Lisansüstü öğretim dereceleme sistemi çok çeşitlidir. Bunlar, sertifika, diploma, yüksek lisans derecesi, araştırma derecesi, lisansüstü öğretim diplomasıdır. Tezsiz Lisansüstü Öğretim (Lisans sonrası kurslar): Lisansüstü öğretim kursları, yüksek lisans, diploma ve sertifika dereceleri vermektedir. Yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin bitirme tezlerini konferans, seminer veya sınıfta sunu biçiminde hazırlayıp sunmaları gerekir. Bu kurslarda öğrenci çalışmaları, sınavlar veya uygulamalar (projeler) veya her ikisi birlikte değerlendirilir. Bazı diploma veya sertifika programları yalnızca derslerden oluşmaktadır. Bunlarda bitirme tezi bulunmamaktadır. Ayrıca kimi kurslar yüksek lisans programını tanıyabilmektedir. Bu program, Türkiye deki tezsiz yüksek lisans programında öğrenim görenlerin tezli yüksek lisans programına geçişine benzemektedir.

7 Araştırma Derecesi (Research degrees): Araştırma derecesi, bir araştırma sürecini tamamlayan ve sonunda bir tez sunan öğrencilere verilmektedir. Türkiye deki tezli lisansüstü öğretim programlarıyla aynıdır. En yaygın mezuniyet dereceleri; Felsefe Yüksek Lisansı (Master of Philosophy-MPhil) ve Felsefe Doktoru dur (Doctor of Philosophy -PhD or DPhil). Yüksek lisans felsefe derecesi alan bireyin kendi alanında kuramsal temele hakim olması beklenmekte, felsefe doktoru derecesi almış bireyin ise daha üst düzeye ulaşarak alanı ile ilgili eleştirel bakış yeterliği kazanmış olması ve bir paradigma benimsemiş olması beklenmektedir. Aynı zamanda bir çok enstitüde, öğrenciye öğretiminin bir bölümünde kendi ülkesinde, bir bölümünde İngiltere de kalma olanağı tanınmaktadır. Bütünleştirilmiş lisansüstü öğretim programları, araştırma öğrencilerinin kendi ülkesi ile ilgili bir araştırma yapabilmesine ve harcamalarını azaltmasına olanak tanımaktadır. Lisansüstü Öğretim Diploması: Diploma programının amacı öğrenciye profesyonel bir yeterlik derecesi kazandırmaktır. Lisansüstü diploma programları bir yıl sürelidir ve ders alma esasına dayanır. Yüksek Lisans Derecesi: Toplumsal bilimler yüksek lisans derecesi veya fen bilimleri yüksek lisans derecesi (MA, MSc) olarak bilinen ve bir yıl süren bu çalışma, ders alma yöntemi ve araştırma ya da ikisi birden kullanılarak yürütülür. Çoğunlukla ders almaya dayalı bir yüksek lisans derecesini, doktora düzeyinde özgün bir araştırma izler. Akademik Yıl Akademik yıl genellikle Eylül ya da Ekim aylarında başlamasına karşın öğrencilerin kabul edilebileceği farklı tarihler bulunmaktadır. Eylül-Aralık : 3-4 hafta yeni yıl tatili Ocak-Nisan : 3-4 haftalık tatil Mayıs-Haziran: Lisansüstü öğretimi bitirme sınavları Temmuz-Eylül: Bitirme tezi Akademik Dereceler Sistemi İngiltere de doktora öğretimi iki düzeydedir. İlk doktora derecesi PhD veya DPhil (Doctor of Philosophy) olarak adlandırılır. Kimi programlarda ders dönemi olmadığından, öğrenci ders için zaman kaybetmeden öğrenimini daha kısa zamanda bitirebilmektedir. Bu modelde, ders almadan bir araştırma projesi gerçekleştirerek PhD derecesi almak, en az üç yıl sürmektedir. Bu tür programlarda gereksinim duyulduğunda araştırma eğitimi verilmektedir. Bunun anlamı öğrenci bu programlara başvurmadan önce araştırma konusuna iyice odaklanmalıdır. Araştırma alanı belirlendikten sonra, araştırma önerisiyle birlikte başvuru yapılmaktadır. Başvuru formuyla birlikte araştırmacının, araştırma konusuyla ilgili ne tür çalışmalar ve taramalar yaptığına dair bir rapor (bibliyografya) sunması gerekmektedir. Bu nokta PhD derecesinin alınması açısından önemlidir. Çünkü PhD araştırmasının, ilgili alana özgün katkıda bulunması beklenmektedir. PhD programının diğer ülkelerden kısa olması, yabancı öğrencilerin ilgisini bu programlara çekmektedir (niss.ac.uk). PhD ye başvurmak isteyip henüz PhD araştırma konusuna yeterince odaklanmamış bireylere araştırma yüksek lisansı (MPhil) önerilmektedir. MPhil programı iki yıl sürmektedir. İlk dokuz ay, bir yıllık tezsiz programlara benzemektedir. Bununla birlikte araştırma önerisi geliştirmek için danışmanla daha fazla görüşme yapılmaktadır. Dokuz ayın sonunda öğrenci PhD programına geçebilir veya MPhil e devam eder. MPhil derecesi için 15 aylık araştırma çalışmasının başarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Diğer bir PhD alternatifi DBA (Doctor of Business Administration) ve Ed.D dir (Doctor of Education). Bu programlar giderek yaygınlaşmaktadır. Üç yıl süren bu programlarda yeterli ders hazırlık aşamasını uzun bir araştırma projesi izlemektedir (niss.ac.uk). Yüksek Doktora Derecesi (Second doctor's degree): İngiltere de en yüksek akademik derece olan yüksek doktora derecesi, üniversitelerce, bilim ve öğrenmeye özgün katkı sağlayan, yüksek standartta yayınlanmış bir bilimsel çalışma ortaya koyan, seçkin bir akademik geçmişi olan kişilere, daha önce yayınlanmış akademik çalışmaları esas alınarak verilmektedir. Yüksek doktora verilen kişiler kendi alanlarında belirli bir üstünlük ve saygınlık kazanmış olurlar (npg.gov.uk).

8 Doktora Öğretimiyle İlgili Düzenlemeler İngiltere de doktora öğretimini kapsayan herhangi bir ulusal kural veya düzenleme yoktur. PhD program veya süreleri merkezi bir düzenlemeye bağlı değildir (niss.ac.uk). İngiltere deki üniversiteler, akademik programlara kabul ve bu programların içerik ve koşulları konusunda kendi düzenlemelerini yapma yetkisine sahiptirler. The Privy Council (kraliyet denetleme ve düzenleme örgütü, bireysel ve kurumsal unvanlar ve statüleri düzenler), üniversitelere doktora dahil tüm akademik dereceleri verme yetkisi vermektedir. Kabul için gerekli koşullar: İngiltere de bir doktora programına kabul edilmek için bir lisans veya yüksek lisans veya dengi diploması gerekmektedir. Yüksek lisans (master) derecesi ya da lisansüstü bir diploma sahibi adaylar PhD programına doğrudan kayıt edilirler. Fakat, bir lisansüstü araştırma deneyimi olmayan adaylar öncelikle MPhil veya benzeri bir araştırma derecesi için kayıt edilirler (hefce.ac.uk). Öğrencilik statüsü ve süresi: Doktora çalışmaları full-time ya da part-time olarak yürütülebilir. Normal olarak, full-time öğrenciler 3-4 yılda, part-time öğrenciler ise 5-6 yılda PhD çalışmalarını tamamlayabilir. Sınavlar: Her dersin sınavı ayrı ayrı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya her ikisi birlikte olabilir. Doktora tezi: PhD derecesi için gereken en temel koşul, özgün çalışmaya dayanan bir tez hazırlanmasıdır. Özgün bir tez, yeni gerçekleri ortaya koyarak ve bağımsız eleştiri gücünü kullanarak ilgili bilim dalına katkı sağlayan çalışmadır (npg.gov.uk). Lisansüstü Öğretim Çalışmalarına Parasal Destek PhD öğrencileri için en büyük mali kaynaklar Britanya Akademisi ve Araştırma Kurulları nca verilen çeşitli araştırma burslardır (research studentships). Bunlar (hefce.ac.uk): Bilim ve Mühendislik Araştırma Kurulu (Science and Engineering Research Council-SERC): En büyük araştırma fon kaynağıdır. Bu kurul burslarını, fizik, astronomi, biyoteknoloji ve mühendislik gibi fen bilimleri konularındaki araştırmalar için kullanır. Doğal Çevre Araştırma Kurulu (The Natural Environment Research Council-NERC): Deniz biyolojisi, jeoloji ve atmosfer kimyası gibi çevre bilimleri çalışmalarına kaynak sağlar. Tarım ve Gıda Araştırma Kurulu (The Agricultural and Food Research Council-AFRC): Tarım, gıda ve ilgili biyolojik bilimler araştırmalarını destekler. Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurulu (Economic and Social Reseach Council-ESRC): Ekonomi, siyasal bilimler, psikoloji gibi sosyal bilimlerde lisansüstü çalışmalara destek sağlamaktadır. Britanya Akademisi (The British Academy): Beşeri Bilimler (Humanities Sciences-Edebiyat, Felsefe vb.) ve güzel sanatlar konularındaki araştırmaları desteklemektedir. PhD öğrencilerine açık olan diğer kaynaklar, üniversite bursları ve çeşitli ödüller (university scholarships and awards); özel sektör kaynaklı burslar; üniversitede yarı zamanlı asistan (teaching assistant) olarak çalışma; gönüllü kurumların sağladığı kaynaklar ve bireysel özel kaynaklardır. Yabancı ülkelerden İngiltere ye doktora yapmak için gelen öğrencilere yönelik mali destek programları şunlardır: British Council Fellowship Programme; the Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP); The Overseas Research Student Awards Scheme (ORSAS). Danışmanlık Hizmetleri İngiltere üniversitelerindeki doktora çalışmalarının yönetimi ve gerçekleştirilmesi genellikle öğrencinin çalışmak istediği bölümde devam eder. Her bir doktora öğrencisi için bir danışman öğretim üyesi (supervisor) atanır. Danışmanlar çoğunlukla kıdemli üniversite akademik personeli arasından seçilmektedirler. Bir danışmanın aynı anda alabileceği en fazla PhD öğrenci sayısı her üniversitenin kendi kural ve uygulamalarına bağlıdır. Üniversite bölümleri, çalışma konularının sınırlarını kendileri

9 belirler. Danışmanlar, danışmanlık hizmetleri için üniversitelerinden ek bir ücret almazlar (npg.gov.uk). Danışmanlık Hizmeti İle İlgili İlkeler Bir öğrencinin özgün bir araştırmaya başlaması en önemli öğrenme deneyimlerinden biridir. Başka hiçbir şey daha önemli olamaz. Danışman için ise çalıştığı alanı anlaması ve kendini geliştirmesi açısından bir fırsattır. Danışmanın görevi bir angarya olarak görülmemelidir, yeni bir araştırmacı yetiştirmenin ve iyi nitelikte bir araştırma ortaya çıkartmanın bir yolu olarak görülmelidir. Danışman önerileri öğrencinin, bir araştırmacı olma yolunda ortaya çıkabilecek engelleri aşmasında gerekli bir kılavuzdur. Danışman bu süreçte, öğrenciyi desteklemeli yılgınlık ve umutsuzluğa düşmesine engel olmalıdır. Uyumlu bir ilişkinin oluşturulması her iki taraf için de yapılması gereken en olumlu şeydir. Böyle bir uyum, her iki tarafın, birbirlerinin ilgilerini anlayarak, karşılıklı nezaket ve saygıyı koruyarak ve nezaketin hangi temeller üzerine oluşturulması konusunda uzlaşmaları ile sağlanmalıdır. Öğrenci için, bir araştırmayı tamamlamak, araştırmacı olma düzeyine ulaşmada gerekli öğretici tekniklerin yer aldığı entelektüel bir keşfetme ve geliştirme deneyimidir. Bu teknikler yeni materyaller, düşünceler veya yeni araştırma yöntemleri geliştirmek için düzenlenir. Çalışma konuları, daha önce kimsenin araştırmadığı veya başaramadığı özgün bir alandan seçilmelidir. Unutulmaması gereken, bir danışmanın, öğrenciyi kabul ettiğinde, formaliteler ne olursa olsun, her iki taraf, danışmanlık, öğrencilik veya araştırma devam ettiği sürece geçerli olacak manevi bir anlaşmaya girerler. Kurum, danışman ve öğrenci arasındaki ilişkiyi sürekli gözetmelidir. Bu ilişki bozulduğunda ya tekrar onarıcı veya bu olanaklı değilse başka bir seçenek yaratılmalıdır. Kurum, öğrencilerin birbirleri arasında ilişki kurmalarını cesaretlendirmelidir. Öğrenciler eşit bir hizmetin ve uygulamanın gerçekleştirildiğinden emin olmalıdırlar (npg.gov.uk). Akademik Personel İngiltere deki akademik personel, ders verenler (lecturer) ve profesyoneller olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Ders verenler kadrosu Türkiye deki öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman kadrosunu kapsayan bir sınıflamaya benzemektedir. Profesyonel kadro ise öğretim üyesi kadrosuna denk gelen profesör ve doçentlerden oluşmaktadır yılları arasında görev yapan akademik personelin % 14 ü kısa dönemli (sözleşmeli) personeldir. Bu dönemde öğretim üyesi oranı % 12 den % 17 ye yükselmiştir öğretim yılında, 1995 yılından o güne kadar olan gelişmeler (veriler) doğrultusunda öğretim yılı için İngiltere deki öğretim elemanı gereksinimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kestirimin yapılması için öncelikle gelecekteki yükseköğretim ile ilgili nicel hedefler belirlenmiştir. Daha sonra bunların öğretimi için gerekli öğretim elemanı gereksinimi belirlenmiştir. Bu noktada belirlenmesi gereken, emekli olacak veya ayrılacak akademik personel oranıdır. Bu belirleme her düzey için ayrı olarak yapılmıştır. Bu yaklaşımda öncelikle geçmiş yıllardaki gelişmeler ele alınmıştır. Bundan yola çıkılarak gelecek on yılda gereksinim duyulacak sayı kestirilmeye çalışılmıştır. Gelecekteki öğretim elemanı gereksinimi kestirimi, yaş, cinsiyet, derece, çalışma alanı ve araştırma düzeylerine göre belirlenmektedir. Akademik personelin alanlara göre dağılımında, yılları arasında en büyük artış oranı % 52,2 ile tıp alanında olmuştur. Bunu % 29,7 ile bilgisayar ve iletişim bilimleri, % 22,4 le yaratıcı sanat ve dizayn izlemiştir. Aynı dönemde fen bilimlerinde (fizik, kimya ve matematik) ise bir azalma gözlenmektedir. Bu da ilginin daha çok bilgisayar, teknoloji ve tıp bilimine kaydığını göstermektedir. Yine aynı dönemde toplam devamlı akademik personel sayısı % 6.5 oranında artmıştır (Çizelge 3). Devamlı akademik personelin çalışma alanına göre dağılımı Çizelge 3 te yer almaktadır.

10 Çizelge 3-Devamlı Akademik Personelin Çalışma Alanına Göre Dağılımı ( ) Konu Değişim % Tıp bilimleri Biyoloji Veterinerlik,ziraat vb. Kimya Fizik Diğer Fiziksel Bilimler Matematik Bilimleri Bilgisayar ve iletişim bilimleri Mühendislik, teknoloji, inşaat ve mimarlık Sosyal, politik ve ekonomik bilimler Hukuk İşletme ve yönetim Dil İnsani bilimler Yaratıcı sanat ve dizayn Eğitim Diğer ve bileşik alanlar Toplam 3,730 5, ,058 2,225 1,603 2,768 2,355 7,215 8,383 1,866 3,756 4,815 3,841 3,005 3,368 6,187 62,896 5,678 5, ,960 2,167 1,846 2,637 3,054 6,524 9,298 2,092 4,246 4,921 4,183 3,678 3,816 4,373 66, Kaynak: hefse.og.uk Elde edilen veriler akademik personelin statüsüne göre ilerlemenin yüksek derecelere doğru kaydığını göstermektedir. Akademik personel içindeki profesör oranı % 12 den % 17 ye çıkmıştır. Deneyimli ders vericilerin oranı % 27 den % 29 a yükselmiştir. Normal ders vericilerin oranında ise düşme gözlenmektedir. Yükseköğretimin Finansmanı İngiltere yükseköğretim kurumlarının kaynakları devlet ve özel kesimce sağlanmaktadır. Özel kesim gelirleri; öğrencilerden sağlanan harçlar, hayır kurumlarının bağışları, üniversitenin yaptığı araştırmalar ve diğer kurumlar için hazırlanan proje gelirlerinden vb. oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının kaynaklarının yarısından çoğu (% 52) devletçe sağlanmaktadır. Özel kesim gelirleri ise yaklaşık % 48 oranındadır. Yıllık Bütçe Döngüsü Nisan-Kasım: Yükseköğretimin finansal gereksiniminin görüşülmesi Kasım: Yükseköğretim finansmanının açıklanması Aralık: Üniversitelerin öğrenci sayısı ve araştırmaları hakkındaki bilgileri vermeleri Ocak: Öğretim, araştırma ve özel harcama kalemlerinin kararlaştırılması Şubat: Her üniversite ve kolej için ödeneğin belirlenmesi Mart: Ödeneğin açıklanması (hefce.ac.uk). Çizelge 4 te yılları arasında yükseköğretime ayrılan parasal kaynakların harcama alanlarına göre dağılımı yer almaktadır.

11 Çizelge 4 -Yıllara Göre Yükseköğretime Ayrılan Kaynaklar (milyon ) Yıllar Öğretim Personel Geliştirme ve Ödüllendirme Sermaye Özel Harcamalar Araştırma Topl am Kaynak: hefce.ac.uk Lisansüstü öğretime ayrılan kaynaklar yıldan yıla düzenli olarak artmaktadır. Bu, sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi için önemli bir güven kaynağıdır. Şöyle ki, kaynakların diğer kamusal alanlar arasında paylaşımında bir belirsizlik ve yıllar arasında aşırı bir düzensizlik görülmemektedir. Kaynakların bir önceki yıla göre artması, eğitim sisteminin de bir önceki yıldan daha da gelişeceği biçiminde yorumlanabilir (Çizelge 4). SONUÇ İngiltere eğitim sistemi okul öncesinden lisansüstü öğretime kadar olan düzeylerde oldukça iyi örgütlenmiştir. Özellikle lisans ve lisansüstü öğretim kurumları yılda iki yüzbinden fazla yabancı öğrenciyi bu ülkeye çekmektedir. Bunun en önemli nedeni öğretim programlarının çeşitliliğidir. Dünyada hemen tüm insanların gereksinimlerine cevap verecek çeşitlilikte programlar bulunmaktadır. Üniversitelerin program açma ve dereceleme sistemini belirlemedeki geniş özerklikleri programların çeşitli olmasını ve sistemin dinamik bir yapı kazanmasını sağlamıştır. KAYNAKLAR İndirilme Tarihi: Şubat (Department for Education and Employment)/ İndirilme Tarihi: Şubat (The Guardian)/ İndirilme Tarihi: Ocak (Higher Education Funding Council for England)/ İndirilme Tarihi: Şubat (Higher Education Statistical Agency)/ İndirilme Tarihi: Şubat (Yurtdışında Eğitim Rehberi)/ İndirilme Tarihi: Mart (Research Ratings)/ İndirilme Tarihi: Şubat (The National Postgraduate Committe)/ İndirilme Tarihi: Şubat (teacher training agency)/ İndirilme Tarihi: Mart 2003

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, FİNLANDİYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Dr. Dilek Gözütok Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada öğretmen eğitimi

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 51-64 51 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU Nezahat GÜÇLÜ Gazi Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma 1 Editör: Rosalie Targonski Art Direktörü: Barbara Long Kapak Resmi: Lisa Henderling Bu kitapta

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı