Rasgelelik Ragele Rakamlar Tablosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rasgelelik Ragele Rakamlar Tablosu"

Transkript

1 Rasgelelik Ragele Rakamlar Tablosu Rasgelelik kavramının gerçek (fiziksel) dünya ile ilgili bir kavram olduğunu hatırlatalım. Fiziksel rasgeleliği basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. Ondalık sayı sistemindeki 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarını göz önüne alalım. Birisi, bir kalem alıp bir rakam yazdıktan sonra: Rasgele bir rakam yazdım demiş olsun. Başka birisi de, üzerlerinde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları yazılı 10 tane tenis topu bulunduran bir torbadan bir top çekip, gelen rakamı yazdıktan sonra: Rasgele bir rakam yazdım demiş olsun. Yazılan iki rakam arasında rasgelelik açısından bir fark olabilir mi? Rakam yazma işi 100 kez aynı şekilde tekrarlansa ne olur? Kalemi alıp kafadan yazılan 100 tane rakam ile torbadan top çekerek yazılan 100 tane rakam arasında rasgelelik açısından benzerlikler yada farklılıklar olabilir mi? Benzerliği yada farkı ortaya çıkarmak için rasgelelik kavramının tanımının verilmiş olması gerekir. Bu kavramın tanımı verilmediğine göre ne yapılabilir? Tek söyleyebileceğimiz, her çekilişte 10 tane toptan her birinin torbadan çıkma isteğinin (fiziksel istek) aynı olabileceğidir. En büyük belirsizlik (maksimum entropi) denen buna benzer özellikler doğanın esasında bulunmakta ve kendilerini fizik (termodinamik) kanunlarında ifade etmektedir. Kısaca, her top eşit olasılık (düzgün dağılan olasılıklar) ile torbadan çıkmaktadır. Top çekmedeki rasgelelik, çıkma olasılıklarını eşit kılan bir rasgeleliktir. Rakamlar kafadan atıldığında, rasgelelik açısından neler olmaktadır? Bilemeyiz. Tek söyleyebildiğimiz, öznel (sübjektif) bir şeylere dayalı olarak rakamların yazıldığıdır. Öznel lik canımızı sıkmaktadır. Kafadan yazılan 100 tane rakam rasgelelik açısından içimize sığmamaktadır. Bu iş, fiziksel olarak torbadan top çekmeye benzememektedir. Torbadan top çekme işleminde kendiliğinden fiziksel bir rasgelelik, toplarda ayrımcılık yapmayan, topları aynı gören, tarafsız olan bir rasgelelik kendini göstermektedir. Torbadan bir topun (rakamın) rasgele çıktığını, çıkan top torbaya geri atılıp yeniden bir top çekildiğinde bunun da rasgele çıktığını, üstelik aynı şekilde rasgele çıktığını söyleyebiliriz. Torbadan top çekerek 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından istediğimiz sayıda Rasgele Rakam üretebiliriz. Rasgele Rakam üretme işini milli piyango idaresinin çekiliş makineleri, 10 yüzlü dengeli bir zar, 10 eşit parçaya bölünmüş bir çemberin merkezine bağlı serbestçe dönebilen bir yelkovan gibi çok farklı aletler ile fiziksel olarak yapabiliriz. Sokakta yürürken Rasgele Rakam üretme işini geçen arabaların plaka numaralarına bakarak da yapabiliriz. Son rakam tek mi, çift mi gözlemine göre, sinemaya gidip gitmeyeceğimize bile karar verdiğimiz olmuştur.

2 Rasgele Rakamlar Tablosu (RRT) tarihte ilk olarak 1927 yılında Trippett tarafından hazırlanmıştır. Trippett rakam içeren 26 sayfalık Random Sampling Numbers isimli bir kitap yayınlamıştır. Trippett, Britanya nüfus sayımı sonuçlarından bölgeler alıp, ilk iki ve son iki rakamı attıktan sonra geriye kalan sayıları karıştırarak arka arkaya dizdikten sonra rakamları dörtlü sütunlar haline getirmiştir. Bu kitap, teknik kitaplar arasında en çok satan kitap olmuştur. Fisher ve Yates, 20 rakamlı logaritma tablolarının uncu rakamlarını alarak rakamlık bir RRT yapmışlardır. Daha sonraki yıllarda rasgele rakamların üretilmesi, yayınlanıp satılması ticari bir mal haline gelmiştir. Olasılık ve Đstatistik kitaplarının eklerinde, bir çok tablo gibi RRT tabloları yer almaktadır, daha doğrusu almakta idi. Bilgisayarların yaygınlaşması ile bu tablolar, matematikteki trigonometrik ve logaritma tabloları gibi zamanla ortadan kalktı. Hesap makinaları, bilgisayarlar, cep telefonları ile rasgele sayılar üretilebilir. Nasıl üretildiklerini önümüzdeki derslerde göreceğiz. Rasgele sayı üretimi zamanımızda milyar dolarlık sektör haline gelmiştir.

3 [0,1] aralığındaki reel sayıların ondalık açılımları göz önüne alınırsa ve 0,1,2,...,9 rakamlarından rasgele rakam üretilmesi problemi çözülürse, [0,1] aralığındaki sayılardan birinin rasgele üretilmesi sorunu da çözülebilecek gibi görünmektedir. Ancak, [0,1] aralığındaki reel sayılar ile bunların ondalık açılımları arasındaki bire-bir eşlemeye dikkat edilirse, örneğin 1 π 0, , 3 3 = =, 1 0,50 2 =, 0= 0, 0, 1= 0, 9, 3 = 1, olmak üzere 0,1,2,...,9 rakamlarının rasgele üretilmesi ile bir sayı elde etmek için sonsuz tane rakam üretmek gerekecektir. Bunun pratik olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ancak, ondalık açılımın sonlu bir kısmı ile yetinirsek, pratik açıdan ihtiyacımızı karşılayacak şekilde [0,1] aralığından rasgele sayı çekmek için bir yönteme sahip oluruz. Ölçme (gözlem) yoluyla gelen sayıların da ondalık açılımları hassasiyet derecesi ile sınırlıdır. Yukarıdaki Trippett tablosunun son iki sütununu kullanarak sekiz ondalıklı 5 tane sayı üretelim Sadece bir tanesi 0.5 ten küçük çıktı. Ne dersiniz? Devam edelim mi? Rasgelelik bu, 0.5 ten küçük sayı gelmedi. Henüz tabloya göz atmadıysanız, ne dersiniz, 0.5 ten küçük sayı gelir mi? Devam edelim mi? taneden 10 tanesi 0.5 ten küçük geldi. Tümünde 25 taneden 11 tanesi 0.5 ten küçük. Şimdi bu sayıların ilk ondalık basamağındaki rakamlara bakalım rakamı dışında, rasgelelik ile ilgili şüphe uyandıracak bir şey göze çarpmamaktadır. Rasgele üretilen 25 rakamdan 5 tanesi, yani %20 si 9 gelmiş. Beklentimiz %10. Ne diyeceğiz?

4 Düzgün bir paranın atılması deneyinde, yazı gözlendiğinde 0, tura gözlendiğinde 1 rakamları yazılsın. Paranın atılmasıyla 0,1 rakamlarından oluşan belli uzunluklu rasgele diziler elde edilebilir. Böyle bir dizinin elemanları 2-li sayma sisteminde, tam kısmı sıfır olan bir sayının virgülden sonraki basamaklarını doldursun. Bu sayı 10-lu sayma sistemine çevrilebilir. Böylece para atışı ile de [0,1] aralığında sayı üretilebilir. Elimizde 0,1 rakamlarından oluşan Rasgele Rakamlar Tablosu bulunursa [0,1] aralığından rasgele sayı üretebiliriz. Fiziksel rasgelelikten faydalanarak böyle tablolar oluşturulablir. C.R.Rao, Hindistanda ortalama olarak her saniye bir çocoğun doğduğunu belirterek, cinsiyetlerinin gözlenmesiyle maliyeti ucuz ve rasgeleliğine güvenilir tabloların olşturulabileceğini şaka yoluyla söylemektedir. Not:Yeni doğan çocuklar ile ilgili, tablodakine benzer gözlemler Yrd. Doç Dr. Levent Özbek te bulunabilir. Hatırladığım kadarıyla, birinci sınıfa gelen öğrenciler Đst105 Bilgisayar Programlama dersinde, rasgeleliğin felsefi tartışmasını yaptıktan sonra gerçek rasgelelik ile doğum hastanelerinde tanışıyorlardı. Đst101 Olasılık ve Đstatistiğe Giriş dersini anlatmam çok kolaylaşıyordu. Rasgelelik ile arkadaş olanlara, rasgelelik sevdalılarına Đstatistik anlatmak ne ki!

5 Yukarıdaki iki tablo ile hemen aşağıdaki tablo, Rao, C.R., kitabından alınmıştır. (1989), Statistics and Truth: Putting Chance to Work, International Cooperative, Publishing House Histogramlar (çubuk diyagramları) yukarıdaki iki tablo (Table1, Table2) ile ilgilidir. Frekanslar, birinci tablo (Table1) için ardışık beş doğumda erkek çocuk sayısı, ikinci tablo ( Table2) için ardışık beşlik çekilişte gelen beyazların sayısı ile ilgilidir. C.R.Rao nun sorduğu gibi: Hangisi, hangisinin dir?

6 Aşağıdaki RRT ile bir kura çekimi yapalım. 100 kişi arasından rasgele 10 kişi seçmek isteyelim. Örneğin sekizinci satırın üçüncü sütunundan aşağıya doğru (aklımdan öyle geçti, torpil falan yok, zaten kişilerin listesini de görmedim) iki rakam alırsak mavi olarak renklendirilmiş sayılar çıkar. Kırmızı renkli iki sayı çekilişteki amaca uygun değildir. Dikkat ederseniz 10 kişi istenmektedir. Rasgele Rakamlar Tablosu (RRT)

7 Aşağıdaki Soruları birlikte cevaplandıralım: 1. 0, 1,,99 sayılarından birinin rasgele seçilmesini RRT ile nasıl yapabiliriz? Đadeli ve iadesiz olarak olarak 10 ar çekiliş yapalım. 0, 1,,99 sayılarından birinin rasgele seçilmesini deneysel olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? 2. 0, 1,,999 sayılarından birinin rasgele seçilmesi deneyini nasıl gerçekleştirebiliriz? 0, 1,,999 sayılarından birinin rasgele seçilmesi işini RRT ile nasıl yapabiliriz? 10 çekiliş yapalım , 16, 17,, 44, 45 sayılarından birinin rasgele seçilmesi deneyini nasıl gerçekleştirebiliriz? RRT ile nasıl yapabiliriz? 4. 5, 6,, 25 sayılarından birinin rasgele seçilmesi deneyini nasıl yaparız? RRT ile nasıl yaparız , 351,, 3500 sayılarından RRT yardımıyla 10 tane sayı çekiniz. 6. Yukarıdaki RRT yardımıyla tane 4 rakamlı sayı üretebilirmiyiz? Sorun nedir? 7. RRT ile [0,1] deki reel sayılardan rasgele 10 sayı sayı çekiniz. 8. Fiziksel bir rasgelelik kullanarak [0,1] deki reel sayılardan rasgele 10 sayı çekiniz. 9. Üçüncü sınıf öğrencilerinden 25 birimlik bir örnek seçip, boy uzunluğu, ağırlık, seçtiği seçmeli ders ve cinsiyet değişkenlerini (özelliklerini) gözlemek isteyelim. Örneklemeyi nasıl yaparız? 10. 1,2,3,,100 sayılarından birinin rasgele seçilmesini bilgisayarda nasıl yaparız?

8 Rakamlardan oluşan bir dizinin veya sonlu elemanlı bir dizi parçasının rasgele olması ne demektir? Bir dizi parçasının rasgele oluşturulup oluşturulmadığı nasıl anlaşılacaktır? Örneğin 0,1 rakamlarından oluşan, veya dizi parçaları için hemen, rasgele oluşturulmadıkları kanaatine varmaktayız. Bu dizi parçalarının bir paranın atışına bağlı olarak yazılmadığını kesin olarak söyleyebilir miyiz? Acaba, dizi paraçası rasgele mi oluşturulmuştur? Rasgelelik kavramı tanımlanmadan bu sorular cevaplanamaz. Diziler için Kolmogorov Rasgeleliği kavramı : Bir dizi parçasının Kolmogorov Karmaşıklığı en az dizinin uzunluğu kadarsa dizi rasgeledir olarak tanımlanmaktadır ( Komogorov Karmaşıklığı kavramı ile ilgili Wikipedia Ansiklopedisinden bir paragraf: Kolmogorov karmaşıklığı (tanımsal karmaşıklık, Kolmogorov-Chaitin karmaşıklığı, stokastik karmaşıklık, algoritmik entropi veya program boyu karmaşıklığı olarak da bilinir), bilgisayar biliminde, bir metin parçası gibi bir nesneyi tanımlamak için kullanılması gereken bilgi işlemsel kaynakların ölçüsü. Örneğin aşağıdaki 100 karakter uzunluğundaki iki karakter katarı ele alınırsa: Birinci karakter katarı Türkçe "'01'in 50 tekrarı" ifadesi ile kısaca ve tam olarak tanımlanabilir. Đkinci karakter katarının bu şekilde tanımlanması mümkün değildir. Bu karakter katarını tanımlananın en kısa yolu kendisini yazmaktır. Daha şekilsel olarak söylemek gerekirse, bir karakter katarının karmaşıklığı sabit bir tanımlama dilinde o karakter katarının en kısa ifade edilişidir. Aşağıda tanımlama dilinin seçimi ile karmaşıklık arasındaki hassas ilişki ele alınmıştır. Bir karakter katarının Kolmogorov karmaşıklığının karakter katarının uzunluğundan daha büyük olamayacağı gösterilebilir. Kolmogorov karmaşıklıkları, kendi uzunluklarına kıyasla daha kısa olan karakter katarları karmaşık kabul edilmez.

9 Kolmogorov karmaşıklığı kavramı şaşırtıcı ölçüde derin bir kavramdır. Bu kavram kullanılarak Gödel'in eksiklik teoremi ve Turing'in durma problemi ile ilgili imkânsızlık sonuçlarını ifade ve ispat için kullanılabilir. Algoritmik bilgi teorisi, bilgisayar bilimlerinin bir alt alanı olup karakter katarlarının (ve diğer veri yapılarının) Kolmogorov karmaşıklığı ve diğer türden karmaşıklarını incelenmesi ile ilgilidir. Bu çalışma alanı Andrey Kolmogorov, Ray Solomonoff ve Gregory Chaitin tarafından 1960larda kurulmuştur. Algoritmik bilgi veya Kolmogorov karmaşıklığının pek çok çeşitlemesi vardır. Bunlardan en yaygın olanı kendi kendini ayıran programlara dayanmaktadır ve Leonid Levin (1974) tarafından ortaya konmuştur. Rasgele Rakamlar Tablosunun dağınık, kuralsız, anlamsız, amaçsız, kurgusuz, plansız, programsız, şablonsuz, örüntüsüz, rakamların bir kümesi olmasını arzulamaktayız. Belli bir örüntünün, kurgunun, ortaya çıkması durumunda rasgelelik yoktur demek daha kolay görünmektedir. Đlerideki derslerde, bu düşünceye dayalı bazı rasgelelik testleri üzerinde duracağız. Test edilmek istenen rasgelelik Đstatistiksel Rasgelelik olacaktır ( Günümüze kadar en çok kullanılan RRT 1955 yılında RAND Corporation tarafından oluşturulan ve 1 milyon rakamdan oluşan tablodur. Rakamlar fiziksel üreteçlerle üretilmiş olup, birçok test sonucu bunun aksine bir delil ortaya çıkmamıştır. George Marsaglia 6 dosya içinde 4.8 milyar rasgele bit içeren bir CD-ROM hazırlamıştır. Marsaglia,G. (1995), The Marsaglia Random Number CDROM, including the DIEHARD Battery of Tests of Randomness, Department of Statistics, Florida State University, Tallahasse, Florida.

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi 1 1. Giriş Rastlantısal değişkenler ve işleyişler hakkındaki çalışmalar birçok farklı alan için temel oluşturmaktadır. Temel olasılıkla ilgili birçok kavram şansa oyunlarından hareketle elde edilebilir.

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU. Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji

PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU. Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji PROGRAM KURULUŞ ve KULLANIM KLAVUZU Araştırma Geliştirme Tekstil - Teknoloji İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Önsöz 4 ColorMission nedir? 5 ColorMission programlarını kullanmak için neler gereklidir? 5 Bilgisayar

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2 EXCEL DERSLERĐ 1-Hücreleri Birbirine Bağlamak a) Đki hücreyi bağlamak: Excelde iki hücreyi birbirine bağlamak için =bağlanacak hücre adı şeklinde düzenleme yapılır. ÖRNEK1: Aşağıdaki örnekte C2 hücresi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

İŞLEM OYUNUNUN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİMÜLASYONU

İŞLEM OYUNUNUN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİMÜLASYONU ECHİNACEA PALLİDA NIN KÖKLERİNDEKİ BİLEŞİKLERİN İZOLASYONU YAPI TAYİNİ ve AKTİVİTE TESTLERİ Bayram AKDULUM Yüksek Lisans Semineri Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Ramazan ERENLER 2010 İŞLEM OYUNUNUN YAPAY

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları B u yazımızda, r tane nesneyi n farklı kutuya belli şartlar altında kaç değişik şekilde dağıtabileceğimizi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir

Detaylı

Mikrobilgisayarda Aritmetik

Mikrobilgisayarda Aritmetik 14 Mikrobilgisayarda Aritmetik SAYITLAMA DİZGELERİ Sayıları göstermek (temsil etmek) için tarih boyunca türlü simgeler kullanılmıştır. Konumuz bu tarihi gelişimi incelemek değildir. Kullanılan sayıtlama

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK I. İSTATİSTİK VE OLASILIK Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Kitabı Statistical analysis of Geological data (Koch G. S., ve Link, R. F., 1980. Dover Publications) A data-based

Detaylı

VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI

VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI VERİTABANI MANTIĞI DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us Veritabanı Kavramı Veri Kavramı Bu bölümde, veri tabanının ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Veri tabanlarının

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı