T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B-Değerlerimiz.. C- Hedeflerimiz. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu)... D-Amaç ve Hizmetler E-Teşkilat Şeması.. F-Yetki Görev ve Sorumluluklar G İş Akışları(Sunulan Hizmetler)-. H- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler. 1-Harcamalar Tablosu.. B- Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırma ve Belirli Süreli işçi Çalıştırma. 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler 4-Mediko-Sosyal Merkezinde Gerçekleştirilen Faaliyetler. 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler. 6- Personel ve Öğrenci Bazında verilen Yemek Hizmeti. 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı. 8- Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı.. 9-Bahar Şenliği. 10-Öğrenci Kulüplerimiz..

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması,beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kalite standardını yükseltmek. B.Değerlerimiz Sorumluluk bilinci Etik değerlere bağlı olmak İdealist olmak Saygılı olmak Çalışkanlık Liderlik Liyakat Güvenilirlik Dürüstlük İşbirliğine açık olmak Özverili olmak Adil olmak Akılcılık Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek

4 C-Hedeflerimiz Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek. Öğrenci kulüplerinin üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek. Sportif faaliyetleri desteklemek. Üniversitemiz bünyesinde müzik grupları oluşturmak. Konserler düzenlemek. Üniversite öğrencileri için tiyatro gösterimi organize etmek. Sinema gösterimleri düzenlemek. Özürlü öğrencileri belirleyip öğrenimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak. Konferanslar ve paneller düzenlemek. Geziler düzenlemek. Mediko-Sosyal Üniversitemizde, öğrenci,akademik ve idari personele daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmak. Yeni kantin ve kafeteryalar düzenlemek. Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu) MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar. MADDE 2. Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Tanımlar MADDE 3. Bu Yönetmelik te: a) Üniversite Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Daire", b) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri Dairenin Hizmet Verdiği Kesim, c) Üniversitede, Yükseköğretim Personel Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu na göre çalışan personel üniversitede çalışanlar, d) Üniversite hastaneleri ile diğer resmi sağlık kuruluşları ilişkili sağlık kuruluşları"nı ifade eder.

5 D-Amaç ve Hizmetler Amaç MADDE 4. Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, Daire Hekimliği" görevini de yapar. Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur. Hizmetler MADDE 5. Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar: Daire: a) Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar, b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, c) Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, d) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, e) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar, f) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler, g) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

6 E-Teşkilat Şeması SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmetleri Servisi Taşınır Kontrol ve Kayıt Yetkilisi Engelliler Servisi Gençlik Eğitim Merkezi F-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, ayakta tedavi ve yataklı sağlık merkezleri açar. Güzel sanatlar. Spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler. Öğrencilere burs ve kredi, Beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar, yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar. Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

7 G-İş Akışları( Sunulan Hizmetler) * DOĞRUDAN TEMİN(4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİ UYARINCA * KATKI PAYI İADESİ * STAJ PRİMİ ÖDEMELERİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI VE ÇALIŞTIRMA * MALZEME DAHİL YEMEK YAPIMI, SERVİSİ VE SERVİS SONRASI TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ * YEMEKHANE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA * DEPO VE AMBAR YÖNETİMİ * BİRİMDE YAPILAN DİĞER RUTİN İŞLER VE DAĞILIMLARI * SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * SAĞLIK PERSONELİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * YAZIŞMALAR VE OLURLAR * EVRAK KAYIT * KONFERANS SALONU TAHSİSİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * KÜLTÜREL VE SPOR FAALİYETLERİ İÇİN AVANS ÇEKİMİ * EVRAK DAĞITIMI, AFİŞ ASILMASI * YAPILAN FAALİYETLERİN YÖKSİS E GİRİLMESİ * FAALİYET VE ÇALIŞMA RAPORLARI * PERSONEL İZİN VE RAPOR TAKİBİ * TELEFON FATURALARI ÖDEMELERİ * AMBULANS KİRALAMA, STADYUM KİRALAMA VB ÖDEMELER * BAHAR ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU * KANTİN VE YEMEKHANE, FOTOKOPİ ÇEKİM SALONU DENETLEME DENETLEME TUTANAKLARI * YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TEMİNAT İADESİ

8 H- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Sosyal Alanlar Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 372 m m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 336Kişi+60 kişi Personel yemekhane Sayısı: 3 Adet Personel yemekhane Alanı: 117 m m m2 Personel yemekhane Kapasitesi.: 94 Kişi+100 Kişi+30 Kişi Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 1156 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı:6375 m Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 5 adet oda Öğrenci Kulüpleri Alanı: 115 m Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Çalışma Odası Mediko-Sosyal 5 78,5 4 Kulis Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 17.5 m2

9 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Para Sayma Makineleri Basküller Röntgen Cihazlar Film Banyo Makineleri Oksijen Verme Sistemleri Tansiyon Aletleri Stetoskop Otoskoplar Larinoskop Setleri Diş Hekimi Tedavi ve Teşhis Cihaz ve Aletleri Otoklovlar Yağ ve Sıvı Analiz Cihazı Tekerlekli Sedye Derin Dondurucu Masaüstü Bilgisayar Takımı Dizüstü Bigisayar Bilgisayar destekli Cihazlar Lazer Yazıcılar USB Tarayıcılar Xerox Fotokopi Makinesi Sabit Telefonlar Faks Cihazları Santraller Projektörler Müzik Setleri Televizyonlar Mikrofonlar Hoparlörler Audi Konferans Sistemleri Çift Kapılı Para Kasası İdari Amaçlı (Adet) 2 adet 20 adet 9 adet 8 adet 20 adet 2 adet 2 adet 2 adet 12 adet 27 adet 6 adet 2 adet Sağlık Amaçlı (Adet)

10 II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Harcamalar Tablosu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik Kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam (TL) Spor Malzemesi Alımı 8.063, Diploma Eki Basımı 351, Kırtasiye Malzemesi Alımı 2.775, Yemek Fişi ve Kiosk Makinesi Fişi Alımı 4.099, Necdet SUBAŞI Yolluk,Yevmiye ve Konaklaması 195, Bilişim Eğitim Kül.ve Arş.Derneği Seminerine H.İbrahim YILDIZ ın Katılım Gideri ve Yolluk-Yevmiyesi 961, ZKÜ de Engelli Öğrenci Toplantısına Katılan Psikolog Nihan ELMAS ıyolluk- Yevmiye Gideri 38, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 109, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 126, M.Akif ERSOY ve İstiklal Marşının Anma Programının Konuşmacısı Prof.Dr.Kazım YETİŞ Yolluk-Yevmiyesi 161, Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacısı Yrd.Doç.Dr.Ali ASKER in Yolluğu 80, PADEM Eğitimine Katılan Nihal ELMAS ın Yolluk-Yevmiyesi 202,16

11 Ara Toplam , Mayıs- Hak Ediş Ödemesi , Nisan- Hak Ediş Ödemesi , Mart- Hak Ediş Ödemesi , Şubat Hak Ediş Ödemesi , Ocak - Hak Ediş Ödemesi ,23 Ara Toplam , Diş Kliniği Malzeme Alımı 4.887, Ara Toplam 4.887, Nisan- Telefon Faturası Ödenmesi 32, Mart- Telefon Faturası Ödenmesi 60, Şubat- Telefon Faturası Ödenmesi 50, Ocak- Telefon Faturası Ödenmesi 23, Aralık-2011 Telefon Faturası Ödenmesi 51, Ambulans Hizmeti Kirası 648, Bahar Şenliği Grup 84 Konseri , Teknik Gezi İçin Otobüs Kiralanması 8.167, Osman CAVCI Tiyatro Gösterisi Bedeli 3.720, Mezuniyet Töreni için Atatürk Stadyumun Kiralama Bedeli 220, Aryadan Türkülere Konseri Sanatçıların Konaklama Gideri 1.101,52

12 Ara Toplam , Kısmi Zamanlı öğrenci Aralık Maaşları ,00 286, Kısmi Zamanlı öğrenci Kasım Maaşları ,00 250, Kısmi Zamanlı öğrenci Haziran Maaşları 2.252,50 22, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mayıs Maaşları , , Kısmi Zamanlı Öğrenci Nisan Maaşları ,50 153, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mart Maaşları ,00 173, Kısmi Zamanlı Öğrenci Şubat Maaşları ,00 102, Kısmi Zamanlı Öğrenci Ocak Maaşları ,00 111, Geçici İşçi Ocak Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Ara Toplam ,14 952,50 185,74 19,05

13 Geçici İşçi Şubat Maaş Ödemesi 949, , İşsizlik Sigortası Fonu 18, Geçici İşçi Mart Maaş Ödemesi 2.159,40 421, İşsizlik Sigortası Fonu 43, Geçici İşçi Nisan Maaş Ödemesi 1.893,00 369, İşsizlik Sigortası Fonu 37, Geçici İşçi Haziran Maaş Ödemesi 2.413, İşsizlik Sigortası Fonu 48, Geçici İşçi Temmuz Maaş Ödemesi 2.298,15 448, İşsizlik Sigortası Fonu 45, Geçici İşçi Ağustos Maaş Ödemesi 2.661,00 518, İşsizlik Sigortası Fonu 53, Geçici İşçi Eylül Maaş Ödemesi 1.406,70 274, İşsizlik Sigortası Fonu 28,13

14 Geçici İşçi Ekim Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Kasım Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Aralık Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu 2.013,00 392,54 40, ,00 392,54 40, ,00 391,37 40,14 Ara Toplam Üniversite Bülten Basımı 1.054, Üniversite Bülten Basımı 1.054, Mefruşat Alımı 1.482, Projeksiyon Cihazı Alımı ,61 Ara Toplam , Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Nisan) 64, Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Mayıs) 81,85 Ara Toplam 146,57

15 HARCAMALAR TABLOSU (Avanslar) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam(TL) İşçi Alımı İçin Noter Masrafları Avansın Mahsubu 907, İşçi Alımı İçin Noter ve İş-kur Masrafları Avansın Mahsubu 102, Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Karate Türkiye Şampiyonasına Katılan Üniversite Karate İçin Çekilen Avansın Mahsubu 1.533, , ,34 Ara Toplam 8.906,77

16 B-Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma Stant Açma Konu Firma Adı İl Tanıtım ve Satış amaçlı İlya Basım Yayın Medya Yapım Dağıtım İzmir Ekim Pazarlama San.Tic. Ltd. Şti. Tanıtım ve Satış amaçlı Morkalem Yayınevi Ankara Kasım Tanıtım amaçlı Amerikan Kültürü Dil Eğitimi M.Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Yaşam Tıp Merkezi Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Kızılay Kan Alma Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı TEB-Türkiye Ekonomi Bankası Bartın Kasım Tanıtım amaçlı Finans Bank Bartın Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Mungan Kavram Yayıncılık İzmir 13 Şubat Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Gema Gelişim İzmir 15 Mart Ekim

17 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Belirli Süreli İşçi Çalıştırma Kısmı Zamanlı Öğrenci çalıştırılmaktadır. Öğrencilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yılında 385 Öğrenci Kısmı Zamanlı Çalışmak İçin Başvuru yapmıştır. Kısmı Zamanlı Konu Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalışan Sayısı 92 Belirli Süreli (3 aylık) Vasıfsız İşçi çalıştırılmaktadır. İşçilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belirli Süreli Konu Belirli Süreli İşçi Çalışan Sayısı 7

18 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler Konu 1 Öğrenmek Gelecektir Semineri. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN 2 Malezya Teknoloji Üniversitesi ile Üniversitemiz Yeşil Kampüs Projesi 3 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 4 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 5 Otel Yöneticiliği Semineri Turizm Kulübü 6 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 7 Dünya Kadınlar Günü Semineri 8 Aday Memur Eğitimi /Veri tabanı Eğitimi(Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.) 9 İstiklal Marşı na Bakışlar (Edebiyat Kulübü) Konuşmacı; Prof. Dr. Kazım YETİŞ 10 Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacı; Yrd. Doç Dr. Ali ASKER, Dr. Hasan OKTAN, Doç. Dr. Recep KARACAKAYA 11 Linux Semineri. Yönetim Bileşim Sist. Kulübü. Bilgisayar Yüksek Mühendisi; Mehmet Sedat EROĞLU 12 İlköğretimde Sağlık ve Hijyen(Eğitim Fakültesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 13 Dünyada Su Dengesi Konferansı; Prof. Dr. Albert Reif 14 İhale (Yapı İşleri ve Teknik Dairesi) Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji Panel. Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir OĞRAK, 15 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ANIK 16 Çanakkale Zaferinin Edebiyatımıza Akisleri Konuşmacı; Prof. Dr. İsmet EMRE 17 Dünya Ormancılık Haftası Türkiye Ormancılık Derneği Tarih 04 Ocak 18 Ocak 03 Mart 05 Mart 06 Mart 07 Mart 08 Mart 09 Mart 12 Mart 13 Mart 16 Mart 20 Mart 21 Mart 22 Mart 23 Mart 25 Mart 26 Mart

19 18 İş Bulmada Farkındalık ve Özgüven (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) 19 Kütüphane Haftası (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Oya GÜRDAL TANDOĞAN 20 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 21 Tasarım, Girişimcilik ve Eğitim. Konuşmacı; Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU 22 Yapılandırıcı Yaklaşım. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL 23 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 24 Sosyoloji Tarihi (Sosyoloji Kulübü) 25 İnternet ve Bilgi Toplumu. Konuşmacı; Doç. Dr. Mustafa AKGÜL 27 Mart 28 Mart Mart 03 Nisan 03 Nisan Nisan 12 Nisan 17 Nisan 19 Nisan 26 Üniversite ve Siyaset. Konuşmacı; Prof. Dr. İsmail COŞKUN 26 Nisan 27 Türk Modernleşmesi. Konuşmacı; Prof. Dr. Necdet SUBAŞI 26 Nisan 28 Üniversal Vizyon (Sosyoloji Kulübü) Konuşmacı; Hacı Mustafa AÇIKÖZ 03 Mayıs 29 Bartın da Eğitim ve İletişimin Geleceği Sempozyumu (Eğitim Fakültesi) 08 Mayıs 30 Çoklu Zeka. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Umut SARAÇ 10 Mayıs 31 Bahar Şenliği Stand Kura Çekimi 14 Mayıs 32 Soru Sorma Teknikleri Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 15 Mayıs 33 Yaratıcı Düşüce ve Yaratıcılık Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. A.Derya IŞIK 22 Mayıs 34 Şiir Dinletisi (Edebiyat Kulübü) 35 Bartın Üniversitesi 4. Kuruluş Yıldönümü ve Bahar Şenliği Mayıs 36 Batı Karadeniz 1.Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Çalıştayı 15 Eylül 37 Eğitim Fakültesi Tanışma Toplantısı (Tanıtım Toplantısı) 25 Eylül

20 38 Bartın Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni 10 Ekim 39 Eğitim Fakültesinin 2. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı 01 Kasım 40 Türk Yazı Sisteminde Değişmeler ve Harf İnkılabı 05 Kasım 41 Atatürk ten Günümüze Okuma- Yazma Eğitimi Konferansı. Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ 10 Kasım 42 Nitel Veri Analizi NVIVO Programının Tanıtım Toplantısı 14 Kasım 45 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 14 Kasım 46 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 16 Kasım 47 Etkili Konuşma ve Beden Dili Eğitimi 20 Kasım 48 Geleceğin Öğretmenleri 21 Kasım 49 Bartın Üniversitesi B.E.S.Y.O 1. Öğretmenler Günü Koşusu 22 Kasım 50 Öğretmen Yetiştirmede Günümüz Gelişmeleri Paneli. Panel Başkanı; Prof.Dr. Ramazan KAPLAN 26 Kasım Konuşmacılar: Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ, Doç.Dr.Çetin SEMERCİ, Dr.Fuat KENÇ 51 BEK Toplantısı( Veri Girişi Eğitimi). Yrd.Doç.Dr. Fatma Ünal 27 Kasım 52 Üniversitemizde Şehir ve Medeniyet 29 Kasım 53 Öğrenmek Gelecektir semineri kapsamında 04 Aralık 4 MAT Öğrenme Modelinin Yapılandırıcı Yaklaşımındaki Yeri konferansı. Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ: 54 Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi Sosyoloji Kulübü. Prof.Dr. Ahmet TAŞĞIN 19 Aralık 55 Tema Bahçeleri Planlama İlkeleri, Dünyada ve Ülkemizden Örnekleri 20 Aralık 56 Zihin Haritası ve Eğitimde Uygulaması semineri. Prof.Dr. Sümer GÜLEZ 25 Aralık 57 Mehmet Akif ERSOY ve Yahya Kemal BEYATLI dersliği ile Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları Açılış Töreni 27 Aralık

21 4-Mediko-Sosyal Merkezi Faaliyetleri Mediko Sosyal Merkezi Personel Sayısı Doktor Diş Hekimi Hemşire Diyetisyen Pisikolog Toplam Mediko Sosyal Merkezi Doktor a başvuran Hasta Sayısı Diş Hekimi ne başvuran Hasta Sayısı Diyetisyen Danışan Sayısı Psikolog Danışan Sayısı Toplam 1782 Hasta 1392 Hasta 1930 Hasta 154 Hasta 5258 Mediko Sosyal Merkezi ne Diş Hekimi, Doktor, Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen atamaları yapılmıştır. Mediko Sosyal Merkezine malzeme ve ekipman alımları yapılmıştır. Ayrıca Vücut analiz ölçüm, baskül ve boy ölçer piyasadan satın alınmıştır. Diyetisyen Diyet Düzenlenip Takipleri Yapılan Kişi Sayısı Akademik Personel İdari Personel Personel Yakını Öğrenci Toplam

22 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığınca kabul edilerek İzmir Belediyesi tarafından yürütülen "Yerel Gençlik Politikaları" projesine Üniversitemiz öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin katılımı sağlandı sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki Yaptırımların Uygulanması amacıyla kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılmaması için gerekli titizlik gösterilmiştir. Başkanlığımız tarafından üç aylık dönemler için bülten bastırıldı. Üniversitemiz yılı yaz dönemi stajlarına ilişkin kontenjan talepleri birimlerden derlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Hentbol Federasyonu Başkanlığınca Şubat tarihlerinde Amasya ve Ordu illerinde yapılan 1. Lig Hentbol B Gurubu Erkekler müsabakalarına Üniversitemiz Spor Kulübü nün katılımı sağlandı. Düzce Üniversitesi tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenen Rock Konserine, Üniversitemiz Rock Gruplarının katılımı sağlandı. 13 Mart tarihinde "Hocalı Katliamı" konulu konferans düzenlenerek, konuşmacı olarak Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Recep KARACAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali ASKER ile KAFKASSAM Derneği Başkanı Hasan OKTAN davet edildi. Devlet Personel Başkanlığı'nın Nisan -Haziran tarihi itibariyle "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı"na Üniversitemizi temsilen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Halil İbrahim YILDIZ katıldı. Üniversite Sporları Federasyonunca Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Badminton 2.Lig Müsabakalarına bayan,erkek, mix kategorilerinde katılım sağlandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Bartın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri konulu eğitim düzenlendi. 25 Nisan tarihinde Çanakkale'de düzenlenen "Çanakkale 57.Alay Yürüyüşü"ne Konseyi önderliğinde katılımı sağlandı. Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Nisan tarihleri arasında Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Karate Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlandı. Türkiye

23 Üniversitemiz Bülten 10. Sayısı için Başkanlığımız bünyesinde, yılları arsında yapılan faaliyetler yazılı ve CD ortamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne sunuldu Mayıs tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güreş Müsabakalarına Üniversitemiz bayan ve erkek güreş takımının katılımı sağlandı. Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir; -Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. -Grup Seksendört Konseri -Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri - Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi -Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri -Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi. 11 Haziran tarihinde Bartın Atatürk Stadyumu nda Üniversitemiz 4. Mezuniyet Töreni düzenlendi. Başkanlığımız personelinden Tacettin BAYINDIR'ın Bünsem tarafından verilen Web tasarım kursuna katılımı sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nca Mayıs tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Muay Thai Müsabakalarına katılan Üniversitemiz Muay Thai takımı kafilesinin giderlerinin ödeme işlemleri yapıldı. 18 Temmuz tarihinde Eylül-Aralık dünemi için " Malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti" alımı ihalesi yapıldı. 7 adet vasıfsız geçici işçi çevre düzenlemesi işlerinde çalıştırıldı. Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Diş Hekimliği Bilimsel Kongresine Başkanlığımız personelinden Diş Hekimi Ayşe YILDIRAN'ın katılımı sağlandı

24 Öğrenci Kimlik Kartı, Para Sayma Makinesi, Spor Malzemeleri( Spor Kulübü ve BESYO) alımları yapıldı. 33 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Ekim-Aralık döneminde çalıştırılmak üzere geçici işçi(2) seçimi işlemleri yapıldı. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin başvuruları alınmaya başlandı. TEV Bursu başvuruları için duyuru yapılarak, belgeler toplandı. Temizlik malzemesi alımı yapıldı. 2 adet vasıfsız geçici işçi alımı yapıldı. 27 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Üniversitemiz Açılış Töreni yapıldı. Kısmi Zamanlı çalışmak için başvuran 385 öğrencinin belgelerinin değerlendirilmesi yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri: İlya Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi. Ücretsiz yemek yardımı için başvuran öğrencilerin durumlerı değerlendirilerek 12 öğrenciye ücretsiz yemek kartı düzenlendi. 13 Kasım tarihinde 2013 yılı malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti alımı ihalesi yapıldı. Broşür ve Kantin Fiyat Listesi basımı yapıldı. Büro ve İşyeri makine ve teçhizat alımları yapıldı. Türkiye Herkes için Spor Fedarasyonu'nca Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresine Dairemiz Başkanı Halil İbrahim YILDIZ'ın katılımı sağlandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri ve bankalar: :Öznokta Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi, Mungan Kavram Yayınevi, Morkalem Yayınevi, İlya Yayınevi, TEB-Türkiye Ekonomi Bankası, Finans Bank. Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA tarafından "Şehir ve Medeniyet" konulu konferans verildi.ilgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı.

25 Üniversite Sporları Federasyonu'nun 26 Kasım -1 Aralık tarihlerinde, Çorum'da Hitit Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Futbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Bayanlar Voleybol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Hentbol (Kız-Erkek) Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Basketbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN tarafından "Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi" konulu konferans verildi. İlgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı. 3-5 Aralık tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Politika Kulübünce Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi"ne katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinden Reha Cenk YILMAZ, Engin İŞÇİMEN ve Gizem ÖZTÜRK'ün yolluk ve yevmiyeleri giderleri başkanlığımızca karşılandı. Üniversitemiz tarafından 27 Aralık tarihinde düzenlenen "Mehmet Akif ERSOY'u Anma Programına konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Turan KARATAŞ ile Prof.Dr. Yakup ÇELİK'in yolluk ve yevmiyeleri giserleri başkanlığımızca karşılandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Medikososyal Merkezi için ( Otoklov ve Su Destele Cihazı )dayanıklı mal ve malzeme alımı yapıldı. Cepli Dosya, Bloknot, Karton Çanta Basımı ve alımı yapıldı.

26 6- Personel ve Öğrenci bazında verilen Yemek hizmeti Türü Yemek Adedi Oran Personel %26.25 Öğrenci %73.75 TOPLAM Konferans Salonu : Ses Sistemi Simultane tercümeye uygun olarak değiştirildi. Işık Sistemi ve projeksiyon cihazı yenilendi. Baskılı Tükenmez Kalem Kutulu: Basımı yaptırıldı.(1000 adet) Üniversite Bülteni: Basımı yaptırıldı.(3000 adet) 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Genel Sağlık Sigortası Olan ) Ülke Dağılımı Türkmenistan Azerbaycan Fas Kırgızistan İran Afganistan Filistin Toplam Öğrenci Sayısı

27 8-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genel Sağlık Sigortası Fakülteler dağılımı Türkmenistan Öğrenci Sayısı Azerbaycan Öğrenci Sayısı Fas Öğrenci Sayısı Kırgızistan Öğrenci Sayısı İran Öğrenci Sayısı Afganistan Öğrenci Sayısı Filistin Öğrenci sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Orman Fakültes Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Toplam

28 9-BAHAR ŞENLİĞİ Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir. Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. Grup Seksendört Konseri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi.

1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar

1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar BÖLÜM-III: ÖĞRENCİ İŞLERİ B. Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar 1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar Yürüme engelli, nörosensörinal işitme kaybı, bilateral doğuştan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

4 MAYIS PAZARTESİ. Bahar Şenliği Etkinlikleri

4 MAYIS PAZARTESİ. Bahar Şenliği Etkinlikleri 4 MAYIS PAZARTESİ 10.30 Açılış Yer: KMYO Önü Protokol Konuşmaları Halk Oyunları Gösterisi Geleneksel Türk Sanatları Sergisi - Yer: Mavi Salon Girişi 11.15 Türk Halk Müziği Konseri Yer: Mavi Salon 13.35

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 3 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 19:30 5 Mart 2010 15:00 5 Mart 2010 19:30 6 Mart 2010 19:30 SERGİ 8 Mart 2010 10 Mart 2010 13:00 MİNİ KONSER ETKİNLİĞİN

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversitemizde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Öğrenci Konseyi ni oluşturmak için yapılan seçimler

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2013-2014 KATILDIĞIMIZ SPOR BRANŞLARI VE TAKIM ANTRENÖRLERİ 1 ATLETİZM Arş. Gör. Görkem AYBARS 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTIPARMAK 3 BASKETBOL

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 3 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 19:30 5 Mart 2010 15:00 5 Mart 2010 19:30 6 Mart 2010 19:30 SERGİ 8 Mart 2010 10 Mart 2010 13:00 MİNİ KONSER ETKİNLİĞİN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi

Strateji Geliştirme Dairesi Aylık Değerlendirme Toplantısı Strateji Geliştirme Dairesi 03 Şubat 2012 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği,, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEKAN TAHSİS YÖNERGESİ Senato:18 Mart 2014 / 323-4-B Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi kültür merkezleri, konferans

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : 1975 yılında Batman Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1982 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak öğretime devam eden Batman Üniversitesi 2007 yılında özerklik kazanmıştır. Üniversitenin

Detaylı

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI 15 MAYIS 2015 Gençlik Haftası Çelenk Sunma Töreni ve Valilik Makamını Ziyaret: Yer : Cumhuriyet Meydanı Saat : 10.00 (Çelenk Sunumu) Saat : 10.15 (Valilik Makamını Ziyaret), İl

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR 2012-2013 KATILDIĞIMIZ SPOR VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM Prof. Dr. B. Muzaffer Çolakoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça, Arş. Gör. Görkem

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2 Mevlana Programı Mevlana Programı, yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2010 FAALİYET RAPORU Diyabet 2020 Çalıştayı 16-17 Ocak tarihleri arasında Diyabetle Yaşam Derneği Bodrum, Şişli, Kahraman Maraş ve İskenderun şubelerinden temsilciler ile Diyabet

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

LABORATUARLAR. Bilgisayar eğitim laboratuarları. Entomoloji laboratuarı. Kimya laboratuarı

LABORATUARLAR. Bilgisayar eğitim laboratuarları. Entomoloji laboratuarı. Kimya laboratuarı LABORATUARLAR Bilgisayar eğitim laboratuarları Kimya laboratuarı Entomoloji laboratuarı KÜTÜPHANE Orman Fakültesi Kütüphanesinde 40 bine yakın yayın bulunmaktadır. 168 ayrı derginin abonesidir. İ.Ü. Merkez

Detaylı

: Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya. : Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi. : 15 kişi anket doldurdu. Katılım belgesi verildi.

: Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya. : Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi. : 15 kişi anket doldurdu. Katılım belgesi verildi. 1. EĞİTİM Eğitime Katılan Birimler/Kişiler : Cenaze Yıkama ve Kefenleme : Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya : Personel Eğitimi Şube Müdürlüğü : Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi : Mezarlık Şb.Md.görevli

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *YÖNETİCİ, BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ OKULA GELİŞLERİ *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI İLE PLANLAMALARIN YAPILMASI *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı. 3 Mayıs 2015. Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı

21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı. 3 Mayıs 2015. Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı 21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Açılış Programı 3 Mayıs 2015 Saat 21:00-22:00 Meşalelerle davul zurna eşliğinde yürüyüş Emniyet Kapı Saat 22.15 Halk Oyunları Toplu Halay Gösterisi Prof. Dr. Arif

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 25/10/2013-15/10/2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı