T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B-Değerlerimiz.. C- Hedeflerimiz. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu)... D-Amaç ve Hizmetler E-Teşkilat Şeması.. F-Yetki Görev ve Sorumluluklar G İş Akışları(Sunulan Hizmetler)-. H- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler. 1-Harcamalar Tablosu.. B- Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırma ve Belirli Süreli işçi Çalıştırma. 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler 4-Mediko-Sosyal Merkezinde Gerçekleştirilen Faaliyetler. 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler. 6- Personel ve Öğrenci Bazında verilen Yemek Hizmeti. 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı. 8- Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı.. 9-Bahar Şenliği. 10-Öğrenci Kulüplerimiz..

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması,beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kalite standardını yükseltmek. B.Değerlerimiz Sorumluluk bilinci Etik değerlere bağlı olmak İdealist olmak Saygılı olmak Çalışkanlık Liderlik Liyakat Güvenilirlik Dürüstlük İşbirliğine açık olmak Özverili olmak Adil olmak Akılcılık Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek

4 C-Hedeflerimiz Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek. Öğrenci kulüplerinin üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek. Sportif faaliyetleri desteklemek. Üniversitemiz bünyesinde müzik grupları oluşturmak. Konserler düzenlemek. Üniversite öğrencileri için tiyatro gösterimi organize etmek. Sinema gösterimleri düzenlemek. Özürlü öğrencileri belirleyip öğrenimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak. Konferanslar ve paneller düzenlemek. Geziler düzenlemek. Mediko-Sosyal Üniversitemizde, öğrenci,akademik ve idari personele daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmak. Yeni kantin ve kafeteryalar düzenlemek. Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu) MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar. MADDE 2. Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Tanımlar MADDE 3. Bu Yönetmelik te: a) Üniversite Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Daire", b) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri Dairenin Hizmet Verdiği Kesim, c) Üniversitede, Yükseköğretim Personel Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu na göre çalışan personel üniversitede çalışanlar, d) Üniversite hastaneleri ile diğer resmi sağlık kuruluşları ilişkili sağlık kuruluşları"nı ifade eder.

5 D-Amaç ve Hizmetler Amaç MADDE 4. Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, Daire Hekimliği" görevini de yapar. Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur. Hizmetler MADDE 5. Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar: Daire: a) Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar, b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, c) Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, d) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, e) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar, f) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler, g) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

6 E-Teşkilat Şeması SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmetleri Servisi Taşınır Kontrol ve Kayıt Yetkilisi Engelliler Servisi Gençlik Eğitim Merkezi F-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, ayakta tedavi ve yataklı sağlık merkezleri açar. Güzel sanatlar. Spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler. Öğrencilere burs ve kredi, Beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar, yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar. Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

7 G-İş Akışları( Sunulan Hizmetler) * DOĞRUDAN TEMİN(4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİ UYARINCA * KATKI PAYI İADESİ * STAJ PRİMİ ÖDEMELERİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI VE ÇALIŞTIRMA * MALZEME DAHİL YEMEK YAPIMI, SERVİSİ VE SERVİS SONRASI TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ * YEMEKHANE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA * DEPO VE AMBAR YÖNETİMİ * BİRİMDE YAPILAN DİĞER RUTİN İŞLER VE DAĞILIMLARI * SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * SAĞLIK PERSONELİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * YAZIŞMALAR VE OLURLAR * EVRAK KAYIT * KONFERANS SALONU TAHSİSİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * KÜLTÜREL VE SPOR FAALİYETLERİ İÇİN AVANS ÇEKİMİ * EVRAK DAĞITIMI, AFİŞ ASILMASI * YAPILAN FAALİYETLERİN YÖKSİS E GİRİLMESİ * FAALİYET VE ÇALIŞMA RAPORLARI * PERSONEL İZİN VE RAPOR TAKİBİ * TELEFON FATURALARI ÖDEMELERİ * AMBULANS KİRALAMA, STADYUM KİRALAMA VB ÖDEMELER * BAHAR ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU * KANTİN VE YEMEKHANE, FOTOKOPİ ÇEKİM SALONU DENETLEME DENETLEME TUTANAKLARI * YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TEMİNAT İADESİ

8 H- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Sosyal Alanlar Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 372 m m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 336Kişi+60 kişi Personel yemekhane Sayısı: 3 Adet Personel yemekhane Alanı: 117 m m m2 Personel yemekhane Kapasitesi.: 94 Kişi+100 Kişi+30 Kişi Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 1156 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı:6375 m Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 5 adet oda Öğrenci Kulüpleri Alanı: 115 m Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Çalışma Odası Mediko-Sosyal 5 78,5 4 Kulis Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 17.5 m2

9 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Para Sayma Makineleri Basküller Röntgen Cihazlar Film Banyo Makineleri Oksijen Verme Sistemleri Tansiyon Aletleri Stetoskop Otoskoplar Larinoskop Setleri Diş Hekimi Tedavi ve Teşhis Cihaz ve Aletleri Otoklovlar Yağ ve Sıvı Analiz Cihazı Tekerlekli Sedye Derin Dondurucu Masaüstü Bilgisayar Takımı Dizüstü Bigisayar Bilgisayar destekli Cihazlar Lazer Yazıcılar USB Tarayıcılar Xerox Fotokopi Makinesi Sabit Telefonlar Faks Cihazları Santraller Projektörler Müzik Setleri Televizyonlar Mikrofonlar Hoparlörler Audi Konferans Sistemleri Çift Kapılı Para Kasası İdari Amaçlı (Adet) 2 adet 20 adet 9 adet 8 adet 20 adet 2 adet 2 adet 2 adet 12 adet 27 adet 6 adet 2 adet Sağlık Amaçlı (Adet)

10 II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Harcamalar Tablosu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik Kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam (TL) Spor Malzemesi Alımı 8.063, Diploma Eki Basımı 351, Kırtasiye Malzemesi Alımı 2.775, Yemek Fişi ve Kiosk Makinesi Fişi Alımı 4.099, Necdet SUBAŞI Yolluk,Yevmiye ve Konaklaması 195, Bilişim Eğitim Kül.ve Arş.Derneği Seminerine H.İbrahim YILDIZ ın Katılım Gideri ve Yolluk-Yevmiyesi 961, ZKÜ de Engelli Öğrenci Toplantısına Katılan Psikolog Nihan ELMAS ıyolluk- Yevmiye Gideri 38, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 109, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 126, M.Akif ERSOY ve İstiklal Marşının Anma Programının Konuşmacısı Prof.Dr.Kazım YETİŞ Yolluk-Yevmiyesi 161, Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacısı Yrd.Doç.Dr.Ali ASKER in Yolluğu 80, PADEM Eğitimine Katılan Nihal ELMAS ın Yolluk-Yevmiyesi 202,16

11 Ara Toplam , Mayıs- Hak Ediş Ödemesi , Nisan- Hak Ediş Ödemesi , Mart- Hak Ediş Ödemesi , Şubat Hak Ediş Ödemesi , Ocak - Hak Ediş Ödemesi ,23 Ara Toplam , Diş Kliniği Malzeme Alımı 4.887, Ara Toplam 4.887, Nisan- Telefon Faturası Ödenmesi 32, Mart- Telefon Faturası Ödenmesi 60, Şubat- Telefon Faturası Ödenmesi 50, Ocak- Telefon Faturası Ödenmesi 23, Aralık-2011 Telefon Faturası Ödenmesi 51, Ambulans Hizmeti Kirası 648, Bahar Şenliği Grup 84 Konseri , Teknik Gezi İçin Otobüs Kiralanması 8.167, Osman CAVCI Tiyatro Gösterisi Bedeli 3.720, Mezuniyet Töreni için Atatürk Stadyumun Kiralama Bedeli 220, Aryadan Türkülere Konseri Sanatçıların Konaklama Gideri 1.101,52

12 Ara Toplam , Kısmi Zamanlı öğrenci Aralık Maaşları ,00 286, Kısmi Zamanlı öğrenci Kasım Maaşları ,00 250, Kısmi Zamanlı öğrenci Haziran Maaşları 2.252,50 22, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mayıs Maaşları , , Kısmi Zamanlı Öğrenci Nisan Maaşları ,50 153, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mart Maaşları ,00 173, Kısmi Zamanlı Öğrenci Şubat Maaşları ,00 102, Kısmi Zamanlı Öğrenci Ocak Maaşları ,00 111, Geçici İşçi Ocak Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Ara Toplam ,14 952,50 185,74 19,05

13 Geçici İşçi Şubat Maaş Ödemesi 949, , İşsizlik Sigortası Fonu 18, Geçici İşçi Mart Maaş Ödemesi 2.159,40 421, İşsizlik Sigortası Fonu 43, Geçici İşçi Nisan Maaş Ödemesi 1.893,00 369, İşsizlik Sigortası Fonu 37, Geçici İşçi Haziran Maaş Ödemesi 2.413, İşsizlik Sigortası Fonu 48, Geçici İşçi Temmuz Maaş Ödemesi 2.298,15 448, İşsizlik Sigortası Fonu 45, Geçici İşçi Ağustos Maaş Ödemesi 2.661,00 518, İşsizlik Sigortası Fonu 53, Geçici İşçi Eylül Maaş Ödemesi 1.406,70 274, İşsizlik Sigortası Fonu 28,13

14 Geçici İşçi Ekim Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Kasım Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Aralık Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu 2.013,00 392,54 40, ,00 392,54 40, ,00 391,37 40,14 Ara Toplam Üniversite Bülten Basımı 1.054, Üniversite Bülten Basımı 1.054, Mefruşat Alımı 1.482, Projeksiyon Cihazı Alımı ,61 Ara Toplam , Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Nisan) 64, Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Mayıs) 81,85 Ara Toplam 146,57

15 HARCAMALAR TABLOSU (Avanslar) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam(TL) İşçi Alımı İçin Noter Masrafları Avansın Mahsubu 907, İşçi Alımı İçin Noter ve İş-kur Masrafları Avansın Mahsubu 102, Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Karate Türkiye Şampiyonasına Katılan Üniversite Karate İçin Çekilen Avansın Mahsubu 1.533, , ,34 Ara Toplam 8.906,77

16 B-Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma Stant Açma Konu Firma Adı İl Tanıtım ve Satış amaçlı İlya Basım Yayın Medya Yapım Dağıtım İzmir Ekim Pazarlama San.Tic. Ltd. Şti. Tanıtım ve Satış amaçlı Morkalem Yayınevi Ankara Kasım Tanıtım amaçlı Amerikan Kültürü Dil Eğitimi M.Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Yaşam Tıp Merkezi Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Kızılay Kan Alma Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı TEB-Türkiye Ekonomi Bankası Bartın Kasım Tanıtım amaçlı Finans Bank Bartın Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Mungan Kavram Yayıncılık İzmir 13 Şubat Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Gema Gelişim İzmir 15 Mart Ekim

17 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Belirli Süreli İşçi Çalıştırma Kısmı Zamanlı Öğrenci çalıştırılmaktadır. Öğrencilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yılında 385 Öğrenci Kısmı Zamanlı Çalışmak İçin Başvuru yapmıştır. Kısmı Zamanlı Konu Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalışan Sayısı 92 Belirli Süreli (3 aylık) Vasıfsız İşçi çalıştırılmaktadır. İşçilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belirli Süreli Konu Belirli Süreli İşçi Çalışan Sayısı 7

18 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler Konu 1 Öğrenmek Gelecektir Semineri. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN 2 Malezya Teknoloji Üniversitesi ile Üniversitemiz Yeşil Kampüs Projesi 3 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 4 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 5 Otel Yöneticiliği Semineri Turizm Kulübü 6 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 7 Dünya Kadınlar Günü Semineri 8 Aday Memur Eğitimi /Veri tabanı Eğitimi(Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.) 9 İstiklal Marşı na Bakışlar (Edebiyat Kulübü) Konuşmacı; Prof. Dr. Kazım YETİŞ 10 Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacı; Yrd. Doç Dr. Ali ASKER, Dr. Hasan OKTAN, Doç. Dr. Recep KARACAKAYA 11 Linux Semineri. Yönetim Bileşim Sist. Kulübü. Bilgisayar Yüksek Mühendisi; Mehmet Sedat EROĞLU 12 İlköğretimde Sağlık ve Hijyen(Eğitim Fakültesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 13 Dünyada Su Dengesi Konferansı; Prof. Dr. Albert Reif 14 İhale (Yapı İşleri ve Teknik Dairesi) Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji Panel. Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir OĞRAK, 15 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ANIK 16 Çanakkale Zaferinin Edebiyatımıza Akisleri Konuşmacı; Prof. Dr. İsmet EMRE 17 Dünya Ormancılık Haftası Türkiye Ormancılık Derneği Tarih 04 Ocak 18 Ocak 03 Mart 05 Mart 06 Mart 07 Mart 08 Mart 09 Mart 12 Mart 13 Mart 16 Mart 20 Mart 21 Mart 22 Mart 23 Mart 25 Mart 26 Mart

19 18 İş Bulmada Farkındalık ve Özgüven (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) 19 Kütüphane Haftası (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Oya GÜRDAL TANDOĞAN 20 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 21 Tasarım, Girişimcilik ve Eğitim. Konuşmacı; Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU 22 Yapılandırıcı Yaklaşım. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL 23 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 24 Sosyoloji Tarihi (Sosyoloji Kulübü) 25 İnternet ve Bilgi Toplumu. Konuşmacı; Doç. Dr. Mustafa AKGÜL 27 Mart 28 Mart Mart 03 Nisan 03 Nisan Nisan 12 Nisan 17 Nisan 19 Nisan 26 Üniversite ve Siyaset. Konuşmacı; Prof. Dr. İsmail COŞKUN 26 Nisan 27 Türk Modernleşmesi. Konuşmacı; Prof. Dr. Necdet SUBAŞI 26 Nisan 28 Üniversal Vizyon (Sosyoloji Kulübü) Konuşmacı; Hacı Mustafa AÇIKÖZ 03 Mayıs 29 Bartın da Eğitim ve İletişimin Geleceği Sempozyumu (Eğitim Fakültesi) 08 Mayıs 30 Çoklu Zeka. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Umut SARAÇ 10 Mayıs 31 Bahar Şenliği Stand Kura Çekimi 14 Mayıs 32 Soru Sorma Teknikleri Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 15 Mayıs 33 Yaratıcı Düşüce ve Yaratıcılık Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. A.Derya IŞIK 22 Mayıs 34 Şiir Dinletisi (Edebiyat Kulübü) 35 Bartın Üniversitesi 4. Kuruluş Yıldönümü ve Bahar Şenliği Mayıs 36 Batı Karadeniz 1.Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Çalıştayı 15 Eylül 37 Eğitim Fakültesi Tanışma Toplantısı (Tanıtım Toplantısı) 25 Eylül

20 38 Bartın Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni 10 Ekim 39 Eğitim Fakültesinin 2. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı 01 Kasım 40 Türk Yazı Sisteminde Değişmeler ve Harf İnkılabı 05 Kasım 41 Atatürk ten Günümüze Okuma- Yazma Eğitimi Konferansı. Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ 10 Kasım 42 Nitel Veri Analizi NVIVO Programının Tanıtım Toplantısı 14 Kasım 45 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 14 Kasım 46 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 16 Kasım 47 Etkili Konuşma ve Beden Dili Eğitimi 20 Kasım 48 Geleceğin Öğretmenleri 21 Kasım 49 Bartın Üniversitesi B.E.S.Y.O 1. Öğretmenler Günü Koşusu 22 Kasım 50 Öğretmen Yetiştirmede Günümüz Gelişmeleri Paneli. Panel Başkanı; Prof.Dr. Ramazan KAPLAN 26 Kasım Konuşmacılar: Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ, Doç.Dr.Çetin SEMERCİ, Dr.Fuat KENÇ 51 BEK Toplantısı( Veri Girişi Eğitimi). Yrd.Doç.Dr. Fatma Ünal 27 Kasım 52 Üniversitemizde Şehir ve Medeniyet 29 Kasım 53 Öğrenmek Gelecektir semineri kapsamında 04 Aralık 4 MAT Öğrenme Modelinin Yapılandırıcı Yaklaşımındaki Yeri konferansı. Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ: 54 Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi Sosyoloji Kulübü. Prof.Dr. Ahmet TAŞĞIN 19 Aralık 55 Tema Bahçeleri Planlama İlkeleri, Dünyada ve Ülkemizden Örnekleri 20 Aralık 56 Zihin Haritası ve Eğitimde Uygulaması semineri. Prof.Dr. Sümer GÜLEZ 25 Aralık 57 Mehmet Akif ERSOY ve Yahya Kemal BEYATLI dersliği ile Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları Açılış Töreni 27 Aralık

21 4-Mediko-Sosyal Merkezi Faaliyetleri Mediko Sosyal Merkezi Personel Sayısı Doktor Diş Hekimi Hemşire Diyetisyen Pisikolog Toplam Mediko Sosyal Merkezi Doktor a başvuran Hasta Sayısı Diş Hekimi ne başvuran Hasta Sayısı Diyetisyen Danışan Sayısı Psikolog Danışan Sayısı Toplam 1782 Hasta 1392 Hasta 1930 Hasta 154 Hasta 5258 Mediko Sosyal Merkezi ne Diş Hekimi, Doktor, Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen atamaları yapılmıştır. Mediko Sosyal Merkezine malzeme ve ekipman alımları yapılmıştır. Ayrıca Vücut analiz ölçüm, baskül ve boy ölçer piyasadan satın alınmıştır. Diyetisyen Diyet Düzenlenip Takipleri Yapılan Kişi Sayısı Akademik Personel İdari Personel Personel Yakını Öğrenci Toplam

22 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığınca kabul edilerek İzmir Belediyesi tarafından yürütülen "Yerel Gençlik Politikaları" projesine Üniversitemiz öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin katılımı sağlandı sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki Yaptırımların Uygulanması amacıyla kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılmaması için gerekli titizlik gösterilmiştir. Başkanlığımız tarafından üç aylık dönemler için bülten bastırıldı. Üniversitemiz yılı yaz dönemi stajlarına ilişkin kontenjan talepleri birimlerden derlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Hentbol Federasyonu Başkanlığınca Şubat tarihlerinde Amasya ve Ordu illerinde yapılan 1. Lig Hentbol B Gurubu Erkekler müsabakalarına Üniversitemiz Spor Kulübü nün katılımı sağlandı. Düzce Üniversitesi tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenen Rock Konserine, Üniversitemiz Rock Gruplarının katılımı sağlandı. 13 Mart tarihinde "Hocalı Katliamı" konulu konferans düzenlenerek, konuşmacı olarak Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Recep KARACAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali ASKER ile KAFKASSAM Derneği Başkanı Hasan OKTAN davet edildi. Devlet Personel Başkanlığı'nın Nisan -Haziran tarihi itibariyle "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı"na Üniversitemizi temsilen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Halil İbrahim YILDIZ katıldı. Üniversite Sporları Federasyonunca Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Badminton 2.Lig Müsabakalarına bayan,erkek, mix kategorilerinde katılım sağlandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Bartın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri konulu eğitim düzenlendi. 25 Nisan tarihinde Çanakkale'de düzenlenen "Çanakkale 57.Alay Yürüyüşü"ne Konseyi önderliğinde katılımı sağlandı. Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Nisan tarihleri arasında Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Karate Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlandı. Türkiye

23 Üniversitemiz Bülten 10. Sayısı için Başkanlığımız bünyesinde, yılları arsında yapılan faaliyetler yazılı ve CD ortamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne sunuldu Mayıs tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güreş Müsabakalarına Üniversitemiz bayan ve erkek güreş takımının katılımı sağlandı. Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir; -Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. -Grup Seksendört Konseri -Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri - Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi -Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri -Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi. 11 Haziran tarihinde Bartın Atatürk Stadyumu nda Üniversitemiz 4. Mezuniyet Töreni düzenlendi. Başkanlığımız personelinden Tacettin BAYINDIR'ın Bünsem tarafından verilen Web tasarım kursuna katılımı sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nca Mayıs tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Muay Thai Müsabakalarına katılan Üniversitemiz Muay Thai takımı kafilesinin giderlerinin ödeme işlemleri yapıldı. 18 Temmuz tarihinde Eylül-Aralık dünemi için " Malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti" alımı ihalesi yapıldı. 7 adet vasıfsız geçici işçi çevre düzenlemesi işlerinde çalıştırıldı. Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Diş Hekimliği Bilimsel Kongresine Başkanlığımız personelinden Diş Hekimi Ayşe YILDIRAN'ın katılımı sağlandı

24 Öğrenci Kimlik Kartı, Para Sayma Makinesi, Spor Malzemeleri( Spor Kulübü ve BESYO) alımları yapıldı. 33 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Ekim-Aralık döneminde çalıştırılmak üzere geçici işçi(2) seçimi işlemleri yapıldı. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin başvuruları alınmaya başlandı. TEV Bursu başvuruları için duyuru yapılarak, belgeler toplandı. Temizlik malzemesi alımı yapıldı. 2 adet vasıfsız geçici işçi alımı yapıldı. 27 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Üniversitemiz Açılış Töreni yapıldı. Kısmi Zamanlı çalışmak için başvuran 385 öğrencinin belgelerinin değerlendirilmesi yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri: İlya Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi. Ücretsiz yemek yardımı için başvuran öğrencilerin durumlerı değerlendirilerek 12 öğrenciye ücretsiz yemek kartı düzenlendi. 13 Kasım tarihinde 2013 yılı malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti alımı ihalesi yapıldı. Broşür ve Kantin Fiyat Listesi basımı yapıldı. Büro ve İşyeri makine ve teçhizat alımları yapıldı. Türkiye Herkes için Spor Fedarasyonu'nca Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresine Dairemiz Başkanı Halil İbrahim YILDIZ'ın katılımı sağlandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri ve bankalar: :Öznokta Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi, Mungan Kavram Yayınevi, Morkalem Yayınevi, İlya Yayınevi, TEB-Türkiye Ekonomi Bankası, Finans Bank. Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA tarafından "Şehir ve Medeniyet" konulu konferans verildi.ilgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı.

25 Üniversite Sporları Federasyonu'nun 26 Kasım -1 Aralık tarihlerinde, Çorum'da Hitit Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Futbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Bayanlar Voleybol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Hentbol (Kız-Erkek) Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Basketbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN tarafından "Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi" konulu konferans verildi. İlgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı. 3-5 Aralık tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Politika Kulübünce Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi"ne katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinden Reha Cenk YILMAZ, Engin İŞÇİMEN ve Gizem ÖZTÜRK'ün yolluk ve yevmiyeleri giderleri başkanlığımızca karşılandı. Üniversitemiz tarafından 27 Aralık tarihinde düzenlenen "Mehmet Akif ERSOY'u Anma Programına konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Turan KARATAŞ ile Prof.Dr. Yakup ÇELİK'in yolluk ve yevmiyeleri giserleri başkanlığımızca karşılandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Medikososyal Merkezi için ( Otoklov ve Su Destele Cihazı )dayanıklı mal ve malzeme alımı yapıldı. Cepli Dosya, Bloknot, Karton Çanta Basımı ve alımı yapıldı.

26 6- Personel ve Öğrenci bazında verilen Yemek hizmeti Türü Yemek Adedi Oran Personel %26.25 Öğrenci %73.75 TOPLAM Konferans Salonu : Ses Sistemi Simultane tercümeye uygun olarak değiştirildi. Işık Sistemi ve projeksiyon cihazı yenilendi. Baskılı Tükenmez Kalem Kutulu: Basımı yaptırıldı.(1000 adet) Üniversite Bülteni: Basımı yaptırıldı.(3000 adet) 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Genel Sağlık Sigortası Olan ) Ülke Dağılımı Türkmenistan Azerbaycan Fas Kırgızistan İran Afganistan Filistin Toplam Öğrenci Sayısı

27 8-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genel Sağlık Sigortası Fakülteler dağılımı Türkmenistan Öğrenci Sayısı Azerbaycan Öğrenci Sayısı Fas Öğrenci Sayısı Kırgızistan Öğrenci Sayısı İran Öğrenci Sayısı Afganistan Öğrenci Sayısı Filistin Öğrenci sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Orman Fakültes Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Toplam

28 9-BAHAR ŞENLİĞİ Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir. Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. Grup Seksendört Konseri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi.

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler...

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler... İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 8 1 Fiziksel Yapı...... 8 2 Örgüt Yapısı... 12 3 Bilgi ve

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 19.01.2015 BARTIN İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 Tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. ÜNİVERSİTENİN GENEL DURUMU... 5 1.1.1. Fakülteler... 5 1.1.2. Yüksekokullar... 8 1.1.3. Meslek Yüksekokulları... 9 1.1.4. Rektörlüğe Bağlı Bölümler... 11 1.1.5.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı