T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B-Değerlerimiz.. C- Hedeflerimiz. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu)... D-Amaç ve Hizmetler E-Teşkilat Şeması.. F-Yetki Görev ve Sorumluluklar G İş Akışları(Sunulan Hizmetler)-. H- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler. 1-Harcamalar Tablosu.. B- Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırma ve Belirli Süreli işçi Çalıştırma. 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler 4-Mediko-Sosyal Merkezinde Gerçekleştirilen Faaliyetler. 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler. 6- Personel ve Öğrenci Bazında verilen Yemek Hizmeti. 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı. 8- Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı.. 9-Bahar Şenliği. 10-Öğrenci Kulüplerimiz..

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Öğrencilerinin ve çalışanlarının beden ve ruh sağlığının korunması,beslenme, barınma, ders çalışma, spor yapma, boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, halk oyunları faaliyetleri düzenleyerek bunlarla ilgili salonların, kantin, kafeterya, eğlence yerleri gibi tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi, bunlardan öğrencilerin ve çalışanların en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin bireysel gelişiminin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan hizmetleri sürekli iyileştirmek, geliştirmek,yaygınlaştırmak ve kalite standardını yükseltmek. B.Değerlerimiz Sorumluluk bilinci Etik değerlere bağlı olmak İdealist olmak Saygılı olmak Çalışkanlık Liderlik Liyakat Güvenilirlik Dürüstlük İşbirliğine açık olmak Özverili olmak Adil olmak Akılcılık Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek

4 C-Hedeflerimiz Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek. Öğrenci kulüplerinin üniversitemiz adına düzenlenecek faaliyetlerde etkin olarak yer almasını sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde spor etkinlikleri düzenlemek. Sportif faaliyetleri desteklemek. Üniversitemiz bünyesinde müzik grupları oluşturmak. Konserler düzenlemek. Üniversite öğrencileri için tiyatro gösterimi organize etmek. Sinema gösterimleri düzenlemek. Özürlü öğrencileri belirleyip öğrenimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak. Konferanslar ve paneller düzenlemek. Geziler düzenlemek. Mediko-Sosyal Üniversitemizde, öğrenci,akademik ve idari personele daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmak. Yeni kantin ve kafeteryalar düzenlemek. Kantin, yemekhane ve kafeteryalarda kalite ve hizmet standartlarını yükseltmek. Ç-Kuruluş ve Kapsam (Yüksek Öğretim Kanunu) MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar. MADDE 2. Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Tanımlar MADDE 3. Bu Yönetmelik te: a) Üniversite Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Daire", b) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri Dairenin Hizmet Verdiği Kesim, c) Üniversitede, Yükseköğretim Personel Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu na göre çalışan personel üniversitede çalışanlar, d) Üniversite hastaneleri ile diğer resmi sağlık kuruluşları ilişkili sağlık kuruluşları"nı ifade eder.

5 D-Amaç ve Hizmetler Amaç MADDE 4. Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, Daire Hekimliği" görevini de yapar. Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur. Hizmetler MADDE 5. Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetleri yapar: Daire: a) Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataklı sağlık merkezleri açar, b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, c) Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, d) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, e) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar, f) Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenler, g) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

6 E-Teşkilat Şeması SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmetleri Servisi Taşınır Kontrol ve Kayıt Yetkilisi Engelliler Servisi Gençlik Eğitim Merkezi F-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, ayakta tedavi ve yataklı sağlık merkezleri açar. Güzel sanatlar. Spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler. Öğrencilere burs ve kredi, Beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır. Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar, yaptırır ve gerekli gördüklerini yayınlar. Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile öğrenci yurtları açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

7 G-İş Akışları( Sunulan Hizmetler) * DOĞRUDAN TEMİN(4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİ UYARINCA * KATKI PAYI İADESİ * STAJ PRİMİ ÖDEMELERİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI VE ÇALIŞTIRMA * MALZEME DAHİL YEMEK YAPIMI, SERVİSİ VE SERVİS SONRASI TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ * YEMEKHANE HAKEDİŞ ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA * DEPO VE AMBAR YÖNETİMİ * BİRİMDE YAPILAN DİĞER RUTİN İŞLER VE DAĞILIMLARI * SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * SAĞLIK PERSONELİ MEVCUT PERSONEL TABLOSU * YAZIŞMALAR VE OLURLAR * EVRAK KAYIT * KONFERANS SALONU TAHSİSİ * KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * GEÇİCİ İŞÇİ MAAŞLARI, PRİM ÖDEMELERİ * KÜLTÜREL VE SPOR FAALİYETLERİ İÇİN AVANS ÇEKİMİ * EVRAK DAĞITIMI, AFİŞ ASILMASI * YAPILAN FAALİYETLERİN YÖKSİS E GİRİLMESİ * FAALİYET VE ÇALIŞMA RAPORLARI * PERSONEL İZİN VE RAPOR TAKİBİ * TELEFON FATURALARI ÖDEMELERİ * AMBULANS KİRALAMA, STADYUM KİRALAMA VB ÖDEMELER * BAHAR ŞENLİĞİ ORGANİZASYONU * KANTİN VE YEMEKHANE, FOTOKOPİ ÇEKİM SALONU DENETLEME DENETLEME TUTANAKLARI * YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TEMİNAT İADESİ

8 H- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Sosyal Alanlar Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 372 m m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 336Kişi+60 kişi Personel yemekhane Sayısı: 3 Adet Personel yemekhane Alanı: 117 m m m2 Personel yemekhane Kapasitesi.: 94 Kişi+100 Kişi+30 Kişi Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 1156 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı:6375 m Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 5 adet oda Öğrenci Kulüpleri Alanı: 115 m Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Çalışma Odası Mediko-Sosyal 5 78,5 4 Kulis Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 17.5 m2

9 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Para Sayma Makineleri Basküller Röntgen Cihazlar Film Banyo Makineleri Oksijen Verme Sistemleri Tansiyon Aletleri Stetoskop Otoskoplar Larinoskop Setleri Diş Hekimi Tedavi ve Teşhis Cihaz ve Aletleri Otoklovlar Yağ ve Sıvı Analiz Cihazı Tekerlekli Sedye Derin Dondurucu Masaüstü Bilgisayar Takımı Dizüstü Bigisayar Bilgisayar destekli Cihazlar Lazer Yazıcılar USB Tarayıcılar Xerox Fotokopi Makinesi Sabit Telefonlar Faks Cihazları Santraller Projektörler Müzik Setleri Televizyonlar Mikrofonlar Hoparlörler Audi Konferans Sistemleri Çift Kapılı Para Kasası İdari Amaçlı (Adet) 2 adet 20 adet 9 adet 8 adet 20 adet 2 adet 2 adet 2 adet 12 adet 27 adet 6 adet 2 adet Sağlık Amaçlı (Adet)

10 II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Harcamalar Tablosu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik Kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam (TL) Spor Malzemesi Alımı 8.063, Diploma Eki Basımı 351, Kırtasiye Malzemesi Alımı 2.775, Yemek Fişi ve Kiosk Makinesi Fişi Alımı 4.099, Necdet SUBAŞI Yolluk,Yevmiye ve Konaklaması 195, Bilişim Eğitim Kül.ve Arş.Derneği Seminerine H.İbrahim YILDIZ ın Katılım Gideri ve Yolluk-Yevmiyesi 961, ZKÜ de Engelli Öğrenci Toplantısına Katılan Psikolog Nihan ELMAS ıyolluk- Yevmiye Gideri 38, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 109, Öğr.Kon.Bşk.İsmail KUŞCU nun Görevlendirme Yolluğu 126, M.Akif ERSOY ve İstiklal Marşının Anma Programının Konuşmacısı Prof.Dr.Kazım YETİŞ Yolluk-Yevmiyesi 161, Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacısı Yrd.Doç.Dr.Ali ASKER in Yolluğu 80, PADEM Eğitimine Katılan Nihal ELMAS ın Yolluk-Yevmiyesi 202,16

11 Ara Toplam , Mayıs- Hak Ediş Ödemesi , Nisan- Hak Ediş Ödemesi , Mart- Hak Ediş Ödemesi , Şubat Hak Ediş Ödemesi , Ocak - Hak Ediş Ödemesi ,23 Ara Toplam , Diş Kliniği Malzeme Alımı 4.887, Ara Toplam 4.887, Nisan- Telefon Faturası Ödenmesi 32, Mart- Telefon Faturası Ödenmesi 60, Şubat- Telefon Faturası Ödenmesi 50, Ocak- Telefon Faturası Ödenmesi 23, Aralık-2011 Telefon Faturası Ödenmesi 51, Ambulans Hizmeti Kirası 648, Bahar Şenliği Grup 84 Konseri , Teknik Gezi İçin Otobüs Kiralanması 8.167, Osman CAVCI Tiyatro Gösterisi Bedeli 3.720, Mezuniyet Töreni için Atatürk Stadyumun Kiralama Bedeli 220, Aryadan Türkülere Konseri Sanatçıların Konaklama Gideri 1.101,52

12 Ara Toplam , Kısmi Zamanlı öğrenci Aralık Maaşları ,00 286, Kısmi Zamanlı öğrenci Kasım Maaşları ,00 250, Kısmi Zamanlı öğrenci Haziran Maaşları 2.252,50 22, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mayıs Maaşları , , Kısmi Zamanlı Öğrenci Nisan Maaşları ,50 153, Kısmi Zamanlı Öğrenci Mart Maaşları ,00 173, Kısmi Zamanlı Öğrenci Şubat Maaşları ,00 102, Kısmi Zamanlı Öğrenci Ocak Maaşları ,00 111, Geçici İşçi Ocak Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Ara Toplam ,14 952,50 185,74 19,05

13 Geçici İşçi Şubat Maaş Ödemesi 949, , İşsizlik Sigortası Fonu 18, Geçici İşçi Mart Maaş Ödemesi 2.159,40 421, İşsizlik Sigortası Fonu 43, Geçici İşçi Nisan Maaş Ödemesi 1.893,00 369, İşsizlik Sigortası Fonu 37, Geçici İşçi Haziran Maaş Ödemesi 2.413, İşsizlik Sigortası Fonu 48, Geçici İşçi Temmuz Maaş Ödemesi 2.298,15 448, İşsizlik Sigortası Fonu 45, Geçici İşçi Ağustos Maaş Ödemesi 2.661,00 518, İşsizlik Sigortası Fonu 53, Geçici İşçi Eylül Maaş Ödemesi 1.406,70 274, İşsizlik Sigortası Fonu 28,13

14 Geçici İşçi Ekim Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Kasım Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu Geçici İşçi Aralık Maaş Ödemesi İşsizlik Sigortası Fonu 2.013,00 392,54 40, ,00 392,54 40, ,00 391,37 40,14 Ara Toplam Üniversite Bülten Basımı 1.054, Üniversite Bülten Basımı 1.054, Mefruşat Alımı 1.482, Projeksiyon Cihazı Alımı ,61 Ara Toplam , Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Nisan) 64, Orman Fakültesi ve MYO Zorunlu Staj Ödemesi (Mayıs) 81,85 Ara Toplam 146,57

15 HARCAMALAR TABLOSU (Avanslar) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Fonksiyon Ekonomik kod Harcama Kalemi Harcama Konusu Cinsi Yılı Toplam(TL) İşçi Alımı İçin Noter Masrafları Avansın Mahsubu 907, İşçi Alımı İçin Noter ve İş-kur Masrafları Avansın Mahsubu 102, Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Badminton Müsabakalarına Katılan Badminton Takımı İçin Çekilen Avansın Mahsubu Karate Türkiye Şampiyonasına Katılan Üniversite Karate İçin Çekilen Avansın Mahsubu 1.533, , ,34 Ara Toplam 8.906,77

16 B-Faaliyet Bilgileri 1-Stand Açma Stant Açma Konu Firma Adı İl Tanıtım ve Satış amaçlı İlya Basım Yayın Medya Yapım Dağıtım İzmir Ekim Pazarlama San.Tic. Ltd. Şti. Tanıtım ve Satış amaçlı Morkalem Yayınevi Ankara Kasım Tanıtım amaçlı Amerikan Kültürü Dil Eğitimi M.Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Yaşam Tıp Merkezi Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı Kızılay Kan Alma Standı Bartın Mayıs Tanıtım amaçlı TEB-Türkiye Ekonomi Bankası Bartın Kasım Tanıtım amaçlı Finans Bank Bartın Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Mungan Kavram Yayıncılık İzmir 13 Şubat Kasım Tanıtım ve Satış amaçlı Gema Gelişim İzmir 15 Mart Ekim

17 2-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Belirli Süreli İşçi Çalıştırma Kısmı Zamanlı Öğrenci çalıştırılmaktadır. Öğrencilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yılında 385 Öğrenci Kısmı Zamanlı Çalışmak İçin Başvuru yapmıştır. Kısmı Zamanlı Konu Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalışan Sayısı 92 Belirli Süreli (3 aylık) Vasıfsız İşçi çalıştırılmaktadır. İşçilerin SGK ve maaş ödemeleri Dairemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belirli Süreli Konu Belirli Süreli İşçi Çalışan Sayısı 7

18 3-Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Faaliyetler Konu 1 Öğrenmek Gelecektir Semineri. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Cemal TOSUN 2 Malezya Teknoloji Üniversitesi ile Üniversitemiz Yeşil Kampüs Projesi 3 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 4 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 5 Otel Yöneticiliği Semineri Turizm Kulübü 6 Aday Memur Eğitimi(Personel Dairesi Bşk.) 7 Dünya Kadınlar Günü Semineri 8 Aday Memur Eğitimi /Veri tabanı Eğitimi(Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.) 9 İstiklal Marşı na Bakışlar (Edebiyat Kulübü) Konuşmacı; Prof. Dr. Kazım YETİŞ 10 Hocalı Katliamı Konferansı Konuşmacı; Yrd. Doç Dr. Ali ASKER, Dr. Hasan OKTAN, Doç. Dr. Recep KARACAKAYA 11 Linux Semineri. Yönetim Bileşim Sist. Kulübü. Bilgisayar Yüksek Mühendisi; Mehmet Sedat EROĞLU 12 İlköğretimde Sağlık ve Hijyen(Eğitim Fakültesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ 13 Dünyada Su Dengesi Konferansı; Prof. Dr. Albert Reif 14 İhale (Yapı İşleri ve Teknik Dairesi) Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji Panel. Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir OĞRAK, 15 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ANIK 16 Çanakkale Zaferinin Edebiyatımıza Akisleri Konuşmacı; Prof. Dr. İsmet EMRE 17 Dünya Ormancılık Haftası Türkiye Ormancılık Derneği Tarih 04 Ocak 18 Ocak 03 Mart 05 Mart 06 Mart 07 Mart 08 Mart 09 Mart 12 Mart 13 Mart 16 Mart 20 Mart 21 Mart 22 Mart 23 Mart 25 Mart 26 Mart

19 18 İş Bulmada Farkındalık ve Özgüven (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) 19 Kütüphane Haftası (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi) Konuşmacı; Prof. Dr. Oya GÜRDAL TANDOĞAN 20 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 21 Tasarım, Girişimcilik ve Eğitim. Konuşmacı; Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU 22 Yapılandırıcı Yaklaşım. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL 23 Konrad Adenauer Vakfı Semineri 24 Sosyoloji Tarihi (Sosyoloji Kulübü) 25 İnternet ve Bilgi Toplumu. Konuşmacı; Doç. Dr. Mustafa AKGÜL 27 Mart 28 Mart Mart 03 Nisan 03 Nisan Nisan 12 Nisan 17 Nisan 19 Nisan 26 Üniversite ve Siyaset. Konuşmacı; Prof. Dr. İsmail COŞKUN 26 Nisan 27 Türk Modernleşmesi. Konuşmacı; Prof. Dr. Necdet SUBAŞI 26 Nisan 28 Üniversal Vizyon (Sosyoloji Kulübü) Konuşmacı; Hacı Mustafa AÇIKÖZ 03 Mayıs 29 Bartın da Eğitim ve İletişimin Geleceği Sempozyumu (Eğitim Fakültesi) 08 Mayıs 30 Çoklu Zeka. Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Umut SARAÇ 10 Mayıs 31 Bahar Şenliği Stand Kura Çekimi 14 Mayıs 32 Soru Sorma Teknikleri Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ 15 Mayıs 33 Yaratıcı Düşüce ve Yaratıcılık Konuşmacı; Yrd. Doç. Dr. A.Derya IŞIK 22 Mayıs 34 Şiir Dinletisi (Edebiyat Kulübü) 35 Bartın Üniversitesi 4. Kuruluş Yıldönümü ve Bahar Şenliği Mayıs 36 Batı Karadeniz 1.Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Çalıştayı 15 Eylül 37 Eğitim Fakültesi Tanışma Toplantısı (Tanıtım Toplantısı) 25 Eylül

20 38 Bartın Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni 10 Ekim 39 Eğitim Fakültesinin 2. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı 01 Kasım 40 Türk Yazı Sisteminde Değişmeler ve Harf İnkılabı 05 Kasım 41 Atatürk ten Günümüze Okuma- Yazma Eğitimi Konferansı. Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ 10 Kasım 42 Nitel Veri Analizi NVIVO Programının Tanıtım Toplantısı 14 Kasım 45 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 14 Kasım 46 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitim Semineri 16 Kasım 47 Etkili Konuşma ve Beden Dili Eğitimi 20 Kasım 48 Geleceğin Öğretmenleri 21 Kasım 49 Bartın Üniversitesi B.E.S.Y.O 1. Öğretmenler Günü Koşusu 22 Kasım 50 Öğretmen Yetiştirmede Günümüz Gelişmeleri Paneli. Panel Başkanı; Prof.Dr. Ramazan KAPLAN 26 Kasım Konuşmacılar: Prof.Dr. Firdevs GÜNEŞ, Doç.Dr.Çetin SEMERCİ, Dr.Fuat KENÇ 51 BEK Toplantısı( Veri Girişi Eğitimi). Yrd.Doç.Dr. Fatma Ünal 27 Kasım 52 Üniversitemizde Şehir ve Medeniyet 29 Kasım 53 Öğrenmek Gelecektir semineri kapsamında 04 Aralık 4 MAT Öğrenme Modelinin Yapılandırıcı Yaklaşımındaki Yeri konferansı. Doç.Dr.Nuriye SEMERCİ: 54 Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi Sosyoloji Kulübü. Prof.Dr. Ahmet TAŞĞIN 19 Aralık 55 Tema Bahçeleri Planlama İlkeleri, Dünyada ve Ülkemizden Örnekleri 20 Aralık 56 Zihin Haritası ve Eğitimde Uygulaması semineri. Prof.Dr. Sümer GÜLEZ 25 Aralık 57 Mehmet Akif ERSOY ve Yahya Kemal BEYATLI dersliği ile Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları Açılış Töreni 27 Aralık

21 4-Mediko-Sosyal Merkezi Faaliyetleri Mediko Sosyal Merkezi Personel Sayısı Doktor Diş Hekimi Hemşire Diyetisyen Pisikolog Toplam Mediko Sosyal Merkezi Doktor a başvuran Hasta Sayısı Diş Hekimi ne başvuran Hasta Sayısı Diyetisyen Danışan Sayısı Psikolog Danışan Sayısı Toplam 1782 Hasta 1392 Hasta 1930 Hasta 154 Hasta 5258 Mediko Sosyal Merkezi ne Diş Hekimi, Doktor, Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen atamaları yapılmıştır. Mediko Sosyal Merkezine malzeme ve ekipman alımları yapılmıştır. Ayrıca Vücut analiz ölçüm, baskül ve boy ölçer piyasadan satın alınmıştır. Diyetisyen Diyet Düzenlenip Takipleri Yapılan Kişi Sayısı Akademik Personel İdari Personel Personel Yakını Öğrenci Toplam

22 5-Diğer Gerçekleştirilen Faaliyetler: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığınca kabul edilerek İzmir Belediyesi tarafından yürütülen "Yerel Gençlik Politikaları" projesine Üniversitemiz öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin katılımı sağlandı sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundaki Yaptırımların Uygulanması amacıyla kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılmaması için gerekli titizlik gösterilmiştir. Başkanlığımız tarafından üç aylık dönemler için bülten bastırıldı. Üniversitemiz yılı yaz dönemi stajlarına ilişkin kontenjan talepleri birimlerden derlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Hentbol Federasyonu Başkanlığınca Şubat tarihlerinde Amasya ve Ordu illerinde yapılan 1. Lig Hentbol B Gurubu Erkekler müsabakalarına Üniversitemiz Spor Kulübü nün katılımı sağlandı. Düzce Üniversitesi tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenen Rock Konserine, Üniversitemiz Rock Gruplarının katılımı sağlandı. 13 Mart tarihinde "Hocalı Katliamı" konulu konferans düzenlenerek, konuşmacı olarak Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Recep KARACAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ali ASKER ile KAFKASSAM Derneği Başkanı Hasan OKTAN davet edildi. Devlet Personel Başkanlığı'nın Nisan -Haziran tarihi itibariyle "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı"na Üniversitemizi temsilen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Halil İbrahim YILDIZ katıldı. Üniversite Sporları Federasyonunca Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Badminton 2.Lig Müsabakalarına bayan,erkek, mix kategorilerinde katılım sağlandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Bartın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri konulu eğitim düzenlendi. 25 Nisan tarihinde Çanakkale'de düzenlenen "Çanakkale 57.Alay Yürüyüşü"ne Konseyi önderliğinde katılımı sağlandı. Üniversitemiz öğrencilerinin Öğrenci Nisan tarihleri arasında Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Karate Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlandı. Türkiye

23 Üniversitemiz Bülten 10. Sayısı için Başkanlığımız bünyesinde, yılları arsında yapılan faaliyetler yazılı ve CD ortamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne sunuldu Mayıs tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Güreş Müsabakalarına Üniversitemiz bayan ve erkek güreş takımının katılımı sağlandı. Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir; -Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. -Grup Seksendört Konseri -Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri - Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi -Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri -Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi. 11 Haziran tarihinde Bartın Atatürk Stadyumu nda Üniversitemiz 4. Mezuniyet Töreni düzenlendi. Başkanlığımız personelinden Tacettin BAYINDIR'ın Bünsem tarafından verilen Web tasarım kursuna katılımı sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nca Mayıs tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Muay Thai Müsabakalarına katılan Üniversitemiz Muay Thai takımı kafilesinin giderlerinin ödeme işlemleri yapıldı. 18 Temmuz tarihinde Eylül-Aralık dünemi için " Malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti" alımı ihalesi yapıldı. 7 adet vasıfsız geçici işçi çevre düzenlemesi işlerinde çalıştırıldı. Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Diş Hekimliği Bilimsel Kongresine Başkanlığımız personelinden Diş Hekimi Ayşe YILDIRAN'ın katılımı sağlandı

24 Öğrenci Kimlik Kartı, Para Sayma Makinesi, Spor Malzemeleri( Spor Kulübü ve BESYO) alımları yapıldı. 33 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Ekim-Aralık döneminde çalıştırılmak üzere geçici işçi(2) seçimi işlemleri yapıldı. Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin başvuruları alınmaya başlandı. TEV Bursu başvuruları için duyuru yapılarak, belgeler toplandı. Temizlik malzemesi alımı yapıldı. 2 adet vasıfsız geçici işçi alımı yapıldı. 27 Yabancı Uyruklu öğrencinin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Üniversitemiz Açılış Töreni yapıldı. Kısmi Zamanlı çalışmak için başvuran 385 öğrencinin belgelerinin değerlendirilmesi yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri: İlya Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi. Ücretsiz yemek yardımı için başvuran öğrencilerin durumlerı değerlendirilerek 12 öğrenciye ücretsiz yemek kartı düzenlendi. 13 Kasım tarihinde 2013 yılı malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmeti alımı ihalesi yapıldı. Broşür ve Kantin Fiyat Listesi basımı yapıldı. Büro ve İşyeri makine ve teçhizat alımları yapıldı. Türkiye Herkes için Spor Fedarasyonu'nca Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresine Dairemiz Başkanı Halil İbrahim YILDIZ'ın katılımı sağlandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Başkanlığımız izniyle stand açan yayınevleri ve bankalar: :Öznokta Yayınevi, Gema Gelişim Yayınevi, Mungan Kavram Yayınevi, Morkalem Yayınevi, İlya Yayınevi, TEB-Türkiye Ekonomi Bankası, Finans Bank. Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA tarafından "Şehir ve Medeniyet" konulu konferans verildi.ilgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı.

25 Üniversite Sporları Federasyonu'nun 26 Kasım -1 Aralık tarihlerinde, Çorum'da Hitit Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Futbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Bayanlar Voleybol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Hentbol (Kız-Erkek) Müsabakaları'na katılım sağlandı. Üniversite Sporları Federasyonu'nun Aralık tarihlerinde Sinop Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen 2. Lig.Basketbol Müsabakaları'na katılım sağlandı. Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN tarafından "Siyasi Coğrafya ve Klasik Metin İlişkisi" konulu konferans verildi. İlgili öğretim üyesinin yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri başkanlığımızca karşılandı. 3-5 Aralık tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Politika Kulübünce Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi"ne katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinden Reha Cenk YILMAZ, Engin İŞÇİMEN ve Gizem ÖZTÜRK'ün yolluk ve yevmiyeleri giderleri başkanlığımızca karşılandı. Üniversitemiz tarafından 27 Aralık tarihinde düzenlenen "Mehmet Akif ERSOY'u Anma Programına konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Turan KARATAŞ ile Prof.Dr. Yakup ÇELİK'in yolluk ve yevmiyeleri giserleri başkanlığımızca karşılandı. Yabancı Uyruklu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası işlemleri yapıldı. Medikososyal Merkezi için ( Otoklov ve Su Destele Cihazı )dayanıklı mal ve malzeme alımı yapıldı. Cepli Dosya, Bloknot, Karton Çanta Basımı ve alımı yapıldı.

26 6- Personel ve Öğrenci bazında verilen Yemek hizmeti Türü Yemek Adedi Oran Personel %26.25 Öğrenci %73.75 TOPLAM Konferans Salonu : Ses Sistemi Simultane tercümeye uygun olarak değiştirildi. Işık Sistemi ve projeksiyon cihazı yenilendi. Baskılı Tükenmez Kalem Kutulu: Basımı yaptırıldı.(1000 adet) Üniversite Bülteni: Basımı yaptırıldı.(3000 adet) 7-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülke Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Genel Sağlık Sigortası Olan ) Ülke Dağılımı Türkmenistan Azerbaycan Fas Kırgızistan İran Afganistan Filistin Toplam Öğrenci Sayısı

27 8-Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Bazında Dağılımı: Üniversitemizde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genel Sağlık Sigortası Fakülteler dağılımı Türkmenistan Öğrenci Sayısı Azerbaycan Öğrenci Sayısı Fas Öğrenci Sayısı Kırgızistan Öğrenci Sayısı İran Öğrenci Sayısı Afganistan Öğrenci Sayısı Filistin Öğrenci sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Orman Fakültes Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Toplam

28 9-BAHAR ŞENLİĞİ Üniversitemizce Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "4.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları ve Geleneksel 4.Bahar Şenliği" kapsamında Bahar Şenliği Açılış Töreni Bartın Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiş olup, akabinde aşağıda listelenen faaliyetler düzenlenmiştir. Osman CAVCI tiyatrosunca Öyle Bir Gerzek Televizyon ki adlı oyun sergilendi. Grup Seksendört Konseri Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri Bir Nefes Anadolu adlı müzik ve dans topluluğu gösterisi Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri Üniversitemiz Müzik Grupları konserleri düzenlendi. Mayıs ayında Bahar Şenliği Kupası başlığı altında masa tenisi, futsal ( salon futbolu ), ayak tenisi, voleybol, basketbol, bilek güreşi müsabakaları düzenlendi.

1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar

1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar BÖLÜM-III: ÖĞRENCİ İŞLERİ B. Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar 1. Engelli Öğrencilerin Sayısı, Kategorisi ve Bu Öğrencilere Sağlanan Kolaylıklar Yürüme engelli, nörosensörinal işitme kaybı, bilateral doğuştan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş ve Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun un 2880

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE l-(1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık,

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu 4 1 Yılda 1 defa (yıllık hazırlanıyor) 3 Daire Tüm Tahakkuk Birimler İdari Birimler 2 gün Yılda 4 defa (3 aylık olarak) 2 2 gün 1 Tüm Tahakkuk Birimleri 260 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2016 2016 Mali Yılı Üniversite bütçesi 47.603.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

4 MAYIS PAZARTESİ. Bahar Şenliği Etkinlikleri

4 MAYIS PAZARTESİ. Bahar Şenliği Etkinlikleri 4 MAYIS PAZARTESİ 10.30 Açılış Yer: KMYO Önü Protokol Konuşmaları Halk Oyunları Gösterisi Geleneksel Türk Sanatları Sergisi - Yer: Mavi Salon Girişi 11.15 Türk Halk Müziği Konseri Yer: Mavi Salon 13.35

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bandırma-2017 FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2017 2017 Mali Yılı Üniversite bütçesi 52.622.000 TL

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar,

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversitemizde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Öğrenci Konseyi ni oluşturmak için yapılan seçimler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2013-2014 KATILDIĞIMIZ SPOR BRANŞLARI VE TAKIM ANTRENÖRLERİ 1 ATLETİZM Arş. Gör. Görkem AYBARS 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTIPARMAK 3 BASKETBOL

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 3 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 19:30 5 Mart 2010 15:00 5 Mart 2010 19:30 6 Mart 2010 19:30 SERGİ 8 Mart 2010 10 Mart 2010 13:00 MİNİ KONSER ETKİNLİĞİN

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Üniversitemiz

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI ŞUBAT 1. Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Tespit Edilmesi Öğrencilerin Yetenekleri keşfetmekmelerini Sağlamak Sınıf Rehber (06-10 ŞUBAT) 2. okuma saati planını hazırlamak ve her hafta planı uygulamaya

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI ETKİNLİK PROGRAMI FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 3 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 15:00 4 Mart 2010 19:30 5 Mart 2010 15:00 5 Mart 2010 19:30 6 Mart 2010 19:30 SERGİ 8 Mart 2010 10 Mart 2010 13:00 MİNİ KONSER ETKİNLİĞİN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Atatürk Üniversitesi (erzurum) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Atatürk Üniversitesi

Detaylı

2016 MALİ YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 MALİ YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 MALİ YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1-Sunuş... 3 2- Misyon ve Vizyon... 4 2.1. Misyon... 4 2.2. Vizyon... 4 3- Teşkilat Şeması... 4 4-Yetki,

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Gelir getiren çalışmalarımız:

Gelir getiren çalışmalarımız: YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 05/10/2016-04/10/2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar : Ali AKYOL (Şube Müdürü) Halil

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi

Strateji Geliştirme Dairesi Aylık Değerlendirme Toplantısı Strateji Geliştirme Dairesi 03 Şubat 2012 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği,, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ HOŞ GELDİNİZ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI. w3.bilecik.edu.tr/sks/

ÜNİVERSİTESİ HOŞ GELDİNİZ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI. w3.bilecik.edu.tr/sks/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HOŞ GELDİNİZ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI w3.bilecik.edu.tr/sks/ GENEL BİLGİLER Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kanunu nun 46. ve 47.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : 1975 yılında Batman Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1982 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak öğretime devam eden Batman Üniversitesi 2007 yılında özerklik kazanmıştır. Üniversitenin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta:

FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL. Telefon: 0 (212) Faks: 0 (212) E-posta: FATİH MH. KORDONBOYU CD. NO:7 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL Telefon: 0 (212) 883 10 62 Faks: 0 (212)883 10 62 E-posta: 750885@meb.k12.tr 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 21 Mart Nevruz Kutlamaları

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle 2006-2007 Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle başlayan süreç bu gün 300 öğrenciyle eğitim sistemindeki

Detaylı

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI 15 MAYIS 2015 Gençlik Haftası Çelenk Sunma Töreni ve Valilik Makamını Ziyaret: Yer : Cumhuriyet Meydanı Saat : 10.00 (Çelenk Sunumu) Saat : 10.15 (Valilik Makamını Ziyaret), İl

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *YÖNETİCİ, BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ OKULA GELİŞLERİ *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI İLE PLANLAMALARIN YAPILMASI *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ BİLGİLENDİRME DOSYASI MAYIS,205 İÇİNDEKİLER: ) KANUN MADDESİ 2) AMAÇ 3) HEDEFLER 4) ÜNİVERSİTEMİZDE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı