1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ"

Transkript

1 1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ KONUM Çiğli, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde metrekarelik bir bölgeyi kaplar. Kuzeyde ve batıda Menemen, doğuda ise Karşıyaka ile komşudur. Yamanlar dağ silsilesi ile İzmir Körfezi arasındaki Gediz Nehri yatağının oluşturduğu bol alüvyonlu bir ovada bulunmaktadır. İki küçük vadi, tepeler ve delta özelliklerini taşıyan kıyı ovası, Çiğli'nin karakteristik coğrafi özellikleridir. İlçemizin tek akarsuyu ise Maltepe Deresi adını taşır. Tepeler ile ova arasından İzmir-Çanakkale Asfaltı geçmektedir. İlçenin denizden yüksekliği metrearasında değişmektedir. Bu yüzden Egekent, Güzeltepe, Evka 2, Evka-5, Evka-6 gibi mahalleler yamaçlarda kurulmuşken, Köyiçi ve İstasyonaltı gibi mahalleler ovalardadır. İlçe idari olarak 1 belde ve 22 mahalleden oluşmaktadır. İlçe arazisinin dekarı tarım arazisidir. Bu alanlarda bağcılık, zeytincilik ve pamuk yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizin tuz ihtiyacının % 60 ını karşılayan Çamaltı Tuzlası ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Dünyada nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları, pembe kanatlı flamingoları, 2005 İzmir Dünya Üniversite Spor Oyunlarının maskotu olan yalıçapkını, gri ve siyah leylekleri ile 220 kuş türü ve 80 bini aşan kuşun barındığı ve Türkiye nin ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan İzmir Kuş Cenneti büyük bölümüyle Çiğli dedir. Aynı zamanda doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Kuş Cenneti nde ziyaretçi merkezi, kuş gözlem kuleleri, dürbün ve gezi bisikletleri bulunmaktadır. Ülkemizin sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Çiğli de kurulmuştur. Bölgede 318 adet büyük, 177 adet de küçük sanayi parseli yer almaktadır. Bu parsellere ilaveten bölgenin güneyinde imara açılan yeni sanayi alanında 100 sanayi parseli daha sanayicilere tahsis edilmiştir. Bu parsellerin de üretime geçmesiyle bölgedeki tesis 595 olacaktır. Bugün, fiziki altyapısı ve sunduğu hizmetler ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyinde olan bölge, İzmir ve Ege Bölgesi için önemli bir istihdam merkezi olmakla beraber, 2 milyar dolarlık yıllık ihracat hacmi ile ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Bölge tesislerinde bugün için 25 bin kişi istihdam edilmekte olup, bölge tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde bin kişinin istihdamının sağlanacağı tahmin edilmektedir. Tekel yaprak tütün işletme Müdürlüğü de ilçe sınırları içindedir. İlçenin bir diğer önemli sanayi kuruluşu da Tariş İplik Fabrikası dır. %100 pamuklu iplik ve örgü kumaşın üretildiği bu fabrikada, üretimin küçük bir kısmı dış piyasaya, geri kalan çoğunluğu ise iç piyasaya satılmaktadır ULAŞIM Karayolu ile: E-5 Karayolu [İzmir-Çanakkale Asfaltı] Demiryolu ile: Aliağa-Menderes hattı (Çiğli İstasyonu) hafif raylı sistemi TARİHÇE

2 19. yüzyıla kadar küçük bir köy olan Çiğli nin, ya da eski ismiyle Sillyos un ilk yerleşim alanı şimdiki Köyiçi mahallesidir. Daha sonraları, 1893 yılında Girit ve Yugoslavya'dan gelen Müslüman Türk kökenli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle, Çiğli Rum ve Türk lerin yaşadığı iki mahalleli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Yunan işgali sırasında da İzmirliler tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, mübadele yolu ile Çiğli deki Rumlar Yunanistan a giderlerken yerine Batı Trakya dan gelen Türk ler yerleştirilmiştir yılından sonraları Muş-Varto ve Erzurum-Hınıs depremlerinde evlerini kaybeden bazı yurttaşlarımız, Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri'nde iskân edilmişlerdir. Bu süreç daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyükçiğli, Küçükçiğli ve Balatçık Mahallelerine yerleşmesiyle devam etmiştir yılında ilçe statüsünü kazanan Çiğli, bu tarihten itibaren, Atatürk Organize Sanayi, Egekent, Evka 2, Evka 5, Evka 6 yerleşim alanları ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir'in en hızlı gelişen ilçelerinden biri haline gelmiştir NÜFUS 2000 yılı sayım sonuçlarına göre toplam nüfusu , nufüs artış hızı yıllık %3,7 dir.(die) Çiğli Sağlık Grup Başkanlığı 2005 yılı verilerine göre ise, Çiğli nin toplam nüfusu dir KONUT ALANI Konut Alanı (m²) Mevcut Konut Sayısı İlave Olabilecek Konut Toplam Kapasite Adet 6181 Adet Adet 2. STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMALARI 2.1. ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ

3 Çiğli Belediye Başkanlığınca, Başkan Yardımcısı- Mali Hizmetler Yetkilisi Mustafa Doğan ın Koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. Haluk Soyuer in danışmanlığında, aşağıdaki Stratejik Planlama Çalışma Ekibi oluşturulmuştur. Mustafa Doğan (Koordinatör) Erkan Gül Prof. Dr. Haluk Soyuer Hüseyin Benzer Ömer Kurt Mine Kıllı Başak Karaduman Özlem Değerli Gülşah Aslan BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI DANIŞMAN APK MÜDÜRÜ HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ 2.2. ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, üniversiteyi temsilen Prof. Dr. Haluk Soyuer stratejik plan çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bu işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak projeler geliştirme çalışmaları da sürdürülecektir. Çiğli Belediyesi, kültürel içerikli çalışmalarında da Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümü ile işbirliği içerisindedir. 3. DURUM ANALİZİ

4 3.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ MEVCUT ORGANİZASYON YAPISI KURUMSAL YAPI BELEDİYE MECLİSİ : 31 ÜYE BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI : 7 ÜYE : 5 ADET MÜDÜRLÜKLER ( 3 ŞUBE MÜDÜRÜ DAHİL) : 26 ADET GÖREVLERİ 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

5 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

6 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez MALİ YAPI

7 2005 YILI TAHAKKUK VE TAHSİLAT TABLOSU GELİR TÜRLERİ TAHAKKUK TAHSİLAT % % TAHSİLAT GELİRİN ORANI İÇİNDEKİ PAYI A GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ B , ,65 100,00% 41,79% BELEDİYE VERGİLERİ VE HARÇLAR , ,24 71,60% 43,75% BELEDİYE VERGİLERİ a ) Emlak Vergisi , ,01 69,17% 35,68% , ,58 59,53% 22,54% b ) Çevre Temizlik Vergisi , ,22 92,84% 1,32% c ) Diğer Belediye Vergileri , ,16 96,04% 11,47% BELEDİYE HARÇLARI , ,23 84,76% 8,08% C VERGİ DIŞI GELİRLER , ,69 89,65% 13,61% HARCAMALARA KATILIM PAYLARI , ,44 69,49% 3,48% BELEDİYE MALLARI GELİRLERİ , ,65 100,58% 5,10% VERGİ CEZALARI , ,84 100,00% 4,17% PARA CEZALARI , ,10 83,76% 0,23% ÇEŞİTLİ GELİRLER , ,66 100,00% 0,66%

8 D YARDIM ve FONLAR , ,65 100,00% 0,85% YARDIM VE FONLAR , ,65 100,00% 0,85% GENEL TOPLAM , ,23 84,09% 100,00% PERSONEL YAPISI Çiğli Belediyesi 2006 yılı Nisan ayı itibariyle; 139 memur, 1 sözleşmeli memur, 32 kadrolu işçi, 387 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 559 personeli ile hizmet vermektedir. Bu tarih itibariyle belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Çalışanların % 63 ü erkek, % 37 si kadındır. Yaş ortalaması 35,6 tır. çalışanların %18 i üniversite, %15, ön lisans, % 21 lise, % 5 i ortaokul, % 41 i ilkokul mezunudur.

9 Çalışanların Öğrenim Durumu Çalışanların Cinsiyet Dağılımı İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

10 Çiğli Belediyesi, kurum kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesini, kurum içi etkin iletişim ortamının oluşturulmasını, çalışanların verimlilik ve motivasyonlarının arttırılmasını, birimler ve kişiler arasında dayanışma, işbirliği ve çok yönlü iletişimin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, Çiğli Belediyesi çalışanlarına yönelik, Çalışan Memnuniyeti Ölçümü Araştırması Anketi düzenlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda anketi cevaplayanlar tarafından ortaya çıkarılan güçlü ve zayıf yönler şu şekildedir: Güçlü Yönler Çiğli Belediye Başkanı nın geleceğe yönelik gerçekçi ve ulaşılabilir hedefleri vardır. Belediye Başkanı Çiğli Belediyesi ni bu hedeflere yöneltmektedir. Çiğli Belediye Başkanı güçlü liderlik özelliklerine sahiptir. Çiğli Belediye Başkanı güçlü kamuoyu desteğine sahiptir. Çiğli Belediyesi hizmet binası görevsel amaçlara hizmet etmektedir. Zayıf Yönler Çiğli Belediyesi nde çalışanlara sağlanan parasal olanaklar piyasa koşullarına göre tatmin edici düzeyde değildir. Çiğli Belediyesi nde çalışanlara yönelik sosyal faaliyetler yetersizdir. Çiğli Belediyesi nin çalışanlarına yönelik yetenek, tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırıcı uygulamalar yetersizdir. Birimler arasındaki koordinasyon yeterince iyi işlememektedir Çalışanlar arasındaki rekabet ortamı yapıcı ve performans arttırıcı nitelikte değildir.

11 FİZİKSEL ALT YAPI Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman ADI ADET ADI ADET BİLGİSAYAR 65 KAMERA 1 YAZICI 42 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI 1 FAX + FOTOKOPİ + YAZICI 2 FOTOĞRAF MAKİNASI 2 DAKTİLO 4 VİDEO 3 ETÜV (NÜVE 400) 1 MÜZİK SETİ 1 OTOSKOP 2 TELSİZ CİHAZI 1 BİLGİSAYARLI EKG CİHAZI 1 NİVO 1 SANTRİFÜJ ALETİ 2 MİRA 2 NEGATASKOP 1 ELEKTRİKLİ UZAKLIK ÖLÇEĞİ 1 STATESKOP 1 PRİZMA VE PALON 2 TANSİYON ALETİ 2 EL GPS 2 GÜÇ KAYNAĞI 1 JALON 1 NUMARATÖR 1 IŞIKLI PANO 1 NUMARATÖR EKRANI 17 NUMARATÖR TUŞU 17 PARA SAYMA MAKİNASI 1 IŞIKLI PARA SAYMA MAKİNASI 1 TELEVİZYON 1 FOTOKOPİ MAKİNASI 1 TEKSİR 1 FAX 3 MÜZİK SETİ 2 YAZICI + FOTOKOPİ 1 PLAZMA TELEVİZYON 1 DVD - VCD 1 VCD 1 TELEVİZYON UYDUSU 1 SES SİSTEMİ 1 HOPARLÖR 1

12 MİKSER CİHAZI 1 MİKROFON 1 TARAYICI 2 Araç ve İş Makinaları 1 (1 adet) Renault Binek Taksi (1980) 35 (1 adet) Vanguard İlaçlama Aracı (2005) 2 (1 adet) Renault Binek Taksi (2000) 36 (1 adet) BMC Cenaze Aracı (2005) 3 (1 adet) Opel Omega Binek Taksi (1999) 37 (1 adet) Ford Transit Ambulans (2005) 4 (1 adet) Opel Vectra Binek Taksi (1992) 38 (1 adet) Oerlikon Gazaltı Kaynak Makinası 5 (1 adet) Renault-Megan II Sedan Taksi (2006) 39 (1 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1996) 6 (2 adet) Wolksvagen Caddy Kombi Binek Araç (2006) 40 ( 2 adet) Fatih 170x25 Damperli Kamyon (1994) 7 (4 adet) Opel Vectra Binek Araç (2006) 41 (1 adet) Fatih 170x25 Damperli Kamyon (1996) 8 (1 adet) BMC- Mega Star Binek Minübüs(2006) 42 (1 adet) Fatih 145x22 Kamyon (1991) 9 (1 adet) TM 30 Binek Minübüs (1982) 43 ( 2 adet) Pro 827 Damperli Kamyon(2005) 10 (1 adet) İveco Binek Otobüs (2006) 44 (1 adet) BMC 140 Damperli Kamyon (1977) 11 (1 adet) İveco-M23 Binek Otobüs (2006) 45 (1 adet) DAF 2100 Damperli Kamyon (1986) 12 (3 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (1982) 46 (1 adet) Fatih 170x25 Vidanjör ( (2 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1998) 47 (1 adet) Fatih 180x25 Vidanjör (2004) 14 (1 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (1986) 48 (1 adet) Liebeherr Ekskavatör (1997) 15 (1 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1996) 49 (2 adet) HMK 100 Kepçe (1994) 16 (1 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (2001) 50 (1 adet) Jenbach Kompresör (1985) 17 (1 adet) BMC Çift Sıra Binek Kamyonet (2006) 51 (1 adet) Copco Kompresör (1985) 18 (1 adet) Levent Çift Sıra Binek Kamyonet (1994) 52 (1 adet) Makine Kimya Kompresör (1978) 19 (1 adet) Lupomat Hava Kompresörü (2005) 53 (1 adet) Bomag Silindir (1986) 20 (2 adet)rottest Yıkama Makinası (1998) 54 (2 adet) Katmerciler Orta Silindir 21 (1 adet) Bomag Kaynak Jeneratörü (1986) 55 (1 adet) Katmerciler El Silindiri 22 (1 adet) Fatih 145x22 Kamyon (1996) 56 (2 adet) BMC-100 Çift Sıra (2006) 23 (1 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1993) 57 (1 adet) Bedford Kamyonet (1972) 24 (2 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1996) 58 (1 adet) Fatih 170x25 Kamyon (1993) 25 (1 adet) Levent Çift Sıra Binek Kamyonet (1998) 59 (1 adet) Wolksvagen Binek Minübüs (2006) 26 (2 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1998) 60 (1 adet) BMC 100 Çift Sıra Binek Kamyonet (2006) 27 (3 adet) Fatih 200x26 Çöp Kamyonu (2000) 61 (1 adet) Viking Çim Biçme Makinası 28 (6 adet) Fatih 180x25 Çöp Kamyonu (2005) 62 (2 adet) 6 HP Benzinli Çim Biçme Makinası 29 (1 adet) Prof 617 Çöp Kamyonu (1998) 63 (1 adet) 4 HP Motorlu Testere

13 30 (1 adet) İveco 5,9 Çöp Kamyonu (2002) 64 (1 adet) 5,5 HP 60 lık Şerit Makinası 31 (1 adet) BMC Damperli Kamyon (1971) 65 (1 adet) 4 HP Yatar Daire Makinası 32 (2 adet) BMC Süpürge Aracı (2006) 66 (1 adet) 4 HP 40 lık Planya Makinası 33 (1 adet) ULV-1 İlaçlama Aracı 67 (1 adet) 5,5 HP 40 lık Kalınlık Makinası 34 (1 adet) ULV-2 İlaçlama Aracı Taşınmazlar[1] Hizmet Binaları 1- Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin Belediye Hizmet Birimlerin hizmet verdiği 3. 4.ve 6. katlar ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerin hizmet verdiği 5. kat, 2. katta bulunan Halkla İlişkiler. 2- Anadolu Caddesi Belediye İş Merkezi karşısında bulunan Kültür Merkezi 3- Çarşı içi, 8001 Sokakta bulunan bina (Zabıta Müdürlüğü) 4- Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası 5- Evka-2 Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası 6- Evka-2 Kütüphane 7- Sağlık İşleri Müdürlüğü (Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, Kullanım Hakkı Belediyemizin) 8- Veterinerlik Binası 9- Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası 10- K.Çiğli Mahallesi Muhtarlık Binası 11- Şirintepe Mahallesi Muhtarlık Binası 12- Evka-6 Mahallesi Muhtarlık Binası 13- Uğur MUMCU Mahallesi Muhtarlık Binası 14- Güzeltepe Mahallesi Güzeltepe Pazar yeri 8087/1 Sokak 12 No lu Zabıta Noktası

14 3.2. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Çiğli Belediyesi nin paydaşları; Çiğli Halkı, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve Esnaf Odaları olarak belirlenmiştir. Paydaş görüşlerinin alınabilmesi için Çiğli Belediyesi Encümen Salonu ve Meclis Salonu nda bir dizi toplantılar düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan başlıca toplantılar şunlardır: Toplantıların Adı Tarihi Katılımcılar

15 Çiğli İlçesi 14 Mart 2006 Saadet Partisi, AK Parti, SHP, ÖDP, Siyasi Partileri Emek Partisi, İşçi Partisi, MHP Muhtarlar 15 Mart 2006 Evka-2 Mahallesi Muhtarı, İzkent Mahallesi Muhtarı, Evka-6 Mahallesi Muhtarı, Esentepe Mahallesi Muhtarı, Güzeltepe Mahallesi Muhtarı, Köyiçi Mahallesi Muhtarı, Çağdaş Mahallesi Muhtarı, Egekent Mahallesi Muhtarı, İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı, Yeni Mahalle Muhtarı, Maltepe Mahallesi Muhtarı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı, K. Çiğli Mahallesi Muhtarı, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı, Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Çiğli İlçesi 15 Mart 2006 Yeni Mahalle Spor Kulübü, Maltepe Spor Kulüpleri Spor Kulübü Güzeltepe Spor Kulübü, İZTİK Tenis İhtisas Kulübü, Sasalı Belediyespor, İzmir Teakwando İhtisas Spor Kulübü Derneği Diğer Sivil 30 Mart 2006 İşsizlikle ve Pahalılıkla Savaş Derneği, Toplum Kuruluşları Evka-2 Camii Derneği, Ata Sanayini Özelleştirme Derneği, Çiğli Erzurumlular Derneği, K. Çiğli Kültür ve Dayanışma Derneği, Alıçlık Köyü Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hek. Derneği, Çiğli Esnaf ve Sanatkârlar Koop. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Çiğli Şubesi, Haber-Sen Çiğli Şubesi, Makedonya Göçmenleri Day. ve Kül. Derneği Çiğli Şubesi, Makedonya Göçmenleri Day. ve Kül. Derneği, ÇEKEV Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Erzurum Yenilik Köyü Dayanışma Derneği, SYDV Çiğli Şubesi, Çiğli Rotary Kulübü, Çiğliye Gönül Verenler Kültür ve Dayanışma Derneği.

16 Yukarıdaki toplantıların tümünde, Stratejik Planlamanın ne olduğu ve Belediyenin sürdürmekte olduğu stratejik planlama çalışmaları ile ilgili önbilgi verildikten sonra; paydaşların planlamada yer almasını istedikleri hedefler hakkında ve GZFT Analizi formu dağıtılarak güçlü-zayıf yanlar ve fırsat-tehditler hakkında görüşleri alınmıştır. Ayrıca toplantılarda paydaşların yaşadıkları sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözüm önerileri de tartışılmıştır HEDEF KİTLE ANALİZİ Çiğli bölgesinde ikamet eden halkın görüşlerini almak için; Hane halkı Memnuniyeti anket çalışması düzenlenmiştir. Çalışmada, halkın belediyenin sunmakta olduğu hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ortaya çıkarılmış ve belediye faaliyetlerine verdikleri önem derecesi ölçülmüştür. Kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışma, 518 anket formu üzerinden değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına göre, araştırmaya katılanların Çiğli Belediyesi nin aşağıdaki hizmet ve faaliyetlerinden memnun oldukları sonucu ortaya çıkmıştır: İmar hizmetleri Su ve kanalizasyon Zabıta hizmetleri Acil yardım İtfaiye Cenaze işlemleri Sağlık işlerinin faaliyetleri Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik hizmetler Yol, asfalt, parke, tretuar çalışmaları Park / bahçe yapım bakım onarım hizmetleri Çiğli belediyesinin hizmet anlayışı Veterinerlik faaliyetleri Araştırmaya katılanlar Çiğli Belediyesi nin aşağıdaki hizmet ve faaliyetlerinden yeterli düzeyde memnun değildirler:

17 Çevre sağlığı, çevre temizliği kapsamındaki çöp ve katı atık toplama hizmetleri Kurtarma ve ambulans hizmetleri Sosyal hizmetler (çocuklara diş sağlığı eğitimi sunma, kadın dayanışma merkezi gibi) Kültür ve sanat faaliyetleri Alo belediye hattı ( ) hizmeti Çalışmada ortaya çıkarılan bir diğer bulgu, Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş veya geçirilmesi planlanan projelerine / faaliyetlerine verilen önem düzeyleri olmuştur: Araştırmaya katılanlara göre Çiğli Belediyesi nin su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde iyileştirmeye gitmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre belli bölgelerdeki (Balatçık ve Küçük çiğli gibi) imar problemlerinin çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli Belediyesi nin sağlık tesislerinin kurulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre spor alanları, parklar, yeşil alanların arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre toplu konutlardaki artıştan kaynaklanan ulaşım sorunlarının azaltılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Balatçık kesiminde tespit edilen sıcak su kaynağından yararlanılması (Jeotermal Enerjinden yararlanma) önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli pazarının iyileştirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre belli mahallelerdeki okul sorunlarının çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre okul öncesi eğitim kurumları açılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yol, asfalt, parke, tretuar çalışmalarının arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre otopark sorunun üstesinden gelinmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre şehir içi trafik sorunun çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yasa dışı yapı ve yapı bulunan parsellerin her tür işleminin (satıştakas-bağış) önlenmesi önemlidir.

18 Araştırmaya katılanlara göre Kuş cennetinin terkedilmişlik ve unutulmuşluktan kurtarılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Evka-2 de beş yüz kişilik Anfi Tiyatro Projesi nin hayata geçirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre içinde tiyatro, sinema, nikâh dairesi, alışveriş merkezi ve çok amaçlı alan bulunacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ni halkın hizmetine sunulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli nin tanıtımının yapılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre temiz su, atık su, enerji ve iletişim altyapısının en iyi düzeye getirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre çöp ve atıkların bölgeden ayıklanarak yeniden ekonomik değere dönüştürülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre su kalitesinin arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerinin iyileştirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerine verilen önemin artması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre tam teşekküllü bir Merkez Devlet Hastanesi projesinin yaşam bulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli'nin büyümesi ve gelişmesiyle ilgili önemli yatırımlarla uzun vadeli borçlanmalara karar vermeden önce 'Halkoyuna' başvurulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yerel yönetimde aşırı ve siyasi amaçlı kadrolaşmaktan kaçınılması önemlidir. Anket formunda Çiğli hane halkının Çiğli Belediyesi nden belediye yönetiminin kendisinin taahhüt ettiği proje ve faaliyetler dışında beklentileri açık uçlu soruyla sorulmuş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: Pazaryeri yapılması Pazarcıların denetlenmesi Sosyal yardımlaşmanın arttırılması Sanayiye gidiş yollarının düzeltilmesi

19 Izgara nın arttırılması Yollara set konması İlaçlamanın arttırılması Çocuk parklarının ve yeşil alanların arttırılması İş olanaklarının arttırılması Güvenlik önlemlerinin arttırılması (Belli saatten sonra sokaklar oldukça güvensiz bir hale gelmektedir) Kapkaç probleminin önüne geçilmesi Yoksul çocuklara burs verilmesi Maddi yardım sağlanması Çiğli Belediyesi ne bir meydan alanı yaratılması Çöplerden yayılan kokuların önlenmesi, çöplerin düzenli toplanması Şehir planlamasının iyileştirilmesi Halkın bilgilendirilmesine yönelik eğitimler verilmesi Binaların dış cephe düzenlemelerinin yapılması Daha fazla yatırım yapılması Liman yapılması çünkü bazı bölgelerde halkın bir kısmı balıkçılıkla ilgilenmektedir. Sanayi yolunun açılması Kadınlara özel spor alanları ve sosyal tesisler yapılması. Merkezi bir alışveriş ortamı sağlanması Kütüphane yapılması Engellilere yardım edilmesi. Onlar için özel tuvaletler yapılması. Yaşlılara özel sosyal tesisler inşa edilmesi Sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışılması

20 Katı atıklar için ayrı çöp bidonları konması Gençlere yönelik sosyal faaliyetler yapılması Belediyede yapılan resmi işlemlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar düzeltilmesi ve personelin daha güler yüzlü bir şekilde hizmet vermesi Ücretsiz konserler düzenlenmesi İstihdam imkânlarının arttırılması Gündüz sinemasının tekrar faaliyete geçirilmesi Harmandalı Çöplüğü nden yayılan kokuya çözüm bulunması Ev hanımlarının yaptıkları işleri satabilmeleri için bir alan oluşturulması Yürüyüş ve koşu parkurları yapılması Alt yapı şebekeleri kurulması Yaşlılara özel sosyal tesisler inşa edilmesi Anadolu Caddesinin ıslah edilmesi Huzur evi yapılması KOBİ lerin geliştirilmesine önem verilmesi GZFT (GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT - TEHDİT) ANALİZİ Çiğli Belediyesi üst yönetici ve müdürleri ve Çiğli Belediyesi paydaşlarıyla yapılan GZFT Analizi şu şekilde sonuçlanmıştır. GÜÇLÜ YÖNLER

21 Üst yöneticilerin çalışanlarla düzgün iletişimi Ar-Ge Biriminin kurulmuş olması Kardeş belediye uygulaması ile karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunulması Halkla İlişkiler biriminin kurulması Belediyenin fiziki görüntüsünün şeffaflaştırılması Kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve beceri kazandırmaya yönelik projelerin fazlalığı Çalışanlarının çoğunun ilçe halkından olması nedeniyle belediyenin halka iletişiminin daha kolay yürümesi Metropol ilçe olması Park, ağaçlandırma ve yeşil alanlara yönelik çalışmalar olması Çalışan memurun sendikalı olması ZAYIF YÖNLER Belediyenin borçlarının olması Birim içi ve birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği Teknolojik altyapı eksikliği Personelin çağımız teknolojisinden yeterli düzeyde yararlanmasını sağlayacak bilgi ve kaynakların yetersizliği hizmet içi eğitim eksikliği Belediyeye ait istatistikî bilgilerin olmayışı nedeniyle, değerlendirmelerin yapılamaması Yapılan hizmetlerin halka yeterince tanıtılamaması Birim amirlerinin mesleki ve teknolojik bilgi eksikliği Belediye gelirlerinin toplanmasında yaşanan güçlükler Çalışanların %30 unun belediyede kadrolu olması nedeniyle çalışanlar arasında aidiyet duygusunda eksiklik Kaynak yetersizliği nedeniyle Ar-Ge yatırımlarının ve çalışmalarının az olması Kent bilgi sisteminin oluşturulamaması ve buna bağlı olarak e-belediyenin oluşturulamaması Araç, gereç ve donanım yetersizliği FIRSATLAR OSB ve Küçük Sanayi Sitesinin varlığı ve gelişme potansiyelleri uş Cenneti nin varlığı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ MECLİSİ Karar No : 95 Toplantı Tarihi :03/07/2006 Konusu : Melikgazi Belediyesi Stratejik Planlama. Meclis gündeminin 1.maddesinde yer alan;melikgazi Belediyesi nin 20072011

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı