1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ"

Transkript

1 1. GENEL BİLGİLER 1.1. ÇİĞLİ İLÇESİ KONUM Çiğli, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde metrekarelik bir bölgeyi kaplar. Kuzeyde ve batıda Menemen, doğuda ise Karşıyaka ile komşudur. Yamanlar dağ silsilesi ile İzmir Körfezi arasındaki Gediz Nehri yatağının oluşturduğu bol alüvyonlu bir ovada bulunmaktadır. İki küçük vadi, tepeler ve delta özelliklerini taşıyan kıyı ovası, Çiğli'nin karakteristik coğrafi özellikleridir. İlçemizin tek akarsuyu ise Maltepe Deresi adını taşır. Tepeler ile ova arasından İzmir-Çanakkale Asfaltı geçmektedir. İlçenin denizden yüksekliği metrearasında değişmektedir. Bu yüzden Egekent, Güzeltepe, Evka 2, Evka-5, Evka-6 gibi mahalleler yamaçlarda kurulmuşken, Köyiçi ve İstasyonaltı gibi mahalleler ovalardadır. İlçe idari olarak 1 belde ve 22 mahalleden oluşmaktadır. İlçe arazisinin dekarı tarım arazisidir. Bu alanlarda bağcılık, zeytincilik ve pamuk yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizin tuz ihtiyacının % 60 ını karşılayan Çamaltı Tuzlası ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Dünyada nesli tükenmekte olan tepeli pelikanları, pembe kanatlı flamingoları, 2005 İzmir Dünya Üniversite Spor Oyunlarının maskotu olan yalıçapkını, gri ve siyah leylekleri ile 220 kuş türü ve 80 bini aşan kuşun barındığı ve Türkiye nin ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan İzmir Kuş Cenneti büyük bölümüyle Çiğli dedir. Aynı zamanda doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Kuş Cenneti nde ziyaretçi merkezi, kuş gözlem kuleleri, dürbün ve gezi bisikletleri bulunmaktadır. Ülkemizin sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Çiğli de kurulmuştur. Bölgede 318 adet büyük, 177 adet de küçük sanayi parseli yer almaktadır. Bu parsellere ilaveten bölgenin güneyinde imara açılan yeni sanayi alanında 100 sanayi parseli daha sanayicilere tahsis edilmiştir. Bu parsellerin de üretime geçmesiyle bölgedeki tesis 595 olacaktır. Bugün, fiziki altyapısı ve sunduğu hizmetler ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyinde olan bölge, İzmir ve Ege Bölgesi için önemli bir istihdam merkezi olmakla beraber, 2 milyar dolarlık yıllık ihracat hacmi ile ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Bölge tesislerinde bugün için 25 bin kişi istihdam edilmekte olup, bölge tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde bin kişinin istihdamının sağlanacağı tahmin edilmektedir. Tekel yaprak tütün işletme Müdürlüğü de ilçe sınırları içindedir. İlçenin bir diğer önemli sanayi kuruluşu da Tariş İplik Fabrikası dır. %100 pamuklu iplik ve örgü kumaşın üretildiği bu fabrikada, üretimin küçük bir kısmı dış piyasaya, geri kalan çoğunluğu ise iç piyasaya satılmaktadır ULAŞIM Karayolu ile: E-5 Karayolu [İzmir-Çanakkale Asfaltı] Demiryolu ile: Aliağa-Menderes hattı (Çiğli İstasyonu) hafif raylı sistemi TARİHÇE

2 19. yüzyıla kadar küçük bir köy olan Çiğli nin, ya da eski ismiyle Sillyos un ilk yerleşim alanı şimdiki Köyiçi mahallesidir. Daha sonraları, 1893 yılında Girit ve Yugoslavya'dan gelen Müslüman Türk kökenli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesiyle, Çiğli Rum ve Türk lerin yaşadığı iki mahalleli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Yunan işgali sırasında da İzmirliler tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, mübadele yolu ile Çiğli deki Rumlar Yunanistan a giderlerken yerine Batı Trakya dan gelen Türk ler yerleştirilmiştir yılından sonraları Muş-Varto ve Erzurum-Hınıs depremlerinde evlerini kaybeden bazı yurttaşlarımız, Güzeltepe ve Şirintepe Mahalleleri'nde iskân edilmişlerdir. Bu süreç daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyükçiğli, Küçükçiğli ve Balatçık Mahallelerine yerleşmesiyle devam etmiştir yılında ilçe statüsünü kazanan Çiğli, bu tarihten itibaren, Atatürk Organize Sanayi, Egekent, Evka 2, Evka 5, Evka 6 yerleşim alanları ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile İzmir'in en hızlı gelişen ilçelerinden biri haline gelmiştir NÜFUS 2000 yılı sayım sonuçlarına göre toplam nüfusu , nufüs artış hızı yıllık %3,7 dir.(die) Çiğli Sağlık Grup Başkanlığı 2005 yılı verilerine göre ise, Çiğli nin toplam nüfusu dir KONUT ALANI Konut Alanı (m²) Mevcut Konut Sayısı İlave Olabilecek Konut Toplam Kapasite Adet 6181 Adet Adet 2. STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMALARI 2.1. ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ

3 Çiğli Belediye Başkanlığınca, Başkan Yardımcısı- Mali Hizmetler Yetkilisi Mustafa Doğan ın Koordinatörlüğünde ve Prof. Dr. Haluk Soyuer in danışmanlığında, aşağıdaki Stratejik Planlama Çalışma Ekibi oluşturulmuştur. Mustafa Doğan (Koordinatör) Erkan Gül Prof. Dr. Haluk Soyuer Hüseyin Benzer Ömer Kurt Mine Kıllı Başak Karaduman Özlem Değerli Gülşah Aslan BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI DANIŞMAN APK MÜDÜRÜ HESAP İŞLERİ MÜDÜRÜ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ APK MÜDÜRLÜĞÜ 2.2. ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, üniversiteyi temsilen Prof. Dr. Haluk Soyuer stratejik plan çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bu işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak projeler geliştirme çalışmaları da sürdürülecektir. Çiğli Belediyesi, kültürel içerikli çalışmalarında da Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümü ile işbirliği içerisindedir. 3. DURUM ANALİZİ

4 3.1. İÇ ÇEVRE ANALİZİ MEVCUT ORGANİZASYON YAPISI KURUMSAL YAPI BELEDİYE MECLİSİ : 31 ÜYE BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI : 7 ÜYE : 5 ADET MÜDÜRLÜKLER ( 3 ŞUBE MÜDÜRÜ DAHİL) : 26 ADET GÖREVLERİ 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

5 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

6 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyük şehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez MALİ YAPI

7 2005 YILI TAHAKKUK VE TAHSİLAT TABLOSU GELİR TÜRLERİ TAHAKKUK TAHSİLAT % % TAHSİLAT GELİRİN ORANI İÇİNDEKİ PAYI A GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ B , ,65 100,00% 41,79% BELEDİYE VERGİLERİ VE HARÇLAR , ,24 71,60% 43,75% BELEDİYE VERGİLERİ a ) Emlak Vergisi , ,01 69,17% 35,68% , ,58 59,53% 22,54% b ) Çevre Temizlik Vergisi , ,22 92,84% 1,32% c ) Diğer Belediye Vergileri , ,16 96,04% 11,47% BELEDİYE HARÇLARI , ,23 84,76% 8,08% C VERGİ DIŞI GELİRLER , ,69 89,65% 13,61% HARCAMALARA KATILIM PAYLARI , ,44 69,49% 3,48% BELEDİYE MALLARI GELİRLERİ , ,65 100,58% 5,10% VERGİ CEZALARI , ,84 100,00% 4,17% PARA CEZALARI , ,10 83,76% 0,23% ÇEŞİTLİ GELİRLER , ,66 100,00% 0,66%

8 D YARDIM ve FONLAR , ,65 100,00% 0,85% YARDIM VE FONLAR , ,65 100,00% 0,85% GENEL TOPLAM , ,23 84,09% 100,00% PERSONEL YAPISI Çiğli Belediyesi 2006 yılı Nisan ayı itibariyle; 139 memur, 1 sözleşmeli memur, 32 kadrolu işçi, 387 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 559 personeli ile hizmet vermektedir. Bu tarih itibariyle belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Çalışanların % 63 ü erkek, % 37 si kadındır. Yaş ortalaması 35,6 tır. çalışanların %18 i üniversite, %15, ön lisans, % 21 lise, % 5 i ortaokul, % 41 i ilkokul mezunudur.

9 Çalışanların Öğrenim Durumu Çalışanların Cinsiyet Dağılımı İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

10 Çiğli Belediyesi, kurum kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesini, kurum içi etkin iletişim ortamının oluşturulmasını, çalışanların verimlilik ve motivasyonlarının arttırılmasını, birimler ve kişiler arasında dayanışma, işbirliği ve çok yönlü iletişimin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, Çiğli Belediyesi çalışanlarına yönelik, Çalışan Memnuniyeti Ölçümü Araştırması Anketi düzenlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda anketi cevaplayanlar tarafından ortaya çıkarılan güçlü ve zayıf yönler şu şekildedir: Güçlü Yönler Çiğli Belediye Başkanı nın geleceğe yönelik gerçekçi ve ulaşılabilir hedefleri vardır. Belediye Başkanı Çiğli Belediyesi ni bu hedeflere yöneltmektedir. Çiğli Belediye Başkanı güçlü liderlik özelliklerine sahiptir. Çiğli Belediye Başkanı güçlü kamuoyu desteğine sahiptir. Çiğli Belediyesi hizmet binası görevsel amaçlara hizmet etmektedir. Zayıf Yönler Çiğli Belediyesi nde çalışanlara sağlanan parasal olanaklar piyasa koşullarına göre tatmin edici düzeyde değildir. Çiğli Belediyesi nde çalışanlara yönelik sosyal faaliyetler yetersizdir. Çiğli Belediyesi nin çalışanlarına yönelik yetenek, tecrübe ve bilgi birikimlerini arttırıcı uygulamalar yetersizdir. Birimler arasındaki koordinasyon yeterince iyi işlememektedir Çalışanlar arasındaki rekabet ortamı yapıcı ve performans arttırıcı nitelikte değildir.

11 FİZİKSEL ALT YAPI Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman ADI ADET ADI ADET BİLGİSAYAR 65 KAMERA 1 YAZICI 42 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI 1 FAX + FOTOKOPİ + YAZICI 2 FOTOĞRAF MAKİNASI 2 DAKTİLO 4 VİDEO 3 ETÜV (NÜVE 400) 1 MÜZİK SETİ 1 OTOSKOP 2 TELSİZ CİHAZI 1 BİLGİSAYARLI EKG CİHAZI 1 NİVO 1 SANTRİFÜJ ALETİ 2 MİRA 2 NEGATASKOP 1 ELEKTRİKLİ UZAKLIK ÖLÇEĞİ 1 STATESKOP 1 PRİZMA VE PALON 2 TANSİYON ALETİ 2 EL GPS 2 GÜÇ KAYNAĞI 1 JALON 1 NUMARATÖR 1 IŞIKLI PANO 1 NUMARATÖR EKRANI 17 NUMARATÖR TUŞU 17 PARA SAYMA MAKİNASI 1 IŞIKLI PARA SAYMA MAKİNASI 1 TELEVİZYON 1 FOTOKOPİ MAKİNASI 1 TEKSİR 1 FAX 3 MÜZİK SETİ 2 YAZICI + FOTOKOPİ 1 PLAZMA TELEVİZYON 1 DVD - VCD 1 VCD 1 TELEVİZYON UYDUSU 1 SES SİSTEMİ 1 HOPARLÖR 1

12 MİKSER CİHAZI 1 MİKROFON 1 TARAYICI 2 Araç ve İş Makinaları 1 (1 adet) Renault Binek Taksi (1980) 35 (1 adet) Vanguard İlaçlama Aracı (2005) 2 (1 adet) Renault Binek Taksi (2000) 36 (1 adet) BMC Cenaze Aracı (2005) 3 (1 adet) Opel Omega Binek Taksi (1999) 37 (1 adet) Ford Transit Ambulans (2005) 4 (1 adet) Opel Vectra Binek Taksi (1992) 38 (1 adet) Oerlikon Gazaltı Kaynak Makinası 5 (1 adet) Renault-Megan II Sedan Taksi (2006) 39 (1 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1996) 6 (2 adet) Wolksvagen Caddy Kombi Binek Araç (2006) 40 ( 2 adet) Fatih 170x25 Damperli Kamyon (1994) 7 (4 adet) Opel Vectra Binek Araç (2006) 41 (1 adet) Fatih 170x25 Damperli Kamyon (1996) 8 (1 adet) BMC- Mega Star Binek Minübüs(2006) 42 (1 adet) Fatih 145x22 Kamyon (1991) 9 (1 adet) TM 30 Binek Minübüs (1982) 43 ( 2 adet) Pro 827 Damperli Kamyon(2005) 10 (1 adet) İveco Binek Otobüs (2006) 44 (1 adet) BMC 140 Damperli Kamyon (1977) 11 (1 adet) İveco-M23 Binek Otobüs (2006) 45 (1 adet) DAF 2100 Damperli Kamyon (1986) 12 (3 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (1982) 46 (1 adet) Fatih 170x25 Vidanjör ( (2 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1998) 47 (1 adet) Fatih 180x25 Vidanjör (2004) 14 (1 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (1986) 48 (1 adet) Liebeherr Ekskavatör (1997) 15 (1 adet) TM 30 Çift Sıra Binek Kamyonet (1996) 49 (2 adet) HMK 100 Kepçe (1994) 16 (1 adet) TM 30 Tek Sıra Binek Kamyonet (2001) 50 (1 adet) Jenbach Kompresör (1985) 17 (1 adet) BMC Çift Sıra Binek Kamyonet (2006) 51 (1 adet) Copco Kompresör (1985) 18 (1 adet) Levent Çift Sıra Binek Kamyonet (1994) 52 (1 adet) Makine Kimya Kompresör (1978) 19 (1 adet) Lupomat Hava Kompresörü (2005) 53 (1 adet) Bomag Silindir (1986) 20 (2 adet)rottest Yıkama Makinası (1998) 54 (2 adet) Katmerciler Orta Silindir 21 (1 adet) Bomag Kaynak Jeneratörü (1986) 55 (1 adet) Katmerciler El Silindiri 22 (1 adet) Fatih 145x22 Kamyon (1996) 56 (2 adet) BMC-100 Çift Sıra (2006) 23 (1 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1993) 57 (1 adet) Bedford Kamyonet (1972) 24 (2 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1996) 58 (1 adet) Fatih 170x25 Kamyon (1993) 25 (1 adet) Levent Çift Sıra Binek Kamyonet (1998) 59 (1 adet) Wolksvagen Binek Minübüs (2006) 26 (2 adet) Fatih 170x25 Çöp Kamyonu (1998) 60 (1 adet) BMC 100 Çift Sıra Binek Kamyonet (2006) 27 (3 adet) Fatih 200x26 Çöp Kamyonu (2000) 61 (1 adet) Viking Çim Biçme Makinası 28 (6 adet) Fatih 180x25 Çöp Kamyonu (2005) 62 (2 adet) 6 HP Benzinli Çim Biçme Makinası 29 (1 adet) Prof 617 Çöp Kamyonu (1998) 63 (1 adet) 4 HP Motorlu Testere

13 30 (1 adet) İveco 5,9 Çöp Kamyonu (2002) 64 (1 adet) 5,5 HP 60 lık Şerit Makinası 31 (1 adet) BMC Damperli Kamyon (1971) 65 (1 adet) 4 HP Yatar Daire Makinası 32 (2 adet) BMC Süpürge Aracı (2006) 66 (1 adet) 4 HP 40 lık Planya Makinası 33 (1 adet) ULV-1 İlaçlama Aracı 67 (1 adet) 5,5 HP 40 lık Kalınlık Makinası 34 (1 adet) ULV-2 İlaçlama Aracı Taşınmazlar[1] Hizmet Binaları 1- Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin Belediye Hizmet Birimlerin hizmet verdiği 3. 4.ve 6. katlar ile Kaymakamlık ve bağlı birimlerin hizmet verdiği 5. kat, 2. katta bulunan Halkla İlişkiler. 2- Anadolu Caddesi Belediye İş Merkezi karşısında bulunan Kültür Merkezi 3- Çarşı içi, 8001 Sokakta bulunan bina (Zabıta Müdürlüğü) 4- Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası 5- Evka-2 Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası 6- Evka-2 Kütüphane 7- Sağlık İşleri Müdürlüğü (Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, Kullanım Hakkı Belediyemizin) 8- Veterinerlik Binası 9- Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası 10- K.Çiğli Mahallesi Muhtarlık Binası 11- Şirintepe Mahallesi Muhtarlık Binası 12- Evka-6 Mahallesi Muhtarlık Binası 13- Uğur MUMCU Mahallesi Muhtarlık Binası 14- Güzeltepe Mahallesi Güzeltepe Pazar yeri 8087/1 Sokak 12 No lu Zabıta Noktası

14 3.2. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ Çiğli Belediyesi nin paydaşları; Çiğli Halkı, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ve Esnaf Odaları olarak belirlenmiştir. Paydaş görüşlerinin alınabilmesi için Çiğli Belediyesi Encümen Salonu ve Meclis Salonu nda bir dizi toplantılar düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan başlıca toplantılar şunlardır: Toplantıların Adı Tarihi Katılımcılar

15 Çiğli İlçesi 14 Mart 2006 Saadet Partisi, AK Parti, SHP, ÖDP, Siyasi Partileri Emek Partisi, İşçi Partisi, MHP Muhtarlar 15 Mart 2006 Evka-2 Mahallesi Muhtarı, İzkent Mahallesi Muhtarı, Evka-6 Mahallesi Muhtarı, Esentepe Mahallesi Muhtarı, Güzeltepe Mahallesi Muhtarı, Köyiçi Mahallesi Muhtarı, Çağdaş Mahallesi Muhtarı, Egekent Mahallesi Muhtarı, İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı, Yeni Mahalle Muhtarı, Maltepe Mahallesi Muhtarı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı, K. Çiğli Mahallesi Muhtarı, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı, Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Çiğli İlçesi 15 Mart 2006 Yeni Mahalle Spor Kulübü, Maltepe Spor Kulüpleri Spor Kulübü Güzeltepe Spor Kulübü, İZTİK Tenis İhtisas Kulübü, Sasalı Belediyespor, İzmir Teakwando İhtisas Spor Kulübü Derneği Diğer Sivil 30 Mart 2006 İşsizlikle ve Pahalılıkla Savaş Derneği, Toplum Kuruluşları Evka-2 Camii Derneği, Ata Sanayini Özelleştirme Derneği, Çiğli Erzurumlular Derneği, K. Çiğli Kültür ve Dayanışma Derneği, Alıçlık Köyü Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hek. Derneği, Çiğli Esnaf ve Sanatkârlar Koop. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Çiğli Şubesi, Haber-Sen Çiğli Şubesi, Makedonya Göçmenleri Day. ve Kül. Derneği Çiğli Şubesi, Makedonya Göçmenleri Day. ve Kül. Derneği, ÇEKEV Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Erzurum Yenilik Köyü Dayanışma Derneği, SYDV Çiğli Şubesi, Çiğli Rotary Kulübü, Çiğliye Gönül Verenler Kültür ve Dayanışma Derneği.

16 Yukarıdaki toplantıların tümünde, Stratejik Planlamanın ne olduğu ve Belediyenin sürdürmekte olduğu stratejik planlama çalışmaları ile ilgili önbilgi verildikten sonra; paydaşların planlamada yer almasını istedikleri hedefler hakkında ve GZFT Analizi formu dağıtılarak güçlü-zayıf yanlar ve fırsat-tehditler hakkında görüşleri alınmıştır. Ayrıca toplantılarda paydaşların yaşadıkları sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözüm önerileri de tartışılmıştır HEDEF KİTLE ANALİZİ Çiğli bölgesinde ikamet eden halkın görüşlerini almak için; Hane halkı Memnuniyeti anket çalışması düzenlenmiştir. Çalışmada, halkın belediyenin sunmakta olduğu hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ortaya çıkarılmış ve belediye faaliyetlerine verdikleri önem derecesi ölçülmüştür. Kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışma, 518 anket formu üzerinden değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına göre, araştırmaya katılanların Çiğli Belediyesi nin aşağıdaki hizmet ve faaliyetlerinden memnun oldukları sonucu ortaya çıkmıştır: İmar hizmetleri Su ve kanalizasyon Zabıta hizmetleri Acil yardım İtfaiye Cenaze işlemleri Sağlık işlerinin faaliyetleri Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik hizmetler Yol, asfalt, parke, tretuar çalışmaları Park / bahçe yapım bakım onarım hizmetleri Çiğli belediyesinin hizmet anlayışı Veterinerlik faaliyetleri Araştırmaya katılanlar Çiğli Belediyesi nin aşağıdaki hizmet ve faaliyetlerinden yeterli düzeyde memnun değildirler:

17 Çevre sağlığı, çevre temizliği kapsamındaki çöp ve katı atık toplama hizmetleri Kurtarma ve ambulans hizmetleri Sosyal hizmetler (çocuklara diş sağlığı eğitimi sunma, kadın dayanışma merkezi gibi) Kültür ve sanat faaliyetleri Alo belediye hattı ( ) hizmeti Çalışmada ortaya çıkarılan bir diğer bulgu, Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş veya geçirilmesi planlanan projelerine / faaliyetlerine verilen önem düzeyleri olmuştur: Araştırmaya katılanlara göre Çiğli Belediyesi nin su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinde iyileştirmeye gitmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre belli bölgelerdeki (Balatçık ve Küçük çiğli gibi) imar problemlerinin çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli Belediyesi nin sağlık tesislerinin kurulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre spor alanları, parklar, yeşil alanların arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre toplu konutlardaki artıştan kaynaklanan ulaşım sorunlarının azaltılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Balatçık kesiminde tespit edilen sıcak su kaynağından yararlanılması (Jeotermal Enerjinden yararlanma) önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli pazarının iyileştirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre belli mahallelerdeki okul sorunlarının çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre okul öncesi eğitim kurumları açılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yol, asfalt, parke, tretuar çalışmalarının arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre otopark sorunun üstesinden gelinmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre şehir içi trafik sorunun çözülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yasa dışı yapı ve yapı bulunan parsellerin her tür işleminin (satıştakas-bağış) önlenmesi önemlidir.

18 Araştırmaya katılanlara göre Kuş cennetinin terkedilmişlik ve unutulmuşluktan kurtarılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Evka-2 de beş yüz kişilik Anfi Tiyatro Projesi nin hayata geçirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre içinde tiyatro, sinema, nikâh dairesi, alışveriş merkezi ve çok amaçlı alan bulunacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ni halkın hizmetine sunulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli nin tanıtımının yapılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre temiz su, atık su, enerji ve iletişim altyapısının en iyi düzeye getirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre çöp ve atıkların bölgeden ayıklanarak yeniden ekonomik değere dönüştürülmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre su kalitesinin arttırılması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerinin iyileştirilmesi önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerine verilen önemin artması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre tam teşekküllü bir Merkez Devlet Hastanesi projesinin yaşam bulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre Çiğli'nin büyümesi ve gelişmesiyle ilgili önemli yatırımlarla uzun vadeli borçlanmalara karar vermeden önce 'Halkoyuna' başvurulması önemlidir. Araştırmaya katılanlara göre yerel yönetimde aşırı ve siyasi amaçlı kadrolaşmaktan kaçınılması önemlidir. Anket formunda Çiğli hane halkının Çiğli Belediyesi nden belediye yönetiminin kendisinin taahhüt ettiği proje ve faaliyetler dışında beklentileri açık uçlu soruyla sorulmuş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: Pazaryeri yapılması Pazarcıların denetlenmesi Sosyal yardımlaşmanın arttırılması Sanayiye gidiş yollarının düzeltilmesi

19 Izgara nın arttırılması Yollara set konması İlaçlamanın arttırılması Çocuk parklarının ve yeşil alanların arttırılması İş olanaklarının arttırılması Güvenlik önlemlerinin arttırılması (Belli saatten sonra sokaklar oldukça güvensiz bir hale gelmektedir) Kapkaç probleminin önüne geçilmesi Yoksul çocuklara burs verilmesi Maddi yardım sağlanması Çiğli Belediyesi ne bir meydan alanı yaratılması Çöplerden yayılan kokuların önlenmesi, çöplerin düzenli toplanması Şehir planlamasının iyileştirilmesi Halkın bilgilendirilmesine yönelik eğitimler verilmesi Binaların dış cephe düzenlemelerinin yapılması Daha fazla yatırım yapılması Liman yapılması çünkü bazı bölgelerde halkın bir kısmı balıkçılıkla ilgilenmektedir. Sanayi yolunun açılması Kadınlara özel spor alanları ve sosyal tesisler yapılması. Merkezi bir alışveriş ortamı sağlanması Kütüphane yapılması Engellilere yardım edilmesi. Onlar için özel tuvaletler yapılması. Yaşlılara özel sosyal tesisler inşa edilmesi Sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışılması

20 Katı atıklar için ayrı çöp bidonları konması Gençlere yönelik sosyal faaliyetler yapılması Belediyede yapılan resmi işlemlerde sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar düzeltilmesi ve personelin daha güler yüzlü bir şekilde hizmet vermesi Ücretsiz konserler düzenlenmesi İstihdam imkânlarının arttırılması Gündüz sinemasının tekrar faaliyete geçirilmesi Harmandalı Çöplüğü nden yayılan kokuya çözüm bulunması Ev hanımlarının yaptıkları işleri satabilmeleri için bir alan oluşturulması Yürüyüş ve koşu parkurları yapılması Alt yapı şebekeleri kurulması Yaşlılara özel sosyal tesisler inşa edilmesi Anadolu Caddesinin ıslah edilmesi Huzur evi yapılması KOBİ lerin geliştirilmesine önem verilmesi GZFT (GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT - TEHDİT) ANALİZİ Çiğli Belediyesi üst yönetici ve müdürleri ve Çiğli Belediyesi paydaşlarıyla yapılan GZFT Analizi şu şekilde sonuçlanmıştır. GÜÇLÜ YÖNLER

21 Üst yöneticilerin çalışanlarla düzgün iletişimi Ar-Ge Biriminin kurulmuş olması Kardeş belediye uygulaması ile karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunulması Halkla İlişkiler biriminin kurulması Belediyenin fiziki görüntüsünün şeffaflaştırılması Kadınlara yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve beceri kazandırmaya yönelik projelerin fazlalığı Çalışanlarının çoğunun ilçe halkından olması nedeniyle belediyenin halka iletişiminin daha kolay yürümesi Metropol ilçe olması Park, ağaçlandırma ve yeşil alanlara yönelik çalışmalar olması Çalışan memurun sendikalı olması ZAYIF YÖNLER Belediyenin borçlarının olması Birim içi ve birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği Teknolojik altyapı eksikliği Personelin çağımız teknolojisinden yeterli düzeyde yararlanmasını sağlayacak bilgi ve kaynakların yetersizliği hizmet içi eğitim eksikliği Belediyeye ait istatistikî bilgilerin olmayışı nedeniyle, değerlendirmelerin yapılamaması Yapılan hizmetlerin halka yeterince tanıtılamaması Birim amirlerinin mesleki ve teknolojik bilgi eksikliği Belediye gelirlerinin toplanmasında yaşanan güçlükler Çalışanların %30 unun belediyede kadrolu olması nedeniyle çalışanlar arasında aidiyet duygusunda eksiklik Kaynak yetersizliği nedeniyle Ar-Ge yatırımlarının ve çalışmalarının az olması Kent bilgi sisteminin oluşturulamaması ve buna bağlı olarak e-belediyenin oluşturulamaması Araç, gereç ve donanım yetersizliği FIRSATLAR OSB ve Küçük Sanayi Sitesinin varlığı ve gelişme potansiyelleri uş Cenneti nin varlığı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Ensari BULUT Belediye Başkanı

Ensari BULUT Belediye Başkanı ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.: Belediyemizin ilk beş yıllık (2007-2012) stratejik planı meclisimizce kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Bu stratejik palana bağlı 2009 yılı performans programı da meclisimizin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2007 2011)

T.C. NEVŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2007 2011) T.C. NEVŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2007 2011) MAYIS 2006 1. GENEL BİLGİLER Kuruluş Tarihi: 20 Temmuz 1954 Nüfus : 309.914 (Tüm İl - 2000 yılı) 67.864 (Merkez - 2000 yılı) KURUMSAL YAPI Belediye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı