ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl 6 milyondan fazla kişi kansere yakalanmakta ve yaklaşık 5 milyon kişi kanserden ölmektedir. Meme kanseri birçok ülkede Kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Yapılan araştırmalara göre, yaşam boyunca her on kadından biri meme kanseri olma, üçte biri ise meme kanserinden ölme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Meme kanserinde birincil korunma mümkün olmadığı için ikincil korunma olan erken teşhis önemlidir. Meme kanseri erken tanı ve tedavisi, kolay tedavi edilebilen ve iyileşebilen bir kanser türü olması nedeniyle yaşam süresinin uzamasında ve mortilitenin azaltılmasında etkilidir. Literatürde meme kanserinin %90 ının ilk kez kişinin kendisi tarafından fark edildiğinden dolayı erken tanıda en önemli işlevlerden biri de hastaya düşmektedir. Meme kanseri erken teşhisinde kullanılan yöntemler kendi kendine meme muayenesi (KKMM), hekim tarafından yapılan fizik muayene ve mamografidir. KKMM basit, pahalı olmayan, invaziv girişim gerektirmeyen, tehlikesi olmayan ve herhangi bir alet gerektirmeyen bir uygulamadır. Bu bakımdan kadınların erken tanının önemini bilmeleri ve bu yönde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de meme kanseriyle ilgili olarak kadınların eğitiminde hemşirelere büyük görev düşmektedir. Bu nedenle hemşirelerin bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve gerekli ise öncelikli olarak onların bilgi düzeylerinin yükseltilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı özel bir hastane çalışan hemşirelerin kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi düzeylerinin ve uygulama durumlarının belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın tipi Araştırma; tanımlayıcı, kesitsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın yeri, evreni ve örneklemi Araştırma özel bir hastanede 15 Mayıs-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında tüm servilerde hemşire olarak çalışan kadınlar üzerinde uygulandı.

2 Verilerin toplanması Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür doğrultusunda ve uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu kullanıldı. Tanılama formu; çalışanın demografik verilerini sorgulayan 5 soru, meme kanseri bilgisini sorgulayan 5 soru ve meme muayenesi yapma durumlarını sorgulayan 9 soru olmak üzere toplam 23 sorudan oluştu. Anket formları, ilgili kliniklerde hemşire sayısı kadar dağıtıldı ve çalışanların anketleri doldurabilmesi için bir hafta süre verildi. Araştırmada alınacak izinler Çalışmanın yapılması için öncelikle etik kurul izni alındı. BULGULAR Katılımcıların demografik özellikleri tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1: Demografik Özelliklerin Dağılımı Ortalama Yaş 26,79 ±6,39 Meslekteki çalışma yılı 6,24±6,25 Özellikler n % Lise 57 51,8 Eğitim durumunuz Ön lisans 12 10,9 Lisans 40 36,3 Klinik eğitim hemşiresi 12 10,9 Göreviniz: Servis hemşiresi 83 75,4 Sorumlu hemşire Ekip lideri 1 0,9 Servis 34 30,9 Ameliyathane 20 18,1 Çalıştığınız birim: Poliklinik 18 16,3 Doğumhane 4 3,6 Acil 7 6,3 Yoğun Bakım 26 23,6 Medeni durum Evli 52 47,2 Bekar 58 52,7 Çocuk sayısı Çocuğu yok 80 72,7 1-2 çocuk 30 27,2 Kan bağınız olan Evet 14 12,7

3 başka akrabanızda 94 85,4 meme kanseri var Hayır mı? Toplam Katılımcıların %52,7 si bekar, %72,7 sinin çocuğu bulunmadığı ve kan bağı olan akrabalarında %85,4 ünde meme kanseri olmadığı belirlendi. Tablo 2: Katılımcıların Meme Kanseri İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Dağılımı Özellikler n % Anneniz ya da kardeşlerinizden birinde meme kanseri varsa, sizin meme kanserine yakalanma olasılığınız artar mı? Sizce meme kanseri hangi yaş grubunda daha sık görülür? Menopoza girmiş bir kadının meme kanserine yakalanma riski azalır mı? Sizce mammografi hangi sıklıkta çektirilmelidir? Sizce mammografi çektirmek zararlı mıdır? Evet 80 72,7 Hayır 30 27,2 Her yaşta kadında 28 25, yaş arası 5 4, yaş arası 38 34,5 40 yaşından sonra 39 35,4 Evet 21 19,09 Hayır 83 75,4 3 ayda bir 1 0,9 6 ayda bir 18 16,3 Yılda bir 73 66,3 2 yılda bir 8 7,2 5 yılda bir 5 4,5 Gerektikçe 3 2,7 Evet 13 11,8 Hayır 95 86,3 Memede ağrı 78 70,9 Memede ele gelen şişlik ,4 Koltuk altında ele gelen şişlik 98 89,09 Meme başında içeri çekilme 68 61,8 Sizce meme kanserinin belirtileri hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Meme başından kanlı akıntı 69 62,7 Meme başından sarı-beyaz akıntı 46 41,8 Tek memede şekil bozukluğu 71 64,5 Meme derisinde buruşukluk 39 35,4 Memede gerginlik hissi 43 39,09 Memede yara 38 34,5 Memede sıcaklık hissi 38 34,5 Hiçbir belirti olmayabilir 34 30,9 Toplam

4 Katılımcıların %72,7 si anne ve kardeşlerde meme kanserinin varlığında kişide meme kanseri olma olasılığı artar, %35,4 ü 40 yaşından sonra meme kanseri riski artar, %66,3 ü yılda bir mamografi çekilmeli, %86,3 ü mammografi çektirmenin zararlı olmadığını belirtti. Ayrıca meme kanseri belirtileri ile ilgili ifadeler ilk üç sırada %95,4 ü memede ele gelen şişlik, %89,09 u koltuk altında ele gelen şişlik, %70,9 u memede ağrı olarak cevaplandı. Tablo 3: Katılımcıların Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Dağılımı Özellikler n % Bir kadın Kendi Kendine Meme Muayenesine kaç yaşında başlamalıdır? 15 yaşında 25 22,7 20 yaşında yaşında 19 17,2 İlk adeti gördükten sonra Erişkin tüm kadınlar ,5 Sizce kimler kendi kendine meme muayenesi yapmalı? Kendi kendinize meme muayenesi yapıyor musunuz? Yanıtınız "evet" ise, ne sıklıkta bu işlemi yapıyorsunuz? Kendi kendine meme muayenesini ayın hangi döneminde uygulamak gerekir? Kendi kendine meme muayenesi yapmıyorsanız; yapmama nedeninizi nedir? Ailesinde meme kanseri olanlar 1 0,9 40 yaşından sonra her kadın 1 0,9 Şikayeti olanlar 2 1,8 Diğer 1 0,9 Evet 85 74,2 Hayır 25 22,7 Her banyo yapışımda 34 30,9 Ayda bir 27 24,5 6 ayda bir 2 1,8 Yılda bir 0 0 Aklıma geldikçe 23 20,9 Her hangi bir gün 19 17,2 Adet bitiminden 5-7 gün sonra 71 64,5 Adet başlamasından 5-7 gün sonra 16 14,5 Adetin 1. günü 3 2,7 Bilmiyor olmanız 3 2,7 Zamanınızın olmaması 3 2,7 Meme kanserinin size olacağını düşünmemeniz 5 4,5 Meme kanserinin yaşlı hastalarda olacağını düşünmeniz 0 0 İhtiyaç duymamanız 7 6,3 Düşünmemeniz 19 17,2 Uğraşmak istememeniz 7 6,3 Sağlığınıza yeterli özeni göstermemeniz Memelerinizin büyük olması 1 0,9

5 Daha önemli sorunlarınızın olması 2 1,8 Yandaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) Kendi Kendine Meme Muayenesini uygularken en uygun el tekniği nedir? Ailenizde ve yakın çevrenizde meme kanseri tanısı alan kişilerin olmaması Unutmanız 16 14,5 Korkmanız 2 1,8 Erken olduğunu düşünmeniz 5 4,5 Ayna karşısında göğüsleri büyüklük ve eşitlik açısından incelemek ve değerlendirmek gerekir ,9 Her iki memenin gözle muayenesi yerlidir, elle muayeneye gerek yoktur Her iki memenin, düzenli olarak her ay, bir ayna karşısında gözle incelenmesi ve elle dokunulması 84 76,3 en doğru muayene şeklidir. Muayeneyi hem yatarak hem de ayakta ayna karşısında uygulamak gerekir ,8 Meme başında içeri doğru çökelme olması normal bir bulgudur 13 11,8 Meme başında içe doğru bir çökelme varlığı oluşursa hekime muayene olunmalıdır ,6 Göğüsün rengini ve meme dokusunu, göğüsten gelen akıntı varlığını değerlendirmek gereklidir ,4 Muayeneyi parmakların iç yüzeyleri ile memeyi kavrayarak, yumuşak hareketlerle yapmak gerekir 73 66,3 Muayeneyi el ile batırarak iyiye sıkarak yapmalı ve kitlenin varlığını anlamamız gerekir ,8 Yalnızca memeyi değil koltuk altını da elle muayene etmek gereklidir ,3 Gözle görülen, elle hissedilen herhangi bir değişikliği kontrol etmek ve gerektiğinde hekime başvurmak gerekir ,7 Elin ayası ile dairesel bir hareket 19 17,2 İki parmak ile yatay bir hareket 20 18,1 Birkaç parmak ile dairesel bir hareket 68 61,8 Elin ayası ile dikey bir hareket 1 0,9 Kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bir eğitime katılmak istermisiniz? Evet 80 72,7 Hayır 30 27,2 Toplam Katılımcıların %30 u meme muayenesine 20 yaşında başlanması gerektiğini, %94,5 i erişkin tüm kadınların kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiğini, %74,2 si kendi kendine meme muayenesi yaptığını, %30,9 u meme muayenesini her banyo yapışında yaptıklarını,

6 %64,5 i meme muayenesini adet bitiminden 5-7 gün sonra yaptıklarını, %17,2 si meme muyenesini neden yapmadıklarını düşünmediklerini belirtti. %61,8 i kendi kendine meme muayeninin el tekniğini doğru olarak yanıtladı ve %72,7 si bu konuda eğitim almak istediklerini belirtti. SONUÇ Katılımcıların çoğunun meme muayenesi yaptığı, meme muayenesi yapılması gereken zamanı ve tekniği doğru bildiği belirlendi. Ancak bu oranın hemşire olarak çalışan kişilerde artırılması gerektiği düşünüldü ve hizmet içi eğitim yapılması önerildi. KAYNAKLAR 1. Güner İ.C, Tetik A, Gönener HD. (2007). Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi. Gaziantep Tıp Dergisi, Uzun Ö, Karabulut N, Karaman Z. (2004) Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:7, Sayı: Kılıç S, Uçar S, Seymen E, İnce S, Ergüvenli Ö, Yıldırım A, Portakal, Kuru N (2006). Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi Ve Uygulamasının GATA Eğitim Hastanesinde Görevli Hemşire, Hemşirelik Öğrencileri Ve Hastaneye Müracaat Eden Kadın Hastalarda Araştırılması, Gülhane Tıp Dergisi; 48: Beydağ Taşcı KD, Karaoğlan H (2007). Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (2). 5. Kum S., Göksu Alp U., Kelkitli E., Yücel İ (2004). Orta Karadeniz Bölgesinde Kendi Kendine Meme Muayene Sıklığı ve Etki Eden Faktörler Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A (2007). Meme Sağlığı: Ege Bölgesinde Yaşayan Bir Grup Kadının Bilgi, Davranış Ve Uygulamaları, Marmara Medical Journal, 20 (1); Koç Z, Sağlam Z (2009). Kadınların Meme Kanseri, Koruyucu Önlemler Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliği, Meme Sağlığı Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 1, Uzun Ö, Karabulut N, Karaman Z. (2004). Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:7, Sayı: 1.

7 9. Dişcigil G, Şensoy N, Tekin N, Söylemez A (2007). Meme Sağlığı: Ege Bölgesinde Yaşayan Bir Grup Kadının Bilgi, Davranış Ve Uygulamaları, Marmara Medical Journal, 20(1); Dolgun E, Solak Kabataş M, Ertem G (2009). 20 Yaş ve Üzeri Kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi, Meme Sağlığı Dergisi, Cilt: 5, Sayı: Gölbaşı Z, Çetin R, Kalkan S, Durmuş T (2010). Üniversite Öğrencisi Kızların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Davranışları, Meme Sağlığı Dergisi, Cilt: 6, Sayı: Aydın Avcı İ, Atasoy A, Sabah E (2007). Video İle Eğitimin Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik İnanç, Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi, İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi, Cilt 15 - Sayı 60:

8 8

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri

Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Araştırma/Research Article Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri Aygül Akyüz 1 *, Nuran Tosun 2, Dilek Yıldız 3, Ayşe Kılıç

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı