İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ"

Transkript

1 OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz Myıs Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Gıd Mühendisliği Bölümü. SAMSUN Geliş Trihi : ÖZET: Arştırmd içme suyu ve peynirltı suyu kullnılrk krbontlı ve krbontsız soy sütü hzırlnmıştır. Hzırlnmış oln soy sütleri %5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 ornlrınd inek sütlerine ilve edilmiş ve duyusl yönn incelenmiştir. Arştırm sonuçlrın göre peynir ltı suyu ve krbont ilvesi örneklerin tdınd bir iyileşmeye yol çmışken soy sütü ornının rtışıyl birlikte toplm duyusl punlrd düşüş meydn gelmiştir. Anhtr Kelimeler: Soy sütü, peynirltı suyu EFFECT OF WHEY AND SODIUM CARBONATE ADDITION ON THE ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF BLENDS OF COW AND SOY MILK ABSTRACT: In this reserch, the soy milk ws prepred with or whithout crbonte by using tp wter nd whey. Soy milks were dd into the cow milks t rte of 5, 10, 15, 20, 25 nd 35 % respectively, nd nlyzed orgnolepticlly. According to the results, it cn be sid tht whey nd crbonte ddition cused n improvement in tstes of smples but there were reduction in orgnoleptic scores s the soy rtio increses. Key Words: soy milk, whey 1. GİRİŞ Soy fsulyesi %40 protein ve %20 yğ içeren yoğun bir besin kynğıdır. Soy proteinleri FAO nun belirlediği limitlere göre methionin ve triptofn dışındki tüm esnsiyel mino sitleri içermektedir. Ayrıc doymmış yğ sitlerinn linoleik ve linolenik yğ sitlerinin kynğıdır. İçerdiği C, P ve mir gibi minerl mdler inek sütünn dh yüksektir (Snyy ve Kown,1987; Artık,1989; Açkurt ve rk., 1999; Rız,, 1999). Soy sütü besleme ğerinin yüksek olmsın krşılık, toplumumuz trfındn beğenilmeyen fsulyemsi tt ve kokusu, ürünün ticri ğerini etkileyen en önemli sorunlrdn biridir. Bu sorunu bir miktr girmek mcıyl soy süt üretimi sırsınd belirli ornd NHCO 3 ( Nelson ve rk.,1976) vey soy sütü belirli ornlrd inek sütüne ktılmktdır. Soy sütünün hzırlnmsınd genellikle içme suyu kullnılmktdır. Fkt rştırmmızd soy sütünün hzırlnmsınd içme suyunun ynısır özellikle peynir işletmelerin bir tık olrk orty çıkn ve çevre kirlenmesine nen oln peynir ltı suyu d kullnılmıştır. Soy sütü üretimi sırsınd her örnek için NHCO 3 belirli ornd kullnılmış ve el edilen soy sütleri belirli ornlrd inek sütüne krıştırılmıştır. Böylece soy sütü üretimi için peynirltı suyunun kullnılıp kullnılmycğı ve duyusl yönn tercih edilebilir bir soy sütü - inek sütü krışımının tespit edilmesi mçlnmıştır. 2. MATERYAL VE METOT Soy sütünün hzırlnmsınd Ascrow 3935 çeşidi ( O.M.Ü Zirt Fkültesi Trl Bitkileri Bölümünn temin edilmiş) soy fsulyesi, içme suyu ve peynirltı suyu ( O.M.Ü Zirt Fkültesi Süt İşletmesinn temin edilmiştir) ve fsulyemsi kokunun bir miktr nötrlize edilmesi mcıyl NHCO 3 (merk) kullnılmıştır (Akbulut ve Kınık.,1991). Soy sütünün hzırlnmsı işlemi bölüm lborturlrınd ypılmıştır Soy Sütünün Hzırlnmsı Ybncı mdlerinn rındırılmış ve yıknmış oln soy fsulyeleri 4 eşit kısm yrılmıştır. 1. ve 2. kısım içme suyu ile krbontlı ve krbontsız olrk, 3. ve 4. kısım peynir ltı suyu ile krbontlı ve krbontsız olrk hzırlnmıştır. Soy fsulyelerine ğırlık üzerinn 2 kt çeşme suyu vey peynir ltı suyu ilve edilerek 4 C 16 st süreyle ısltılmıştır (Metussin ve rk,, 1992 ; Wilkens ve rk.,1967). Isltılmış oln soylr iki kısm yrılmış ve 1. kısım s ikinci kısım ise içerisine %0.25 ornınd NHCO 3 ilve edilerek 30 dkik ğrtm işlemine tbi tutulmuştur. Isltılmış soylr bir miktr su çekerek kbuk kısmı soydn yrılır hle gelmiştir. Soylrın çekmemiş olduklrı rt kln su tılmış ve soylr el ile birbirine sürülerek kbuk kısmı uzklştırılmıştır. Kbuk soym işleminn sonr soynın çekmiş olduğu suyl birlikte toplm su ornı 5:1 (su: soy) olck şekil 90 C sıck su ilve edilerek 5 dkik blendırd prçlnmıştır (Kwok ve rk., 1999) C 3 dkik ypıln prçlm işlemi enzim

2 İnek ve Soy Sütü Krışımlrın Duyusl Özelliklerine Peynir Suyu ve Krbont Kullnımının Etkisi inktivsyonun ktkıd bulunmkt, protein ve diğer bileşenlerin yüksek ornd suy geçmesini sğlmktdır (Wilkens ve rk., 1967; Kemhlıoğlu ve rk.., 1989). El edilen krışım dh sonr C 15 dkik ısıl işleme tbi tutulmuştur. Isıtm işlemi ile soydki gelişmeyi engelleyici fktörler ve lipoksidz enzimleri inktif hle getirilmiştir (Bcker ve Mustkes, 1972; Mcnıven ve rk.,1992). Isıl işlemn sonr krışım çift ktlı tülbent bezn süzülerek soy sütü el edilmiştir. Ypıln çlışmd 1 kg soy fsulyesinn 5 kg soy sütü el edilmiştir. E edilen soy sütleri ortlm olrk soy ktı mdsinin %72.5 ini içermiştir. Wng ve Cvins (1989); yptıklrı çlışmd el ettikleri soy sütlerinin ortlm olrk soy ktı mdsinin %63 ünü, soy proteinlerinin ise %79 unu içerdiğin tespit etmişlerdir. Peynir ltı suyu ile hzırlnmış soy sütlerin ise; yukrıdki yöntem kullnıln içme suyu yerine tze peynir ltı suyu kullnılmıştır. Soy sütlerinin üretim işlemi bölüm lborturlrınd gerçekleştirilmiştir. Hzırlnn soy sütleri %5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 ornınd inek sütüne ilve edilerek duyusl yönn ğerlendirilmiştir. Duyusl ğerlendirme bölüm elemnlrı ve öğrencilerinn oluşn yklşık 20 kişi trfındn ypılmıştır. Renk, görünüş ve tt 10 r pun olmk üzere toplm 30 pun üzerinn ğerlendirilmiş ve her bir fktör için 6,5 pun ln örnekler pnlistler trfındn kbul edilebilir olrk ğerlendirilmiştir. Deneme 3 tekerrürlü olrk yürütülmüş ve sonuçlr isttistik olrk ğerlendirilmiştir (Yurtsever, 1984). 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Deneme ypıln nlizler el edilen sonuçlr Çizelge 1 verilmiştir. Vryns nliz sonucund soy sütü hzırlnmsınd kullnıln içme suyu ve peynir ltı suyu kullnımının inek sütü ve soy sütü krışımlrının renk ve görünüşüne, kokusun ve tdın herhngi bir etki bulunmdığı orty çıkmıştır. İnek sütüne ktıln soy sütü ornı, krışımın renk ve görünüşüne P 0.01 düzeyin önemli etki bulunmuştur. Krışımdki soy ornının rtışı ile renk ve görünüşteki ğişiklik Şekil 1 görülmektedir. Şekiln görüldüğü gibi, inek sütüne ktıln soy ornının rtışıyl birlikte renk punınd zlm tespit edilmiştir. Genel olrk %20 e kdr soy sütü kullnım ornının pnlistler trfındn kbullenebilir bir düzey olduğu sptnmıştır. Bbje ve rk (1992), buflo Çizelge 1. İnek Sütü ve Soy Sütü Krışımlrının Duyusl Anliz Sonuçlrı (n=3). Hzırlm sıvısı NHCO 3 ilvesi Kullnıln soy ornı (%) Renk ve Koku Tt Görünüş Su Krbontsız Peynir ltı suyu Krbontsız

3 H. Temiz, A.Kdir Hurşit ve soy sütünü belirli ornlrd krıştırmışlr ve duyusl ğerlendirme sonucund buflo sütüne %20 ye kdr soy sütü ilvesinin pnlistler trfındn iyi olrk ğerlendirildiğini tespit etmişlerdir. Ktr ve Bhrgv (1990) ; inek sütüne % 20 ye kdr soy sütü ktılrk el edilen Rsogoll d kbul edilebilir bir duyusl ğerlendirme tespit etmişlerdir. Ypıln isttistik nliz sonuçlrın göre inek sütüne ktıln soy sütü ornı krışımlrın kokusu üzerine P 0.05 düzeyin önemli etki bulunmuştur (Şekil 2 ). Şekil 2 n görüldüğü gibi %20 ye kdr soy sütü kullnımının koku punlrı üzerine benzer etki bulunmuş ve soy ornı %20 düzeyin olduğund d süt krışımlrının kbullenebilir koku punın ship olduğu sptnmıştır. Ypıln vryns nlizin; soy sütü hzırlnmsınd kullnıln peynir ltı suyu x krbont interksiyonu krışımlrın tttı üzerin P 0.01 düzeyin etkili olduğu nlşılmıştır (Şekil 3). Şekiln izlendiği gibi krbont kullnımı suyl hzırlnmış örnekler tt punını rtırırken, peynir ltı suyu kullnımı ise krbontlı ve krbontsız örneklerin her ikisinin tt punlrını rtırmış, nck krbontsız örnekler dh olumlu yön etkili olmuştur. Renk 9,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 b cb ef f Soy Sütü Ormı (%) Şekil 1. Belirli ornlrd inek sütü ve soy sütü krışımının renk üzerine etkisi Kok u 9,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 b cd d e Soy Sütü Ormı (%) Şekil 2.. Belirli ornlrd inek sütü ve soy sütü krışımının koku üzerine etkisi 3

4 İnek ve Soy Sütü Krışımlrın Duyusl Özelliklerine Peynir Suyu ve Krbont Kullnımının Etkisi Soy sütü hzırlnmsınd soy sütünün duyusl özellikleri üzerine herhngi bir olumsuz etkisinin olmmsındn dolyı içme suyu yerine peynirltı suyu kullnılbileceği söylenilebilir. Bu şekil soy sütü hzırlndığı zmn hem duyusl olrk bir frklılık olmmkt hem peynir suyu içerisinki besleyici mdlerin soy sütüne geçmesi sğlnmış olmktdır. Ypıln isttistik nliz sonucund soy sütünün ornı krışımd P 0.01 düzeyin bir tt ğişikliliğine nen olmuş ve soy sütü ornı rttıkç tt punlrınd düşme meydn gelmiştir (Şekil 4). Şekil 4 n görüleceği gibi %5-20 soy sütü içeren krışımlr kbul edilebilir bir td ship olduğu belirlenmiştir. Kınık ve Akbulut (1994) %40, 60 ve %80 soy sütü içeren krışımlr bzı çeşni mdleri ilve edilerek duyusl yönn geliştirilebileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olrk soy sütünün hzırlnmsınd soy fsulyesinin ısltılmsının ve ekstrksiyonunun peynir suyu ve %0.25 sodyum bikrbont ilve edilerek ypılbileceği, el edilen soy sütlerin içme sütü olrk kullnılbilmesi için ise %20 soy sütü içerecek şekil inek sütleriyle krıştırılmsının uygun olbileceğidir. A Krbontsız A E Tt B su peynirltı suyu Şekil 3. Soy sütü hzırlnmsınd kullnıln peynir ltı suyu x krbont interksiyonunun tt punı üzerine etkisi Tt cb cd e Soy Sütü Ormı (%) Şekil 4. Belirli ornlrd soy sütü ilvesinin inek-soy sütü krışımının tttı üzerine etkisi 4

5 H. Temiz, A.Kdir Hurşit 4. KAYNAKLAR Açkurt, F., Löker, M. And Bringel, G., Soy ve Soy Ürünlerinin Beslenme ve Sğlık Açısındn Önemi. Gıd. Düny Yyıncılık Mrt 1999 Akbulut, N.ve Kınık, Ö., Soy Sütünün Dondurm Üretimin Kullnım Olnklrı Üzerine Bir Arştırm. E.Ü. Mühendislik Fkültesi Dergisi Cilt:9 Syı:2 Artık, N., Türkiye Yetiştirilen Bzı Soy Vryetelerinn El Edilen Soy Sütlerinin Amino Asid Profilinin Belirlenmesi. Gıd 14 (6) Bbje, J.S., Rthı, S.D., İngle, U.M. nd Syed, H.M., Effect of blending soymilk with bufflo milk on qulities of pneer. Journl Food Science Thecnology. Vol. 29, No. 2 Bker, E. C. And Mustkes, G.C., Het İnctivtion of Trypsin İnhibitor, Lipoxygense nd Urese in Soybens: Effect of Asid nd Bse Additives. Journl of The Americn Oil Chemists Society Ktr, R.V. nd Bhrgv., V.N., Production of Rsogoll from cow milk contining different levels of soymilk. Asin J. Diry Res., 9 (4) Kemhlıoğlu, K., Çkmklı, Ü., Bulgy. Ve A., Çetin., M Soydn Süt İçecek Üretim Olnklrı. Uludğ Üniversitesi Burs I. Uluslr Arsı Gıd Sempozyumu. Burs Kınık, Ö. Ve Akbulut, N., Tofu Benzeri Peynir Çeşitlerinin Üretimin Soy Sütünn Yrrlnm Olnklrı Üzerine Bir Arştırm. Ege Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Cilt :31 Syı:2-3 Kwok, K,C., McDougll, D,B. And Nirnjn, K., Rection kinetics of het-induced colour chnges in soymilk. Journl of Food Engineering Mcnıven, M.A., Grımmelt, B., Mcleod, J.A.nd Volng, H., Biochemicl chrrcteriztion of low trypsin inhibitor soyben. Journl of Food Science Vol.57, No. 6 Metussin, R., Alli,I. And Kermsh, S., Microniztion effects on composition nd properties of tofu. Journl Of Food Science Volume 57, No.2 Nelson,A.I. nd Steınberg, M.P., İllinois Process For Preprtion of Soymilk. Journl Of Food Science. Volum 41 Riz,M.N., Soyben As Functionl Foods. Cerel Foods World, Feb. 1999, Vol 44, No 2,P Americn Assocition of Cerel Chemists İnc. Snyr, H.E. nd Kwon, T.W., Soyben Utiliztion. Avi Pub. Com. New York 346 Pp. Wng,H.L. nd Cvins, J.F Yield nd Amino Asid Composition of Frctions Obtinedduring Tofu Production. Cerel Chemistry Wılkens, W.F., Mttick, L.R. nd Hnd, D. B Effect of Processing Method on Oxidtive Off- Flvors Milk. Food Technology Vol.21, Vol. 66, No.4 Yurtsever, N., Deneme İsttistik Metotlrı. Trım Ormn Ve Köy İşleri Bk. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yyınlrı. No.121. Ankr. 5

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

BESLENMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR : SOYA SÜTÜ VE ÜRÜNLERİ

BESLENMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR : SOYA SÜTÜ VE ÜRÜNLERİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri H. Akat 1 İ. Yokaş 2 E. Özzambak 3 R. Kılınç 4 ÖZET Bu araştırmada topraksız ortamda ve sera koşullarında yetiştirilen, köklendirilmiş smart kesme

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi *

Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 115-130 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Alüviyal Tarım Topraklarının Verimlilik Durumları ve Potansiyel Beslenme

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

ARAŞTIRMA. İnokulant Kullanımının Değişik Yem Bitkilerinden Oluşan Silajlarda Ham Besin Maddeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

ARAŞTIRMA. İnokulant Kullanımının Değişik Yem Bitkilerinden Oluşan Silajlarda Ham Besin Maddeleri ile Kalite Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (2): 93-98 http://www.fusabil.org İnokulant Kullanımının Değişik Yem Bitkilerinden Oluşan Silajlarda Ham Besin Maddeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tugay AYAŞAN

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı