Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı"

Transkript

1 Rum.Katkı Servis Nisan.Sayı 40.syf Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

2 KONU İLGİ Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Stratejik Faktörler Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR KAYNAKÇA AFRC, Energy and Protein Requirements of. Cab International.Wallingford, UK. Schingoethe, D.J Feeding dairy cows. In Livestock Feed and Feeding. Ed. Church, D.C. Third Edition. Prentice Hall, New Jersey, USA. Blaxter, K.L The Energy Metabolismof s. Hutchinson Scientific and Technical, London. NRC, Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Academy Press. Washington, D.C. Ruminal Metabolism and Intestinal Digestion of Fatty Acids.& Feeding Fats.Steve Masson. Grummer,R.R. The responce of lactating dairy cows to fat supplementation during heat stres. Fat sources for high producing dairy cows.shaver,r.d.&.& Donald L. Palmquist Professor Emeritus.Dept.of Animal Sciences OARDC/OSU YAYININ KAPSAMI Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir

3 ÖZET SONUÇ Gelişen yeni teknolojiler ve hayvan besleme alanındaki yenilikler artık bazı geleneklerin ve besleme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Süt ve besi sığırcılığı üretim sisteminde optimal çevresel koşullarda üretimin arttırılması açısından en önemli amaç gelişen yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasıdır. Yemlerde yem hammaddelerinden gelen enerji dışında, geriye kalan enerji ihtiyacı artık daha bilimsel yöntemlerle karşılanmaya çalışılıyor. Önceki yıllarda hayvan beslemede enerji ihtiyacının karşılanması açısından bitkisel sıvı yağların kullanımı oldukça yaygın bir uygulama iken, yeni gelişmeler ve yapılan yeni çalışmalar bitkisel sıvı yağların sınırlandırıcı etkilerinden ve hayvan verimine olumsuz etkilerinden dolayı bu yağlara yemlerde kullanım alanı tanımıyor. Büyükbaş hayvan beslemede, toplam rasyonun ham yağ içeriğinin %5-6, kesif yemin yağ içeriğinin ise %6-8 düzeyinde olması istenir. Yemde, yem hammaddelerinden gelen yağ içerikleri ise gerekli olan bu enerji düzeylerini karşılamaya yetmez ve rasyonlarda ilave enerji ihtiyacı ortaya çıkar. Yemlerde, yem hammaddelerinden gelen enerji dışında, geriye kalan enerji ihtiyacı artık yeni nesil yağlar olarak ifade edilen yağların (Ca sabunları ve Granülfraksiyonize yağlar) rasyona %6-8 oranında katılımı ile karşılanabilmektedir. Yeni nesil by pass yağların yemlerde %6-8 gibi yüksek oranda kullanım avantajları, rasyona enerji desteği anlamında büyük katkı sağlamaktadır. Yeni nesil by pass yağların; yıllardır kullanılmaları ve istihdam alanı bulmaları rumende hareketsiz oldukları için mikrobiyal faaliyetler üzerine ve dolayısıyla verime herhangi bir olumsuz etkilerinin olmamasından ve bu yağların yüksek oranda katılım oranları ile yemlere büyük oranda esneklik sağlamalarından dolayıdır.

4 «Rasyona yağ ilavesi iyi bir rumen fermantasyonu için gerekli olan optimum selüloz oranının düşürülmesine gerek kalmadan rasyon enerjisinin arttırılmasının en sağlıklı yoludur. Ayrıca yağların NEl değerleri,protein ve karbonhidratça zengin yemlerin enerji değerlerinin üç katından fazladır.» Süt Sığırlarının Beslenmesinde Enerjinin Önemi Üretim başarısını; genetik kapasiteden sonra belirleyici en önemli faktör beslemedir. Sığırlarda yapılmış olan birçok çalışma buzağılama aralığının kısaltılması açısından vücut enerji rezervlerinin ve yemden gelen enerjinin besleme ve üretim performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle süt sığırı yetiştiricilerinin baş etmesi gereken en önemli problemlerden birisi laktasyonun başında ineğin yeterli enerjiyi tüketmesini sağlamaktır. Enerji tüketimi rasyonda enerji yoğunluğunu artırmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Rasyonda enerji yoğunluğunu artırmanın ise çeşitli yolları vardır. Birincisi rasyonda yağ oranını artırmak, ikincisi rasyondaki kaba yem oranını azaltarak kolayca fermente olabilir karbonhidrat miktarını veya otomatik yemleyiciler kullanarak kesif yem tüketimini artırmaktır. Ancak rasyonda enerji yoğunluğunu arttırmak için kaba yem oranını azaltmak, beraberinde birçok sorunu da getireceğinden tercih edilen bir yaklaşım değildir. Bu nedenle rasyonda enerji yoğunluğunu arttırmanın en iyi yolu kesif yem tüketimini arttırmak ve rasyonda yağ oranını arttırmak yaklaşımları olmalıdır. Normal olarak laktasyonun erken dönemlerinde hayvanlarda canlı ağırlık kaybı oluşur. Eğer,maksimum süt üretimi, sağlık ve döllülük kapasitesi yüksek bir inek elde etmek için ekstra önlemler alınmazsa süt üretiminde istenen amaca ulaşılamaz. Dolayısıyla, laktasyonun bu ilk devrelerinde enerji alımının maksimizasyonu burada sıralanan amaçlara ulaşmak açısından zorunludur. Enerji alımı, yemin enerji düzeyi ile yem tüketim miktarına bağlıdır. Enerji alımı, yeme yağ kaynaklarından birini katarak, kesif yem tüketimi arttırılarak ya da yemdeki tahıl oranını arttırarak yükseltilebilir. Rasyonda tahıla aşırı oranda yer verilmesi, selüloz sindirimini olumsuz yönde etkilediği gibi, rumen ph sının düşmesine ve sonuç olarak asidoz, laminitis gibi problemler ile süt yağının düşmesi gibi istenmeyen sorunlara yol açar.

5 «Süt sığırlarının beslenmesi için yağların hepsi uygun değildir. Yağlı tohumlar soya, çiğit ve ayçiçeği yağ kaynağı olarak önerilirken serbest yağlardan soya, ayçiçeği, mısır, çiğit yağı ve balık yağının kullanılması arzu edilmez. Çünkü bu yağ kaynakları rumen fermentasyonu üzerine olumsuz etkilerde bulunur. Selüloz sindirimi ve süt yağ düzeyini düşürürüler.» Yağ Kaynakları Yemlik yağlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1) Bitkisel yağlar: Yağlı tohum ve meyvelerden elde edilen yağlardır. 2) Hayvansal yağlar: Aşağıda belirtilen hayvanlardan elde edilen yağlardır. -Don yağı (Tallow): Rendering işletmelerinde sığır, koyun, keçi gibi ruminant hayvanlardan çıkarılan yağlardır. -Balık yağı: Balık unu işletmelerinde balık ve balık artıklarının işlenmesiyle elde edilen yağlardır. 3) Asit yağlar: Ham yağların rafinasyon işlemi yan ürünü olan soapstock ların sülfürik asitle muamelesi sonucu elde edilen yağlardır. 4) Hidrolize yağlar: Bitkisel ve hayvansal yağların yemeklik yağ üretimi ya da sabun yapımında işlenmeleri sırasında elde edilen yağlardır. 5) Korunmuş (bypass) yağlar: Yağ asitlerinin kalsiyum (Ca) ile tuz oluşturmaları ya da ham yağlardan değişik fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen stabil (inert) yağlardır. 6) Karışık yağlar: Yukarıda belirtilen yağların karışımından oluşan yağlardır.

6 Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacını Hangi Kaynaklardan Karşılamak Gerekir? «Yağ asitlerinin Ca tuzları ve granül yağlar kuru olup, akışkandırlar. Çiftlik koşullarında kullanımları kolaydır. Bu ürünler süt üretimi için kullanılmak üzere maksimum bypass özelliğe sahip olarak hazırlanırlar.» Süt sığırlarının beslenmesi için yağların hepsi uygun değildir. Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan bazı yağ kaynakları Çizelge 1 de verilmiştir. Örneğin pamuk tohumu üzerinde lifler taşıdığı için akışkanlığı iyi değildir. Yani işleme sırasında kullanılan ekipmanlarda sorun yaratabilir. Ayrıca rumende topaklaşmaya neden olarak sindirim ve yabancı madde problemlerine neden olabilir. Bu bakımdan en çok önerildiği durum TMR kullanılan işletmelerdir. Soya ve ayçiçeği tohumları herhangi bir masraf gerektirmeden bütün olarak kullanılabilir. Bununla birlikte yemlemeden önce genellikle ezilirler. Soya tanesinin sıcaklıkla muamele edilmesi faydalıdır. Çünkü soya sıcaklıkla yok edilebilen antinutrisyonel faktörler içerir. Soyada bulunan antinutrisyonel faktörler, soya kg'dan fazla tüketilirse ince bağırsaklardaki protein sindirimini etkileyebilir. Ayrıca ısıtılmış olan soya daha kolay saklanabilir. Acılaşma riski azalır ve daha lezzetli hale gelir. Çizelge 1'deki yağlar (Bitkisel sıvı yağlar hariç) rumen fermentasyonu üzerine etkisizdirler. Yani fermentasyonu önemli düzeyde değiştirmezler. Yağ Kaynağı Yağ CP Yağlı Tohumlar KM'de % ADF Önerilen kg/gün Pamuk Tohumu Soya* Ayçiçeği Tohumu Yağ Katkıları Kuyruk Yağı Hidrolize Edilmiş Hayvansal ve Bitkisel Yağ ,1 Yağ Asitleri Ca Sabunu Granül Yağlar (Fraksiyonize Yağlar v.s) Yağlı tohum taneleri aynı zamanda protein ve ADF temin ettiklerinden kullanımları avantajlıdır. Kuyruk yağı bazı hayvansal ve bitkisel yağlarda ilave olarak kullanımı yasak olmayan bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Ancak bunlar normal sıcaklılarda akışkan değildirler ve normal çiftlik koşullarında bunların kullanımı çok zordur. Yağ asitlerinin Ca tuzları (sabun), ve granül yağlar kuru olup, akışkandırlar. Çiftlik koşullarında kullanımları kolaydır. Bu ürünler süt üretimi için kullanılmak üzere maksimum bypass özelliğe sahip olarak hazırlanırlar.

7 Yağ Kullanımı İle İlgili Olarak Dikkate Alınması Gereken Hususlar «Önceki yıllarda hayvan beslemede enerji ihtiyacının karşılanması açısından bitkisel sıvı yağların kullanımı oldukça yaygın bir uygulama iken, yeni gelişmeler ve yapılan yeni çalışmalar bitkisel sıvı yağların sayılan sınırlandırıcı birçok özelliğinden ve hayvan verimine olumsuz etkilerinden dolayı artık bu yağlara yemlerde kullanım imkânı tanımamaktadır.» 1) Süt yağı seviyesi genelde etkilenmez, ancak Ca düzeyi %0,9 un (KM) üzerine çıkarılmazsa hafifçe düşebilir. 2) Rasyonda ilave sıvı bitkisel asit yağ kullanımı genellikle sütün kısa zincirli yağ asitleri oranını azaltır. Bu nedenle yeme sıvı yağ ilavesi tavsiye edilmez. 3)- Rasyona sıvı yağ ilavesinde, bazı besin maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Ca düzeyinin kuru maddede %0,9 un üzerine çıkarılması gerekir. Rasyon Mg düzeyinin kuru maddede %0.3'ün üzerinde tutularak Ca, Mg dengesinin de korunması gerekir. 4)- Rasyonda ilave sıvı yağ kullanımında, HP düzeyinin de optimum süt üretimi için uygun bir enerji protein dengesinin korunması için bir miktar yükseltilmesi gerekebilir. Çünkü yağ yapısal olmayan karbonhidratların (nişasta) yerini almıştır ve rumen mikroorganizmalarının enerji kaynağı eksilmiştir. Bu rumen mikrobiyel protein sentezini düşürebilir. Özellikle proteinin by-pass özellikte olması protein kullanım etkinliğini yükseltmek için iyi bir yoldur. 5) Yağlar kullanılırken dikkate alınması gereken bir husus da onların yağ asidi içerikleridir. Bitkisel sıvı yağlar gibi yüksek oranda doymamış yağ asidince zengin yağ kaynakları ruminal fermentasyonu olumsuz yönde etkileyebilir, süt yağını düşürebilir. Bununla birlikte süt inekleri yüksek oranda doymamış yağ asidi içeren soya ve ayçiçeği tanesi tükettiklerinde süt yağı bir miktar daha fazla doymamış yağ asidi içermektedir. Ayrıca süte fazla miktarda doymamış yağ asidi geçerse arzu edilmeyen oksidasyon kokuları gelişebilir. 6)- Bazı yağ kaynakları ile lezzet kaybı ve işleme problemleri mevcuttur. Ancak yeni nesil granül yağlarla bu sorunların tamamı ortadan kalkmıştır.yeni nesil yağlar by pass yağlar; karakteristikleri gereği rumene girdiklerinde rumen bakteriyel florasında faaliyet göstermeyip, rumen sıvısında hareketsiz kalıp çözünmezler. Bundan dolayıdır ki bitkisel sıvı yağlar gibi lifli materyalleri bağlama, mikroorganizma hareketlerini ya da işlevlerini alıkoyma gibi olumsuz özellikleri yoktur.

8 Sonuç Gelişen yeni teknolojiler ve hayvan besleme alanındaki yenilikler artık bazı geleneklerin ve besleme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Süt ve besi sığırcılığı üretim sisteminde optimal çevresel koşullarda üretimin arttırılması açısından en önemli amaç gelişen yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasıdır. Yemlerde yem hammaddelerinden gelen enerji dışında, geriye kalan enerji ihtiyacı artık daha bilimsel yöntemlerle karşılanmaya çalışılıyor. Önceki yıllarda hayvan beslemede enerji ihtiyacının karşılanması açısından bitkisel sıvı yağların kullanımı oldukça yaygın bir uygulama iken, yeni gelişmeler ve yapılan yeni çalışmalar bitkisel sıvı yağların sınırlandırıcı etkilerinden ve hayvan verimine olumsuz etkilerinden dolayı bu yağlara yemlerde kullanım alanı tanımıyor. Çünkü bitkisel sıvı yağların kullanımı; pelet kalitesini düşürmekte, rumende selüloz sindirimini etkilemekte, süt yağını düşürmekte ve minerallerin yarayışlılığını engellemektedir. Büyükbaş hayvan beslemede, toplam rasyonun ham yağ içeriğinin %5-6,kesif yemin yağ içeriğinin ise %6-8 düzeyinde olması istenir. Yemde, hammaddelerden gelen yağ içerikleri ise gerekli olan bu enerji düzeylerini karşılamaya yetmez ve rasyonlarda ilave enerji ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenle, genellikle yemler dışında ek enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulur. Sıvı yağların yukarda sayılan olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık yem hammaddelerinden gelen enerji dışındaki geriye kalan enerji, yeni nesil yağların (Ca sabunları ve granülfraksiyonize yağlar) rasyona %6-8 oranında katılımı ile karşılanmaya başlanmıştır. Bu ürünler, enerji ihtiyaçlarını karşılamada yeni nesil yağ kaynakları olarak her geçen gün artan oranda hayvan beslemede kullanım alanı bulmaktadırlar. By-pass yağların yıllardır kullanılmaları ve istihdam alanı bulmaları yüksek konsantrasyonlu enerji kaynakları olmaları ve rasyonlara yüksek sindirilebilir enerji sağlamaları ile rasyon fiyatlarına esneklik kazandırmalarından dolayıdır.

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 4 KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

HAYVANLARIN BESLENMESİ

HAYVANLARIN BESLENMESİ Ülkemizde yem hammaddelerine olan ihtiyaç ve dolayısıyla yem fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. Kaliteli yem bitkilerinin üretilmesi ve bunlarla kaliteli genetiğe sahip hayvanların beslenmesi ile et,

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02c Sayfa : 25-30 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Gebelik Enerji Gereksinimleri Geçişteki Düveler Vücut Doku

Detaylı

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları KONU İLGİ Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri ların Güncellenmiş Mineral,

Detaylı

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana

ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI. Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana ENTANSİF SÜT KEÇİCİLİĞİNDE TIRNAK BAKIMI Giriş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F Zotekni Bölümüi Balcalı Adana Keçiler ucuz kaba yemlerden et, süt ve tiftik gibi hayvansal ürünler üreterek, yetiştiricisine

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

Çiğ süt satışına izin istiyoruz!

Çiğ süt satışına izin istiyoruz! Çiftlikler uğraşıyor, didiniyor, üretiyor. Sütü 1 TL'ye satıyor. Sokak sütçüsü sulandırıp Ayşe Teyzeye 3 TL'ye satıyor. Devlet bu kayıtdışı ve gayrisıhhi satışa seyirci kalıyor. Güler misin, ağlar mısın?

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı Katkı Servis Rm-42 Syf 242-250 Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı KONU İLGİ Sütte Görülen Aflatoksin M1 i Önlemede En Etkili Yöntem: Toksin Bağlayıcılar

Detaylı

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011)

World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011) World Wide Sires Teknik Servis Koordinatörü Lindell Whitelock un Türkiye Seyahati ile İlgili Çiftlik Ziyaret Raporu (Kasım 2011). Sütçü Çiftliği: Bu çiftlik, oldukça yeni idi ve çiftlikte az sayıda inek

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı

Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Biyodizel yan ürünü gliserolün kanatlı ve ruminant rasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanımı Sarper ÖZBEK *, Adnan ŞEHU ** Öz: Biyodizel üretim maliyeti yüksek olan bir yakıttır. Yağlı bitki tohumundan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları Hazırlayan Zeki Bildirici 2501070025 07.02.2008 Bu çalışma tamamen özgür platformda, özgür işletim sistemi Pardus üzerinde özgür

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi

Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi Erciyes Üniv Vet Fak Derg 4(1) 49-56, 2007 J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 49-56, 2007 Derleme İ. AYDIN Review Article Sığırlarda Kan Üre Nitrojen Düzeyinin Fertiliteye Etkisi İbrahim AYDIN Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 207-215 SİLAJA DAYALI BESLEME KOŞULLARINDA FARKLI RUMEN İÇİ PARÇALANMA HIZLARINA SAHİP YOĞUN YEM KARMALARI KULLANIMININ SÜT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Ticari Yumurtacılar 3. Basım

Ticari Yumurtacılar 3. Basım Ticari Yumurtacılar 3. Basım W-36 Performans Standartları Kitapçığı Genel Yetiştirme Önerileri Hy-Line hatlarının genetik potansiyeli ancak, doğru yetiştirme koşulları sağlandığında ortaya çıkabilir. Hy-Line

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI

SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI od International Life Sciences Institute ILSI AVRUPA KISA MONOGRAFİ DİZİSİ SAĞLIKLI YAŞAM TARZLARI BESLENME REJİMİ (DİYET), FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK International Life Sciences Institute ILSI / ILSI

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Eti Üretimi ve Keçi Eti Özellikleri Kevser Parmaksız Ercan Mevliyaoğulları Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de

Detaylı