BÜYÜME GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA ENTERAL BESLENME DESTEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜME GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA ENTERAL BESLENME DESTEĞİ"

Transkript

1 BÜYÜME GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA ENTERAL BESLENME DESTEĞİ Prof Dr YaĢar Doğan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AbD Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, Elazığ Diyarbakır Mart 2013

2 Sunum AkıĢı Tanım Endikasyonlar Kontraendikasyonlar Enteral beslenme yolları Enteral beslenme yöntemleri Enteral beslenmede dikkat edilecek hususlar Komplikasyonlar Sonuç

3 Tanımlar Malnutrisyon; büyüme ve gelişme için gerekli olan bir yada daha fazla besin öğesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya dengesiz alınması durumunda ortaya çıkan klinik bir tablodur. Enteral Beslenme: Fonksiyonel olarak gastrointestinal sistemi (GİS) normal olan bireylerde; ihtiyaç duyulan besinleri oral yoldan alamayan veya almak istemeyen ya da yeterli alamayan hastalarda, besinlerin ağız veya tüp yardımı ile GİS e verilmesidir.

4 Malnutrisyonda risk? 5 yaşın altında malnutrisyondan ölüm; 3-3,5 milyon /yıl. Ölümlerin %97 si az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Malnutrisyonun %80 i hafif ve orta derecede manutrisyon (Klinik bulgu belirgin değil, tehlikeli durum?)

5 Malnutrisyon Malnutrisyona bağlı ölümlerin %80 i hafif ve orta malnutrisyon grubunda Enfeksiyonlara eğilim Gizli malabsorbsiyon Vitamin eksikliği Element eksikliği

6 Malnutrisyon Ülkemizde <5 yaş Hafif % Ağır % , ,3 1, ,9 0, ,2 -

7 Hastane malnutrisyonu %31-%52 arasında değişmektedir Doğan Y et al. 2005

8 Enteral beslenme niçin önemli? Öncelikle doğal beslenmeye en yakın yoldur. Enteral nütrisyon GİS te nöroendokrin sistemi uyararak sindirim ve motilite için gerekli olan enzimleri uyarır Bağırsak mukoza kitlesinin devamlılığını sağlar Diğer beslenme şekillerine göre karşılaştırıldığında oldukça ucuz Komplikasyon gelişme ihtimali oldukça azdır.

9 Beslenme desteği için gerekli koģullar Yetersiz oral alım 10 günden fazla süre ile kişinin günlük gereksiniminin %60 ile %80 arasında almaması Bir yaşından büyük çocuklarda; 5 gün, bir yaş altı çocuklarda 3 günden fazla oral alım eksikliğinin olması Özürlü bir çocuğun günlük beslenme süresi 4-6 saat arasında sürüyorsa Zayıflık ve kısa boy (Gelişme geriliği) İki yaşından küçük çocuklarda bir aydan fazla süre ile büyümede ve ağırlık artışında duraklama

10 Beslenme desteği için gerekli koģullar Yetersiz oral alım İki yaşından büyük çocuklarda üç aydan fazla süre ile ağırlık kaybı veya duraklama Yaşa göre ağırlık büyüme eğrisinde iki büyüme eğrisinde azalma Yaşa göre triseps deri kalınlığı ölçümünün 5P altında olması durumu Yıllık boy artış hızında azalma

11 Yetersiz Oral Alım Çiğneme ve yutma bozukluğu Prematür Nörolojik Bozukluk (Serebral palsi, disfaji) GİS konjenital anomalileri Trakeoözefageal fistül. Tümörler Oral kanserler Baş ve boyun kanserleri Travma ve yaygın yüz yanıkları Kritik hasta Mekanik ventilasyon Ağır GÖR hastalığı Gida reddi, anoreksi, depresyon

12 Sindirim ve emilim bozuklukları Kistik fibrozis Kısa barsak sendromu Enflamatuvar barsak hastalığı Gıda alerjisinden dolayı malabsorbsiyon sendromları İneksütü protein alerjisi Kronik enfeksiyondan dolayı ishal Giyardiya enfeksiyonu Uzamıış ishal Primer veya kazanılmış ağır immün yetersizlik Kronik karaciğer yetersizliği Graft versus host hastalığı İntestinal fistül

13 GĠS motilite bozukluğu Kronik intestinal psödoobstürüksiyon İleokolonik Hirschsprung hastalığı

14 ArtmıĢ intestinal ihtiyaç ve kayıplar Kistik fibrozis Kronik solid organ hastalığı: Böbrek, kalp, karaciğer Enflamatuvar barsak hastalığı (Ülseratif kolit, Crohn Ağır travma, Ağır derecede yanık

15 GeliĢme geriliği veya kronik malnutrisyon Anoreksiya nervoza Organik olmayan yutmada zorluk Crohn hastalığı: Remisyonun devamı için primer hastalık tedavisi Metabolik hastalıklar

16 Enteral beslenme için kontraendike durumlar Kesin kontraendikasyonlar Paralitik ve mekanik ileus İntestinal obstürüksiyon Perforasyon Nekrotizan enterokolit Diffüz peritonit

17 Enteral beslenme için kontraendike durumlar Rölatif Kontraendikasyonlar İntestinal dismotilite Toksik megakolon Gastrointestinal kanama Yüksek çıkışlı enterik fistül Ağır derecede kusma Giderek artan ishal Rölatif kontraendike olan durumlarda hastanın tolere edebileceği minimal enteral beslenme sağlanmalıdır.

18 Değerlendirme Çocukluk yaş grubunda beslenme durumunu ve Yönetimini tek başına iyi bir şekilde yansıtan gösterge yoktur. Prenatal Natal Postnatal öykü Beslenme Öyküsü Fizik Muayene Antropometri Laboratuvar Beslenme durumu

19 Hangi yolla beslenme Enteral (Oral?, Tüple?) Parenteral Kombine

20 Enteral Beslenme Yolları Oral Az bile olsa özel bir nedeni olmadıkça her zaman en doğal olan yöntem seçilmeli. Mümkün olan en kısa zamanda daha doğal olana geçilmelidir. Yutma işlev bozukluğu yoksa tüple beslenme sırasında oral beslenme sürdürülebilir.

21 Enteral Beslenme Yolları Nazoenteral tüpler Nazogastrik Nazoduodenal Nazojejunal Endoskopik olarak yerleģtirilen tüpler Perkütan endoskopik gastrostomi Perkütan endoskopik gastrojejunostomi Direk perkütan endoskopik gastrojejunostomi

22 Enteral Beslenme Tüpleri PVC tüpler: Çok sert, kolay takılır, aspirasyon kapasitesi çok iyi, hasta açısından rahatsızlık verici, sağlam ancak sertleştiğinde kırılabilir. 2-4 günde değiştirilmesi gerekir Silikon Tüpler: Çok yumuşak yerleştirilmesi güç, aspirasyon kapasitesi yetersiz, tıkanma riski yüksek, hasta açısından rahat, kolay deforme olur, dayanıksız, bir ay boynca kullanırlır Poliüretan Tüpler: Kolay yerleştirilir, Aspirasyon kapasitesi iyi, Hasta açısından rahat, sağlam ve dayanıklı, 1-2 ay kullanılabilir

23 Hafif / Orta Malnutrisyonda kalori Günlük kalori 0-1 yaş : kcal/kg 1 yaş üzeri: 1000+(yaşx100) Günlük protein 0-1 yaş : 1,5 gr / kg 1 yaş üzeri: 1gr / kg

24 Ağır Malnutrisyonda kalori Günlük kalori Başlangıç: 80/kg 1. hafta: 100 kcal/kg 1 haftadan sonra kcal /kg Günlük protein Başlangıç: 0,7 gr / kg Sonra: 2-3 gr / kg

25 EB KarıĢımının Ġçeriği GĠS in iģlev durumuna, Hastanın yaģına Hastanın hastalığına ve beslenme durumuna göre hazırlanmalıdır.

26 Hangi hastaya hangi enteral solusyon? Yeni doğan ve süt çocuğunda : Anne sütü veya adapte sütlü mamalar 6-18 ay arsı çocukta; laktoz içerikli enteral beslenme solus 1-10 yaģ arasındaki çocuklarda: Özel hazırlanmıģ formülalar 10 yaģ üzeri çocuklarda: EriĢkinlerde kullanılan formülalar önerilir.

27 Hangi hastaya hangi enteral solusyon? EriĢkinlerde kullanılan formülaların: Solüt yükü fazladır Yeterli vitamin ve mineral içermez

28 EB KarıĢımının Ġçeriği Formülalar: Polimerik Elementer Semi-elementer Modüler

29 Polimerik Formülalar Standart EB formülaları polimeriktir Protein + oligosakkarid + bitkisel yağ + orta zincirli trigliserid + vitamin + mineral içerir Az posa bırakır Osmolalitesi: mosm/kg Kalorisi: 1-2 kcal/ml

30 Polimerik Formülalar Nitrojen kaynağı tam proteindir. Protein kaynağı (kazein, soya, whey) Enerjisi : kcal/ml Toplam enerjinin %11-25 i proteinden gelir Karbohidrat genellikle kısmi hidrolize niģastadır(maltodekstrin,oligosakkarit/sukroz) Çoğunlukla laktoz içermezler

31 Polimerik Formülalar Yağ içeriği bitkisel kaynaklıdır (soya, ayçiçek, mısır, kanola). Bazıları MCT de içerir. Yağlar total enerjinin %30-45 ini karģılar ω-6/ω-3 oranı 5-10:1 Ozmolariteleri 300mOsm/L civarındadır. Yeterli miktarda verildiklerinde besin ögeleri yönünden eksiksizdir

32 Polimerik Enteral Beslenme Ürünleri Biosorb pediatric standard Pediasure (kazein+whey, sukroz, aroma, <10 yaş) Biosorb standart (>6 yaş) kkal/ml Ensure (sukroz, soya, >10 yaş) İsosource junior (whey+kazein, <12 yaş) Biosorb oral (sukroz, aroma, 385mOsm/l) Biosorb pediatric energy Biosorb energy plus (>6 yaş) 1,5 kkal/ml Ensure plus (soya, sukroz) Biosorb energie (sukroz, aroma, 445mOsm/l)

33 Polimerik Enteral Beslenme Ürünleri İsosource junior 279 mosmol/l, <12 yaş) (1,22 kcal/ml, whey+kazein, İsosource standard (1 kcal/ml, vanilyalı, >12 yaş) İsosource enerji vanilya) (1,6 kcal/ml, 298 mosmol/l,

34 Polimerik Enteral Beslenme Ürünleri GeçiĢ formulaları Peptisone (Whey hidroliz. 40 gr/l, %69 CHO, yağ %50 MCT, 440 mosmol) Osmolite (Kazeinat+soya, MCT+soya+ayçiçek yağı, 244 mosmol, 1 kkal/ml) Novasource start (0,75 kcal/ml, buğday proteini+kazein, MCT+ayçiçek yağı, glutamin, benefiber)

35 Lif Ġçeren Polimerik Enteral Ürünler ~15 gr posa/l Posa kaynağı soya polisakkaritleri (insoluble) fruktooligosakkaridler inulin Prebiyotik, %100 soluble buğday benefiber guar gum Laktozsuz

36 Lif Ġçeren Polimerik Enteral Ürünler Pediasure fiber (1 kcal/ml, 13.5 g/l lif, 4.2 g/l scfos) Enrich (1 kcal/ml, 13.5 g/l lif, sukroz, 366 mosmol) Fortini multi fibre (1.5 kcal/ml, 15 g/l lif) Biosorb fibre (1 kcal/ml, 15 g/l lif) Bioplus (1.5 kcal/ml, 23 g/l lif, 445 mosmol) Ġsosource lifli Jevity plus (1 kcal/ml, 317 mosmol) (1.2 kcal/ml, FOS 12g/L)

37 Elementer / Semi elementer formülalar Protein hidrolizatı içerirler (peptit, a.a ler) Çoğunluğunda %50 orta zincirli trigliserit Oligosakkarit Eser element, vitamin, mineraller açısından desteklenmelidir.

38 Modüler formülalar Tek baģına KH veya protein içeren ürünlerdir.

39 Hidrolize Proteinli Polimerik Enteral Ürün Peptisone Whey hidrolizatı 40 g/l, Enerji: %69 CHO, %50 MCT, 440 mosmol/l, 1 kcal/ml Vital Jr. %100 hidrolize whey ağırlıklı MCT:LCT 50:50 ve scfos içerir Novasource start 0,75 kcal/ml, 10 g/l glutamin 5 g/l benefiber %30 MCT

40 Hastalığa özel formülalar Glukoz intoleransı Akciğer hastalığı Böbrek yetersizliği Karaciğer hastalıkları (Dallı zincirli aa) Metabolik stres

41 Glikoz intoleransına yönelik ürünler % protein % karbonhidrat % yağ ~ 15 gr posa/lt ~ 1 kcal/ml Laktozsuz Osmolarite: mosmol/l Endikasyonları: Tip 1-2 DM Glucerna SR Glucerna >10yaĢ Metabolik strese bağlı hiperglisemi

42 Özel Enteral Ürünler (Akciğer Hastalıkları) %50-60 yağ %28 CHO kcal/ml Osmolarite: 385 mosmol/l Pulmocare Oxepa (mek.ven) Endikasyonları: Kistik fibrozis Mekanik ventilasyon

43 Özel Enteral Ürünler (Böbrek Hast.) %6-14 protein 2 kcal/ml Elektrolit içeriği düşük Vitamin A, D, Mg kısıtlı Osmolarite: ~ 450 mosmol/l Endikasyonlar: ABY, KBY Böbrek tx Nutrena Novasource Renal

44 Özel Enteral Ürünler (Ġmmün beslenme ürünleri) Glutamin Arginin RNA nükleotidleri Impact Oral Impact >10 yaş Impact Glutamine Omega-3 yağ asitleri Endikasyonları: Büyük travma, ameliyat İmmünosüpresyon Nutrison protein plus Nutrison plus multi fibre Perative Alitraq

45 <1 YaĢ Enteral Ürünler Ġnfantrini 1 kcal/ml,protein:2.5g (E%10.2) CHO:10.3g (%50 laktoz,e%40.7) Yağ:5.4g (E%48), DHA+AHA Lif:0.6g GOS+FOS,Nükleotidler 2.8mg, Osm:295, (Nutricia) Similac High Energy (0-18 ay) 1 kcal/ml,protein:2.6g (E%11) CHO:10.1g (%50 laktoz,md) Yağ:5.4g (E%48), DHA+AHA Lif:0.4g GOS,Nükleotidler 2.8mg, Osm:284,(Abbott)

46 Enteral Beslenme Uygulanma ġekli Sabit hızla sürekli Aralıklı bolus Ģeklinde & Tam gün Kısmi / sadece gece

47 Rutinde sık kullanılan uygulama Verilmesi gereken dozun yarısı ile baģlanır. Doz kademeli olarak giderek artırılır, 1-2 gün içinde tam doza çıkılır

48 ENTERAL BESLENME DESTEĞĠ HANGĠ YOLDAN VERĠLMELĠ? Mide boģalması normal Gastrik aspirasyon MĠDE riski olmayan PROKĠNETĠK AJANLAR

49 ENTERAL BESLENME DESTEĞĠ HANGĠ YOLDAN VERĠLMELĠ? Mide boģalması uzamıģ Gastrik aspirasyon riski olan POSTPĠLORĠK (DUODENUM / JEJUNUM) GASTROPAREZİ, REFLÜ, PANKREATİT

50 Mide Yerine Barsağa Beslenme Kimlere Uygulanmalıdır? Ciddi gastroözofageal reflüsü olan Aspirasyon riski yüksek Gastrik dismotilite /gastroparezisi olan devamlı sedasyon + kas gevşetici verilen supin pozisyonda yatan ventilatör tedavisi alan (aspirasyon riski yüksek)

51 Komplikasyonlar Mekanik Metabolik Gastrointestinal Enfeksiyöz

52 Mekanik komplikasyonlar (%2-10) Tüpün yerleştirilememesi Tüpün malpozisyonu (trakea, intrakranial yerleşim) Tüpün çıkması Tüpün tıkanması Nazofarengeal ağrı, erozyon, nekroz, kanama Sinüzit, otit Ösofajit, varis rüptürü Trakeoösofageal fistül Ses kısıklığı, laringeal nekroz Aspirasyon pnömonisi Çok sık

53 Metabolik komplikasyonlar Malnutrisyon, fazla beslenme Fazla hidrasyon, dehidratasyon Hiper / hipoglisemi, Hiper / hipokalemi Hiper / hipofosfatemi Hiponatremi, Hipomagnezemi Cu, Zn Transaminaz K vit eksikliği Esansiyel yağ asidi eksikliği Parenteral beslenmeden daha az görülür

54 GĠS komplikasyonları (%30-38) İshal Bulantı / kusma Şişkinlik, reflü Regurjitasyon Konstipasyon

55 Enfeksiyöz Komplikasyonlar KarıĢımın kontamine olması AĢırı bakteri çoğalması AOM Aseptik siyaladenit

56 Enteral beslenme komplikasyon riskini artıran durumlar GĠS disfonksiyonu GeçirilmiĢ abdominal cerrahi Bilinç bulanıklığı Korunmasız havayolu Alt ösofagus sfinkter disfonksiyonu, GER Ġmmun yetmezlik Ġleri malnutrisyon Enteral beslenme konusunda deneyimsiz personel

57 Metabolik izlem Elektrolitler (günlük, 1-3 ay) Glukoz (günlük, 1-3 ay) Ca, P, mg (haftallık, 1-3 ay) Aminotransferaz, bilirübin, albümin BUN/Kr (haftalık, 1-3 ay) Hg (yıllık) Demir, ferritin Endikasyon varsa Yağda eriyen vitaminler B12, folat, Eser elementler

58 Refeeding sendromu Katabolik hastalarda başlıca enerji kaynağı yağ ve kaslardır. Vucütün total nitrojen, fosfat, magnezyum ve potasyum depoları azalmıştır. Nutrisyonel destek ile birlikte katabolik süreç durmakta ve olay aniden tersine dönmektedir.

59 Refeeding sendromu Özelliklede karbonhidrat yoğunluklu beslenme ile birlikte insülin salgılanmakta ve magnezyum, fosfat ve potasyum gibi elementlerin hücre içine geçişi ile birlikte serum seviyeleri azalmaktadır. Hemolitik anemi Kas zayıflığı, rabdomiyoliz Bozulmuş kadiyak fonksiyon, Sıvı yüklenmesi, kalp yetersziliği, aritmi, ve ani ölüm gerçekleşir.

60 Refeeding sendromu Konik ağırlık kaybı olan çocuklar nutrisyonel destekleğin ilk haftasında en büyk risk grubunu oluşturur. Riski azaltmanın en önemli yolu nutrisyonel tedaviye başlamadan önce sıvı kayıpları ile birlikte hastanın elektrolit açığı açısından değerlendirilmesi gerekir. Kalp fonksiyonları değerlendirilmeliir.

61 Refeeding sendromu Başlangı nutrisyonel destek aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Ağır olgularda total enerjinin %75 i oranında başlamak gerekir; <7 yaş, 60 kcal kg / gün 7 10 yaş, 50 kcal kg /gün yaş, 45 kcal kg /gün yaş, 40 kcal kg / gün

62 Refeeding sendromu Na, K, Mg ve fosfor desteği sağanmalıdır. Beslenme tolere edilmişse 3-5 gün içinde ihtiyaç düzeyine çıkılabilir. Beslenme ürünleri küçük porsiyonlar halinde ve 1 kcal / 1 ml konsantrasyonunda olması gerekir. Protein miktarı 0,6-1g / kg/gün düzeyinde başlanıp giderek 1,2-1,5 gr /kg / gün düzeyine çıkılmalı

63 Refeeding sendromu Tiamin, riboflavin, folik asit, riboflavin, folik asid, C vitamini, piridoksin, yağda eriyen vitminler ve eser elementler eklenmlidir. Günlük monitörizasyonun yapılamadığı koşullarda enerji ve günlük protein kişinin ihtiyacının %50 si oranında başlanmalıdır.

64 Oral Beslenmeye GeçiĢ Pratik olarak günlük gereksinimin %75 i ağız yolu ile sağlanır duruma gelindiğinde EB kesilir.

65 Mesajlar Hastanın beslenme durumu her muayenede değerlendirilmeli Öncelikle oral yol seçilmeli EB endikasyonlarına özen gösterilmeli Başlangıçta kademeli artırılmalı, keserken azaltarak kesilmeli Hijyen koşullarına uyulmalı Ekip işi olduğu bilincine önem verilmeli

66 WHEN THE GUT WORKS, USE IT IF DON T USE, YOU WILL LOSE IT Sabrınız için teşekkürler

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon Tedavisi Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon tıbbi ve sosyal bir hastalık Kronik nutrisyonel

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Enteral Beslenme Nedir? Enteral Beslenmede Bebeğe Verilecek Besinler Nelerdir? Enteral

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır.

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır. TİROİD HASTALIKLARI TİROİD 20 gr ağırlığında 2 lobdan oluşan bir organdır. Tiroid bezinden T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonları salglanır. Tiroid hormonları metabolizmanın belirli bir düzende

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

Kalori de eri olmayan substratlar. Total parenteral nutrisyon için klinik bilgiler. Günlük bazal kalori gereksinimi. Kalorik de ere sahip substratlar

Kalori de eri olmayan substratlar. Total parenteral nutrisyon için klinik bilgiler. Günlük bazal kalori gereksinimi. Kalorik de ere sahip substratlar Kalori de eri olmayan substratlar Total parenteral nutrisyon için klinik bilgiler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpa a Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Substrat

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME DOÇ.DR. MURAT KEKİLLİ ANKARA EĞT. ARŞT. HAST. GASTROENTEROLOJİ KLN. WHO ya Göre Palyatif Bakım; Ağrı ve diğer fiziksel ve psikolojik problemleri erken tanıyıp, değerlendirip,

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ HASTA BESLENMESİ 1 HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ Hasta olan bireylerde bazı besin ya da besinlerin kısıtlanması ve bu besinlerden alacağı kalori değerini diğer besin gruplarından almasına diyet

Detaylı

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 128-148 Derleme Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Turgay Coşkun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coşkun T. (Department of Pediatrics,

Detaylı