Müftülüðümüzden Haberler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müftülüðümüzden Haberler"

Transkript

1 Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý * Genç Hatipler Mimberde * "Karar Senin Ýlk Namaz" Ýsimli Tiyatro Sahnelendi * 54. Dönem Hizmet Ýçi Vaaz Becerilerini Geliþtirme Semineri Baþladý * Serik te Kur'an Kurslarýna Bir Halaka Daha Katýldý * Kur'aný Kerim Hizmet Ýçi Semineri Baþladý * Hafýz Kur'an Kursu Öðreticileri Formasyon Semineri Serikte Baþladý * Hac Kayýtlarý Devam Ediyor * Ocak Ayý Toplantýsý Yapýldý * 2016 nýn Ýlk Toplantýsý Yapýldý * Gençlerimize Tehlikeli Tuzaklara Dikkat Semineri * Kelimei Þahadet Getirerek Müslüman Oldu * Peygamberimizin Doðumu Hürmetine Eller Semaya Açýldý * Vaaz Becerileri Geliþtirme Semineri Baþladý * Eðitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof Dr Ali Erbaþ Serik Personeli Ýle Bir Araya Geldi * Umreciler Dualarla Kutsal Topraklara Uðurlandý * Serik Müftülüðüne Mevlüt Topçu Vekalet Edecek * Müftü Vekili Mustafa Günerden Öðretmenler Günü Mesajý * Diyanet Personeli Boðazkentte Hizmetiçi Eðitim Seminerinde * Ýlçe Müftümüze Veda Yemeði * Diyanet-Senden Karakuþa Veda Yemeði * Din Görevlilerine Gençlik Koordinatörlüðü Tanýtýldý * Moldovalý Andrei Müslüman Oldu * Din Görevlilerine Koruyucu Saðülýk Semineri * Karadayý Yeni Cami Kuran Kursunda Aþure * Yeþilbahçe Kuran Kursunda Aþure Programý * Gençlerle Çanakkale Þehitliði Ziyareti * Kan Ver Can Bul * Ýlçemiz Mýzrak Camiinde Sabah Namazýyla Diriliþ Programý * Ýlçe Müftülüðümüzden Cami ve Namaz Eksenli Hayat * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Açýlýþ Programý Ýle Baþladý * Serik Ýnsan ve Medeniyet Hareketi Derneðinde Cami ve Namaz Konuþuldu * Ýlçe Müftülüðü Bölge Koordinatörleri Çalýþtayý * Yanköy Kocagözler Kuran Kursu Açýldý * Gençlik Hizmetleri Geliþtirme Çalýþtayý * Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararý * Ýlçemizde Þehitlerimiz Kuran Ve Dualarla Yad Edildi * Vekaletle Kurban Kesim Komisyonu Toplandý * Kutsal Topraklara Yolculuk Dualarla Baþladý * Yaz Kuran Kursu Öðrencilerimiz Bilgide Yarýþtý * Hacýveli Camii Yaz Kuran Kursu Öðrencileri Mezuniyet Belgelerini Aldýlar * Belekte Yaz Kuran Kursu Öðrencileri Yarýþtý * Merkez Kuran Kursunda Mezuniyet * Ýlçemiz Hacý Adaylarýna Seminer * Yaz Kur'an Kurslarýmýzýn Mezuniyet Programlarý Baþladý * Þehidimiz Kur'an ve Dualarla Anýldý * Kaymakam Rüstemoðlundan Veda Ziyareti * Ramazan Bayramý Açýklamasý * Kadir Gecesi Coþkuyla Kutlandý * Yaz Kuran Kursu Öðrencilerinden Kadir Gecesi Kutlamalarý * Ýyilik Sofrasý Töngüþlüde Açýldý * Ýlçe Müftülüðümüzün Ýyilik Sofrasýnda Yetimler Vardý * Ýyilik Sofrasý Belekte Mahalleyi Ýftarda Buluþturdu * Ýlçemiz Gençleri Ýyilik Sofralarýnda Bir Araya Geldi * Ýlçemiz Mahallelerinde Ýyilik Sofralarý Kuruluyor * Gençlik Koordinatörleri Ramazan Ýçin Toplandý * Ýlçemizde Camiler Cocuklarýmýzla Þenlendi * Ramazan Ayýna Girerken

2 * Ýlçe Müftülüðümde Þehadet Getirerek Müslüman Oldu * Ýlçemiz Dikmen Cami Dualarla Açýldý * Ýlçe Müftülüðümüzden Tanýþma ve Kaynaþma Yemeði * Hacý Adaylarýna Yönelik Eðitim Seminerleri Baþladý * Ýlçe Müftülüðümüzden Kuran Öðretiminde Metod Konulu Seminer * Ýlçe Müftülüðümüzden Din Hizmetlerinde Verimliliðin Arttýrýlmasý Semineri * Ýlçemizde Berat Kandili Kutlamalarý Ýftar Programý Ýle Baþladý * Ýlçemiz Merkez Camiinde Sahur Programý * Kur'an Kurslarýnýn Son Mezuniyet Programlarý * Mezuniyet Buluþmalarý Devam Ediyor * Tekke Kur'an Kursunda Mezuniyet Günü * Ýlçe Müftülüðümüz Özel Öðrencileri Aðýrladý * Kardeþ Kur'an Kurslarýndan Ortak Yýlsonu Programý * Merkez Kur'an Kursunda mzuniyet Programý * Ýlçemiz Camilerinde Miraç Kandili Coþkusu * Kur'an Kurslarýnda Miraç Kandili Kutlamasý * Ýlçemiz Kur'an Kurslarýnda Yýl Sonu Programlarý Baþladý * Hatimle Sabah Namazý, Zikir ve Dua Buluþmasý * Ýlçe Müftülüðümüzden Engelliler Derneðine Ziyaret * Belek Merkez Camiinde Temizlik ve Hijyen Hassasiyeti * Kardeþ Kur'an Kurslarý Çanakçýda Toplandý * Üründülü Kadýnlar Kur'an Kursunda Buluþtu * Serik Din Görevlileri Piknikte Buluþtu * Töngüþlü'de Mahalle Buluþmasý * Kardeþ Kurslar Akçaalanda Kur'an Kursunda * Hatim, Sabah Zikri ve Dua Buluþmasý * Regaib Kandili Coþkuyla Kutlandý * Bucakköy Narinler Camiine Minare * Mahalleler Hayýrda Buluþuyor * Aksu Müftüsü Ýlçemizde Konferans Verdi * Peygamber Efendimiz Doðum Gününde Zikir ve Dualarla Anýldý * Yükseliþ Kolejinde Kutlu Doðum Konferansý * Serik Gençlik Kulübü Kutlu Doðum Haftasý Gençlik Yürüyüþünde * Karadayý ve Sulutekke Kutlu Doðum Programlarý * Manavgat Müftüsü Ýlçemizde Konferans Verdi * Ýlçe Müftümüzden lanya Okurcalarda Konferans * Kapalý Spor Salonunda Hutlu Doðum Özel Programý * Kan Baðýþý Kampanyasý * Kutlu Doðum Seherinde Dua ve Zikir Buluþmasý * Kutlu Doðum Bebeklerine Altýn * Kutlu Doðum Haftasý Mahalle Programlarý Baþladý * Ýlçe Müftümüzden Evrensekide Konferans * Kutlu Doðum Haftasý Kutlamalarý Güllerle ve Dualarla Baþladý * Ýlçe Müftülüðümüz Gençlik Kulübü Kutlu Doðuma Hazýr * Ýmam-Hatip Mustafa Yýldýz'ýn Evi Yandý * Karadayý Camii ve Kur'an Kursu Yararýna Kermes * Din Görevlileri Belgelerini Aldýlar * Camilerde Sohbet ve Dua Buluþmalarý Devam Ediyor * Din Görevlilerine Gençlerle Ýletiþim Semineri * Abdurrahmanlr Zümrüt Camiinde Sabah Zikri ve Dua Buluþmasý * Kardeþ Kurslar Karadayý Kosatlar Kur'an Kursunda * Alaçeþme Camiinde Sohbet Buluþmalarý * Çanakkale Þehitleri Anýsýna Kur'an Ziyafeti * Çanakkale Þehitlerinin Torunlarýný Evlerinde Ziyaret * Çanakkalede Þehit Veren Mahallelerimizde Anma Programlarý * Gençlik Sabah Namazýnda Gedik Camiinde * Aþaðýkocayatak Camiinde Mahalleli Hatimde Buluþtu * Öðrencilerden Cami Ziyareti * Çanakkale Þehitleri Çýnaraltý Meydanýnda Anýldý * Serik Þehitlerini Seher Vaktinde Yad Etti * Ýlçemiz Tekke Zeybekler Camiine Minare * Gençlik Hizmetlerini Geliþtirme Çalýþtayý * Kur'an Öðrenenlere Taç Giyme Töreni * Ýlçemizde Kadýnlara Yönelik Ýrþat Programlarý * Ýlçemizde Kardeþ Kurslardan Ortak Program

3 * Belek El Sanatlarý Merkezinde Kadýnlarla Hasbýhal * Kýz Meslek Lisesinde Deðerler Eðitimi * Serik Ýnsan Ve Medeniyet Hareketi Dermeðinde Konferans * Sabah Namazý Buluþmalarý Artarak Devam Ediyor * Ýlçemiz Din Görevlileri Eðitime Önem Veriyor * Yetim Projesi Koordinatörlar Toplantýsý * Umrecilere Seminer ve Uðurlama * Vuslat Camii Temeli Atýldý * Tuzcuoðlu Camiinde Sabah Namazý Buluþmasý * Gençler Hatimlerde Buluþuyor * Gençlerle Mahalle Sohbetleri * Gençlik Hizmetleri Çalýþtayý * Gençlik Sabah Namazlarýnda Buluþuyor * Müftülük Gençlik Kulübü * Merkez Nur Kur'an Kursunda Dua Buluþmasý * Belek Gençleri Sabah Namazýnda Buluþtu * Cumalý Merkez Camiinde Hatimle Sabah Namazý * Müftüler Toplantýsý Serik'te * Kadýnlara Abdurrahmanlar Zümrüt Camiinde Konferans * Mevlit Kandili Coþkusu Camileri Þenlendirdi * Yýlýn Ýlk Dua Ve Zikir Buluþmasý Kadriyede Yapýldý * Mevlit Kandili * Kur'an Kurslarýndan Mevlit Kandili Programý * Ýmam Hatip Ortaokulunda Deðerler Eðitimi * Umrecilerin Aþýlarý Serik Müftülüðünde Yapýldý * Kur'an Kurslarý Arasýnda Kardeþlik ve Kaynaþma * Kardeþ Kur'an Kurslarý Tönðüþlüde Toplandý * Müftülüðümüzde Çifte Ýhtida * Orta Mahalle Kur'an Kursu Yetimlerine Sahip Çýkýyor * Öðrencilerle Sohbet Buluþmalarý Devam Ediyor * Kardeþ Kur'an Kurslarýndan Ortak Program * Atatürk Anadolu Lisesi Öðrencileriyle Deðerler Eðitimi Buluþmasý * Ýslam Iþýðýnda Kadýn Paneli * Merkez Nur Kur'an Kursu Açýldý * Merkez Camiinde Hadis Sohbetleri * Muharrem Ayý Kardeþliðe Vesile Kýlýnmalý * Cami Ve Kuran Kurslarýmýzda Aþure Programlarý * Mýzrak Camiinde Hatimli Sabah Zikri * Eminceler Kuran Kursunda Aþure Ýkramý * Akçapýnar Kur'an Kursunda Aþure Programý * Aile Çocuklarýmýz ve Gençlik * Ýlçe Müftülüðümüzden Mealli Kuran Ziyafeti * KuranKursu Öðreticileri Hizmet Ýçi Eðitime Baþladý * Seher Vaktinde Cami Ve Gençlik Buluþmasý * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Etkinlikleri Devam Ediyor * Camiler ve Din Görevlileri Haftasýnda Müftülüten Bir Dizi Ziyaret * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Açýlýþ Programý * Müftülüðümüzde Bayramlaþma * Kurban Bayramý Mesajý * Kur'an Kurslarýmýzda Eðitim Öðretim Baþladý * Gaziler Gününde Mevli-i Þerif ve Hatim * Hacý Adaylarý Dualarla Uðurlandý * Fatih Camiinde Dua ve Münacaat Buluþmasý * Yaz Kur'an Kursu Öðrencilerinden Özel Program * Ýlçe Müftülüðümüzde Bayramlaþma * Diyanet'ten Gazze'ye Yardým Kampanyasý * Ramazan Bayramý Mesajý * Kadir Gecesinde Dualar Mazlumlar Ýçin * Ýlçe Müftülüðümüzden Hastane Ziyareti * Kadir Gecesi * Ahmediye Camiinde Ýftar Vakti Gazze Ýçin Dua * Kadriye'de Öðrenci ve Velilerle Ýftar Keyfi * Þatýrlýda Ýftar Öncesi Kuran Ziyafeti * Mahallelli Kozaðacý Camii Bahçesinde Ýftarda Buluþtu * Mahalle Ýftarlarý Yýldýrým Beyazýt Camiinde Baþladý

4 * Ramazan'da Kimse Kimsesiz Kalmasýn * Camiler Çocuklarla Þenlendi * Yaz Kurslarý Dökümanlarý * Hacý Adaylarý Ýçin Eðitim Seminerleri Baþladý * Berat Kandili Coþkuyla Kutlandý * Yaz Kurslarý Öncesi Din Görevlilerine Bilgi Þöleni * Yaz Kurslarý Seminerleri Baþladý * Berat Kandili Açýklamasý * Kuran Kurslarýmýzda Mezuniyet Programlarý Baþladý * Miraç Kandilinde Camiler Þenlendi * Cami Hizmetleri Çalýþtaylarý Devam Ediyor * Kur'an Kurslarýndan Soma Þehitleri Ýçin Dua * Miraç Kandili Açýklamasý * Seher Vakti Eller Soma Þehitleri Ýçin Açýldý * Engelliler Haftasýnda Özel Öðrenciler Unutulmadý * Din Görevlileri Ýle motivasyon Toplantýsý * Ýlçemizde Kuran Ziyafeti * Özel Eðitim Sýnýfý Öðrencileri Müftülüðümüzü Ziyaret Etti * Kardeþ Kur'an Kurslarýndan Ziyaret * Regaib Kandili Yoðun Bir Katýlýmla Kutlandý * Üç Ayler ve Regaib Kandili Açýklamasý * Hatimle Sabah Namazlarý Yaygýnlaþýyor * Mahallelerde Kutlu Doðum * Tekke de Kutlu Doðum * Dinler Bahçesinde Paskalya Ayini * Seher Vaktinde Peygamber Sevgisi * Kadýnlara Özel Kutlu Doðum Programý * Kutlu Doðum Coþkusu Kapalý Spor Salonuna Sýðmadý * Yukarýkocayatak Camiinde Kutlu Doðum Mevlidi * Bir Damla Kan Bir Can Kampanyasý * Kutlu Doðum Bebeklerine Çeyrek Altýn * Abdurrahmanlar ve Çandýr Konferanslarý Yapýldý * Hat Ebru Tezhip ve Minyatür Sergisi Açýldý * Ruhumuzu Aydýnlatan Önderler Semineri * Müftülüðümüzden Çnaraltý Meydanýnda Stant * Kuraný Güzel Okuma Kursu Baþladý * Serik Müftülüðü Kutlu Doðum Hazýrlýklarý Tamamlandý * Kadriye Kur'an Kursunda Hadis Yarýþmasý * Müftülükten Polis Gününe Özel Mevlid ve Dua * Kur'an Kursu Öðreticilerimizden Va'z-Ýrþad Ataðý * Gebiz Kur'an Kursu Akçapýnar Kur'an Kursunu Ziyaret etti * Abdurrahmanlarda Güzel Ezan Okuma Kursu * Sabah Zikri ve Dua Buluþmalarý * Camilerde Kuran Eðitimi Dönem Sonu Buluþmalarý * Tuzcuoðlu Camiinde Þehitlerimiz Ýçin Mevlid-i Þerif * Hastane Camiinde Seher Vaktinde Zikir ve Dua *Yukarýkocayatak Camiinde Dua Buluþmasý * Kadriye Kuran Kursunda Kadýnlara Yönelik Program * Din Görevlilerine Motivasyon Semineri * Cami Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Semineri * Belek'te Mahalle Hatimleri Buluþmasý * Akçaalan Kuran Kursunda Kýna Þenliði * Cami Hizmetlerini Geliþtirme Çalýþtayý * Aþaðýoba Kuran Kursumuzu Kaymakamýmýz Açtý * Yeni Kur'an Kurslarý Açýldý * Alacami Köyü Cami Lojmaný Yandý * Suriyelilere Yardým * Serikte Ezaný Güzel Okuma Kursu Baþladý * Mahalle Hatimleri * Din Görevlilerimize Seminer * Yaz Kursu Öðrencileriyle Yemekli Toplantý * Tükenmiþlik Sendromu Semineri * Dikmen Camii Ýnþaatý Baþladý * Kuran Kurslarýmýzda Kandil Kutlamasý * Camiler Peygamber Sevgisiyle Doldu Taþtý

5 * Fatih ve Hastane Camilerinde Bakým Onarým * Ýlçe Müftümüzden Etüt Merkezinin Miniklerine Ziyaret * Kardeþ Kuran Kurslarýndan Huzurlu Aile Programý * Ýlçemizde Hanýmlar Camilerde Buluþuyor * Ýlçe Müftümüz Alanyada Seminer Verdi * Berendili Hanýmlar Camide Buluþtu * Kardeþ Kuran Kurslarýndan Hanýmlara Program * Son Aþure Programý Karadayý Beldesinde Yapýldý * Eðitenlerin Eðitimi Seminerleri Baþladý * Ýlçe Müftülüðümüz Umre Kayýtlarýna Hazýr * Müftülük Hizmet Binamýz Yenileniyor * Cami ve Kuran Kurslarýmýzda Aþure Programlarý * Aþure Günü Etkinlik Videolarý 2013 * Aþure Gününde Konser ve Konferans * Emincelerde Aþure Buluþmasý * Ýlçe Müftülüðümüz Aþure Etkinliklerine Hazýrlanýyor * Din Görevlilerinden Suriyeli Ailelere Yardým * Mýzrak Camiinde Hatimle Sabah Namazý * Emincelerde Hanýmlara Konferans * Kurban Açýklamasý * Hastane Ziyareti * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Videolarý * Kan Baðýþý * Muhteþem Konferans * Selimiye Cami Kütüphane ve Okuma Salonu Açýldý * Yulýa Guseva Müslüman Oldu * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Açýlýþ Programý ile Baþladý * Üçü Birden Ýslamý Seçtiler * Camiler ve Din Görevlileri Haftasýnda Aile Yuvamýz * Müftülüðümüzden Özel Eðitim Sýnýfý Öðrencilerine Ziyaret * Kuran Kurslarýnda Eðitim Baþladý * Hacý Adaylarý Dualarla Uðurlandý * Margarita Ýslamý Seçti * Yaz Kur'an Kurslarýmýza Yaklaþýk 15 Bin Öðrenci Katýldý * Voleybolda Yeþilbahçe Camii Yaz Kuran Kursu Ýkinci Oldu * Yaz Kuran Kurslarý Futbol Turnuvasý Baþladý * Krystyna Müslüman Oldu * Müftülüðümüzde Bayramlaþma * Futbol Heyecaný * Yaz Kur'an Kursu Öðrencileri Kýyasýya Yarýþtý * Ýlçemizde Kadýnlarýmýz Kadir Gecesini Coþkuyla Kutladý * Ýlçemizde Kadir Gecesi Doya Doya Yaþandý * Kadir Gecesi Açýklamasý * Zýrlankaya Camii Kadýnlarla Þenlendi * Yýldýrým Beyazýt Camiinde Ýftar * Merez Camiinde Ýftar Coþkusu * Mahalle Kaynaþmasý Ýftarý * Mahyalar Yandý * Ramazan Ayýna Girerken * Camiler Çocuk Açtý * Berat Kandili Coþkusu * Berat Kandili Açýklamasý * Umrecilere Seminer * Ýlçe Müftülüðümüzde Hac Seminerleri Baþladý * Ýlçemizde Miraç Kandiline Yoðun Ýlgi * Miraç Kandili Mesajý * Slovakyalý Zdenka Hlavata Ýslamý Seçti * Abdurrahmanlar Kur'an Kursunda Mezuniyet Sevinci * Ýlçemiz Gebiz Kur'an Kursu Akçapýnar Kur'an Kursunu Misafir etti * Ýlçemiz Din Görevlileri Yaz Kur'an Kurslarý Ýçin Hazýr * Din Görevlilerine Ýletiþim Semineri * Engelli öðrencilere Ziyaret * Sabah Namazý Buluþmalarý Devam Ediyor * Namaz ve Duada Buluþma * Vakýflar Haftasýnda Mevlid-i Þerif

6 * Bilgi ve Tecrübe Paylaþýmý * Deðerler Eðitimi * Etüd Merkezinde Kutlu Doðum * Vaaz Becerilerini Geliþtirme Kursu Tamamlandý * Kutlu Doðum Haftasý Etkinlik Videolarý 2013 * Güzel Ezan Okuma Kursu Tamamlandý * Gebiz'de Tasavvuf Musikisi ve Sema * Sabah Namazýnda Buluþma ve Kahvaltý * Kan Ver Sýhhate Er * Ýlçe Müftümüz Çolaklý'da * Hastane Ziyareti * Kutlu Doðum Haftasý Konferanslar Serisi Tamamlandý * Karadayý Kur'an Kursu Yararýna Kermes * Ýlçe Müftülüðümüzden Muhteþem Program * Gedik Camiinde Kutlu Doðum Programý * Açýlýþ, Mevlid ve Hatim Duasý * Ýslam Sanatlarý Sergisi Açýldý * Hal Camiinde Sabah Namazý Buluþmasý * Polis Gününde Mevlid-i Þerif * Bayanlara Konferans * O Nurla Onurlanmak * Vaaz Becerilerini Geliþtirme Kursu * Ýlçe Müftümüzden Atatürk Anadolu Lisesinde Deðerler Eðitimi Semineri * Müftülüðümüzden Ýslam Sanatlarý Sergisi * Ezaný Güzel Okuma Kursu * Eðitenlerin Eðitiminde Tasavvuf Konuþuldu * Þehitlerimiz Ýçin Mevlid * Din Görevlileri Eþlerine Seminer * Kur'an ve Sünnette Karakter Ýnþa Metodu * Ýlçe Müftümüzü ve Umrecilerimizi Uðurladýk * Peygamber Sevgisi Salona Sýðmadý * Müftülüðümüz "Kurumsal Mensubiyet" Sohbet Toplantýsý Düzenledi * Ýlçe Müftülüðümüzden Osmanlýca Kursu * Manavgat Toplantýsýnda Ýlçe Müftümüz Açýþ Konuþmasý yaptý * Müftülüðümüz Güncel Dini Meseleler Toplantýsý Düzenledi * Muharrem Ayýnýn Son Aþure Programý Karadayý Beldemizde Yapýldý * Antalya Vaizleri Ýlçemizde * Bayanlara Aile Ýçi Ýletiþim Anlatýldý * Aþure Etkinlikleri VÝDEOLARI * Müftülüðümüzden Kan Baðþý * Ehl-i Beyt Sevgisi Salonlara Sýðmadý * Antalya Müftüleri Serik'te Toplandý * Eskiyörük'te Aþure * Ýlçe Müftümüz Anadolu Lisesinde Öðrencilerle Buluþtu * Ýlçe Müftülüðümüz Ehl-i Beyti anma ve Kerbela Konulu Konferansa hazýrlanýyor * Berat Kandili mesajý * Üç Aylar ve Berat Kandili mesajý * Peygamber sevgisi coþtu * Kutlu Doðum Kaftasý konferansý videolarý-2012 * Bebeklere çeyrek altýn * Seher vaktinde Kutlu Doðum Kahvaltýsý * Gebiz Beldesinde bir ilk * Abdurrahmanlar konferansý * Kutlu Doðum Haftasý Açýlýþ Programý * Hizmet içi eðitim semineri * Çanakkale konferansý videosu-2012 * Çanakkale ve biz * Ýlk umreciler kutsal topraklarda * Futbol takýmýmýzdan ikincilik kupasý * Tasavvuf müziði konseri * Ýlçemizde bayramlaþma * Kurban Bayramý mesajý * Kurbanla ilgili sorular * Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden müftülüðümüzü ziyaret * Kuran Ziyafeti videolarý-2010

7 * Camiler ve din görevlileri haftasý baþladý * Ezan kursuna katýlan görevlileden piknik * Güzel ezan okuma kursu sona erdi * Fahri vaizlik semineri birinci grup tamamlandý * Hacý adaylarýna uðurlama töreni * Yaz kuran kursuna iki bin öðrenci katýldý * Ýlçemizde bayramlaþma * Müftülüðümüz personeli Ege gezisi yaptý * Ramazan Ayý mesajý * Ramazan hazýrlýklarý sürüyor * Berat Kandili mesajý * Yaz Kuran kurslarý baþladý * Kutlu Doðum Haftasýnda Peygamber coþkusu * Belek Beldesi konferansý * Seher vaktinde kahvaltý * Bebeklere çeyrek altýn * Kan baðýþý * Kutlu Doðum Kermesi * Çandýr Beldesi konferansý * Kutlu Doðum Haftasý açýlýþ programý * Çanakkale konferansý * Ýlk umrecilere uðurlama * Mevlid Kandili mesajý * Diyanet Ýþleri Baþkaný Pror. Dr. Mehmet Görmez göreve baþladý * Kutsal Topraklara yolculuk baþladý * Kuran yýlýnda Kuran Ziyafeti * Diyanet-sen den yemek * Camiler ve Din Görevlileri Haftasýnda hatim ve mevlid programý * Camiler ve Din Görevlileri Haftasý baþladý * Müftülüðümüzde bayramlaþma * Ýnsanlar Kuran Nuruna aktý * Haydi çocuklar Yaz Kuran Kursuna * Yaz Kuran Kursu semineri baþladý * Cenaze yýkama ve kefenleme kursu tamamlandý * Voleybol da centilmenlik kupasý müftülüðümüze * Sarýabalý Köyü Çiftlik Mahallesi Cami minaresi tamamlandý * Kuran Kurslarý yararýna kermes * Kutlu doðum albümü * Peygamber sevgisi salona sýðmadý * Bayanlara Kutlu Doðum Haftasý konferansý * Seher vakti peygamber sevgisi * Abdurrahmanlar Beldesi konferansý * Belek Beldesi konferansý * Kutlu Doðum açýlýþ programý * 2010 MBSTS soru ve cevaplarý * Belekte umre uðurlama * Salon doldu taþtý * Umrecileri Kutsal Topraklara uðurladýk * Umreciler için seminer * Müftüler toplantýsý ilçemizde yapýldý * Umre bölge toplantýsý Antalyada yapýldý

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1-5 Sosyal Alanlar 6-16 Fakülte Dağılımları ve Tesis Çalışanları 17 Manevi Faaliyetler 18-49 Sosyal

Detaylı

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Kutlu Do um Etkinlikleri

Kutlu Do um Etkinlikleri 1 Ali KATIRCI Bafra Kaymakamı Yrd.Doç.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK İl Müftüsü Necmettin ÖZEL Bafra Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Bürhan KELEŞ İlçe Müftüsü 2 3 1 Kutlu Doğum Haftası, Kermes ve İndirimli Kitap

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

NIF 2013 - Çalışma Takvimi

NIF 2013 - Çalışma Takvimi NIF 2013 - Çalışma Takvimi Augustos 2013 Eylül 2013 Ekim 2013 Kasım 2013 Aralık 2013 Ocak 2014 1 Sa Şube Üyeler Toplantıları 2 Çr 1 Çr AT BYK 10 1 Pe 3 Pe 2 Pe GT UNI 3. Seminer 2 Cu 4 Cu 1 Cu 3 Cu 3 Ct

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

EYLÜL 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2

EYLÜL 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 EYLÜL 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SENE BAŞI SEMİNER DÖNEMİ BAŞL. 1.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI 10 11 12 13 14 15 16 1.SINIFLAR ORYANTASYON HAFTASI SINIF BELİRLEME SINAVI (5-6-7-8) SENE BAŞI SEMİNER DÖNEMİ BİTİŞİ

Detaylı

Futbol: Spor Toto Süper Lig Karşılaşması Kayserispor-Antalyaspor A.Ş. Tarih: 10 Nisan 2016 Saat: 16.00 Yer: Kadir Has Stadyumu

Futbol: Spor Toto Süper Lig Karşılaşması Kayserispor-Antalyaspor A.Ş. Tarih: 10 Nisan 2016 Saat: 16.00 Yer: Kadir Has Stadyumu KAYSERİ ETKİNLİK PROGRAMI: NİSAN 2016 A. KONGRE-SEMPOZYUM-SEMİNER Eğitim: Fikri Haklar Eğitimi Saat: 10.30 Yer: Melikşah Üniversitesi İİBF Konferans Salonu Eğitimciler: Zeliha Özsoy-Eren Özbek (Tritech

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ VE METROPOL İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI FAALİYETLERİ LİSTESİ

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ VE METROPOL İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI FAALİYETLERİ LİSTESİ S.NO FAALİYETİ YAPAN BİRİM FAALİYET TÜRÜ MEKAN FAALİYET KONUSU TARİHİ 1 Mersin Mezitli HATİM OKUNMASI MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ VE METROPOL İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI FAALİYETLERİ LİSTESİ

Detaylı

2015 YILI IV. DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI IV. DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI 1.Hafta 2015 YILI IV. DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Elif GÜLSÜN Fatih Camii Kız Kur'an Kursu

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ AY HAFTA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ADI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞE

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER

2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER 2013 YILINDA KURUMUMUZ DA YAPILAN FAALİYETLER -Açık Lise Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı. Açık Liseye yeni kayıt yaptıran ve halen kaydı olup kayıt yenileyen öğrenciler için 30.10.2013 tarihinde

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

NAZİLLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

NAZİLLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI NAZİLLİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO AHMET AKSU ŞUBE MÜDÜRÜ Süleymaniye Camii İSMAİL GÜVEN 50.Yıl Camii 1 Cumhuriyet Camii EYYUP İSLAMOĞLU CEZAEVİ VAİZİ Beş Eylül Camii

Detaylı

3. DERS U 13 FUTBOL LİGİ BEYLERBEYİ STADYUMU 7. SINIFLAR SDOS BİLİM UYGULAMALARI 3.DERS

3. DERS U 13 FUTBOL LİGİ BEYLERBEYİ STADYUMU 7. SINIFLAR SDOS BİLİM UYGULAMALARI 3.DERS ARALIK 2015 1 2 3 4 5 6 SEÇMELİ DERS ORTAK VELİ KAYNAŞMA SEÇMELİ DERS ORTAK SEÇMELİ DERS ORTAK ÇAYI YABANCI DİL KRAL DÜĞÜN SALONU BİLİM 15:00 ANASINIF AĞIZ VE DİŞ İTFAİYE BİLGİLENDİRME 7 SAĞLIĞI TARAMASI

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Türkiye için dünya ile yarışıyor

Türkiye için dünya ile yarışıyor Türkiye için dünya ile yarışıyor www.fatihkoleji.k12.tr 29 Aralık Pazartesi 5 Ocak Pazartesi 30 Aralık Salı 6 Ocak Salı 31 Aralık Çarşamba 7 Ocak Çarşamba 1 Ocak Perşembe Miladi Yılbaşı 8 Ocak Perşembe

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMLARI

T.C. ODUNPAZARI MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMLARI T.C. ODUNPAZARI MÜFTÜLÜĞÜ KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMLARI ~ 1 ~ HUZURLU VE MUTLU BİR AİLE İÇİN SİZLERİ DE BEKLİYORUZ. KUTLU DOĞUM MESAJI Bir Kutlu Doğum Haftasına daha ulaşmış bulunuyoruz. 1989 yılından

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

YALOVA İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYET PLANI YAPILACAK ETKİNLİKLER

YALOVA İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYET PLANI YAPILACAK ETKİNLİKLER YALOVA İLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYET PLANI SIRA 1 17-21 / 09 / İlköğretim a)cumhuriyet Alanında Tören b)halk Eğitim Konferans nda Tören c)kurumları Ziyaretler

Detaylı

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ AĞUSTOS 15 1 2 b 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 BAŞLANGICI /.SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 1 22 / 1.SINIFLAR TANIŞMA 27 Dönüşümler için. 12. SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 2 / SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU 29 30 30

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ:

EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: EYÜP BELEDİYESİ AÇIKHAVA MAHALLE İFTARI VE MAHALLE KONSER PROGRAMI LİSTESİ: 28 Haziran Cumartesi İlk Gün İftarı (Tarihi Galata Köprüsü- Feshane Bahçesi) 29 Haziran Pazar- Pirinççi Köyü Mah. iftarı (Pirinççi

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 01.01.2016 CUMA MUSTAFA KOLUKISAOĞLU İL MÜFTÜSÜ ATİKİBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN 01.01.2016 CUMA SEYFULLAH ÇAKIR MÜFTÜ YARD. KÖPRÜBAŞI C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN

Detaylı

BEŞİR KARAHASANOĞLU OKUL MÜDÜRÜ

BEŞİR KARAHASANOĞLU OKUL MÜDÜRÜ BEŞİR KARAHASANOĞLU OKUL MÜDÜRÜ Eğitim, Sevgi ile Başlar,, Bu okulda hiçbir balık uçmaya zorlanmaz; Hiç bir kuş da yüzmeye zorlanmaz. ** TEOG puanı taban ve tavan arası makas çok açık alması nedeniyle

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf 5 Eylül 2011 Pazartesi Öğretmenler Toplantısı 19 Eylül 2011 Pazartesi Okulun Açılışı (Edebiyat Zümresi) 20 Eylül 2011 Salı Kimya panosu(n.ş) AKADEMİK TAKVİM SUNUMU 21 Eylül 2011 Çarşamba 22 Eylül 2011

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT TARİH FAALİYET HAZ. BİRİM MEKAN Eylül Oryantasyon Seminerleri R. Zümresi Kongre Merkezi Eylül

Detaylı

- Sachsenheim Heimatfest etkinliğine katıldık - Kadınlar kolumuz anneler günü nedeniyle Pleidelsheim gezisine cıktı

- Sachsenheim Heimatfest etkinliğine katıldık - Kadınlar kolumuz anneler günü nedeniyle Pleidelsheim gezisine cıktı 1999-17 Auğostos 1999 Marmara depremzedelerine sadaka topladı Parasal olarak 16.500 Mark ve gıda olarak tam 250 yardım paketi toplanmıģdır. Sachsenheim da bulunan KIENLE UND SPIESS firmasına minettdarız.

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

İL PROJE YÖNETİM KURULU

İL PROJE YÖNETİM KURULU İL PROJE YÖNETİM KURULU -Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü: Mustafa ÇAĞLAYAN, -Trabzon Belediyesi temsilcisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat YETER -İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Sayı : 45796484-256/ /05/2015 :Yaz Kur an Kursları Uygulama Esasları YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

Sayı : 45796484-256/ /05/2015 :Yaz Kur an Kursları Uygulama Esasları YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI EK-1 Sayı : 45796484-256/ /05/2015 Konu :Yaz Kur an Kursları Uygulama Esasları YAZ KUR AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI İ. YAZ KUR AN KURSLARI EĞİTİM -ÖĞRETİM TAKVİMİ YAZ KUR AN KURSLARI EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS 9 AĞUSTOS 10 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS 12 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS 14

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

EK-1 AYANCIK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKTA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

EK-1 AYANCIK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKTA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ AYANCIK LÇE MÜFTÜLÜĞÜ HZMET ENVANTE BLOSU KUUM SNDA T ADI NIMI DAYAND NUMAASI YAALANANLA MEKEZ DAE HZMET SUNMAK GÖEVL / YETKL KUUMLAIN BMLEN ADI ŞA BMLE DAE DĞE(Ö SEKTÖ BAŞVUUDA STENLEN BELGELE LK BAŞVUU

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÇERKEZKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014-2018 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER

ÇERKEZKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014-2018 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER ÇERKEZKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014-2018 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA 1. 2. İlçe İstişare Kurulunun oluşturularak toplantı ve şehrin manevi Kalkınma

Detaylı

T.C. ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim

Detaylı

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU

SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU EK-1: SAĞLIK-SEN SİVAS ŞUBESİ DENETLEME KURULU RAPORU RAPOR NO: RAPOR TARİHİ:01.10.2014 Sağlık-Sen Sivas Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak 31.10.2010-27.08.2014 iki olağan seçim arası idari ve mali

Detaylı

İl Proje Yönetim Kurulu

İl Proje Yönetim Kurulu İl Proje Yönetim Kurulu Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi, - Orman Bölge-İşletme Müdürlüğü Temsilcisi, - Projenin Yürütüldüğü İlçe Millî

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

Gelin birlik olalım...

Gelin birlik olalım... Gelin birlik olalım... Hz. Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü münasebetiyle İl Müftülüğü nce düzenlenen programı onurlandırmanızı dilerim. Ahmet KARA Vali 8 Nisan 2016 Cuma MEHTER EŞLİĞİNDE AÇILIŞ :

Detaylı

Eylül 2014. Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz. 4 2014-2015 Kurumsal ZÜMRE TOPLANTILARI 1 I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞERT. KURULU TOPLANTISI SAAT:10:00

Eylül 2014. Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz. 4 2014-2015 Kurumsal ZÜMRE TOPLANTILARI 1 I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞERT. KURULU TOPLANTISI SAAT:10:00 Eylül 0 I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞERT. KURULU SAAT::00 I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞERT. KURULU SAAT::00 0-0 0-0 Kurumsal I.DÖNEM SENE BAŞI ÖĞERT. KURULU SAAT::00 Seminer /:00- :00) Y. Mahalle Seminer /:00- :00) Y. Mahalle

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 1.4.2014 SALI ZEYNEP ÖZDEMİR UZMAN VAİZ HACI MİKTAD CAMİİ Ö.SONRA BİR İNSAN,BİR ARKADAŞ,BİR PERGAMBER OLARAK Hz.MUHAMMED MUHİTTİN ORAL İL MÜFTÜSÜ SEYİD VAKKAS CAMİİ Ö.ÖNCE Hz.PEYGAMBERİN ORTAYA KOYDUĞU

Detaylı

2015 YILI 4. DÖNEM MÜFTÜLÜĞÜMÜZ VAAZ PROGRAMI

2015 YILI 4. DÖNEM MÜFTÜLÜĞÜMÜZ VAAZ PROGRAMI 2015 YILI 4. DÖNEM MÜFTÜLÜĞÜMÜZ VAAZ PROGRAMI Personel Unvan Vaaz Konusu Tarih Vaaz Verilen İl İlçe Cami NURDAN MENDEŞ Vaiz AMELLER NİYETLERE GÖREDİR 01.10.2015 İstanbul Kadıköy EMİNALİPAŞA C. NURDAN MENDEŞ

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

AĠLE VE DĠNĠ REHBERLĠK BÜROSU ETKĠNLĠKLERĠ

AĠLE VE DĠNĠ REHBERLĠK BÜROSU ETKĠNLĠKLERĠ T.C. EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE VE DĠNĠ REHBERLĠK BÜROSU ETKĠNLĠKLERĠ EDİRNE 2014 Edirne İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetlerini aşağıda ki başlık altında değerlendirebiliriz; 1-Belirli

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

BİLİNÇLİ BİREY, HUZURLU TOPLUM

BİLİNÇLİ BİREY, HUZURLU TOPLUM BİLİNÇLİ BİREY, HUZURLU TOPLUM PROJESİ A. TANIMLAR Bilinçli Birey, Huzurlu Toplum Bahar Gençlik Derneği, başta il ve ilçe müftülükleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları

Detaylı

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim

Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim Antalya Kurban Kesim Yerleri Listesi Sıra No Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim 1 Antalya Akseki AKSEKİ MEZBAHANESİ UZUNYOL BULVAR MEVKİİ / AKSEKİ 0242 678 1008 2 Antalya Alanya Eşgilik Düğün salonu kurban

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 3. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 3. DÖNEM VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI MEHMET ASLAN MÜFTÜ YRD. EMİR SULTAN C. ZEKERİYA ÇALLI MÜFTÜ YRD. ESKİYENİ CAMİİ UĞUR KOCABAŞ MÜFTÜ YRD. UMURLU ÇARŞI C. ADNAN UĞUR MÜFTÜ YRD. MEVLANA CAMİİ HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU MÜFTÜ YRD. AKMESCİT CAMİİ

Detaylı

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN ODAMIZI ZİYARETİ 05.01.2016 ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ 22.02.2016 TOPLUMSAL ETKİNLİKLER VERGİ HAFTASI NEDENİYLE VERGİ DAİRESİ BAŞKANI HALİL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü AKSEKİ H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü AKSEKİ H 1437 / M 2016 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ AKSEKİ 01 RAMAZAN 06 HAZIRAN PAZARTESİ 03 41 05 26 12 59 16 48 20 18 21 54 02 RAMAZAN 07 HAZIRAN SALI 03 41 05 26 12 59 16 48 20 19 21 55 03 RAMAZAN 08 HAZIRAN ÇARSAMBA 03 40 05 26 12 59 16 48 20 19 21

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 01/06/016-E.917 T.C. Sayı :5155145-10.0- Konu :016 Yılı Ramazan Ayı Hizmetleri D O S Y A GELİN GÖNÜLLER YAPALIM BU RAMAZAN VE HER ZAMAN Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan

Detaylı

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 5 gün 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT İLKOKUL REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT Eylül Yeni Gelen Veli Ve Öğrencilerle Tanışma Görüşmeleri

Detaylı

İLİMİZDE DÜZENLENEN SPOR FAALİYETLERİ 29 Ocak-05 Şubat 2016

İLİMİZDE DÜZENLENEN SPOR FAALİYETLERİ 29 Ocak-05 Şubat 2016 29.01.2016 17:00 29.01.- 06.02.2015 13:00 15:00 ALANYA GOLD CİTY OTEL 1.SAHA MANAVGAT STARLİGHT CONVENTİON CENTER THALASSO&SPA ALİMA YENİ MALATYASPOR - PFC MONTANA ÖZEL MÜSABAKA FUTBOL SATRANÇ TÜRKİYE

Detaylı

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı....VALİLİĞİNE (II Müftülüğü)

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı....VALİLİĞİNE (II Müftülüğü) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Z, Etkinlikleri BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı»...,»». SSSSS ٠...VALİLİĞİNE (II Müftülüğü) İlgi : a) 31.07.2014 tarihli ve 75718882-220.03-298 sayılı olur. b) Kutlu

Detaylı

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI Tarih 23 Mayıs 2016 Pazartesi Saat: 10.00 Anıt Meydanı *Mehteran Bölüğü Gösterisi *Ahilik Haftası Açılış Töreni Saat: 10.45 Ahi Evran-ı Veli Külliyesi *Ahi Evran-ı Veli

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

KONSERLER ÇOCUK ETKİNLİKLERİ AÇIK HAVA SİNEMALARI

KONSERLER ÇOCUK ETKİNLİKLERİ AÇIK HAVA SİNEMALARI Programlarımız Kültür Sofralarımız Programları KONSERLER ÇOCUK ETKİNLİKLERİ AÇIK HAVA SİNEMALARI 18 HAZiRAN PERŞEMBE RAMAZAN YARIŞMALARI VE ÇOCUK ŞARKILARI MEDDAH YUNUS BALCIOĞLU ATAŞEHİR MİMAR SİNAN

Detaylı