Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Doç. Dr. Hakan TUNAHAN"

Transkript

1 ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Dış ticarette ödeme yöntemlerini açıklamadan önce taraflar arasında ödeme yöntemlerini belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 1. Riskler (Ticari Riskler, İhracatçı Riski, Kur Riski, Ülke Riski, Banka Riski, Sektör Riski ve Taşıyıcıya ve Taşıma İşlemine Ait Riskler) 2. İhracatçı ve ithalatçı ülkenin dış ticaret mevzuatları 3. Mal ve sektör bazında yerleşmiş gelenekler Dış Ticarette kullanılan Ödeme yöntemlerini beş başlık altında sıralamak mümkündür 1. Peşin Ödeme 2. Mal Mukabili Ödeme 3. Vesaik Mukabili Ödeme 4. Akreditifli Ödeme 5. Kabul Kredili Ödeme 1 Türkiye den Yapılan İhracatlarda Kullanılan Ödeme Şekillerinin Ağırlıkları (2015) 2015 % Mal mukabili ödeme ,19% Peşi ödee ,66% Vesaik mukabili ödeme ,79% Vadeli akreditif ,45% Bedelsiz ,99% Özel takas ,00% Akreditif ,73% Bağlı uaele ,00% Kabul kredili akreditif ,03% Kabul kredili vesaik mukabili ,10% Kabul kredili mal mukabili ,05% Özel hesap ,01% Toplam ,00% Türkiye nin İthalatında Kullanılan Ödeme Şekillerinin Ağırlıkları (2015) 2015 % Mal mukabili ödeme ,56% Peşi ödee ,37% Vesaik mukabili ödeme ,20% Peşi akreditif 44 0,00% Vadeli akreditif ,80% Bedelsiz ,35% Özel takas ,00% Akreditif ,29% Bağlı uaele ,01% Kabul kredili akreditif ,04% Kabul kredili vesaik mukabili ,22% Kabul kredili mal mukabili ,16% Özel hesap 263 0,00% Toplam ,00%

2 Dış Ticarette kullanılan ödeme yöntemlerini tarafların risklerine göre aşağıdaki şekildeki gibi ifade etmek mümkündür. Ödeme Yöntemlerinin Risklerinin Taraflara Göre Sınıflandırılması Dış Ticarette kullanılan ödeme yöntemlerini tarafların risklerine göre aşağıdaki şekildeki gibi ifade etmek mümkündür. 2 PEŞİN ÖDEME VE PREFİNANSMAN (Advance Payment, Cash Payment, Down Payment, Cash Before Delivery, Prefinancing) PEŞİN ÖDEMEDE İŞ AKIŞI BANKACILIK SİSTEMİ (HAVALE) VASITASIYLA YAPILAN İhracatçı PEŞİN ÖDEMEDE İŞ AKIŞ ŞEMASI 1. Alım Satım Sözleşmesi 5. Mal 9. Vesaik İthalatçı 6. Vesaik 4. Ödeme Çıkış Uluslararası Nakliye Giriş 10. Mal 2. Ödeme 8. Vesaik 3. Döviz Transferi İhracatçının Bankası İthalatçının Bankası 7. Vesaik

3 Peşin Ödemede İthalatçının Riskleri Öte yandan peşin ödeme ithalatçı açısından, satıcı için olduğu kadar elverişli ve güvenilir değildir. Çünkü; bu ödeme şeklinde; Alıcı, bedelini peşin ödemesine rağmen malı satıcıdan veya satıcının ülkesinden kaynaklanan sebeplerle teslim alamayabilir, Alıcıya sözleşmede belirlenenden daha farklı ve düşük kalitede ya da sipariş edilen miktardan daha az mal gönderilebilir, Mal bedelinin ödenmesine rağmen ihracatın gerçekleşmemesi durumunda,ödenen peşin bedelin iadesinde güçlük çekilebilir. İthalatçının Peşin Ödemeyi Kabul Etmesinin Sebepleri İthalatçı açısından bu denli riskli görünen bu ödeme şeklini ithalatçının kabul etmesini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralanabilir: Alıcı ve satıcı arasında tam olarak güven tesis edilmiş olabilir. İhracatçının sattığı malı üreten firma sayısının sınırlı olması sebebiyle, ithalatçı satıcının şartlarını kabul etmek durumundadır. İthalatçının her türlü koşul altında malı alma mecburiyeti olabilir. İhracatçı peşin ödemeye karşılık, ithalatçıya belli oranda indirim teklif etmiş olabilir. Bazı mallar ve miktarlar için ihracatçının finansman yükünü karşılayamaması sebebi ile ithalatçı peşin ödeme yapabilir. 3 Peşi Ödemede İthalatçıı Risklerini Azaltma Yolları Peşin ödemede ithalatçının yukarıda sayılan risklerini azaltmak için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir. İhracatçı ile ilgili Ranseyman yaptırmak. Banka Garantisi Karşılığında Peşin Ödeme yapmak Peşin Ödeme Benzeri Ödemeler Prefinansman İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yurt dışından (kişi, kurum ve kuruluşlardan) sağlanarak Türkiye deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla, (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilerek alışı yapılmak suretiyle istisnalar hariç azami 18 ay vadeli kredilerdir (2002/YB-1 Sayılı Sermaye Hareketleri tebliği, Madde:3) Red Clause Akreditif Dış ticarette en önemli ödeme yöntemlerinden olan akreditifli ödemenin bir çeşididir. Akreditif bölümünde daha detaylı olarak açıklanacaktır.

4 MAL MUKABİLİ ÖDEME Cash Against Goods (CAG), Open Account, Clean Collection, Cash On Delivery Açık Hesap, Serbest Yükleme terimleri ile de açıklanan ve ülkemiz ihracatında oldukça sık kullanılan mal mukabili ödeme, mal bedelinin ödenmesinin, malların tesliminden sonra gerçekleştiği ödeme şeklidir. Vesaiki Baka Araılığı İle Göderildiği Mal Mukaili Ödeede İş Akışı Aracılığı İleGönderildiği İş Akışı Şekil 1 - VESAİKİN BANKA ARACILIĞI İLE GÖNDERİLDİĞİ MAL MUKABİLİ ÖDEMEDE İŞ AKIŞ ŞEMASI İhracatçı 2. Mal 1. Alım Satım Sözleşmesi 6. Vesaik İthalatçı 4 3. Bedelsiz Teslim Kaydıyla Vesaik 10. Ödeme Çıkış Uluslararası Nakliye 4. V e s a i k Giriş 7. Mal 7.Mal 5. Vesaik 8. Ödeme İhracatçının Bankası İthalatçının Bankası 9. D ö v i z T r a n s f e r i İhracatçının açısından Mal Mukabili bu denli Ödemeyi riskli görünen Kabul Etmesinin ödeme şeklini Sebepleri ihracatçının kabul etmesini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz; Alıcı satıcının bir temsilcisi veya şubesidir. Alıcı ile satıcının alım satım ilişkisi yıllardır sürüyor olabilir. Ülke mevzuatı bu ödeme şeklini şart koşmakta olabilir. Alıcı güçlü bir konumda ise, ihracatçı alıcının satış koşulları üzerinden bu ödeme şeklini kabul etmek zorunda kalabilir. Satıcı yeni bir piyasaya giriyorsa, alıcının mallarını daha rahat pazarlayabilmesi için kolaylık sağlıyor olabilir. Bu ödeme şekli basit, masrafsız ve bürokrasiden uzaktır. İhracatçının Mal Mukabili Ödemede Riskini Azaltmasının Yolları Yukarıda açıklandığı üzere, mal mukabili ödemede ihracatçının çok önemli riskleri mevcuttur. Söz konusu riskleri azaltmanın yolları aşağıdaki gibi açıklanabilir: A. Ranseyman Yaptırmak: Bu konu daha önce açıklanmıştı.

5 B. Reklamasyon iddiası için bir süre koymak veya bu tür suiistimalleri veya talepleri engellemek için yapılacak sözleşmeye gözetim şirketi maddesini eklemek ve gözetim belgesinin her iki taraf için de bağlayıcı olduğu ifade etmek. C. Bankalar Tarafından Garanti Verilmesi: Daha önce açıklanan banka garantileri, bu kez ithalatçı tarafından, ihracatçıya verilmek üzere düzenlenmektedir. D. Banka Avalli veya Kabul Kredili Poliçe Tanzim Edilmesi: Kabul Kredili Ödeme konusunda açıklanacağı üzere, ihracatçı ithalatçının bankanın garantör olacağı bir poliçeyi kabul ettirerek riskini oldukça azaltabilir. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Vesikalı Tahsil, Belgeli Tahsil Cash Against Document (CAD), Documents Against Payment (D/P), Documentary Collection Dış Ticarette oldukça fazla kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan vesaik mukabili ödeme; bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgeler (vesaik) karşılığında ithalatçının mal bedelini ödenmesi ya da ödeme taahhüdüne girmesi şeklinde yapılan bir ödeme şeklidir. 5 Tahsil işlemleri ile ilgili uluslar arası bankacılık uygulamalarındaki ihtiyaçlar sonucunda, vesaik mukabili ödeme yöntemi ile ilgili Tahsiller için Yeknesak Kurallar Uniform Rules for Collections), 1995 yılında revize edilmiş olan Milletlerarası Ticaret Odası MTO (ICC) nun 522 nolu broşürde yer almaktadır. Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar Vesaik mukabili ödemede taraflar aşağıda açıklanmaktadır. 1. Amir (Principal - İhracatçı): Tahsil işlemi için emtiayı temsil eden vesaiki bankasına veren ihracatçı firmadır. Ancak amir her zaman ihracatçının kendisi olmayabilir. İhracatçı adına ve hesabına işlem yapmaya yetkili birisi de amir konumunda olabilir. 2. Bankalar: Vesaik mukabili ödemede üç bankanın varlığı söz konusudur: a. Gönderi Bankası (Remitting Bank Römiz Bankası - İhracatçının Bankası) a. Tahsil Bankası (Collecting Bank) b. İbraz Bankası (Presenting Bank) 3. Muhatap (İthalatçı Importer)

6 Vesaik Mukabili Ödemede İş Akışı Bankaların ödeme sürecinde yer aldığı bir vesaik mukabili ödeme akışı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. ŞEKİL: VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE İŞ AKIŞ ŞEMASI Amir (İhracatçı) 2. Mal 1. Alım Satım Sözleşmesi 8a. Vesaik Muhatap (İthalatçı) 3. Vesaik 9b.Ödeme Çıkış Uluslararası Nakliye Giriş 4. Tahsile Gönderilen Vesaik 9a. Mal 5. Vesaik İhbarı e e m d Ö Ödeme 7. Vesaik Tahsile Gönderen Banka Tahsil Eden Banka 8b. Döviz Transferi 6 VESAİK MUKABİLİ ÖDEMEDE DİĞER YÖNTEMLER Vesaik mukabili ödemede aşağıdaki yöntemlerle de ödeme yapılabilmektedir. Bunlar: Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme o Kabul Karşılığı Belgeler ve İade o Kabul Karşılığı Belgeler ve Garanti Belgesi o Vadeli Poliçenin Kabulü Sonrasında Ödeme Karşılığında Belgeler o Kabul Tahsilatlı Vesaik Mukabili Ödeme Kişisel Taahhüt Mektubu Karşılığı Vesaik Teslimi Banka Garantisi Karşılığında Vesaik Teslimi Teslimat Karşılığı Ödeme Vesaik Mukabili Ödemenin İhracatçı Açısından Riskleri Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından bir takım riskleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Vesaik mukabili ödeme şeklinde ihracatçı ithalatçının verdiği söze güvenmek zorundadır. Vesaik mukabili ödeme şeklinde mal bedeli ithalatçı tarafından bankaya ödenmediği sürece, mal üzerindeki fiziki kontrolü ihracatçı üzerinde kalmaktadır.

7 Vesaik Mukabili Ödemede İhracatçının Riskini Azaltma Yolları İhracatçının yukarıda sayılan riskleri azaltmasının bazı yolları bulunmaktadır. Bunlar: 1. İhracatçı, ihracatı gerçekleştirmeden önce alıcı ve ülkesi hakkında detaylı bir araştırma yapmalıdır. 2. Bununla birlikte taraflar bu ödeme şeklini kararlaştırırken, emtianın muhatap tarafından teslim alınmasına yönelik özel şartlar öngörebilirler. Örneğin Türk hukukunda, Borçlar hukumuzda alıcının belgeleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. 3. İhracatçı, gönderdiği malların sipariş üzerine yapılan eşyalar olmamasına özen göstermelidir. Böylece alıcının malları kabul etmemesi gibi bir durumda, bir başkasına satış daha kolay olacaktır. 4. İthalatçının ülkesindeki bekleme riskini göze alıp, malın sigortasının süresini buna göre düzenlemelidir. 5. Mal bedelinin en azından bir kısmının peşin alınması da riski azaltabilecektir. AKREDİTİFLİ ÖDEME Kelime olarak itibar vermek, tasdik ve temin etmek anlamına gelen ve dış ticaretin yaygın ve en garantili ödeme şekillerinden biri olan akreditifi, en basit haliyle bir koşullu havale olarak tanımlamak mümkündür. Bu ödeme şeklinde alıcı (havale -havale amiri) belirli koşullara uyulması koşulu ile, satıcıya (ihracatçı-havale lehdarı) belirli bir tutarın ödenmesi hususunda aracı bankaya talimat vermekte; aracı banka da bu talimatın şartları yerine getirildiği taktirde ödemeyi yapmaktadır. 7 Daha teknik anlamıyla akreditif, alıcının talep ve talimatlarına dayanarak bir bankanın belli bir paraya kadar, belirli bir vade dahilinde, belli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapılacağını, satıcı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul ve iştira edeceğini, satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir Akreditifin Uluslararası Dayanağı Uluslar arası bankacılıkta akreditif işlemlerinin yeknesaklaştırılması ilk olarak MTO tarafından ele alınmış ve bugün bilinen yeknesak kuralların ilk şekli MTO nun 1933 deki Viyana Kongresi nde ortaya çıkmıştır. Ardından 1962, 1972 ve Ertelemeli Ödemeli Akreditif ile Standby akreditifi ortaya çıkartan 1983 revizyonu yapılmıştır revizyonundan sonra toplam 165 ülkede bankalar ve bankalar birliği Yeknesak Kuralların akreditif uygulamasında temel alınacağını kabul etmişlerdir. Ancak 1983 de kararlaştırılarak tavsiye edilen 400 sayılı yeknesak kuralların uygulanması sırasında ortaya çıkan çelişkiler ve davalar ile taşımacılıktaki yeni gelişmeler üzerine 1 Ocak 1994 den geçerli olmak üzere 500 sayılı yayın olarak (UCP 500 olarak adlandırılmaktadır) Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamüller ve Uygulama (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP) uygulamaya konulmuştur 1. Şu anda ise 2007 Temmuz unda yürürlüğe kuran UCP600 broşürü yürürlüktedir. 1 1 Nisan 2002 itibariyle, MTO, akreditif tahtında vesaikin elektronik ibrazını kapsayan yeni kuralları yürürlüğe koymuştur. eucp olarak adlandırılan bu kurallar ile UCP 500 deki 49 Maddeye 12 madde eklenmiştir.

8 Akreditifli Ödemede Taraflar Akreditifli ödeme şeklinde, akreditifin özelliğine göre bir çok farklı taraf söz konusu olabilmektedir. Ancak basit bir akreditifte, Amir, Amir Banka, İhbar Bankası ve Lehdar olmak üzere dört tarafın mevcut olduğu unutulmamalıdır. Akreditifte yer alan tarafların hak ve sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır. A. Amir (Applicant, Orderer, Principal, Account Party) Akreditif amiri, akreditifin açılmasını isteyen alıcı yani ithalatçıdır. Akreditif Amirinin Sorumluk Ve Hakları Temel olarak akreditifli işlemde amirin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır. i. Amirin Akreditifi Açtırma Sorumluluğu ii. Amirin Mal Bedelini Ödeme Sorumluluğu iii. Amirin Belgeleri Teslim Alma Yükümlülüğü iv. Amirin Komisyon ve Masrafları Ödeme Yükümlülüğü B.Amir Bankası - Akreditif Küşat Eden Banka (Opening Bank, Issuing Bank, Applicant s Bank) Amir banka, ithalatçının talimatı üzerine ihracatçı lehine akreditif açan ve bunu ihracatçının bankasına bildiren taraftır. Akreditif doğrudan doğruya amir bankanın sorumluluğunu doğurduğu için, akreditifin açılmasından sonra lehdara ödeme 8 yükümlülüğünü üstlenen bu bankadır. Amir Bankasının Sorumlulukları Akreditif açma talimatını alan banka, bunu kendi uzmanlık görüşü ve imkanları ile kontrol eder. Banka kredi değerlendirmesinin yanında, yapılan teklifin mevzuata ve bir para transferi söz konusu olduğunda kambiyo mevzuatına uygun olup olmadığını da kontrol eder. i.amir Bankasının Akreditifi Açma Yükümlülüğü ii. Amir Bankasının Ödeme Yükümlülüğü iii.amir Bankasının Vesaiki İnceleme Yükümlüğü C.İhbar Bankası -Avis Bankası (Advising Bank- Beneficiary s Bank) : İhbar Bankası, amir bankanın talimatlarına göre, işlemin gerçekleşmesini sağlayan, amir bankanın temsilcisi olup; amir bankadan aldığı akreditif metninde kendisine verilen görev gereği satıcıya, lehine akreditif açıldığını bildiren ve akreditif şartlarını yerine getiren bankadır.

9 İhbar Bankasının İhbar Yükümlülüğü İhbar Bankasının Vesaiki İnceleme Yükümlülüğü Lehdar (Beneficiary) Lehine akreditif açılan taraf olup, akreditif şartlarına uygun belgeleri ibraz ederek bedelini tahsil eden, vadede ödeme taahhüdü alan veya vesaike ekli poliçesine kabul imzası alan satıcıdır. Bir Akreditifte İş Akışı Bir akreditifte akış süreci aşağıda açıklanmıştır. AKREDİTİFLİ ÖDEMEDE İŞ AKIŞ ŞEMASI Lehdar (İhracatçı) 5. Mal 1. Alım Satım Sözleşmesi 11. Vesaik Amir (İthalatçı) Ödeme 6. Vesaik 4. Akreditif İhbarı Çıkış Uluslararası Nakliye Giriş 12. Mal 2. Akreditif Açtırma Talimatı 10. Ödeme ve Vesaik Teslimi İhbar Bankası 7. Uygunluk Kontrolü 3. Akreditif mektubu 8. Vesaik 10. Döviz Transferi Amir Banka 9. Uygunluk Kontrolü

10 KABULLÜ TAHSİLATTA İŞ AKIŞ ŞEMASI Keşideci (İhracatçı 2. Mal 1. Alım Satım Sözleşmesi 12. Vesaik Keşideli (ithalatçı) 3. Vesaik + Poliçe 7. Avalli Poliçe 12. Ödeme Çıkış Uluslararası Nakliye 4. Vesaik + Poliçe Giriş 13. Mal 5. Kabul İçin Poliçe 6..Kabul Edilmiş Poliçe 10. Mal Bedeli (vadede) 11. Vesaik Tahsile Gönderen Banka 7. Avalli Poliçe 12. Döviz Transferi Avalist Banka (Tahsil Eden Banka 6. Aval + Poliçenin bir nüshasını saklar 10 BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO) Bank Payment Obligation Akreditifin güvencesini, mal mukabilinin kolaylığı ile birleştiren yeni bir ödeme yöntemidir. BPO; bir bankanın diğer bir bankaya verdiği ve satıcı tarafından bankası aracılığıyla sunulan işlem verilerinin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vade de yapılmasını sağlayan geri dönülemez bir banka taahhüdüdür. İç ve dış ticarette kullanılabilir. Mevcut ticari finansmanları tamamlamak üzere tasarlanmıştır. BPO diğer ödeme yöntemlerini tamamlayıcı olsa da esas olarak açık hesap (mal mukabili) ve akreditif arasındaki açığı kapatmaktadır. Elektronik akreditif veya Light L/C olarak adlandırılsa da akreditif değildir. Akreditife göre çok daha kolay ve pratiktir. BPO nun ortaya çıkış sebebi; Ticareti kolaylaştırma, Elektronikleştirme, Kâğıdı ortadan kaldırma, Güvence sağlama ve Basitlik Bir BPO kullanıcısı, riskini azaltıp ödeme güvencesi elde ederken bu arada daha hızlı, kâğıtsız ve tamamen otomatik bir işleme de kavuşmuş olacaktır. Sonuçta ödeme sistemi hızlı, daha az karışık ve maliyeti optimum bir sistem söz konusudur.

11 Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) nde Taraflar A.Alıcı: Malın alıcısı olan taraftır. Satıcı ile alım satım sözleşmesi yapar, BPO işleminin başlaması için Yükümlü Banka dan talepte bulunur, teminat ve talimat verir. B.Alıcının Bankası ( Buyer s Bank): Alıcının bankası bir Yükümlü Banka da olabilir. C.Satıcı (Seller): Malın satıcısı olan taraftır. Alıcı ile alım- satım sözleşmesi yapar. Malı yükler\ sevk eder ve işlemle ilgili olarak yükleme belgelerinden topladığı verileri Lehtar Bankaya gönderir. Lehtar Banka tarafından İşlem Eşleştirme Uygulaması (TMA) na gönderilen veriler uygu bulunduktan sonra Yükümlü Banka tarafından ödenen mal bedelini Lehtar Banka aracılığıyla alır. D.Satıcının Bankası (Seller s Bank): Satıcının bankası, bir Established Baseline nın Payment Obligation Segment kısmında Recipient Bank (Lehtar Banka) olarak gösterilecektir. Bir BPO işleminde Yükümlü Bankanın muhatabı olan bankadır. Yükümlü Banka (Obligor Bank) mesajları bu bankaya gönderir, ödemeyi bu bankaya yapar. E.Taraf Banka (Involved Bank): Satıcının bankası veya Recipient Bank, Alıcının Bankası, Yükümlü Banka veya Submitting Bank anlamına gelir. 11 F.Yükümlü Banka (Obligor Bank): Bir BPO yu düzenleyen banka anlamına gelir. Bir BPO işleminde geri dönülemez taahhüdüne giren bankadır. G.Lehtar Banka (Recipient Bank): Bir BPO nun lehtarı olan banka anlamına gelir. Recipient Bank her zaman Satıcının bankasıdır. H.Sunan Banka (Submitting Bank): Tek görevi sadece Established Baseline gereği bir veya birden fazla Data Set ini sunmak olan bir Taraf Banka dır.

12 Banka Yükümlülüğü Ödemenin (BPO) İş Akışı Banka yükümlülüğü ödeme şeklinin iş süreci aşağıda açıklanmıştır. 1. Satı alı taleii iletilesi ALICI 4. Yükleme SATICI 8. Yükleme Belgeleri 6. Yükleme verisi eşleşe raporu 2. Satı alı taleie istinaden BPO talebi BPO- Ödeme Yükümlü Banka TSU * 3. BPO bilgisinin iletilmesi 5. Yükleme verisinin iletilmesi BPO- Ödeme Yapıla Banka 7. Ödeei alaşıla tarihte yapılaağıı ihar edilesi 9. Vadede ödeei yapılası * TSU- Trade Services Utility SWIFT i Servis Sağlaa Platforudur) 12 İş akışı aşağıdaki gibi özetlenebilir: Veritabanı nın oluşturulması (Established Baseline) 1. Alıcı ve satıcı BPO şartlarında anlaşır ve alıcı satıcıya satın alım talebini iletir. 2. Alıcı ödeme yükümlü bankaya (BPO sağlayacak olan kendi bankasına) BPO ve satım alım şartlarını içeren minimum veri sağlar. 3. Satıcı, BPO ve satın alım şartlarını içeren veriyi kendi bankasına teyit eder. Söz konusu veri SWIFT platformu üzerinde eşleştiği takdirde, baseline oluşur. Alıcı ve satıcı eşleşme raporunu bankalarından alır. Eşleşme (Matching) 4. Satıcı malları yükler. 5. Satıcı yükleme verilerini bankasına iletir. Satıcının bankası ilgili verileri SWIFT sistemine girer. 6. Satıcı, bankasından eşleşme raporunu alır ve eğer eşleşmeyen bir veri bulunuyorsa, kabul onayını ve reddini verir. 7. Satıcının bankası başarılı veri eşleşmesi konusunda satıcıyı bilgilendirir. İşlemin Tamamlanması ( Settlement) 8. Satıcı yükleme belgelerini alıcıya iletir. 9. Ödeme vadesinde ödeme yükümlü banka, alıcının hesabını borçlandırarak satıcının bankasına ödemeyi yapar. Satıcının bankası satıcının hesabını alacaklandırır.

13 BPO İle İlgili Önemli Hususlar Global ticarette akreditifin kullanımı gittikçe azalmaktadır. Bunun nedeni de akreditifin kullanımı zor olmasıdır. Ödeme yöntemleri gittikçe mal mukabili veya açık hesaba doğru kaymaktadır. Mal mukabili kullanımı artarken, akreditifin kullanımı azalmaktadır. Hatta 2020 yılında %89 a ulaşacağı varsayılmaktadır. Şimdiler de %80- %82, akreditifin kullanımı % 10 civarında, vesaik mukabilinin % 1,4 civarındadır. İnsanların mal mukabili ödeme şeklini kullanıp ayrıca bir güvence kullandığı görülmüştür (faktoring, standby vb.). Akreditif bu güvenceyi vermektedir ama ödeme zorlukları olduğundan dolayı da kullanılmamaktadır. Bunun üzerine yeni bir teknik olan Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) geliştirilmiştir; akreditifin zorluklarını ortadan kaldırmıştır, mal mukabili gibi hızlı ve kolaydır. 13 KULLANIM HIZ BANKA GÜVENCESİ PEŞİN Kolay Hızlı Yok MAL Kolay Hızlı Yok MUKABİLİ VESAİK Kolay Yavaş Yok MUKABİLİ AKREDİTİF Zor Yavaş Var BPO Kolay Hızlı Var BPO standart finansal mesaj tipleri ile kullanmaktadır; bunlar ISO 20022, TSMT mesaj formatlarıdır. Bu standart mesaj formatını kullandığı için satıcının sağladığı veriler arasındaki eksiklik ve uygunsuzluklar tümüyle ortadan kalkmaktadır. BPO nun güvence dışında bir amacı da alıcı satıcı ve tedarikçilere finansman imkânları sağlamaktır. Bunlar yükleme öncesi finansman, yükleme sonrası finansman, antrepo finansmanı, alacakların satın alınmasına dayalı finansman, esnek vadeli finansmandır. Özetle BPO nun amacı; Mal mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek, Saygın ve standart ISO mesajları ile rezerv konularını azaltmak, Operasyonu ve maliyetinin azaltmak, Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek, Alıcı, satıcı ve tedarikçilere finansman imkânı sağlamak, Alıcı riskini ortadan kaldırmak, Ülke ve banka riskini ortadan kaldırmak (gizli teyit ile).

14 BPO İle Diğer Ödeme Yöntemleri Arasındaki Farklar A.BPO Ve Akreditif Arasındaki Fark 14 Akreditif Banka Ödeme Yükümlülüğü- BPO Fiziki belgeler üzerinde işlem yapılır. Fiziki belgeler yerine veriler üzerinde işlem yapılır. İşlemleri çok hızlı değildir. İşlemleri çok hızlı yapar. Finansman imkânları çok geniş Finansman imkânları kolay ve değildir. fazladır. UCP ve ISBP gibi ağır ICC kuraları vardır. URBPO gibi sade ve basit ICC kuralı vardır. Tekniği karışık ve komplekstir. Tekniği basittir, Sunu+TMA(elektronik eşleştirme)+ Raporlar Fiziki belgeler kaybolabilir. Fiziki belgelere özgü kaybolma riski yoktur. Fiziki belgeler akreditif şartları ve ICC Fiziki belgelere özgü rezerv kurallarına göre incelenir, uygun değilse konuları yoktur. rezerv konur. Belgeleri inceleyen kişi kendi yargısını kullanır, sübjektiflik söz konusu olabilir. Uyum kontrolleri kolay değildir, detayları fazladır gözden kaçabilir. Operasyon riski yüksektir, belgeleri inceleyen rezerv konularını gözden kaçırabilir. Belge inceleme sübjektifliği yoktur, makine verileri otomatik eşleştirme yapar. Uyum kontrolleri daha kolay ve objektiftir, detayları fazla değildir, veri elemanı azdır. Operasyon riski azdır. B.BPO Ve Açık Hesap (Mal Mukabili) Arasındaki Fark Açık Hesap (Mal Mukabili) Banka ödeme güvencesi yoktur. Finansman için teminat kabiliyeti yoktur. Yeni iş fırsatları pek yaratmaz. Otomatik olmadığı için operasyon ve maliyeti fazla olabilir. Kontrol, takip ve mutabakatı kolay değildir. Risk dengesizdir, satıcının riski fazladır. Banka Ödeme Yükümlülüğü- BPO Banka ödeme güvencesi vardır. Finansman için teminat kabiliyeti vardır. Yeni iş fırsatlarına kapı açar. Operasyon riski ve maliyeti azdır. Kontrol, takip ve mutabakatı kolaydır. Riski dengeler.

15 BPO nun Avantajları Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı A.BPO nun Akreditife Göre Avantajları Fiziki belgelerin yerine belgelerden elde edilen veriler (data) ibraz edilecektir, Fiziki belgeler ile uğraşılmadığı için BPO daha hızlı olacaktır, çünkü sadece veriler kullanılacaktır, Uyum sağlama konu ve kalitesinde düzelme olacaktır, Değişiklikler çok kısa sürede kolaylıkla yağılabilecektir, Finansman imkânlarına çok daha erken ve kolaylıkla ulaşılacaktır. B.BPO nun Açık Hesap a Göre Avantajları Ödeme riski azalacaktır, Ticari kazanç ilişkisi kolaylaşacaktır, Finansman için teminat olacaktır. C.BPO nun Bankalar İçin Avantajları 15 Düşük risk, hesaplı sermaye kullanımı, İstikrarlı komisyon ve gelir kaynağı, otomatik çözümler, Düşük operasyonel maliyetler, Yeni finansman imkânları, İlişkileri artırma ve sağlamlaştırma, Risk ve müşteri üzerinde piyasa ihtiyaçlarını daha fazla karşılama. D.BPO nun Satıcılar İçin Avantajları Nakit akışı optimizasyonu, nakit tahminlerini düzeltme, Zamanında ödeme alma, alacakları erken tahsil edebilme, Ödeme riskini bertaraf etme, Uyumsuzluk (rezerv) riskini ortadan kaldırma, E-fatura entegrasyonunu kolaylaştırma, Finansman imkânları, Faktöring e alternatif bulma, Faiz maliyetini azaltma. E.BPO nun Alıcılar İçin Avantajları Nakit akış optimizasyonu, Ödeme zamanını kontrol altında tutma, Kredi kullanımı optimizasyonu, Tedarikçilere zamanında ödeme, İdari masrafları azaltma, Araştırma ve tartışmaları azaltma, Dış kaynak kullanım imkanları, Ödeme süreleri uzatma, Tedarik riskini azaltma.

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı ULUSLARARASI TĠCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERĠ Dış ticarette ödeme yöntemlerini açıklamadan önce taraflar arasında ödeme yöntemlerini belirleyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak

Detaylı

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Küreselleşme tabirinin artık geride kaldığı, Yeni Ekonomi ve Pazar ifadelerinin içeriklerinin sürekli değiştiği 21. yüzyılda İhracat, Türkiye ekonomisi için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK

DIŞ TİCARETTE YENİ DÖNEM - BPO Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Küreselleşme tabirinin artık geride kaldığı, Yeni Ekonomi ve Pazar ifadelerinin içeriklerinin sürekli değiştiği 21. yüzyılda İhracat, Türkiye ekonomisi için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını. Cahit Güvensoy

Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını. Cahit Güvensoy Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını Cahit Güvensoy Dünü: Aktiviteler Haziran da müjdeli haber, Eylül-Ekim kampanyaları ile son dakikaya kalmama çabası, ancak E- defter nedeniyle bu çabanın bloke

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BPO Bank Payment Obligation. BÖY Banka Ödeme Yükümlülüğü. Eğitimciler: Abdurrahman Özalp Hasan Apaydın

BPO Bank Payment Obligation. BÖY Banka Ödeme Yükümlülüğü. Eğitimciler: Abdurrahman Özalp Hasan Apaydın BPO Payment Obligation BÖY a Ödeme Yükümlülüğü Eğitimciler: Abdurrahman Özalp Hasan Apaydın BPO Nedir? Akreditifin güvencesini Mal Mukabili nin kolaylığı ile birleştiren yeni bir ödeme yöntemidir. BPO

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. TANIMLAR İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır. AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Hüküm ve Koşullar

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010

Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Gümrük İncelemeleri 7 Aralık 2010 Konular Güncel Gümrük İncelemeleri Hakkında Bilgiler Güncel Gümrük İnceleme Konuları İnceleme Süreci İnceleme Sürecinde Stratejiler

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

(6 PDUs) Geleneksel Ödeme Yöntemleri Hakkında Genel Bilgilendirme 10.45-11.00 Ara

(6 PDUs) Geleneksel Ödeme Yöntemleri Hakkında Genel Bilgilendirme 10.45-11.00 Ara BPO & URBPO KURALLARI TANITIM SEMİNERİ PROGRAMI 8 Mayıs 2016, Pazar 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 I. Oturum Geleneksel Ödeme Yöntemleri Hakkında Genel Bilgilendirme 10.45-11.00 Ara 11.00-12.30 II. Oturum

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı