STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER"

Transkript

1 STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 4- Tarımsal Alt yapıyı GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 5- PaydaĢlar Arasındaki ĠĢbirliğini GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 6- Üreticilerin Birlik Bilincini Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 7- OĠGTHM Kurumsal Altyapısını GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 8- Modern YetiĢtiricilik Kapsamında Eğitimler Düzenlenmek STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 9- Ar-Ge Kapsamında Yeni Tür ve ÇeĢitlerin Adaptasyonunu Sağlamak STRATEJĠK HEDEFLER

2 STRATEJĠK ALAN 1- TARIMSAL ÜRETĠM VE VERĠMLĠLĠĞĠ ARTTIRMA STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER 1. Örtüaltı çilek yetiģtiriciliğini dekar alana çıkarmak 2. Turunçgil yetiģtiriciliğini yeni çeģitler ile dekar alana çıkarmak 3. Zeytin üretimindeki dalgalanmayı azaltmak için uygun zeytin çeģitlerini belirlemek ve bu kapsamda adet zeytin fidanı dikmek 4. Düziçi Ġlçesinde Zeytin yetiģtirilen alanları üç katına çıkarmak 5. Kiraz yetiģtirilen alanları dört katına çıkarmak 6. Erik yetiģtirilen alanları dekara çıkarmak 7. Ceviz yetiģtirilen alanları dekara çıkarmak 8. Badem yetiģtirilen alanları dekara çıkarmak dekarlık alanda örtüaltı muz yetiģtiriciliği yapmak dekarlık alanda böğürtlen yetiģtiriciliği yapmak dekarlık alanda sofralık incir yetiģtiriciliği yapmak dekar alanda örtüaltı sebze yetiģtiriciliğini gerçekleģtirmek 13. Mevcut turp alanlarını çeģitlendirip %20 oranında arttırmak 14. Yayla sebzeciliğini da alana çıkarmak 15. Kültür mantarlarının üretimini tona çıkarmak ve mantar üretimini yaygınlaģtırmak dekar alanda organik sebze yetiģtiriciliğini gerçekleģtirmek 17. Açıkta sebze yetiģtiriciliğini %40 oranında arttırmak 18. Havuç yetiģtiriciliğini yaygınlaģtırmak 19. Runner tipi yerfıstığı ekiminin dekar alanda gerçekleģtirilmesini sağlamak 20. Birinci ürün yerfıstığı ekim alanını % 20 arttırmak 21. Sertifikalı yerfıstığı tohumu kullanım oranını 3 katına çıkartmak 22. Nohut ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 23. Karakılçık buğdayının ekim alanının 500 dekara çıkarılmasını sağlamak 24. Çeltik üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 25. Susam ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 26. Kıraç arazilerde yağlık ayçiçeği ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 27. Soya üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 28. Pamuk üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak 29. Turfanda çerezlik kabak yetiģtiriciliğinin 200 dekar alanda yapılmasını sağlamak 30. Tarla bitkilerinde sözleģmeli üretim faaliyetlerinin dekara çıkarılmasını sağlamak 31. Tıbbi aromatik bitkilerin (kekik, nane, melisa otu vb.) ekim alanlarının 500 dekara çıkarılmasını sağlamak 32. Çayır ve meralarının ıslahı çalıģmalarını baģlatmak 33. Yem bitkileri (silajlık mısır, fiğ, yonca vb.) ekim alanını ve verimini % 50 arttırmak

3 STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER 34. Free-Rage (otlatmalı serbest sistem) kanatlı yetiģtiriciliğini teģvik etmek 35. Süt keçiciliğinin geliģtirilmesini sağlamak 36. Organik tarım (hayvancılık) eğitimi ve teģviğini sağlamak 37. KüçükbaĢ hayvan yetiģtiriciliğin yaygın olarak yürütüldüğü alanlarda dıģ parazitler için banyo havuzlarının kurulması ve su kaynaklarının (gölet-tank) oluģturulmasını sağlamak 38. Süt sığırcılığında verimin artırılmasını sağlamak 39. Kültür balıkçılığı iģletmesi tesisi ve mevcutların modernizasyonu sağlamak 40. Düve yetiģtiriciliğinin geliģtirilmesi ve desteklenmesini sağlamak 41. Hayvan hastalıkları kontrolünü gerçekleģtirmek 42. Sığır besiciliğinde karlılığın artırılmasını sağlamak 43. Düziçi Ġlçesindeki Bal arısı koloni sayısını den e çıkarmak ve koloni verimini artırmak 44. Arıcılıkta alternatif ürünlerin teģvik edilmesini sağlamak 45. Ġlimizdeki Arı Ormanı sayısının 6 e çıkarılmasını saplamak 46. Hayvancılık iģletmelerinde küçük ölçekli üretim beceri ve üretim koģullarının iyileģtirilmesini sağlamak 47. Ġlçelerde süt toplama merkezlerinin oluģturulması ve köylerde de süt soğutma tanklarının kurulmasını sağlamak 48. Modern Hayvan Borsasının kurulmasını ve hayvancılık iģletmelerinde pazarlama olanaklarının iyileģtirilmesini sağlamak STRATEJĠK ALAN 2- GIDA SANAYĠSĠNĠ GÜÇLENDĠRME STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak STRATEJĠK HEDEFLER 49. Zeytin ve zeytinyağı iģleme yapan fabrikaların tamamının kayıt altına alınması ve düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılmasını sağlamak 50. Gıda güvenliği ve Ortadoğu ihracat pazarına yönelik Osmaniye ilinde 150 gıda firmasının ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO (Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi) ve helal sertifikasyonu almasını sağlamak adet kalıntı tespit analizini yapmak ve sonuçlandırmak 52. ISO (Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi) ve HACCP (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları) sistemlerini uygulayan gıda iģletmesi sayısının 100 e çıkarılmasını sağlamak 53. Ġl genelinde hayvana Ģap, kuduz ve brucella gibi hastalıklara karģı sağlık taraması gerçekleģtirmek 54. Nitrat kirliliğini tespit etmek için tatlı su kaynaklarımızdan toplamda adet numune alınması ve analizinin yapılması

4 STRATEJĠK ALAN 3- ÖRGÜTLENME VE PAZARLAMA STRATEJĠK AMAÇ 4 - Tarımsal Altyapıyı GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER 55. Zeytin ve zeytinyağında standardizasyonu sağlamak üzere aynı bölgede ve aynı çeģitte yetiģen zeytin çeģitlerinin bir arada kümelenmesini sağlamak 56. Zeytinyağı ve yerfıstığında lisanslı depoculuk sistemine geçmek üzere çalıģmaların baģlatılmasını sağlamak 57. Zeytin üretiminde coğrafi iģaretlemeye geçmek için çalıģmaların baģlatılmasını sağlamak 58. Biçerdöverle hasatta hububatta dane kaybı gibi hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarının % 50 azaltılmasını sağlamak 59. Tarla bitkilerinde 3 yeni pazarlama ve satıģ kanalının oluģturulmasını sağlamak adet turp yıkama ve paketleme tesisinin kurulmasını sağlamak adet soğuk hava depo tesisi kurulması ve mevcut tesislerin modernize edilmesini sağlamak 62. Osmaniye Ġl Kontrol Laboratuvarının kurulması ve geliģtirilmesini sağlamak 63. Hayvansal ürünler için soğuk hava depo tesisi ve mevcut tesislerin modernize edilmesini sağlamak 64. Organize hayvancılık bölgesinin kurulmasını sağlamak 65. Osmaniye ye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ġl Koordinatörlüğünün kurulması yönünde lobi faaliyetleri yapmak 66. Osmaniye Yerfıstığı Kültür ve Sanat Festivali etkinliğini baģlatmak 67. "Yerfıstığı Tanıtım Grubu" kurmak, aktif olarak çalıģmasını sağlamak ve yerfıstığının sağlık açısından faydalarının tanıtımını yapmak 68. Yerfıstığı ürünlerinin sergilenmesi, tanıtılması ve pazarlanması amacıyla online satıģ imkanı sunacak web sitesi kurmak 69. Meyve ve sebze için 2 adet ürün kurutma tesisi kurulmasını sağlamak 70. Bir adet tıbbi aromatik bitkiler, defne yaprağı, portakal kabuğu iģleme (baharat) tesisinin kurulmasını sağlamak 71. Mısır niģastası tesisinin kurulmasını sağlamak adet yerfıstığı kurutma tesisinin kurulmasını sağlamak 73. Mısır, yerfıstığı, zeytin ve ayçiçeği ürünlerinin sanayide iģlenebilir duruma gelmesi için ortak bir yağ tesisi kurulmasını sağlamak 74. Yurtiçinde ve yurt dıģında gerçekleģtirilen zeytincilik fuarlarına 100 üreticinin katılımını sağlamak 75. "Zeytin ve Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Grubu" oluģturmak 76. Zeytin Gıda Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesini kurmak 77. Zeytin ve Zeytinyağı Borsasının Kurulması için çalıģmaların baģlatılmasını sağlamak adet modern sebze paketleme ve iģleme tesisinin kurulmasını sağlamak adet modern süt iģleme tesisinin kurulmasını sağlamak adet modern keçi sütü iģleme tesisinin kurulmasını sağlamak 81. OKÜ bünyesinde bulunan Merkez Laboratuvarın Gıda Analiz ve Kalıntı Analizlerini yapabilmesi için Bakanlıktan izin ve akredite olmasını sağlamak

5 82. 2 adet modern et iģleme tesisinin kurulmasını sağlamak 83. Damızlık Düve Borsasının Kurulması için çalıģmaların baģlatılmanı sağlamak 84. Zeytin ağaçlarının tamamının kayıt altına alınması ve veritabanını oluģturmak 85. Üretilen geleneksel peynirler kayıt altına alınması ve veritabanını oluģturmak 86. Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarına ihracat yapmak 87. Toprak ve yaprak analiz laboratuvarının kurulmasını sağlamak 88. Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanılmasına yönelik 10 projenin hazırlanmasını sağlamak 89. Yöresel ürünlerin satılacağı ve tanıtılacağı modern bir tesis kurmak 90. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde Duyusal Analiz Laboratuarı nın kurulmasını sağlamak Çiftçimizin arazisinde tesviye çalıģmalarının yapılmasını sağlamak 92. Ġl genelinde toprak haritası çıkartılmasını sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 5- PaydaĢlar Arasındaki ĠĢbirliğini GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER 93. Ürün çeģitlendirilmesi ve piyasaya sunulması aģamasında, tüketicilerin zevk ve tercihlerinin dikkate alınması amacıyla OKÜ-özel sektör iģbirliğinin geliģtirilmesini sağlamak için 20 toplantı düzenlemek 94. Osmaniye Ġli Tarım Stratejisi ve Eylem Planını (OTSEP) Ġzleme ve Değerlendirme Komitesi ni kurmak STRATEJĠK AMAÇ 6- Üreticilerin Birlik Bilincini Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER 95. Birlik, kooperatif ve derneklere 15 adet Stratejik Yönetim Eğitimi vermek 96. Yerfıstığı üretici birliği kurulmasını sağlamak STRATEJĠK ALAN 4- EĞĠTĠM, ARGE, YAYIM VE ĠNSAN KAYNAKLARINI GELĠġTĠRME STRATEJĠK AMAÇ 7- OĠGTHM Kurumsal Altyapısını GeliĢtirmek STRATEJĠK HEDEFLER çiftçi toplantısı gerçekleģtirmek, toplamda katılımcıya ulaģmak 98. Ulusal ve uluslararası fonlardan desteklenmek üzere, tarım sektörüyle ilgili 30 proje hazırlamak 99. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 50 Tarımsal Sanayi KuruluĢunun projesinin desteklemesini sağlamak 100. Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin tamamının web sitesinin kurulmasını sağlamak 101. Yerel televizyon kanallarında tarım programlarının yapılmasını sağlamak çiftçimizin tarım alet ve makine alımlarını desteklemek 103. Osmaniye Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerine verilen hizmet içi eğitimlerde toplamda katılımcı sayısına ulaģmak

6 104. YaĢam Boyu Eğitim Merkezleri, OKÜSEM ve STK lar ile ortaklaģa 30 adet Mesleki Eğitim Kursunu düzenlemek 105. Tarımsal üretim ve gıda ile ilgili 20 adet çalıģtay, seminer, konferans, panel, açık oturum toplantıları düzenlemek 106. Gıda iģletmelerine yönelik toplamda denetim gerçekleģtirmek 107. Ġl genelinde gıda kontrol elemanı sayısını 60 a çıkarmak 108. Ġlimizde ilk defa ekilecek/dikilecek 10 yeni ürünün yetiģtirilmesini sağlamak 109. Ġlimizde geniģ alanda yetiģtiriciliği yapılan 10 üründe yeni, kaliteli, verimli, adaptasyonu yüksek çeģitlerin ekilmesini/dikilmesini sağlamak 110. Hedef yılın sonuna kadar tohum, ilaç, gübre, fidan-fide, tarım alet makinesi bayilerine denetim gerçekleģtirmek 111. Saha çalıģmalarında kullanılmak üzere 2 yeni arazi aracı, 2 gıda denetim aracı ve 1 eğitim aracı satın almak 112. Tarla bitkilerinde doğrudan ekim sisteminin 100 çiftçi tarafından uygulanmasını sağlamak 113. Ekolojik koģullarına uygun yerfıstığı çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak 114. Yerfıstığında farklı sıralı ekim modellerinin araģtırılması ve en uygun sıra arası modelinin belirlenmesini sağlamak 115. Tüketicilerin bilinç düzeylerini arttırmak üzere güvenli gıda konusunda yılda 3 adet toplantı düzenlemek 116. Tüketicilerin sağlıklı süt temini konusunda bilincini arttırmak için yılda 2 defa toplantı yapmak 117. Tüketicilerin kalite sertifikaları konusunda bilincini arttırmak için yılda 2 defa toplantı yapmak 118. Tarıma dayalı gıda sanayi iģletmelerine ticaret-ihracat faaliyetleri hakkında 10 adet eğitim faaliyeti gerçekleģtirmek 119. Tarımsal üretimde bulunan çiftçilerin iģletme büyütme, teknoloji yenileme ve girdi temini gibi konularda finansa eriģimlerinin sağlanması-kolaylaģtırılması faaliyetleri hakkında 10 adet eğitim faaliyeti gerçekleģtirmek 120. Tarımsal sulama kaynaklarının temiz tutulmasına yönelik 2 proje hazırlamak 121. Göçerlerin sosyal yaģantılarının iyileģtirilmesine yönelik 6 projenin yapılmasını sağlamak 122. Yerfıstığı, aspir, susam ve turpun havza bazlı destekleme modeli kapsamında desteklenmesi için lobi çalıģmalarını baģlatmak 123. Bahçe Ġlçesinde çiftçilerimize hava durumu bilgilerinin SMS yoluyla gönderilmesini sağlamak 124. Tarımda reçeteli ilaç kullanımının yaygınlaģtırılmasını sağlamak ve 5 kat arttırmak

7 STRATEJĠK AMAÇ 8- Modern YetiĢtiricilik Kapsamında Eğitimler Düzenlenmek STRATEJĠK HEDEFLER kiģiye modern örtüaltı sebze yetiģtiriciliği eğitiminin verilmesini sağlamak kiģiye modern çilek yetiģtiriciliği eğitiminin verilmesini sağlamak kiģiye modern mantar yetiģtiriciliği eğitiminin verilmesini sağlamak kiģiye modern örtüaltı meyve yetiģtiriciliği eğitiminin verilmesini sağlamak 129. Yerfıstığı üretiminde çiftçi uygulamalarından kaynaklanan aflatoksin probleminin önlenmesi amacıyla yerfıstığı üretimi yapan çiftçiye yerfıstığında aflatoksin konulu eğitim verilmesini sağlamak 130. Yerfıstığında hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yapabilmek için; yerfıstığı üretimi yapan çiftçiye yerfıstığı hastalık ve zararlıları ile mücadele eğitimi verilmesini sağlamak 131. Ġlimizde anız yangınlarının çevreye ve ekolojik dengeye verdiği zararlar konusunda kiģide farkındalık oluģturmak 132. Tarım Sigortası (TARSĠM) yaptıran çiftçi sayısını % 50 arttırmak 133. Hastalığa dayanıklı ana arı yetiģtirme ve kovan baģına verimin artırılması için eğitim çalıģmalarının yapılmasını sağlamak 134. Ġstekli gençlerin ve/veya hayvancılık iģletmelerinde çalıģanların eğitim projesi 135. Yerfıstığı üretim sürecinin, baģından sonuna kadar her aģamasını modern bir sisteme kavuģturulması amacıyla üreticilere, tarımsal iģletmecilik, modern tarım teknikleri konularında 60 adet eğitim ve seminer vermek gıda firmasına ihracat ve dıģ ticaret eğitimi verilmesini sağlamak 137. Salamura zeytin ve zeytinyağı sektörü için 50 kalifiye eleman yetiģtirilmesi ve bu konuda 20 eğitim verilmesini sağlamak 138. Zeytin yetiģtiriciliğinde kaliteyi korumak için ürünlerin uygun yöntemlerle toplanması, taģınması, depolanması, iģlenmesi amacıyla baģta zeytin üreticileri birliği üyelerine olmak üzere 12 adet sertifikalı, uygulamalı eğitim vermek 139. Tarla bitkileri yetiģtiriciliğinde basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaģtırılması konusunda çiftçiye eğitim verilmesini sağlamak 140. Tarla tarımı yapılan alanlarda oluģan taban taģının kırılması amacıyla dip kazan kullanımını yaygınlaģtırmak için çiftçiye eğitim verilmesini sağlamak 141. Hayvancılık sektöründeki kadınların mesleki ve teknik bilgilerinin güçlendirilmesini sağlamak 142. Tarım alet makinelerinin kullanımında iģ güvenliğinin sağlanması için 20 eğitim vermek 143. Osmaniye Ġli genelinde 150 okulda gıda güvenliği ve hijyen eğitimi vermek dekar tarım arazisinde toplulaģtırma çalıģmalarının yapılmasını sağlamak 145. Çiftçilerimize arazi toplulaģtırma ili ilgili 50 eğitim verilmesi ve çiftçimize ulaģmak

8 STRATEJĠK AMAÇ 9- Ar-Ge Kapsamında Yeni Tür ve ÇeĢitlerin Adaptasyonunu Sağlamak STRATEJĠK HEDEFLER 146. Yerfıstığında yetiģtirme tekniklerinin geliģtirilmesi ile ilgili araģtırma yapılmasını sağlamak 147. Yerfıstığında hasat-harman kayıplarının azaltılmasına yönelik araģtırma yapılmasını sağlamak 148. Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun susam çeģitlerinin belirlenmesini sağlamak 149. Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun yağlık ayçiçeği çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak 150. Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun soya çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak 151. Hastalığa dayanıklı ana arı üretim ve ıslahı istasyonun kurulması için lobi faaliyetini baģlatmak 152. Zeytinin mevcut tüketim Ģekli hakkında piyasa araģtırması yapılarak, tüketicilerin damak tadı ve tercihleri dikkate alınarak yeni ürün çeģit denemelerinin yapılabilmesi için Ar-Ge çalıģmalarını baģlatmak dekar alanda iyi tarım uygulamalarının gerçekleģtirmek TARLA BĠTKĠLERĠ HEDEFLER 30 TANE Hedef 1- Runner tipi yerfıstığı ekiminin dekar alanda gerçekleģtirilmesini sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumlar AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, DOĞAKA, Ziraat Odaları, Ġl Özel Ġdaresi, Özel Sektör, Üretici, Ticaret ve Sanayi Odası : Merkez, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Düziçi Gerekçe: Yerfıstığı ülkemizde genel olarak kuruyemiģ, çikolata, pasta ve yerfıstığı ezmesi Ģeklinde gıda sanayisinde kullanılmaktadır. Osmaniye ilinde hali hazırda ekilen yerfıstığı Virginia tipi yerfıstığıdır. Virginia tipi içerisinde de çoğunlukla NC-7 çeģidi yetiģtirilmektedir. NC-7 çeģidi dane büyüklüğü nedeniyle özellikle kuruyemiģ sektöründe kullanılmaktadır. Fakat bu çeģidin yağ asidi kompozisyonu nedeniyle raf ömrü çok fazla değildir. Genel olarak 6 ay içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. KuruyemiĢ sektörünün aksine, özellikle çikolata üretim sektöründe dane büyüklüğünden ziyade raf ömrünün uzun olması (high oleic oil) tercih edilmektedir. Bu amaçla tüm dünyada runner tipi yerfıstığı üretilmekte ve gıda sanayisinde kullanılmaktadır. Ġlimizde 1. ve 2. ürün olarak ekilen yerfıstığının toplam alanı dekar olmasına rağmen, runner tipi yerfıstığı ilimizde hiç üretilmemektedir. Mevcut Virginia tipi yerfıstığının yanında sanayicinin istediği tip (high oleic oil) yerfıstığı ihtiyacını karģılamak üzere runner tipi yerfıstığının ilimizde üretilmesi gerekmektedir.

9 Hedef 2- Ekolojik koģullarına uygun yerfıstığı çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak : Yapılan araģtırma çalıģmaları, belirlenen çeģitlerin ekim alanı verileri, elde edilen ıslah materyalleri (hatlar), tescil edilen çeģit/hat sayısı Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, DOĞAKA : Merkez, Toprakkale Gerekçe: Yerfıstığı, ilimizle özdeģleģmiģ bir ürün olup, aynı zamanda ilimiz için en önemli gıda sanayi hammaddelerinden birisidir. Ġlimizdeki tarım ve tarıma dayalı gıda sektörünün geliģtirilmesi adına, ilimizde üretilen ve iģlenen yerfıstığında yeni çeģitlerin üretilmesi mutlak gereklilik haline gelmiģtir. Türkiye de üniversite, araģtırma enstitüleri ve istasyonları tarafından geliģtirilen yaklaģık 10 kadar yerfıstığı çeģidi bulunmaktadır. Fakat ilimizde halen çok az sayıdaki yerfıstığı çeģidinin ekimi yapılmaktadır ve bunu geliģtirmek için Ģu ana kadar yapılan çalıģmalar da yeterli olmamıģtır. Bu nedenle, ülkemizde ve yurtdıģında tescilli olan çeģitler, ana ürün ve ikinci ürün olarak ilimiz ekolojik koģullarında yetiģtirilerek verim ve kalite yönünden bölgenin standart çeģidi NC-7 nin üzerinde performans gösterenler belirlenip, bunların ekim alanları arttırılacaktır. Aynı zamanda introdüksiyon veya melezleme yoluyla bölge koģullarına uygun, sanayici ve üreticinin istediği özellikleri taģıyan yeni çeģitlerin geliģtirilmesi için ıslah çalıģmalarına baģlanılacaktır. Hedef 3- Yerfıstığında farklı sıralı ekim modellerinin araģtırılması ve en uygun sıra arası modelinin belirlenmesini sağlamak : Ekim alanı verileri, verim istatistikleri Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, OĠGTHM, ĠGTHM, DOĞAKA : Merkez, Toprakkale Gerekçe: Yerfıstığı ilimizde sıra arası 70 cm olacak Ģekilde ekilmektedir. Farklı sıralı ekim modeli ile birim alana daha fazla yerfıstığı bitkisi ekiminin yapılabilmesi ile aynı birim alandan % civarında verim artıģı elde edilerek, çiftçilerin ekonomik gelir seviyelerinin yükselmesi sağlanacaktır. Hedef 4- Yerfıstığında yetiģtirme tekniklerinin geliģtirilmesi ile ilgili araģtırma yapılmasını sağlamak : Yapılan araģtırma çalıģmaları, verim değerleri Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, DOĞAKA, Ziraat Odaları, Ġl Özel Ġdaresi : Merkez, Toprakkale Gerekçe: Yerfıstığının ilimizle özdeģleģmiģ ve önemli gıda sanayi hammaddelerinden birisi olması nedeniyle bölge ekolojisine uygun yerfıstığı yetiģtirme tekniğinin net bir Ģekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu bağlamda yerfıstığında, ana ürün ve ikinci üründe ekim zamanı, sıra arası mesafe, sıra üzeri mesafe, gübre cins ve miktarı, sulama aralığı ve sulama sayısı gibi temel konularda çalıģmalar yapılarak üreticinin doğru yetiģtirme tekniklerini kullanması ile birim alandan elde edecekleri ürün miktarının arttırılması ve gelir seviyelerinin yükselmeleri sağlanacaktır.

10 Hedef 5- Yerfıstığında hasat-harman kayıplarının azaltılmasına yönelik araģtırma yapılmasını sağlamak : Hasat kontrol sayısı ve raporları, verilen eğitim sayısı, ulaģılan kiģi sayısı Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Merkez, Toprakkale Gerekçe: Ġlimizde üretilen toplam kabuklu yerfıstığı miktarı tondur. Bu kadar büyük bir tonajda % 1 seviyesindeki hasat kayıpları bile ciddi boyutlara ulaģmaktadır. Yerfıstığı hasadı ve harmanı sırasında yapılan yanlıģ hasat teknikleri, mekanizasyon eksikliği, hasat makinelerindeki yanlıģ makine ayarlamaları, hasat sonrası kurutma problemleri nedeniyle kabuklu yerfıstığı kayıpları çok fazladır. Bu kaybı engellemek, tarım ekonomisine kazandırmak ve çiftçimizin karlılık oranını arttırmak için yerfıstığı hasat ve harman makinelerinin özellikleri ve verimlilik kapasiteleri geliģtirilerek kayıplar en az seviyeye indirilmelidir. Ayrıca üretici kaynaklı hatalar tespit edilerek eğitim çalıģmalarıyla bu problemler giderilebilecektir. Hedef 6- Birinci ürün yerfıstığı ekim alanını % 20 arttırmak : Ekim alanı, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Yağlı Tohumlar AraĢtırma Ġstasyonu, DOĞAKA, Ziraat Odaları, Ġl Özel Ġdaresi : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale Gerekçe: Yerfıstığı üretiminde 1. ürün ve 2. ürün ekimlerde fazla bir verim farkı olmaması nedeniyle ilimizde 2. ürün yerfıstığı ekimi de çok fazla yapılmaktadır. Ġkinci ürün yerfıstığında hasat dönemi yağmur mevsimine denk geldiğinden kurutma problemleri yaģanmakta ve bu nedenle üründe aflatoksin oluģumu görülmektedir. Aflatoksinler kanserojen maddeler olup çok ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Aflatoksin problemi, ciddi sağlık sorunlarının yanında, üründe kalite düģmesine, ürün fiyatının 2-3 kat azalmasına neden olmaktadır. Birinci ürün ekimlerin hasadı sıcak dönemlere denk geldiği için 1. ürün yerfıstığında aflatoksin problemi oluģmamaktadır. Aflatoksin problemi nedeniyle yerfıstığının 2. ürün yerine 1. ürün olarak ekiminin yaygınlaģtırılması gerekmektedir. Hedef 7- Sertifikalı yerfıstığı tohumu kullanım oranını 3 katına çıkartmak : Sertifikalı tohum kullanım destek kayıtları, Tohum bayii satıģ kayıtları Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Tohum Bayileri, Yağlı Tohumlar AraĢtırma Ġstasyonu, Ġl Özel Ġdaresi, Ziraat Odaları : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale Gerekçe: Çiftçilerimiz yerfıstığı yetiģtiriciliğinde kullandıkları tohumları genellikle bir önceki yılın hasadından ayırarak tedarik etmektedirler. Her sene aynı tohumun devamından elde edilen tohumların kullanılması da tohum kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ġlimizde yerfıstığı ekiminin çok fazla yapıldığı ve kullanılan tohumun yıllık yaklaģık ton olduğu düģünüldüğünde, tohumun kalitesizliğinden kaynaklanan ürün kayıpları ciddi boyutlara çıkabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi adına sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaģtırılmalıdır. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sertifikalı yerfıstığı tohumu kullanan çiftçilere dekar baģına 8 TL destekleme yapılmaktadır.

11 Hedef 8- Yerfıstığı üretiminde çiftçi uygulamalarından kaynaklanan aflatoksin probleminin önlenmesi amacıyla yerfıstığı üretimi yapan çiftçiye yerfıstığında aflatoksin konulu eğitim verilmesini sağlamak. : Verilen eğitimler ve ulaģılan kiģi sayısı, yapılan analiz sonuçları, uygulanan idari cezalar Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Ziraat Odaları, Özel Sektör, Üretici, Yağlı Tohumlar AraĢtırma Ġstasyonu, DOĞAKA, Osmaniye Ticaret Borsası : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale Gerekçe: Aflatoksinler toprak kaynaklı küflerin ürettikleri, kanserojen etkileri olan ve insan sağlığını ciddi derecede etkileyen toksik maddelerdir. Aflatoksinler ısıl iģlem veya kimyasal uygulamalar ile yok edilemezler. Bu nedenle aflatoksin problemini engellemenin tek yolu toprak kaynaklı küfler tarafında üretilmelerini engellemektir. Yerfıstığı hasat edildikten sonra (söküm) nem oranı yaklaģık % 35 civarındadır. Bu rutubet % 10 un altına kısa sürede düģürülmezse küfler aflatoksin üretmeye baģlarlar. Bunu engellemek için hasat sonrasında hızlı Ģekilde kurutma Ģarttır. Ayrıca hasat esnasında ürüne verilen fiziksel zararlardan dolayı küflerin ürüne bulaģmasına, o bölgede üremesine ve aflatoksin üretmelerine neden olmaktadır. Bunu engellemek için de hasat sırasında ve hasat sonrasında yerfıstığına fiziksel zarar verecek uygulamaların engellenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili doğru uygulamalar hakkında çiftçimizin bilinçlendirilmesi için mutlaka eğitimler, çalıģtaylar, demonstrasyonlar yapılmalıdır. Hedef 9- Yerfıstığında hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yapabilmek için; yerfıstığı üretimi yapan çiftçiye yerfıstığı hastalık ve zararlıları ile mücadele eğitimi verilmesini sağlamak. : Sürvey çalıģması yapılan alan, Yapılan ürün kontrolleri ve kontrol raporları, verilen eğitim sayısı ve ulaģılan kiģi sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, Yağlı Tohumlar AraĢtırma Ġstasyonu, DOĞAKA : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale Gerekçe: Ġlimizde 1. ve 2. ürün olarak ekilen yerfıstığının toplam alanı yaklaģık dekardır. Yerfıstığı ilimizde mısır ve buğdaydan sonra en çok ekilen tarla bitkisidir. Ekim alanı çok geniģ olduğundan hastalık zararlılarla mücadelede son derece önemlidir. Hastalık zararlılarla iyi mücadele edilmemesi durumunda ürün kaybı ciddi boyutlara ulaģabilmektedir. Ayrıca mevcut bir hastalık zararlının kısa sürede il geneline yayılmaması için mücadelenin bütün üreticilerimiz tarafından etkin yapılması gerekmektedir. Doğru mücadele teknikleri içinde çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

12 Hedef 10- Nohut ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Ziraat Odaları, Özel Sektör, Üretici, Ġl Özel Ġdaresi, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli ve Merkez Gerekçe: Tarımsal alanlarda her sene aynı tarla bitkisinin ekilmesinin ürün üzerinde olumsuz etkileri olacağından, tarla bitkilerinin ekiminde iki sene üst üste aynı bitki ekilmemeli mutlaka ekim nöbeti sistemi takip edilmelidir. Nohut, bitki yapısı itibariyle köklerinde üreyen bakteriler nedeniyle havadaki serbest azotu toprağa bağlayan bir bitkidir. Ayrıca kıraç arazilerde de rahatlıkla yetiģtirilebilmektedir. Bu özelliği nedeniyle ekim nöbetine mutlaka alınması geren bir bitkidir. Mevcut durumda ilimizde 700 dekar nohut ekimi yapılmaktadır. Nohut bitkisinin özellikle kıraç arazilere ekilmesi ilimiz tarım sektörü açısından son derece faydalı olacaktır. Nohut bitkisi ayrıca Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Osmaniye ilinin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Kıyı Akdeniz Havzaları için fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler grubundadır. Hedef 11- Karakılçık buğdayının ekim alanının 500 dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Ziraat Odaları, Özel Sektör, Üretici, Ġl Özel Ġdaresi : Bahçe, Hasanbeyli Gerekçe: Bitkisel üretimlerde çeģitliliğin olması, tarımsal risklerin azaltılması, gen çeģitliliğinin arttırılması ve doğal seleksiyon ile geçmiģten bu güne gelen güçlü, hastalıkzararlılara dirençli genlerin korunması adına çok önemlidir. Bu noktada karakılçık buğdayı Anadolu nun en eski buğday çeģitlerinden birisidir ve bu çeģitten elde edilen unun kalitesi son derece iyidir. Ayrıca karakılçık buğday üretiminde, gübre ve ilacın kullanılmadığı doğal yöntemler kullanıldığı için ve çok fazla üretimi olmadığından diğer buğday çeģitlerine göre piyasada 2-3 kat fazla fiyatla satılabilen bir çeģittir. Ġlimizde hali hazırda Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde az sayıda üreticimiz tarafından karakılçık buğdayı üretilmektedir. SatıĢ fiyatının yüksek olması, doğal olarak yetiģtirilmesi ve tarımsal çeģitlilik düģünüldüğünde karakılçık buğdayının ilimizde ekiminin mutlaka arttırılması gerekmektedir. Hedef 12- Çeltik üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Kadirli Ziraat Odası, Ġl Özel Ġdaresi : Kadirli Gerekçe: Pirinç bitkisi, yapısı itibariyle hastalık zararlılara karsı buğday ve mısıra göre biraz daha dayanıklı, ekildiği tarlanın tuzluluk oranını düģürdüğünden ekilmesi arazi açısından faydalı, iģçilik maliyetleri buğday ve mısır maliyetlerinden çok da fazla olmayan, fakat satıģ fiyatı buğday ve mısıra göre 2-3 kat fazla olan bir üründür. Kadirli ilçesinde yaklaģık dekar ekim alanı olan çeltikte bu alanın arttırılması yukarıdaki özellikleri düģünüldüğünde çiftçimiz ve arazilerimiz açısından faydalı olacaktır.

13 Hedef 13- Susam ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, DOĞAKA, Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu, Ġl Özel Ġdaresi : Merkez, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Susam, içeriğindeki yağ oranının fazla olması, kendine has tadı ve aroması nedeniyle gıda sanayinde özellikle pastacılık, Ģekerleme, yağ ve helva üretimlerinde kullanılmaktadır. Ülkemiz ihtiyacı olan yıllık ton susamın yaklaģık % 90 ını yurtdıģından ithal etmektedir. Bu özelliği ile son derece önemli stratejik bir üründür ve Türkiye genelinde ve ilimizde ekim alanının arttırılması gerekmektedir. SatıĢ fiyatının da oldukça yüksek olması susam ekimini cazip hale getirmektedir. Mevcut ekim sisteminde mekanizasyona geçilemediği ve iģçilik maliyetlerinin fazla olduğu ve ilkel üretim koģulları nedeniyle ürün veriminin az olduğu için ilimizde yaklaģık dekarda susam ekimi yapılmaktadır. Bu alan kolay pazarlanabilme özelliği de düģünüldüğünde, mutlaka arttırılmalıdır. Hedef 14- Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun susam çeģitlerinin belirlenmesini sağlamak : Yapılan araģtırma çalıģmaları, belirlenen çeģitlerin ekim alanı verileri, elde edilen ıslah materyalleri (hatlar) Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, DOĞAKA : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Ülkemiz, ihtiyacı olan yıllık ton susamın yaklaģık % 90 ını yurtdıģından ithal etmektedir. Susam, bu özelliği ile son derece önemli ve stratejik bir üründür. Ġlimizde yaklaģık dekar alanda susam ekimi yapılmaktadır. Bu nedenle il genelinde susam tarımını yaygınlaģtırmak ve çiftçi gelirini arttırmak amacı ile; ilimiz ekolojik koģullarında yetiģebilecek verim ve kalite yönünden üstün susam çeģitleri belirlenecektir. Aynı zamanda bölge koģullarına uygun, sanayici ve üreticinin istediği özellikleri taģıyan yeni çeģitlerin geliģtirilmesi için ıslah çalıģmalarına baģlanılacaktır. Hedef 15- Kıraç arazilerde yağlık ayçiçeği ekim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu : Tüm ilçeler Gerekçe: Tarımsal alanlarda her sene aynı tarla bitkisinin ekilmesinin ürün üzerinde olumsuz etkileri olacağından, tarla bitkilerinin ekiminde iki sene üst üste aynı bitki ekilmemeli mutlaka ekim nöbeti sistemi takip edilmelidir. Ayçiçeği bitkisi ekim maliyetlerinin az olması ve ürün satıģ fiyatının fazla olması nedeniyle karlılığı buğdaya göre daha fazla olan bir bitkidir. Ayrıca yağ sanayinde hammadde olduğundan pazarlama kanalları oldukça fazladır. Ayrıca kıraç arazilerde de rahatlıkla yetiģtirilebilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle ekim nöbetine mutlaka alınması geren bir bitkidir. Mevcut durumda ilimizde dekar yağlık ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Bu miktarın, özellikle kıraç arazilere ayçiçeği ekilmesiyle arttırılması,

14 ilimiz tarımı açısından son derece faydalı olacaktır. Yağlık ayçiçeği bitkisi ayrıca Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Osmaniye ilinin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Kıyı Akdeniz Havzaları için fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler grubundadır. Hedef 16- Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun yağlık ayçiçeği çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak : Yapılan araģtırma çalıģmaları, belirlenen çeģitlerin ekim alanı verileri, elde edilen ıslah materyalleri (hatlar) Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, DOĞAKA, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü : Tüm ilçeler Gerekçe: Ayçiçeğinin yağ bitkisi olması, ekim maliyetlerinin az olması, ürün satıģ fiyatının fazla olması gibi nedenlerle bölgenin münavebe deseninde yerini alması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle; Osmaniye koģullarına uygun olabilecek verim ve kalite yönünden üstün yağlık ayçiçeği çeģitleri belirlenerek, yayım çalıģmasıyla bu çeģitlerin ekim alanları arttırılacaktır. Böylece birim alandan elde edilen verim artıģıyla çiftçinin ekonomik gelir seviyesinde iyileģme meydana gelecektir. Diğer taraftan; bölge koģullarına uygun, verim, kalite ve hastalık ve zararlılara mukavim yeni çeģitlerin geliģtirilmesi için ıslah çalıģmalarına baģlanılacaktır. Hedef 17- Soya üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu : Merkez, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Soya bitki yapısı itibariyle köklerindeki yumrularda üreyen bakteriler nedeniyle havadaki serbest azotu toprağa bağlayan bir bitkidir. Ayrıca gıda, yağ ve yem sanayinde çok fazla kullanıldığından pazarlama kanallarının çok fazla olması, tarımsal desteklemesinin fazla olması, 2. ürün olarak ekilebilmesi, iģçilik giderlerinin az olması ve tarımsal mekanizasyonun fazla olması nedeniyle ekim nöbetine mutlaka alınması geren bir bitkidir. Mevcut durumda ilimizde dekar soya ekimi yapılmaktadır. Bu miktarın arttırılması ilimiz tarım sektörü açısından faydalı olacaktır. Soya bitkisi ayrıca Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Osmaniye ilinin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Kıyı Akdeniz Havzaları için fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler grubundadır.

15 Hedef 18- Ġlimiz ekolojik koģullarına uygun soya çeģitlerinin belirlenmesi ve tohum ıslah çalıģmalarının yürütülmesini sağlamak : Yapılan araģtırma çalıģmaları, belirlenen çeģitlerin ekim alanı verileri, elde edilen ıslah materyalleri (hatlar) Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, DOĞAKA, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü : Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Soya gıda, yağ ve yem sanayinde kullanılan önemli bir bitkidir. Osmaniye koģullarına uygun olabilecek ana ürün ve ikinci üründe, verim ve kalite yönünden üstün soya çeģitleri belirlenerek, yayım çalıģmasıyla bu çeģitlerin ekim alanları arttırılacaktır. Böylece il genelinde ekilen soya üretim alanlarının artması ve birim alandan elde edilen verim artıģıyla çiftçinin ekonomik gelir seviyesinde iyileģme meydana gelecektir. Diğer taraftan; bölge koģullarına uygun, verim ve kalite yönünden üstün yeni çeģitlerin geliģtirilmesi için ıslah çalıģmalarına baģlanılacaktır. Hedef 19- Pamuk üretim alanının dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, ĠGTHM : Merkez, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Ġlimiz mısır üretiminde Türkiye de 4. sıradadır. Mısır bitkisi üretimi esnasında çok fazla suya ihtiyaç duymaktadır ve bitkinin besin elementleri ihtiyacı çok fazla olduğundan çok fazla gübre kullanılmaktadır. Kabaca mısır bitkisi ekildiği topraktan çok fazla bitki besin elementi aldığından toprağı çok fazla yormaktadır. Mısır bitkisi ile münavebeye girecek, toprağı dinlendiren alternatif ürünlerin ekilmesi sürdürülebilir tarım açısından gerekmektedir. Pamuk bitkisi yapısı itibariyle toprağı dinlendiren son derece iyi bir münavebe bitkisidir ve ekim nöbetine alınması gerekmektedir. SatıĢ fiyatında bazı istikrarsızlıklar olmasına rağmen, Türkiye de geliģmiģ olan tekstil sektöründe kullanılması, çok fazla ithalatının yapılması pamuk bitkisini stratejik bir konuma getirmektedir. Pamuk bitkisi ayrıca Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Osmaniye ilinin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Kıyı Akdeniz Havzaları için fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler grubundadır. Bu nedenle hali hazırda dekar ekilen pamuğun ekim alanının dekara çıkartılması son derece önemlidir. Hedef 20- Turfanda çerezlik kabak yetiģtiriciliğinin 200 dekar alanda yapılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ġl Özel idaresi, Ziraat Odaları : Merkez, Kadirli, Sumbas Gerekçe: Bitkisel üretimlerde çeģitliliğin olması, tarımsal risklerin azaltılması, gen çeģitliliğinin arttırılması ve çiftçilerimizin daha karlı alternatif ürünlere yönelebilmeleri adına çok önemlidir. Bu noktada turfanda çerezlik kabak iyi bir alternatif üründür. Ürün satıģ fiyatının son derece yüksek olması, pazarlama kanallarının fazla olması ve ürüne kuruyemiģ sektöründe çok fazla talep olması nedeniyle, bu ürünün ekim alanının arttırılması çiftçilerimiz için faydalı olacaktır. Çerezlik kabak hâlihazırda ilimizde yetiģtirilmeyen bir üründür.

16 Hedef 21- Tarla bitkilerinde sözleģmeli üretim faaliyetlerinin dekara çıkarılmasını sağlamak. : Ekim alanı verileri Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları, DOĞAKA, Ticaret Borsası : Tüm Ġlçeler Gerekçe: SözleĢmeli üretim, üretici ve yetiģtiriciler ile diğer gerçek ve tüzel kiģiler arasında karģılıklı menfaat esaslarına dayalı yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim Ģeklidir. Tarımsal üretim sözleģmesi ise sözleģmeli üretime konu olan ürünün cinsi, miktarı, fiyatı, üretim Ģekli, teslim tarihi gibi hususları içeren ve Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen taraflar arasındaki sözleģmedir. Ġlimizde tarla bitkilerinde sözleģmeli üretime geçilmesindeki amaç, sözleģmeli üretimin belirli usûl ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek verim ve kalitenin arttırılması, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, standartlara uygun ürün elde edilmesi, plânlı üretim yapılması, yeni üretim teknikleri konusunda bilgi aktarılması ve özendirici olunmasıdır. (Kaynak eklenecek) Hedef 23- Ġlimizde anız yangınlarının çevreye ve ekolojik dengeye verdiği zararlar konusunda kiģide farkındalık oluģturmak : Verilen eğitim sayısı, ulaģılan kiģi sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Ziraat Odası : Tüm ilçeler Gerekçe: Çiftçilerimiz anızı daha iyi bir tohum yatağı hazırlamak, yabancı ot ve haģereleri yok etmek, hasat sonrasında hemen diğer bir ürününün ekimine geçilecek ise mibzerin gözlerinin anız sapları ile tıkanmamasını sağlamak için yakmaktadır. Anız yakmanın sağlayacağı fayda vereceği zararların yanında çok küçük kalmaktadır. Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Organik madde toprakta besin kaynağı olmasının yanında, toprağın su tutma kapasitesinin artmasını sağlamaktadır. Organik madde, toprakta kümeleģmeyi temin ederek erozyon ile toprağın taģınmasını önlemektedir. Organik madde, toprağın iyi havalanmasını sağlamaktadır. Ġlimiz topraklarında hali hazırda % 2 den daha az olduğu belirlenmiģ olan organik madde, bitkisel bir artık olan anızın yakılması ile giderek yok edilmektedir. Kısaca organik madde miktarının azalması ve yok edilmesi toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma getirmektedir. Bu konunun önüne geçmek adına, ilimizde anız yangınlarının toprak yapısına ve verime olan olumsuz etkileri konusunda bay-bayan çiftçiye bilgi vererek sürdürebilir tarım yapmalarını sağlamak son derece önemlidir.

17 Hedef 24- Tarım Sigortası (TARSĠM) yaptıran çiftçi sayısını % 50 arttırmak : TARSĠM poliçe sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, TARSĠM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Tüm Ġlçeler Gerekçe: Tarım sektörünün nüfusumuzun beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir Ģekilde yerine getirmesi tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan iliģkilidir. Bu nedenle, geliģmiģ ülkeler, uyguladıkları çeģitli korumacılık politikaları, "Risk Yönetim Programları" ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; "Tarım Sigortaları Uygulamaları" ile risk paylaģımını ve transferlerini gerçekleģtirmektedirler. Ülkemizde de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizması olan TARSĠM devreye sokulmuģtur. Bu sistem çiftçilerimiz tarafından hali hazırda isteğe bağlı olarak uygulanmaktadır. Osmaniye de 2012 yılında poliçe hazırlanmıģ ve dekar alan sigorta kapsamına alınmıģ olup, 2012 yılı içerisinde yaģanan sigorta kapsamındaki problemler ve doğal afetler sonucunda TL hasar ödemesi yapılmıģtır. Ġlimizde çiftçilerimiz ekonomik anlamda çok güçlü durumda değillerdir. Bu nedenle yaģanan afetler sonucu oluģan hasarların telafisini sağlayabilmek adına tarım sigortası yaptıran çiftçi sayısının arttırılması Ģarttır. Hedef 25- Biçerdöverle hasatta hububatta dane kaybı gibi hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarının % 50 azaltılmasını sağlamak : Hasat sonrası kontrol sayısı ve kayıtları, özel sektör ve çitçi kayıtları Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Tüm Ġlçeler Gerekçe: Ġlimizde toplam üretilen hububat miktarı tondur. Bu kadar büyük bir tonajda % 1 seviyesindeki hasat kayıpları bile ciddi boyutlara ulaģmaktadır. Hububat hasadı sırasında yapılan yanlıģ hasat teknikleri, mekanizasyon eksikliği, biçerdöverlerdeki yanlıģ makine ayarlamaları, hasat sonrası depolama problemleri nedeniyle hububat kayıpları çok fazladır. Bu kaybı engellemek, tarım ekonomisine kazandırmak ve çiftçimizin karlılık oranını arttırmak için hububat biçerdöverlerinin özellikleri ve verimlilik kapasiteleri geliģtirilerek kayıplar en az seviyeye indirilmelidir. Ayrıca üretici ve biçerdöver operatörü kaynaklı hatalar tespit edilerek eğitim çalıģmalarıyla bu problemler giderilebilecektir.

18 Hedef 26- Tarla bitkilerinde 3 yeni pazarlama ve satıģ kanalının oluģturulmasını sağlamak : Ürün satıģ fiyatları, Ticaret Borsası verileri Sorumlu Kurum ve KuruluĢ : Osmaniye Ticaret Borsası Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : DOĞAKA, OKÜ, Ġl Özel Ġdaresi, OĠGTHM, ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Tüm Ġlçeler Gerekçe: Pazarlama kanalları, bir ürünün pazarında yer alan üretici ve aracıların yanı sıra genel ekonomik yapı açısından da oldukça önemlidir. Tarım kesiminde faaliyet gösteren üreticiler genellikle pazarlama imkânları kısıtlı olan küçük iģletmelerdir. Pazarlama kanallarının etkinliği sayesinde bu kısıtlı imkânlar ortadan kalkabilmekte, üreticiler yerel pazarlar dıģındaki pazarlara kolaylıkla ulaģabilmektedir. Ġlimizde tarımsal ürünlerin pazarlama sistemi üründen ürüne farklılık göstermektedir. Kamu kuruluģları ve kooperatifler kimi ürünlerin pazarlama kanallarında yer alırken, sistem genellikle özel sektör ağırlıklı iģlemektedir. Türkiye de tarımsal yapıdaki bozukluklar, tarımsal ürünlerin pazarlama organizasyonuna da yansımakta ve genellikle çok sayıda aracının yer aldığı uzun pazarlama kanalları ile pazarlama hizmetlerinin yetersiz yerine getirildiği, yüksek pazarlama marjlarının görüldüğü bir pazarlama sistemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca standardizasyon, ambalajlama, etiketleme, kalite yönetim sistemleri ve HACCP gibi konularda bilgi yetersizliği, yasal altyapı ve uygulamalardan kaynaklanan önemli sorunlar bulunmaktadır. Gelecekte gerek yurtiçi ve gerekse dıģ pazarlarda rekabet dezavantajı yaratmamak için ilgili tüm kiģi, kurum ve kuruluģların ivedilikle ortak çaba göstermeleri gerekmektedir. Hedef 27- Tıbbi aromatik bitkilerin (kekik, nane, melisa otu vb.) ekim alanlarının 500 dekara çıkarılmasını sağlamak : Ekim alanı verileri, TUĠK verileri, Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ġl Özel Ġdaresi, Ziraat Odaları : Tüm Ġlçeler Gerekçe: Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki değiģik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu bitkilerin kullanım alanları oldukça geniģtir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanlarını; baģta baharat olmak üzere ilaç sanayi, meģrubat, parfüm, kozmetik endüstrisi, diģ macunu, çiklet, sabun, Ģekerleme yapımında ve dinlendirici çay imalatı Ģeklinde sınıflandırmak mümkündür. Ġç ve dıģ piyasada değerlendirilen bitki türlerinin önemli bir kısmı genellikle floradan (doğadaki bitki varlığı) toplanmaktadır. Ancak son zamanlarda, bu bitkilerin tarımına olan ilgide artıģ olmuģtur. Ayrıca bu bitkilerin pazarlanmasında da problem bulunmamaktadır. Bu kapsamda ilimizde de kekik, nane, melisa otu gibi bitkilerin alternatif ürün kapsamında yetiģtiriciliğinin yapılması planlanmaktadır.

19 Hedef 28- Tarla bitkilerinde doğrudan ekim sisteminin 100 çiftçi tarafından uygulanmasını sağlamak : Doğrudan ekim sistemi uygulayan çiftçi sayısı, doğrudan ekim sistemi konusunda satılan tarım alet makine sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Yağlı Tohumları AraĢtırma Ġstasyonu, Özel Sektör, Üretici, DOĞAKA : Tüm ilçeler Gerekçe: Doğrudan ekim yönteminde anızın yakılması ya da toprağa gömülmesi yerine bitki örtüsü olarak tarlada bırakılması ve bir sonraki üretim sezonunun baģında tarlayı tamamen sürmek yerine; Özel Ekim Makinesi (Anıza Direkt Ekim Makinesi) ile tohumun toprağa direkt ekimi yapılmaktadır. Ġlimizde yaģanan anız yangınlarının önlenmesi adına doğrudan ekim sisteminin uygulanması toprağın fiziksel ve biyolojik yapısının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından son derece faydalı olacaktır. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, anıza direkt ekim makinesinin alımı için verdiği % 50 hibe desteklemesi bu sistemin yaygınlaģtırılması içinde son derece önemlidir. Hedef 29- Tarla bitkileri yetiģtiriciliğinde basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaģtırılması konusunda çiftçiye eğitim verilmesini sağlamak : Verilen eğitim sayısı, ulaģılan kiģi sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Tüm Ġlçeler Gerekçe: Yüzey sulama yöntemlerinde tarla parselinde suyun cazibe ile ilerlemesi esasken, basınçlı sulama yöntemlerinde su tarla parselinin içindeki kapalı borulara belli bir basınçla iletilir ve sulama yöntemine bağlı olarak yağmurlama, mikro yağmurlama veya damlama yöntemi ile bitkilere uygulanır. Basınçlı sulama yöntemlerinde; yağmurlama ve mikro yağmurlama yöntemi yüksek basınca gerek duyarken damla sulama yöntemi daha düģük basınçla uygulanabilmektedir. Basınçlı Sulama sistemlerinin kullanımı ile sulama maliyetleri azalacak ve tarlanın her yeri homojen bir Ģekilde sulanacağından verim artıģı sağlanacaktır. Ekonomik üretim yaparak üretimde üstün verim ve kaliteyi yakalamak için mutlaka modern basınçlı sulama sistemlerini çiftçilerimizin uygulaması gerekmektedir. Çiftçilere verilecek eğitimler bu sistemin yaygınlaģması açısından son derece önemlidir. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca basınçlı sulama sistemlerine verilen % 50 hibe desteklemesi hakkında da bilgilendirme yapılması bu sistemlerin kullanımını destekleyecektir.

20 Hedef 30- Tarla tarımı yapılan alanlarda oluģan taban taģının kırılması amacıyla dip kazan kullanımını yaygınlaģtırmak için çiftçiye eğitim verilmesini sağlamak : Verilen eğitim sayısı, ulaģılan kiģi sayısı Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : ĠGTHM, Özel Sektör, Üretici, Ziraat Odaları : Tüm ilçeler Gerekçe: Bazı toprak ve iklim Ģartlarında her yıl aynı derinlikte iģlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8-10 cm ye varan su geçirmez sert bir tabaka oluģur. Taban taģı denilen bu tabakanın oluģmasıyla, toprakta suyun alt katmanlarına sızması zorlaģır ve bitkinin kök geliģimini engellenir. Taban taģı katmanı toprağa düģen yağmur sularının, toprağın alt katlarında süzülmesini zorlaģtırarak suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban taģının belirli aralıklarla kırılması gerekir. Bu iģ dipkazan denilen özel gövdeli pullukla yapılır. Çiftçilere verilecek eğitimler dipkazan kullanımının yaygınlaģması ve topraklarımızın verimlilik kapasitesinin arttırılması açısından son derece önemlidir. HAYVANCILIK HEDEFLER-27 adet HEDEF 1- Osmaniye Ġl Kontrol Laboratuvarının kurulması ve geliģtirilmesini sağlamak : Koruma ve kontrol etkinliğinin artırılması, her türlü yem ve hayvansal ürün analizlerinin ilde yapılır hale gelmesi Sorumlu kurum ve kuruluģlar : OĠGTHM Destekleyici Kurum ve KuruluĢlar : OKÜ, Osmaniye Ġl Özel Ġdaresi, Özel Sektör, Uygulama Yeri : Osmaniye Merkez Gerekçe: Osmaniye ilinde, hayvansal ürün kalite ve içerik analizleri yapacak, üretimde kalite ve gıda güvenliği için gerekli laboratuvar bulunmamaktadır. Bu konuda tüketici, satıcı ve üretici açısından zaman zaman sıkıntılar olmaktadır. Günümüzde gıda konusu ele alındığında, gıda üretim tüketim zincirindeki tüm aģamalar kastedilmektedir. Birincil üretim (hayvancılık, ziraat, balıkçılık) sonucu elde edilen tarımsal ve hayvansal hammaddelerin kalitesinin ve güvencesinin sağlanarak, sanayide iģlenmesi sonucu güvenli ve kaliteli gıdaların tüketiciye ulaģtırılması, gıda alımı ile tüketicinin sağlık ve refahının sağlanması ve korunması, bu zincirin her bir basamağına çevresel faktörlerin etkilerinin de araģtırılmasıyla, tüm gıda zinciri üzerinde kalite ve güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçiye girdi sağlayan kuruluģların ürünlerinin, çiftçilerin ürettikleri ürünlerin kalite kontrollerinin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi bakımından koruma ve kontrol amaçlı bir referans laboratuvar kurulması önemlidir. Osmaniye iline yakın liman ve serbest bölge olması da kalite kontrol laboratuvarlarını kurulması için diğer önemli bir gerekçe oluģturmaktadır. Kurulacak laboratuvar dıģarıya yapacağı iģleri ücreti karģılığı yapacağı için iģletmeye alınmasından sonra önemli gelir getiren bir birim de olacaktır.

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ

ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ 2013 ĠZMĠR ĠZMĠR SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ STRATEJĠSĠ Bu çalıģma 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: TR63/13/DFD Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Yerfıstığında Aflatoksin

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

Kapak. Haber. Kapak. Turizm. İstatistik

Kapak. Haber. Kapak. Turizm. İstatistik içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI 2014 YILI TARIM VE HAYVANCILIK ÖZEL SAYI Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Hüyük ilçemizin son 7 yılda Kırmızı Altın ı haline gelen doğal, lezzetli ve bağımlılık yapan cennet meyvesi Hüyüklü vatandaşlarımızın sofradaki tuzu, giydiği kıyafeti,

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Detaylı

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU

AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN İLİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ PROJESİ

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 Tüccar; Milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı