EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKSTRAKSİYON. Yüksek hammaddeler"

Transkript

1 EKSTRAKSİYON EKSTRAKSİYON En etkin ve en verimli teknik Yöntemin verim arttırıcı etkisi hammaddedeki yağ oranı düştükçe artmaktadır. Yüksek oranda yağ içeren hammaddeler 33.0 Prepresyon tekniği ile yağ oranı %18-20 ye düşürüldükten sonra elde edilen yarı küspe ekstraksiyona alınır Ekstraksiyon Katı veya bir materyalin bileşimindeki sıvı komponent ya da komponentler karışımının uygun seçicilikteki bir çözücü yardımı ile birlikte olduğu diğer maddelerden ayrılması işlemi Diğer ayırma işlemlerinden farkı: Ayırmak ya da saflaştırılmak istenen madde için bu maddeye karşı çözme seçiciliği gösteren sıvı bir faz kullanılır. Saflaştırma işlemi için diğer yöntemlerle kombine edilmesi gerekmektedir. Fazlar arasında çözünürlüğü; kullanılan çözgenin polar veya apolar, ya da hidrofil veya hidrofob karakterde olması belirler. 1

2 Ekstraksiyon verimliliğini ini etkileyen faktörler rler: Materyalin özellikleri Ekstraksiyona hazırlanış şekli Kullanılan ekstraktör tip ve özellikleri İşlem süresi İşlem sıcakliği Ters (zıt) akım tekniği Tarihçe İlk kez Fransız araştırmacı DEISS tarafından 1856 da patenti alınmış 20. yüzyıl başlarında sanayide kullanılmaya başlanmış Kontinü ya da ters akım prensibine göre geliştirlmesi ise 1950 den sonra gerçekleştirilmiş. Ekstraksiyon tekniğinin inin ekonomik bir şekilde gerçekle ekleştirilebilmesi için: Ön işlemlerle, içerdiği yağ çözgene kolayca difüze olacak şekilde ve süratle çözünebilecek şekilde uygun bir yapı ve niteliğe kavuşturulmalıdır. Uygun çözücülük ve seçicilikte bir çözücü seçilmelidir. İşlem sıcaklığı özenle seçilmelidir. Yağ verimini arttırmak için ters (karşıt) akım sistemi uygulanmalıdır. Saf çözgen misella ve küspeden kolay ve ekonomik olarak uzaklaştırılabilmeli ve az kayıpla tekrar ekstraksiyon sisteminde kullanılabilmelidir. Ekstraksiyon Derecesi Tohum ve küspede yağsız ve susuz kuru madde esas alınarak hesaplanır. Z=EEYM / HYM X 100 Z= Ekstraksiyon Derecesi EEYM=Ekstrakte Edilebilen Yağ Miktarı HYM=Hammaddedeki Yağ miktarı Etkinlik Derecesi Z = [1- (B x C) / (A x D)] x 100 A=HM den alınabilecek yağ oranı (%) B=HM deki kuru madde oranı (%) C= Küspede yağ oranı (%) D= Küspede kuru madde oranı (%) Ekstraksiyon Etkinliği (Derecesi) Küspe ve tohumdaki yağ, yağsız ve suzuz kuru madde üzerinden ifade edilerek küspede kalan yağ oranı (E) üzerinden hesaplama yapılır. E = (C C ) / C 0 C ) x 100 E = Küspede kalan komponent (%KM) C 0 = İşlenen hammadde de komponent oranı C = Ara kademe veya işlem sonunda artıkta komponent oranı C = İşlemde denge oluştuğunda materyalin içerdiği komponent oranı C = 0 (denge halinde) 2

3 MANOGRAM Yağlı tohum ve küspenin kuru madde ve yağ içeriklerine göre hazırlanan manogram kullanılır. EKSTRAKSİYON İŞLEM LEMİNDE TERMİNOLOJ NOLOJİ Ekstraksiyon işletmesi Ekstraktör Çözgen veya Çözücü Ekstrakt İnert madde Alt akım Üst akım Ara küspe Küspe Yarı misella Son misella EKSTRAKSİYON İŞLEM LEMİNDE TERMİNOLOJ NOLOJİ (devam) Yıkama (Perkolasyon): Hücre zarlarının parçalanması sonucu sızan yağın çözgen tarafından alınması Daldırma (İmmersiyon): Henüz hücreler içerisinde olan yağın difüzyon yolu ile alınması EKSTRAKSİYON HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sıcaklığın Etkisi Boyut Küçültme Şekil ve Düzeyinin Etkisi - Tohum neminin etkisi - Isıtmanın etkisi Nemin Etkisi EKSTRAKSİYON HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sıcaklığın Etkisi - Ekstraksiyon hızını - Ekstraktın bileşim ve özelliklerini etkiler. Sıcaklığın Etkisi Ekstraksiyon süresi ekstraksiyonun yapıldığı sıcaklık derecesi ile ters orantılı olarak değişmektedir. 3

4 Soya, çiğit, keten tohumları için T=K. t n T = küspede yağ oranının %1 e kadar düşmesi için geçen süre t = sıcaklık ( F) K= sabit n= oluşan doğrusal grafiğin eğimi Sıcaklığın Etkisi Tüm sıvı ve katı yağlar için T=K. (T 2 -T 1 ) n T = küspede yağ oranının %1 e kadar düşmesi için geçen süre T 1 =-17.7 C T 2 = sıcaklık Küçültmenin Etkisi Kütle aktarımında temel prensip: Çözücü faz ile ekstraktı içeren materyalin mümkün olan en geniş yüzeyde temasa getirilmesi Küçültmenin Etkisi (devam) Bir materyal ne kadar küçük parçalara ayrılırsa, birim hacime düşen yüzey alanı o kadar artar. Materyale kazandırılan boyut ve şekil vals etkinlik derecesi veya ürünün hektolitre ağırlığı saptanarak kontrol edilir. Ekstraksiyonda Dikkat Edilecek Noktalar Ezme veya granüller durgun bir yatak oluşturduğunda hareketli çözgen veya misella akışına direnç göstermemeli, Sistem içinde ezme veya granüller hareketli olduğu zaman ise materyal ile sıvı faz arasında rölatif bir hız farkı oluşabilmelidir. Unsu partikül oranı yanında sistemde yer alan elek, kova, bant gibi taşıyıcılar da sıvı fazın sistem içindeki akışını etkilememelidir. Son misella mümkün olduğu kadar berrak olmalı, tohum kaynaklı unsu partikül içermemelidir. Küspede kalan çözgenin geri kazanılmasında kullanılan cihazlar ek bir donanım gerektirmemelidir. Küspe istenen niteliklere sahip olacak şekilde boyut küçültme işlemi gerçekleştirilmelidir. K Dikkat Edilecek Noktalar (devam) Ekstraktör Tipi Bateri Tip Ekstraktör: Yüksek sütun - İri parçalar halinde Bollman Tip Ekstraktör: Durgun yatak - Flekleme veya küçük granül halinde Perkolasyon Tip Ekstraktör: Yıkama - Unsu partikülden kaçınmalı (Homojen yıkama gerçekleştirilmez, küspeden çözgenin uzaklaştırılması güçleşir) K Dikkat Edilecek Noktalar (devam) Unsu partikül Ezme kitlesi üzerinde sıkı bir tabaka oluşturarak, sıvı fazın geçişinin sürekli ve homojen olmasına engel olur. Ekstraksiyon hızı düşer, çözgenle temas etmeyen kısım kalabilir. Küspeden çözgenin uzaklaştırılması sırasında kondensatörlerin kirlenmesine ve zamanla tıkanmasına neden olabilir. Su ile çözgen arasında emülsiyon oluşturarak, çözgenin uzaklaştırılmasını zorlaştırır ve çözgen kaybını arttırır. 4

5 Unsu partikül l oluşumunu umunu engellemek içini in Düşük yağ içeren hammaddeler: Soya-Mısır rüşeymi Dayanıklı Flek Yüksek yağ içeren hammaddeler Ayçiçeği, çiğit, yerfıstığı Dayanıksız Flek Dayanıksız flek oluşturan yağ hammaddeler ekstraksiyon ile işlenecekse mekanik işlemlerden kaçınılmalı EKSTRAKSİYON HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nemin Etkisi Boyut Küçültme Şekil ve Düzeyinin Etkisi Tohum neminin etkisi Şekil, flek kalınlığı veya granüllerin çapı Isıtmanın etkisi Sıcaklığın Etkisi EKSTRAKSİYONDA NEMİN ETKİSİ Fleklerin dayanıklılığı bakımından önemlidir. Ekstraksiyon sırasında yağın çözgen içerisine transferi bakımından bir etkisi yoktur. 1- nemin etkisi Elde edilen partiküllerin nitelikleri birinci derecede esnekliğine ya da esnekliğini etkileyen nem miktarına bağlıdır. Nem miktarı %9-12 olduğunda Flekleme sırasında min unsu partikül Misellaya geçen unsu partikül miktarı min fleklerin şekil, kalınl nlık k veya granül çapı Ekstraksiyon hızı flek kalınlığı ve granül çapına bağlıdır. Bu nedenle, Hektolitre ağırlığı ile kontrol edilmelşi. Granül çapı ise elek analizi ile saptanmalıdır. ısıtma Uygulanacak ısıl işlem, Materyal, Kullanılacak ekstraktör tipi Küspenin kullanılış amacı İşlem koşulları 5

6 Çiğittenitten Prepresyon- Ekstraksiyon Yöntemi ile Yağ Eldesi Kondisyonlama Öğütme Çiğittenitten Direkt Ekstraksiyon Yöntemi ile Yağ Eldesi Kondisyonlama Pişirme Kavurma Ön Presleme Flekleme Yarı küspenin kırılması Tavlama Ekstraksiyon Ekstraksiyon Flekleme İşlem Sıcaklığı: C İşlem Sıcaklığı:50-70 C ısıtmanın ekstraksiyon derece ve hızına etkisi Flekleme işleminden önce Kısa süreli ısıtma işlemi: - Tohum plastisitesi ve flek dayanıklılığı artar, - Unsu partikül miktarı azalır Uzun süreli ısıtma işlemi - Proteinler denatüre olur ve yağ sızması kolaylaşır ısıtmanın ekstraksiyon derece ve hızına etkisi Prepresyon ekstraksiyon işleminde Preslemeden hemen önce yapılan kondisyonlama işlemi ile - Ezmenin daha düşük bir enerji preslenebilmesini - Yağın ve küspenin daha yüksek kaliteli olmasını sağlar Kondisyonlama İşleminin Faydaları: Ezme partisine homojen bir nitelik kazandırılır Hücre zarı parçalanması daha ileri bir aşamaya getirilerek istenen düzeyde ekstraksiyon kolaylaşır Ezme içinde bulunan unsu partiküller ısı ve nem etkisi ile aglomere olarak poröz yapılı kümeler haline dönüştürülür. Böylece ezme kitlesine misellayı filtre edici bir özellik kazandırılmış olur. ısıtma (devam) Ekstraksiyon işleminde ise, - yağı verimi artar - ekstrakte edilen yağda nötr yağ oranını yükseltir - rafinasyon kaybı azalır - toplam alınabilir yağ miktarında gossipol, fosfotit ve okside olmuş yağ asitleri gibi maddelerin miktarındaki azalma nedeniyle düşüş görülür. - Bu nedenle kondüsyonlanmış ezmeden elde edilen yağlar, özellikle trigliserit içeriği yönünden, bu işlemin uygulanmadığı tohumlara kıyasla daha yüksek bir saflığa sahip olmaktadır. 6

7 Ekstraksiyonda Nemin Etkisi Fleklerin dayanıklılığı açısından önemli Yağın hidrofob bir çözgen içinde transferi açısından nemin önemi yok Ancak su, alkol gibi hidrofil çözgenler ile ekstraksiyonda flek nem miktarı ekstraksiyon hızını ve derecesini etkilemektedir. EKSTRAKSİYONDA KADEMELERİN N OLUŞUMU UMU Ekstraksiyon işlemi tek bir kademede tamamlanamamakta İşlem sayısı - Seçilen işlem parametrelerine - Materyalin yapısına göre değişmektedir. Ekstraksiyonda işlem i (kademe) sayısının bağlı olduğu faktörler rler: Tohum inert katısında kalan sıvı faz miktarı Tohum inert katısında kalan sıvı fazdaki ekstrakt miktarı Tohum inert katısında ait damlama süresi Yağlı tohum çeşiti Boyut k şekil ve iriliği Ekstraktöre yüklenen materyalin yüksekliği Kademe Etkinlik Derecesi Tutulan ve serbest kalan sıvı fazlar arasında ekstrakt açısından tam bir denge oluşmamakta, bu nedenle gerçek kademe sayısı kuramsal olarak hesaplanan değerden fazla olmaktadır. Kademe Etkinlik Derecesi=Kuramsal KS/İşlemde KS Bu değer basit yapıdaki ekstraktörler için daima <1 7

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL )

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL ) TAHIL TEKNOLOJİSİ I DERS NOTLARI YAZARI: GIDA MÜH. VOLKAN AKIN DERSİN SORUMLUSU: ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI HUBUBAT ( TAHIL ) Buğdaygiller ( Poaceae,Gremineae ) familyasına dahildirler. Tüm dünyada 2 milyar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ TABLET ÜRETİMİ ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

Ayçiçek Yağı Sanayii İşletmelerinde Üretim Süreci ve Yan Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması

Ayçiçek Yağı Sanayii İşletmelerinde Üretim Süreci ve Yan Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması Ayçiçek Yağı Sanayii İşletmelerinde Üretim Süreci ve Yan Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması Doç. Dr. Kıymet Tunca ÇALIYURT Trakya Üniversitesi, İİBF. Özet Küspe ve sabun ayçiçek yağı sanayiinin yan ürünleridir.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

Meyve Bahçelerinde Sulama

Meyve Bahçelerinde Sulama Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 44 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Meyve Bahçelerinde Sulama Cenk KÜÇÜKYUMUK Lütfen Dikkat!... Küresel İklim değişiklikleri mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı