B- Meme kanserinin oluşmasına ve gelişmesine yardım eden faktörler (Asco kriterleri )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B- Meme kanserinin oluşmasına ve gelişmesine yardım eden faktörler (Asco kriterleri )"

Transkript

1 BİR GÖĞSÜ KORUMAK... =========================================================================== ============================ Biz doktorlar kadın hastalarımıza kendilerini muayene etmelerini ve rutin olarak mammography çektirmelerini tavsiye ederiz. Fakat bu tip taramalar meme kanserini önleyici tedbirler değildir. Bu tip yaklaşımlar sadce meme kanserinin erken teşhisi için kullanılan yöntemlerdirki,bu testler meme kanserinin insidansı yani görülme sıklığına bir katkıda bulunmazlar. Sağlıkta önleyici hekimlik ön plana çıktığı zaman anlamlı olur.buna bir örnek vermek istersek ; Amerikada akciğer kanseri görülme sıklığı azalmaktadır sebeb olarakta koruyucu hekimlik olan sigara kullanımının engellenmesi ve gerekli olan uyarıların yapılmasından dolayıdır. Bu yaklaşım cerrahi yaklaşımdan veya kemoterapy protokollarından çok daha etkileyici olduğu bariz olarak görülmektedir. Meme kanserinin önlenmesi konusunda kadınlara yapılacak açıklayıcı bildirimler veya eğitimler meme kanserinin erken tanısı veya tedavi protokollarından çok daha etkileyici olmaktadır. Bu konuda anlatacaklarımız dört ana bölüme ayrılmaktadır.. A- Bu bölüm en kısa bölümdür. Burada ; Meme kanserinin başlaması ve bizim onun başlamasını durdurmak için neler yapabileceğimizi ve bunun için takip edeceğimiz yolları anlatmaktadır. B- Meme kanserinin oluşmasına ve gelişmesine yardım eden faktörler (Asco kriterleri ) C- Meme kanserinin başlangıçtan sonraki hızını kesmek için uygulayabileceğimiz yaklaşımlar ve önlemler. D- Meme kanserinin takip edilmesi. '' BİR ÇİN ATASÖZÜNDE OLDUĞU GİBİ DÜŞMANINI KENDİNİ TANIR GİBİ TANIRSAN HİÇ BİR SAVAŞTA YENİLMEZSİN..'' BÖLÜM ; 1 =========================================================== İlk söz şu; Bir meme hücresi nasıl bir kanser hücresine dönüşür ; Onkolojistler kanserin hayat döngüsü üzerine konuştukları zaman bunu 3 evreye bölerler; Başlangıç, Gelişme veya gelişmesine neden olan bölüm ve İlerlemedir. Başlangıç; Bir normal hücre nasıl kanser hücresi olur ve nasıl kontrolsüz, devamlı bölünerek çoğalır. Bir normal meme hücresi nasıl olurda kanser hücresine döner. Bu durumu anlarsak bir çok sorunu çözmüş oluruz. Meme kanseri genellikle süt kanallarının etrafını döşeyen hücrelerde veya sütü süt kanallarına döken süt bezlerinde gelişir. Esas başlangıç meme hücresi

2 içindeki DNA ya ( genetik şifreye ) yapılan saldırı ile gerçekleşir. DNA ya yapılan bu bu saldırı esnasında onkojen yani kanser yapıcı olarak adlandırdığımız bazı genler rol oynamaktadır. Tümör geliştiren genlerin aktive olması veya tümör baskılayıcı genlerin aktive olamaması yada bu genlerdeki yetersizlik ve bu DNA değişimini kontrol edememesi sonucu hücrelerin değişimini ve çoğalmasını kontrol edememelerinden kaynaklanır. Allahtan DNA yı tamir edecek genler mevcuttur. Bunlar hasar gören DNA yı tamir etmeye çalışırlar.eğer bu hasar tamamen tamir edilmezse hasar gören hücre ikiye bölünür. Fakat vucudumuzda bulunan doğal öldürücü hücreler ( Natural Killer Cells) ki bunlar vucudumuzda devamlı var olan polis güçleridir ki bu hücreler bu bölünen ve çoğalmaya başlayan anormal meme hücrelerine salgıladıkları enzimlerle veya bir değişle saldıkları kimyasal maddelerle saldırırlar ve onları tahrip ederler. Çok nadir olarak kanser hücreleri büyüyüp çoğalabilirler. Ama defans sistemimiz hayret uyandırıcı kadar güçlüdür. Meme dokusunda birden fazla faktör kanserin başlamasına sebeb olur ve şimdi bu faktörlerden bahsedeceğiz ; FREE RADİKALLER ;( SERBEST RADİKALLER.) ================================================================== Serbest radikaller üzerinde taşıdıkları elektronlardan birini kaybederek negative yüklü iona dönmüş moleküllerdir.elektronlar daima çift yaşamaya ve elektron yükünü tamamlayıp dengeye ulaşma meyilleri oldukları için bu tip moleküller negative yüklü ve reaktive dirler.diğer bir molekülden elektron çalıp dengeye ulaşmaya çalışırlar. Düşününki ; bir genç geç vakit barda ve kendisine çiftleşmek için bir bayan aramaktadır ama bu durum oldukça güç olabilir ve zaman zaman herkese saldırabilir.bu serbest radikallerde hücre içinde elektron alıp dengeye ulaşabileceği herşeye saldırılar. Bu saldırıları enzimlere,önemli proteinlere hatta DNA ya bile yapabilirler. Hücrelerimizin içinde bulunan doğal antioksidanlar bu serbest radikalleri nötralize ederler ama buna rağmen bu serbest radikaller verdiği tahriplere devam ederler. DNA mız buna rağmen her gün bu serbest radikallerden sayısız travma alır. Bu tahripler sonucundası tahrip olmuş olan hücre savunma sistemini kaybeder ve bir kanser hücresi olur. Göğüste serbest radikallerin oluşmasını sağlayan uygun olmayan bir mekanizma vardır. Süt kanalları. Bu kanalların içinde birikebilen sayısız serbest radikaller rahatlıkla süt kanallarını ve süt bezlerini tahrip ederler. Bu kolay tahribin sebebi süt kanallarını döşeyen hücrelerin bu maddelerden çok kolay etkilenebilmesidir. Meme dokusu içinde kanser tipli hücrelere dönen kısımlar genellikle bu tip hücrelerdir. Burdan oluşan kanser dokusuna Duktal kanser denirki meme kanserlerinin en sık görülen tipidir. 30 Ülkede yapılan sayısız araştırma sonucunda görülmüştürki çocuklarına anne sütü veren kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı düşüktür.mamafih bunun sebebi tam olarak anlaşılamamış ve bir sır olarak kalmıştır. Aklımıza yatan en mantıklı neden süt kanallarının emzirme sırasında serbest radikallerden temizlenmesidir. Meme ucunun çocuk tarafından uyarılmasıyla beraber emzirme esnasında beyin sapındaki hipofiz adı verilen bezden oksitosin adı verilen bir hormonun salgılanmasının artmasına ve salınmasına neden olur.bu hormon sadece süt kanallarının ( duktal kanallar) etrafını saran kas hücrelerinin kasılmasını ve sütün meme ucundan boşalmasını sağlamaz aynı zamanda bu hormonun anti kanser etkisi vardır. Bu hormonun anti kanser etkilerini daha sonra detaylı olarak anlatacağız. Bu bakışla

3 aynı zamanda HONG KONG ta yaşayan Tanka balıkçı kadınlarının durumunuda anlatmak lazımdır. Bu kadınlar çocuklarını tek bir göğüsten emzirme alışkanlığı olan kadınlardır. Bu kadınlarda oluşan meme kanserlerinin % 80 i emzirilme yapılmayan göğüs tarafında geliştiği saptanmıştır. Göğüste serbest radikallerin ve diğer reaktive moleküllerin birikmesine veya oluşmasına neden olan faktörlerdende bahsetmek lazımdır. Örneğin bir kadınlık hormonu olan Estrogenin vucutta parçalanması esnasında bir kimyasal madde oluşurki buna 3,4 quinone olarak adlandırılır.bu madde serbest radikallerin oluşmasına neden olur.bu maddenin meme kanseri oluşturmasındaki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde menapoz öncesi ve menapoz döneminde Estrogen yeterli miktarda üretilmediğinden etkili bir meme hasarı oluşturmak için yeterli seviyelerde olmadığından bu maddenin etkisi çok tartışılmaktadır. Benzer şekilde radyasyon buna benzer bir serbest radikalin oluşmasına neden olur. Bu radyasyonun oluşturduğu serbest radikale HYDROXYL ( OH) Radikali denir. Bazı otörler çekilen mammography lerin meme kanseri yapabileceğini tartışsada bu çok düşük bir orandadır. Mammography esnasında hastanın aldığı radyasyon dozu rad tır.( radyasyon ölçüm birimi.) Bir kadının 20 yıl boyunca alacağı toplam radyasyon dozu ise ; 2-4 rad olmaktadır. Bunu şöyle karşılaştıralım ; meme kanseri olmuş bir kadının Radyoterapi esnasında aldığı doz ise rad tır. Bu durumda yıllık veya 2 yılda bir çekilen mammogram çok masum kalmaktadır. Diğer taraftan bir kadının gençlik dönemlerinde yakalanacağı lenfoma esnasında tedavi nedeniyle aldığı radyoterapi dozu meme kanserine sebebiyet verme açısından çok daha yüksektir. KİMYASAL TOKSİNLER ; =========================================================================== ================== Vucudumuza devamlı olarak yüzlerce toksin su ve gıdalardan her gün girmektedir.bunların bir çok adı vardır.örneğin ; Aromatik aminler,aromatik hidrokarbonlar, Heterolitik aminler,nitroso bileşikler,dioksin ve buna benzer kimyasal bileşikler. Bunalrın çoğu meyve ve sebzelerin korunmasında kullanılan peptisidlerde,kimyasal çözücülerde,plastiklerde (DİOKSİN), ve çok pişirilmiş veya kızartılmış etlerde,sanayi atıklarında...vs bulunurlar.bu toksinlerin çoğu organik bileşiklerdir, yani sudan ziyade yağda çözünen maddelerdir ve vucutta birikme eğilimleri vardır. Örnegin meme dokusunda. Bunlar genellikle zararsızdırlar taki vucut bunlardan kurtulma çabasına girene kadar. Fakat vücudumuz bunlardan kurtulma içine girdiği zaman bular aktive olurlar ve hasar verirler. şimdi bu durumun nasıl olduğuna bakalım; Vucudumuz zararlı olan toksinleri 2 şekilde vucuttan uzaklaştırır. Bunlardan birincisi p 450 geni enzimleri yoluyla olan Faz 1 enzimleri ; p450 geninin yapımını üstlendiği enzimler yoluyla olurki bu istenmeyen kimyasal maddeleri ara metabolitlere çevirir bu ara ürünler ciddi derecede reaktive dirler ve tıpkı serbest radikaller gibi DNA mıza ve diğer moleküllere zarar verirler. Bu moleküllerin vucudumuza zarar vermeden önce hemen uzaklaştırılması gerekirki buda Faz 2 enzimlerinin görevidir. Bu Faz 2 enzimleri onları hemen zararsız moleküller haline getirir. Vucudumuzda bu molekülleri idrar veya bağırsak yoluyla atar. Bu etkisizleştiren enzimler vucudumuzda yaşlanmakla

4 ( Aging),kötü beslenme, kötü sağlık koşulları,alkol, ve bazı kimyasal maddeler nedeniyle azalmaya başlar.bu durumun sonucu olarakta vucuttan atılımları azalmaktadır. Bu duruma örnek vermek gerekirse ; Premarin yıllarca kadınlarda menapoz tedavisi nedeniyle kullanıldı.premarin at (kısrak) idrarından elde edilen Estrogendir.İnsanın doğal estrogeni olan 17-beta Estradiol ile benzerlik göztermezler.premarin adlı ilaç bu Faz 2 enzimlerinden bir tanesi olan Glutatione S Transferaz enzimini inaktive etmekteydi. Bu yüzden premarin kullanan kadınlarda meme kanseri oranı artış göstermiştir. GEN ANORMALLİKLERİ ; =========================================================================== ======================= Kansere sebeb olan bir çok gen anormallikleri ( Mutasyon) vardır.insan Genomu hakkında oldukça fazla bilgi toplandığından her gün kansere neden olan gen anormallikleri teker teker tespit edilmektedir. Bunların çoğu daha önce bahsettiğimiz kimyasal maddeler nedeniyle mutasyona ( değişime) uğramaktadır. Bunlardan bazıları çeşitli viruslar tarafından oluşmakta isede sonuçta oluşan bu değişmiş gen yapıları kalıtsal olarak bir diğerine geçmektedir. Meme kanserinde bu mutasyona uğramış gen anormalikklerinden en iyi bilinenler BRCA 1 ve BRCA 2 adıyla bilinen gen örnekleridir. Bu genler normal çalıştıkları zaman tümör baskılayıcı genlerdir.normal hücreleri kanseröz olmaktan korurlar. Bu genlerinde anormallikleri olan bayan hastalarda 70 yaşına gelmeden önce meme kanseri gelişme olasılığı % 70 civarındadır. Eğer BRCA 1 geninde mutasyon varsa ilave olarak aynı kişilerde 70 yaşına gelmeden yumurtalık kanseri gelişme riski % 40 dolayındadır. Bu anormal genlerin sebeb olduğu meme kanseri sıklığı genelde toplam meme kanserli vakaların % 5-10 u oranındadır. Aynı şekilde anne veya yakınları meme kanserli ise bunun bir sonraki ferde geçme olasılığı riskide % 5 gibi yüksek bir orandadır. Eminizki zaman ilerledikçe yeni bilgiler ışığında daha çok mekanizmayı çözme imkanımız olacaktır. Diğer taraftan kahve içme veya silikon implantların meme kanserine neden oldukları konusuda bilimsel bir temele henüz oturmamıştır. BÖLÜM 2 =========================================================================== =========================== MEME KANSERİ RİSKİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ. =================================== BRCA GENE ANORMALLİKLERİ ;

5 Zamanımızda meme kanseri gen anormalliklerini önleme imkanımız henüz yoktur. İnsanların bu gen anormalliği olan akrabalarını seçme gibi bir şansı yoktur.fakat doktor ve hastalar beraber çalışıp bu hasta olan BRCA genlerini iyileştirme yönünde hiç değilse final sonucunu değiştirmede etkili olabilirler. Ailesinde bu tip bir hikayesi olanlar bir genetik uzmanına gidip bu durumun tespiti için genetik bir tarama veya inceleme yaptırabilirler. Eğer bu testler sonucunda gen anormalliği pozitive çıkarsa 2 seçenekleri vardır. Dikkatli ve güvenilir yıllık periodlarda muayeneye ve mammography çektirmeye gidebilirler ve gerektiği durumlarda biobsilerini aldırırlar. İkinci bir durumsa ; Her iki ğöğüslerini aldırma durumu gibi bir opsiyonu değerlendirirler. Bu durumda rahatlıkla silikon protezlerini koydurabilirler. Ama diğer bir risk faktörü olan ve daha önce belirttiğimiz nedenlerle endoskopik yöntemle yumurtalıklarını aldırma durumu ile karşı karşıya kalırlar. Bir kadının tercihi bu durumda kolay değildir.uzun tartışmalar ve aile kararı ve seçenekleri değerlendirmek gerekmektedir. Bazı kadınlar bekle izle ve gör politikasıyla hayatlarına devam ederler.diğerleri ise gecelerini uykusuz geçirirler. Depresyona girer veya panik olurlar. Hangisini tercih edeceklerine karar veremezler. Buna hastanın karar vermesi ve doktorun çok zorlamaması en uygunudur. MEYVE VE SEBZELER; Meme ve diğer kanserlerin riskini azalttığı bilinmektedir. Epidemiolojık çalışmalarda bunu teyid etmektedir. Sebze ve meyve tüketmenin meme kanserini önlemede bazı mümkün olan mekanizmaları vardır. Sebze ve meyveler anti oksidanlar bakımından zengin ve bu serbest radikallerle savaşmak için doğal kaynaktırlar. Sayısız bioflavanoid içerirler ki bu kimyasal maddelerin anti kanser özellikleri vardır. Bilhassa FAZ 2 enzimlerini aktive ederler. Aynı zamanda içerdikleri lifler nedeniyle bagarsak içindeki toksinlerin bağlanıp vucuttan atılmasına neden olurlar. Meyvelerin vucuttaki kanserin önlenmesinde ve uzaklaştırılmasında faydası olduğu gibi damarlar üzerindede çok faydalı etkileri vardır. Fakat tüketimide abartmamak gerekir örneğin glisemik indexi çok yüksek olan ananas ve muz gibi kalori değeri çok yüksek olan gıdaların tüketimindede çok seçici olmak lazımdır.ben düzenli meyve yemeyen hastalarıma bunların tozunu içeren toz veya kapsülleri önermekteyim. AŞIRI VUCUT YAĞI ; Aşırı vucut yağlarının durumunda mem kanseri riski % oranında artmaktadır. Bu birlikteliği ispatlayan birçok araştırma vardır. Daha fazla vucut yağı daha çok toksinin vucutta depolanmasına neden olmaktadır. Tabiki daha fazla toksin daha fazla serbest radikalin vucutta depolanması demektir. Her kadın vucut yağ oranının vucut ağırlığının % 25 ten aşağıda olması için çaba göstermelidir. Amerikalıların % 60 a yakın oranı fazla kiloludur. On yıl önce 10 amerikalı kadından bir tanesinde meme kanseri oluşurken bu oran şimdi sekizde birdir ve malesef 1/ 7 ye yaklaşmaktadır. TOKSİNLERE MARUZ KALMA Bu durum mümkün olduğu kadar minimalize edilmelidir. Herkes çok kızartıldığında veya çok pişirildiğinde heterosiklik aminleri üreten etlerden uzak kalmalıdır. Organik ürünlerin ve meyvelerin tüketilmesi peptisid oranını minimale indirmek için önemlidir. Tüm gıdalar basit ve natürel olarak seçilmelidir. Zenginleştirilen ve işlenmiş gıdalar kansörojen maddelerdir. Bunlardan uzak kalınmalıdır.

6 Çözücüler veya temizleyiciler örneğin tırnak boyasını veya cilasını temizlemek için kullanılan çözücülerden ( solvent) fırında kullanılan plastik torbalardan ve spray insektisitlerden korunmasız kullanmaktan çekinmek lazımdır. Evde kullanılan temizlik malzemlerini eldivensiz kullanmamak lazımdır. MEME SÜT KANALLARINDAKİ TOPLANMIŞ VEYA HAPSEDİLMİŞ SIVILAR ; Bu bakışta ; önemli bir hormon olan Oksitosin hakkında konuşmak lazımdır. Oksitosin hormonu beyinde hypofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Bu salgılama bebeğin ağlaması veya meme ucunun uyarılması sonucu oluşur. Bu hormon sayesinde meme süt kanallarının etrafındaki kasların kasılması sonucu süt kanalları boşalır. Bu doğal işlem süt kanallarının boşalmasını ve temizlenmesini sağlayarak serbest radikallerin boşalmasını sağlar. Diğer taraftan oksitosin direkt olarak anti kanser bir hormon olarakta çalışır. Oksitosinin bu etkisi dışında son zamanlarda vucutta birçok faydalı etkisi olduğu tespit edilmiştir ( aşk hormonu ve otizmin tedavisi.) Bu durum neden çocuklarına düzenli ve normal bir periodta meme veren kadınlardaki meme kanseri riskinin düşük olma nedenini açıklar. Bu durumu daha sonra detaylı olarak anlatacağız. Meme dokusuna yapılacak 10 dakikalık bir masajın meme kanserini önlemede etkili olduğu ve Oksitosin hormonunu kanda % 100 oranında arttırdığı bulunmuştur. Oksitosin sadece süt kanallarını boşaltmaz aynı zamanda meme kanser hücrelerini önleyici etkisi vardır. Bu masajı her kadının en az haftada bir kez yapması önerilir.ücretsiz ve meme kanserini önleyici bir potensiyele sahiptir. Kadınlar bu konuya önem verdikleri dönem genellikle 30 yaşın üstü ve 40 yaşları civarındadır ama bu döneme kadar eğer başlamış bir kanser varsa geç kalınmış olunacaktır. BÖLÜM 3 ; =========================================================================== =========================== BAŞLADIKTAN SONRA BİR KANSERİN GELİŞMESİNİ NASIL YAVAŞLATABİLİRİZ. ; Çoğu insanlar hatta doktorlar bile bir kanserin gözle görünür veya tespit edilebilir hale gelmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiği konusunda fikir sahibi değildirler. Genel kanı bir kanser kitlesi farkedildiği zaman genellikle birkaç ay veya bir iki yıl içinde geliştiği düşünülmektedir. Gerçek ise farklıdır. Başlangıç tarihinden itibaren tanı konuluncaya kadar geçen süre genellikle sene civarındadır. Sadece bazı kanserler örneğin leukemia veya lenfoma gibi kanserlerde zaman çok kısa ama prostat kanseri gibi kanserlerde zaman daha yavaştır.fakat çoğu kanserde bu süre yıldır. Bir kanser hücresi oluşmaya başladıktan sonra tabiki bu kanser hücresi bölünerek çoğalmanın tabii bir sonucu olarak 1 den 2 ye ve 2 den 4 e gibi sayısal olarak katlanacak büyümelerle 1 cm kadar ulaşacaktır. Kanser hücrelerinin çoğalması yani bölünmesi yavaştır. Bu zaman bazen ayları veya yılları alabilir. Her ne kadar kanser hücresi daha hızlı bölünmeye uğrarsada doğal öldürücü hücrelerimiz bu çoğalma esnasında kanser hücrelerini öldürürler veya yok ederler.yine aynı şekilde vucudun salgıladığı büyümeyi yavaşlatan kimyasallarla kanser hücrelerinin büyümesi dahada yavaşlayabilir. Meme kanseri için doubling zamanının ( ikiye katlanma) ortalama 6 ay olduğu bulunmuştur. Bir kanser hücresinin doublinge uğrayarak 1 mm çapa ulaşana kadar geçen zaman 20 doubling süresidir. Yani 6 ay x 20 = 120 aydır. Buda 10 seneye

7 karşılık eder. Bir cm olana kadar geçen süre ise 10 doubling zamanıdır. Yani meme kanserinin 1 cm çapa ulaşması için geçen süre 60 aydır. Bir mm lik döneme geldiği zaman 1 cm olana kadar olan süre dahada kısalmaktadır. Genelde tanı konulan meme kanseri için ölçü 2 cm civarındadır. Bu durum az gelişmiş ülkelerde dahada büyük çaplara ulaşmaktadır. Bu durumu örnekle anlatmak gerekirse; 45 yaşında meme kanseri konulmuş bir kadın için meme kanserinin başlangıç tarihi 27 yaşlarına gitmektedir. En sık meme kanserinin görüldüğü zaman olan menopoz dönemi için bu tip bir kanserin menapoz öncesi dönemde başladığını hastalara bildirmek lazımdır.şunu unutmamak lazımdırki tüm meme kanserlerinin % 80 i toplamda menapoz döneminde görülür. Meme kanser hücrelerinin bu uzun uyku döneminde bazı faktörler bu büyümeyi veya çoğalmayı yavaşlatabilirler veya inhibe edebilirler. Bu duruma promosyon demekteyiz. Eğer bu faktörleri anlayabilir ve tanıyabilirsek bunları etkileyebilir veya değiştirebiliriz yani yavaşlatabiliriz. Birçok madde meme kanserine öncülük eder; örnek vermek gerekirse serbest radikaller,bazı Estrogen türevleri, İnsulin,Alkol... gibi maddelerin meme kanserini arttırdığı bilinmekle beraber diğerleri durdururlar örnek; bazı bitki türleri,bazı hormonlar,bazı vitaminler,yemekler,eksersiz vs.ama önce meme kanserine neden olan faktörleri inceleyeceğiz. ESTROGENLER ; =========================================================================== ====================== Estrogenler kadınlığın olmazsa olmaz olan hormonlarıdır. Göğüsleri olgunlaştıran,dolduran, vucut şeklini ayarlayan ve cildimizin yumuşak veya pürüzsüz olmasını sağlayan maddelerdir. Kadınların düşünce şeklinden,duygusal yapılarından ve hislerinden onlar sorumludur. Estrogen sexüel ve üreme fonksiyonlarından sorumludur. Menüstrüel döngü esnasında estrogen ve progesterone yumurtanın rahim duvarına yapışmasından sorumludur.mamafih sex ve doğurganlık sadece estrogenlerin neden var olduğunu açıklamaz. Estrogen birçok şekilde sağlığımız için önemlidir. Vucudumuzdadaki estrogen kalp damarlarımızın açılmasından ve atherosiklerosizin ( damar sertliğinin) önlenmesindende sorumludur. Benim 30 yıllık pratik hayatımda 30 yaş civarında bir erkeğin acil servise kalp krizi nedeniyle gelebileceğini görmüş olmama rağmen bu yaşta hiçbir kadının böyle bir nedenle acil servise başvurduğunu görmedim. Beyin ve kalp kendi sağlığı açısından estrogene bağımlıdır. Estrogen hafızayı arttırır.trigliseritleri düşürür.ayrıca estrogen serbest radikallere karşı beyin hücrelerini korur.kemik yapısından testosterone ve progesterone ile beraber sorumludur. Fakat bazı estrogen tipleri bazı şartlar altında bizi yaralayan arkadaşlara dönmektedir. Bunlar kanser hücrelerini çogaltmakta veya uyarmaktadır. Kadın vucudunda 3 çeşit estrogen bulunmaktadır.bunlar estrone ( E1), estradiol ( E2), ve estriol ( E3 ) dur. Bir sonraki aşamada

8 2 kimyasal maddeye metabolize olur. Bunlar ; 16 alfa Hidroxy Estrone ve 2- OH Estrone dur. Bazı estrogenler bazı şartlar altında meme kanserinin ilerlemesine neden olmaktadır.diğerleri iyi estrogen olarak bilinir. Çünkü bunlar kanser hücrelerinin çoğalmasını durdururlar. ESTRONE VE ESTRADİOL; Faydaları yanında normal meme dokusu hücrelerini yanında meme kanser hücrelerinide çoğaltırlar çoğaltırlar. Çoğu meme kanser hücrelerinde özellikle postmenapozal kadınlarda kadınlarda estrogen reseptörleri vardır( ER ). Bu tip hücreler yakıt olarak estradiol ve estrone u kullanırlar.şu çok iyi bilinmelidirki erken yaşlarda adet gören veya geç menapoza giren kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı yüksektir. Bunun sebebi şudur. Menustrasyon döngüsü esnasında belli günlerde estrogen seviyeleri çok yüksek değerlere çıkmaktadır. Yani menapoza geç girmemiz veya erken menarche ( ilk adet) olmamız durumunda bu hormonlara daha çok maruz kalmamız demektir. Eğer bir kadının memesinde kanser hücreleri oluşmuşsa bu bahsettiğimiz hormonlara daha uzun süre uyarılmaya maruz kalacak demektir. Şu bir gerecektirki düşük progesterone hormonu üreten kadınlar estrogenlerin dominant yapısı altında daha çok meme kanseri riski altındadır. Düşük progesterone hormonu üreten kadınlarda fibrokistik meme hastalıkları oranıda yüksektir. Progesteronun meme kanserini önleyici etkisinden daha sonra detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu şu demekmi? Menapoza giren kadınlara estrogen vermek zararlımı..? Tabiki değil. Şimdi size bunu açıklayalım ; Meme kanseri olmuş postmenapozal kadınlarda kan ve idrar estradiol tahlillerinde bize yüksek estrogen değerleri oldukları gösterilmiştir. Fakat premenapoz dönemindeki kadınlarda bu kadar keskin farklılıklar bulunmaz. Gerçekten yapılan bazı çalışmalar göstermiştirki premenapozal kadınlardaki idrar serbest estradiol oranı postmenapozal kadınlara göre daha düşük seviyelerdedir. Kadınlar genç oldukaları dönemlerde tüm estrogenler yumurtalıklarında yapılırken yaşlandıkça yumurtalıkları çalışmayı yavaşlatırlar ve vucut yağ hücreleri estrogen yapmaya başlar. Bunu yapan enzime Aromatase enzim denir. Bu enzim testosteronu estrogene çevirir. Kadınlar menapoza geldiklerinde yumurtalık dokusu dışındaki kaynaklardan ( yağ dokusu ) aromatase enzimler sayesinde estrogen yapılması devam eder ve ilave yüksek değerlere ulaşabilir. Burda göz ardı edilen bir nokta vardır buda bu hormonal fazlalık konusuna açıklık getirir menapozdaki kadının kan estrogen seviyesi premenapoza göre kat düşük olmasına rağmen meme kanserli dokusu olan kadının meme dokusundaki estrogen konsantrasyonu kandaki estrogen konsantrasyonundan kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum artmış aromatase enziminin aktivasyonu nedeniyledir. Bu kadınlarda artmış enzim aktivasyonu tümör dokusu etrafında daha çok görülmektedir. Bu lokal artmış enzim aktivasyonu sonucu artmış estrogen hormonu meme dokusundaki tümörün yakıtını dahada çok arttırmakdadır. Bu bize kanserli olan hastaların neden idrar estrogen metabolitlerinin ve kan estrogen değerlerinin yüksek olduğunu açıklar. Çünkü burada yapılan

9 estrogen buradan kana ve idrara geçmektedir. Bundan dolayı menapoz döneminde ufak miktarlarda estrogen verilmesi ( göğüs hassasiyeti yapmayacak kadar.)kandaki estrogen değerlerini optimum değerlere çıkarılmasını sağlar ama değer hiç bir zaman meme kanserli dokusu etrafındaki dokuda Aromatase enzimler tarafından üretilen Estrogen değerleri kadar olamaz. Yani kandaki optimum değerlerdeki estrogen artışı meme dokusundaki estrogen artışına neden olmaz. Dışarıdan verilen bioidentikal hormonların optimum kan değerleri oluşturması meme dokusundaki estrogenin artışına neden olmadığı birçok araştırmacı tarafından gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan büyük bir araştırmada estrogen (Premarin) ve sentetik progesterone ( medroxy progesterone acetate ) verilen menapozal kadınlardaki meme kanseri artışının tek başına estrogen verdiğinizde gördüğünüz sıklıkta olmadığını gösterilmiştir.bu durumdan Progestin adını verdiğimiz sentetik olan ve doğal progesterone hormonuna molekül yapısı olarak benzemeyen medroxy progesterone acetate gösterilmiştir. Buna karşılık İsveçli kadın üzerinde yapılan araştırmada estradiol ve estriol ( E2+E 3) alan kadınlarda meme kanserinden ölüm oranının % 28 oranında düştüğü gösterilmiştir. Yapılan bir çok araştırma sonucu ortaya çıkan bir gerçek vardırki meme kanserinin tekrarlamasına estrogenin hiç bir etkisi yoktur.çünkü meme kanseri olmuş ve bu tümörü çıkarılmış kadınlarda operasyondan 2 yıl sonra başlanan hormon destek tedavisinin sebeb olabileceği düşünülen kanser in tekrarlaması ( recurrens) oranı 319 kadından sadece 39 tanesine Hormon destek tedavisi başlandıktan sonraki dönemde sadece bir kadında tekrar meme kanseri tekrarlaması görülürken bu 319 kadının 14 ünde hiç bir hormon tedavisi almamasına rağmen meme kanseri tekrarlaması görülmüştür. Bu durum bize bilinenlerin aksine estrogenin koruyucu bile olduğunu göstermiştir. Menapozal kadınlarda hormon tedavisi yapıldıktan 5 yıl sonra meme kanseri görülme riski % 3.6 iken hormon almayan kadınlarda bu oran % 13.5 tur. Bu şu demektir ; Menapozal kadınlarda yapılacak olan uygun estrogen ve doğal progesterone tedavisi meme kanserine neden olan bir faktör değildir.fakat var olan meme kanserli dokuların etrafında sentez edilen estrogen meme kanserinin artmasına neden olur. Malesef en büyük çalışma olan WHI çalışmasında premarin ( kısrak idrarından elde edilen ve Estrone oranı çok yüksek olan estrogen ) + provera ( medroxy progesterone acetate yani sentetik progesterone ) olduğu için doktorlar yanılmışlar ve devam ettikleri hormon destek tedavisinden korkup bırakmışlardır. Bu araştırmanın en güzel yanı ise sentetik ve vucudumuzdaki hormon reseptörlerine uymayan hormonların kullanılmasının sakıncalı olduğunu göstermiştir. Son dönemlerde yapılan Bioidentikal hormon tedavisinin yani vucudumuzdaki hormonların aynısını ve doğal olarak kullanılmasının ve kişiye özgü ve dozda kullanılmasının hastalıktan ziyade sağlığın daha çok kazanıldığı görülmesine rağmen bu sentetik hormonlardan kazanılan korku ve endişe doktorlar tarafından tam olarak anlaşılamamasına neden olmuştur. Eğer suni hormonlar sizin sağlığınızı etkiliyorsa natürel hormonlarında buna sebeb olacağını söyleyemezsiniz. Bu tıpkı şuna benzer ; Eğer sağlıklı bir suyu ömrünüzün büyük bir kısmında içmenize rağmen 50 yaşından sonra şekerli gazlı içecek içmeye kalkarsanız 15 yılda diabet olursunuz Bunu içmiş olduğunuz suya bağlayamazsınız. 16 ALFA HİDROXY ESTRONE; Estradiolün metaboliti olan ve vucudumuzda bulunan bir estrogen yıkım türevidir. Yani estrogenin parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bu kimyasal maddenin meme kanseri hücrelerini arttırdığı tespit edilmiştir.düşük yağlı dietin bu maddeyi vucudumuzda azalttığı gösterilmiştir. Sebzeler ve bazı gıda destek ürünleri bu kötü estrogenin vucudumuzda yapılışını bloke etmekte veya azaltmaktadır. Bu

10 maddelerle estradiolün bu kötü olan metabolite dönüşü azalmakta ve aksine faydalı olan estrogen tipine ( 2- OH ESRONE) dönüşümü artmaktadır. XENOESTROGENLER ; Bir çok toksin için verilen genel bir kavramdır bunlar çoğunlukla organik Chlorinlerdir. Bu maddeler çevreye bir çok endüstriel işlemler esnasında yayılmakta veya yediğimiz gıdalara eklenmektedir. Bunlar vucudumuzdaki yağ içeren dokularda toplanmakta örneğin gögüs dokusu gibi ve meme kanserinin oluşmasında veya ilerlemesinde promosyon rolü oynamaktadırlar. Bu Xenoestrogenler DNA mıza ya direkt olarak toksik etki gösterip tahrip ederken aynı zamanda estrogen reseptörlerine bağlanırlar ve estrogen gibi çalışırlar. Bu maddelerin yüksek olmasında önemli bir yere sahiptirler. Bunlardan nasıl korunulur şimdi buna bakalım; A- Kontamine ( bulaşmış olan) olmuş balıklardan uzak durun.( Dioksinler). Çoğu kültür veya çiftlik balıkları kontamine olmuştur. Dünyada Alaska vahşi somon balığı en az bulaşmış olarak gözükmektedir. B- Organik olmayan ürünlerden uzak kalın ki bunların çoğu peptisid kalıntılar içerir. C- Gıdalar için plastik koruyucular kullanmayın.özellikle plastik torba veya kaplardaki gıdaları ısıtmayın. D- Herbisidlerden ve insektisitlerden uzak kalın. E- Beyazlatılmış kağıtlardan uzak kalın ; kahve filtreleri, mendil kağıtları,napkinler ( kağıt mendil, çocuk bezleri, günlük hygenik pet ler...) Filtre kağıtlarını uzun süre kullananlarda kan Dioksin seviyeleri inanılmaz seviyelerdedir. F- Evde kullanılan çamaşır suyu veya beyazlatıcılardan uzakta kalın tek kullanımlık eldiven kullanın. Ortamın havalanmasına önem verin. G - Organik napkinler veya tamponlar kullanın. H- Tırnak cila sökücülerinden uzakta durun. BÖLÜM 5 ; =========================================================================== ================== SERBEST RADİKALLER VE KANSER OLUŞUMU ; Serbest radikaller sadece meme kanseri yapmaz aynı zamanda onların büyümesinede sebeb olur.bunu çeşitli mekanizmalarla yapar. Örneğin P53 genine hasar verirlerki bu gen tümör gelişmesini baskılayıcı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri 1) Başta bitkisel kaynaklı olmak üzere çeşitli sağlıklı besinler

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

OBEZİTE VE KANSER. Hazırlayanlar

OBEZİTE VE KANSER. Hazırlayanlar OBEZİTE VE KANSER Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Nilay Dönmez Uzm. Dyt. Mine Yıldırım Prof. Dr. Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim

TanerKaya. bahar coşkusu ile hastanemizden herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Mesul Müdür / Başhekim İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Uzm. Dr.

Detaylı

İstanbul da Sağlık okurları

İstanbul da Sağlık okurları PROF. DR. ALİ İHSAN DOKUCU Değerli İstanbul da Sağlık okurları 2012 yılı sağlık yönetiminde yapısal değişimin yaşandığı ve yönetim felsefesinin tamamen değiştiği bir yıl oldu. Söz konusu yenilikler çerçevesinde,

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

Dosya. Nefes. Yeni yılda sevdiklerinize sağlık ve güzellik armağan edin. Probiyotikler ve Prebiyotikler. cilt bakımı özen ister.

Dosya. Nefes. Yeni yılda sevdiklerinize sağlık ve güzellik armağan edin. Probiyotikler ve Prebiyotikler. cilt bakımı özen ister. Popüler Sağlık Dergisi Aralık-Ocak 2015 Sayı: 7 Dosya Kış aylarında cilt bakımı özen ister Yaşama eyleminin ilk göstergesi: Nefes Çocuklarda bağışıklık sistemi Yeni yılda sevdiklerinize sağlık ve güzellik

Detaylı

her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi,

her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi, Beslenme, yaşamımızın her devresinde bedensel ve ruhsal sağlığımızı ve dolayısıyla kişiliğimizi, verimliliğimizi ve mutluluğumuzu doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. "Sağlıklı Beslenme" isimli çalışma

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN Mart / Nisan / Mayıs 2012 Yıl: 8 / Sayı 69 Memorial Sağlık Grubu tarafından sizin için hazırlanmıştır, alabilirsiniz. BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN ORGANLARINIZ BAŞKA HASTALARA UMUT OLSUN 16 cm lik Miyomlardan

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı