Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS"

Transkript

1 2013 0

2 Başkan: M.Erol SÖZEN Raportörler: Ömer ÖCAL, Dr. Orhan ERMETİN Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 18 Yapılan Toplantı Sayısı: 5 Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS İL KURUM İSİM KONYA Önder Çiftçiler Derneği M.Erol SÖZEN KONYA Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr.Kürşat IŞIK KONYA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dr.Orhan ERMETİN KONYA Önder Çiftçiler Derneği Ömer ÖCAL KONYA Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Anıl ÇETİNKAYA KONYA Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dr. Kadri GÜNDÜZ KONYA KOP Bölge İdaresi Başkanlığı Yakup SEZGİN KONYA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Süleyman ÖZCAN KONYA Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü N.Kürşat AKBULUT KONYA Arı Yetişiricileri Birliği Ali Ulvi HAFIZOĞLU KONYA Karatay Süt Üreticileri Birliği Şadan ERCAN KONYA Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Fettah ÖZTÜRK KONYA Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Birol DAĞ KONYA Selçuk Üniversitesi Doç.Dr.Emel GÜRBÜZ KONYA Meram Ziraat Odası Ali ATAİYİBİNER KONYA Veteriner Hekimleri Odası Ramazan GÜRBÜZ KONYA Selçuk Üniversitesi Doç.Dr. Alper YILMAZ KONYA Selçuk Üniversitesi Prof.Dr. Aytekin GÜNLÜ 1

3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ MEVCUT DURUM GZFT ANALİZİ ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER

4 1 GİRİŞ Konya Karaman Bölge Planının bölge aktörleri tarafından benimsenmesi için tarihinde yapılan 7. Kalkınma Kurulu toplantısında kurulan "Sanayi, Tarım ve Gıda, Hizmetler, Turizm ve Sosyal Kalkınma İhtisas Komisyonları" ve bu komisyonların altında çalışması gereken "Teknik Komiteler" oluşturulmuştur. Komisyon ve komite üyelerinin belirlenme çalışmalarına sonraki süreçte de devam edilmiş olup ayrıca Çevre ve Şehircilik teknik komitesi oluşturulmuştur. Bu komiteler altında ise, 12 tane çalışma grubu belirlenmiştir. Bunlar; Arge-Yenilikçilik-İnovasyon, Dış ticaret-lojistik, Enerji, İşgücü-İstihdam, Toprak ve Su, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Gıda, Hizmetler, Sosyal Kalkınma, Turizm, Çevre ve Şehircilik çalışma gruplarıdır. Bu çalışma sonucunda oluşturulmuş raporların bölge planına girdi sağlayabilecek nitelikte olması için gönüllü katılım temel ilke olarak benimsenmiştir. Öncelikle Teknik Komite çalışma grubu üyelerinin belirlenmesi için paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş analizinden sonra tüm paydaşlarla irtibata geçilerek çalışma hakkında bilgi verilmiş ve katılım sağlayıp sağlamak istemeyecekleri sorulmuştur. Böylelikle çalışmanın gönüllülük esasına dayanması sağlanmıştır. Bu aşama da yapılan toplantılar ile tarımdan sanayiye, turizmden sosyal politikalara kadar oldukça geniş bir yelpaze de Konya - Karaman olarak gerçekleştirmek istediğimizi kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için gerekli olan öncelik ve tedbirlerimiz alanında uzman paydaşlarımız ile belirlenmeye çalışılmıştır. 12 gruptan oluşan Teknik Komiteler ajans uzmanlarının koordinasyonunda çalışmalarını yürütmüştür. Teknik Komite çalışmalarında toplamda 49 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda Teknik Komiteler tarafından öncelik ve stratejilerin belirlendiği Özel İhtisas Raporları oluşturulmuştur. 3

5 2 MEVCUT DURUM Aşağıdaki tablolarda Konya ve Karaman illerinde hayvancılıkla ilgili istatistiki bilgiler verilmiştir. Tablo 1. Büyükbaş Hayvan Sayısı(2011) man ya iye Kara Kon Sığır (Yerli) Manda Sığır (Kültür) Sığır (Melez) TOPLA M Türk Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013] Tablo 1 incelendiğinde Türkiye sığır varlığının % 4,2 si Konya da, % 0,37 sinin Karaman da olduğu görülmektedir. Tabloda Türkiye kültür ırkı sığır varlığının % 6,6 sı Konya da, % 0,5 inin de Karaman da olduğu görülmektedir. Tablo 2. Küçükbaş Hayvan Sayısı (2011) Koyun (Merinos) Koyun (Yerli) TOP LAM Keçi (Kıl) Keçi (Tiftik) Karaman Konya Türkiye Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013]. TOP LAM Tablo 2 incelendiğinde Konya ve Karaman illeri ve Türkiye'nin Küçükbaş Hayvan Varlıkları verilmiş olup, Konya da toplam koyun sayısı olup, toplam koyun sayısının Türkiye toplam koyun sayısı içerisindeki payı % 5,9 dur. Aynı oran Karaman ili için % 1,31 dir. Konya da toplam keçi sayısı olup, toplam keçi sayısının Türkiye toplam keçi sayısı içerisindeki payı % 2,1, Karaman ili için % 1,4 dür. Tablo 3. Kümes Hayvancılığı (2011) Yumurta Tavuğu Ördek Et Tavuğu Hindi Kaz Karaman Konya Türkiye Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013]. 4

6 Tablo 3 incelendiğinde Konya ilinde yumurta tavuğu sayısının ile Türkiye içerisinde ki payı %13,5 olup, önemli bir yere sahiptir. Tablo 4. Büyükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt Miktarı (2011) Sığır (Yerli) Ma nda Elde Edilen Süt(Ton) Sığır (Kültür) Sığır (Melez) TOPLAM Kara man Kon ya Türk iye Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013] Tablo 4 incelendiğinde Konya ili büyükbaş hayvan varlığında toplam sığırdan elde edilen süt miktarı ton olup, bu miktarın Türkiye içerisindeki payı % 4,7 olmuştur. Tablo 5. Küçükbaş Hayvanlardan Elde Edilen Süt Miktarı (2011) man ya iye Koyun (Merinos) Elde Edilen Süt Miktarı (Ton) Ke çi Koyun (Yerli) (Kıl) Kara Kon Türk Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013]. Keçi (Tiftik ) TOPL AM Tablo 5 incelendiğinde küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarı incelendiğinde ton olup bu oranın Türkiye de küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarının % 6 sı olmuştur. Tablo 6. Arıcılık Verileri (2011) Toplam Kovan (Adet) Bal Üretimi (Ton) Karaman Konya Türkiye Kaynak: [Ziy. Tar. :14/02/2013]. 5

7 Tablo 6 da toplam kovan sayısı ve bal üretiminde Konya sırasıyla %1,3-%1,2 ve Karaman %0,8-%09 dur. 6

8 3 GZFT ANALİZİ Konya- Karaman Bölgesi Hayvancılık GZFT Analizi Güçlü Yönler - İlde mevcut 4 adet üniversitenin varlığı - Veteriner ve ziraat fakültesinin varlığı - İlde mevcut 3 adet araştırma enstitüsünün bulunması -KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulmuş olması -Bölgede Kırsal kalkınma ajanslarının varlığı - Tigem işletmelerinin varlığı - Merkezi hükümetin duyarlılığı -Yerel yönetimlerin (Özel İdare) duyarlılığı. -Yeterli teknik elemanın varlığı -Bilgiye ulaşmanın kolay olması - Tarımsal üretim (bitkisel üretim, hayvancılık) potansiyelinin zenginliği ve potansiyel ürün çeşitliliği, -Mera Alanlarının geniş olması -Çeşitli Kaba yemlerin yetiştirilme imkanları -Nitelikli Hayvan varlığı potansiyelinin yüksekliği -Süt üretim kapasitesinin yüksekliği -Hayvansal üretim potansiyelinin gelişmeye müsait olması -Güçlü ve modern işletmelerin varlığı -Düşük maliyetli hayvancılık yapılabilme potansiyeli -Hayvancılığa uygun iklim koşulları -Arazinin süt toplama ve nakliyesine uygun olması. -Güçlü bir Süt sanayinin varlığı -Markete yönelik süt sanayinin güçlü olması -Gıda sanayine ham madde üreten süt sanayinin varlığı -Süt sektörü makine sanayinin gelişmiş olması -Süt sektöründe yeni yatırım alanlarının varlığı -Tarım makineleri sanayinin sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek olması -Günlük üretilen sütün tamamının işlenmesinin mümkün olması -Yem sanayinin gelişmiş olması Zayıf Yönler - Konya İlinin geniş yüzölçümü sebebiyle koordinasyon sorunlarının ortaya çıkması - İşletmelere hizmet götüren kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyon yetersizliği, -Süt toplama işinde yapılmaması yeterince denetleme - Süt ile ilgili örgütlerde koordinasyon eksikliği - Süt sektöründe örgüt yetkileri konusunda mevzuatın karışıklığı ve bunun sektöre yansıması - Hastalıklardan ari bölge olmaması - Tarım sigortalarının salgın hastalıkları kapsamaması - Sosyal amaçlı hayvancılık projelerin amaca hizmet etmemesi - Hayvan barınaklarının projelendirilmesinde Ziraat Mühendisleri Odası ile işbirliği eksikliği -Ahır koşullarının yetersiz olması, mevcut ahırların modernizasyon ihtiyacı, -Eğitim düzeyinin yetersizliği -Üretimin bireysel yapılması -Geleneksel üretim tarzının yaygın olması -Yeniliklere karşı direnç gösterilmesi -Hayvanların bakım ve beslenmesinin yetersizliği -Koruyucu hekimliğe önem verilmemesi -Tarım sigortasının yaygınlaşmaması -Çiftçilerin danışmanlık hizmetine sıcak bakmaması -Küçük işletmelerde kadınların başat rolünün ortaya çıkardığı sorunlar -Üreticilerin örgütlenme eğiliminin düşüklüğü -Sütün %71 nin aracılar tarafından toplanması ve bu toplayıcıların etkinliği - Örgüt yönetimlerine olan güvensizlik - Faal kooperatif sayısında ki düşüklük -Kredi kullanımında gayrimenkul ipoteği sorunları -Mera alanlarının kullanımı ve ıslahı ile ilgili sorunlar -Nitelikli Kaba yemlerinin üretiminde ve kullanımında yetersizlikler -İşletmelerin küçük ve dağınık olması -Küçükbaş hayvanlarının sütlerinin değerlendirilmesine uygun altyapının bulunmaması -Süt kalitesine ilişkin algı sorunları 7

9 -Güçlü STK yapısı -Pazara yakınlık -Kredi sağlayıcı kuruluşların varlığı ve erişilebilirliği -Çiftçi örgütlenmesinin ve kooperatifleşmenin güçlü olması -Arazi fiyatlarının uygunluğu - Mevcut çiftçi sayısının fazlalığı - Ekonomik faaliyetler içerisinde hayvancılığın önemli yer tutması - İhracat potansiyeli -Nitelikli sütün iyi fiyatta alıcı bulması - İthal edilen damızlık potansiyeli - istihdam oluşturma kapasitesi - Başka sektörlerden ilde yatırım yapmaya olan ilginin varlığı - Nitelikli işgücü potansiyeli, -Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği, - Altyapının önemli ölçüde tamamlanmış olması, - Organik tarım potansiyeli bulunması, - Kırsal kalkınma projeleri deneyimi, -Sütün yapısı itibariyle taklit ve tağşişe açık olması -Toplam üretim içinde soğutulan süt oranının azlığı süt soğutma makinelerinin sayıca eksikliği -Sağım ünitesi sayısının eksikliği -Modern işletme sayısının eksikliği -Üretimin mevsimlere göre değişiklik göstermesi -Hayvancılık işletmelerinin ortalama makine ekipman kullanımı yetersizliği -Yetişmiş iş gücü eksikliği -Mekanizasyonun pahalı olması -Sulama maliyetlerinin yüksekliği - Bölgenin yağış yetersizliği -Süt üretilen bölgelerde alıcıların çokluğu -Fiyat istikrarının sağlanamamış olması -Sıcak süt oranının yüksekliği -Yerel işletmelerin markalaşma eğilimlerinin zayıflığı -Ulusal ve uluslar arası işletmelerin bölgedeki faaliyetlerinin yetersizliği -Dağlık arazilerin varlığı ve buralarda yapılan geleneksel süt inekçiliğinin varlığı, -Tarımsal istihdamın ve gelir kaynaklarının ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayanması, tarım sektöründe gizli işsizlik ve tarımda kayıt dışılığın yaygınlığı, - Tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri ile işbirliği konusundaki yetersizlikler, - Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler, - Tarım-sanayi entegrasyonunda ve sütün pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları, - İşletmelerin sermaye ve mali kaynak yetersizlikleri, - Hayvanların genetik kapasitelerinin yüksek olmasına rağmen verim düşüklüğü. -İşletme sahiplerinin genel eğitim düzeyinin düşük olması - Doğal kaynakların (toprak, su, orman, çayır ve mera,su ürünleri stokları gibi) kullanımı ile ilgili sorunlar, - Hayvan hastalıklarının yaygın olması, - Kırsal alanların ekonomik ve sosyal yapılarının analizinde ihtiyaç duyulan verilerin yetersizliği. 8

10 9

11 4 ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER ÖNCELİKLER VE STRATEJİLER 1. HAYVANSAL ÜRETİME YÖNELİK EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI Strateji1. Eğiticilerin, Üreticilerin ve teknik elemanların eğitimleri gerçekleştirilecek Önceleri geleneksel Hayvancılık yapılırken şimdilerde modern işletmeler, modern alet ve ekipmanlar artmaktadır. Ancak bu alet ve ekipmanları kullanan kişi sayısı azdır. Bu nedenle Hayvansal üretime yönelik eğitimin etkinliğinin arttırılabilmesi ancak uygulamalı eğitim modeline geçilmesi ile mümkün olabilecektir. Bunun için öncelikli olarak dünyada hayvansal üretimde lider konumda bulunan ülkelerin eğitim modelleri incelenmelidir. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin eğitim modelleri incelendiğinde eğitimin Uygulamalı Eğitim şeklinde ortaya çıktığı gözükmektedir. Bunun için oluşturulan eğitim merkezlerinde kursiyerler teorik bilgilerin yanında bu bilgeleri hemen uygulayabilecekleri eğitim laboratuvarlarına sahiptirler. Bu şekilde uygulamalı eğitim sistemine geçilmesi için sağlam bir irade gösterilmelidir. Bu bağlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Üniversite koordinasyonu ile üretici örgütlerinin öneri ve görüşleri doğrultusunda, MEVKA koordinasyonunda bu eğitimleri eğiticiler, üreticiler ve teknik elemanların almasını belirli bir program dahilinde gerçekleştirmelidir. Bu eğitim modelinde eğitim laboratuvarlarında hayvansal üretimde kullanılan alet, araç ve ekipmanların birebir örnekleri bulunmalı bu sayede kursiyerler teorik olarak kendilerine anlatılan Hayvancılık tesislerinde bulunan yem karma makineleri, sıyırıcılar, süt sağım sisteminde yer alan Vakum Pompası, vakum tankı, süt hattı, hava hattı, süt sağım başlıkları, pulsatör, vakum ölçer, süt soğutma tankı, pastörizasyon makinesi, Tırnak bakım aletleri, doğum aletleri, kırkım makineleri, yemleme robotları vb. tüm ekipmanların temel mantığını öğrenmelidirler. Üretim aşaması tamamlandıktan sonra hayvansal ürünlerin muhafazası ve işlenmesi için gerekli olan alet ve makineler tanıtılmalı tüm ekipmanların bakım ve kullanım şekilleri kursiyerlere gösterilmesine dikkat edilmelidir. Oluşturulacak uygulamalı eğitim modelinin başarısı için fiziksel şartların yanında bu eğitimleri verecek olan eğitici grubunun oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki örnekler incelendiğinde uygulamalı eğitim merkezlerinde en önemli sermayenin 10

12 yetişmiş insan gücü olduğu bu bağlamda uzmanların bu modelde çok önemli yer tuttuğu gözükmektedir. Bu sebeple eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapacak personelin eğitimi öncelik kazanmaktadır. Uzman eğiticisi olmayan hiçbir eğitim merkezinin başarılı olamayacağı unutulmamalıdır. Hayvansal üretimde istenilen amaçlara ulaşmanın ilk şartı üretimin piyasa için yapılmasıdır. Bu ise piyasada istenilen ve arzu edilen üretimin yapılmasının zorunluluk olduğudur. Genelde tüm gıda ürünleri özelde ise hayvansal ürünlerde kalite ve hijyen artık aranan ilk özelliktir. Hayvansal üretimin kırsal ekonomik kalkınmanın lokomotifi olabilmesi için küresel rekabete hazır hale gelmelidir. Küresel rekabet ortamında var olabilmenin ön şartı kaliteli ve hijyenik üretimdir. Tüketicilerin hayvansal ürün ihtiyacını karşılamak ve bunun karşılığında kar elde eden hayvancılık işletmelerinin tüketicilere karşı olan sorumluluklarının birinci şartı da tüketici sağlığını koruyan ve gözetleyen ürünlerin üretilip pazarlanmasıdır. Tüketicilere sunulan nihai ürünlerin kalitesinin ilk şartı bunların elde edildiği hammaddelerin (süt, et vb) istenilen kalitede olmasıdır. Hayvancılık sektöründe çalışan personelin eğitimi ve bilgi birikimlerinin arttırılması işletmelerde üretim maliyetinin azaltılması içinde oldukça önemlidir. Bilimsel bilgi üretiminin her geçen dakika hızla katlanarak arttığı günümüzde her iş alanında alana özgü güncel ve gerekli bilgilerin öğrenilerek sektöre aktarılması işletmelerin de kalıcılığı açısından önemli hale gelmiştir. Sektörde yeni bilgilerin takibi, analiz ve sentez edilerek bilimsel süzgeçten geçirilmesi; gelişen hızla değişen ve gelişen Türkiye mizde AB süreci de dikkate alındığında hayvancılık sektöründe mevzuat (Örneğin son iki yıl içerisinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde hayvancılıkla bağlantılı mevzuat kapsamında 100 ün üzerinde yeni düzenleme yapılmıştır) ve düzenlemeler açısından da önemli değişimler olduğu görülmektedir. Bu bilimsel, teknik ve normatif değişimlerden eğitim kapsamına alınması gerekenlerin belirlenerek programlarının hazırlanması ve sunumu da ayrı bir özen ve emek isteyen bir süreçtir. Tamamlanacak olan bu sürecin sürdürülebilirliği ve sahaya aktarılması eğiticilerin, üreticilerin ve teknik elemanların eğitimi ile mümkün olabilecektir. Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde örgütlenmesidir. Tarımda üretici örgütlenmesinin ana amacı: verimliliği yükseltmek ve üretimden tüketim aşamasına kadar tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi suretiyle üreticinin gelirini ve pazardaki konumunu yükseltmektir 11

13 Üreticilerin bakım ve besleme konusundaki bilgi eksiklikleri hayvanların verim düzeylerinin yükseltilmesi yanında hijyenik şartlarda ve kaliteli üretim yapılmasını da engellemektedir. Hayvansal ürünlere dayalı sanayinin en çok yakındığı konulardan birisi de hijyenik şartlarda üretilmiş hammadde elde edememektir. Bu durum hayvansal ürün ihracat imkânlarını kısıtladığı gibi tüketicilerin de sağlıksız gıda tüketmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Bunun yanında Türkiye deki kültür ırkı hayvanların sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Bu hayvanlardan istenilen verimlerin alınması onların uygun şartlarda bakım ve beslenmeleri ile mümkün olabilir. Kısaca, genetik kapasite ne kadar arttırılırsa arttırılsın üreticilere bakım ve besleme konusunda gerekli bilgi aktarımını yetersiz kalırsa istenilen başarı elde edilemez. Strateji2. Hayvancılık faaliyetleri için ara elaman (çoban, sağımcı vb.) eğitimi, istihdamının sağlanması ve kamu kurumlarının hizmetleri arttırılacak Hayvancılık sektöründe ara eleman ihtiyacı önemli bir sorun olmakla birlikte, yetişmiş ve bilgili ara eleman bulmakta neredeyse imkânsıza yakın gözükmektedir. Ara eleman eğitimi işletmelerde usta çırak ilişkisi ya da sorumlu teknik personel tarafından verilmektedir. Zaman zaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatlarının yaptıkları eğitim programları olsa da bunlara ilaveten işletmelere özel eğitim programları da yapılmalıdır. Örneğin süt üretim işletmelerinin, besi işletmelerinin, tavukçuluk işletmelerinin işleyiş ve çalışma yöntemleri farklıdır ve buna yönelik teknik ve normatif bilgi aktarımlarının ve aktarılan bilgilerin uygulamalarının öğretildiği eğitim programları şarttır. Örneğin, ara elemanların AB de çok önemli olan ve Ülkemizde de gereklilik ve zorunluluk haline getirilmeye çalışılan hayvan gönenci (refahı) konusunda bilgi sahibi olması ve bunun gereklerini yerine getirmesi gerekir. AB bu kapsamda yediden yetmişe eğitim programları ile sadece ara elemanları değil bilimsel farkındalık için toplumun tüm kesimleri eğitim programlarına almaktadır. Hayvansal üretimde işletme verimliliği ve karlılığının arttırılması için tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi emek gücü önemini korumaktadır. Hatta sektörün ana üretim materyali olan canlı hayvanın izlenmesi ve kontrolü daha da önemlidir. Üretim sürecinde ön plana çıkan işgücünün işletmenin hedefleri ile uyumlu nicelik ve niteliklere sahip olmasının önemi açıktır. Nitekim son zamanlarda işletme sahipleri, yöneticileri ve iş görenlerinin eğitimine yönelik çalışma ve projeler uygulamaya konulmaktadır. Bu çalışmalarda gıda hammaddesi ve gıda üretiminde işin gerekleri ile iş görenin uyumlu hale getirilmesi işlevi yerine getirilmeye çalışılmaktadır. 12

14 Hayvancılık işletmelerinde çalışanların yapmış oldukları iş ile olan uyumlarının sağlanması arzu edilen amaçlara uygun bir üretimin gerçekleşmesine diğer yandan çalışanın kalifiye hale gelmesinin ortaya koyacağı, ekonomik, sosyal ve psikolojik avantajlar işletme verimliliği ve karlılığının yanı sıra sosyal barış ve denge içinde önemlidir. Bunun uygulamada yaygınlaşabilmesi için uygulanacak makro ekonomik politikaların uygulamanın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve yol gösterici olmalıdır. Örneğin bu tip eğitimli işgücü istihdamı iyi tarım uygulaması olarak değerlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Eğitim faaliyetlerinde hayvancılık işletmelerindeki çalışanların bilgilendirilmeleri yanında aynı zamanda beceri kazanmalarına yönelik pratik uygulamalara ve iş sürecinde denetim ve kontrolle iş sürecindeki kritik uygulamaların iyice yerleşmesine yönelik uygulamalar sağlanmalıdır. Hayvancılık sektörünün istihdam bakımından var olan dezavantajlarını azaltacak önlemler sektörde eğitimin etkinliğinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla eğitimli personel istihdamına yönlendirecek vergi avantajları, prim iadeleri vb uygulamalar yapılmalıdır. Hayvancılık işletmelerinde eğitimli ve kalifiye eleman istihdamının işletmelere sağlayacağı ekonomik ve teknik avantajlar hakkında işletme sahip ve yöneticilerine anlatılmalı ve bu konu ön plana çıkarılmalıdır. Nitelikli ve eğitilmiş işgücünün tarımsal işletmelerde yaygınlaşması için bu istihdam alanının çaresizlikten yapılan değil ancak belirli özellik ve birikime sahip bireylerin yapabileceği ve kendi içerisinde avantajlar taşıyan bir iktisadi faaliyet alanı olarak kabul görmeye yönelik adımlar atılmalıdır. Hayvancılık sektöründe yer alan kurumların işbirliği içinde bu eğitim faaliyetlerinde bulunması, eğitim alan kişilerin istihdamı ve sosyal güvence altına alınması hedeflenmelidir. Bu amaçla kamuoyunda farkındalık oluşturulmalıdır. Strateji3. Eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirlikleri geliştirilecek ve sektöre yönelik Meslek Okullarının etkinliği arttırılacak Bölgemizde yer alan üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin sektörel bütünleşme ve bilimsel işbirliği açısından önemi büyük olup, analiz sentez süzgecinden geçmiş saha için gerekli ve elzem olan bilgilerin hayata geçirilmesi ve sektörün Türkiye ve Dünya ile rekabet edebilir düzeyini sürekli yükseltebilme için gerekli gözükmektedir. 13

15 Günümüzde artan tüketici bilinci, küresel rekabet ve daha sağlıklı ürünlerin tüketimine yönelen talep yapısı işletmeleri bu değişen şartlara uymaya zorlamaktadır. Özellikle küresel rekabet ortamında yeni pazarlar bulma veya var olan pazarların muhafazası ve genişletilmesi için bu noktada en akılcı yol üretimin kontrollü olarak yapılmasıdır. Kontrollü ve bilinçli üretim ancak eğitimli işgücünün istihdamı ve üretim sürecindeki etkinliklerinin arttırılması ile mümkündür. Hayvansal üretimin her aşamasında eğitimli işgücünün istihdamı işletmelerde üretimde otokontrolün sağlanmasının ilk şartıdır. Ancak; nitelikli ara eleman eğitim süreci piyasa şartları ile uyumlu ve koordineli hale getirilmelidir. Bu amaçla faaliyet gösteren teknik okullar değişen şartlara göre programlarını ve bölümlerini güncellemelidirler. Eğitimde bu işlevin fonksiyonel olması için hayvansal üretimdeki meslek örgütleri (Birlik, Kooperatif, Dernek vb) ile eğitim kurumları arasında bilgi transferi sağlanmalıdır. 2. GÜVENİLİR GIDA VE PAZARLAMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ Strateji1. Hayvansal ürün pazarlamasında etkinlik sağlanacak Başarılı bir üretim ancak ürünlerin doğru bir şekilde pazarlanabilmesi ile mümkündür. Hayvansal ürünlerde pazarlamayı öne çıkaran neden bu ürünlerin uygun şartlar altında tüketim merkezlerine veya işleme merkezlerine ulaştırılmasının zorunluluğudur. Bunun gerçekleştirilmesi bu alanda yatırım yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Pazarlama verimliliğinin artışı bir yandan aracı sayısının azalmasına diğer yandan nihai ürün fiyatlarında sağlanacak iyileşme ile tüketiciye olumlu yansımalar sağlayacaktır. Pazarlama verimliliğinin arttırılabilmesi için üretici örgütleri aracılığıyla yada köy tüzel kişilikleri tarafından aracı sayısını azaltmaya yönelik yapılacak yatırımlar desteklenmelidir. Bu alanda özellikle üretici örgütlerinin ürün fiyatlarında dalgalanmanın yaşandığı dönemlerde üreticilerin çıkarlarını koruyabilecek girişimleri gerçekleştirebilecekleri türden pazarlama yatırımlarına öncelik sağlanmalıdır. Hayvansal üretimde yerel veya lokal ürünlerin markalaştırılması, coğrafi etiketlenmesi, tanıtımı ve reklam yolu ile pazar payının arttırılması teşvik edilecektir. Pazarlama verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanabilmesi için üreticilerin ürettikleri hayvansal ürünlerde belirli üretim standartlarını sağlayabilmelerine yönelik yaptırım veya teşvikler bu tip yatırımlar için ön şart olarak konulmalıdır. 14

16 Hayvansal ürünler üzerinde oluşan eksik ve hatalı bilgi kirliliğini giderici, yanlışları düzeltici bilgilendirme ve reklam faaliyetlerinin düzeltilmesi talep artışı sağlayabileceği için pazarlama verimliliğinin artışına katkı sağlayabilir. Strateji2. Sağlıklı, ekonomik ve güvenilir hayvansal gıdaların piyasa arzı sağlanacak Tüm işletmeler gibi hayvan ve hayvansal ürün üreten işletmelerde topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu sorumluluklarının başında tüketicilerin sağlığını gözetleyen ürünlerin piyasaya sunumunu gerçekleştirmektir. Bunun birinci şartı üreticilerde bu bilincin oluşmasına katkı sağlamaktır. İhtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağında bulunan gıda maddeleri içerisinde özel konumda bulunan hayvansal ürünler her bireyin mutlaka tüketmesi gereken stratejik bir üründür. Bu özellikleri dolayısıyla her bireyin bu ürünlere ulaşabilmesi, yeterli miktarda tüketimin sağlanabilmesi ve üretimin verimli olması için işletme içi tedbirler alınmalıdır. İşletmelerde amaç üretim maliyetini minimum kılarak işletme karlılığını maksimize etmek ve bu sayede tüketicilere ürünü daha uygun fiyattan pazarlamak genel üretim stratejisi olarak belirlenmelidir. Hayvansal ürünlerde ürün özelliklerinin bozulmasına neden olan kritik noktalarda gerekli önlem ve denetimler arttırılmalıdır. Örneğin süt toplama merkezleri, hayvansal ürünlerin nakilleri, perakende satış yerleri vb noktalarda denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle etkin bir süt toplama yönetmeliğinin çıkarılması ve yürürlüğe konulması tüketici sağlığı ve ürün kalitesi açısından özel bir önem taşımaktadır. Sektör paydaşlarının bu konuda birlikte hareket ederek güç birliği yapmasının önünün açılması yararlı olacaktır. Hayvansal üretimde üretim maliyetlerinin düşürülmesi için girdi tedarikini azaltacak ve üretim maliyetini düşürmeye yönelik adımlar desteklenecektir. Bu amaçla yapılacakların başında rasyonel üretim arasında olmayan ancak geleneksel anlayışla uygulanan hatalı uygulamalardan işletmelerin vazgeçmesi sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Bilindiği gibi gıda ve beslenme insanlığın temel ihtiyacıdır. Ancak tüketime sunulan gıdalarında sağlık açısından da güvenli olması gerekir. Sağlıklı hayvansal gıdalar üretmenin ön koşulu sağlıklı hammadde sağlanmasıdır. Sağlıklı hammadde üretmenin başlıca şartı; et, süt ve yumurta gibi başlıca hayvansal ürünlerin, modern teknolojiye sahip işletmelerde sağlıklı koşullarda yetiştirilen ve düzenli bir şekilde veteriner hekim kontrolünde olan sağlıklı hayvanlardan elde edilmesidir. Sağlıklı hammadde üretmenin bir başka şartı da; etin asgari teknik ve hijyenik koşullara sahip mezbahalarda tekniğine uygun olarak yapılan kesimlerden, 15

17 sütün modern teknolojiye sahip işletmelerde yapılan hijyenik sağımlardan, yumurtanın modern teknolojiye sahip işletmelerde gerçekleştirilen üretimden sağlanmış olmasıdır. Toplam kalite anlayışının yaygınlaştığı günümüz toplumunda gıdaların sağlıklı olmasının ön koşul olduğu göz önüne alınırsa tüketicilerin hayvansal gıdalar üzerinde şüpheleri haklı olarak görülebilir. Çünkü hayvansal besinler, bitkisel besinlere göre, üretimin herhangi bir aşamasında kontaminasyonlara daha çok maruz kalmakta ve hayvansal gıdalar ile insanlara bulaşan zoonotik hastalıklar, gıda infeksiyon ve intoksikasyonları, veteriner ilaç kalıntıları, balık ve diğer su ürünlerinde görülen ağır metal kontaminasyonları bitkisel kökenli gıdalara göre daha fazla önem arz etmektedir. Gıda Kodeksinde yer alan risk analizi ve izlenebilirlik üzerine dayanan ve tüketicilere sağlıklı gıda sunmayı amaçlayan çiftlikten sofraya güvenli gıda üretimi uygulamalarına bir an önce tam bir işlerlik kazandırılmalıdır. Halk sağlığının korunmasındaki asli vazifelerinden biriside "sağlıklı ve üstün kaliteli hayvansal besinlerin üretimi" olan teknik elemanların özellikle hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya kadar olan her safhasında başlıca sorumlu ve denetçi olarak yer alması sağlanmalıdır. Strateji3. Tüketim tercihlerine yönelik sertifikalı üretim desteklenecek Sertifikalı üretim özellikle belirli bölgelerde geleneksel olarak yapılan ve kendine has özelliklerin üreticilerin bilinçlendirilmeleri ile gelenekselden sertifikalı üretime dönmeleri mümkündür. Bunun için ilk başta üreticiler bilinçlendirilmesi gereklidir. Bunu takip eden dönem içerisinde işletmelerde ihtiyaç duyulan teknik destek ve süreç içerisinde yapısal iyileşmelerin ve teknik altyapının iyileştirilmesi için gerekli finansal destek mekanizmasının oluşturulması sürecin yaygınlaşmasını olumlu yönde etkileyecektir. Konya ili hayvansal üretim açısından tek bir ırk veya türe bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır. Hayvansal üretimde bilinçli ırk ve tür tercihinin işletme karlılığı ve verimliliği üzerine olan etki ve katkısı üreticilere anlatılmalıdır. Küresel rekabet ve kar maksimizasyonu işletmeleri farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bu süreç içerisinde tüketicilerin bilinçlenmesi yada bazı üretim tekniklerinin veya bu tekniklerin kullanılarak gerçekleştirilen ürünlerin tüketici sağlığı üzerine olası istenmeyen etkileri farklı üretim seçenekleri yada biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Helal gıda yada sertifikalı üretim bunlar arasında sayılabilir. 16

18 Konya ili sahip olduğu sosyo-kültürel alt yapı nedeniyle bu konuda önemli avantaja sahiptir. Bu avantajın ilin kalkınmasında harekete geçirilmesi gerekmektedir. Sertifikalı ürünler üretimi için işletmelerin bilinç eksikliğini giderici çalışmalar yapılacaktır. Sertifikalı üretim tüketici zevk ve tercihlerine göre belirli özelliklere yönelmiş olan talepten işletmelerin faydalanması ve ürettikleri ürünü daha kolay hedef kitleye ulaştırabilmeleri açısından önemlidir. İldeki büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinde klasik üretim ve gelir kalemlerinin yanında özellikle nitelikli damızlık üreten/üretebilecek işletmeler oluşmasına katkı sağlanmalıdır. Bu sektörde rekabet ve tekelci oluşumların ortaya çıkmasına engel olabileceği gibi dışsatım yolunun açılmasına ve işletmelerin ülkesel ve bölgesel pazarlardan uluslar arası pazarlara açılabilmenin ön şartı olabileceği için üzerinde çalışılmalı ve desteklemeler yapılmalıdır. Hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli noktalardan biri üretim sanayi entegrasyonun sağlanmasıdır. Bu amaçla üretim işletmelerine pazar ve fiyat istikrarı sağlamaya yönelik yapılacak uygulamalar desteklenecektir. Hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin işletme içi verimliliklerini arttırıcı, nihai ürün ve hammadde maliyetlerini minimize etmeye yönelik uygulama ve yatırımları desteklenmelidir. Örneğin sanayi işletmeleri üreticileri sadece girdi sağlayan tedarikçi olarak algılamaktan paydaş gibi algılama ve sinerji oluşturulması gereken stratejik ortak olarak algılama anlayışının oluşmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Kırsal alanlardaki organik ürün üreticilerin yoğun işgücü kullanarak ürettiği ürünleri daha yüksek fiyatla değerlendirilmesine olanak sağlaması, organik ürünlerin Dünya da ve ülkemizde gelişmekte olan ekoturizm ve agroturizm gibi turizm faaliyetlerinde üretim ortamında ve organik ürün pazarında değerlendirilmesi kırsal alanda gelir düzeyini artırmada ve kırsal kalkınmada önemli etkisi bulunmaktadır. Organik hayvancılık, çevrenin korunması ve daha sağlıklı ürünlerin üretilmesi yanında, küçük üreticinin ürünlerini değerlendirmek, üretimde yerli bitki ve hayvan türlerini kullanarak gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak, kırsal alanda gelir düzeyini artırarak ve yasam koşullarını iyileştirerek kırsal kalkınmaya da olumlu katkıda bulunmaktadır. Sertifikalı organik arıcılık teşvik edilerek katıksız kimyasal etkilerden arınmış saf bal üretimi sağlanacaktır. Sertifikalı arıcılığın Konvansiyonel arıcılığa göre girdileri daha masraflıdır. Dolayısı ile üreticiler ilgisiz davranmaktadır. Bunun için cazibesinin arttırılmasına yönelik ekonomik yükü hafifletilmelidir. 17

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme için gerekli Protein İhtiyacı Sağlıklı beslenme için günlük tüketilmesi gereken protein miktarının kişi başı 110g arasında olması arzu edilir.

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI Mustafa UYAR Birlik Başkanı 26.09.2012 1 26.09.2012 2 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine göre; 97.800 baş koyun, 29.370 baş keçi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Amaç Türkiye arıcılığının yapısı ve sorunlarını ortaya koymak Doğal kaynaklardan

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlık Sürecinde Yanıtı Aranacak Sorular 1. Mevsimlik ve gezici tarım işlerinde çalışan çocuk sayısı kaçtır?

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı