T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. Sayı : /06/2013 Konu : Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav Duyurusu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. Sayı : 8460551.010.07.02-4333 10/06/2013 Konu : Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınav Duyurusu."

Transkript

1 İlgi: a) 633 Sayılı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, b) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2003/5753 sayılı kararı, c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun tarihli ve 53 sayılı kararı. Başkanlığımızca, yurtdışında uzun süreli olarak görev yapmak üzere sınavla bay ve bayan din görevlileri seçilecektir. ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirme yapılacak ve görevlendirme süresi bir yıl olacaktır. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yıl olmak üzere beş yıla kadar uzatılabilecektir. Ancak, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen yurtdışındaki din görevlilerini, sürelerine bakılmaksızın geri çağırmaya yetkilidir. Sınavlarda başarılı olan personelin görevlendirileceği ülkeler, hizmet bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Başkanlıkça belirlenecektir. Yurtdışı sınavına başvuran evli din görevlilerinden eşlerin her ikisinin de sınavı kazanmaları durumunda aile bütünlüğü göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca birbirine yakın bölgelerde planlanmalarına özen gösterilecektir. 1. BAŞVURU İÇİN ARANILAN ŞARTLAR: a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A-5 inci maddesinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak, b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak, c) İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunu olmak. Başvuru süresi bitim tarihi itibariyle; lisansüstü diploması olanlar için 3 (üç) yıl, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için 4 (dört) yıl, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunları için 6 (altı) yıl (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imamhatiplik ve vekil müezzin kayyımlıkta geçen süreler dahil) fiili olarak (askerlik hariç) görev yapmış olmak, d) 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan MBSTS nin herhangi birinde yurtdışı bölümünden en az 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmak, e) 14/02/2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak, - 1 -

2 f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak, g) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeterliğine sahip olmak, h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, i) Başvuru süresi bitim tarihi itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, j) 4. grup iller ve 5. sınıf ilçelerde görev yapan ilçe müftüleri ve vaizler için başvuru tarihi itibariyle bulundukları yerlerde en az 2 (iki) yıl fiilen görev yapmış olmak, k) Başvuru süresi bitim tarihinden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak, (halen uzun süreli ihtisas kursunda olup kursu 2013 yılı içerisinde sona erecek olanlar sınava başvurabilirler.) l) Bir görevli Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına uzun süreli din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) kez görevlendirilebilir. m) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olanların, ikinci kez uzun süreli yurtdışı görevine başvurmaları halinde, yurtiçi görevine başlamasından sonra başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almaları ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları durumunda yurtiçi görevine başlamasından itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. Vekil imam-hatipler ve vekil müezzin-kayyımlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar sınava başvuramazlar. 2. ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER VE BAŞVURU TARİHİ: Sınava katılmak isteyenler tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar; a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere, b) İl ve ilçe müftülüklerindeki görevliler ile Eğitim merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları yerin İl müftülüklerine, c) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar görevli bulundukları din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine başvuracaklardır

3 3. BAŞVURU İÇİN ADAYIN YAPACAĞI İŞLEMLER: a. Merkez kuruluşunda görevliler, başvurularını kendi birimlerine yapacaklardır. Birimler başvuruda bulunan adayların evraklarını ve isim listesini bir üst yazıyla Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. b. İl ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde görevli adaylar, istenilen belgelerle birlikte bulundukları yerin il müftülüklerine şahsen başvuracaklar ve kayıtlar İKYS il yöneticileri tarafından yapılacaktır. c. Merkez kuruluşundaki görevliler ile yurtdışında kısa süreli görevli olan personel ise EK-1 Form unu Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayarla doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak ilgili birime veya müşavirliğe/ataşeliğe teslim edeceklerdir. d. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Başvuruda bulunan adaylar EK-1 Form a aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir: a. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (EK-2), b. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi, c. Öğrenim durumlarını gösterir diploma veya belgelerin onaylı fotokopileri, d. Lisansüstü öğrenim yapanlar için devam ettiğine veya bitirdiğine dair belgenin onaylı fotokopisi, e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup Türkiye ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan uzun süreli yurtdışı görevine ikinci kez başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin onaylı fotokopisi, f. Uzun süreli yurtdışı görevine başvuranlar için askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belge, g. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi, - 3 -

4 4. BAŞVURU MERCİLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER: a. Merkez kuruluşundaki birimler, başvuruda bulunan adayların evraklarını ve isim listesini bilgisayara kayıt işlemlerinin yapılması için Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce ileteceklerdir. b. İl müftülüklerinde başvuruları almakla görevli İKYS il yöneticileri, kayıt işlemlerini internet adresi üzerinden online olarak yapacaklardır. c. Başvuruları almakla görevli İKYS il yöneticileri, adaya ait belgelerin doğruluğunu tespit ettikten sonra ilgili internet adresi üzerinden T.C. Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu nu (EK 1) doldurup aktivasyon işlemini gerçekleştirecek ve çıktısını adaya verecektir. d. İl Müftülüklerinde aktivasyonu işlemini yaptırmayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. e. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. f. Müşavir veya ataşelikler yurtdışından başvuran adayların evraklarını ve isim listesini bilgisayara kayıt işlemlerinin yapılması için Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar faksla Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletecek olup asılları posta ile gönderilecektir. g. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 5. SINAV: a. Sınav, mülakat şeklinde yapılacaktır. Adaylar mülakat tarihlerini Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir. Mülakat için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. b. Mülakatta en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylar ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu mülakatına alınacaklardır. c. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve sicil numaralarını girerek Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir. Mülakat sonuçları ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecektir. d. Mülakat sınavı; 1) Kur an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü), - 4 -

5 2) Temel İslam Bilimleri (Ana Konularıyla Kur an, Meâl, Kur an Yolu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usulü, Hadis (Riyazu s-sâlihîn), İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi), 3) nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih ve coğrafya ile genel kültür, konularını kapsayacaktır. 6. DİĞER HUSUSLAR: a. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan adaylar, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır. b. Bu duyuruda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir. Keyfiyetin sınav duyurusunda gerekli nitelikleri taşıyan personele imza karşılığı duyurulması, kayıtların usulüne uygun olarak yapılması ve başvuruların zamanında Başkanlığımıza ulaştırılması hususlarında gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim. Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR Diyanet İşleri Başkanı V. EKLER : 1- Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu (EK-1) 2- Din Görevlisi Aday Bilgi Formu (EK-2) DAĞITIM : Din İşleri Yüksek Kurlu Başkanlığına Merkez Birimlerine, Valiliklere (İl Müftülükleri ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri) Müşavirlik ve Ataşeliklere Not: Bu duyuru İlçe Müftülüklerimize İl Müftülüklerimizce ivedilikle ulaştırılacaktır

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2015-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslarla,

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2014 Sunuş YURTDIŞINDA yaşayan insanımızın bulundukları coğrafyada ve toplumda dil, din ve diğer kültürel özellikleriyle kendileri kalarak geleceklerinin

Detaylı

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ

YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI EĞİTİM PERSONELİ REHBERİ KOMİSYON Cüneyt ALBAYRAKOĞLU Ziya YEDİYILDIZ Fatma Nurhan BAYKAL Zeki KARABIYIK Adem SUSAM Ethem HAS Mehmet

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı