Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı"

Transkript

1 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1

2 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmelerini mi uygulamaları ve sistemleri incelemelerini mi vizyon kazanabilmelerini mi istiyorsunuz? 2

3 Neden Hareketlilik Projesi? Çalışanların; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi kullanabilmelerini mi yabancı dillerini geliştirmelerini mi sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini mi istiyorsunuz? 3

4 Neden Hareketlilik Projesi? Mezunların; eğitim almalarını mı staj görmelerini mi teknolojiyi kullanabilmelerini mi yabancı dillerini geliştirmelerini mi iş imkanı bulabilmelerini mi istiyorsunuz? 4

5 Hareketlilik (Mobility) Nedir? AB üyesi bir ülkede bulunmak Meslekî eğitimle ilişkili olanların sağlanan hibeyi kullanarak, belirli süre için AB ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir. 5

6 mesleki eğitimle ilgili özel/resmi kurum AB üyesi bir ülke Hareketlilik meslekî eğitimle ilgili konu 6

7 Hareketlilik Projesi Hedef Grupları IVT PLM VETPRO Temel mesleki eğitim almakta olanlar İş hayatındaki kişiler; yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar, iş arayanlar Mesleki eğitimden sorumlu kişiler 7

8 Temel Mesleki Eğitim (IVT) AB üyesi bir ülkede staj veya eğitim faaliyeti Süre 2-39 hafta Hibe kalemleri»yönetim ve organizasyon»harcırah»seyahat»pedagojik, dil, ve kültürel hazırlık 8

9 İş Hayatındaki Kişiler (PLM) AB üyesi bir ülkede staj veya eğitim faaliyeti Süre 2-26 hafta Hibe kalemleri»yönetim ve organizasyon»harcırah»seyahat»pedagojik, dil, ve kültürel hazırlık 9

10 Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO) AB üyesi bir ülkede çalışma ziyareti Süre 1-6 hafta Hibe kalemleri»yönetim ve organizasyon»harcırah»seyahat 10

11 Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO) Eğitimden sorumlu kişiler, İnsan kaynakları uzmanları, Meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, Öğretmenler, Meslekî rehberlik uzmanları 11

12 Proje Sunabilecek Kuruluşlar Mesleki Eğitim Kurumları Kamu Kurumları Yerel Yönetimler İşletmeler, KOBİ ler Meslek Örgütleri (Odalar, Borsalar) Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Vakıflar, Dernekler) 12

13 Hareketlilik projesi nasıl yapılır? Başvuru formunun yazım kalitesi ve başvuru kuralları Yurtdışı ortaktan Proje konusuna uygun Proje ihtiyacı UA ya sunulur Başvuru formu Niyet mektubu Yurtdışından bir kurum ihtiyaç belirlenir 13

14 Teklif Çağrısı - Ulusal Ajans Başvuruların alınması - Ulusal Ajans Proje Aşamaları Ön değerlendirme Ulusal Ajans İçerik değerlendirmesi Bağımsız Dış Uzman Projelerin ilanı Ulusal Ajans Sözleşme imzalanması ve proje uygulama Nihai Rapor ve kapanış 14

15 Projenin Değerlendirilmesi Ön Değerlendirme 2010 Başvuru Formu Son başvuru tarihi (5 Şubat 2010) Yetkilinin imzası Niyet mektubu (letter of intent) Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar İçerik Değerlendirmesi Proje teklifinin (başvuru formu) içeriği 15

16 Ön Değerlendirme 2010 Hareketlilik Başvuru Formu Başvuru formunun imzalı hali (online başvuru) Son başvuru tarihi- 5 Şubat 2010 Kurum yetkilisinin imzası Niyet mektubu (letter of intent) Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Ön Değerlendirme Niyet Mektubu: Projenin kabul şartıdır. En az bir AB Üyesi ülkedeki ortaktan Kurumun antetli kağıdı; Projenin adı Leonardo da Vinci programı Ortağın rolü Tarih Yetkili kişinin imzası ve bilgileri Faks/ fotokopi/ tarama 24

25 ANTET Ön Değerlendirme Kriterleri 2010 yılı için Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci programı kapsamında... tarafından hazırlanan... konulu projede aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yer almak istiyoruz. Havaalanı transferi Barınma Katılımcıların staj yerleri ve programı Uygulamaların tanıtımı Katılım belgesi/sertifika verilmesi Sorunların çözümünde yardımcı olunması Görev İsim Tarih imza 25

26 Ön Değerlendirme Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar: Her kurum her bir proje türünden (IVT, PLM, VETPRO) sadece tek bir proje sunabilir. Aynı proje türünden bir kaç proje veren kurumların tüm projeleri geçersiz sayılacaktır. Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldığına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir. VETPRO sunacak mesleki eğitim kurumları yanlarına farklı sektörlerden 2 adet gönderen ortak almaları gerekmektedir. 26

27 Ön Değerlendirme Teklif Çağrısı dönemine ait kurallar: 2009 yılında VETPRO projesi kabul edilmiş kurumlar 2010 da VETPRO projesi sunamayacaklar yıllarında projesi kabul edilmeyen kurumlar için ek puan Kamu kurumu dışındakiler için ek puan 2009 Teklif yılında nüfusuna oranla en düşük hibe almış aşağıdaki 20 ilden gelecek projelere ek puan 27

28 İçerik (Uygunluk) Değerlendirmesi Ortaklık kalitesi Proje Teklifinin kalitesi Hazırlık kalitesi Yaygınlaştırma kalitesi 28

29 İçerik (Uygunluk) Değerlendirmesi Ortaklık (yerel ve yurtdışı): Ortak sayısı (en az bir AB üyesi). Yurtdışı ortaklardan en az birinin gerçek ortak olması Eğitim ihtiyacıyla eğitim alınacak yerin uyumu Sektörler arasında işbirliği (Eğitim & İş Dünyası & STK vb.) Ortakların proje konusuyla bağlantısı Ortakların projedeki rolleri 29

30 30

31 31

32 İçerik (Uygunluk) Değerlendirmesi Proje Teklifinin Kalitesi: İhtiyaç (proje ve katılımcı açısından) Amaç (ihtiyaca uygunluk) Süre (amaca uygunluk) Kazanılan becerilerin tanınması (kim?, nasıl?) Eğitimin içeriği (yurtdışı faaliyet çalışma programı) Katılımcı grubunun seçilmesi Hazırlık kalitesi 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 İçerik (Uygunluk) Değerlendirmesi Yaygınlaştırma Sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçları Sektörel, bölgesel ve ulusal düzey Diğer kurumlarla paylaşma Gerçekleştirilebilir öngörüler Yaygınlaştırma Kurumsal somut gelişmeler Karar vericileri haberdar etme 37

38 38

39 LdV Hareketlilik Mali Katkısı* Kurum için; Yönetim ve Organizasyon Katılımcılar için; Harcırah Seyahat Hazırlık *Rakamlar Teklif Çağrısından Öğrenilebilir 39

40 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Harcama Türleri: Gerçek Harcama Götürü (Toptan) Harcama 13 hafta eşiği (IVT ve PLM) Seyahat, iaşe ibateye dahil 40

41 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Yönetim ve Organizasyon: IVT-PLM 1-25 kişi: ve üzeri: 100 VETPRO 1 kişi:

42 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Seyahat: Gerçek Harcama: 600 (azami tutar) VETPRO ve 13 haftadan az IVT ve PLM ler için Götürü (Toptan) Harcama: 13 haftadan fazla IVT ve PLM için 42

43 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Harcırah, hedef grup ülke süre 13 hafta eşiğine göre değişiklik gösterir. * Tablo için başvuru formu 43

44 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Pedagojik, dil ve kültürel hazırlık: Gerçek harcama türüdür. IVT ve PLM için kişi başı :

45 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Özel durumlar: Refakatçi için mali katkı iaşe- ibate seyahat * Refakatçiler yönetim ve organizasyon ile hazırlık kalemlerinde hesaba katılmaz. 45

46 LdV Hareketlilik Mali Katkısı Özel durumlar: Engelli için ek mali katkı* iaşe ibate seyahat *% 50 ye kadar ek katkı istenebilir 46

47 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 Hedef Grup : PLM Yer. Süresi : 13 Hafta Ülke : Avusturya (1. akış) Ülke : Fransa (2. akış) Toplam katılımcı sayısı: 10 kişi 5 kişi Avusturya 5 kişi Fransa 47

48 Örnek Bütçe Hesaplaması-1 Yönetim ve org. (10*200) İaşe İbate (seyahat dahil) Fransa(5*3489) Avusturya(5*3316) İaşe- ibate toplamı : 2000 Hazırlık (10*200) : 2000 Genel Toplam : : : :

49 Örnek Bütçe Hesaplaması-2 Hedef Grup: VETPRO Ülke : Belçika Süre: 1 Hafta Katılımcı sayısı: 5 kişi Yönetim İzleme:5*100= 500 Seyahat :5*600= 3000 İaşe-ibate :5*595= 2975 Toplam :6475 *VETPRO için hazırlık katkısı bulunmamaktadır. 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları ( ) Yönetim İzleme Proje Türü IVT-PLM VETPRO (1 kişi için) 25 kişiye kadar 26 ve üzeri her kişi için Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlığı Hazırlık faaliyetleri gerçek harcama kapsamındadır. 54

55 Faydalı Dokümanlar Konsey Kararı Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı Ulusal Teklif Çağrısı Proje Sahipleri için Genel Rehber (Adım Adım Başvuru Formu) Avrupa da ve Türkiye de yapılan Hareketlilik Projeleri için; Sorular için; 55

56 Leonardo da Vinci Programı HAREKETLİLİK PROJELERİ Türkiye den Proje Örnekleri 56

57 Örnek I Temel Mesleki Eğitim (IVT) Proje sahibi Kurum: Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Proje Adı: Denizcilik Sektöründe Yetiştirilen Öğrencilerin Avrupa Standartlarında Stajı Katılımcı sayısı: 20 Projenin Toplam Bütçesi: Staj Süresi: 3 Hafta 57

58 Örnek II Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO) Proje sahibi: Dolsar Mühendislik ve Ltd. Şirketi Yerleştirme Süresi (Yurtdışında kalış) : 2 Hafta Proje Adı: Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının ve Tasarım Pratiğinin Araştırılması Yurtdışı Ortak: İspanya Yararlanıcı sayısı: 5 Toplam Bütçe:

59 Dezavantajlı Kişiler Örnek V Temel Mesleki Eğitim (IVT) Proje Sahibi : Trabzon Çamlık İşitme Engelliler Meslek Lisesi Proje Adı : Elektrik Elektronik Ve Bilişim Teknolojileri Öğrenci Stajı Ortak Ülke : Almanya Katılımcılar : 10 Öğrenci ve 2 Refakatçi Öğretmen 59

60 60

61 Leonardo da Vinci Programı HAREKETLİLİK PROJELERİ Avrupa dan Projeler 61

62 Yeni Mezunlar ve İşe Yeni Başlayanlar (PLM) Projenin Adı : Lavanta Başvuru Yılı : 2000 Ülke : Bulgaristan Proje Sahibi : Panaguris İş ve İşçi Bul.Kuru. Katılımcılar : 14 Ortak Sayısı : 2 ortak (İtalya ve Bulgaristan) 62

63 Projenin İçeriği 14 işsiz genç, Lavanta yetiştiriciliğinin uzun geçmişinin olduğu İtalya da 3 aylık bir pratik faaliyette bulunmuşlardır. Amaç işsiz gençlerin, lavanta yetiştiriciliği ve işlenmesi alanındaki teknolojik ilerlemeleri öğrenerek ve becerilerini geliştirerek kendi lavanta çiftliklerini kurmalarıdır. Belediye de buna yardımcı olacak ve bu kişilere toprak sağlayacaktır. 63

64 Ödül kazandı. Çünkü, Katılımcılar yeni mesleki beceriler kazanmış ve iş bulma imkanlarını artırmışlardır, İş ve İşçi Bulma kurumu bu projeyi bölgedeki işsizlik problemini çözmede pilot proje olarak kullanmıştır. Bölgesel işsizlik sorunlarına bir çözüm yaklaşımı getirmiş ve yeni istihdam türleri ortaya koyarak genel ekonomik kalkınmaya artı değer sağlamıştır. 64

65 Leonardo da Vinci Programı TEŞEKKÜR EDERİZ Sorular M. Akif KILIÇ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ)

LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ) LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR (SÖZLEŞME ÖNCESİ) Projemiz kabul edildi. İlk olarak ne yapmamız gerekmektedir? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Projeler genel hatlarıyla

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı.

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı. ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı 19 Ocak 2013 1 KURUMSAL BİLGİ Başta Erasmus olmak üzere Avrupa da 1987 yılından beri

Detaylı

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mustafa KARADUMAN Balıkesir İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Koordinatörü Tel: 0 266 2451301 Dahili 188-189

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi Hayatboyu Öğrenme Programı - 2007-2013 Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi 2009 Ankara NOT: Bu rehber, Yenilik Transferi (TOI) proje sahibi kurumlarımıza, projelerine

Detaylı

www.suhanarastirma.com.tr

www.suhanarastirma.com.tr www.suhanarastirma.com.tr FON KURULUŞLARI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TKDK KOSGEB TÜBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KALKINMA AJANSLARI KALKINMA

Detaylı