KÜLTÜRLERARASI ILETISIMDE MÜTERCIMIN ROLÜ. Bir çeviri ne ölçüde serbest

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜRLERARASI ILETISIMDE MÜTERCIMIN ROLÜ. Bir çeviri ne ölçüde serbest"

Transkript

1 KÜLTÜRLERARASI ILETISIMDE MÜTERCIMIN ROLÜ * Doç.Dr. Wolf KÖNto Bir çeviri ne ölçüde serbest olabilir? çeviri derslerinden su ilke bilinmektedir: Mümkün oldugu kadar metne bagli ol, ancak gerektiginde serbest çeviri yap. Bu ilkeye göre, çevirilen metne baglilik önplanda gelir. Aslinda çeviri yaparken böyle bir tercihin olmamasi gerekir, çünkü bu ilkeyi iyi degerlendirirsek, metne bagliligin tercih edilmedigi görülür: Dolayisiyla denilir ki, metne bagli olan bir çeviri her zaman amacina ulasmamaktadir, onun için bazen serbest bir çeviri gerekmektedir. Fakat tersine. serbest bir çevirinin amacina ulasamadigihiç söylenmemektedir~serbest bir çeviri her zamanbasarilidir. Amaç, bir dilde ifade edilen bir düsünceyi baska bir dile çevinnek ise. o zaman metne baglilik ilkesi nereden çikmaktadir? Bu ilke niye su biçimde olamaz: Mümkün oldugu kadar serbest çevir, ancak gerektiginde metne bagli ol (-yani, çevirilen metnin nereden kaynaklandigi belli ol~ak kadar metne bagli ol). Tabii ki bu ilkenin ögretimsel bir islevi vardir: Bir ögretmen ögrencilerinin çevirilerine not verebilmek için metne bagli bir çevirinin üzerinde duracaktir. Fakat, metne baglilik ilkesinin üzerinde durmak için daha baska n~snel sebepler vardir. Bilindigi gibi dillerin degisik dilbilgisel yapilari yüzünden tamamen metne bagli bir çeviri mümkün degildir, ilkede denildigi gibi, ancak mümkün oldugu k8dar metne bagli olan çeviri vardir. Burada mümkün olan, iki dilin degisik yapilarina göre metne bagliligi saglayan.teknikierin ögrenilmesidir. Yine bilindigi gibi küliüielsürunlar ortaya ç1ka...~a metne bagliliktan ayrilmalidir, çünkü pek çok söz ve sözcük ancak kültürel bilgi ile beraber anlasilir. Bu bilgiler çevirilen metinde ifade edilmemektedir, fakat çeviride bir sekilde ifade edilmelidir. Bu konuyu simdi ayri ayri tartismak yerine dikkati ancak su noktaya çekmek istiyorum: kültürel bilgiler eklemek amaciyla yapilan serbest çeviriler ancak mesajin alicisininkül- * H.Ü.EgitimFakültesi.

2 türel bilgiler hakkinda bir eksikligi oldu~.takdirde dogrudur. Aksi takdirde, alici eger söz konusu olan.yabanci küjtürh~,-lc.kmda bilgilere 5~hipL~. i) zaman serbest bir çeviri kendisini kolayca yaniltabildigi için meble bagli bir çeviriyi tercih eder. Pek çok çeviri durumunda alicinin kültürel bilgi eksikligi ortada yoktur, ve bu, tabii, en çok sinifta geçerlidir: Ögretmen alici olarak herhalde ögrencisine göre daha bilgilidir. Çevirmenin pratik deierlendirmeleri Ahcida yabanci kültür hakkinda ne kadar bilgi eksikligi varsa, çeviri de o ölçüde serbest olabilir. Serbest çeviri ya da meble ba~ hakkinda karar böylece edimsel bir sorundur. Kültürel bilgi eksikligi olup olmadigi ancak alicinin kim oldu~ bilindikten sonra belli olabilir. E~ çevirmenin serbestlik derecesi ile ilgili bir ölçek kurulursa, o zaman ölçegin bir ucunda teknik bir konu hakkinda bilgi veren bir kitabin çevirisi olabilir, öbür ucunda ise su gibi bir durum ola,bilk Sözlü bir iletisimin katilimcilari, farkli dil topluluklanndan ve farldi kültürlerden gelip sonucu belli olmayan belirli bir '-isi bitirmek ya da belirli bir sorun hakbnda bir karara varmak için bir tercümanin yardimindan istifade ederek biraraya gelmistir. Tercümandan iletisimin iyi bir biçimde saglanmasi beklenmektedir. Sorun çözmeve yönelik kültürlerarasi iletisim Bildiride sorwi çözmeye yönelik kültürlerarasi sözlü iletisim durumlarini tartismak istiyorum. Bu gibi durumlarda katilimci1annhepsi iletisim durumunda mevcutturlar, en azindan iki farkli kültürden gelmektedirler, sonucu daha belli olmayan bir sorwiu çözmek amaciyla toplanmis ve bir tercümanm hizmetlerinden istifade etmektedirler. Ayrica, katilimcilarin bazi varsayimlan daha vardir: Kültürel farklardan cikan iletisim sorunlan i 1, i i Iletisirndeteanhmcilann farkli kültürlerden gelmelerineiletisimin basarisi açisindan bir riziko olarak baki1malicbr.bu gerçek toplumdilbilimi \ 76

3 içerisinde iyi bilinmektedir. Farkli etnik çevrelerden gelen insanlar ayni dili kun~ns;:lj~i bile ister istemez devamji ol~.rak iletisimsel flj'llas!y'a7.111q!:ii karsisindadir, çünkü, bu anlasma7.1tk1ardili iyi bilmemekten degil, dile bagli olmayan farkli iletisimsel davranislara göre hareket etmekte~ kaynaklanmaktadir. Toplumdilbilimsel eserleide kültürlerarasi iletisimde çikan an1asmazhktar hakkinda örnekler çoktur; Almanya'daki Türk-Alman dil iliskileri o açidan da arastirilmistir(1). Tereümanin iki kültürlülük yetenekleri Tercüman, her seyden önce, kültür farkindan kaynaklanan iletisim sorunlanna mani olacaktir. Bu görevi yerine getirebilmek için belirli bir kültürebagli olan iletisimsel davranislan dogru bir sekilde yorumlayacaktir. Belli bir durumda kullanilan sözce yalniz dilbilgisine göre dogru degil, ayni zamandada belirli iletisimseldurumagöre uygunbir davranistir(2). Bir sözcenin duruma göre iletisimsel bir islevi vardir, ve bu islevi anlayabilmek için söz konusu olan kültür hakkinda bilgili olmak gerekmeictedir. O sirada tereüman kültürel bilgilerine göre bir sözcenin metne bagli mi, ya, da serbestçe mi çevirilmesi gerektigini anlar. Kültürlerarasi bir iletisim durumunda tercüman hem iki dimuk ve hem iki kültürlülük yeteneklerine sahip olan bir aracinin rolüne girer (3). (1) Almanya için bkz. Rehbein, Joehen: Interkulturelle Kommunikation. - Tübingen Konuya örneklerle. degen eserler için bkz. Condon, John C. / Yousef, Fathi: An Introduction to Intereultural Communication. - Indianapolis 1975; Saville -Troike, Muriel: The Ethno~phy of Comriiunication.- Oxford 1982; Giimperz, John J: Discourse StrateiPes.-Cambridge '1982; bölüm 6 ve sonrasi. (2) Hymes, Dell: On Communicative Competence -bkz. Pride, J.B. / Holmes, Janet (Ed): Sociolinguistics. -Haimondsworth1972;S ; bkz. S (3) Fishman, Joshua A.: Bilingualism and'biculturism as Individualand as Societa! Phenomena. -bkz. Journal of Multilingnal and Multicultural Development 1/1980; S. 3-15; bkz. S

4 Tercümamn aracilik eörevleri Sorun çözmeye yönelik kültürlerarasi bir iletisim olayinda tercümanin her zaman kültürlerden birine ait olan davranisi öbür kültüre ait bir davranisa çevirmesi istenmemektedir. Ancak katilimcilardan birinin iletisimsel katkis~ sorunun çözümüne faydali görülürse tercüman onu çevirir. Tercüman isterse, bazi cümleleri hiç çevirmez, isterse, kisa bir ifadeyi uzunca anlatir, isterse, uzun ifadeleri kisaltir, kendisi bir soru sorar, bir bir araci gibi konus- teklifte bulunur V.s.,yani, tercüman iki taraf ~mda ma sürecinde aktif bir katilimci olarak hareket eder. Bir araci, ortada iki tarafin çözemedi~ bir sorun oldu~da gerekmektedir. Tarafsiz bir aracidan bir karar teklifi beklenmektedir. Aracinin tarafsiz1iginainanilirsa karar teklifi kabul edilebilir. Bir araci devreye sokulduktan sonra her iki taraf kendi düsüncelerini açikça ifade edebildigi için uzlasmanin aracmm yardimiyla daha saglam oldugu taraflarca düsünülmektedir. Ayni sekilde tercüman da kültürlerarasi bir iletisim olayinda bir aracidir: Iki tarafkültürel farklardan çikan iletisimsel anlasm37.hk1aryüzünden bir çözüme varabilrnek için bir aracimn yardimindan faydalaninak istemektedir. Bu durumda iki taraf karsilikli iletisimsel bir uyum uygulamak z0- runda kalmayarak düsüncelerini alistiklari bir kültürelortam içerisinde rahatça ifade edebilirler. Çikabilen iletisimsel sorunlarin çözümleri tercümanm görevidir. Böylece, yalniz iletisimsel sorunlardan degil, konusulan konudan kaynaklanan görüs ayriliklari da daha yumusak bir ortamda kalmaktadir. Aracinin kültürel farkliliklara olan saveisi Araci görevini yerine getiren bir tercüman kültürlerarasi bir iletisimde aranan bir kisidir. Tarihsel bir bakis ile, aracinin kültürlerarasi bir ileti- 78,

5 simde kültürel bir çarpismaya engel oldu~u, saglam bir kültür iliskisi saglamakta yardimci oldugunu vurgulamakta fayda vardir (1).Araci yolu.ile kurulan bir kültür iliskisi o kültürün özvarligina dokunmadigi için saglamdir. AraciSiZkültürel iliskileri çarpicidir, ya olumlu çarpici ve verimli, ya da olumsuz çarpici ve saldirganve tahripçidir. Kültürel bakimdan tarafsiz bir alan Kültür aracisi olan tercüd1aniniki kültür arasinda hareket ederken hangi kültüre bagli olmasi gerekecektir? Söz konusu olan iki kültüre göre tarafsizolmasi gerekir, ancak bir üçüncü kültüre göre hareket etmesi de sakincalidir, çünkü o 7.amanvarolan kültürlerarasi sorunlar ancak çogalip durumu iyice karisttm. ~un iç~ kültür aracisi olan bir tercüman bütün ileti- _simbt111mcilantarafindan kabul edilebilen evrensel davranis ilkelerine göre hareket etmelidir. Evrensel bir iletisim davranisinin ne demek oldugu sorusunu simdi tartismak istiyorum. Dünyada degisik kültürler yaninda evrensel bir dünya kültürü olmadigina göre bütün dünyada geçerli olan evrensel bir iletisim düzeni de olmayacaktir. Ancak aracinin rôlü evrenseldir, ve buna göre. iletisim sorunlari oldugunda bir anlasma saglayabilen iletisimsel yöntemler evrenselolabilir. Dilbilimde Searle'e ait bir 'anlatabilirlik ilkesi' vardir, bu. ilkeye göre her dilde her anlam için bir deyim bulmak her zaman mümkündür (2t Bu ilkenin iletisimbilimsel yorumu söyle olabilir: Eger iletisim olayina katilanlar arasinda iletisimsel bir anlasmazlik varsa, daima bu anlasmaz1igigiderecek bir yol bulmak mümkündür. Bir iletisim olayinda uygulanan iletisimsel davranislar hakkinda iletisim katilimcilarinm farkli kültürlerden gelmelep yüzünden bir görüsbirligi yoksa, iletisimin basarisi için gereken görüsbilirligine vannak daima mümkündür. Yani, iletisimsel dav- (1)bkz. Binerli. Urs: Begegnung, Beziehung und Zusammenstoss von Kulturen [Kültür arasi karsilasma, iliski v.eçarpisma]. bkz. Zeitschrift iur Külturaustausch dergisi 3413, 1984; S ; bkz. S (2)Searle, John R.: Speech Acts - Cambridge 1969; S. 34 ve sonrasi 79

6 ranis için degil, iletisimsel davranis hakkinda bir görüs birligine varmak için evrensel kurallar vardir. Dilbilimde, iletisim hakkinda görüsbirligine varma yöntemleri bir ~vrenseledimbilime (universalpragmatics) aittir (1). Belirli bir iletisim durumunda gerekli olan iletisimsel kurallar haklanda görüs birligine iletisime kanlanlar kendileri de varabilirler. Fakat bu kolay bir is degildir. Çokkültürlü toplumlarda buna yönelik iletisimsel adetler olusmustur. Bunun disinda kültürlerarasi bir iletisim durumunda çikabilen iletisimsel görüs ayniildanni çözebilecek kültürlerarasi iliskide teciübeli olan araci aranmaktadir: -Bildirimin ikinci bölümünde, kültürlerarasi iletisimde görüs birligine varabilrnege yönelik olan iletisimsel davranislan tarnsmak istiyorum. Konusma KQyutlarl J.Oumpcrz'in bir gözlemine göre kültürlerarasi,iletisimin bazi süreçleri Grice tarafindan belirtilen konusma koyutlarina göre gerçeklesmektedir (2).Griee'in konusma koyutlari sunlardir: (01) Konusmaya katki gerekli olan yerde kabul edilmis olan amaca ya da konusanin sürecine göre yerinde olmalidir. (02) Konusmaya katki gerekli olan yerde bilgi vennelidir. (03) Konusmaya katki dogru olmalidir. (Dogru olduguna inanmadigin bir seyi söyleme. Delili ya da açildigi olmayan bir seyi söyleme.) (04) Konusmaya katki konusmanin konulan ile ilgili olmalidir. (1)Bkz. Habermas, Jürgen: Was hei6t Universalpragmatik? [Evrensel edimbilim ne demektir?] -Bkz. Apcl, Karl-Otto: Sprachprafil11atik und PhiJoso.phie- Frankfurt i M. 1976; S (2)Bkz. Oumperz, John J.: The Unguistic Bases of Communicative Competence -bkz. Tannen, Deborah (Ed): Analyzin~ Discourse: ~ and Talk -Washington1982;S ;bkz. S. 326: "... ~ms to have some of the characteristics oi Oricean implicature." 80

7 r -~ (05) Konusmaya katki açik ve belirgin olmalidir. (Söylenen anlasilmaz ve ç.okanlamli olmaina!i, gereksiz yerde konusmamali, mantikli konusmali.) - (06) Konusmaya katki nazik olmali (1). Orice'in konusma koyutlanni hepimiz, çok defa bozup uygularnamakla beraber ister Istemez kabul etinekleyiz, çünkü biz bu konusma l koyutlanni. genelolarak uygulamazsak, 9 zaman her hangi bir iletisim mümkün olmayacaktir. Konusma koyutlarmin geçerli olmamasi mümkün olamadi~ için bu koyudan ister istemez kabul etmek zorundayiz. Örnegin, (03)'e bakarak, dünya'da yalancili~ oldukça yaygin oldugunu, ve onun için (03rün sik sik bozuldugunu bilmekteyiz. Fakat (03) 'Yalan söyleme' anlami ile bir ahlak ilkesi degildir. (03) sunu ifade etmektedir: Eger herkes her zaman düsündügünden farkli bir sey söylerse, o zaman iletisim tamamen olanaksiz hale gelmektedir. - Bu durum ayni sekilde öbür konusma koyutlan için de tanisilir. Konusma koyuilarinin kültürlerarasi sekli Konusma koyutlan ancak uygulanan iletisimsel kurallar hakkinda bir görüsbirligi oldugu takdirde geçerlidir. Kültürlerarasi bir iletisimde ise konusma koyutlari geçerli degildir, çünkü konusma koyutlannin hangi seklinde uygul~ari hakkinda bir görüsbirligine varmak mümkün degildir. Buna göre kültürlerarasi iletisim durumlarinda koyutlann yerine getirilmeleri için bazi ilkelerin dikkate alinmasi gerekmektedir. Tercüman.tarafindan da dikkate alinmasi gereken bu ilkeleri her koyutun bir genisletmesi olarak görmek mümkündür.. (1) Bkz. Grice, H.P.: Logic and Conversation -Bkz. Cole, Peter /Morgan, Jerry L. (Ed): Syntax and Semandes. Volume 3: Speech Acts -New York i San FranciscoLondon 1975.S Grice'inkonusma koyutlanoinçeviredeverdigimseklidegisikolup Grice'in1968'de çikanyayinlanmamis'logicand ~nversation' adli bir bildirisinden düzenlennlistir. 81

8 BiI~ililik (02)'lil kültürlerarasi sekline göre kültürle~asi bu-iletisimde ko-. nusmaya bu-katki bilgi verip vermedigi belli degildir, çünkü ilginç bir bilginin ne olup olmadi~ kültürlerarasinda degisir. KÜltürlerarasibir iletisimde katilimcilar arasinda ortak bilgiler hakkinda bir görüsbirligi olmadi~dan hareket etmek gerekmektedir. Bir bilgi biri için çok ilginç, öbürü için son derece Iüzumsuz olabilir. Aracisiz biri kültürlerarasi iletisimde her katki önemli olabilecek bir bilgi olarak kabul edilmelidir. Bu dumm iletisimi oldukça zorlar. Kültürlerarasi bir iletisirndeki katilimcilar sik sik 'small ta1k' ('laflarna') denilen bir konusma tarzi ile önbilgileri yakalama~a çalisirlar (1). tki kültür hakkinda bilgili olan aracinm rô1ü burada önemlidir: Tercüman kanlimcilann farkli bilgilerinihesaba katarak iletisim durumuna gö~ önemli olan katkilan vurgulayip gerekli oldugu kadar uzunca anlam, öbür katkilan kisaca söyler ya da hiç çevirmez. D02ruluk Kültürlerarasi bir iletisimde de (03) koyutuna göre ancak do~ olan c~elerin söylenmesi istenmektedir. Fakat do~luk, bilgililik gibi,' kültürlerarasinda degisen bir kavramdir, çünkü dogruluk için gerekli olan açiklik, delil, ispat, kültürlerarasinda degismektedir. Buna göre, bir cümlenin ne kadar soyut kavram1an varsa, o cümlenin dogrulu~un kabul edilmemesi o kadar muhtemeldir. BU-cümlede ~a çok somut kavramlar varsa, o zaman <icümlenin dogrulugu daha kolay kabul edilebilir. Araci olan tercüman, dogru1uiuiiun kabulu belli olmayan cümleleri duruma göre ya.1 bir açikliga kavusturmak amaciyla tartistinr ya da sorun çikarmamak:için daha az iddiali bir kipte çevirir.. (1)Bkz. Condon.l Yousefin yukanda söylenen kitabi S

9 \ ' Nezaket (G6) koyutunda istenen nezaket nerede olursa olsun bir iletisimin basansi için son derece önemli olabilir. Onun için nezaket ifade eden deyimler çoktur: Selamlasma, hatir sorma, ikram, iltifat, buyurma V.s. için h~ di!d~bir ta!am belirli deyimler vardir. Bu de~erin en önemli islevi, hitap edilen kisiye karsi saygi ifade etmektir. Saygi bu anlamda, baska bir insanin düsüncelerine saygi göstermek, onlara da bir ölçüde hak vermek, onlari kabul etmek demektir. Kültürlerarasi bir iletisimde ise saygi ifade etme imkanlari bastan kisitlidir. Üstelik katilimcilann düsünceleri çok farkli olabilir, çünkü insanlarin dünya görüsü kültürlerarasinda farklidir. Böylece bir kültür içinde bir düsünce temel bir ahlak degerinin ifadesi olabilir, baska bir kültür içinde ise aym düsünce makul olmayan bir durum olarak degerlendirilebilir. Nezaket, bir insamn temel degerlerine karsi saygi duymayi da kapsir: Kültürlerarasi bir iletisimde nazik olmak, temel kültür degerlerini tartismamak da demektir. Basarili.bir kültürlerarasi iletisimde herkes düsüncelerini bir nezaket ortaminin içinde rahatça ifade edebilir. Böyle bir ortam saglamak araci olan tercümanin da görevidir; bir yandan çikabilen saldirilarin ya da baska bir kisi tarafindan saygisizlik olarak nitelenebilen hareketlerin ortaya çikmasina izin vermez, öbür tarafta herkesin düsüncelerini ortaya koymasina imkan saglar. Bir bakima araci, Nasreddin Hocamn. fikrasindaki gibi, herkese 'Sen de haklisin' demek durumundadir. Bir ticaret için bir araya gelen insanlarin hemen konuya girmedikleri bilinen bir olaydir. Bir pazarlikta satici çok yüksek, alici ise çok düsük: hii-fiat söyler. Nihayet rlcaret ortada hulunan bir fiat üe islem görmektedir. Son olarak hem satici hem alici ne kadar kötü bir ticaret yaptiklarim ifade ederler. Ikisi de memnundur. Bilindigi gibi, eger baslangiçta satici fazla yüksek ya da alici fazla düsük:bir miktar söylerse, o zaman ticarete girilmez, söylenen miktar konuyla ilgili bir teklif olarak kabul edilmez. Manevi 83

10 bir ticarette de, yani, çözülmesi gereken bir sorun olunca da konusma ayni sekilde sürer: Eger katilimci1arintalepleri birbirinden çok fazla farkli ise, o zamanbir anlasmasürecinegirilmeyebilir.kültürlerarasibir iletisinldeor-. taya konulan talepler birbirinden,farkii olabilir. Aracinin görevi burada, konusmaya her katkinin ticarete yönelik ya da sorunun çözümüne yararli oldugunu ortaya koymaktir. Böylece kültürlerarasi bir iletisirnde de (G4) koyutu yerine getirilmektedir. Uveunluk i i, i Bir iletisimde!lerkanlimcinin belirli iletisimsel bir rolü vardir. Bu rol önceden belli olabilir, ya da konusma süresinde ortaya Çikabilir. Katilimcilar, rollerine göre (Gl) koyutunu yerine getirerek uygun bir sekilde hareket etmektedir. Kültürlerarasi bir iletisinlde roller arasina bir yabancinin rolü de girmektedir: misaf-ir,elçi, yabanci bir kurulusun yetkilisi, tüccar. turist, seyahat arkadasi v.s. Her role göre iletisimsel davranislar uygun ya da uygun degildir. Fakat yabancilik rolü her zaman iletisimsel anlasmazliklara karsi bir kornmad1r.yabancilik rolü yüzünden kuraldisi bir davranis bir ölçüde kabul edilebilir. Böylece uygun olamayan bir davranis hemen bir anlasmazliga sebep olmamalidir. Yabancilik rôlünün baska bir yönüne göre su konusma tarzi da mümkündür: "Ben sahsen su ya da bu. düsüneeye katilabilirim, fakat rolüm dolayisiyla baska bir cümleyi söylemeyi uygun buldum". Aracinin bulunmasi katilimcilarm yabancilik rolünün kabul edilmis oldugunu gösterir. Tercümanm tipik çeviri sekli bir cümlenin direkt çevirisi degil, "dedi ki..." ifadesiyle baslayan ya da biten dolayli çeviridir.,açiklik (G5) koyutuna göre, söylenen cümleler dilbilgisi bakimindan düzgün ve kullanilan kavramlarin anlanu belirgin olmalidir. Kültürlerarasi iletisimde belirginlik baska bir açidan da önemlidir: Her cümle anlamli olma- 84

11 . nin yanindabelirlibir kipile gerçeklestirilir.. Söylenenbir cümleningerçeklestirici kipi, ya soru. ya emir. ya iddia, ya tehdit, ya vaat, ya Önerme. ya tavsiye, ya tesekkür. ya tebrik. ya seiamiasma, ya red, ya istek, ya ö~, ya da baska gerçeklestirici bir kiptir. Dilbilimde bunlar söz edimi olarak bi- Iinmektedir. Konusurken bu kipler sik sik aynca söylenmez, öme~, "söz veriyorum ki'yarin sana para verecewrn"cümlesi yerine daha sik "yarin sana para verecegim" cümlesi söylenmektedir. Iletisim durumunda söz konusu olan cümlenin bir vaat oldu~ anlasilir. Bir söz edimi yalniz dilsel bir olay degil, ilk sirada toplumsal bir eylemdir. Dolaylisiyla söz ediminde bir anlasma7.hk bir iletisimin amacini bozabilen yanlis bir davranis anlamina gelmektedir. Bunun çaresi ise her zaman cümlenin kipini de ifade eden bir 'edimsel asimlam.a'ninkullanilmasidir, ve hani gerekirse üstdilsel bir sekilde söz konusu' olan edimsel asimlamanin anlaminin tartisilmasidir. Araci bir cümleyi dolayli bir sekilde çevirirken (yani, "dedi ki....., ya da "soruyor ki..." gibi ifadeleri kullanirken) buna ister istemez mecburdur, ve böylece iletisimin açikligi açisindan önemli bir katkida bulunmaktadir. Araci olan tercümamn yetenekleri Özellikle üst.düzeydeçalisan profesyonel tercüman1armetin çevirmekle beraber sorun çözmeye yönelik kültürlerarasi iletisim ile ugrasmak zorunda kalmaktadirlar. Fakat tercümanlik okuyan ögrenciler bu konu hakkinda pek fazla bilgi edinme durumunda degildirler. Bunun gayet tabi bir sebebi olabilir: Sorun çözmeye yönelik iletisim için gerekli olan yetenekler ancak tecrübe ile kazanilir. Bwuinla birlikte bir iletisimde dogru olan hareketleri bir insan egitim sirasinda ögrenmektedir. Herinsan, isterse, yukan-. da anlanlan davranis kurallanna göre hareket edebilir. Son olarak sunu bildirmekte fayda görüyorum: Sorun çözmeye yö-. nelik bir iletisimde basarili olabilmek için gereken yöntemler gayet yerlesmis bilimsel bir konudur, fakat dilbilim branjinda de~ ancak toplumsal 85

12 ruhbilirnde arasitinlir ve ögretilir. Üstdüzey )'önetici olmak is!eyen psikoloji okuyan ögrenciler iletisimde basariyi saglayan ve çikan anlasj11a7.hk1ari çözen yollari ögrenmektedirler. Buna göre toplumsal ruhbilirnde bilinen yöntemlerin dilbilime ait olan bazi dallar ile birlesmesi tercümanlik için faydali olabilir. Benim bildirimin amaci konu ile ilgili bazi öndüsünceleri açiklamaktir. 86

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-.

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-. r YABANCI DIL ÖGRETMENLERININ YETIsTIRILMESINDE çeviri DERSLERININ YERI * Doç.Dr. Joshua M. BEAR Türkiye, Avrupa Toplulu~'na yabanci dil ögre~ girmeye hazirlanan bir ülke olarak, önemini çoktan kavramis

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Musterfragebogen berufsbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ Sınıfın İlişki Düzeni

SINIF YÖNETİMİ Sınıfın İlişki Düzeni SINIF YÖNETİMİ Sınıfın İlişki Düzeni NELER ÖĞRENECEĞİZ? Sınıfta ilk günlerin özellikleri Sınıfta ilişki politikaları ve tipleri Sınıfta iletişim SINIFTA İLK GÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Sınıfta ilişki düzeni oluşturmada

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

ELEKTRONIK IMZA KANUNU

ELEKTRONIK IMZA KANUNU [(Ankara) 5 Nisan 2004] ELEKTRONIK IMZA KANUNU Mehtap Yildirim Öztürk ; Çagdas Evrim Ergün ε I. GIRIS Son yillarda elektronik ticarette ( e-ticaret ) ve elektronik iletisimde ( e-iletisim ) güvenlik ve

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri I ETI419 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE: SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE:Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliyse, cevap kağıdındaki doğru anlamına gelen ( D ) harfinin üstüne X işareti, her zaman veya genellikle geçerli

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Musterfragebogen Förderschule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili olugunu

Detaylı

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Konumuz genis oldugu için, bu kisa özet çerçevesinde, bakisimizi kimi genel hedef kitleler dogrultusunda

Detaylı

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz. Değerli Akademisyen ve Öğrenciler. Çalışmaların son teslim tarihinin 15 Haziran 2012 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Basılı şartname sayfa 10 daki 1 Ağustos günü deyişini lütfen dikkate almayınız.

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM Biçimselleştirme Burada sunulan haliyle bu sembolik gösterim diline önermeler mantığı dili denir. Şimdi günlük dilden çeşitli cümlelerin sembolik biçimler şeklinde nasıl ifadelendirilebileceğini (yani

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 1.KONU Sembolik Mantık; Önermeler, Niceyiciler, Olumsuzluk, İspat yöntemleri KAYNAKLAR 1. Akkaş, S., Hacısalihoğlu, H.H., Özel, Z., Sabuncuoğlu, A.,

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER

PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER PROBLEM ÇÖZMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER Problem, bir bulmacadan, uygun bir faaliyet kararını gerektiren bir soruna kadar çok geniş bir spektruma sahip olan kavramdır. En geniş anlamıyla hali hazırda var olan

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha önceden öğrenmiş oldukları İngilizce dil bilgisi yapılarını tekrar gözden geçirerek hatırlatmak

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

ADRES BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ADRES BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I (ÇEVİRİBİLİM) AFSF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

TCP/IP ye Genel Bir Bakis

TCP/IP ye Genel Bir Bakis Ilker TEMIR (ilker@ulak.net.tr) 23.04.1999 / 23.04.1999 TCP/IP ye Genel Bir Bakis Internet üzerinde bilgisayarlar nasil adreslenirler ve paketler yollarini nasil bulurlar. Bu soru bilgisayar aglari ile

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI 1 KAVRAMLAR 2 Kavramlar, eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz

Detaylı

ORDERMAN DİĞER BİR ÖĞE İSE SATIŞ-PAZARLAMA FAALİYETLERİDİR

ORDERMAN DİĞER BİR ÖĞE İSE SATIŞ-PAZARLAMA FAALİYETLERİDİR ORDERMAN SATINALMA KARAR MEKANİZMASI SATINALMA DEPARTMANI NIN SAĞLIKLI KARAR ALABİLMESİ İÇİN PEK ÇOK BİLGİYE İHTİYACI VARDIR. ORDERMAN, SATINALMA KARAR MEKANİZMASI OLARAK GÖREV YAPAR - SİPARİŞ VERME -

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha

Detaylı

TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA

TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR. Ahmet Genç, MSc, MBA TIP TURİZMİNDE ARACI KURUMLAR Ahmet Genç, MSc, MBA Aracı Firmalar IN...yapı ile etkileşimi Aracı firma hizmetlerine talep artışı Yurtdışına gitmeyi tercih eden hastaların sayısı hızla artıyor aracı kurum

Detaylı

Sizin İç Denetim Ekibiniz

Sizin İç Denetim Ekibiniz Sizin İç Denetim Ekibiniz yanınızda. hizmetinizde. sizin faydanıza. WHO, WHAT, HOW Neden buradayız Kurumumuzun hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak üzere tasarlanmış geniş ve kapsamlı bir denetim hizmeti

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yazım Kuramları ve Teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora() Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI AMAÇ KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde turizm sektörünün

Detaylı

İLETİŞİM. Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

İLETİŞİM. Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İLETİŞİM Prof.Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sunum Planı İletişim tanımı Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Aktif dinleme Empati Açık iletişim İletişim

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ 6 Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli ögesidir. Bir eğitimcinin görevini iyi yapabilmesi için az da olsa eğitim psikolojisiyle ve iletişim kuramlarıyla ilgili bilgi

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili olugunu ve hangi alanlarda

Detaylı

SIMUL T ANE çeviri EGITIMINDE BIR YÖNTEM

SIMUL T ANE çeviri EGITIMINDE BIR YÖNTEM SIMUL T ANE çeviri EGITIMINDE BIR YÖNTEM * Dr. Ayfer ALTAY Bilindigi gibi simuhane çeviri konusmacinin sözlerini aninda, çok az bir gecikmeyle diger dile çevirmektir. Simultane çeviride not tutmak söz

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Slayt 1 Slayt 2 İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1 Slayt 3 KALİTE TETKİKİ KALİTE İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VE SONUÇLARIN, PLANLANAN DÜZENLEMELERE

Detaylı

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ: Madde 1. IKU nun temel amaci ilaçla ilgili temel ve uygulamali

Detaylı

ÇELİK OTOKORKULUK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ DERNEĞİ

ÇELİK OTOKORKULUK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ DERNEĞİ PROJE BAŞVURU FORMU ÇELİK OTOKORKULUK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ DERNEĞİ 07.05.2015 Sayı: Konu: ANKARA VALİLİĞİNE 1-Derneğin Adı : ÇELİK OTOKORKULUK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ DERNEĞİ 2-Kütük Numarası

Detaylı

Uygulamalı Yapay Zeka. Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş

Uygulamalı Yapay Zeka. Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş Uygulamalı Yapay Zeka Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş Prolog Yazılımı Bedava Prolog yorumlayıcıları var Linux, Windows, Mac OS Çok fazla sayıda Prolog yazılımı indirmek mümkün Bunlardan birkaçı SWI

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Ardıl Çeviri (ETI411) Ders Detayları

Ardıl Çeviri (ETI411) Ders Detayları Ardıl Çeviri (ETI411) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ardıl Çeviri ETI411 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

Hekim Hasta İletişimi ve Hasta Hakları. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hekim Hasta İletişimi ve Hasta Hakları. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hekim Hasta İletişimi ve Hasta Hakları Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hekim hasta ilişkisinde etkili iletişim hem hasta hem de hekimin hakkıdır İletişim bozukluğuyla

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI

EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI EKOL LOJİSTİK KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM POLİTİKASI 1. Giriş Ekol Lojistik (Ekol); bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, resmi kurum ve kuruluşlara, faaliyet gösterdiği

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Simultane Çeviri ETI413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme Okul Türü Seçimi Değerli Vatandaşlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların ortaya

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

14 SIRA NO' LU MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIGI Resmi Gazete No 25684 Resmi Gazete 28/12/2004

14 SIRA NO' LU MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIGI Resmi Gazete No 25684 Resmi Gazete 28/12/2004 14 SIRA NO' LU MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIGI Resmi Gazete No 25684 Resmi Gazete 28/12/2004 Tarihi Kapsam 1. Yeni Türk Lirasi Ile Ilgili Yapilan Düzenlemeler 5083 sayili Türkiye Cumhuriyeti Devletinin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Çevirmenlik Mesleği ETI221 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Okul Başarısına Giden Yolda Engeller

Okul Başarısına Giden Yolda Engeller Okul Başarısına Giden Yolda Engeller ---------------------------------------------------------------------------------------------------- BAŞARI TER KOKAR HİÇ KİMSE, BAŞARI MERDİVENİNE ELLERİ CEBİNDE TIRMANMAMIŞTIR.

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı