"Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK"

Transkript

1

2

3

4 Koordinatör Coordinator Dz. Yb. Ahmet KENDİR Grafik Tasarım Designed By Gv. Tğm. Ervin ESEN İngilizce Tercüme English Translation Nova Tercüme Dz. Tğm. Deniz GEBEŞ Gv. Atğm. Kıvanç OK Fotoğraflar Photographs Tahsin CEYLAN Kadir KIR Sahil Güvenlik Komutanlığı Foto-Film Merkezi Katkıda Bulunanlar Special Thanks TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Yonca Onuk Tersanesi Baskı Printed By Roll Reklam Hizmetleri Baskı Sanayi Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı Ekim 2007 First Edition October 2007 "Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK

5 25. YILINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TURKISH COAST GUARD COMMAND IN ITS 25TH YEAR İçindekiler Contents Önsöz Foreword 10 DÜN YESTERDAY 12 Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarihçesi The History of Turkish Coast Guard Command 14 Komutanlarımız Our Commandants 32 BUGÜN TODAY 34 Misyonumuz Our Mission 38 Temel Değerlerimiz Our Core Values 40 Kuruluşumuz Our Structure 42 Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Black Sea Region Command 44 Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı The Coast Guard Marmara and Straits Region Command 50 Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Aegean Sea Region Command 56 Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Mediterranean Region Command 62 Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı The Coast Guard Air Command 68 Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı The Coast Guard Training and Education Command 72 Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı The Coast Guard Supply Center Command 78 Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlıkları The Coast Guard Maintenance Support Commands 82 Unsurlarımız Our Platforms 86 Görevlerimiz Our Duties 120 Uluslararası İlişkiler International Relations 144 Sosyal Faaliyetler Social Activities 154 ALO Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı CALL The Coast Guard Notification and Request Line 162 YARIN TOMORROW 164 Vizyonumuz Our Vision 166 Sahil Güvenlik Komutanlığının Yeniden Yapılandırılması Restructuring of the Coast Guard Command 168 Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi The Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project Tonluk Arama Kurtarma Gemisi Projesi 1700 Tons Search and Rescue Vessel Project Sınıfı Sahil Güvenilk Botu İnşa Projesi 80-Class Coast Guard Boat Construction Project 174 KAAN-33 Sınıfı Bot ve STAMP Projesi KAAN-33 Class Boat and STAMP Project 176 KAAN-19 Sınıfı Bot Projesi KAAN-19 Class Boat Project 180 AB 412 EP Helikopter Projesi AB 412 EP Helicopter Project 182 Sahil Güvenlik Gözetleme Uçağı Meltem-II Projesi The Coast Guard Surveillance Aircraft Meltem-II Project 184 Üzerinde Çalışılan Projeler Projects Underway 186 Yapılanma Projeleri Structuring Projects 188 Sonsöz Afterword 190

6 25. YILINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TURKISH COAST GUARD COMMAND IN ITS 25TH YEAR Önsöz Foreword Bugün büyük zenginlik kaynağı olan denizlerden dünya çapında yılda yedi trilyon dolar gelir elde edilmekte, tüm dünyada yılda ortalama 90 milyon ton su ürünleri avlanmakta, petrolün yüzde otuzu, doğal gazın yaklaşık yarısı denizlerden çıkartılmaktadır. Dünya ticaretinin de yüzde doksanı denizler üzerinden yapılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde denizler kendisine gereken önemi verip ilgi gösterenlere güç, gönenç, güvenlik ve huzur vermiş; kendisini ihmal edenleri ise her dönemde toprak, gönenç ve hatta onur kaybı ile cezalandırmıştır. Tarihte denizciliğe erken adım atmış uluslar, günümüzde o ilk adımların ivmesi ile gelişmelerine devam etmişler, yenilenmişler ve hiç yavaşlamamışlardır. Denizcilik, günümüzde değeri giderek artan, yaşam ufkunu genişleten, özgürlük, mutluluk, zenginlik, güç sağlayan ve saygınlık kazandıran bir uğraş olmuştur. Denizlerin öneminin artması ile birlikte güvenlik kavramı da savunma ve emniyet kavramlarının önüne geçmiştir. Türkiye, birleştirdiği üç kıtanın bir ara kesiti olarak dünya tarihinin büyük bir bölümünün yazıldığı coğrafya olan Avrasya nın en kritik bölgesindedir. Bu eşsiz coğrafyaya sahip Türkiye nin, güvenlik ve gönenci vazgeçilmez bir şekilde çevrelendiği denizlerle iç içedir. Bulunduğu yarımada coğrafyası ile Türkiye bir deniz ülkesidir. Deniz ülkesi Türkiye nin denizci bir devlet ve millet olma önünde attığı adımlar yetersiz kalmıştır. Türkiye nin denizci bir ülke olması için; bizler denizin önemini anlayan, denizi seven, onun her türlü zor koşullarına tahammül gösterebilen ve denizciliği bir tutku olarak benimseyen insanlar olmalıyız. Aynı zamanda Mavi Vatanımız denizlerimizi etkin olarak kullanmalı ve denizlerde güven ve huzur ortamını eksiksiz olarak sağlamalıyız. Asli görevi denizlerde güven ve huzuru sağlamak olan ve bu yıl 25'inci yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımız korkulan değil, sevilen, saygı duyulan, denizlerimizde güven veren ve dünyada örnek alınacak bir Komutanlık olmayı kendisine vizyon edinmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığımız vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla; Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilke ve devrimleri doğrultusunda belirlediği ve Türkiye yi çağdaşlık ve gelişmişlik limanına eriştirecek rotada azim ve kararlılıkla ilerlemektedir. The Seas, which are the source of great wealth for humankind, are earned 7 billion Dollars all around the world, approximately 90 million tons of fishery products are processed annually, 30 percent of oil and about half of natural gas are derived from the seas and 90 percent of world trade is conveyed by sea. Throughout the history, the Sea has granted power, prosperity, security and peace to the ones taking heed and taking care of it, while punishing the ones who have ignored it with loss of land, prosperity and even loss of life. The Nations who set out to sea in twilight, have made continuous progress with the momentum of each paddle stroke, ever being rejuvenated but never losing their speed. Seamanship is an occupation broadening our mind, providing freedom, happiness, wealth, power and respect, and still revaluating itself. Due to the fact that the sea have gained much importance recurrently, the concept of security surpassed both defense and safety. Turkey is located in the most critical part of Eurasia an intersection that joins three continents and where the majority of history has taken place since the beginning. Turkey, with its unique geography, keeps its internal security and prosperity, inevitably being dependant on both its land and its seas. The reason of this inevitable fact is that Turkey is a peninsula where the land and sea live one in another. Turkey as a maritime country has been insufficient to fulfill her responsibility of being a maritime state and a maritime nation as yet. To make Turkey a maritime country, we must portray our selves as citizens who adopt seamanship to their lives with passion, who care and love the sea and put up with what hard the sea brings. We also must utilize our Blue Homeland seas and ensure security and peace, thoroughly. Turkish Coast Guard Command, with its chief mission of ensuring security and peace at seas, celebrates its 25th anniversary and hold the vision of being a Command which is admired and respected while giving confidence and proving itself as a model Coast Guard around the world. Our Command pertinaciously and determinedly moves forward in the path drawn under the light of the principles and revolutions of the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk to lead Turkey to the level of contemporariness and eminence.

7

8 14 Yan Sayfa, Üst: Çanakkale Gümrük Başmemurluğu Hizmet Binası ve iskeleye bağlı Gümrük Muhafaza Tekneleri Yan Sayfa, Alt: Gümrük Muhafaza Memurları rutin kontrollerinde Next Page, Top: The Çanakkale General Directorate of Customs and Customs Guard Boats berthed to the pier Next Page, Bottom: Customs Guard officers on their routine inspections Tarih boyunca dünya ulusları arasında Türkler daima ömrü uzun ve teşkilatı düzenli devletler kurmuş, devletinin ve içinde yaşayan insanların güvenliği için canla başla çalışmıştır. Tarihten alınan dersler sonucu, sahildar ülkelerin güvenliğinin vatan topraklarından değil mümkün olan en uzak mesafeden, denizlerden başlayarak sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ Sahil Güvenlik Teşkilatı kuruluş çalışmaları, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Avrupa da sanayi devriminin gerçekleşmesi, üretimde ve uluslararası ticarette büyük gelişmeler olması sonucu gümrük konuları önem kazanmış ve gümrük sorunları ile kaçakçılıkla mücadele konuları ön plana geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerek konumu ve gerekse eşya cinsi göz önüne alınarak, gümrüklere farklı isimler verilmiştir. Bunlardan deniz kıyısında bulunanlara Sahil Gümrükleri, sınır boyunda kurulu olanlara Hudut Gümrükleri Throughout history, the Turkish people have established long-lasting and well-structured states, and committed their hearts and souls to the safety of their state and citizens. Lessons from our past have taught us that the security of littoral states can only be ensured by launching the security process from the furthest point at seas, but not operating within the mainland only. PRE-REPUBLICAN ERA The foundation of the Coast Guard Organization stretches back to the second half of the 19 th century. During this period, as a result of the Industrial Revolution in Europe as well as the developments in production and international trade, customs related issues such as combating smuggling and collecting tariffs took precedence over other issues. During the Ottoman era, Each customs organization was named considering its location and types of goods trafficked through. Of all, the ones on the coasts were called Coastal Customs Offices, the ones along the borders were called Border Customs

9 16 Alt: 20. yy ın ilk yarısında kullanılmış bir Gümrük Muhafaza teknesinin maketi Yan Sayfa, Üst: Mudanya Gümrük Binası ve ana karada bulunanlara da Kara Gümrükleri denirdi. Sahil Gümrükleri hem iç hem de dış ticaret malları için söz konusu idi. İstanbul, İzmir, Antalya, Selanik, Beyrut, Trabzon, Kefe gibi merkezler sadece dış ticaret değil, deniz taşımacılığının da daha ucuz ve bazı hallerde daha kolay oluşu nedeniyle, iç ticaret için Offices whereas the ones within the mainland were termed Inland Customs Offices. Coastal Customs inspected both domestic and foreign commerce. Major ports, such as İstanbul, İzmir, Antalya, Thessalonica, Beirut, Trabzon and Kefe were important customs inspection points in terms of domestic trade, Yan Sayfa, Alt: Gümrük Muhafaza memurları rutin kontrollerinde de önemli liman ve gümrük merkezleriydi. Bu dönemde gümrük vergileri devlet için önemli gelir kaynağı idi. Ancak vergilerin toplanma usulleri nedeniyle çeşitli sorunlar ve şikayetler ortaya as maritime transportation within the territorial waters could be conducted more cheaply and sometimes more easily than overland transportation. Customs taxes were substantial sources of Up: Model of a Customs Guard boat in use in the first half of the 20th Century Next Page, Top: The Mudanya Customs Office Next Page, Bottom: Customs Guard officers on their routine inspections çıkıyor, bu da mal sahiplerinin yasa dışı yollara başvurmalarına neden oluyordu. Bu dönemde Hazine ye bağlı olan Taşra Gümrük İdareleri tarafından yerine getirilen Anadolu yarımadasındaki kıyıların korunması, kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi görevleri; bu idareler arasında herhangi bir irtibat bulunmaması ve yapısal dağınıklık nedeniyle etkinlikle icra edilememekteydi. Gümrüklerin bu durumdan kurtarılması için teşkilat yapısı ile revenue for the state during this period. However, there arose some problems and complaints engendered by the authority s methods of tax collection which led the merchants to resort to illegal methods of trade. During this period, Rural Customs Administrations, functioning under the Imperial Treasury, carried out duties such as protection of the coasts, pursuing and suppressing smuggling along the coasts of the Anatolian Peninsula. These responsibilities were not ilgili çalışmalara başlanmış, yapılan çalışmalar sonucunda 1859 effectively enforced, mostly due to the lack of communication yılında Taşra Gümrük İdareleri, İstanbul Emtia Gümrük Eminliğine and infrastructural disarray among the administrations. To meet bağlanmış ve 1861 yılında da bu kurumun adı Rüsumat the needs of customs authorities, studies on the organizational Emaneti olarak değiştirilmiştir. İlk Rüsumat Emini Mehmet Kani structure began. As a result, the Rural Customs Administrations Paşa olmuştur. were placed under the İstanbul Commodity Customs and its Tanzimat Döneminde, Osmanlı İmparatorluğu ile diğer ülkeler arasında 1861 yılında yapılan ticaret anlaşması ile gümrük institutional title was changed to Deposit Office. In 1861, Mehmet Kani Pasha was named the first Deposit Office Manager. vergilerinin artırılması sonucu, gümrük kaçakçılığı olaylarında During the Reforms (Tanzimat) Era, a noticable surge in smuggling artışlar görülmüştür. Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin took place, mostly due to the increase in customs tax rates artırılması maksadıyla yeni bir teşkilatın kurulması düşünülmüş following the trade agreement signed between the Ottoman Empire

10 18 Limanda demirlemiş Gümrük Muhafaza teknesi ve personeli ve Rüsumat Emaneti bünyesinde bir Gümrük Muhafaza Teşkilatı kurulmuştur. and other countries in In order to increase the effectiveness of the struggle against smuggling, the establishment of a new 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanuna göre, kaçakçılık davaları tutuklu olarak No was put in effect in In accordance with this law, legal process dictated that smuggling cases continue with the Salon Başmemurluğu Binası, İZMİR Customs Guard boat berthed to the pier with its crew Daha sonra deniz hudutlarımızdaki güvenlik ve sahil muhafaza hizmetlerini yürütmek amacıyla, 1886 yılında Jandarma Teşkilatına bağlı olan Kordon Bölükleri oluşturulmuştur. institution was agreed upon, and the Customs Enforcement Organization was founded under the Deposit Office. Afterwards, in order to promote security and carry out coast guard devam eder, kaçakçılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde ceza tecil edilmez ve sürgün cezası uygulanırdı yılında 3015 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Gümrük suspect in custody, and in cases when the suspect be found guilty, the exile sentence be enforced without any suspension. Following the introduction of the Law No in 1936, the Salon Directorate Building, İZMİR CUMHURİYET DÖNEMİ Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında, 1126 ve 1510 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunlar yürürlüğe konulmuş, 1 Ekim 1929 tarihinden itibaren de 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanunla birlikte gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle, kaçakçılık olaylarında artışlar görülmüş ve kaçakçılık olayları özellikle güney sınırlarımızda büyük boyutlara ulaşmıştır. Bunun üzerine, gerek gümrük hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesinin temini ve gerekse deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın izlenmesi, araştırılması, önlenmesi ve karasularımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla, 27 Temmuz 1931 tarihinde kabul edilen 1841 sayılı Kanunla güney sınırlarımızda, yarı askeri bir hüviyet gösteren Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kurulmuş ve 1932 yılından itibaren 1917 sayılı Kanunla, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görevine devam etmiştir. duties along the maritime borders Coastal Divisions were established under the Gendarmerie Force in REPUBLICAN ERA In the early years of the Turkish Republic, the Laws on Prohibition and Pursuit of Smuggling No and 1510 and the Customs Tariff Law No. 1499, dated October 1, 1929, were put into effect. These laws brought higher customs tax rates which resulted in an increase in smuggling activities, especially reaching extreme levels on the southern coasts of Turkey. A quasi-militarily charactered General Command of Customs Guard was founded on the Mediterranean coast with the Law No of July 27, 1931 so as to execute customs services more effectively and to research, pursue and prevent smuggling by sea as well as to ensure the security of Turkey s territorial waters. The Command continued functioning under the General Staff with the Law No as of Meanwhile, legal studies on this issue Muhafaza Umum Kumandanlığı nın emrindeki deniz teşkilatına, askeri kimlik kazandırılmış ve karasularımızda güvenlik ve emniyetin sağlanması görevi bu teşkilata verilmiştir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı görev yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, deniz hudutlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 16 Temmuz 1956 tarihinde kabul edilen 6815 sayılı, Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun un yürürlüğe girmesiyle sınır, kıyı ve karasularımızın korunması ve güvenliği ile kaçakçılığın önlenmesi ve takibi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı na devredilerek bağlısı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı emrine verilmiş ve Gümrük Muhafaza ve Umum Kumandanlığının hukuki varlığı sona erdirilmiştir. Bu tarihten itibaren Samsun, İzmir ve Mersin de Jandarma Maritime Organization under the General Command of Customs Guard gained a military character and it was entrusted with the task of ensuring security and safety within Turkish territorial waters. Until 1956, the General Command of Customs Guard had continued to function under the General Staff relating its duties of ensuring the security of maritime borders and training of the staff, and under the Ministry of Customs and Monopoly in terms of enforcing tariffs. With the Law No on the Transfer of Our Borders, Coasts and Territorial Waters Protection and Anti-Smuggling Activities to the Ministry of Internal Affairs adopted on July 16, 1956, the prevention and pursuit of smuggling, protection and security of the borders, coasts and territorial waters were delegated to the General Command of Gendarmerie under the Ministry of Internal Affairs, thereby the General Command of Customs Guard ceased to exist. Bu arada konuyla ilgili çalışmalara devam edilmiş ve 1932 yılında, continued and the Law on Prohibition and Pursuit of Smuggling Genel Komutanlığına bağlı olarak Jandarma Deniz Bölge It was at this time that the Gendarmerie Regional Sea

11 20 Yan Üst: J-30 Botu kızakta Yan Alt: Akdeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı emrindeki J-30 Botu denize indirilirken (3 Eylül 1975) Top: J-30 Boat on the slipway Bottom: Launching of the J-30 Boat under the command of Gendarmerie Mediterranean Sea Region Command (September 3, 1975) Komutanlıkları kurulmuş, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında bir Deniz Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Başlangıçta Jandarma Deniz Birliklerini Gümrük Bakanlığından temin edilen J-1 sınıfı açık deniz motorları ve açık deniz yelkenli tekneleri oluşturmuştur. Ege Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı 1956 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı emrinde bulunan muhtelif tonaj ve tipteki motorlar Jandarma Genel Komutanlığına devredildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığının 15 Şubat 1957 tarihli emri ile 15 Nisan 1957 tarihinde İzmir Karataş Kız Lisesi karşısındaki kiralık binada Ege Jandarma Deniz Akdeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı emrindeki J-30 Botunun ilk personeli First personnel of the J-30 Boat under the command of Gendarmerie Mediterranean Sea Region Command Bölge Komutanlığı teşekkül ettirilmiş, 9 Nisan 1962 tarihinde Bayraklı daki Jandarma Deniz Tamir Atölyesindeki binaya taşınmıştır. Bu Komutanlığın sorumluluk sahası Türk - Yunan deniz hududundaki Enez den, Muğla-Antalya il deniz hududundaki Kocaçay a kadar uzanan saha olarak belirlenmiştir yılı itibarı ile Ege Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı, sahil güvenlik kapsamında kendisine tevdi edilen görevleri, emrindeki 15 adet Jandarma Botu ile icra etmiştir. Karadeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı Karadeniz de 6815 sayılı Kanun hükümlerinde açıklanan görevleri ifa etmek için 1968 yılında karargahı Samsun da bulunan Commands were founded in Samsun, İzmir and Mersin as subordinate commands, and the Maritime Branch was formed within the General Command of the Gendarmerie headquarters. Initially, Gendarmerie Naval Units were composed of open sea motorboats and sailboats transferred from the Ministry of Customs. Gendarmerie Aegean Sea Region Command Following the transfer of motorboats of various tonnages and types, which were under the command of the Ministry of Customs, to the General Command of Gendarmerie in 1956, the Gendarmerie Aegean Sea Region Command was established in a leased building across from İzmir Karataş Girls High School on April 15, 1957 by the order of General Command of Gendarmerie of February 15, The Command moved to the building in Naval Repair Workshop of Gendarmerie in Bayraklı on April 9, The responsibility area of this Command was determined to be the coast extending from Enez, on the Turkish-Greek maritime border, to Kocaçay, on Muğla- Antalya Provincial coastal border. As of 1975, under the Gendarmerie Aegean Sea Region Command, there were fifteen Gendarmerie boats to carry out coast guard tasks. Gendarmerie Black Sea Region Command The Gendarmerie Black Sea Region Command, with its head- Karadeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı kurulmuştur. Komutanlığın sorumluluk sahası o tarihte Türk-Rus deniz hududundaki Artvin-Kemalpaşa ile Türk-Bulgar deniz hududundaki Beğendik arasında yer alan saha olarak belirlenmiştir yılı itibarı ile Karadeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı, sahil güvenlik kapsamında kendisine tevdi edilen görevleri, emrindeki 8 adet Jandarma Botu ile icra etmiştir. Akdeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı Akdeniz sahillerimizin daha sağlıklı kontrol edilebilmesi amacıyla 15 Temmuz 1971 tarihinde karargahı İçel de olmak üzere Akdeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı kurulmuştur. Komutanlığın sorumluluk sahası Türkiye-Suriye deniz hududundaki Hatay-Güvercinkaya ile Antalya-Muğla il deniz hududundaki Kocaçay arasında yer alan saha olarak belirlenmiştir yılı itibarı ile Akdeniz Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı, sahil güvenlik görevlerini, emrindeki 9 adet Jandarma Botu ile icra etmiştir. quarters in Samsun, was established in the Black Sea Region in 1968 in order to fulfill the duties delegated in the articles of the Law No The area of responsibility was then determined as the area starting from Artvin- Kemalpaşa on the Turkish-USSR maritime border to Beğendik on the Turkish-Bulgarian maritime border. As of 1975, under the Gendarmerie Black Sea Region Command, there were eight Gendarmerie boats to carry out coast guard tasks. Gendarmerie Mediterranean Sea Region Command The Gendarmerie Mediterranean Sea Region Command, with its headquarters in İçel, was established on July 15, 1971 in order to urge stronger control over Mediterranean coasts. Its area of responsibility was drawn as the area starting from Hatay- Güvercinkaya, on the Turkish-Syrian maritime border, to Kocaçay on the border dividing the Antalya and Muğla provinces. As of 1975, under the Gendarmerie Mediterranean Sea Region Command, there were nine Gendarmerie boats to carry out coast guard tasks.

12 22 Yan Üst: 70 tonluk Sahil Güvenlik Botu Yan Alt: Sahil Güvenlik Piket Botu Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulduğu yıl olan1982 deki teşkilat şemasıdır. The Organizational Structure of Coast Guard Command in its first year, Top: A 70-Ton Coast Guard Boat Bottom: A Coast Guard Picket Boat SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ KURULUŞU 1960 lı yılların başlarından itibaren dünya güvenlik ortamında gözlenen değişiklikler, Türkiye nin jeo-stratejik konumu, kıyılarının uzunluğu, denizci bir millet ve denizci bir devlet olma gereğinin dikkate alınması, yeni ve profesyonel bir Sahil Güvenlik Komutanlığına olan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Diğer taraftan, bazı Bakanlıkların karasuları ve deniz ile ilgili hizmetlerinde, kanunlarla çıkarılan çeşitli yasakları uygulayacak yeterli güvenlik güçlerinin bulunmaması da göz önünde bulundurularak, 1967 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması çalışmalarına hız verilmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, 9 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı Kanun kabul edilmiş ve 13 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. Bu değişiklik ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olan Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilmiş ve Sahil Güvenlik Karadeniz, Ege Deniz ve Akdeniz Komutanlıkları adını almıştır. ESTABLISHMENT COMMAND With the changes observed in the international security environment in 1960s, the geostrategic location of Turkey, the length of its coasts, and the prerequisites of being a maritime nation, it soon became clear that the Turkish Republic needed a new and more professional Coast Guard Command. Furthermore, efforts on the establishment of the Coast Guard Command gained pace as of 1967 due to the lack of necessary law enforcement forces that could implement various bans presented by laws under the services of Ministries having duties over territorial waters and seas. As a result of the efforts conducted within this framework, the Coast Guard Command Law No was adopted on July 9, 1982 and the Turkish Coast Guard Command was established after the publication of the law in the Official Gazette on July 13, With this change, the Gendarmerie Regional Sea Commands under the General Command of Gendarmerie was placed under the Turkish Coast Guard Command, and later became Coast Guard Black Sea, Aegean Sea, Mediterranean Sea Commands.

13 24 Yan: Sahil Güvenlik Komutanlığının Karanfil Sk. No.64 teki eski binası Yan Alt: Eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahının lumbarağzı Yan Sayfa, Üst: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Karargah Binası Yan Sayfa, Alt: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve iskelesi ile Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı Side: The former headquarters building of the Coast Guard Command on Karanfil Street No.64 Bottom: The Gateway of the former headquarters building Next Page, Top: The Coast Guard Marmara and Straits Command Headquarters Next Page, Bottom: Coast Guard Marmara and Straits Command, its pier and Coast Guard Supply Center Command Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı binası, 1902 yılında Sultan Vahdettin in Av Köşkü olarak inşa edilmiş, Cumhuriyet döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmıştır yılından itibaren, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bina önündeki iskele, 1988 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Ulaştırma Komutanlığının lağv edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına devredilmiş, yıllarında onarımı yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. The Coast Guard Marmara and Straits Region Command headquarters building initially constructed to serve as a Hunting Lodge for Sultan Vahdeddin in 1902 was later utilized by the Land Forces Command. It has been used as the Coast Guard Marmara and Straits Region Command Headquarters since The pier in front of the building was handed over to the Coast Guard Command after the abrogation of Naval Forces Transportation Command and it was re-commissioned after repair works conducted in Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlamış ancak 2692 sayılı Kanunun birinci geçici madde hükmüne göre 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapması kabul edilmiştir sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun, Marmara ve Boğazlar ın sorumluluğunu Sahil Güvenlik Komutanlığına vermiş olması sonucunda, görevlerin en etkin şekilde yapılabilmesi maksadıyla kuruluş yapısına bir ana-ast komutanlık eklenerek Ekim 1982 ayında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı kurulmuş ve İstanbul Sarıyer de mevcut Tarihi Av The Coast Guard Command started to operate effectively as of September 1, However, it was bound to function under the General Command of Gendarmerie until 1985 in accordance with the provisional article No. 1 of the Law No As the responsibility of Marmara Sea and the Turkish Straits was entrusted with the Coast Guard Command in accordance with the Coast Guard Command Law No. 2692, a main sub-command was added to its organizational structure in order to carry out its duties in the most effective manner. The Coast Guard Marmara and Straits Command was commissioned on October 1982 and Köşkü nde faaliyete geçmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetlerini sürdürebilmesi için Ankara nın merkezi bir yerinde müstakil bir binaya ihtiyaç duyulmuştur. Karanfil Sokak ta Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı İdare Binasının boşaltılacağı belirlenmiş ve bu binanın Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğuna karar verilmesi üzerine, bina Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Binası olarak talep edilmiştir. Başbakanlığın 10 Eylül 1982 tarihli yazısı ile söz konusu binanın mülkiyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiş ve Komutanlık 1 Nisan 1983 tarihinde binaya yerleşmiştir. Komutanlığın kuruluşunu takiben ortaya çıkan lojistik ihtiyaçlar doğrultusunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı bünyesinde İrtibat İkmal Subaylığı teşkil edilmiştir. Daha sonra Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı bünyesine alınan birim Genelkurmay started functioning in the historical imperial Hunting Lodge in Sarıyer, İstanbul. In order for the Coast Guard Command to execute its duties more effectively, a headquarters was required in the center of the capital, Ankara. After the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs had moved from its centrally located building on Karanfil Street, it was considered that the building could meet the needs of this young Command and subsequently it was requested as the Headquarters of the Turkish Coast Guard Command. On September 10, 1982, the ownership of the mentioned property was transferred to the Coast Guard Command with the consent of the Prime Ministry. The Command officially moved into the building on April 1, Following the foundation process, to meet the logistic needs of the Coast Guard Command; the Logistic Liaison Office was formed within the Coast Guard Marmara and Straits Maintenance Support Command.

14 26 Yan: Bir SAR tipi Sahil Güvenlik Botu olan TCSG-72 Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine 1986 yılında katılmıştır Yan Sayfa, Üst: Sahil Güvenlik Deniz Hava Grup Komutanlığı Yan Sayfa, Alt: AB-206 JET RANGER tipi helikopter ile MAULE MX7 tipi uçak Side: TCSG- 72, a Coast Guard SAR Boat, entered the Coast Guard Command inventory in 1986 Next Page, Top: Coast Guard Naval Air Group Command Next Page, Bottom: AB-206 JET RANGER helicopter and MAULE MX7 aircraft Başkanlığının 29 Kasım 1984 tarihli onayı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar İkmal Destek Komutanlığı adını almıştır. 1 Ocak 1985 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşu içerisinde, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı, olağanüstü haller ve savaş halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek silahlı bir güvenlik kuvveti olarak, ülkemizin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimimiz altında bulunan tüm deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır yılında Sahil Güvenlik Ege Komutanlığının Güney Ege sorumluluk alanında faaliyet gösterecek şekilde Sahil Güvenlik Aksaz-Karaağaç Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Komutanlığının Batı Akdeniz sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı oluşturulmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun öngördüğü görevlerin ve bu kanun ile doğrudan veya dolaylı olarak alakalı diğer kanun, yönetmelik, tüzüklerle Sahil Güvenlik Komutanlığına yüklenen sorumlulukların Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ihtisasa dayalı nazari ve uygulamalı eğitimler ile öğretilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı emriyle 13 Haziran 1989 tarihinde Sahil Güvenlik Subsequently, this unit was placed under the auspice of the Coast Guard Marmara and Straits Command and was renamed as the Coast Guard Marmara and Straits Supply Center Command with the approval of the General Staff on November 29, The Coast Guard Command that had functioned under the General Command of Gendarmerie until January 1, 1985, started to function within the cadre and organization of the Turkish Armed Forces. It was attached to the Ministry of Internal Affairs for peacetime coast guard missions. However, it would function under the command of Turkish Naval Forces in wartime and crisis. It functions along all the Turkish coasts, including the internal waters as Marmara Sea, the İstanbul and Çanakkale Straits, seaports, bays, territorial waters, exclusive economic zones and all maritime areas that are under Turkish sovereignty and control in accordance with national and international laws. In 1988, the Coast Guard Aksaz-Karaağaç Group Command was established in order to function within the South Aegean area of the Coast Guard Aegean Sea Command, also was the Coast Guard Antalya Group Command within the West Mediterranean area of the Coast Guard Mediterrenean Sea Command. In order to give the Coast Guard Command staff specialized theoretical and practical training on the duties envisaged in the Coast Guard Command Law, and on the responsibilities entrusted with other laws, regulations (related to the Coast Guard Command Law directly or indirectly), the Coast Guard Training Center Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlısı olarak İzmir de göreve başlamıştır. 6 Mart 1992 tarihinde Sahil Güvenlik Aksaz-Karaağaç Grup Komutanlığının adı Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. 24 Kasım 1992 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Deniz Hava Grup Komutanlığı Cengiz Topel meydanında kurulmuştur. 24 Aralık 1999 tarihinde adı Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı olarak değiştirilmiş, teşkilat yapısı Command began functioning under the Coast Guard Aegean Sea Command on June 13, 1989 by the order of General Staff. Coast Guard Aksaz Karaağaç Group Command was re-named as Coast Guard Marmaris Group Command on March 6, On November 24, 1992, the Coast Guard Naval Air Group Command was established to function under the authority of the Turkish Coast Guard Command Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığından alınan 3 adet AB-206 JET RANGER tipi helikopter ile Aydın Valiliğinden alınan bir adet MAULE MX7 tipi uçak ile faaliyetlerine başlamıştır. MAULE MX7 uçağı 1996 yılında, AB-206 JET RANGER helikopterleri ise 1998 yılında hizmet dışına çıkartılmışlardır. Tek motorlu AB-206 JET RANGER lar genellikle keşif karakol görevleri icra etmiş, ayrıca personel ve malzeme transferi amacıyla da kullanılmışlardır. The Coast Guard Air Command started with only three AB-206 JET RANGER helicopters transferred from the General Command of Gendarmerie and a MAULE MX7 aircraft taken from the Governorship of Aydın. The MAULE MX7 aircraft and AB-206 JET RANGER helicopters were decommissioned in 1996 and 1998, respectively. The single-engine AB-206 JET RANGERs used to perform reconnaissance, patrol duties and also be utilized for transportation of the personnel and equipment.

15 28 Yan: Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığı 1997 yılında Antalya ya intikal etmiştir Yan Sayfa, Sol: Ani müdahale botu olarak inşaa edilen KAAN-15 sınıfı botlar 1999 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girmiştir Yan Sayfa, Sağ Üst: Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı nda konuşludur Yan Sayfa, Sağ Alt: A 109 A II Sahil Güvenlik Helikopteri Side: The Coast Guard Training Center Command moved to Antalya in 1997 Next Page, Left: KAAN- 15 class, which was constructed as rapid response boats, entered into the inventory of the Coast Guard Command as of 1999 Next Page, Top Right: The Coast Guard Air Command, located in İzmir Adnan Menderes Airport Next Page, Bottom Right: A 109 A II Coast Guard Helicopter ise bugünkü haline getirilerek faaliyetlerini 2 Şubat 2001 tarihine and with its own headquarters on Cengiz Topel Airfield. Its name Komutanlığının Sahil Güvenlik Komutanlığı ana ast With this change of deployment, the position of kadar bu meydanda sürdürmüştür yılında Sahil Güvenlik Komutanlığının ana ast komutanlıklarının adları yeniden düzenlenmiş ve bölge komutanlığı olarak aşağıdaki şekilde adlandırılmışlardır; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı 1994 yılında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bağlısı olarak Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı olarak Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı teşkil edilmiştir. Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığı 1 Eylül 1997 tarihinde Genelkurmay Başkanlığının emri ile Antalya ya intikal ederek Antalya Deniz Komutanlığı sınırları içerisinde konuşlanmıştır. Bu konuş değişikliği ile birlikte Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi was changed as Coast Guard Air Group Command on December 24, 1999 and its organizational structure was finalized to the one still in use today. Until February 2, 2001, it continued to operate on Cengiz Topel airfield. In 1993, main sub-commands were named as regional commands: Coast Guard Marmara and Straits Region Command Coast Guard Black Sea Region Command Coast Guard Mediterranean Region Command Coast Guard Aegean Sea Region Command In 1994, the Coast Guard Çanakkale Group Command and the Coast Guard Trabzon Group Command were established under the Coast Guard Marmara and Straits Region Command and the Coast Guard Black Sea Region Command, respectively. The Coast Guard Training Center Command was moved to Antalya by the order of the General Staff on September 1, 1997 and redeployed within the borders of the Antalya Naval Command. bağlısı olarak kuruluştaki yeri de değiştirilmiştir yılında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının Doğu Akdeniz sorumluluk alanında Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı, 1999 yılında da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının Batı Karadeniz sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Bartın Grup Komutanlığı teşkil edilmiş ve göreve başlamıştır. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı İzmir Adnan Menderes Havaalanı nda yapılan tesislere 2 Şubat 2001 tarihinde intikal ederek konuş ve isim değişikliğini tamamlamıştır. Bartın da konuşlu bulunan Sahil Güvenlik Bartın Grup Komutanlığı 5 Ağustos 2002 tarihinde Amasra ya intikal ederek Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı adını almıştır. the Coast Guard Training Center Command in the organizational structure was also changed as a main sub-command of the Coast Guard Command. In 1997, the Coast Guard İskenderun Group Command was established to function within the East Mediterranean area of responsibility of Coast Guard Mediterranean Region Command. In 1999, the Coast Guard Bartın Group Command was established and started functioning within the West Black Sea area of responsibility of Coast Guard Black Sea Region Command. On February 2, 2001 the Coast Guard Air Group Command moved to its new facilities constructed in the İzmir Adnan Menderes Airport, and was renamed as Coast Guard Air Command. The Coast Guard Bartın Group Command located in 24 KASIM 1999 tarihinde A 109 A II helikopteri Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı envanterine girmiştir. TCSG 520 kuyruk numaralı A 109 A II tipi helikopter 2005 yılında hizmet dışına çıkarılmıştır. Arama Kurtarma techizatı bulunmayan iki motorlu helikopter öncelikle pilotların eğitiminin idamesi maksadıyla kullanılmıştır. A 109 A II Helicopter entered the inventory of Coast Guard Air Group Command on November 24, A 109 A II helicopter with tale number TCGS 520 was decommissioned in These twin-engine helicopters without search and rescue gear were primarily utilized for the training of pilots.

16 30 Yan: Sahil Güvenlik Komutanlığının Merasim Sokak taki yeni binası Alt: Cumhuriyet Bayramı nda Sahil Güvenlik Komutanlığı Side: The new headquarters building of the Coast Guard Command on Merasim Street Bottom: The Coast Guard Command Headquarters on Republican Day Sahil Güvenlik Komutanlık ve Karargah Binası giriş katı The Coast Guard Command Headquarters main entrance Sahil Güvenlik Komutanlığının bugün ve gelecekteki personel ihtiyacının karşılanması ve görev etkinliğinin artırılması amacıyla 24 Haziran 2003 tarihinde 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu nda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi müstakil bir yapıya kavuşturulmuştur. Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığı kadro kuruluş değişikliği ile, bünyesinde Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığı oluşturularak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı adını almıştır yılında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar İkmal Destek Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı kuruluşundan çıkarılmasının ardından, Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı adıyla doğrudan Ana Ast Komutanlık olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 6 Ocak 2006 tarihinde Karanfil sokakta bulunan ve 24 yıl Komutanlık karargahı olarak hizmet eden binadan ayrılarak Bakanlıklar Merasim sokakta inşa edilen, görevlerinin önemi ile uyumlu yeni ve modern Komutanlık binasına taşınmıştır. Bartın moved to Amasra on August 5, 2002 and took the name Coast Guard Amasra Group Command. In order to meet the current and foreseen personnel requirements and to increase the effectiveness of the Coast Guard Command, amendments were introduced to the Coast Guard Command Law No on June 24, Following this amendment, the Coast Guard Command gained an independent structure like other military services; Army, Naval Forces, Air Forces and General Command of Gendarmerie. In an extensive restructuring, for training and education requirements, the Coast Guard Training and Education Command was established and branched out to two subcommands; already existing Coast Guard Training Center Command and newly set Coast Guard School Command on January 1, In 2005, the Coast Guard Marmara and Straits Supply Center Command was pulled out of the authority of the Coast Guard Marmara and Straits Region Command and put directly under the Coast Guard Command as a Main Sub-Command with the name Coast Guard Supply Center Command. On the 6th of January,2006, the Coast Guard Command moved from its headquarters of twenty-four years on Karanfil Street to a new and modern building on Merasim Street, Bakanlıklar; a location matching the significance of its duties. Başkent Ankara nın Çankaya İlçesi, Devlet Mahallesi, Merasim Sokak ta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlık ve Karargah Binası; yapı, uygulanan mimari tasarım kriterleri ve inşaat tekniklerine ek olarak, seçilen yapı malzemeleri açısından da Komutanlığın modern yüzünü temsil etmektedir. Komutanlık ve Başkanlıklar kısmı olmak üzere 2 bloktan oluşan bina; Komutanlık Bloğu, 3 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan ibaret olup, başkanlıkların konuşlandığı blok ise 3 bodrum kat, zemin kat ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan m² ve toplam açık alan m² dir. The Coast Guard Command Headquarters Building located on Merasim Street, in the Devlet Quarter of Çankaya Province, in Ankara is representative of the modern face of the Command not only in terms of structure, design criteria and construction techniques implemented but also in terms of the materials used in its construction. The building is comprised of two blocks: The Command Group and Department Heads. The Command Group Block is comprised of 3 floors below ground-level, a ground floor and 3 additional floors. The Block for Department Heads has 3 underground floors, a ground floor as well as 6 upper floors. The closed area is m 2, whereas the open area is m 2.

17 32 AYDAN EROL 4. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI EKMEL TOTRAKAN 5. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI NİYAZİ ULUSOY 6. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI AYDIN CANEL 7. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI 12 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos 1996 AYDAN EROL 4TH COMMANDANT EKMEL TOTRAKAN 5TH COMMANDANT NİYAZİ ULUSOY 6TH COMMANDANT AYDIN CANEL 7TH COMMANDANT 12 August August August August August August August August 1996 Kuruluşundan bu güne Sahil Güvenlik Komutanları Commandants of the Turkish Coast Guard, from the foundation to the present day MUSTAFA TURUNÇOĞLU KURUCU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI İLHAN ARAN 2. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI ÇETİN ERSARI 3. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI ALPER Ç. TEZEREN 8. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI YALÇIN ERTUNA 9. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI ENGİN HEPER 10. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI CAN ERENOĞLU 11. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI 24 Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos Ağustos MUSTAFA TURUNÇOĞLU FOUNDING COMMANDANT İLHAN ARAL 2ND COMMANDANT ÇETİN ERSARI 3RD COMMANDANT ALPER Ç. TEZEREN 8TH COMMANDANT YALÇIN ERTUNA 9TH COMMANDANT ENGİN HEPER 10TH COMMANDANT CAN ERENOĞLU 11TH COMMANDANT 24 August August August August August August August August August August August August August

Türk Hava Kuvvetleri dünyan n ilk askeri havac l k teflkilatlar ndan birisidir.

Türk Hava Kuvvetleri dünyan n ilk askeri havac l k teflkilatlar ndan birisidir. Tarihçe History Öncesi ve İlk Kuruluş Faaliyetleri Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından birisi olan Türk Hava Kuvvetleri nin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk Ordusu nda havacılık

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM

ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008 GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ALMANAK TÜRKİYE 2006-2008: GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE DEMOKRATİK GÖZETİM ISBN 978-605-5832-21-6 TESEV YAYINLARI Editörler: Ali Bayramoğlu, Ahmet

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN Mayıs May 2014 Sayı Issue 34 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy Hindistan ın masal diyarı RACASTAN An exotic river tour in Far East RAJASTHAN Uzakdoğu da egzotik bir nehir turu An exotic river tour

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı