ECCE 38. GENEL KURUL TOPLANTISI (EYLÜL 2003 / MÜNİH)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECCE 38. GENEL KURUL TOPLANTISI (EYLÜL 2003 / MÜNİH)"

Transkript

1 ECCE 38. GENEL KURUL TOPLANTISI (EYLÜL 2003 / MÜNİH) TMH ECCE, 38. GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE PROFESYONEL TANINIRLIK (PROFESSIONAL RECOGNITION) TARTIŞMALARI DAMGASINI VURDU...! ECCE (European Council of Civil Engineers), İnşaat Mühendisleri Avrupa Konseyi nin 38. genel toplantısı 18/19/20 Eylül 2003 tarihlerinde Almanya nın Münih kentinde yapıldı. Odamızı, toplantıda Genel Sekreter Gülay Karaküçük temsil etti. ECCE, Avrupa Birliği (EU) ve Avrupa Gümrük Birliği (EFTA) ülkelerinde inşaat mühendislerini temsil eden organizasyonların (Oda, Birlik, Topluluk vs.) büyük çoğunluğunu bünyesinde barındıran bir yapılanmaya sahip. 22 farklı ülkeden toplam 'i aşan inşaat mühendisini bünyesinde barındıran ve ulusal ölçekli mesleki örgütlerin uluslararası düzeyde birliğini oluşturmakta yılında kurulan ECCE nin amaçları arasında, gerek Avrupa ölçeğinde gerekse ulusal bazda, hükümetlere, resmi kurumlara ve endüstri çevrelerine gereken öneri ve katkılarda bulunmak ve tüm bölgede profesyonel standartların aynı biçimde oluşumunu ve uygulamasını sağlamak yer almaktadır. ECCE bünyesinde yer alan çalışma grupları 5 da mevcut. ana konu çerçevesinde oluşturulmuş durumda olup, bunlar; - Eğitim - Profesyonel tanınırlık - Araştırma geliştirme - Çevre - Bilgi iletişim teknolojileridir. Bunlar dışında; - Ulaşım - Sorumluluk - İnşaat mühendisliği mirası gibi daha alt ölçekte yapılanmalar Türkiye, İMO, bu gruplardan ikisinin içinde yer almakta: Eğitim ve Profesyonel Tanınırlık. Mühendislerin uluslararası dolaşımda mesleki tanınırlıklarının tüm EU ve EFTA ülkerinde aynı koşul ve tanımlarla olması gerektiğinden yola çıkılarak, 2 sene önce Helsinki de alınan bir kararla bir yapılanma oluşturularak çalışma başlatılmıştır. Profesyonel tanınırlık konusunda dünya ölçeğinde bazı anlaşmalar bulunmaktadır. Kısaca değinmek gerekirse bunlar; 1. Washington Accord (Washington Anlaşması) TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /2 55

2 - ABD Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurumu 2. Engineering Mobility Forum (EMF) (Mühendislik Serbest Dolaşım Forumu) - ABD Uluslararası Mühendislik Uygulaması Konseyi - Japonya Profesyonel Mühendisler Kurumu - Malezya Mühendisler Kurumu - Kore Profesyonel Mühendisler Birliği 3. Tripartite Aggrement (Üçlü Anlaşma) - İtalya Ulusal Mühendislik Konseyi - Fransa Ulusal Mühendisler ve Bilim Adamları Konseyi 4. APEC Engineer Framework (APEC Mühendis Çerçevesi) - ABD Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurumu 5. Sydney Accord (Sydney Anlaşması) APEC üyelerinden oluşuyor. Bu anlaşma ve/veya düzenlemelerin içerik ve ECCE-Register/ECCE Kütüğünde yer alacak ve profesyonel tanınırlığı olan inşaat mühendisi tanımı şöyle yapılmaktadır: - 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak veya - 3 yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ülkesindeki akredite etme sorumluluğu olan ulusal yapılardan (kurum/oda/birlik vs.) sağlanan ek-eşdeğer profesyonel eğitimi almış ve belgelemiş olmak. - Kendi ülkesindeki inşaat mühendisleri odasına (veya benzer yapılara, kurum, birlik vs.) üye olmak, bu yapılar tarafından akredite edilmiş olmak. - Minimum 3 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak. uygulama tanımlamaları incelendiğinde benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da içerdiği görülmektedir. Örneğin Washington Accord ve EMF benzer biçimde; - Akredite olmuş veya tanınırlığı olan bir mühendislik eğitiminin tamamlanması, - Her bir deneyim için, kabul eden ülkenin kendi yetkilerine göre değerlendirme yapması, - Mezuniyet sonrası 7 yıllık mesleki deneyim, - Minimum 2 yıllık spesifik bir konuda sorumlu olarak çalışma zorunluluğu, - Sürekli mesleki gelişimin başarılı bir düzeyde sağlanması koşullarını getirirken, Tripartite Aggrement: - Mühendisin gerek kendi ülkesinde gerekse kabul edilen ülkede sicilinin olması, - Akademik eğitimde uygun bir düzeyde bulunabilmek için 3 ile 5 yıl arasında yüksek 56 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /2

3 öğrenim görmüş olması, - Mezuniyet sonrası minimum 4 yıl mesleki deneyime sahip olması, - Kabul eden ülkenin dilini kullanmayı bilmesini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği Mesleki Liyakat Kararnamesi içerisinde, aynen mimarlar ve tıp doktorları için olduğu gibi inşaat mühendisleri için de ayrı bir bölüm olmak ZORUNDADIR. Uluslararası bu farklı tanımların, özellikle de uygulama güçlüklerinin üstesinden gelebilmek amacıyla ECCE bünyesinde başlatılmış olan bu çalışmanın bir diğer önemli kesişme noktası da Avrupa Parlamentosunda yasalaşma hazırlığı yürütülen Profesyonel Tanınırlık konusudur. Avrupa Parlamentosu bünyesinde İtalyan parlamenter Mr. Stefano Zappala bu konuda raportör olarak görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmaların Mr. Zappala ya aktarılması ve İtalyan Ulusal Mühendislik Konseyi nin katkılarıyla ECCE bünyesinde tüm üye ülkelerin katıldıkları karar doğrultusunda girişimler başlatılmıştır. Burada ana amaç, şu anda oldukça karmaşık, detaylı ve bilinmeyenlerin ya da yorumların daha fazla yer aldığı mevcut prosedürler yerine, yalın, net, kısa ve şeffaf koşulların uygulamaya konulacağı yeni bir mühendislik serbest dolaşım tanımının yapılabilmesidir. Bu çerçevede bir ECCE sicil tanımının oluşturulması gerekmiştir. Bu sicil de/kütük de yer alacak ve profesyonel tanınırlığı olan inşaat mühendisi tanımı şöyle yapılmaktadır. - 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak veya - 3 yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ülkesindeki akredite etme sorumluluğu olan ulusal yapılardan (kurum/oda/birlik vs.) sağlanan ek-eşdeğer profesyonel eğitimi almış ve belgelemiş olmak. - Kendi ülkesindeki inşaat mühendisleri odasına (veya benzer yapılara, kurum, birlik vs.) üye olmak, bu yapılar tarafından akredite edilmiş olmak. - Minimum 3 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak. Ayrıca, bu koşulların sadece EU üyesi ülkeler çerçevesinde geçerli olmayıp, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ECCE üyesi olan tüm ülkeleri kapsaması öngörülmektedir. Avrupa Parlamentosu bünyesinde yer alan Uluslararası Pazar ve Hukuk İşleri Komitesi üyesi raportör Mr. Zappala ya 6 Şubat 2003 günü yukarıda ana hatları verilen çerçevede ECCE görüşü ve ECCE nin bu rapora olan desteğini belirtir görüşlerini de içeren mektup iletilmiştir. Ancak, tüm girişimlere rağmen 11 Temmuz 2003 tarihli EU Parlamentosu yeni taslağında öne çıkan görüş; - 3 yıllık bir üniversite eğitimi, - EU üyesi ülkelerin en azından 2/3'nin katıldığı ve tüm EU üyesi ülkelerin meslek düzenlemelerini buna göre yaptığı bir ortak Avrupa/Ulusal Platformu düzenlenmesi olarak "Profesyonel Tanınırlık" konusuna yeni bir yaklaşım getirmiştir. Dolayısıyla EU önerisi 3 yıllık üniversite eğitiminden gayri bir kriter içermeyen bir "Profesyonel Tanınırlık" standardı getirme çabası içindedir. Yukarıda bahsedilen diğer uluslararası anlaşma ve standarlarla mukayese edildiğinde, örneğin 2002 yılında EMF tarafından kurulan "Profesyonel Mühendisler TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /2 57

4 Uluslararası Kütüğü"ne kayıtlı bir mühendisle, EU önerisine göre kurulacak yapıya kayıtlı mühendis arasında, karşılıklı eşitlik kriterlerinin bulunmayacağı açıktır. Kaldı ki, EU üyesi ülkelerin 2/3'si gibi bir çoğunluğun katılımını ve hele ki, bu uygulamanın tüm üye ülkelerde düzenlenebilmesini beklemek büyük bir sorun olarak görünmektedir. Bu noktada bir başka bileşen olarak karşımıza, EU komisyonu ve parlamentosu tarafından da bilinen FEANI (Federation European of National Engineering Associations) / Ulusal Mühendislik Örgütleri Avrupa Federasyonu tarafından "Avrupa Uluslararası Mesleki Uyum" çalışmaları kapsamında EUR-ING tanımı yapılmaktadır. Burada tanımlanan "Avrupa Mühendisi" şartları olarak da, - Ulusal ölçekte kayıtlı olmak, - 3 yıllık yüksek öğrenim, - Minimum 2 yıllık sorumluluk yüklenilmiş mesleki deneyim, - Minimum 2 yıl ek-eğitim (örgün), deneyim veya mesleki eğitim belirtilmektedir. Görüldüğü gibi APEC-mühendisi ile EUR-ING arasında özellikle mesleki deneyim konusu olmak üzere, eğitim açısından da farklılıklar vardır. Bu da Avrupa'nın temel korkusunu açıklamaktadır: EMF-mühendisi kolaylıkla EU ülkelerinde çalışabilirken, resmi olarak daha düşük düzeyde nitelemesi yapılan Avrupa-mühendisleri uluslararası pazarda ve EU üyesi olmayan ülkelerde iş yapamayacaklardır. ECCE, kendi koymuş olduğu tanımlar çerçevesinde hazırlayacağı 2. taslağı üye ülkelerin parlamenterlerine Aralık 2003'te göndermeyi planlamaktadır. Yapılacak çalışmalarla finalize edilecek olan "ECCE-İnşaat Mühendisleri Kütüğü" 2004-Mayıs toplantısı genel kurulunda üyelerin oylarına sunulacaktır. Bundan sonraki hedef ise, 2000 yılı Roma konferansında imza altına alınan "Profesyonel Kodlar" konusundaki çalışmayı hayata geçirmiş olarak, 2004 sonbaharında ECCE-Accord/ECCE-Register'in yayınlanmasını sağlamak ve uygulamasını başlatmaktır. Bu çerçevede ele alınan bir diğer nokta ise, 8 ayrı "Mesleki Liyakat Kararnamesi" (Professional Qualitification Directives) dışında kalmış olan inşaat mühendisliği mesleği için de yeni bir "Mesleki Liyakat Kararnamesi" hazırlanması ve uygulamaya konması gereğidir. Farklı direktifler altında yer alan 8 meslek (ki bunlar genellikle insan sağlığı ve çevre faktörleriyle bağıntılıdır) içinde yer alan tıp doktorları ya da mimarlar kadar inşaat mühendislerinin de mesleklerinin tanımı ve aldıkları karar ve uygulamalarının sonuçları nedeniyle ayrı bir kararname/yönerge altında yer almaları gerekmektedir. Bu konuda Avrupa İnşaat mühendisliği mesleği için de yeni bir "Mesleki Liyakat Kararnamesi" (Professional Qualitification Directives) hazırlanması için ECCE üyelerinin katılımıyla kaleme alınmış ve Avrupa Parlamentosu üyelerine gönderilen mektup. Sayın.. 20 Eylül 2003 Avrupa Parlamentosu Üyesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ AVRUPA KONSEYİ (ECCE), Eylül 2003 tarihlerinde Münih te yapmış olduğu yıllık genel toplantısında aşağıda belirtilen konuda oybirliği ile karar almıştır. 1. İnşaat mühendisleri kendi kişisel kararlarını ve yaratıcı yönlerini de işin içine katarak ve her biri diğerinin tekrarı olmayan bir biçimde hizmet verirler. 2. Vermiş oldukları hizmetin kalitesi, güvenliği ve güvenirliği ancak iş tamamlandıktan sonra test edilebilir. 3. Verilen hizmetin hatalı olması halinde pek çok insanın ölümü de dahil olmak üzere çok vahim sonuçlara neden olabilir. Yukarıdaki görüşler çerçevesinde inşaat mühendisleri için kalite, güvenlik ve güvenirlilik konularında özel tanımlara gerek vardır. Bu nedenle, Avrupa Birliği Mesleki Liyakat Kararnamesi içerisinde, aynen mimarlar ve tıp doktorları için olduğu gibi inşaat mühendisleri için de ayrı bir bölüm olmak ZORUNDADIR. ECCE bu bölümün içeriğine dair katkıda bulunmaya hazırdır. İnşaat mühendisleri tarafından alınmış bu kararın anlaşılamaması, kamu güvenliği ve sağlığı ile ilgili ciddi karışıklıklar yaratan insan yaşamını yaygın ve tükenmeyen bir önemde etkileyen vahim bir hata olacaktır. Saygılarımızla, 58 TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /2

5 Parlamentosu nezdinde girişimlerde bulunulması son ECCE toplantısında karar altına alınmış ve tüm üyelerin katılımıyla kaleme alınan mektup Avrupa Parlamentosu üyelerine gönderilmiştir. Yanda bu mektubun tercüme edilmiş metnini bulacaksınız. Ayrıca Profesyonel Tanınırlık çalışma grubunun başkanı Prof. Dr. Carsten Ahrens tarafından kaleme alınmış, ECCE görüşlerini içeren ve 23 Mayıs 2003 tarihinde raportör Mr. Stefano Zappala ya gönderilmiş mektubun tercümesi de aşağıda yer almaktadır. Profesyonel Tanınırlık çalışma grubunun başkanı Prof. Dr. Carsten Ahrens tarafından kaleme alınmış, ECCE görüşlerini içeren ve 23 Mayıs 2003 tarihinde raportör Mr. Stefano Zappala ya gönderilmiş mektup. Mr. Stefano Zappala Member of European Parliament Batiment Altiero Spinelli 09E246 60, rue Wiertz B-1047 Bruxelles Belgium Sn. Mr. Zappala, 23 Mayıs 2003 Profesyonel Liyakat Tanınırlığı Kararnamesi, com(119) sonuncu taslağa bağlı olarak Avrupa Parlamentosu na öneriler. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) olarak Mesleki Liyakat Tanınırlığı Kararnamesi final taslağı com(119) a bağlı olarak tarafınızca Avrupa Parlamentosu Uluslararası Pazar ve Hukuk İşleri Komitesi için hazırlanmış olan ve JURİ Komitesine sunulan yeni çözüm öneri paketinizi ve dökümanları büyük bir ilgiyle incelemiş ve etüd etmiş bulunuyoruz. ECCE olarak taslağınızla ilgili tüm desteğimizi ifade etmek isteriz. Entelektüel mesleklerin nitelik değerinin geliştirilmesine dair ihtiyaca yönelik bakış açınızı paylaşıyoruz. Aynı şekilde, mevcut Sektörel Kararname lerin yürürlükte kalması, ancak diğer tanımlı meslekler arasında yer almak isteyen mühendislik mesleği gibi yeni Sektörel Kararnameler ile ilgili önerileri de komisyona götürmenin zamanı geldiğine dair görüşlerinize tam destek veriyoruz. Mühendisler Sektörel Kararnamesi taslağının Avrupa Parlamentosunda onaylanarak geçirilmesi yönündeki düşüncelerinize bağlı olarak, mühendislerin niteliklerinin net ve şeffaf olarak tanımlanmaları zorunlu bir sonuçtur. Bu nedenle, ECCE, üyelerinin sahip olması gereken minimum ve gerekli koşulları tanımlayan kararını tarafınıza bildirmek istemektedir. Bu kararda yer alan koşullar; - 4 yıllık akademik öğrenim (veya 3 yıllık diploma+minimum 1 yıllık master derecesi) - Sertifikalandırılmış 3 yıllık profesyonel deneyim - Resmi/devlet sınavı (uygulanılan yerlerde) ve/ veya profesyonel değerlendirme İnşaat mühendisleri olarak vurgulamak istediğimiz bir konu da, yukarıda belirtilen unsurların Bologna Deklarasyonu ile herhangi bir çelişme yaratmadığıdır. Bologna Deklarasyonu, minimum 3 yıllık bir akademik eğitimi belirtirken daha uzun bir akademik periyodu dışında tutmamıştır. Profesyonel etik ve son kullanıcıların güvenliği düşünüldüğünde, ECCE ulusal bazda bir yapı (kurum, oda, örgüt vs.) tarafından profesyonellere ait sicillerin tutulması gerektiğini ek bir talep olarak öngörmektedir. Bu yapı ya da örgüt, profesyonellerin Mesleki Liyakat konusunda sertifikalandırılması ve aynı zamanda, akademik eğitimi akredite edebilme konusunda yetki ile donatılmalıdır. Avrupa Parlamentosu nun Yeni Sektörel Kararnameler konusunda uygulamalarının ne olacağını bilememekle birlikte, ECCE olarak, İtalyan Ulusal Mühendislik Konseyi (CNI) tarafından hazırlanarak Sektör 9 adı altında, Genel Kararname COM(2002)119 a zeyilname olarak sunulmuş bulunan dökümantasyon içeriğini tümüyle paylaştığımızı bildirmek isteriz. Burada ifade etmiş olduğumuz önermelere tam desteğinizi bekler, herhangi bir netleştirme, detaylandırma veya ek bilgi gereksinimi halinde hizmetinizde olduğumuzu bildirmek isteriz. Saygılarımızla ECCE adına Prof. Dr. Carsten Ahrens TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /2 59

YURTDIŞINDAKİ LİSANSLI MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

YURTDIŞINDAKİ LİSANSLI MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ YURTDIŞINDAKİ LİSANSLI MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ Selim BARADAN(*), Gülben ÇALIŞ(**) Özet Türkiye de mühendislerin kayıt altına alınmaları ve projelere imza atabilme yetkileri ile ilgili ilk

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

Uluslararası Meslek Örgütleri ile İlişkiler

Uluslararası Meslek Örgütleri ile İlişkiler Uluslararası Meslek Örgütleri ile İlişkiler Uluslararası Meslek Örgütleri ile İlişkiler 225 Uluslararası Meslek Örgütleri ile İlişkiler Tanzanya heyeti Odamızı ziyaret etti Tanzanya Konut, Yerleşim ve

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ

ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ Dr. Şirin Gülcen EREN Şehir Plancısı e-posta: gulcen8@hotmail.com Anahtar Sözcükler: Mühendis, Hizmet ticareti,

Detaylı

Bolonya Süreci nin Anlaşılması

Bolonya Süreci nin Anlaşılması 1. Giriş Bolonya nın Dışa Açılması: İtalya nın, Bolonya kentinde 1999 yılında Avrupa Yüksek Öğretim Alan ı oluşturmak için bir araya gelen ve o tarihten itibaren söz konusu süreci değerlendirmek üzere

Detaylı

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI. 23 25 Nisan 2010 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI 5 Nisan 00 Ankara EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU İÇİNDEKİLER. Giriş.. Geçmişten Günümüze Veteriner Hekimlik Eğitimi Öğretimi. Durum Analizi.. Dünya

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON. Serap Kahraman, Yıldırım Ertutar, Sadık Can Girgin 1 ÖZET

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON. Serap Kahraman, Yıldırım Ertutar, Sadık Can Girgin 1 ÖZET MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON Serap Kahraman, Yıldırım Ertutar, Sadık Can Girgin 1 ÖZET Sunulan çalışmada; dünyada yirmi, ülkemizde ise son on yıldır gündemde olan mühendislik eğitiminin akreditasyonu

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı Hekimlik bir sanattır Tüm dünyada bazı meslekler, diğerlerinden farklı bir kategoride tanımlanırlar. Bu tanımlama iş veya meslek tanımının

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE *

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * HalilERKAYA** ÖZET Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklentiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı