TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)"

Transkript

1 TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2. Küresel ekonomik krizle mücadelede gösterdiğimiz başarıya dayanarak, kaliteli istihdama dayalı büyümenin tam olarak yeniden sağlanması, finansal sektörün reformu ve sağlamlaştırılması ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli küresel büyümenin sağlanması için bundan sonra atmamız gereken adımlar üzerinde mutabık kaldık. 3. Çabalarımız bugüne kadar olumlu sonuçlar verdi. Benzeri görülmemiş ve küresel ölçekte eşgüdümle belirlenmiş olan mali ve parasal genişleme politikaları, özel talebin ve kredi akışının toparlanmasında temel rol oynamaktadır. Finansal sistemimizin sağlamlığını ve istikrarını artırmak için güçlü adımlar atıyoruz. Uluslararası finansal kuruluşların önemli ölçüde artan kaynakları, krizin dünyanın korunmaya en muhtaç kesimleri üzerindeki etkilerinin kontrol altına alınmasına ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Tamamlanması gerekli olan ve halen devam eden yönetişim ve idare reformları da söz konusu kuruluşların etkinliğini ve ihtiyaca cevap verme kapasitelerini güçlendirecektir. Korumacılığa karşı olan güçlü taahhüdümüzü başarıyla muhafaza ettik. 4. Ancak, ciddi zorluklar halen mevcuttur. Birçok ülkede büyüme oranları eski seviyesine dönmesine rağmen, ekonomik canlanma istikrarsız ve kırılgan bir seyir izlemekte, işsizlik oranları oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte ve krizin toplumsal etkisi hala derin bir şekilde hissedilmektedir. Ekonomik canlanmanın güçlendirilmesi temel önem arz etmektedir. Canlanmanın sürdürülmesi için, özel talebin güçlendirilmesini sağlayacak şartları oluşturmaya çalışırken, mevcut genişletici politikaları uygulamaya da devam etmeliyiz. Aynı zamanda, son gelişmeler, sürdürülebilir bir kamu maliyesinin önemini ve bunu sağlamak için ülke koşullarına göre değişen güvenilir, uygun zamanlı ve büyüme-dostu planların hayata geçirilmesine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Ciddi kamu maliyesi sorunları olan ülkelerin mali uyum planlarını hızlandırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Küresel ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir yolda ilerlemesini teminen bu adımlara küresel talebin yeniden dengeye oturtulması yönündeki çabalar eşlik etmelidir. Finansal kuruluşların bilanço yapılarının güçlendirilmesi ve şeffaflığının artırılması, kredi imkanlarının desteklenmesi ve reel ekonomiyi de kapsayacak şekilde büyümenin hızlandırılması için finansal sistemin onarılması ve reforme edilmesi alanında daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek daha iyi düzenlenmiş ve daha sağlam bir finansal sistem kurmak için yeni adımlar attık. Uluslararası finansal kuruluşların reformlarının tamamlanmasına da acil ihtiyaç vardır. 5. Güçlü bir istihdam artışı yakalamanın ve başta toplumun korunmaya en muhtaç kesimleri olmak üzere vatandaşlarımıza sosyal koruma sağlanmasının önemini dikkate alarak, Nisan 2010 da bir araya gelen Çalışma Bakanlarımızın önerilerini ve OECD işbirliğiyle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan eğitim stratejisini memnuniyetle karşılıyoruz.

2 6. Taahhütlerimizin sorumluluğunu üstlenmeye kararlıyız. Ekonomi Bakanlarımızı ve yetkililerimizi, bu taahhütleri, anlaşmaya varılan takvim içinde bütünüyle uygulamak için gerekli tüm adımları atmak üzere görevlendirdik. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 7. G-20 nin ana önceliği ekonomik toparlanmayı korumak ve güçlendirmek; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin temelini atmak ve finansal sistemlerimizi risklere karşı sağlamlaştırmaktır. Bu kapsamda, bir çok G-20 ülkesi tarafından talebi artırmak ve büyümeyi yeniden dengelemek, kamu maliyesini güçlendirmek ve finansal sistemlerimizi daha dayanıklı ve şeffaf hale getirmek amacıyla atılan adımları ve ortaya konulan taahhütleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bunlar, daha önceki adımlarımızın üzerine inşa edilmiş olup, kolektif refahımıza yapılan önemli bir katkıyı temsil etmektedir. Ekonomik büyümeyi güçlendirmek, güçlü ve kalıcı toparlanmayı sağlamak için işbirliği yapmaya ve uygun adımları atmaya devam edeceğiz. 8. Politika adımlarımızın kolektif tutarlılığını değerlendirmek ve politika çerçevelerimizi güçlendirmek suretiyle ortak amaçlarımızı gerçekleştirmenin yolu Pittsburgh ta başlattığımız Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesidir. 9. Karşılıklı Değerlendirme Sürecimizin ilk aşamasını tamamladık ve daha iyisini yapabileceğimiz sonucuna vardık. IMF ve Dünya Bankası, daha iddialı politika reformlarını içeren bir yolu seçmemiz halinde orta vadede; küresel hasılanın yaklaşık 4 trilyon ABD Doları daha yüksek olacağını, on milyonlarca kişiye ilave istihdam yaratılacağını, Daha fazla insanın yoksulluktan kurtarılacağını ve küresel dengesizliklerin önemli ölçüde azaltılacağını, tahmin etmektedir. En yoksul ülkelerde yaşayanlar da dahil bütün vatandaşlarımızın hayatlarını iyileştirmek üzere atabileceğimiz en önemli adım küresel büyümeyi sürdürülebilir bir biçimde artırmaktır. 10. Toparlanmayı sürdürmek, istihdam yaratmak ve daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi gerçekleştirmeyi teminen uyumlu adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. Bu adımlarımız, ülkelerin durumlarına göre şekillendirilecek ve farklılaşacaktır. Bugün aşağıdaki hususlarda karara vardık: Gelişmiş ülkelerde genişleyici maliye politikasının sürdürülmesi ve büyüme dostu bir mali uyumu gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönemde uygulanacak planların açıklanması. Toparlanmayı sürdürmek, yeni şoklara karşı esneklik sağlamak, yaşlanan nüfusa yönelik sorunları karşılayacak kapasiteye sahip olmak ve gelecek nesillere kamu açığı ve borç mirası bırakmamak için sağlam kamu finansmanı önem taşımaktadır. Mali uyum süreci, özel talepteki toparlanmayı sürdürmek amacıyla dikkatli bir biçimde ayarlanmalıdır. Birçok büyük ekonomideki eşzamanlı mali uyumun ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesi riski bulunmaktadır. Diğer taraftan, gerektiğinde mali uyuma gidilmemesi halinde güvenin azalması ve büyümenin engellenmesi riski mevcuttur. Bu dengeyi yansıtacak şekilde, gelişmiş ekonomiler 2013 yılına kadar mevcut kamu açıklarını en azından yarıya indirmeyi ve kamu borcu/gsyh oranlarını 2016 ya kadar

3 istikrara kavuşturmayı veya düşürmeyi taahhüt etmektedirler. Japonya nın kendine özgü koşullarını dikkate alarak, Japon hükümetinin büyüme stratejisi ile birlikte son dönemde açıkladığı mali uyum planını memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu maliyesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerin mali uyumun hızını artırmaları gerekmektedir. Mali uyum planları, güvenilir olacak, net bir biçimde kamuya açıklanacak, ulusal koşullara göre çeşitlendirilecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecek önlemlere odaklanacaktır. Bazı yükselen piyasa ekonomilerinde sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim reformlarının ilerletilmesi, finansal piyasaların geliştirilmesi, altyapı yatırımları ve kur esnekliğinin artırılması; Tüm G-20 üyelerinde büyümeyi sürdürmek ve artırmak üzere yapısal reformlar gerçekleştirilmesi ve Küresel talebin dengelenmesinde daha çok ilerleme kaydedilmesi. Para politikası, fiyat istikrarını sağlamaya ve bu suretle toparlanmayı desteklemeye devam edecektir. 11. Cari açık veren gelişmiş ülkeler, piyasalarının dışa açıklığını koruyup, ihracatta rekabet edebilirliklerini geliştirirken tasarruflarını artıracak önlemler almalıdır. 12. Cari fazla veren ülkeler, dış talebe bağımlılıklarını azaltacak ve büyümede yerel kaynaklara daha çok odaklanacak reformlar yapacaktır. 13. Gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı ve politikalarımızın düşük gelirli ülkelere olan etkisini dikkate almayı taahhüt ediyoruz. Hem kamu hem de özel sektör kaynaklarından sağlanan kalkınma finansmanını teşvik eden yeni yaklaşımlar da dahil olmak üzere kalkınma finansmanını desteklemeye devam edeceğiz. 14. Bu önlemlerin ulusal düzeyde uygulanması ve tek tek ülkelerin kendine özgü koşullarına göre şekillendirilmeleri gerektiğinin bilincindeyiz. Bu süreci kolaylaştırmak amacıyla ülke bazındaki istişari karşılıklı değerlendirme sürecimizin ikinci aşamasının ulusal ve Avrupa Bölgesi düzeyindeki öneriler çerçevesinde yürütülmesi ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye ulaşmak için her birimizin gerekli ilave tedbirleri açıklaması hususunda anlaşmaya vardık. Finansal Sektör Reformu 15. Ekonomilerimizin ihtiyaçlarına hizmet eden, ahlaki tehlikeyi azaltan, sistemik riskin birikimini sınırlayan güçlü ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi destekleyen daha dayanıklı bir finansal sistem inşa ediyoruz. İhtiyati denetimi güçlendirmek, risk yönetimini geliştirmek, şeffaflığı teşvik etmek ve uluslararası işbirliğini artırmak suretiyle küresel finansal sistemi güçlendirdik. Önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Avrupa İstikrar Mekanizması ve İmkanı nın tamamen uygulanmasını, AB nin Avrupa bankaları için devam etmekte olan stres testlerinin sonuçlarının yayımlanması kararını ve ABD nin finansal reform yasasını memnuniyetle karşılıyoruz. 16. Ancak daha yapılması gereken çok iş bulunmaktadır. Bu kapsamda, finansal sektörü reforme etmek için Vaşington, Londra ve Pittsburgh Zirveleri nde verilmiş taahhütleri, kararlaştırılmış ve hızlandırılan süreler içinde gerçekleştirmek üzere birlikte hareket etmeye söz veriyoruz. Yeni düzenlemelere geçiş süreci, reformların gelişmiş ve yükselen ekonomiler üzerindeki toplam makro ekonomik etkilerini dikkate alacaktır. Aldığımız

4 kararların bütünüyle uygulanmasını sağlamak amacıyla uluslararası değerlendirme ve karşılıklı gözden geçirme süreçlerine yönelik taahhüdümüze bağlıyız. 17. Reform gündemimiz dört ana başlıktan oluşmaktadır. 18. İlk ana başlık, güçlü düzenleme çerçevesidir. Basel Bankacılık Denetim Komitesi nin (BCBS) banka sermayesi ve likiditesi için yeni bir küresel düzene geçiş çalışmalarındaki ilerlemesini değerlendirdik. Basel Bankacılık Denetim Komitesi nin söz konusu çalışmalarını destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bankacılık sistemlerimizin dayanıklılık seviyesini ciddi derecede yükseltecek reformlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yeni düzenlemeler tamamen uygulandığı zaman, sermaye miktarı ciddi bir şekilde artacak ve sermaye kalitesi de önemli bir şekilde iyileştirilecektir. Bu, bankaların son finansal krizle birlikte meydana gelen büyüklükteki baskılara olağanüstü hükümet desteği olmadan karşı koymasını sağlayacaktır. Seul Zirvesinde, yeni sermaye çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılmasını destekliyoruz. G-20 üyelerinin tamamı yeni standartları kabul edecektir. Yeni standartların, ekonomik toparlanmanın sürdürülmesi ile uyumlu olacak ve piyasa bozulmalarını sınırlayacak şekilde aşamalı olarak ve Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ve BCBS nin makro ekonomik etki analizi çerçevesinde belirlenecek geçiş dönemi ile birlikte 2012 sonu itibariyle tamamen hayata geçirilmesi üzerinde anlaşmaya vardık. Kademeli geçiş düzenlemeleri ülkelerin farklı başlangıç noktalarını ve koşullarını yansıtacak olup, yeni standartlara ilişkin başlangıçtaki farklılıklar ülkeler yeni küresel standarda yaklaştıkça azalacaktır. 19. Finansal piyasa alt yapısını, riskten korunma (hedge) fonları, kredi derecelendirme kuruluşları ve tezgah üstü türev ürünlerin şeffaflığını ve gözetimini iyileştirecek güçlü tedbirlerin uygulanmasını uluslararası düzeyde tutarlı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde iyileştirmek için güçlü tedbirlerin uygulanmasını hızlandırmak suretiyle güçlendirmeyi kabul ettik. Yüksek kalitede gelişmiş tek bir küresel muhasebe standartları seti oluşturulmasının ve finansal sektörde sağlıklı bir maaş ve ikramiye (ücretlendirme) sistemi için FSB nin ilgili standartlarının uygulanmasının önemini yeniden vurguladık. 20. İkinci ana başlık, etkin denetimdir. Yeni, daha güçlü kuralların daha etkin gözetim ve denetim ile tamamlanması konusunda anlaştık. FSB yi, başta denetçilerin yetkisi, kapasitesi ve kaynakları ile erken uyarı sistemi de dahil olmak üzere riskin proaktif olarak belirlenmesi ve çözümlenmesi için sahip olunması gereken özel yetkilere ilişkin olanlar olmak üzere gözetim ve denetimin güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler içeren bir raporu Ekim 2010 da Ekonomi Bakanlarımıza ve Merkez Bankası Başkanlarımıza IMF ile iştişare halinde sunması hususunda görevlendirdik. 21. Üçüncü ana başlık sistemik öneme sahip kuruluşların çözümlenmesi ve ele alınmasıdır. Kriz içindeki tüm finansal kuruluşların yeniden yapılandırılmasını veya çözümlenmesini, vergi mükelleflerine maliyet yüklemeden sağlayacak araçlara ve güçlere sahip olduğumuz bir sistem oluşturmak ve uygulamak konusunda taahhütte bulunduk ve söz konusu sistemin uygulanmasına yön verecek ilkeleri kabul ettik. FSB den Seul Zirvesine kadar, sistemik açıdan önemli kuruluşların çözümlenmesi ve bu kuruluşlarla ilgili problemlerin etkin bir şekilde ele alınması için somut politika önerilerini değerlendirip geliştirmesini istedik. Ahlaki tehlike riskinin azaltılması için; etkin çözümleme araçlarını, güçlendirilmiş ihtiyati ve denetim gerekliliklerini ve temel finansal piyasa altyapılarını içeren bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır. Finans sektörünün, ortaya çıktığı yerlerde, finansal sistemin tamir edilmesi ya da kurtarma işlemlerinin

5 finansmanı amacı ile yapılan devlet müdahalelerine ilişkin tüm maliyetlere adil ve önemli katkıda bulunması gerektiği konusunda uzlaşmaya vardık. Bu amaçla çeşitli politika yaklaşımlarının mevcut olduğunun farkındayız. Bazı ülkeler finansal sektöre ilave vergiler getirmektedir. Diğer ülkeler ise farklı yaklaşımlar benimsemektedir. 22. Dördüncü ana başlık şeffaf uluslararası değerlendirme ve karşılıklı gözden geçirme süreçleridir. IMF ve Dünya Bankası nın Finansal Sektör Değerlendirme Programına (FSAP) taahhüdümüzü güçlendirdik ve FSB aracılığıyla yürütülen sağlam ve şeffaf karşılıklı gözden geçirme süreçlerini desteklemeyi taahhüt ettik. İşbirliği yapmayan yetki bölgelerini; vergi cennetleri, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele ve ihtiyati standartlara uyum konusunda yapılan kapsamlı, uyumlu ve şeffaf değerlendirmeler vasıtasıyla ele alıyoruz. Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Kalkınma 23. Uluslararası Finansal Kuruluşlar, IMF tarafından 750 milyar ABD Doları, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları tarafından ise 235 milyar ABD Doları tutarındaki kaynaklar da dahil olmak üzere kritik önemdeki finansmanı harekete geçirerek finansal ve ekonomik krize karşı küresel çapta alınan önlemlerde merkezi bir rol oynamışlardır. Böylece, küresel işbirliğimizin platformları olan bu kuruluşların değeri ortaya konmuştur. 24. Uluslararası Finansal Kuruluşların gelecekte bizler için daha güçlü ortaklar haline gelmelerini sağlamak üzere itibarlarını, meşruiyetlerini ve etkinliklerini artırmayı taahhüt ediyoruz. 25. Bu amaca yönelik olarak, çok taraflı kalkınma bankaları konusunda Pittsburgh Zirvesi nde verdiğimiz taahhüdü yerine getirdik. Söz konusu taahhütler, çok taraflı kalkınma bankalarınca sağlanan finansmanı yaklaşık 2 katına çıkaracak şekilde bankaların sermayelerinde yapılan 350 milyar ABD dolar tutarındaki artışı da içermektedir. Söz konusu yeni sermaye, bu kuruluşların daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin olmalarının temin edilmesi ve bu kuruluşların, yoksulların yaşam koşularının iyileştirilmesi, büyümenin garanti altına alınması, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin ele alınmasına daha fazla odaklanmalarının sağlanması bakımından süreklilik arz eden ve önemli reformlara dahil edilmiştir. 26. Başta Uluslararası Kalkınma Bankası (IDA) ve Afrika Kalkınma Fonu olmak üzere çok taraflı kalkınma bankaları tarafından sunulan imtiyazlı finansman imkanlarının önemli düzeyde artırılmasının sağlanmasına ilişkin taahhüdümüzü yerine getireceğiz. 27. Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ülkelerinin Dünya Bankası ndaki oy gücünü 2008 den bu yana % 4,59 oranında artıracak olan ve banka hissedarlarınca üzerinde mutabakata varılan önemli temsil reformlarını onayladık IMF Kota ve Temsil Reformunun onaylanması ve Borçlanma Amaçlı Yeni Düzenlemelerin (NAB) genişletilmesi hususundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. 29. Pittsburgh da verilen taahhütlere uygun olarak, IMF nin kota reformunu Seul Zirvesi ne kadar tamamlaması ve buna paralel olarak diğer kurumsal yönetişim reformlarını gerçekleştirmesi için halen gerekli olan önemli düzeydeki çalışmaların hızlandırılması için çağrıda bulunduk. 30. Bugün, tüm uluslararası finansal kuruluşların başkanları ve üst yönetimleri için açık, şeffaf ve liyakate dayalı seçim süreçleri getirilmesi hususunda daha önce vermiş

6 olduğumuz taahhüdümüzü genişletiyoruz. Daha kapsamlı reformlar çerçevesinde, seçim süreçlerini Seul Zirvesi ne kadar güçlendireceğiz. 31. Ekonomi Bakanlarımızı ve Merkez Bankası Başkanlarımızı Seul Zirvesi nde görüşülmek üzere, küresel finansal güvenlik ağlarını güçlendirmek için politika seçenekleri hazırlamakla görevlendirmek hususunda anlaştık. Hedefimiz daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem inşa etmektir. 32. Haiti halkı ile birlikteyiz ve Haiti nin uluslararası finansal kuruluşlara olan borçlarının tümüyle iptali de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan imar yardımlarını sağlıyoruz. Haiti Yeniden İmar Fonunun kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 33. KOBİ Finansmanı Yarışmasını başlattık ve kazanan önerilerin uygulanabilmesi için çok taraflı kalkınma bankalarının güçlü desteği de dahil olmak üzere kaynakları harekete geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Finansal hizmetlerin tabana yayılması için yenilikçi bir ilkeler seti geliştirdik. 34. Tarım ve Gıda Güvenliği için Küresel Ortaklığın uygulamasına devam edilmesinde önemli bir adım olan ve gıda güvenliğine yönelik Pittsburgh taahhüdümüz kapsamında yer alan Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı nın (GAFSP) başlatılmasını olumlu karşılıyor, daha fazla katkı yapılması için çağrıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde tarımsal yenilikçilik alanında özel sektörü desteklemek üzere yenilikçi, sonuç odaklı mekanizmalar bulmayı taahhüt ediyoruz. L Aquila İnisiyatifi nin tam olarak uygulanması ve ilkelerinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Korumacılıkla Mücadele ve Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesi 35. Küresel ekonomik kriz, yetmiş yıldan fazla bir süredir ticarette görülen en sert düşüşe neden olurken, G-20 ülkeleri pazarlarını ticaret ve yatırımların sunduğu fırsatlara açık tutmayı tercih etmişlerdir. Bu doğru bir seçim olmuştur. 36. Bu bağlamda, yatırımlara veya mal ve hizmet ticaretine yeni engeller konulmasından veya var olan engellerin artırılmasından, yeni ihracat kısıtlamalarından veya Dünya Ticaret Örgütü ne (DTÖ) ters düşen ihracat teşvik önlemlerinden kaçınılması ve ortaya çıkmaları halinde söz konusu önlemlerin düzeltilmesi yönündeki taahhüdümüzü 2013 yılı sonuna kadar, önümüzdeki üç yıl için olmak üzere yeniliyoruz. Maliye politikası ve finansal sektörü desteklemek amacıyla uygulanan önlemler dahil, yurtiçine dönük politika eylemlerimizin ticaret ve yatırımlar üzerindeki her türlü olumsuz etkisini en aza indireceğiz. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), OECD, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) nı; bu konudaki görevleri çerçevesinde, taahhütlerdeki durumu üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuna raporlamak suretiyle gelişmeleri izlemeye çağırıyoruz. 37. Açık piyasalar, büyüme ve istihdam yaratılmasının desteklenmesi ve Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için G-20 Çerçevesi kapsamındaki hedeflerimize ulaşabilmemiz bakımından çok önemli rol oynamaktadır. OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Bankası ve DTÖ yü serbest ticaretin istihdam ve büyüme üzerindeki olumlu etkileri hakkında Seul Zirvesi ne rapor sunmaları için göreve çağırıyoruz. 38. Bu nedenle, DTÖ Doha Kalkınma Müzakerelerinin, misyonuna uygun ve bugüne kadarki ilerlemeleri esas alacak şekilde bir an önce dengeli ve başarılı bir sonuca

7 ulaştırılmasına yönelik desteğimizi yineliyoruz. Temsilcilerimizi tüm müzakere kanallarını kullanmak suretiyle bu hedefi gerçekleştirmeleri ve söz konusu müzakerelerin durumunu ve geleceğini ele alacağımız Seul de gerçekleşecek bir sonraki toplantımızda sunulmak üzere kaydedilen ilerlemeleri rapor etmeleri yönünde görevlendiriyoruz. 39. Ticaret İçin Yardım konusundaki ivmeyi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda, Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankaları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara, dünya ticaretini canlandırmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasının desteklenmesi ve kapasitelerinin artırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Diğer Konular ve Önümüzdeki Gündem: 40. Yolsuzluğun piyasa bütünlüğünü tehdit ettiği, adil rekabeti zayıflattığı, kaynak dağılımını bozduğu, kamuoyunun güvenini yok ettiği ve hukuk devletini çürüttüğü hususunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi nin (UNCAC) tüm G-20 üyeleri tarafından onaylanmasını ve tam olarak uygulanmasını talep ediyor, diğer ülkeleri de aynısını yapmaya teşvik ediyoruz. UNCAC ın hükümleri uyarınca, gözden geçirilen hususları tam olarak uygulayacağız. Yolsuzluğun ele alınması konusunda Pittsburgh dan bu yana kaydedilen ilerlemeye dayanarak, bir Çalışma Grubu kurulmasını kararlaştırdık. Söz konusu Çalışma Grubu, G-20 nin yolsuzlukla mücadele için uluslararası çabalara nasıl pratik ve değerli katkılar yapmaya devam edebileceği ve rüşvetle mücadeleye ilişkin etkin ve güçlü kuralların kabul edilmesini ve uygulanmasını, kamuda ve özel sektörde rüşvetle mücadele edilmesini, yolsuzluğa bulaşmış kişilerin küresel finansal sistemlere erişiminin önlenmesini, vize reddi, sınır dışı etme ve varlık geri kazanımında işbirliğini ve yolsuzluğa karşı çıkan muhbirlerin korunmasını içeren, ancak bunlarla da sınırlı kalmayan önemli alanlarda nasıl öncülük edebileceği hususunda Kore de liderlerin dikkatine sunulmak üzere kapsamlı tavsiyeler hazırlayacaktır. 41. Yeşil toparlanma ve sürdürülebilir küresel büyüme konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz. Kopenhag Mutabakatı ile ilgili çalışmalarda bulunmuş G-20 ülkeleri, bu anlaşmaya ve söz konusu anlaşmanın uygulanmasına olan desteklerini teyit etmekte olup, diğer ülkelere bu anlaşmaya uymaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Objektif hükümleri ve ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ile ilgili kapasiteler gibi prensipler temelinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki müzakerelerde yer almayı taahhüt ediyoruz ve Cancun Konferanslarında kapsayıcı bir süreç yoluyla başarılı bir sonuç alınması için kararlıyız. 29 Kasım-20 Aralık 2010 tarihlerinde Cancun da düzenlenecek olan 16. Taraflar Konferansı nın (COP 16) evsahipliğini üstlenecek olması dolayısıyla Meksika ya teşekkür ediyor ve Meksika nın müzakereleri kolaylaştırmak için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Diğer görevlerinin yanında, yenilikçi finansmanın keşfini sağlayan BM Genel Sekreterinin İklim Değişikliği Finansmanı konusundaki Yüksek Düzeyli Danışma Grubu nun sonuç raporunu bekliyoruz. 42. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası ndan gelen enerji sübvansiyonlarıyla ilgili raporu takdirle not ediyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanlarının, kırılgan kesimi ve

8 bunların kalkınma ihtiyaçlarını dikkate alarak, orta vadede aşırı tüketimi tetikleyen verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonel bir hale getirilmesi ve aşamalı olarak kaldırılması için ulusal koşullara dayalı uygulama stratejileri ve zaman çizelgeleri hazırlanması yönündeki çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz. Ülkeye özgü stratejilerin sürekli ve tam olarak uygulanmasını teşvik ediyoruz ve önümüzdeki zirvelerde bu taahhüdün yerine getirilmesi yönündeki ilerlemeyi gözden geçireceğiz. 43. Meksika Körfezi ndeki son petrol sızıntısının ardından denizleri kirlilikten korumak, açık denizde petrol arama ve geliştirme ile ilgili kazaları önlemek ve bu kazaların sonuçlarını bertaraf etmek için, ulaştırma konusunda olduğu gibi en iyi uygulamaları birbirimizle paylaşma ihtiyacını kabul ediyoruz un kalkınma konuları bağlamında önemli bir yıl olduğunun farkındayız Eylül ayında yapılacak Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG) Yüksek Düzeyli Toplantısı, 2015 yılına kadar MDG lerin yerine getirilmesi için eylemler üzerinde uzlaşı sağlanması, küresel kalkınma gündeminin ve küresel ortaklığın teyit edilmesi ve en yoksul ülkelerin desteklenmesine yönelik taahhütlerimizin teyit edilmesi için önemli bir fırsat teşkil edecektir. 45. Bu çerçevede en az gelişmiş ülkelerin küresel ekonomik sistemin aktif katılımcıları haline getirilmeleri ve sistemden fayda sağlamaları için bu ülkelerle birlikte çalışılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ye Haziran 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansına ev sahipliği yapma kararından ötürü teşekkür ediyoruz. 46. Küresel Nabız Girişimi nin ara dönem raporunu memnuniyetle karşılıyor ve raporun güncellenmesini bekliyoruz. 47. Gelişmişlik farkları ile yoksulluğun azaltılması; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanması ve herkes için daha dayanıklı ve sağlıklı bir küresel ekonominin oluşturulması yönündeki kapsamlı hedefimiz bakımından tamamlayıcıdır. Bu bağlamda, bir Kalkınma Çalışma Grubu kurulması ve bu gruba G-20 nin ekonomik büyümeyi ve dayanıklılığı destekleme yönündeki önlemlere odaklanmasıyla uyum gösterecek şekilde Seul Zirvesi nde kabul edilmek üzere bir kalkınma gündeminin ve çok-yıllı eylem planlarının değerlendirmesini yapmak üzere görev verilmesi hususunda mutabık kaldık. 48. Gelecek sefer Kasım 2010 tarihlerinde Seul/Kore de buluşacağız Kasım ayında Fransa, 2012 de ise Meksika nın başkanlığında bir araya geleceğiz. 49. Kanada ya Toronto Zirvesine başarıyla ev sahipliği yapmış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz.

9 Ek-I Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi 1. Vaşington, Londra ve Pittsburg Zirvelerinde mutabakata varılan olağanüstü ve son derece koordineli politika tedbirlerinin bir sonucu olarak, küresel ekonomi beklenenden daha hızlı toparlanmaktadır. Son iki yıldaki kararlı ve benzeri görülmemiş tedbirlerimiz ekonomik daralmayı sınırlamış ve toparlanmayı teşvik etmiştir. 2. Ancak, riskler hala mevcuttur. İşsizlik, pek çok G-20 ülkesinde kabul edilemez ölçüde yüksek düzeydedir. G-20 ülkelerindeki toparlanma; hem gelişmiş ekonomilerin kendi arasında hem de gelişmiş ekonomiler ile yükselen piyasa ekonomileri arasında eşit seviyede değildir. Bu durum, devam eden ekonomik genişleme için risk teşkil etmektedir. İlave politika tedbirlerinin alınmaması durumunda, küresel dengesizliklerin tekrar artması riski bulunmaktadır. Finansal sektörün iyileştirilmesi ve reformu alanında önemli ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte, finansal piyasalar hala kırılgandır ve kredi akışındaki düzelme hala sınırlı düzeydedir. Bazı ülkelerin büyük mali açıklara ve artan borç düzeylerine ilişkin kaygılar da belirsizliklerin ve finansal piyasalarda dalgalanmaların kaynağı olmuştur. 3. G-20 nin ana önceliği ekonomik toparlanmayı korumak ve güçlendirmek ve finansal sistemlerin risklere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak dahil olmak üzere, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin temelini atmaktır. Bu nedenle, çeşitli G-20 ülkelerinde alınan tedbirleri ve verilen taahhütleri memnuniyetle karşılıyoruz. Son dönemde alınan önlemler arasındaki, Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması ve İmkanı nın bütünüyle uygulanmasından, AB nin Avrupa daki bankalara uygulanmakta olan test sonuçlarını kamuya açıklama kararından ve çeşitli G-20 ülkeleri tarafından son dönemde açıklanan mali uyum planları ve hedeflerinden özellikle memnuniyet duymaktayız. Bunlar, daha önceki tedbirlerimizi devam ettirmemize imkan sağlamakta ve kolektif refahımıza yapılan önemli katkıları göstermektedir. Ekonomik büyümeyi güçlendirmek, güçlü ve kalıcı toparlanmayı sağlamak için işbirliği yapmaya ve uygun adımları atmaya devam edeceğiz. 4. Ortak amaçlarımızı gerçekleştirmenin yolu Pittsburgh ta başlattığımız Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme çerçevesidir. Küresel ekonominin genel sıhhatinin güvence altına alınması G-20 ülkelerinin tüm dünyaya karşı sorumluluğudur. Ortak amaçlarımıza ulaşmak için politikalarımızın kolektif olarak tutarlılığını değerlendirmeyi ve politika çerçevelerimizi güçlendirmeyi taahhüt ettik. Kolektif politika adımlarımız sayesinde büyümenin sürmesini, daha dengeli olmasını, tüm ülkelerle bölgeler arasında paylaşılmasını ve kalkınma hedeflerimiz ile tutarlı olmasını sağlayacağız. 5. Karşılıklı Değerlendirme Sürecimizin ilk aşamasını tamamladık. Pittsburgh da talep ettiğimiz gibi, G-20 Ekonomi Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları; IMF, Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve diğer uluslararası kuruluşların desteği ile politika çerçevelerimizin kolektif tutarlılığını ve alternatif politika senaryoları altında küresel ekonomik görünüme ilişkin ihtimalleri değerlendirdiler. 6. Bu değerlendirmeye göre, koordineli politikalar uygulanmaması halinde, küresel çıktı düzeyi kriz öncesi trendinin altında kalabilecek; işsizlik pek çok ülkede kriz öncesi

10 düzeylerin üzerinde kalmaya devam edecek; bazı gelişmiş ekonomilerdeki mali açıklar ve borç seviyesi kabul edilemez ölçüde yüksek düzeylere ulaşacak ve kriz sırasında azalmış olan küresel dengesizlikler tekrar artacaktır. Bunlara ilave olarak, bu görünüm ciddi aşağı yönlü risklere tabidir. 7. Bundan çok daha iyisini yapabileceğimiz sonucuna vardık. IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan analizler daha iddialı politika reformlarını içeren bir yolu seçmemiz halinde orta vadede; küresel hasılanın 4 trilyon ABD Doları daha yüksek olabileceğini, 52 milyon civarında ilave istihdam yaratılabileceğini, 90 milyona yakın insanın yoksulluktan kurtarılabileceğini ve Küresel dengesizliklerin önemli ölçüde azalabileceğini ortaya koymaktadır. Koordineli bir şekilde hareket edersek, tüm bölgeler şimdi ve gelecekte daha iyi durumda olacaktır. En yoksul ülkelerde yaşayanlar da dahil herkesin hayatını iyileştirmek için atabileceğimiz en önemli adım küresel büyümeyi sürdürülebilir bir biçimde artırmaktır. 8. Toparlanmayı sürdürmek, istihdam yaratmak ve daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla uyumlu adımlar atmayı taahhüt ediyoruz. Bu adımlar, ülkelerin durumlarına göre değişiklik gösterecek ve şekillendirilecektir. Bugün; gelişmiş ekonomilerde genişleyici maliye politikası önlemlerini sürdürmek ve büyüme dostu bir mali uyumu gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönemde uygulanacak planları açıklamak, bazı yükselen piyasa ekonomilerinde sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmek, kurumsal yönetim reformlarını genişletmek, finansal piyasaları geliştirmek, altyapı harcamalarını yükseltmek ve kur esnekliğini artırmak, Büyüme perspektifimizi sürdürmek ve iyileştirmek üzere tüm G-20 ülkelerinde yapısal reformları hayata geçirmek ve Küresel talebin dengelenmesinde daha fazla ilerleme kaydetmek hususları üzerinde anlaştık. Para politikası, fiyat istikrarını sağlamaya ve bu suretle toparlanmayı desteklemeye devam edecektir. 9. Gelişmiş ülkelerde genişleyici maliye politikasının sürdürülmesi ve büyüme dostu bir mali uyumu gerçekleştirmek üzere önümüzdeki dönemde uygulanacak planların açıklanması hususunda mutabık kaldık. Toparlanmayı sürdürmek, yeni şoklara karşı esneklik sağlamak, yaşlanan nüfuslara yönelik sorunları karşılayacak kapasiteye sahip olmak ve gelecek nesillere bir açık ve borç mirası bırakmamak için sağlam kamu finansmanı önem taşımaktadır. Mali uyum patikası, özel talepteki toparlanmayı sürdürmek amacıyla dikkatli bir biçimde ayarlanmalıdır. Birçok büyük ekonomideki eşzamanlı mali uyumun ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesi riski bulunmaktadır. Gerekli olduğu takdirde mali uyuma gidilmemesi durumunda güven azalması ve büyümenin engellenmesi riski de mevcuttur. Bu dengeyi yansıtacak şekilde gelişmiş ekonomiler 2013 yılına kadar mevcut kamu açıklarını yarıya indirmeyi ve kamu borcu/gsyh oranlarını 2016 ya kadar istikrara kavuşturmayı veya düşen bir patikaya oturtmayı taahhüt etmektedirler. Japonya nın kendine özgü koşullarını dikkate alarak, Japon hükümetinin yakın zamanda büyüme stratejisiyle birlikte açıklamış olduğu mali uyum planını memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu maliyesinde ciddi sorunlarla karşı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı