1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ )"

Transkript

1 1) RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA ( ÖNEMLİ - SÜRELİ ) Ekonomi Bakanlığı ndan alınan yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu na (RF) bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, söz konusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden Rusya Federasyonu na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF makamlarına iletildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, GTHB tarafından 2015 yılı Haziran ayı itibariyle güncellenerek Bakanlıklarına iletilen ve 581 firmadan oluşan Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi ile 186 firmadan müteşekkil ekli Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi nin RF makamlarınca onaylanmasını müteakip kesinleneceği ve anılan listede yer almak isteyen firmalardan alınan taahhütnamelerin GTHB tarafından revize edildiği, 1 Ağustos 2015 tarihine revize edilmiş taahhütnamelerini GTHB ye iletmeyen firmaların Haziran ayı güncellemesinde liste haricinde bırakılacağı kaydedilmektedir. Bu kapsamda, GTHB tarafından muhtelif sebeplerle liste dışı bırakılan firmalar ile listeye girme talepleri olumlu karşılanmayan firmalara ait listeler ekte olup, 2015 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evraklarının en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı na gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: ) iletilmesi rica olunur. 2) ÇHC / ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI T.C. Ekonomi Bakanlığı nın tarihli yazısında aynen; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından ülkemiz menşeli Poliakrilonitril Elyaf ( , ve Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için ÇHC li ilgili ürün üreticileri tarafından ÇHC Ticaret Bakanlığı na (MOFCOM) başvuruda bulunulduğu ve açılması muhtemel bir soruşturmada ihracatçılarımızın dikkat etmelerinde fayda mütalaa edilen hususlara daha önce dikkat çekilmişti. Bu defa, Pekin Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, ÇHC tarafından Japonya, Güney Kore ve ülkemiz menşeli Poliakrilonitril Elyaf (mezkûr GTPlerde yer alan) ithalatına karşı anılan soruşturma 14 Temmuz 2015 tarihinde başlatılmıştır. Bahse konu soruşturmaya istinaden MOFCOM tarafından yapılan açılış bildiriminin İngilizceye tercüme edilmiş hali ekte yer almaktadır. Buna göre, soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı firmalarımızın 14 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 20 gün içerisinde ekte yer alan kayıt 2

2 formunu Çince olarak doldurarak ( gizli versiyon ve gizli olmayan versiyon olarak iki nüsha halinde) açılış bildiriminin sonunda iletişim bilgileri yer alan soruşturma otoritelerine iletmeleri beklenmektedir. Bildirimde ayrıca, soruşturma konusu ürünün kapsamına, şikayetçilere, soruşturmaya tabi ülkelere ilişkin ön yorumların ve olabilecek soruların yazılı olarak aynı süre içerisinde MOFCOM a iletilebileceği belirtilmektedir. DTÖ Anti-Damping Anlaşması nın 6.1. maddesi uyarınca MOFCOM tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formları (questionnaire) gönderilecektir. Açılış bildiriminin 6. Methods of investigation başlıklı kısmında mezkûr soru formlarının soruşturmaya taraf olma süresinin bitiminden sonraki 10 gün içerisinde MOFCOM tarafından ilgili ihracatçı firmalara iletileceği ifade edilmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması (örneğin soruşturmanın ilk safhasının Ramazan Bayramı na denk gelmesi veya talep edilen bilgilerin Çince olarak talep edilmesinden kaynaklanan tercüme sıkıntıları gibi) ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilmektedir. Açılış bildiriminin 8. Consequences of Non-Cooperation başlıklı kısmında belirtildiği üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır. Yukarıda belirtilenler ışığında, gizlilik şartlarının, MOFCOM ile iletişime geçilmesinde izlenecek yolların ve sürelere ilişkin olarak açılış bildiriminde yer alan tüm hususların firmalarımızca detaylı biçimde incelenmesinde fayda mütalaa edilmektedir. Yürütülmekte olan anti damping soruşturmasının açılış bildirim tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde (en geç 14 Ocak 2017 ye kadar) sona ermesi beklenmektedir. denilmektedir. 3) ABD GTS PROGRAMI HAKKINDA Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamasının 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylandığı, 31 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı ve 29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinin daha önce duyuruldu bu defa; bazı gelişme yolundaki ülkelerden ithal edilen seçilmiş ürünlerin gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmasına imkân veren GTS rejimi kapsamında her yıl rekabet ihtiyacı sınırlarına (Competitive Need Limitations-CNLs) ilişkin olarak ürün kapsamının gözden geçirildiği; bu çerçevede, bir ürünün GTS muafiyetinin, ABD'nin faydalanıcı ülkeden yaptığı ithalatının söz konusu üründeki toplam ithalatının %50'sini veya değer bazında 165 milyon doları geçtiği durumda ve herhangi bir istisna alınmaması halinde sona erdiği; "Federal Register ın 6 Temmuz 2015 tarih ve 80 sayılı nüshasında yayımlanan bir örneği ekli (Ek-1) duyurusuna göre 2014 yılı ithalat verileri esas alınarak "CNLs kapsamında GTS rejiminin gözden geçirme sürecinin 3

3 başlatılmış olduğu, gelişme yolundaki faydalanıcı ülkelerin 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) nezdinde bazı ürünler bakımından "CNLs den istisna talebi başvurusunda bulunabileceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu süre zarfında, - De-minimis muafiyeti ("de-minimis waiver ), - GTS'den faydalanmayan ürünlerin rejim kapsamına alınması ("redesignation ), - "CNLs istisnasının iptali ("CNL waiver revocation ), - En Az Gelişmiş Ülkelerden yapılacak 5 kalem pamuk ürünün GTS listesine dahil edilmesi, hususlarında da yazılı yorumların sunulabileceği, Ayrıca; yılında ülkemizin ABD'ye tek kalemde 165 milyon dolar üzerinde ihracatı olan bir ürün bulunmamakla beraber, söz konusu %50'lik "CNLs kriterini aşan bazı ürünler bakımından istisna talebinin gündeme gelebileceği, - Bu çerçevede, ilgili üründe ABD'nin faydalanıcı ülkeden ithalatı tüm ülkelerden ithalatının oran olarak %50'sini geçtiği ürünlerde, söz konusu ithalatın değer olarak 22 milyon doları aşmadığı hallerde "de-minimis muafiyeti herhangi bir ön başvuru yapılmaksızın doğrudan yansıtılacağı, ülkemiz menşeli ithalatta söz konusu istisnadan faydalanacak ürünlerin ekte sunulduğu (Ek-2/Liste II), - Önceki yılda GTS'den yararlanamayan bununla birlikte son takvim yılında ithalatın eşiklerini aşmadığı tespit edilen ürünlerin yeniden rejim kapsamına alınması hususu ("redesignation ) ise prosedürlere uygun olarak yapılacak başvurular çerçevesinde değerlendirileceği, ülkemizden ithalatta söz konusu istisnadan faydalanılmasını teminen başvuru yapılabilecek ürünler arasında; ABD Armonize Tarife Sistemi'nin (HTS) (geçici olarak konserve edilmiş kapari), (kekik), (ağırlığı 2kg.dan fazla çikolata), (ekmekçi mamulleri karışımları), (kayısı pulpu), (konserve incir), (traverten), ve (yontulmuş kesilmiş travertenden eşya), (kıymetli metalden mücevherci eşyası), (rafine edilmiş bakırdan teller) ve (bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatları) pozisyonlarının yer aldığı (Ek-2/Liste III), - USTR tarafından tanınan "CNLs muafiyeti, değişen şartlar nedeniyle ihtiyaç olmadığına Başkan tarafından kanaat getirilene kadar yürürlükte kalmakla beraber, 5 yıldan uzun süredir "CNLs muafiyeti kapsamında GTS rejiminden faydalanan herhangi bir ürünün toplam ithalattaki payının %75'i geçmesi halinde söz konusu muafiyetin geri alınmakta olduğu, ("CNL waiver revocation ) bu kapsamda, 2008 ve 2009 yıllarından bu yana "CNLs muafiyetinden yararlanan HTS pozisyonlu bakır kablo ve HTS pozisyonlu bakır kablo ürünlerinin ülkemizden ithalatı söz konusu %75 ithalat eşiğini geçtiğinden GTS kapsamından çıkarılması hususunun gündeme geleceği (Ek-2/Liste IV), söz konusu ürünlerde de ek muafiyet başvursuunda bulunulmasının mümkün bulunduğu, 4

4 - Sonuç itibariyle, 2014 yılında "CNLs kriterlerini aşan ürünlerin 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren GTS rejimi kapsamından çıkarılacağı; USTR nezdinde yukarıda bahsedilen "CNLs kriterlerinden muafiyet talebi başvuruları, tüm yazılı yorum ve 11 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilecek kamu dinlemesine katılım taleplerinin 31 Temmuz 2015 tarihine kadar yapılabileceği, kamu dinleme toplantısı sonrası yorum ve değerlendirmelerin sunum tarihinin ise 18 Ağustos 2015 olarak belirlendiği, - Bahse konu yazıda devamla, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden, GTS konusunda Amerika'da faaliyet gösteren Danışmanlık şirketleri yetkililerinin Ticaret Müşavirliğimizle gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre; - Başvuruların ayrıntılı bir şekilde profesyonel bir yöntemle hazırlanması gerektiği, zira ihracatçı firmalar, İhracatçı Birlikleri, ithalatçı firmalar ve üreticiler tarafından olumlu ya da olumsuz anlamda başvuru yapılabileceği, - "Süper CNL grubunda (CNL Revocation) yer alan ülkemize ait iki ürünün CNL muafiyetinin devamı için bu ürünlerin henüz rekabete hazır olmadığı, GTS olmaksızın ayakta kalamayacağı ve üreticisinin sıkıntıya düşeceği gibi hususların detaylı bir şekilde başvuru metninde yer alması gerektiği, - Yine aynı şekilde bahse konu iki üründe GTS'nin askıda olduğu iki sene boyunca yürürlükte olan gümrük vergisi yükünü fiyat kırarak ihracatçının mı, yoksa ABD'li ithalatçının mı üstlendiğinin yapılacak başvuruda önemli unsurlardan biri olduğu, - GTS yıllık değerlendirmelerinde başvuruya konu ürüne ilişkin incelemenin yanı sıra ilgili ülkenin fikri mülkiyet ( IP) haklarının korunması, pazara giriş koşulları ve işçi haklarının korunması gibi alanlardaki uygulamaların da dikkate alındığı, örneğin; Endonezya'nın bir ürüne ilişkin başvurusunun IP konusundaki olumsuz uygulamaları sebebiyle reddedildiği, - USTR kaynaklı bilgiye göre ise 2014 yılı inceleme süresinin önceki yıllara nazaran çok kısa olması sebebiyle "de-minimis kapsamındaki ürünlere otomatik olarak CNL muafiyeti tanınacak (liste II) olması, ancak Liste III kapsamındaki ürünlerin tekrar GTS kapsamına alınmasının reddedileceği, bu çerçevede "Super CNL Başvurusuna ağırlık verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, - Ayrıca 2015 yılı GTS gözden geçirme çalışmalarına ilişkin bir başka duyurunun da önümüzdeki aylarda USTR tarafından ayrıca yayımlanacağı ifade edilmektedir. EK: Resmi Gazete ve Listeler (26 Sayfa) 5

5 4) IMM 2016 ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI İstanbul İhracatçı Birlikleri nden (İİB) alınan yazıda; IMM 2016 Uluslararası Mobilya Fuarı na milli katılım organizasyonunun 2016 yılında Genel Sekreterliklerince ilk kez gerçekleştirileceği ve Köln/Almanya'da Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan söz konusu fuarda; uluslararası markalar, çağdaş mobilyalar, döşemelik mobilyalar klasik mobilyalar, yatak masa ve sandalye, açık hava mobilyaları, çocuk mobilyaları, ofis mobilyaları, ev mobilyaları ve mobilya tasarımlarının sergileneceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, adresinde detaylı bilgileri yer alan fuara katılmak isteyen firmaların 07 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB ile irtibat kurmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bilgi İçin İrtibat : İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi Seda TAŞDEMİR Tel: Faks: ) CENTRAL ASİA FASHİON SPRİNG (CATEXPO) 2015 FUARI İstanbul İhracatçı Birlikleri nden (İİB) alınan yazıda; Eylül 2015 tarihleri arasında Kazakistan/Almantı da düzenlenecek olan CENTRAL ASIA FASHION SPRING (CATEXPO) 2015 Fuarı nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, anılan fuar organizasyonuna katılacak firmalar için katılım bedelinin nakliye dahil 375 /mt 2, nakliyesiz 300 /mt 2 olduğu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ i uyarınca katılımcı firmalardan 50 m 2 ye kadar 2,50 m 2 nin üzerinde katılımlarda 3 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını asmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50 sinin ABD $ na kadar destek kapsamında değerlendirileceği ve programa katılmak isteyen firmaların en geç 14 Ağustos 2015 tarihi mesai bitimine kadar İİB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi (İlker Kaynakdemir, Tel: ; E-posta: ) ile doğrudan temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir. 6

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

Adı Soyadı:... Tel. No:...

Adı Soyadı:... Tel. No:... CIFF 2014 ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI 18-22 MART 2014 GUANGZHOU/ÇİN HALK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU Firmanın Adı ve Unvanı: Adres:...... Tel:... Faks:... E-Mail:... Bağlı Bulunan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 :

Tarih/Kaşe/İmza FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail: Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve No su: Sergilenecek Ürünler: Talep Edilen M 2 : WORLD FOOD MOSCOW (WFM) 2015 ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI 14 17 EYLÜL 2015 * MOSKOVA / RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ KATILIM İSTEK FORMU FİRMANIN ADI VE ÜNVANI: Adres: Tel: Faks: E-Mail:

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

EK-4. f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti, MADDE 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır. MADDE 1- (2) Bu Uygulama

Detaylı

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak

Detaylı

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA

BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Y U R T D I Ş I F U A R L A R A K A T I L I M S Ö Z L E Ş M E S İ EK-2 Sayfa 1 / 10 BIO-FACH WORLD ORGANIC TRADE FAIR 11-14 ŞUBAT 2015 / NÜRNBERG ALMANYA Bir tarafta Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir.

Her Ünsped personeli bir UGA (Ünsped Gelişim Akademisi) öğrencisidir. Kişisel Gelişim Eğitimleri, Mesleki Gelişim Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Kurumsal Gelişim Eğitimleri adı altında katkı sağlayacak eğitimlerimiz şirketimize, müşterilerimize ve personelimize fayda sağlamayı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE 7 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27574 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YURT DIġINDA FUAR DÜZENLENMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (ĠHRACAT: 2010/5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı