2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014"

Transkript

1 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiştir.

2 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 2013 yılında bazı Üniversitelerin bünyesinde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. 2. TERCİHLERİN ALINMASI Adaylar tercihlerini Ocak 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar istedikleri takdirde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarında herhangi bir ALES e katılan ve puanı hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir ALES Sonbahar Dönemi ile yıllarından herhangi birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan adaylar tercih yapamazlar. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak, bireysel olarak https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Adayların, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki program/üniversite bilgileri girdiği son sınavdaki bilgileridir. Mezun olduğu program/üniversite bilgisinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu bilgilerini, tercih süresi içinde https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden yapabileceklerdir. Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir. 28 Kasım 6 Aralık 2013 tarihleri arasında tercih yapan adaylar yeniden tercih ücreti ödemeden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara İlişkin 80 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2 de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1 deki programlardan yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2 nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir. Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Tablo-1 den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve özenle korunmalıdır. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://tercih.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler işleme alınmayacaktır. Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. 3. Y E R L E Ş T İ R M E Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES puanı (2010 ALES Sonbahar Dönemi ile yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan yerleştirme puanı kullanılacaktır. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına doğrusal olarak dönüştürülecek ve adayların 4 lük not sistemindeki diploma notları kullanılacaktır. Adayların akademik not ortalamaları, 4 lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu yükseköğretim kurumunun 4 lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100 lük sisteme göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100 lük sistemden 4 lük sisteme dönüştürme 1

3 işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu, Tablo-3 olarak ekte yer almaktadır. Daha önce yapılan ve ilan edilen tüm diploma notu dönüşümleri dikkate alınmayacaktır. 4 lük veya 100 lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu 2 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu uygulanacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı 0-4 aralığına dönüştürülmüş ALES Puanının % 60'ı ile 4 lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde)) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4 lük not sisteminde)) Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. 4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ Yerleştirme sonuçları ÖSYM nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır. Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu nun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından belirlenecek miktarın 31 Ağustos 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar da yer alan devlet üniversiteleri eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları için belirlenen ikinci öğretim ücretinin iki katını (2.054-TL) geçmemesine karar verilmiştir öğretim yılında ek yerleştirme yapılmayacaktır. 2

4 TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tercih ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih ücreti bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. BANKALAR* T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Denizbank ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC den başvuracak adaylar hariç) Tüm PTT İş Yerleri (KKTC den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) *Tercih ücreti ÖSYM nin İnternet sayfasında yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. EKLER: TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları ( ) TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları ( ) TABLO-3 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4 lük Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE 3

5 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 40 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 20 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5033 Teknoloji ve Tasarım 20 SAY AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 80 EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY 1

6 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80 SÖZ AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5001 Adalet 20 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 60 EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5041 Grafik ve Fotoğraf 40 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5036 Çince 10 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5040 Gıda Teknolojileri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5044 İspanyolca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5045 İtalyanca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5046 Japonca 20 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5025 Radyo-Televizyon 20 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5027 Rusça 60 SAY/SÖZ/EA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 50 SÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5032 Tarım Teknolojileri 40 SAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 25 SAY/SÖZ/EA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 25 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 2

7 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 80 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 20 SAY CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA 3

8 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 20 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 20 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5008 Denizcilik 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5013 Fransızca 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5016 Görsel Sanatlar / Resim 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5042 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ 4

9 TABLO-1 TERCİH EDİLEBİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Program Üniversite Adı Program Adı Üni. Kodu Kodu Kont. Puan Türü EGE ÜNİVERSİTESİ 5002 Almanca 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5010 Elektrik-Elektronik Teknolojisi 20 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5014 Gazetecilik 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5017 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz. 60 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 40 SAY/SÖZ/EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5024 Psikoloji 40 EA EGE ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY EGE ÜNİVERSİTESİ 5029 Sanat Tarihi 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 40 SÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5006 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 20 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 40 SAY/SÖZ/EA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 80 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5004 Bilişim Teknolojileri 50 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5037 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 20 EA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 60 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5028 Sağlık 40 SAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5011 Felsefe 20 EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5019 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FATİH ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 40 SAY FATİH ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 20 SÖZ FATİH ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5009 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5012 Fizik 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5020 İngilizce 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5021 Kimya/Kimya Teknolojisi 40 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5022 Matematik 80 SAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5023 Müzik 20 SAY/SÖZ/EA FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5031 Tarih 60 SÖZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5034 Türk Dili ve Edebiyatı 60 SÖZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5003 Arapça 40 SAY/SÖZ/EA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5005 Biyoloji 80 SAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5007 Coğrafya 60 SÖZ 5

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2010 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Protokol 2014 tarihinde yapılmış olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçerlidir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 X Türkçe Öğretmenliği 2 2 X

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Rehber 2015. final yayınları

Rehber 2015. final yayınları Rehber 2015 Bu yayının tüm hak la rı Final Yayıncılık Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti ye aittir. Yayıncıdan önceden alınmış izin olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz; elektronik, mekanik, fotokopi ya

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ...

İÇİNDEKİLER. Sayfa YGS-1, YGS-2 VE MF PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ... İÇİNDEKİLER YGS-1, YGS-2 VE MF LARIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI, TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR VE ÖĞRETİM SÜRELERİ....................................... 9-204 Sayfa YGS-5, YGS-6 VE TM LARIYLA ÖĞRENCİ

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL SUNUŞ Sevgili Gençler, final in ilave kitaplar dizisi elinizdeki Rehber 2011 ile sürüyor. Bu kitap meslekleri tanımanızı, seçeceğiniz meslekle ilgili fakülte ya da meslek yüksekokullarının hangi üniversitelerde

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

Hamburg, Duisburg, Stuttgart, Dortmund, Berlin, Münih, Köln ve Frankfurt ta sınava girecek adaylar için 85 EUR,

Hamburg, Duisburg, Stuttgart, Dortmund, Berlin, Münih, Köln ve Frankfurt ta sınava girecek adaylar için 85 EUR, Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen Uluslararası Öğrenciler için Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (ÇUÖS ) yapılacaktır. ÇUÖS başvuruları 16 Şubat-17 Nisan 2015 arasında alınacaktır.

Detaylı