ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük Öğrenimi: Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora : Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1.4. Çalıştığı Kurumlar (Yakın tarihten en eski tarihe göre) Tarih Görevi Kurum Araştırma Görevlisi Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Supervisor Hemşire Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Servis Hemşiresi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Servisi

2 1.5. Eğitim Deneyimi: Tarih Ders Kurum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Enfeksiyon Hastalıkları ZKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Hastalıklar Bilgisi I-II ZKÜ Sağlık Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği ZKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1.6. Yabancı Dil Durumu: Yabancı Dilleri Okuduğunu Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS # ÜDS # TOEFL # IELTS # İngilizce İyi Orta Orta Akademik İlgi Alanları: Çocukluk Çağı Kanserleri (Lösemiler) Çocuklarda Yaşam Kalitesi Sokak Çocukları Yenidoğan Engelli Çocuklar 2. Bilimsel Çalışmalar 2.1. Yüksek Lisans Tezi: Zonguldak İli Çocuk Yuvasında Yaşayan 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis Prevalansı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu (Danışman: Doç. Dr. Feray GÖKDOĞAN) 2

3 2.2. Doktora Tezi: ALL li Çocuklarda Fiziksel Egzersiz Girişimlerinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesine Etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, (Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklendi) (Danışman: Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU) 2.3. Bilimsel Makaleler (ULUSAL) 1. Ocakcı A, Kürtüncü M. Çocuk yuvasında yaşayan 9-13 yaş grubu çocuklarda depresyon ve benlik kavramı düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi Haziran 2004; 3(5): Kürtüncü M, Şenel Tekin P. Zonguldak il merkezindeki hastanelerde çocuk ölüm nedenlerinin incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2004; 7(1): Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Bronşiyolit ve konjestif kalp yetmezliği olan bebeğin hemşirelik bakımı. Hemşirelik Forumu 2004; Eylül-Ekim: Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Çocuk sağlığında risk yönetimi. Çocuk Forumu 2005; 1: Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Nefrotik sendromlu çocuklarda hemşirelik bakımı (Nursing care for children with nephrotic syndrome). Nefroloji Hemşireliği Dergisi 2005; Temmuz-Ekim: Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Sağlığın geliştirilmesinde ve korunmasında hemşirelik stratejileri. Sendrom 2005; 17 (12): Kuğuoğlu S, Kürtüncü M. Çocuklarda İntravenöz ve intramüsküler ilaç uygulamalarında atravmatik bakım. Hemşirelik Forumu 2005; Eylül Aralık: Kuğuoğlu S, Kürtüncü M. Gelişim dönemlerine göre oyunun terapötik kullanımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 22(1): Kürtüncü Tanır M, Kuğuoğlu S. Teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı. Sted 2006; 15(12): Kürtüncü Tanır M, Çövener Ç, Kuğuoğlu S. Çocuklar, bilgisayar ve internet. Sted 2009; 18(5):

4 11. Kuğuoğlu S, Çövener Ç, Aktaş E, Kürtüncü Tanır M. Yatağa bağımlı çocuğun aile merkezli bakımında sinerji modelinin kullanımı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(1): Kuğuoğlu S, Çövener Ç, Kürtüncü Tanır M, Aktaş E. İlaç uygulamalarında hemşirenin mesleki ve yasal sorumluluğu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(2): Uluslararası Sempozyum/Kongre/Konferans Bildirileri: 1. Şenel Tekin P, Kürtüncü M, Tekin M. Zonguldak il merkezindeki hastanelerde temizlik işçisi olarak çalışanların sağlık riskleri ve önlemlere ilişkin düşünceleri. III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Zonguldak, Eylül 2003 (Sözlü Bildiri) 2. Kuğuoğlu S, Kürtüncü M. As Technology continues to enhance sclence, is it at the same time diminishing the art nursing, New Technological Development in health care: 1 st International Symposium (Apr , 2005), Kundu-Antalya, Turkey (Poster Bildiri) 3. Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. The role of probiotics in pediatrics, New Technological Development in health care: 1 st International Symposıum (Apr , 2005), Kundu- Antalya, Turkey (Poster Bildiri) 4. Kürtüncü Tanır M, Kuğuoğlu S. Olgu Sunumu: All li çocuğun evde egzersiz programının sürdürülmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, İzmir, Kasım 2006 (Sözlü Bildiri) 5. Kürtüncü Tanır M, Kuğuoğlu S. Teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, İzmir, Kasım 2006 (Poster Bildiri) 6. Çövener Ç, Kürtüncü Tanır M, Kuğuoğlu S. Nursing students diaries: feelings and thoughts, 2nd International Nurse Education Conference Research and Innovation in International Nurse Education, Dublin, Ireland, June 9-11 (Sözlü Bildiri) 7. Kürtüncü Tanır M, Çövener Ç, Aktas E, Kuğuoğlu S. Gelişen dünya ve çocuk sağlığında bilgi teknolojisi. II. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu, Nisan, Antalya (Poster Bildiri) 8. Kürtüncü Tanır M, S. Kuğuoğlu. Turkish validity and reliability of pediatric quality of life inventory 3.0 cancer module child and parent reports (Ages 8-12). 2nd Congress of 4

5 the European Academy of Paediatrics- EAP, Nice, France, October 24-28, (Poster Bildiri) 2.5. Ulusal Sempozyum/Kongre/Konferans Bildirileri: 1. Ocakcı A, Kürtüncü M. Zonguldak ili mithat paşa mahallesinde yaşayan çocukların sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi. II. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, 4-6 Haziran 2003 (Poster Bildiri) 2. Kürtüncü M, Gökdoğan F. Zonguldak il merkezindeki çocuk yuvasında yaşayan 6-12 yaş grubu çocuklarda enürezis prevalansının belirlenmesi. II. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, 4-6 Haziran 2003 (Poster Bildiri) 3. Kürtüncü M, Çövener Ç, Kuğuoğlu S. Çocuklar, bilgisayar ve internet. 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Haziran 2007 (Poster Bildiri) 4. Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Çocuklarda preoperatif anksiyete yönetimi. 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Haziran 2007 (Poster Bildiri) 5. Kürtüncü M, Kuğuoğlu S. Çocuklarda damgalayıcı bir hastalık: tüberküloz. 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Haziran 2007 (Poster Bildiri) 6. Çövener Ç, Kürtüncü Tanır M, Aktas E. Fiziksel engelli çocuğun evde bakımı. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Nisan, İstanbul (Poster Bildiri) 7. Çövener Ç, Aktas E, Kürtüncü Tanır M, Kuğuoğlu S. Yenidoğanın taburculuk sonrası bakımı. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Nisan, İstanbul (Poster Bildiri) 2.6. Dergi ve Gazete Makaleleri: 1. Kuğuoğlu S, Kürtüncü M. Çocukların oyun güvenliğini sağlayabiliyor musunuz? Çocuk Psikolojisi, Cumhuriyet Bilim Teknik 2004; 18(917) 3. Mesleki Aktiviteler: Tarih: Eylül Kurum: III. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Tiyatro Komitesi Üyeliği Erasmus Seminerler, Konferanslar: 5

6 Tarih: Konu: Kurum: Mart Nisan Mart Haziran 2003 X. Ulusal Neonatoloji Kongresi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD / Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya 2. Pediatri Hemşireliği Günleri İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Çocuk Hemşireliği Derneği, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Bilkent Otel, Ankara İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi, İstanbul nisan Nisan Kasım Pediatri Günleri ve 5. pediatri Hemşireliği Günleri ''Çocuklukta Özürlülük Sempozyumu'' 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Crowne Plaza Hotel, İstanbul Feshane Kongre ve Fuar Merkezi, İstanbul. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir 5-7 Nisan Haziran Mart 4 Nisan 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir Adolesan Sağlığı II Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul I. Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 9-11 June 2nd International Nurse Education Conference Research and Innovation in International Nurse Education Crowne Plaza Hotel, Dublin, Ireland 6

7 Katıldığı Kurslar: Tarih: Konu: Kurum: 17 Mart-17 Nisan Şubat 1998 Temmuz Aralık Nisan March 24 June Hemşirelikte Etik Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon kursu Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon kursu Araştırmalar ve Etik, Tıpsal Araştırma Yöntem Bilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme kursu Sağlıkta Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Psikometrik Çözümlemesi: Geçerlilik Ve Güvenilirlik kursu 7 th Masterclass in Clinical Oncology 2 nd Masterclass in Oncology Nursing Seminar How to Write an Article Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi T.C. Sağlık Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Yeni Profesörler Kurulu Salonu 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi The European School of Oncology, Sofia Bulgaria Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları: 1. Onkoloji Hemşireliği Derneği (Pediatri Onkoloji Alt çalışma grubu Üyesi, ) 2. Çocuk Hemşireleri Derneği ( (üyelik) ( Yönetim kurulu üyeliği) 3. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMAR-GE) (2003- ) 4. European Oncology Nursing Society (EONS) (- ) 5. European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (- ) 7

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : 1 Ek-4 PROF DR BİLSEN SİRMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Fizyoterapi-Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Davut İbrahimoğlu Doğum Tarihi: 01.07.1951 Doğum Yeri: Tebriz - İran Adres: Başvekil Cad.(Çapa Kan Merkezi Karşısı)Metin Apt.No:51/3 Çapa- Fatih İSTANBUL

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail. Ayla Tisinli Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.com Eğitim: 2003 Doktora (PhD) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı