İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: TOPLANTI SAYISI: 958

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: 21.02.2013 TOPLANTI SAYISI: 958"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: TOPLANTI SAYISI: Makina Fakültesi nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görev yapan Uzman Fatma GENÇ İNAL ın, İstanbul da yapılacak olan The European Conference on Information Literacy ECIL adlı konferansa katılmak üzere, konferans katılım ücretinin Rektörlük Bütçesi nden karşılanarak Ekim 2013 tarihleri arasında görevlendirilmesine ilişkin Makina Fakültesi Dekanlığından alınan günlü, 645 sayılı yazı görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; adıgeçenin konferans katılım ücretinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bütçesi nden karşılanarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında almış olduğu MAT 102 adlı dersin bütünleme sınav notuna itirazına ilişkin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğrencisi Simla İŞLER den alınan günlü dilekçe görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr.Ulviye BAŞER ILGAZ Prof.Dr.Sezgin ALTAY DEMİRBAĞ Doç.Dr.İbrahim KIRAT tan oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyon tarafından derse ait başarı notunun İTÜ Fakülteler Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 17.maddesinin 1.paragrafı uyarınca belirlenip belirlenmediğinin açıklığa kavuşturulmasına, bu şekilde yapılmışsa adıgeçen öğrencinin durumunun bağıl not değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki veriler çerçevesinde değerlendirilmesine karar verildi. Bağıl Not Değerlendirmesi İçin Gerekli Veriler 1. Derse yazılan öğrenci sayısı 2. Vize alan öğrenci sayısı 3. Sınıfın ham not (100 üzerinden ve tüm yıliçi ve yılsonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile belirlenen not ortalaması) 4. En düşük ham not 5. En yüksek ham not 6. FF alan öğrencilerin ham not sınırı 7. Sınıf ortalaması (VF hariç ve 4.00 üzerinden) 8. Notların yüzde olarak dağılımı

2 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü nde görev yapmakta olan Araş.Gör.Kıvanç BABACAN ın, Kanada/York Üniversitesi Geospatial Information and Communication Technology Laboravuarında misafir araştırmacı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 15 Mart Eylül 2013 tarihleri arasında 6 ay süre ile İTÜ Öğretim Elemanlarının Uzun Süreli Yurt Dışı Araştırma Etkinliklerine Katılımını Destekleme Programı kapsamında destek sağlanarak, yol masrafları (gidiş-dönüş uçak ile) Üniversitemiz UOLP Bütçesi nden ve aylık $ desteğin İTÜ Geliştirme Vakfı şartlı bağışlarından karşılanmak üzere maaşlı-izinli olarak Kanada da görevlendirilmesine ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden alınan günlü, 1213 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 5- Araş.Gör.Dr.Ozan KÖKKILIÇ ın, Kanada/McGill Üniversitesi Maden ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Araştırma Kurumunda (Kanada) Knelson Ayırıcısında Tanecik Akışının Modellenmesi ve Ayırma Suyunun Azaltılması konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulunmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 01 Mart Şubat 2014 tarihleri arasında 12 ay süre ile maaşlı-izinli olarak Kanada da görevlendirilmesine ilişkin Maden Fakültesi Dekanlığından alınan günlü, 298 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 6- Okutman Birol ÇETİNKAYA nın, Üniversitemiz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirilen İngilizce Eğitim ve Sınav Geliştirme Projesi kapsamında, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, Mart 2013 tarihleri arasında yolluk (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiye ve konaklama masraflarının Üniversitemiz Rektörlük Bütçesi nden karşılanarak Kanada da görevlendirilmesine ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden alınan günlü, 165 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi Sayılı Kanunun 32.maddesi uyarınca süreli olarak atanan ve görev süresi sona erecek olan aşağıda ismi belirtilen okutmanın hizasında belirtilen tarihten itibaren yeniden atanmasına ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nden alınan günlü, 168 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. Unvanı Sicil No Branşı Adı-Soyadı Atanma Süresinin Bitiş Tarihi Yeniden Atanma Süresi Okutman 4377 İngilizce İpek Bulayır Sıla yıl süre 8- Ant.Fatih SARIKAYA nın, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan Öğr.Gör.Bülent ARSLANTAŞ ın yerine, eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda CRN gün ve saatleri belirtilen BEB105-Futbol ve Temel Hareket Öğretimi derslerini vermek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 89.maddesi uyarınca görevlendirilmesine ilişkin Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığından alınan günlü, 193 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. Futbol ve Temel Hareket Öğretimi: Salı Salı Çarşamba Çarşamba

3 9- ATHENS (Advanced Technology Higher Educational Network/SOCRATES) Programı ile Avrupa da bulunan değişik teknik üniversitelere gidip alacakları eğitim doğrultusunda bir haftalık farklı kurslara katılacak olan ve ekli listede isimleri belirtilen Üniversitemiz öğrencilerinin, Mart 2013 tarihleri arasında izinli sayılmalarına ilişkin Uluslararası İlişkiler Ofisi nden alınan günlü, 10 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 10- Kültür ve Sanat Birliğine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren aşağıda isimleri belirtilen Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin, Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara da düzenlenecek olan TIMES Yarı Finali ne katılmak üzere, gidiş-dönüş yol masrafları Üniversitemiz Özel Bütçesinden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi) karşılanarak belirtilen tarihler arasında Üniversitemizi temsilen Ankara da görevlendirilmelerine ve izinli sayılmalarına ilişkin Öğrenci Dekanlığı ndan alınan günlü, 260 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. Adı-Soyadı Fakültesi Numarası Ensar OKUMUŞ İşletme Betül DOĞRU İşletme Sema KARAN İşletme Furkan RECEP İşletme Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun tarih ve 231 sayılı toplantısında alınan ve aşağıda belirtilen karar görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. *İstanbul Teknik Üniversitesi Altyapı Paylaşım Sistemi (İTÜAPS): Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen Araştırma-Geliştirme projeleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma merkezlerinde, laboratuarlarında veya atölyelerinde yaptırılacak işlere karşılık işi yapan birimin, bu kapsamdaki performansına karşılık altyapısının geliştirilmesine destek sağlanacaktır. 12- İTÜ Öğrenci Tasarım Projelerine verilecek destek miktarları ile ilgili komisyondan alınan tarihli rapor görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonunda; ekli listede isimleri yazılı 13 öğrenci projesinin hizalarında belirtildiği şekilde Üniversitemiz Özel Bütçesinden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi) desteklenmelerinin uygun olduğuna karar verildi. 13- İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Görevlendirme Uygulama Esasları nın 4.maddesi ve Dağılım Cetvelinde yapılan değişikliklere ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ndan alınan günlü, /51 sayılı yazı görüşüldü ve söz konusu değişikliklerin uygun olduğuna karar verildi Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü nde Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı olarak görev yapmakta olan ve görev süresi 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren Yunanistan uyruklu Yrd.Doç.Dr.Eleni SMYROU nun, 01 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında çalıştırılabilmesine ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan günlü, 193 sayılı yazı ve konuya ilişkin komisyondan alınan tarihli rapor görüşüldü.

4 Yapılan görüşmeler sonunda; Adıgeçen in, 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca, 01 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı olarak çalıştırılabilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına karar verildi. 15- Üniversitemiz kreş ücretleri ile ilgili Enerji Enstitüsü öğretim üyesi Doç.Dr.Önder GÜLER den alınan tarihli dilekçe görüşüldü ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mevcut uygulamanın devamına karar verildi. 16- Prof.Dr.Tayfun AKGÜL ün, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 7.maddesi ve İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca, İTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenen Düşük Çözünürlüklü (Video- CCTV) Görüntülerinden Yüz Yakalama, Arşivleme ve Çakıştırma/Tanıma isimli projeyi gerçekleştirebilmek için İTÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi nde ARTGE TEKNOLOJİ Müh.San.Ltd.Şti. adlı şirketi kurabilmesine, şirkete ortak ve yönetici olabilmesine ilişkin Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı ndan alınan günlü, 384 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 17- Doç.Dr.İbrahim DEMİR in, İTÜ Arı Teknokent te faaliyet gösteren Arıt Çevre Teknolojileri Ar-Ge Ltd.Şti. nde Endüstrilerde Su Gerikazanımı ve Yenilenebilir Enerji Üretim Uygulamalarının Araştırılması ve Projelendirilmesi adlı Ar-Ge projesine destek vermek üzere, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 7.maddesi ve İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği uyarınca, tarihinden itibaren 11 ay süre ile haftada 1 saat olmak üzere görevlendirilmesine ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan günlü, 684 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 18- Doç.Dr.Ercan YÜKSEL in koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında Avrupa Komisyonu isimli proje makamı ile imzalanan FP7-SMF : Improved Fastening Systems of Cladding Wall Panels of Precast Buildings in Seismic Zones isimli sözleşme çerçevesinde 3 yıl sürecek olan SAFECLADDING isimli araştırma projesinin Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan günlü, 650 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi. 19- Prof.Dr.Muhammed ŞAHİN in, 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca, MEF Üniversitesi nde, 1 yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığından alınan günlü, 460 sayılı yazı görüşüldü, uygun bulunarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına karar verildi. 20- Üniversitemiz ve Delft Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan ve YÖK tarafından onaylanan ortak doktora eğitimi protokolü uyarınca Hollanda/Delft Teknoloji Üniversitesi nde doktorası ile ilgili deneysel çalışmalar yapmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 01 Kasım Mayıs 2013 tarihleri arasında Hollanda da görevlendirilen Araş.Gör.Mustafa Evren ERŞAHİN in, doktorası ile ilgili deneysel çalışmalarını tamamlamak üzere aynı sayılı Kanun maddesi uyarınca, Hollanda daki görev süresinin 01 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 6 ay süre ile maaşlı-izinli olarak uzatılmasına ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığından alınan günlü, 672 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.

5 21- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü numaralı öğrencisi Fatih KANSOY un, Türkiye Öğrenci Konseyi Yarının Liderleri Projesi kapsamında Şubat 2013 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirilecek olan Yarının Liderleri Kampına katılmak üzere, yolluk ve yevmiye ücretleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi) karşılanarak belirtilen tarihler arasında Antalya da görevlendirilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı ndan alınan günlü, 14 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 442 TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR

AMAÇ KAPSAM TANIMLAR VE KISALTMALAR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı