T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 3 GENEL BİLGİLER... 4 A) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER ) Fiziksel Yapı ) Örgüt Yapısı ) Teknolojik Kaynaklar: ) İNSAN KAYNAKLARI: ) Sunulan Hizmetler: II-AMAÇ VE HEDEFLER I-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER: A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları: B) PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1. Faaliyetler: A) KÜTÜPHANELER, BİLGİSAYAR SALONLARI VE BELNETLER B) KURSLAR A) KÜLTÜR-SANAT PROGRAMLARI VE ORGANİZASYONLAR ) RESMİ TÖRENLER ) ANMA VE KUTLAMA PROGRAMLARI ) TİYATROLAR a) Çocuk Tiyatroları b) Yetişkin Tiyatroları ) SİNEMALAR ) KONSERLER ) KONFERANS, SEMİNER VE SÖYLEŞİLER ) SPORTİF ETKİNLİKLER ) GEZİLER ) PROJELER ) SERGİLER ) AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ ) YARIŞMALAR ) FESTİVAL, ŞENLİK VE ŞÖLENLER ) YAYIN ) SOKAK İFTARLARI ) BASIN RAPORU EK-3: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI HARCAMA YETKİLİSİ

3 MÜDÜR SUNUŞU Çekmeköy, İstanbul un yeni bir ilçelerinden biri. İstanbul un pek çok semti tarihi kimliği ile göze çarparken Çekmeköy bu noktada doğası, temiz havası, sağlam yerleşim birimleri ile ön plana çıkmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak İstanbul un bu yeni ilçesinde insana dair çalışmalar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çekmeköy sosyo-kültürel yapısı itibari ile özel bir ilçe. Çekmeköy ün İstanbul içinden göç alması Kültür ve sanat noktasındaki taleplerin daha nitelikli olmasını sağlamaktadır. Bu husustaki talepler de yaptığımız/planladığımız işin daha nitelikli olması noktasında bizleri motive etmektedir. Bu motivasyon da insanlara kültürü, sanatı ve sosyal aktiviteleri ulaştırmamızda büyük kolaylık sağlamaktadır. Müdürlüğümüz kültür ve sanatı, kentli olma bilincini yaptığı çalışmalar ile günün şartlarına uygun bir üslupla, başta gençler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere geniş kitlelere ulaştırma gayreti içerisindedir. İnsana yatırım yapmanın, kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğu düşüncesinden hareketle kişisel gelişim, eğitim seminerleri, akademik konuları içeren bilimsel ve sanatsal konferanslar, anma geceleri, şiir geceleri, müzik dinletileri, çocuk ve yetişkin tiyatroları ve sinema gösterileri, ramazan etkinlikleri, yaz festivalleri ile kültürün ve sanatın bütün güzelliklerini Çekmeköy halkına sunmakta; bu sayede halkımıza sıcak, samimi bir kültür atmosferi yaşatmaktadır. Mehmet EKŞİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 3

4 GENEL BİLGİLER A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan Tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirilerine ve tabi olduğu diğer mevzuatların yüklediği görev ve sorumluluklar muvacehesinden mükellefiyetler ifa edilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 2013/679 sayılı teklifi ve Hukuk ve Tarife Komisyonu nun tarih ve 2013/45 sayılı raporu ile Çekmeköy Belediyes Meclisinin 06/11/2013 tarih ve 2013/135 sayılı kararı ile kabul edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğine göre müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: a) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Çekmeköy sınırları içerisinde ve gerektiğinde Çekmeköy sınırları dışında sosyal, kültürel, eğitici, bilimsel, tarihi, sportif ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur. b) İlçe halkının kentlileşmesi ve yaşadığı ilçeye aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla kent kültürüne uygun festival, şölen, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek. c) Sinema, konser, tiyatro gibi görsel ve işitsel sanatların her branşına ilişkin etkinlikler yapmak d) Meslek, hobi, sanat, el becerileri ve okul derslerine takviye kursları düzenleyerek bölge halkının daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamak. e) Geleneksel ve modern sanatların her türüne ilişkin sergiler açmak. f) Dünya ve ülke gündemine, sosyal ve ekonomik hayata, önemli gün ve gecelere, edebi, siyasi ve tarihsel vb. konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde paneller ve sempozyumlar düzenlemek. g) Gündem, sosyal hayat, spor, edebiyat, felsefe, tarih, kişisel gelişim, teknoloji vb. alanlara ilişkin, alanında uzman kişilerin seminer ve konferans vermelerini sağlamak. 4

5 h) Her yaş grubuna okumayı sevdirmek ve okuma bilinci vermek amacıyla projeler hazırlamak, kütüphaneler kurmak, okuma salonları açmak, kitap fuarları düzenlemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek. i) Her yaş grubu için kültür merkezleri, bilgi evleri, internet salonları, bilim merkezleri, gençlik merkezleri açmak, işletmek ve bu konsepte uygun projeler hazırlayıp bu projeleri hayata geçirmek. j) Resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak eğitim, kültür, sanat, spor sosyal içerikli programlar, yarışmalar ve projeler hazırlamak yarışmalarda başarılı olanları ödüllendirmek. k) Tarih ve kentlilik bilinci amacıyla İstanbul içi ve İstanbul dışına kültür gezileri düzenleyerek bu gezilere katılımı sağlamak ve rehberlik hizmetleri sunmak l) Milli ve dini günleri, özel gün ve haftaları kutlamak, bu günlerde halkın katılımının sağlanacağı etkinlikler düzenlemek. m) Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan toplumun tüm kesimlerini, özellikle gençleri, korumak amacıyla yayınlar ve programlar yapmak, bu amaca uygun platformlar oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek n) Spor kulüpleri ile işbirliği yaparak ilçenin coğrafi ve fiziki şartlarına uygun branşlardan oluşan spor okulları açmak o) Şair, yazar, bilgin, mütefekkir, din alimi, politikacı gibi medeniyetimizin inşasında önemli yere sahip kişileri anmak, bu kimselerin düşüncelerinin, şiirlerinin, öğretilerinin ele alınacağı programlar düzenlemek. p) Çekmeköy de yer alan tarihi, kültürel ve turistik eserlerin kimlik bilgilerini sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesini sağlamak, ilçenin tarihinin, sosyal dokusunun, coğrafi yapısının, bitki örtüsünün, araştırılmasına ilişkin her tür bilimsel çalışmayı yapmak ve ortaya çıkan bilgileri/eserleri, matbu ve dijital ortamda yayımlamak. q) Basın, yayın ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirerek belediyenin her tür faaliyet bilgisini duyuru ve haber olarak halka aktarmak r) Belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basına servisini yapmak s) Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla afiş, billboard, broşür, dergi vb. çalışmaları yapmak. 5

6 t) Gazete dergi radyo televizyon gibi görsel ve yazılı basına tanıtım amaçlı ilanlar vermek u) Belediye faaliyetlerinin halk içindeki memnuniyetini ölçmek için anket ve araştırma çalışmaları yürütmek v) Müze kurulması için gerekli çalışmalar yapmak w) Belediyenin hizmet amacıyla inşa ettiği bina, kültür, bilgi evi, park vb. yerlerin açılış ve temel atma töreni için gerekli hazırlıkları yapmak ve açılışı gerçekleştirmek. x) Belirtilen Hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet alımı ve ihaleler için gerekli teknik şartnameyi hazırlamak, gerektiğinde ihale ve hizmet alımı işlemlerini gerçekleştirmek y) Müdürlüğün resmi evrak iş ve işlemlerini, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yürütmek z) Sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı düzenlenen yarışmalarda başarılı olanlara para ödülü vermek aa) Kamu kurumları, eğitim kurumları ve STK larla işbirliği yaparak gazete, dergi vb. yayınlar çıkarmak bb) Ramazan ayında ilçe halkının katılımının sağlanacağı sosyal, kültürel, sanatsal ve dini içerikli etkinlikler düzenlemek, mahalle sakinlerine iftar vermek cc) Hizmetlerin tanıtımı için başkanlığın uygun gördüğü promosyon malzemelerini yaptırıp dağıtmak dd) Eğitim, kültür ve sanatın ilçe halkına daha kolay ve pratik ulaşmasını sağlamak amacıyla interneti ve teknolojik cihazları kullanmak ve bu amaca uygun projeleri desteklemek ee) Kütüphanelerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla dijital kütüphane kurma çalışmaları yapmak, belediyeye bağlı kütüphaneleri ulusal ve uluslararası kütüphanelere üye yapmak 6

7 B) Birime İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 4 araçla sürdürmektedir. Tablo 1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Resmi Kiralık Ford connect Kamyonet 1 adet 1 adet 1 adet Ford Transit Kamyonet 1 adet 1 adet 1 adet Renault Fluence 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet Fort Transit Münübüs (Ses Aracı) 1 adet 1adet 1 adet 1 adet 1 adet Hyundai Accent 1 adet 1 Adet 1 adet Toplam 3 adet 1 adet 4 adet 4 adet 4 adet Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2013 Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. 7

8 Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Alanı ( m²) Sayı Belediye Binası Müdür Odası ( Belediye Binası ) m m 1 Basın ve Evrak Takip Odası ( Belediye Binası) m² 1 30 m² 1 Turgut Özal Kültür Merkezi Müdür Odası (Turgut Özal Kültür Merkezi) m m m2 1 Memur Odası (Turgut Özal Kültür Merkezi) m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Teknik Oda (Turgut Özal Kültür ) m² 1 50 m² 1 50 m² 1 Başkan Odası (Turgut Özal Kültür Merkezi) m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Mescit (Turgut Özal Kültür Merkezi) m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Kokteyl Salonu (Turgut Özal Kültür Merkezi) Konferans Salonu (Turgut Özal Kültür Merkezi) Hamidiye Kültür Merkezi m² m² m² m² m² m² 1 1 Hamidiye Kültür Merkezi (Konferans Salonu) 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 Hamidiye Kültür Merkezi (Sergi Odası) 20 m² 1 20 m² 1 20 m² 1 20 m² 1 20 m² 1 Hamidiye Kültür Merkezi (Kütüphane) 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 Hamidiye Kültür Merkezi (Belnet) 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 Mehmet Akif Kültür Merk. (idareci odası) 15 m² 1 15 m² 1 15 m² 1 15 m² 1 15 m² 1 Mehmet Akif Kültür Merk. 8

9 Mehmet Akif Kültür Merk. (Memur Odası) 35 m² 1 35 m² 35 m² 35 m² Mehmet Akif Kültür Merk. (Bilgisayar Salonu) 35 m² 1 35 m² 35 m² 35 m² Mehmet Akif Kültür Merk. (Fitness salonu) 50 m² 1 50 m² 50 m² 50 m² Mehmet Akif Kültür Merk. (Konferans) 40 m² 1 40 m² 40 m² 40 m² Mehmet Akif Kültür Merk. (Sergi alanı) 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 35 m² 1 Mehmet Akif Kültür Merk. (Kütüphane) 50 m m2 50 m2 50 m2 Ömerli Bilgi evi Ömerli Bilgi evi (Kütüphane) 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Ömerli Bilgi evi (Bilgisayar salonu) 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 25 m² 1 Ömerli Bilgi evi(mini Konferans Salonu9 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Murat Çobanoğlu Bilgi Evi Murat Çobanoğlu Bilgi Evi (BELNET) 45 m m² 1 45 m² 45 m² 1 Fatih Bilgi Evi Fatih Bilgi Evi (Belnet ) 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 Fatih Bilgi Evi (Kurs Odaları) 20 m m m m m2 3 Alemdağ Bilgi Evi Alemdağ Bilgi Evi (Kütüphane) 45 m² 1 45 m² 1 45 m² 1 Alemdağ Bilgi Evi (Belnet) 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 Ömer Akyüz Bilgi Evi Ömer Akyüz Bilgi Evi (Bilgisayar Odası) 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Ömer Akyüz Bilgi Evi (Kütüphane) 30 m² 1 30 m² 1 30 m² 1 Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi ( Halı Saha) 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 50 m² 1 9

10 Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi ( Memur Odası) Necati Alkan Spor ve Kültür Merkezi (Düğün Salonu ) 8 m² 1 8 m² 1 8 m² 1 8 m² 1 8 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 40 m² 1 Yunus Emre Bilgi Evi Kütüphane 30 m m m m m2 1 Bilgisayar Salonu 30 m m m m m2 1 Alemdağ Reşadiye Mesire Alanı C Tipi Mesire alanı C Tipi Mesire alanı C Tipi Mesire alanı C Tipi Mesire alanı C Tipi Mesire alanı Ömerli Görsel Sanatlar Merkezi 750 m m m m m2 1 TOPLAM Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

11 1) Örgüt Yapısı Organizasyon Şeması Örneği Başkan Yardımcısı Eyüp YILDIRIM Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet EKŞİ Tesisler Şefi Kültür ve Sosyal İşler Şefi Basın Yayın Şefi Kalem Şefi Bilgi Evi Sorumlusu Temizlik Görevlisi Tesis Büro Personeli Eğitmen Kültür Merkezi Sorumlusu Temizlik Görevlisi Tesis Büro Personeli Kütüphane Sorumlusu Spor Merkezi Sorumlusu Temizlik Görevlisi Tesis Büro Personeli Eğitmen Organizasyon İdari İşler Sorumlusu Organizasyon Teknik İşler Sorumlusu Ses Sistemleri Sorumlusu Kültür İşleri Destek Personeli Basın Yayın Personeli Fotoğrafçı Kameraman Büro Personeli Büro Destek Personeli İhale Takip Sorumlusu Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu Stratejik Planlama Süreçleri Sorumlusu Arşiv Sorumlusu Birim Mutemedi Birim Taşınır Sorumlusu Gerçekleştirme Görevlisi Kütüphane Sorumlusu Kurslar Sorumlusu Birim KYS Sorumlusu 11

12 2) Teknolojik Kaynaklar: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazışmalarında Belediyenin kullandığı SAYSİS programını kullanmaktadır. Sistemin birçok istatistiki bilgiyi içermesi teknolojiden maksimum düzeyde istifade edilmesini sağlamaktadır. Yazılım Altyapısı Tablo 3: Yazılım Altyapısı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL YAZILI M ADI KULLA NIM DURUM U YAZILIM ADI KULLA NIM DURUM U YAZILI M ADI KULL ANIM DURU MU YAZIL IM ADI KULLANI M DURUMU YAZILI M ADI KULLA NIM DURUM U Seri Nokta -- SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Digital Evrak Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Taşınır Kayıt Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Satın Alma ve İstek Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Basın Modülü -- SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Fotoğraf Arşiv Modülü SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Muhasebe Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Analitik Bütçe Universal Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin SAYSİS Etkin Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

13 Teknolojik Altyapı Tablo 4: Teknolojik Altyapı Türü TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Bilgisayar İnternet 1 9 Masa Üstü ve Laptop Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 82 Masa Üstü ve Laptop 9 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri 82 Masa Üstü ve Laptop 9 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Yazıcı 4 9 Muhtelif 11 Muhtelif 11 Muhtelif Cep telefonu 1 Telsiz telefon Telefon hat kapasitesi Faks Müdür Telefonu Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam 1 Müdür Telefonu 13 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam 1 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam 1 Müdür Telefonu 13 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam 1 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam Fotokopi makinesi 2 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam 2 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri Toplam Fotoğraf makinesi 1 3 Muhtelif 3 Muhtelif 3 Muhtelif Video kamera 1 3 Muhtelif 3 Muhtelif 3 Muhtelif Projeksiyon makinesi 5 Sunucu /server Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2013 Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde Kültür Merkezleri ve Bilgi Evlerinde 13

14 3) İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz görevlerini, 3 memur ve 8 işçi ile sürdürmektedir. Belediyeye bağlı bütün kültür merkezleri, bilgievleri ve sosyal ve spor tesislerinin idaresi de aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Statü Sayısı Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Sayısı Yüzde (%) Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi Mevsimlik Sözleşmeli Toplam Kaynak: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ) Sunulan Hizmetler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çekmeköy halkını bilinçlendirmek, kent kültürü donanımını sağlamak ve ilçe halkının bilinçli birer birey olmaları amacıyla değişik etkinlikler yapmaktadır. a) Eğitim Hizmetleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğrencilere ve her yaştan halka yönelik değişik eğitim faaliyetleri, seminerler, konferanslar ve yarışmalar düzenlemektedir. b) Kültürel ve Sanatsal Hizmetler: Konser, sergi ve değişik kurs faaliyetleri düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halkın kültür ve sanatla buluşması yönünde aylık kültür sanat etkinlik takvimi hazırlayarak Çekmeköylüleri bilgilendirmektedir. c) Sportif Faaliyetler: 14

15 Çekmeköy doğa sporları için müsait bir bölge. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hem bölgenin tanıtımında hem de ulusal ve uluslararası nitelik kazanabilecek mahiyette sportif etkinlikler için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca futbol basketbol gibi popüler spor organizasyonlarına da öncülük etmektedir. d) Basın Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın görevini de uhdesinde bulundurmaktadır. Bununla birlikte Belediyenin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve ARGE faaliyetlerini de destek sağlamaktadır. Baskı matbuat işlerini de yürüten Kültür ve Sosyal İşler Belediye adına eğitim, kültür, sanat, ilçe tarihi, bölgenin sosyal ve coğrafi yapısına ilişkin araştırma inceleme yaptırarak kitap hazırlama/hazırlatma ve basma işini de yürütmektedir. II-AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Kurumsal Gelişimin Sağlanması Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Belediyemizde Yatay ve Dikey İletişimin Geliştirilebilmesi İçin Periyodik Toplantılar Yapılacaktır. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Halkla İlişkilerin Gelişimi Belediyemizin faaliyetlerinin halka anlatılabilmesi, halkın talep ve şikâyetlerinin takip edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında kültürel etkinliklerin sayı ve niteliği zenginleştirilecektir. 15

16 I-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler: A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranı (%) , , , , ,98 % 54,64 % 82,55 % 81,20 % 77,22 % 92,78 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,

17 Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet I Açıklaması Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenekler TOPLAM Kaynak:.. Müdürlüğü, 2013 Mali Denetim Sonuçları: 17

18 B) Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1. Faaliyetler: Aşağıda 2013 yılına ait faaliyetler, organizasyonlar ve yıl içerisinde yürütülen projeler yer almaktadır. Bu çalışmalara ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışmaları geniş yelpazede çalışma alanını kapsamaktadır. Farklı konular belli ana başlıklar altında toplanarak daha sistemli bir rapor oluşturulmuştur. Yıl içerisinde yapılan titiz çalışmayla her bir programa katılım sayıları tespit edilmiş ve raporun daha somut bilgilerden oluşması sağlanmıştır. 18

19 A) KÜTÜPHANELER, BİLGİSAYAR SALONLARI ve BELNETLER Aşağıda kültür ve bilgi evlerinde bulunan kütüphane, bilgisayar salonu ve BELNET salonlarından faydalanma istatistiği tablosu gösterilmektedir. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ AYLARA GÖRE KÜTÜPHANE VE BİLGİSAYAR SALONU ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ HAMİDİYE K. MRK. Y. EMRE B.EVİ ALEMDAĞ B.EVİ ÖMERLİ K. MRKZ KTPHN BELNET KTPHN BİLGİSAYAR KTPHN BELNET KTPHN BİLGİSAYAR FATİH BİLGİEVİ KTP HN BELNET KT PH N ÖMER AKYÜZ BİLGİ EVİ BİLGİSAYAR M. AKİF KÜLTÜR MER. KT PH N BİLGİSAYAR M.ÇOBANOĞL U BELNET OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KTP HN BELNET GENEL TOPLAM 19

20 B) KURSLAR Halk Eğitim ve İSMEK ortaklığı ile gerçekleştirilen kurslar genel olarak aşağıda ifade edildiği gibi tasnif edilmiştir. İlçemizde; Meslek edinme (havuz operatörlüğü, Arıcılık, Aşçılık vb.) Eğitim (İngilizce, Arapça, Matematik vb. ) Hobi (fotoğrafçılık, resim vb.) Kişisel Gelişim (diksiyon, bilgisayar kursu vb.) Sportif Kurslar (Badminton, Taekwondo vb.) El sanatları Kursları Müzik ve Gösteri sanatları konularını içeren muhtelif kurslar açılmıştır. Kurslar müdürlüğümüz organizatörlüğünde ve Belediyenin lojistik destekleri ile gerçekleştirilmektedir. Halk Eğitimi Müdürlüğü, İSMEK ve Kızılay bu konuda işbirliği içinde olduğumuz kurumlardır yılı içerisinde 141 ayrı branşta toplamda 634 ayrı kurs açılmış ve bu kurslara kursiyer katılmıştır Kurs Kursiyer Kurs Kursiyer Kurs Kursiyer Kurs Kursiyer Kurs Ortağı adeti sayısı adeti sayısı adeti sayısı adeti sayısı Halk Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan İSMEK Mehmet Akif İSMEK Taşdelen İSMEK Alemdağ İSMEK Ömerli İSMEK Kızılay İşkur Genel Toplam

21 Aşağıda, belirtilen kursların kaç adet olduğu, ismi ve diğer bilgileri bulunmaktadır. S No Kurs No/adı Açılan Kurs sayısı Toplam Kursiyer YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURSLAR AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURSLAR AHŞAP ŞEKİLLENDİRMECİ AHŞAP YAKMA TEKNİĞİ (PYROGRAVURE) ALÜMİNYUM KABARTMA ARAPÇA SEVİYE A ARAPÇA SEVİYE A ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ AŞÇI ÇIRAĞI ATLETİZM BADMİNTON BAĞLAMA EĞİTİMİ (BAĞLAMA DÜZENİ) BAHÇE BAKIMI BANYO TAKIMLARI DİKİMİ BASİT NAKIŞ İĞNE TEKNİKLERİ BEBE GİYSİLERİ DİKİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE BİLGİSAYAR KULLANIMI (BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ-OPERATÖR) BİLGİSAYARDA DOKÜMAN HAZIRLAMA BOYACI-ÇİNİ İŞLEMECİ CAM SÜS EŞYASI YAPIM ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA ÇOCUK BAKIMI VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ)

22 25 DART DEKORATİF AHŞAP SÜSLEME DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA DEKORATİF MİNDER DİKİMİ DİKSİYON DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURSU DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ DÖKÜMCÜ- ALÇI MODEL KALIPCI EBRU ELDE ANTEP İŞİ ELDE ÇİN İĞNESİ ELDE KURDELA İŞİ ELDE MARAŞ İŞİ ELDE SUZENİ ELDE TÜRK İŞİ ELDE TÜRK İŞLEMELERİ EMLAK DANIŞMANLIĞI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA EV YEMEKLERİ HAZIRLAMA FİRKETE OYASI FOTOĞRAF ÇEKİMİ FÖNCÜ FUTBOL (11-12 YAŞ GRUPLARI) FUTBOL (13-14 YAŞ GRUPLARI) GAZ YAKICI CİHAZLAR BAKIM VE ONARIMCISI GELENEKSEL EL NAKIŞLARI GİTAR EĞİTİMİ (KLASİK GİTAR) GÖRSEL PROGRAMLAMA

23 53 GRAVÜR GUAJ BOYA RESİM GÜMÜŞ TAKI İŞLEMECİLİĞİ HASIR ÖRMECİ HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ HAZIR GEREÇLERLE YAPILAN NAKIŞLAR HURÇ DİKİMİ İĞNE OYASI İKİ BOYUTLU ÇİZİM - AUTOCAD İNGİLİZCE KURSU İNGİLİZCE SEVİYE A İNGİLİZCE SEVİYE A İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ KADIN GİYİM MODELİST YARDIMCILIĞI KADIN GİYSİLERİ DİKİMİ(DÜZ DAR ETEK-KADIN PANTOLONU-BLUZ- ELBİSE-FANTEZİ ELBİSE) KADIN GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KATI VE SIVI YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ KİTRE BEBEK YAPMA KUR'AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KÜÇÜK - BÜYÜK BAŞ HAYVAN KESİMİ (KURBAN KESİMİ) LATİN DANSLARI MAKİNEDE DANTEL SARMA VE PİKO YAPIMI MAKİNEDE DANTEL SARMA VE PİKO YAPMA MAKİNEDE TÜRK İŞİ MANİKÜR-PEDİKÜR TEKNİKLERİ MASA TENİSİ

24 81 MATEMATİK KURSU MATEMATİK KURSU MİSİNALI TAKI YAPMA MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU NEVRESİM TAKIMLARI DİKİMİ OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ ETKİNLİKLERİ OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ YAZ ETKİNLİKLERİ OKUMA-YAZMA I. KADEME KURSU OKUMA-YAZMA I. KADEME SEVİYE TESPİT SINAVI OKUMA-YAZMA II. KADEME KURSU OKUMA-YAZMA II. KADEME SEVİYE TESPİT SINAVI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DESTEKLEYİCİ KURSLAR OSMANLI TÜRKÇESİ İMLASI OSMANLICADA KOLAY METİNLER OYALAR ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA PASTACI ÇIRAĞI PASTACI HİJYEN EĞİTİMİ PİKE DİKİMİ PİYANO EĞİTİMİ SAÇ BAKIMI VE YAPIMI SAÇA GEÇİCİ VE KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ SAÇA GEÇİCİ VE KALICI ŞEKİL VERME VE BOYAMA TEKNİKLERİ SALON DANSLARI SALON TAKIMLARI DİKİMİ SATRANÇ SERAMİK BİÇİMLENDİRİCİSİ STEP-AEROBİK

25 109 SUDA YÜZME SULUBOYA RESİM ŞİPPOYAKİ ŞİŞ ÖRGÜ ŞAL ÖRME ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE HIRKA ÖRME ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE ŞAL ÖRME TAKILAR (MİSİNALI ÇİVİLİ ÖRME DÜĞÜMLÜ) TAKILAR(MİSİNALI-ÇİVİLİ-ÖRME-DÜĞÜMLÜ) TEMEL BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIĞI TEMEL MUHASEBE TEZHİP TIĞ OYASI TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ HÜSEYNİ AYAĞI VE REPERTUARI EĞİTİMİ TÜRK HALK OYUNLARI ERZİNCAN YÖRESİ ERKEK BARLARI TÜRK HALK OYUNLARI ERZİNCAN YÖRESİ KADIN BARLARI TÜRK HALK OYUNLARI GAZİANTEP YÖRESİ TÜRK HALK OYUNLARI SİVAS YÖRESİ (ERKEK HALAYI) TÜRK HALK OYUNLARI ŞANLIURFA YÖRESİ TÜRK HALK OYUNLARI TRABZON YÖRESİ (KADIN OYUNLARI) TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM - SOLİDWORKS ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK (ÖSS) WEB TASARIMCISI YAĞLI BOYA RESİM YÖNETİCİ ASİSTANI

26 137 YÜZME İNGİLİZCE KURSU (KIZILAY) MATEMATİK KURSU (KIZILAY) TİYATRO KURSU ENGELLİ TİYATRO KURSU 1 15 GENEL TOPLAM A) KÜLTÜR-SANAT PROGRAMLARI VE ORGANİZASYONLAR 1) RESMİ TÖRENLER Yıl içerisinde resmi törenler Kaymakamlığın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. 26

27 S.NO TARİH SAAT ETKİNLİĞİN YERİ PROGRAM ADI KATILIMCI SAYISI 1 23 Nisan :00 Alemdağ Stadı 2 19 Mayıs : Ağustos : Ekim : Eylül : Kasım : Kasım :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Çekmeköy Kaymakamlık Önü Çekmeköy Kaymakamlık Önü ve Şahinbey caddesi Çekmeköy Kaymakamlık Önü Çekmeköy Kaymakamlık Önü Çekmeköy Kaymakamlık Önü ve bütün okullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Zafer Bayramı 50 Cumhuriyet Bayramı 3500 Gaziler Günü 100 Atatürk ün ölüm yıldönümü 200 Öğretmenler Günü 350 GENEL TOPLAM ) ANMA VE KUTLAMA PROGRAMLARI 2013 yılında bu başlık altında aşağıda belirtilen etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleşen programlara ortalama 466 kişi katılmıştır. S.NO TARİH 1 21 Mart 2013 SAAT 20:00 ETKİNLİĞİN YERİ Turgut Özal Kültür Merkezi PROGRAM ADI KATILIMCI SAYISI Aşık Veysel Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum programı Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası (Kadınlara Özel) Nisan :30 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası (Halka Açık Program - Prof. Dr. Ramazan Ayvallı)

28 5 30 Nisan :00 Turgut Özal Kültür Merkezi Kutlu Doğum Haftası (Öğrencilere Özel) Aralık :30 Turgut Özal Kültür Merkezi Dünya Engelliler Günü Kutlama Programı 350 TOPLAM ) TİYATROLAR 2013 yılında 62 çocuk oyunu 49 yetişkin oyunu sahnelenmiştir. Toplamda izleyicinin katıldığı programlar, ağırlıklı olarak Turgut Özal Kültür Merkezi ve Hamidiye Kültür Merkezinde sahnelenmiştir. Çocuk oyunlarında her oyuna ortalama 133 kişi katılırken yetişkin oyunlarında bu sayı 220 yükselmektedir. Aşağıda Çocuk ve yetişkin oyunlarının özet bir tablosu hazırlanmıştır. 28

29 GÖSTERİM YERLERİ Çocuk Oyunları GÖSTERİM ADEDİ KATILIMCI SAYISI Yetişkin Oyunları GÖSTERİM ADEDİ KATILIMCI SAYISI Final Okulları Salonu Hamidiye Kültür Merkezi Semiha Yıldırım İlkokulu Turgut Özal Kültür Mer Taşdelen Lunapark Taşdelen Amfi Tiyatro GENEL TOPLAM a) Çocuk Tiyatroları 2013 yılında 62 çocuk oyununa toplamda 8270 izleyici katıldı. Hazırlanan oyunların çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilmiştir. Aşağıda belirtilen oyunlar yıl boyunca, belirtilen yer ve saatlerde izleyicilerin beğenisine sunulmuştur. S. NO TARİH SAAT ETKİNLİĞİN YERİ OYUNUN ADI ETKİNLİK KATILIMCI SAYISI 1 21 Ocak :00 T. Özal Kül. Mer. Bilginin krala karşı savaşı Ocak :00 Hamidiye Kül. Mer. Evcilik oyunu müzikali Şubat :00 Hamidiye Kül. Mer. kukla tiyatrosu-şarkı yarışması Şubat :00 Hamidiye Kül. Mer. ilk ağacım-kukla tiyatrosu Şubat :00 T. Özal Kül. Mer Şubat :00 T. Özal Kül. Mer. ece ile mimarsinan zaman tünelinde 200 ece ile mimarsinan zaman tünelinde Şubat :00 T. Özal Kül. Mer. keloğlan ve sevimli dev

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A) MİSYON VE VİZYONU... 5 D) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 a. Hizmet Araçları:... 7 a) Eğitim Hizmetleri:...

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

Yarınları Birlikte Hazırlıyoruz İsmek Yönetim Merkezi 0212 531 01 41 Ayrıntılı bilgi: www.ismek.org

Yarınları Birlikte Hazırlıyoruz İsmek Yönetim Merkezi 0212 531 01 41 Ayrıntılı bilgi: www.ismek.org İSMEK KURS MERKEZLERİ ARNAVUTKÖY Arnavutköy 212 597 89 74, Bolluca 212 685 00 27, Engelliler Merkezi 212 597 83 12, Hadımköy 212 771 56 36, Taşoluk 212 682 17 54 ATAŞEHİR Batı Ataşehir 216 688 89 36, Ferhatpaşa

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı :

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı : PEND K BELED YES 2007 YILI FAAL YET RAPORU Pendik Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Yayına Hazırlık ve Baskı : Pendik Belediyesi www.pendik.bel.tr Tel: 0 216 585 11 00, Fax: 0 216 585 14 14 23 Nisan Cad.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi

Yıl: 3 Sayı: 8. Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi Yıl: 3 Sayı: 8 Sultangazi değişiyor... Kültür ve sanatın parlayan yıldızı Hizmet anlayışında yeni vizyon Eğitim ve teknoloji hamlesi 52 62 2 DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ 3 4 Saygıdeğer Sultangazililer!

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı

2008 Yılı. Çalışma ve Yatırım Programı 2008 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı 2 Mamak Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk 2008 Y l Çal flma ve Yat r m Program 3 4 Mamak Belediyesi Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 2008 Y l Çal flma ve Yat r m

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 2 Mustafa Kemal Atatürk 3 4 Gazi Şahin / Mamak Belediye Başkanı 5 Meclis Üyelerimiz Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, kültürel zenginliklerin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 204 FAALİYET RAPORU Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getiren uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini

Detaylı

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU

2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU 2009-2010 DEVLET TİYATROLARI FAALİYET RAPORU DT STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2012 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

BAYRAMPAfiA BELED YES

BAYRAMPAfiA BELED YES BAYRAMPAfiA BELED YES İçindekiler BAŞKAN'DAN... 23 II. GENEL BİLGİLER... 25 A. Vizyonumuz... 25 B. Misyonumuz... 25 C. İlkelerimiz... 25 D. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 25 1. Üst Yönetimin Yetkileri...25

Detaylı

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI i 2013 FAALİYET RAPORU T.C BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ii ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BABAESKĠ NĠN TARĠHĠ I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.....1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı