HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYIR KURUMU NİTELİĞİ"

Transkript

1 YNIZ DEĞİSİNİZ

2 TEME İKEEİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını ve sağlığını korumayı ve aynı şekilde insan kişiliğine saygıyı sağlamayı amaçlar. Uluslararası alanda karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli barışı destekler. YIIM GÖZETMEMEK Kızılay, hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara yalnız ıstırapları ölçüsünde yardıma koşmaya veya öncelikle en ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır. TFSIZIK Kızılay, herkesin güvenini muhafaza amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel ve felsefi nitelikteki tartışmalara girmez. BĞIMSIZIK Kızılay, bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay- Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir. HYI KUUMU NİTEİĞİ Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur. BİİK Türkiye'de, Türkiye Kızılay Derneği dışında aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kurulamaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar. EVENSEİK Kızılay, aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve onlarla yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur. 2

3 İ Ç İ N D E K İ E Ulusal fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 7 Sosyal Yardımlar 33 Uluslararası fet Müdahale ve Yardım Faaliyetleri 39 Planlama Faaliyetleri 64 ojistik Faaliyetler 71 Psikososyal Hizmetler 73 Eğitimler ve Tatbikatlar 76 3

4 FET MÜDHE ve YDIM YÖNETİMİ BÖÜMÜ FİYET POU (OCK IK) 4

5 Ö N S Ö Z Günümüz dünyasında yıkıcılığı hızla aratarak ve derinleşerek devam eden savaşlara, etkileri incinebilirlikle artan doğal afetlere ve kronikleşen krizlere Türk Kızılayı nın müdahalesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da devam etmiştir. Sınırları aşan geniş müdahale ağı, kıtalar arası taşıdığı insani yardım ruhu ile Türk Kızılayı, daha iyiye daha ileriye ulaşma azmi kendini yenilemeyi sürdürmektedir. Hizmet kalitesindeki artış, geliştirdiği alt yapısı ve genişlettiği hizmet mantığı ile yıl içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. Hepimizin Kızılayı nı, ihtiyaç duyulan her anda ve yerde hazır duruma getirmek için var gücüyle çalışan, Kızılay ruhunu taşıyan profesyonellerimize ve gönüllülerimize 2008 yılında sundukları gayret ve emekleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. İnsani yardıma muhtaç kalınmayan bir dünya temennisi ile 5

6 Edirne FET MÜDHE VE YDIM YÖNETİMİ BÖÜMÜ fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü; Türk Kızılayı nın temel ilke ve amaçları doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını yürütmek, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve krizlere Türk Kızılayı nın imkân, kabiliyet ve üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde müdahale etmek ve yoksul - muhtaç kimselere yardım etmekle sorumludur. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, bu sorumluluklarını kendine bağlı 7 adet Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, 24 adet Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi ve nkara da konuşlu bulunan fet Operasyon Merkezi (FOM) aracılığıyla yerine getirir. Türk Kızılayı merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde afet yönetim sisteminin oluşturulması ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, mevcut afet müdahale sisteminde oluşan zaman, kaynak ve işgücü kaybının önlenmesi ve yerel kaynakların harekete geçirilerek etkin müdahalenin sağlanması amacıyla Mart 2002 de Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri (BMM) modeline geçmiştir. Söz konusu merkezler stokları ve uzman insan kaynağıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak için 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini yürütmektedir. dana da kdeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nkara da İç nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Düzce de Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Elazığ da Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Erzurum da Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi İstanbul da Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi Manisa da Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi olağan dönemde hazırlık ve lojistik çalışmalarının afetlerde ise insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerdir. fetlerde iletişim kanallarının kesilmesinin meydana getireceği olumsuzlukların farkında olan Türk Kızılayı halen yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürdüğü Haberleşme ğı Oluşturma ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında bugün itibariyle Türkiye genelinde 21 noktaya ulaşmıştır. Haberleşme ağında, altyapılar çökse bile iletişim imkânı sağlayan uzak mesafe telsiz sistemleri ve uydu haberleşme sistemleri bulunmaktadır. B.Karıştıran Samsun Trabzon Bursa İstanbul Düzce Karabük Erzurum Manisa fyon nkara Erzincan Muş Van İzmir ntalya Elazığ Diyarbakır dana 6

7 UUS FET MÜDHE VE YDIM FİYETEİ Türk Kızılayı, 140 yıldır toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek için çalışmalarını devam ettirmektedir. Türk Kızılayı, Türk halkından aldığı destek ile 2008 yılında yurt içinde 8 deprem, 26 yangın, 11 sel, 2 heyelan ve 10 diğer doğal ve insan kaynaklı afete müdahale etmiştir. 7

8 yılı içerisinde büyüklükleri 4.0 ile 5.0 arasında değişen onlarca deprem vatandaşlarda paniğe yol açmış ancak can kaybı veya maddi hasara neden olmamıştır. Tüm depremler Türk Kızılayı fet İzleme ve Haberleşme Merkezi tarafından anında haber alınmış, ilgili Türk Kızılayı birimleri alarma geçirilerek hasar araştırması yapılmış, öncü ekipler sevk edilerek yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte sert geçen kış, vatandaşların zaman zaman yollarda mahsur kalmasına neden olmuştur. Türk Kızılayı ekipleri kar ve tipiye aldırmadan soğuk hava koşullarında üşüyen zor durumdaki vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecekler dağıtarak destek vermiştir. Teknolojik kaza ve patlama olaylarının çokça karşılaşıldığı 2008 yılında Türk Kızılayı üzerine düşeni yaparak gerektiğinde acil beslenme ve kısmi sağlık ihtiyacını karşılamış, alanda görevli uzman personeli ile yaralı yakınlarına psikososyal destek vermiştir. Bir önceki yıla oranla az sayıda sel ve su baskını olayının yaşandığı dönemde, meteorolojik olaylar yakından takip edilerek tüm afet birimleri önceden uyarılmış ve her an müdahaleye hazır tutulmuştur. Meydana gelen afetlere yapılan müdahale süratle gerçekleşmiş ve acil ihtiyaçlar karşılanmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 8

9 Havaların erken ısınması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile orman ve köy yangınları bu yıl yoğun şekilde yaşanmış, yurt çapında yaşanan bu olaylar anında takip edilmiş ve ihtiyaç durumunda müdahale edilmiştir. Sadece afetlere müdahalede değil sosyal projelerde de yer alan Türk Kızılayı imkânlar ölçüsünde çeşitli organizasyonlara destek vermeyi sürdürmüştür. Ulusal ve dini bayramlar ve anma etkinlikleri, gençlik kampları, taziyeler, spor organizasyonları, eğitim kurumları tarafından planlanan etkinlikler ile diğer Kızılay birimleri tarafından organize edilen çok sayıda kampanya ve faaliyete malzeme ve personel desteği sağlanmıştır. 9

10 D E P E M E yılı içerisinde yurt içinde büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan her depremde, 7/24 çalışma prensibini benimseyen fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü alarm durumuna geçip, kriz masasını kurmuş, en yakın müdahale birimini harekete geçirmiştir. Harekete geçen ekipler tarafından afetin olduğu bölgede durum tespiti yapılmış, mülki amirliklerle bilgi alışverişinde bulunmuş ve müdahalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair kriz masasına bilgi verilmiştir. Yıl içerisinde aşağıda listelenen afetlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmaması nedeniyle, mülki amirliklerle koordinasyon halinde, müdahaleye ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir. NK - ÇUBUK DEPEMİ (4.9) YOV - ÇINCIK DEPEMİ (4.8) NK B DEPEMİ (4.9) ÇOUM - SEYDİM DEPEMİ (4.1) DENİZİ HONZ DEPEMİ (4.8) DENİZİ - ÇMEİ DEPEMİ (4.1) DENİZİ ÇMEİ DEPEMİ (4.4) BIKESİ GÖNEN DEPEMİ (4.7) fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

11 yılı içerisinde yurt içinde meydana gelen toplam 26 köy yangını nedeniyle afet müdahale faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılayı, listelenen yangınlar dışında birçok konut ve mahalle yangınında da, ev ve eşyaları hasar gören vatandaşımıza yardım etmiş ve acil ihtiyaçlarını karşılamıştır. Y N G I N

12 Y N G I N İSTNBU - SİİVİ YNGINI 3 Ocak 2008 tarihinde İstanbul Silivri ilçesinde roman vatandaşların yaşadığı çadırlarda 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın sonrası acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere, Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 42 DET 2 BTTNİYE 160 DET DN - KTŞ YNGINI 15 Nisan 2008 tarihinde dana ili Karataş ilçesi Tuzla beldesi sınırları içinde mevsimlik tarım işçilerine ait çadırlarda meydana gelen yangın 24 çadırın içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılmaz hale gelmesine yol açmıştır. Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından bölgede ihtiyaç tespiti yapan öncü ekibin raporu ve kaymakamlık talebine istinaden aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. ÇNKII - BYMÖEN KÖPÜÜ MHESİ YNGINI 18 Nisan 2008 tarihinde Çankırı ili Bayramören ilçesi Köprülü mahallesinde meydana gelen yangında 7 konut tamamen kullanılmaz hale gelmiştir. İç nadolu BMM'den görevlendirilen 3 personelden oluşan müdahale ekibi mağdur durumdaki 7 aileye aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerini ulaştırmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 7 DET 2 BTTNİYE 30 DET 3 UO YTK 15 DET 4 KMPET 15 DET 5 MUTFK SETİ 7 DET 6 SU BİDONU 14 DET 7 GID KOİSİ 7 DET S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 18 DET 2 BTTNİYE 300 DET 3 UO YTK 150 DET 12 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

13 DN - TUZ YNGINI 11 Mayıs 2008 tarihinde, dana ili Tuzla beldesinde mevsimlik tarım işçilerine ait çadır alanında yangın meydana gelmiştir. Can kaybının yaşanmadığı yangından 7 aile etkilenmiştir. kdeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 7 DET NK BEYPZI KÖEN KÖY YNGINI 9 Mayıs 2008 tarihinde nkara ili Beypazarı ilçesine bağlı Karaören köyünde elektrik kontağı sonucu çıkan yangın neticesinde 3 konut tamamen yanmıştır. Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığı ve Bölümümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen ihtiyaç tespitinin ardından aşağıdaki tabloda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 30 DET 2 UO YTK 15 DET 3 SOMY 15 DET 4 HİJYEN SETİ 3 DET 5 GID KOİSİ 3 DET 6 OCK 3 GÖZÜ 3 DET 7 BUZDOBI 3 DET 8 KNEPE 3 DET 9 HI 12 DET 10 KVUM (500 G) 30 DET 11 YSTIK, PİKE, ÇŞF TKIMI 15 DET TVİN - YUSUFEİ YÜNCÜE KÖY YNGINI 8 Haziran 2008 tarihinde rtvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde meydana gelen yangında 54 kişinin barındığı 7 ahşap konut tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Türk Kızılayı Yusufeli Şube Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Kuzeydoğu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 54 DET 2 UO YTK 30 DET 3 OCK 3 GÖZÜ 14 DET 4 MUTFK SETİ 14 DET 5 HVU 54 DET 6 SBUN 30 KG 7 BUZDOBI 3 DET 8 DEDNTÖ GP HOTUMU 14 DET 13

14 Y N G I N KSTMONU - TOSY YENİDOĞN KÖY YNGINI 25 Haziran 2008 tarihinde Kastamonu ili Tosya ilçesi Yenidoğan köyünde meydana gelen yangından 3 konut etkilenmiştir. Batı Karadeniz BMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM depo stoklarından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 24 DET 2 UO YTK 12 DET 3 KTİTİK SOB 4 DET 4 MUTFK SETİ 4 DET 5 NEVESİM TKIMI 6 DET 6 SU BİDONU 5 KG İstanbul, Çankırı, nkara, dana, rtvin ve Kastamonu illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 450 kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 14 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

15 MESİN GÜN YNGINI 7 Temmuz 2008 tarihinde Mersin ili Gülnar ilçesinde orman yangını başlamış ve rüzgârın etkisi ile yangın yayılmıştır. 3 gün aralıksız devam eden yangına Türk Kızılayı 22 personeli ile acil müdahale faaliyetlerini yürütmüştür. MNİS - KHİS ÇITK KÖYÜ YNGINI 11 Temmuz 2008 tarihinde Manisa ili khisar ilçesi Çıtak köyünde meydana gelen yangın üzerine Ege BMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Ege BMM depo stoklarından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 36 DET 2 KONTEYNI 5 DET 3 SU BİDONU 16 DET 4 UO YTK 18 DET 5 MUTFK SETİ 5 DET Bölgede günde kişilik 3 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. yrıca bölgede yürütülen psikososyal destek çalışmaları kapsamında yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek sağlamıştır. İhtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 10 DET 2 BTTNİYE 300 DET 3 MUTFK SETİ 10 DET 4 SEYY 2 DET MUTFK 5 UO YTK 150 DET NTY KŞ PT GEEMİŞ KÖYÜ YNGINI ntalya nın Kaş ilçesine bağlı Patara beldesi nde 12 Temmuz 2008 tarihinde orman yangını meydana gelmiştir. Patara ve çevresinde bulunan turistik tesisler ile Gelemiş köyünün etkilendiği 15

16 Y N G I N yangın sonucunda ölen ve yaralanan olmazken 3 yapı kullanılamaz duruma gelmiştir. ntalya Bölgesindeki yangına Ege BMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Ege BMM depo stoklarından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 82 det 2 Konteynır (iç 2 det malzemeleri ile birlikte) 3 MUTFK SETİ 2 det 4 SU (0,5) 248 det Yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, İç nadolu fet Hazırlık ve Müdahale Birimi tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 4 DET 2 HİJYEN SETİ 4 DET 3 BTTNİYE 12 DET 4 MUTFK SETİ 4 DET 5 UO YTK 12 DET 6 YSTIK 12 DET NK - KECİK KHÖYÜK KÖYÜ YNGINI nkara ili Kalecik ilçesi Karahöyük köyünde 16 Temmuz 2008 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 4 hane etkilenmiştir. Mersin, Manisa, ntalya ve nkara illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 16 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

17 KÜTHY - TVŞNI OPONÖZÜ KÖYÜ YNGINI Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Oponözü köyünde 20 Temmuz 2008 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 3 aile etkilenmiştir. Yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Ege BMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 36 DET 2 KONTEYNI 5 DET 3 SU BİDONU 16 DET 4 UO YTK 18 DET 5 MUTFK SETİ 5 DET Y N G I N Kütahya YMM tarafından bölgeye öncü ekip görevlendirilmiş ve yapılan ihtiyaç tespiti çalışmaları sonucu ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 3 DET 2 KMPET 9 DET 3 BTTNİYE 36 DET 4 MUTFK SETİ 3 DET 5 UO YTK 9 DET MNİS - KHİS İÇESİ ÇITK KÖYÜ YNGINI Manisa ili khisar ilçesi Çıtak köyünde 27 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen yangına, Ege BMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. NK - ÇUBUK YNGINI nkara iline bağlı Çubuk ilçesinde 1 ğustos 2008 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 3 aile etkilenmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 21 DET 2 MUTFK SETİ 3 DET KSTMONU - TŞKÖPÜ DEEKÖYÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi Dere köyünde 11 ğustos 2008 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana gelmiş ve 10 hane etkilenmiştir. 17

18 Y N G I N Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 16 DET 2 BTTNİYE 122 DET 3 UO YTK 61 DET 4 MUTFK SETİ 12 DET 5 ÜÇGÖZÜ OCK 9 DET 6 GID KOİSİ 18 DET 7 HİJYEN KOİSİ 18 DET 8 SU BİDONU 30 DET S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 88 DET 2 ÇDI 10 DET 3 SU BİDONU 10 DET 4 YTK 40 DET 5 MUTFK SETİ 10 DET 6 7 NEVESİM TKIMI WC-BNYO KONTEYNII 24 DET 1 DET ÇOUM - BYT HCIK KÖYÜ YNGINI 22 ğustos 2008 tarihinde Çorum ili Bayat ilçesi hacık köyünde meydana gelen yangından 16 ev ve 14 samanlık etkilenmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. NTY MNVGT, SEİK OMN YNGINI ntalya ili Manavgat ve Serik ilçelerinde 31 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen orman yangınlarında, birçok ev ve hayvan barınağı kullanılamaz hale gelmiştir. FOM, Ege BMM, Marmara BMM ve Çevre Şube Başkanlıkları alarm durumuna geçerek bölgede ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalara başlamıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 18

19 Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 OB KENT 3 DET 2 BTTNİYE 160 DET 3 MUTFK KİTİ 46 DET 4 ÇDI 8 DET 5 SÜNGE UO 6 DET YTK 6 GID KOİSİ 98 KOİ S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 2 DET 2 BTTNİYE 22 DET 3 NEVESİM TKIMI 11 DET 4 MUTFK SETİ 3 DET 5 SU BİDONU 3 DET 6 UO YTK 11 DET 7 KTİTİK SOB 2 DET KSTMONU - TŞKÖPÜ HNÖNÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde 18 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine Kütahya, Manisa, Kastamonu, ntalya, Çorum ve nkara illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 500 kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 19

20 Y N G I N KBÜK - SFNBOU KKIŞ GÖKÇEE MHESİ YNGINI Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi kkışla Gökçeler mahallesinde 24 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Batı Karadeniz BMM ve Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 18 DET 2 MUTFK SETİ 2 DET 3 NEVESİM TKIMI 4 KÖMÜ SOBSI 18 DET 2 DET KSTMONU - BOZKUT ŞEYHOĞU KÖYÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı Bozkurt ilçesi Şeyhoğlu köyünde 8 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 30 DET 2 MUTFK SETİ 4 DET 3 NEVESİM TKIMI 15 DET 4 KTİTİK SOB 4 DET 5 ÇDI 4 DET 6 UO YTK 15 DET 7 SU BİDONU 4 DET SKY - SPNC KYNC SOKK YNGINI Sakarya ili Sapanca ilçesi Yenimahalle Kaynarca sokakta 9 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Batı Karadeniz BMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Batı Karadeniz BMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 10 DET 2 MUTFK SETİ 1 DET 3 SU BİDONU 2 DET 4 KTİTİK SOB 5 ÜÇ GÖZÜ OCK 6 KTNI YTK 1 DET 1 DET 5 DET 20 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

21 KSTMONU - TŞKÖPÜ ÖMEİ KÖYÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi Ömerli köyünde 6 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. KSTMONU - ÇTZEYTİN KONKI KÖYÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı Çatalzeytin ilçesi Konaklı köyünde 19 Haziran 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. Y N G I N Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 1 DET 2 BTTNİYE 14 DET 3 NEVESİM 7 DET TKIMI 4 MUTFK SETİ 2 DET 5 SU BİDONU 2 DET 6 UO YTK 7 DET S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 NEVESİM 14 DET TKIMI 2 BTTNİYE 28 DET 3 SOB 2 DET 4 MUTK SETİ 2 DET 5 YTK 14 DET KSTMONU - TŞKÖPÜ KSEYİT MHESİ YNGINI Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesi Kara Seyit mahallesinde 17 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Kastamonu YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. 21

22 Y N G I N Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Kastamonu YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 2 DET 2 BTTNİYE 7 DET 3 NEVESİM 6 DET TKIMI 4 MUTFK SETİ 2 DET 5 SU BİDONU 4 DET MUŞ - HSKÖY YYK KÖYÜ ÇOTİK MEZSI YNGINI Muş ili Hasköy ilçesi Yaykara köyü Çortik mezrasında 10 Eylül 2008 tarihinde meydana gelen yangın sonucu Muş YMM den olay yerinde inceleme yapmak üzere öncü ekip gönderilmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları sonucunda, Muş YMM tarafından ihtiyaç sahiplerine aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 2 DET 2 BTTNİYE 17 DET 3 S 3 OCK 2 DET 4 MUTFK SETİ 1 DET 5 HEV 10 DET 6 YOGN 5 DET KSTMONU İHSNGZİ HYD KÖYÜ YNGINI Kastamonu iline bağlı İhsangazi ilçesi Haydar köyünde 31 Temmuz 2008 tarihinde yangın meydana gelmiş ve 2 aile etkilenmiştir. fet müdahale kapsamında Kastamonu YMM den aşağıda belirtilen malzemeler yangından etkilenen ailelere dağıtılmış ve ekip asli görev yerine geri dönmüştür. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 20 DET 2 KTİTİK 3 DET SOB 3 SU BİDONU 7 DET 4 UO YTK 10 DET 5 MUTFK SETİ 3 DET 6 NEVESİM TKIMI 7 DET Kütahya, Manisa, Kastamonu, ntalya, Çorum ve nkara illerinde meydana gelen yangınlarda, yaklaşık 600 kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 22 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

23 yılı içerisinde zaman zaman etkili olan sağanak yağışlara Türk Kızılayı nın ilgili Yerel ve Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri tarafından müdahalede bulunulmuştur. DN - KTŞ SEİ 10 Mayıs 2008 tarihinde dana ili Karataş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu sel ve su baskınları yaşanmıştır. Can kaybının yaşanmadığı selden yaklaşık 100 kişi etkilenmiştir. kdeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ve Türk Kızılayı dana Şube Başkanlığı tarafından aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 141 DET 2 UO YTK 100 DET 3 KMPET 100 DET 4 SICK YEMEK 400 KİŞİİK 5 KUMNY 400 KİŞİİK 23

24 S E E DHN - GÖE ÇMIDEE KÖYÜ SEİ rdahan ili Göle ilçesine bağlı Çamlıdere köyünde 16 Temmuz 2008 tarihinde meydana gelen selden 12 hane etkilenmiştir. Bölgede yapılan ihtiyaç tespiti sonucunda, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. ĞI - DOĞUBEYZIT İÇESİ SUUÇEM KÖYÜ SEİ ğrı ili Doğubeyazıt ilçesi Suluçem köyünde 22 Temmuz 2008 tarihinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana gelmiştir. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 2 DET 2 SET ÜSTÜ OCK 10 DET 3 YTK SÜNGE 30 DET UO 4 BTTNİYE 50 DET 5 MUTFK SETİ 10 DET 6 GID SYOSU 30 DET İSTNBU - İÇEENKÖY SU BSKINI İstanbul ili Kadıköy ilçesi İçerenköy semtinde 16 Temmuz 2008 tarihinde aşırı yağışlar sonucu su baskını meydana gelmiştir. Marmara BMM tarafından bölgede yapılan ihtiyaç tespiti sonucu aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 30 det 2 MUTFK SETİ 15 det Kuzeydoğu BMM ve ğrı YMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucunda, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 70 DET 2 GID KOİSİ 70 DET BİTİS TTVN SEİ Bitlis ili Tatvan ilçesinde 8 ğustos 2008 tarihinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. Muş YMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucunda, aşağıda listelenen 24 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

25 yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 ÇDI 4 DET 2 KVUM 105 DET ĞI - DİYDİN SEİ ğrı iline bağlı Diyadin ilçesinde 14 ğustos 2008 tarihinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana gelmiş ve 10 ev etkilenmiştir. ğrı YMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 50 DET 2 ÇDI 10 DET 3 HEV 15 DET 4 YTK 10 DET 5 MUTFK SETİ 10 DET 6 KVUM 24 DET 7 HİJYEN SETİ 24 DET ZONGUDK - PI ÇY KÖYÜ SU BSKINI Zonguldak iline bağlı laplı ilçesi Çay köyünde aşırı yağışlar sonucu su baskını yaşanmıştır. Batı Karadeniz BMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 KYO 36 DET KTNI YTK 2 BTTNİYE 172 DET 3 UO YTK 49 DET 4 MUTFK SETİ 13 DET İSTNBU - BEYKOZ ÇVUŞBŞI SU BSKINI İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesi Çavuşbaşı beldesinde 26 Ekim 2008 tarihinde aşırı yağışlar sonucu su baskını meydana gelmiştir. Marmara BMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 HI 3 DET 2 BTTNİYE 15 DET 3 ÜÇ GÖZÜ OCK 2 DET 4 YOGN 9 DET 5 YTK ŞİTESİ 9 DET S E E 25

26 S E E DN - CEYHN SEİ 24 Kasım 2008 tarihinde dana ili Ceyhan ilçesinde yoğun yağışlar sonucu sel meydana gelmiştir. kdeniz BMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 100 DET 2 YTK 50 DET 3 SU BİDONU 16 DET 4 MUTFK SETİ 16 DET 5 KHVTI 60 KİŞİİK OSMNİYE - TOPKKE SEİ 24 Kasım 2008 tarihinde Osmaniye ili Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesinde, aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana gelmiştir. kdeniz BMM tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 BTTNİYE 18 DET 2 YTK 9 DET 3 MUTFK SETİ 3 DET MESİN - GÜN SEİ 24 Kasım 2008 tarihinde Mersin iline bağlı Gülnar ilçesi ve çevre köylerinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana gelmiştir. kdeniz BMM, Gülnar ve Silifke Şube Başkanlıkları tarafından yapılan ihtiyaç tespiti sonucu, aşağıda listelenen yardım malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. S. NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 KUMNY 500 DET 2 SU 500 DET Yıl içerisinde çeşitli illerde meydana gelen sel ve su baskınlarında, yaklaşık kişiye acil yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. 24

27 YII HEYENI TOPK KYMI VN ÇTK KÇİT KÖYÜ SK MEZSI HEYENI SİVS İMI KPIKY KÖYÜ HEYENI Sivas ili İmralı ilçesi Kapıkaya köyünde meydana gelen heyelan sonucu kullanılamayan 3 hane nedeniyle, Kuzeydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ne bağlı Erzincan Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden 3 adet çadır ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir. 28 Mayıs 2008 tarihinde Van ili Çatak ilçesi Kaçit köyü Sak mezrasında meydana gelen toprak kayması sonucu konutlarda çatlaklar meydana gelmiştir. Van Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan Jeolojik Etüt aporu nda; bölgedeki evlerin tamamının potansiyel heyelan riski altında bulunduğu belirtilerek, konut sahiplerine çadır yardımı yapılması tavsiye edilmiştir. İlgili raporu dikkate alan Türk Kızılayı heyelan riski altında bulunan vatandaşlar için Kuzeydoğu nadolu BMM den 40 adet çadırını bölgeye sevk ederek ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştir. 25

28 yılı içerisinde Türk Kızılayı, aşırı kar yağışları, patlamalar ve kazalar gibi diğer insan ve doğa kaynaklı afetlere de müdahale etmiştir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 28

29 YOĞUN K YĞIŞI SONSI YÜÜTÜEN YDIM ÇIŞMI Ocak ayının son günlerinde yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, soğuk hava, fırtına ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapanmış; hava ve kara yollarında ulaşım aksamıştır. Kötü hava koşulları sebebi ile en fazla olumsuzluğun yaşandığı Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Düzce illerinde Türk Kızılayı yolda kalan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamıştır. K Y Ğ I Ş I DOĞU NDOU BÖGESİ Erzincan üzerinden Erzurum a, Trabzon ve Gümüşhane den Erzincan a giden kara yollarının kar nedeniyle kapanması üzerine, çok sayıda vatandaşın yolda mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Bu bilgi üzerine harekete geçen Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlanmış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan ve Kredi - Yurtlar Kurumu na ait yurtlara yerleştirilen vatandaşlara dağıtılmıştır. GÜNEYDOĞU NDOU BÖGESİ Elazığ - Diyarbakır karayolu Gezin Beldesi, Tekevler ve Maden ilçesi, Karataş karayolunda mahsur kalan vatandaşlar için Güneydoğu nadolu BMM den 3 araçla birlikte 8 kişilik müdahale ekibi bölgeye gönderilmiştir. Güneydoğu nadolu BMM yolda mahsur kalan vatandaşlar için 750 kişilik sıcak çorba, 250 battaniye, 500 ekmek, 500 şişe su, 500 kek gönderilmiştir. Gönderilen malzemeler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlara dağıtılmıştır. 29

30 K Y Ğ I Ş I KUZEYDOĞU NDOU BÖGESİ Kuzeydoğu nadolu BMM, 2 araç ve toplam 5 uzman personeli ile kapanan Erzurum-Erzincan karayolunda mahsur kalan vatandaşlara yardım elini uzatmıştır. Ekip beraberinde götürdüğü, 100 battaniye, ekmek, helva, su, meyve suyu ve bebek mamasından oluşan yardım malzemelerini, yoğun kar yağış nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara dağıtmıştır. BTI KDENİZ BÖGESİ Batı Karadeniz BMM tarafından, 4 personel 1 öncü haberleşme aracından oluşan bir ekip ile TEM karayolu Kaynaşlı mevkiinde mahsur kalan vatandaşlara çay ve kek dağıtmıştır. yrıca otobüslerde mahsur kalan çocuklu aileler için çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kaynaşlı da meydana gelen zincirleme kaza sonrasında 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Kazada annesini kaybeden 5 yaşındaki çocuğa, Batı Karadeniz BMM de görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından psikososyal destek sağlanmıştır. Şubat ayı ortalarında şiddetini artıran yoğun kar ve tipi Şubat tarihleri arasında İstanbul, Balıkesir ve Bolu dağında karayolu trafiğinin bir kez daha aksamasına neden olmuştur. Oluşturulan Türk Kızılayı ekipleri den fazla vatandaşa kumanya, sıcak içecek ve su dağıtımı gerçekleştirmiştir. ralık ayının son haftası başlayan yoğun yağışlar ve buzlanma sebebiyle Bolu dağı ve TEM otoyolu trafiğe kapanmıştır. Bölgede mahsur kalan yaklaşık vatandaşlarımıza Türk Kızılayı tarafından kumanya, sıcak içecek ve su dağıtılmıştır. 30 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

31 KÜTHY - DEMİÖZÜ TEN KZSI Haydarpaşa - Denizli seferini yapmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Pamukkale Ekspresi, 27 Ocak 2008 tarihinde saat 02:00 sıralarında Kütahya'nın Çöğürler-Demirözü istasyonları arasında raydan çıkmıştır. Çat Deresi Mevkii'nde aşırı soğuk nedeniyle rayların donduğu keskin virajda lokomotifin arkasında bulunan 5 vagon peş peşe devrilmiş ve devrilen trenin 5 vagonunda bulunan yaklaşık 450 yolcudan 9'u yaşamını yitirmiş, 30 yolcu da yaralanmıştır. Türk Kızılayı, bölgeye 200 adet battaniye sevk ederek beklemekte olan kazazede yakınlarını sıcak tutmuş ve kahvaltılık malzeme ile sıcak içecek dağıtarak beslenme ihtiyacını karşılamıştır. İSTNBU - DVUTPŞ PTM İstanbul Davutpaşa da bir iş merkezinde 31 Ocak 2008 tarihinde meydana gelen patlama 117 kişinin yaralanmasına, 23 vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Marmara BMM koordinesinde; Türk Kızılayı Gaziosmanpaşa Şube Başkanlığı, Türk Kızılayı Fatih Şube Başkanlığına bağlı Dâhiliye Merkezi ile Bayrampaşa Tıp Merkezi müdahalede bulunmuştur. Patlama sonucu yaralanan 5 vatandaşımız Bayrampaşa Tıp Merkezinde tedavi altına alınmıştır. yrıca Çapa Kan Merkezinden 3 ünite kan yaralı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak temin edilmiştir. Patlama bölgesinde 23 personel ve 8 araç ile görev yapan Türk Kızılayı ekipleri arama kurtarma görevlileri ve yakınlarından haber almayı bekleyen vatandaşlardan oluşan 900 kişinin beslenme ihtiyacını karşılamıştır. S.NO CİNSİ MİKTI BİİMİ 1 SU (500 M.) 500 DET 2 MEYVE SUYU 500 DET 3 KKE 500 DET 4 SİMİT 600 DET 5 ÇY 300 DET 6 ÇOB 300 DET 7 KŞI SNDVİÇ 300 DET İSTNBU - GZİOSMNPŞ DOĞGZ PTMSI 18 Mart 2008 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde İSKİ tarafından yapılan kazı çalışmasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi yaralanmıştır. 31

32 Patlama haberi üzerine MM BMM'den bir öncü ekip ile Türk Kızılayı Gaziosmanpaşa Şube Başkanlığı ndan sağlık ekibi bölgeye sevk edilmiştir. Patlamanın meydana geldiği alanda ihtiyaç ve durum tespiti çalışmaları yapılmış, yaralanan vatandaşlar hastanede ziyaret edilmiştir. NK - ÇUBUK SÜT ÜÜNEİ FBİKSI PTMSI 15 Mayıs 2008 tarihinde nkara, Çubuk Sanayi Sitesi içinde bulunan bir süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi yaralanmıştır. Yaşanan olayın hemen ardından FOM alarma geçirilmiş, lojistik ve psikososyal destek uzmanından oluşan öncü ekip olay yerine ulaşmıştır. Olay yerinde Emniyet Müdürü ve İl Sağlık Müdürü ile görüşülmüş ihtiyaç tespiti yapılmıştır. Patlama sonrası Marmara BMM, Türk Kızılayı Şubeleri ve kan ihtiyacı olabileceği düşünülerek kan merkezleri alarm durumuna geçirilmiş ve bölgeye öncü ekip görevlendirilmiştir. Yaşanan olay sonrası etkilenen kişilerin ailelerine ve kendilerine psikososyal destek sağlanmıştır. KONY - TŞKENT BCI BEDESİ KIZ YUDU PTMSI Konya ili Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde bulunan kız öğrenci yurdunda 1 ğustos 2008 tarihinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş ve 3 katlı kız öğrenci yurdu yıkılmıştır. Yıkılma sonucu kız yurdunda bulunan öğrencilerden 18 i hayatını kaybetmiş 27 kişi ise yaralanmıştır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak zarar gören vatandaşların tedavi altına alındığı Çubuk Devlet Hastanesi ziyaret edilmiştir. Yaralılara ve hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine psikososyal destek sağlanmıştır. İSTNBU - GÜNGÖEN PTM 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul ili Güngören ilçesinde yapılan terör saldırısı sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlama sırasında 17 kişi hayatını kaybetmiş 154 kişi ise yaralanmıştır. Patlamadan sonra hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine psikososyal destek sağlanmıştır. yrıca Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığı tarafından etkilenen öğrenci ve ailelerine su ve kumanya dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 32 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

33 33 SOSY YDIM

34 Y D I M Nakdi Yardım 67 kişiye ,00T nakdi yardım yapılmıştır. yni Yardım Zihinsel engelli öğrencilere yönelik iş okuluna 5 çadır, 10 uyku tulumu, 10 mat, SHÇEK bünyesindeki korunmaya muhtaç çocuklara 500 meyve püresi, 1 hasta kişiye ambulans ve ulaşım yardımı yapılmıştır. Görmeyenleri Koruma Derneği ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 120 adet 500 gr lık kavurma yardımı yapılmıştır. İnsanca Yaşama Derneğine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 120 adet 500 gr lık kavurma yardımı yapılmıştır. Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Yapılan yni Yardım 84 mutfak seti, 250 adet kahvaltılık, 4 katalitik soba, 134 rulo yatak, 120 kampet, 310 adet battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Şubelere ktarılan Kaynaklarla Yapılan yni Yardımlar Türk Kızılayı İhsaniye Şubesi aracılığıyla 250 kişiye günlük sıcak yemek yardımı, İhtiyaç sahibi 64 aileye malzeme ve gıda yardımı, öğrenciye kek ve süt yardımı, 2 engelliye 15 adet yatak bezi, 1 engelli çocuğa 1.960,00T tutarında TV motor yardımı, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ne bağışlanan yardım malzemeleri toplamda 20 Şubeye dağıtılmıştır. Dağıtılan malzeme miktarı: elektrikli ocak adet kavurma - 29 fırın helva soba - 64 halı ısıtıcı 6 şube aracılığıyla 69 koli hijyen malzemesi ve adet giyim (ayakkabı- giyim) dağıtılmıştır. Gıda Paketi Kampanyası 6 Şube aracılığıyla aileye gıda paketi yardımı yapılmıştır. Yangından Zarar Görenlere yni Yardım Toplamda aileye: battaniye, 52 mutfak seti, 45 ocak, 91 yatak, 5 çamaşır makinesi, 20 uyku seti, 4 Çamaşır kurutma makinesi, 1 buzdolabı, 2 televizyon, 1 oturma odası, 21 rulo yatak, 8 sünger yatak, 1 kömür sobası, 34 yastık, 33 çarşaf, 34 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

35 5 muhtelif yorgan, 5 nevresim, 4 su bidonu, 1 yatak odası takımı ulaştırılmıştır. Kurban Bayramı Sonrası Hazırlanan Kavurmaların İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılması Bağışçılara gönderilmek üzere hazırlanan 500 gr lık kavurmalar toplamda 483 şubeye, adet gönderilmiştir. Et Balık Kurumu ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan 2,5 kg lık kavurmalardan toplam 583 şubeye, adet gönderilmiştir. SIKMIŞ ŞEHİTEİ NM ETKİNİKEİ Sarıkamış Harekâtı nda llahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin askerimiz, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve llahuekber Dağları'nda düzenlenen etkinliklerle anılmıştır. öncesinde bölgeye giderek gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Kurulan çadırlarda, tören günü katılımcılara yaklaşık kişilik yemek ikramında bulunulmuş ve Türk Kızılayı nı ve yaptığı faaliyetleri tanıtıcı film ve slayt gösterileri gerçekleştirilmiştir. BİTİS TE MÜTECİEE YPIN YDIM Bitlis ilinde, Türkiye ye yasa dışı yolla giriş yapan 693 göçmen, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek gözlem altına alınmıştır. cil barınma, beslenme ve kısmi sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Bitlis Valiliği nce Derneğimizden yardım talep edilmiştir. Y D I M Türk Kızılayı, 19 personel ve 10 adet çadırla tören tarihinden 8 gün Bunun üzerine Türk Kızılayı Güneydoğu nadolu BMM ve Muş YMM tarafından Ekim 2008 tarihleri arasında kaçak göçmenlere barınmaları için; yatak, battaniye, beslenmeleri için gıda malzemeleri ve temizlikleri için hijyen malzemeleri desteği sağlanmış ve göçmenler sağlık taramasından geçirilmiştir. 35

36 YII İÇEİSİNDE KUUM - KUUUŞ YPIN İŞBİİĞİ ÇIŞMI Ocak 2008 tarihleri arasında İzmit Derince' de gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyası için Marmara BMM'den 1 adet genel amaçlı çadır, Zeynep Kamil Kan Merkezi ne geçici olarak tahsis edilmiş, kampanyaya destek sağlanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türk Kızılayı arasında gerçekleştirilen protokol gereği kurulan ve MTPUM raştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kızılayı raştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan Barınak ve Barınma Birimleri Tasarımı projesi kapsamında, mevcut afet çadırlarının ve malzemelerinin incelenmesi, kurulum ve kullanım sürecinin gözlemlenmesi ve bunun dâhilinde afet çadır ve malzemelerinin geliştirilmesi amacıyla 1 adet Hollanda tipi afet çadırı ile 10 adet battaniye, 2 adet uyku tulumu, 1 adet katalitik soba, 1 adet mutfak seti ve 3 adet sünger yataktan oluşan çadır içi afet malzemeleri geçici olarak MTPUM raştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kızılayı raştırma Merkezi ne tahsis edilmiştir. İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme Yurdu çocukları ile civardaki yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencilerinin faydalandırılacağı, Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çeşme Sağlık ve Gençlik Kampı nda 24 Haziran - 14 ğustos 2008 tarihleri arasında kullanılmak üzere Ege BMM depo stoklarından 30 adet Zonguldak tipi çadır tahsis edilmiştir. Kızılay Yaşlılar Konukevi Müdürlüğü nün bağışçıların hastane sevklerinde, kısa mesafe gezi ve yolculuklarda kullanılmak üzere 9-10 kişi kapasiteli bir aracın tahsisi talebi üzerine; Bölümümüz demirbaşına kayıtlı araçlardan 06 VIY 66 plakalı Wolksvagen marka minibüsün ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek Kızılay Yaşlılar Konukevi Müdürlüğü ne tahsis edilmiştir. Denizli Valiliği, Honaz ilçesinde meydana gelen depremden bir vatandaşın evinin zarar görmesi nedeniyle, Denizli Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden bir adet barınma çadırı tahsis edilmiştir. 36 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

37 23 24 Mayıs 2008 tarihlerinde Gölcük nıt Park ta Türk Kızılayı Gölcük Şube Başkanlığı ile Gölcük Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağış kampanyasında kullanılmak üzere Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden 2 adet çadır geçici olarak tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası nın 17 Nisan 2008 tarihinde Bayburt ta verdiği konser sebebi ile Türk Kızılayı Gümüşhane Kan Merkezi tarafından konser alanı yakınında düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası nda, Derneğimizin afet müdahale faaliyetleri afet çalışanları tarafından katılımcılara anlatılarak tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Türkiye Kürek Federasyonu nca Kocaeli ili Gölcük ilçesinde Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası na Türk Kızılayı tarafından destek verilmiştir. Spora ve sporcuya destek verilmesi kapsamında etkinliklerde kullanılmak üzere 30 adet çadır ve 1 adet 6 gözlü WC konteynırı Batı Karadeniz BMM stoklarından karşılanarak Gölcük e sevk edilmiş ve şampiyona süresince katılımcı ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. TED Polatlı Koleji Özel İlköğretim Okulu tarafından Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Çocuk Sanat Festivali için Kara Kuvvetleri Komutanlığı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı nın talebine istinaden, 3 adet büyük çadır tahsis edilmiştir. 13 Haziran 2008 tarihinde, İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde kullanılmak üzere Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden 4 adet genel maksat çadırı tahsis edilmiştir. danalı işadamının vefat nedeniyle, taziye ziyaretine gelen misafirleri ağırlamak için kdeniz BMM den 1 adet çadır ve 4 adet katalitik soba geçici olarak tahsis edilmiştir. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 93. Yıldönümü nedeniyle Güney Deniz Saha Komutanlığı nca gerçekleştirilen etkinliklerde kullanılmak üzere talep edilen 1 adet çadır Ege BMM stoklarından karşılanarak geçici olarak tahsis edilmiştir. 14 ğustos 2008 tarihinde Edirne ilinde gerçekleştirilen Hürriyet hakkımızdır - Tren Özgürlüktür töreninde kullanılmak üzere Marmara BMM den stoklarından 1 adet genel maksat çadırı geçici olarak tahsis edilmiştir. Y D I M 37

38 Y D I M ğustos 2008 tarihleri arasında TÜBİTK Uzay Teknolojileri raştırma Enstitüsü tarafından Tuz gölünde bilimsel amaçlı ölçümlerin yapılması için Merkezimiz depo stoklarından 1 adet çadır tahsis edilmiştir. Hava Harp Okulu Komutanlığı, bünyesinde periyodik aralıklarla yapılan tatbikatlar için Merkezimiz depo stoklarından 1 adet çadır sürekli olarak tahsis edilmiştir. amazan ayı boyunca Türk Kızılayı Kurtköy ve Küçükçekmece Şube Başkanlıkları tarafından yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere 2 adet çadır Marmara BMM depo stoklarından geçici olarak tahsis edilmiştir. 2 8 Eylül 2008 tarihleri arasında Erzurum tatürk Üniversitesi tarafından yapılacak olan öğrenci kayıtlarında kullanılmak üzere Kuzeydoğu BMM depo stoklarından 1 adet çadır geçici olarak tahsis edilmiştir. 3 5 Kasım 2008 tarihlerinde Kırıkkale ilinde gerçekleştirilen Karakeçili Uluslararası Şenlik şöleninde kullanılmak üzere 6 adet çadır Merkezimiz depo stoklarından geçici olarak tahsis edilmiştir. İzmir in Kurtuluşunun 86. yıldönümü nedeniyle yapılan kutlamalarda kullanılmak üzere 9 Eylül 2008 tarihinde 1 adet seyyar mutfak ve 1 adet araç Ege BMM tarafından kutlamalara gönderilmiştir. amazan ayı süresinde Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere 1 adet çadır Batı Karadeniz BMM stoklarından geçici olarak tahsis edilmiştir. 20 ralık ve 27 ralık 2007 tarihlerinde Bala da meydana gelen depremler nedeniyle, Bala ilçesi Yöreli köyünde bulunan cami hasar görmüştür. Caminin kullanılamaz duruma gelmesi sebebiyle, 1 adet çadır ibadethane olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Eğitim Bölümü tarafından yürütülen Toplum iderlerini Teşkilatlandırma Projesi fet Zararlarını zaltma Programı nın 2008 yılı planlaması kapsamında, belirlenen 10 ilde, Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri koordinasyon ve uygulamaya dönük gözlem, değerlendirme ve görüşmelerin yapılması hususlarında Eğitim Bölümü ile işbirliği halinde çalışmalar sürdürmektedir. 38 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

39 UUSSI FET MÜDHE ve YDIM FİYETEİ yılı içinde meydana gelen doğal afetler ve çatışmalardan kaynaklı acıların etkisi her gün yüzlerce insanın ölüm haberlerinin bir istatistik tablosu olarak yansıtıldığı Irak ta, yaklaşık 60 yıldır dünya gündeminden düşmeyen, Ortadoğu nun Kanayan Yarası Filistin de, çatışmalar sırasında yaşanan insan acılarının yeterince duyulmadığı Gürcistan da, Türkiye den binlerce kilometre uzakta olsa da sıkıntılarına ortak olduğumuz Sudan ve Çad da, sellerden etkilenen yakın çevremizdeki Moldova ile Yemen ve sıcak çatışmaların üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da bu çatışmalardan kaynaklı travmaların gündelik hayatın tüm süreçlerinde halen gözlendiği Balkanlarda tüm çıplaklığıyla ortadadır. Türk Kızılayı, sözü edilen ve burada sıralayamadığımız onlarca doğal ve insan kaynaklı afetlerin akut döneminden rehabilitasyon dönemine kadar tüm süreçlerinde, ayrım gözetmeksizin insan onurunun korunması doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılıkla insani yardım çalışmalarını sürdürmektedir. 39

40 NKDİ YDIM Dünya genelinde 188 Kızılay-Kızılhaç Derneği; insanlık hizmetinde sürdürdüğü çalışmalarını, birbirinden destek alarak ve büyüyerek devam ettirmektedir. vrupa nın en güçlü Ulusal Derneklerinden biri olan Türk Kızılayı, ihtiyaç duyan Ulusal Derneklere dönemsel nakdi yardımlarını sürdürmektedir. NVUTUK 15 Mart 2008 tarihinde rnavutluk un başkenti Tiran ın yakınlardaki bir cephanelikte meydana gelen patlamalar nedeniyle oluşan insani ihtiyacı karşılamak üzere, rnavutluk Kızılhaçı ve IFC tarafından yürütülen yardım programına destek olmak amacıyla, rnavutluk Kızılhaçı na bölgede yürüteceği insani yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere BD Doları tutarındaki yardım, Nisan 2008 tarihinde havale edilmiştir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 40

41 gerçekleştirilmişti YNİ YDIMI KOSOV Bağımsızlığını yeni ilan eden Kosova, işsizlik başta olmak üzere büyük ekonomik sıkıntıların olduğu, halkın % 60 ının fakirlik sınırının altında yaşadığı bir ülkedir. Türk Kızılayı, kendisiyle tarihsel ve kültürel bağları bulunan bölge halkına yardımlarını bu yıl da devam ettirme kararı almıştır. Birinci yardım Kosova da uzun süredir görev yapmakta olan Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı (TTGKK) ile yakın işbirliği kurarak bölgedeki muhtaç insanlara yardım elini uzatmayı üç ayda bir yapılacak periyodik yardımlarla planlamıştır Kosova yardımlarının ilk ayağı; toplam değeri ,00-T olan adet gıda kolisi olarak düşünülmüştür ve 18 Mart 2008 tarihinde Marmara fet Müdahale ve ojistik Merkezi nde yapılan törenle bölgeye 3 tır ile göndermiştir. Gıda kolisi içeriği: 1- Pirinç 2,5 kg 2- K.mercimek 2,5 kg 3- K.fasulye 2,5 kg 4- Nohut 2,5 kg 5- Un 5 kg 6- Makarna 2 kg 7- Şeker 2 kg Bölgede yapılan ihtiyaç tespiti sonrasında götürülen 3 tır adet gıda kolisinin bir kısmının dağıtımına iştirak edilmiş, Kosova da bulunan yerli ve yabancı kurum kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kosova Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Eşgüdüm Ofisi, Türk Tabur Görev Kuvveti, Çok Uluslu Görev Gücü, Prizren Müftülüğü, Kosova Demokratik Türk Partisi, Mamuşa Belediyesi, Mamuşa Türk Bölüğü, TİK, IFC, ICC ve CK ile yapılan toplantılarla Kosova ya ilişkin önemli bilgiler edinilmiştir. B K N 41

42 B K N Ekip ikincil görev olarak dönüşte Makedon Kızılhaçı ve Üsküp Büyükelçiliği ni ziyaret etmiş; Makedonya da Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen 40 sera projesi ile ilgili çalışmaları yerinde tespit etmiş, resmi olarak ihtiyaç sahiplerine teslimatı yapılmıştır. İkinci Yardım 2008 yılında Kosova ya yapılan ikinci yardım, Mayıs ayı içerisinde Bosna- Hersek ve rnavutluk u da içeren geniş çaplı Balkan İnsani Yardım Operasyonu kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bosna Hersek ve rnavutluk ta dağıtım faaliyetlerini tamamlayan ekibimiz Makedonya da geçen yıl yapılan seraların durum kontrolünü yaptıktan sonra Kosova ya giriş yapmıştır. İçeriği kuru fasulye, şeker, pirinç, makarna ve undan oluşan, ,00-T değerindeki adet gıda kolisinin, adeti Priştina ya yönlendirilerek Kosova Kızılhaçı aracılığıyla, adeti ise Prizren e yönlendirilerek Türk Taburu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Üçüncü Yardım Kosova ya yapılan üçüncü yardım yine Mayıs ayı içerisinde KKK Türk Taburu nun talebi üzerine gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılayı Bayrampaşa Şube Başkanlığı ve TİK nın bağışladığı toplam değeri ,50-T olan oyun parkı, öğrenci sırası, sınıf dolabı, öğretmen masası, yazı tahtası, duvar askısı, ayaklı askı ve muhtelif kitaplardan oluşan yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Yardım malzemeleri bölgeye, Marmara BMM nin piyasadan ücretsiz olarak kiraladığı tırlarla sevk edilmiştir. Dördüncü Yardım Eylül ayı içerisinde TTGKK tarafından Kosova genelinde yapılması planlanan sünnet faaliyetlerinde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan tıbbi sarf malzemelerinin kurumumuzdan talep edilmesi üzerine, 2.735,00-T değerindeki malzeme satın alınarak, hava yolu ile Kosova ya gönderilmiştir. Beşinci Yardım Ekim ayı içerisinde Kosova ya gerçekleştirilen beşinci yardımında; toplam değeri ,00-T olan adet gıda kolisi ve 250 adet yataktan oluşan malzemenin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 42 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

43 ltıncı Yardım ralık ayı başlarına denk gelen Kurban Bayramı kapsamında Kosova da kurban organizasyonu düzenlenmiştir. Kosova Kızılhaçı ve Türkiye Büyükelçiliği ile koordineli olarak yerelden toplam değeri ,45-T olan 23 adet büyükbaş kurbanlık satın alınarak, Kurban Bayramı süresince farklı köylerde kesim etkinlikleri düzenlemiştir. Bu süre içerisinde Bosna-Hersek te uygulanması planlanan sera projeleri için taburun yardımıyla aileler belirlenmiş, firmalardan da fiyat teklifi alındıktan sonra Balkan Operasyonu kapsamında yardım yapılacak ikinci ülke olan rnavutluk a geçilmiştir. B K N BOSN HESEK EUFO (vrupa Birliği Gücü) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı nın talebi üzerine, Türk Kızılayı Ekibi Mayıs tarihleri arasında Bosna Hersek te 7 ayrı bölgede, içeriği; kuru fasulye, şeker, pirinç, makarna ve undan oluşan ve toplam değeri ,00-T olan adet gıda kolisinin dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. NVUTUK rnavutluk ta meydana gelen patlama sonucu, Türk Kızılayı Ekibi, Türk- rnavut Yardım Vakfı ve rnavutluk Kızılhaçı ile yaptığı görüşmeler sonucu yardım planını oluşturulmuştur. Pirinç, makarna ve kuru fasulye içeren gıda çuvalları Vakfa ait yetkililere teslim edilirken, rnavutluk Kızılhaçı na ayrılan ve içeriği kuru fasulye, şeker, pirinç, makarna ve undan oluşan ve toplam değeri ,00-T olan adet gıda kolisinin de patlamanın olduğu köylerde yapılan dağıtımına eşlik edilmiştir. 43

44 V U P MODOV Temmuz ayının sonlarında Güneydoğu vrupa bölgesinde meydana gelen seller sonucu onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce köyün ciddi anlamda zarar görmesi üzerine Derneğimiz tarafından derhal gerekli yardım hazırlık çalışmaları başlatılmış ve afetten etkilenen ülkelerden biri olan Moldova ya insani yardım operasyonu düzenlenmiştir. Bu kapsamda bölgede toplam değeri ,64-T olan, adet gıda kolisi, 280 adet yatak, adet battaniye, 900 adet su bidonu, 500 koli mutfak seti ve adet sabunun Moldova Kızılhaçı ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 44 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

45 IK Birinci Yardım Türk Kızılayı tarafından Irak a yönelik devam etmekte olan insani yardımlar kapsamında, bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere; Ocak ayı içerisinde toplam değeri ,91-T olan, 300 adet gıda kolisi, 1 adet komparatör cihazı ve 5 ton ağırlığında ilaç, serum ve klor tableti Türkiye Musul Başkonsolosluğu na gönderilmiştir. İkinci Yardım Türk Kızılayı nın Irak a yönelik sürdürmekte olduğu yardımlar kapsamında; bölgede yardıma ihtiyaç duyan insanlara dağıtılmak üzere hazırlanan adet gıda kolisi, 23 ton ağırlığında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ve 40 ton ağırlığında serumdan oluşan toplam değeri ,92-T olan insani yardım malzemeleri Şubat ayı içerisinde Irak Kızılayı na teslim edilmiştir. Üçüncü Yardım 2007 yılında düzenlenen Kurban Bağış Kampanyası kapsamında Et Balık Kurumu na hazırlatılan 800 gr lık konserve kavurmalardan stoklarda bulunan âdeti Irak Kızılayı na Temmuz ayı içerisinde teslim edilmiştir. yrıca Musul Başkonsolosluğu na 5 adet çadır teslim edilmiştir. Dördüncü Yardım Temmuz ayının sonlarında Irak ın Musul Kenti yakınlarındaki Tel fer de meydana gelen patlama nedeniyle, Irak Kızılayı nın bölgede gerçekleştireceği yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam değeri ,07-T olan, koli sabun ve Musul Konsolosluğu nun dağıtımını gerçekleştireceği adet gıda kolisini ğustos ayı içerisinde yetkililere teslim etmiştir. O T D O Ğ U, 45

46 O T D O Ğ U FİİSTİN Birinci Yardım Derneğimiz tarafından Filistin e yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında; Ocak ayı içerisinde Filistin Gazze Şeridi nde yaşanmakta olan insani krize müdahale amacıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma jansı (TİK) tarafından temin edilen 130 ton gıda ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 4,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan ve toplam değeri ,44-T olan yardım malzemelerini bölgeye sevk etmek üzere bir insani yardım operasyonu başlatılmıştır. doğrudan kabul etmemesi sebebiyle; bu kez T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu malzemenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma jansı (UNW) aracılığı ile Gazze Şeridi ne gönderilmesi tavsiye edilmiştir. Konu hakkında görüşülen UNW yetkilileri bütün masrafların Derneğimiz tarafından karşılanması durumunda böyle bir yardımı kabul edeceklerini bildirmişlerdir. UNW tarafından yardım malzemelerinin denizyolu ile İsrail in shdod limanına sevk edilmesi talep edildiğinden; toplam değeri ,88-T olan yardım malzemeleri 31 Mayıs 2008 tarihinde Mersin imanından hareket eden Panama bandıralı M/V Westwind II adlı gemi ile İsrail in shdod limanına sevk edilmiştir. İkinci Yardım Nisan ayı içerisinde yine T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma jansı (TİK) tarafından temin edilen 21,5 ton ilaç ve tıbbi sarf malzemeden oluşan yardım malzemesi bölgeye gönderilmek üzere Derneğimize teslim edilmiştir. ncak bölgedeki durumun karışıklığından dolayı Filistin yetkili makamlarının söz konusu yardımı Gemi, 3 Haziran 2008 Salı günü shdod limanına ulaşmış ve UNW yetkilileri tarafından gümrük işlemleri başlatılmıştır. Yaklaşık bir hafta süren gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu ilaç ve tıbbi malzemelerin Haziran ayında Gazze şeridi içerisindeki sağlık tesislerine dağıtımına başlanmıştır. 46 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

47 GÜCİSTN Gürcistan ile usya Federasyonu arasında Güney Osetya nedeniyle yaşanan diplomatik kriz, 8 ğustos 2008 tarihinde Gürcistan askeri birliklerinin Güney Osetya ya düzenlemiş olduğu askeri operasyon ile birlikte insani krize dönüşmüştür. UNHC da yer alan verilere göre bölgede toplamda den fazla kişinin kriz sebebiyle yerlerini terk etmiş olduğu, basında yer alan haberler doğrultusunda da krizin kişinin hayatına mal olduğu belirtilmektedir. operasyon süresince Tiflis, Batum, Sarp Sınır Kapısı ve rdahan ili Posof ilçesinde olmak üzere 4 farklı noktada ekipler bulundurulmuştur. Türk Kızılayı tarafından toplam değeri ,06-T olan, 167 çadır, 2500 battaniye, 1,5 ton içme suyu, 150 adet kampet, adet pirinç, nohut, fasulye, un, makarna, toz şeker içerikli gıda kolisi, 60 ton kuru gıda ve 1900 adet giyim eşyası bölgeye sevk edilmiştir. yrıca Bölgesel İşbirliği Programı kapsamında aynı içerikli adet gıda kolisi, adet mutfak seti ve 720 adet yatak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. yrıca kriz esnasında Gürcistan sınırları içerisinde bulunan ekibimiz tarafından yerelden de sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, meyve suyu, ekmek, hijyenik kadın pedi, bebek bezi, Grichika, toz şeker, pirinç, sıvı yağ, tuz, kraker, mısır gevreği, süt özü, kağıt peçete, diş fırçası, toz deterjan, diş macunu vb. malzeme alımları yapılarak farklı noktalarda dağıtılmıştır. S Y Gelişmeler üzerine, Derneğimizce 9 ğustos 3 Eylül 2008 tarihleri arasında Kafkasya İnsani Yardım Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu 47

48 S Y Toplamda 34 Kızılay Personeli ve 25 aracın görevlendirilmesiyle tamamlanan Kafkasya İnsani Yardım Operasyonu, Gürcistan Kızılhaçı ile Stratejik İşbirliği nlaşması nın yapılması ile sonuçlandırılmıştır. Derneğimiz, Gürcistan Kızılhaçı nın faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla, ilk etapta Gürcistan Kızılhaçı nın 1 aylık kira, akaryakıt, ofis malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır. işbirliği içerisinde Tacikistan İnsani Yardım Operasyonu başlatılmıştır. T.C. Başbakanlık tarafından bahse konu insani yardım operasyonu çerçevesinde kullanılmak üzere bağışlanan BD Doları çerçevesinde koli gıda kolisi, adet helva ve adet battaniyeden oluşan yardım malzemeleri bir yardım delegemizin refakatinde havayolu ile 4 Mart 2008 tarihinde Duşanbe ye sevk edilmiş, yardım malzemelerinin dağıtımı Tacikistan Kızılayı ile yapılmıştır. TCİKİSTN ğır kış koşullarının günlük ihtiyaçların karşılanamaz hale getirdiği ve buna bağlı olarak kamu sağlığını etkileyen salgın hastalıkların yaygınlaşmaya başladığı Tacikistan da, ülke Başbakanının Duşanbe Büyükelçiliğimiz aracılıyla ülkemizden yapmış olduğu insani yardım talebine istinaden, T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ÇİN 12 Mayıs 2008 tarihinde merkez üssü Sichuan Eyaleti başkenti Chengdu nun 92 km. kuzeybatısında ichter ölçeğine göre 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre kişi hayatını kaybetmiş, kişi yaralanmış, kişi kaybolmuş ve toplamda 46 milyon kişi etkilenmiştir. Çin Hükümeti meydana gelen deprem 48 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

49 sonrasında, bölgede gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere tüm yardım faaliyetleri ile ilgili silahlı kuvvetlerini görevlendirmiş ve uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermelerine izin vermemiştir. Durumun aciliyetine binaen Endonezya da görevli olan ve Jakarta da bulunan iki afet müdahale uzmanı ihtiyaç tespit çalışmalarında bulunmak üzere Çin e görevlendirilmiştir. Ekibimiz yukarıda anlatılan gelişmeler doğrultusunda Çin Kızılhaçı na BD Doları tutarında bir nakdi bağışta bulunarak Çin den ayrılmıştır. MYNM 2 Mayıs 2008 tarihinde tropikal Kasırga Nargis, başkent Yangon başta olmak üzere Myanmar ın Hint Okyanusuna kıyısı olan bölgelerinde büyük hasara yol açmıştır. Yerel kaynaklara göre; saatte 190 km hızla esen rüzgârlarla Nargis Kasırgası on saatten kısa bir sürede, elektrik hatlarını yıkmış, ağaçları köklerinden sökmüş, çatıları uçurmuş ve binlerce evi de tamamen oturulamaz hale getirmiştir. fette yaklaşık kişi ölmüş, bir milyon kişi etkilenmiştir km² lik bir alan sular altında kalmıştır. S Y Türk Kızılayı personeli öncelikle T.C. Pekin Büyükelçiliği yetkilileri ile durum hakkında görüş alışverişinde bulunmuş daha sonra Çin Kızılhaçı yetkilileri ile görüşmüşlerdir. Bu görüşmelerde deprem bölgesinin Çin ordusunun kontrolünde olduğu ve deprem ile ilgili kişilik bir askeri gücün görevlendirildiği ifade edilmiştir. Çin Kızılhaçı yetkilileri, yapılacak yardımların standart olmasını sağlamak amacıyla sadece nakdi yardımların kabul edilebileceğini, ayni yardımın kabul edilmeyeceğini bildirmişlerdir. Başkent Yangoon da elektrikler kesilip, bütün iletişim altyapısı çöktüğü için vize verilmesi dâhil resmi işlemlerin yürütülmesinde büyük problemler yaşanmıştır. Kasırga öncesi ülkenin en büyük limanında demir atmış gemiler, kasırgadan etkilenip battığı için 49

50 S Y limanları bloke duruma gelmiştir. Söz konusu durum sonrası fet Operasyon Merkezi hemen alarma geçmiş ancak Myanmar Hükümeti nin akut safhada yabancı insani yardım örgütlerini kabul etmede isteksiz davranması nedeniyle, Türk Kızılayı bölgeye ekip gönderememiştir. PKİSTN 29 Ekim 2008 tarihinde Pakistan ın Baluchistan Eyaletinin başkenti Quetta nın 135 km kuzey doğusunda bulunan Ziarat ta richter ölçeğine göre yerel saatle da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 176 kişinin ölümüne, 312 kişinin yaralanmasına ve yüzlerce evin yıkılmasına neden olmuştur. Toplam ailenin (45,110 kişi) etkilendiği deprem en çok kişilik nüfusa sahip Wam köyünü etkilemiştir. Deprem sonrası Wam da 80 kişi hayatını kaybetmiş, 145 kişi yaralanmış ve yüzün üzerinde ev oturulamaz hale gelmiştir. 31 Ekim 2008 tarihinde, Türk Kızılayı nın Pakistan Kızılayı nda Kapasite Geliştirilmesi Projesi kapsamında istihdam ettiği, afet yönetim uzmanı, psikolog, eğitim uzmanı ve afet yönetim koordinatöründen oluşan 4 yerel personel ile 1 Türk Kızılayı afet uzmanı afet bölgesine ulaşmış ve Pakistan Kızılayı ile işbirliği içerisinde afetten en çok etkilenen Ziarat yerleşim bölgesindeki köylerde ihtiyaç tespit çalışmalarına başlamıştır. Deprem haberinin alınmasını müteakip İslamabat ta bulunan Pakistan Proje Koordinatörlüğümüzden 1 afet uzmanı depremin meydana geldiği gün İslamabat tan Quetta ya intikal etmiştir. ynı zamanda, Türk Kızılayı nın afete müdahale faaliyetlerini yürütmek üzere FOM dan 2 afet uzmanı aynı gün Pakistan a hareket etmiştir. İlk belirlemelere göre, Türk Kızılayı öncelikli olarak değişik köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere içeriği pirinç, fasulye, un, yağ, şeker, çay, tuz ve süt 50 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

51 tozundan oluşan adet temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi ve içeriği havlu, banyo sabunu, çamaşır sabunu, bebek losyonu, misvak, tarak, soğuk kremi, vazelin, makas ve tırnak makasından oluşan 500 adet hijyen paketi ulaştırmıştır. 18 Kasım tarihinde bölgeye intikal eden ekibimiz ertesi gün bölgeye ulaşarak yerel yetkililer ve Endonezya Kızılhaçı ile görüşmüş, afetten en çok etkilenen iki köyü belirleyerek bu köylerde birlikte ihtiyaç tespiti faaliyetlerinde bulunmuşlardır. S Y Bölgede öncelikli ihtiyaçların başında gelen barınmayla ilgili olarak Türk Kızılayı, yüksek standartlarda üretilmiş her biri 12 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, 10 oba kenti afet bölgesine göndermiştir. Toplam değeri BD Doları olan bahse konu her bir oba kent 12 barınma ünitesi ile her biri 6 gözlü olan 2 adet tuvalet ve banyo konteynırı, 2 kiler ve 2 mutfak konteynırından oluşmaktadır. ENDONEZY 16 Kasım 2008 tarihinde Pasifik Okyanusu nda meydana gelen ve Endonezya nın Sulawesi dası nda şiddetli olarak hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş ve belirlenen rakamlara göre 1500 ev orta ve ağır şekilde hasar görmüştür. 21 Kasım günü Endonezya Kızılhaçı yetkililerinin tespitleri de göz önünde bulundurularak iki köyde zarar gören 555 aileye toplam değeri ,80-T olan, içeriği yöresel makarna, şeker, bisküvi ve Hindistan cevizi yağından oluşan 555 adet gıda paketi, diş fırçası, macun, sabun, deterjan, havlu ve kadın pedinden oluşan 555 adet hijyen seti, 555 adet evlerde yere sermek için bölgede yaygın olarak kullanılan bir çeşit muşamba ve adet sarung adı verilen yerel erkek kıyafeti dağıtılmıştır. 51

52 YEMEN Ekim 2008 tarihlerinde meydana gelen yoğun sağanak yağışların oluşturduğu seller ve beraberinde gelen fırtınalar, Yemen in doğusunda bulunan Hadramaut ve l Mahrah bölgeleri başta olmak üzere Güneydeki l Mukalla ve den, batısındaki l Hodeidah bölgelerinde yaklaşık 200 kişinin ölümüne ve in üzerinde binanın kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur. Türk Kızılayı yaşanan bu afete acil müdahale kararı almış ve ekibimiz 31 Ekim 2008 tarihinde görevlendirilerek aynı gün bölgeye hareket etmiştir. kapsamında l Hodeidah bölgesinde ekibimiz tarafından, Hadramout bölgesinde de Yemen Kızılayı Hadramout Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. yrıca Yemen İnsani Yardım Operasyonu kapsamında kullanılması şartı ile Yemen Kızılayı Genel Merkezi bağış hesabına, Türk Kızılayı adına BD Doları, UHİK adına ise BD Doları nakdi bağış yapılmıştır. KIBIS Yemen Kızılayı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, afetten etkilenmiş olan Hadramuot ve l Hodeidah bölgelerinde afetzedelere gıda yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Yemende içeriği pirinç, şeker, yağ, süt tozu, bebek maması, makarna, bakla konservesi, fasulye konservesi ve sudan oluşan 750 gıda kolisi yerelden satın alınmış, söz konusu malzemelerin 250 kolilik bölümü Uluslararası Hilal İslam Komitesi (UHİK), 500 kolilik bölümü Türk Kızılayı yardımı Zamanla unutulmaya yüz tutmuş iftar çadırları geleneği, 2005 yılından beri her sene yapıldığı üzere bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) canlandırılmıştır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı nın (KKTKD) talebi ve Türkiye Büyükelçiliği nin mali desteği ile 2008 amazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmuştur. KKTC halkı tarafından büyük ilgi ve beğeni ile karşılanan söz konusu iftar yemeğinin bedeli ,53-T dir. 52 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

53 YEEŞİK EKİPE Türk Kızılayı 1868 yılından bu yana edindiği tecrübelerle dünyanın neresinde olursa olsun, insan ıstırabını dindirmeye devam etmektedir. 53

54 ÇD 2007 yılının son aylarında etnik şiddetin ve iç savaşların son yıllarda sıklıkla yaşandığı Çad da bir eczane kurulmasına karar verilmiştir. Çad yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde N Djamena Devlet Hastanesi kampüsü içerisinde tahsis edilen yerin tadilat, tamirat ve tefrişat işleri tamamlanmış ve ilaçları tedarik edilerek Türk Kızılayı Çad Eczanesi 2008 yılının Ocak ayında faaliyete başlamıştır. İlaç dağıtım prosedürü hakkında N Djamena Devlet Hastanesi yönetimi ile bir toplantı yapılmış, buna göre Türk Kızılayı Çad Eczanesi nin N Djamena Devlet Hastanesi Genel Direktörlüğüne bağlı olarak hizmet vermesi ve bu eczanede Hastane Sosyal Servis Birimi tarafından bildirilecek fakir hastalara ilaç yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Mart ayında Türk Kızılayı Çad Eczanesi faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması için tanıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere ülkemizdeki basın mensupları, Türkiye İhracatçılar Meclisi frika Masası Temsilcisi, bağış sahibi EVYP firması temsilcisi ve Türk Kızılayı Basın temsilcisi bölgeye gönderilmiştir. Nisan ayı içerisinde dağıtım hacmini artırmak için daha önce eczanemize alınmayan birçok ilacın alınması hususunda başhekim ile görüşülerek onay alınmıştır. yrıca, eczanemizde dağıtımı yapılan ilaç hacminin planlanandan daha aşağıda olması ilaç dağıtım prosedüründe değişiklik yapılması gereğini doğurmuştur. Söz konusu duruma çözüm olarak; Çad Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren hastane sosyal servisinin, ilk muayene öncesi fakir hastalarla temas kurup bu kişileri ekibimize bildirmesi ve bu hastaların tüm ilaç giderlerinin ekibimiz tarafından karşılanması prosedürü başlatılmıştır. Bu değişiklikten sonra günlük ilaç dağıtımında yüksek oranda bir artış gözlenmiştir. 31 Temmuz 2008 tarihinde Eczane Çad Kızılhaçı na devredilmiştir. 22 Şubat - 21 Haziran 2008 arasında toplam 423 faydalanıcıya: 3.200,00.- BD Doları değerinde ilaç dağıtılmıştır. 54

55 ÜBNN İsrail in 12 Temmuz 14 ğustos 2006 tarihleri arasında übnan da sürdürmüş olduğu askeri operasyonlar neticesinde kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 1 milyon kişi evlerini terk etmek durumunda kalmıştır. yrıca übnan ın sağlık, eğitim ve altyapı tesislerinde büyük ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir. Çatışmalardan sonra; übnan da tahrip olan altyapının yeniden tesisini ve hayatın normalleştirilmesini hedef alan uzun dönem rehabilitasyon çalışmaları kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Türk Kızılayı tarafından Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda 50 adet prefabrik okul ve 2 adet prefabrik sağlık ocağının sevk edilmesi ve kurulmasına karar verilmiştir. ncak gelişen olaylar karşısında ve übnan makamlarının isteği doğrultusunda kurulacak yapı âdeti, 38 adet prefabrik okul olarak değiştirilmiş, daha sonra da ilgili yerel halkın talebinin olmaması üzerine 1 okul iptal edilerek toplam okul sayısı 37 olarak kararlaştırılmıştır. 15 Ekim 2006 tarihinde bölgeye sevk edilmeye başlanılan okullar, 2007 Şubat ayında kurulmaya başlanmıştır. 30 adet 171 öğrenci kapasitesine sahip 314 m 2 genişliğindeki okullarda; 4 derslik, 57 sıra, 1 öğretmen ya da müdür odası, 1 çay ocağı, Öğretmenler için 2 bay ve bayan tuvaleti, öğrenciler için 3 gözlü 2 tuvalet bulunmaktadır. 7 adedi ise 180 öğrenci kapasitesine sahip 564 m 2 genişliğindeki okullarda; 4 derslik, 60 sıra, 1 müzik odası, 1 öğretmen odası, 1 müdür odası, 1 depo, 1 genel amaçlı oda, Öğretmenler için 2 bay ve bayan tuvaleti, öğrenciler için 4 gözlü 2 tuvalet bulunmaktadır. Okulların dışında, yaşanılan olaylardan en çok etkilenen grup olan çocukların günlük hayatlarına bir an önce dönmelerini sağlamak amacıyla yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağışlanan 5 adet çocuk parkı, Tıbbaya rap Jel, Hasbaya, Daarya, Srıfa ve lmaşaap yerleşim merkezlerinde kurulmak üzere 13 ğustos 2007 tarihinde bölgeye sevk edilerek CD ye (Gelişim ve Yeniden İnşa Konseyi) teslim edilmiştir. 55

56 Ü B N N 2007 yılı Eylül ayı sonunda, o güne kadar kurulumu tamamlanan 17 okul übnan Milli Eğitim Bakanlığı na teslim edilmiş ve bu okullar übnanlı çocukların hizmetine sunulmuştur. Bulunduğu Yer Sayısı Büyüklüğü Minyara m² Safinad m² Brieh m² Kweshra m² Iaal m² Iaat m² Binnalh m² Deir Dourit m² Douris m² in El Halweh m² Katermaya m² Joun m² nsariyyeh m² Saksakiye m² Srifa m² Nebatiyyeh m² Majdal Zoun m² Taybeh m² TOPM 37 okul Okulların iç tefrişatında kullanılan okul donatım malzemeleri, klima ve jeneratörler de, yine Türk Kızılayı tarafından temin edilmiş, übnan Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir. Bu tarihten sonra diğer okulların kurulumuna devam edilmiş ve übnan proje dönemi boyunca öğrenciye hizmet edecek olan 37 okulun tümünün kurulumu (2008 yılı Ekim ayında) tamamlanmıştır. Okul İnşa Projesi bütçesi T dir. 56 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

57 SUDN Türk Kızılayı, Sudan İnsani Yardım Operasyonu kapsamında; Sudan ın Güney Darfur Eyaletinin başkenti olan Nyala şehrine 50 yataklı bir sahra hastanesi gönderilmiş ve hastane 30 Temmuz 2006 tarihi itibari ile Sudan halkının hizmetine açılmıştır. Sudan Sahra Hastanesi 1800 m² lik bir alanda; 90 m² lik 10 adet çadır ve 2 adet gölgelikten oluşmaktadır. Hastanede 1 adet acil klinik çadırı, 1 adet ameliyathane çadırı, 1 adet çocuk kliniği çadırı, 1 adet dâhiliye kliniği çadırı, 1 adet kadın doğum kliniği çadırı, 3 adet 50 hasta kapasiteli kadın, erkek ve çocuk servis çadırları, 1 adet ecza deposu çadırı ve 1 adet başhekimlik çadırı, 1 adet eczane, 1 adet röntgen ünitesi, 1 adet laboratuar ve 2 adet hastaların beklemesi için gölgelik yer almaktadır. Sudan Sahra Hastanesinde; cil Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Kadın Hastalıkları Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, meliyathane ve Gözlem Servisi hizmet vermektedir Sahra Hastanesi ile ilgili genel istatistikler 31 ralık 2008 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: Sağlık hizmeti sunulan kişi sayısı : meliyat sayısı (Cerrahi müdahale) : aboratuvar tetkik sayısı : öntgen filmi sayısı :

58 PKİSTN 8 Ekim 2005 depreminin Yeniden İnşa ve ehabilitasyon süreci faaliyetleri çerçevesinde, Türk Kızılayı ile Pakistan Kızılay Derneği arasında, fet Yönetimi, Eğitim ve Psikososyal Destek alanlarında Kapasite Geliştirilmesi amacıyla, 8 Mart 2006 tarihinde imzalanan Mutabakat Metni temelinde yürütülen faaliyetler aşağıda belirtildiği gibidir: Mart 2009 a kadar devam edecek toplam BD Doları tutarında bütçesi olan Kapasite Geliştirme Projesi çerçevesinde öncelikli olarak, Mart 2006 tarihinde Muzaffarabad a m² lik bir alan üzerine kurulan 14 prefabrik yapı, J&K Şubesi tarafından fet Yönetim ve ojistik Merkezi olarak kullanılmak üzere Türk Kızılayı tarafından tekrar yapılandırılmış, bu bağlamda ihtiyaç duyulan tüm altyapı hazırlanarak gerekli tüm ofis malzemeleri ve insan kaynağı temin edilmiştir. fet Yönetimi Bölümleri, Psikososyal Destek Program Üniteleri ve Toplum Merkezi, İlk Yardım Eğitim Merkezi, Konferans Salonu, Depo, J&K Eyalet Şubesi Ofisleri, Sosyal Tesis ve Misafirhaneleri içeren fet Yönetim ve ojistik Merkezi 27 ralık 2006 tarihinde Pakistan Kızılay Derneği ne devredilmiş ve 9 Ocak 2007 tarihinde zad Jammu & Kashmir Başbakanı tarafından yapılan bir tören eşliğinde resmi olarak hizmete açılmıştır. Bahse konu proje kapsamında Pakistan Kızılay Derneği Genel Merkezi ve J&K Eyalet Şubesi fet Yönetim ve ojistik Merkezi nde insan kaynağı oluşturmak amacıyla yerel personelin istihdamını öngören bir anlaşma 28 Nisan 2007 tarihinde imzalanmıştır. Mart 2009 sonuna kadar personel maaşlarının Türk Kızılayı tarafından ödeneceği belirtilen Personel İstihdam nlaşması çerçevesinde değişik kadrolarda Genel Merkez düzeyinde 7 kişilik, J&K Eyaleti Şubesi düzeyinde ise 8 kişilik olmak üzere 58 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

59 toplam 15 kişilik kadro teklif edilmiş ve şu an itibariyle 10 kadroda yerel personel istihdam ettirilmektedir. Psikososyal Destek Ve Eğitim Programı Faaliyetleri Psikososyal Destek Programı kapsamında Proje Koordinatörlüğümüz ve yerel personel tarafından İslamabad ve Muzaffarabad ta düzenlenen çeşitli destek programlarında ve eğitimlerinde 4 Mayıs 2008 tarihi itibariyle kişiye eğitim ve kurs verilmiştir. Eğitim Programı kapsamında ise; yine Proje Koordinatörlüğümüz ve yerel personel tarafından İslamabad ve Muzaffarabad ta düzenlenen hizmet içi ve topluma yönelik çeşitli eğitim programları çerçevesinde şu ana kadar kişiye eğitim verilmiştir. P K İ S T N Sonuç olarak, Psikososyal Destek Programı ve Eğitim Programı çerçevesinde, Türk Kızılayı tarafından rehabilitasyon süreci içerisinde kamu kurum ve kuruluş çalışanları, çocuklar ve doğrudan topluma olmak üzere toplam kişiye eğitim ve kurs verilmiştir. Bununla birlikte, gerek Psikososyal Destek, gerekse Eğitim Programı kapsamında bastırılan kitap ve broşür ile birlikte toplamda kişiye ulaşılmıştır. yrıca, J&K fet Yönetim ve ojistik Merkezi nin, Toplum Merkezi nin ve Eğitim Bölümü nün yeni yönetmelikleri Türk Kızılayı Yönetmelikleri örnek alınarak hazır hale getirilmiştir yılı boyunca J-K şubesinden elde edilen eğitim salonunun kiralanması, misafirhane geliri, toplantı/ kongre salonu kiralanması, bilgisayar laboratuarının kiralanması, bilgisayar kursu, çocuk faaliyetleri ve meslek kursu geliri olarak toplamda upee (5.480 BD Doları) elde edilmiştir. fet Yönetim Ve ojistik Merkezi Projesi Proje çerçevesinde Pakistan Kızılay Derneği Genel Merkezi nin bulunduğu alan içerisinde yaklaşık 660 m² lik kat alanı üzerine inşa edilecek ve zemin altı+ zemin+1. kattan oluşacak (toplam inşaat alanı yaklaşık 2.014m²) fet Yönetim ve ojistik Merkezi için 20 Nisan 2007 tarihinde müşavirlik anlaşması yapılmıştır. 27 Eylül 2007 tarihinde 5 kat üzerinden inşaat izinleri alınan bahse konu fet Yönetim ve ojistik Merkezi nin ihalesi 20 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ,15.-BD Doları üzerinden 59

60 P K İ S T N yüklenici firma (rea İnşaat td. Şti.) ile 13 Ekim 2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 23 Kasım 2007 tarihi itibariyle inşaat çalışmalarının fiili olarak başlatıldığı YM projesinin inşaatının 12 Kasım 2008 tarihinde tamamlanması üzerinden anlaşma yapılmış olmasına rağmen bazı mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamamış olup yüklenici firmaya 21 Şubat 2009 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 31 ralık 2008 tarihi itibariyle inşaatın kaba işleri bitmiş olup, ince ve iç işleri devam etmektedir. YM de kullanılmak üzere ofis mobilyalarının alım çalışmaları için ihale sonuçlandırılmış, ayrıca binada kullanılmak üzere proje mimari çalışmalarda belirtildiği şekliyle bilgisayar ve diğer elektronik malzemelerin temini Pakistan Kızılayı ile işbirliği içerisinde 2008 yılı içerisinde başlatılmıştır. Toplam ihale bedeli ,15.-BD Doları olan YM projesinin inşaat yapımı ilerleme oranına paralel olarak yapılan 9 müteahhit hak ediş ödemesiyle şu ana kadar toplam BD Doları yüklenici firmaya ödenmiştir. 300 Kişi Kapasiteli Camii İnşaatı Projesi Kapasite Geliştirme Projesi nin yanında depremden ağır şekilde etkilenen J&K Eyaletinin Bagh yerleşim merkezinde, 300 kişi kapasiteli ve aynı anda yaklaşık 250 öğrencinin eğitim göreceği bir Kur an-ı Kerim kursunu da içeren Osmanlı Mimarisi özellikleri taşıyan bir camii Derneğimiz tarafından inşa ettirilecektir. J&K Eyaletinin Bagh yerleşim merkezinde inşa edilecek camii projesinin hayata geçirelebilmesi için, deprem bölgesinde yapılacak inşaat çalışmalarından sorumlu kurum olan Pakistan Deprem Yeniden İnşa ve ehabilitasyon Kurumu (E) ile 12 Kasım 2007 tarihinde bir mutabakat metni (MoU) imzalanmıştır. Bahse konu mutabakat metni çerçevesinde E tarafından camiinin yapılacağı 990m² lik alan resmi olarak Türk Kızılayı na tahsis edilmiştir. 23 Kasım 2007 tarihinde Designmen Consulting Engineers Pvt. td. müşavirlik firması ile imzalanan müşavirlik, alan denetim ve kontrolörlük anlaşması kapsamında, projenin mimari ve yapısal çizimleri tamamlanmış, gerekli değişiklikler yapılmış ve cami projesi onaylanmıştır yılı sonu itibariyle cami için en uygun teklifi veren ve aynı zamanda YM inşaatımızı sürdürmekte olan firmanın BD Doları olan nihai teklifi kabul edilmiştir. 60

61 P K İ S T N Diğer vustralya Kızılhaçı ile Pakistan Kızılayı ile 8 Eylül 2008 tarihinde Pakistan Kızılay Derneği Genel Merkezi alanı içerisinde inşa edilen fet Yönetim ve ojistik Merkezi nin afet stokunda değerlendirilmek üzere, yaklaşık BD Dolarlık bir bütçe çerçevesinde çadır, battaniye, gıda paketi gibi yardım malzemelerinin temin edilmesine ilişkin olarak ortak bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Pakistan Kızılayı mutfak seti, branda ve su taşıma kabı alımı çalışmalarına başlamıştır. nlaşmanın 2008 sonunda süresinin dolması sebebiyle Mart 2009 a uzatılması konusunda ek protokol hazırlanmıştır. 61

62 ENDONEZY Toplum Merkezi Faaliyetleri 26 ralık 2004 tarihinde meydana gelen ve toplamda 13 ülkede kişinin hayatına mal olan tsunamiden sonra Türk Kızılayı Endonezya ve Sri anka da geniş kapsamlı acil yardım, eğitim-öğretim, altyapı destek, şube geliştirme, sağlık destek, susanitasyon, psikososyal destek, yeniden yerleşim ve restorasyon faaliyetleri yürütmüştür. Türk Kızılayı tarafından Endonezya ceh Bölgesi nde yürütülen psikososyal program, 2006 yılı başından itibaren Endonezya Kızılhaçı psikososyal kapasitesinin attırılması yönünde eğitim çalışmaları, inşaatına başlanan Toplum Merkezi nin alt yapı ve organizasyon çalışmaları ve çeşitli psikososyal projelerle devam etmiştir. Sultan II. Selim ceh Toplum Merkezi; ceh halkının sosyal refah düzeyini yükseltmek, geliştirmek ve afetlere hazırlıklı olma yönünde destekleyici çalışmalar sunmak üzere yapılandırılmıştır. 26 ralık 2006 tarihinde resmi açılışı yapılan merkez, Endonezya ND Kızılhaçı yapısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. 21 Mayıs 2007 tarihi itibarı ile Endonezya daki ekip faaliyetlerimiz sonlandırılmış olup; bu tarihten itibaren sadece toplum merkezindeki Psikososyal faaliyetlerimiz ve Toplum Merkezi nin tarafımızdan işletimi devam etmektedir. Sultan II. Selim toplum merkezinde 2008 yılına ait genel istatistikler aşağıdaki gibidir: Toplum Merkezi Salonlarından Yararlanan ya da Kiralayan Kuruluş Sayısı 83 Toplum Merkezini Ziyaret Edenlerin Sayısı 976 Toplum Merkezi Etkinlikleri Yararlanıcı Sayısı* 9122 Kurslarda Dağıtılan Sertifika Sayısı 1266 *Toplum Merkezi faaliyetleri arasında; Türkçe, bilgisayar, Japonca kursları, çocuklar için İngilizce kursu, dans kulübü, anaokulu öğretmenleriyle etkinlikler, çocuklar için afete hazırlık eğitimleri, çocuk kulübü, anaokul ziyaretleri, İngilizce konuşma kursu, gönüllü çalışmaları, psikososyal eğitim, basketbol turnuvaları, radyo programları vb. etkinlikler yer almaktadır yılı süresince toplum merkezine ayrılan BD Doları olup, yılsonuna kadar ,01-BD Doları tutarında harcama yapılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 62

63 ampuuk Evleri nin Tadilatı Türk Kızılayı nın tsunami afetzedeleri için ampuuk da inşa etmiş olduğu 700 konutun 142 âdetinde müteahhitler tarafından yapımları aşamasında yarım bırakılması sonucu ve bölgenin tropik iklime sahip olması sebebiyle tadilat gereksinimi tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi hususunda yeterli firmanın seçilmesi için yapılan ihale sonucu en uygun teklifi veren firma tadilat çalışmalarına 23 Temmuz 2008 tarihinde başlamıştır. Genel olarak evlerdeki çatı onarımları ve boyalar, septik tank ve bağlantıları, bina iç ve dış boyaları, elektrik sistemindeki eksiklikler, kapı ve pencereler ile boyalarındaki eksiklikler, tavan ve boyaları, temiz su bağlantıları ve pis su bağlantılarından oluşan hasarlar ve eksiklikler firmanın 30 personeli tarafından 120 iş günü olan sözleşme süresini aşmayacak şekilde 15 ralık 2008 tarihinde tamamlanmıştır. E N D O N E Z Y Buna ek olarak, tsunami sebebiyle zarar gören ahmatullah Camii nde restorasyon çalışması yapılması planlanmış ancak bu caminin tsunamide hayatını kaybedenleri hatırlattığı ve bu yüzden yöre halkının, caminin tadilatına karşı çıktığı bildirilmiştir. Bu sebeple, caminin tadilatı yapılmamış, ancak camiinin anıt niteliği kazanması için etrafı 2 metre yüksekliğinde camekân ile çevrelenmiştir. Caminin bu haliyle tehlike arz etmemesi için ayrıca çelik halatlar ile gerilerek sağlamlaştırılmıştır. ampuuk evleri tadilatı için ,00-BD Doları ödenmiş, aynı firma tarafından restore edilen ahmatullah Camii için herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 63

64 FETE HZIIK ve PNM FİYETEİ yılı faaliyet programı içerisinde afetlere hazırlık çalışmaları önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Etkin ve hızlı afet müdahalesinin, etkin bir planlamadan geçmekte olduğu bilinciyle öncelikle planlama çalışmaları yürütülmüştür. 64

65 OGNİZSYONE GEİŞİM ve YYGINŞTIM POJESİ fet müdahalesi konusunda merkezi yönetim anlayışı yerine yerelde yaygın afet müdahale sistemini oluşturmaya çalışan Türk Kızılayı, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaşma Programı içerisinde fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü personelinden oluşturulan bir alt proje grubu görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında, ülke genelinde lojistik depo oluşturulması faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu proje, ilk dönemde afet riskleri ve 2 saat içinde ulaşılabilirlik kriterleri dikkate alınarak belirlenmiş 30 Türk Kızılayı Şubesi ve daha sonra 81 Türk Kızılayı Şubesini kapsayacaktır. H Z I I K Bu doğrultuda ilk yıl içerisinde; Tokat, Eskişehir, Bursa, Tuzla, Sivas, Diyarbakır, Bolu, dapazarı, Kastamonu, Erzincan, Trabzon, ize, ğrı, Van, fyon, Denizli, Fethiye, Serik, Isparta, Muğla, İzmir ve Gaziantep Şube Başkanlıkları, afete müdahale konusunda gerekli ekipman ile donatılmış ve afet müdahale süreçlerine dâhil edilmeye başlanmıştır. Türk Kızılayı Şubeleri için fet Müdahale ehberi hazırlanıp, Türkiye genelindeki bütün şubelere gönderilmiştir. ehberde afete müdahale esnasında yapılması gerekenler yer almaktadır. 65

66 H Z I I K UUS FET MÜDHE PNI Ülkemizde yaşanabilecek olası afetlere yönelik olarak Derneğimiz tarafından yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi muhtemel genelde afet yönetimi, özelde afete müdahale çalışmalarının tamamını düzenleyen, topyekûn afet müdahalesinin esaslarının tanımlandığı Türk Kızılayı Ulusal fet Müdahale Planı tamamlanmıştır. Bu kapsamda afetlerin tarihselliği dâhil olmak üzere ülkemizin afet profili çıkarılmış, ulusal ve uluslararası ilgili yayınların yanı sıra afet mevzuatı taranmış, ulusal afet müdahale sistemi incelenmiş, Derneğimizin yürüteceği afet müdahale faaliyetlerine ilişkin iş tanımları, acil müdahale işlev grupları, iş akış analizi, insani hizmetler kapsamında yer alan toplu bakım, beslenme ve dağıtım hizmetleri ile sağlık ve kan hizmetlerine ilişkin iş akış diyagramları ve kontrol listeleri hazırlanmış, afet müdahalesinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde faaliyet gösterecek olan Türk Kızılayı nın Yönetim, Denetim, Teftiş Kurulları, Şubeleri, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğe bağlı Bölüm ve Birimlerin afet durumunda oluşacak yapılanması, çalışma usulleri, görev ve sorumlulukları belirlenerek, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde Derneğimizin merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra afete müdahale süreci içerisinde yer alan ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği ve eşgüdümün esasları ortaya konulmuştur. ynı zamanda; Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezlerinin oluşturduğu Bölge fet Müdahale Planları nın standardizasyonu çalışması tamamlanmış, Merkezler 2008 planlarını bu standardizasyon aracılığıyla oluşturmuştur. Bölge Eylem Yönergeleri ile Bölge Merkezlerinin personel planlaması, yükleme planları, ekip ve ekipman planlaması ve araç planlaması yapılmış, her üç ayda bir güncellenecek şekilde oluşturulmuş yönergenin takibi FOM tarafından yapılmıştır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Kriz Masası Çalışma Esasları tamamlanmış ve onaylanmıştır. fet müdahalesinin bilgi akışının temeli olan fet Müdahale apor Sistemi tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. fetlerde Müdahalelerinde İnsangücü Planlaması programı (İKP) aracılığıyla ekip planlamaları oluşturulmaya devam edilmektedir. 66 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

67 TÜKİYE NİN FETİ: 10. YI NM ETKİNİKEİ Hatırlanacağı üzere, 17 ğustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri tüm Marmara Bölgesi ni etkilemiş ve gerek toplumsal yaşam gerek ekonomide önemli ve derin izler bırakmıştır. Bu depremlerde insanımız hayatını kaybetmiş, meydana gelen milyonlarca liralık ekonomik kayıp nedeniyle ülkenin kalkınma süreci olumsuz etkilemiştir. Türk Kızılayı ve Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi nin Umuttepe Yerleşkesi, Prof. Dr. Baki KOMSUOĞU Kültür ve Kongre Merkezi nde, ğustos 2009 tarihlerinde Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009 a ve 17 ğustos 2009 tarihinde Türkiye: Yarın Olacak Bir fete Hazır mısın? adlı panele ev sahipliği yapacaktır. H Z I I K TÜKİYE NİN FETİ: 10. YI NM ETKİNİKEİ kapsamında ayrıca Marmara Bölgesi nde depremden etkilenmiş tüm illerde ğustos 2009 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikle depremin 10. Yılı anılarak, depremin ardından yeni bir başlangıç yaparak ayakta kalmanın yolları kamuoyu ile yeniden paylaşılacaktır. yrıca, paralel olarak yürütülecek Uluslararası uhsal Travma Toplantıları nda afetlerin toplum ruh sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Tüm bu değerlendirmelere ışık tutabilmek amacıyla, Kocaeli İli nde geniş saha araştırması ile geçmiş 10 yılın değerlendirmesi yapılacak ve araştırma sonuçları bir kitapta yayınlanacaktır. 67

68 BSIN TNITIM ÇIŞMI Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların topluma hızlı ve doğru aktarılabilmesi, bu çalışmaların devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluşundan bu güne, 140 yıldır Türk Kızılayı, ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde sayısız çalışmaya imza atmıştır. Bu başarılı çalışmalar basın tanıtım faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası topluma aktarılmış; kamuoyunun büyük ilgi ve beğenisiyle mazhar olmuştur. OPESYONE ÇIŞM Ulusal ve uluslararası insani yardım operasyonlarında hazırlanan basın bültenleri ve bölgede gerçekleştirilen fotoğraf, video çekimlerinin ulusal ve uluslararası medya ile paylaşılmasıyla çalışmalarımızın görünürlüğü artmıştır. yrıca çalışmalara ait bu haberler, Derneğin internet sitesinde ve dergisinde yayınlanmaktadır. 68

69 TSIM ÇIŞMI Sürdürülen çalışmalara ait kaliteli görüntülerin elde edilmesi basın tanıtım çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, görüntülenmekte ve bu görüntüler arşivlenmektedir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların halkımızla buluşabilmesi adına, bu çalışmaları içeren 55 görselden oluşan bir yaşayan sergi tasarlanmış ve Etimesgut Yerleşkesi nin anayola bakan dış duvarına monte edilmiştir. Yaşayan Sergi Etimesgut ta Türk Kızılayı na ait bir yerleşke olduğu bilincinin oluşmasına katkıda bulunmuş ve yerleşke önünden geçen anayolun adı Türk Kızılayı Caddesi olarak değiştirilmiştir. İnsani yardım malzemesi taşıyan tırların giydirmeleri tasarlanarak, konvoyların kurumsal kimliğe uygun standart bir görünüme kavuşması sağlanmıştır. Her yıl hazırlanan, Bölümün yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları içeren Yıllık Faaliyet aporu yeni bir tasarımla modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulmuştur. Bölümümüz tarafından içeriği düzenlenen Şubeler İçin fet Müdahale ehberi nin tasarımı da Bölümümüz bünyesinde gerçekleştirilmiştir. fet Hazırlık ve Müdahale Eğitim modülünün görsel tasarımı, film ve animasyonlarının hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. 69

70 ĞIM - TEMSİ VE OĞN DÖNEM ÇIŞMI Bölümümüz her yıl yerli ve yabancı pek çok heyet tarafından ziyaret edilmektedir. Bir kısmı protokol düzeyinde kabul edilen bu heyetlerin karşılanması, ağırlanması, gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgilendirilmeleri, halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilmektedir. Olağan dönemde afet tatbikatlarına ve eğitim programlarına katılım sağlanmıştır. Hazırlanan raporlar için tüm birimlere görsel destek verilmiştir. Çeşitli medya kuruluşları Etimesgut Yerleşkesi nde kurumumuzu ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaları konu alan canlı yayınlar gerçekleştirmiştir. Bu yayınların organizasyonuna destek verilmiştir. 70

71 OJİSTİK FİYETEİ ojistik faaliyetleri; fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nce yapılmakta olan tüm yurt içi ve yurtdışı sevkiyatların işleyişini, Türkiye genelinde stoklarda bulunan afet ve yardım malzemelerinin kayıt, kontrol ve takibini ve ihtiyaçlar doğrultusunda tedarik edilecek tüm hizmet ve malzeme alım prosedürlerini kapsamaktadır. Türkiye genelinde 7 adet Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ile bunlara bağlı olarak 24 adet Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi ile toplamda 31 adet ojistik Merkezi bulunmaktadır yılının ilk 6 ayında 4 adet ve ikinci altı ayında 5 adet yeni Şube fet Depoları hizmete açılmıştır. OJİSTİK MEKEZEİ Tüm Türkiye genelinde müdahale ve lojistik gücünün arttırılması için 2008 yılında merkezlerde yürütülen çalışmalar şöyledir; Ege Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ne bağlı Yerel ojistik Merkezi statüsü verilen Fethiye, Muğla, Denizli, Serik ve Isparta ya Şube Başkanlıklarımızın da gayretleriyle afet depoları oluşturulmuştur. Fethiye Şube Başkanlığı fet Deposu na 250 kişilik, Muğla ve Isparta Şube Başkanlığı fet Deposu na er kişilik temel afet malzemesi sevk edilmiştir. İzmir Şube fet Deposu inşaatı bitirilmiş olup, depo içi raf yapımı bitirilmiş, 2009 yılında depoya malzeme sevkiyatına başlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ne bağlı Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi statüsündeki Muş Şube Deposu Binası tadilatı için ekip görevlendirilmesi yapılmış olup; tadilat çalışmaları Ocak 2009 itibariyle devam etmektedir. Sivas ilinde ise Sivas Şube Başkanlığı katkılarıyla Sivas Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi oluşturularak hizmete açılmıştır yılının ikinci altı aylık döneminde Güneydoğu nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi, Diyarbakır ilinde Yerel ojistik Merkezi kurmak amacıyla çalışmalara başlamış olup 2009 yılının ilk altı ayında söz konusu merkez hizmete girecektir. Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi nin taşınması planlanan yeni arazisinin satın alınması işlemleri tamamlanmıştır. ojistik Merkezi nin mimari projesi için resmi kurumlardan onay alınmıştır. Yapı-Teknik Bölümü tarafından keşif işlemlerinin bitirilmesine müteakiben ojistik Merkezi mizin inşaatına başlanmıştır. dapazarı Şube Başkanlığı nın katkılarıyla dapazarı Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi ve Bolu ilinde ise Bolu Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi oluşturulup 500 ailelik malzeme sevkiyatı yapılarak hizmete açılmıştır. 71

72 O J İ S T İ K Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ne bağlı olarak Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi statüsü verilen Tuzla Şube Başkanlığı yönetiminde olan Tuzla Şube fet Depo suna 250 kişilik afet malzemesi gönderilmiştir. İç nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ne bağlı Eskişehir Şube Başkanlığı yönetimindeki Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi statüsündeki Eskişehir Şube fet Depo suna 250 kişilik temel afet malzemesi sevkiyatı yapılmıştır. FET MZEME STOK KPSİTESİNİN TTIIMSI fet müdahale ve lojistik planlamaları doğrultusunda hedeflenen kişilik kapasiteye ulaşma ve bunu muhafaza etme faaliyetleri 2008 yılında yukarıda anılan yeni depoların oluşturulması ile devam etmektedir. Bu doğrultuda; malzeme sevkiyatı ve afet malzemelerinin piyasadan temini devam etmektedir. Yıl içerisinde meydana gelen afetlerde kullanılan malzemelerden kritik stok seviyesi altına düşenlerinin takviye edilmesi amacıyla tedarik faaliyetleri devam etmektedir. Bu doğrultuda; nkara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fırın Fabrikası ndan 1 âdet bağış, 1 âdet satın alma yöntemiyle olmak üzere 2 adet Mobil Ekmek Fırını alınmıştır. Mobil Ekmek Fırınları nın dış cephe boya ve kaplama işlemleri piyasadan hizmet satın alınarak yaptırılmıştır. Hedeflenen kapasiteye ulaşılabilmesi amacıyla 8000 adet çadır Çadır Üretim İşletmesi nden temin edilmiştir. Piyasadan 65 adet termos afetlerde görevlendirilecek ekiplerde kullanılmak üzere satın alınmıştır adet naylon poşet dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır. 72 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

73 PSİKOSOSY HİZMETE yılı içerisinde psikososyal hizmetler kapsamında sosyal hizmet çalışmaları, toplum tabanlı projeler, ulusal ve uluslararası insani yardım operasyonları, eğitim, panel, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları ve çalışanlara yönelik psikososyal hizmet çalışmalarında bulunulmuştur. 73

74 P S İ K O S O S Y FETEDE PSİKOSOSY HİZMETE BİİĞİ (PHB) PHB, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik uh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve ehberlik Derneği arasında, 16 ğustos 2006 tarihinde imzalanan bir protokol ile toplum psikolojisini olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal müdahalelerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur yılında PHB işleyiş yönergesi, yönetmeliği hazırlanmış, bölgesel yapılanma için detaylı çalışmalar yürütülmüş ve toplantılar yapılmıştır. PHB kapsamında; İstanbul Davutpaşa ve Güngören patlamalarında, Mersin Gülnar ve ntalya Manavgat yangınlarında, Konya Taşkent Kız Öğrenci Yurdu nun yıkılması sonrasında ve İzmir Yenişakran da meydana gelen öğrenci servisi kazası sonrasında psikososyal müdahalelerde bulunulmuştur. ÇIŞN DESTEK Türk Kızılayı personeline bireysel danışmanlık hizmetleri kapsamında psikolojik danışmanlık verilmekte ve yönlendirme yapılmaktadır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü, Haberleşme çalışanı 6 personele yönelik psikososyal destek ve sorun belirleme görüşmeleri yapılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda bireysel görüşmelerle ilgili çalışmalar devam edecektir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü sürücülerinin psikoteknik değerlendirmeden geçerek psikoeğitim programına tabi tutulmalarının ardından Bölümümüz ve Genel Merkez arasında gerçekleşen sürücü değişimi sonrası Genel Merkez'den Bölümümüze geçen 5 sürücü de psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada tüm şoförler başarılı olmuş ve sertifikalarını almışlardır. Psikososyal Birimi tarafından, Kurum tarafından destek sağlanan veya sağlanmayan engelli çocuk sahibi Dernek personelinin durumlarının tespiti çalışması yürütülmüştür. Personel Tarama Formu uygulanmış, Değerlendirme aporu nda konunun değerlendirmesine yardımcı olacak istatistik bilgiler verilerek, önerilerde bulunulmuştur. 46 personel ve toplamda 49 çocuğun bilgisine ulaşılarak, yapılacak yardım şekli ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Uluslararası İnsani Yardım Operasyonlarında görevlendirilen personele, saha uyum toplantısı düzenlenmiştir. Yakınları takip 74 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

75 edilmesini isteyen çalışanların, aileleri aranmış ve bilgi verilmiştir. BEGE GEİŞTİME & BİGİ YYM ÇIŞMI Psikososyal Saha ehberi 2008 yılsonunda Türkçe olarak basılmış ve ilgili yerlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İngilizce kitap hali 2009 yılında hazırlanacaktır. Psikososyal Saha ehberi nde afet ve psikososyal müdahale arasındaki ilişkinin teorik yönleri, dönemsel müdahalenin örneklerle anlatımı, incinebilir gruplarla ilgili bilgiler, yerel çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi ve eklerle müdahale örnekleri bulunmaktadır. Türk Kızılayı nda sosyal yardım uygulamalarının hangi aşamalarla gerçekleştirildiği, sosyal yardım projeleri, yönlendirme hizmetleri, kaynak geliştirme etkinlikleri, toplum katılımı ve gönüllülerle çalışma konularında Türk Kızılayı Bölümleri ve Kızılay Şubeleri ne yol gösterici olunması için Sosyal Yardım Uygulama ehberi basılmış ve ilgili yerlere tamim olarak gönderilmiştir. YEE PSİKOSOSY KPSİTE GÜÇENDİME Yerel psikososyal kapasite güçlendirme kapsamında Ege ve Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri'nde görevli psikososyal uzmanlarla yapılan toplantıda, sürdürülen çalışmalar görüşülmüş ve yapılması planlanan çalışmaların şekli belirlenmiştir. İŞBİİĞİ POJESİ Derneğimiz ile ydınlı Grup işbirliği ile Yenilenen Gardıroplar Gülen Yüzler sloganıyla 25 Ekim-10 ralık arasında sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştır. Proje ile eski takım elbisesini YKM ve ydınlı Mağazaları na getirenler indirimli Piere Cardin marka takım elbiseye sahip olmuşlardır. Proje çerçevesinde toplanan eski takım elbiseler ydınlı tarafından kuru temizlemesi yapılarak tasnif edilmiş ve giysi yardımı talep eden şubelere ürünlerin gönderilmesi ile ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. P S İ K O S O S Y 75

76 EĞİTİME TTBİKT Değişen gelişen afet yönetim sisteminin, çağın gerekleri göz önüne alınarak takip edilmesi, deneyimlerin paylaşılması, uygulamacıların donanımlarının arttırılması, olası bir afete hazır olunması için Türk Kızılayı yıl içerisinde eğitimler, tatbikatlar ile hazırlık çalışmalarına tüm alanlarda devam etmektedir. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 76

77 EĞİTİM ÇIŞMI Bölümümüz çatısı altında 2007 itibariyle yürütülmeye başlanan eğitim programları; ihtiyaç analizi ve bütüncül insan kaynakları planlaması çerçevesinde değerlendirilmekte eğitim geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 2008 yılı içerisinde planlanan ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve eğitim modülü geliştirme çalışmaları aşağıda verilmiştir. MODÜ VE MTEY GEİŞTİME FİYETEİ nkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fet Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Programı kapsamında yapılan protokol gereği 2008 itibariyle başlatılan modül ve materyal geliştirme çalışmalarında fete Hazırlık ve Müdahale Eğitimine ilişkin eğitim materyalleri ve dokümanları tamamlanmıştır. Eğitimlerin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması amacıyla tüm eğitmenlerin ve ilgili uzmanların katılımıyla bir çalıştay yapılarak, eğitim setinin tanıtılması ve bölgesel eğitim uygulama planlarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Hazırlanan dokümanların 2009 yılı içerisinde bölgesel düzeyde yapılacak eğitimler kapsamında çoğaltılarak dağıtımının yapılması ayrıca çevrimiçi olarak da internet üzerinden paylaşılması planlanmaktadır. OCK Ocak 2008 Cİ DUUM PNMSI VE İHTİYÇ TESPİTİ EĞİTİMİ cil Durum Planlaması ve İhtiyaç Tespiti Eğitimi, Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezlerinde görevli 10 personele nkara da verilmiştir. Bu eğitim özellikle öncü ekiplerde görev alarak afet bölgesine giden ve ilk ihtiyaç tespitini yapacak olan afet çalışanlarının alması gereken öncelikli temel eğitim programlarından biridir. Bu anlamda tüm bölge afet müdahale ve lojistik merkezlerindeki afet çalışanlarına verilmesi planlanmış ve Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimin revize edilmesi planlanmaktadır. Eğitim kapsamında katılımcılara acil durum planlaması ve ihtiyaç tespiti alanında gerek kavramsal düzeyde gerekse uygulamalı olarak planlama ve ihtiyaç tespitinin önemi anlatılmış, masabaşı çalışmaları ile afet E Ğ İ T İ M E 77

78 E Ğ İ T İ M E çalışanlarının karşılaşabilecekleri olası durumlara yönelik olarak senaryolar üzerinden uygulamalar yapılmıştır. Katılımcıların, bahse konu eğitimin yaygınlaştırılması ve tüm afet çalışanlarının katılımının sağlanması yönünde önerileri olmuştur. yrıca Bölge fet Müdahale Ve ojistik Merkezlerinden söz konusu eğitim programının devam etmesi ve diğer personelin de eğitimlerinin tamamlanması yönünde talepler gelmektedir. 3 Ocak 2008 GÜMÜK MEVZUTI EĞİTİMİ Türk Kızılayı nın bugüne kadar gerçekleştirdiği uluslararası insani yardım operasyonları gerek Kızılay- Kızılhaç Dernekleri gerekse diğer uluslararası kuruluşların büyük ilgi ve övgüsüne mazhar olmuştur. Bu yardım faaliyetleri hâlihazırda hız kesmeden dünyanın dört bir yanında devam etmektedir ve Türk Kızılayı nın profesyonel ekipleri farklı coğrafyalarda hizmetlerini sürdürmektedir. Uluslararası insani yardım operasyonların planlanması ve hayata geçirilmesinde resmi prosedürlerin tamamlanması ve doğru şekilde takibinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Yardım malzemelerinin afetin yaşandığı ülkelere transferinde gümrük işlemlerinin hızlı ve doğru şekilde tamamlanması için ilgili birim ve uzmanların etkin rolü ve bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu tespitten yola çıkarak özellikle başta uluslararası operasyonları yürüten personel olmak üzere ilgili tüm bölüm ve birim çalışanlarının gümrük mevzuatı ve prosedürleri hakkında bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüş ve Gümrük Mevzuatı Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde İç nadolu BMM toplantı salonunda yapılan eğitime fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü uzman personelinden oluşan toplam 12 kişilik katılımcı grubu katılmıştır Ocak 2008 PSİKOSOSY ÇIŞN DESTEK EĞİTİMİ Psikososyal Destek Faaliyetleri, Türk Kızılayı nın son yıllarda gerçekleştirdiği afet operasyonlarında ağırlıklı olarak üzerinde durduğu önemli faaliyet alanlarında biridir. Uluslararası Federasyon un da öncelik verdiği alanlardan biri olan Psikososyal Destek, Türk Kızılayı bünyesinde fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü altında Psikososyal Destek Birimi olarak yapılandırılmış, alanla ilgili eğitim modül ve materyalleri ilgili uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Son yıllarda afet çalışanlarının kendi kendine yardım ve afetzedelere psikososyal destek sağlamak üzere temel eğitimlere katılımlarının büyük değişimler sağlayacağına olan inancın artması ile eğitim programlarına hız verilmiştir. Psikososyal Destek Eğitimleri, farklı katılımcı gruplarına yönelik olarak 78 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

79 psikolojik ilkyardım, toplum katılımı ve çalışana destek olmak üzere alt eğitim modülleri şeklinde ayrılmaktadır. Tüm afet çalışanlarının söz konusu eğitimlere katılması ihtiyacı düşünülerek eğitim takvimleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Ocak 2008 tarihinde nkara da Genel Müdürlük Bölümlerinde görevli olan ve olası afetlerde alanda görevlendirilmesi düşünülen toplam 18 personele Psikososyal Çalışana Destek Eğitimi verilmiştir. ŞUBT Şubat 2008 PSİKOSOSY ÇIŞN DESTEK EĞİTİMİ Psikososyal Destek Eğitimlerine yıl içerisinde yoğun olarak devam edilmesi planlandığından Şubat 2008 tarihinde Genel Müdürlük Bölümleri ve fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nde görevli personel olmak üzere toplam 18 kişiye Psikososyal Çalışana Destek Eğitimi, Psikososyal Destek Biriminde çalışan uzman eğitmenler tarafından verilmiştir. Eğitim değerlendirmelerinde katılımcıların verilen bilgileri gerek olağan dönemdeki hayatlarında gerekse afet dönemlerinde insani yardım operasyonlarda etkin şekilde kullanabileceklerini düşündükleri ve eğitimi başarılı buldukları ortaya çıkmaktadır. Diğer temel eğitim programlarında olduğu gibi psikososyal destek eğitimlerinin de yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır Şubat 2008 FETE HZIIK VE MÜDHE EĞİTİMİ Yıllık eğitim takviminin hazırlanmasında daha önce yapılan eğitim ihtiyaç analizleri temel alınmaktadır. Bu hususta fete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi almamış personelin sayısının yüksek olduğu bu nedenle yıl içerisinde daha fazla sayıda planlanmasının uygun olacağı görülmüştür. Bu amaçla Şubat 2008 tarihinde nkara da Genel Müdürlük ve Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezleri çalışanlarına yönelik olarak bir fete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi gerçekleştirilmiş ve eğitime 18 kişi katılım sağlamıştır Şubat 2008 FET MZEMEEİNİ TNIM VE ÇDI KUM EĞİTİMEİ fet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimleri, yapılan ihtiyaç değerlendirme çalışmaları sonucunda afet çalışanlarının daha fazla uygulamalı eğitime ihtiyaç duydukları ve özellikle E Ğ İ T İ M E 79

80 E Ğ İ T İ M E çadır kurma konusunda beceri geliştirilmesinin önemli olduğu noktasından hareketle doğmuştur. Bu amaçla öncelikle fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nde görevli afet çalışanları başta olmak üzere afet operasyonlarına katılması planlanan tüm çalışanların afet malzemelerini tanıması ve çadır kurma becerilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu programlar, İç nadolu Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi uzman personeli tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilmekte, eğitimler Etimesgut Yerleşkesi içerisindeki açık alanda yapılmaktadır. Katılımcılar öncelikle afet malzemeleri ve çadırlarla ilgili sunuyu izledikten ve genel bilgiler aldıktan sonra uzmanlar gözetiminde gruplara ayrılarak verilen malzemeleri ve çadırları en hızlı ve etkin şekilde kurmaya çalışmaktadır Şubat 2008 tarihlerinde düzenlenen iki programda fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü çalışanlarına eğitim verilmiş, iki programa toplam 18 kişi katılım sağlamıştır. MT Mart 2008 FETE HZIIK VE MÜDHE EĞİTİMİ fete Hazırlık ve Müdahale Eğitimlerine Mart ayı içerisinde de devam edilmiş, Mart 2008 tarihleri arasında düzenlenen eğitimde Türk Kızılayı Şubeleri ile fet İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Bölümleri ile fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü nde çalışan toplam 26 kişiye sertifika verilmiştir. Eğitimlerin teorik bölümü, ücret karşılığı dışarıdan hizmet alınması yoluyla tesislerde düzenlenirken tatbikat için Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisindeki açık alan kullanılmaktadır. ncak kurum dışındaki tesislerin kullanılması neticesinde eğitim maliyetlerinin yüksek olması ve kurumsal kaynakların etkili kullanılması gerekliliğinden hareketle yıl içerisinde yapılması düşünülen eğitim faaliyetlerinde maliyetlerin minimum düzeyde tutulması amacıyla kurum tesislerinin öncelikli olarak değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla mevcut tesisler gözden geçirilmiş ayrıca ihtiyaçlara cevap verebilecek fonksiyonel tesislerin inşası yönünde talepler iletilmiştir. 80 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

81 HZİN 9-11 Haziran 2008 POJE PNM EĞİTİMİ Bölümümüz bünyesinde yürütülmekte olan proje ve programlar çerçevesinde daha etkin aktivite planlaması, bütçelendirme ve izleme-değerlendirme faaliyetleri için uzman personelin eğitim ve seminer programları ile bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla 9 11 Haziran 2008 tarihleri arasında Çare Danışmanlık firmasından Proje Planlama Eğitimi alınmasına karar verilmiş ve eğitime Bölümümüz ve bağlılarından toplam 17 kişilik katılımcı grubu katılmıştır. Katılımcıların büyük bölümü yurt içi ve yurt dışı projelerde görev almış olduğundan sunumlar interaktif şekilde yapılmıştır. Gerek sunularda gerekse grup çalışmalarında katılımcılar tecrübelerini, görüş ve önerilerini paylaşmışlardır. Katılımcıların eğitimi ilgiyle izledikleri ve katılım sağladıkları gözlemlenmiştir. Eğitimin 3 gününde de verilen teorik bilgiler, sınıf ortamındaki uygulama çalışmaları ile konuların katılımcılar tarafından daha iyi özümsenmesini sağlamıştır. yrıca Katılımcılar gruplar oluşturarak bir projeyi nasıl yapılandırabilecekleri konusunda çalışmalar yapmışlardır Haziran 2008 FETE HZIIK VE MÜDHE EĞİTİMİ fet eğitim programları kapsamında en önemli önceliklerden biri de Bölge fet Müdahale Ve ojistik Merkezlerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu amaçla bölgesel düzeyde eğitim planlaması yaklaşımı benimsenmiş, Haziran 2008 tarihleri arasında Marmara BMM ve İstanbul Şubelerini kapsayan bir planlama yapılarak fete Hazırlık ve Müdahale Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplam 21 katılımcının yer aldığı eğitimin ilk günü Türk Kızılayı Pendik Şubesi nde, daha sonraki günler ise Marmara BMM eğitim salonunda devam etmiştir. lan uygulaması ise Türk Kızılayı Tuzla Şube ye ait açık alanda gerçekleştirilmiştir. Bölgesel anlamda düzenlenen eğitimlerin ilki olan bu eğitimde ağırlıklı olarak afete hazırlık ve müdahale birimleri ile lojistik birimlerinde çalışan personel yer almıştır. E Ğ İ T İ M E 81

82 E Ğ İ T İ M E KSIM IK PSİKOOJİK İKYDIM EĞİTİMİ Kasım ralık 2008 fetlerde psikososyal hizmetlerin artan önemi karşısında Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen psikososyal destek temel eğitim programlarının yıllık eğitim takvimindeki yeri son yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu amaçla özellikle afet operasyonlarında görevlendirilen personelin kendi kendine yardım ve ekipte görevli diğer personele psikolojik ilkyardım yapabilmesi amacıyla Psikolojik İlkyardım Eğitimlerine hız verilmiştir. Kasım ve ralık aylarında gerçekleştirilen eğitimlere Genel Müdürlük bölümlerinde görevli toplam 25 personel katılım sağlamıştır. Bölümümüzün Psikososyal Biriminde görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim programlarında genel olarak; afet/ acil durum ve kriz kavramları; afetlerin olumlu ve olumsuz psikolojik sonuçları; ruhsal travma ve aşamaları; kayıp ve yas süreci, psikolojik ilkyardım kavramı ve iletişim rehberlik ilkeleri katılımcılara anlatılmış ve konuyla ilgili uygulama örnekleri verilmiştir. yrıca afet müdahalelerinde toplum katılımı ve önemi, toplum katılımında dikkat edilmesi gereken konular da katılımcılarla paylaşılarak uygulama çalışmaları yapılmıştır. EYÜ MOBİ EKMEK FIINI KUNM EĞİTİMİ 8-12 Eylül 2008 fet eğitim programlarının yanı sıra çalışanların teknik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mobil Ekmek Fırını Kullanma Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimin amacı olası bir afet durumunda afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla temel tüketim maddesi olan ekmeğin Türk Kızılayı mobil ekmek fırınlarında üretilebilmesi ve söz konusu fırının afet bölgesinde kurulabilmesini sağlamaktır. fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü çalışanlarından oluşan 21 kişilik katılımcı grubuna nkara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından eğitim verilmiştir. 4-7 Kasım 2008 Söz konusu eğitime Marmara Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi ile Büyük Karıştıran Yerel fet Müdahale ve ojistik Merkezi nden toplam 23 kişi katılmış olup eğitim Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından verilmiştir. 82 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

83 BEDEİ SKEEE YPIN TNITIM SUNUMI skerlik hizmetini dövizle yerine getiren TSK personeline yönelik olarak Türk Kızılayı nın tanıtılması ve bağışlara özendirilmesini temin maksadıyla anılan kesime bilgilendirme konferansları verilmektedir. Derneğimizce; 2008 yılında 4 tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir. nılan faaliyet yılda 4 defa 3 er aylık periyotlarla 58 nci Piyade lay Komutanlığı/BUDU ve 3 ncü P.Er.Eğt.Tug.K.lığı /NTY da yapılmaktadır. 1. dönem, 14 Ocak 2008 tarihinde Burdur da yapılmış ve toplam kişiye, ulaşılmıştır. 2. dönem; 9 Nisan 2008 tarihinde Burdur da, 10 Nisan 2008 tarihinde ntalya da yapılmıştır. Burdur da 1.400, ntalya da 800 olmak üzere toplam kişiye ulaşılmıştır. 3. dönem; 9 Temmuz 2008 tarihinde Burdur da, 10 Temmuz 2008 tarihinde ntalya da yapılmıştır. Burdur da 900, ntalya da 600 olmak üzere toplam kişiye ulaşılmıştır. 4. dönem; 9 Ekim 2008 tarihinde Burdur da, 10 Ekim 2008 tarihinde ntalya da yapılmıştır. Burdur da 1.100, ntalya da 700 olmak üzere toplam kişiye ulaşılmıştır. Tüm dönemlerin toplamında kişiye bilgilendirme sunumu yapılmıştır. GENEKUMY BŞKNIĞI BİOEM KOMUTNIĞI N YPIN TNITIM SUNUMI TSK BİOEM Komutanlığında, Barış İçin Ortaklık Eğitim kursları kapsamında yabancı ülke subaylarına yönelik olarak Türk Kızılayı nın tanıtılması maksadıyla bilgilendirme konferansları verilmektedir Derneğimizce; 2008 yılında söz konusu yabancı ülke subaylarına yönelik 6 defa tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir. EZUUM DFY TTBİKTI Erzurum 4. Zırhlı Tugay Komutanlığının düzenlemiş olduğu DFY Tatbikatında; senaryoya göre meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılayı Öncü Ekibi bölgeye intikal ederek gerekli tespit ve görüşmeleri gerçekleştirmiştir. T T B İ K T 83

84 T T B İ K T Yapılan görüşmeler ve tespitler sonucu ilk etapta adet acil kumanya paketi, kişilik çadırkent kurulması için adet çadır, det Battaniye ve sıcak yemek dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Çadırkent alanı hazırlanılarak vatandaşlar Çadırlara yerleştirilerek sıcak yemek dağıtımına başlatılarak tatbikattaki senaryo tamamlanmıştır. GÖKSU 5 SİVİ-SKE İŞBİİĞİ SEMİNEİ NTO Hızlı Konuşlanabilir 3 ncü Kolordu Komutanlığı (NDC-T) tarafından Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul da icra edilen GÖKSU-5 Sivil sker İşbirliği Seminerine Derneğimizce katılım sağlanmıştır. Seminere ilk önce Kolordu Komutanı nın açılış konuşmasıyla başlanmış olup, sivil kurum kuruluşlardan sırasıyla UNDP, UNHC, WFP, ICC, IOM, ve TİK seminer süresince kendilerine tahsis edilen zamanlarda fganistan daki faaliyetleri hakkında bilgiler vermişlerdir. Seminerde, Türk Kızılayı nın bugüne kadar gerçekleştirdiği ve halen devam ettirmekte olduğu Uluslararası İnsani Yardım Operasyonları hakkında bilgiler verilmiştir. fganistan da halen görev yapan İnsani Yardım Kuruluşlarının aktardıkları bilgilere göre fgan halkının insani yardım ihtiyacının kaçınılmaz olduğudur. Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları olarak WFP ve ICC bu yardımlara devam edeceklerini bildirmişlerdir. Türkiye olarak da TİK bölgede kendi yardım programlarını sürdürdüklerini açıklanmıştır. KBÜK ŞİİNEVE DEVET HSTNESİ FET TTBİKTI Karabük ilinde 28 Şubat 2008 tarihinde İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından Şirinevler Devlet Hastanesinde Doğal afet, hasta tahliye, yangın ve yüksek katlardan ip ve sedye ile yaralı indirme tatbikatı icra edilmiştir. Bu tatbikata 7269 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan 88/12777 sayılı yönetmelik hükümlerince belirlenen Kızılay ın faaliyet kapmasına giren Beslenme ve Kısmi Sağlık Hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Batı Karadeniz Bölge fet Müdahale ve ojistik Merkezi tarafından 28 Şubat 2008 günü katılım gerçekleştirilmiştir. fetlerde yaşanan en büyük eksiklik olan resmi - özel bütün kamu kurum ve kuruluşların aralarındaki koordinesizliğin giderilmesi, kurum kuruluşların imkân ve kabiliyetleri tatbiki 84 fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

85 ve yaşanabilecek aksaklıkların tespiti ile afet müdahale standardının korunması ve yükseltilmesi hususuna yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur. YENİKENT İNSNİ YDIM TTBİKTI TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca Mayıs 2008 tarihleri arasında İncirlik Köyü Yenikent/ Sincan/ NK da Deprem ve İnsani Yardım Tatbikatı icra edilmiştir. Türkiye Kızılay Derneği, fet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü koordinatörlüğünde İç nadolu Bölge fet Müdahale ve Hazırlık Birimince tatbikata katılım sağlanmıştır. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Sivil Savunma Müdürlüğü ve İnsani Yardım Tugay Komutanlığı gözlemci ve denetçileri tarafından izlenen tatbikat, Basın tarafından da ilgiyle izlenmiş ve Türk Kızılayı nın tatbikatta üstlendiği rol hakkında basında olumlu haberler yayınlanmıştır. T T B İ K T Derneğimiz, tatbikat senaryosu gereği 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen afetzedeler için bölgede 1 ekiple temsili çadırkent oluşturmuş, seyyar mutfak, seyyar klinik ve PSP çadırında psikososyal destek hizmeti sağlamıştır. 15 personel, Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanlığı ndan katılan 3 gönüllü ve 8 araç ile katılım sağlayan ekibimizin alanda diğer kurum kuruluşlar ve özellikle de TSK ile iletişimde olduğu gözlemlenmiştir. MTY DOĞ FET VE M KUTM TTBİKTI T.C. Malatya Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğünün 28 Şubat 2008 tarihinde organize etmiş olduğu Doğal fet ve rama Kurtarma tatbikatında Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı katılım sağlamıştır. Tatbikattan 3 gün önce, alanda 5 adet çadır kurularak hazırlıklar tamamlanmıştır. Çadırlardan 1 i aşevi olarak, 2 si depremzede aileler için barınma alanı olarak, 1 i kan, sağlık ve ilkyardım hizmetleri için, 1 tanesi de iletişim çadırı olarak faaliyet göstermiştir. 85

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

TEMMUZ 2014 IRAK İNSANİ YARDIM OPERASYONU ÖNETMELİĞ KİRA YA VERM E ALIM, S ATIM,

TEMMUZ 2014 IRAK İNSANİ YARDIM OPERASYONU ÖNETMELİĞ KİRA YA VERM E ALIM, S ATIM, ALIM, S ATIM, KİRA YA VERM E TEMMUZ 2014 ÖNETMELİĞ İ Y IRAK İNSANİ YARDIM OPERASYONU 1. GENEL DURUM Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgütün Musul u ele geçirmesinin ardından Musul da bulunan Türkmen

Detaylı

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I 23-27 EKİM 2011 1 VAN-ERCİŞ DEPREMİ 23 Ekim de Van ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altından bir canlıya daha ulaşabilme

Detaylı

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU

KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU KÜTAHYA SİMAV DEPREMİ (5.9) KAPANIŞ RAPORU TÜRK KIZILAYI AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ tüm Afet Yönetimi Müdürlüğü Ekim 2011 Sayfa 1 / 10 A. GENEL DURUM: Kütahya ili Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011 tarihinde

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ YNIZ DEĞİSİNİZ TEME İKEERİMİZ İNSNİYETÇİİK Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK)

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK) Gaziosmanpaşa İlçe sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç ailelere, imkânlar doğrultusunda ayni yardım yaparak onların vatandaşların geçimlerine bir nebzede olsa destek sağlamayı amaçlanmaktadır. Belediyemiz

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

TEMMUZ 2014 Y ÖNETMELİĞ KİRA VERM E ALIM, S ATIM, BOSNA İNSANİ YARDIM OPERASYONU

TEMMUZ 2014 Y ÖNETMELİĞ KİRA VERM E ALIM, S ATIM, BOSNA İNSANİ YARDIM OPERASYONU TEMMUZ 2014 Y ÖNETMELİĞ İ KİRA VERM E ALIM, S ATIM, BOSNA İNSANİ YARDIM OPERASYONU 1. ÜLKE PROFİLİ Bosna-Hersek Balkanlar da 51.197 km2 lik yüzölçümü ve yaklaşık 4.500.000 nüfusu olan bir ülkedir. Ülke

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

AFGANİSTAN İNSANİ YARDIM OPERASYONU

AFGANİSTAN İNSANİ YARDIM OPERASYONU AFGANİSTAN İNSANİ YARDIM OPERASYONU YALNIZ DEĞİLSİNİZ Mayıs 2014 1. GENEL DURUM 24 Nisan 2014 tarihinde Afganistan ın kuzey ve kuzey batı vilayetleri olan Faryab, Badgis, Saripul, Şibirgan ve Cevizcan

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

'Uyardık ama ciddiye almadılar'

'Uyardık ama ciddiye almadılar' 1/5 ページ 8 Mart 2010, Pazartesi 'Uyardık ama ciddiye almadılar' Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde ölü sayısı sürekli artıyor. Son bilgilere göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz gök gürültülü, diğer yerler açık geçecek. Yayın

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı;

1999 Marmara Depremlerinden pek çok acının yanısıra pek çok dersle de çıkılmıştır. Bunlardan birkaçı; AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) APHB tarihçesi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, depremlerin yaşandığı bölgeler dışında, Türkiye genelinde de önemli etkiler yaratmıştır. Depremin

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU AFET MÜDAHALE VE YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI ANA FAALİYETLER A. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE VE YARDIM FAALİYETLERİ 1. YURTİÇİ AFET MÜDAHALE FAALİYETLERİ a. DEPREMLER ADIYAMAN/ÇELİKHAN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KATILIMCI YAPILDIĞI YER SÜRESİ NO. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

KATILIMCI YAPILDIĞI YER SÜRESİ NO. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi. Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İSTANBUL İLİ ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) 2010 YILI FAALİYETLERİ SIRA BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCI ADI YAPILDIĞI YER SÜRESİ NO TARİHİ TARİHİ SAYISI 1 Afetlerde Sağlık Hizmetleri 04.01.2010 04.01.2010

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ, TARİHİ GÜNLER

Detaylı

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 3.TESLİMAT 3 4.

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU

DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU DOĞU AFRİKA KURAKLIK ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI RAPORU - TEMMUZ, KASIM 2011 - Son 60 yılın en şiddetli kuraklığını yaşayan Doğu Afrika da 12 milyonu aşkın insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Bugüne kadar

Detaylı

TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ SOMA SAHA DEĞERLENDİRME EKİBİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Mayıs 2014

TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ SOMA SAHA DEĞERLENDİRME EKİBİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Mayıs 2014 TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ SOMA SAHA DEĞERLENDİRME EKİBİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Mayıs 2014 1. Saha Özeti Türk Psikologlar Derneği, Genel Başkan Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Öncü Ekip ve Saha Değerlendirme

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTALARI İl Adı Kurum Adı E-posta Adresi Web Adresi ADANA Adana Gençlik adanakentkonseyi@eurodesk.eu http://www.adanakentkonseyi.org.tr ADANA Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI 27.07.2008 O. Metin İlkışık Nilay Ö. Ergenç ve Murat T. Turk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM Güngören Bombalamaları Tarih: 27 Temmuz 2008, Saat:

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı