TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM"

Transkript

1 TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Mehmet Akif EZAN, Aytunç EREK Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bornova, İzmir, Özet: Soğu depolama sistemleri, soğutma sistemlerinde enerjinin ekonomik ve verimli kullanılması açısından sağladığı avantajlar nedeniyle tercih edilmektedir. Bu çalışmada, boru-kovan ısı değiştiricisi şeklinde tasarlanan, tek borulu soğu depolama sisteminde enerjinin depolanması, yani katılaşma süreci, farklı çalışma ve dizayn parametreleri için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, profillerinin ölçülmesi elektronik olarak gerçekleştirilmiş ve bu amaçla sistem içinde üç farklı konuma yerleştirilen ölçüm kartları yardımıyla profilinin zamana ve konuma göre değişimi saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, depolanan enerji üzerinde ısı transferi akışkanının giriş sıcaklığı en belirleyici parametre olmaktadır. Anahtar Kelimler: Gizli enerji depolama, Soğu depolama, Sayısal ve deneysel çalışma EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM Abstract: In cooling systems, out of the advantages on the economic and effective usage of the energy, cold storage systems are preferred. In this study, energy storage, solidification period, of a single piped cool storage system, designed as a shell-and-tube heat exchanger, is investigated for different operating and design parameters, with numerically and experimentally. In experimental study, measurement of the ice profile is carried with electronically and for this reason, with the aid of the measurement cards, which are settled on the three different sections of the system, ice profile is obtained for time and location. From the results, inlet temperature of the heat transfer fluid is the most significant parameter for the stored energy. Keywords: Latent energy storage, Cool storage, Numerical and experimental study GİRİŞ Isıl enerjinin kısa veya uzun dönemli depolanması ve geri kullanımı, mevcut enerjinin daha verimli ve ucuz tüketilmesine imkan vermektedir. Isıl enerji en yaygın biçimde iki şekilde depolanmaktadır, duyulur enerji depolama ve gizli enerji depolama. Birim miktarda depolanan enerji başına daha az hacim gerektirmesi ve faz değişimli ısı transferi sırasında meydana gelen dar sıcaklık aralığı sebebiyle, gizli enerji depolama sistemleri birçok alanda uygulanmaktadır. Gizli enerji depolama sistemleri konusunda yapılan uygulamaları ve gerçekleştirilmiş çalışmaları özetleyen referans yayınlar, bu sistemleri ve uygulama alanlarını çok iyi sınıflandırmaktadır (Dinçer ve Rosen, 2002; Saito, 2002; Sharma vd, 2009; Zalba vd, 2002). Yapılan çalışmalarda iki farklı depolama tipi üzerinde durulmuştur; enerjiyi depolama tankı içinde bulunan kapsüller içinde veya boru-kovan tipi ünitelerde depolamak. Boru-kovan tipi ısı değiştirgeçleri, birim depolanan enerji için minimum hacim gerektirmesi açısından verimi en yüksek ısı depolama sistemleridir. Bu sistemlerde faz değişim malzemesi kovan tarafında bulunmakta, ısı transferi akışkanı ise boru içinden akmaktadır. Boru-kovan tipi depolama ünitesinin farklı geometrik ve akış parametreleri altındaki depolama ve geri kullanım davranışını inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Bellecci ve Conti, 1993; Cao ve Faghri, 1991, Cao ve Faghri, 1993; Lacroix, 1993). Gizli enerji depolama sistemlerinde, depolanan enerjinin yaklaşık %90 ı faz değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle toplam enerjinin hesaplanma hassasiyeti hacminin ölçüm doğruluğuna bağlıdır. Deney sisteminde oluşan hacminin ölçülmesi için elektronik ölçüm yöntemi geliştirilmiş ve çapları, kovan içerisine yerleştirilen 3 ölçüm kartı üzerinden elektronik olarak ölçülerek, elde edilen karşılaştırmalı sonuçlarla yöntemin uygulanabilirliği gösterilmiştir. Bu çalışmada oluşturulan tek borulu soğu depolama sistemindeki katılaşma davranışı farklı akış parametreleri ve boru malzemeleri için deneysel olarak incelenmiştir. Ayrıca oluşturulan sayısal kod ile sistemde toplam enerji hesaplanmıştır. 1

2 1) Sabit sıcaklık banyosu 2) Devir daim pompası 3) Motor hız kontrol ünitesi 4) Boru hattı 5) Pt-100 sıcaklıkölçer 6) Sıcaklık ve gerilim ölçüm kartı 7) Akış ölçer 8) Elektronik kontrollü vana 9) By-pass hattı 10) Geri dönüş spirali 11) DC güç kaynağı ve ölçüm devresi 12) Fotoğraf makinesi 13) Veri toplama cihazı 14) Bilgisayar Şekil 1. Tek borulu enerji depolama sistemi DENEY DÜZENEĞİ Çalışmada kullanılan tek borulu gizli ısı depolama sistemi (GIDS) şematik olarak Şekil 1 de gösterilmektedir. Buna göre, sabit sıcaklık banyosunda (1) sıcaklığı ayarlanan soğutucu akışkan (hacimce %40 etilen glikol-su karışımı), devir daim pompası (2) yardımıyla boru hattı (4) üzerinden enerji deposuna ulaşmaktadır. Soğutucu akışkanın enerji deposu giriş ve çıkış sıcaklıkları Pt-100 sıcaklıkölçerleri (5) ile ölçülmektedir. Enerji deposunun kovan kısmında yer alan faz değişim malzemesi (su), zamanla faz değiştirerek () soğu enerjisinin depolanması gerçekleşmektedir. Depo içerisinde oluşan miktarının saptanması ve sıcaklık dağılımının elde edilmesi için faz değişim malzemesi içerisine ölçüm kartları (6) yerleştirilmiştir. Soğutucu akışkanın hacimsel debisi geri dönüş hattı üzerine yerleştirilen elektromanyetik debi ölçer ile gözlenmekte ve bilgisayar ortamına aktarılmaktadır (7). Deney süresince meydana gelen olası debi değişimlerinde motor hız kontrol ünitesi (3) yardımıyla pompa devri ayarlanmakta ve debinin sabit değerde tutulması sağlanmaktadır. Oluşturulan boru-kovan tipi gizli enerji deposuna ait geometrik parametreler, ölçüm kartlarının ve boru üzeri sıcaklık ölçüm noktalarının konumları Şekil 2 de gösterilmiştir. Borunun iç ve dış çapı sırasıyla D iç= 15mm ve D dış =25mm olup, kovan çapı D kovan = 114mm ve uzunluk L = 400mm olarak belirlenmiştir. Kovan, şeffaf olması nedeniyle, plexiglass malzemeden imal edilmiştir. Enerji deposuna soğutucu akışkanın giriş-çıkış sıcaklıkları Pt-100 sıcaklıkölçer ile okunmaktadır. Bunun yanında boru yüzeyi, izolasyon malzemesinin alt-üst yüzeyleri ile ölçüm kartları üzerindeki ısıl çiftlerle birlikte toplamda 40 noktadan birer dakika arayla deney boyunca sıcaklık ölçümü gerçekleştirilmektedir. Sistemdeki akışkan debisi ise, yine birer dakika arayla elektromanyetik debi ölçerden sinyal olarak alınmakta ve bilgisayarda depolanmaktadır. Kovan içinde oluşan hacminin hesaplanması için fotoğraflama ve elektronik yöntem kullanılmaktadır. Fotoğraflama yönteminde, belirli zaman aralıklarıyla enerji deposu üzerinde oluşturulan gözlem kapakları açılarak oluşan hacminin fotoğrafı çekilmekte ve boru geometrisi üzerinden ölçekleme yapılarak çapı hesaplanmaktadır. Ancak, fotoğraflama yönteminin iki önemli dezavantajı vardır. Bunlardan ilki kapakların açılma anlarında aydınlatma elemanlarının da etkisiyle oluşan ısı kazançları, diğeri ise, fotoğraflama yöntemiyle sadece tek bir kesit için ortalama çapı değeri elde edilmesidir. Fotoğraflama yönteminin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ve oluşumunu elektronik olarak elde etmek amacıyla suyun sıvı ve katı arasındaki elektriksel iletkenlik değişimini temel alan bir ölçüm yöntemi geliştirilmiştir. Şekil 2. Boru ve kovan geometrisi Elektronik Ölçüm Yöntemi Elektriksel iletkenlik suyun sıvı ve katı fazı için belirgin farklılık göstermektedir. Suyun sıcaklığının azalmasıyla elektriksel iletkenlik değeri düşmekte, katı faza geçmesiyle de elektriksel olarak yalıtkan olmaktadır. Faz değişim anı bu değişimin elektronik olarak ölçülmesiyle saptanabilmektedir (Shi vd, 2005). Sıvı ve katı fazları arasındaki iletkenlik değişimini gözlemek ve yöntemin uygulanabilirliğini görmek amacıyla öncelikli olarak basit bir devre ve tek bir elektrot için deneyler gerçekleştirilmiştir. Şekil 3 te şematik olarak gösterilen bu basit düzenekte, su içerisine daldırılmış bir elektrot çifti bulunmaktadır. DC güç 2

3 kaynağından gönderilen 5V gerilim, akımı sınırlamak ve ölçüm cihazını korumak amacıyla öncelikle bir dirençten geçmekte (1KΩ) ve elektrota ulaşarak su üzerinden devreyi tamamlamaktadır. Burada su fazının iletkenliğinin akımı geçirecek kadar yüksek olmasından dolayı devre kolaylıkla tamamlanmakta ve direnç üzerinden okunan voltaj değeri yüksek olmaktadır. Zamanla suyun soğutulmasıyla birlikte su moleküllerinin hareketi azalmakta ve katı faza geçişle iletkenlikte ani düşme olmaktadır. Sıcaklığa bağlı bu değişimin elde edilmesi için, elektrot çiftine yakın iki noktadan (üst ve alt olmak üzere) ısıl çiftler yerleştirilmiş ve zamana bağlı sıcaklık ve gerilim değerleri veri alma cihazı üzerinden kaydedilmiştir. 1) DC güç kaynağı, 2) Diyot, 3) Direnç, 4) Elektrot ve ısıl çift bağlantıları, 5) Veri alma cihazı (datalogger) Şekil 3. Elektronik ölçüm düzeneği Elektronik Ölçüm Yönteminin Doğrulanması Elektronik ölçüm yönteminin doğrulanması için fotoğraf sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. Deneylerde, borunun alt ve üst kısmında simetrik bir oluşmadığından, hem elektrotlar için, hem de fotoğraflardan alt ve üst yarıçaplar ayrı ayrı hesaplanmıştır. İlk dört elektrotun boru yüzeyinden itibaren konumları sırasıyla r 1=15mm, r 2=25mm, r 3=35mm ve r 4=45mm dir. Her bir elektrotun katılaşma anının belirlenmesi, yarıçapının ilgili değere ulaştığını göstermektedir. Dört elektrot için elde edilen zaman-yarıçap verileri kullanılarak elektrotlara ait katılaşma eğilimi elde edilebilir. Örnek olarak, Şekil 7 de T giriş= -5 C ve 2 lt/dk deneyi için karşılaştırmalı sonuçlar verilmektedir. Burada koyu üçgen ve daire, sırasıyla üst ve alt yönlerdeki elektrotların katılaşma anlarını göstermektedir. Her iki yön için, dört elektrotun katılaşma süreci incelenmiştir. Katılaşma eğilim çizgileri, bu dört nokta için dinamik eğri uydurma yöntemleri kullanılarak hesaplanabilir. Böylelikle, elektronik olarak katılaşmanın zamana göre değişimi, boru üstü ve altı için, grafik üzerinde kesikli çizgilerle gösterildiği gibi elde edilir. Fotoğraflardan da benzer şekilde boru altı ve üstü için ölçekleme yöntemiyle yarıçap değerleri zamana bağlı hesaplanarak aynı grafik üzerinde içi boş daire ve üçgenler ile sembolize edilmiştir. Deney sonucunda elde edilen ortalama sıcaklığa bağlı gerilim değişimi, Şekil 4 te verilmektedir. Bu değişim, suyun sıvı ve katı fazları arasındaki elektriksel iletkenlik değerinin keskin farkını göstermesi açısından önemlidir. Gerilim, sıcaklığın düşmesiyle azalmakta ve faz değişim sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda hemen hemen sıfır olmaktadır. (a) ön yüz (b) arka yüz Şekil 6. Ölçüm kartı üzerinde elektrot ve ısıl çift yerleşimi Katı Faz Sıvı Faz Şekil 4. Gerilim sıcaklık ilişkisi Tek elektrot ile gerçekleştirilen deneyin sonuçlarına bağlı olarak, çoklu elektrot içeren ölçüm kartları oluşturulmuştur. Her bir kart üzerinde 3 ayrı yönde beşer tane olmak üzere toplam 15 ölçüm elektrotu bulunmaktadır. Şekil 6 da örnek bir ölçüm kartının tüm işlemler sonunda sisteme dahil edilmeden önceki hali gösterilmektedir. Kartın ön yüzünde elektrot noktaları ile ısıl çiftlerin ölçüm uçları ve arka yüzünde ise ısıl çiftlerin telleri bulunmaktadır. Şekil 7. Elektronik yarıçapı ölçümünün fotoğraflama ile karşılaştırılması (Tgiriş= -5 C - 2 lt/dk ) Şekil 7 ve 8 de iki ayrı deney için (T giriş= -5 C - 2 lt/dk ve T giriş= -5 C ve 4 lt/dk ) yarıçapının zamanla değişimi elektronik yöntem ve fotoğraflama yönetimiyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Elektronik yöntemle elde edilen katılaşma eğilimlerinin her iki 3

4 deney içinde fotoğraflarla uyum içinde olduğu görülmektedir. Sayısal olarak iki yöntem arasındaki farkı görmek açısından, maksimum fark, 1.6mm ve ortalama hata %1 in altındadır. bir kart üzerinde, üç yönde dörder noktadan olmak üzere, toplam on iki noktadan sıcaklık değerleri okunmaktadır. Sıcaklıklar r 1= 20mm, r 2= 30mm, r 3= 40mm, r 4= 50mm ve boru yüzeyinde ölçülmektedir (Şekil 12). Her bir yönde sıcaklığın silindirik koordinatlarda logaritmik olarak değiştiği kabul edilirse, Şekil 8. Elektronik yarıçapı ölçümünün fotoğraflama ile karşılaştırılması (Tgiriş= -5 C - 4 lt/dk ) DEPOLANAN ENERJİNİN HESAPLANMASINDA SONLU HACİM YAKLAŞIMI Faz değişim malzemesi içerisine yerleştirilen ölçüm kartlarından üç yönde (θ=0, θ=90 ve θ=270 ) sıcaklık ve yarıçapı ölçümü yapıldığından dolayı, ısıl enerji değişimlerinin hesaplanmasında, sistemi bir bütün olarak almak yerine silindirik koordinatlarda (r-θ), dr=1mm ve dθ=2 olmak üzere, hesaplama bölgesi sonlu sayıda kontrol hacmine bölünebilir (Şekil 9). Buna göre sistemin anlık toplam enerjisi konuma ve zamana bağlı ifade edilebilir, Şekil 9. Silindirik koordinatlarda sonlu hacim gösterimi toplam,,, H t H r x t rdrd dx (1) V Burada toplam entalpi,,,, duyulur,,, gizli cp, sut r,, x, t r r,,, c T r,, x, t r r H r x t h r x t h t (2) h r x t duyulur p, (3) Şekil 10. Buz yarıçapının akış boyunca değişimi (Tgiriş= -5 C - 4 lt/dk ) h t V t H r r (4) gizli bileşenlerinden oluşmaktadır. Buz profili, akış yönünde (girişten çıkışa doğru) azalmakta ve boru çevresinde alt ve üst yönlerde simetriklik göstermemektedir (Şekil 10 ve 11). Bu yüzden, sistemdeki anlık hacmi, V t, elde edilen açıya ve konuma bağlı profillerinin integre edilmesiyle hesaplanmıştır, 1 V t r t r d dx (5) L dış Duyulur bileşenin hesaplanması için kontrol hacimlerine ait sıcaklık değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir. Her Şekil 11. Boru çevresi oluşumunun zamanla değişimi (Tgiriş= -5 C - 4 lt/dk ) 4

5 Soğutucu Akışkan Sıcaklığının Depolamaya Etkisi Şekil 12. Radyal yönde sıcaklık ölçüm noktaları T T r ri ri 1 ( i i 1) ln Tr i 1 ln ri / ri 1 ri 1 T r θ=0, θ=90 ve θ=270 için sıcaklık değişimleri elde edilir. Açısal interpolasyon yardımıyla da her bir kontrol hacmine ait sıcaklık değeri yaklaşık olarak hesaplanabilir. GIDS İÇİN PARAMETRİK ÇALIŞMA Enerji depolama sisteminde, soğutucu akışkanın giriş sıcaklığı ve debisi ile birlikte kullanılan boru malzemesinin depolamaya etkisini ortaya koymak amacıyla parametrik deneyler gerçekleştirilmiştir. Dört farklı debi (1 lt/dk, 2 lt/dk, 4 lt/dk, 8 lt/dk) ve iki sıcaklık (-5 C ve -10 C) için deneyler çelik ve bakır borular için tekrarlanmıştır. (6) Giriş sıcaklığının etkisi -5 C ve -10 C deneylerinin karşılaştırılmasıyla verilmiştir (Şekil 13). Sıcaklığın düşmesiyle depolanan enerji beklendiği gibi artmaktadır ve artış miktarı debiye bağlı değişmektedir. t=500 dk. için, giriş sıcaklığının -5 C den -10 C ye düşürülmesiyle birlikte depolanan enerjide meydana gelen artış miktarı 1 lt/dk, 2 lt/dk, 4 lt/dk ve 8 lt/dk için sırasıyla, %88, %85, %73, %56 olmaktadır. Boru Malzemesinin Depolamaya Etkisi Akış parametrelerinin yanı sıra boru malzemesi de depolama sisteminin tasarımında bir parametredir. Malzeme etkisini ortaya koymak amacıyla -5 C giriş sıcaklığı için yapılan iki farklı debideki sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir (Şekil 14). Burada, t = 500 dk. için, 2 lt/dk ve 4 lt/dk debilerinde çelik malzeme ile bakır malzeme arasında fark sırasıyla %15 ve %6.5 olmaktadır. Boru malzemesinin ısı iletim katsayısının etkisi özellikle düşük akışkan debisinde daha belirgin olmaktadır. Şekil 14. Depolanan enerjinin boru malzemesine bağlı değişimi SAYISAL ANALİZ Şekil 13. Depolanan enerjinin debi ve sıcaklığa bağlı değişimi Soğutucu Akışkan Debisinin Depolamaya Etkisi Debinin etkisini incelemek amacıyla Şekil 13 de -5 C ve -10 C deneylerine ait 1 lt/dk, 2 lt/dk, 4 lt/dk, 8 lt/dk sonuçları bir arada verilmiştir. Debinin artması beklendiği üzere depolanan enerjiyi de arttırmaktadır. Fakat bu artışın sıcaklığa da bağlı olduğu görülmektedir. Sayısal olarak ifade etmek gerekirse, t=500 dakika için, - 5 C giriş sıcaklığında debinin 1 lt/dk dan 8 lt/dk ya arttırılmasıyla depolanan enerjide yaklaşık % 40 artış sağlanmıştır. Diğer yandan, -10 C giriş sıcaklığında aynı zaman için, benzer şekilde debinin 1 lt/dk dan 8 lt/dk ya arttırılmasıyla ise, depolanan enerjide yaklaşık % 16 artış sağlanmıştır. Debinin artış etkisi yüksek sıcaklıklarda belirgin olmasına rağmen, düşük sıcaklıklarda etkisini kaybetmektedir. Deneysel olarak yapılan çalışmanın yanı sıra, enerji depolama sistemi iki boyutlu eksenden simetrik basit bir modele indirgenerek (Şekil 15) sayısal olarak da modellenmiştir. Sistem ısıl olarak ısı transferi akışkanı, boru malzemesi ve faz değişim malzemesi olarak üç bölgede incelenmiştir. Çevreden sisteme gerçekleşen ısı kazancı da tanımlanarak, her bir alt bölge için korunum denklemleri sonlu hacimler yöntemine göre ayrıştırılmış (Erek, 2009) ve FORTRAN diliyle yazılan program yardımıyla sistemin depolama davranışı modellenmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlar arasında karşılaştırma -5 C için 2 lt/dk ve 4 lt/dk debileri için yapılmıştır. Toplam depolanan enerjilerin her iki durumda zamanla değişimi Şekil 16 da gösterilmektedir. Buna göre iki farklı debi için de depolanan enerjiler arasındaki fark ortalama %5 in altındadır. 5

6 Isı kazancı olan yüzeyler Faz Değişim Malzemesi (FDM) Boru malzemesi Isı Transfer Akışkanı (ITA) Şekil 15. Matematiksel model parametrik çalışmalar ile ısı transferi akışkanının sisteme giriş sıcaklığı ve debisi ile boru malzemesinin depolanan enerjiye etkileri incelenmiştir. Isı transfer akışkanının sıcaklığının düşmesiyle birlikte ısı transfer akışkanı debisinin enerji depolamaya etkisinin azaldığı ve boru malzemesinin ısı iletim katsayısının artmasıyla, depolanan enerjinin arttığı, ancak bu artışın zamanla azaldığı görülmüştür. Giriş sıcaklığının enerji depolamaya etkisinin ise düşük debilerde çok fazla olduğu ve artan debiyle birlikte bu etkinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre, seçilen üç parametreden ısı transfer akışkanın giriş sıcaklığı depolanan enerjiyi belirleyen en önemli etken olmaktadır. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 106M418 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Şekil 16. Sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması (Depolanan enerji) Bir diğer karşılaştırma ise oluşan yarıçapları için gerçekleştirilmiştir. Buz yarıçapının akış boyunca değişimi -5 C ve 2 lt/dk için Şekil 17 de farklı zamanlar için karşılaştırılmalı verilmiştir. Şekil 17. Sayısal ve deneysel sonuçların karşılaştırılması (Buz profili) Burada sayısal kod için tanımlanan ısı kazancının da etkisiyle yüzeylere yakın yerlerde yarıçapı azalmakta ve deneysel sonuçtan farklılaşmaktadır. Sayısal sonuçlarda, girişten çıkışa doğru yarıçapının doğrusala yakın bir değişim göstermesine rağmen, deneysel sonuçlarda orta kesitte meydana gelen azalmanın nedeni, o bölgede fotoğraf çekimi için izolasyon üzerinde oluşturulan gözetleme kapaklarından gerçekleşen ısı kazançlarıdır. Bu etki nedeniyle iki sonuç arasında ortalama %10 sapma meydana gelmektedir. SONUÇ Bu çalışmada tek borulu enerji depolama sistemi deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Sistemde oluşan hacminin tespit edilmesi için elektronik ölçüm yöntemi geliştirilmiş ve doğruluğu gösterilmiştir. Yapılan KAYNAKLAR Bellecci, C., ve Conti, M., Phase change thermal storage: transient behavior analysis of a solar receiver/storage module using the enthalpy method, Int. J. Heat Mass Transfer 36, , Cao, Y., ve Faghri, A., Performance characteristics of a thermal energy storage module: a transient PCM/forced convection conjugate analysis, Int. J. Heat Mass Transfer 34, , Cao, Y., ve Faghri, A., A PCM/forced convection conjugate transient analysis of energy storage systems with annular and countercurrent flows, ASME J. Heat Transfer 113, 37 42, Dinçer, I., ve Rosen, M.A., Thermal Energy Storage Systems and Applications, John Wiley and Sons, Erek, A., Dinçer, I., A New Approach to Energy and Exergy Analyses of Latent Heat Storage Unit, Heat Transfer Engineering 30, , Lacroix, M., Study of the heat transfer behaviour of a latent heat thermal energy storage unit with a finned tube, Int. J. Heat Mass Transfer 36, , Saito, A., Recent advances in research on cold thermal energy storage, International Journal of Refrigeration 25, , Shi, W., Wang, B., ve Li, X., A measurement method of ice layer thickness based on resistance-capacitance circuit for closed loop external melt ice storage tank, Applied Thermal Engineering, 25, , Sharma, A., Tyagi, V.V., Chen, C.R., ve Buddhi, D., Review on thermal energy storage with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, , 2009 Zalba, B., Marin, J.M., Cabeza, L.F., ve Mehling, H., Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications, Applied Thermal Engineering 23, ,

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s377-381, 7 Vol: 10 No: 4 pp377-381, 7 Altı Nozullu Vorteks Tüpünün Soğutma Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi Volkan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü

DENEY 2. Şekil 1. Çalışma bölümünün şematik olarak görünümü Deney-2 /5 DENEY 2 SĐLĐNDĐR ÜZERĐNE ETKĐ EDEN SÜRÜKLEME KUVVETĐNĐN BELĐRLENMESĐ AMAÇ Bu deneyin amacı, silindir üzerindeki statik basınç dağılımını, akışkan tarafından silindir üzerine uygulanan kuvveti

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA KULLANILAN PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA KULLANILAN PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:35-44 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA KULLANILAN PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Arzu ŞENCAN 1, Reşat SELBAŞ 1, Bayram KILIÇ 2 1 Süleyman

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ

SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Mehmet Akif EZAN, Aytunç EREK Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İZMİR

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA

SİRKÜLASYON POMPALARINDA HİDROLİK VE ELEKTRİKSEL TASARIMIN ENTEGRASYONU. Cem AYBAR ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON Cem AYBAR İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

ÇALIŞMA AKIŞKANI OLARAK R-134a VE R-404a KULLANILAN ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU ÜRETME SİSTEMİNİN TASARIMI VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ÇALIŞMA AKIŞKANI OLARAK R-134a VE R-404a KULLANILAN ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU ÜRETME SİSTEMİNİN TASARIMI VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 1027 ÇALIŞMA AKIŞKANI OLARAK R-134a VE R-404a KULLANILAN ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİLİ SICAK SU ÜRETME SİSTEMİNİN TASARIMI VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Sezayi YILMAZ Emrah DENİZ ÖZET Türkiye de yaygınlaşmakta

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir.

İç basınç (P; atm), ozon oranı (O; %) ve sıcaklık (T; C) parametrelerinin değiştirilmesiyle elde edilmiştir. ADEM DUYGU / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ_2014 BULAŞIK MAKİNESİ CFD ANALİZİ DENEY RAPORU Deneyler, bulaşık makinesi 15 h (35 m/s inlet su çıkış hızı) su debisi ve 150 d/d lık (15,7 rad/s) püskürtme kolu dönme

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri 1 Amaçlar Soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramlarının tanıtılması ile etkinliklerinin ölçülmesi. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin incelenmesi. Gerçek buhar

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Abs tract: Key Words: M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET 1. GİRİŞ

Abs tract: Key Words: M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET 1. GİRİŞ abdullah yildiz:sablon 28.03.2013 10:01 Page 5 Isı Borulu Vakum Tüp Güneş Kollektörlerinde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, ısı borusu çapı 16,

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Prof. Dr. Ali PINARBAŞI Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T

Detaylı

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM

FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM FOTOVOLTA K GÜÇ DESTEKL M KRO SULAMA S STEM PROJES -2: S MÜLASYON ÇALI MASI Ümran ATAY 1, Yusuf I IKER 2 ve Bülent YE LATA 2 1GAP Toprak Su Kaynaklar ve Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürlü ü, anl urfa

Detaylı

Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi

Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 105-114, 2004 Isı Pompası İle Sıcak Su Üretimi ve Elektrikli Termosifonlu Sistemle Mukayesesi Özet Kazım PIHTILI ve Mehmet DURANAY * Fırat Üniversitesi,

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

GAZ DEBİSİ ÖLÇÜMLERINDE SONİK NOZULLARIN KULLANIMI VE KALIBRASYONLARI

GAZ DEBİSİ ÖLÇÜMLERINDE SONİK NOZULLARIN KULLANIMI VE KALIBRASYONLARI 1 GAZ DEBİSİ ÖLÇÜMLERINDE SONİK NOZULLARIN KULLANIMI VE KALIBRASYONLARI Bülent ÜNSAL* Hakan KAYKISIZLI Sevim CEVAHIR ŞENLİKÇİ TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü PK. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 679

Detaylı

TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ TÜRKİYE DE YER KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ Korhan ALTINKAYA ÖZET Bu gün 100.000 lerce yer kaynaklı ısıtma ve soğutma sistemi, Kuzey Amerika kıtası nda, Avrupa da, Asya da ve Avustralya da,

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri

İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı Geneleştirilmiş Ters Kuram ve Jeofizikte Ters Problem Çözümleri İçindekiler Jeofizikte Modellemenin Amaç ve Kapsamı 1 Giriş 1 Tanımsal ve Stokastik Taklaşımlarla Problem Çözümlerinin Temel İlkeleri 2 Tanımsal Yaklaşımda Düz Problem Çözümlerinde Modelleme ilkeleri 4

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ

Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ Technology, 14(4), 123-128, (2011) TECHNOLOGY Y32 BOJİ GÖVDESİNİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME ANALİZLERİ İsmail ESEN * ve Cihan MIZRAK * * Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük Özet Son zamanlarda

Detaylı

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71 OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1) 26, 59-71 GAZ TÜRBİNLERİNİN OPTİMAL PERFORMANS ANALİZİ OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SAYDAM YAPI ELEMANLARININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

SAYDAM YAPI ELEMANLARININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ _ 1427 SAYDAM YAPI ELEMANLARININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ Burak YENİGÜN Emrah YAKA M. Azmi AKTACİR Hüsamettin BULUT ÖZET HVAC cihazlarının seçimini belirleyen en önemli parametre binanın toplam

Detaylı

EV TİPİ SOĞUTUCULARDA FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

EV TİPİ SOĞUTUCULARDA FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:1, Sayfa:1-9 TÜBAV BİLİM DERGİSİ EV TİPİ SOĞUTUCULARDA FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ Musa Galip ÖZKAYA 1, Halil İbrahim VARİYENLİ 2, Bülent

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Mekanik Soğutma Sistemlerinin Dengelenmesi ve Denge Noktası Oluşumu

Mekanik Soğutma Sistemlerinin Dengelenmesi ve Denge Noktası Oluşumu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi () KSU J. Science and Engineering () Mekanik Soğutma Sistemlerinin Dengelenmesi ve Denge Noktası Oluşumu Nurettin IŞIK GÜ., Gaziantep Meslek Yüksekokulu, İklimlendirme- Soğutma

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Helisel Dişli Çarklar-Flipped Classroom DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Helisel dişli geometrisi Kavrama oranı Helisel dişli boyutları Helisel dişlilerin mukavemet

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:37 Cilt:2-3 2000 Türkiye de Üretilen ve Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcıların Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

oarikan@yildiz.edu.tr

oarikan@yildiz.edu.tr MÜHENDİSLİK TASARIMI ÖNERİ FORMU ADI GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMİNİN TASARIMI ÖZETİ Projede güç kompanzasyonunun gerekliliği incelenerek, gerçekleştirilmesi planlanacaktır. Güç faktörü irdelenerek, güç faktörünün

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kanatçık Kullanımının Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Kanatçık Kullanımının Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 217-221, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 217-221, 2004 Güneş Enerjisi lerinde Kanatçık Kullanımının Verime Etkisinin Deneysel İncelenmesi Etem Sait ÖZ*,

Detaylı