Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications *Öğr.Gör. Işıl Çekiç NAĞAŞ, *Prof.Dr. Gülay UZUN *Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖZET Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin (FGK) diş hekimliğinde kullanımının giderek artması ile birlikte, bu materyaller protetik uygulamalarda da popülarite kazanmışlardır. FGK lerin geliştirilmesi, minimal invaziv tedavi yaklaşımlarında yeni olanaklar sunmaktadır. Ayrıca, FGK rezin restorasyonların, iyi bir estetik, translusensi, tamir edilebilme kolaylığı, tutuculuk ve direnç formunu dengeleyen destek dişe bağlanabilme kabiliyeti gibi avantajları vardır. Bu materyaller aynı zamanda, hasta başında ve laboratuvarda yapılma imkânına sahiptir. Klinisyenlerin, bu materyallerin ve mevcut olan farklı tiplerinin temel yapısını anlaması çok önemlidir. FGK lerin avantajlarının ve sınırlamalarının göz önünde bulundurulması, klinisyenlerin belirli klinik koşullar için en iyi FGK materyalini seçmesini mümkün kılacaktır. Bu derlemede, FGK lerin özellikleri, protetik uygulamalardaki yeri ve bu alandaki gelişmeler değerlendirilmiştir. ABSTRACT With the increasing application of fiber-reinforced composites (FRC) in dentistry, these materials gain popularity also in prosthetic applications. The development of FRC offers new possibilities in minimally invasive treatment approaches. Furthermore, FRC resin restorations have the advantages of good aesthetics, translucency, ease of repair, and an ability to bond to the abutment teeth, thereby compensating for less-than-optimal abutment tooth retention and resistance form. These materials also have the potential for chair-side and laboratory fabrication. It is crucial for the clinicians to understand the basic structure of these materials and the different types available. Awareness of the advantages and limitations of FRC enables the clinician to select the best FRC material for certain clinical situation. In this review, properties of FRC, the position in prosthetic applications and the recent developments in this field have been criticized. ANAHTAR KELİMELER Fiberle güçlendirilmiş kompozitler, protetik restorasyonlar. KEYWORDS Fiber-reinforced composites, prosthetic restorations.

2 50 GİRİŞ Fiberle güçlendirilmiş kompozitler (FGK), mühendislik alanlarında, uçak ve roket endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır 1. Uygun FGK in kullanımı ile mühendislerin, kullanılan materyalin avantajlı özelliklerinden faydalanması sağlanmıştır. Materyal çeşitliliğinin de artması ile birlikte bu polimerler, birçok alanda özellikle medikal uygulamalarda kabul görmeye başlamıştır. Dental uygulamalarda kullanımları giderek artmasına rağmen, klinik ömürleri halen sorgulanmaktadır 2. FGK lerin önemli bir özelliği, gereksinimleri sağlayacak şekilde materyalin uyumlanabilmesidir 3. Bu durum, bu materyallerin protetik kullanım alanlarını, sabit protetik restorasyonlar 4-6, post-kor sistemleri 7-9, hareketli protezler 10,11 ve implant üst yapılara 12,13 kadar genişletmektedir. Bununla birlikte FGK sistemler, metal desteğin kullanılmadığı adeziv ve estetik diş hekimliğinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur 14. Bir materyalin dental uygulamalarda kullanılabilmesi için, mekanik özelliklerinin iyi ve kimyasal direncinin yüksek olması gerekmektedir. Çiğneme esnasında ağız ortamında 200 N dan fazla yükler oluşabilmektedir. Aynı zamanda, restorasyonların ağızda kullanımı esnasında birçok kimyasal madde ile temas oluşmaktadır. Bu nedenle dental materyaller, yüksek dayanıma, sertliğe ve yorulma direncine sahip olmalıdır. Biyolojik açıdan, biyouyumlu olmalı ve toksik olmamalıdır. Kimyasal olarak ise, boyutsal stabilitesi yüksek ve pasif olmalı, ayrıca su emilimi düşük olmalıdır 3. FGK ler, estetik üstünlüklerinden dolayı 1990 larda sabit protezlerde kullanılmaya başlanmıştır. FGK sistemler ile yapılan protezler, karşıt diş minesini aşındırma riskini içermedikleri gibi, kompozit sistemlerdeki yeni gelişmelere paralel olarak yeterli aşınma direnci ve sertliğe sahiptirler. FGK restorasyonların mekanik dirençleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, fiberlerin posterior bölgede kullanıldıklarında yeterli esneme direncine sahip oldukları ve bükülme dirençlerinin 500 ile 1200 MPa arasında olduğu bildirilmiştir 15,16. Marjinal adaptasyonlarının iyi olduğu ve başarılı mekanik özellikler sergiledikleri birçok in vitro araştırma ile gösterilmiştir 17,18. Rezin ile doyurulmuş FGK lerin, oral kavitede başarılı bir şekilde fonksiyon gösterebilecek derecede yeterli bükülme modülüsü ve dayanımına sahip olduğu bildirilmiştir 19,20. FGK restorasyonların avantajları: 1- Koruyucu bir restorasyondur ve minimal derecede diş preparasyonu gerektirir. 2- Tüm kompozit rezin restorasyonları gibi tamir edilebilir, yeniden polisajı yapılabilir. 3- Metal içermediği ve biyouyumlu olduğu için hastalar tarafından kolay kabul edilen bir restoratif tedavidir. 4- Basit laboratuvar safhaları içermektedir. 5- Direkt teknik ile kısa sürede bitirilebilmektedir 21. FGK restorasyonların dezavantajları: 1- Uzun dişsiz boşluklarda kullanımı hakkında yeterli miktarda uzun dönem klinik veri mevcut değildir. 2- Kısa klinik kron boyu olan dişlerde, bağlantı bölgeleri sorun yaratabilmektedir. 3- Üzerine yerleştirilen kompozit rezinde, aşınma ve boyanma görülebilmektedir. 4- Parafonksiyonel alışkanlıkların olduğu hastalarda ve restorasyon yapımı esnasında nem kontrolünün yeterli düzeyde yapılamadığı durumlarda problemler görülebilmektedir 21. FGK lerin mekanik özelliklerini etkileyen faktörler: 1- Fiberlerin dağılım yönü, 2- Fiberlerin ve matriks polimerin özellikleri, 3- Fiberlerin miktarı, 4- Fiberlerin rezin ile doyurulması, 5- Fiberlerin matrikse bağlanmasıdır

3 51 1. Fiberlerin dağılım yönü: Uzun fiberler içeren kompozitlere devamlı fiber kompozitler, kısa fiber içerenlere ise kısa fiber kompozitler denir. Devamlı fiber kompozitlerde fiber demeti, bükülmüş iplik (roving) olarak adlandırılır. Tek yönlü fiberler, arasında tek fiber içermektedir 22,25. Fiberlerin yapıyı güçlendirmesi tek veya daha fazla yönde olabilmektedir; tek yönde güçlendirme anizotropik, iki yönde güçlendirme ortotropik, daha fazla yönde güçlendirme ise izotropik olarak adlandırılmaktadır. Tek yönde güçlendirme, en yüksek stresin gelebileceği yönün bilindiği uygulamalarda kullanılabilir. İki yönlü ve örgü fiberler, iki yönde güçlendirme yapmaktadırlar. Polimerlerin iki yönde güçlendirilmesine bir örnek olarak fiber dokuması (woven) verilebilir. İki yönlü fiber dokumalarının kullanım alanları, fiberle güçlendirilmiş kronlar, hareketli protezler, diş-üstü protezler ve periodontal splintlerdir 26. Bunlara ilaveten, kısa ve devamlı fiberler, polimer matriks içinde rastgele dağılabilir. Rastgele dağılan fiberlere sahip kompozitler (chopped), izotropik özellik taşımaktadırlar. Bu fiberler, günümüzde dental uygulamalarda kullanılmamaktadır 1. Doğru bir şekilde dağılan fiberler, çatlak veya kırık durdurucu olarak davranmakta ve yorulma sonucu oluşan kırıkları etkili bir şekilde önlemektedirler 22. Fiberlerin dağılım yönleri, materyallerin termal özelliklerini de etkileyebilmektedir. Fiber yönlerine bağlı olarak, termal katsayılar değişebilmekte ve bu durum, sabit protetik restorasyonda kullanılan FGK alt yapısı ile kompozit veya diş bağlantısını etkileyebilmektedir 27. Kompozit rezinler, polimer matriks, inorganik doldurucu partikülleri ve renk pigmentleri içermektedirler. Metakrilat monomer esaslı partikül dolduruculu kompozit rezinler, serbest radikal polimerizasyonu sonucunda boyutsal değişikliğe uğramaktadırlar. Partikül dolduruculu kompozit rezinler, örneğin restoratif kompozit rezinler ve veneer kompozit materyalleri izotropik yapıda olup, yapısındaki doldurucularda spesifik bir dağılım bulunmamaktadır. Bu nedenle, mekanik ve termal özellikleri, kompozit yapının dağılım yönüne göre değişmemektedir. Yapıdan kaynaklanan bu mekanik problemlerin üstesinden gelmek amacıyla, spesifik dağılım yönü olan fiberler kompozit rezinlere eklenmiştir 28. Fiberlerin ve matriks polimerin özellikleri: FGK ler, polimer matriks ve fiber yapısında güçlendirici kısımdan oluşmaktadır. Fiberle güçlendirmede, sadece çapraz kesit değil, aynı zamanda fiberin uzunluğu da önem taşımaktadır. Bu kompozitlerde, fiberler polimer matriks yapı içine gömülmüştür. Bu matriks, fiberleri içine alıp bir arada tutarak devamlı bir yapı oluşturmaktadır. Yükler matriks aracılığı ile kompozit yapının en güçlü bileşeni olan fiberlere aktarılmaktadır. Bu matriks yapı, fiberleri nemin oluşturacağı etkiden de korumaktadır 1. Polimer matriks ve fiberlerin yapısı, mekanik özelliklerinin yanında, FGK lerin diş-restorasyon ara yüzündeki bağlanma kabiliyetini de etkilemektedir Fiberlerin miktarı: Polimer matriks yapısındaki fiber miktarı, ağırlık veya hacim yüzdesi olarak verilebilmektedir. Fiber miktarındaki artışın, akrilik rezin polimer matriksin transvers ve darbe dayanımını arttırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir Fiberin rezin ile doyurulması: Günümüze kadar fiberle güçlendirmenin, yaygın bir klinik kullanım alanı bulamamasının sebebi, serbest fiber demetlerinin kullanım zorluğu idi. Rezin ile doyurma işlemi tanıtılmadan önce, fiberlerin uygulanması ve kesilmesi zor olmaktaydı 33. Hareketli protezlerde de fiber kullanımındaki en büyük zorluk, fiberlerin uygulanması esnasında protez kaide materyalinin polimer ile yeterince doyurulamaması idi. Yetersiz doyurulma sonucunda, artmış su emilimi ile birlikte FGK lerin mekanik özelliklerinde zayıflama görülebilmektedir 34. Buna bağlı olarak, doyurulmanın yetersiz olduğu bölgelerde boşluklu yapı ve oral mikroorganizmaların penetrasyonu sonucu renklenme oluşabilmektedir. Bu da yetersiz polimerizasyona, artık monomer miktarının artması-

4 52 na ve FGK in dayanıklılığının azalmasına neden olabilmektedir 35. Fiberlerin doyurulma işleminin ışık ile polimerize olan rezin sistemler ile direkt veya indirekt kullanımdan önce yapılması, FGK lerin dayanıklılık özelliklerini geliştiren bir faktördür. Rezin ile doyurma işleminin etkili bir şekilde yapılması, rezinin her bir fiber ile temasta olmasına izin vermektedir. Bu işlemde, ışık ile polimerize dimetakrilat monomeri veya dimetakrilat monomer rezin ile lineer polimer kombinasyonu kullanılmakta ve polimerizasyondan sonra yarı penetre polimer ağı (semi-ipn: semi-interpenetrating polymer network) oluşturulmaktadır 36,37. Bu polimer matriksinin dimetakrilat sistemi üzerinde kullanılmasının amacı, dimetakrilat sistemin viskozitesinin fazla olması, böylece FGK in uygulanabilme ve kompozitin FGK e bağlanma özelliklerini geliştirmesidir. Dental kullanım için, iki farklı yarı-penetre ağ mevcuttur. Bu uygulamalardan biri, fiberin doyurulma işleminin önceden üretici tarafından yapılmasını (rezinin önceden uygulanması (preimpregnated)), diğeri ise fiberin doyurulma işleminin daha sonra hekim veya laboratuvar teknikeri tarafından yapılmasını (rezinin daha sonra uygulanması (further-impregnation)) gerektirmektedir. Fiberle doyurulma işleminin üretici tarafından yapıldığı durumlarda, fiber demetleri tamamen polimerize edilmemektedir. Klinisyen veya teknisyen, fiberi yerleştirip restorasyonun son halini verdikten sonra, polimerizasyonu tamamlamaktadır Fiberlerin matrikse bağlanması: Fiberlerin polimer matrikse yeterince bağlanması, FGK lerin dayanıklılığında büyük önem taşımaktadır. Fiberler ile polimer matriks arasındaki kimyasal bağ, kovalent bağdır. Uygun bir şekilde adezyonun sağlanması, streslerin matriksten fiberlere transferini sağlamaktadır. Polimerler ile cam fiberler arasındaki adezyonun geliştirilmesinde, silan ajanları kullanılmaktadır. Cam fiberlerin silika yüzeyi ile silanol grupları arasında siloksan köprüleri oluşmaktadır. Daha sonra kondenzasyon reaksiyonu ile silanol molekülleri, hidrojen bağları oluşturmaktadır. Silan uygulaması, yüzey ıslanma teorisine dayanmaktadır. Fiberlerin yüzeyindeki silanlar, polimerin yüzey üzerindeki mikropürüzlü yapıya fiziksel tutunmasını sağlamaktadır 1. Yüksek molekül ağırlığındaki polietilen fiberlerin farklı polimer matrikslerine bağlanabilmesi için uygulamalar yapılmış, ancak kimyasal bağlantı bölgesinin eksik olması ve fiber yüzeyinin düz olmaması nedeni ile zayıf bir bağlantı sağlanmıştır 38. Farklı tipte elektrokimyasal plazma uygulamaları denenmiş ve bu yüzey uygulamalarının FGK in dayanıklılığını arttırmadığı görülmüştür 31. Diş hekimliğinde kullanılan fiberler: Diş hekimliğinde kullanılan fiberler; cam, karbon/grafit, polietilen, aramid fiberlerdir ve piyasada farklı isimlerle bulunmaktadırlar (Tablo I). En sık kullanılan fiber tipleri ise, üstün estetik ve mekanik özelliklerinden dolayı cam ve polietilen fiberlerdir. 1. ler: Yapılan çalışmalar, farklı tipteki fiberler arasında dental kullanıma en uygun olanının, translusent özelliği, estetik oluşu ve dentine bağlanma kapasitesi nedeniyle cam fiberler olduğunu göstermişlerdir 39., biyomekanik olarak, dişe ve çene kemiğine benzerlik göstermektedir. Termal genleşme katsayısı, kompozit rezinlere yakındır 21. ler, polimetilmetakrilat (PMMA) esaslı protezler için 1960 ların başında üretilmiştir. Çalışmalarda, PMMA içine yerleştirilen cam fiber konsantrasyonu yeterince yüksekse, PMMA ın dayanımını arttırdığı bildirilmiştir 1,40. ler, ısıtıldıklarında tamamen erimemekte ancak yumuşamaktadırlar. Yumuşama ısısı (viskozitenin 10 dyne.sn/cm 2 ın altına düştüğü sıcaklık) 850ºC dir. Bununla birlikte, dayanım ve modülüsleri 250 C de azalmaya başlamaktadır 41. Günümüzde, 5 farklı tipte cam, fiber yapımında kullanılmaktadır ve isimlerini karakteris-

5 53 TABLO I Diş hekimliğinde kullanılan ve piyasada bulunan fiberle güçlendirilmiş kompozit sistemleri. Ticari isim Fiberin rezin ile doyurulması Fiberin tipi Fiberlerin dağılım yönleri Üretici firma Targis/Vectris doyurulmuş* Tek yönlü Ivoclar Vivadent Inc., Schaan, Liechtenstein Stick doyurulmuş Tek yönlü Stick Tech Ltd., Turku, Finlandiya EverStick doyurulmuş Tek yönlü Stick Tech Ltd., Turku, Finlandiya BR-100 doyurulmuş Tek yönlü Kuraray Medical Inc, Tokyo, Japonya Sculpture/FibreKor doyurulmuş Tek yönlü Pentron Laboratory Technologies LLC, Wallingford, USA EverStick net doyurulmuş Ağ Stick Tech Ltd., Turku, Finlandiya Splint-It doyurulmuş Tek yönlü/örgü Pentron Laboratory Technologies LLC, Wallingford, USA Ribbond Önceden doyurulmamış Polietilen fiber Örgü Ribbond, Seattle, USA Connect Önceden doyurulmamış Polietilen fiber Örgü KerrLab, Orange, CA, USA GlasSpan Önceden doyurulmamış Örgü GlasSpan Inc., Exton, Pa, USA FibreKleer post FibreKor post Reforpost glass fiber Reforpost carbon fiber Rely X fiber post GC fiber post FRC Postec Plus Radix fiber post Post sistemleri Karbon fiber Zirkonyum ile güçlendirilmiş cam fiber Pentron Laboratory Technologies LLC, Wallingford, USA Pentron Laboratory Technologies LLC, Wallingford, USA Angelus, Londrina, Parana, Brezilya Angelus, Londrina, Parana, Brezilya 3M Espe, St. Paul, Mn, USA GC Fiber Post Tokyo, Japonya Ivoclar Vivadent Inc., Schaan, Liechtenstein Dentsply Maillefer, Ballaigues, İsviçre

6 54 Ticari isim Fiberin rezin ile doyurulması Fiberin tipi Fiberlerin dağılım yönleri Üretici firma Aestheti-post Karbon/Kuartz fiber Bisco Inc, Schamburg, IL, USA Composipost Karbon fiber RTD, St. Egreve, Fransa Siliciumpost Silika fiber-zirkonya ile güçlendirilmiş epoksi rezin post RH Dental ApS, Danimarka GF post J. Morrita, USA White post Snowpost DT Light post Unicore post Everstick post Cytec Blanco post ER System C-Post Parapost * doyurulmuş: preimpregnated. Karbon/Kuartz fiber Kuartz fiber Karbon fiber FGM Opallis, Joinville, SC, Brezilya Carbotech, Ganges,. Fransa Bisco Inc, Schamburg, IL, USA Ultradent Products Inc, USA Stick Tech Ltd., Turku, Finlandiya Hahnenkratt, Konigsbach- Stein, Almanya Brasseler, Lemgo, Almanya Bisco Inc, Schamburg, IL, USA Coltene Whaledent, Konstanz, Almanya tik özelliklerinden almaktadırlar. A-cam, %25 oranında soda ve kireç içeren yüksek alkali camdır, kimyasal maddelere karşı dirençlidir ve düşük elektriksel özellik göstermektedir. C-cam, yüksek kimyasal dirence sahip bir kimyasal camdır. E-cam, düşük alkali içeriğine sahip bir elektriksel yapıdır. İyi bir elektrik yalıtkanıdır ve neme karşı dirençlidir. Güçlendirmede kullanılan cam fiberlerin %50 si, E-cam fiberdir. S-cam (yüksek dayanıklı cam) da amorf yapıda olup, %65 SiO 2, %25 Al 2 O 3, %10 MgO içermektedir. Gerilim dayanımı, E-cam fiberin yaklaşık olarak iki katıdır ve daha serttir. D-cam, üstün elektriksel özelliklere sahiptir. Ancak, mekanik özellikleri E-cam ve S-cam kadar yeterli değildir 41, Karbon/grafit fiberler: Poliakrilonitrat, oksijen içeren atmosferde C de, daha sonra 1200 C de ısıtılarak yapısı stabilize edilmekte ve bu şekilde karbon fiber oluşturulmaktadır. Bu işlemde hidrojen, nitrojen ve oksijen uzaklaştırılarak, karbon atom zinciri ve böylece karbon fiberler meydana gelmektedir. Bu fiberler, örgü formunda veya gevşek lif formunda PMMA a eklenebilmektedir lerin başında karbon/grafit fiber, kayak ve golf materyali olarak kullanılmaktaydı ve maliyeti çok yüksekti lerde yapılan ilk çalışmada, protez kaide materyallerinin güçlendirilmesinde bu fiberler kullanılmış ve PMMA ın transvers dayanımını %50 arttırdığı bildirilmiştir 44.

7 55 Yapılan çalışmalarda, karbon/grafit fiberlerin biyouyumluluğu ile ilgili birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir Manley ve arkadaşları 46, farelere karbonu implante etmişler ve toksik olmadığı sonucuna varmışlardır. Ancak, Yazdanie ve Mahood 47, uygulama esnasında bazı deri problemleri ile karşılaşmışlardır. Karbon fiberler ile güçlendirmede; fiberlerin uygulanmasında, rezin içerisine hassas bir şekilde yerleştirilmesinde ve protez kaidesinin parlatılmasında zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda, fiberin siyah rengi nedeniyle estetik problemler oluşabilmektedir. Alternatif güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmiş olması da bu fiberlerin kullanım alanını kısıtlamaktadır Polietilen fiberler: Polietilen fiberler, şekillendirilebilir, düşük yoğunlukta ve biyouyumlu materyallerdir. Tek yönlü veya örgü şeklinde kullanılabilmektedirler. Kırılgan cam fiberler ile karşılaştırıldıklarında, daha yüksek gerilme dayanımına sahiptirler ve daha zor şekillendirilebilmektedirler. e göre daha düşük yüzey enerjisine sahiptirler 48. Polietilenin molekül ağırlığı 1x10 6 dan fazla olduğu zaman, çok yüksek molekül ağırlığında bulunan polietilen (ultra high molecular weight polyethylene) olarak adlandırılmaktadır. Erime ısısının altında, aksiyel yönde artmış modülüse sahip materyal üretmek için kullanılan doğal kristal polimeridir. Yüksek kırılma direnci ve darbe dayanımına sahiptir 49. Polietilen fiberler, rezinin kırılması ile oluşan lokalize stres birikimlerini hafifletmekte ve PMMA ın darbe dayanımını arttırabilmektedirler 1. Yapılan çalışmalarda, polietilen fiber ve akrilik rezin bağlantısı üzerine elektrikli plazma uygulamasının etkileri değerlendirilmiş ve birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir 1,43. Tek yönlü polietilen fiberlerin, PMMA nın transvers dayanımına etkileri fiber miktarına bağlı olmakla birlikte, %40-47 oranında PMMA ın dayanıklılığını arttırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir 1. Belli ve ark. 50, polietilen fiberin endodontik tedavili ve lingual cuspı kırık dişlerin kırılma direnci üzerine etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında, polietilen fiberin olumlu etkilerini göstermişlerdir. 4. Aramid fiberler: Aramid, polipara-tereftalamid sentetik aramid polimer fiber olarak adlandırılan bir organik bileşiktir ve Kevlar olarak piyasaya sürülmüştür. den 2 kat, naylondan 20 kat fazla modülüse, naylondan iki kat fazla gerilim dayanımına sahiptir. Bu özellikler, materyalleri zayıflatan, defektlerin ve çatlakların oluşumunu engelleyen liflerden gelmektedir 1,43. Kevlar, endüstride, kurşungeçirmez yelek, otomobil lastiği ve uçakların yapımında kullanılmaktadır. Poliamid fiberin, karbon fibere göre ıslanabilirliği fazladır ve herhangi bir ajanla muamele edilmesi gerekmemektedir. Sarı rengi estetik bölgelerdeki kullanımını sınırlamaktadır. Fiberlerin yüzeye çıktığı durumlarda, pürüzlü bir yüzey oluşturur, parlatılması zorlaşır ve hastayı rahatsız edebilir. Yapılan çalışmalar, aramid fiberlerin toksik olmadığını ve PMMA içinde kullanımının, PMMA ın dayanıklılığını arttırdığını göstermişlerdir 51,52. Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin protetik diş hekimliğinde kullanım alanları: Sabit protetik restorasyonlarda kullanımı: Günümüzde restoratif diş hekimliğinde, metal alt yapının kullanılmadığı, mine yüzeylerinin asit ile pürüzlendirildiği ve kompozit yapay dişlerin komşu doğal dişlere yüksek yoğunlukta fiberler kullanılarak bağlandığı teknikler geliştirilmiştir. Dişte minimal preparasyon gerektirmeleri, estetik olmaları, kısa sürede hazırlanabilmeleri ve düşük laboratuvar maliyetleri, direkt veya indirekt rezin bağlı köprülerin yapım avantajları olarak sayılabilmektedir. Metal destekli seramik restorasyonlara alternatif olarak geliştirilen FGK köprüler; travma ya da başarısız endodontik tedavi nedeniyle kaybedilen dişlerin restorasyonunda, periodontal prognozun şüpheli olduğu durumlarda, lokal anesteziyi tolere edemeyen ve medikal nedenlerle uzun süreli tedavi uygulanamayan vakalarda kullanılabilmektedir Buna karşın FGK restorasyonlar, derin kapanış vaka-

8 56 larında ve uzun dişsiz boşluklarda uygulanamamaktadır. FGK ile inley, onley, kron ve köprü restorasyonları yapılabilmektedir. Kron ve köprü restorasyonları, direkt yöntem ile hasta ağzında veya indirekt yöntem ile laboratuvarda, hastanın travma sonucu yerinden çıkan dişi veya yapay akrilik bir diş kullanılarak yapılabilir. Bu protetik restorasyonlarda, alt yapıyı oluşturmak için FGK ve dış yüzeyi kaplamak için hibrit veya mikrodolduruculu olmak üzere iki tip kompozit materyali kullanılmaktadır 56. Bu teknikler, geleneksel ve kanıtlanmış klinik kavramları değiştirdiği için dikkatli bir laboratuvar, klinik çalışması ve detaylı bir değerlendirme gerektirmektedir 56. Bu tip restorasyonlarda, en sık görülen başarısızlık, destek diş ve gövde arasındaki bağlantı bölgesindeki ayrılmadır. Bu başarısızlığın kısa süreli klinik kullanım sonucunda hızlı gelişimi, bu durumun kompozit rezin-fiber destekli köprülerin yetersiz değerlendirilmesinden kaynaklandığını düşündürmüştür 57. FGK köprü restorasyonlarının tasarımında önemli bir nokta, gövdenin bulunduğu kısmın çevresel vertikal bir FGK ile bant şeklinde sarılması ve bu şekilde gövdedeki fiberlere dik olacak şekilde, diğer fiberlerin yerleştirilmesidir 56. Yapılan laboratuvar çalışmalarında da, alt yapının gerilim alanlarında, uygulanan yüke dik olarak yerleşen uzun ve devamlı fiberlerin kullanımı önerilmektedir 2. FGK ile yapılan protetik restorasyonlarda sıklıkla kullanılan cam fiberler, translusenttir, üzerine yerleştirilen kompozit ile iyi bir estetik elde edilir ve plak birikimini engellemektedirler 15. Yapılan çalışmalarda, FGK destekli restorasyon ile destek diş arasındaki bağlanma dayanımının, metal destekli protetik restorasyonların destek dişe bağlanmalarına göre % oranında daha fazla olduğu belirtilmiştir 15. Üç üyeli inley destekli sabit protetik restorasyonlarda fiber miktarının fazla olması, bu tip bir restorasyonun stabilitesini arttırmaktadır. Bu restorasyonların kırılma dayanımlarının değerlendirildiği bir çalışmada, fiber ile güçlendirilmiş restorasyonlardan Connect/Belleglass (Sybron/Kerr- Lab) 850 N, Vectris/Targis (Ivoclar Vivadent) 700 N, Stick/Sinfony (Sticktech/3M Espe) 630 N ve Fibrekor/Conquest (Pentron) 370 N değerler sergilemiştir. En düşük değerleri gösteren Fibrekor/Conquest restorasyonlar da, Empress 2 (Ivoclar Vivadent) restorasyonlar (520 N) ile yakın sonuçlar vermiştir 58. FGK ler, sabit protetik restorasyonlarda kısa bir süredir kullanılmasına rağmen yapılan klinik çalışmalar, FGK lerin başarılı olduğunu göstermektedir. FGK restorasyonlardaki başarısızlıklar, fiberin tabakalarının ayrılması veya çentiklenme şeklinde olmaktadır. Bu tip başarısızlıkların tamirinde; silan uygulaması ve yüzeyin kumlanmasını takiben rezin uygulaması önerilmektedir 59. Akrilik rezin esaslı protezlerde kullanımı: Akrilik rezinden yapılan protezlerdeki kırıklar, çözümü zor olan problemlerdir ve tasarımda metal güçlendiriciler kullanılmasına rağmen kırıklar ile karşılaşılmaktadır. Bu kırıklar, hastaları endişelendirmekte ve ekstra maddi yük getirmektedir 1. Bu nedenle FGK ler, üstün mekanik özelliklerinden dolayı protetik diş hekimliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu materyallerin esas kullanım amacı, hareketli bölümlü protezlerin, tam protezlerin ve geçici sabit protezlerin polimer rezin yapısını kuvvetlendirmektir 1,60,61. Fiberle güçlendirme, hareketli protezin tümünün (total fiberle güçlendirme) veya sadece zayıf olan kısmın fiberle güçlendirilmesi (parsiyel fiberle güçlendirme) şeklinde gerçekleştirilmektedir 62. Post materyali olarak kullanımı: Post-kor restorasyonlarda karşılaşılan en büyük problem, post kırığı ve tutuculuk kaybıdır. Daha önceki uygulamalarda kullanılan sert metal postlar, distorsiyona uğramadan lateral kuvvetlere karşı koymakta, kökte çatlak ve kırıklara neden olmakta idi. Kullanılan bu postların dentine bağlanma dayanımının arttırılması amacıyla, postların tasarımı ve yüzey uygulamaları hakkında birçok çalışma yapılmıştır 63,64.

9 yılında, ilk defa metal olmayan karbon fiber ile güçlendirilmiş post tanıtılmış ve endodontik tedavili dişlerin restorasyonu için sert materyaller yerine, mekanik özellikleri dentine yakın olan materyaller (fiber postlar ve kompozit rezinler) tercih edilmeye başlanmıştır 65. Fiber postlar, rezin matriks içine yerleşen fiberleri (karbon, kuartz ve cam) ve fiber ile matriks yapıyı bir arada tutan silan ajanını içermektedir. Bu postlar, Bis-GMA esaslı yapıştırıcı ajanlar ile kimyasal olarak uyumludur ve adeziv simantasyon tekniği ile simante edilebilmektedirler 66. Paralel, açılı, düz yüzeyli ve çentikli yapıda postlar mevcuttur. Karbon fiber postlar, siyah renge sahip oldukları için tam seramik restorasyonlarda kullanımları tercih edilmemektedir 67. Bu nedenle estetiğin geliştirilmesi amacıyla, özellikle anterior dişlerde tam seramik restorasyonları desteklemek amacıyla translusent cam veya kuartz fiber postlar tercih edilmektedir. Fiber postların estetik özelliklerinin yanında, ışık geçirgenliği ve post boşluğunda adeziv materyallerin ışık ile polmerizasyonu gibi özellikleri de mevcuttur postlar, farklı tipte camlardan yapılabilmektedir. Elektrikli cam (E-cam) olarak bilinen fiber post, amorf yapıdadır ve SiO 2, CaO, B 2 O 3, Al 2 O 3 ve diğer bazı alkali metal oksitlerinden oluşmaktadır. Kimyasal yapısı, bu postu mükemmel bir elektrik yalıtkanı yapmaktadır. En sık kullanılan ve en ekonomik cam fiberdir 69. Sabit protetik restorasyonlarda kırık fasetlerin tamirinde kullanımı: Son yıllarda, metal destekli porselen restorasyonlarda meydana gelen faset kırıklarının tamiri için farklı materyaller ve teknikler geliştirilmiştir. Bu geliştirilen tekniklere rağmen, kırık tamirleri halen çözülemeyen klinik problemler olarak görülmektedir. Bu yöntemlerden biri de, fasetin tamirinde dolduruculu kompozit ve fiber tabakasının kullanılarak mekanik retansiyonun arttırılmasıdır 70. İmplant üst yapılarında ve implant materyali olarak kullanımı: Klinik çalışmalar, tek yönlü FGK lerin implant üst yapılarında kullanılabileceğini göstermiştir 13,71. İmplant üstü protez materyallerinin, doku ile biyouyumlu olması, implant sistemi ile hassas bir şekilde birleşmesi, yeterli mekanik dirence sahip olması, estetik ve maliyetinin uygun olması gerekmektedir. FGK ler, bu özellikleri taşımaktadırlar. Titanyum (ITI) implant üst yapıların, Vectris FGK (Ivoclar Vivadent) üst yapı ile karşılaştırıldıkları bir çalışmada, FGK implant üst yapıların üzerine yerleştirilen tam seramik tek kronların kırılma dirençlerinin titanyum üst yapı üzerine yerleştirilen üst yapılara göre daha düşük olduğu, ancak bu değerlerin (1300 N) klinik uygulama için yeterli olduğu bildirilmiştir 13. lerin implant materyali olarak kullanımı ile ilgili mekanik testler yapılmakta, yumuşak doku ve kemikteki biyouyumluluğu ve osseointegrasyonu da hayvan çalışmaları ile değerlendirilmektedir 72,73. Restorasyonların bağlantı ara yüzünde kullanımı: Farklı dağılım yönlerine sahip fiberler, restorasyon bağlantı ara yüzünde kullanıldıklarında; bağlantı ara yüzünün dinamiğini değiştirerek, yükleme esnasında ara yüzde oluşacak stresleri azaltmakta ve bağlantı başarısızlıklarının farklı yüzeylerde oluşmasına (restorasyon-diş ara yüzü yerine FGK içinde) neden olabilmektedirler. FGK materyalinin dişe bağlanma kabiliyeti, FGK in dayanımına, restoratif materyal ile diş ve FGK materyali arasındaki bağlantıya bağlıdır. Restorasyon içinde oluşan stresler veya çatlaklar, fiberler tarafından durdurulmakta veya yönleri değiştirilmektedir 74. Yapılan çalışmalarda, kompozit rezin, amalgam, seramik, laminate veneer restorasyonlar ile diş ara yüzüne cam fiber yerleştirilerek restorasyonların bağlanma dayanımı üzerine etkileri değerlendirilmiştir Sonuç olarak, ara yüzdeki fiberin bağlanma dayanımını arttırmadığı, ancak restorasyonda veya dişte oluşan kırılma tipini değiştirdiği ve bu şekilde diş yapısını veya restorasyonu güçlendirebileceği bildirilmiştir

10 58 SONUÇ Günümüzde, FGK ler ile ilgili birçok klinik çalışma, mekanik değerlendirme ve hayvan deneyi yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarının kombine edilerek sistematik derlemelerin yapılması yararlı olmaktadır 52. Her yeni sistemde olduğu gibi, FGK lerin kullanımında da vaka seçimi, tasarımı ve ideal şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır. FGK lerin avantajlarının ve sınırlamalarının göz önünde bulundurulması, klinisyenlerin belirli klinik koşullar için en iyi FGK materyalini seçmesini mümkün kılacaktır. B LG LEND RME Bu çalışma, Nisan 2009 tarihleri arasında Fethiye/Muğla da düzenlenen 11. Uluslararası Ege Bölgesi Diş hekimleri Odaları Bilimsel Kongresi nde poster sunumu olarak sunulmuştur. KAYNAKLAR 1. Vallittu PK. A review of fiber-reinforced denture base resins. J Prosthodont 1996;5: van Heumen CC, Kreulen CM, Bronkhorst EM, Lesaffre E, Creugers NH. Fiber-reinforced dental composites in beam testing. Dent Mater 2008;24: Isaac D. Engineering aspects of the structure and properties of polymer fibre composites. editor. The First International Symposium on Fiber-Reinforced Plastics in Dentistry, Institute of Dentistry and Biomaterials Project, University of Turku, 1999: Keulemans F, De Jager N, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Influence of retainer design on two-unit cantilever resinbonded glass fiber reinforced composite fixed dental prostheses: an in vitro and finite element analysis study. J Adhes Dent 2008;10: Xie Q, Lassila LV, Vallittu PK. Comparison of loadbearing capacity of direct resin-bonded fiber-reinforced composite FPDs with four framework designs. J Dent 2007;35: Piovesan EM, Demarco FF, Piva E. Fiber-reinforced fixed partial dentures: a preliminary retrospective clinical study. J Appl Oral Sci 2006;14: Naumann M, Reich S, Nothdurft FP, Beuer F, Schirrmeister JF, Dietrich T. Survival of glass fiber post restorations over 5 years. Am J Dent 2008;21: Okamoto K, Ino T, Iwase N, Shimizu E, Suzuki M, Satoh G, Ohkawa S, Fujisawa M. Three-dimensional finite element analysis of stress distribution in composite resin cores with fiber posts of varying diameters. Dent Mater J 2008;27: Fokkinga WA, Kreulen CM, Vallittu PK, Creugers NH. A structured analysis of in vitro failure loads and failure modes of fiber, metal, and ceramic post-and-core systems. Int J Prosthodont 2004;17: Ladizesky NH, Ho CF, Chow TW. Reinforcement of complete denture bases with continuous high performance polyethylene fibers. J Prosthet Dent 1992;68: Ladizesky NH, Chow TW, Cheng YY. Denture base reinforcement using woven polyethylene fiber. Int J Prosthodont 1994;7: Ruyter IE, Ekstrand K, Bjork N. Development of carbon/ graphite fiber reinforced poly(methyl methacrylate) suitable for implant-fixed dental bridges. Dent Mater 1986;2: Behr M, Rosentritt M, Lang R, Handel G. Glass fiberreinforced abutments for dental implants. A pilot study. Clin Oral Implants Res 2001;12: Meiers JC, Kazemi RB, Donadio M. The influence of fiber reinforcement of composites on shear bond strengths to enamel. J Prosthet Dent 2003;89: Garoushi S, Vallittu PK. Fiber-reinforced composites in fixed partial dentures. Libyan J Med 2006;1: Ellakwa AE, Shortall AC, Marquis PM. Influence of different techniques of laboratory construction on the fracture resistance of fiber-reinforced composite (FRC) bridges. J Contemp Dent Pract 2004;5: Göhring TN, Peters OA, Lutz F. Marginal adaptation of bonded slot-inlays anchoring four-unit fixed partial dentures. J Prosthet Dent 2001;86: Behr M, Rosentritt M, Leibrock A, Schneider-Feyrer S, Handel G. In-vitro study of fracture strength and marginal adaption of fibre-reinforced adhesive fixed partial inlay dentures. J Dent 1999;27: Narva KK, Lassila LV, Vallittu PK. The static strength and modulus of fiber reinforced denture base polymer. Dent Mater 2005;21: Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. The shear bond strength of bidirectional and random-oriented fibre-reinforced composite to tooth structure. J Dent 2005;33: Brunton PA. Fibre-reinforced fixed partial dentures: Initial experiences. In: Vallittu PK, editor. The Third International Symposium on Fiber-Reinforced Plastics in Dentistry, Institute of Dentistry and Biomaterials Research, University of Turku; Vallittu PK. Strength and interfacial adhesion of FRCtooth system. In: Vallittu PK, editor. The Second International Symposium on Fiber-Reinforced Plastics in Dentistry, Institute of Dentistry and Biomaterials Research, University of Turku, 2002.

11 Vallittu PK. Experiences of using glass fibres with multiphase acrylic resin systems. Theoretical background and clinical examples. In: Vallittu PK, editor. The First International Symposium on Fiber-Reinforced Plastics in Dentistry, Institute of Dentistry and Biomaterials Project, University of Turku, Uzun G, Keyf F. The effect of fiber reinforcement type and water storage on strength properties of a provisional fixed partial denture resin. J Biomater Appl 2003;17: Dyer SR, Lassila LVJ, Jokinen M, Vallittu PK. Effect of fiber position and orientation on fracture load of fiberreinforced composite. Dent Mater 2004;20: Vallittu PK. The effect of glass fiber reinforcement on the fracture resistance of a provisional fixed partial denture. J Prosthet Dent 1998;79: Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. The effect of fiber orientation on the thermal expansion coefficients of fiberreinforced composites. Dent Mater 2003;19: Garoushi S, Lassila LV, Tezvergil A, Vallittu PK. Load bearing capacity of fibre-reinforced and particulate filler composite resin combination. J Dent 2006;34: Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Acrylic resin-fiber composite--part I: The effect of fiber concentration on fracture resistance. J Prosthet Dent 1994;71: Vallittu PK, Vojtkova H, Lassila VP. Impact strength of denture polymethyl methacrylate reinforced with continuous glass fibers or metal wire. Acta Odontol Scand 1995;53: Ladizesky NH, Cheng YY, Chow TW, Ward IM. Acrylic resin reinforced with chopped high performance polyethylene fiber--properties and denture construction. Dent Mater 1993;9: Zortuk M, Kılıc K, Uzun G, Ozturk A, Kesim B. The effect of different fiber concentrations on the surface roughness of provisional crown and fixed partial denture resin. Eur J Dent. 2008;2: Goldberg AJ, Burstone CJ. The use of continuous fiber reinforcement in dentistry. Dent Mater. 1992;8: Miettinen VM, Vallittu PK, Docent DT. Water sorption and solubility of glass fiber-reinforced denture polymethyl methacrylate resin. J Prosthet Dent 1997;77: Vallittu PK, Lassila VP. Reinforcement of acrylic resin denture base material with metal or fibre strengtheners. J Oral Rehabil 1992;19: Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999;81: Uctasli S, Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. The degree of conversion of fiber-reinforced composites polymerized using different light-curing sources. Dent Mater 2005;21: Yang JM, Huang PY, Yang MC, Lo SK. Effect of MMAg-UHMWPE grafted fiber on mechanical properties of acrylic bone cement. J Biomed Mater Res 1997;38: Lassila LV, Tezvergil A, Lahdenperä M, Alander P, Shinya A, Shinya A, Vallittu PK. Evaluation of some properties of two fiber-reinforced composite materials. Acta Odontol Scand 2005;63: Keyf F, Uzun G, Mutlu M. The effects of HEMAmonomer and air atmosphere treatment of glass fibre on the transverse strength of a provisional fixed partial denture resin. J Oral Rehabil 2003;30: Volf, Milos B. Technical approach to glass. New York: Elsevier, Bateman G, Ricketts DN, Saunders WP. Fibre-based post systems: a review. Br Dent J 2003;195: Jagger DC, Harrison A, Jandt KD. The reinforcement of dentures. J Oral Rehabil 1999;26: Schreiber CK. Polymethylmethacrylate reinforced with carbon fibres. Br Dent J 1971;130: Ekstrand K, Ruyter IE, Wellendorf H. Carbon graphite fiber reinforced poly(methyl methacrylate): properties under dry and wet conditions. J Biomed Mater Res 1987;21: Manley TR, Bowman AJ, Cook M. Denture bases reinforced with carbon fibres. Br Dent J 1979;146: Yazdanie N, Mahood M. Carbon fiber acrylic resin composite: an investigation of transverse strength. J Prosthet Dent 1985:53; Tanner J, Robinson C, Söderling E, Vallittu P. Early plaque formation on fibre-reinforced composites in vivo. Clin Oral Investig 2005;9: Ellakwa AE, Shortall AC, Marquis PM. Influence of fiber type and wetting agent on the flexural properties of an indirect fiber reinforced composite. J Prosthet Dent. 2002;88: Belli S, Cobankara FK, Eraslan O, Eskitascioglu G, Karbhari V. The effect of fiber insertion on fracture resistance of endodontically treated molars with MOD cavity and reattached fractured lingual cusps. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2006;79: Lee K, Kelly D, Kennedy G. Pulmonary response to inhaled kevlar aramid synthetic fibres in rats. Toxicol Appl Pharmacol 1983:71; Berrong I.M, Weed R.M, Young J.M. Fracture resistance of Kevlar-Reinforced poly(methyl Methacrylate) resin: A preliminary study. Int J Prosthod 1990;3: Arslan Güner Ç, Karacaer Ö. Polietilen fiber destekli anterior adeziv köprü. Gazi Univ Diş Hek Fak Derg 2007:24; Cekic I, Ergun G, Lassila LV, Vallittu PK. Ceramic-dentin bonding: effect of adhesive systems and light-curing units. J Adhes Dent 2007;9: van Heumen CC, Kreulen CM, Creugers NH. Clinical studies of fiber-reinforced resin-bonded fixed partial dentures: a systematic review. Eur J Oral Sci 2009;117: Freilich MA, Meiers JC, Duncan JP, Eckrote KA, Goldberg AJ. Clinical evaluation of fiber-reinforced fixed bridges. J Am Dent Assoc 2002;133: Li W, Swain MV, Li Q, Ironside J, Steven GP. Fibre reinforced composite dental bridge. Part I: Experimental investigation. Biomaterials 2004;25: Kolbeck C, Rosentritt M, Behr M, Lang R, Handel G. In vitro examination of the fracture strength of 3

12 60 different fiber-reinforced composite and 1 all-ceramic posterior inlay fixed partial denture systems. J Prosthodont 2002;11: Tezvergil A, Lassila LV, Yli-Urpo A, Vallittu PK. Repair bond strength of restorative resin composite applied to fiber-reinforced composite substrate. Acta Odontol Scand 2004;62: Uzun G, Hersek N, Tinçer T. Effect of five woven fiber reinforcements on the impact and transverse strength of a denture base resin. J Prosthet Dent 1999;81: Keyf F, Uzun G. The effects of glass fiber reinforcement at different concentrations on the transverse strength, deflection and modulus of elasticity of a provisional fixed partial denture resin. J Biomater Appl. 2001;16: Vallittu PK. Glass fiber reinforcement in repaired acrylic resin removable dentures: preliminary results of a clinical study. Quintessence Int 1997;28: Al-harbi F, Nathanson D. In vitro assessment of retention of four esthetic dowels to resin core foundation and teeth. J Prosthet Dent 2003;90: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Bond strength of resin cement to dentin and to surface-treated posts of titanium alloy, glass fiber, and zirconia. J Adhes Dent 2003;5: Freilich MA, Meiers JC. Fiber-reinforced composite prostheses. Dent Clin North Am 2004;48: Akgungor G, Akkayan B. Influence of dentin bonding agents and polymerization modes on the bond strength between translucent fiber posts and three dentin regions within a post space. J Prosthet Dent 2006;95: Uzun G, Keyf F. Geleneksel post-core sistemlerine bir alternatif: Polietilen fiber post. Hacettepe Dişhek Fak Derg 2007:31; Kalkan M, Usumez A, Ozturk AN, Belli S, Eskitascioglu G. Bond strength between root dentin and three glass-fiber post systems. J Prosthet Dent 2006;96: Pilato LA, Michno MJ. Advanced composite materials. Springer Verlag,1994: Vallittu PK. Use of woven glass fibres to reinforce a composite veneer. A fracture resistance and acoustic emission study. J Oral Rehabil 2002;29: Freilich MA, Duncan JP, Alarcon EK, Eckrote KA, Goldberg AJ. The design and fabrication of fiber-reinforced implant prostheses. J Prosthet Dent 2002;88: Ballo AM, Kokkari AK, Meretoja VV, Lassila LL, Vallittu PK, Narhi TO. Osteoblast proliferation and maturation on bioactive fiber-reinforced composite surface. J Mater Sci Mater Med 2008;19: Ballo A, Cekic-Nagas I, Ergun G, A. Palmquist A, Lassila L, Thomsen P, Vallittu P, Narhi T. Bone response to fiberreinforced composite implant in rabbits. Joint Meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR, Abstract no Fennis WM, Tezvergil A, Kuijs RH, Lassila LV, Kreulen CM, Creugers NH, Vallittu PK. In vitro fracture resistance of fiber reinforced cusp-replacing composite restorations. Dent Mater 2005;21: Cekic I, Ergun G, Uctasli S, Lassila LV. In vitro evaluation of push-out bond strength of direct ceramic inlays to tooth surface with fiber-reinforced composite at the interface J Prosthet Dent 2007;97: Ergun G, Cekic I, Lassila LV, Vallittu PK. Bonding of lithium-disilicate ceramic to enamel and dentin using orthotropic fiber-reinforced composite at the interface. Acta Odontol Scand 2006;64: Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. Strength of adhesive bonded fiber-reinforced composites to enamel and dentin substrates. J Adhes Dent 2003;5: Gresnigt MM, Ozcan M. Fracture strength of direct versus indirect laminates with and without fiber application at the cementation interface. Dent Mater 2007;23: Geliş Tarihi : Received Date : 15 June 2009 Kabul Tarihi : Accepted Date : 21 October 2009 İLETİŞİM ADRESİ Dr. Işıl ÇEKİÇ NAĞAŞ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ANKARA Tel: /125 Fax:

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES Arş. Grv. Dt. Osman KARAALİOĞLU* Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ*

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL *

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL * Olgu Sunumu/ Case Report DİREKT FİBER ADEZİV KÖPRÜ UYGULAMALARI (İKİ OLGU SUNUMU) DIRECT FIBER REINFORCED ADHESIVE BRIDGE APPLICATIONS (TWO CASE REPORTS) Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU

ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNİN FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT KULLANILARAK RESTORASYONU: İKİ OLGU SUNUMU RESTORATION

Detaylı

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu : İki olgu sunumu OLGU SUNUMU / CASE REPORT Gülhane Tıp Derg 2015;57: 297-301 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane.30111 Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile tek diş eksikliklerinin restorasyonu

Detaylı

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi)

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 6: 31-35 31 The Evaluation of Denture Reinforcement With Carbon, Aramid and Polyethylene Fiber (Reinforcement of Denture) Doç. Dr. Özgül

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J.

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J. AraĢtırma/ AKTAŞ, Research BAŞARAN, Article GÜNCÜ, FĠBER ĠLE GÜÇLENDĠRME KOMPOZĠT REZĠNLERĠN EĞĠLME DĠRENCĠNE ETKĠ EDER MĠ? DOES FIBER REINFORCEMENT EFFECT ON FLEXURAL STRENGTH OF COMPOSITE RESINS? Yrd.

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 Farklı Zaman Aralıklarında Suda Bekletmenin Protez Kaide Materyallerinin Transvers Bükülme ve Transvers

Detaylı

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Atatürk Ümv.Diş Hck.Fak.Derg. Cilt 12, Sayı:I, Wa:46-53,2Ö02 AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Handan YILMAZ* Doç. Dr. Cemal AYDIN* ÖZET Polimeri Imetakri fal, 1940'lardîuı beri. kııidc

Detaylı

Post systems in prosthetic dentistry

Post systems in prosthetic dentistry Gaziantep Medical Journal Research Article Post systems in prosthetic dentistry Protetik diş hekimliğinde post sistemleri Özge Parlar Öz 1, Aslı Seçilmiş 2, Cemal Aydın 3 1Department of Dentistry, Gaziantep

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: SAMİM ÇETIN SEVÜK Doğum Tarihi: 27/12/1949 e-mail: csevuk@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği Fak. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 Fiber ile Güçlendirmenin Akrilik Esaslı Protez Kaide Materyalinin Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD Curriculum Vitae Name Surname: Gökçe Meriç Date of birth: 30 Agust 1979 Contact information: phone: (+90) 5338426443 Education: e-mail: gokcemeric@yahoo.com Faculty University DDS DFaculty of Dentistry

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

INDIRECT FIBER-REINFORCED RESIN COMPOSITE RESTORATIONS FOR MANDIBULAR ANTERIOR DENTITION (18 MONTH FOLLOW UP)

INDIRECT FIBER-REINFORCED RESIN COMPOSITE RESTORATIONS FOR MANDIBULAR ANTERIOR DENTITION (18 MONTH FOLLOW UP) Olgu Sunumu/ Case Report INDIRECT FIBER-REINFORCED RESIN COMPOSITE RESTORATIONS FOR MANDIBULAR ANTERIOR DENTITION (18 MONTH FOLLOW UP) MANDİBULAR ANTERİOR DENTİSYONDA İNDİREKT FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ REZİN

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):44-8 Derleme Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları İhsan Yıkılgan,* Oya Bala Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ AraĢtırma/ Research Article FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ EFFECT OF FIBER REINFORCEMENT ON THE FLEXURE STRENGTH OF NANOFILLED-RESIN COMPOSITE Makale Kodu/Article

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Fiberle güçlendirilmiş indirekt kompozit kronların kırılma dirençlerinin IPS Empress tam seramik kronlar ile karşılaştırılması

Fiberle güçlendirilmiş indirekt kompozit kronların kırılma dirençlerinin IPS Empress tam seramik kronlar ile karşılaştırılması Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):25-31 Özgün araştırma makalesi Fiberle güçlendirilmiş indirekt kompozit kronların kırılma dirençlerinin IPS Empress tam seramik kronlar ile karşılaştırılması Ahmet

Detaylı

CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU

CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT VE DOĞAL DİŞ KULLANILARAK ESTETİK KÖPRÜ UYGULAMALARI: İKİ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 1765 Makale Gönderilme tarihi: 20.06.2014 Kabul

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 43-48, 2007 Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post An Alternative to Conventional Post-Core

Detaylı

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF GLASS FIBER AND TWO DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS ON THE RESIDUAL MONOMER OF POLYMETHYL

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET

BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 121-125, 1991 BİR OLGU NEDENİYLE HASSAS TUTUCU TAMİRİ Erol DEMİREL* Cemal AYDIN** ÖZET Direkt tutucu parçası kırılmış bir köprünün, direkt tutucu parça içeren

Detaylı

GİRİŞ Tek diş eksikliklerinde nasıl bir protetik yaklaşım uygulanacağı her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Özellikle dişsiz boşluğa komşu dişlerde

GİRİŞ Tek diş eksikliklerinde nasıl bir protetik yaklaşım uygulanacağı her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Özellikle dişsiz boşluğa komşu dişlerde Derleme/ Review REZİN BAĞLI PROTEZLER VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ RESIN BONDED PROSTHESIS AND APPLICATION Dr. Gökçe * Makale Kodu/Article code: 248 Makale Gönderilme tarihi: 24.12.2009 Kabul Tarihi: 16.02.2010

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Facuty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÖKÇE MERİÇ BABALIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gokce.meric@okan.edu.tr

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013).

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013). 1. Adı Soyadı : ÖZLEM KARA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 30/05/1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE ESTETİK POST UYGULAMALARI APPLICATION OF ESTHETIC POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH Dr. Dt. Neslihan ÇÖKÜK * ÖZET Endodontik tedavili dişlerin post ve kor sistemleri ile

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

Olgu Sunumu/ KARAALİOĞLU, Case KAZANCI Report SINIF 2 MALOKLUZYON KONİK DİŞ ANOMALİSİ VE HİPODONTİYE SAHİP BİR HASTAYA ORTODONTİK VE PROTETİK YAKLAŞIM ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC APPROACH TO A PATIENT

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

A R A Ş T I R M A L A R

A R A Ş T I R M A L A R A R A Ş T I R M A L A R POLİETİLEN FİBERLE GÜÇLENDİRMENİN VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN AKRİLİK REZİNLERİN ARTIK MONOMER MİKTARINA ETKİSİ* THE EFFECT OF REINFORCEMENT WITH POLYETHYLENE FIBER

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tolga Akova Doğum Tarihi: 17 Nisan 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995-2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gözde ÇELİK (ULUTAŞ) Doğum Tarihi: 20.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - - - Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları

Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2016; 37_1: 10-16 Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları Popular Approaches on Post Systems and Clinical Studies on Fiber Post Systems Erhan

Detaylı

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 47-52, 1994 ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 127-136, 1986 ÇEŞİTLİ NEDENLERLE UYUMUNU KAYBETMİŞ OLAN BÖLÜMLÜ PROTEZ DESTEĞİ DİŞLER ÜZERİNE KRON YAPIM TEKNİĞİ Yavuz BURGAZ* Kliniklerimizde karşılaştığımız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Nexco. Işıkla sertleşen laboratuvar kompoziti. Doğal görünüm kolaylaştı

Nexco. Işıkla sertleşen laboratuvar kompoziti. Doğal görünüm kolaylaştı SR Nexco Işıkla sertleşen laboratuvar kompoziti Doğal görünüm kolaylaştı Herkes için lab. kompoziti var. SR Nexco sizin için. Modern laboratuvar kompozitlerinin mükemmel materyal ve süreç özellikleri,

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (3): 83-88 Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Effect

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR **

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR ** Olgu Sunumu/ ÜNAL, Case TUĞUT, Report DEMİR TRAVMATİK KOMPLİKE KURON KIRIĞI VE LATERAL LÜKSASYON TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK TAKİBİ: OLGU RAPORU THREE YEARS FOLLOW UP OF TRAUMATIC COMPLICATED CROWN FRACTURE

Detaylı

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay)

KURUM İÇİ İŞ TECRÜBESİ Çalışma Süresi(Ay) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öz Geçmişi PERSONEL BİLGİLERİ Ad Soyad Doğum Tarihi/Doğum Yeri Kişisel Unvan Unvan E-posta Öz Geçmiş Durumu GÖKÇE SOĞANCI 03/05/1980- KONYA

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans. Doktora Protetik Diş Tedavisi İstanbul Üniversitesi 2011

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans. Doktora Protetik Diş Tedavisi İstanbul Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Işıl TURP 2. Doğum Tarihi: 24-07-1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı