FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ"

Transkript

1 FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET Akrilik rezin protezlerin kırılması klinikte en sık rastlanan problemlerden biridir. Bu problemi gidermek ve akriliklerin mekanik özelliklerini daha iyi bir düzeye getirmek amacıyla kopolimerizasyon, çapraz bağlantılar, cam fibrillerle kuvvetlendirme, karbon aramid, kevlar, polikarbonat fibriller ve metallerle güçlendirme gibi yöntemler denenmiştir. Bu çalışmada, iki farklı akrilik kaide materyalinin cam fiber ile güçlendirerek ve güçlendirmeden, ısı ve mikrodalga enerjisi ile polimerize edilerek su emilim miktarları karşılaştırıldı. QC-20 ve Shera-MET MW 2000 akrilikleri kullanıldı ve cam fiber ile güçlendirme için %1 oranında cam fiber ilavesi yapıldı. Su emilim miktarlarının ölçümleri için her gruptan 50 mm çapında 0.5 mm kalınlığında 10 disk örnek olmak üzere, toplam 80 adet disk örnek hazırlandı. Örnekler, dijital mikrometre ile tartılarak ağırlıkları kaydedildi. Distile suda ağzı kapalı bir kapta etüvde 37 C de 17 gün bekletildikten sonra tekrar tartılarak ağırlıkları kaydedildi. Çalışma sonunda, en fazla su emilimi cam fiber ile güçlendirilmiş mikrodalga enerjisi ile polimerize olan Shera MET MW 2000 akriliğinde olduğu gözlendi. En az su emilimi ise cam fiber ile güçlendirilmiş enjeksiyon yöntemi ile polimerize edilen Shera MET 2000 akriliğinde gözlenmiştir. Cam fiber ile güçlendirmenin, her iki akrilikte mikrodalga ve enjeksiyon polimerizasyon yönteminde aynı etkiyi vermediği gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Güçlendirilmiş akrilik, polimerizasyon teknikleri, su emilimi. ABSTRACT The fracture of acrylic resin dentures is one of the common clinical problems. Copolimerization, cross-links, reinforced with glass fibers, carbon, aramid, polycarbonate fibrils and reinforced with metals have been tested to solve this problem and to improve the mechanical properties of dental acrylics. In this study, amount of water sorption of two different acrylic base resins, reinforced with glass-fibers and without, polymerized with heat and microwave energy were compared. QC-20 and Shera-MET MW acrylics were used and fiber reinforcement was made with %1 glass-fiber adding. Ten disk specimens with 50 mm diameter and 0.5 mm thickness of all groups with a total of 80 disk specimens were prepared for water-sorption measurements. The test specimens were weighed on dijital micrometer and results were recorded. Ten specimens were stored at a closed box for 17 days and weighed again. The most water soption was found at Shera MET MW 2000 polymerized with microwave and without fiber reinforced. The least water sorption was found at Shera MET MW 2000, polymerized with microwave and reinforced with fiber. The effect of fiber reinforcement was not the same at both material and polymerization tecnique. Key words: Reinforced acrylic, polymerization techniques, water sorption. * Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.D., Diyarbakır

2 GİRİŞ Akrilik rezinler, etilenin türevleri olup yapısal formülünde vinil grubu içerirler. Dişhekimliğinde kullanılan iki tane akrilik rezin çeşidi mevcuttur. Bunlar; Akrilik asit (CH2 = CHCOOH) ve Metakrilik asit [CH2- C(CH3)COOH] Bu polimerlerin her ikisi de katılma polimerizasyonu ile polimerleşir. Bu poliasitler sert ve şeffaf olmalarına rağmen karboksilik asit gruplarından dolayı gözenekli bir yapıya sahip olup, su çekme özelliğine sahiptirler. Su, zincirleri ayırarak rezinin yumuşamasına ve dayanıklılığın azalmasına sebep olur. 1-4 Polimetilmetakrilat uzun dönemde yavaş su emmektedir. Su emilimi esas olarak rezin moleküllerinin polar özelliklerinden kaynaklanır. Bunun mekanizmasının difüzyon kurallarına göre su difüzyonundan kaynaklandığı gösterilmiştir. Tipik bir ısıyla polimerize olan akrilik rezinin 37 C deki difüzyon katsayısı (D) m 2 /sn dir. Sıcaklık 23 C ye düşünce katsayı yarıya düşer D= m 2 /sn dir. 1-4 Difüzyonun, birbirinden hafifçe ayrılmış olan makromoleküller arasında meydana geldiği düşünülmektedir. Bu durumda suyun davranışı plastikleştiricilerinkine benzemektedir. Düşük katsayı değerlerinden de anlaşılacağı gibi, doygunlukla bile su miktarı son derece azdır. Buda belli sayıdaki polar gruplarına düşen su molekülü cinsinden belirlenir. Bu da emilen sudan dolayı ağırlıkta %1 artma, akrilik rezinlerde % 0.23 lük bir genleşmeye sebep olmaktadır. 1,3-8 Yine bu düşük difüzyon şeklinde değerlerinden anlaşılacağı gibi doygunluğa erişmek için gerekli süre çok uzun olabilir. Bu kaide plağının kalınlığına bağlıdır. Tipik bir akrilik rezin protezin oda sıcaklığında su içinde saklanması durumunda su ile tamamen doygun hale gelmesinin 17 gün olduğu bildirilmiştir. 1,3-10 Makromoleküller, su difüzyonu ile birbirlerinden ayrıldığından daha hareketli hale gelirler. Bunun sonucunda reaksiyonda mevcut gerilimler yok olur ve akrilik rezinin boyutlarında da bir değişme görülebilir. Stresten arınmış akrilik rezin bantlarında su absorbsiyonundan dolayı meydana gelen boyutsal büyüme pratik olarak polimerizasyon büzülmesiyle eşit olarak kabul edilebilir. Yapılan benzeri çalışmalarda akrilik rezinlerdeki bu tip bir şişmenin stres relaksasyonundan dolayı meydana gelen büzülmeden daha az olduğu bildirilmektedir. Rezinin gerilimden arınmış olması şartıyla, kurumaya bırakılırsa, tüm işlem kantitatif olarak tersine döner. Su emilimini ölçme metodlarından biri de suyla temas eden yüzey alanı başına meydana gelen ağırlık artışını tespit etmektir. ADA nın 12 nolu spesifikasyonunda bu metod tanımlanmıştır. Bu metoda göre, akrilikten boyutları belli bir disk hazırlanır. Önce sabit tartıma kadar bu disk kurutulur. Daha sonra 17 gün boyunca su içinde saklanır ve tartılarak ağırlık artışı tespit edilir. Normalde rezindeki ağırlık artışı 0.8 mg/cm 2 yi aşmamalıdır 1-11 Günümüzde en çok kullanılan akrilik rezin polimerizasyon yöntemi akrilik rezin kitlesinin bir su banyosu içinde ısı yoluyla polimerize edilmesidir. Klasik yöntem olarak adlandırılan bu yöntemde kaynatma işlemi hızlı ve yavaş kaynatma olarak iki şekilde yapılmaktadır. 1,12-17 Başka bir akrilik rezin polimerizasyon yöntemi olan mikrodalga ile polimerizasyon işleminde mikrodalga ile ısıtmada, cisimlerin yalıtkanlık özelliğinden yararlanılmaktadır. Çok kısa dalga boylu elektromagnetik dalga enerjisi anlamına gelen mikrodalgalar, girdikleri madde içerisinde dielektrik kayıpları sonucu ısı enerjisine dönüşürler. Daha açık olarak tanımlamak gerekirse; mikrodalgalar madde içerisindeki su moleküllerinin saniyede ortalama 2-3 milyar kez titreşmesine ve birbirleriyle sürtünmesine yol açarak, maddenin ısınmasını sağlamaktadır. 2,4,17-22 Polimetil metakrilat rezinlerin mikrodalga enerjisi ile polimerizasyonu için özel bir mufla sistemi kullanılmaktadır. Mikrodalga fırında kullanılan muflalar metalden yapılamamaktadır, dielektrik kaybı az olan yalıtkan malzemelerden yapılmalıdır. Dielektrik kaybı az olan yalıtkan malzemelerden en önemlileri; teflon polyester, kuartz ve bunların karışımlarıdır. Araştırmacılar, polyester mufla, cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester (glass-fiber-reinforced polyester, FRP) mufla ve teflon mufla kullanmışlardır. Ayrıca, akrilik rezin, dayanıklı seramik (neoceramik) yada dayanıklı camdan da yapılabileceği bildirilmiştir. 2,4,14,19,20,22-25 Bu teknikte 95

3 kullanılan fırınlar ise, mutfak tipi mikrodalga fırınlar olup, ortalama W çıkış gücüne sahip, 12 cm dalga boylu ve 2450 MHz frekanslı magnetron ile donatılmış fırınlardır. 2,4,19,20,22,23,24 Son yıllarda akrilik rezinin polimerizasyon yöntemi olarak, akriliğin basınç ve enjeksiyon yolu ile kalıbın içerisine sevkini sağlayan ve sonrasında ısı ile kitleyi sertleştiren yeni ve modern teknikler geliştirilmiştir (Srivocap sistem). 2-4,26 Akrilik rezinlerin dişhekimliğinde kullanılmasında görülen önemli dezavantajlardan biri kırılmalarıdır. Akrilik rezinleri darbelere karşı daha dayanaklı hale getirmek için yeni arayışlara girilmiştir. High-İmpact denen sert akrilikler ile bu probleme çözüm bulunmaya çalışılmıştır. 1-5,26-29 High-İmpact akriliklerin kırılma direnç-lerinin arttırılması için iki yöntem kullanılmaktadır A. Karbon fibriller ile kuvvetlendirme: Karbon fibril demeti poliakrilonitril in 200 C den 250 C ye kadar havada ve daha sonra 1200 C ye kadar basınç altında ısıtılmasıyla elde edilir. Akriliğin karbon fibrillerle kuvvetlendirilmesi, çeşitli sakıncalardan dolayı günümüzde kullanılmamaktadır. B. Kauçuk fibriller ile kuvvetlendirme: Akriliğin kuvvetlendirilmesi için üzerinde çalışılan diğer yöntem de Ultra-High modülüs polietilen (UHMPE) fibrillerinin katılmasıdır. UHMPE fibrilleri esnek ve kolay kırılmayan bir yapıya sahiptir. Doğal renkleri, düşük yoğunlukları ve biyolojik uyumlulukları nedeniyle birçok araştırmaya konu olmuştur. Son yıllarda, polimetilmetakrilatların kırılma dirençlerini arttırmaya yönelik çalışmalar oldukça artmıştır. Mekanik dirençlendirme çalışmalarında, karbon ve kauçuk fibrillere ilave olarak kevlar ve cam fiberlerde kullanılmaktadır. Cam fiberler doğal renkleri, yumuşak olmaları, düşük yorgunluk ve özgül ağırlıkları ile üstünlük gösterirler. Ayrıca kırılgan olmaması, erimeye dirençli hidrofobik ve biyouyumlu olması son yıllarda en çok tercih edilen fiber olmasına neden olmuştur. 7,29,38,39-48 MATERYAL VE METOD Çalışmamızda, 2 farklı akrilik rezin; ısı ile polimerize olan QC-20 akrilik rezin (AD International Limited de Trey Division Weybridg, Surrey England) ve mikrodalga enerjisi ile polimerize olan Shera-MET MW 2000 akrilik rezin (Dental-Werkstoffe WspohlstraBe 53 D Lemförde), cam fiber ile güçlendirilerek, farklı polimerizasyon tekniklerinin su emilimi üzerine etkisi karşılaştırıldı. Su emilimi miktarlarının ölçümleri için her gruptan 10 örnek olmak üzere, 50 mm çapında ve 0.5 mm kalınlığında toplam 80 örnek hazırlandı. Akrilik rezin test örneklerinin hazırlanması için 50 mm çapında 0.5 mm kalınlığında paslanmaz metal kalıplar hazırlandı. Hazırlanan metal kalıplar enjeksiyon ve mikrodalga yöntemi için özel muflalar içerisine yerleştirilerek negatif boşluklar elde edildi. Fiber ile güçlendirme işlemi için, %1 oranında Chopped tip cam fiber akrilik tozu içine katıldı. Enjeksiyonla polimerizasyon yöntemi için; özel kapsül içerisine yerleştirilen akrilik tozu ve likidi vibratör ile homojen bir şekilde 5 dakika karıştırıldı ve 6 atmosferlik hava basıncı altında 5 dakika süre ile kapatılmış olan mufla içerisine enjekte edildi. Sabit kaynatma derecesinde 35 dakika, soğuk suda 20 dakika bekletildi. Soğutmanın ilk 10 dakikasında 6 atmosferlik basınç uygulandı. Soğutma sonunda muflalar açıldı ve akrilik örnekler alçı içerisinden çıkartılarak milimetrik kumpas ile ölçüldü. Mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon yöntemi için; özel olarak üretilen glass fiber-reinforced polyester muflası (Justi Miracleflask Intro Kit-FRP, Justi Products a Division of American Tooth Industries) kullanıldı. Bu özel muflada hazırlanan negatif boşluklara akrilik kaide rezinleri yerleştirilerek, mikrodalga fırınına konuldu (kullanılan mikrodalga fırın 12 cm dalga boyuna, 2450 MHz frekansa ve 1000 watt lık güce sahiptir) ve 500 watt ta 3 dakika bekletilerek polimerizasyon sağlandı. Polimerizasyon işlemi sonunda akrilik örnekler alçı içerisinden çıkartılarak milimetrik kumpas ile ölçüldü. Hazırlanan 80 adet örneğin gruplandırılması; A) 40 adet QC-20 ısı ile polimerize olan akrilik rezininden: 96

4 A1) 10 adet, fiber ile güçlendirilip mikrodalga enerjisi ile polimerize edildi. A2)10 adet, fiber ile güçlendirilip enjeksiyon yöntemi ile polimerize edildi. A3) 10 adet, mikrodalga enerjisi ile polimerize edildi. A4) 10 adet, enjeksiyon yöntemi ile polimerize edildi. B) 40 adet Shera-MET MW 2000 mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akrilik rezininden: B1) 10 adet, fiber ile güçlendirilip mikrodalga enerjisi ile polimerize edildi. B2) 10 adet, fiber ile güçlendirilip enjeksiyon yöntemi ile polimerize edildi. B3) 10 adet, mikrodalga enerjisi ile polimerize edildi. B4) 10 adet, enjeksiyon yöntemi ile polimerize edildi. Akrilik örnekler polimerize edildikten sonra etüvde 1 saat bekletilerek örnekler kurutuldu. Daha sonra dijital mikrometre ile tartıldı ve kaydedildi. 37 C de distile suda ağzı kapalı bir kapta etüvde 17 gün bekletildikten sonra tekrar tartıldı. Tüm örneklerin su emilim değerleri, protez kaide rezinleri için hazırlanmış olan 12 nolu ADA spesifikasyonuna göre; M1= Örneğin distile suda bekletilmeden önceki ağırlığı M2=Örneğin distile suda bekletildikten sonraki ağırlığı S=Test örneğinin yüzey alanı Su emilimi= M2-M1(mg)/ S(cm 2 ) formülü ile hesaplandı. Su emiliminde gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi uygulandı. Örneklerden hangi grubun daha fazla su emilimine sahip olduğunu bulabilmek için DUNCAN testi uygulandı. Gruplar arasında eşleştirilmiş t testi uygulanarak birbirleriyle karşılaştırıldı. BULGULAR Su emilimi sonuçları üzerinde yapılan ANOVA testi sonucunda anlamlı fark bulundu (p<0.05). Örneklerden hangi grubun daha fazla su emilimine sahip olduğunu bulabilmek için DUNCAN testi uygulandı. DUNCAN testi sonucunda en fazla su emiliminin cam fiber ile güçlendirilmiş mikrodalga enerjisi ile polimerize olan Shera MET MW 2000 (B1) akriliğinde olduğu gözlendi. Tüm akrilik örneklerin su emiliminden önceki ve sonraki ağırlık değerleri gram olarak Tablo I de verildi. Örneklerin 17 gün sonunda su emilim miktarlarının ortalama ve standart hataları Tablo 2 de ve akrilik örneklerin su emilim miktarları ile ilgili istatistiksel değerlendirme sonuçları ise Tablo 3 te verildi. n:10 A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2 B1-1 B1-2 B2-1 B2-2 B3-1 B3-2 B4-1 B Tablo 1: Tüm akrilik örneklerin su emiliminden önceki ve sonraki ağırlık değerleri (gr). En az su emilimi ise cam fiber ile güçlendirilmiş enjeksiyon yöntemi ile polimerize edilen Shera MET MW 2000 (B2) akriliğinde olduğu gözlenmiştir (Tablo 2). Level(seviye) n x (m2-m1) x (mg/cm 2 ) Sd A A A A B B B B Tablo 2: Örneklerin 17 gün sonunda su emilim miktarının ortalama ve standart sapmaları. Su emilimi sonunda yapılan ikili karşılaştırmalarda bağımlı t testi uygulanarak elde edilen sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlenmiştir (p<0.01) (Tablo 3). 97

5 n:10 x Sd t p A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 **p< ** ** ** ** ** ** ** ** Tablo III: Akrilik örneklerin su emilim miktarları ile ilgili istatistiksel değerlendirme sonuçları. TARTIŞMA Hareketli protezlerde, akrilik kaidelerin kırılmaları günümüzde hala sık rastlanan, hem zaman ve emek, hem de ekonomik kayba neden olan önemli bir sorundur. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda protez kırık oranları dikkate alındığında, kaide maddelerinin dirençlerinin güçlendirilmesi gerekliliği ortak görüş olarak kabul edilmiştir. 38,44,46-49 Yapılan çalışmalarda, sonuçların standardizasyonunu sağlamak açısından test örneklerinin şekli ve kalınlıklarının çok etkili olduğu bildirildiğinden araştırmamızda, ADA standartlarına uygun akrilik örnekler kullanıldı. 11,14,50,51 Polimetil metakrilat rezinlerde, polimerizasyon işlemi sıklıkla ısı ile yapılmaktadır. Isı ile polimerizasyon teknikleri arasında konvansiyonel teknik ve enjeksiyon tekniği sayılabilir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, konvansiyonel teknik ile polimerize edilen akriliğin enjeksiyon ile polimerize edilenlere göre daha fazla su emilimi gösterdiği ve kuvvetlere daha dirençsiz olduğu bildirilmiştir, bu avantajları göz önüne alınarak çalışmamızda, ısı ile polimerizasyon tekniği olarak enjeksiyon tekniği seçilmiştir 6,29. Polimerizasyon teknikleri arasına son yıllarda katılan, mikrodalga enerjisi ile polimerize edilme işlemi ise halen araştırmaları süren bir tekniktir. Mikrodalga işleminin avantajları arasında işlem süresinin kısalığı ve kolaylığı, minimal renk değişikliği, suni diş ve kaidelerde daha az kırık ve iyi bir protez adaptasyonunun olduğunu araştırmacılar bildirmektedirler. 6,14,15,18,21,25,26,50-52 Bizim çalışmamızda da, ikinci teknik olarak mikrodalga enerjisi ile polimerizasyon tekniği tercih edilmiştir. Akrilik rezinden yapılan bir protezin dayanıklılığı; bileşimine, hazırlanma tekniğine ve protezin tutulduğu ortama bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Rezinin polimerizasyon şeklide çok önemlidir. Düşük polimerizasyon derecesi ve artık monomerden dolayı kendi kendine polimerize olan rezinlerin maksimum dayanıklılıkları, ısı ile polimerize olanınkinden çok daha düşük olduğu bildirilmiştir. 1-4 Bu nedenle çalışmamızın kapsamına otopolimerizan akrilikler alınmamıştır. Rezinlerin dayanıklılığını arttırmak, son yıllarda bir çok araştırmacının ilgi alanına giren konulardan biri olmuştur. Daha dirençli bir rezin için bir çok teknik denenmiş ve çeşitli maddelerden yapılan güçlendirici fiberler ortaya çıkarılmıştır. Bu amaç ile kullanılan karbon, aramid ve polikarbonat fiberlerin rezinin fleksibilite ve kırılma direncini arttırdığı ancak koyu bir renge sahip olduğu için estetik problemlere neden olduğu belirtilmiştir. 37,41,42 Estetik olarak da uygun olabilecek cam ve kevlar fiberler ortaya çıkarılmış, ancak kevlar fiberler de koyu renginden dolayı non estetikdir. Günümüzde, güçlendirici fiber olarak daha çok cam fiberler tercih edilmektedir. Bizim çalışmamızda da güçlendirme işlemi için, cam fiber kullanıldı. Stipho yılında yaptığı araştırmada, rezin güçlendirmesinde kullanılacak cam fiber oranlarını karşılaştırmış sonuçta, % 1 oranında fiber ilavesinin % 48 oranında direnci arttırdığını, % 15 oranında fiber ilavesi yapıldığında ise direncin düştüğünü bildirmiştir. Bu araştırmaya dayanarak çalışmamızda, akrilik rezin içine % 1 oranında cam fiber ilave edilerek güçlendirilmesi tercih edilmiştir. Son yıllarda, akrilik rezinlerin performanslarını ve güçlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Direnç çalışmalarında, iki yaklaşımın söz konusu olduğu bildirilmiştir. Birincisi polimere lastik faz ilavesi ile çarpma direncini arttırmak (kimyasal), ikincisi rezinleri fiberler ile desteklemektir (mekanik). 1,2,3,39 98

6 Valittu ve Lassıla 43 yaptıkları çalışmada, akrilikleri karbon, cam ve aramid fiberler ile güçlendirerek, en fazla direnci karbon fiberin sağladığını ancak estetik nedenler ile önermediklerini, % 38 oranında direnç kazandıran cam fiberlerin ise kullanımda avantaj sağladığını bildirmişlerdir. Vallittu yılında yaptığı SEM çalışmasında, fiber ile güçlendirilen akrilik rezin ile cam lifi arasında komplike boşluklar tespit edememiş, liflerin düzenli sarmalı nedeniyle kırılmaya direncin artabileceğini bildirmiştir. Guteridge 35 ise yaptığı çalışmada, % 1 den daha fazla ilave edilen fiberin akriliğin kimyasal yapısını etkilediğini ancak %1 oranında uygulandığında cam fiber ilavesinin direnci arttırdığını bildirmiştir. Genellikle polimer rezinlerin kimyasal yapısı ara yüzde kuvvetli bağlar oluşturacak aktif kimyasal gruplar içerir. Eğer direnç arttırıcı materyal yüzeyi, kullanılan rezine karşı kimyasal afiniteye sahip değilse, adezyonu arttırıcı maddeler kullanılmalıdır. İşlem görmemiş fiber katılarak yapılan çalışmalarda, akriliğin homojen yapısının bozulduğu dolayısı ile zayıfladığı ileri sürülmüştür 39. Çalışmamızda kullanılan fiber lifleri hiçbir işlemden geçirilmemiştir. Valittu da 45 araştırma sonucunda, fiber lifler akrilik resin içine karıştırılmadan önce ısıtılırsa akrilik polimer yumakları içindeki büzüşmenin azaldığını, bu metot ile yeterli polimer matriksi oluşabileceğinden dayanıklılığın da artabileceğini belirtmiştir. Bazı araştırmacılar, maddelerin karakteristik özelliğinin mikrodalga ile korunduğunu, madde içine penetre olan dalga enerjisinin dielektrik kaybı sonucu ısı enerjisine dönüştüğünü bildirmişlerdir 4. Buda maddenin yapısında herhangi bir farklılık yaratmadığını göstermektedir. Çalışmamızda, Shera MET MW 2000 akriliğinin su emilimi daha fazla olduğundan kırılganlığının da arttığını, enjeksiyon tekniğinde ise, basınç söz konusu olduğundan bu teknikte daha iyi sonuç verdiğini düşünmekteyiz. Levin, Reitz ve Sanders 51 yaptıkları çalışmada, yeni teknolojilerde yeni materyal ve metodlar kullanılması ve hazırlama metoduna uygun rezinler kullanılması gerektiğini, buna karşın mikrodalga ile polimerizasyon tekniği ile ilgili yapılan daha önceki çalışmaların da abartıldığı ve yanıltıcı olabileceğini, çünkü mikrodalga ile ilgili teknik bilgilerin halen eksik ve çoğu zaman çok objektif olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda, en fazla su emilimi cam fiber ile güçlendirilmiş mikrodalga enerjisi ile polimerize olan Shera MET MW 2000 akriliğinde, en az emilimi ise fiber ile güçlendirilmiş enjeksiyon tekniği ile polimerize edilen Shera MET MW 2000 akriliğinde olduğu gözlenmiştir yılında Truong ve Thomasz 52 tarafından yapılan araştırmada, aynı tip akriliğin ısı ile polimerizasyonu ile mikrodalga polimerizasyonunu karşılaştırmışlar ve sonuç olarak, mikrodalga ile polimerize edilen akriliğin daha fazla su emilimi gösterdiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları bizim çalışmamızı desteklemektedir. Bunun nedeni olarak mikrodalga işlemi sırasında uygulanan muflanın metal mufla gibi alçıyı tam tutmadığı ve gözenekli alçı yapısının su emilimini arttırdığı düşünülebilir. Çünkü aynı akriliğin metal muflada enjeksiyon ile polimerize edilmesi sonucunda su emilimi diğer tüm örneklerden daha az hale geldiği gözlenmiştir yılında Karaağaçlıoğlu ve Keskin 6 yaptıkları çalışmada, konvansiyonel yöntem, enjeksiyon yöntemi ve mikrodalga yöntemini karşılaştırmışlardır. Örneklerin 24 saatlik su emilim miktarları karşılaştırılması sonucunda, mikrodalga enerjisi ile polimerize olan akriliklerde daha az su emilimi olduğunu bildirmişlerdir. Oysa bizim çalışmamızda, fiber ilavesi yapılmayan tüm örneklerde su emilim miktarları aynı değerde bulunmuştur. Polimetilmetakrilat uzun dönemde yavaş su emer. Su emilimi esas olarak rezin moleküllerinin polar özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle suda bekletilme süresi çalışmalar açısından önemlidir. Çalışmamızda örneklerimiz 17 gün distile suda bekletildikleri için, tüm örnekler arasında bulunan farkın eşitlendiğini, eğer çalışmamızda örnekler 24 saat bekletilmiş olsaydı sonuçların daha farklı olabileceğini düşünmekteyiz yılında Ladizesky, Chow ve Cheng 40 ısı ile polimerizasyon tekniği kullanarak yaptıkları çalışmada, polietilen fiber ile güçlendirilmiş kaide rezinlerinin güçlendirilmemiş rezinlere göre %25 daha az su emdiğini bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda, enjeksiyon tekniği kullanılan Shera MET MW 2000 akriliği dışında diğer tüm gruplarda cam fiber su emilimini arttırmıştır. Fiber ilavesi 99

7 ile alınan sonuçların farklı çıkmasında etkili olan nedenin polimerizasyon tekniğindeki farklılıklar olduğunu düşünmekteyiz. Sonuç olarak yapılan invitro çalışmamızın, invivo olarak da yapılarak sonuçların desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız. KAYNAKLAR 1. Craig RG, O brien WJ, Powers JM. Dental Materials. Properties and Manipulation. Mosby- Year Book, Inc. Missouri, United States of America, Çalıkocaoğlu S. Tam Protezler. Protez akademisi ve gnatoloji derneği 2. bilimsel yayını, Cilt 2. Teknografik matbaacılık. 3. Baskı İstanbul, McCabe JF. Applied Dental Materials. Seventh edition. Mass publishing CO, Blackwell scientific publications OsneyMead, Oxford, OX2OEL, Zaimoglu A, Can G, Ersoy AE, Aksu L. Dişhekimliğinde Maddeler Bilgisi. Ankara Üniv Diş Hek Fak yayınları 17, Ankara Üniv Basımevi Ankara, Dixon DL, Breeding LC, Ekstrand KG. Linear dimensional variability of three denture base resins after processing and in water storage. J Prosthet Dent, 67; : Karaağaçlıoğlu L, Keskin Y. Farklı protez kaide materyallerinin su emilimi ve çözünürlük özelliklerinin incelenmesi. Ankara Üniv Diş Hek Fak Derg, 23(1); 93-96: Miettinen VM, Vallitu PK. Water sorption and solubility of glass fiber-reinforced denture polymethyl methacrylate resin. J Prosthet Dent, 76; : Takahashi Y, Chai J, Kawaguchi M. Effect of water sorbtion on the resistance to plastic deformation of a denture base material relined with four different denture reline materials. Int J Prosthod, 11; 49-54: Cucci ALM, Vergani CE, Giampaolo ET, Afonso MCFS. Water sorption, solubility and bond strenght of two autopolymerizing acrylic resins an done heat-polymerizing acrylic resins. J Prosthet Dent, 80; : Dixon DL, Ekstrand KG, Breeding LC. The transvers strengths of three denture base resins. J Prosthet Dent, 66; : ADA: Guide to dental materials and devices. 6 th ed Dar-Odeh NS, Harrison A, Abu-Hammad O. An evaluation of self-cured and visible light-cured denture base materials when used as a denture base repair material. J Oral Rehabil, 24; : Kelly EK. Flexure fatigule resistance of heat-curing and coldcuring polymethylmethacrylate. JADA, 74; : Reitz PV, Sanders JL, Levin B. The curing of denture acrylic resins by microwave energ.physical properties. Quint Int, 8; : Sanders Jl, Levin B, Reitz PV. Porosity in acrylic resins cured by microwave energ. Quint Int, 18; : Takahashi Y, Kawaguchi M, Chai J. Flexural strength at the proportional limit of a denture base material relined with four different denture reline materials. Int J Prosthodont, 10; : Williamson DL, Boyer DB, Aquilino Sa, Leary JM. Effect of polyethylene fiber reinforcement on the strength of denture base resins polymerized by microwave energy. J Prosthet Dent, 72; : Baysan A, Whiley R, Wrigtht PS. Use of microwave energ to disinfect a long-term soft lining material contaminated with candida albicans or staphylococcus aureus. J Prosthet Dent, 79; : Davis DR, Curtis DA, White JM. Microwave irradiation of contaminated dental casts. Quint Int, 20; : De Clerck JP. Microwave polymerization of acrylic resins used in dental prostheses. J Prosthet Dent, 57; : İlbay SG, Güvener S, Alkumru HN. Processing dentures using a microwave technique. J Oral Rehabil, 21; : İlbay SG. Mikrodalga enerjisinin dental teknolojide uygulama alanları. Selçuk Üniv Diş Hek Derg, 2(1);71-77: Al Doori D, Hugget R, Bates JF, Brooks SC. A comparison of denture base acrylic resins polymerised by conventional water bath curing systems. Dent Mater, 4; 25-29: Bafile M Graser GN Myers ML. Porosity of denture resin cured by microwave energy. J Prosthet Dent, 66; : Smith LT, Powers JM, Ladd D. Mechanical properties of new denture resins polymerized by visible light,heat and microwave energ. Int J Prost, 5; :

8 26. Wallace PW, Graser GN, Myers ML, Proskin HM. Dimensional accuracy of denture resin cured by microwave energy. J Prosthet Dent, 66; : Carroll CE, Fraunhofer JA. Wire reinforcement of acrylic resin prostheses. J Prosthet Dent, 52; Shajpal SB,Sood VK. Effect of metal fillers on some physical properties of acrylic resin. J Prosthet Dent, 61; : Uzun G, Hersek N, Tinçer T. Effect five women fiber reinforcements on the impact and transverse strength of a denture base resin. J Prosthet Dent, 81; : Braden M, Davy KWM, Parker S, Ladizesky NH, Ward Im. Denture base poly(methyl methacrylate) reinforced with ultrahigh modulus polyethylene fibres. Dental Mater, 164; 109: DeBoer J, Vermilyea SG, Brady RE. The effect of carbon fiber orientation on the fatigue resistance and bending properties of two denture resins. J Prosthet Dent, 51; : Dixon DL, Breeding LC. The transvers strengths of three denture base resins reinforced with polyethylene fibers.j Prosthet Dent, 67; : Frıskopp J, Blomlöf L, Söder PO. Fiber glass splints. J Periodonto, 50; : Guttridge DL. Reinforcement of poly(methyl methacrylate) with ultra-high-modulus polyethylene fibre. J Dent, 20; 50-54: Gutteridge DL. The effect of including ultra-high-modulus polyethylene fibre on the impact strength of acrylic resin. Dental Mater, 164; : Larson WR, Dixson DL, Aquilino SA, Clancy JMS. The effect of carbon graphite fiber reinforcement on the strength of provisional crown and fixed partial denture resins. J Prosthet Dent, 66; : Yazdanie N, Madood M. Carbon fiber acrylic resin composite: An investigation of trasverse strength. J Prosthet Dent, 54; : Friskopp J, Blomlof L. Intermediate fiber glass splints. J Prosthet Dent, 51; : Karacaer Ö. Fiber ilave edilen PMMA ların değerlendirilmesi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 8(2);96-98: Ladizesky NH, Chow TW, Cheng Y. Denture base reinforcement using women polyethylene fiber. Int J Prosthodont, 7; : Solnit GS. The effect of methyl methacrylate reinforcement with silane- treated and untreated glass fibers. J Prosthet Dent, 66; : Stipho HD. Repair of acrylic resin denture base reinforced with glass fiber. J Prosthet Dent, 80; : Vallittu PK, Lassıla VP. Reinforcement of acrylic resin denture base material with metal or fibre strengtheneres. J Oral rehabil, 9; : Vallittu PK, Lassıla VP, Lappalainen R. Acrylic resin-fiber composite part I: The effect of fiber concentration on fracture resistance. J Prosthet Dent, 71; : Vallittu PK. Acrylic resin-fiber composite-part II: The effect of polymerization shrinkage of polymethyl methacrylate applied to fiber roving on transverse strength. J Prosthet Dent, 71; : Vallittu PK. Dimensional accuracy and stability of polymethyl methacrylate reinforced with metal wire or with continuous glass fiber. J Prosthet Dent, 75; : Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with unidirectional and women glass fibers. J Prosthet Dent, 81; : Vallittu PK. The effect of glass fiber reinforcement on the fracture resistance of a provisional fixed partial denture. J Prosthet Dent, 79; : Hargreaves AS. The prevalence of fractured dentured dentures. Brit Dent J, 20; : Bafile M, Graser GN, Myers ML. Porosity o denture resin cured by microwave energy. J Prosthet Dent, 66; : Levin B Sanders JL Reitz PV. The use microwave energy for processing acrylic resins. J Prosthet Dent, 61; : Truong VT, Thomasz FGV. Comparison of denture acrylic resins cured by boiling water and microwave energy. Australian Dent J, 33; : Yazışma Adresi: Dr.Ayşe Meşe Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı-Diyarbakır Tel: E-posta: 101

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 Farklı Zaman Aralıklarında Suda Bekletmenin Protez Kaide Materyallerinin Transvers Bükülme ve Transvers

Detaylı

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi)

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 6: 31-35 31 The Evaluation of Denture Reinforcement With Carbon, Aramid and Polyethylene Fiber (Reinforcement of Denture) Doç. Dr. Özgül

Detaylı

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Atatürk Ümv.Diş Hck.Fak.Derg. Cilt 12, Sayı:I, Wa:46-53,2Ö02 AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Handan YILMAZ* Doç. Dr. Cemal AYDIN* ÖZET Polimeri Imetakri fal, 1940'lardîuı beri. kııidc

Detaylı

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF GLASS FIBER AND TWO DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS ON THE RESIDUAL MONOMER OF POLYMETHYL

Detaylı

A R A Ş T I R M A L A R

A R A Ş T I R M A L A R A R A Ş T I R M A L A R POLİETİLEN FİBERLE GÜÇLENDİRMENİN VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN AKRİLİK REZİNLERİN ARTIK MONOMER MİKTARINA ETKİSİ* THE EFFECT OF REINFORCEMENT WITH POLYETHYLENE FIBER

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 Fiber ile Güçlendirmenin Akrilik Esaslı Protez Kaide Materyalinin Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Detaylı

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 115-122, 1988 AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ Yüksel TÜRKÖZ* GİRİŞ Bir protezin kaide kısmını oluşturan akril,

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT*

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT* Olgu Sunumu/ Case Report POLİAMİD YAPIDAKİ PROTEZ KAİDE MATERYALİ İLE HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMI: İKİ VAKA SUNUMU FABRICATION OF REMOVABLE PARTIAL DENTURE WITH POLYAMID DENTURE BASE MATERIAL: TWO

Detaylı

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 73-78, 1994 ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! REINFORCING METHODS OF THE ACRYLIC RESINS USED FOR THE FABRICATION OF COMPLETE DENTURES Dr. Rukiye KAPLAN* Dr. T. Burak ÖZÇEL!K**

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu

Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 1-7 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu The Use of Microwave Energy to Polymerize Acrylic Resins Ahmet

Detaylı

PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** GİRİŞ

PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 171-187, 1989 PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** Betül KALIPÇILAR* Lale KARAAĞAÇLIOĞLU*

Detaylı

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dişhekimliğinde MUM. Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dişhekimliğinde MUM Prof Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MUM Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

Detaylı

DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS

DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS EFFECT OF DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS OF POLY (METHYL

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN * Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ ** Arş.Gör.Dt. Esra İNCESU * Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA *** ABSTRACT

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN * Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ ** Arş.Gör.Dt. Esra İNCESU * Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA *** ABSTRACT Araştırma/ ÖZDOĞAN; Research YEġĠL Article DUYMUġ, FARKLI SIVILARIN AKRİLİK REZİNLERİN YÜZEY SERTLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT SOLUTIONS ON SURFACE HARDNESS OF

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek

SINAV SÜRESİ 80 DAKİKADIR. BAŞARILAR. Terim Açıklama Örnek PLİMER KİMYASI ARA SINAVI 31.07.2015 SRU N 1 2 3 4 5 PUAN Yalnızca 4 soruyu yanıtlayınız. Yanıtlamadığınız sorunun PUAN kısmına çarpı koyunuz. Aksi taktirde 5. Soru değerlendirme dışı kalacaktır. N : AD

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006 ASTARLAMA ÖNCESİ AKRİLİK REZİN YÜZEYİNE ULTRAVİYOLE IŞINLAMA VE NİTRİK ASİT UYGULAMANIN KAİDE REZİNİ VE YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERDE OLUŞTURDUĞU KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 53-63, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*,

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ***

FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ*** G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 93-98, 1995 FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ*** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Design radiators. TANITIM Low-H 2 O

Design radiators. TANITIM Low-H 2 O TANITIM Low-H 2 O ISITMA TEKNOLOJİSİ & ÇÖZÜMLER Radyatör teknolojisinde evrim: Daha az su ile ısıtma İzolasyon yok 1930 25 litre 1960 12 litre Kötü izolasyon Zayıf izolasyon İyi izolasyon 1980 7 litre

Detaylı

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA

POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMERLER HAZIRLAYANLAR: OĞUZHAN FERHAT KAAN BERK SABANCI HÜSEYIN CAN KAYA POLİMER NEDİR Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

SİLİKON ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

SİLİKON ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 73-86, 1988 SİLİKON ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Prof. Dr. Gülsen CAN** Doç. Dr. Lâle KARAAĞAÇLIOĞLU** Dt. A. Cavidan AKÖREN*** GİRİŞ Silikon esaslı

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça!

Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça! SOFTBOWL MUTFAK GEREÇLERİ Silikon Fırça Soft Bowl un mutfaktaki yardımcılarınızdan biri olmaya aday yepyeni ürünü Silikon Fırça! %100 sıvı silikon kullanılarak üretilen fırçanızın kılları şeklini uzun

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 25-34, 2005 FARKLI TİPLERDEKİ GELENEKSEL VE REZİN-MODİFİYE CAM İYONOMER SİMANLARIN SU EMİLİMİ VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ The Effect of Water Sorption and Solubility of Different

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

AKRİLİK REZİNLER, YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİ VE DOKU DÜZENLEYİCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK ÖZELLİKLERİ

AKRİLİK REZİNLER, YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİ VE DOKU DÜZENLEYİCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK ÖZELLİKLERİ Derleme/ Review AKRİLİK REZİNLER, YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİ VE DOKU DÜZENLEYİCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK ÖZELLİKLERİ Makale Kodu/Article code: 1537 Makale Gönderilme tarihi: 19.02.2014 Kabul Tarihi: 02.07.2014

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE KULLANILAN BAZI ESTETİK MATERYALLERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI**** GİRİŞ

SABİT PROTEZLERDE KULLANILAN BAZI ESTETİK MATERYALLERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI**** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 131-146, 1989 SABİT PROTEZLERDE KULLANILAN BAZI ESTETİK MATERYALLERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI**** Betül KALIPÇILAR* Lale KARAAĞAÇLIOĞLU* Ufuk HASANREİSOĞLU**

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

Cilt:18, Sayı: 2, Yıl: 2008, Sayfa: 53-59

Cilt:18, Sayı: 2, Yıl: 2008, Sayfa: 53-59 SİLİKON BAZLI DAİMİ YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERİNİN RENK STABİLİTESİNİN İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ IN VITRO COLOR STABILITY OF SILICON-BASED DENTURE RELINING MATERIALS Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER*

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut****

Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya Öztaþ***, H. Cenker Küçükeþmen**, Selim Erkut**** ARAÞTIRMA 17 Farklý ýþýk kaynaklarý ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi Çiðdem Küçükeþmen*, D. Derya

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

FARKLI İKİ KOMPOZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATION OF TWO COMPOSITE RESINS FOR WATER SORPTION

FARKLI İKİ KOMPOZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATION OF TWO COMPOSITE RESINS FOR WATER SORPTION FARKLI İKİ KMPZİT REZİNİN SU EMİLİMİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI THE EVALUATIN F TW CMPSITE RESINS FR WATER SRPTIN Özden ÖZEL BEKTAŞ * Diğdem EREN * Feridun HÜRMÜZLÜ * ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı nanofil

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES Ahmet Duru PAMR * Bora BAI" ** Rukiye DURKAN ** Ay&egül KÖROLU *** ÖZET Tam protezlerin

Detaylı

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

REVETMAN. Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Prof Dr Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REVETMAN Mum örneğin metal yapıya dönüştürülmesi için kullanılan yardımcı madde

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve

Detaylı

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir:

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir: Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Darbe dayanımı -Uzama - Elastiklik modülü -Basma dayanımı - Özgül ağırlık -Sürünme - Su absorbsiyonu -Kesme dayanımı - Sürtünme katsayısı -Makaslama dayanımı - Modül

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

BASKI DEVRE. Tasarımının İncelikleri. Prof. Dr. AVNİ MORGÜL

BASKI DEVRE. Tasarımının İncelikleri. Prof. Dr. AVNİ MORGÜL BASKI DEVRE Tasarımının İncelikleri Prof. Dr. AVNİ MORGÜL ELEKTRONİK TASARIMIN AŞAMALARI Devre Şemasını Bul veya Tasarla Kullanılacak Elemanları ve Teknolojiyi Seç Elemanları satın al Eğer bacaklı (Radyal,

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

İKİ ÇEŞİT "DİE" MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İKİ ÇEŞİT DİE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 119-130 1991 İKİ ÇEŞİT "DİE" MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Nesrin ANIL* Dr. Filiz KEYF** ÖZET İndirekt olarak hazırlanan inley,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 14. Polimerler 14.1.Polimerizasyon 14.2.Plastiklerin mühendislikte kullanımı ve özellikleri 14.3.Plastik katkı maddeleri 14.4.Lif donatılı

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme

Boya eklenmesi Kısmen karışma Homojenleşme DİFÜZYON 1 Katı içerisindeki atomların hareketi yüksek konsantrasyon bölgelerinden düşük konsantrasyon bölgelerine doğrudur. Kayma olayından farklıdır. Kaymada hareketli atom düzlemlerindeki bütün atomlar

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karşı gösterdiği dirençtir. Kayaç malzemesinin darbe ve aşınma gibi etkilere karşı dayanıklılığının

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () -8 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Alümina Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi N. Sinan KÖKSAL

Detaylı