Beyin Haritalama Görüntülerden Ağlara!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyin Haritalama Görüntülerden Ağlara!"

Transkript

1 Beyin Haritalama Görüntülerden Ağlara Doç. Dr. Burak Acar Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, VAVlab, Bebek, İstanbul

2 Sunum Planı# Ağ yapıları Bir Ağ Olarak Beyin Yapısal Beyin Ağları - snet Difüzyon MRI İşleme snet Düğümleri snet Bağları İşlevsel Beyin Ağları fnet Fonksiyonel MRI İşleme fnet Düğümleri fnet Bağları B-AĞ (BRAINet) Projesi Sonuç

3 Ağ Yapıları# Ağ bir düğümler kümesi ({D n }) ve düğüm çiftleri arasında tanımlı bağlar kümesinden ({L mn }) oluşan matematiksel bir yapıdır. Düğümler soyut durumları (ör. bir tümör tanımında kötü huylu olmak ) veya fiziksel yapıları (ör. posterior cingulate) ifade edebilirler. Bağlar düğümler arası nedensellik ilişkilerini (yönlü bağlar) veya ilintililiği/ korelasyonu (yönsüz bağlar) ifade eder. Bağlara sözkonusu ilişkiye atfedilen değerler (ağırlıklar) atanabilir veya 0/1 boolean değerler verilebilir. Ağ topolojisini verili düğüm kümesi ve ağırlıkları sıfırdan farklı bağlar kümesi belirler.

4 Bir Ağ Olarak Beyin# Ağ düğümleri: Modal / İşlevsel Anatomik / Yapısal Bağ değerleri: İşlevsel fnet Yapısal snet Bağ matrisi: Ağ karakterizasonu: Küçük Dünya Özelliği: Yüksek kümelenme + Kısa bağlantılar Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems Ed Bullmore & Olaf Sporns. Nature Reviews Neuroscience 10, (March 2009) Blink

5 snet YAPISAL AĞLAR#

6 Yapısal Beyin Ağları snet Difüzyon MRI İşleme# Difüzyon Tensörü (DTI) : Q-Ball Görüntüleme (QBI): DTI ikinci derece bir yakınsama olup, yerel yapının basitliği/varlığı (FA) ile basit tek fiber yönlü yapılarda fiber yönünü (e 1 ) ifade edebilir. QBI daha yüksek dereceli bir model olup, kesişen/öpüşen fiberler hakkında da bilgi verir. Tuch, Magnetic Resonance in Medicine. Volume 52, Issue 6, pages , December 2004 P. Mukherjee et al. AJNR April : Tristán-Vega A., et al. Neuroimage Aug 15;47(2):

7 Yapısal Beyin Ağları snet snet Düğümleri# Atlas Çakıştırma Traktografi Standart Anatomik Model: MNI152 ( Montreal Neurological Institute ) Hagmann, P., et al. PLoS Biol. 6, e159, 2008 https://braintalks.wordpress.com/2011/12/04/10-maps-of-the-mind/ Youtube

8 Yapısal Beyin Ağları snet snet Bağları# snet bağları iki düğüm arası fiber yoğunluğu/sayısı ile belirlenir. Görüntülenen fiberler değil fiber demetleri olduğundan, fiber sayısının fiziksel karşılığı bulunmamaktadır. Bütün yöntemler FA, açı, seeding gibi parametre seçimlerine duyarlıdır Yerel# Global# Düşük SNR duyarlılığı Uzun fiberlerde artış Yüksek yoğunluk ve efficiency Zayıf küçük dünya özelliği Yüksek işlem yükü Tek Yönlü Model (ör. DTI)# Çok Yönlü Model (ör. QBI)# Deterministik# Olasılıksal# Deterministik# Olasılıksal# Streamline, TEND Graph Traktog., ConTrack PiCO, PROBTRACK Eşik belirlemedeki belirsizlikler Düşen olasılık eşiği ile Uzun fiber sayısında artış Yüksek yoğunluk ve efficiency Zayıf küçük dünya özelliği ODF / CSD streamline CSD multi-graph ifod, PROBTRACKX Artan SNR duyarlılığı Kesişen/Öpüşen fiberlerin ayrılabilmesi Uzun fiber sayısında artış, ör. inter-hemisphere bağ artışı Yüksek yoğunluk & efficiency Zayıf küçük-dünya özelliği Bastiani M, et al. Neuroimage (2012 Jun 12) 62: Yoldemir B., et al. IEEE TMI, October 2012, Vol , pp

9 Yapısal Beyin Ağları snet snet Bağları Deterministik Yöntemler# Streamline Traktografi r(s + ds) = r(s) + h.f(r,dmri) f(s) f(s) f(s) DTI r(s): Fiber ODF/MAP-MRI

10 fnet İŞLEVSEL AĞLAR#

11 İşlevsel Beyin Ağları fnet Fonksiyonel MRI İşleme - I# Realignment Slice Timing Realignment : fmri-fmri Çakıştırma Transformasyon: 3-6DoF Rigid - Intra-subj., 9-12DoF Affine - Eddy-Cur. Cor., 10 6 DoF - Inter-subj. Kriter: LS & NC Intra-modal, CR & MI & NMI & BBR Inter-modal İnterpolasyon: Nearest Neighbour, Trilinear, Spline, Sinc, k-space Slice Timing : Kesit Zamanlama Sinc interpolasyonu Tek bir fmri hacminde axial kesitler arası zaman farkı bulunur. Kesit Zaman Her bir fmri hacmi içindeki bütün kesitleri eşzamanlı kılmak üzere yapılan interpolasyondur. Power JD, et al. Neuroimage (2015 Jan 15) 105: ; Strother S.C.IEEE EMB Magazine (2006 Jan 1) 25: ; ; FSL Lecture Slides

12 İşlevsel Beyin Ağları fnet Fonksiyonel MRI İşleme - II# Censoring Co-registration Censoring : fmri sansürleme Spatial Smoothing (LPF) Düşük kaliteli (ör. yüksek DVARS, FD) fmri çekimlerinin sansürlenmesi ve yerlerinin zaman ekseninde interpolasyonu (doldurulması) Co-Registration : fmri -T1(+ Parselasyon) Çakıştırma 6 DoF transformasyon + MI/NMI kriter + Trilinear interpolasyon + Field-map unwarp Filtering: Uzam LPF Uzam LPF (Alçak Geçiren Filtre): Gauss (1-2 voksel FWHM), Wavelet filtreleme, Power JD, et al. Neuroimage (2015 Jan 15) 105: ; Strother S.C.IEEE EMB Magazine (2006 Jan 1) 25: 27-41

13 İşlevsel Beyin Ağları fnet fnet Bağları & Düğümleri (Rest fmri)# RegressionBPF Factorization: ICA Correlation Parcellation RegressionBPF Correlation Regression + BPF: İstenmeyen sinyallerin (nuisance) giderilmesi Hareket (Realignment) modellerine dayalı regresyon beklenen sonucu vermemektedir. fmri sinyallerine dayalı regresyon: ANATICOR: Gri madde voksellerinin komşuluğundaki beyaz maddeden yerel nuisance sinyalleri modellenip çıkarılmaktadır. CompCor: Beyaz madde, CSF gibi gri madde dışı bölgelerin global PCA modeli kullanılarak global nuisance sinyalleri modellenip çıkarılmaktadır. ICA: Tüm beyinden toplanan sinyallerinin bir arada işlenmesi ile uzamsal olarak bağımsız sinyal bileşenlerini bulmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu bileşenlerin nöral ve nuisance sinyallerini ayırması beklenir. ICA nın global nuisance sinyallerini belirlemesi zordur. Wavelet: Dalgacık dönüşümüyle yüksek genlikli bileşenleri ayırmayı hedefleyen oldukça yeni ve spekülatif bir yaklaşımdır. Global Regresyon: Deneysel olarak başarılı sonuçlar raporlanmış olmakla birlikte simulasyonlara dayalı tartışmalar da devam etmektedir. Zaman HPF/BPF (Yüksek/Aralık Geçiren Filtre): 0.01 Hz 0.1 Hz, Konsensus yok ancak filtreler regresyon modelleri ile uyumlu olmalı. Power JD, et al. Neuroimage (2015 Jan 15) 105: ; Strother S.C.IEEE EMB Magazine (2006 Jan 1) 25: 27-41

14 İşlevsel Beyin Ağları fnet fnet Bağları & Düğümleri (Rest fmri)# RegressionBPF Parcellation Factorization: ICA RegressionBPF Correlation Correlation Factorization : ICA bileşenlerinin uzamsal dağılımı #" 11 " & % 1N ( [ ] pxn = A pxq % " # " ( $ %" q1 " qn ' ( BOLD Sinyalleri ICA Bileşenleri Z-stat üzerinden aktivasyon haritaları Correlation: Zamansal korelasyon / eşgüdüm Tam Korelasyon: 2 BOLD sinyali doğrudan kullanılır. Kısmi Korelasyon: 2 BOLD sinyalinin, diğer tüm sinyallere dik uzaydaki bileşenleri kullanıllır. ICOV: X DxT = { x t "# D };$ = Cov( x t );A = $ %1 ;ICOV (i, j) = %A ij A ii A jj Smith et al., Neuroimage (2011 Jan 15) 54: Power JD, et al. Neuroimage (2015 Jan 15) 105: ; Strother S.C.IEEE EMB Magazine (2006 Jan 1) 25: Beckmann CF, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 360: ; Marrelec et al., Neuroimage (2006 Aug 1) 32:

15 İşlevsel Beyin Ağları fnet fnet Bağları & Düğümleri (Rest fmri)# Regression BPF Parcellation Factorization: ICA Regression BPF Correlation Correlation Alternatif bir yöntem fnetdüğümlerinin snet ler gibi anatomik parselasyon bilgisinden belirlenmesidir. snet-fnet ilişkilerinin modellenmesinde ortak düğüm kullanmak için yararlanılabilir. Yapısal (Parselasyon) olarak tanımlanmış düğüm yerleri/sınırları işlevsel olarabirlikte çalışan bölgelere karşılık gelmeyebileceği için parsellere dayalı düğüm sınırlarının fmri tabanlı yerel korelasyon ile düzeltilmesi gerekir.

16 B-AĞ (BRAINet) Projesi TÜBİTAK 1003 Programı, Proje # 114E053 - Kasım 2014 Kasım 2016# Amaç: Bütünleşik snet-fnet (cnet) modelleme ile Alzheimer (vd. Nöropsikolojik hastalıklarda) tanı, sınıflama ve öngörü yöntemleri geliştirilmesi Yöntemler: 1. Çok yönlü yeni dmri görüntüleme (ODF, MAP-MRI) uygulamaları, 2. Deterministik-Olasılıksal hibrid traktografi (SMT) uygulamaları, 3. fmri optimal veri işleme protokolü tanımlanması 4. cnetmodelleme 5. Konvansiyonel ve ağırlıklandırılmış ağlara dayalı yeni snet, fnet, cnet karakterizasyon parametreleri 6. Yeni ağ parametreleri ile tanı, sınıflama, öngörü algoritmaları Ekip:

17 B-AĞ (BRAINet) Projesi BRAINet Sistem Şeması # dmri Traktografi (SMT) DTI, ODF, MAP-MRI fmri snet Modelleme Parselasyon & Inter-modal Çakıştırma cnet Modelleme fmri Önişleme fnet Modelleme Karakterizasyon

18 B-AĞ (BRAINet) Projesi Mean Apparent Propagator MRI # Crossing between the inferior-located external medullary lamina and the superiorly-located internal capsule within the thalamic reticular nucleus Özarslan et al., NeuroImage, 78:16-32, 2013 Significant anisotropy is detected in a caudatolenticular gray matter bridge traversing the oblique caudocranial orientation of the internal capsule.

19 B-AĞ (BRAINet) Projesi snet Bağları# SMT: Split & Merge Tractography S7 J 67 J 34 S6 J 25 S5 S3 Bridge J 23 "Broken Bridge "New J 26 S4 S2 S1 "Seed Tract J12 SMT deterministik ve olasılıksal traktografiyi tek/çok yönlü difüzyon modelleri kullanarak birleştirmektedir. Yoldemir B., et al. IEEE TMI, October 2012, Vol , pp

20 Sonuç# Beyin ilişki ve işbirliği içinde çalışan farklı birimlerden oluşan bir ağ olarak modellenebilir. İşlevsel ağlar farklı bölgelerin ilişkisini tanımlarken, yapısal ağlar fiziksel nöron bağlantılarını makro boyutta modeller. İşlevsel bağlantılar da yapısal bağlantılar da MRI teknikleri ile endirekt yolla in-vivo görüntülenebilir. Beynin ağ modelleri ortak bazı özellikler gösterse de, her ağ, seçilen MRI tekniği ve modeli, Sinyal işleme sürecine dahil edilen aşamalar, Her sinyal işleme aşamasında seçilen parametrelerle değişiklik gösterir. Beyin ağ modellemesi için Doğru bir yöntem bulunmamaktadır ama yapılan seçimlerin bilinçli yapılması, gerekçelendirilmesi ve raporlanması şarttır. B-AĞ projesi TÜBİTAK 1003 Prog.(114E053) tarafından desteklenmektedir

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ Yonca Bayrakdar Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yonca.bayrakdar@ege.edu.tr Kasım Sinan Yıldırım

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Proje 2. ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer. İşcan 504052207

Proje 2. ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer. İşcan 504052207 Low Power Electronic System Design Proje 2 ~ STATECHARTS ~ (Durum Şemaları) Zafer İşcan 504052207 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 19 Ekim 2007 Sunum Planı Kısa

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Şekil 1. İnsansız uçakların mayın ve benzeri nesneleri tarayıp resimlemesini gösteren temsili resim. (JHU Magazine dergisinden alınmıştır [24]).

Şekil 1. İnsansız uçakların mayın ve benzeri nesneleri tarayıp resimlemesini gösteren temsili resim. (JHU Magazine dergisinden alınmıştır [24]). Okulumuzun ilk mezunlarından olan Dr. Elvan Ceyhan 1997 yılında Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1998-2000 yılları arasında Oklahoma State Üniversitesi nde İstatistik Bölümünde yüksek lisans,

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

Birkan ARAS, Ayşın ERTÜZÜN 1 ve Aytül ERÇĐL 2. Boğaziçi Üniversitesi Bebek, 80815, Istanbul ertuz@boun.edu.tr, ercil@boun.edu.tr

Birkan ARAS, Ayşın ERTÜZÜN 1 ve Aytül ERÇĐL 2. Boğaziçi Üniversitesi Bebek, 80815, Istanbul ertuz@boun.edu.tr, ercil@boun.edu.tr DOKU HATALARININ YÜKSEK DERECELĐ ĐSTATĐSTĐKLER KULLANILARAK BELĐRLENMESĐ * Birkan ARAS, Ayşın ERTÜZÜN ve Aytül ERÇĐL 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2 Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı