ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Abdulkadir GÜLLÜ 1 Emin ÖZDEMİR 2 Halil DEMİR 1 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ANKARA 2 Plaset A.Ş. Topkapı İSTANBUL ÖZET Bu çalışmada, cam elyaf (E takviyeli plastik matris kompozit (PMK malzeme enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir. Cam elyaf, polipropilen (PP ve naylon 6 (PA6 matris içerisine, ağrılıkça % 15 ve % 30 oranlarında katılmıştır. Takviye elemanı ile enjeksiyon hızı, sıcaklık, arka basınç ve yolluk girişleri gibi enjeksiyon parametrelerinin üretilen PMK malzemelerin mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Üretilen numuneler çekme ve darbe deneylerine tabi tutulmuştur. Çekme dayanımının; enjeksiyon hızının artmasıyla azaldığı, besleme bölgesi sıcaklığı ve arka basıncın artmasıyla değişmediği, yolluk geçidinin büyümesiyle bir miktar artığı görülmüştür. Cam elyafın, çekme dayanımını önemli ölçüde (% artırdığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Takviyeli Termoplastik, Kompozit, Polipropilen, Naylon 6, Cam Elyaf INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GLA FIBER REINFORCEMENTS AND ENJECTION PARAMETERS ON PP AND PA 6 PLATICS ABSTRACT In this study, glass fibre (E reinforced plastic matrix composites (PMK materials have been synthesised by the injection moulding technique. Glass fibres were added into polypropylene (PP and nylon (PA6 plastics 15 to 30 wt %. The effects of glass fibre reinforcement and injection parameters, like injection speed, temperature, backpressure and runners on the mechanical properties of the composites were investigated. Tensile and impact tests were carried out on the composites. It was observed that glass fibre reinforcement led to the improvement in tensile strength of the composites by %. In addition, injection speed had a negative influence on the tensile strength while increased runner diameter resulted in a slight improvement. However, the feeding zone temperature and backpressure did not have any influence on the tensile strength. Key Words : Reinforced thermoplastic, Composites, Polypropylene, Nylon 6, Glass Fiber 1. GİRİŞ Enjeksiyonla yapılan baskılarda, termoplastik tasarımcıları üretim maliyeti ve malzemenin mekanik, fiziksel, kimyasal özellikleri arasında çok iyi denge sağlamaları gerekmektedir. Termoplastiğin sertliği ve mukavemeti zamana bağlı olarak yük taşımasına, sıcaklığa ve fabrikasyon metoduna bağlıdır. Malzemenin mukavemeti ve sertliği dolgu maddesi (Örneğin chalk, whiskes, cam, karbon, metal tel, vb. kullanmak suretiyle arttırabilmektedir. Takviye edilmiş plastiğin gösterdiği dayanıklılık, matris üzerine yapılan dış baskıların, takviye edici madde üzerine aktarılmasıyla gerçekleşmektedir. Çeşitli takviye edici maddelerle elde edilen dayanıklılık, takviye edici maddeye bağlı olarak değişmektedir [1]. Cam elyaf miktarı ve elyaf boyutunun, kalıplanan ürünün geometrisine bağlı olarak elyaf yönlenmesinin ve işlem şartlarının, kompozitin özelliklerini belirlemede önemli etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kompozit özellikleri

2 A.KÜLLÜ,E.ÖZDEMİR,H.DEMİR (mukavemet ve sertlik kullanılan plastik, elyaf ve elyaf uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Takviyeli kompozite uygulanan yük elyaflar tarafından taşınmaktadır. Kompozitde plastiğin rolü; uygulanan yükü, kayma kuvvetleri vasıtasıyla daha sert yapıda olan elyafa transfer etmektir [2]. Genelde tüm termoplastikler cam elyafı ile kuvvetlendirilmeye uygun olmalarına rağmen, bu amaçla en çok naylon, polipropilen, polistiren, ABS ve SAN kullanılmaktadır. Cam elyafıyla kuvvetlendirme plastiğin mekanik özelliklerini iki veya üç kat arttırmaktadır. Elyafın matris tarafından iyi ıslanma kabiliyeti, matris ile elyafın temas yüzeyinde kimyasal reaksiyonun olmaması ve elyafın iyi yüzey karakteristiklerine sahip olması önemli bir özelliktir. Eğer elyaf matris tarafından iyi ıslatılmazsa, temas yüzeylerinde boşluklar oluşmaktadır. Bu da temas yüzeyindeki bağları zayıflatmaktadır. Islatma yeteneğini iyileştirmek için elyaflar uygun bir malzemeden yapılan ince bir film ile kaplanmaktadır. Kaplamaların kimyasal bakımdan kararlı olmaları ve matrisle reaksiyona girmemesi gerekmektedir [3]. Aynı yönde yönlendirilmiş kısa elyaflarla doldurulmuş kompozitin çekme kuvveti, uygulanan kuvvetle elyaf ekseni arasındaki açı arttıkça azalmaktadır. Küçük açılı kuvvet uygulandığında kompozitteki bozulma elyaf çekme kuvvetiyle kontrol edilmektedir. Uygulanan kuvvetle elyaf arasındaki açı arttırıldığında; elyaf ve matris yüzeyinin her ikisinde de kesme kuvvetleri ve gerilmeler artmaktadır. Elyaf uzunluğu yük taşıma kapasitesinde kritik faktördür. Maksimum yük taşıma kapasitesini sağlamak için yük transfer uzunluğu olarak bilinen en azından kritik bir minimum uzunluk gerekmektedir [4]. Çekme kuvveti elyafların uç noktalarından merkeze doğru artmakta ve merkezde maksimum değere ulaşmaktadır. Kesme kuvveti elyaf ucunda maksimum değerde iken merkezde sıfır olmaktadır. Elyafların plastiğin akma şartlarından dolayı yönlenmesi kompozit özelliklerini etkiler. Buna rağmen enjeksiyon işlem parametreleri bu yönlenmeyi değiştirebilir. Yüzeysel akış, hemen hemen elyafları akış yönüne paralel yapmaktadır. Kompozitteki nem yumuşatıcı gibi hareket etmekte ve kompozitte nem, ufak çatlaklar, mikro çatlaklar ve şişme gerilmesi elyafın zayıflamasına sebep olmaktadır [5]. Polyolefinler yarı kristal ve mükemmel derecede darbeye dayanıklılık karakterine sahip malzemelerdir. Polyolefinlerin mekanik özelliklerini elyaf takviyesiyle yükseltmek mümkündür ve çok iyi elyaf-plastik uyumu sağlayan malzemelerdir. Polyamidler ise; çok kompleks mühendislik plastikleri olup yüksek kristal yapılı, mukavemetli ve yüksek ısıl direnç özelliği gösterirler. Yüksek nem absorplaması ise mukavemet açısından dezavantajdır. Elyaf matris kontağı elyafa veya matrise ya da her ikisine birden yapılan çeşitli işlemlerle artırılabilir. Elyafın matrise iyi yapışmasını sağlayan bağlayıcı katkı maddesi (coupling ajanı kullanılabilir. Bu özellik, kompozitlerde mekanik performanslarla ayrılmaktadır [6]. Elyafın kompozit içinde etkili olabilmesi için, minimum bir kritik uzunluğa sahip olması gerekmektedir. Eğer elyaf uzunluğu bu değerden az olursa çekme esnasında elyaf yerinden çıkar ve etkili olamaz. Kritik uzunlukta ve daha uzun elyaf ihtiva eden kompozitte, çekme esnasında elyaf kompozitle beraber kopmaktadır. Bu elyafın kompozitte pozitif etkisinden dolayıdır ki çekme kuvvetini artırmaktadır. Genel olarak elyaf çapı 10µm civarındadır. Çapı daha fazla küçültmek yüksek maliyetten ve çok ince elyaf kullanımının zor olmasından dolayı ticari olarak hiç tercih edilmezler. Bu yüzden dolayı araştırmalar, baskıdan çıkan kompozit içindeki elyaf uzunluğunu artırmaya ve elyaf-matris yapışmasını kuvvetlendirme yönünde yoğunlaşmıştır [7] 2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 2. DENEYSEL ÇALIŞMA ve İŞLEM ŞARTLARI İki çeşit plastik cam elyafla kuvvetlendirilmiştir. Bunlar Nylon 6 (PA6 ve Polipropilen (PP dir. Nylon 6 (PA6 Akromid B 33 ticari adıyla Ticona firmasından, Polipropilen Petoplan MH-48 ticari adıyla PETKİM firmasından temin edilmiştir. 13 µm çapında ve 6 mm boyundaki cam elyaflar ( E cam Cam Elyaf Sanayii firmasından temin edilmiştir Kompound Tekniği (Kompozitlerin hazırlanması Ağırlıkça %15 ve % 30 Elyaf PP ve PA6 ile karıştırılmış ve elyaflar PP ve PA6 içerisine ağırlıkça %15 ve % 30 oranında ilave edilmiştir. % 15 takviyeli 5 kg kompozit malzeme için, 0,75 kg Cam elyaf ile 4.25 kg plastik karıştırılmıştır. Yine 5 kg %30 takviyeli kompozit malzeme için 1.5 kg cam elyaf ile 3.5 kg plastik karıştırılmıştır. Brabender marka çift vidalı ekstrüzyon makinesi kompound yapmak için kullanılmıştır. Yüksek ocak sıcaklığında çalışılıp, özellikle beslemeye yakın arka bölge sıcaklığı yüksek tutulmuştur. Ayrıca akma 12

3 Eneksiyon Parametrelerin Polipropilen Tabanlı Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi yönünde zorlanmayı (kayma-kesme gerilmeleri minimuma indirmek için büyük ekstrüzyon başlığı kullanılmıştır. Standard makine ayarları Tablo 1 de verilmiştir. Vida Hızı : 2 dev/dak, Basınç : 7,5-8 N/mm 2 PP için ocak sıcaklık ayarları Başlık ölçüleri: 5 mm çap 16 mm uzunluktadır. Naylon 6 için ocak sıcaklık ayarları 1V Bölge III Bölge II Bölge I Bölge 1V Bölge III Bölge II Bölge I Bölge 260 C 250 C 240 C 230 C 270 C 260 C 250 C 240 C Tablo 1. Standard makine ayarları Elyaf kırılmasını azaltmak için; arka bölge sıcaklığı yüksek N/mm 2 değere ayarlamasına rağmen ocaktaki gerçek sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaşamamıştır. Bunun sebebi ocak ve soğuk plastik granülleri arasındaki devamlı ısı alışverişi ve ocağın ekstrüzyon bağlantı yerinde ki ısı kaybıdır. Düşük vida hızı ve büyük ekstrüzyon başlığı, elyaf kırılmasını azaltmak için kullanılmıştır. Ekstrüderde Naylon 6 ve PP kompozitleri peletler (iri taneli granül haline getirilmiştir. Granül halindeki Naylon 6 kompozitleri enjeksiyonla kalıplanmadan önce kurutma fırınında 80 C de 6 saat bekletilerek kurutulmuştur Enjeksiyonda Kullanılan İşlem Parametreleri ve Numunelerin Hazırlanması Her deneyde, bir parametre değiştirilip diğerleri sabit tutulmuştur. Test numuneleri Plaset A.Ş de Ningbo Haitian marka HT F80W3 model enjeksiyon makinasında basılmıştır. Makinadaki bilgisayar sistemi ile bütün işlem parametreleri üzerinde otomatik kontrol sağlanmıştır. İşlem parametreleri Tablo 2 de verilmektedir. PP için Ningbo Haitian marka Enjeksiyon makinasında Nylon 6 için Ningbo Haition Enjeksiyon makinasında III Bölge 280 C, II Bölge 260 C, I Bölge 240 C III Bölge 270 C, II Bölge 250 C, I Bölge 220 C Enjeksiyon hızı %30 Enjeksiyon hızı %30 Enjeksiyon basıncı 5 N/mm 2 Enjeksiyon basıncı 7 N/mm 2 Ütüleme basıncı 3 N/mm 2 Ütüleme basıncı 5 N/mm 2 Vida hızı 100 dev/dak. (%50 Vida hızı 100 dev /dak. (%50 Kalıp sıcaklığı 60 C Kalıp sıcaklığı 60 C 2.3. Mekanik Testler ve Ölçümler Tablo 2. İşlem parametreleri ve ocak sıcaklık ayarları Çekme deneyleri (Şekil 1 Zwick Z 010 marka çekme cihazında (Takviyesiz plastikler 5 mm/dak Hız B,Takviyeli Kompozitler 0,5 mm/dak- Hız A yapılmıştır. Darbe testi Zwick marka darbe test cihazı ile standart izod çentikli darbe deney numuneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir test 23 C de ve % 50 nem şartlarında yapılmıştır. Numuneler laboratuar ortamında kondüsyonlanmıştır. Her bir işlem parametresi için en az beş numune kullanılmış olup sonuçlar aritmetik ortalamaları alınmıştır [8-11]. 4 (Kalınlık 60±0,5 (işaret çizgisi 50±0,5 (işaret çizgisi 10±0,5 (genişlik 20±0, Şekil 1. Çekme deneyi numunesi [8] 13

4 A.KÜLLÜ,E.ÖZDEMİR,H.DEMİR 3. BULGULAR VE YORUMLAR 3.1. Kompozit Malzemelerde Elyaf Oranının Etkisi Kompozit malzemelerde elyaf oranları, kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini önemli miktarda değiştirmektedir (Tablo 3. İzod Darbe Çekme Dayanımı Dayanımı (kj/m 2 (N/mm 2 Naylo 6 Virgin 10,98 0,42 64,70 3,29 51,53 Nylon 6 % 15 CT 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 Nylon 6 % 30 CT 11,98 0,23 136,61 3,06 8,18 PP Virgin 11,24 0,15 26,26 0,27 (700 PP % 15 CT 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 Kopmadaki Şekil Değiştirme (% PP % 30 CT 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 = Standard Sapma CT = Cam Takviyeli Tablo 3. Kompozitlerin elyaf oranları ve mukavemet değerleri Ağırlık olarak % 15 elyaf katkılı PA6 kompozitin çekme mukavemeti %73,69 ve % 30 elyaf katkılı PA 6 kompozitin çekme mukavemeti % 111,14 oranında artmıştır. PP ne katılan sırasıyla % 15 ve % 30 elyaf takviyesinde çekme mukavemeti % 128,63 ile % 199,35 oranında artırmıştır. Her iki kompozittede darbe dayanımı %15 takviye ilavesi ile azalmış, %30 takviye ilavesi ile artmıştır. Buna benzer davranışlar Tjong ve arkadaşlarının çalışmalarında da görülmüştür [12] Vida hızının Kompozit Özelliklerine Etkisi Vida hızının değişmesi ile kompozit içerisindeki takviye fazını oluşturan cam elyafların basıncın etkisiyle veya kalıp içerisine ulaşıncaya kadar çarpmalardan kaynaklanan kırılmaların olacağı bilinmektedir. Bu nedenle numuneler içerisindeki cam elyaf boylarının ve dağılımlarının belirlenmesi önemlidir. Kompozitde elyafların uzunluklarına göre dağılımını belirlemek için hareketli mikroskop kullanılıp, optik mikroskopla fotoğraf alınarak büyük oranda boyut dağılımı ölçülmüştür. Elyafların boylarının tespit edilmesi için kül testi yapılmalıdır. Bu işlem, kompozitteki matrisi yakarak elyafları ayırmaktır. Bunun için ilk olarak kompozit malzeme 800 C deki fırında 20 dakika bekletilmiştir. Matris yanmış fakat elyaflar yanmamış erimişlerdir. İkinci bir deneme yapılarak aynı işlemler tekrarlanmıştır. Yalnızca fırın sıcaklığı 600 C ye ayarlandığında, elyaflar gözle görülebilmiştir. Farklı oranlarda elyaf ihtiva eden PP ve Naylon 6 numunelerdeki elyaf uzunluklarını belirlemek için fotoğraflar alınmıştır. Hareketli mikroskop ile elyaf uzunlukları ölçülüp ortalama elyaf uzunluğu hesaplanmıştır (Şekil 2. Elyaf miktarını ve vida hızını arttırmak elyaf uzunluğunu azaltmıştır. Ayrıca aynı miktarda cam elyafı ihtiva eden PP ve Naylon 6 karşılaştırıldıklarında farklılıklar tespit edilmiştir. PP deki ortalama elyaf uzunluğu Naylon daki ortalama elyaf uzunluğundan fazla olduğu görülmüştür. Elyaf uzunluğundaki azalmadan dolayı çekme mukavemetindeki azalma normal görülmektedir. Çünkü kompozit malzeme üretmek için uygulanan kompound tekniği, başlangıçta 6 mm uzunlukta olan elyaf uzunluklarını mm nin altıda bir ölçüye küçültmektedir. Elyafın matris ile kompoundu; yüksek sıcaklıkta ve özellikle yüksek arka bölge sıcaklığında çift vidalı ekstrüderle yapılmıştır. Bu kompound yapma işlemi sonucu kompozitteki bazı elyafların boyları yine de oldukça uzundur (Yaklaşık 5-6 mm. Elyaf kırılmasının ana kaynağı çift vidalı ekstrüderdir. Ayrıca malzeme tipi ve sınıfları da elyaf kırılmasını azaltan bir faktör olarak bilinmektedir. 14

5 Eneksiyon Parametrelerin Polipropilen Tabanlı Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi Cam elyaf sayısı Elyaf Uzunluğu Dağılımı %15 Naylon 6, x=2,51 mm %15 PP, x=3,09 mm %30 Naylon 6, x=2,27 mm %30PP, x=2,45 mm Cam elyaf boyu (mm Şekil 2. Kompozitlerdeki elyaf uzunluğu dağılımı Elyafla Takviye edilmiş Naylon 6 (% 15 ve PP de vida hızı 100 dev/dak dan 150 dev/dak ya çıkarıldığında çekme mukavemetlerinde; Naylon 6 %4,2 ve PP de %7,9 azalma gözlenmiştir. Aynı etki ağırlık olarak % 30 elyaf ihtiva eden Naylon 6 ve PP de gözlenmiştir. % 30 Cam Elyaflı Naylonda %5,4 çekme mukavemeti azalması olmuştur. % 30 Cam Elyaf katkılı PP de ise çekme mukavemeti %10,3 azalmıştır (Tablo 4. Elyaf miktarı arttığında elyaf kırılmasının da arttığı gözlenmiştir. Elyaf konsantrasyonu arttığında da elyaf uzunluklarında azalma miktarı artmıştır. Çünkü elyaflar plastik içinde iyi dağılmamıştır. Düşük oranda elyaf içeren plastiklerde, elyaflar birbirinden iyice ayrılmış ve plastik içine iyi dağılmış olduklarından yüksek vida hızında kırılma oranı azalmıştır. %15 Elyaf Takviyeli İzod Darbe Dayanımı (kj/m 2 Çekme Dayanımı (N/mm 2 Kopmadaki Şekil Değiştirme (% Naylon dev/dak 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 Naylon dev/dak 10,65 0,52 107,65 1,26 8,50 PP 100 dev/dak 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 PP 150 dev/dak 11,1 0,28 52,28 0,42 8,39 %30 Elyaf Takviyeli Nylon dev/dak 11,98 0,23 136,61 3,06 8,18 Nylon dev/dak 13,1 0,32 129,26 3,04 9,01 PP 100 dev/dak 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 PP 150 dev/dak 14,7 0,42 70,50 0,86 11,20 Tablo 4. Vida hızının kompozit özelliklerine etkisi (%15 Elyaf takviyeliler, % 30 Elyaf takviyeliler Burada elyaf kırılmasının kaynağını belirlemek önemlidir. Elyaf kırılması vidanın dönme hızıyla çok yakından ilgilidir. Örneğin vida tarafından elyafların sürtünmesi şüphesiz kırılmalarına sebep olmaktadır. Vida hızının artmasıyla plastiğin erimeye başladığı bölge vida önüne hareket etmektedir. Bu bölge kesme oranının yani sürtünmenin yüksek olduğu bir bölgedir. Bu da diğer çalışmalarla benzerlik arz etmektedir [2,13] Enjeksiyon Hızının Kompozit Özelliklerine Etkisi Enjeksiyon hızı; vidanın kalıbı doldurmak için ileriye doğru hareketinden kaynaklanan hız olarak ifade edilmektedir. İnce kesitli parçaların imalatında kalıba plastiği katılaşmadan doldurmak için yüksek enjeksiyon hızı gerekmektedir. 15

6 A.KÜLLÜ,E.ÖZDEMİR,H.DEMİR Kalın parçaların imalatında ise, yavaş enjeksiyon hızı ile daha iyi yüzey elde edilmektedir. Enjeksiyon hızının kompozit malzemelerin özelliklerine etkisi Tablo 5 de verilmektedir. İDD (kj/m 2 ÇD (N/mm 2 EH: % 30, Naylon 6 ( % 15 CT 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 EH: % 70 Naylon 6 ( % 15 CT 11,45 0,62 109,59 4,96 7,48 EH: % 30, Naylon 6 ( % 30 CT 11,98 0,23 136,61 3,04 8,18 EH: % 70, Naylon 6 ( % 30 CT 13,05 0,72 132,09 1,07 8,84 EH: % 30, PP ( % 15 CT 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 EH: % 70, PP ( % 15 CT 10,58 0,22 59,09 0,33 8,50 EH: % 30, PP ( % 30 CT 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 EH: % 70, PP ( % 30 CT 13,58 0,44 77,31 3,80 11,55 EH:Enjeksiyon Hızı, İDD: İzod Darbe Dayanımı, ÇD: Çekme Dayanımı, KŞD: Kopmadaki Şekil Değiştirme Tablo 5. Enjeksiyon hızının kompozit (Naylon 6, PP özelliklerine etkisi Enjeksiyon hızını arttırmak, kompozitin çekme mukavemetini her iki plastikte de azaltmasına (%2-3 rağmen darbe mukavemetleri artmıştır. Çekme mukavemetindeki farklılık, hızlı ve yavaş enjeksiyonda oluşan kompozit yapısından kaynaklanmaktadır. Hızlı enjeksiyonda baskının ortasındaki elyaflar plastik akış yönüne dik olarak yönlenmiştir. Bu alanın, alt ve üst bölgelerde elyaf oryantasyonu akış yönünü belirlemektedir. Ölçümler dambıl şeklindeki numunelerde yapılmıştır. Enjeksiyon hızının artışı elyaf kırılmasını arttırmıştır. Bu da çekme mukavemetini, yüksek enjeksiyon hızının arttırdığından daha fazla azaltmaktadır. Bundan dolayı; Tablo 5 de görüldüğü gibi enjeksiyon hızını değiştirerek çekme mukavemetinde büyük artış sağlanamamaktadır Besleme Bölgesi Sıcaklığının Kompozit Özelliklerine Etkisi İDD ÇD KŞD (kj/m 2 (N/mm 2 (% Naylon 6 (%15 CT, Normal Sıcakılk 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 Naylon 6 (%15 CT, YAKBS 8,23 0,32 119,51 3,84 6,90 Naylon 6 (%30 CT, Normal Sıcaklık 11,98 0,23 136,61 3,04 8,18 Naylon 6 (%30 CT, YAKBS 11,1 0,44 140,81 3,46 8,47 PP (%15 CT, Normal Sıcaklık 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 PP (%15 CT, YAKBS 10,55 0,26 62,01 0,78 10,98 PP (%30 CT, Normal Sıcaklık 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 PP (%30 CT, YAKBS 12,58 0,46 80,52 1,61 11,42 YAKS: Yüksek Arka Bölge Sıcaklığı, İDD: İzod Darbe Dayanımı, ÇD: Çekme Dayanımı, KŞD: Kopmadaki Şekil Değiştirme Tablo 6. Arka bölge sıcaklığının kompozit özelliklerine etkisi Besleme bölgesi (I. Bölge sıcaklığı termoplastiğin normal sıcaklığının 40 C fazlasına ayarlanmıştır. Fakat gerçek sıcaklık istenilen değerlere ulaşmamıştır. Bunun sebebi, soğuk plastik granülleriyle sıcak ocak arasındaki devamlı ısı alışverişi ve ocak ile enjeksiyon makine bağlantısında ki ısı kaybıdır. Besleme bölgesi sıcaklığını arttırmak tatminkar olmamıştır. Bu nedenle, II. Bölge sıcaklığı, III. Bölgeye yakın hatta eşit değerlere ayarlanmıştır. Bu işlem elyafların uzun kalmasına yardımcı olmuştur. Çekme mukavemetinde az miktarda artma ve çarpma mukavemetinde hafif bir azalma gözlenmiştir. Enjeksiyon ve ekstrüzyon makinasında besleme bölgesindeki sıcaklığın elyaf uzunluğuna büyük etkisi olduğu görülmüştür. Bu bölgenin sıcaklığı plastiğin erime sıcaklığına ayarlandığında elyaf uzunluğunda büyük artış olmaktadır (Tablo 6. KŞD (% 16

7 Eneksiyon Parametrelerin Polipropilen Tabanlı Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi 3.5. Arka Basıncın (Geri Basınç Kompozit Özelliklerine Etkisi Arka basıncı kullanmak plastiğin iyi erimesine yardımcı olmaktadır. Bu işlemle vida dönme süresi uzatıldığından takviyeli malzemelerde elyaf uzunluğu azalmakta ve makinaya şok gerilim verilmektedir. Mümkün olduğunca geri basıncı düşük tutmak gerekmektedir. Geri basınç makinanın maksimum enjeksiyon basıncının % 20 sinin üzerine çıkarılmamalıdır. Arka basıncın mukavemete etkisi Tablo 7 de gösterilmiştir. Arka basınç 1 N/mm 2 1,5 N/mm 2 uygulanmıştır. Naylon ve PP nin çekme mukavemetinde ve kopma uzamasında dikkate değer bir etki oluşmamıştır. Naylon 6 Izod Darbe Dayanımı (kj/m 2 Çekme Dayanımı (N/mm 2 Kopmadaki Şekil Değiştirme (% %15 CT 1 N/mm 2 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 %15 CT 1,5 N/mm 2 9,83 0,22 114,95 2,37 9,15 %30 CT 1 N/mm 2 11,98 0,23 136,61 3,04 8,18 %30 CT 1,5 N/mm 2 11,44 0,32 140,02 3,53 8,59 PP %15 CT 1 N/mm 2 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 %15 CT 1,5 N/mm 2 9,88 0,33 61,75 0,46 8,37 %30 CT 1 N/mm 2 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 %30 CT 1,5 N/mm 2 12,63,37 79,75 0,67 11,07 Tablo 7. Arka basıncın kompozit özelliklerine etkisi (Naylon6, PP Yüksek arka basınç erimiş plastiğin homojenitesini arttırır. Arka basınç normal olarak vidanın geri dönüş süresini uzatmakta ve böylece baskı süresi de artmış olmaktadır. Bundan dolayı arka basıncı kullanmak gerekmemektedir. Çünkü plastiğin viskozitesi düşük olduğundan, yüksek arka basınç erimiş plastiğe çok az yüzeysel gerilim etkisi vermektedir. Baskı süresi uzun süreli vida dönüşüyle arttırabilir [13] Yolluk Geçitlerinin Kompozit Özelliklerine Etkisi Deneylerde kapı ölçüsü 2x1 ve 4x2 ebatına çıkarılmıştır. Küçük kapı, büyük kapıdan daha fazla sürtünme oluşmasına sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca küçük kapı plastiğin fışkırarak baskıyı doldurmasına sebep olur ki (jet flow bu da istenmeyen durumlar doğurmaktadır. Bunlar; plastiğin uç ölü noktalara ulaşamaması, kaynak izi, ve hava boşluğudur. Ama aynı zamanda baskının homojenliğini iyileştirmektedir [14]. Elyaf katkılı plastik, kalıbın dişi kısmına küçük bir kapıdan girdiğinde plastiğin kalıp boşluğunda yanlamasına genişlemesi sonucu, elyaflar plastik akış yönüne dik olarak aniden yönlenir. Buna rağmen erimiş plastik kalıp boşluğunda ilerlerken tabakalar halinde akması sonucu elyafları tekrar eski haline getirme eğilimindedir. Büyük kapının sürtünmeyi azaltmasıyla, plastik, kapıdan çıktıktan sonra daha az genişler. Bu yüzden elyaf oryantasyonu plastiğin akış yönüne doğru eğilimlidir. Ayrıca düşük sürtünme elyaf kırılmasını azaltarak çekme mukavemetini arttırır. Darbe mukavemetini ve % uzama oranını azaltır. Yine kapı bölgesindeki elyaf kırılması eriyik plastiğin dar bölgeden geniş bir bölgeye geçişi ile ilgilidir (convergence. Dar bölgeden geniş bir bölgeye plastik geçtiğinde genişleme yapar. Bu da elyafları akış yönüne dik yönde yönlendirmektedir [15]. Yolluk geçitlerinin kompozit ( Naylon 6 ve PP özelliklerine etkisi Tablo 8 de görülmektedir. 17

8 A.KÜLLÜ,E.ÖZDEMİR,H.DEMİR İDD ÇD KŞD (kj/m 2 (N/mm 2 (% Naylon 6 ( %15 CT Küçük Kapı 8,575 0,36 112,38 1,53 8,83 Naylon 6 ( %15 CT Büyük Kapı 8,06 0,26 116,95 3,12 9,15 Naylon 6 ( %30 CT Küçük Kapı 11,98 0,23 136,61 3,04 8,18 Naylon 6 ( %30 CT Büyük Kapı 11,62 0,30 148,47 4,02 8,63 PP ( %15 CT Küçük Kapı 10,7 0,20 60,04 0,82 8,15 PP ( %15 CT Büyük Kapı 10,28 0,26 66,58 1,01 8,84 PP ( %30 CT Küçük Kapı 12,82 0,28 78,61 0,82 11,05 PP ( %30 CT Büyük Kapı 12,40 0,43 85,05 1,6 11,67 İDD: İzod Darbe Dayanımı, ÇD: Çekme Dayanımı, KŞD: Kopmadaki Şekil Değiştirme Tablo 8. Yolluk geçitlerinin kompozit ( Naylon 6 ve PP özelliklerine etkisi. Deneylerde yolluk girişinin artmasıyla ; PA6 malzemesinin elyaf oranlarına %4 ile %8,7 artış, darbe deneyinde ise %6 ile %3 azalma olmuştur. PP malzemesinin elyaf oranlarına göre çekme mukavemetinde % 10,9 ile %8,2 artış, darbe deneyinde ise %3,9 ile %3,3 azalma olmuştur (Tablo 8 [16]. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Plastik işleme esnasında elyaf uzunluğunun azalmasının ana nedeni elyafların sürtünmeden oluşan kesme (kayma kuvvetlerine-gerilmelere, eğilmeye ve çekmeye maruz kalmasıdır. Bu çalışmada söz konusu kuvvet ve gerilmeleri nerede bulunduğu ve bunların üstesinden nasıl gelineceği belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı plastiklerin belirlenen test şartlarında çeşitli kuvvet değerleri elde edilir. Kırılma karakteri darbe deneyinde tok veya gevrek yapı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Burada istenen, parçanın tok veya gevrek kırılıp kırılmadığının görülmesidir. Amaçlanan kırılma ise tok kırılmadır. Malzemenin gevrek yapılı olması istenmeyen bir özelliktir. Darbe deneyindeki amaç herhangi bir malzemenin ufalanarak parçalandığı yani gevrek olduğu şartları belirlemektir. Buna rağmen darbe deneyleri aşırı büyük yüklerle yapılırsa malzeme gerçekçi olmayan gevrek yapı göstermektedir. Aranan kırılma özelliği ise, kırılma başlamadan önce malzemede esneme olmalıdır. Vida ve enjeksiyon hızının artması elyaf kırılmasını da arttırdığından çekme mukavemetini azaltmıştır. Küçük kapı veya yolluk girişi kompozitin homojenliğini arttırmıştır. Büyük kapıda elyaf kırılması az olmuştur fakat özellikle yüksek elyaf katkılı kompozitte homojenlik bozulmuştur. Bütün çekme testi deneyleri standart dambıl şeklindeki numunelerle yapılmıştır. Bunlardaki elyaf yönlenmesi numune boyu doğrultusundadır. Bu değerler karşılaştırma için faydalı değildir. Dizayn için uzunlamasına ve enlemesine çekme mukavemeti değerlerinin hesaba katılması gerektiği unutulmamalıdır. Deneylerde yolluk girişinin artmasıyla ; PA6 malzemesinin elyaf oranlarına %4 ile %8,7 artış, darbe deneyinde ise %6 ile %3 azalma olmuştur. PP malzemesinin elyaf oranlarına göre çekme mukavemetinde % 10,9 ile %8,2 artış, darbe deneyinde ise %3,9 ile %3,3 azalma olmuştur. Ağırlık olarak % 15 elyaf katkılı PA6 kompozitin çekme mukavemeti %73,69 ve % 30 elyaf katkılı PA 6 kompozitin çekme mukavemeti % 111,14 oranında artmıştır. PP ne katılan sırasıyla % 15 ve % 30 elyaf takviyeside çekme mukavemeti % 128,63 ile % 199,35 oranında artırmıştır. Genel olarak ejneksiyon parametrelerini değiştirmek elyafların uzun kalmasına dikkate değer şekilde yardımcı olmamıştır. Bunun yanında elyaf matris bağlantısını arttırmak için silan kaplı elyaflar kullanılmıştır. Bu da kompozit malzemenin mukavemetinin artmasını önemli ölçüde etkilemiştir. Çekme ve darbe testinden elde edilen sonuçlar farklı olmuştur. Bunun sebebi elyaf uzunluğundaki farklılıklar, bunların kompozit içerisindeki dağılımı ve kompozit içersinde yönlenmeleridir. Elde edilen değerler baz alınıp bir tasarım yapıldığında aynı sonuçlar alınmayabilir. Çünkü plastiğin özelliklerini birçok faktör (sıcaklık ve uygulanan kuvvetin süresi gibi etkilemektedir. Bu sonuçlar; diğer çalışmalarda da belirtildiği gibi yalnızca belirlenmiş test şartlarında geçerlidir. Karşılaştırma yapmak için faydalıdır. 18

9 Eneksiyon Parametrelerin Polipropilen Tabanlı Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi 5. KAYNAKLAR 1. KAYA, F., Plastikler: Katkı Maddeleri ve İşleme Metodları, s , Kipaş Yayınları, İstanbul FOKES, M.J., Short Fibre Reinforced Thermoplastic, John Wiley & Sons Inc., New York. p , AKKURT, S., Plastik Malzeme Bilgisi, Birsen Yayınevi, İstanbu, s 55-61, GREENE, J.P., WILKES, J.O., Numerical Analysis of Injection Molding of Glass Fiber reinforced thermoplastics part 2 Fiber orientation, Polymer Engineering and Science,. v 37, n 6, p , New York BRLY, A.W., Heath R.J., Scott, M.J., Plastic Materials Properties and Aplication 1nd. Edition, John Wiley, New York, SAVAŞÇI, Ö.T., Uyanık, N., Akovalı, G., Ana Hatları ile Plastikler ve Plastik Teknolojisi, Çantay Kitabevi, İstanbul, Morton-Jones, D.H., Poymer Processing, Chapman and Hall, p , London PARRATT N.J., Fibre Reinforced Materials Technology,, John Wiley, p , New York ISO 527 (TS 1396, Plastic Determination of Tensile Properties, ISO, Switzerland, ISO 180 (TS 1005, Plastic Determination of Izod IN/mmct Strength of Rigid Materials, ISO, Switzerland, TS 720, Plastik deney örneklerinin koşullandırılması, TSE, Ankara, Tjong, S. C., Xu, S., Li., R. K. Y., Mai, Y. W., Mechanical behavior and fracture tougness evaluation of maleic anhydride compatibilized short glass fiber/sebs/polypropylene hybrid composites, Composites Science and Technology, v 62, p , WHELAN, T., Goff, J., Injektion Molding of Engineering Thermoplastics, p , AMI House, New York, Internatinonal Conference, Reinforced injection processing, Plastic and Rubber Instute (PRI, p 4/1-7/3, 1987, Londra 15. Ghosh, T., Grmela, M., Carreau, P.J., Rhelogy of Fiber Filled Thermoplastics, Polymer Composites, v 16, n 2, p , New York, ÖZDEMİR, E., Polipropilen (PP ve Naylon 6 (PA6 Plastiklerine Katılan Cam Elyafın Mekanik Özelliklere Etkisinin Deneysel İncelenmesi Gazi Üniverstesi Fen Bilimleri Enstitüsi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti açısından Enjekiyon Parametrelerinin Etkisi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GİRİŞ Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım

Detaylı

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ

YAY TAKVİYELİ PLASTİK DİŞLİLERİN YORULMA ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 437-441

Detaylı

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ

TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ Ümit HÜNER, Dr.E. Selçuk ERDOĞAN Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/EDİRNE umithuner@trakya.edu.tr,eselcuk@trakya.edu.tr

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ

YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 401-405 TEKNOLOJİ YAY TAKVİYESİNİN PLASTİK DİŞLİLERİN STATİK KOPMA DAYANIMLARINA ETKİSİ Hilal CAN* Faruk MENDİ** Mustafa BOZDEMİR* * Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Farklı üretim yöntemleriyle üretilen ürünler uygulama koşullarında üzerlerine uygulanan kuvvetlere farklı yanıt verirler ve uygulanan yükün büyüklüğüne bağlı olarak koparlar,

Detaylı

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği

Şekil 1. Sarkaçlı darbe deney düzeneği DARBE DENEYİ Giriş Ani darbelere karşı dayanımı yüksek olan malzeme seçimi için, malzemenin kopmaya karşı olan direnci darbe testi ile ölçülmelidir. Malzemenin ani darbelere karşı dayanımı tokluğu ile

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment 1 Libaid T 2 mükemmel bir süreç yardımcısıdır. Dolgulu pigmentlerde kullanıldığı zaman polimer matriksi içinde ihtiyaç duyulan dağılımı üniform bir şekilde yapar. Libaid T 2 çok iyi bir bağlayıcıdır. Bu

Detaylı

MEKANİK TEST LABORATUVARI

MEKANİK TEST LABORATUVARI MEKANİK TEST LABORATUVARI Darbe Mukavemeti Cihazı (Impact Resistency) Termoplastik malzemelerin darbeye karşı olan rezilyans değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Testler; 0.5-50J aralığında değişim

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş FRACTURE ÜZERİNE 1. Giriş Kırılma çatlak ilerlemesi nedeniyle oluşan malzeme hasarıdır. Sünek davranışın tartışmasında, bahsedilmişti ki çekmede nihai kırılma boyun oluşumundan sonra oluşan kırılma nedeniyledir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bir tasarım yaparken öncelikle uygun bir malzemenin seçilmesi ve bu malzemenin tasarım yüklerini karşılayacak sağlamlıkta

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır.

PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Plastik Şekil Vermenin Temelleri: Başlangıç iş parçasının şekline bağlı olarak PŞV iki gruba ayrılır. PLASTİK ŞEKİL VERME (PŞV) Metallerin katı halde kalıp olarak adlandırılan takımlar yardımıyla akma dayanımlarını aşan gerilmelere maruz bırakılarak plastik deformasyonla şeklinin kalıcı olarak değiştirilmesidir

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ

PETİLEN YY F00556 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN YY ŞİŞİRME İLE FİLM EKSTRUZYONU PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN FABRİKASI PETİLEN YY F6 FİLM İŞLEME ŞARTLARI VE FİLM ÖZELLİKLERİ.. PETİLENYY ŞİŞİRME FİLM ÖZELLİKLERİ PETİLEN

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ Arş. Gör. Emre ALP 1.Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KOMPOZİT DENEYLERİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; plastik matrisli e-camı takviyeli düzlemsel kompozit plakanın çekme dayancı, eğme dayancı ve darbe dayancının saptanması ve kırılma analizinden hareketle delaminasyon (tabaka

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ Herhangi bir yapının projelendirmesi ve inşaatı aşamasında amaç aşağıda belirtilen üç koşulu bir arada gerçekleştirmektir: a) Yapı istenilen işlevi yapabilmelidir,

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

İmalat Yöntemleri. Prof. Dr. Akgün ALSARAN İmalat Yöntemleri Prof. Dr. Akgün ALSARAN Sınıflandırma Kütlesel şekilverme 1. Dövme 2. Haddelme 3. Ekstrüzyon 4. Tel çekme Sac şekilverme 1. Eğme 2. Derin çekme 3. Germe 4. Kesme Dövme Dövme, darbe ve

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Laminanın Mikromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 3 Laminanın Mikromekanik

Detaylı

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ 1 MEKANİK ÖZELLİKLER Bu başlıkta limit değeri girilebilecek özellikler şunlardır: Young modülü (Young s modulus), Akma mukavemeti (Yield strength), Çekme mukavemeti (Tensile

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi

DARBE DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi 1. Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya neden olabilecek şartlar altında çalışan malzemelerin mekanik özelliklerinin saptanmasında kullanılır. Darbe deneyinin genel olarak amacı,

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

ASBESTSİZ CONTALAR TEMEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ASBESTSİZ CONTALAR TEMEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ASBESTSİZ CONTALAR TEMEL ÖZELLİKLER Asbestsiz contalar; NBR bağlayıcılı aramid, sentetik, mineral fiberden oluşmaktadır. Asbest kullanımının artık tamamen ortadan kalktığı bugünlerde,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fizik mühendisliği öğrencilerine,

Detaylı

Enjeksiyon Kalıplama Prosesi için Statik Mikserler

Enjeksiyon Kalıplama Prosesi için Statik Mikserler Enjeksiyon Kalıplama Prosesi için Statik Mikserler Karıştırıcılı enjeksiyon memeleri ve statik mikserler Prosesinizi geliştirin! Yaşadığınız sorunların birçoğunu, üretiminizi kesintiye uğratmadan, hızlı

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES

THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES THE EFFECT OF THE THERMOPLASTIC STARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) BASED POLYMER COMPOSITES İlkay ATAR ¹*, İbrahim Halil BAŞBOĞA¹, Kadir KARAKU޹, Fatih MENGELOĞLU¹,

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) İki Farklı Metodla Üretilen Çelik Boru Profillerin

Detaylı

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BARA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Günümüzde bara sistemlerinde iletken olarak iki metalden biri tercih edilmektedir. Bunlar bakır ya da alüminyumdur. Ağırlık haricindeki diğer tüm özellikler bakırın

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

ALÜMİNYUM TOZU KATKILI POLİPROPİLENİN REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ.

ALÜMİNYUM TOZU KATKILI POLİPROPİLENİN REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ. ALÜMİNYUM TOZU KATKILI POLİPROPİLENİN REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ Servet TEMEL GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 2014 ANKARA Servet TEMEL

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

SICAK YOLLUK SİSTEMİ

SICAK YOLLUK SİSTEMİ SICAK YOLLUK SİSTEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Sıcak Yolluk Sistemi (SYS) 2 Plastik enjeksiyon kalıplarında eriyik plastik malzemeyi sıcaklık ve basınç

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı