FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİT DÜZ DİŞLİLERDE ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR METODUYLA GERİLME ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİT DÜZ DİŞLİLERDE ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR METODUYLA GERİLME ANALİZİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAMUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 3 : 9 : : 3-36 FİBER AKVİYELİ KOMPOZİ DÜZ DİŞLİLERDE ÜÇ BOYULU SONLU ELEMANLAR MEODUYLA GERİLME ANALİZİ Gülabi DEMİRDAL, Durmuş ÜRKMEN Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 7-Çamlık/Denizli Geliş arihi : 6.. ÖZE Bu çalışmada; grafit-epoksi düz dişlilerde normal ve kayma gerilmeleri inelenmiştir. Gerilmeler, düz dişlinin dıştan içe doğru ayrılmış üç bölgesinde farklı takviye açılarında hesaplanmıştır. İnelemelerde üç boyutlu (3B) sonlu elemanlar metodu (SEM) kullanılmıştır. Sonlu eleman modeli olarak sekiz düğümlü izoparametrik kübik eleman seçilmiştir. Normal ve kayma gerilmeleri değişik fiber takviye açılarında hesaplanıp grafik olarak gösterilmiştir. Grafikler irdelenerek çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Düz dişli, Kompozit malzeme, 3B SEM ile gerilme analizi SRESS ANALYSIS OF REINFORCED COMPOSIE SPUR GEARS USING 3D-FINEE ELEMEN MEHOD ABSRAC In this paper; spur gears made from graphite epoxy normal and shear stresses are examined. he stresses of super gears are alulated from outer to interior defines in tree zones for different fibers reinforement angles. hree dimensionel finite element model (FEM) used in this study. Eight noded three dimensionel izoparemetri elements are hosen as finite element method. Normal and shear stresses are alulated in differrent fiber orientatıons and ploted in graphs. he results of plotted graphies are examinated. Key Words : Spur gear, Composite material, Stress analysis with 3D FEM. GİRİŞ Kompozit malzemelerin hafif olmasının yanında mukavemet özelliklerinin de çok yüksek olması, bu malzemelerin kullanım alanlarını gittikçe genişletmektedir. Kompozit malzemeler, hava ve uzay endüstrileri yanında kara ve deniz taşımaılığı, kimya sanayi (korozyona dayanıklı olduklarından) elektroteknik ve elektronik (yalıtkan olduklarından) endüstrisinde, robot yapımı (eylemsizlikleri az ve rijit olduklarından), tıp gereçleri, spor malzemeleri vb. gibi çok çeşitli sahalarda kullanılmaktadır. Bu çeşitliliğin kompozit malzemelerdeki malzeme oluşturma seçeneklerinin sınırsız olmasından dolayı daha da artaağı su götürmez bir gerçektir. Kompozit malzemelerin özellikleri güç iletim dişlilerinde de kendisini göstermiş ve başta karbon fiberli kompozit dişliler olmak üzere çok çeşitli takviye fiberleri kullanılarak ihtiyaa evap veren kompozit dişliler elde edilmiştir. Bu dişlilerin arzu edilen özelliklerinin çok iyi olmasına karşılık bu sahada yapılan bilimsel çalışmalar yeterli değildir. Literatürlerde izotropik dişliler için deneysel ve teorik çalışmalar çoktur. Buna karşılık kompozit dişliler için yapılan çalışmalar çok azdır. Suzuki (98) karbon fiberli kompozit düz dişliler 3

2 üzerine bir çalışma yapmıştır. Yine benzer bir çalışmada, Vijayarangan and Ganesan, (99) amepoksi, grafit-epoksi ve izotropik malzemeden yapılmış düz dişlilerin güç iletiminde kullanılmasını inelemişler ve grafit-epoksinin en iyi özelliklere sahip olduğu sonuuna ulaşmışlardır. Mohamed and Ganesan, (993) kompozit düz dişlileri gerilme analizini 3 boyutlu sonlu elemanlar metodu ile yapmışlardır. Weale et al., (998) omplex fiber tahviye açılarında polimer ompozit dişlilerde gerilme üzerinde durmuşlardır. Bu çalışmada; grafit fiberli kompozit düz dişlilerin dıştan içe doğru tanımlanmış üç bölgesinde çeşitli fiber takviye açılarında oluşan normal ve kayma gerilmeleri sonlu elemanlar metodu uygulanarak inelenmiştir.. SONLU ELEMANLAR MEODU Üç boyutlu inelemelerde; x, y ve z eksenleri sırasıyla dişlinin diş kalınlığı, diş yüksekliği ve diş genişliği boyuna yerleştirilmesiyle elde edilen geometri esas alınmıştır. Diş geometrisi eğrisel bir yapıya sahip olduğundan sekiz düğümlü izoparametrik kübik eleman kullanılmıştır Kardeştuner and Norrie, (987). Düz dişlinin tek bir dişi esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Bu tek dişin geometrisi sonlu elemanlara bölünürken hassas bölgeler daha küçük elemanlara ayrılarak hassasiyet yakalanmaya çalışılmıştır. x ve y eksenleri yerleştirilerek elde edilen iki boyutlu sonlu eleman ağına bu eksenlere dik z eksen takımı yerleştirilerek üç boyutlu sonlu eleman ağı elde edilmiştir. Analizde 56 eleman ve düğüm noktası kullanılmıştır. Global rijitlik matrisinin boyutları 36 x 36 olmuş ve buna bağlı olarak yarıband genişliği 4 olarak ortaya çıkmıştır... Eleman Rijitlik Matrisi ek bir elemandaki şekil değiştirme enerjisi, Burada; u, v ve w yer değiştirmeleri sırasıyla x, y ve z eksenleri boyuna oluşan yer değiştirmeleri ifade etmektedir. Ortotropik malzemeler için elastiklik matrisi [D] ise [ D] C C C3 = C C C3 C3 C3 C33 C44 C55 C66 şeklindedir. Burada, kullanılan terimler ise, C = E( 3 3 ) / DEL C = E( + 3 3) / DEL C3 = E( ) / DEL C = E ( 3 3) / DEL C3 = E ( / DEL C33 = E3( ) / DEL C 44 = G C 55 = G 3 C 66 = G 3 E ij i DEL = E ji j, i =,, 3 = 33 33) olarak verilmektedir (Reddy, 996). 3 3 (3) E, E, E 3 değerleri fiber doğrultusuna göre seçilen eksen takımında sırasıyla l, t, z yönlerindeki elastisite modülleridir. G, G 3, G 3 ve, 3, 3 değerleri ise lt, tz, lz düzlemlerindeki kayma modülleri ve poisson oranlarıdır (Şekil ). = = σ ε dv ε Dε dxdydz () z θ y t şeklindedir Chandrupatla and Belegundu, (99). Burada, {ε} şekil değiştirme vektörüdür. Şekil değiştirme vektörü, {} ε du dv dw du dv dv dw dw du =,,, +, +, + () dx dy dz dy dx dz dy dx dz x θ l Şekil. Bir tabakada normal (x, y, z) ve döndürülmüş (l, t, z) eksen takımları Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 9 () Journal of Engineering Sienes 3 9 () 3-36

3 Grafit-epoksinin malzeme özellikleri ablo de verilmektedir (Vijayarangan and Ganesan, 99). 4 8 ablo. Kullanılan Kompozit Malzemenin Özellikleri No Özellik Grafit-Epoksi. E,N/mm E,N/mm G,N/mm Fiber yönünde verilen bu değerler [] transformasyon matrisi kullanılarak x, y, z yönündeki değerlere ulaşılır. s s {} = (4) s s s s s s s [] matrisinde = osα ve s = sinα dır. [] transformasyon matrisi ve kompozit malzeme elastiklik matrisi ([D * ]) arasında, [ ] * [ ][ D][ ] D = (5) eşitliği yazılarak elde edilen matris kullanılarak dönüşüm sağlanmış olur Bragwan and Lawrene, (979). Eşitlik de verilen şekil değiştirme matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir (Huebner and hornton, 98). {} = [ B]{ U} ε (6) Burada [B] yer değiştirme-şekil değiştirme transformasyon matrisi ve {U} düğüm noktaları yer değiştirme vektörüdür. [B] yer değiştirme-şekil değiştirme transformasyon matrisi ise, [ ] [ J]{ ψ} B = (7) şeklindedir. Burada [J] Jaobian matrisi ve {Ψ}ise şekil fonksiyonları türev matrisidir. Dişli geometrisinin eğrisel bir yapıya sahip olmasından dolayı üç boyutlu, 8 düğümlü izoparametrik kübik eleman kullanılmıştır (Şekil ). Bu elemanın şekil fonksiyonları N i = ( ε)( m η)( m ξ) 8 m i =,,..., 8 (8) eşitliğinden elde edilir. Burada ε, η ve ξ eksenleri loal koordinatları, x, y ve z eksenleri ise global koordinatları ifade eder. Lokal koordinatlarda y 3 z x ξ Şekil. 8 düğümlü izoparametrik kübik eleman yazılan eşitlikler Jaobian matrisiyle ([J]) global koordinatlara dönüştürülür. Dolayısıyla aşağıdaki eşitliği yazabiliriz. * [ K ε D ε ] = dx dy dz τ η (9) * [] J dζ dη τ = B D B det d Her bir eleman için lokal koordinatlarda elde edilen rijitlik matrisleri birleştirilerek global rijitlik matrisi elde edilmiştir. Global rijitlik matrisi kullanılarak yer değiştirmeler [ K ]{ U} = { F} () denklemi kullanılarak hesaplanır (Bathe, 98). Burada, {U} sistem için yer değiştirme vektörü, {F} ise sisteme etkiyen kuvvet vektörüdür. Kuvvet vektörü üniform yükün düğümlere uygun bir şekilde dağıtılmasıyla elde edilmiştir. Yani yükler düğüm noktalarında toplanmıştır (Şekil 3.). F x / F y / F x F y F x / I. B II. B III. B 5 F y / Şekil 3. ek bir dişin sonlu elemanlara ayrılması ve kuvvet uygulaması Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 9 () Journal of Engineering Sienes 3 9 () 3-36

4 Diş genişliği W boyuna yük dağılımı F/W=5 N/mm dir. Yayılı yükün statik olduğu ve diş uuna etkidiği kabul edilmiştir. Kavrama doğrusu boyuna diş uuna etkiyen F yükü, kavrama açısı α ya bağlı olarak radyal ve teğetsel bileşenlerine ayrılmıştır. Yükün teğetsel bileşeni F x = F osα radyal bileşenleri ise F y = F sinα şeklindedir. Eşitlik dan bulunan yer değiştirme vektörleri ve eşitlik 6 göz önüne alınarak gerilme matrisi aşağıdaki gibi yazılabilir. {} σ = [ D][ B]{ U} () Gerilme matrisini açık olarak {} σ = { σ σ σ τ τ τ } xx yy zz xy yz xz şeklinde yazılabilir. Burada σ xx, σ yy, σ zz terimleri normal gerilmeleri τ xy, τ yz, τ xz terimleri ise kayma gerilmelerini gösterir... Dişli Parametreleri Grafit-epoksi düz dişliye ait dişli parametreleri ablo de verilmektedir (Akkurt, 98). ablo. Düz Dişli Parametreleri No Parametre Değer Basınç açısı Modul, mm.7 m 3 Diş başı yüksekliği m 4 Diş tabanı yüksekliği. m 5 Diş dibi eğriliği.35 m 6 Diş genişliği (W) 3 m 7 Diş sayısı Burada m modülü göstermekte ve bütün boyutlar mm insinden tanımlanmaktadır. 3. GERİLME ANALİZİ Grafit-epoksi den imal edilmiş düz dişlinin tek bir dişi üzerinde x, y, z yönünde normal gerilmeler ve xy, yz, xz düzlemlerinde ise kayma gerilmeleri bulunmuştur. Bu gerilmeler; dişin sağda ve solda olmak üzere ortadan ikişer ana bölgeye ayrılarak elde edilen her bölgesi için elde edilmiştir. Birini bölgenin ön tarafında aşağıdan yukarı doğru, 5, 9, 3, 7,, 5 nolu elemanlar arka tarafında ise yine aşağıdan yukarı doğru 9, 33, 37, 4, 45, 49, 53 nolu elemanlar sıralanmıştır. İkini bölgenin elemanları birini bölgenin eleman numaralarına ekleyerek, üçünü bölgenin elemanları ise ekleyerek elde edilen sıralamaya göre numaralandırılmışlardır. Bölgelerin ön ve arka taraftaki elemanları üzerindeki gerilmeler aynı olduğundan sadee ön taraftaki elemanlar esas alınarak I., II., ve III. bölge ile ilgili grafikler çizilmiştir. Gerilmeler aynı yükleme durumunda ve değişik fiber takviye açılarında (, 5, 3,... 9 ) hesaplanmıştır. Daha sonra ise fiber takviye yönü ( yönü) ve bu doğrultuya dik diğer iki doğrultudaki (t ve z) normal gerilmeler ve lt, tz, lz düzlemlerindeki kayma gerilmeleri de bulunmuştur. Bulunan bu değerler değişik takviye açıları için ayrı ayrı hesaplanmış ve grafik olarak gösterilmiştir. Kompozit dişlinin kuvvet uygulanan dış yüzeyindeki (I. bölge) σ x gerilmeleri II. bölgedeki gerilmelerden % 3 daha fazladır. Bununla birlikte II. ve III. bölge gerilmeleri arasında gerilme farkları çok küçüktür. Bölgelerde en büyük σ x gerilmeleri 3 ve 45 takviye açılarında gerçekleşmiş olup bunları 5, 6,, 75 ve 9 li takviye açıları izlemektedir (Şekil 4). σ y gerilmeleri büyükten küçüğe doğru 6, 75, 45, 9, 3, 5 ve fiber takviye açılarını takip etmektedir. Gerilme değerleri kuvvetin uygulandığı ilk bölgede maksimum (6 N/mm ) olarak gerçekleşmiş olup ikini bölgede N/mm, üçünü bölgede ise 9 N/mm ye düşmüştür (Şekil 5). σ x gerilmelerinde olduğu gibi σ y gerilmelerinde de I bölge ve II. bölgeler arasında gerilme farkı büyük, bunun yanında II. ve III. bölge gerilme farkları çok küçük olarak ortaya çıkmıştır. σ z gerilmeleri σ x ve σ y gerilmelerine göre küçük değerler almıştır. Örneğin; I. bölgedeki σ x ve σ y gerilmelerinin maksimum değerleri sırasıyla 6 N/mm ve 6 N/mm iken σ z maksimum gerilmesi 33 N/mm dir. σ z gerilme değerleri büyükten küçüğe doğru 45, 3, 6, 5,, 75 ve 9 fiber takviye açılarında gerçekleşmiştir (Şekil 6). σ z ve σ w gerilmeleri aynı değerleri gösterdiğinden σ w grafikleri ayrıa gösterilmemiştir. En büyük σ L gerilmeleri 75 ve 9 fiber takviye açılarında ortaya çıkmıştır. Hemen arkasından 6 gelmektedir. Geri kalan takviye açısı sıralaması 45, 3, 5 ve şeklindedir. Bölgelerdeki maksimum gerilme değerleri sırasıyla yaklaşık 4 N/mm, 75 N/mm ve 7 N/mm olarak gerçekleşmiştir (Şekil 7). σ gerilmeleri 45, 3, 6, 5, 75, ve 9 olarak gerçekleşmiştir. Bu sıralama dişlinin üç bölgesinde de aynıdır. Bölgelerdeki gerilme değerleri sırasıyla 6 N/mm, 95 N/mm ve 9 N/mm dir (Şekil 8). Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 9 () Journal of Engineering Sienes 3 9 () 3-36

5 Şekil 9 da görülen τ xy, τ lt ve τ lw kayma gerilmeleri I. bölge için elde edilmiştir. II. ve III. bölgelerdeki kayma gerilmelerinin çok daha küçük olmasından dolayı grafiklerinin konulmasına gerek görülmemiştir. Elde edilen sonuçlarda τ xy maksimum kayma gerilmesi 5 N/mm olduğu halde τ yz ve τ xz maksimum kayma gerilmeleri sırasıyla 3 N/mm ve 3.5 N/mm dir. τ lt kayma gerilmesi τ tw ve τ lw değerlerine göre büyüktür. τ lt kayma gerilmeleri 5, 3 ve fiber takviye açılarında pozitif değer alırken 45, 9, 75 ve 6 fiber takviye açılarında negatif değerler almıştır. : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 Şekil 4. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre σ x gerilmeleri : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 Şekil 5. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre σ y gerilmeleri : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 Şekil 6. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre σ z ve σ w gerilmeleri : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 Şekil 7. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre σ L gerilmeleri Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 9 () Journal of Engineering Sienes 3 9 () 3-36

6 : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 Şekil 8. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre σ gerilmeleri : : 5 : 3 : 45 * : 6 : 75 + : 9 τlt(n/mm ) I Bölge τxy(n/mm ) I Bölge τlw(n/mm ) I Bölge Şekil 9. Kompozit dişlinin değişik bölgelerinde farklı takviye açılarına göre τ xy, τ lt ve τ lw gerilmeleri 4. SONUÇLAR. Ortotropik dişlinin kuvvet uygulanan yüzeyinde oluşan normal gerilmeler dişlinin iç bölgelerine göre yaklaşık % 3 daha fazladır.. Dişlinin iç bölgelerinde (II. ve III. Bölge) oluşan gerilme değerleri birbirine çok yakındır. 3. Değişik fiber takviye açılarında ortaya çıkan gerilme değerleriyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. a) σ x gerilmesinin maksimum değerleri 3 ve 45 fiber takviye açılarında ortaya çıkmaktadır. b) σ y gerilmesinin maksimum değerleri 6 ve 75 fiber takviye açılarında ortaya çıkmaktadır. ) τ xy gerilmesinin maksimum değeri ve 9 fiber takviye açılarında ortaya çıkmaktadır. 5. KAYNAKLAR Akkurt, M. 98. Makine Elemanları, Cilt II, Birsen Yayınevi. Bathe, K. 98. Finite Element Proedures in Engineering Analysis. Prentie-Hall International, In., London. Bragwan, D. A. and Lawrene, J. B Analysis and Performane of Fiber Composites, A Wiley- Intersiene Publiation. Chandrupatla,. R. and Belegundu, A. D. 99. Introdution to Finite Elements in Engineering, Prentie Hall, New Jersey. Huebner, H. K. and hornton, A.E. 98. he Finite Element Metod for Engineers, John Wiley and Sons, New York. Kardeştuner, H. and Norrie, D. H Finite Element Handbook, MGraw-Hill, New york. Mohamed, S., Ganesan, N Stati Stress Analysis of Composite Spur Gears Using 3D-Finite Element and Cyli Symmetri Approah, Composite Strutures, 5 (-4), Reddy, J. N Mehanis of Laminated Composite Plates, CRC Press, New York. Suzuki, Y. 98. A Study of Moulding Metod and Stati Strength of Reinfored Composite Gear, Bull. JSME 4, Vijayarangan, S. and Ganesan, N. 99. Stress Analysıs of Composite Spur Gear Using the Finite Element Approah, Computers and Strutures Vol. 46, No. 5, pp Weale, D. J., White, J. and Walton, D Effet of Fibre Orientation and Distribution on the ooth Stiffness of Polymer Composite Gear, Journal of Reinfored Plastis and Composite, 8 (5), Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 9 () Journal of Engineering Sienes 3 9 () 3-36

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI

İKİ BOYUTLU PROBLEMLER İÇİN SONLU ELEMANLAR AĞI OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : : 315-3

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR POLİMER-AL KOMPOZİT SÖNÜMLEYİCİ TASARIMI Fatih Cansabuncu 1, İhsan Küçükrendeci 2, Feridun Karakoç 2 1 Otocan Yedek Parça Sanayi-BURSA

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN PARALEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN PARALEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 998 : : 3 : 837-8 KISMİ

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI TEKNOLOJİ, Cilt, (00), Sayı 3, 50515 TEKNOLOJİ ÖZET ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI Cevdet GÖLOĞLU* İrfan BUNARBAŞI** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ DOI 0.7603/s40690-04-006-y Atmosferik Geçiş Yaan Araç Etrafında Naier-Stokes Denklemleri İle Üç Boyutlu Hiersonik Akış Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 204 CİLT 7 SAYI 2 (7-77) ATMOSFERİK

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Tuğba Ada 1, Özcan Kalenderli 2, Ahmet Merev 3, Serkan Dedeoğlu 4, Kaan Gülnihar 5 1, 2 İstanbul

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 387-395

Detaylı

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 2009 6 KSU Journal of Engineering Sciences, 12 (1), 2009 İki Boyutlu Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Ön Cepheden Çekilmiş İnsan Yüzü Resimlerini Tanıma Üzerine Yaklaşımlar

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN CAM FİBER TAKVİYELİ POLİMERLER (GFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 2, 295-301, 2012 Vol 27, No 2, 295-301, 2012 ISIL İŞLEM İLE ONARILAN NARİN ÇELİK PLAKALARIN

Detaylı