YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering Program Polimer Mühendisliği Programı Programın İngilizce Polymer Engineering Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu FBE501 MÜHENDISLIK MATEMATIĞI İngilizce ENGINEERING MATHEMATICS Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler. İngilizce İçeriği: Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods. 1) Mathematics for Engineers: A Modern Interactive Approach (Anthony Croft, Tony Croft, Robert Davison) Dersin Kodu PLM 501 POLIMER MÜHENDISLIĞI İngilizce POLYMER ENGINEERING Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Polimerlerin Tarihsel Gelişimi. Polimer Kimyası. Polimerlerin Yapısı Özellikleri. Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri. Polimer Işleme Teknolojileri. Yaygın Olarak Kullanılan Endüstriyel Plastik ve Kauçuk ların Özellikleri ve Uygulama Alanları.

2 İngilizce İçeriği: The Historical Development of Polymers. Polymer Chemistry. Structural Properties of Polymers. Classification of Polymers. Thermal and Mechanical Properties of Polymers. Polymer Processing Technologies. Properties and Applications of Widely Used Industrial Plastics and Rubbers. 1) Industrial Polymers and Their Applications, M. Chanda, S.K. Roy, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN: 13: Introduction to Polymer Science and Chemistry M. Chanda, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN:13: Dersin Kodu PLM 502 POLIMERLERIN ŞEKILLENDIRILMESI İngilizce POLYMER PROCESSING Türkçe İçeriği: Malzeme seçimi ve hazırlanması, Polimerlerin nem alması, ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama ve kullanım alanları, şişirme kalıplama, ısıl şekillendirme, basınçlı ve transfer kalıplama, döküm, polimerik malzemelerin çekmesi. İngilizce İçeriği: Material selection and preparation, dehumidification of polymers, extrusion, injection molding and application areas, blow molding, thermal forming, pressure and transfer molding, casting, shrinkage of polymeric materials. 1) Polymer Processing and Structure Development (Arthur N. Wilkinson,Anthony J. Ryan) 2) Principles of Polymer Processing (Zehev Tadmor,Costas G. Gogos) 3) Polymer Processing Fundamentals (Tim A. Osswald) Dersin Kodu PLM 503 POLIMERIZASYON YÖNTEMLERI İngilizce POLYMERIZATION TECHNIQUES Türkçe İçeriği: Polimerizasyon yöntemleri: basamaklı polimerizasyon, serbest radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, katyonik polimerizasyon, Zeigler-Natta polimerizasyonu, yeni tip polimerizasyon yöntemleri (ATRP, GTP, RAFT gibi), emülsiyon polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu. Gaz fazında polimerizasyon, kütle polimerizasyonu, çözelti polimerizasyonu, kopolimerizasyon. İngilizce İçeriği: Polymerization methods: step polymerization, free radical polymerization, anionic polymerization, cationic polymerization, Zeigler-Natta polymerization, new type of polymerization methods (ATRP, GTP, such as RAFT), emulsion polymerization, suspension polymerization. Gas-phase polymerization, mass polymerization, solution polymerization, copolymerization.

3 1) Handbook of Radical Polymerization, Krzysztof Matyjaszewski 2) Green Polymerization Methods: Renewable Starting Materials, Catalysis and Waste Reduction by Robert T. Mathers, Michael A. R. Meier 3) Principles and Applications of Emulsion Polymerization, Chorng-Shyan Chern, Wiley Dersin Kodu PLM 504 İLETKEN POLIMERLER İngilizce CONDUCTING POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin Şekilleri, İletken ve iletken olmayan malzeme olarak polimerler, Polimerlein elektriksel uygulamaları, Polimerlerin dielektik özellikleri, Tg moleküler dinamiks sıcaklığı üzerindeki dielektik relaksasiyon prosesleri, Polimerlerde elektronik iletkenliği, Elektriksel özellkiklerin ölçümü, İyonik iletkenlik ve moleküler kompozit, İletkenlik ölçüm teknikleri; İki nokta tekniği, dört nokta tekniği. İletken polimerleri sentez yöntemleri. Başlıca iletken polimerler; Polianilin, politiyofen, polipirol. İngilizce İçeriği: Structure of Polymers, Polymer as conductive materials, Polymer as nonconductive matrerials, Electrical applications of polymers, Dielectric properties of polymers, Dielectric Relaxation Processes at Temperatures, Above Tg Molecular Chains Dynamics, Relaxations in the Glassy State -Short-Range Dynamics, Electronic conduction in polymers, Measurement of electrical properties, Ionic condcution and molecular composites, Condcutivity measurement techniques: two probe and four probe techniques, Synhesis of conductoive polymers, Main conductive polymers: Polypyrroles, Polyanilines, Polythiophenes. 1) Electrical Properties of Polymers, T. Blythe, D. Bloor, Cambridge University Press, ) Electrical Properties of Polymers, E. Riande, R. Diaz-Calleja, CRC Press, ) Conductive Polymers and Plastics: In Industrial Applications, Larry Rupprecht, William Andrew, Dersin Kodu PLM 505 POLIMERLERIN ISIL VE MEKANIK ÖZELLIKLERI İngilizce THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS Yüksek S Türkçe İçeriği: Temel kavramlar ve polimerlerin sınıflandırılması, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Isıl Geçişler, camsı geçiş sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler (zincir yapısı, kristalinite, molekül ağırlığı, dallanma, moleküller arası bağlar, plastikleştirici etkisi, kopolimerizasyon ve polimer alaşımları, polimer örneklerinin çekilmesi ve yönlenme), Erime Sıcaklığı, erime sıcaklığını etkileyen faktörler (sertlik, polarlık vb.), Isıl Geçiş Sıcaklıklarını

4 Ölçme Yöntemleri (dilatometrik yöntem, diferansiyel ısıl analiz (DTA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), elastik modülünün ölçülmesi, termomekanik yöntem), polimerin ısı kapasitesinin ölçülmesi (DSC, DTA), Polimerin Isıl Kararlılığının Ölçülmesi (TGA), Polimerin Isı Etkisiyle Yapısal Bozunmaya Uğradığı Sıcaklıklar ve Ölçme Yöntemleri (Vicat Sıcaklığı, Isısal Deformasyon Sıcaklığı (HDT)). Mekanik Özellikler, terminolojisi (dış kuvvetler, çekme, basma, kayma kuvvetleri, tersinir ve tersinmez deformasyon, viskozite..), klasik mekanik teori, viskoz deformasyon ve akma, newtonian akışkan ve non-newtonian akışkanlar: dilatant akışkan ve kayma kalınlaşması, pseudoplastik akışkan ve kayma incelmesi, bingham akma, akış özelliklerini ve akış eğrilerini etkileyen parametreler (molekül ağırlığı, molekül ağırlığı dağılımı, sıcaklık, polimer karışımlar..), elastik deformasyon, katılara etki eden temel kuvvetler (basit kayma, sıkıştırma, çekme), gerilim-gerinim eğrileri, elastik modülü, poisson oranı, kauçuksal elastiklik, elastomerlerin moleküler yapı özellikleri, elastomerlerin mekanik özellikleri, ideal kauçuk modeli, kauçuksal elastisite termodinamiği, gerçek kauçuk ve gerçek deformasyon, goughjoule etkisi, viskoelastik deformasyon ve modeller, elastik deformasyon ve yay modeli, viskoz davranış ve yağ kutusu modeli, maxwell modeli ve gerilim gevşemesi, voight kelvin modeli ve sürünme, yarı kristal polimerlerin mekanik özellikleri, plastik deformasyon, Statik Mekanik Özellikleri Saptamada Kullanılan Deney Yöntemleri: eriyik akış indeksi (Melt Flow Index) (molekül ağırlık ve sıcaklık etkisi), çekme deneyi (Tensile Test), gerilim direnci, uzama, elastik modülü, polimerlerde tipik gerilim-gerinim eğrileri ve kırılma davranışları, tokluk, tensil mekanik özellikleri etkileyen faktörler (deformasyon hızı, sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, plastikleştirici, kopolimerizasyon, moleküler yönlenme, polimer alaşımlar..), gerilim gevşemesi, sürünme, gerilim gevşemesi ve sürünmeyi etkileyen faktörler (sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, yük etkisi), yorulma, çarpma dayanımı, çarpma direncini etkileyen faktörler (çentik büyüklüğü, örnek kalınlığı, sıcaklık, yönlenme, kristalinite, plastikleştirici ), yırtılma dayanımı, aşınma ve yıpranma dayanımı, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, Sertlik, Shore Sertliği, Dinamik Mekanik Analiz, depolama modülü, kayıp modülü, sönümleme parametresi, dinamik mekanik özellikleri etkileyen parametreler (molekül ağırlık, frekans, çapraz bağlanma, plastikleştirici.) İngilizce İçeriği: Fundamental concepts and classification of polymers, Thermal Properties of Polymers, Thermal Transitions, glass transition temperature, factors affecting glass transition temperatures (chain structure, crystallinity, molecular weight, branching, intermolecular forces, plasticizer, copolymerization, blending, drawing and orientation), melting temperature, factors affecting melting point (stiffness, polarity and thermodynamic factors), Measurement Techniques for Thermal Transitions (dilatometric method, differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), elastic modulus measurement, thermomechanical analysis (TMA), measurement of heat capacity of polymers (DSC, DTA), Measurement of Thermal Stability of Polymers, thermal gravimetric analyzer (TGA), heat deflection temperatures of polymers (vicat

5 softening temperature and heat distortion temperature (HDT). Mechanical Properties, terminology (external forces, tensile, compression and shear forces, reversible and irreversible deformations, viscosity..), classic mechanics theory, viscous deformation and flow, newtonian and non-newtonian fluids: dilatant fluid ve shear thickening, pseudoplastic fluid and shear thinning, bingham flow, parameters affecting flow properties and flow curves, (molecular weight, molecular weight distribution, temperature, blending..), elastic deformation, fundamental forces applied to solid materials (basic shear, compression, drawing), stress-strain curves, elastic modulus, poisson s ratio, rubber-like elasticity, structural properties of polymers, mechanical properties of elastomers, ideal rubber model, thermodynamics of rubber-like elasticity, real rubber rubber and real deformation, gough-joule effect in rubbers, viscoelastic deformation, and models, elastic deformation and spring model, viscous behavior and dash-pot model, maxwell model and stress relaxation, voight kelvin model and creep, mechanical properties of semicrystalline polymers, plastic deformation, Experimental Methods Used for Determination of Static Mechanical Properties: melt flow index (MFI) (effect of molecular weight and temperature), tensile test, tensile stress, elongation, elastic modulus, typical stress-strain curves and fracture bahaviour of polymers, toughness, factors affecting tensile mechanical properties (deformation rate, temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity, plasticizer, copolymerization, molecular orientation, blending.), stress relaxation, creep, factors affecting stress relaxation and creep behaviour (temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity percent, degree of loading), fatique, impact strength, factors affecting impact resistance (notch size, sample thickness, temperature, orientation, crystallinity, plasticizer..), tear strength, wear and abrasion resistance, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, hardness, shore hardness test, Dynamic Mechanical Analysis, storage modulus, loss modulus, damping parameter, paramaters affecting dynamic mechanical properties (molecular weight, frequency, crosslinking, plasticizer.) 1) Polimer Teknolojisi, Mehmet Saçak 2) Principles of Polymerization, George, G. Odian 3) Textbook of Polymer Science, Fred W. Billmeyer 4) Polymer Science and Technology, Joel R. Fried 5) Nielsen Mechanical Properties of Polymers 6) Rodriguez Principles of Polymer Systems

6 Dersin Kodu PLM 506 BIYOMALZEMELER İngilizce BIOMATERIALS Türkçe İçeriği: Biyolojik Malzemeler, Metalik İmplant Malzemeler, Seramik implant malzemeler, Biyomalzeme olarak polimerler, Polimerik implant malzemeler, Biyomalzemelerin Tıpta Kullanım Alanları: Sert Dokular, Yumuşak Dokular, Göz, Eklemler ve Kemikler, Yumuşak Doku Yenilenmesi, Sert Dokuların Mekaniği, Eklemlerin Yerleştirilmesi, Biyomalzeme Uygulamaları: Omuz Protezi, Akrilik Kemik Alçıları, Diş Malzemeleri ve İmplantlar, Enfeksiyon ve Sterilizasyon, Doku Mühendisliği, Yardımcı Malzemeler, Biyomalzemelerin Doku ile etkileşimi. İngilizce İçeriği: Biological materials, Metallic Implant Materials, Ceramic Implant Materials, Polymers as Biomaterials, Polymeric Implant Materials, Biomaterials in Medicine: Hard Tissues, Soft Tissues, Ocular systems, Joints and Bones, Soft Tissue Regeneration, Hard Tissue Mechanics, Joint Replacment, Applications of Biomaterials: Shoulder Prosthesis, Acrylic Bone Cements, Dental Materials and Implants, Infection and Sterilization, Tissue engineering, Supporting Materials, Biomaterial-Tissue Interaction 1) An Introduction to Biomaterials (Jeffrey O. Hollinger) 2) Advanced Biomaterials: Fundamentals, Processing, and Applications (Bikramjit Basu, Dhirendra S. Katti, Ashok Kumar) Dersin Kodu PLM 507 POLIMERLERIN KARAKTERIZASYONU İngilizce POLYMER CHARACTERIZATION Türkçe İçeriği: Polimerlerin karekterizasyonuna giriş, ultra-violet spektroskopisi, infrared spektroskopisi, nüklear manyetik rezonans, spektroskopisi, termal analizler, polimerlerin vizkozite özellikleri, jel geçirgenlik kromatografisi, uç grup tayin yöntemleri, işik saçinim teknikleri, x-ray difraksiyonu, dinamik mekanik analizi, atomik kuvvet mikroskopu, sem and tem mikroskoplari İngilizce İçeriği: Introduction to Polymer Characterization, ULTRA-VIOLET Spectroscopy, INFRARED Spectroscopy, NMR Spectroscopy, Thermal Analysis, Viscosity Properties of Polymers, Gel Permeation Chromatography, End-Group Analysis, Light Scattering Methods, X-RAY Diffraction, Dynamic Mechanic Analysis, Atomic Force Microscopy, SEM AND TEM Microscopy 1) Polymer Analysis (Barbara H. Stuart)

7 2) Polymer Synthesis and Characterization: A Laboratory Manual (Stanley R. Sandler, Wolf Karo, JoAnne Bonesteel) Dersin Kodu PLM 508 POLIMERLERIN SENTEZI İngilizce SYNTHESIS OF POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimere giriş, polimerlerin sınıflandırılmaları ve kullanım alanları, erime sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı, kondenzasyon polimerizasyonu, katılma polimerizasyonu, serbest radikal polimerizasyonu, katyonik polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, halka açılması polimerizasyonu, kontrollü polimerizasyon sistemleri, blok kopolimerler ve sentez yöntemleri, fonksiyonel polimerler ve sentezleri, fotopolimerizasyon, dendrimerler dallanmış, aşırı dallanmış ve çapraz bağlanmış polimerler, polimer kompozit malzemeler, polimerizasyon teknikleri: Kütle, çözelti, süspansiyon emülsyon polimerizasyonu. İngilizce İçeriği: Introduction to polymers, polymers, classification and uses, melting temperature, glass transition temperature, condensation polymerization, addition polymerization, free radical polymerization, cationic polymerization, anionic polymerization, ring opening polymerization, controlled polymerization systems, block copolymers and methods of synthesis, and synthesis of functional polymers, photopolymerization, Dendrimers branched, hyperbranched and crosslinked polymers, polymer composite materials, polymerization techniques including bulk, solution, suspension and emulsion polymerization. 1) Mehmet Saçak- Polimer Kimyası Gazi Kitapevi 2) Ders Notları Dersin Kodu PLM 509 İLERI ENDÜSTRIYEL POLIMER İngilizce ADVANCED INDUSTRIAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması, polimerik malzemelerin genel özellikleri, monomer sentezleri, endüstriyel polimerler, katılma polimerleri: polistiren ve stiren kopolimerleri, akrilik polimerler, polietilen ve etilen kopolimerleri, polipropilen, polivinil klorür, polivinil alkol, politetrafloroetilen, kondenzasyon polimerleri: fenolik reçineler, amino reçineler, poliesterler epoksi reçineler, poliüretanlar, silikonlar, poliamidler polikarbonatlar, poliimidler. İngilizce İçeriği: Historical development and classification of polymers, general aspects of polymers, monomer synthesis, industrial polymers, addition polymers, polystyrene and styrene copolymers, acrylic polymers, polyethylene, polyethylene and ethylene copolymers,

8 polypropylene, polyvinyl chloride, polytetrafloroethylene, condensation polymers, phenolic resins, amino resins, polyesters, epoxy resins, polyurethanes, silicons, polyamides, polycarbonates, polyimides. 1) Industrial Polymers, Specialty Polymers, and Their Applications (Manas Chanda, Salil K. Roy, Salil K. Roy) 2) Industrial polymers handbook: products, processes, applications (Edward S. Wilks) Dersin Kodu PLM 510 İLERI FONKSIYONEL POLIMER İngilizce ADVANCED FUNCTIONAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Yeni monomerlerin dizaynı ve onların polimerizasyonu, polimer destekli kimyasal reaksiyonlar, sulu sistemlerden metallerin seçici olarak ayrılması, polimerik katalizörler, faz transfer katalizörleri, yakıt pilleri, sıvı kristalin polimerler, biyopolimerler, sol-jel yöntemi, enzimlerin immobilizasyonu, fonksiyonel polimerlerin güneş enerji uygulamaları. İngilizce İçeriği: Design of new monomers and their polymerization, polymer supported chemical reactions, selective removal of metals from aquaous systems, polymeric catalysts, phase-transfer catalysts, fuel cells, liquid crystalline polymers, biopolymers, sol gel method, enzym immobilization, functionel polymers for solar cell applications 1) Reactive and Functional Polymers Research Advances (Matheus I. Barroso) 2) Functional Polymers by Post-Polymerization Modification (Patrick Theato, Harm-Anton Klok) Dersin Kodu PLM 511 YÜKSEK PERFORMANSLI POLIMERLER İngilizce HIGH PERFORMANCE POLYMERS Türkçe İçeriği: Polimerlerin tarihsel gelişimi, monomer sentezi, katılma polimerleri, kondenzasyon polimerleri, fenolik reçineler, amino reçineler, epoksi reçineler, poliesterler, poliüretanlar, poliamidler, polisülfonlar, polieter ketonlar, poliimidler,silikon polimerleri, enzim immobilizasyonu. İngilizce İçeriği: Historical development of polymers, monomer synthesis, addition polimerization, condensation polymerization, phenolic resins, epoxy resins, polyesters, polyurethanes, polyamides, polysulfones, polyether ketones, polyimides, silicon polymers, enzyme immobilization.

9 1) High Performance Polymers (Johannes Karl Fink ) 2) High Performance Polymers: Polyimides in Electronics (Guy Rabilloud) Dersin Kodu PLM512 İLERI POLIMER KOMPOZITLER İngilizce ADVANCED POLYMER COMPOSITES Yüksek S Türkçe İçeriği: Kompozit ve Polimer Kompozit Nedir, Kompozit Malzeme Bileşenleri, Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması, Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Kompozitlerin Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanları, Kompozitlerde Kullanılan Polimer Matrisler; Termoplastik Malzemeler: poli(eter eter keton) PEEK, Polisülfonlar, Termoplastik Poliimitler, Termoset Matrisler: Doymamış Poliester, Vinil Ester, Epoksitler, Poliimit, Fenol Formaldehit.., Elyaf Teknolojisi; Polimer-Elyaf Kompozitlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler, Lif Terminolojisi, Liflerin Gruplandırılması, Doğal Lifler, Rejenere Selülozik Lifler, Sentetik Lifler, Anorganik Cam Lifler (Cam Elyaf) (E-glass, C-glass, S-glass): Kimyasal Yapı, Üretimi, Apreleme ( Sizing ), Karbon Elyafı, Boron Elyafı ve Özellikleri, Elyaf-Matris Arayüzey Özellikleri (Fiber-Matris Interphase), Arayüzey Özelliklerini Etkileyen Parametreler, Elyaf Aspect Oranı, Elyaf Çapı, Elyaf-Matris Arayüzey Bağı, İdeal Interphase Özellikleri, Kırılma Çeşitleri ve Mikroçatlak Oluşumu, Kaplama Ajanları (Coupling Agents), Silan Kaplama Ajanları, Stick-Slip Mekanizması, Yaygın Kullanılan Kaplama Ajanları, Kaplama Ajanlarının Kompozit Özelliklerine Etkisi, Elyaf-Matris Arayüzey Mukavemeti Ölçümü - Tek Elyafla Mikromekanik Testler, Pull-Out Testi, Microbond Testİ, Mikroindentasyon Testi, Tek Elyaf Parçalanma Testi (SFFT), Polimerik Lifler, Lif Üretimine Uygun Polimerlerin Özellikleri, Sentetik Lifler, Poliester Lifler, Poliamit Lifler, Akrilik Lifler, Olefin Lifler ve Aramid Elyaflar (Kevlar Elyaf, Nomex Elyaf, Kynol Elyaf, Kermel Elyaf, Enkatherm Elyaf), Lif Çekme Yöntemleri, Eriyikten Çekme, Çözeltiden Çekme, Germe-Çekme İşlemleri, Polimer-Elyaf Kompozit Malzemelerin Üretim Yöntemleri, Prepreg ve Preform hazırlama, Elle Yatırma, Döküm Yöntemi, Püskürtme Yöntemi, Pres (Sıkıştırarak) Kalıplama, Hamur ve Tabakasal Hazır Kalıplama Bileşenleri: BMC, SMC (SMC-R, SMC-C, SMC-C-R, SMC-D, SMC-D-R), Islak Sistemler Pres Kalıplama, Takviyeli Termoplastik Levha Pres Kalıplama (GMT), Enjeksiyon Kalıplama, Reaksiyonlu Enjeksiyon Kalıplama (RIM), Takviyeli Reaksiyonlu Enjeksiyon Kalıplama (RRIM), Yapısal Reaksiyon Enjeksiyon Kalıplama (SRIM), Reçine Transfer Kalıplama (RTM), Pultruzyon, Filament Sarma, Santrifüj Kalıplama, Rotasyon Kalıplama, Polimer Nanokompozitler, Polimer-Kil Nanokompozitler, Nanodolgu Malzemeleri, Silikat Kil Mineralleri ( Expanding ve Nonexpanding Phyllosilicates ) Kimyasal Yapı ve Özellikleri, Montmorillonit (MMT) Nanodolgusu, Polimer Kil Nanokompozitleri Üretim Yöntemleri: Eş-Anlı, Çözelti, Eriyik Harmanlama yöntemleri, Polimer Nanokompozit Yapıları:

10 Exfoliated ve Intercalated, Polymer Nanokompozit Karakterizasyonu: XRD, TEM, AFM, SEM, Polimer Nanokompozitlerin Özellikleri ve Uygulama Alanları. İngilizce İçeriği: Introduction/historical, components of composites, classification of composite materials, fiber reinforced composites, physical and mechanical properties, milestones in polymer composites, application areas, Polymeric Matrices Used in Composites, thermoplastic matrices: poly(ether ether ketone), polysulfones, polyimides.., thermoset mtrices: unsaturated polyesters, epoxides, vinyl esters thermoset polyimides, phenol-formaldehyde; Fiber Technology; parameters affecting properties of polymer-fiber composites, fiber terminology, classification of fibers, natural fibers, renegenerated cellulosic fibers, synthetic fibers, inorganic glass fibers (E-Glass, S-Glass, C- Glass): chemical structure, production, sizing, carbon fiber, boron fiber and properties, Properties of Fiber-Matris Interphase, parameters affecting interphase properties, aspect ratio, fiber diameter, interfacial bonding, properties of ideal interphase, fracture types and formation of microcrack, Coupling Agents, Silane Coupling Agents, Stick-Slip mechanism, different silane coupling agents, effect of silane coupling agents on properties of polymer composites, Measurement of Fiber-Matrix Interfacial Strength - Micromechanic Tests with Single Fiber, Pull-Out Test, Microbond Test, Microindentation Test, Single Fiber Fragmentation Test, Polymeric Fibers, requirements for polymers to be used as fibers, synthetic fibers, polyester, polyamide, acrylic, olefinic, and aramid fibers (Kevlar, Nomex, Kynol, Kermel, Enkatherm fibers), Fiber Production Methods, melt spinning, solution spinning, stretchin-drawing process, Manufacture of Polymer-Fiber Composites, preparation of prepreg and perform, hand-layup, spray-up, compression molding, sheet molding compound (SMC-R, SMC-C, SMC-C-R, SMC-D, SMC-D-R), bulk molding compound (BMC), wet systems compression molding, glass mat thermoplastic moulding (GMT), injection molding, reaction injection molding (RIM), reinforced reaction injection molding (RRIM), structural reaction injection molding (SRIM), Resin Transfer Molding (RTM), Pultrusion, Filament Winding, Centrifuge Molding, Rotational Molding, Polymer Nanocomposites, polymer-clay nanocomposites, silicate clay minerals ( expanding and nonexpanding phyllosislicates ), chemical structure and properties, montmorillonite (MMT) clay, Manufacture of Polymer Nanocomposites: In-situ, Solution, Melt Intercalation methods, Polymer- Nanocomposite Structures: Exfoliated and Intercalated, Chracterization of Polymer Nanocomposites: XRD, TEM, AFM, SEM, properties and applications. 1) An Introduction to Composite Materials; Derek Hull, Cambridge University Press, ) Composite Materials Sience and Engineering, Krishan K. Chawla, Springer Verlag. 3) Polimer Teknolojisi, Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, ) Polymer Nanocomposites, Yiu-Wing Mai and Zhong-Zhen Yu, Woodhead Publishing Limited, 2006.

11 Dersin Kodu PLM 514 POLIMER FOTOKIMYASI İngilizce POLYMER PHOTOCHEMISTRY Türkçe İçeriği: Işık ve elektromanyetik radyasyon özellikleri, ışık kaynakları, Fotobaşlatıcı sistemleri, radikal fotopolimerizasyon, katyonik fotopolimerizasyon, siklokatılma polimerizasyonu, elektron radyasyon kürlenmesi, fotopolimerizasyon ve kürlenme nin test yöntemleri, ışın kürlenmesinin uygulama alanları İngilizce İçeriği: Properties of light and electromagnetic radiation, Sources of light, Photoinitiatior systems, Radicalic photopolimerization, Cationic photopolymerization, Light induced cycloaddition polymerization, Electron beam curing, Test methods of curing and photopolymerization, Application fields of radiation curing 1) Polymers and Light (W. Schnabel) 2) Light-Associated Reactions of Synthetic Polymers (A. Ravve) Dersin Kodu PLM 516 REAKTIF EKSTRÜZYON İngilizce REACTIVE EXTRUSION Türkçe İçeriği: Reaktif ekstrüzyona giriş, endüstriyel ekstruder reaksiyonlarının geçmişi, bir reaktör olarak ekstruder, ekstruder reaktörlerin özellikleri, proses özellikleri, ekstruderde kalma süresi, ekstruderde ısı transferi, besleme ve reaktanların yapıları, reaktif ekstrüzyon ekipmanları, tek vidalı ekstruderler,çift vidalı ekstruderler, ekstruderde karıştırma ve vida elemanları, konfigürasyon, sıcaklık ölçümü ve kontrolü, ısı transferi bakımından gövde tasarımı, ekstruder boyutlandırma, ekstruder reaktörlerin ekonomik yararları, reaktif ekstrüzyon prosesleri, ekstrüzyon esnasında monomer ve polimerlerin kimyasal reaksiyonları, reaktif ekstrüzyon ile gerçekleştirilen reaksiyon türleri, kütle polimerizasyonu, kondenzasyon polimerizasyonu, katılma polimerizasyonu, aşı reaksiyonları, zincirler arası kopolimerizasyon, çiftleşme/çapraz bağlanma reaksiyonları, kontrollü bozundurma, fonksiyonel grup ilavesi ve modifikasyonu, endüstriyel örneklerle reaktif ekstrüzyon proses analizi İngilizce İçeriği: Introduction to reactive extrusion, background of industrial reactive extrusion processes, extruder as a reactor, features of extruder reactors, process properties, residence time, heat transfer in extruder, feeding and structure of reactants, reactive extrusion equipments, single screw extruders, twin screw extruders, mixing in the extruder and screw elements, configuration,

12 measurement and control of temperature, heat transfer in extruders, barrel design, extruder scale up, reactive extrusion processes, chemical reactions of monomers and polymers during reactive extrusion, reaction types in reactive extrusion, bulk polymerization, condensation polymerization, addition polymerization, graft reactions, interchain copolymerization, couppling/crosslinking reactions, controlled degradation, functionalization and functional group modification, reactive extrusion process analysis with industrial examples. 1) Reactive: Extrusion Systems (Lâeon P. B. M. Janssen) 2) Reactive Extrusion: Principles and Practice (Marino Xanthos Dersin Kodu PLM 522 KOLLOIDAL POLIMERLER İngilizce COLLOIDAL POLYMERS Türkçe İçeriği: Giriş, Emülsiyon Polimerizasyonu, Emülsiyon Polimerizasyon Kinetiği ve Mekanizması, Dispersiyon Polimerizasyonu, Arayüzey Kimyası, Kolloidal Kararlılık, Emülsiyon Polimerlerinin Uygulamaları, Lateks Ürünlerinin Kararlılığı İngilizce İçeriği: Introduction, Emulsion Polymerization and Emulsion Polymerization Kinetics and Mechanism, dispersion polymerization, interfacial chemistry, Colloidal Stability, Emulsion Polymers Applications, Products in Latex Stability 1) Principles and Applications of Emulsion Polymerization, Chorng-Shyan Chern, ISBN: , Wiley. 2) Polymer Particles, Okubo Masayoshi, ISBN , Springer. Dersin Kodu PLM 523 POLIMERIK MEMBRANLAR İngilizce POLYMERIC MEMBRANES Türkçe İçeriği: Membran ve Ayırma Kavramları, Membran Kullanımının Gerekliliği ve Ekonomik Perspektifi, Membran İmalinde Kullanılan Malzemeler, Polimerik Esaslı Membranlar ve Uygulamaları İngilizce İçeriği: Membrane and Separation Definitions, Membrane Usage and its Economical Perspective, Membrane Materials, Polymeric Membranes and Its Applications. 1) Membrane Technology and Applications, Richard W. Baker, 2004 John Wiley & Sons, ISBN

13 2) Membrane Technology in the Chemical Industry, S. P. Nunes, 2001 Wiley-VCH Verlag, ISBN: ) Handbook of Industrial Membrane Technology, Mark C. Porter, 1990 Noyes Publication, ISBN: Dersin Kodu PLM 524 POLIMERLER İÇIN İLERI KATKI MADDELERI İngilizce ADVANCED ADDITIVES FOR POLYMERS Türkçe İçeriği: Katkı Maddelerinin Tanımı, Kullanımları, Ekonomik Perspektifi, Katkı Madde Sınıf ve Türleri, Katkı Maddelerinin Polimerik Malzemelere Katılma Yöntemleri, Katkı Kullanımıyla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İngilizce İçeriği: Additives Definition, Additive Usages, Economical Perspective, Additive Class and Types, Compounding and Mixing Methods of Additives, Troubleshooting for Compounding and Mixing Problems. 1) Additives for Plastics Handbook, John Murphy, 2001 Elsevier Science Ltd., ISBN ) Plastics Additives, Geoffrey Pritchard, 1998 Chapman & Hall, ISBN X 3) Addıtıves in Polymers, Jan C.J. Bart, 2005 John Wiley & Sons Ltd, ISBN ) Atlas of Plastics Additives, Dietrich O. Hummel, Springer-Verlag, ISBN Dersin Kodu PLM 525 SEMINER İngilizce SEMINAR Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Seminer dersinin amacı güncel mesleki konuların incelenmesi, araştırılması, sunumu ve tartışılmasıdır. Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışması kapsamında da olabilir. İngilizce İçeriği: The aim of the seminar course is examining current professional issues, research, presentation and to discuss. Seminars will be presented by faculty members, invited speakers and registered students. Students may also be part of a thesis presentation. 1) The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information (Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson)

14 Dersin Kodu FBE8xx UZMANLIK ALAN DERSI İngilizce SPECIALIZATION FIELD COURSE Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Uzmanlık alan dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. İngilizce İçeriği: The purpose of the course is investigation and discussion of the new developments and researches. 1) Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili SCI kapsamındaki bilimsel dergiler Dersin Kodu FBE500 TEZ ÇALIŞMASI İngilizce THESIS STUDY Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde tez çalışması. İngilizce İçeriği: Thesis study of M.Sc Student supervised by an academic advisor. 1) Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile ilgili SCI kapsamındaki bilimsel dergiler.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering Program Polimer Mühendisliği Programı Programın İngilizce Polymer Engineering

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar

Polimer Reolojisi. Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ. Ders içeriği. Reoloji Bilimine Giriş. Tanımlar ve Kavramlar Polimer Reolojisi Ders içeriği Reoloji Bilimine Giriş Tanımlar ve Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ali DURMUŞ İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü durmus@istanbul.edu.tr 212 4737070 (17855 / 17663) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MME 4713

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MME 4713 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: POLYMERS Course Org. Title: POLYMERS Course Level: Lisans Course Code: MME 47 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal Date

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

TERMOSET PLASTİK MALZEMELER

TERMOSET PLASTİK MALZEMELER TERMOSET PLASTİK MALZEMELER (3) TermosetlerT Büyük çapraz bağlı (10 to 50% of mers) Sert ve kırılgank Do NOT soften w/heating Yüksek kaynama noktası Sertleştirilmi tirilmiş lastik, epoksi,, polyester reçineler

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

C C C C C C. tekrar (doymamış molekül) Polyvinyl chloride (PVC) Polypropylene (PP) Polyethylene (PE) Polimerler. tekrar tekrar tekrar

C C C C C C. tekrar (doymamış molekül) Polyvinyl chloride (PVC) Polypropylene (PP) Polyethylene (PE) Polimerler. tekrar tekrar tekrar Polimerler Polimerler Polimer malzemeler, karbonun H, O, OH, Cl gibi element veya iyonlarla kovalent bağ karakterinde yaptığı bileşiklere ait zincir moleküllerin Vander Walls bağları ile birarada bulunması

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi,

A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, A eğrisi, neredeyse tamamen elastik şekil değişimiyle hasara uğrayan, gevrek bir polimere aittir. B eğrisi, pek çok metalde de görüldüğü gibi, başlangıçtaki elastik davranışı akma ve sonrasında plastik

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

C C C C C C. tekrar (doymamış molekül) Polyvinyl chloride (PVC) Polypropylene (PP) Polyethylene (PE) Polimerler. tekrar tekrar tekrar

C C C C C C. tekrar (doymamış molekül) Polyvinyl chloride (PVC) Polypropylene (PP) Polyethylene (PE) Polimerler. tekrar tekrar tekrar Polimerler Polimerler Polimer malzemeler, karbonun H, O, OH, Cl gibi element veya iyonlarla kovalent bağ karakterinde yaptığı bileşiklere ait zincir moleküllerin Vander Walls bağları ile birarada bulunması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC 423 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Sinan ŞEN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Sinan ŞEN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Sinan ŞEN Akademik Durum Doktora Yardımcı Doçentlik Doçentlik Temmuz 2005 Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Prof. Dr. Nihan Nugay ve Turgut Nugay Danışmanlığında

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Ferda Mindivan Yrd. Doç. Dr Bozüyük Meslek Yüksek Okulu ferdagtekin@hotmail.com ferda.mindivan@bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2

1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 1 Tanıtım, ders içeriği, polimer işleme yöntemlerinin sınıflandırılması 2 Termoplastik şekillendirme süreçleri Ekstrüzyon-1 3 Ekstrüzyon-2 4 Ekstrüzyon-3 çift vidalı ekstrüzyon sistemleri (co-rotating,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ

TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TEKSTİL MATERYALLERİNİN YANMA MEKANİZMASI VE LİMİT OKSİJEN İNDEKS DEĞERLERİ HAZIRLAYAN DERSİN ADI :SELCAN KAYAN : ENSTRÜMANTAL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf ULCAY * Şule ALTUN * İrfan BAYCAN * Özet: Yüksek performanslı polietilen, aramid ve novaloid

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER FBE501 Mühendislik Matematiği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Polimer Kimyası

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ

MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cesim Ataş Değerlendirme: 1. Ara S: %17.5, 2. Ara S: %17.5, Ödev/Sunum: %15, Final: %50 Kaynak Kitaplar Mechanics of Composite Materials, Autar

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER İMALAT YÖNTEMİ SEÇİM DİYAGRAMLARI İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Çizelge 1 de ; Malzemeler ve İmalat Yöntemleri arasındaki ilişkiyi topluca göstermektedir. Malzemeler; metaller, seramik ve camlar, polimerler

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU, D. BALKÖSE, S. ÜLKÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Kompozit Malzemeler İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Composite Materials Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir:

Plastik Parçanın Performansı Etkilenir: Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Darbe dayanımı -Uzama - Elastiklik modülü -Basma dayanımı - Özgül ağırlık -Sürünme - Su absorbsiyonu -Kesme dayanımı - Sürtünme katsayısı -Makaslama dayanımı - Modül

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Nevra Ercan,Ahmet Kaşgöz,Mehmet Ali Gürkaynak İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü n.ercan@isnet.net.tr

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

MEKANİK TEST LABORATUVARI

MEKANİK TEST LABORATUVARI MEKANİK TEST LABORATUVARI Darbe Mukavemeti Cihazı (Impact Resistency) Termoplastik malzemelerin darbeye karşı olan rezilyans değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Testler; 0.5-50J aralığında değişim

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 9 Polimerik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Polimerik malzemelerin kullanımı her yıl ortalama % 7 büyümektedir. Yıllık tüketimleri yaklaşık 120

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ MLM7003 Uygulamalı Matematik Modelleme ve Sayısal Analiz Matematik modelleme; verilen fiziksel veya

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L

Detaylı

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

PLASTİK MALZEMELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI PLASTİK MALZEMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Malzemelerin Özellikleri 2 Hafiflik: Özgül ağırlıkları 0,8 2,2 g/cm 3 aralığındadır. Mekanik Özellikler:

Detaylı

Kompozit Malzemeler Matris Malzemeleri ve Özellikleri

Kompozit Malzemeler Matris Malzemeleri ve Özellikleri Kompozit Malzemeler Matris Malzemeleri ve Özellikleri Matris Malzemeleri Matris Malzemeleri Matris Alt Kategori Örnekler Uygulama Polimer Termoset Epoksi Temel olarak uçak-uzay uygulamalarında Doymamış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: LEVON JOZEF ÇAPAN Doğum Tarihi: 17.06.1943 Ünvanı: PROFESÖR Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü MAKİNA (İMALAT) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1969 PhD Doktora MAKİNE

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 Cevher Stoklama / Stockpiling -ETİBANK 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Nem Kontrolü ve Cevher Stoklaması / Moisture Control and Stockpiling in Etibank

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113 ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Endüstriyel Polimerler Course Name Industrial Polymers Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih AKPINAR 2. Doğum Tarihi: 03.12.197 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Fırat Üniversitesi 2005 Y. Lisans Makine

Detaylı